Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan"

Transkript

1 Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan

2 indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet Bosætning Sammenhold og kommunikation Nye aktiviteter Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt er en del af Haderslev landdistrikt. Indhold udarbejdet af lokal gruppe. Sats og fremstilling: Nustrup Tryk, 6500 Vojens August 2010 Oplæg: 1300 eksemplarer Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse er tilladt med kildeangivelse Udviklingsplaner Hvad er en udviklingsplan En handleplan er et dokument, der beskriver konkrete udviklingsmuligheder og indsatsområder for landdistriktet. Handleplanen udgør en logisk plan for, hvad landdistriktet skal arbejde med på kort sigt og hvilke initiativer, der skal fremmes på langt sigt. Alle landdistrikter er forskellige og har forskellige forudsætninger for udvikling. Derfor er udviklingsmuligheder og indsatsområder formuleret og udviklet på baggrund af lokale forhold. En udviklingsplan er borgernes eget dokument. En bred kreds af borgere har på møder og i temagrupper været inddraget i at formulere områdets styrker, svagheder og muligheder og på baggrund heraf formuleret konkrete indsatsområder og projekter for landdistriktet. De prioriteringer mellem indsatsområder og projekter, der kommer til udtryk i planen, er også borgernes egne. Processen har givet en bred debat om behov, muligheder og ønsker for udvikling i landdistriktet og har givet de lokale borgere en dybere indsigt i lokalområdets potentiale. Udarbejdelsen af udviklingsplanen har givet borgerne kompetence til selv at spille en aktiv rolle i udviklingen af deres landdistrikt. Processen har også styrket fællesskabet på tværs af foreninger i landdistriktet og har skabt netværk i lokalområdet Udviklingsplaner og Byrådet Byrådet vil medvirke til at tilvejebringe udviklingsplaner for alle landdistrikter i kommunen. Det er bl.a. tanken, at udviklingsplanerne skal medvirke til at omsætte Haderslev Kommunes Landdistriktspolitik til mere detaljerede planer for mulige indsatser og projekter for de enkelte landdistrikter. Således vil udmøntningen af Byrådets visioner for udvikling i landdistrikterne ske i et samspil mellem kommunen og borgerne i de enkelte landdistrikter. Byrådet har forpligtiget sig til i videst muligt omfang at tage hensyn til de udarbejdede udviklingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af politikker, kommuneplan og lokalplaner. Lovmæssige bindinger En udviklingsplan er ikke en kommunal politik og er som sådan ikke godkendt af Byrådet. Realiseringen af projekter nævnt i udviklingsplanen vil således være underlagt den til en hver tid gældende kommuneplan og de gældende lokalplaner for de respektive områder. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål om hvordan kommunen skal udvikle sig. Planen beskriver, hvordan bolig-, erhvervs-, service- og rekreative områder skal placeres i forhold til hinanden. Lokalplanerne er den mest detaljerede af de fysiske planer og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er Byrådet, der udarbejder og vedtager lokalplaner. Planen kan fx fastlægge, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres.

3 ROSENDALSVEJ EGEGÅRDSVEJ NØRREVANG Livet i landdistriktet Gabøl/Nustrup landdistrikt er rigt på både kulturminder, natur og foreningsliv. Distriktet ligger lige midt i det sønderjyske højdedrag og er indehaver af»det gamle Sønderjyllands«næsthøjeste punkt,»fjellumhøj«som måler 78 meter og ligger mellem Nustrup og Kolsnap. Udover lokalbyen Nustrup med 225 husstande, som ligger næsten midt i distriktet, er der en del større eller mindre landsbyer. Mod øst ligger Lundsbæk, Bæk med beboelse, små virksomheder og nogle store landbrug. Kolsnap består af lidt spredt bebyggelse og landbrug. Gabøl er det næststørste bysamfund med ca. 50 husstande, virksomheder og nogle store landbrug. Mod vest ligger Ålkær og Skibelund ligeledes med lidt beboelse og landbrug. Geografien Store dele af landdistriktet er meget præget af det åbne land, med store flade landbrugsarealer. Mod nordvest og nord er der en del skov og plantager, ligesom der syd øst for Nustrup by er en del skov. Der er to høje bakker. Den ene hedder Fjellumhøj og ligger ved Nustrup by og den anden ved Bækskov Radar. Begge er ca. 80 meter høje. Imellem Skibelund og Ålkær er der en mose og øst for Bæk ligger Kraftmose. Distriktet indeholder meget afvekslende natur som er velegnet til rekreative formål. Distriktet er gennemskåret af nogle store færdselsårer. Ribevej går fra Skrydstrup i øst lige syd om Uldal til Gabølkrydset hvor den skærer Koldingvej og fortsætter syd om Ålkær mod Kastrup. Koldingvej skærer ind nordfra over Gram Å igennem Gabølkrydset og fortsætter mod Toftlund. Det femte ben i Gabølkrydset Diagonalvej går mod Bevtoft og fortsætter til Aabenraa. Gabølkrydset bliver dermed distriktets største trafikknudepunkt med rimelige busforbindelser nord-syd og øst-vest. Ribevej og Koldingvej er forbundet med Røddingvej der starter lige vest for Skrydstrup skærer forbi Uldal og går igennem Bækskov øst om Nustrup by og munder ud i Koldingvej. Fra Nustrup by er der et godt net af mindre forbindelsesveje således at det er nemt at komme til og fra de forskellige mindre bysamfund i distriktet. Foreningslivet Landdistriktet kan udover ovennævnte, byde på et rigt foreningsliv: Nustrup Ungdomsforening samler håndbold, fodbold, badminton, gymnastik, svømning, tennis. Disse aktiviteter er samlet omkring Nustrup Hallen, som blev bygget for 30 år siden via frivillig arbejde fra områdets indbyggere. Fjellumhøj Gram Nustrup Ungdomsforening har altid været dygtig til at finde og udvikle lokale unge til dygtige og erfarne ledere/instruktører. Foreningen»Unge der er blevet ældre«samler landdistriktets ældre til social fællesskab, krolf, petanque, tennis og badminton. Alle med interesse for ridning samles i Nustrup Rideklub, som holder til midt i Nustrup. Nustrup spejder tilbyder alle unge den fantastiske mulighed for at prøve spejderlivets glæder. Landdistriktets unge kan flere gange om ugen samles i den lokale ungdomsklub, som ledes af lokale. Der findes 2 lokale beboerforeninger, Nustrup og Omegns Beboerforening og Gabøl & Omegns Beboerforening. Nustrup og Omegns Beboerforening afholder bl.a. Sankt Hans aften, og deltager i Julemarked, som afholdes 1. søndag i HADERSLEVVEJ Kastrup FELTVEJ Vester Lindet BILLESLUND NØRREMARKSVEJ UDSIGTSVEJEN KASTRUPVEJ SYDVEJEN RIBEVEJ SKJOLDAGERVEJ SKELVEJ Ålkær BRØNDLUNDVEJ SANDDALLUNDVEJ HØJGÅRDSVEJ KONGSHØJVEJ SKIBELUNDBJERGVEJ ØSTERVEJ VRÅVEJ SKIBELUNDVEJ ÅLKÆRVEJ KOLDINGVEJ HEDEVEJ KOLDINGVEJ Gabøl GAMMEL HJARTBROVEJ Majbøl Nustrup MØLLEVEJ Skole advent. Gabøl & Omegns Beboerforening vandt i 2009 titlen som årets lokalsamfund 2009 i Haderslev Kommune. Gabøl & Omegns Beboerforening tilbyder mellem 8 og 10 forskellige arrangementer om året. Derudover Nustrup Husholdningsforening, Nustrup Aftenskole, Nustrup Dilettant og Amatør Scene, Gabøl Jagtforening og Tirsdagsklub for de ældre. Erhvervslivet Gabøl/Nustrup landdistrikt er med sine mange indbyggere leveringsdygtig i et stort antal arbejdspladser. Her er alt fra skole, børnehave, dagplejere, malere, murerfirmaer, entreprenører, tømrer, salg af IT-udstyr, landbrug, maskinstation, kloakmester, smede til vognmandsfirmaer, autoværksted og meget mere. En»Bed and Breakfast«finder man også i landdistriktet, det ligger Skolevej 48 i Nustrup. Kirke Hal SKOLEVEJ KOLSNAPLUNDVEJ RIBEVEJ OVERGADE KOLSNAPVEJ PRODUKTIONSVEJ BALLEVEJ PRINSENSVEJ KOLSNAPSKOVVEJ BÆK NØRREMARK BALLØJVEJ BÆK BYGADE FÆLLEDVEJ RINGRIDERVEJ BÆK SKOVVEJ RØDDINGVEJ Uldal TINGVADVEJ Lundsbæk BÆK ØSTERFORTE SLEVADVEJ HØRLØKKEVEJ SELSKÆRVEJ FYRSKOVVEJ JEGERUPVEJ Skrydstrup NAFFET ÆRTEVEJ FRIHEDSVEJ Kestrup VESTERKÆR SMEDELØKKE ADELVEJ OVERGÅRDSVEJ FABRIKSVEJ TINGVEJEN BILLUNDVEJ KESTRUPVEJ Jegeru BYGADEN VOLBROVEJ Voj ØSTER ALLE VESTERGADE ROSENALLE PRÆSTEGÅRDSVEJ Hans Fogh Vestergaard HADERSLEV KOMMUNE, COWI, KMS 2007 Åbøl GRØNGÅRDVEJ DIAGONALVEJ HJARTBRO SKOVVEJ GABØLHEDEVEJ EGESKOVVEJ PILE ALLE ULDALVEJ LANGVEJ PLANTAGEVEJ GLASERVEJ VALSBÆKVEJ SMEDAGERVEJ Signaturforklaring Kommunegrænse Landdistrikter Sogne Dagpleje Vandløb Matrikelgrænser LILHOLTVEJ VOJENSVEJ Gam Meters Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Der tages forbehold for kortets ajourføringsstatus. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. ERHVERV & UDVIKLING 4 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 5 Nustrup-Gabøl Teknisk kort Dato Initialer Mål 25/9-09 TMKI 1:40.000

4 Udvikling i landdistriktet Udviklingen i landdistriktet begyndte at tage fart midt i Beslutningen om at sammenlægge de 5 små skoler i sognet til en fællesskole var startskuddet. Fællesskolen stod færdig i Der blev bygget tre lærerboliger i forbindelse med skolen. På den tid var en bolig ved skolen en del af ansættelsen af lærere på landet. Der blev udstykket på begge sider af vejen som forbandt de dengang to adskilte mindre bysamfund Store- og Lille Nustrup, og gik langs den gamle nedlagte jernbane. Vejen fik meget naturligt navnet Dæmningen. Bebyggelsen begyndte tøvende med de første huse omkring 1960 og i løbet af 6 til 7 år var der udbygget på østsiden af vejen og man begyndte på vestsiden som kaldes Rosengadekvarteret. Det gik meget stærkt i de år. Der blev også bygget tolv pensionistboliger i 4 blokke på Farverdam og snart blev der også bygget parcelhuse på den anden side af vejen. Udviklingen blev godt hjulpet af at der var vellønnet arbejde at få ved Gram køleskabsfabrik og på Flyvestation Skrydstrup, gode lånemuligheder i kreditforening og som statsstøttede landarbejderlån og relativt billige grunde. Folk troede på fremtiden og byggede eller købte huse. Husbyggeriet stilnede temmelig brat af i På den tid var der et fint udbud af handelsmuligheder og servicetilbud. I Nustrup by var der to købmandsforretninger, tre bageriudsalg, urmagerforretning, gartnerudsalg, slagter, to banker og en Tatol (blandingsbutik). I Bæk var der købmand, i Gabøl en stor brugsforening og en café og i Ålkær en købmand. Den megen byggeaktivitet gav også håndværkerne gode vilkår. I Nustrup by var der to tømrer og snedkervirksomheder, en smed, karetmager, el-installatør, i Gabøl et murerfirma og en smed, i Bæk et tømrerfirma og i Lundsbæk en smed. I Nustrup by var der fem vognmænd med lastbiler, turistbusser eller taxa. Der var også biludlejning og i Bæk en køreskole. Der begyndte at komme mange børn til skolen og den blev udbygget i Børnene fra Oksenvad gik i skolen fra klasse og Sommerstedbørnene gik i overbygningen. På det tidspunkt var der mere end tre hundrede elever i skolen og der blev opstillet to pavilloner i skolegården for at rumme dem. Der blev også bygget et parcelhus i tilknytning til skolen. Kommunesammenlægningen i 1970 betød en del omvæltninger. Man mistede sit sogneråd og blev så administreret fra Rådhuset i Vojens. Sognet havde dog 2 til 3 repræsentanter i kommunalbestyrelsen som medvirkede til at sognet ikke blev glemt. I 1973 blev der indviet en ny fodboldbane og i 1976 blev en af de tidligere lærerboliger ombygget til ungdomsklubben samt til klubhus for foreningslivet. Da Sommersted skole Nustrup Fællesskole blev udbygget holdt børnene fra Sommersted og Oksenvad op med at benytte Nustrup Fællesskole og det tog trykket af skolen. I 1978 opførte rideentusiaster en ridehal og startede en rideklub i Nustrup. I årene modnedes planerne om at få en idrætshal og byggeriet startede i 1979 med frivillig arbejdskraft og for indsamlede midler fra hele sognet. Hallen blev indviet i Arbejdet med hallen betød en stor del for sammenholdet og var med til at nedbryde nogle sociale skel. Kombinationen af et klubhus og en idrætshal betød også at Nustrup Ungdomsforening fik et godt løft fremad i udvikling. Senere anlagde foreningen 2 tennisbaner med tilhørende læskur og toilet. Spejdergruppen i Nustrup købte en brandtomt i Nustrup og istandsatte bygningen og det er der blevet der et flot spejderhus ud af, som er flittigt brugt. Efter nogle år med en legestue for de mindre børn får sognet i 1986 en børnehave til 50 børn, som indrettes i en tidligere lærerbolig. Den udvidedes senere til at kunne rumme 70 børn. Årene fra 1980 til 2000 var hårdt ved handelslivet. Den ene efter den anden af sognets butikker måtte lukke og i dag er der kun en købmand tilbage, et udsalg af rengøringsartikler, en bilforhandler og et trykkeri. Håndværksforretningerne har klaret sig bedre og der er fortsat vognmænd, tømrer, murer, elektriker, entreprenører, maskinværksted og smedevirksomheder i sognet. Ydermere har landdistriktet sundhedsklinikker. SPAR-købmand Landbruget, som fra gammel tid har været hovederhvervet, har undergået store strukturændringer fra mange mindre og mellemstore brug, til færre men meget større enheder med et stort husdyrhold. Der er blevet opført en del nye staldbygninger og nye stuehuse. Ligesom mange af stuehusene til de nedlagte landbrug er blevet renoveret og indrettet til beboelse. I årene skete der et brat fald i boligbyggeriet, der dels skyldtes en støjzone fra Flyvestationen og derved også en begrænsning i byggeriet, da der kom krav om»lokaltilknytning«. Frem til i dag er der blevet bygget nye parcelhuse i hele sognet, dog i et roligere tempo. Der er også opført boligforeningslejligheder, 12 alt, ligesom»den gamle Købmandsgård«i Nustrup er lavet om til 9 lejligheder og den gamle kro til 3. Pensionistboligerne på Farverdam er blevet overtaget af en boligforening og moderniseret. Dermed er der over 45 lejligheder og huse fordelt over hele sognet til udlejning. Distriktet har i dag ca beboere. Spejderhus Nustrup Tryk 6 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 7

5 Landdistriktets styrker og udfordringer Styrker Et godt aktiv for landdistriktet er den smukke og afvekslende natur. Her findes både skov, åbne marker, moser, åløb, enge og bakkedrag. Her er rigtig gode muligheder for rekreative gå- eller cykelture og der er god mulighed for at følge årets gang på marker med levende aktivt landbrug og i skoven. En rask tur i den friske luft giver ny energi til den travle hverdag. De overskuelige bysamfund giver også mulighed for vedkommende socialt samvær til fælles bedste. Det gode naboskab med gensidig positiv opmærksomhed er en styrke som ikke kan overvurderes. Af styrker skal også nævnes de gode offentlige, private og foreningsbaserede servicetilbud. Dagpleje, børnehave og skole og en bred vifte af gode faciliteter og tilbud til fritidsaktiviteter samt naturoplevelser for alle aldersklasser. Foreninger og institutioner arbejder godt sammen om opgaver til fordel for lokalsamfundets beboere. Sammenhold og den fælles forståelse af, at man selv kan og skal gøre en aktiv indsats for, at landdistriktet fortsat kan være et attraktivt sted at bo.»nustrup Fællesskole«samler børn fra hele landdistriktet. Landsbyen har også en SPARkøbmand med apotekerudsalg, samt postkontor. Nustrup kan også bryste sig af at have en af landets største landsbykirker. Herudover skal der nævnes et nyrenoveret forsamlingshus, som er kommet tilbage til sit oprindelige udseende. Det blev bygget i tysk tid, men i forsamlingshuset kan man finde et bræt, som blev gravet ned i forbindelse med byggeriet, hvor bygmesteren havde indskrevet, at når dette bræt blev gravet frem igen, så ville han håbe at forsamlingshuset var under dansk flag. I Gabøl, som man med rette kan kalde Sønderjyllands hjerte, finder man en rundkørsel med ben (årer) til både, Kolding, Tønder, Aabenraa, Ribe og Haderslev. Midt i landsbyen står en mindesten fra 1920 og med sine både små og store gårde, som ligger midt i mellem almindelige parcelhuse, vidner den om et sted hvor der igennem generationer har været levet et aktivt liv. Gabøl er, til trods for at der ikke længere er en skole og en købmand, stadig en meget aktiv og levende landsby, med en meget aktiv beboerforening. På Ribevej ligger»haugaard«. Denne var fra en»kongelig privilligeret landevejskro«. Herudover har Gabøl også en cyklistcampingplads, som er placeret midt i landsbyen på»midtgaard«som ligger på Gabølbyvej 24. Så der er også noget for turister at komme efter i Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udfordringer Den største udfordring for en positiv udvikling i landdistriktet er den aldersmæssige fordeling, som befolkningsprognosen viser. Den forudsiger at børnetallet falder og at antallet af ældre stiger. Dette kan gå hen at få indflydelse på den eksisterende børnehave og skole i deres nuværende form. Det betyder igen at distriktet vil være mindre attraktivt for børnefamilier, selv om prisen for en familiebolig kunne være økonomisk tiltrækkende. En anden udfordring er, at der er meget få udlejnings- eller andelsboliger på 85 til 90 m 2 som kunne være attraktive for ældre par, for hvem parcelhuset er blevet for meget og som gerne fortsat vil bo i lokalområdet. Det vil være afgørende for udviklingen, at denne udfordring finder en god og passende løsning. Et andet forhold, der betyder noget for bosætningen i landdistriktet, er de mangelfulde offentlige transportmuligheder. Her er der bestemt plads til forbedringer. Det bør være muligt at kunne komme til centerbyerne i kommunen for at foretage indkøb, biblioteksbesøg, læge, tandlæge og hjem igen uden at skulle vente i flere timer. Her ligger en stor udfordring fælles med de andre lokalsamfund i kommunen. Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Bræt fra Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Gabølkrydset 8 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 9

6 Mere bevægelse i landdistriktet Hvorfor er mere bevægelse vigtigt, og hvordan bidrager det til udvikling i landdistriktet? Haderslev kommune har ambitioner og visioner om, at alle indbyggere skal bevæge sig mere. Herved regner man med, at der vil kunne spares udgifter til sygehusindlæggelser, behandlinger, samt at den generelle trivsel vil bedres. Landdistriktets visioner og planer stemmer rigtig godt overens med kommunens. Det er ingen hemmelighed at trafikken er en af de store dræbere i vores samfund. Det er her vores projekter kommer ind i billedet. Det er heller ingen hemmelighed at livsstilen i Danmark er farlig for vores sundhed. Sygehusudgifterne stiger bl.a. på grund af livsstilssygdomme, som er forårsaget af bl.a. for megen stillesiddende aktivitet. Derudover er det også videnskabeligt bevist at børn, unge og gamle lærer bedst, når de er i gang altså får motion. Haderslev kommune har valgt at satse på sundhed og motion, dette harmonerer fint med en udbygning af cykelstinettet i kommunen. Det er et globalt projekt, at CO2 udslippet skal nedsættes. Her kommer cyklen ind i billedet, da en»brødmotor«ikke forurener. I forbindelse med ovenstående er der også kommet gang i produktionen af hybridbiler, disse kan ikke høres af cyklister, derfor er de til stor fare og ulempe for både cyklende og gående. Det er vigtigt, at Haderslev kommune er attraktiv for turister, her er cykelturisme et aktuelt og interessant emne. Ligeledes er det vigtigt, at landdistrikterne ikke affolkes, hvorfor det skal være attraktivt at bo på landet. For at gøre det attraktivt at bo på landet, skal bedre transportmuligheder og trafiksikkerhed være i højsædet. Hvad er landdistriktets vision for udviklingen af mere bevægelse? At få flere til at tage cyklen frem for bilen i skole, på arbejde og til fritidsaktiviteter. At mindske trafikuheld, hvor de bløde trafikanter er de mest udsatte. At medvirke til en grønnere, mere miljøvenlig og CO2 neutral hverdag. At medvirke til at færre bliver syge på grund af for lidt bevægelse. At det bliver muligt at gå/cykle en tur, med eller uden hunden, uden at skulle springe for livet på grund af den hurtige og efterhånden også lydløse trafik (hybridbiler). At flere bliver boende og/eller flytter til distriktet. At cykelturister kan færdes trygt i vores attraktive omgivelser. Vi vil i den forbindelse indgå i et samarbejde med»dansk Cyklist Forbund«om kortlægning m.m. af cykelstier og muligheder i området. At binde Haderslev kommune sammen fra øst til vest med en cykelsti. (Der mangler kun 11 km cykelsti mellem Uldal og Kastrup, før dette er en realitet). At borgere fra Bæk, Lundsbæk, Kolsnap, Gabøl, Ålkær og Røddingvej får en sikker vej til og fra skole og arbejde. Mellem Gabøl og Nustrup, foreslår vi en 2-1 løsning, som den kendes, som forsøg, mellem Højrup og Arnum skole. Denne strækning er kendetegnet ved at være smal og uoverskuelig. Der køres stærkt og mange landbrugsmaskiner bruger vejen. På Røddingvej, mellem Nustrup og Skrydstrup, er der ønsker om en dobbeltrettet cykelsti. Eller som 2. prioritet en afstribet cykelbane i hver side af vejen. Denne vej er ganske trafikeret. Et tiltag her vil uden tvivl få flere til at vælge cyklen frem for bilen, til både skole og arbejde. Ved at udfylde et kun 11 km langt»hul«, vejafsnittet mellem Uldal og Kastrup, i en sammenhængende cykelsti, mellem Haderslev og Gram, vil de tre større byer, i kommunen, Haderslev, Vojens og Gram være forbundne. Og en trafikfarlig vej, hvor der køres stærkt vil kunne bruges til transport på cykel til og fra arbejde. Desuden vil udbygningen af cykelstier øge cykelturismen, som er i stigning i Europa. Herudover er der også planer om en lille cykelsti ud mod Bæk, ad Tingvadvej. Herfra kommer der også skolebørn. Der har i mange år været arbejdet med etablering af en cykelsti mellem Gabøl og Nustrup. Gabøl beboerforening har flere gange været i kontakt med kommunen i den forbindelse. Tilbage i 1988, 1992 og 1998, kontaktede Gabøl beboerforening, embedsmand med ansvar for planlægning i Vojens kommune, Hans Linding, som sagde at cykelstien mellem Gabøl og Nustrup var med i planerne, men han regnede ikke med at det ville blive i Derudover var enkelte lokale beboere fra Gabøl også i kontakt med Teknisk Forvaltning pr. brev, med anmodning om cykelsti mellem Gabøl og Nustrup skole. Beboerforeningen talte med landmænd/lodsejere om at afgive jord til formålet. Jorden blev bevilliget. - I februar 2000 udstedte Vojens kommune buskort til børn fra Gabøl i vinterhalvåret fra klasse, pga. trafikfarlig vej. Gram Centerby Lunden Vester Lindet Kastrup HADERSLEV KOMMUNE, COWI, KMS 2007 Nustrup 21. februar 2008 kom en cykelsti atter på tale, samt evt. at få malet hvide striber på vejen mellem Gabøl og Nustrup. Marts 2008, blev der igen snakket med lodsejere om at afgive jord til cykelsti, dette blev atter bevilliget. (Der var også EU-midler med i snakken.) 19. april Formanden for Gabøl beboerforening udarbejdede en ansøgning til Haderslev kommunes stiudvalg. Der afventes stadig svar. I foråret 2010, er der atter fremsendt en anmodning om at få cykelsti mellem Gabøl og Nustrup skole. I 2010 er der flere børnefamilier i landdistriktet, og dermed er der også flere børn, som skal til og fra skole. Der er generelt kommet mere trafik og denne er blevet tungere og hurtigere, hvilket gør det farligere at bruge cyklen som transportmiddel. Bevtoft/Strandelhjørn Oksenvad Vojens Centerby Signaturforklaring Hj_l Landdistrikter Labeldifferentiering Stiforslag, blå Stoforslag, grøn Stiforslag, rød Stiforslag, orange Margueritruten Cykelruter fra amt Afmærket sti Ikke afmærket sti Stiforbindelse Vandreruter_fritid Sti Afmærket sti Stiforbindelse Statsvej Offentlig sti Kommunevej Privat fællesvej Privat vej (1 ejer) Grundkort Vandløb Jegerup Sommersted Simmersted/Ma Vojens Centerby Hammel Over Jerst Hærvejen Meters Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Der tages forbehold for kortets ajourføringsstatus. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. ERHVERV & UDVIKLING 10 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 11 Sønderballe By Teknisk kort Dato Initialer Mål 25/9-0 TMKI 1:39.3

7 For at udbygge cykelstisystemet i landdistriktet, har vi følgende planer: 1) Mellem Gabøl og Nustrup etableres en 2-1 løsning, hvor vejen afmærkes i begge sider, så vejen bliver 1-sporet, og hastigheden nedsættes til 50 km/timen. Der henvises i øvrigt til forsøgsprojektet i Arnum som er beskrevet på: Forsøgsprojektet er blevet beskrevet således:»forsøget skal have tryghed som fokus, og der skal foretages en række analyser både før og efter igangsættelsen af forsøget. Bliver forsøget en succes forventes afmærkningsformen at blive udbredt til resten af kommunen. Samtidig med denne afmærkning på vejen vil der blive hastighedsbegrænsning på max. 60 km på strækningen. Naturgruppen og Vej & Park fortsætter drøftelserne herom og forventer forsøg igangsat i løbet af efterår/vinter 2007/08«. 2) Mellem Nustrup og Skrydstrup (Røddingvej) etableres en dobbeltrettet cykelsti. 2. prioritet en afstribet cykelbane i hver side af vejen. 3) Mellem Uldal og Kastrup etableres en dobbeltrettet cykelsti. Med de 11 km. som det her drejer sig om, er hele Haderslev kommune bundet sammen af cykelsti. 4) Mellem Nustrup og Bæk (Tingvadvej) etableres en cykelsti. I prioriteret rækkefølge i en tidsramme fra 2010 til 2012: løsning, (se ovenstående) mellem Gabøl og Nustrup skole. 2. Dobbeltrettet cykelsti på Røddingvej mellem Nustrup og Skrydstrup, eller, som 2. prioritet, en afstribet cykelbane i hver side af vejen. 3. Dobbeltrettet cykelsti mellem Uldal og Kastrup. 4. En cykelsti fra Nustrup, udad Tingvadvej mod Sommersted, til Bæk. Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektets gennemførelse? Haderslev Kommune»Vej og Park«, samt Vejdirektoratet. Hvem er målgruppen Skolebørn, dagplejemødre med barnevogne, småbørnsfamilier, voksne på vej til og fra arbejde, ældre som skal på besøg, til læge eller til købmand, børn, unge og ældre som skal deltage i fritidsaktiviteter, samt cykelturister, altså et bredt udsnit af befolkningen. Andre visioner inden for temaet Herudover har vi også visioner om en forbedring af de offentlige transportmuligheder. Små samfund, som de der ligger i vores landdistrikt, er afhængige af gode offentlige transportmuligheder, så beboerne kan undvære at have 2 biler, eller helt undvære at have en bil. Dette vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området, og få de nuværende beboere til at blive boende. Et område med så mange ressourcer og kompetencer som vores (her tænkes blandt andet på landbrug, iværksættere, selvstændige og frivilligt foreningsliv), som har formået at bibeholde købmand, idrætshal, skole, børnehave osv, skal og bør prioriteres. Miljøet er vi også pligtige at tænke på og mere offentlig transport er mere skånsomme, viser videnskabelige undersøgelser. Den danske regering og folketinget ønsker at de unge uddannes. Det er vi helt enige i at de skal. Derfor bør der ikke, oveni en lang transporttid, også være en økonomisk langt større transportudgift for de unge som bor på landet, i forhold til de som bor i de større uddannelsesbyer. Mål at få bedre trivsel og sundhed at få bedre offentlig transport (evt. tilkaldebus) at få billigere offentlig transport til uddannelsesbyer bruge naturen omkring Nørreåen, og for at sikre de bløde trafikanter under deres tur i lokalområdet, mellem Nustrup og Bæk Nørremark. Muligt stisystem ved Gabøl kunne gå fra Ribevej syd på ned til Gabølbæk, følge Gabølbæk over til Diagonalvejen og fortsætte tilbage til byen ad Gammel Hjartbrovej, eller fortsætte længere mod vest langs Gabølbæk så man kommer ud på Koldingvej. Evt. lave en cykelrute fra Røddingvej fra det gamle rensningsanlæg, ned til Nørreåen over denne til Stursbøl. Den del der ligger på nordsiden af åen skulle lokalsamfundet i Øster Lindet område stå for, altså et samarbejde på tværs af Nørreåen (kommunegrænsen). Ovennævnte tiltag vil kunne gøre det endnu mere attraktivt at bo og blive boende i området. Hvem kan være ansvarlig for projektet? Gabøl/Nustrup Beboerforening. Ovennævnte tiltag vil kunne gøre det endnu mere attraktivt at bo og blive boende i området. Stiprojekt For at give Nustrups indbyggere mulighed for at Nørreå 12 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 13

8 Bosætning Hvorfor er bosætning vigtigt, og hvordan bidrager det til udvikling i landdistriktet? Temaet er vigtigt, da det holder gang i udviklingen, hvis vi får flere tilflyttere og det er godt for vores skole og lokale samfund. Det er også vigtigt at vi får nogle ældreboliger, så vi kan få den ældre del af befolkningen til at blive boende lidt længere. Det skal være boliger i passende størrelse, for at få en bredde i befolkning. Jo flere beboere jo flere aktiviteter og jo flere vil der bo i området. Landdistriktets vision for udviklingen af bosætningens udvikling Gode boliger der er attraktive, og der skal være tryghed og nærvær. I vores oldekolle skal der være et godt aktivitetsmiljø og fællesrum der kan bruges af alle. Det skal være muligt at bo i Gabøl/ Nustrup landdistrikt i hele livet. Det er et ønske fra de ældre i sognet og det passer fint med kommunens ønske om at de ældre skal blive længere i eget hjem. Som prognosen ser ud, så er der grundlag for etablering af fællesrum og boliger for de ældre i vores landdistrikt. De boliger der skal bygges skal være tidssvarende og ældrevenlige. Eksisterende boliger til denne målgruppe er for ringe i antal. Hvis der er tilstrækkelige med ældreboliger, vil det øge muligheden for at tiltrække de unge familier, da det frigør nogle boliger som de ældre har beboet. Derfor skal der opføres nogle flere ældreboliger tæt på offentlige transport- og fælles faciliteter Et kort historisk rids af den tidligere udvikling indenfor bosætning I 1962 begyndte de at bygge på Dæmningen i Nustrup. I 1976 blev der bygget på Skolevej og 1983 og 1999 blev der yderlige bygget på Skolevej. Efter en mindre progressiv periode blev der bygget et hus i Bæk i 2007 og Møllevej fik også et nyt hus i 2007 og Hvordan ser den nuværende status ud for bosætning i landdistriktet? Da udviklingen ikke har været så progressiv og der ikke har været nogle boligsøgende i området, har det ikke været den store lyst til at boligselskaber har bygget i vores område. De boliger vi har stående er for små, derfor er der ikke nogen der vil bo i dem. Der er i dag 42 lejeboliger i Nustrup. Beskrivelse af bosætningsprojekter Projekt 1 Vi har tænkt at der skal bygges et fælleshus. Et sted hvor der er et fællesrum og en lille have til. Der skal også være et ekstra rum der kan lejes til overnattende gæster. Det skal være et lavenergihus og det skal ligge så det har et godt udsyn over marker, men tæt ved købmand og præstegård. Projekt 2 Vi vil også have udbygget vores eksisterende ældreboliger på Skolevej så der bliver et attraktiv område for lokalsamfundet. Der skal være nogle med et ekstra værelse, så man kan have gæster boende. Forskellen på de to boliger er at fælleshus er et sted med fællesrum og et værelse man kan leje til overnattende gæster. Angiv i hvilken periode projekterne skal gennemføres Projekt 1) I 2010 Der skal være gang i arbejdsgruppen, og der skal ligge en plan for det videre forløb. I 2013 Færdigt»træfpunkt«/andelsbolig. Projekt 2) I 2017: Udbygget skole, hvor der er samarbejde med andre foreninger og klubber. I 2021: At vi stadig har en skole og købmand og der er blevet bygget på Skolevej. Hvem kan være ansvarlig for projektet? Nustrup/Gabøl landdistrikter. Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektets gennemførelse? Privat eller andelsboligforening. Hvilke ydre restriktioner er der på projekter (lovgivning, lokalplaner). Hvilke tilladelser skal opnås? Lokalplan skal undersøges. Udarbejdelse af en overordnet plan for projekterne 1. prioritering Indsæt projekterne i prioritetsrækkefølge, således at de højst prioriterede projekter står først. Jo højere prioritet projektet har, jo mere detaljeret skal det beskrives Hvordan kan projektet finansieres? Enten af lokale investorer eller andelsboligforening. Projekt 1) Fælleshus Projekt 2) Andelsboliger Kolsnap station Nustrup 14 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 15

9 Sammenhold og kommunikation Er du tilfreds, så vær en god ambassadør (Er du utilfreds så gør noget ved det).»der er så dejligt ude på landet«, sådan sagde H.C.Andersen det. Og dertil hører der også et godt socialt fællesskab. Dette kommer ikke altid af sig selv, så derfor er sammenhold og kommunikation vigtigt. Hvad er visionen for sammenhold og kommunikation? Visionen er: At der skal komme en dialog samt gensidig forståelse for hinanden og de forskellige interesser der må være. Der er naturligvis divergerende meninger, når landdistriktet bebos af både byboere og landmænd. Vi ønsker med dette tiltag at styrke den gensidige respekt samt det at man kan deles om og samarbejde om forskellige projekter. Dette anser vi for vigtigt, for at undgå ødelæggende misforståelser. Da de små lokalsamfund i landdistriktet er overskuelige, hvad angår størrelse og antal, tror vi på, at det med fordel kan oprettes små ambassadørkorps, som vil kunne byde nye tilflyttere velkommen. Til denne velkomst er det planen at lave en folder, som orienterer om landdistriktets foreningsliv, hvem man kan henvende sig til mm. Derudover påtænkes der også at invitere tilflyttere på gårdbesøg. Et kort historisk rids af den tidligere udvikling Før i tiden kendte alle hinanden. Der var også klasseopdelt. Dette er ikke længere tilfældet. I Nustrup er hallen samlingspunktet. Det er Nustrup Ungdomsforeing der arrangerer hovedparten af aktiviteter i og omkring hallen. I Gabøl er det Gabøl og Omegns Beboerforening der samler beboerne. I de øvrige byer er der fællesskab omkring Sankt Hans arrangementer. Nustrup Ungdomsforening udgiver 7 gange om året klubbladet»nu-avisen«som udsendes til alle i Nustrup sogn. Der findes 2 aktive hjemmesider for området Nustrup Ungdomsforening: Gabøl og Omegns Beboerforening: Beskrivelse af projekter 1. Folder Folderen skal indeholde oplysninger om, hvilke lokale foreninger der findes i landdistriktet. Alle lokale foreninger skal med, så folderen henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre. Folderen skal indeholde kontaktinfo til de lokale foreninger, på en måde så den er tidløs. Nustrup præstegård 2. Aktiv invitation til første lokale arrangement I de forskellige områder bør der findes en kontaktperson, som aktivt indbyder nye tilflyttere til det første lokale arrangement. 3. Opdateret hjemmeside Landdistriktets hjemmeside skal være indgangen for folk, som gerne vil vide hvad der sker i området. Der linkes til de lokale sider, der findes. Øvrige byer kan oprette side under landdistriktsiden. Alle de aktiviteter, som foreningerne ønsker skal figurere på hjemmesiden og oprettes i den fælles kalender. 4. SMS-service Folk skal kunne tilmelde sig SMS-service, som skal bruges til at informere om aktiviteter og sende andre lokale nyheder til de tilmeldte. 5. Brug af sociale netværk (Facebook, Twitter mm.) Bruge disse netværk til at informere om alle de forskellige aktiviteter der sker i landdistriktet. mulighed for tilmelding til Nyhedsbrev/aktivitetskalender, mulighed for at svare ja, nej, eller måske til deltagelse, Facebook, kontaktperson i hvert landområde, som står for modtagelse af nye tilflyttere. Hvem kan være ansvarlig for projektet? Gabøl/Nustrup beboerforening. Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektets gennemførelse? Trykkeri, foreninger og lokale kontaktpersoner. Hvilke ydre restriktioner er der på projekter, hvilke tilladelser skal opnås (lovgivning, lokalplaner)? Ingen. Hvordan kan projektet finansieres? Sponsorer, fonde mm. Prioritering 1. Folder 2. Aktiv invitation til første lokale arrangement 3. Opdateret hjemmeside 4. SMS-service 5. Brug af sociale netværk Nustrup rideskole Angiv i hvilken periode projekterne skal gennemføres I 2010? Folder klar, tilflytter tilbydes besøg på ko + grisegård, aktiv invitation til første lokale arrangement (Info om lokale aktiviteter). I 2013? Opdateret hjemmeside, SMS-service, Nustruphallen 16 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 17

10 Nye aktiviteter Nye aktiviteter er meget vigtigt i landdistriktet, da det beskæftiger sig med fremtidens borgere. Derudover skal de medvirke til at gøre byerne mere indbydende for både nuværende samt kommende beboere og skabe flere aktiviteter. Det er et mål, at der skal skabes en ensartet indgang til alle byerne, så det tydeliggøres at de tilhører samme landdistrikt. Hvis landdistriktet ikke kan tilbyde familier med børn og unge, skolegang, pasningsordning og kulturelle aktiviteter, vil landsdistriktet Gabøl/Nustrup ikke være attraktivt for denne målgruppe. Tilflytningen frygter vi da, vil stagnere og de tilbageværende aktiviteter vil langsomt forsvinde. Og derved evt. munde ud i en negativ befolkningstilvækst en affolkning af landdistriktet. Ved hjælp af nye aktiviteter håber vi at kunne fastholde disse målgrupper i landdistriktet, også selv om målgruppen evt. forlader distriktet for at uddanne sig. Det skal være en positiv oplevelse og opfattelse af at være barn i Gabøl/Nustrup landdistrikt, så de i deres senere liv, vil vælge landdistriktet, som deres fortrukne område, at bo og stifte familie. Det er et klart mål, at der med tiden laves en plan for en ny og ensartet indgang. Visionen med nye aktiviteter, at gøre Gabøl/Nustrup landdistrikt til et område hvor Børn og unge er i højsædet. Hvor målgruppen kan se et perspektiv i at bosætte og opfostre en familie. Hvor tilbud til alle aldersgrupper er en realitet. I forbindelse med skolen, er der planer om at anlægge et atletikstadion der skal være med til at få børnene til at udfordre deres fysiske formåen. I det hele taget skal idræt og fysisk udfoldelse være højt på skemaet. Målgruppen kan bidrage positiv til udviklingen i landdistriktet, hvis denne formår at fastholde de nuværende familier med børn og unge. Samtidig er vi af den opfattelse at dette vil medvirke til udvikling af nye aktiviteter og perspektiver for især unge i aldersgruppen år. Disse har, ifølge vores opfattelse ikke har det store udvalg af tilbud, hvis disse aldersgrupper ikke er tilknyttet områdets idrætsklub/foreninger. Gabøl/Nustrup landdistrikt er et aktivt samfund. Dette ses også ved at det både har en hal, en forsamlingsgård, et klubhus og meget mere. Disse er kun kommet op at stå ved hjælp af frivillige. Nu er der gået nogle år og tiden er inde til at der igen tages fat. Det er vigtigt at man i et samfund bygger noget op i fællesskab, det er det der er limen, der får det hele til at hænge sammen. De små byer i landdistriktet er generelt velholdte. Men der er visse fælles steder, som kan bruge en ansigtsløftning. Indgangen til byerne ønskes gjort mere indbydende og tiltrækkende for både beboere og udefra kommende. I nuværende situation er der mange aktiviteter ud fra hallen, alle aldre er her aktive. De der ikke interesserer sig for sport er der derimod ikke så meget for. Men mulighederne er til stede. Der skal nu tages kontakt til forskellige bestyrelser og indehavere, for sammen med dem at få aftaler i stand. Kun i fællesskab og ved sammen at finde kompromiser findes løsningerne. Dette hænger jo også sammen med et af vores mål, nemlig det som omhandler»samvær på tværs af aldersgrupper«. Beskrivelse af projekter Projekt 1 Det er et mål, at der skal skabes en fælles indgang til alle byer. Der skal skabes fornyelse og genkendelse i byerne. Indkørsel til Nustrup Projekt 2 Første etape skal binde tennisbaner, hal, skole, forsamlingshus og klubhus sammen. Anden etape tager fat på parkeringsplads ved præstegården, i samråd med menighedsrådet. Tredje etape er parkeringspladsen ved Spar Nustrup. Boldbanerne 18 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 19

11 Alt dette kunne være grundlaget for et afgangsprojekt for en landskabsarkitekt, med udgangspunkt i de japanske kirsebærtræer på Røddingvej. Projektet kan indeholde nye parkeringspladser ved forsamlingsgården. Her vil det være oplagt at se på omkringliggende bygninger og arealer. Projekt 3 Legeplads på Rosengade, toilet, legeredskaber. Projekt 4 I 2013 påtænkes der et samarbejde mellem Nustrup Hallen og Nustrup Sogns Forsamlingsgaard, for at de 2 steder sammen kan blive det område i Nustrup, hvor der ikke kun bliver dyrket idræt, men tilbudt alle former for kulturelle tiltag og arrangementer. Prioritering Projekt 1 I 2010 skal den endelig plan for byfornyelse være på plads. I 2011 skal der være opført nye byporte tegnet ud fra en konkurrence. Projekt 2 I slutningen af 2012 forventes forskønnelsen omkring forsamlingshuset afsluttet. I 2015 skal den nye fælles front fra tennisbane til klubhus være afsluttet. Efter 2015 tages fat på etape 2 og 3. Projekt 3 og 4 I år 2010 startes på at gennemføre de visioner som skal få unge og ældre til at mødes i både lege, sport og undervisning. At børn og unge arbejder sammen med ældre om aktiviteter of udfordringer, for at styrke sammenholdet på tværs af aldersgrupperne. Dette kan gøres, ikke kun i Nustrup Ungdomsforening, men også i nye grupper hvor de ældre kan vise de unge, hvordan de f. eks reparere biler/knallerter/cykler eller andre ting. Dette kunne foregå et par gange om ugen evt. på skolen, eller via den lokale bilforhandler. Den fælles legeplads på Rosengade i Nustrup skal have et løft, i form af toiletforhold, så ikke kun børnene har et sted at gå på toilet, men også dagplejer, børnehave og skole har mulighed for at benytte toilettet og ikke skal afbryde legen. Desuden bør der på legepladsen være flere muligheder og legeredskaber, især redskaber der udfordre børnene fysisk klatretårne, balancebomme mm. og spil i stort format, så som Skak, Ludo, Dam, Vikinge spil og Mikado mm. der udfordrer dem mentalt Nustrup Sogns Forsamlingsgaard bør inddrages mere i Gabøl/Nustrup landdistrikt, Forsamlingsgaarden bør benyttes til flere aktiviteter, dette kunne være LAN-aften for børn og unge Banko/Gåsespil Fællesspisning Foredrag Musikaftner/Stand-up Udstillinger Kurser Spilleaftner Nustrup Hallen og Nustrup Sogns Forsamlingsgaard vil sammen kunne virke som et Multihus, en enhed som sammen vil kunne klarer alle typer af arrangementer. Forsamlingsgaardens køkken bør udbygges så det ikke kun bruges til fester og arrangementer, men også til at der kan laves mad til skolen, børnehaven, dagplejerne og der kan også laves mad til byens»ældre«. Nustrup Hallens cafeteria holder åben alle dage, så alle aldre har et fælles sted at mødes. Dette vil hjælpe med til at styrke båndene mellem børn, unge, voksne og ældre. I tilknytning til hallen laves et motionscenter for hele Gabøl/Nustrup landdisiktrikt. I år 2017 er befolkningsudviklingen vendt, så der er åbnet op til 9. klasse på skolen. Skolen ombygges så der tages hensyn til hver enkelt elevs måde at lære på. Klasseværelserne skal være større, og udformes så der er hvileområder og forskelligt inventar der tilfredsstiller/opfylder elevens måde at indlære på. I forbindelse med skolen anlægges et atletikstadion der skal være med til at få børnene til at udfordre deres fysiske formåen. I det hele taget skal idræt og fysisk udfoldelse være højt på skemaet. I år 2021 bygges et musikhus i forbindelse med skolen, der tilbyder børn og unge endnu flere aktiviteter. Ikke kun i skoletiden, men også i fritiden hvor f.eks. orkestre og kor kan dannes, og der undervises i spil på mange forskellige musikinstrumenter. Hvem kan være ansvarlig for projektet? Beboerforeningen i Nustrup er ansvarlig for projektet i samarbejde med hallen, forsamlingshuset, Nustrup Ungdomsforening, Nustrup Fællesskole og Haderslev kommune. Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektets gennemførelse? Haderslev kommune. Hvilke ydre restriktioner er der på projekter, hvilke tilladelser skal opnås (lovgivning, lokalplaner)? Lokalplan skal undersøges. Hvordan kan projektet finansieres? Finansieringen skal ske ved aktivt at søge fonde samt Haderslev Kommune. Målgruppe Familier med børn og unge. Få fjernet den gamle hestestald ved forsamlingshuset og få renoveret hele parkeringspladsen, til der er plads til alle bilerne ved de store gymnastikstævner, sammenkomster i skolen og fester i forsamlingshuset. Nustrup kirke I 2013 kan der startes et samarbejde mellem Nustrup Hallen og Nustrup Sogns Forsamlingsgaard, for at de 2 steder sammen kan blive det område i Nustrup, hvor der ikke kun bliver dyrket idræt, men tilbudt alle former for kulturelle tiltag og arrangementer. Genforeningssten Gabøl Brdr. Simonsen 20 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 21

12 22 Gabøl/Nustrup landdistrikt

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere