ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ"

Transkript

1 Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као природни ресурси Косова и Метохије издвојени су МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ, ЗЕМЉИШТЕ/ТЛО и ВОДЕ. Минерални ресурси, некад битно богатство овог подручја, сада обухватају лигните, лежишта олова и цинка и грађевинских материјала, као и неких неметала (првенствено каолинитских глина). Лигнит је свакако најважнија сировина које има доста за низ година, али пошто се ради о нискоенергетском материјалу он мора да буде коришћен на месту. Лежишта олова и цинка, првенствено Трепча, знатним делом су откопана. Остала лежишта су већим делом запуштена, па су за њихов будући рад неопходна знатна улагања. Плодно земљиште/тло је било такође једна од основа богатства овог подручја, сада, међутим, захвата мање од 30% територије. Највећи део садашње територије је високопланинског карактера или обухвата, због људске активности деградирано зељиште. Воде, трећи природни ресурс, као јачи токови везане су за ободе Метохије и дела Косова, а у већем делу овог подручја због карактера земљишта и подлоге не постоје услови за природно регулисање наводњавања пољопривредних површина и снабдевања водом градова и већих насеља. Кључне речи: Минерални ресурси, земљиште, воде, Косово и Метохија, Србија. УВОД Подручје садашњег Косова и Метохије (у даљем тексту КиМ) сматрано је богатим још од античких времена, а нарочито у време Немањића. Појам богато мењао се притом зависно од бројних фактора. Првенствено за ту процену била је могућност исхране становништвас и затим производња материјала за продају, нарочито драгоцених материја што мање масе због лакшег транспорта и притом што веће вредности. Богатство неког подручја ценило се до XV века, уз могућност прехране становништва, првенствено производњом злата и сребра. А сребро је у подручју КиМ произвођено из руде у низу рудника. После страгнације до краја 19. века почиње поново производња тих метала, али уз њих и олова и цинка, а од средине прошлог века и низа других метала и неметала. Од тада

2 354 С. Карамата, Д. Животић, Р. Јеленковић, М. Бурсаћ се, међутим, поставља и питање што веће количине производа. У вези с тим избија проблем радне снаге, и то све квалификованије и специјализованије. Некад су то били припадници рударских цехова, сада постају неопходни све више квалификовани рудари и рударски стручњаци. Уједно за допремање откопане руде на површину и даље до прерађивача или корисника веома важан постаје проблем транспорта руде. Некад је транспорт могао да се врши коњима, али од почетка прошлог века за транспорт руде неопходни су камиони, касније и са приколицама, и вагони. Осим тога, и захтеви које савремена технологија поставља да би могла да се користи чак и металима сиромашна руда постају све специфичнији и прецизнији. Тако, на пример, да би руда могла да се користи није битан само садржај метала у њој већ и колико и којих нечистоћа руда садржи, затим како су састојци у руди срасли итд. Зато појам богатство рудом некад и данас може за неке руде да буде сличан, али за друге постаје и суштински различит. Слично је и код производње хране. У подручјима која су била задовољавајући произвођачи пољопривредних производа, при наглом порасту броја становника, било досељавањем, прираштајем, поправљањем здравствених услова итд. потребно је повећавање пољопривредних површина и зато се брзо крче шуме чиме се површина земљишта за обраду повећава. Често се, међутим, интензивним коришћењем то земљиште исцрпљује и деградира, и више не само да не може да прати пораст потреба становништва већ постаје непродуктивно па производња заостаје и умањује се. Не образује се притом плодно већ посно земљиште на коме расте само ниска шума и шикара. Уништавање шума доводи и до проблема са водоснабдевањем. Кроз посно земљиште вода брзо протиче, не задржава се и нема могућности да се образују подземне издани и зато нема континуираног притока и протока воде током дужег времена. Стога појам богатство некад и сад може да буде потпуно различит. Некад богата подручја могу да постану не само релативно него и изразито сиромашна, обрнут случај се, међутим, не дешава: природни ресурси су наиме необновљиви! Богатство или сиромаштво Косова и Метохије природним ресурсима посматраћемо зато у САДАШЊИМ УСЛОВИМА и за период СЛЕДЕЋИХ 20 до 30 година. О природним богатствима Косова и Метохије писано је много и за поједине делове веома детаљно. Последња је објављена кратка и веома прегледна синтеза Јована Динића (2002), коју треба посебно поменути. Природни ресурси Косова и Метохије, без узимања у обзир живог света, могу се сврстати у следеће три групе: 1. Минерални ресурси; 2. Земљиште / тло (без узимања у обзир шума и пољопривредних производа); 3. Воде.

3 Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 355 Слика 1. Косово и Метохија, рељеф и хидрографска мрежа. Главни стални речни токови су задебљани МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ Основни минерални ресурси КиМ, тј. Косовске и Метохијске потолине са њиховим ободима, су лигнит, олово и цинк, затим од знатно мањег значаја бентонит, каолинит, грађевински и украсни камен, а доскора су били и никал, хром, магнезит и боксит.

4 356 С. Карамата, Д. Животић, Р. Јеленковић, М. Бурсаћ Лигнит Лигнит је основна и најчешће помињана (под називом угаљ ) минерална сировина КиМ. Утврђено је да је у Косовском, Метохијском и Дреничком басену било око 7,35 милијарди тона (Mlt) лигнита (Николић и Димитријевић, 1990). Подаци о томе приказани су у табели 1, а положај угљоносних подручја је дат на слици 2. Табела 1. Косово и Метохија, резерве и ресурси лигнита (Мlt-милијарди тона) Басени Косовски Метохијски Дренички Експлоатабилно у садашњим условима 1.6 Mlt Неексплоатабилно у садашњим условима 4,8 Mlt 0,7 Мlt 0,25 Мlt Дебљина експлоатабилног слоја m m 5 18 m Просечан однос откривке према угљу 1,3 m 3 /t 2,4 m 3 /t Енергетски капацитет, МJ/kg 8 до 8,5 око 9,6 8,78 Од тога само 1,6 Mlt лигнита у Косовском басену одговара сада за економичну експлоатацију, експлоатација свега другог је само условно економична или неекономична. Наиме дебљина јаловог покривача, који мора да буде уклоњен пре откопавања лигнита, без обзира на знатну дебљину слоја лигнита (24 60 m у Косовском басену, а m у Метохији) само у делу Kосовског басена где се сада врши откопавање мања је од дебљине слоја угља. Према југу дебљина ове јалове прекривке у Косовском басену расте и изједначује се или постаје и до 1.5 пута већа од дебљине лигнита. У Метохији дебљина прекривке је око 2,5 пута већа од дебљине угљеног слоја. Сада се лигнит експлоатише на подручју северног дела Косовског басена где је минимална дебљина јаловинске прекривке. Идући ка југу у Косовском басену дебљина те прекривке ће бити све већа и тиме и експолоатација све скупља, па ће стога и профит, тј. богатство подручја на основу постојања лигнита бити све мање. Позитиван фактор су велике количине лигнита, а негативан фактор су висок садржај влаге, пепела (због јалових прослојака) и повишеног садржаја токсичних микрелемената Ni и Cr у лигниту који се обогаћују у димовима термоелектрана. Узимајући све то у обзир, заједно са све већом дебљином откривке према југу где откопавање лигнита треба да следи а где је однос изнад око 1.5 у бар трећини Косовског басена и у Метохији произилази да ови лигнити, без обзира на досад откопане количине, представљају значајну, али нископрофитну сировину за коришћење и добијање електричне енергије и то исплативу само уз минималан транспорт или на месту.

5 Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 357 Притом услови за рентабилну експлоатацију лигнита постоје свакако за више од педесетак година, чак и уз изградњу нових термоелектрана и њихов рад. Знатан део тих лигнита налази се, међутим, испод најбоље земље за пољопривреду, па ће откопавање негативно утицати на пољопривреду која је основна делатност становништва, а део је испод градских насеља што веома поскупљује рударску активност. Олово и цинк Олово и цинк се експлоатишу на КиМ од античких времена. Интензивно рударење било је у средњем веку у Новом Брду, Трепчи и мање у суседним рудницима, али затим замире. Поново се покреће између два светска рата, да би максимални развој рударење олова и цинка имало у другој половини прошлог века. Тада су уз олово и цинк, као основне метале, коришћени из тих руда и сребро, које је стални пратилац главних метала, бизмут у Трепчи, локално антимон (у Рајићевој гори на јужним падинама Копаоника), а покушавано је (без успеха) и добијање мангана из олигонита (сложеног манганом богатог карбоната). Од севера према југу, од Панчићевог врха до Грачанице, налази се низ рудника олова и цинка, углавном мањих, већином само кратко време активних а сада неактивних. То су Бело брдо, активно и сада, Рајићева гора (антимон), Копорић, Жута прлина, Јелакце, затим Црнац, активан, па најважнија Трепча и код Грачанице лежишта Ајвалија, Бадовац и Кижница (сада поплављени и делом зарушени). Посебно је подручје Новог Брда у коме са минимално ради. Притом је сама Трепча садржавала и још садржи укупно око десет пута више Pb+Zn од већине тих рудника. У појединим од тих рудника садржај метала у руди је био чак и нешто виши него у Трепчи, али то је, с обзиром на укупне количине руде и метала у њима, занемарљиво. Садржај Pb+Zn у лежишту Трепча (Стари Трг) у досад откопаној и још постојећој/утврђеној руди у распону +935 m до сада најдубљих истражених нивоа на 300 m, процењен је укупно на око тона Pb+Zn у тона руде. Садржај сребра је углавном око 100 g/t руде. Руда је садржавала и пирит који је такође издвајан и коришћен.у другим лежиштима овог подручја количина руде и метала у њима била је заједно са преосталом знатно мања, између и тона метала. Сада се руда откопава на X и XI хоризонту, тј. на нивоима +75 и +15 и досад је истражено и утврђен квалитет руде још око 350 метара у дубину. То је нешто више од једне четвртине познатог вертикалног простирања орудњења, па, грубо узето, нешто више од око једне четвртине рудне масе. Мада се рудна маса свакако наставља и дубље од 350 m oдређивање количина тих

6 358 С. Карамата, Д. Животић, Р. Јеленковић, М. Бурсаћ руда и метала у њима може да се врши само приближно, а за њихову експлоатацију потребна су још детаљна проучавања и процене рентабилитета с обзиром на неопходна улагања у нове рударске радове и затим транспорт руде из већих дубина при експлоатацији. За руду у Трепчи карактеристично је смањивање садржаја Pb+Zn и садржаја пирита у руди. За поређење садржај Pb+Zn је био ,32% Pb и 3,92% Zn, a године када је откопавана нешто дубља руда био је 4,79% Pb и 3,12% Zn. Та тенденција опадања садржаја главних метала уз смањивање садржаја пирита, а пораст садржаја безвредног пиротина постоји од највиших нивоа рудишта до сада најдубљих испитаних. Руда која се сада откопава на X и XI хоризонту (+70 и +15) има у просеку око 4 5% Pb и 3% Zn уз мање пирита. Мора се ипак напоменути да је део снижења садржаја основних рудних метала последица повећања учешћа олигонитских рудних тела, сиромашнијих оловом и цинком. Мора се имати у виду да је количина неоткопаних рудних маса и метала у њима и мања од једне четвртине процењене рудне масе и метала у њој. Осим тога бар 20% од процењене рудне масе је немогуће откопати, мора наиме, да остане у сигурносним стубовима и остаће у малим сателитким рудним појавама које се не исплати откопавати. Уз то, трошкови транспорта због дубине расту. Ово се односи на Трепчу, а слично је и код других лежишта. Мора се имати у виду да је већина рудника олова и цинка запуштена и да су пре њиховог активирања потребна знатна улагања, па се, узимајући у обзир количине још неоткопаних рудних маса, за многе од њих поставља питање рентабилитета, односно оправданости тих улагања. Подручје Новог Брда је у време средњовековних српских држава било познато као значајан центар производње сребра и олова. Само лежиште Ново Брдо је у горњим нивоима највећим делом откопано и до дубине око 350 m оксидисано утицајем површинских вода. Руда је откопавана до године и била богата али је затим, због алтерисаности руде и тешкоћа повезаних са оплемењивањем, обустављено откопавање. Блиска лежишта Фарбани поток и Кисели поток су сличног типа орудњења, али су мања и постоје проблеми у вези са искоришћењем руде. Никал Лежишта руде никла налазе се код села Чикатова (околина Глоговца) и на Главици на источној падини Голеша. Оба лежишта су образована при површинском распадању ултрамафита и налазе се у кори распадања тих стена. Садржај никла у никлом обогаћеном делу коре распадања био је 1,4% Ni у руди Чикатова и у руди Главице. У оба лежишта откопани су, међутим, најинтересантнији делови рудне масе, па та лежишта немају више економски значај.

7 Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 359 Хром Хромит, као руда хрома и сировина за ватросталне материјале, откопаван је у у подручју Ђаковице, Ораховца, Брезовице и у крајњем североисточном делу Љуботенског (Радушког) масива. То је углавном била руда II и III класе погодна за добијање ферохрома и ватросталне опеке. Експлоатација хромитске руде ја започета пред Други светски рат, а била је интензивна за време окупације у току Другог светског рата и 20 до 30 година затим. Због исцрпљености руде до осамдесетих година прошлог века та лежишта су једно за другим затварана. Крајем осамдесетих година производња хромитске ( хромне ) руде је завршена. Хромитска ( хромна ) руда у КиМ нема више никакав економски значај. Магнезити Магнезитска лежишта жичног типа на Голешу код Магуре и седиментног типа Бели Камен код Стрезоваца била су значајна. Она су, међутим, знатним делом откопана. Лежиште Голеш садржи у дубљим нивоима још квалитетног магнезита. Лежиште је, међутим, непогодно за откопавање, притом уз велике губитке. Лежиште Бели Камен код Стрезоваца је углавном откопано, ипак још постоје могућности за експлоатацију мањих размера. Боксити На Гребнику (35 km ССЗ од Призрена) налази се лежиште гвожђевитих боксита. Лежиште је малих димензија и знатним делом откопано. Каолинитске и бентонитске глине Лежишта каолинитских и бентонитских глина налазе се у околини Косовске Кaменице, код Горњег и код Доњег Карачева. Каолинитске глине Горњег Карачева експлоатишу се од године. То је значајно лежиште каолинитских глина. Бентонитске глине се налазе код Доњег Карачева, доброг су квалитета. Налазе се, међутим, на дубини 65 до 140 m па би се морале откопавати подземно, што им знатно умањује рентабилитет.

8 360 С. Карамата, Д. Животић, Р. Јеленковић, М. Бурсаћ Грађевински и украсни камен Лежишта грађевинског и украсног камена налазе се нарочито западно од Пећи. ЗЕМЉИШТЕ / ТЛО Богатство неког подручја може да буде изражено и са могућностима прехрањивања становништва, тј. са могућношћу производње хране, раније првенствено пољопривредних производа. Подручје Косова и Метохије било је богато и по томе до пре две-три стотине година, произвођено је довољно прехрамбених производа, а вероватно је било и вишкова. Али то је било у време када је број становника био знатно мањи. Још у XIX веку било је на КиМ, по В.Стојанчевићу (1994), становника: 1837/38. године укупно становника, од којих: у градовима Срба , а Албанаца у селима хришћана , а муслимана (попис у селима вршен је по конфесијама) године укупно око становника, од којих Срба , а Албанаца Према пописима становништва у Југославији (по статистичким календарима Југославије) од до године број становника био је знатно већи и нагло је растао због високог наталитета уз обезбеђивање здравствене заштите, као и због досељавања из Албаније. Износио је: год. укупно , од којих Срба (са око 15% Црногораца) , а Албанаца год. укупно , од којих Срба (са око 15% Црногораца) , а Албанаца год. укупно , од којих Срба (са око 15% Црногораца) , а Албанаца год. укупно , од којих Срба (са око 15% Црногораца) око , а Албанаца око год. укупно , при чему због неизлажења на попис дела Албанаца нема тачних података о њиховом броју па је дата само статистичка процена. Пораст броја становника на КиМ од до године довео је, упркос ратовима и исељавањима, до потребе брзог увећавања аграрних по-

9 Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 361 вршина у пределима погодним за пољопривреду (испод око 800 m. надморске висине). Стога су постојеће шуме у тим подручјима интензивно крчене, а искрчено земљиште обрађивано, и то без ђубрења и без остављања на угару. Такав приступ доводио је до деградације земљишта јер није било могућности да се формира хумусни слој, а стеновита подлога била је блиска површини и то само иситњена без новообразоване глиновите масе у међупросторима. Формирано је такозвано посно земљиште са веома танким или без хумусног нивоа и без испод њега зоне обогаћене минералима глина, тј. без делова површинске зоне неопходних за пољопривреду и за успорени проток и задржавање подземних вода. На том новообразованом ситнокаменитом земљишту мале дебљине може да расте само шикара и ниска шума, а воде, атмосферске и подземне, брзо протичу и не могу да образују издани подземних вода. Према томе, овај природни ресурс не представља више богатство, чак онемогућава обезбеђивање водом у таквим подручјима. Притом се овакво земљиште не враћа или само ретко/тешко враћа у раније стање а пошто је веома подложно ерозији оно се шири. Земљиште, које је основа за сваку пољопривредну активност, на КиМ сврставано је по плодности (Просторни план Србије, 1996) у плодна (24,3%), средње и слабо плодна (42,0%) и слабо плодна и неплодна (32,7%) земљишта, слично и по педолошким особинама (Просторни план Србије, 1996). Те групе су веома нејасно разграничене. Зато смо, полазећи од раније изложеног, земљиште у КиМ поједностављено сврстали у следеће три групе: 1) Високопланинско, изнад надморске висине 800 m, где се налазе шуме и изнад њих ливаде, тј. подручја погодна за сточарство а непогодна за пољопривреду; 2) Деградирано нископланинско и брдовито тло и нарочито тло на падинама, то јест подручја изложена наглом спирању и зато са слабо развијеним хумусним нивоом и са малим садржајем глиновите компоненте у хумусном нивоу и међу стеновитом ситнежи испод тог нивоа, али и у дубљим деловима коре распадања. Ова подручја посних земљишта су непогодна за пољопривреду, на њима успева само шикара, ниска шума, а само у улегнућима се образују ливаде и ретко површине за производњу хране; 3) Добро развијено земљиште у долинама и дуж већих водених токова, као и на платоима између њих. То земљиште је веома погодно за пољопривреду. Распоред тих група земљишта по пољопривредној употребљивости приказан је на слици 2.

10 362 С. Карамата, Д. Животић, Р. Јеленковић, М. Бурсаћ Слика 2. Косово и Метохија, минерални ресурси и подела земљишта по употребљивости за пољопривреду Лежишта и појаве минералних сировина дата су на слици. По пољопривредној употребљивости издвојено је: СИВО Високопланинско земљиште, изнад надморске висине 800 m; СВЕТЛО СИВО Деградирано нископланинско и брдовито земљиште и нарочито земљиште на падинама; БЕЛО Добро развијено земљиште у долинама и дуж већих водених токова, као и на платоима између њих.

11 Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 363 Прва група земљишта захвата око 4000 km 2, тј. око 36% површине. То је подручје Шар Планине, Паштрика и Проклетија (Богићевице) на југу, Хајле, Жљеба и Мокре Горе на западу, јужних падина Рогозне, Копаоника и Голака на северу и Скопске Црне Горе на истоку, уз узвишене делове око Новог Брда, Жеговац и Козницу као и гребен Неродимке, Црнољеве и Чичавице између Косова и Метохије и део планине Милановац у Метохији. Друга група, која обухвата посна земљишта, има широко распрострањење. Налази се између планинских земљишта и питомих, плодних подручја. Захвата сличну површину као и претходна (око 4000 km 2 ), тј. око 36% површине. Трећа група је мање површине, али је свакако најзначајнија. Она захвата око 28% површине КиМ, и то знатан део Косовске депресије, делове Метохије и подручја Биначке Мораве. Део ове плодне земље је током последњих више десетина година услед одлагања најфинијег пепела из димова термоелектране Обилић додатно деградиран. Новија истраживања (Ruppert et al., 1996) указала су да се никал и хром, повишено садржани у лигниту Косовског басена, у току сагоревања лигнита вишеструко обогаћују и концентришу у пепелу који се одлаже у близини термоелектране. Стога су земљишта и водотокови у том подручју загађени, и то наведеним металима који су веома токсични. Густина становништва, узимајући целу површину КиМ ( km 2 ), је око 183,5 људи по km 2. Пошто у градовима живи (по процени) око становника а на бар 35% територије нема сталних становника (36% високе територије умањено за подручје Горе и део Сиринићке Жупе) добија се да је густина насељености у сеоским срединама, дакле без већих градова, око 170 појединаца по km 2, а на плодним површинама знатно више. Узимајући да плодно земљиште и његов обод где живи до становника или више од половине сеоско-ситноварошког становништва КиМ чине око 30% површине КиМ, густина становништва на том делу територије КиМ је 200 до 220 становника по квадратном километру. Становништво Косова и Метохије изразито је оријентисано на пољопривреду па је та густина становништва превелика и зато ова пренасељеност мора да доводи или до неопходности рада изван места/подручја живљења или до тежњи експанзији, то јест заузимању нових територија. ВОДЕ Јаки речни токови налазе се по ободу Метохије и на крајњим северним и југоисточним деловима Косова. У тим подручјима постоји сталан приток воде са суседних високих подручја. У осталим деловима КиМ поточни па и речни токови су знатним делом повремени, сезонски или бар са веома различитим притоком воде у току године. Ти токови лети знатним делом скоро

12 364 С. Карамата, Д. Животић, Р. Јеленковић, М. Бурсаћ или потпуно пресушују. Чак и река Ситница, главни ток у средњем делу Косова, лети добија димензије већег потока. Због тог сезонског карактера токова вода у већем делу КиМ, нарочито по ободу Метохије, изграђене су акумулације воде и тиме се регулише наводњавање пољопривредних површина и снабдевање градова водом. Одржавање тих акумулација и система наводњавања је неопходно и мора да буде задатак ширих заједница, иначе може да постане средство притиска појединих ужих група на друге. ЗАКЉУЧАК На основу анализе природних ресурса Косова и Метохије, минералних ресурса, земљишта/тла и вода, установљено је да су они делом исцрпљени или ограничени, али да су такође знатно међузависни. Показује се да су минерални ресурси као необновљиви ресурси, некад битно богатство овог подручја, сада од знатно мањег значаја, да је земљиште знатним делом људском активношћу уз природне услове деградирано, а да воде, нарочито подземне, у тако деградираном земљишту брзо протичу, пониру и не могу да образују издани неопходне за животне активности људи. Минералне сировине обухватају лигните, лежишта олова и цинка и грађевинских материјала, као и неких неметала (првенствено каолинитских глина). Други метали (никал, хром, антимон) и неметали (магнезит, бентонитске глине и др.) су без економског значаја у садашњим условима. Лигнит је свакако најважнија сировина чије утврђене количине су довољне, чак и при повећаној експлоатацији, за више од педесетак до стотинак година. Пошто се, међутим, ради о нискоенергетском материјалу са знатним количинама нечистоћа и влаге он мора да буде коришћен на месту. При повећеној експлоатацији била би неопходна изградња нових термоелектрана, и то са максималном заштитом од загађивања околине. Нарочито су при том опасни никл и хром које разносе дим и ветар. Лежишта руде олова и цинка, првенствено Трепча, откопавају се већ вековима, али прошлог века нарочито интензивно. Трепча још увек у дубљим деловима садржи знатне количине метала: олова и цинка, уз пратеће сребро. Мора се ипак имати у виду да су трошкови експлоатације са дубином већи и тиме профит мањи. Остала, од Трепче чак и заједно узета, мања лежишта руде олова и цинка током XX века века знатним делом су откопана и већим делом запуштена, па су за њихов будући рад неопходна знатна улагања. Плодно земљиште/тло је било једна од основа богатства овог подручја, сада оно, међутим, захвата мање од 30% територије. Највећи део садашње територије Косова и Метохије је високопланинског карактера (око 36% површине) или обухвата, због људске активности, деградирано земљиште (та-

13 Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 365 кође око 36% површине). Због интензивног крчења шума и коришћења земљишта без обнављања плодних нивоа и продуката дезинтеграције образовано је земљиште са неразвијеним хумусним нивоом а без глиновите сустанце у вишим нивоима коре распадања, тј. мале плодности и подложно брзој ерозији или посно замљиште. Воде, трећи природни ресурс, налазе се као јачи токови уз ободе Метохије и дела Косова. У већем делу подручја КиМ, због карактера земљишта и подлоге, не постоје услови за природно задржавање воде у земљишту, вода, наиме, брзо протиче па зато нема услова за гајење и коришћење пољопривредних култура. Исто тако не постоји природни циклус наводњавања пољопривредних површина и образовање природних издани. Према томе, за наводњавање плодног земљишта и снабдевање водом градова и већих насеља неопходно је акумулирање воде у вештачким језерима. Подручје Косова и Метохије посматрано у целини и уз постојећу густину становништва и његову примарну оријентацију на пољопривреду не може се сматрати богатим, пре је сиромашно. Само диверзификација активности становништва уз веома значајна улагања у нове гране привреде и образовање за њих, тј. улагање средстава, слично као што је било у време СФР Југославије, када је Косово и Метохија од веома сиромашног неразвијеног подручја доведено у стање раних деведесетих година, може спречити поновни пад у сиромаштво. ЛИТЕРАТУРА Динић Ј., Природно богатство Косова и Метохије. Библиотека XXI Век, 77 стр., Liber press, Београд. Јанковић С., Рудна лежишта Србије. Републички друштвени фонд за геолошка истраживања и Катедра економске геологије, Рударско-геолошки факултет, 760 стр., Београд. Јанковић С., Јеленковић Р., Вујић С., Минерални ресурси и прогноза потенцијалности металичних и неметачичних минералних сировина Србије и Црне Горе на крају XX века. Инжењерска академија наука Србије Црне Горе, 875 стр., Београд. Николић П., Димитријевић Д., Угаљ Југославије. Проналазаштво, 464 стр., Београд. Радовановић М., Етнички и демографски процеси на Косову и Метохији. Библиотека Монографије, Liber press, 667 стр., Београд. Ruppert L., Finkelman R., Boti E., Milosavljević M., Tevalt S., Simon N., Dulong F., Origin and significance of high nickel and chromium concentrations in Pliocene lignite of the Kosovo basin, Serbia. Int. Journal Coal Geology, 29,

14 366 С. Карамата, Д. Животић, Р. Јеленковић, М. Бурсаћ Стојанчевић В., Косово и Метохија у српско-арбанашким односима у XIX веку ( ). Одељење историјских наука, Међуакадемијски одбор за проучавање Косова и Метохије, Српска академија наука и уметности, 118 стр., Београд. Подаци о попису становништва Југославије, до Завод за статистику, Београд. Просторни план Републике Србије, Београд. Статистички календар Југославије, до Савезни завод за статистику, Београд.

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО

ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО 558 ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО љевља су некада била град заната и трговине, Ппоготово у средњем и новом вијеку. Зато су овдје врло честа презимена - Ковачевићи,

Læs mere

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ KРАЈИНА 308 СТАРИНЕ НОВИНЕ Др Васо Глушац НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Мјесто предговора Поводом неразборитих нападаја на г. Станојевићеву Историју српскога народа, подврћи ћу објективној

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА мр Небојша Ђокић, Београд ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Варварин, најзначајније насеље у Темнићу, налази се на левој обали Велике Мораве, непосредно на ушћу Каленићке реке. Смештен је

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету Јозића колибе у Обреновцу Београд, године

Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету Јозића колибе у Обреновцу Београд, године ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО БЕОГРАД Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету Јозића колибе у Обреновцу Београд, 2010. године Назив студије: Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету

Læs mere

МАСТЕР РАД. ТЕМА: Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу

МАСТЕР РАД. ТЕМА: Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ МАСТЕР РАД ТЕМА: Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу Meнтор: Студент: Проф Др Ранко Драговић Митић Катарина 57 Ниш,

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ISSN

ISSN ISSN 1840-4952 9 771840 495004 1 РИЗНИЦА Послао ми Тоде Ризницу да читам, да на њене стазе бацим своје очи, и тако сам редом почео да скитам, слушајући наду негде ћу већ доћи ПАСТИР СА ХИЛАНДАРА РИЈЕЧ

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога

Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Датум: 11. 01. 2016. Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације Мирјане Петровић, дипломираног биолога Одлуком

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017.

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Тошић и Шушњар путују за Индонезију» страна 7 Ко је најјача карика у здравству» страна 8 ВЛАСНИК Број 4711, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. цена 40 динара УРАНАК Друштво

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

Лист Основне школе Свети Сава Београд. година II * број 7 * новембар Пејзажи. Књиге су у моди. Дани европске баштине.

Лист Основне школе Свети Сава Београд. година II * број 7 * новембар Пејзажи. Књиге су у моди. Дани европске баштине. Лист Основне школе Свети Сава Београд година II * број 7 * новембар 2017. Пејзажи Књиге су у моди Дани европске баштине Маштарије 1 Час на Врачарском платоу 19. септембар 2017. Час у Народној библиотеци

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

СРБИ СТАРОСЕДЕОЦИ БАЛКАНА И ПАНОНИЈЕ

СРБИ СТАРОСЕДЕОЦИ БАЛКАНА И ПАНОНИЈЕ Др БОРИСЛАВ ВЛАЈИЋ - ЗЕМЉАНИЧКИ СРБИ СТАРОСЕДЕОЦИ БАЛКАНА И ПАНОНИЈЕ У ВОЈНИМ И ЦИВИЛНИМ ДОГАЂАЈИМА СА РИМЉАНИМА И ХЕЛЕНИМА ОД I ДО X BEKA Посвећено српском народу и његовим храбрим војинима и мудрим вођама

Læs mere

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Милан Р. Стоjановић ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ докторска дисертациjа

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere