Finansforbundets magasin nr. 2, økonomi for børn. Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansforbundets magasin nr. 2, 2008. økonomi for børn. Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank."

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 2, 2008 økonomi for børn Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank Læs side 18

2 Realkredit til landbrugs- og byerhvervsejendomme......fra kompetente medarbejdere i en handlekraftig og uformel organisation DLR Kredit har altid været den professionelle leverandør af realkredit til dansk landbrug. Vi udbyder nu også lån til bl.a. by erhvervsejendomme og andelsboliger. I fællesskab har vi med succes udviklet og udvidet forretningen i en organisation med en uformel omgangstone, korte beslutningsveje og fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel. Til gavn og glæde for både kunder, aktionærer og medarbejdere. For at fortsætte den gode udvikling har vi brug for flere dygtige kolleger. Måske dig? Se mere på hvor aktuelle ledige stillinger er opslået. Skulle der ikke lige være en stilling ledig inden for dit kompetenceområde, er du altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning alligevel! er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk

3 indhold Nyheder Stigende antal klager over bankerne Leder Uddannelse er vigtigere end nogensinde Børn skal lære privatøkonomi Danske Bank bag nyt fag i skolen Bag om et kollaps Bag om den amerikanske finanskrise Den lille slugte den store Reportage fra Eik Bank Danmark 5 skarpe Linda Overgaard om bankrådgivning Globalt Norden er godt rustet til globaliseringen Masser af nye tillidsmænd Fionia Bank og Roskilde Bank dobler op Spørgehjørnet Feriegodtgørelse af bonus Medlemsservice Styrk dig selv-kurser er et tilløbsstykke Medlemsservice Arrangementer for ledige og seniorer Medlemsservice Indkaldelse til kredsgeneralforsamlinger Læserbrev Billigere forsikringer, tak Finansjob Finansøkonomer er efterspurgte Tema: Den diskrete velgørenhed svenskerne kommer 12 Kvinden og aktierne Lisbeth Søgaard Nielsen er omgivet af mandlige kolleger i Danske Capital 18 af de største virksomheder i finanssektoren uddelte sidste år mere end 400 millioner kroner til almennyttige formål Bedre løn og flere interessante job trækker svenske finansfolk til København Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr. 2, februar 2008, 17. årgang Næste nummer 7. marts 2008 Udgiver: Finansforbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Yvonne Schantz (DJ), ansvarshavende, Carsten Jørgensen (DJ), redaktionsleder, Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Berit Villadsen (DJ), Jakob Thomsen Mads Anker (DJ), Annoncer: DG Media, Gammeltorv 18, 1457 København K, telefon , fax Læserindlæg: Senest onsdag den 13. februar. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Oplag: Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Jakob Mark. Finans februar

4 Nyheder 70 netbankindbrud i 2007 Det lykkedes it-kriminelle at slippe af sted med næsten tre millioner kroner fordelt på 70 indbrud i danskernes netbanker sidste år, viser en opgørelse fra Finansrådet. I 2006, blev der kun registreret 24 netbankindbrud.indbruddene sker typisk ved at sende en ondsindet spammail til netbankbrugeren. Hvis hun eller han klikker på et ved hæftet link eller åbner en fil i spammailen, installeres et program på pc en, som kan aflæse brugerens kode. Sladder på jobbet 39 procent har inden for det seneste år har været udsat for sladder og bagtalelse på deres arbejdsplads, viser en undersøgelse blandt danskere, som Ugebrevet A4 har foretaget. Arbejdspsykolog Einar Baldursson forklarer fænomenet med, at en stadig større del af vores sociale liv foregår på arbejdspladserne. Lige forhold for alle i Tryg Fra sidste efterår er det blevet muligt for alle forsikringstagere også dem med en gruppeforsikringsordning i TrygVesta Forsikring at få indflydelse på udviklingen i Tryg i Danmark, som er moderselskab for TrygVesta. Det er sket som følge af en ændring af stemmevedtægterne til repræsentantskabet i Tryg i Danmark. Det betyder, at de af Finansforbundets medlemmer, som har en gruppeforsikringsordning i TrygVesta Forsikring, nu også kan stemme til repræsentantskabsvalg og herigennem få indflydelse på strategien i Tryg i Danmark Der er i alt 70 repræsentanter i Tryg i Danmark, som hvert femte år er på valg i landets fem regioner. Regionerne holder valg på skift, så der hvert år er et valg. I februar i år er det de 16 pladser i Region Midtjylland, som er på valg, og der er kamp om pladserne.18 kandidater stiller op. Stemmesedler til repræsentantskabsvalget kan rekvireres frem til den 11. februar, og stemmerne skal være afgivet senest den 20. februar. Du kan læse mere om valget og de forskellige opstillede kandidater på Foto: Scanpix Stigende antal klager over bankerneom tobak Det samlede antal klager til Pengeinstitutankenævnet løb i 2007 op i cirka 340, mens det i 2006 var rekordlavt med blot 303 klager. Dermed er klagetallet på niveau med 2004 og 2005 og meget langt fra de 844 klager, som danskerne indgav over bankerne i Sekretariatschef Henrik Davidsen fra Pengeinstitutankenævnet oplyser til business.dk, at der i 2007 har været et stigende antal sager, der drejer sig om falske udenlandske check. Sagerne har typisk handlet om, at en bankkunde har sat en bil eller lignende til salg på internettet. En udenlandsk køber har derefter betalt med eksempelvis en irsk check, og køberen har helt bevidst udstedt checken på et større beløb end det aftalte. Den glade sælger er gået ned i sin bank med checken, har fået kontanter udbetalt, og returneret nogle tusinde kroner via eksempelvis Western Union. Efter nogle dage finder banken ud af, at checken er falsk, og banken hæver hele beløbet igen på kundens konto. Langt de fleste kunder har tabt deres klagesag, men nogle banker har tabt sager om de falske check. 4 Finans februar 2008

5 nyheder Allan Bang: Vi kan ikke leve med den uklarhed, dommen giver. Forbund vil have dom prøvet ved Højesteret Østre Landsret gav ikke Allan Bang og Knud Grøngaard medhold i, at det var normalt at rådføre sig med sin fag forening, da den forestående fusion med Danske Bank blev drøftet i RealDanmarks bestyrelse i august 2000 Med fire stemmer mod to stadfæstede Østre Landsret dommen i Københavns Byret over Finansforbundets formand, Allan Bang, og tidligere kredsformand og medarbejdervalgt bestyrelsesformand i RealDanmark Knud Grøn gaard. De blev hver idømt en bøde på kroner i november 2006 for videregivelse af intern viden i forbindelse med Danske Banks overtagelse af RealDanmark i år I forhold til byrettens dom fra november 2006 er det nye i landsrettens dom, at det ikke længere er fuldstændig ulovligt at dele intern viden med sin fagforening. Dommen åbner nemlig op for, at bestyrelsesmedlemmer gerne må videregive oplysninger fra mødelokalerne under ganske særlige omstændigheder. Af landsrettens dom kan man læse, at det dog skete for tidligt i denne sag. Men under hvilke omstændigheder og på hvilket tidspunkt man må videregive sådanne oplysninger, er uklart. Dommen giver ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og fagforeninger klare retningslinjer for, hvad de må og ikke må, når store fusioner er under opsejling. Sagen er meget principiel og rækker langt ud over Finansforbundet. Derfor skal den afgøres på klare præmisser, lyder det fra advokaterne Jakob Juul og Lars Melchior Kjeldsen, som er forsvarere for henholdsvis Allan Bang og Knud Grøngaard. Derfor søger Allan Bang og Knud Grøngaard nu Procesbevillingsnævnet om at få sagen anket til Højesteret. Vi kan ikke leve med den uklarhed, dommen giver. Hverken i forhold til det, der skete for otte år siden, eller til fremtiden. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal have en reel mulighed for at søge råd hos deres fagforening. Det er vi nødt til at kæmpe for, at de også kan fremadrettet. Derfor vil vi søge om tilladelse til at køre sagen ved Højesteret, siger Allan Bang. På grund af sagens principielle karakter er der stor sandsynlighed for, at Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til, at sagen af gøres i Højesteret. Det vurderer Jesper Lau Hansen, der er professor og dr.jur. ved Københavns Universitet med speciale i selskabsret og selskabsstyring. Præmisserne for dommen er uklare, og dommerne har afgivet dissens. Derfor er sagen efter min opfattelse egnet til at blive prøvet i Højesteret, siger han til Jyllands- Posten. Formand for FTF Bente Sorgenfrey finder dommen urimelig og er glad for at udsigterne til at dommen ender i Højesteret: Jeg er glad for, at Finansforbundet ønsker at anke dommen, da dommen har principiel betydning for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Allan Bang og Knud Grøngaard burde være straffri. Det er en gammeldags fortolkning, der sætter farten ned på arbejdsmarkedet, når den medarbejdervalgte forhindres i at føre en dialog med sin faglige organisation. Dommen tager ikke højde for, hvordan dagens arbejdsmarked fungerer, og stækker medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i deres arbejde, siger hun. /MDA Finans februar

6 nyheder Medlemstal sætter ny rekord I løbet af 2007 har Finansforbundet fået næsten flere medlemmer, så medlemstallet nu er på Det er det højeste antal nogensinde. Medlemsfremgangen afspejler ifølge forbundsformand Allan Bang både den stigende beskæftigelse i finanssektoren, og at Finansforbundet er en konkurrencedygtig og attraktiv fagforening Mens LO-forbundene mister medlemmer i massevis, går udviklingen stik modsat i Finansforbundet. I 2007 er medlemstallet således steget med 1.486, så det pr. 1. januar 2008 er på Så mange personer har aldrig tidligere været medlem af Finansforbundet, som blev stiftet 1. januar Vi er meget tilfredse med medlemsfremgangen og vil ikke hvile på laurbærrene, men derimod fortsat levere et produkt, der er konkurrencedygtigt både på prisen og kvaliteten, siger forbundsformand Allan Bang. En betydelig årsag til forbundets medlemsfremgang er, at beskæftigelsen i finanssektoren er steget markant i de seneste år. Men ikke alle nyansatte i sektoren melder sig automatisk ind i Finansforbundet. Således er organisationsprocenten faldet fra 81 til 80 fra 2006 til Tillidsmændene ude på arbejdspladserne skal have stor ros for at udføre det hårde arbejde med at få organiseret så mange finansansatte som muligt, men det er klart, at vi fra centralt hold klæder dem på med argumenter. Vi har ikke noget mål om at opnå et bestemt medlemstal, men vi går ligesom andre fagforeninger efter at opnå en så høj organisationsprocent som muligt, siger Allan Bang. Finansforbundets medlemsfremgang sker samtidig med, at en lang række andre fagforbund mister medlemmer. Fagforbundene under LO har således mistet tilsammen medlemmer siden midten af 1990 erne. Landets største fagforening, 3F, har alene mistet omkring medlemmer siden 1. januar /CJO OK-forhandlinger i fuld gang Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) tog mandag den 14. januar hul på de centrale forhandlinger om en ny overenskomst for de finansansatte. Parterne forhandlede hele dagen, og efterfølgende beskrev Finansforbundets næstformand, Kent Petersen, at forhandlingerne var foregået i en god og konstruktiv tone, der tegner godt for det videre forløb. Efter Finans deadline har parterne mødtes igen den 28. og 29. januar. De to sidste centrale forhandlingsdage er fastsat den 7. og 8. februar. Du kan læse nyt om forhandlingerne på finansforbundet.dk/ OK2008. Kun for medlemmer I tilfælde af, at de igangværende overenskomstforhandlinger munder ud i en konflikt, udbetaler Finansforbundet konfliktstøtte til sine medlemmer. For at være omfattet ved en eventuel konflikt i foråret skal indmeldelse i Finansforbundet ske senest 1. marts 2008 med virkning fra 1. januar Gebyrer og netbank er vigtigst Halvdelen af adspurgte bankkunder peger på størrelsen og antallet af gebyrer som vigtigste begrundelse for deres valg af bank/ sparekasse i en undersøgelse, som analyseinstituttet Zapera har foretaget for Finansrådet. Næsten lige så mange 49 procent angiver brugervenlighed og funktionalitet i netbanken som den vigtigste faktor for deres valg af pengeinstitut. Derefter følger udlånsrenterne (42 procent), rådgiveren (40 procent) og selve rådgivningen (40 procent). Mindst betydning for danskernes valg af bank eller sparekasse er udbuddet af produkter (13 procent) og placeringen af filialen (22 procent) ifølge undersøgelsen. 6 Finans februar 2008

7 Uddannelse er vigtigere end nogensinde leder Når kalenderåret står på 2015, vil meget i vores sektor se anderledes ud. Præcis hvordan, ved vi naturligvis ikke. Men vi kan og skal komme med et kvalificeret gæt. Ifølge det fremtidsbillede, som vi arbejder med i Finansforbundet, vil kunderne stille andre og større krav. De faste og veldefinerede kundesegmenter, vi kender i dag, vil være afløst af midlertidige kundetilhørsforhold, der varierer efter, hvor kunden er i sit liv. Segmentet af ældre kunder, pensionisterne, vil for eksempel i høj grad være unge ældre, der har penge nok, er aktive, rejser meget og har bolig både i Tyrkiet og Danmark. De vil tage på højskole, operarejser og oplevelsesture. Inden for de næste ti år skal kunderådgiverne derfor ikke bare have viden om økonomi og finansielle forhold. De skal også kunne rådgive individuelt om livsfaser og livsstil. Kunderne vil shoppe rundt og vælge den bank, der giver dem den mest personlige rådgivning, den bedste oplevelse og den rigtige pris. Dette er blot en flig af et fremtidsbillede. Men det viser, at de finansielle virksomheder skal ruste sig til en anden og mere krævende virkelighed. De skal styrke deres brand, differentiere sig og ikke mindst kunne tilbyde skræddersyede løsninger. Virksomhederne skal lægge strategien, men det er medarbejderne, der skal føre den ud i livet. Derfor skal hver enkelt medarbejder have kompetencerne til at møde kunderne dér, hvor de er. Og medarbejderne er, som kunderne, krævende og har individuelle ønsker og behov. De vil også shoppe rundt og finde den arbejdsgiver, som giver de bedste vilkår og kan opfylde de behov, som de har i netop den livsfase, de er i. Fremtiden er ikke så langt væk. Derfor har vi også i den overenskomst, som forhandles færdig i disse dage, lagt vægt på kompetenceudvikling. Vi har i vores sektor i mange år været enige om, at uddannelse er vigtig. Og det gælder nu mere end nogensinde. Derfor har Finansforbundet stillet krav om individuelle kompetenceafklaringsforløb og om uddannelse op til bachelor- eller diplomniveau. Der skal være mulighed for at skifte spor i karrieren og tilfor at få sprogundervisning på højt niveau. Det forløb, der skal aftales for den enkelte, skal både sigte mod virksomhedens strategiske mål og mod den enkelte medarbejders personlige mål, karriereønsker og livssituation. Vi tror på et tæt samarbejde med virksomhederne om kompetenceafklaringsforløb. Det er til gavn for både virksomheder og medarbejdere. Og de er et udtryk for den tænkning, som vi er nødt til at have med i vores overenskomster nu, hvis vi vil være klar til den fremtid, som venter lige om hjørnet. Næstformand Kent Petersen, formand Allan Bang og næstformand Michael Budolfsen Finans februar

8 nyheder Da verdens banker kørte ind i en husmur Kreditkrisen har gjort ondt. Mindst en håndfuld topchefer blandt verdens førende banker er blevet fyret, og seks finanskoncerner har tilsammen varslet fyringer af medarbejdere Efter den 4. november sidste år fik saudiske prins Alwaleed bin Talal bin Abdul Aziz al Saud nok. Direktøren for Citigroup havde svigtet sin største aktionærs tillid. Udmeldingen om, at banken måtte nedskrive for 8-11 milliarder Dollar, kom kun nogle få uger efter en tidligere nedskrivning. Dengang havde prinsen spurgt daværende direktør Charles Prince: Slutter historien her? Har du taget alt i betragtning?, og fået et klart Ja. Men så kom der alligevel endnu en nedjustering, og det fik prinsen til at miste tilliden til Prince. Men Charles Prince er ikke den eneste bankchef, der har mistet titlen på grund af uforudsete tab på de amerikanske subprimeboliglån. Det samme skete for topcheferne James Cayne fra Bear Stearns, Stanley O Neal fra Merril Lynch og kronprinsessen i Morgan Stanley, Zoe Cruz, samt i Europa for Peter Wuffli fra schweiziske UBS. Finansansatte mærker også konsekvenserne af kreditkrisen. Citigroup annoncerede sidste år, at over ansatte skulle forlade koncernen, Bank of Americas tilsvarende tal var 3.000, Lehman Brothers var 2.450, UBS var 1.500, mens både Bear Stearns og Morgan Stanley anslår, at de vil skille sig af med 900 medarbejdere hver. Ser man på de konkrete tal, skønnes seks banker hver at have tabt over fem milliarder dollar på krisen. I front ligger Citigroup med 15,8 milliarder lige foran UBS med 14,4, og HSBC s tab vurderes til 10,7 milliarder dollar efterfulgt af Morgan Stanely, Merrill Lynch og Bank of America, viser en prognose fra Bloomberg. I Danmark er Topdanmark og Jyske Bank blevet ramt af nedskrivninger som en konsekvens af, at det er blevet noget nær umuligt at prissætte strukturerede produkter baseret på subprimelån, men problemerne har dog ikke en størrelse, der rykker videre ved virksomhederne, oplyser finansanalytiker i LD Mar kets Torsten Bech. I nabolandene er det nok mest kendte offer for kreditkrisen britiske Nothern Rock, der sidste år fik brug for kunstigt åndedræt fra Bank of England. Syd for grænsen har flere tyske banker været pressede, og nogle har sågar erklæret sig klar til overtagelse. Ser man mod Asien, har flere banker i Japan inkasseret store tab, og selv to store kinesiske banker ICBC og Bank of China rapporterer, at de også har de tvivlsomme subprime-baserede investeringer. Roger Kubarych, finansforsker i tænketanken Council of Foreign Affairs i USA og cheføkonom i Unicredit Group, ser kreditkrisen som et resultat af et tredobbelt tillidsbrist: Til kreditvirksomhederne, der skabte uhold - bare lån. Til investeringsbankerne, der pakkede lånene sammen i uigennemskueligt komplekse produkter og solgte dem videre. Og til ratingbureauerne, der for at have kunder i butikken alt for rundhåndet uddelte gode karakterer til et produkt, de ikke havde historiske erfaringer med. Læs mere side 22 Flest bankrøverier i Norden Efter et markant fald i antallet af bankrøverier i Danmark fra 222 i 2002 til 69 i 2006 vendte kurven sidste år med 71 bankrøverier. Stigningen fandt sted, til trods for at pengeinstitutterne i juli sidste år fik mulighed for at tv-overvåge deres indgange og facader. I Norden bærer Danmark en kedelig førertrøje som det land, hvor der bliver begået flest bankrøverier. Danmark har flere røverier end Sverige, Finland og Norge tilsammen, som i 2006 havde henholdsvis 45, tre og to bankrøverier. Sammenlignet med resten af Europa ligger Danmark på en femteplads over lande, hvor der er størst risiko for de ansatte for, at der bliver begået bankrøverier. Til sammenligning ligger Sverige på en ottendeplads, Finland på en 20.-plads efterfulgt af Norge på en 21.-plads. Italien topper suverænt listen med bankrøverier begået alene i Finans februar 2008

9 Folk fra hele verden ville give en formue for at kunne læse Børsen. Du slipper langt billigere lige nu kan du spare op til 60% Få Børsen for kun 995 kr. i 5 måneder inkl. en stempelkande eller en rejseharddisk. Kombineret business- og pleasureavis med 10 ugentlige tillæg bl.a. de tre nyeste: Privat Investor, Klima og Digital samt 16 årlige Pleasure magasiner. Bestil nu: eller borsen.dk/fin Stelton stempelkande SPAR OP TIL 60% Memorex 160 GB Rejseharddisk Tilbuddene gælder kun husstande, der ikke har haft abonnement på Børsen de sidste 6 mdr. Der beregnes porto til udlandet.

10 Her forsvandt 26,7 mio. kr. Torsdag den 27. december 2007 slap fire tyve af sted med 26,7 millioner kroner fra Danske Banks fordelingscentral i Brabrand. Gerningsmændene bakkede en Toyota Hilux gennem fordelingscentralens hegn og stjal derefter på under et minut de mange millioner og flygtede i en anden bil. Siden er der placeret betonklodser foran hegnet, så en lignende forbrydelse ikke kan ske.. Tyveriet er danmarkshistoriens næststørste pengekup kun overgået af et røveri af 41 millioner kroner fra en pengetransport i Glostrup i år Foto: Søren Gammelmark 10 Finans januar 2008

11 Nyheder Nu kan du få feriegodtgørelse af bonusbeløb Finansforbundet har i en sag ved Østre Landsret fået medhold i, at Handelsbanken skal betale over to millioner kroner i bonus og feriegodtgørelse til en tidligere medarbejder. Dommen kan komme tusindvis af finansansatte til gode Medarbejdere har krav på feriegodtgørelse af en skønsmæssig fastsat bonus, idet bonussen anses for at være en del af vederlaget for arbejdet. Det har Østre Landsret afgjort i en dom fredag den 14. december 2007, som ventes at få indflydelse på en lang række sager fremover. I den konkrete sag havde Finansforbundet stævnet Handelsbanken på vegne af et medlem en tidligere projektleder i banken. Den pågældende medarbejder havde mundtligt og via mail fået løfte om en bonus på tre millioner kroner ved udgangen af 2005 af sin overordnede. Da medarbejderen i januar 2006 op - sagde sit job, halverede arbejdsgiveren imidlertid bonussen med den begrundelse, at de 1,5 millioner kroner var en fastholdelsesbonus, som kun kom til udbetaling, hvis medarbejderen blev i sit job. Handelsbanken fik medhold i sin påstand ved Københavns Byret den 16. februar Finansforbundet ankede imidlertid og fik medhold ved Østre Landsret. Dommen betyder, at den tidligere medarbejder fra Handelsbanken får udbetalt kroner med procesrente fra 8. juni I beløbet er også indeholdt en af landsretten fastsat bonus på kroner for de første to måneder af 2006 samt feriegodtgørelse af de tre millioner kroner, hvilket vil sige kroner. Finans har kontaktet det pågældende medlem for at få et interview om sagen, hvilket medlemmet ikke har ønsket at give. Udsigt til mange krav om feriegodtgørelse af bonus Ifølge advokat Peter Breum, som har ført sagen for Finansforbundet, kan dommen få vidtrækkende konsekvenser for andre finansansatte, som får bonusbeløb oven i deres faste løn. Dommen fastslår, at bonus er en del af en ansats løn, og at man derfor har ret til feriegodtgørelse, som er på 12 procent af bonusbeløbet. Det er der sandsynligvis mange, som ikke er klar over. Det kræver dog, at man senest den 31. december meddeler sin arbejds giver, at man ønsker feriegodtgørelse af det kommende års løn og løndele, siger Peter Breum fra advokatfirmaet Elmer & Partnere. En anden interessant pointe ved dommen er, at man også har krav på en bonusandel i det år, man fratræder sit job. I den aktuelle sag har landsretten fastsat en forholdsmæssig bonus for 2006 på kroner til medarbejderen, selvom han fratrådte med udgangen af februar og blev fritstillet sidst i januar. Dette vil kunne spille en rolle for mange bonuslønnede medarbejdere i finanssektoren, når de skifter job, understreger Peter Breum. Finansforbundets næstformand Kent Petersen er glad for dommen. Det er dejligt, at dommen klart stadfæster retten til udbetaling af bonusordninger, da vi ofte oplever at virksomhederne ikke vil betale, når den enkelte forlader virksomheden. Det bør ikke længere være et problem, siger han. Finansforbundet opfordrer medlemmer, som har bonusordninger som en del af deres løn, til at tjekke, om der udbetales feriegodtgørelse for bonusbeløbet i forbindelse med fratrædelse i virksomheden. /CJO Læs også side 51 Finans januar

12 12 Finans februar 2008

13 Portræt Kvinden aktierne Af Mads Due Anker Foto: Ricky Molloy En undersøgelse viser, at mænd ikke er bedre end kvinder til at købe og sælge aktier. Alligevel er der fire gange så mange mandlige professionelle aktieforvaltere i Danmark. Kun hver tiende medarbejder i Danske Capital er kvinde. Mød en af dem her, 30-årige Lisbeth Søgaard Nielsen, som elsker spændingen omkring aktiekurserne Lisbeth Søgaard Nielsens arbejdsliv handler om aktier. Hun er bidt af spændingen. Af kurserne, der fra det ene øjeblik til det andet kan stige eller falde. Af det rush, hun får, når en virksomhed kommer med et godt regnskab, sådan som hun havde forudset det. Aktierne er som regel altid et sted i Lisbeths bevidsthed. Jeg tænker somme tider stadig aktier, når jeg har fri. Jeg går godt nok ikke hjem og tjekker kurserne, men det sker da ofte, at jeg kommer i tanke om noget, jeg skal huske at undersøge, når jeg cykler hjem fra arbejde. Jeg analyserer ofte forbrugsselskaber som for eksempel Adidas. Når jeg så samtidig tager mig selv i at kigge efter, hvad folk har på af sko, kan jeg godt føle mig en smule miljøskadet. Vi befinder os i et stort og labyrintisk kontorlandskab i Danske Capital på Østerbro i København. Her er der langt mellem de feminine islæt. Bag de hundredvis af computerskærme sidder der omkring 90 ansatte, der blandt andet følger udvikling med aktier og obligationer verden over. Mange af dem har slips på. Kun omkring hver tiende af dem er en kvinde. Til sammenligning er der i finanssektoren samlet set en lige fordeling mellem kønnene, hvor mænd udgør 52 procent, og kvinder 48 procent af den samlede arbejdsstyrke. Jeg er egentlig lidt uforstående over, hvorfor der er så få kvinder, der arbejder som aktieforvaltere. Det er et rigtig spæn dende job at arbejde med aktier og skulle vælge, hvilke aktier der skal investeres i. Samtidig tror jeg også, at der er rigtig mange kvinder, der vil være gode til det, siger Lisbeth. 30-årige Lisbeth Søgaard Nielsen er aktieforvalter og eneste kvinde i et team på tretten, der arbejder med europæiske aktier. Det ærgrer hende, at hun ikke har flere kvindelige kolleger, selvom hun efterhånden har vænnet sig til at være den eneste i sin afdeling, der møder op i nederdel. Lige i starten syntes jeg, det var lidt mærkeligt, at jeg var den eneste kvinde til afdelingsmøderne. Nogle gange kan jeg Finans februar

14 portræt Kvinden aktierne Jeg analyserer ofte forbrugsselskaber som for eksempel Adidas. Når jeg så samtidig tager mig selv i at kigge efter, hvad folk har på af sko, kan jeg godt føle mig en smule miljøskadet. da stadig godt savne, at der var nogle flere kvinder i min afdeling. Det vil give en bedre balance mellem kønnene. Til frokosten bliver der snakket meget fagligt. Der kunne det en gang imellem være rart med noget mere privatsnak om, hvordan det for eksempel går med kæresten, eller hvad der nu rører sig i ens liv. Det, tror jeg, kvinder er bedre til. Jeg tror også, at kvinder generelt er bedre til at huske at give ros, end mænd er det. Det kunne mændene godt lære lidt af. Aktieforvalter ved et tilfælde Aktier har ikke altid interesseret Lisbeth. Hun har dog altid været interesseret i økonomi, men uden at vide, i hvilken retning hun skulle gå. Hun valgte i første omgang at læse HA Almen-uddannelsen på Syddansk Universitet i hjembyen Odense. Det var først på overbygningen under cand.merc.- uddannelsen på Copenhagen Business School, at Lisbeth fandt ud af, at aktiemarkedet kunne føre til en spændende karrierevej. Her blev hun under et kursus om aktier draget af spændingen ved aktiemarkedet og muligheden for at arbejde med virksomheders økonomi. Efter at hun nu efterhånden har arbejdet med aktier i tre år, er Lisbeth kun blevet bekræftet i, at det var et rigtigt valg. Som aktieforvalter, eller porteføljemanager som det også Blå Bog Lisbeth Søgaard Nielsen, 30 år gammel. Bachelor HA - Almen fra Syddansk Universitet, Odense i Master i Applied Economics & Finance fra Copenhagen Business School i Kandidattrainee i Aktier i Danske Capital i perioden Aktieforvalter i Danske Capital siden hedder, analyserer Lisbeth virksomheder og selskaber for at se, om de er værd at investere i for Danske Capitals kunder, der blandt andet er pensionskasser, kommuner og investorer, der handler via Danske Invest. Derudover er en stor del af Lisbeths arbejde at holde et vågent øje med aktiemarkedets udvikling. Og her er netop aktiemarkedets uforudsigelighed i et og samme moment det, der er med til at gøre arbejdet spændende og til tider endog temmelig frustrerende. Det er en stor tilfredsstillelse, når investeringerne går godt, og når et selskab kommer med et godt regnskab, som du har forudset det. Sådanne succesoplevelser giver virkelig et kick. Omvendt er det bare nedtur, når man ikke har ret i sine analyser. Blev hurtigt one of the guys Mændene i afdelingen har taget godt imod Lisbeth. Så godt, at hun hurtigt blev one of the guys, selvom hendes mandlige kolleger i begyndelsen lige skulle se hende an. De skulle nok lige finde ud af, om de stadig kunne joke om de samme ting. Når vittighederne om kønsforskelle bliver for grovkornede, ryster jeg bare lidt på hovedet af det. Jeg tror også, at jeg samtidig er ret bevist om at holde fast i mig selv og ikke gå på et eller andet kompromis for at passe ind. Men jeg ser heller ikke mig selv som en, der skal tages specielle hensyn til. Jeg er på lige fod med de andre, og jeg oplever ikke, at jeg bliver behandlet anderledes, fordi jeg er kvinde. Men jeg mangler aldrig nogen at danse med til julefrokosterne. Kvinder lige så gode som mænd En af årsagerne til det lave antal kvinder i faget kan ifølge Lisbeth skyldes, at de ikke tror, at jobbet som aktieforvalter er foreneligt med at få børn. Selv har Lisbeth ingen børn endnu, men det skyldes ikke hendes arbejde, selvom hun oftest arbejder op mod timer om ugen. Det vigtige er, hvad du leverer, og så bliver der ikke lagt så meget mærke til, hvor mange timer du sidder på din stol. Om 14 Finans februar 2008

15 EN RÆKKE AF MULIGHEDER... BLIV EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER Finanssektorens Uddannelsescenter tilbyder certificering på højt niveau: Eksamineret finansrådgiver - Bolig Eksamineret finansrådgiver - Pension Eksamineret finansrådgiver - Investering Eksamineret finansrådgiver - Formuerådgivning Klik ind på og læs mere om det enkelte uddannelsesforløb. Finanssektorens Uddannelsescenter ejes af 120 finansielle virksomheder, der omfatter godt medarbejdere. Vi arbejder projektorienteret og udvikler såvel faglig som almen uddannelse. Vi arbejder på alle niveauer, anvender e-learning og dækker uddannelse fra traditionelle finansfag til personlig udvikling, organisationsudvikling, salg og kommunikation. Uddannelsescentret driver tillige et moderne og professionelt kursus- og konferencecenter. Finanssektorens Uddannelsescenter har eksisteret siden 1969 og beskæftiger godt 100 medarbejdere. Vi arbejder ud fra et veldefineret værdigrundlag med følgende kerneværdier: kommunikation, kundeservice, det hele menneske, sund fornuft og fællesskab. Skovsvinget Skanderborg Telefon

16 Kvinden aktierne Jeg tænker somme tider stadig aktier, når jeg har fri. du er her 37 eller 50 timer, er op til dig selv. Så der børe være plads til, at man kan prioritere at være en familie. Der er også flere i min afdeling, der møder på fleksible tidspunkter, så de kan aflevere børn om morgenen. En af de ting, jeg selv lagde vægt på til min ansættelsessamtale i sin tid, var, at jeg også havde andre ting, jeg ville have tid til ud over mit arbejde. Jeg spiller blandt andet volleyball flere gange om ugen. Det vil og skal jeg have tid til. Det føler jeg også, at jeg har. At der sjældent er kø til dametoilettet på kontorerne i Danske Capital, kan ifølge Lisbeth også forklares med, at nogle kvinder lader sig skræmme af aktiemarkedet. De har måske ikke så meget kendskab til det og kan derfor være usikre over Fakta om Danske Capital Danske Banks kapitalforvaltningsdivision forvalter i alt omkring 80 milliarder euro, som både er investeret i aktier og obligationer 340 ansatte har mere end kundeforhold, der f.eks. kan være institutionelle kunder, erhvervskunder og pensionspuljer. for aktiemarkedet. Men Lisbeth er overbevist om, at det snart vil ændre sig. Jeg tror, at den voksende fokus på aktiehandel vil være med til at afmystificere billedet af, at det er et mandejob. Og så mener jeg altså, at kvinder er mindst lige så gode som mænd til at udvælge de rigtige aktier. Det samme billede tegner undersøgelsen Den lille forskel, som Nykredit offentliggjorde i december 2007, på baggrund af data fra Værdipapircentralen. Her bliver det slået fast, at kvinder og mænd investerer meget forskelligt privat. Men der er ikke nogen tegn på, at det ene køn er bedre til at købe og sælge aktier end det andet. Den største forskel er ifølge undersøgelsen, at mænd er mere aggressive investorer, der oftere køber og sælger deres aktier, end det er tilfældet for kvinderne. I Lisbeths afdeling handler de fleste også aktier privat. Her får Lisbeth et fint afkast. Aktier i høj kurs Danskerne har fået flere penge mellem hænderne, samtidig med at der er kommet et større fokus på opsparing, mener Lisbeth. Samtidig er de, der arbejder med aktier, også blevet bedre til at appellere til almindelige mennesker. Ikke mindst gennem medierne, som det blandt andet sker, når TV 2 sender finansnyheder fra Børsen. Aktierne har i længere tid givet et fint afkast, og derfor er der ifølge Lisbeth mange, der gerne vil have en bid af kagen. Den stigende fokus på aktiehandel mærker Lisbeth ofte, når hun fortæller andre, hvad hun arbejder med. Både i ven- 16 Finans januar 2008

17 portræt nekredsen eller til familiefesterne. Men der er mange andre, der gerne vil vide mere om aktiemarkedet og måske endda få et godt tip til en investering. Jeg har prøvet at køre med en taxachauffør, der efter at have hørt om mit job spurgte om, hvad han skulle investere i, da han havde brug for penge nu og her. Jeg tror helt sikkert, at der er en del, der har en fejlagtig opfattelse af, at aktier er en stensikker vej til hurtig rigdom. Det er det sjældent. Det tager lang tid at sætte sig grundigt ind i, hvordan markedet fungerer, og hvilke aktier der er værd at investere i. Ikke travlt med at nå til tops For nu er Lisbeth glad for jobbet som aktieforvalter, hvor hun føler, at hun stadig har meget at lære, og at hun lærer noget nyt, hver dag hun er på arbejde. Hun ikke travlt med at nå op til karrierestigens top, men vil i første omgang blive dygtigere til det, hun laver. Derfor vil hun ikke afvise, at hun om 10 år stadig arbejder som aktieforvalter. Sker det alligevel, at Lisbeth vælger at gå en anden karrierevej, kunne det meget vel være, at hun sætter sig over på den anden side af bordet. Over til de virksomheder eller selskaber, hun i dag analyserer og ofte holder møder med. Nu har jeg jo siddet og analyseret en masse virksomheder, så det kan da godt ske, at der kommer et tidspunkt engang i fremtiden, hvor jeg kunne have lyst til at komme ud i de her virksomheder og arbejde med markedsstrategi og udvik - ling. n Få udvidet eller styrket dine kompetencer Finansrådet tilbyder en lang række forskellige kurser med relevans fra elev- til direktionsniveau. Uanset dine personlige ambitioner eller dit faglige niveau kan vi hjælpe og udfordre dig. Vi tilbyder skræddersyede interne kurser med fokus på din bank, men også åbne forløb, således at du vil møde deltagere fra andre finansielle virksomheder. Det giver dig ny inspiration til løsning af både nye og kendte opgaver, som du kan anvende i din hverdag. En del af vores uddannelsestilbud tager afsæt i de offentlige uddannelser. Det betyder, at vi ofte kan tilbyde meritgivende eksamenspapirer. Her i foråret udbydes bl.a.: Elevvejlederen en uundværlig brik FlexFinans den rigtige vej til rådgiverjobbet Coaching, anerkendelse og læring Risk Management Strategisk forretningsudvikling Arv og skifte Ny arvelov og hvad så? Er du interesseret eller har brug for rådgivning, så kontakt Uddannelsesafdelingen på tlf Du finder datoer og yderligere information på Finans februar

18 18 Finans februar 2008

19 Finansiel dannelse børn skal lære privatøkonomi Af Jakob Thomsen Tegning: Morten Voigt Unge og børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank. I et udsædvanligt samarbejde med landets matematiklærere laver banken nu undervisningsmateriale i privatøkonomi. På den måde kan faget komme på skemaet i flere af landets skoler allerede i løbet af næste skoleår Danske Bank vil nu uddanne og oplyse børn, unge og deres forældre om privatøkonomi. Bankens nuværende og kommende kunder og borgere i almindelighed skal lære at blive kritiske forbrugere af finansielle produkter. Det nye store initiativ, som har fået navnet Danske Bank-koncernens program for finansiel forståelse løber af stablen allerede i august i år. Projektet består i første omgang af tre konkrete tiltag: Et website rettet mod børn fra 5 til 15 år og deres forældre. Udvikling af undervisningsmateriale som et tilbud til landets lærere. Og et undervisningsprogram for matematiklærere i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening. Men banken gør sig dog ingen ambitioner om at stå ude i landets klasseværelse og overtage undervisningsrollen. Vi ved godt, at vi er en bank, og vi har derfor nogle finansielle kompetencer. Men vi er ikke pædagoger. Vi er ikke eksperter i at undervise børn. Så vi har overladt det til Matematiklærerforeningen at være eksperter på, hvordan privat økono mi og finansiel forståelse kan gøres tilgængelig for både lærere og for elever. Vi kommer med nogle kompetencer, og dem oversætter de så. Og det har vi fuld respekt for, siger afdelingsdirektør for bankens Afdeling for Idé- og Konceptudvikling Morten Albæk, som står bag projektet. Han fortæller, at uddannelsespakken til lærerne formodentlig vil være det hidtil største kommercielle undervisningsprogram for skolelærere i Norden. Matematiklærerforeningen har foreløbig stillet to personer til rådighed for projektet. Danmarks Matematiklærerforening byder ind med det, vi kan stå inde for, nemlig pædagogikken. Vi bakker op om projektet, fordi vi mener, at børn og unge har brug for finansiel dannelse. Børn og unges forhold til penge er i dag mere abstrakt end tidligere, hvilket kan skyldes brug af kreditkort. Jeg tror, børn og unge har godt af at lære mere om privatøkonomi, siger Formanden for Matematiklærerforeningen Lene Christensen. Pligt og samfundsansvar Initiativet udspringer af bankens strategi for social ansvarlighed i samfundet. Og hverken website eller undervisningsmateriale bliver branded med bankens logo eller design. Vi påtager os et sektoransvar. Og vi gør det uden at kommercialisere det i klassisk forstand. Vi har en forpligtelse til finansielt at uddanne og oplyse den kommende generation af voksne, siger Morten Albæk. Banken har påtaget sig rollen som finansielt oplysningsorgan for såvel kunder som borgere, fordi den har konstateret, at såvel unge som deres forældre ved for lidt om helt almindelig husholdningsøkonomi. Og hvad værre er, at mange tror, de ved mere, end de i virkeligheden gør. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Zapera har lavet for banken. For eksempel tror 61 procent af danske årige, at de ved, hvad forskellen er på faste og variable udgifter. Men undersøgelsen viser, at hele 42 procent af de unge ikke ved, at mad er en variabel udgift i Finans februar

20 finansiel dannelse Vi er ikke eksperter i at undervise børn. Så vi har overladt det til Matematiklærerforeningen at være eksperter på, hvordan privatøkonomi og finansiel forståelse kan gøres tilgængelig for både lærere og for elever. Morten Albæk, afdelingsdirektør Danske Bank husholdningsbudgettet. Undersøgelsen viser også, at de unge ikke har meget hjælp at hente hos deres forældre. For eksempel kan 30 procent af forældrene ikke udpege det billigste lån ud fra tre forskellige alternativer. Morten Albæk peger på, at undersøgelsen bekræfter to modsatrettede tendenser, som han ser i samfundet: Det ene er, at vi bliver bedre og bedre uddannede. Vi ved mere om en hel masse og tjener flere penge og får en mere kompleks økonomi. Den anden er, at vores indsigt i, hvordan vi håndterer den daglige og mere komplekse økonomi, ikke synes at følge med, forklarer han. Men ud fra et liberalistisk synspunkt er det så ikke et formynderisk tiltag fra en stor dansk bankkoncern at ville opdrage på sine kunder og medborgere? Jo, man kunne godt have den opfattelse, at det her er lektor Blomme, der kommer med en højt hævet pegefinger og forsøger at moralisere. Det er dog ikke det, vi mener, at vi gør. Vi stiller et tilbud til rådighed. Vi påtvinger ingen at gøre brug af det. Man kan i lige så høj grad, og med samme rettigheder, være kunde i Danske Bank, og borger i det danske samfund, hvad enten man gør brug af det eller ej. Men vi mener, at dette tilbud er essentielt at stille til rådighed, fordi vi tror på, at vi som virksomhed, og den sektor vi er en del af, bliver en bedre og mere lønsom virksomhed og sektor, hvis vi får oplyste og kritiske forbrugere og kunder, fordi de vil udfordre os til at udvikle bedre og mere effektive og begavede løsninger og produkter, siger Morten Albæk. Har I dårlig samvittighed, fordi I de seneste år har tjent mange penge på kunder, som har vidst for lidt om privatøkonomi? Nej, vi mener, vi leverer en rådgivning, som målt ud fra markedsstandarder er ganske, ganske glimrende. Langt ho - vedparten af vores kunder er meget godt tilfredse med kvaliteten af den rådgivning, vi giver. Jeg vil godt understrege, at vi gør det her, fordi det forretningsmæssigt er det eneste fornuftige at gøre. Og vi ser i den her sammenhæng ingen modsætning i at gøre noget, der er godt for samfundet, og at gøre noget, der er godt for virksomhedens indtjening. Det her er simpelthen sund fornuft, siger Morten Albæk. Ud over websitet, undervisningsmaterialet til skoleelever samt træningsprogrammet til skolelærere vil banken også lancere rådgivningskoncepter og produkter til voksne økonomisk udsatte samfundsgrupper. n Uvidenhed om pengesager Zapera har for Danske Bank lavet en undersøgelse blandt unge 18- og 19-årige og deres forældre. 300 unge og 300 forældre har deltaget i undersøgelsen. 42 procent af de unge ved ikke, hvad en rente er. 37 af de unge ved ikke, at de ikke automatisk kan trække over på et kreditkort. 69 procent ved ikke, hvad årlige omkostninger i procent (ÅOP) er. 23 procent af forældrene har ikke et budget, og 73 procent mener ikke, det er nødvendigt. 27 procent af forældrene ved ikke, hvad årlige omkostninger i procent (ÅOP) er. 30 procent af forældrene kan ikke identificere det billigste lån ud af tre alternativer. Danske Banks Oplysningsprogram Ifølge Danske Bank-koncernens program for finansiel forståelse påtager Danske Bank sig et medansvar for at uddanne kunder og borgere generelt til at blive oplyste finansielle forbrugere. Og til at hæve kompetenceniveauet hos de nyeste voksne. Programmet indeholder blandt andet: Et non-branded website opdelt i forskellige aldersmoduler for 5-15-årige børn. Et undervisningsprogram i privatøkonomi for matematiklærere i folkeskolen. Undervisningsmateriale til skoleelever og skolelærere. Rådgivningskoncept for unge, der er i gang med at flytte hjemmefra. Rådgivningskoncepter og produkter til voksne, økonomisk udsatte samfundsgrupper. Websitet samt det første produkt- og rådgivningskoncept vil være parat i midten af august De øvrige initiativer lanceres i begyndelsen af Danske Bank har afsat over 45 millioner kroner til projektet over tre år. 20 Finans januar 2008

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Count and Percent Rådgiver/sælger

Count and Percent Rådgiver/sælger 1) Har du rådgivning af privatkunder som en væsentlig del af Respondents: 4269 dit arbejdsområde? Ja 3229 75,64 % Nej 1040 24,36 % Total Responses 4269 100.00 % 2) Har du personligt inden for de seneste

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere