Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan"

Transkript

1 Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan

2 indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet Bosætning Sammenhold og kommunikation Nye aktiviteter Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt er en del af Haderslev landdistrikt. Indhold udarbejdet af lokal gruppe. Sats og fremstilling: Nustrup Tryk, 6500 Vojens August 2010 Oplæg: 1300 eksemplarer Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse er tilladt med kildeangivelse Udviklingsplaner Hvad er en udviklingsplan En handleplan er et dokument, der beskriver konkrete udviklingsmuligheder og indsatsområder for landdistriktet. Handleplanen udgør en logisk plan for, hvad landdistriktet skal arbejde med på kort sigt og hvilke initiativer, der skal fremmes på langt sigt. Alle landdistrikter er forskellige og har forskellige forudsætninger for udvikling. Derfor er udviklingsmuligheder og indsatsområder formuleret og udviklet på baggrund af lokale forhold. En udviklingsplan er borgernes eget dokument. En bred kreds af borgere har på møder og i temagrupper været inddraget i at formulere områdets styrker, svagheder og muligheder og på baggrund heraf formuleret konkrete indsatsområder og projekter for landdistriktet. De prioriteringer mellem indsatsområder og projekter, der kommer til udtryk i planen, er også borgernes egne. Processen har givet en bred debat om behov, muligheder og ønsker for udvikling i landdistriktet og har givet de lokale borgere en dybere indsigt i lokalområdets potentiale. Udarbejdelsen af udviklingsplanen har givet borgerne kompetence til selv at spille en aktiv rolle i udviklingen af deres landdistrikt. Processen har også styrket fællesskabet på tværs af foreninger i landdistriktet og har skabt netværk i lokalområdet Udviklingsplaner og Byrådet Byrådet vil medvirke til at tilvejebringe udviklingsplaner for alle landdistrikter i kommunen. Det er bl.a. tanken, at udviklingsplanerne skal medvirke til at omsætte Haderslev Kommunes Landdistriktspolitik til mere detaljerede planer for mulige indsatser og projekter for de enkelte landdistrikter. Således vil udmøntningen af Byrådets visioner for udvikling i landdistrikterne ske i et samspil mellem kommunen og borgerne i de enkelte landdistrikter. Byrådet har forpligtiget sig til i videst muligt omfang at tage hensyn til de udarbejdede udviklingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af politikker, kommuneplan og lokalplaner. Lovmæssige bindinger En udviklingsplan er ikke en kommunal politik og er som sådan ikke godkendt af Byrådet. Realiseringen af projekter nævnt i udviklingsplanen vil således være underlagt den til en hver tid gældende kommuneplan og de gældende lokalplaner for de respektive områder. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål om hvordan kommunen skal udvikle sig. Planen beskriver, hvordan bolig-, erhvervs-, service- og rekreative områder skal placeres i forhold til hinanden. Lokalplanerne er den mest detaljerede af de fysiske planer og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er Byrådet, der udarbejder og vedtager lokalplaner. Planen kan fx fastlægge, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres.

3 ROSENDALSVEJ EGEGÅRDSVEJ NØRREVANG Livet i landdistriktet Gabøl/Nustrup landdistrikt er rigt på både kulturminder, natur og foreningsliv. Distriktet ligger lige midt i det sønderjyske højdedrag og er indehaver af»det gamle Sønderjyllands«næsthøjeste punkt,»fjellumhøj«som måler 78 meter og ligger mellem Nustrup og Kolsnap. Udover lokalbyen Nustrup med 225 husstande, som ligger næsten midt i distriktet, er der en del større eller mindre landsbyer. Mod øst ligger Lundsbæk, Bæk med beboelse, små virksomheder og nogle store landbrug. Kolsnap består af lidt spredt bebyggelse og landbrug. Gabøl er det næststørste bysamfund med ca. 50 husstande, virksomheder og nogle store landbrug. Mod vest ligger Ålkær og Skibelund ligeledes med lidt beboelse og landbrug. Geografien Store dele af landdistriktet er meget præget af det åbne land, med store flade landbrugsarealer. Mod nordvest og nord er der en del skov og plantager, ligesom der syd øst for Nustrup by er en del skov. Der er to høje bakker. Den ene hedder Fjellumhøj og ligger ved Nustrup by og den anden ved Bækskov Radar. Begge er ca. 80 meter høje. Imellem Skibelund og Ålkær er der en mose og øst for Bæk ligger Kraftmose. Distriktet indeholder meget afvekslende natur som er velegnet til rekreative formål. Distriktet er gennemskåret af nogle store færdselsårer. Ribevej går fra Skrydstrup i øst lige syd om Uldal til Gabølkrydset hvor den skærer Koldingvej og fortsætter syd om Ålkær mod Kastrup. Koldingvej skærer ind nordfra over Gram Å igennem Gabølkrydset og fortsætter mod Toftlund. Det femte ben i Gabølkrydset Diagonalvej går mod Bevtoft og fortsætter til Aabenraa. Gabølkrydset bliver dermed distriktets største trafikknudepunkt med rimelige busforbindelser nord-syd og øst-vest. Ribevej og Koldingvej er forbundet med Røddingvej der starter lige vest for Skrydstrup skærer forbi Uldal og går igennem Bækskov øst om Nustrup by og munder ud i Koldingvej. Fra Nustrup by er der et godt net af mindre forbindelsesveje således at det er nemt at komme til og fra de forskellige mindre bysamfund i distriktet. Foreningslivet Landdistriktet kan udover ovennævnte, byde på et rigt foreningsliv: Nustrup Ungdomsforening samler håndbold, fodbold, badminton, gymnastik, svømning, tennis. Disse aktiviteter er samlet omkring Nustrup Hallen, som blev bygget for 30 år siden via frivillig arbejde fra områdets indbyggere. Fjellumhøj Gram Nustrup Ungdomsforening har altid været dygtig til at finde og udvikle lokale unge til dygtige og erfarne ledere/instruktører. Foreningen»Unge der er blevet ældre«samler landdistriktets ældre til social fællesskab, krolf, petanque, tennis og badminton. Alle med interesse for ridning samles i Nustrup Rideklub, som holder til midt i Nustrup. Nustrup spejder tilbyder alle unge den fantastiske mulighed for at prøve spejderlivets glæder. Landdistriktets unge kan flere gange om ugen samles i den lokale ungdomsklub, som ledes af lokale. Der findes 2 lokale beboerforeninger, Nustrup og Omegns Beboerforening og Gabøl & Omegns Beboerforening. Nustrup og Omegns Beboerforening afholder bl.a. Sankt Hans aften, og deltager i Julemarked, som afholdes 1. søndag i HADERSLEVVEJ Kastrup FELTVEJ Vester Lindet BILLESLUND NØRREMARKSVEJ UDSIGTSVEJEN KASTRUPVEJ SYDVEJEN RIBEVEJ SKJOLDAGERVEJ SKELVEJ Ålkær BRØNDLUNDVEJ SANDDALLUNDVEJ HØJGÅRDSVEJ KONGSHØJVEJ SKIBELUNDBJERGVEJ ØSTERVEJ VRÅVEJ SKIBELUNDVEJ ÅLKÆRVEJ KOLDINGVEJ HEDEVEJ KOLDINGVEJ Gabøl GAMMEL HJARTBROVEJ Majbøl Nustrup MØLLEVEJ Skole advent. Gabøl & Omegns Beboerforening vandt i 2009 titlen som årets lokalsamfund 2009 i Haderslev Kommune. Gabøl & Omegns Beboerforening tilbyder mellem 8 og 10 forskellige arrangementer om året. Derudover Nustrup Husholdningsforening, Nustrup Aftenskole, Nustrup Dilettant og Amatør Scene, Gabøl Jagtforening og Tirsdagsklub for de ældre. Erhvervslivet Gabøl/Nustrup landdistrikt er med sine mange indbyggere leveringsdygtig i et stort antal arbejdspladser. Her er alt fra skole, børnehave, dagplejere, malere, murerfirmaer, entreprenører, tømrer, salg af IT-udstyr, landbrug, maskinstation, kloakmester, smede til vognmandsfirmaer, autoværksted og meget mere. En»Bed and Breakfast«finder man også i landdistriktet, det ligger Skolevej 48 i Nustrup. Kirke Hal SKOLEVEJ KOLSNAPLUNDVEJ RIBEVEJ OVERGADE KOLSNAPVEJ PRODUKTIONSVEJ BALLEVEJ PRINSENSVEJ KOLSNAPSKOVVEJ BÆK NØRREMARK BALLØJVEJ BÆK BYGADE FÆLLEDVEJ RINGRIDERVEJ BÆK SKOVVEJ RØDDINGVEJ Uldal TINGVADVEJ Lundsbæk BÆK ØSTERFORTE SLEVADVEJ HØRLØKKEVEJ SELSKÆRVEJ FYRSKOVVEJ JEGERUPVEJ Skrydstrup NAFFET ÆRTEVEJ FRIHEDSVEJ Kestrup VESTERKÆR SMEDELØKKE ADELVEJ OVERGÅRDSVEJ FABRIKSVEJ TINGVEJEN BILLUNDVEJ KESTRUPVEJ Jegeru BYGADEN VOLBROVEJ Voj ØSTER ALLE VESTERGADE ROSENALLE PRÆSTEGÅRDSVEJ Hans Fogh Vestergaard HADERSLEV KOMMUNE, COWI, KMS 2007 Åbøl GRØNGÅRDVEJ DIAGONALVEJ HJARTBRO SKOVVEJ GABØLHEDEVEJ EGESKOVVEJ PILE ALLE ULDALVEJ LANGVEJ PLANTAGEVEJ GLASERVEJ VALSBÆKVEJ SMEDAGERVEJ Signaturforklaring Kommunegrænse Landdistrikter Sogne Dagpleje Vandløb Matrikelgrænser LILHOLTVEJ VOJENSVEJ Gam Meters Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Der tages forbehold for kortets ajourføringsstatus. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. ERHVERV & UDVIKLING 4 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 5 Nustrup-Gabøl Teknisk kort Dato Initialer Mål 25/9-09 TMKI 1:40.000

4 Udvikling i landdistriktet Udviklingen i landdistriktet begyndte at tage fart midt i Beslutningen om at sammenlægge de 5 små skoler i sognet til en fællesskole var startskuddet. Fællesskolen stod færdig i Der blev bygget tre lærerboliger i forbindelse med skolen. På den tid var en bolig ved skolen en del af ansættelsen af lærere på landet. Der blev udstykket på begge sider af vejen som forbandt de dengang to adskilte mindre bysamfund Store- og Lille Nustrup, og gik langs den gamle nedlagte jernbane. Vejen fik meget naturligt navnet Dæmningen. Bebyggelsen begyndte tøvende med de første huse omkring 1960 og i løbet af 6 til 7 år var der udbygget på østsiden af vejen og man begyndte på vestsiden som kaldes Rosengadekvarteret. Det gik meget stærkt i de år. Der blev også bygget tolv pensionistboliger i 4 blokke på Farverdam og snart blev der også bygget parcelhuse på den anden side af vejen. Udviklingen blev godt hjulpet af at der var vellønnet arbejde at få ved Gram køleskabsfabrik og på Flyvestation Skrydstrup, gode lånemuligheder i kreditforening og som statsstøttede landarbejderlån og relativt billige grunde. Folk troede på fremtiden og byggede eller købte huse. Husbyggeriet stilnede temmelig brat af i På den tid var der et fint udbud af handelsmuligheder og servicetilbud. I Nustrup by var der to købmandsforretninger, tre bageriudsalg, urmagerforretning, gartnerudsalg, slagter, to banker og en Tatol (blandingsbutik). I Bæk var der købmand, i Gabøl en stor brugsforening og en café og i Ålkær en købmand. Den megen byggeaktivitet gav også håndværkerne gode vilkår. I Nustrup by var der to tømrer og snedkervirksomheder, en smed, karetmager, el-installatør, i Gabøl et murerfirma og en smed, i Bæk et tømrerfirma og i Lundsbæk en smed. I Nustrup by var der fem vognmænd med lastbiler, turistbusser eller taxa. Der var også biludlejning og i Bæk en køreskole. Der begyndte at komme mange børn til skolen og den blev udbygget i Børnene fra Oksenvad gik i skolen fra klasse og Sommerstedbørnene gik i overbygningen. På det tidspunkt var der mere end tre hundrede elever i skolen og der blev opstillet to pavilloner i skolegården for at rumme dem. Der blev også bygget et parcelhus i tilknytning til skolen. Kommunesammenlægningen i 1970 betød en del omvæltninger. Man mistede sit sogneråd og blev så administreret fra Rådhuset i Vojens. Sognet havde dog 2 til 3 repræsentanter i kommunalbestyrelsen som medvirkede til at sognet ikke blev glemt. I 1973 blev der indviet en ny fodboldbane og i 1976 blev en af de tidligere lærerboliger ombygget til ungdomsklubben samt til klubhus for foreningslivet. Da Sommersted skole Nustrup Fællesskole blev udbygget holdt børnene fra Sommersted og Oksenvad op med at benytte Nustrup Fællesskole og det tog trykket af skolen. I 1978 opførte rideentusiaster en ridehal og startede en rideklub i Nustrup. I årene modnedes planerne om at få en idrætshal og byggeriet startede i 1979 med frivillig arbejdskraft og for indsamlede midler fra hele sognet. Hallen blev indviet i Arbejdet med hallen betød en stor del for sammenholdet og var med til at nedbryde nogle sociale skel. Kombinationen af et klubhus og en idrætshal betød også at Nustrup Ungdomsforening fik et godt løft fremad i udvikling. Senere anlagde foreningen 2 tennisbaner med tilhørende læskur og toilet. Spejdergruppen i Nustrup købte en brandtomt i Nustrup og istandsatte bygningen og det er der blevet der et flot spejderhus ud af, som er flittigt brugt. Efter nogle år med en legestue for de mindre børn får sognet i 1986 en børnehave til 50 børn, som indrettes i en tidligere lærerbolig. Den udvidedes senere til at kunne rumme 70 børn. Årene fra 1980 til 2000 var hårdt ved handelslivet. Den ene efter den anden af sognets butikker måtte lukke og i dag er der kun en købmand tilbage, et udsalg af rengøringsartikler, en bilforhandler og et trykkeri. Håndværksforretningerne har klaret sig bedre og der er fortsat vognmænd, tømrer, murer, elektriker, entreprenører, maskinværksted og smedevirksomheder i sognet. Ydermere har landdistriktet sundhedsklinikker. SPAR-købmand Landbruget, som fra gammel tid har været hovederhvervet, har undergået store strukturændringer fra mange mindre og mellemstore brug, til færre men meget større enheder med et stort husdyrhold. Der er blevet opført en del nye staldbygninger og nye stuehuse. Ligesom mange af stuehusene til de nedlagte landbrug er blevet renoveret og indrettet til beboelse. I årene skete der et brat fald i boligbyggeriet, der dels skyldtes en støjzone fra Flyvestationen og derved også en begrænsning i byggeriet, da der kom krav om»lokaltilknytning«. Frem til i dag er der blevet bygget nye parcelhuse i hele sognet, dog i et roligere tempo. Der er også opført boligforeningslejligheder, 12 alt, ligesom»den gamle Købmandsgård«i Nustrup er lavet om til 9 lejligheder og den gamle kro til 3. Pensionistboligerne på Farverdam er blevet overtaget af en boligforening og moderniseret. Dermed er der over 45 lejligheder og huse fordelt over hele sognet til udlejning. Distriktet har i dag ca beboere. Spejderhus Nustrup Tryk 6 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 7

5 Landdistriktets styrker og udfordringer Styrker Et godt aktiv for landdistriktet er den smukke og afvekslende natur. Her findes både skov, åbne marker, moser, åløb, enge og bakkedrag. Her er rigtig gode muligheder for rekreative gå- eller cykelture og der er god mulighed for at følge årets gang på marker med levende aktivt landbrug og i skoven. En rask tur i den friske luft giver ny energi til den travle hverdag. De overskuelige bysamfund giver også mulighed for vedkommende socialt samvær til fælles bedste. Det gode naboskab med gensidig positiv opmærksomhed er en styrke som ikke kan overvurderes. Af styrker skal også nævnes de gode offentlige, private og foreningsbaserede servicetilbud. Dagpleje, børnehave og skole og en bred vifte af gode faciliteter og tilbud til fritidsaktiviteter samt naturoplevelser for alle aldersklasser. Foreninger og institutioner arbejder godt sammen om opgaver til fordel for lokalsamfundets beboere. Sammenhold og den fælles forståelse af, at man selv kan og skal gøre en aktiv indsats for, at landdistriktet fortsat kan være et attraktivt sted at bo.»nustrup Fællesskole«samler børn fra hele landdistriktet. Landsbyen har også en SPARkøbmand med apotekerudsalg, samt postkontor. Nustrup kan også bryste sig af at have en af landets største landsbykirker. Herudover skal der nævnes et nyrenoveret forsamlingshus, som er kommet tilbage til sit oprindelige udseende. Det blev bygget i tysk tid, men i forsamlingshuset kan man finde et bræt, som blev gravet ned i forbindelse med byggeriet, hvor bygmesteren havde indskrevet, at når dette bræt blev gravet frem igen, så ville han håbe at forsamlingshuset var under dansk flag. I Gabøl, som man med rette kan kalde Sønderjyllands hjerte, finder man en rundkørsel med ben (årer) til både, Kolding, Tønder, Aabenraa, Ribe og Haderslev. Midt i landsbyen står en mindesten fra 1920 og med sine både små og store gårde, som ligger midt i mellem almindelige parcelhuse, vidner den om et sted hvor der igennem generationer har været levet et aktivt liv. Gabøl er, til trods for at der ikke længere er en skole og en købmand, stadig en meget aktiv og levende landsby, med en meget aktiv beboerforening. På Ribevej ligger»haugaard«. Denne var fra en»kongelig privilligeret landevejskro«. Herudover har Gabøl også en cyklistcampingplads, som er placeret midt i landsbyen på»midtgaard«som ligger på Gabølbyvej 24. Så der er også noget for turister at komme efter i Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udfordringer Den største udfordring for en positiv udvikling i landdistriktet er den aldersmæssige fordeling, som befolkningsprognosen viser. Den forudsiger at børnetallet falder og at antallet af ældre stiger. Dette kan gå hen at få indflydelse på den eksisterende børnehave og skole i deres nuværende form. Det betyder igen at distriktet vil være mindre attraktivt for børnefamilier, selv om prisen for en familiebolig kunne være økonomisk tiltrækkende. En anden udfordring er, at der er meget få udlejnings- eller andelsboliger på 85 til 90 m 2 som kunne være attraktive for ældre par, for hvem parcelhuset er blevet for meget og som gerne fortsat vil bo i lokalområdet. Det vil være afgørende for udviklingen, at denne udfordring finder en god og passende løsning. Et andet forhold, der betyder noget for bosætningen i landdistriktet, er de mangelfulde offentlige transportmuligheder. Her er der bestemt plads til forbedringer. Det bør være muligt at kunne komme til centerbyerne i kommunen for at foretage indkøb, biblioteksbesøg, læge, tandlæge og hjem igen uden at skulle vente i flere timer. Her ligger en stor udfordring fælles med de andre lokalsamfund i kommunen. Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Bræt fra Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Gabølkrydset 8 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 9

6 Mere bevægelse i landdistriktet Hvorfor er mere bevægelse vigtigt, og hvordan bidrager det til udvikling i landdistriktet? Haderslev kommune har ambitioner og visioner om, at alle indbyggere skal bevæge sig mere. Herved regner man med, at der vil kunne spares udgifter til sygehusindlæggelser, behandlinger, samt at den generelle trivsel vil bedres. Landdistriktets visioner og planer stemmer rigtig godt overens med kommunens. Det er ingen hemmelighed at trafikken er en af de store dræbere i vores samfund. Det er her vores projekter kommer ind i billedet. Det er heller ingen hemmelighed at livsstilen i Danmark er farlig for vores sundhed. Sygehusudgifterne stiger bl.a. på grund af livsstilssygdomme, som er forårsaget af bl.a. for megen stillesiddende aktivitet. Derudover er det også videnskabeligt bevist at børn, unge og gamle lærer bedst, når de er i gang altså får motion. Haderslev kommune har valgt at satse på sundhed og motion, dette harmonerer fint med en udbygning af cykelstinettet i kommunen. Det er et globalt projekt, at CO2 udslippet skal nedsættes. Her kommer cyklen ind i billedet, da en»brødmotor«ikke forurener. I forbindelse med ovenstående er der også kommet gang i produktionen af hybridbiler, disse kan ikke høres af cyklister, derfor er de til stor fare og ulempe for både cyklende og gående. Det er vigtigt, at Haderslev kommune er attraktiv for turister, her er cykelturisme et aktuelt og interessant emne. Ligeledes er det vigtigt, at landdistrikterne ikke affolkes, hvorfor det skal være attraktivt at bo på landet. For at gøre det attraktivt at bo på landet, skal bedre transportmuligheder og trafiksikkerhed være i højsædet. Hvad er landdistriktets vision for udviklingen af mere bevægelse? At få flere til at tage cyklen frem for bilen i skole, på arbejde og til fritidsaktiviteter. At mindske trafikuheld, hvor de bløde trafikanter er de mest udsatte. At medvirke til en grønnere, mere miljøvenlig og CO2 neutral hverdag. At medvirke til at færre bliver syge på grund af for lidt bevægelse. At det bliver muligt at gå/cykle en tur, med eller uden hunden, uden at skulle springe for livet på grund af den hurtige og efterhånden også lydløse trafik (hybridbiler). At flere bliver boende og/eller flytter til distriktet. At cykelturister kan færdes trygt i vores attraktive omgivelser. Vi vil i den forbindelse indgå i et samarbejde med»dansk Cyklist Forbund«om kortlægning m.m. af cykelstier og muligheder i området. At binde Haderslev kommune sammen fra øst til vest med en cykelsti. (Der mangler kun 11 km cykelsti mellem Uldal og Kastrup, før dette er en realitet). At borgere fra Bæk, Lundsbæk, Kolsnap, Gabøl, Ålkær og Røddingvej får en sikker vej til og fra skole og arbejde. Mellem Gabøl og Nustrup, foreslår vi en 2-1 løsning, som den kendes, som forsøg, mellem Højrup og Arnum skole. Denne strækning er kendetegnet ved at være smal og uoverskuelig. Der køres stærkt og mange landbrugsmaskiner bruger vejen. På Røddingvej, mellem Nustrup og Skrydstrup, er der ønsker om en dobbeltrettet cykelsti. Eller som 2. prioritet en afstribet cykelbane i hver side af vejen. Denne vej er ganske trafikeret. Et tiltag her vil uden tvivl få flere til at vælge cyklen frem for bilen, til både skole og arbejde. Ved at udfylde et kun 11 km langt»hul«, vejafsnittet mellem Uldal og Kastrup, i en sammenhængende cykelsti, mellem Haderslev og Gram, vil de tre større byer, i kommunen, Haderslev, Vojens og Gram være forbundne. Og en trafikfarlig vej, hvor der køres stærkt vil kunne bruges til transport på cykel til og fra arbejde. Desuden vil udbygningen af cykelstier øge cykelturismen, som er i stigning i Europa. Herudover er der også planer om en lille cykelsti ud mod Bæk, ad Tingvadvej. Herfra kommer der også skolebørn. Der har i mange år været arbejdet med etablering af en cykelsti mellem Gabøl og Nustrup. Gabøl beboerforening har flere gange været i kontakt med kommunen i den forbindelse. Tilbage i 1988, 1992 og 1998, kontaktede Gabøl beboerforening, embedsmand med ansvar for planlægning i Vojens kommune, Hans Linding, som sagde at cykelstien mellem Gabøl og Nustrup var med i planerne, men han regnede ikke med at det ville blive i Derudover var enkelte lokale beboere fra Gabøl også i kontakt med Teknisk Forvaltning pr. brev, med anmodning om cykelsti mellem Gabøl og Nustrup skole. Beboerforeningen talte med landmænd/lodsejere om at afgive jord til formålet. Jorden blev bevilliget. - I februar 2000 udstedte Vojens kommune buskort til børn fra Gabøl i vinterhalvåret fra klasse, pga. trafikfarlig vej. Gram Centerby Lunden Vester Lindet Kastrup HADERSLEV KOMMUNE, COWI, KMS 2007 Nustrup 21. februar 2008 kom en cykelsti atter på tale, samt evt. at få malet hvide striber på vejen mellem Gabøl og Nustrup. Marts 2008, blev der igen snakket med lodsejere om at afgive jord til cykelsti, dette blev atter bevilliget. (Der var også EU-midler med i snakken.) 19. april Formanden for Gabøl beboerforening udarbejdede en ansøgning til Haderslev kommunes stiudvalg. Der afventes stadig svar. I foråret 2010, er der atter fremsendt en anmodning om at få cykelsti mellem Gabøl og Nustrup skole. I 2010 er der flere børnefamilier i landdistriktet, og dermed er der også flere børn, som skal til og fra skole. Der er generelt kommet mere trafik og denne er blevet tungere og hurtigere, hvilket gør det farligere at bruge cyklen som transportmiddel. Bevtoft/Strandelhjørn Oksenvad Vojens Centerby Signaturforklaring Hj_l Landdistrikter Labeldifferentiering Stiforslag, blå Stoforslag, grøn Stiforslag, rød Stiforslag, orange Margueritruten Cykelruter fra amt Afmærket sti Ikke afmærket sti Stiforbindelse Vandreruter_fritid Sti Afmærket sti Stiforbindelse Statsvej Offentlig sti Kommunevej Privat fællesvej Privat vej (1 ejer) Grundkort Vandløb Jegerup Sommersted Simmersted/Ma Vojens Centerby Hammel Over Jerst Hærvejen Meters Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Der tages forbehold for kortets ajourføringsstatus. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. ERHVERV & UDVIKLING 10 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 11 Sønderballe By Teknisk kort Dato Initialer Mål 25/9-0 TMKI 1:39.3

7 For at udbygge cykelstisystemet i landdistriktet, har vi følgende planer: 1) Mellem Gabøl og Nustrup etableres en 2-1 løsning, hvor vejen afmærkes i begge sider, så vejen bliver 1-sporet, og hastigheden nedsættes til 50 km/timen. Der henvises i øvrigt til forsøgsprojektet i Arnum som er beskrevet på: Forsøgsprojektet er blevet beskrevet således:»forsøget skal have tryghed som fokus, og der skal foretages en række analyser både før og efter igangsættelsen af forsøget. Bliver forsøget en succes forventes afmærkningsformen at blive udbredt til resten af kommunen. Samtidig med denne afmærkning på vejen vil der blive hastighedsbegrænsning på max. 60 km på strækningen. Naturgruppen og Vej & Park fortsætter drøftelserne herom og forventer forsøg igangsat i løbet af efterår/vinter 2007/08«. 2) Mellem Nustrup og Skrydstrup (Røddingvej) etableres en dobbeltrettet cykelsti. 2. prioritet en afstribet cykelbane i hver side af vejen. 3) Mellem Uldal og Kastrup etableres en dobbeltrettet cykelsti. Med de 11 km. som det her drejer sig om, er hele Haderslev kommune bundet sammen af cykelsti. 4) Mellem Nustrup og Bæk (Tingvadvej) etableres en cykelsti. I prioriteret rækkefølge i en tidsramme fra 2010 til 2012: løsning, (se ovenstående) mellem Gabøl og Nustrup skole. 2. Dobbeltrettet cykelsti på Røddingvej mellem Nustrup og Skrydstrup, eller, som 2. prioritet, en afstribet cykelbane i hver side af vejen. 3. Dobbeltrettet cykelsti mellem Uldal og Kastrup. 4. En cykelsti fra Nustrup, udad Tingvadvej mod Sommersted, til Bæk. Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektets gennemførelse? Haderslev Kommune»Vej og Park«, samt Vejdirektoratet. Hvem er målgruppen Skolebørn, dagplejemødre med barnevogne, småbørnsfamilier, voksne på vej til og fra arbejde, ældre som skal på besøg, til læge eller til købmand, børn, unge og ældre som skal deltage i fritidsaktiviteter, samt cykelturister, altså et bredt udsnit af befolkningen. Andre visioner inden for temaet Herudover har vi også visioner om en forbedring af de offentlige transportmuligheder. Små samfund, som de der ligger i vores landdistrikt, er afhængige af gode offentlige transportmuligheder, så beboerne kan undvære at have 2 biler, eller helt undvære at have en bil. Dette vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området, og få de nuværende beboere til at blive boende. Et område med så mange ressourcer og kompetencer som vores (her tænkes blandt andet på landbrug, iværksættere, selvstændige og frivilligt foreningsliv), som har formået at bibeholde købmand, idrætshal, skole, børnehave osv, skal og bør prioriteres. Miljøet er vi også pligtige at tænke på og mere offentlig transport er mere skånsomme, viser videnskabelige undersøgelser. Den danske regering og folketinget ønsker at de unge uddannes. Det er vi helt enige i at de skal. Derfor bør der ikke, oveni en lang transporttid, også være en økonomisk langt større transportudgift for de unge som bor på landet, i forhold til de som bor i de større uddannelsesbyer. Mål at få bedre trivsel og sundhed at få bedre offentlig transport (evt. tilkaldebus) at få billigere offentlig transport til uddannelsesbyer bruge naturen omkring Nørreåen, og for at sikre de bløde trafikanter under deres tur i lokalområdet, mellem Nustrup og Bæk Nørremark. Muligt stisystem ved Gabøl kunne gå fra Ribevej syd på ned til Gabølbæk, følge Gabølbæk over til Diagonalvejen og fortsætte tilbage til byen ad Gammel Hjartbrovej, eller fortsætte længere mod vest langs Gabølbæk så man kommer ud på Koldingvej. Evt. lave en cykelrute fra Røddingvej fra det gamle rensningsanlæg, ned til Nørreåen over denne til Stursbøl. Den del der ligger på nordsiden af åen skulle lokalsamfundet i Øster Lindet område stå for, altså et samarbejde på tværs af Nørreåen (kommunegrænsen). Ovennævnte tiltag vil kunne gøre det endnu mere attraktivt at bo og blive boende i området. Hvem kan være ansvarlig for projektet? Gabøl/Nustrup Beboerforening. Ovennævnte tiltag vil kunne gøre det endnu mere attraktivt at bo og blive boende i området. Stiprojekt For at give Nustrups indbyggere mulighed for at Nørreå 12 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 13

8 Bosætning Hvorfor er bosætning vigtigt, og hvordan bidrager det til udvikling i landdistriktet? Temaet er vigtigt, da det holder gang i udviklingen, hvis vi får flere tilflyttere og det er godt for vores skole og lokale samfund. Det er også vigtigt at vi får nogle ældreboliger, så vi kan få den ældre del af befolkningen til at blive boende lidt længere. Det skal være boliger i passende størrelse, for at få en bredde i befolkning. Jo flere beboere jo flere aktiviteter og jo flere vil der bo i området. Landdistriktets vision for udviklingen af bosætningens udvikling Gode boliger der er attraktive, og der skal være tryghed og nærvær. I vores oldekolle skal der være et godt aktivitetsmiljø og fællesrum der kan bruges af alle. Det skal være muligt at bo i Gabøl/ Nustrup landdistrikt i hele livet. Det er et ønske fra de ældre i sognet og det passer fint med kommunens ønske om at de ældre skal blive længere i eget hjem. Som prognosen ser ud, så er der grundlag for etablering af fællesrum og boliger for de ældre i vores landdistrikt. De boliger der skal bygges skal være tidssvarende og ældrevenlige. Eksisterende boliger til denne målgruppe er for ringe i antal. Hvis der er tilstrækkelige med ældreboliger, vil det øge muligheden for at tiltrække de unge familier, da det frigør nogle boliger som de ældre har beboet. Derfor skal der opføres nogle flere ældreboliger tæt på offentlige transport- og fælles faciliteter Et kort historisk rids af den tidligere udvikling indenfor bosætning I 1962 begyndte de at bygge på Dæmningen i Nustrup. I 1976 blev der bygget på Skolevej og 1983 og 1999 blev der yderlige bygget på Skolevej. Efter en mindre progressiv periode blev der bygget et hus i Bæk i 2007 og Møllevej fik også et nyt hus i 2007 og Hvordan ser den nuværende status ud for bosætning i landdistriktet? Da udviklingen ikke har været så progressiv og der ikke har været nogle boligsøgende i området, har det ikke været den store lyst til at boligselskaber har bygget i vores område. De boliger vi har stående er for små, derfor er der ikke nogen der vil bo i dem. Der er i dag 42 lejeboliger i Nustrup. Beskrivelse af bosætningsprojekter Projekt 1 Vi har tænkt at der skal bygges et fælleshus. Et sted hvor der er et fællesrum og en lille have til. Der skal også være et ekstra rum der kan lejes til overnattende gæster. Det skal være et lavenergihus og det skal ligge så det har et godt udsyn over marker, men tæt ved købmand og præstegård. Projekt 2 Vi vil også have udbygget vores eksisterende ældreboliger på Skolevej så der bliver et attraktiv område for lokalsamfundet. Der skal være nogle med et ekstra værelse, så man kan have gæster boende. Forskellen på de to boliger er at fælleshus er et sted med fællesrum og et værelse man kan leje til overnattende gæster. Angiv i hvilken periode projekterne skal gennemføres Projekt 1) I 2010 Der skal være gang i arbejdsgruppen, og der skal ligge en plan for det videre forløb. I 2013 Færdigt»træfpunkt«/andelsbolig. Projekt 2) I 2017: Udbygget skole, hvor der er samarbejde med andre foreninger og klubber. I 2021: At vi stadig har en skole og købmand og der er blevet bygget på Skolevej. Hvem kan være ansvarlig for projektet? Nustrup/Gabøl landdistrikter. Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektets gennemførelse? Privat eller andelsboligforening. Hvilke ydre restriktioner er der på projekter (lovgivning, lokalplaner). Hvilke tilladelser skal opnås? Lokalplan skal undersøges. Udarbejdelse af en overordnet plan for projekterne 1. prioritering Indsæt projekterne i prioritetsrækkefølge, således at de højst prioriterede projekter står først. Jo højere prioritet projektet har, jo mere detaljeret skal det beskrives Hvordan kan projektet finansieres? Enten af lokale investorer eller andelsboligforening. Projekt 1) Fælleshus Projekt 2) Andelsboliger Kolsnap station Nustrup 14 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 15

9 Sammenhold og kommunikation Er du tilfreds, så vær en god ambassadør (Er du utilfreds så gør noget ved det).»der er så dejligt ude på landet«, sådan sagde H.C.Andersen det. Og dertil hører der også et godt socialt fællesskab. Dette kommer ikke altid af sig selv, så derfor er sammenhold og kommunikation vigtigt. Hvad er visionen for sammenhold og kommunikation? Visionen er: At der skal komme en dialog samt gensidig forståelse for hinanden og de forskellige interesser der må være. Der er naturligvis divergerende meninger, når landdistriktet bebos af både byboere og landmænd. Vi ønsker med dette tiltag at styrke den gensidige respekt samt det at man kan deles om og samarbejde om forskellige projekter. Dette anser vi for vigtigt, for at undgå ødelæggende misforståelser. Da de små lokalsamfund i landdistriktet er overskuelige, hvad angår størrelse og antal, tror vi på, at det med fordel kan oprettes små ambassadørkorps, som vil kunne byde nye tilflyttere velkommen. Til denne velkomst er det planen at lave en folder, som orienterer om landdistriktets foreningsliv, hvem man kan henvende sig til mm. Derudover påtænkes der også at invitere tilflyttere på gårdbesøg. Et kort historisk rids af den tidligere udvikling Før i tiden kendte alle hinanden. Der var også klasseopdelt. Dette er ikke længere tilfældet. I Nustrup er hallen samlingspunktet. Det er Nustrup Ungdomsforeing der arrangerer hovedparten af aktiviteter i og omkring hallen. I Gabøl er det Gabøl og Omegns Beboerforening der samler beboerne. I de øvrige byer er der fællesskab omkring Sankt Hans arrangementer. Nustrup Ungdomsforening udgiver 7 gange om året klubbladet»nu-avisen«som udsendes til alle i Nustrup sogn. Der findes 2 aktive hjemmesider for området Nustrup Ungdomsforening: Gabøl og Omegns Beboerforening: Beskrivelse af projekter 1. Folder Folderen skal indeholde oplysninger om, hvilke lokale foreninger der findes i landdistriktet. Alle lokale foreninger skal med, så folderen henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre. Folderen skal indeholde kontaktinfo til de lokale foreninger, på en måde så den er tidløs. Nustrup præstegård 2. Aktiv invitation til første lokale arrangement I de forskellige områder bør der findes en kontaktperson, som aktivt indbyder nye tilflyttere til det første lokale arrangement. 3. Opdateret hjemmeside Landdistriktets hjemmeside skal være indgangen for folk, som gerne vil vide hvad der sker i området. Der linkes til de lokale sider, der findes. Øvrige byer kan oprette side under landdistriktsiden. Alle de aktiviteter, som foreningerne ønsker skal figurere på hjemmesiden og oprettes i den fælles kalender. 4. SMS-service Folk skal kunne tilmelde sig SMS-service, som skal bruges til at informere om aktiviteter og sende andre lokale nyheder til de tilmeldte. 5. Brug af sociale netværk (Facebook, Twitter mm.) Bruge disse netværk til at informere om alle de forskellige aktiviteter der sker i landdistriktet. mulighed for tilmelding til Nyhedsbrev/aktivitetskalender, mulighed for at svare ja, nej, eller måske til deltagelse, Facebook, kontaktperson i hvert landområde, som står for modtagelse af nye tilflyttere. Hvem kan være ansvarlig for projektet? Gabøl/Nustrup beboerforening. Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektets gennemførelse? Trykkeri, foreninger og lokale kontaktpersoner. Hvilke ydre restriktioner er der på projekter, hvilke tilladelser skal opnås (lovgivning, lokalplaner)? Ingen. Hvordan kan projektet finansieres? Sponsorer, fonde mm. Prioritering 1. Folder 2. Aktiv invitation til første lokale arrangement 3. Opdateret hjemmeside 4. SMS-service 5. Brug af sociale netværk Nustrup rideskole Angiv i hvilken periode projekterne skal gennemføres I 2010? Folder klar, tilflytter tilbydes besøg på ko + grisegård, aktiv invitation til første lokale arrangement (Info om lokale aktiviteter). I 2013? Opdateret hjemmeside, SMS-service, Nustruphallen 16 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 17

10 Nye aktiviteter Nye aktiviteter er meget vigtigt i landdistriktet, da det beskæftiger sig med fremtidens borgere. Derudover skal de medvirke til at gøre byerne mere indbydende for både nuværende samt kommende beboere og skabe flere aktiviteter. Det er et mål, at der skal skabes en ensartet indgang til alle byerne, så det tydeliggøres at de tilhører samme landdistrikt. Hvis landdistriktet ikke kan tilbyde familier med børn og unge, skolegang, pasningsordning og kulturelle aktiviteter, vil landsdistriktet Gabøl/Nustrup ikke være attraktivt for denne målgruppe. Tilflytningen frygter vi da, vil stagnere og de tilbageværende aktiviteter vil langsomt forsvinde. Og derved evt. munde ud i en negativ befolkningstilvækst en affolkning af landdistriktet. Ved hjælp af nye aktiviteter håber vi at kunne fastholde disse målgrupper i landdistriktet, også selv om målgruppen evt. forlader distriktet for at uddanne sig. Det skal være en positiv oplevelse og opfattelse af at være barn i Gabøl/Nustrup landdistrikt, så de i deres senere liv, vil vælge landdistriktet, som deres fortrukne område, at bo og stifte familie. Det er et klart mål, at der med tiden laves en plan for en ny og ensartet indgang. Visionen med nye aktiviteter, at gøre Gabøl/Nustrup landdistrikt til et område hvor Børn og unge er i højsædet. Hvor målgruppen kan se et perspektiv i at bosætte og opfostre en familie. Hvor tilbud til alle aldersgrupper er en realitet. I forbindelse med skolen, er der planer om at anlægge et atletikstadion der skal være med til at få børnene til at udfordre deres fysiske formåen. I det hele taget skal idræt og fysisk udfoldelse være højt på skemaet. Målgruppen kan bidrage positiv til udviklingen i landdistriktet, hvis denne formår at fastholde de nuværende familier med børn og unge. Samtidig er vi af den opfattelse at dette vil medvirke til udvikling af nye aktiviteter og perspektiver for især unge i aldersgruppen år. Disse har, ifølge vores opfattelse ikke har det store udvalg af tilbud, hvis disse aldersgrupper ikke er tilknyttet områdets idrætsklub/foreninger. Gabøl/Nustrup landdistrikt er et aktivt samfund. Dette ses også ved at det både har en hal, en forsamlingsgård, et klubhus og meget mere. Disse er kun kommet op at stå ved hjælp af frivillige. Nu er der gået nogle år og tiden er inde til at der igen tages fat. Det er vigtigt at man i et samfund bygger noget op i fællesskab, det er det der er limen, der får det hele til at hænge sammen. De små byer i landdistriktet er generelt velholdte. Men der er visse fælles steder, som kan bruge en ansigtsløftning. Indgangen til byerne ønskes gjort mere indbydende og tiltrækkende for både beboere og udefra kommende. I nuværende situation er der mange aktiviteter ud fra hallen, alle aldre er her aktive. De der ikke interesserer sig for sport er der derimod ikke så meget for. Men mulighederne er til stede. Der skal nu tages kontakt til forskellige bestyrelser og indehavere, for sammen med dem at få aftaler i stand. Kun i fællesskab og ved sammen at finde kompromiser findes løsningerne. Dette hænger jo også sammen med et af vores mål, nemlig det som omhandler»samvær på tværs af aldersgrupper«. Beskrivelse af projekter Projekt 1 Det er et mål, at der skal skabes en fælles indgang til alle byer. Der skal skabes fornyelse og genkendelse i byerne. Indkørsel til Nustrup Projekt 2 Første etape skal binde tennisbaner, hal, skole, forsamlingshus og klubhus sammen. Anden etape tager fat på parkeringsplads ved præstegården, i samråd med menighedsrådet. Tredje etape er parkeringspladsen ved Spar Nustrup. Boldbanerne 18 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 19

11 Alt dette kunne være grundlaget for et afgangsprojekt for en landskabsarkitekt, med udgangspunkt i de japanske kirsebærtræer på Røddingvej. Projektet kan indeholde nye parkeringspladser ved forsamlingsgården. Her vil det være oplagt at se på omkringliggende bygninger og arealer. Projekt 3 Legeplads på Rosengade, toilet, legeredskaber. Projekt 4 I 2013 påtænkes der et samarbejde mellem Nustrup Hallen og Nustrup Sogns Forsamlingsgaard, for at de 2 steder sammen kan blive det område i Nustrup, hvor der ikke kun bliver dyrket idræt, men tilbudt alle former for kulturelle tiltag og arrangementer. Prioritering Projekt 1 I 2010 skal den endelig plan for byfornyelse være på plads. I 2011 skal der være opført nye byporte tegnet ud fra en konkurrence. Projekt 2 I slutningen af 2012 forventes forskønnelsen omkring forsamlingshuset afsluttet. I 2015 skal den nye fælles front fra tennisbane til klubhus være afsluttet. Efter 2015 tages fat på etape 2 og 3. Projekt 3 og 4 I år 2010 startes på at gennemføre de visioner som skal få unge og ældre til at mødes i både lege, sport og undervisning. At børn og unge arbejder sammen med ældre om aktiviteter of udfordringer, for at styrke sammenholdet på tværs af aldersgrupperne. Dette kan gøres, ikke kun i Nustrup Ungdomsforening, men også i nye grupper hvor de ældre kan vise de unge, hvordan de f. eks reparere biler/knallerter/cykler eller andre ting. Dette kunne foregå et par gange om ugen evt. på skolen, eller via den lokale bilforhandler. Den fælles legeplads på Rosengade i Nustrup skal have et løft, i form af toiletforhold, så ikke kun børnene har et sted at gå på toilet, men også dagplejer, børnehave og skole har mulighed for at benytte toilettet og ikke skal afbryde legen. Desuden bør der på legepladsen være flere muligheder og legeredskaber, især redskaber der udfordre børnene fysisk klatretårne, balancebomme mm. og spil i stort format, så som Skak, Ludo, Dam, Vikinge spil og Mikado mm. der udfordrer dem mentalt Nustrup Sogns Forsamlingsgaard bør inddrages mere i Gabøl/Nustrup landdistrikt, Forsamlingsgaarden bør benyttes til flere aktiviteter, dette kunne være LAN-aften for børn og unge Banko/Gåsespil Fællesspisning Foredrag Musikaftner/Stand-up Udstillinger Kurser Spilleaftner Nustrup Hallen og Nustrup Sogns Forsamlingsgaard vil sammen kunne virke som et Multihus, en enhed som sammen vil kunne klarer alle typer af arrangementer. Forsamlingsgaardens køkken bør udbygges så det ikke kun bruges til fester og arrangementer, men også til at der kan laves mad til skolen, børnehaven, dagplejerne og der kan også laves mad til byens»ældre«. Nustrup Hallens cafeteria holder åben alle dage, så alle aldre har et fælles sted at mødes. Dette vil hjælpe med til at styrke båndene mellem børn, unge, voksne og ældre. I tilknytning til hallen laves et motionscenter for hele Gabøl/Nustrup landdisiktrikt. I år 2017 er befolkningsudviklingen vendt, så der er åbnet op til 9. klasse på skolen. Skolen ombygges så der tages hensyn til hver enkelt elevs måde at lære på. Klasseværelserne skal være større, og udformes så der er hvileområder og forskelligt inventar der tilfredsstiller/opfylder elevens måde at indlære på. I forbindelse med skolen anlægges et atletikstadion der skal være med til at få børnene til at udfordre deres fysiske formåen. I det hele taget skal idræt og fysisk udfoldelse være højt på skemaet. I år 2021 bygges et musikhus i forbindelse med skolen, der tilbyder børn og unge endnu flere aktiviteter. Ikke kun i skoletiden, men også i fritiden hvor f.eks. orkestre og kor kan dannes, og der undervises i spil på mange forskellige musikinstrumenter. Hvem kan være ansvarlig for projektet? Beboerforeningen i Nustrup er ansvarlig for projektet i samarbejde med hallen, forsamlingshuset, Nustrup Ungdomsforening, Nustrup Fællesskole og Haderslev kommune. Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige for projektets gennemførelse? Haderslev kommune. Hvilke ydre restriktioner er der på projekter, hvilke tilladelser skal opnås (lovgivning, lokalplaner)? Lokalplan skal undersøges. Hvordan kan projektet finansieres? Finansieringen skal ske ved aktivt at søge fonde samt Haderslev Kommune. Målgruppe Familier med børn og unge. Få fjernet den gamle hestestald ved forsamlingshuset og få renoveret hele parkeringspladsen, til der er plads til alle bilerne ved de store gymnastikstævner, sammenkomster i skolen og fester i forsamlingshuset. Nustrup kirke I 2013 kan der startes et samarbejde mellem Nustrup Hallen og Nustrup Sogns Forsamlingsgaard, for at de 2 steder sammen kan blive det område i Nustrup, hvor der ikke kun bliver dyrket idræt, men tilbudt alle former for kulturelle tiltag og arrangementer. Genforeningssten Gabøl Brdr. Simonsen 20 Gabøl/Nustrup landdistrikt Gabøl/Nustrup landdistrikt 21

12 22 Gabøl/Nustrup landdistrikt

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Harrevig omfatter de to sogne Harre og Hjerk med de to LANDZONEBYER af samme navn.

Harrevig omfatter de to sogne Harre og Hjerk med de to LANDZONEBYER af samme navn. HARREVIG-EGNEN UNDER 1 TIMES AFSTAND TIL FLERE KØBSTÆDER RIGT FORENINGSLIV DREVET AF AKTIVE BORGERE BEBOERFORENI NG ARRARANGERER SOMMERAKTIVI TETER VED HARREVIG BOGMEKKA OG FORSAMLINGSH US ATTRAKTIV OG

Læs mere

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger REV. 08.05.2015 Indholdsfortegnelse DISPOSITIONSFORSLAG

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2017

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2017 Lokalområde der søger Løvskal egnen Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Løvskal egnens Lokalråd Bestyrelsen, formand Lone Frandsen Løvskal Landevej 12, Løvskal 8850 Bjerringbro

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere