Finansforbundets magasin nr. 2, økonomi for børn. Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansforbundets magasin nr. 2, 2008. økonomi for børn. Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank."

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 2, 2008 økonomi for børn Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank Læs side 18

2 Realkredit til landbrugs- og byerhvervsejendomme......fra kompetente medarbejdere i en handlekraftig og uformel organisation DLR Kredit har altid været den professionelle leverandør af realkredit til dansk landbrug. Vi udbyder nu også lån til bl.a. by erhvervsejendomme og andelsboliger. I fællesskab har vi med succes udviklet og udvidet forretningen i en organisation med en uformel omgangstone, korte beslutningsveje og fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel. Til gavn og glæde for både kunder, aktionærer og medarbejdere. For at fortsætte den gode udvikling har vi brug for flere dygtige kolleger. Måske dig? Se mere på hvor aktuelle ledige stillinger er opslået. Skulle der ikke lige være en stilling ledig inden for dit kompetenceområde, er du altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning alligevel! er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk

3 indhold Nyheder Stigende antal klager over bankerne Leder Uddannelse er vigtigere end nogensinde Børn skal lære privatøkonomi Danske Bank bag nyt fag i skolen Bag om et kollaps Bag om den amerikanske finanskrise Den lille slugte den store Reportage fra Eik Bank Danmark 5 skarpe Linda Overgaard om bankrådgivning Globalt Norden er godt rustet til globaliseringen Masser af nye tillidsmænd Fionia Bank og Roskilde Bank dobler op Spørgehjørnet Feriegodtgørelse af bonus Medlemsservice Styrk dig selv-kurser er et tilløbsstykke Medlemsservice Arrangementer for ledige og seniorer Medlemsservice Indkaldelse til kredsgeneralforsamlinger Læserbrev Billigere forsikringer, tak Finansjob Finansøkonomer er efterspurgte Tema: Den diskrete velgørenhed svenskerne kommer 12 Kvinden og aktierne Lisbeth Søgaard Nielsen er omgivet af mandlige kolleger i Danske Capital 18 af de største virksomheder i finanssektoren uddelte sidste år mere end 400 millioner kroner til almennyttige formål Bedre løn og flere interessante job trækker svenske finansfolk til København Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr. 2, februar 2008, 17. årgang Næste nummer 7. marts 2008 Udgiver: Finansforbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Yvonne Schantz (DJ), ansvarshavende, Carsten Jørgensen (DJ), redaktionsleder, Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Berit Villadsen (DJ), Jakob Thomsen Mads Anker (DJ), Annoncer: DG Media, Gammeltorv 18, 1457 København K, telefon , fax Læserindlæg: Senest onsdag den 13. februar. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Oplag: Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Jakob Mark. Finans februar

4 Nyheder 70 netbankindbrud i 2007 Det lykkedes it-kriminelle at slippe af sted med næsten tre millioner kroner fordelt på 70 indbrud i danskernes netbanker sidste år, viser en opgørelse fra Finansrådet. I 2006, blev der kun registreret 24 netbankindbrud.indbruddene sker typisk ved at sende en ondsindet spammail til netbankbrugeren. Hvis hun eller han klikker på et ved hæftet link eller åbner en fil i spammailen, installeres et program på pc en, som kan aflæse brugerens kode. Sladder på jobbet 39 procent har inden for det seneste år har været udsat for sladder og bagtalelse på deres arbejdsplads, viser en undersøgelse blandt danskere, som Ugebrevet A4 har foretaget. Arbejdspsykolog Einar Baldursson forklarer fænomenet med, at en stadig større del af vores sociale liv foregår på arbejdspladserne. Lige forhold for alle i Tryg Fra sidste efterår er det blevet muligt for alle forsikringstagere også dem med en gruppeforsikringsordning i TrygVesta Forsikring at få indflydelse på udviklingen i Tryg i Danmark, som er moderselskab for TrygVesta. Det er sket som følge af en ændring af stemmevedtægterne til repræsentantskabet i Tryg i Danmark. Det betyder, at de af Finansforbundets medlemmer, som har en gruppeforsikringsordning i TrygVesta Forsikring, nu også kan stemme til repræsentantskabsvalg og herigennem få indflydelse på strategien i Tryg i Danmark Der er i alt 70 repræsentanter i Tryg i Danmark, som hvert femte år er på valg i landets fem regioner. Regionerne holder valg på skift, så der hvert år er et valg. I februar i år er det de 16 pladser i Region Midtjylland, som er på valg, og der er kamp om pladserne.18 kandidater stiller op. Stemmesedler til repræsentantskabsvalget kan rekvireres frem til den 11. februar, og stemmerne skal være afgivet senest den 20. februar. Du kan læse mere om valget og de forskellige opstillede kandidater på Foto: Scanpix Stigende antal klager over bankerneom tobak Det samlede antal klager til Pengeinstitutankenævnet løb i 2007 op i cirka 340, mens det i 2006 var rekordlavt med blot 303 klager. Dermed er klagetallet på niveau med 2004 og 2005 og meget langt fra de 844 klager, som danskerne indgav over bankerne i Sekretariatschef Henrik Davidsen fra Pengeinstitutankenævnet oplyser til business.dk, at der i 2007 har været et stigende antal sager, der drejer sig om falske udenlandske check. Sagerne har typisk handlet om, at en bankkunde har sat en bil eller lignende til salg på internettet. En udenlandsk køber har derefter betalt med eksempelvis en irsk check, og køberen har helt bevidst udstedt checken på et større beløb end det aftalte. Den glade sælger er gået ned i sin bank med checken, har fået kontanter udbetalt, og returneret nogle tusinde kroner via eksempelvis Western Union. Efter nogle dage finder banken ud af, at checken er falsk, og banken hæver hele beløbet igen på kundens konto. Langt de fleste kunder har tabt deres klagesag, men nogle banker har tabt sager om de falske check. 4 Finans februar 2008

5 nyheder Allan Bang: Vi kan ikke leve med den uklarhed, dommen giver. Forbund vil have dom prøvet ved Højesteret Østre Landsret gav ikke Allan Bang og Knud Grøngaard medhold i, at det var normalt at rådføre sig med sin fag forening, da den forestående fusion med Danske Bank blev drøftet i RealDanmarks bestyrelse i august 2000 Med fire stemmer mod to stadfæstede Østre Landsret dommen i Københavns Byret over Finansforbundets formand, Allan Bang, og tidligere kredsformand og medarbejdervalgt bestyrelsesformand i RealDanmark Knud Grøn gaard. De blev hver idømt en bøde på kroner i november 2006 for videregivelse af intern viden i forbindelse med Danske Banks overtagelse af RealDanmark i år I forhold til byrettens dom fra november 2006 er det nye i landsrettens dom, at det ikke længere er fuldstændig ulovligt at dele intern viden med sin fagforening. Dommen åbner nemlig op for, at bestyrelsesmedlemmer gerne må videregive oplysninger fra mødelokalerne under ganske særlige omstændigheder. Af landsrettens dom kan man læse, at det dog skete for tidligt i denne sag. Men under hvilke omstændigheder og på hvilket tidspunkt man må videregive sådanne oplysninger, er uklart. Dommen giver ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og fagforeninger klare retningslinjer for, hvad de må og ikke må, når store fusioner er under opsejling. Sagen er meget principiel og rækker langt ud over Finansforbundet. Derfor skal den afgøres på klare præmisser, lyder det fra advokaterne Jakob Juul og Lars Melchior Kjeldsen, som er forsvarere for henholdsvis Allan Bang og Knud Grøngaard. Derfor søger Allan Bang og Knud Grøngaard nu Procesbevillingsnævnet om at få sagen anket til Højesteret. Vi kan ikke leve med den uklarhed, dommen giver. Hverken i forhold til det, der skete for otte år siden, eller til fremtiden. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal have en reel mulighed for at søge råd hos deres fagforening. Det er vi nødt til at kæmpe for, at de også kan fremadrettet. Derfor vil vi søge om tilladelse til at køre sagen ved Højesteret, siger Allan Bang. På grund af sagens principielle karakter er der stor sandsynlighed for, at Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til, at sagen af gøres i Højesteret. Det vurderer Jesper Lau Hansen, der er professor og dr.jur. ved Københavns Universitet med speciale i selskabsret og selskabsstyring. Præmisserne for dommen er uklare, og dommerne har afgivet dissens. Derfor er sagen efter min opfattelse egnet til at blive prøvet i Højesteret, siger han til Jyllands- Posten. Formand for FTF Bente Sorgenfrey finder dommen urimelig og er glad for at udsigterne til at dommen ender i Højesteret: Jeg er glad for, at Finansforbundet ønsker at anke dommen, da dommen har principiel betydning for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Allan Bang og Knud Grøngaard burde være straffri. Det er en gammeldags fortolkning, der sætter farten ned på arbejdsmarkedet, når den medarbejdervalgte forhindres i at føre en dialog med sin faglige organisation. Dommen tager ikke højde for, hvordan dagens arbejdsmarked fungerer, og stækker medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i deres arbejde, siger hun. /MDA Finans februar

6 nyheder Medlemstal sætter ny rekord I løbet af 2007 har Finansforbundet fået næsten flere medlemmer, så medlemstallet nu er på Det er det højeste antal nogensinde. Medlemsfremgangen afspejler ifølge forbundsformand Allan Bang både den stigende beskæftigelse i finanssektoren, og at Finansforbundet er en konkurrencedygtig og attraktiv fagforening Mens LO-forbundene mister medlemmer i massevis, går udviklingen stik modsat i Finansforbundet. I 2007 er medlemstallet således steget med 1.486, så det pr. 1. januar 2008 er på Så mange personer har aldrig tidligere været medlem af Finansforbundet, som blev stiftet 1. januar Vi er meget tilfredse med medlemsfremgangen og vil ikke hvile på laurbærrene, men derimod fortsat levere et produkt, der er konkurrencedygtigt både på prisen og kvaliteten, siger forbundsformand Allan Bang. En betydelig årsag til forbundets medlemsfremgang er, at beskæftigelsen i finanssektoren er steget markant i de seneste år. Men ikke alle nyansatte i sektoren melder sig automatisk ind i Finansforbundet. Således er organisationsprocenten faldet fra 81 til 80 fra 2006 til Tillidsmændene ude på arbejdspladserne skal have stor ros for at udføre det hårde arbejde med at få organiseret så mange finansansatte som muligt, men det er klart, at vi fra centralt hold klæder dem på med argumenter. Vi har ikke noget mål om at opnå et bestemt medlemstal, men vi går ligesom andre fagforeninger efter at opnå en så høj organisationsprocent som muligt, siger Allan Bang. Finansforbundets medlemsfremgang sker samtidig med, at en lang række andre fagforbund mister medlemmer. Fagforbundene under LO har således mistet tilsammen medlemmer siden midten af 1990 erne. Landets største fagforening, 3F, har alene mistet omkring medlemmer siden 1. januar /CJO OK-forhandlinger i fuld gang Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) tog mandag den 14. januar hul på de centrale forhandlinger om en ny overenskomst for de finansansatte. Parterne forhandlede hele dagen, og efterfølgende beskrev Finansforbundets næstformand, Kent Petersen, at forhandlingerne var foregået i en god og konstruktiv tone, der tegner godt for det videre forløb. Efter Finans deadline har parterne mødtes igen den 28. og 29. januar. De to sidste centrale forhandlingsdage er fastsat den 7. og 8. februar. Du kan læse nyt om forhandlingerne på finansforbundet.dk/ OK2008. Kun for medlemmer I tilfælde af, at de igangværende overenskomstforhandlinger munder ud i en konflikt, udbetaler Finansforbundet konfliktstøtte til sine medlemmer. For at være omfattet ved en eventuel konflikt i foråret skal indmeldelse i Finansforbundet ske senest 1. marts 2008 med virkning fra 1. januar Gebyrer og netbank er vigtigst Halvdelen af adspurgte bankkunder peger på størrelsen og antallet af gebyrer som vigtigste begrundelse for deres valg af bank/ sparekasse i en undersøgelse, som analyseinstituttet Zapera har foretaget for Finansrådet. Næsten lige så mange 49 procent angiver brugervenlighed og funktionalitet i netbanken som den vigtigste faktor for deres valg af pengeinstitut. Derefter følger udlånsrenterne (42 procent), rådgiveren (40 procent) og selve rådgivningen (40 procent). Mindst betydning for danskernes valg af bank eller sparekasse er udbuddet af produkter (13 procent) og placeringen af filialen (22 procent) ifølge undersøgelsen. 6 Finans februar 2008

7 Uddannelse er vigtigere end nogensinde leder Når kalenderåret står på 2015, vil meget i vores sektor se anderledes ud. Præcis hvordan, ved vi naturligvis ikke. Men vi kan og skal komme med et kvalificeret gæt. Ifølge det fremtidsbillede, som vi arbejder med i Finansforbundet, vil kunderne stille andre og større krav. De faste og veldefinerede kundesegmenter, vi kender i dag, vil være afløst af midlertidige kundetilhørsforhold, der varierer efter, hvor kunden er i sit liv. Segmentet af ældre kunder, pensionisterne, vil for eksempel i høj grad være unge ældre, der har penge nok, er aktive, rejser meget og har bolig både i Tyrkiet og Danmark. De vil tage på højskole, operarejser og oplevelsesture. Inden for de næste ti år skal kunderådgiverne derfor ikke bare have viden om økonomi og finansielle forhold. De skal også kunne rådgive individuelt om livsfaser og livsstil. Kunderne vil shoppe rundt og vælge den bank, der giver dem den mest personlige rådgivning, den bedste oplevelse og den rigtige pris. Dette er blot en flig af et fremtidsbillede. Men det viser, at de finansielle virksomheder skal ruste sig til en anden og mere krævende virkelighed. De skal styrke deres brand, differentiere sig og ikke mindst kunne tilbyde skræddersyede løsninger. Virksomhederne skal lægge strategien, men det er medarbejderne, der skal føre den ud i livet. Derfor skal hver enkelt medarbejder have kompetencerne til at møde kunderne dér, hvor de er. Og medarbejderne er, som kunderne, krævende og har individuelle ønsker og behov. De vil også shoppe rundt og finde den arbejdsgiver, som giver de bedste vilkår og kan opfylde de behov, som de har i netop den livsfase, de er i. Fremtiden er ikke så langt væk. Derfor har vi også i den overenskomst, som forhandles færdig i disse dage, lagt vægt på kompetenceudvikling. Vi har i vores sektor i mange år været enige om, at uddannelse er vigtig. Og det gælder nu mere end nogensinde. Derfor har Finansforbundet stillet krav om individuelle kompetenceafklaringsforløb og om uddannelse op til bachelor- eller diplomniveau. Der skal være mulighed for at skifte spor i karrieren og tilfor at få sprogundervisning på højt niveau. Det forløb, der skal aftales for den enkelte, skal både sigte mod virksomhedens strategiske mål og mod den enkelte medarbejders personlige mål, karriereønsker og livssituation. Vi tror på et tæt samarbejde med virksomhederne om kompetenceafklaringsforløb. Det er til gavn for både virksomheder og medarbejdere. Og de er et udtryk for den tænkning, som vi er nødt til at have med i vores overenskomster nu, hvis vi vil være klar til den fremtid, som venter lige om hjørnet. Næstformand Kent Petersen, formand Allan Bang og næstformand Michael Budolfsen Finans februar

8 nyheder Da verdens banker kørte ind i en husmur Kreditkrisen har gjort ondt. Mindst en håndfuld topchefer blandt verdens førende banker er blevet fyret, og seks finanskoncerner har tilsammen varslet fyringer af medarbejdere Efter den 4. november sidste år fik saudiske prins Alwaleed bin Talal bin Abdul Aziz al Saud nok. Direktøren for Citigroup havde svigtet sin største aktionærs tillid. Udmeldingen om, at banken måtte nedskrive for 8-11 milliarder Dollar, kom kun nogle få uger efter en tidligere nedskrivning. Dengang havde prinsen spurgt daværende direktør Charles Prince: Slutter historien her? Har du taget alt i betragtning?, og fået et klart Ja. Men så kom der alligevel endnu en nedjustering, og det fik prinsen til at miste tilliden til Prince. Men Charles Prince er ikke den eneste bankchef, der har mistet titlen på grund af uforudsete tab på de amerikanske subprimeboliglån. Det samme skete for topcheferne James Cayne fra Bear Stearns, Stanley O Neal fra Merril Lynch og kronprinsessen i Morgan Stanley, Zoe Cruz, samt i Europa for Peter Wuffli fra schweiziske UBS. Finansansatte mærker også konsekvenserne af kreditkrisen. Citigroup annoncerede sidste år, at over ansatte skulle forlade koncernen, Bank of Americas tilsvarende tal var 3.000, Lehman Brothers var 2.450, UBS var 1.500, mens både Bear Stearns og Morgan Stanley anslår, at de vil skille sig af med 900 medarbejdere hver. Ser man på de konkrete tal, skønnes seks banker hver at have tabt over fem milliarder dollar på krisen. I front ligger Citigroup med 15,8 milliarder lige foran UBS med 14,4, og HSBC s tab vurderes til 10,7 milliarder dollar efterfulgt af Morgan Stanely, Merrill Lynch og Bank of America, viser en prognose fra Bloomberg. I Danmark er Topdanmark og Jyske Bank blevet ramt af nedskrivninger som en konsekvens af, at det er blevet noget nær umuligt at prissætte strukturerede produkter baseret på subprimelån, men problemerne har dog ikke en størrelse, der rykker videre ved virksomhederne, oplyser finansanalytiker i LD Mar kets Torsten Bech. I nabolandene er det nok mest kendte offer for kreditkrisen britiske Nothern Rock, der sidste år fik brug for kunstigt åndedræt fra Bank of England. Syd for grænsen har flere tyske banker været pressede, og nogle har sågar erklæret sig klar til overtagelse. Ser man mod Asien, har flere banker i Japan inkasseret store tab, og selv to store kinesiske banker ICBC og Bank of China rapporterer, at de også har de tvivlsomme subprime-baserede investeringer. Roger Kubarych, finansforsker i tænketanken Council of Foreign Affairs i USA og cheføkonom i Unicredit Group, ser kreditkrisen som et resultat af et tredobbelt tillidsbrist: Til kreditvirksomhederne, der skabte uhold - bare lån. Til investeringsbankerne, der pakkede lånene sammen i uigennemskueligt komplekse produkter og solgte dem videre. Og til ratingbureauerne, der for at have kunder i butikken alt for rundhåndet uddelte gode karakterer til et produkt, de ikke havde historiske erfaringer med. Læs mere side 22 Flest bankrøverier i Norden Efter et markant fald i antallet af bankrøverier i Danmark fra 222 i 2002 til 69 i 2006 vendte kurven sidste år med 71 bankrøverier. Stigningen fandt sted, til trods for at pengeinstitutterne i juli sidste år fik mulighed for at tv-overvåge deres indgange og facader. I Norden bærer Danmark en kedelig førertrøje som det land, hvor der bliver begået flest bankrøverier. Danmark har flere røverier end Sverige, Finland og Norge tilsammen, som i 2006 havde henholdsvis 45, tre og to bankrøverier. Sammenlignet med resten af Europa ligger Danmark på en femteplads over lande, hvor der er størst risiko for de ansatte for, at der bliver begået bankrøverier. Til sammenligning ligger Sverige på en ottendeplads, Finland på en 20.-plads efterfulgt af Norge på en 21.-plads. Italien topper suverænt listen med bankrøverier begået alene i Finans februar 2008

9 Folk fra hele verden ville give en formue for at kunne læse Børsen. Du slipper langt billigere lige nu kan du spare op til 60% Få Børsen for kun 995 kr. i 5 måneder inkl. en stempelkande eller en rejseharddisk. Kombineret business- og pleasureavis med 10 ugentlige tillæg bl.a. de tre nyeste: Privat Investor, Klima og Digital samt 16 årlige Pleasure magasiner. Bestil nu: eller borsen.dk/fin Stelton stempelkande SPAR OP TIL 60% Memorex 160 GB Rejseharddisk Tilbuddene gælder kun husstande, der ikke har haft abonnement på Børsen de sidste 6 mdr. Der beregnes porto til udlandet.

10 Her forsvandt 26,7 mio. kr. Torsdag den 27. december 2007 slap fire tyve af sted med 26,7 millioner kroner fra Danske Banks fordelingscentral i Brabrand. Gerningsmændene bakkede en Toyota Hilux gennem fordelingscentralens hegn og stjal derefter på under et minut de mange millioner og flygtede i en anden bil. Siden er der placeret betonklodser foran hegnet, så en lignende forbrydelse ikke kan ske.. Tyveriet er danmarkshistoriens næststørste pengekup kun overgået af et røveri af 41 millioner kroner fra en pengetransport i Glostrup i år Foto: Søren Gammelmark 10 Finans januar 2008

11 Nyheder Nu kan du få feriegodtgørelse af bonusbeløb Finansforbundet har i en sag ved Østre Landsret fået medhold i, at Handelsbanken skal betale over to millioner kroner i bonus og feriegodtgørelse til en tidligere medarbejder. Dommen kan komme tusindvis af finansansatte til gode Medarbejdere har krav på feriegodtgørelse af en skønsmæssig fastsat bonus, idet bonussen anses for at være en del af vederlaget for arbejdet. Det har Østre Landsret afgjort i en dom fredag den 14. december 2007, som ventes at få indflydelse på en lang række sager fremover. I den konkrete sag havde Finansforbundet stævnet Handelsbanken på vegne af et medlem en tidligere projektleder i banken. Den pågældende medarbejder havde mundtligt og via mail fået løfte om en bonus på tre millioner kroner ved udgangen af 2005 af sin overordnede. Da medarbejderen i januar 2006 op - sagde sit job, halverede arbejdsgiveren imidlertid bonussen med den begrundelse, at de 1,5 millioner kroner var en fastholdelsesbonus, som kun kom til udbetaling, hvis medarbejderen blev i sit job. Handelsbanken fik medhold i sin påstand ved Københavns Byret den 16. februar Finansforbundet ankede imidlertid og fik medhold ved Østre Landsret. Dommen betyder, at den tidligere medarbejder fra Handelsbanken får udbetalt kroner med procesrente fra 8. juni I beløbet er også indeholdt en af landsretten fastsat bonus på kroner for de første to måneder af 2006 samt feriegodtgørelse af de tre millioner kroner, hvilket vil sige kroner. Finans har kontaktet det pågældende medlem for at få et interview om sagen, hvilket medlemmet ikke har ønsket at give. Udsigt til mange krav om feriegodtgørelse af bonus Ifølge advokat Peter Breum, som har ført sagen for Finansforbundet, kan dommen få vidtrækkende konsekvenser for andre finansansatte, som får bonusbeløb oven i deres faste løn. Dommen fastslår, at bonus er en del af en ansats løn, og at man derfor har ret til feriegodtgørelse, som er på 12 procent af bonusbeløbet. Det er der sandsynligvis mange, som ikke er klar over. Det kræver dog, at man senest den 31. december meddeler sin arbejds giver, at man ønsker feriegodtgørelse af det kommende års løn og løndele, siger Peter Breum fra advokatfirmaet Elmer & Partnere. En anden interessant pointe ved dommen er, at man også har krav på en bonusandel i det år, man fratræder sit job. I den aktuelle sag har landsretten fastsat en forholdsmæssig bonus for 2006 på kroner til medarbejderen, selvom han fratrådte med udgangen af februar og blev fritstillet sidst i januar. Dette vil kunne spille en rolle for mange bonuslønnede medarbejdere i finanssektoren, når de skifter job, understreger Peter Breum. Finansforbundets næstformand Kent Petersen er glad for dommen. Det er dejligt, at dommen klart stadfæster retten til udbetaling af bonusordninger, da vi ofte oplever at virksomhederne ikke vil betale, når den enkelte forlader virksomheden. Det bør ikke længere være et problem, siger han. Finansforbundet opfordrer medlemmer, som har bonusordninger som en del af deres løn, til at tjekke, om der udbetales feriegodtgørelse for bonusbeløbet i forbindelse med fratrædelse i virksomheden. /CJO Læs også side 51 Finans januar

12 12 Finans februar 2008

13 Portræt Kvinden aktierne Af Mads Due Anker Foto: Ricky Molloy En undersøgelse viser, at mænd ikke er bedre end kvinder til at købe og sælge aktier. Alligevel er der fire gange så mange mandlige professionelle aktieforvaltere i Danmark. Kun hver tiende medarbejder i Danske Capital er kvinde. Mød en af dem her, 30-årige Lisbeth Søgaard Nielsen, som elsker spændingen omkring aktiekurserne Lisbeth Søgaard Nielsens arbejdsliv handler om aktier. Hun er bidt af spændingen. Af kurserne, der fra det ene øjeblik til det andet kan stige eller falde. Af det rush, hun får, når en virksomhed kommer med et godt regnskab, sådan som hun havde forudset det. Aktierne er som regel altid et sted i Lisbeths bevidsthed. Jeg tænker somme tider stadig aktier, når jeg har fri. Jeg går godt nok ikke hjem og tjekker kurserne, men det sker da ofte, at jeg kommer i tanke om noget, jeg skal huske at undersøge, når jeg cykler hjem fra arbejde. Jeg analyserer ofte forbrugsselskaber som for eksempel Adidas. Når jeg så samtidig tager mig selv i at kigge efter, hvad folk har på af sko, kan jeg godt føle mig en smule miljøskadet. Vi befinder os i et stort og labyrintisk kontorlandskab i Danske Capital på Østerbro i København. Her er der langt mellem de feminine islæt. Bag de hundredvis af computerskærme sidder der omkring 90 ansatte, der blandt andet følger udvikling med aktier og obligationer verden over. Mange af dem har slips på. Kun omkring hver tiende af dem er en kvinde. Til sammenligning er der i finanssektoren samlet set en lige fordeling mellem kønnene, hvor mænd udgør 52 procent, og kvinder 48 procent af den samlede arbejdsstyrke. Jeg er egentlig lidt uforstående over, hvorfor der er så få kvinder, der arbejder som aktieforvaltere. Det er et rigtig spæn dende job at arbejde med aktier og skulle vælge, hvilke aktier der skal investeres i. Samtidig tror jeg også, at der er rigtig mange kvinder, der vil være gode til det, siger Lisbeth. 30-årige Lisbeth Søgaard Nielsen er aktieforvalter og eneste kvinde i et team på tretten, der arbejder med europæiske aktier. Det ærgrer hende, at hun ikke har flere kvindelige kolleger, selvom hun efterhånden har vænnet sig til at være den eneste i sin afdeling, der møder op i nederdel. Lige i starten syntes jeg, det var lidt mærkeligt, at jeg var den eneste kvinde til afdelingsmøderne. Nogle gange kan jeg Finans februar

14 portræt Kvinden aktierne Jeg analyserer ofte forbrugsselskaber som for eksempel Adidas. Når jeg så samtidig tager mig selv i at kigge efter, hvad folk har på af sko, kan jeg godt føle mig en smule miljøskadet. da stadig godt savne, at der var nogle flere kvinder i min afdeling. Det vil give en bedre balance mellem kønnene. Til frokosten bliver der snakket meget fagligt. Der kunne det en gang imellem være rart med noget mere privatsnak om, hvordan det for eksempel går med kæresten, eller hvad der nu rører sig i ens liv. Det, tror jeg, kvinder er bedre til. Jeg tror også, at kvinder generelt er bedre til at huske at give ros, end mænd er det. Det kunne mændene godt lære lidt af. Aktieforvalter ved et tilfælde Aktier har ikke altid interesseret Lisbeth. Hun har dog altid været interesseret i økonomi, men uden at vide, i hvilken retning hun skulle gå. Hun valgte i første omgang at læse HA Almen-uddannelsen på Syddansk Universitet i hjembyen Odense. Det var først på overbygningen under cand.merc.- uddannelsen på Copenhagen Business School, at Lisbeth fandt ud af, at aktiemarkedet kunne føre til en spændende karrierevej. Her blev hun under et kursus om aktier draget af spændingen ved aktiemarkedet og muligheden for at arbejde med virksomheders økonomi. Efter at hun nu efterhånden har arbejdet med aktier i tre år, er Lisbeth kun blevet bekræftet i, at det var et rigtigt valg. Som aktieforvalter, eller porteføljemanager som det også Blå Bog Lisbeth Søgaard Nielsen, 30 år gammel. Bachelor HA - Almen fra Syddansk Universitet, Odense i Master i Applied Economics & Finance fra Copenhagen Business School i Kandidattrainee i Aktier i Danske Capital i perioden Aktieforvalter i Danske Capital siden hedder, analyserer Lisbeth virksomheder og selskaber for at se, om de er værd at investere i for Danske Capitals kunder, der blandt andet er pensionskasser, kommuner og investorer, der handler via Danske Invest. Derudover er en stor del af Lisbeths arbejde at holde et vågent øje med aktiemarkedets udvikling. Og her er netop aktiemarkedets uforudsigelighed i et og samme moment det, der er med til at gøre arbejdet spændende og til tider endog temmelig frustrerende. Det er en stor tilfredsstillelse, når investeringerne går godt, og når et selskab kommer med et godt regnskab, som du har forudset det. Sådanne succesoplevelser giver virkelig et kick. Omvendt er det bare nedtur, når man ikke har ret i sine analyser. Blev hurtigt one of the guys Mændene i afdelingen har taget godt imod Lisbeth. Så godt, at hun hurtigt blev one of the guys, selvom hendes mandlige kolleger i begyndelsen lige skulle se hende an. De skulle nok lige finde ud af, om de stadig kunne joke om de samme ting. Når vittighederne om kønsforskelle bliver for grovkornede, ryster jeg bare lidt på hovedet af det. Jeg tror også, at jeg samtidig er ret bevist om at holde fast i mig selv og ikke gå på et eller andet kompromis for at passe ind. Men jeg ser heller ikke mig selv som en, der skal tages specielle hensyn til. Jeg er på lige fod med de andre, og jeg oplever ikke, at jeg bliver behandlet anderledes, fordi jeg er kvinde. Men jeg mangler aldrig nogen at danse med til julefrokosterne. Kvinder lige så gode som mænd En af årsagerne til det lave antal kvinder i faget kan ifølge Lisbeth skyldes, at de ikke tror, at jobbet som aktieforvalter er foreneligt med at få børn. Selv har Lisbeth ingen børn endnu, men det skyldes ikke hendes arbejde, selvom hun oftest arbejder op mod timer om ugen. Det vigtige er, hvad du leverer, og så bliver der ikke lagt så meget mærke til, hvor mange timer du sidder på din stol. Om 14 Finans februar 2008

15 EN RÆKKE AF MULIGHEDER... BLIV EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER Finanssektorens Uddannelsescenter tilbyder certificering på højt niveau: Eksamineret finansrådgiver - Bolig Eksamineret finansrådgiver - Pension Eksamineret finansrådgiver - Investering Eksamineret finansrådgiver - Formuerådgivning Klik ind på og læs mere om det enkelte uddannelsesforløb. Finanssektorens Uddannelsescenter ejes af 120 finansielle virksomheder, der omfatter godt medarbejdere. Vi arbejder projektorienteret og udvikler såvel faglig som almen uddannelse. Vi arbejder på alle niveauer, anvender e-learning og dækker uddannelse fra traditionelle finansfag til personlig udvikling, organisationsudvikling, salg og kommunikation. Uddannelsescentret driver tillige et moderne og professionelt kursus- og konferencecenter. Finanssektorens Uddannelsescenter har eksisteret siden 1969 og beskæftiger godt 100 medarbejdere. Vi arbejder ud fra et veldefineret værdigrundlag med følgende kerneværdier: kommunikation, kundeservice, det hele menneske, sund fornuft og fællesskab. Skovsvinget Skanderborg Telefon

16 Kvinden aktierne Jeg tænker somme tider stadig aktier, når jeg har fri. du er her 37 eller 50 timer, er op til dig selv. Så der børe være plads til, at man kan prioritere at være en familie. Der er også flere i min afdeling, der møder på fleksible tidspunkter, så de kan aflevere børn om morgenen. En af de ting, jeg selv lagde vægt på til min ansættelsessamtale i sin tid, var, at jeg også havde andre ting, jeg ville have tid til ud over mit arbejde. Jeg spiller blandt andet volleyball flere gange om ugen. Det vil og skal jeg have tid til. Det føler jeg også, at jeg har. At der sjældent er kø til dametoilettet på kontorerne i Danske Capital, kan ifølge Lisbeth også forklares med, at nogle kvinder lader sig skræmme af aktiemarkedet. De har måske ikke så meget kendskab til det og kan derfor være usikre over Fakta om Danske Capital Danske Banks kapitalforvaltningsdivision forvalter i alt omkring 80 milliarder euro, som både er investeret i aktier og obligationer 340 ansatte har mere end kundeforhold, der f.eks. kan være institutionelle kunder, erhvervskunder og pensionspuljer. for aktiemarkedet. Men Lisbeth er overbevist om, at det snart vil ændre sig. Jeg tror, at den voksende fokus på aktiehandel vil være med til at afmystificere billedet af, at det er et mandejob. Og så mener jeg altså, at kvinder er mindst lige så gode som mænd til at udvælge de rigtige aktier. Det samme billede tegner undersøgelsen Den lille forskel, som Nykredit offentliggjorde i december 2007, på baggrund af data fra Værdipapircentralen. Her bliver det slået fast, at kvinder og mænd investerer meget forskelligt privat. Men der er ikke nogen tegn på, at det ene køn er bedre til at købe og sælge aktier end det andet. Den største forskel er ifølge undersøgelsen, at mænd er mere aggressive investorer, der oftere køber og sælger deres aktier, end det er tilfældet for kvinderne. I Lisbeths afdeling handler de fleste også aktier privat. Her får Lisbeth et fint afkast. Aktier i høj kurs Danskerne har fået flere penge mellem hænderne, samtidig med at der er kommet et større fokus på opsparing, mener Lisbeth. Samtidig er de, der arbejder med aktier, også blevet bedre til at appellere til almindelige mennesker. Ikke mindst gennem medierne, som det blandt andet sker, når TV 2 sender finansnyheder fra Børsen. Aktierne har i længere tid givet et fint afkast, og derfor er der ifølge Lisbeth mange, der gerne vil have en bid af kagen. Den stigende fokus på aktiehandel mærker Lisbeth ofte, når hun fortæller andre, hvad hun arbejder med. Både i ven- 16 Finans januar 2008

17 portræt nekredsen eller til familiefesterne. Men der er mange andre, der gerne vil vide mere om aktiemarkedet og måske endda få et godt tip til en investering. Jeg har prøvet at køre med en taxachauffør, der efter at have hørt om mit job spurgte om, hvad han skulle investere i, da han havde brug for penge nu og her. Jeg tror helt sikkert, at der er en del, der har en fejlagtig opfattelse af, at aktier er en stensikker vej til hurtig rigdom. Det er det sjældent. Det tager lang tid at sætte sig grundigt ind i, hvordan markedet fungerer, og hvilke aktier der er værd at investere i. Ikke travlt med at nå til tops For nu er Lisbeth glad for jobbet som aktieforvalter, hvor hun føler, at hun stadig har meget at lære, og at hun lærer noget nyt, hver dag hun er på arbejde. Hun ikke travlt med at nå op til karrierestigens top, men vil i første omgang blive dygtigere til det, hun laver. Derfor vil hun ikke afvise, at hun om 10 år stadig arbejder som aktieforvalter. Sker det alligevel, at Lisbeth vælger at gå en anden karrierevej, kunne det meget vel være, at hun sætter sig over på den anden side af bordet. Over til de virksomheder eller selskaber, hun i dag analyserer og ofte holder møder med. Nu har jeg jo siddet og analyseret en masse virksomheder, så det kan da godt ske, at der kommer et tidspunkt engang i fremtiden, hvor jeg kunne have lyst til at komme ud i de her virksomheder og arbejde med markedsstrategi og udvik - ling. n Få udvidet eller styrket dine kompetencer Finansrådet tilbyder en lang række forskellige kurser med relevans fra elev- til direktionsniveau. Uanset dine personlige ambitioner eller dit faglige niveau kan vi hjælpe og udfordre dig. Vi tilbyder skræddersyede interne kurser med fokus på din bank, men også åbne forløb, således at du vil møde deltagere fra andre finansielle virksomheder. Det giver dig ny inspiration til løsning af både nye og kendte opgaver, som du kan anvende i din hverdag. En del af vores uddannelsestilbud tager afsæt i de offentlige uddannelser. Det betyder, at vi ofte kan tilbyde meritgivende eksamenspapirer. Her i foråret udbydes bl.a.: Elevvejlederen en uundværlig brik FlexFinans den rigtige vej til rådgiverjobbet Coaching, anerkendelse og læring Risk Management Strategisk forretningsudvikling Arv og skifte Ny arvelov og hvad så? Er du interesseret eller har brug for rådgivning, så kontakt Uddannelsesafdelingen på tlf Du finder datoer og yderligere information på Finans februar

18 18 Finans februar 2008

19 Finansiel dannelse børn skal lære privatøkonomi Af Jakob Thomsen Tegning: Morten Voigt Unge og børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank. I et udsædvanligt samarbejde med landets matematiklærere laver banken nu undervisningsmateriale i privatøkonomi. På den måde kan faget komme på skemaet i flere af landets skoler allerede i løbet af næste skoleår Danske Bank vil nu uddanne og oplyse børn, unge og deres forældre om privatøkonomi. Bankens nuværende og kommende kunder og borgere i almindelighed skal lære at blive kritiske forbrugere af finansielle produkter. Det nye store initiativ, som har fået navnet Danske Bank-koncernens program for finansiel forståelse løber af stablen allerede i august i år. Projektet består i første omgang af tre konkrete tiltag: Et website rettet mod børn fra 5 til 15 år og deres forældre. Udvikling af undervisningsmateriale som et tilbud til landets lærere. Og et undervisningsprogram for matematiklærere i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening. Men banken gør sig dog ingen ambitioner om at stå ude i landets klasseværelse og overtage undervisningsrollen. Vi ved godt, at vi er en bank, og vi har derfor nogle finansielle kompetencer. Men vi er ikke pædagoger. Vi er ikke eksperter i at undervise børn. Så vi har overladt det til Matematiklærerforeningen at være eksperter på, hvordan privat økono mi og finansiel forståelse kan gøres tilgængelig for både lærere og for elever. Vi kommer med nogle kompetencer, og dem oversætter de så. Og det har vi fuld respekt for, siger afdelingsdirektør for bankens Afdeling for Idé- og Konceptudvikling Morten Albæk, som står bag projektet. Han fortæller, at uddannelsespakken til lærerne formodentlig vil være det hidtil største kommercielle undervisningsprogram for skolelærere i Norden. Matematiklærerforeningen har foreløbig stillet to personer til rådighed for projektet. Danmarks Matematiklærerforening byder ind med det, vi kan stå inde for, nemlig pædagogikken. Vi bakker op om projektet, fordi vi mener, at børn og unge har brug for finansiel dannelse. Børn og unges forhold til penge er i dag mere abstrakt end tidligere, hvilket kan skyldes brug af kreditkort. Jeg tror, børn og unge har godt af at lære mere om privatøkonomi, siger Formanden for Matematiklærerforeningen Lene Christensen. Pligt og samfundsansvar Initiativet udspringer af bankens strategi for social ansvarlighed i samfundet. Og hverken website eller undervisningsmateriale bliver branded med bankens logo eller design. Vi påtager os et sektoransvar. Og vi gør det uden at kommercialisere det i klassisk forstand. Vi har en forpligtelse til finansielt at uddanne og oplyse den kommende generation af voksne, siger Morten Albæk. Banken har påtaget sig rollen som finansielt oplysningsorgan for såvel kunder som borgere, fordi den har konstateret, at såvel unge som deres forældre ved for lidt om helt almindelig husholdningsøkonomi. Og hvad værre er, at mange tror, de ved mere, end de i virkeligheden gør. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Zapera har lavet for banken. For eksempel tror 61 procent af danske årige, at de ved, hvad forskellen er på faste og variable udgifter. Men undersøgelsen viser, at hele 42 procent af de unge ikke ved, at mad er en variabel udgift i Finans februar

20 finansiel dannelse Vi er ikke eksperter i at undervise børn. Så vi har overladt det til Matematiklærerforeningen at være eksperter på, hvordan privatøkonomi og finansiel forståelse kan gøres tilgængelig for både lærere og for elever. Morten Albæk, afdelingsdirektør Danske Bank husholdningsbudgettet. Undersøgelsen viser også, at de unge ikke har meget hjælp at hente hos deres forældre. For eksempel kan 30 procent af forældrene ikke udpege det billigste lån ud fra tre forskellige alternativer. Morten Albæk peger på, at undersøgelsen bekræfter to modsatrettede tendenser, som han ser i samfundet: Det ene er, at vi bliver bedre og bedre uddannede. Vi ved mere om en hel masse og tjener flere penge og får en mere kompleks økonomi. Den anden er, at vores indsigt i, hvordan vi håndterer den daglige og mere komplekse økonomi, ikke synes at følge med, forklarer han. Men ud fra et liberalistisk synspunkt er det så ikke et formynderisk tiltag fra en stor dansk bankkoncern at ville opdrage på sine kunder og medborgere? Jo, man kunne godt have den opfattelse, at det her er lektor Blomme, der kommer med en højt hævet pegefinger og forsøger at moralisere. Det er dog ikke det, vi mener, at vi gør. Vi stiller et tilbud til rådighed. Vi påtvinger ingen at gøre brug af det. Man kan i lige så høj grad, og med samme rettigheder, være kunde i Danske Bank, og borger i det danske samfund, hvad enten man gør brug af det eller ej. Men vi mener, at dette tilbud er essentielt at stille til rådighed, fordi vi tror på, at vi som virksomhed, og den sektor vi er en del af, bliver en bedre og mere lønsom virksomhed og sektor, hvis vi får oplyste og kritiske forbrugere og kunder, fordi de vil udfordre os til at udvikle bedre og mere effektive og begavede løsninger og produkter, siger Morten Albæk. Har I dårlig samvittighed, fordi I de seneste år har tjent mange penge på kunder, som har vidst for lidt om privatøkonomi? Nej, vi mener, vi leverer en rådgivning, som målt ud fra markedsstandarder er ganske, ganske glimrende. Langt ho - vedparten af vores kunder er meget godt tilfredse med kvaliteten af den rådgivning, vi giver. Jeg vil godt understrege, at vi gør det her, fordi det forretningsmæssigt er det eneste fornuftige at gøre. Og vi ser i den her sammenhæng ingen modsætning i at gøre noget, der er godt for samfundet, og at gøre noget, der er godt for virksomhedens indtjening. Det her er simpelthen sund fornuft, siger Morten Albæk. Ud over websitet, undervisningsmaterialet til skoleelever samt træningsprogrammet til skolelærere vil banken også lancere rådgivningskoncepter og produkter til voksne økonomisk udsatte samfundsgrupper. n Uvidenhed om pengesager Zapera har for Danske Bank lavet en undersøgelse blandt unge 18- og 19-årige og deres forældre. 300 unge og 300 forældre har deltaget i undersøgelsen. 42 procent af de unge ved ikke, hvad en rente er. 37 af de unge ved ikke, at de ikke automatisk kan trække over på et kreditkort. 69 procent ved ikke, hvad årlige omkostninger i procent (ÅOP) er. 23 procent af forældrene har ikke et budget, og 73 procent mener ikke, det er nødvendigt. 27 procent af forældrene ved ikke, hvad årlige omkostninger i procent (ÅOP) er. 30 procent af forældrene kan ikke identificere det billigste lån ud af tre alternativer. Danske Banks Oplysningsprogram Ifølge Danske Bank-koncernens program for finansiel forståelse påtager Danske Bank sig et medansvar for at uddanne kunder og borgere generelt til at blive oplyste finansielle forbrugere. Og til at hæve kompetenceniveauet hos de nyeste voksne. Programmet indeholder blandt andet: Et non-branded website opdelt i forskellige aldersmoduler for 5-15-årige børn. Et undervisningsprogram i privatøkonomi for matematiklærere i folkeskolen. Undervisningsmateriale til skoleelever og skolelærere. Rådgivningskoncept for unge, der er i gang med at flytte hjemmefra. Rådgivningskoncepter og produkter til voksne, økonomisk udsatte samfundsgrupper. Websitet samt det første produkt- og rådgivningskoncept vil være parat i midten af august De øvrige initiativer lanceres i begyndelsen af Danske Bank har afsat over 45 millioner kroner til projektet over tre år. 20 Finans januar 2008

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

magasinet Mærsk aftale om løn Kostbart farvel til SAM-DATA løn Web-design-festival 2004 17. januar i København

magasinet Mærsk aftale om løn Kostbart farvel til SAM-DATA løn Web-design-festival 2004 17. januar i København IT-fagets fagforening Nr. 7. December 2003 magasinet Mærsk aftale om løn Kostbart farvel til SAM-DATA løn Web-design-festival 2004 17. januar i København Udgiver synspunkt indholddecember Weidekampsgade

Læs mere

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd Penge Magasin fra Forbrugerrådet September 2011 nr. 10 kr. 50, så får du bedre råd Verdensmarkedsprisen på korn, indekseret juni 2011 300 250 december 2008 200 150 Investering i fødevarer kan føre til

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere