Ugeseddel nr. 14 uge 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugeseddel nr. 14 uge 21"

Transkript

1 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med lidt mere om rådgivning omkring valg af realkreditlån. Vi ser på blandt andet på modellering af konverteringsrater, gevinstkravsmodellen, lidt om afdragsfrie lån. Tirsdag gennemgår vi artiklen Rådgivning om realkreditlån, samt en afrunding af faget. Udleveret materiale Svenstrup, Slidesæt om prepayment modeller, konverterbare obligationer og realkredit mere generelt. Opgaver Udleverede opgaver (opgavesæt i obligationsanalyse) 1

2 Opgavesæt i obligationsanalyse May 17, Opgave Nulkuponrenter På et marked findes følgende obligationer Obligation Kupon Kurs EffRnt A: 1-årig st.lån % B: 2-årigt st.lån % C: 3-årigt st.lån % D: 2-årigt annuitetslån % 1.1 Spørgsmål Beregn diskonteringsfaktorer og nulkuponrenter på basis af obligation A-C 1.2 Spørgsmål Vis at obligation D ikke er korrekt prisfastsat og beregn en risikofri arbitragestrategi. 1.3 Spørgsmål Beregn forwardrenter og swaprenter på markedet. Beregn desuden rentestrukturen om et år, hvis den simple forventningshypotese er opfyldt (det vil sige at dagens forwardrentererfremtidensnulkuponrenterdvs.r (s, t) =f (0,s,t) ). 1.4 Spørgsmål Skitser ligevægtsrenterne (NPV=0) for de 4 obligationer i et diagram, som en funktion af restløbetiden. Kommenter. 1

3 1.5 Spørgsmål Antag, at der er en 5-årig 5% stående obligation med kurs 101 på markedet. Beregn nulkuponrentestrukturen ud til 5 år under forudsætning af lineær rentestruktur fra år3til5(3decimaler). 1.6 Spørgsmål Beregn nulkuponrenterne ud fra obligation B, C og D og kommenter forskellene fra før. 1.7 Spørgsmål Beregn afkastet med 1 års horisont ved køb af obligation A-D under forudsætning at rentestrukturen henholdsvis 1) forbliver uændret, 2) Rentestrukturen skifter svarende til den simple forventningshypotese. 3) Rentestrukturen skifter parallelt 20 basispunkter (0,2 procentpoint) op. 2

4 2 Opgave Realkredit Hansen har efter lang tids søgen fundet sit drømmehus og mangler blot et lån med et provenu på kroner. Kreditforeningen foreslår tre forskellige valgmuligheder. Lån A er et 20-årigt konverterbart annuitetslån med helårlige terminer og en kupon på 7%. Lån B er et tilsvarende inkonverterbart 20-årigt, 7% annuitetslån. Endelig er kreditforeningen netop begyndt at markedsføre en tredie mulighed, C, nemlig det såkaldte Flukslån TM. Alle lån har helårlige terminer med forfald på samme dag. Første termin forfalder om et år. Flukslån TM er 20-årige "annuitetslån", som finansieres ved udstedelse af 1-årige obligationer. Ved hver termin erlægges et afdrag efter annuitetsprincippet, hvorefter obligationsrestgælden refinansieres ved udstedelse af nye 1-årige obligationer. Kuponrenten på de nye et-årige obligationer er altid lig med den et årige rente på refinansieringstidspunktet. Den nye kuponrente anvendes til beregning af afdrag ved næste termin og så fremdeles. De nuværende låneforhold er beskrevet i nedenstående tabel. Table 1: Oversigt over lånetilbud Konv Ink Flukslån TM A B C Kupon 7.00% 7.00% 4.20% Effektiv rente 7.18% 6.50% 4.20% Løbetid Låntype Ann. Ann. Ann. Kurs Du bedes nu svare på følgende spørgsmål omkring valget mellem de tre låneforslag. Bemærk: Ingen af spørgsmålene kræver, at du eksplicit opstiller samtlige betalinger for de tre lån. Det antages, at samtlige lån skattemæssigt behandles som obligationslån. 2.1 Spørgsmål Beregn rente, afdrag og nominel restgæld på termin 1, 2 og 3 for lån A, B og C. I beregningen antages, at den 1-årige rente er lig med 6% på tidspunkt 1 og 9% på tidspunkt 2. Kommenter beregningen. 2.2 Spørgsmål I Kreditforeningens omfattende materiale findes bl.a. en sammenligning af de tre låns nutidsværdi. Ydelserne fremskrives i 20 år under antagelse af uændret kort 3

5 rente og tilbagediskonteres med en kalkulationsrente svarende til den effektive rente for lån B. Kreditforeningen konkluderer, at deres nye Flukslån TM er det billigste. Du bedes beregne nutidsværdierne efter samme metode og kommentere Kreditforeningens anvendelse af nutidsværdikriteriet. 2.3 Spørgsmål 1.3 Den konverterbare lån, A, kan opfattes som sammensat af det tilsvarende inkonverterbare lån, B, samt en call option, der giver låntager ret til at indfri det inkonverterbare lån til kurs 100 plus konverteringsomkostninger. Med det udgangspunkt bedes du beregne kursværdien af lån A efter et år under forudsætning af, at den effektive rente for obligation B er steget fra 6,5% til 7,5%. I beregningen antages, at call-optionens værdi kan beskrives som en europæisk call-option med restløbetid 0,5 år, volatilitet 10%, og indfrielseskurs 102. Der ønskes desuden en kort diskussion af antagelserne. 2.4 Spørgsmål Som afslutning på din analyse bedes du opgøre Hansens samlede gæld inklusive første års renter og afdrag for hver af de tre lånemuligheder. Beregningen sker under forudsætning af, at det inkonverterbare renteniveau stiger henholdsvis falder med 1 procentpoint. Der skal tages højde for beskatning af renter med 44% skat. Restgælden for de enkelte lån vurderes til kursværdi. Opstil en tabel med første års låneomkostninger i procent af provenuet. Diskuter herudfra fordele og ulemper ved de tre låntyper. 4

6 3 Obligationer og skat I et lille obligationsmarked er der noteret følgende obligationer: Løbe- Eff.rnt Eff.rnt. Cirk. Obl Kupon tid Kurs 0% skat 50% skat mia. A % 3.076% 20 B % 1.182% 20 C % 4.832% 40 D % 5.302% 40 E % 3.000% 10 F % 5.314% 10 Alle obligationer er stående lån med helårlige terminer og et år til første termin. Vi antager, at der er to slags investorer med hvert sit skattesystem. De institutionelle investorer (virksomheder, banker, forsikringsselskaber) beskattes ikke af indtægter fra obligationer, mens de private investorer beskattes med 50 af kuponrenterne. Private har tilsvarende fradrag for renteudgifter. Kursgevinster er ubeskattede for private. Den samlede udestående obligationsmasse har en nominel værdi på 140 mia. kr. Heraf udgør de privates beholdninger 30 mia. kr., virksomheder 50 mia. kr, mens de resterende institutionelle investorer har for 60 mia. kr. nominelt. Det antages, at de private investorerne investerer ud fra de enkelte obligationers betalinger efter skat, mens de institutionelle investorer investerer ud fra før-skat betalingerne. 3.1 Spørgsmål Antag først at begge grupper har fri adgang til at udstede nye obligationer af alle ovenstående typer. Hvilket forhold skal der være mellem prisen for B og E, for at de institutionelle investorer ikke har arbitragemuligheder. Beregn det tilsvarende prisforhold for private investorer og vis, at de to prisforhold vil være forskellige for enhver skattesats større end nul. Fortolk dette resultat. I de følgende spørgsmål antages det, at investorerne ikke har adgang til at udstede nye obligationer. Det antages endvidere at de institutionelle investorer har investeret i obligationerne A, B, C og D, mens de private har investeret i obligationerne D, E og F. 3.2 Spørgsmål Beregn diskonteringsfaktorer og nulkuponrenter før skat for de institutionelle investorer på basis af obligationerne A og B. Opstil betalingsrækkerne efter skat for obligationerne E og F og find på tilsvarende vis efter-skat diskonteringsfaktorer og efter-skat nulkuponrenter set fra de private investorers synsvinkel. (4 decimaler). 5

7 3.3 Spørgsmål Beregn ligevægtskurser for hver enkelt obligation ved brug af såvel før-skat som efterskat diskonteringsfaktorer. Antag, at der ikke kan udstedes nye obligationer. Redegør for hvorvidt der findes uudnyttede arbitragemuligheder i markedet. 3.4 Spørgsmål Antag nu, at regeringen fremsætter et lovforslag som bevirker, at virksomheder fremoverskalbeskattessomprivateinvestorer. Forudsætendvidereatfør-skatrentestrukturen er upåvirket af denne ændring. Hvilke ændringer vil der ske i rentestrukturen efter skat og i markedspriserne. 6

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems Dansk Realkredit Prisfastsættelse af realkreditobligationer - teori og praksis Mikkel Svenstrup ScanRate Financial Systems www.scanrate.dk Oversigt Kort om ScanRate Finacial Systems Kort om dansk realkredit

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere