Referat THISTED VAND A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat THISTED VAND A/S"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet den kl i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Medlemmer: Gro Heen, Jan Bang, Jens Vestergaard Jensen, Peter Sørensen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: THISTED VAND Side 215

2 Indholdsfortegnelse 133. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 2. kvartal Henvendelse til formanden Placering af administration Budgetanalyse 2014 LUKKET SAG Afrapportering af overvågningsprogram 1. og 2. kvartal 2013 LUKKET SAG BNBO LUKKET SAG Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol Eventuelt Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør THISTED VAND Side 216

3 Emne: Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 133 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Godkendelse af dagsorden Beslutning fra møde den Afbud: Godkendt. Peter Sørensen stemte imod THISTED VAND Side 217

4 Emne: Budgetopfølgning 2. kvartal 2013 Åben sag Sagsnr.: 134 Sagsbehandler: HK/TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Der vedlægges budgetopfølgninger for henholdsvis drikkevand og spildevand. Økonomien i selskaberne udvikler sig som budgetteret på såvel indtægts- som udgiftssiden. Dog har det været muligt at drive Thisted Drikkevand A/S lidt billigere end budgetteret i første halvår. Der forventes således stadig et årsresultat nogenlunde som budgetteret. Indstilling At budgetopfølgningen tages til efterretning Beslutning fra møde den Afbud: Godkendt THISTED VAND Side 218

5 Emne: Henvendelse til formanden Åben sag Sagsnr.: 135 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Formanden har modtaget en henvendelse fra Jens Kr. Yde, der ønskes drøftet. Henvendelsen vedlægges som bilag. Indstilling At henvendelsen drøftes Beslutning fra møde den Afbud: Drøftet THISTED VAND Side 219

6 Emne: Placering af administrationen for Thisted Vand Sagsnr.: 136 Sagsbehandler: tsn Åben sag HISTORIK På bestyrelsesmødet den blev det besluttet at få Rødbro og Frederiksen til at skitsere og budgettere en ny administrationsbygning på Tigervej 8 samt fortsætte eftersøgningen efter muligheder for at leje egnede kontorfaciliteter. Ved markedsundersøgelsen i januar, blev der forespurgt på 1. salen over Netto, Asylgade i Thisted. Da blev der meldt tilbage, at det desværre var udlejet til anden side. Da det efter bestyrelsesmødet den fortsat var annonceret til leje, blev der rettet en fornyet henvendelse. Beskeden var fortsat, at det desværre var lejet ud. I stedet sendte ejendomsmægleren to andre forslag. Ingen af dem var egnede; men da der er tale om et billigt og et dyrt lejemål, illustrerer de prisniveauet godt. De kostede henholdsvis 950 og 575 kr./m2/år i startleje. Tilbuddene ligger i sagen som dok. nr REDEGØRELSE Naboen til Tigervej 8, I/S Ejendomsselskabet Wilhelmsborg, Fabriksvej 1, Thisted, har modtaget opsigelser på to lejemål, der fraflyttes i løbet af sommeren. Ved en sammenlægning af de to lejemål, er der mulighed for at etablere et hensigtsmæssigt administrationslokale i to etager. Der er mulighed for at sætte en port i hegnet og etablere en gennemkørsel til Tigervej 8. Driftsmæssigt er der således tale om en ligeværdig løsning i forhold til at bygge selv på Tigervej 8. Lokalerne trænger til istandsættelse og baderummene skal ombygges for at overholde arbejdsmiljøkravene. Udlejer er indstillet på at finansiere istandsættelse og ombygning på grundlag af en 10 årig lejekontrakt. Udkast til lejekontrakt, dok. nr vedlægges som bilag. Første kvartals leje udgør ,- kr. ekskl. moms faldende til ,- ekskl. moms efter 10 år i dagens priser. En gang årligt reguleres lejen med den procentuelle stigning i nettoprisindekset dog min. 2,5% og maks. 4,5%. Rødbro og Frederiksen har skitseret og budgetteret en administrationsbygning på Tigervej 8. Samlet byggebudget ,- kr. ekskl. moms. Med en årlig omkostning på til bygningsforsikring på ca ,- kr. og en aktuel rente på 1,3 % p.a. i Kommunekredit giver det en kvartalsvis omkostning på ,- kr. til sammenligning med den kvartalsvise leje. Der er automatisk adgang til fuld lånefinansiering uden konsekvenser for Thisted Kommunes lånemuligheder. Det er forudsat, at omkostningerne til udvendig vedligeholdelse opvejes af et lavere energiforbrug. Det er endvidere forudsat, at afskrivningerne udlignes af ejendomsværdistigningerne. RETSGRUNDLAG Vandsektorloven (lov nr. 469 af 12/06/2009) Bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber (bekendtgørelse nr af 16/ ) INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Jens Vestergaard ønsker byggeriet igangsat snarest THISTED VAND Side 220

7 By- og landskabsstyrelsen forhøres, om Thisted Vand kan fortsætte som lejer i den kommunale administration. Sagen udsat til næste møde til endelig afklaring. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Jens Vestergaard ønsker byggeriet igangsat snarest. By- og landskabsstyrelsen forhøres, om Thisted Vand kan fortsætte som lejer i den kommunale administration. Sagen udsat til næste møde til endelig afklaring. Sagen genoptaget på mødet den 29. april 2010 I/S Ejendomsselskabet Wilhelmsborg, Fabriksvej 1, Thisted, har fremsendt revideret tilbud på lejekontrakt. Det reviderede udkast til lejekontrakt vedhæftet som dok. nr samt tillæg dok. nr Kontraktperioden er hævet til 15 år og den årlige minimumstigning i huslejen er hævet til 3 %. og benyttelsen af den fælles frokoststue er nu prissat. Dermed kommer første kvartals husleje ned på ,- kr. ekskl. moms. Der foreligger endnu ikke svar fra By- og Landskabsstyrelsen. INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Sagen udsat til svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Sagen genoptaget på mødet den 25. maj 2010 Da svaret fra By- og Landskabsstyrelsen ikke forelå efter den udmeldte svarfrist på 4 uger, kontaktede Forsyningsdirektøren sagsbehandleren Anne Marie Madsen. Hun beklagede, at de på grund af arbejdspres ikke var i stand til at overholde de udmeldte svarfrister og, at forespørgslen endnu ikke var nået hendes bord. Hun oplyste telefonisk, at der intet var til hinder for, at et vandselskab lejer sig ind i en kommunal bygning såfremt det var i vandselskabets interesse. Hun understregede, at vandselskabets bestyrelse jvf. Selskabsloven altid er forpligtet til alene at varetaget selskabets interesser på normale markedsvilkår. Sagen er indberetningspligtig i henhold til det overvågningsprogram, vandselskaberne er forpligtet til efter Vandsektorloven. Her skal vandselskaberne overvåge og dokumentere, at alle væsentlige aftaler af økonomisk karakter er indgået efter, at markedet er afsøgt, og der er valgt den for selskabets mest fordelagtige løsning. Dokumentationen skal indsendes til Forsyningssekretariatet. Der foreligger nu en bekendtgørelse og en vejledning til overvågningsprogrammet. Vejledningen er vedlagt som bilag, dok. nr THISTED VAND Side 221

8 Forsyningsdirektøren har verificeret lånemuligheder og konsekvenser for kommunen ved opførelse af egen administrationsbygning. Fuldmægtig Lise Beirne Chapman Pedersen oplyste telefonisk, at et vandselskabs administrationsbygning anses for at være en nødvendig del af selskabets anlæg, hvorfor det er omfattet af samme automatiske låneadgang - uden konsekvenser for kommunen - som de øvrige anlæg. Assens Forsyning A/S har modtaget et skriftligt svar på samme spørgsmål. Svaret vedhæftes som bilag, dok. nr Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Skriftligt svar fra Indenrigsministeriet omdelt. Formand, næstformand og direktør afholder møde med borgmester og kommunaldirektør snarest efter svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Jørgen Andersen ønsker en forhandling om huslejen i Hurup. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Skriftligt svar fra Indenrigsministeriet omdelt. Formand, næstformand og direktør afholder møde med borgmester og kommunaldirektør snarest efter svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Jørgen Andersen ønsker en forhandling om huslejen i Hurup. Sagen genoptaget til behandling på mødet den På baggrund af det afholdte møde med borgmester og kommunaldirektør, er der udarbejdet en analyse, der belyser fordele og ulemper for Thisted Vand ved en placering af administrationen enten i egne, nybyggede lokaler på Tigervej 8 eller i de nuværende lejede, lokaler på Kirkevej 9. Analysen er udarbejdet af Aasted Consult Aalborg, som blev anbefalet til opgaven af Væksthus Nordjylland. Analysens konklusion er, at det er mest fordelagtigt for Thisted Vand at placere sin administration på Tigervej 8. Rapporten med bilag vedhæftet som bilag INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: MED-udvalget anbefaler, at byggeriet iværksættes snarest. Sagen genoptages på næste møde. Analysens forfatter deltager. Det afklares, hvem der i givet fald skal finansiere ombygningen af lokalerne i Hurup. Sagen genoptaget på mødet den Konsulent John Chr. Aasted, der har udarbejdet rapporten, deltager. INDSTILLING THISTED VAND Side 222

9 at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Jens Vestergaard Jensen - Jørgen Andersen Rapporten forelægges for borgmester og kommunaldirektør af formand, næstformand og direktør. Sagen genoptaget på mødet den 23. februar 2011 Til orientering fremlægges rapporten nu i opdateret udgave, revideret i henhold til drøftelsen på bestyrelsesmødet den Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Viggo Iversen Formand og næstformand afklarer om bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence. Sagen genoptaget på mødet den Selskabets vedtægter, der afgrænser bestyrelsens kompetence vedlægges som bilag INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drik-kevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Søren Bo Pedersen Bestyrelsen indstiller sagen til afgørelse på en generalforsamling. Der arrangeres orienteringsmøde for aktionærerne forinden. Sagen genoptaget på generalforsamling den Rapport med bilag fra Aasted Consult vedlægges som bilag Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Spildevand A/S den Bestyrelsen bemyndiges til at belyse en samling af drift og administration på Industrivej 59 Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Spildevand A/S den Bestyrelsen bemyndiges til at belyse en samling af drift og administration på Industrivej THISTED VAND Side 223

10 Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Programforslag samt opstilling over anlægsudgifterne vedlægges som bilag. Grunden på Industrivej 59 er for lille til formålet. Det vil således være nødvendigt at erhverve yderligere ca m2. Såfremt Tigervej 8 kan sælges for samme beløb som Industrivej 59 samt de yderligere ca m2 grundareal kan erhverves for, er det en økonomisk ligeværdig løsning med administrations-byggeriet på Tigervej 8. Indstilling At de to løsningsmuligheder samt eventuelle alternativer drøftes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Ingen Der nedsættes et byggeudvalg bestående af: 1 administrativ medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen 1 sikkerhedsrepræsentant Direktøren Jens Vestergaard Sagen genoptaget på mødet den Da alternativet på Industrivej hverken fremstod som et bedre eller billigere projekt, frem-lægger byggeudvalget nu et nyt alternativ. Tilbagemeldingerne på alternativet på Industrivej lød på, at byggebudgettet skulle redu-ceres. Endvidere har Thisted Kommune fremlagt lokalplanforslag for TICAN området, som inde-bærer ændrede adgangsforhold til Thisted Renseanlæg. Forslaget fjerner adgangskontrollen på Thisted Renseanlæg og åbner renseanlægget op imod boligkvarteret. Adgangskontrollen kan genetableres ved at placere administrationen for Thisted Vand ved den nye adgangsvej. I forhold til oplægget for placeringen af administrationen på Tigervej er følgende aktivite-ter udgået: De udtjente træbygninger på Tigervej nedrives ikke Der etableres ikke carporte til driftsafdelingens biler Der etableres ikke nye badefaciliteter til driftsafdelingen Der etableres ikke mødelokale med køkken og mulighed for at samle hele persona-let Programforslaget er således skåret ind til alene at etablere faciliteter til den nuværende administration THISTED VAND Side 224

11 I forhold til det oprindelige oplæg med en placering af administrationen på Tigervej, får man således ikke ryddet op i de udtjente bygninger på Tigervej og samlet hele virksom-heden. I stedet får man samlet administrationen med den største af driftsafdelingerne. Programforslag samt overslag over anlægsudgifterne vedhæftes som bilag. Indstilling At programforslaget danner grundlag for Thisted Vands høringssvar til Thisted Kom-mune vedrørende lokalplanforslaget At programforslaget anbefales godkendt på en ekstraordinær generalforsamling Sagen genoptaget på MED-udvalgets møde den Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den : Ticans Lokalplan, forslag A vedr. tilkørselsforhold hvor adgangen sker fra Johnsensalle kan accepteres, men ren-seanlæggets adgangsvej skal være adskilt fra Ticans P-arealer ved en særskilt 6 meter bred adgangsvej. Der fremlægges et løsningsforslag til etablering af en acceptabel adgangsvej, løsningsforslaget er udarbejdet i fællesskab med Tican. Ændringen af Thisted renseanlægs adgangsvej medfører at der ikke er kontrol over adgangen til renseanlægget, hvilket er meget problematisk. Det er MED-udvalgets opfattelse at placeringen af en administrationsbygning ved den nye indgang til renseanlægget vil kunne opfylde kravet om adgangskontrol. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Indstillingen godkendt. Forslaget fremsendes til Teknisk Forvaltning. Sagen genoptaget på mødet den REDEGØRELSE Thisted Vand er blevet orienteret om en lokaliseringsmulighed, der stemmer fint overens med de indikationer, der kom frem ved sidste generalforsamlingsbehandling af sagen budgettet skulle reduceres, og man ønskede ikke at bygge nyt. Indtil videre tegner det ikke lovende med lokaliseringsmuligheden på renseanlægget. Der er modstand fra beboerne på Johnsens Allé og det tyder ikke på, at slagteriet og planafdelingen vil medtage ændringsforslaget i den endelige lokalplan. Thisted Vand har bedt om at komme med til mødet, hvor planafdelingen og slagteriet drøfter den endelige udformning af TICAN lokalplanen; men har fået afslag THISTED VAND Side 225

12 Et utroligt godt alternativ er Fjordbank Mors tidligere afdeling i den gamle toldbygning i Thisted, Gryde Torv 32. Ejendommen er nu under Finansiel Stabilitet, der skal afvikle konkursboet hurtigst muligt. Sparekassen Thy, der har overtaget afdelingens kunder, har fået ejendommen tilbudt, men har takket nej, da de i stedet ønsker at udvide deres nuværende domicil på Store Torv. Sparekassen Thy lejer indtil videre bygningen på en lejekontrakt med 3 måneders gensidig opsigelsesfrist. Ejendommen er totalrenoveret i 2001 og fremstår indflytningsklar. Placering af administrationen på Gryde Torv 32 vil forbedre den indre effektivitet meget i forhold til placeringen i dag i Hurup, godt 30 km. fra driften, da vil være nemt og hurtigt for medarbejderne i administration og drift at mødes. Placeringen lige ved siden af Thisted Rådhus, hvor den skattefinansierede, kommunale service samles, vil være optimal for kunder og forretningsforbindelser, da den indebærer en samling af hele den kommunale administration, så den er overskuelig og let at finde. Grundet de særlig omstændigheder forventes det, at ejendommen kan erhverves for 5 mio. kr. I forhold til oplægget for et byggeri på renseanlægget er ejendommen på Gryde Torv dermed lidt større og lidt billigere end at bygge selv. Endvidere er der ingen budgetusikkerhed. Overslaget for byggeriet vedlægges. Fjordbank Mors erhvervede bygningen i 2002 for 7 mio. kr. tingbogsattest vedlægges. Aktuel ejendomsmæglervurdering vedlægges. Fire fotos vedlægges. INDSTILLING At mulighederne for en hensigtsmæssig organisering af Thisted Vand drøftes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Ulla Vestergaard og Jens Vestergaard Jensen Drøftet Sagen genoptaget på mødet den Sagsfremstilling En samling af projektgruppen, økonomigruppen og driftsledelsen vil effektivisere driften af Thisted Vand. Mandskabsbygningen på Thisted Renseanlæg er fra 1967, så det eksisterende paptag står snart for renovering. Denne tagrenovering kan undgås ved at etablere en 1. sal på bygningen, hvorved der kan skabes hensigtsmæssige og billige rammer for selskabets administration THISTED VAND Side 226

13 Projektet kan rummes inden for rammerne af den gældende lokalplan for området. Skitseforslag samt budget vedlægges som bilag. I forbindelse med det tidligere forslag om at etablere administrationslokaler på Tigervej 8, var der medtaget forslag om yderligere velfærdsfaciliteter til driftsafdelingen på spildevandsområdet. Opførelsen af disse velfærdsfaciliteter er ikke aktuelle med nærværende forslag. De midlertidige velfærdsfaciliteter på Thisted Renseanlæg forventes nedlagt ved en yderligere decentralisering af driftsafdelingen. Indstilling At projektet drøftes Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Anbefales over for generalforsamlingen Sagen genoptaget på mødet den Rapporten fra Aasted Consult opgjorde de årlige meromkostninger ved placeringen i det nuværende lejemål i Hurup til over ,- kr. i forhold til en placering i egne lokaler i Thisted. Rapporten fremhæver yderligere en række væsentlige fordele ved placeringen i Thisted, som ikke er prissat. Rapporten uden bilag vedlægges. Rapporten beskriver endvidere en række problemstillinger omkring det fysiske arbejdsmiljø i lokalerne i Hurup. Problemerne er efterfølgende konstateret i den interne APV proces. Efterfølgende har der været gennemført en ekstern APV. Rapporten med uddybende oplysninger i en mail vedlægges som bilag. Indstilling At der snarest iværksættes opførelse af en hensigtsmæssig administrationsbygning i Thisted. Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen THISTED VAND Side 227

14 APV-rapporten fremsendes borgmesteren til videre foranstaltning. Jens Vestergaard stemte for indstillingen. Peter Sørensen stemte imod indstillingen. Sagen genoptaget på mødet den Sagen har nu været behandlet af Thisted Kommune. Sagen vedlægges til orientering. Som det fremgår af sagen, er Thisted Kommune ikke indstillet på at løse problemerne med det fysiske arbejdsmiljø. Indstilling At der opføres en administrationsbygning på Tigervej 8 Beslutning fra møde den Afbud: Jens Vestergaard tilsluttede sig indstillingen. Der nedsættes et udvalg til at belyse en løsning. Medlemmer: Jens Vestergaard Gro Heen Mogens Hansen Torben S. Nielsen Udvalget afrapporterer til bestyrelsen senest 1/ THISTED VAND Side 228

15 Emne: Budgetanalyse 2014, trappemodellen Lukket sag Sagsnr.: 137 Sagsbehandler: HK/TSN Thisted Vand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S THISTED VAND Side 229

16 THISTED VAND Side 230

17 THISTED VAND Side 231

18 THISTED VAND Side 232

19 Emne: Afrapportering af overvågningsprogram 1. og 2. kvartal 2013 Lukket sag Sagsnr.: 138 Sagsbehandler: HK/TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S THISTED VAND Side 233

20 Emne: BNBO Sagsnr.: 139 Thisted Drikkevand A/S Sagsbehandler: tsn Lukket sag THISTED VAND Side 234

21 THISTED VAND Side 235

22 Emne: Beslutningsprotokol Åben sag Sagsnr.: 140 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol. Beslutning fra møde den Afbud: Godkendt THISTED VAND Side 236

23 Emne: Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 141 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den Afbud: THISTED VAND Side 237

24 Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Åben sag Sagsnr.: 142 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Orientering fra A - Formanden B - Medlemmer C - Direktøren Beslutning fra møde den Afbud: A Tingstrup sø projektet. Kan ikke nå at blive godkendt til 2014 Hamborg Vandværk har overdraget aktiviteterne til Thisted Drikkevand A/S B Gro Heen: Orienterer om kloakering i det åbne land THISTED VAND Side 238

25 Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Peter Sørensen Jan Bang Gro Heen THISTED VAND Side 239

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere