Control Your Money-universet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Control Your Money-universet"

Transkript

1 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på klassetrin.

2 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt... 4 Didaktiske overvejelser... 5 Tekniske krav til computere... 6 Websitets lærerværktøjer... 7 Control Your Money... 9 Mål... 9 Indhold Organisering af missionerne Evaluering Vurdering Vejledning til de enkelte missioner Mission 1 Videospilkonsol (Adam) Mission 2 Skolefest (Emma) Mission 3 Indrette værelse (Jacob) Mission 4 Lejrskole (Laila) Mission 1 Velgørenhed (Victoria) Mission 2 Rejse til New York (Martin) Mission 3 At bo alene (Sarah) Mission 4 Investering (Jamil) Sådan kommer du i gang med Control Your Money The Real Deal Sådan kommer du i gang med The Real Deal... 36

3 3 Indledning Børn og unges rolle i forbrugersamfundet er i stadig forandring. Nye produkter ser dagens lys, nye betalingsmetoder bliver mulige og markedsføringskampagner frister børn og unge til at bruge penge. Samtidig viser mange undersøgelser, at børn og unge har en ringe finansiel forståelse, og at børnenes forældre ofte ikke er de bedste rådgivere grundet egen manglede viden på området. Derfor har Danske Bank udviklet undervisningsmaterialer til brug i skoleundervisningen samt Finansiel Forståelse (www.finansielforstaaelse.dk) til at hjælpe lærerne med at undervise i finansiel forståelse. Finansiel forståelse har et enormt læringspotentiale inden for matematikundervisning og giver læreren mulighed for at arbejde med matematiske begreber i en kontekst, der relaterer sig til børn og unges hverdag. Målet med undervisningsmaterialerne er at forbedre elevers finansielle forståelse og forberede dem på et voksenliv, hvor de kan styre deres egen økonomi en helt basal evne i alle menneskers liv.

4 4 Oversigt Control Your Money-universet er et online undervisningsmateriale for klasse. Control Your Money-universet består af tre dele: en elevdel en lærerdel en forældredel Elevdelen består af en fiktionsdel - Control Your Money og en praktisk del - The Real Deal. Control Your Money består af to dele; en som henvender sig til klasse, og en som henvender sig til klasse. Hver del indeholder: en introduktion en præsentation af hovedpersonerne i de fire missioner fire missioner The Real Deal indeholder værktøjer til et projektarbejde om økonomi i klassen. Dette kan for eksempel være at planlægge og afvikle en klassetur eller skolefest. Formålet er, at eleverne anvender den viden om økonomiske problemstillinger, de har tilegnet sig i Control Your Money. Lærerdelen indeholder online værktøjer til at o oprette en klasse og give adgang til Control Your Money s missioner o evaluere elevernes indsats i missionerne o online diskussionsværktøj til brug mellem eller efter missionerne o oprette et projekt og give adgang til The Real Deal. denne lærervejledning, herunder didaktiske overvejelser og en faglig/pædagogisk gennemgang af de enkelte missioner. åbne opgaver til evaluering af den enkelte elevs indsigt og forståelse for de faglige begreber. Forældreinfo indeholder en kort beskrivelse af Control Your Money-universet.

5 5 Didaktiske overvejelser Control Your Money er et tematisk materiale, hvor eleverne arbejder med finansiel forståelse. Det valgte stof tager udgangspunkt i den matematik, som eleverne har eller skal tilegne sig. Materialet er tænkt til brug i matematikundervisningen eller i tværfaglige forløb, hvor matematik er et af de bærende elementer. I Control Your Money, der består af i alt otte missioner, arbejder eleverne i grupper eller individuelt, mens den praktiske del, The Real Deal, lægger op til, at eleverne sammen med læreren gennemfører et projekt. I begge guides eleverne til at foretage en række valg og vurderinger begrundet i matematik og deres finansielle forståelse. Finansiel forståelse er i denne sammenhæng et udtryk for, at eleverne, igennem arbejdet med de nedenfor nævnte emner i økonomi og matematik, vejer, vurderer, prioriterer og argumenterer for de valg og løsninger, de foretager igennem de otte missioner. I temaerne er der situationer, hvor eleverne skal prioritere på hvad og hvordan de vil bruge penge. Vurderingerne kan bygge på faktiske forhold, hvor matematikken tages i brug, eller på mere subjektive forhold.

6 6 Tekniske krav til computere Da Control Your Money og The Real Deal foregår på computere, er det en god idé at undersøge om skolen har adgang til computere, der lever op til nedenstående krav: Én computer til hver gruppe (hav gerne en ekstra ledig computer til rådighed for en sikkerheds skyld). Flash 9: Det er et krav, at Flash 9-afspilleren er installeret. Hvis du kan se forsiden af Control Your Money på en computer, har den nødvendige Flash-afspiller. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at kontakte skolens it-ansvarlige for hjælp, da installationen evt. kræver særlige brugerrettigheder. Flash-afspilleren kan downloades gratis fra nettet på Øvrig software: Microsoft Windows 98 eller nyere, Internet Explorer 6.0 med JavaScript tilsluttet, og (for lærere) Adobe Acrobat Reader. Skærmopløsning: Mindst 1024 x 768. Lydkort: Det anbefales, at computerne har lydkort og højtalere, da nogle sekvenser i Control Your Money involverer speak. Internethastighed: Mindst 512 Kbit.

7 7 Websitets lærerværktøjer I Lærerdelen kan du i videointroduktionen danne dig et godt overblik over, hvad der gemmer sig i undervisningsmaterialerne Control Your Money og The Real Deal. Du skal først registrere dig som lærer for at kunne tilgå og anvende lærerværktøjerne. 1. Gå ind på og klik på Lærerdelen i den grønne bjælke øverst i vinduet. Åbn Lærerdelen. 2. Klik herefter på Tilmeld i venstremenuen.

8 8 3. Udfyld alle tilmeldingsfelter, og notér efterfølgende den valgte og adgangskode, som fremover vil være din adgang til Lærerdelen. 4. Herefter kan du vælge, om du ønsker at arbejde med Control Your Money eller The Real Deal.

9 9 Control Your Money Mål Målet med Control Your Money er, at eleverne arbejder med: klasse klasse Økonomi at lægge budget at tilbyde ydelser/handle at betale gæld at prioritere/værdisætte forbrug forpligtelser over for andre. Økonomi at vurdere økonomi at sammenligne indtjening at betale gæld værdisættelse forbrug/overforbrug at sammenligne lånemuligheder rente/investering forpligtelser over for samfundet. Matematik De matematiske kompetencer med hovedvægt på modelleringskompetence Anvende de fire regningsarter herunder ved hjælp af lommeregner, regneark mv. Regne med penge Kende og anvende procent i sammenhæng med brøkdele Kende og anvende enkle funktioner Kende til koordinatsystemet - sammenhæng mellem tal og grafer Indsamle, behandle og formidle data i tabeller og diagrammer Gennemføre enkle statistiske undersøgelser Beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Arbejde med økonomiske problemstillinger fra dagligdagen og det nære samfundsliv. Matematik De matematiske kompetencer med hovedvægt på modelleringskompetence Kende og anvende reelle tal Forstå og anvende procentbegrebet Anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer Bestemme løsninger til ligningssystemer grafisk Tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser Læse, forstå og vurdere anvendelsen af statistik i forskellige medier Arbejde med problemstillinger fra dagligdagen i forbindelse med privatøkonomi og samfundsøkonomi.

10 10 Indhold Kernen i Control Your Money er de otte missioner; fire til klasse og fire til klasse. I hver mission følger vi en person, som beskæftiger sig med en økonomisk problemstilling i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af for eksempel en klassetur, indretning af et værelse og indsamling til et godt formål. Undervejs i forløbet skal brugeren foretage beregninger eller forholde sig til økonomiske problemstillinger. De otte missioner er: Missioner til klasse Skolefesten (Emma) Klasseturen (Laila) Indrette værelse (Jacob) Drømmekøbet (Adam) Missioner til klasse Samle penge ind (Victoria) Flytte hjemmefra (Sarah) New York (Martin) Investering (Jamil) Sidst i dette kapitel finder du en faglig/pædagogisk gennemgang af de enkelte missioner. Undervisningsforløbene i missionerne er tilrettelagt, så eleverne kan arbejde med dem uden klasseintroduktion, samtale og diskussion dog anbefales det, at læreren: introducerer og diskuterer målene med det samlede missionsforløb på klassen. introducerer de økonomiske og matematiske begreber, der arbejdes med i de enkelte missioner. samler klassen til drøftelse af specielle forhold, der dukker op midt i et missionsforløb. diskuterer og samtaler med klassen om det enkelte missionsforløb efter forløbet. De fire missioner til hver målgruppe kan anvendes uafhængigt af hinanden rækkefølgen har ingen betydning. I hver mission indgår der tre typer opgaver. Afhængigt af løsningen af opgaven tildeles et antal point, som ved afslutningen af en mission tælles sammen og vises i Lærerdelens evalueringsværktøj som antal rigtige svar ud af antal mulige.

11 11 De tre opgavetyper er: Enkeltstående grundopgaver. Eleverne stilles en enkelt opgave, der som regel drejer sig om vurdering af beløbsstørrelser. Opgaver i adaptive forløb. Eleverne stilles en grundopgave, efterfulgt af to opgaver inden for samme matematiske kontekst. Opgavernes sværhedsgrad reguleres af, hvorledes eleverne har løst de foregående opgaver. Eleverne får tildelt 10 point for hvert rigtigt svar og 0 point for hvert forkert svar: Grundopgave Rigtigt svar Ny opgave (A) Rigtigt svar Forkert svar Ny opgave (AA) Ny opgave (AB) Forkert svar Ny opgave (B) Rigtigt svar Forkert svar Ny opgave (BA) Ny opgave (BB) Tidsjusterende opgaver. Opgaverne dukker op mellem sceneovergange, hvis eleven arbejder sig gennem missionen hurtigere end den estimerede tid. Dermed er det ikke alle elever, der får (alle) tidsjusterende opgaver.

12 12 Organisering af missionerne Eleverne kan arbejde enkeltvist eller i små grupper med missionerne. Det er vigtigt, at der er en computer til rådighed for hver gruppe. Der er i programmet inkluderet en række tidsjusterende opgaver, så de hurtige elever udfordres. Det kan anbefales at lade eleverne arbejde to og to, da dialogen medvirker til forståelsen af stoffet, og eleverne hermed vil få lejlighed til at argumentere for deres synspunkter både de matematikfaglige og subjektive i forhold de forskellige problemstillinger i missionerne. Det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre missionerne, inden eleverne går i gang med The Real Deal. Eleverne vil være bedre forberedt på at løse den praktiske opgave, hvor klassen f.eks. gennemfører og planlægger en klassefest eller en klassetur i virkeligheden. Det er hensigtsmæssigt at gennemføre en mission i et samlet forløb. Der er angivet et forventet tidsforbrug til hver mission, men det kan variere de fælles samtaler i klassen kan uddybes mere eller mindre afhængigt af den tid, der er til rådighed. Control Your Money gemmer automatisk elevernes svar på opgaverne, og det vil derfor være muligt at vende tilbage til en mission, hvis eleverne ikke bliver færdige med den. Eleverne logger ganske enkelt ind igen og vælger den mission, de var i gang med. Så kan de fortsætte med den scene, hvor de slap.

13 13 Evaluering I missionerne er der som tidligere nævnt tre opgavetyper: Grundopgaver Opgaver i adaptive forløb Tidsjusterende opgaver I hver af de otte missioner er der indbygget en række adaptive opgaver af matematisk karakter, der skal belyse elevens finansielle forståelse. At en opgave er adaptiv betyder, at eleven får en ny opgave af større sværhedsgrad, hvis han løser den første opgave, grundopgaven af middel sværhedsgrad, korrekt. Svarer eleven forkert, får eleven en opgave af lettere sværhedsgrad. Efter at have besvaret tre opgaver placeres eleven på ét af fire niveauer. Det kan registreres, om en opgave er rigtig eller forkert. Men ikke om en given fejl skyldes manglende forståelse eller for eksempel en forkert indtastning på lommeregneren. Hvis de adaptive opgaver i missionerne skal give et første billede af den enkelte elevs formåen, skal de løses individuelt. Efter at have afgivet et svar til hver opgave vil eleven få at vide, om svaret er rigtigt eller forkert. Hvis svaret er forkert, vil der være en feedbacktekst, der forklarer, hvordan opgaven skal løses. Eleven oplyses også her om opgavens facit. I Lærerdelen finder du en oversigt over facit til samtlige opgaver i Control Your Money, som kan downloades og udskrives. Åbne Opgaver (på papir) Som værktøj til at belyse elevens grad af forståelse for det givne faglige indhold er der i Lærerdelen endvidere en række problemorienterede åbne opgaver til download. Disse er ikke en del af missionerne, men kan downloades uafhængigt heraf og fordeles på print til eleverne, når missionerne er gennemført. Opgaverne giver eleverne mulighed for at udtrykke sig på det niveau, de magter. Vær opmærksom på, at der ikke findes en facitliste til de åbne opgaver. Ønskes gennemgang af de åbne opgaver på klassen, finder du opgaverne ved at vælge "Styring" i topbaren og herefter "Opfølgningsværktøj" i menuen til venstre. Hvis du i stedet ønsker at printe opgaverne til brug i forhold til den enkelte elev, vælg da "Udskrevne test" i menuen til venstre, hvor du finder opgaverne i pdf-format. Alle elever bør løse de åbne opgaver. Vurderingen af eleverne hænger ikke sammen med valget af problemopgaver. Men opgaverne er med til at give det fulde billede af elevens færdigheder og kompetencer. De åbne opgaver skal således synliggøre elevens grad af forståelse og evne til at

14 14 anvende kompetencerne i forhold til det faglige indhold. De åbne opgaver giver eleven mulighed for at vise, om han eller hun er i stand til at læse og forstå indholdet, kan udlede væsentlige informationer og derefter anvende relevante matematiske og finansielle begreber i løsningen. Vurdering Vurdering af elevens evne til at løse de åbne opgaver kan gøres på flere måder. Her er et eksempel, der er overskueligt i det daglige undervisningsmiljø. Eleven kan have forskellige behov for støtte for at komme i gang med opgaven; fra ingen støtte til fuld støtte. Eleven kan vælge forskellige måder at løse opgaven på. Hvordan eleven løser opgaven vil være et godt afsæt for læreren til at vurdere elevens forståelsesniveau og dermed tilrettelægge en undervisning, der giver eleven en større forståelse for problemstillingen. Hvis eleven svarer forkert eller mislykkes i sit forsøg på at løse opgaven, bør man forsøge at finde frem til, hvilke tanker eleven har gjort sig i forbindelse med løsningen af opgaven. Man kan starte med at give eleven en tilbagemelding om, at svaret er forkert og give ham mulighed for at prøve igen. Hvis eleven stadig ikke løser opgaven, kan man gentage opgaven og komme med forslag til en løsning. Hvis dette heller ikke hjælper, kan man bede eleven om at tænke på, hvordan han løste en lignende opgave. Til sidst kan man fortælle eleven, hvordan opgaven kan løses, hvorefter eleven kan forklare sin forståelse af anvisningen. Man noterer, hvor mange hints eleven skal have for at løse opgaven. Antallet af hints kan udgøre scoren for elevens evne til at arbejde med og tænke finansiel forståelse. Selv om dette i høj grad bygger på lærerens subjektive opfattelser og vurderinger, er det gode holdepunkter for vurderingen. 1. OK betyder, at opgaven er løst uden hjælp eller støtte. 2. Eleven får besked om fejl, prøver igen og løser opgaven. 3. Opgaven bliver gentaget med et hint om, hvordan den løses, hvorefter eleven løser opgaven. 4. Eleven og læreren samtaler om opgaven og problemstillingen, hvorefter eleven løser opgaven. 5. Læreren forklarer, hvordan opgaven kan løses, hvorefter eleven løser opgaven. 6. Læreren viser løsningen og støtter elevens eget forsøg. 7. Eleven løser ikke opgaven, uanset hvor meget støtte og hjælp, han får. Et højt tal tyder på, at eleven mangler mange forhåndskundskaber og behøver megen støtte og vejledning hvilket indikerer et lavt læringspotentiale.

15 15 Vejledning til de enkelte missioner De fire missioner til klasse Mission 1 Videospilkonsol (Adam) 1 lektion (ca. 40 min.) Adam undersøger muligheden for at låne penge eller spare op til køb af den nyeste spillekonsol, som han absolut må eje. Efter at have tjekket priser går han på jagt på værelset efter penge i lommer osv. Han laver også en aftale med sin mor om ekstra lommepenge mod en forøget arbejdsindsats og med naboen om at vaske hans bil. Efter et vist antal uger kan han købe spillekonsollen tidligere end beregnet pga. et godt tilbud. Forløb Scener Økonomi Matematik Bemærkninger 1 Valg af den billigste konsol 2-4 Forøgede lommepenge Priser, prissammensætning, tilbud Lommepenge i forhold til arbejdsindsats Differens, enkel procent, enkel omregning fra kr. til euro Beregning af hvor mange penge ekstra over antal uger 5 Bilvask for naboen Timeløn Beregning af timeløn ved fast pris Adam indsamler oplysninger om priser på samme spillekonsol Adam vil gøre en større indsats hjemme mod at få flere lommepenge Vasker bil for naboen for fast pris 6 Købet efter 14 uger Tilbud Enkel procentregning Adam kan købe konsollen tidligere pga. tilbud Før missionen Inden eleverne sættes i gang, kan det være en god idé at tage en fælles samtale om begreber, der kan være ukendte for eleverne. Det er dog ingen forudsætning, at hverken læreren eller eleverne har fuldt kendskab til begreberne, idet de behandles i løbet af missionen. I denne mission er følgende begreber relevante: Prissammensætning Kurs Euro Tilbud Timeløn

16 16 Efter missionen Når klassen er færdig med missionen, er det en god idé at tage en fælles snak om opgaverne og elevernes forståelse af selve missionen. Til inspiration kan følgende spørgsmål benyttes: 1. Adam får lommepenge. Er der nogen i klassen, som får lommepenge? Hvad skal lommepengene dække? 2. Diskuter, om det er rimeligt, at man skal yde en indsats for at få lommepengene? Hvad skal man eventuelt lave? Hvad laver I? 3. Adam køber en spillekonsol på internettet. Hvilke erfaringer har I med at handle på internettet? 4. Adam sparer op til en spillekonsol. Hvilke erfaringer har I med at spare op? Og hvad vil I allerhelst spare op til?

17 17 Mission 2 Skolefest (Emma) 1 lektion (ca. 40 min.) Sammen med klassen samler Emma penge ind til en stor fest for hele skolen. De vurderer, hvor mange penge, man kan samle sammen og planlægger, hvordan man kan gøre det (inden for EU s bestemmelser om børnearbejde.) Både enkeltvis ved at slå græs for naboen og klassevis ved at sælge kort for en organisation mod provision samt ved at lade klassen arrangere og afholde et loppemarked. Forløb Scener Økonomi Matematik Bemærkninger 1-2 Hvor mange penge kan man samle sammen 3-4 Individuelle jobs, herunder slå græs 5 Oversigt over tidsforbrug til individuelt arbejde Vurdere, planlægge Tjene penge Hvad kan man tjene/samle ind ved at Tid i forhold til indtjening 6-9 Klasseindsamling Overvejelser vedrørende fælles indsamlingsområder Dele: Gennemsnitsberegninger Gange: Antal timer for at tjene Aflæsning af cirkeldiagram Aflæsning og sammenligning af søjler i søjlediagram Deltagerne skal give et realistisk bud på, hvor meget der kan samles ind og hvor meget det bliver per indsamler Vurdering og valg mellem forskellige indtjeningsmuligheder; samle flasker, slå græs, babysitte osv. Sammenligning af elevernes arbejdsindsats Sælge kort for en organisation og afholde loppemarked. Til sidst ser vi festen i fuld gang Før missionen Inden eleverne sættes i gang, kan det være en god idé at tage en fælles samtale om begreber, der kan være ukendte for eleverne. Det er dog ingen forudsætning, at hverken læreren eller eleverne har fuldt kendskab til begreberne, idet de behandles i løbet af missionen. I denne mission er følgende begreber relevante: Vurdering Indtjening At eleverne arbejder individuelt sammenlignet med fælles arbejdsopgaver Gennemsnit Diagram (cirkel- og pindediagram)

18 18 Efter missionen Når klassen er færdig med missionen, er det en god idé at tage en fælles snak om opgaverne og elevernes forståelse af selve missionen. Til inspiration kan følgende spørgsmål benyttes: 1. Emma og klassen yder en flot indsats med at samle penge ind til drømmefesten på skolen. Kunne I finde på at samle penge ind til et arrangement? Og hvis ja, hvad ville I bruge pengene til? 2. Hvordan ville I forholde jer, hvis alle ikke yder samme indsats? 3. Det tager tid at samle penge ind til et projekt. Diskuter hvor meget af jeres fritid, I ville bruge på at indsamle penge til et fælles projekt? 4. Hvilke muligheder har I for at samle penge ind? Og hvor meget tror I, at I kan samle sammen på for eksempel en uge, en måned og et år? 5. Diskuter hvor mange penge, I mener det er rimeligt at få for en times arbejde.

19 19 Mission 3 Indrette værelse (Jacob) 2 lektioner (ca. 80 min.) Der er sket så stor en vandskade på Jacobs værelse, at inventar og møbler skal erstattes. Først skal selve værelset istandsættes. Derefter foretages en prioritering på baggrund af indsamling af priser på indbo. For de penge der bliver tilovers af forsikringssummen pga. besparelser kan Jacob købe et billigt TV på tilbud og sit store ønske; en mountainbike. Forløb Scener Økonomi Matematik Bemærkninger 1 Opmåling af værelse Grundforståelse for sammenhæng mellem m2 og pris 2 Køb af maling Køb af maling. Prissammenligning. Kvalitetsvurdering 3 Fri vurdering af forsikringsbeløb 4 Vurdering af pris på brugt inventar 5 Køb af nyt og brugt indbo Forsikring prisbedømmelse Prisvurdering Vælge mellem tilbud Optælling af m2 Arealberegning, pris per m2. Sammenligning af beløb i forhold til kvalitet Sammenligning af priser Finde det mindste beløb blandt flere. Procentregning. Forhold til areal af vægge Arealberegning for indkøb af rette mængde maling med vurdering af kvalitet. På baggrund af oprindelig inventar og ønsker vurderes prisen Overvejelse af køb af inventar mv. i forhold til forsikringssum Vælge de billigste tilbud fra liste 6 Prisbesparelser Vurdere billigste tilbud Procentregning Afgøre hvilket bord, der er billigst 7 Købe TV Finde billigste pris ved beregning 8 Købe mountain bike Vurdere behov for lån eller gave Procentregning differens Finde det billigste TV Finde ud af, hvor meget der er tilbage af forsikringssum og hvor meget der behøves til køb af mountainbike 9 De sidste penge Hvor kan man låne? Overveje, hvor man kan låne et mindre beløb 10 Penge i fødselsdagsgave Penge i fødselsdagsgave Beregne prisen på én del, når man kender helheden Beregning af, hvor meget man vil kunne få i fødselsdagsgave

20 20 Før missionen Inden eleverne sættes i gang, kan det være en god idé at tage en fælles samtale om begreber, der kan være ukendte for eleverne. Det er dog ingen forudsætning, at hverken læreren eller eleverne har fuldt kendskab til begreberne, idet de behandles i løbet af missionen. I denne mission er følgende begreber relevante: Forsikring Forsikringssum Prisvurdering Besparelse Tilbud Rabat Efter missionen Når klassen er færdig med missionen, er det en god idé at tage en fælles snak om opgaverne og elevernes forståelse af selve missionen. Til inspiration kan følgende spørgsmål benyttes: 1. Er det en god idé at være forsikret? Hvorfor? Hvad skal man være forsikret for? 2. Hvad er et godt tilbud? Er der nogen af jer, der har købt noget, som var et godt tilbud? 3. Jacob køber nye ting til værelset. Diskuter hvilke fem vigtige ting, man skal have på sit værelse prioriter dem eventuelt. Og vurder hvor mange penge, I vil bruge på at købe disse ting? 4. Diskuter sammenhængen mellem pris og værdi. Hvorfor køber man ikke altid den billigste vare? Begreber, der kan diskuteres, er for eksempel kvalitet, design, reklame mv. 5. Jacob bestemmer, at han vil tjene penge ved at holde fødselsdag og få penge i gave. Diskuter om det er rimeligt? Og skal man have regler for, hvor lidt eller hvor meget man skal give?

21 21 Mission 4 Lejrskole (Laila) 2 lektioner (ca. 80 min.) Laila planlægger sammen med sin klasse en fire-dages tur til en lejr inden for landets grænser. Inden turen skal eleverne planlægge, hvor mange lommepenge de vil medbringe. Undervejs på turen planlægges besøg til turiststeder, herunder et middelaldercenter. Emnerne låne og skylde tages op i forbindelse med, at Laila låner penge af sin tvillingebror, fordi hendes lommepenge ikke rækker. Forløb Scener Økonomi Matematik Bemærkninger 1-5 Planlægge lommepenge 6 Valg af seværdigheder 7-8 Besøg på Middelaldercenter Priser på slik, souvenirs mv. Overslagsbudget Planlægning, prissammenligning Priser på souvenirs 9 Låne penge Låne, skylde, tilbagebetaling Regnearksbudget Sammentælling, talsammenligning Beregning af samlede priser Omsætning fra gammel møntfod Mark, skilling, rigsdaler til kroner, Overslagsregning Sammenligne tal, størst og mindst Diskussion af lommepengebeløb på baggrund af priser på slik, souvenirs mv. Valg af seværdighed/ underholdning på baggrund af interesser og priser Køb af souvenirs i forhold til budget Låne penge af Lailas tvillingebror, som går i samme klasse, til køb af souvenir/gaver pga. overforbrug Før missionen Inden eleverne sættes i gang, kan det være en god idé at tage en fælles samtale om begreber, der kan være ukendte for eleverne. Det er dog ingen forudsætning, at hverken læreren eller eleverne har fuldt kendskab til begreberne, idet de behandles i løbet af missionen. I denne mission er følgende begreber relevante: Budget Møntfod: Mark, skilling, rigsdaler Lån At skylde Tilbagebetaling

22 22 Efter missionen Når klassen er færdig med missionen, er det en god idé at tage en fælles snak om opgaverne og elevernes forståelse af selve missionen. Til inspiration kan følgende spørgsmål benyttes: 1. Hvor mange lommepenge vil I have med på sådan en lejrskole, og hvad skal lommepengene bruges på? 2. Diskuter om alle altid skal have det samme beløb med i lommepenge, når klassen er på tur. 3. Laila kommer til at bruge for mange penge. Diskuter på klassen, om det er en god idé at låne af hinanden. Og om der skal være nogen regler, når man låner af hinanden? 4. Laila sætter penge af til hver dag i et skema. Hvorfor gør hun det? 5. På middelaldercenteret er priserne angivet i skilling. Så Laila må omregne fra kroner til skilling. Er der nogen af jer, der har prøvet noget tilsvarende?

23 23 De fire missioner til klasse Mission 1 Velgørenhed (Victoria) 1 lektion (ca. 40 min.) Victorias klasse har en drøm om at indsamle penge nok til, at deres afrikanske venskabsklasse kan få WROX computere (ulandscomputere). De undersøger de mest fordelagtige indkøbsmuligheder samt hvordan klassen kan indsamle pengene via fælles arbejde og sponsorstøtte. Forløb Scener Økonomi Matematik Bemærkninger 1-4 Beregning af pris for WROX til alle 5-9 Pakkearbejde, lageroprydning, parkrengøring, banksponsor, uddeling af flyers Budgettering, prisniveau, rabat, prissammensætning af varens pris Produktionsomkostninger, Tjenesteydelser, honorar, timeløn arbejdstid Procent af/andel af Regnskab, beregning af flere timer ud fra én time Bedømmelse af realistiske muligheder for køb af så mange som muligt Indtjening på forskellige måder 10 Beregning af manglende beløb Lån, gaver Indtægt minus omkostninger Finde og vælge jobs ud fra beskrivelse af løn og arbejdstid Før missionen Inden eleverne sættes i gang, kan det være en god idé at tage en fælles samtale om begreber, der kan være ukendte for eleverne. Det er dog ingen forudsætning, at hverken læreren eller eleverne har fuldt kendskab til begreberne, idet de behandles i løbet af missionen. I denne mission er følgende begreber relevante: Budget Prisniveau Rabat Prissammensætning Produktionsomkostninger Honorar Tjenesteydelser Timeløn og arbejdstid

24 24 Efter missionen Når klassen er færdig med missionen, er det en god idé at tage en fælles snak om opgaverne og elevernes forståelse af selve missionen. Til inspiration kan flg. spørgsmål benyttes: 1. Victoria og klassen yder en flot indsats for at samle penge ind. Kunne I finde på at gøre det samme og hvis ja, hvem ville I så allerhelst hjælpe? 2. I forbindelse med sådan en indsamling skal der bruges en del ressourcer fra alle. Hvor mange ressourcer ville I bruge på sådan et projekt? 3. Hvordan ville I forholde jer, hvis alle ikke ydede samme indsats? 4. For at tjene penge til sådan et projekt, skal man ud at tilbyde sin arbejdskraft. Vurder, hvad I kan tilbyde at hjælpe med. Er der arbejdsopgaver som I absolut ikke ville påtage jer? 5. Diskuter, hvad en rimelig timeløn skal ligge på, når det er denne form for velgørenhedsarbejde? Sammenlign eventuelt med individuelle fritidsjobs.

25 25 Mission 2 Rejse til New York (Martin) 2 lektioner (ca. 80 min.) Martin på 16 år planlægger en rejse til New York, da han har vundet en billet til en Snoop Dogkoncert. Han har mulighed for at følges med sin onkel og tante på rejsen. I New York skal han mødes med de andre vindere af konkurrencen. Før afrejse lægger Martin et budget, som sammenholdes med de reelle udgifter på turen. Budgettet inkluderer valg af transport, sightseeing, veksling af penge, overværelse af baseballmatch, restaurantbesøg og gaveindkøb. Forløb Scener Økonomi Matematik Bemærkninger 1-2 Budgetlægning Budget, estimat af priser 3 Valg af transport, hotel mm. 4 Besøg på restaurant Prissammenligning Drikkepenge, valuta Summering af beløb Sammenligning af beløb Procentregning, valutaomregning Valg blandt mulige tilbud Valg med konsekvenser for budget Drikkepenge 5 Baseball, hæve penge Valutakurser, vekselgebyr Valutaberegninger, omkostninger i pct. Valg mellem tre vekselmuligheder 6 Gavekøb Priser, rabat Procentregning Valg af indkøb Før missionen Inden eleverne sættes i gang, kan det være en god idé at tage en fælles samtale om begreber, der kan være ukendte for eleverne. Det er dog ingen forudsætning, at hverken læreren eller eleverne har fuldt kendskab til begreberne, idet de behandles i løbet af missionen. I denne mission er følgende begreber relevante: Budgetlægning Kurs og valuta Gebyr (vekselgebyr) Drikkepenge Rabat

26 26 Efter missionen Når klassen er færdig med missionen, er der mulighed for at tage en fælles snak om opgaverne og elevernes forståelse af selve missionen. Til inspiration kan flg. spørgsmål benyttes: 1. Når man vælger hotel, kan man vælge forskellige former for forplejning. Der er helpension, halvpension, kvartpension og ophold uden forplejning. Tag en samtale om fordele og ulemper ved de forskellige former for forplejning. 2. Når man er ude at rejse, har man brug for at veksle penge. Tag en snak om, hvor man kan veksle penge. Hvornår skal man veksle, og hvad skal man være opmærksom på, når man køber fremmed valuta? Og behøver man veksle penge? 3. Ligesom Martin gjorde, kan det være en god ide at lægge et budget. Diskuter, hvor meget man skal budgettere med, inden man tager ud at rejse. Hvilke ting bør man som minimum tage højde for? 4. Da Martin var i USA, skulle han give drikkepenge, da det er en del af lønnen. Hvornår mener I, at man skal give drikkepenge, og er der regler for, hvor meget man giver i drikkepenge her i landet? Er der nogle, der har erfaringer fra rejser i andre lande? 5. Martin bruger en del af sine lommepenge på at købe tøj. Hvis det var jer, der var på sådan en tur, hvordan ville I så prioritere jeres lommepenge?

27 27 Mission 3 At bo alene (Sarah) 2 lektioner (ca. 80 min.) Sarah på 17 undersøger de udfordringer, der er ved at flytte hjemmefra. Hendes far har nemlig fået arbejde i Argentina det næste år. Og Sarah har ikke lyst til at forlade sin skole og sine venner. Derfor har Sarahs forældre givet hende lov til at dele en lejlighed i hjembyen sammen med veninden Mary. Sarahs tante kan holde et vågent øje med hende, da hun bor i samme by. Sarah skal finde en økonomisk overkommelig delelejelejlighed og indrette den. Desuden finder hun et ungdomsjob, vurderer bankens råd om oprettelse af konti og lægger et realistisk husholdningsbudget. Forløb Scener Økonomi Matematik Bemærkninger 1 Boligpriser Husleje, indskud, inkl./ekskl. forbrug Forholdsregning Valg af delelejlighed ud fra tre lejeannoncer 2 Køb af inventar Vurdere priser Overslagsregning Vurdere lejlighedsprisniveau 3 Køb af indbo Vurdere priser på inventar Overslagsregning. Pris på flere når én er kendt 4 køb af TV Afbetaling, kontant Sammenligning af værdier i kr. og procentvis Indretning med ting hjemmefra og sammenligning af nyt og brugt Afbetalingskøb 5 Huslejen Kvadratmeterpris Forholdsregning Forståelse for lejepris 6 Budget Faste og variable udgifter Priser, overslag Forståelse for budget 7 Job Arbejdstid, timeløn, mindsteløn 8 I banken Ung konto, renter, indestående, hævekort Pris på flere når én er kendt, aflæsning af grafer, opstilling af regneudtryk Renteberegning, procent af Forståelse for arbejdstidsregler og løn Forståelse for bankkonto

28 28 Før missionen Inden eleverne sættes i gang, kan det være en god idé at tage en fælles samtale om begreber, der kan være ukendte for eleverne. Det er dog ingen forudsætning, at hverken læreren eller eleverne har fuldt kendskab til begreberne, idet de behandles i løbet af missionen. I denne mission er følgende begreber relevante: Husleje Indskud Inklusiv og eksklusiv Prisvurdering Køb på afbetaling og købe kontant Faste og variable udgifter Arbejdstid og timeløn Mindsteløn Rente Konto og indestående på konto Efter missionen Når klassen er færdig med missionen, er det en god idé at tage en fælles snak om opgaverne og elevernes forståelse af selve missionen. Til inspiration kan flg. spørgsmål benyttes: 1. Sarah flytter hjemmefra sammen med veninden. De fordeler huslejen mellem sig. Hvordan mener I, at man skal dele huslejen? 2. Diskuter, hvad forskellen er på faste og variable udgifter, og giv eksempler på begge. 3. Nogle vælger at købe på afbetaling, selvom de godt ved at varen i sidste ende bliver en hel del dyrere. Hvorfor gør de det? Hvad er alternativet? 4. Sarah bruger penge på at købe ting til sit værelse. Hvor mange penge mener I, man som minimum kan bruge på indretning? 5. Sarah har ikke helt styr på sit forbrug. Tror I, hun ville få glæde af at lægge et budget? Er der nogen af jer, der lægger et budget til at holde styr på forbruget? Og er der nogen, der har lyst eller overvejer at prøve at lægge et budget?

29 29 Mission 4 Investering (Jamil) 1 lektion (ca. 40 min.) Jamil er vild med musik, og han bruger næsten al sin fritid sammen med sit band. Han bruger også en del tid sammen med sin onkel, der både er musiker og en dygtig investor. Jamil er begyndt at interessere sig lidt for investering. At arbejde med investering er bestemt ikke nemt, men heldigvis er Jamils onkel god til at forklare og lære fra sig. Jamil vil gerne være lige så god til at investere penge som sin onkel. Derfor beslutter han sig for at lære mere om investering og opsparing med hjælp fra sin onkel. Forløb Scener Økonomi Matematik Bemærkninger 1 Præsentation af muligheder for investering 2-3 Valg af investeringer Overvejelser om investering i forbrugsgoder, kunst mv. Aktier, obligationer og bankkonto Investering eller opsparing 4-6 Aktier Køb og salg af aktier, udbytte, kursstigning og fald 7-8 Obligationer Køb og salg af obligationer, rente, kurs 9-11 Opsparingskonti Opsparing, kontoformer, renter, rentes rente 12 Investeringen Investering i aktier, obligationer og opsparing Kursværdiberegning (procentregning), aflæsning af kurver Procentregning i forbindelse med rente og rentes rente Muligheder for at investere Jamils kr. Valg af investering på baggrund af rådgivning af onklen Onklen forklarer om aktier Onklen forklarer om obligationer Onklen forklarer om opsparing Mulighed for at simulere investering af de kr. og få et femårs resultat

30 30 Før missionen Inden eleverne sættes i gang, kan det være en god idé at tage en fælles samtale om begreber, der kan være ukendte for eleverne. Det er dog ingen forudsætning, at hverken læreren eller eleverne har fuldt kendskab til begreberne, idet de behandles i løbet af missionen. I denne mission er følgende begreber relevante: Investering Opsparing Udbytte Kursværdi Kursstigning Renters rente Flere af ovennævnte begreber bliver forklaret i selve missionen. I missionen forklares også aktier og obligationer. Efter missionen Når klassen er færdig med missionen, er det en god idé at tage en fælles snak om opgaverne og elevernes forståelse af selve missionen. Til inspiration kan flg. spørgsmål benyttes: 1. Kunne I finde på at købe aktier eller obligationer? Og hvis der er nogen af jer, der allerede har aktier eller obligationer, hvor har I dem fra? 2. Jamil er ved at spare op til en forstærker. Er der nogen af jer, der er ved at spare op til noget? Kunne I finde på at spare op til noget, og hvad skulle det så være? Hvor mange år vil I bruge på at spare op? 3. Er der nogen af jer, der har penge i banken? Ved I, hvad det er for en type konto pengene står på? Og ved I, hvor meget den giver i rente? 4. Hvis I hver fik kr. at investere for, hvad ville I så investere pengene i? Diskuter, om der er nogle etiske overvejelser, man kan gøre sig, inden man investerer (våben, tobak versus grøn energi mv.)

31 31 Sådan kommer du i gang med Control Your Money Lærerdelen indeholder en række forskellige værktøjer, der hjælper dig til at anvende Control Your Money i undervisningen. Klasser/Grupper Med dette værktøj kan du oprette en klasse klik Opret ny klasse og giv klassen et navn, niveau og bestem, hvor mange grupper du vil opdele klassen i. (Tip: 2-3 elever ved hver computer giver en god diskussion). Hvis du ønsker, at eleverne arbejder individuelt, skal du oprette én gruppe per elev. Der skal være en computer til hver gruppe. Når du har oprettet grupperne, kan du printe listen over grupper, brugernavne og adgangskoder ud og give hver gruppe en seddel med deres adgangskode. Når klassen/gruppen er oprettet, vil det fremgå af oversigten over oprettede klasser og grupper. Evaluering Her kan du danne dig et overblik over, hvordan eleverne klarer sig i missionerne. For hver scene i en mission vil du kunne se, hvor mange point, eleverne har fået ud af antal mulige. Det er muligt at se scoren på både gruppe- og klasseniveau. Siden opdateres løbende, efterhånden som eleverne arbejder sig gennem missionerne. Diskussionsværktøj Med diskussionsværktøjet kan du hente klassespørgsmål til diskussion frem på en storskærm, projektor eller lignende. Spørgsmålene er delt ind efter hver mission, og du kan således anvende værktøjet både efter de enkelte missioner eller til en samlet diskussion, når eleverne har gennemført alle missioner. Spørgsmålene finder du under vejledningen til hver mission i denne lærervejledning. Åbne opgaver Når man arbejder med missionerne i grupper, kan det være svært at danne sig et indtryk af den enkelte elevs forståelse af stoffet og tilegnede færdigheder. De åbne opgaver løses individuelt ved hjælp af udprintede opgaveark og stiller krav til den individuelle elevs argumentation, færdigheder og metodiske tilgang til stoffet. I Lærerdelen kan du downloade opgaver til hhv klasse og klasse.

32 32 For at komme i gang med Control Your Money skal du først registrere dig som lærer i Lærerdelen (se guide under Websitets lærerværktøjer). 1. Log ind Når du er oprettet som lærer og logget ind på Lærerdelen, kan du vælge, om du ønsker at arbejde med Control Your Money eller The Real Deal. Her vælger du Control Your Money. 2. Opret klasse Under Klasser og grupper i Control Your Money-menuen kan du oprette en klasse. Skriv klassens navn og vælg, om niveauet skal være eller klasse. Derefter vælger du antallet af grupper, klassen skal opdeles i. Hver gruppe skal have sin egen computer. Vi anbefaler to elever per gruppe. Derefter klikker du Fortsæt. Der vil automatisk blive oprettet en ekstra gruppe til dig som lærer, så du selv kan prøve missionerne.

33 33 3. Opret grupper Nu skal du give grupperne et navn samt tilføje de elever, hver gruppe består af. Alle grupper skal udfyldes, før du kan fortsætte. Der er automatisk blevet oprettet et brugernavn og adgangskode til grupperne, som skal bruges hver gang, grupperne logger ind på en mission. Du kan ændre de foreslåede logindetaljer til et personligt brugernavn og adgangskode. Under Aktiv mission kan du give grupperne adgang til enkelte missioner eller vælge at gøre alle missionerne tilgængelige på en gang. Udskriv eventuelt siden med oplysninger, før du klikker Gem klasseliste. 4. Start mission Gå nu tilbage til og vælg klassetrin. Klik derefter på linket Missioner øverst i den grønne bjælke og vælg en af de fire mulige missioner. Log ind på missionen med det oprettede brugernavn og adgangskode.

34 34 5. Gem mission Dine elever kan sagtens lukke computeren midt i en mission og arbejde videre senere. De behøver ikke gemme missionen, når de lukker ned. Næste gang eleverne logger på Control Your Money, vil missionen åbne, hvor de stoppede sidst.

35 35 The Real Deal The Real Deal lægger op til, at eleverne arbejder med deres finansielle forståelse i forhold til en konkret problemstilling. Formålet med The Real Deal er, at eleverne anvender den viden, som de har opnået gennem arbejdet med missionerne i Control Your Money til at planlægge og gennemføre et virkeligt projekt. Det kunne for eksempel være en klassetur eller -fest. Der er mange spørgsmål at tage stilling til, når I skal planlægge et projekt: Hvor vil I gerne hen på tur? Hvad er formålet med jeres klassefest? Hvordan vil I indsamle penge? Lad dine elever spille en aktiv rolle i alt fra den overordnede finansiering til koordinering af for eksempel mad, lokaler og aktiviteter. The Real Deal indeholder en række værktøjer, der hjælper jer med planlægningen. Projektarbejdet sættes i gang ved, at du registrerer et eller flere projekter via lærerværktøjerne i Lærerdelen. Som oftest vil hele klassen arbejde med det samme projekt, hvor du som lærer styrer forløbet. Det er oplagt at arbejde med The Real Deal på en storskærm, projektor eller lignende, så hele klassen kan følge med. Men du kan også oprette mindre projektgrupper, så dine elever kan arbejde mere selvstændigt med projektet. Når projektet er valgt, kan du forberede eleverne på projektarbejdet ved i klassen at diskutere, hvordan projektet bedst realiseres. Herefter følger eleverne projektforløbet i The Real Deal. I første fase af The Real Deal føres eleverne gennem seks trin, der hjælper dem i planlægningen: 1. Sæt et mål Her giver eleverne en beskrivelse af projektet. 2. Upload Eleverne har mulighed for at uploade et billede eller vælge et standardbillede. 3. Planlægning Eleverne laver mindmaps over mulige udgifter forbundet med at gennemføre projektet samt mulige indtægtsgivende aktiviteter. 4. Beskrivelse Eleverne angiver eventuelt startbeløb og estimerer projektets omkostninger. 5. Udgifter Eleverne laver en liste over forventede udgifter. 6. Indtægter Eleverne laver en liste over forventede indtægter. 7. Evaluering Eleverne fortager et realitetstjek, hvor de evaluerer deres plan og reflekterer over sandsynligheden for, at de kan gennemføre projektet. I anden fase af The Real Deal føres eleverne gennem fire trin, der giver en status for projektet og hvor langt eleverne er fra at indfri deres projekt: 1. Udgifter Eleverne opdaterer deres faktiske udgifter undervejs i projektet, når de ligger fast. 2. Indtægter Eleverne opdaterer deres faktiske indtægter, efterhånden som de bliver realiseret.

36 36 3. Overblik Eleverne får et overblik over forholdet mellem deres forventede og faktiske udgifter og indtægter. Budgettet kan bruges til at vurdere, hvornår det er realistisk, at eleverne når i mål med deres projekt. 4. Fortæl jeres historie (evaluering) Når projektet er afsluttet, kan eleverne dele deres oplevelser med andre brugere af The Real Deal ved at beskrive, hvordan det gik med projektet, og hvilke læringer de har taget med. Her kan I sammen evaluere og reflektere over projektet, så eleverne får en bedre forståelse for sammenhængen mellem udgifter og indtægter. Sådan kommer du i gang med The Real Deal Du skal først registrere dig i Lærerdelen for at kunne tilgå og anvende lærerværktøjerne. Når du er registreret som lærer i Lærerdelen (se under Websitets lærerværktøjer), kan du under The Real Deal-linket i Lærerdelen oprette nye projekter eller styre dine nuværende projekter i The Real Deal. Her er en trin for trin-guide til at oprette og gennemføre et projekt i The Real Deal med din klasse. 1. Når du er oprettet som lærer og logget ind på Lærerdelen, kan du vælge, om du ønsker at arbejde med Control Your Money eller The Real Deal. Her vælger du The Real Deal.

37 37 2. Opret et nyt projekt i The Real Deal ved at klikke på Projekter under The Real Deal. 3. Giv projektet en passende titel, og tildel projektet til en af dine klasser ved at skrive klassens navn. Hvis du ønsker at oprette flere projektgrupper til én klasse, kan du for overskuelighedens skyld skrive dine elevers navne under hvert projekt. Du kan ændre de foreslåede logindetaljer til et personligt brugernavn og adgangskode. Husk at læse og acceptere betingelserne, inden du klikker Gem og fortsæt. Når projektet er oprettet, vil det fremover fremgå af oversigten over oprettede projekter. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at gennemføre The Real Deal, inden du introducerer projektet for dine elever, skal du oprette et særskilt projekt til dig selv i Lærerdelen efter samme procedure som når du opretter et projekt til dine elever. 4. Du har nu oprettet et projekt i The Real Deal. Du kan tilgå The Real Deal fra forsiden af Control Your Money.

38 38 5. Klik Go og login med dit brugernavn og adgangskode. 6. The Real Deal består af to faser. Den første fase er en planlægningsfase, hvor eleverne blandt andet sætter et mål for deres projekt, kommer med idéer til at tjene penge og lægger et budget. 7. Når planlægningsfasen er afsluttet, skal dine elever ud at realisere deres projekt. I anden fase af The Real Deal har eleverne mulighed for at opdatere udgifter og indtægter undervejs i projektet. Et søjlediagram giver et overblik over forholdet mellem det forventede og faktiske budget. Eleverne kan bruge diagrammet til at vurdere, hvornår de har indsamlet penge nok til projektet. 8. Når projektet er afsluttet og gennemført, kan eleverne fortælle deres historie og dele deres erfaringer med andre. Vær opmærksom på, at dele af projektet kan ses af andre på Det drejer sig om projektets navn, startbeløb, forventede og faktiske indtægter og udgifter samt elevernes projektbeskrivelse og evaluering. Vigtigt: Hvis eleverne har uploadet et billede til deres projekt, skal du godkende billedet, før det bliver vist på sitet. På overblikssiden over oprettede projekter til The Real Deal kan du se, om et billede afventer din godkendelse.

Control Your Money universet

Control Your Money universet Control Your Money universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4. 10. klassetrin. Indledning Børn og unges rolle i

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

M A T E M A T I K L Æ R E R E S P Æ D A G O G I S K E E R F A R I N G E R M E D O N L I N E U N I V E R S E T C O N T R O L Y O U R M O N E Y

M A T E M A T I K L Æ R E R E S P Æ D A G O G I S K E E R F A R I N G E R M E D O N L I N E U N I V E R S E T C O N T R O L Y O U R M O N E Y ANALYSE M A T E M A T I K L Æ R E R E S P Æ D A G O G I S K E E R F A R I N G E R M E D O N L I N E U N I V E R S E T C O N T R O L Y O U R M O N E Y ADVICE A/S COPYRIGHT 2010 24/08/10 BAGGRUND OG HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Valuta Kurs Regneark Procent. Procentdel Brøkdel Netsøgning Rabat. Prisnedsættelse Oprindelig pris Besparelse Udsalg

Valuta Kurs Regneark Procent. Procentdel Brøkdel Netsøgning Rabat. Prisnedsættelse Oprindelig pris Besparelse Udsalg 10.01 Begrebsudveksling Klip brikkerne ud. Hver deltager trækker en brik. De resterende brikker lægges på et bord med bagsiden opad. Deltagerne går rundt imellem hinanden, og finder sammen i par. Den ene

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014 DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 04 GUIDE TIL SIA SIA står for SogneIndsamlingsAdministration og er den online database, hvor alle informationer om din indsamling er samlet og registreret. Du logger ind på

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Mål Kompetencer Matematiske arbejdsmåder. Problembehandling. Ræsonnement

Mål Kompetencer Matematiske arbejdsmåder. Problembehandling. Ræsonnement Forslag til årsplan for 9. klasse, matematik Udarbejdet af Susanne Nielson og Pernille Peiter revideret august 2011 af pædagogisk konsulent Rikke Teglskov 33-38 Rumgeometri Kende og anvende forskellige

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

7. til 9. klassetrin

7. til 9. klassetrin P I T R O P O L I S 7. til 9. klassetrin Indhold HVAD ER PITROPOLIS?... 3 HVORDAN LOGGER MAN IND?... 4 HVORDAN NAVIGERER MAN RUNDT?... 5 TRÆNINGSOPGAVER... 6 MATERIALER TIL DOWNLOAD... 7 FØLG UDVIKLINGEN...

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Tjek på kredit, lån og budget?

Tjek på kredit, lån og budget? Tjek på kredit, lån og budget? Hvad betyder det at købe på kredit? Og hvad er et forbrugslån? Lær om forbrugslån, hvor meget det koster og hvad det egentlig betyder, om man betaler kontant eller låner

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Denne vejledning er målrettet lærere og undervisere, som ønsker at undervise deres kursister om privatøkonomi, lån og budgetlægning.

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Elev-manual til Køreklar e-læring

Elev-manual til Køreklar e-læring Version 2.0 September 2016 Elev-manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse

Årsplan for natur/teknik 4. klasse Årsplan for natur/teknik 4. klasse Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge. At de udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber: INTRO Efter mange års pause er trigonometri med Fælles Mål 2009 tilbage som fagligt emne i grundskolens matematikundervisning. Som det fremgår af den følgende sides udpluk fra faghæftets trinmål, er en

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere