Referat af ordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej Til stede var: Lise Pedersen Jan Jensen Morten Krüger Christel Sølager Jonas Kongsøre Christensen Brian Ahler Morten Lundgaard Hansen. Josefine Cathmont-Prynn Lars Sønderby Lang Esben Møller Skougaard Torben Hasling Jæger Carsten Nicolas Hansen Pauli Andersen Pia Horn Sonny Pedersen, vicevært Tartinisvej 34, 2. t.v., 2450 København SV Tartinisvej 34, 2. m.f. t.h., 2450 København SV Virumgade 4, 1., 2830 Virum Tartinisvej 30, 1. t.h., 2450 København SV Tartinisvej 30, 2. tv., 2450 København SV Stradellasvej 34, 1. m.f. t.v., 2450 København SV Stradellasvej 34, 2. m.f. t.v., 2450 København SV Stradellasvej 32, 1. m.f. t.h., 2450 København SV Stradellasvej 32, 2. mf. th., 2450 København SV Stradellasvej 30, st. t.v., 2450 København SV Stradellasvej 30, st. t.h., 2450 København SV Stradellasvej 30, 2. m.f. t.h., 2450 København SV Mågevej 4, 2970 Hørsholm Stradellasvej 30, 3. t.h., 2450 København SV Tartinisvej 32, st. m.f. tv., 2450 København SV Følgende havde givet fuldmagt til bestyrelsen: Isabella Øzkaja Tartinisvej 30, 1. m.f. th., 2450 København SV Jacob Stawitski Kristoffersen Tartinisvej 32, 1. m.f. t.v., 2450 København SV Ole Munch Nielsen Stradellasvej 32, 3. t.v., 2450 København SV Torsten Snogdal Boutrup Tartinisvej 30, st. t.h., 2450 København SV Peter Kier Tartinisvej 32, 2. t.v., 2450 København SV Lorraine Jeritslev D. B. Dirchsens Allé 57, 2791 Dragør Jesper Martin Andersen Tartinisvej 32, st. m.f. t.h., 2450 København SV Ejerforeningens bestyrelse: Pauli Andersen, formand, Stradellasvej 30, 3. mf. th., bosat Mågevej 4, 2970 Hørsholm, mobil Esben Møller Skougaard, Stradellasvej 30, st. tv., 2450 København SV, mobil Jacob Kristoffersen, Tartinisvej 32, 1. mf. tv., 2450 København SV, mobil Morten Hansen, Stradellasvej 34, 2. mf. t.v., 2450 København SV, mobil Brian Ahler, Stradellasvej 34, 1. mf. t.v., 2450 København SV, mobil

2 Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Til dirigent blev valgt Brian Ahler, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Til referenter blev valgt Esben Møller Skougaard og Morten Lundgaard Hansen. Dagsordenen var den i vedtægternes 4 angivne. Ad 1: Formandens beretning for det forløbne år 2006/07 Formanden aflagde beretning om det forløbne år. 1. Ny ejendomsadministration: Afviklingen af Jytte Forum & Partnere har forløbet fornuftigt. Bestyrelsen indgik med Jytte Forum en aftale, om at hun selv opsagde samarbejdet med Ejerforeningen, således at Ejerforeningen undgik at skulle sige hende op. Dette kunne Ejerforeningen kun have gjort efter afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen, og de færreste ville være i tvivl om resultatet. Overdragelsen har taget lidt længere tid end forventet, men er nu endeligt på plads. Bestyrelsen har fået forhandlet en fornuftig samarbejdsaftale på plads med Ejerforeningens nye ejendomsadministrator LEA Ejendomspartner A/S og det forløber rimeligt tilfredsstillende, men der har været problemer i starten, idet branchen lider af mandskabsmangel. Den ejendomsadministrator vi fik tildelt pr. 1. januar 2007 blev ansat sammen dag og nåede at opsige sin stilling inden månedens udgang, da hun var blevet headhuntet til en konkurrent. LEA har i foråret søgt nye ejendomsadministratorer og bestyrelsen håber, at situationen er normaliseret efter sommeren. Der vil i 2007 regnskabet være større ejendomsadministrationshonorar på grund af, at Jytte Forum skulle have honorar for at overdrage ejendomsadministrationen til LEA og der hos LEA er et opstartgebyr på kr. 1 De store besparelser vil derfor først for alvor slå igennem i 2008 regnskabet. Lise Pedersen var utilfreds med, at LEA var svære at komme i kontakt med, samt at LEA havde tilmeldt hendes fællesomkostninger til PBS uden hendes vidende. Josefine Cathmont-Prynn gav udtryk for at servicen hos LEA var dårligere end hos Forum & Partnere. Hun mente, at Jytte Forum havde brugt mere tid på ejerne end LEA gør. Dertil svarede formanden, at LEA desværre er underbemandet for tiden, da det er en branche i kraftig vækst. Den kontaktperson Ejerforeningen havde fået, var blevet headhuntet af et andet firma, og man havde ikke fundet en afløser endnu. Josefine Cathmont-Prynn sagde også, at LEA ikke ville hjælpe hende med de problemer hun forelagde dem. Formanden og flere af de fremmødte spurgte til hvilke problemer det var LEA ikke ville hjælpe med, men det ville Josefine Cathmont-Prynn ikke oplyse. Josefine Cathmont-Prynn ville have lidt information om LEA s finansielle sikkerhed. Formanden kunne orientere generalforsamlingen om, at LEA er et af de ældste og største ejendomsadministrationsselskaber i Danmark, samt kautionsforsikret. 2. Udviklingsarbejde: Bestyrelsen har gennemført et større udviklingsarbejde omfattende et komplekst regneark i Excel, der indeholder alle ejendommenes data, herunder alle økonomiske data i de sidste 6 år, samt et nyt brevdesign i Word-format. Formålet er, at det skal være nemt for alle at kunne følge med, indgå i eller overtage bestyrelsens arbejde. 3. Hjemmeside: Bestyrelsen har udviklet en hjemmeside - - for at skabe synlighed om Ejerforeningens arbejde. Alle væsentlige forhold vil blive lagt på hjemmesiden, omdelt i form af et nyhedsbrev, eller et opslag på de nye opslagstavler. Kommentarer til hjemmesiden er meget velkomne. Josefine Cathmont-Prynn var utilfreds med, at bestyrelsen havde lagt et link til salgsopstillingen på hendes lejlighed på Ejerforeningens hjemmeside uden hendes tilladelse. Dertil svarede formanden, at han havde svært ved at se hvad sælgerne af ejerlejlighederne i ejendommene skulle have imod, at få eksponeret deres lejlighed til salg, samt at det var et tiltag som bestyrelsen håbede ville fremme salget af Ejerforeningens ejerlejligheder, hvorfor man havde lagt alle lejligheder, der var til salg i ejendommene på hjemmesiden. Esben Skougaard kunne dog tilføje, at disse links nu var fjernet. Lise Pedersen ønskede, at få sat Ejerforeningens nyhedsbreve op i opslagstavlerne i opgangene, så dem uden Internet også har mulighed for at læse dem. Hertil bemærkede formanden, at alle ejere får tilsendt/udleveret et print af alt hvad der på skrift kommer fra bestyrelsens side, hvorefter det bliver lagt på Ejerforeningens hjemmeside. 1 På en møde efter generalforsamlingen mellem LEA s direktion og bestyrelsen blev dette beløb halveret som en kompensation for at LEA havde haft startproblemer i første halvår Side 2 af 9

3 4. Ny introduktionsfolder, herunder en vurdering af håndværkere: Dette arbejde er foregået i samarbejde med vicevært Sonny Pedersen, der kender områdets håndværkere. For at lette adgangen til vigtig og nyttig information som ny ejer har bestyrelsen udarbejdet en introduktionsfolder, så man ved hvem man skal kontakte i en given situation. Bestyrelsen modtager gerne kommentarer til folderen eller hvis man har dårlige erfaringer med håndværkere i området, både dem der står på listen, men også andre. Hvis bestyrelsen kan få systematiseret valget af håndværkere over en periode har vi måske mulighed for at få en kollektiv rabat, både som ejere og som Ejerforening. Lise Pedersen bemærkede, at ejerne burde benytte de håndværkere viceværten benytter, da de kender bygningerne. Ofte skulle Ejerforeningens håndværkere ud og rette op på skader som andre end Ejerforeningens håndværkere havde forårsaget, når de f.eks. slukkede for vandpumperne. Dette kunne bestyrelsen kun tilslutte sig. 5. Opslagstavle: Det er opsat opslagstavler i opgangene. Disse opslagstavler er forbeholdt seriøs information til og mellem ejerne. Som ejer bør man tænke på hvad man hænger op på opslagstavlen og hvem der læser det, herunder potentielle købere af ejerlejligheder. Der har desværre været hængt opslag op i opgangene, der signalerede at ejendommene var kraftigt angrebet af fugt og skimmelsvampe og en del ejere, der havde deres ejerlejlighed til salg blev selvsagt vrede over denne form for manglende eftertænksomhed. Josefine Cathmont-Prynn var meget utilfreds med bestyrelsens skrivelse til ejerne tidligere på året. I skrivelsen blev det nævnt, at Josefine Cathmont-Prynn i forbindelse med skimmelsvamp i hendes lejlighed, som hun ville have at Ejerforeningen skulle udbedre, ville gå fra dør til dør, for at undersøge skimmelsvampproblematikken i begge ejendomme. Dette kunne bestyrelsen opfatte som en form for pression og efter 5 bestyrelsesmedlemmers mislykkede forsøg på at finde en mindelig løsning med hende, og en invitation fra bestyrelsen til et møde som blev afslået, blev Cathmont-Prynn af bestyrelsen advaret om konsekvenserne af hendes aktion. Hun gav på generalforsamlingen udtryk for, at hun troede, at bestyrelsen bluffede med hensyn til denne advarsel, hvortil formanden bemærkede, at bestyrelsen ikke bluffer. 2 Josefine Cathmont-Prynn understregede ligeledes, at hun ikke havde til hensigt, at presse bestyrelsen til at betale for afhjælpningen af hendes skimmelsvamp. Pia Horn var tilfreds med den professionelle tilgang til opgaverne bestyrelsen havde valgt, samt den måde man havde grebet problematikken med hensyn til skimmelsvamp an på. 6. Orientering om Undgå fugt og skimmelsvampe : Bestyrelsen fik tidligere på året en henvendelse fra en ejer om skimmelsvamp i vindueskarmen. Da man dårligt kan åbne en avis uden at læse om skimmelsvamp i såvel nyt som gammelt byggeri, valgte bestyrelsen at udarbejde en målrettet og praktisk anvendelig information om problemet for at forebygge at fugtskader opstår. 7. Nye vedtægter: Bestyrelsen har udarbejdet et nyt udkast til vedtægter for Ejerforeningen, som blev gennemgået under punkt Ny husorden: Bestyrelsen har udarbejdet et nyt udkast til husorden for Ejerforeningen, som blev gennemgået under punkt Ejerforeningens skyldnere: Ejerforeningen har fået bugt med skyldnerne. Bestyrelsen har drevet en opsøgende service og hjulpet de dårlige betalere med at få betalt fællesomkostningerne. Alle, der ikke betaler rettidigt, vil få et besøg af en person fra bestyrelsen. Og denne service holder ikke op før man har fået bragt sit forhold i orden. Af samme grund er samarbejdet med advokat Hanne Magnussen ophørt, idet LEA og bestyrelsen ikke længere har behov for advokatbistand. 10. Problemer med overholdelse af den gamle husorden: Der har været enkelte klager. Det har bl.a. været om for høj musik, støjende børn i opgangene sent om aftenen, fodtøj i trappeopgangene, uhensigtsmæssig parkering ved Stradellasvej og at ens vasketid er snuppet. Bestyrelsen henstiller kraftigt til, at man overholder husordenen, idet bestyrelsen ellers må tage alvorligere fat om problemerne. 2 Efter at Josefine Cathmont-Prynn havde modtaget advarslen om, at bestyrelsen vil sende en skrivelse ud til alle ejere, dersom hun ikke standsede sin aktion med opslag i opgangene, meddelte hun i mail af 12. februar 2007 til bestyrelsen, at Gør I bare det. I er yderst velkomne til at sende en skrivelse rundt. Side 3 af 9

4 11. Karens Minde projektet: Byggeriet starter 1. juli Bestyrelsen har vurderet, om Ejerforeningen skal få foretaget en fotografering af ejendommen Tartinisvej inden kommunen påbegynder byggeriet. Dette for senere at kunne dokumentere eventuelle sætningsskader, når entreprenørerne skal pilotere. Ejerforeningens arkitekt og forsikringsselskab har ikke tilrådet en fotografering, da det vil koste ca kr. Sonny Pedersen har orienteret bestyrelsen om, at der er plads til skråparkeringspladser på det 9 meter brede areal, målt fra husmuren. Dette anlægsarbejde vil bestyrelsen forsøge at koordinere med Københavns Kommune, så Ejerforeningen måske kan spare en del af omkostningerne. Lise Pedersen mente, at kommunen har ansvaret for og pligt til at foretage en fotografering af ejendommen Tartinisvej i forbindelse med det nye byggeri. Bestyrelsen var glade for denne nyttige information og vil forfølge sagen straks Ansøgning til tilskud til bygningsvedligeholdelse: Bestyrelsen har ansøgt Københavns Kommune om tilskud til vedligeholdelse af klimaskærm, det vil sige nyt tag og nye vinduer. Kommunen vil give svar ca. 1. oktober 2007, men det er tvivlsomt, om Ejerforeningen får tilskud. Kommunen støtter i år et andet geografisk område end Ejerforeningens og her er det primært nye badeværelser, der står på dagsordenen (1. prioritet). Teknisk set ligger Ejerforeningen med en 3. prioritet. Byggeprojektet udgør ca. 8 mio. kr. plus moms, dvs. i alt ca. 10 mio. kr. Bestyrelsen har i ansøgningen fundet alle tænkelige argumenter frem for at netop Ejerforeningen skal have tilskud. 13. Bredbånd, IP-telefoni og IP-TV: Der har været kontakt til de største udbydere af bredbånd, IP-telefoni og IP-TV, det vil sige Dansk Bredbånd (FTH Bredbånd A/S), ComX Networks A/S og Telelet A/S (TDC datterselskab). Der har været delte opfattelse af hvem valget skulle falde på, flertallet er mest stemt for ComX og formanden har ikke taget stilling endnu, idet han ikke mener, at der er et tilstrækkeligt grundlag at træffe en beslutning på endnu. I foråret 2007 har ComX, med IT-mangemillionæren Finn Helmer i ejerkredsen og ledelse, på grund af voldsomme økonomiske tab (ca. 3-5 mio. kr. pr. måned) fået alvorlige problemer. Bestyrelsen har derfor besluttet, at sætte projektet i bero indtil videre, men andre af Ejerforeningens medlemmer må gerne arbejde videre med sagen. 14. Renovering af gårdmiljøet mellem de to ejendomme: Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder for, at forbedre miljøet mellem de to ejendomme, men valgte i første omgang at nedprioritere dette til man ved om Ejerforeningen får tilskud af kommunen. Ellers er der mulighed for at Ejerforeningen kan gennemføre en ansigtsløftning af området på en arbejdsdag til efteråret Lise Pedersen havde et forslag om, at nedlægge en del af tørrestativet til fordel for nogle markedsparasoller. Selina Grolin havde et ønske om, at få en form for sliske til trapperne til kælderrummene, for at gøre det lettere at få barnevogne og lignende op af og ned i kælderen. 15. Arbejdsdag: Bestyrelsen havde luftet muligheden for at arrangere en arbejdsdag. De ting Ejerforeningen kunne udføre ville være f.eks. skære hegnet ned på tørrepladsen, fjerne fliser, plante græs, beskæring af træer mellem ejendommene, skifte tøjsnor, flytning af borde og bænke, opsætning af blomsterkummer m.v. Esben M. Skougaard tilføjede, at arbejdsdagen også er et forsøg på at lave et socialt arrangement for beboerne. 16. Bestyrelsens fremtidige opgaver, udover opfølgning på ovennævnte: a) Optimering af formue. Dette vil bestyrelsen sammen med LEA arbejde på efter sommeren. b) Forsikringsforhold. Ejerforeningen er i dag forsikret i Codan. Det er muligt, at vi vil kunne opnå bedre forsikring via LEA. c) Opdatering af ansættelses- og lejekontrakt med vicevært. Det eksisterende aftalegrundlag er forældet, svært gennemskueligt og næppe i overensstemmelse med nuværende lovgivning. 3 Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt dette forhold. Københavns Kommune, Center for Byggeri, afviser kravet i henhold til byggelovens 12, men henviser til Boligselskabet Kærbo som er bygherre. Kærbo har henvist sagen til deres tekniske rådgivere Domea, hvor det af afdelingschef Karsten Pedersen blev oplyst, at byggeriet først forventes igangsat i begyndelsen af det nye år, samt at bestyrelsen vil blive kontaktet med hensyn til en byggeteknisk gennemgang af ejendommen inden byggeriet påbegyndes. Bestyrelsen er blevet bekendt med at der foreligger en dispensationsansøgning fra bygherrens side og har begæret aktindsigt. Dispensationen vedrører et højere byggeri end tilladt. Det er dog sandsynligt at dispensation bliver givet, men sagen er endnu ikke afgjort. Bestyrelsen har selvsagt ikke undladt at lade kommunen forstå, at rigtig mange ejere er meget utilfreds med byggeriet. Side 4 af 9

5 d) Elforsyning til ejendommene, herunder målerproblematikken som følge af den omlægning af betalingsmønsteret som DONG har gennemført. 4 Ad litra b: Lise Pedersen orientere om, at Ejerforeningen havde brugt Codan som forsikringsselskab i rigtig mange år og at dette samarbejde havde fungeret meget tilfredsstillende. Hun håbede ikke, at bestyrelsen ville gå på kompromis med den kvalitet ved at vælge et forsikringsselskab, der er billigere, men som også har en dårligere service. Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen generelt ikke går på kompromis med den kvalitet Ejerforeningen har i dag, men kan bestyrelsen få den samme ydelse til en lavere pris, så vil bestyrelsen vælge det, men vi taler selvsagt ikke om småpenge. 5 Ad 2: Forelæggelse af årsregnskab for 2006 med revisors påtegning for godkendelse Formanden gennemgik kort årsregnskabet og besvarede de spørgsmål, der blev stillet. Herefter blev årsregnskabet for 2006 godkendt. Ad 3: Forelæggelse af budget for 2007 Bestyrelsen fremlagde et budget for 2007, der fremgår af tabellen neden for. Budgettet er rimelig forsigtigt, idet specielt vedligeholdelsesomkostningerne kan variere meget, hvis der sker uforudsete ting. Der er lagt sikkerheder ind diverse steder. Der er budgetteret med en stigning i fællesomkostningerne på samme beløbsmæssige stigning som sidste år, det vil sige ca kr. 6 Det giver følgende nye fordelingstal: Antal Fordelingstal Fordeling Beløb Stigning Beløb Specifikation Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Vand Forsikringer og kontingenter Vicevært og varmemester Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Andre omkostninger Elektricitet minus vaskeriindtægt Renteindtægt Diverse (funktionærbolig) I alt: Resultat, overført fra tidl. år Hensat til tab på fællesydelser Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til større vedligeholdelse Hensat til tab Hensættelser i alt: Omkostninger og hensættelser Opkrævet aconto Overskud/underskud tidl. år Der har efter generalforsamlingen været et program, Kontant, i DR1 TV, der satte fokus på DONGs kraftige prisstigninger, se mere herom: 5 De samlede forsikringer er steget fra kr. i 2005 til kr. i Dette er en stigning på 8,5 % p.a. over perioden , hvilket er en del over stigningen i nettoprisindekset for samme periode (1,2-2,7 % p.a.). Bestyrelsen har efter generalforsamlingen undersøgt andre ejendommes fællesomkostninger og sammenholdt dem med Ejerforeningens og her ligger Ejerforeningens fællesomkostninger på niveau med de i området undersøgte ejerlejligheder, faktisk marginalt under. Side 5 af 9

6 Overskud/underskud Disponering Overført Morten Krüger havde en rettelse til bestyrelsens regnskabsopstilling for Rettelsen er indarbejdet i ovennævnte tabel. Morten Krüger ville ikke stemme for en stigning på ca. 100 kr. i fællesudgifter. Pia Horn ville heller ikke stemme for højere fællesudgifter. Christel Sølager syntes, at det var i orden med en forhøjelse af fællesudgifterne. Da nogle ikke ville godkende budgettet, blev der gennemført en afstemning via håndsoprækning. 3 stemte imod og resten for, hvorefter budgettet blev godkendt. Ad 4: Valg af formand af bestyrelsen Pauli Andersen bekræftede, at han gerne ville genopstille til formandsposten. Ingen andre stillede op. Pauli Andersen blev genvalgt med akklamation og takkede for valget. Ad 5: Valg af andre medlemmer til bestyrelsen De nuværende bestyrelsesmedlemmer, bortset fra Morten Lundgaard Hansen, var villige til genvalg. Herudover opstillede Selina Grolin. Der var ikke yderligere kandidater, hvorefter samtlige kandidater blev valgt. Bestyrelsen ser herefter således ud: Pauli Andersen, formand, Mågevej 4, Hørsholm Esben Møller Skougaard, Stradellasvej 30, st. t.v. Brian Ahler, Stradellasvej 34, 1. m.f. t.v. Jacob Stawitski, Tartinisvej, 32, 1. m.f. t.v. Selina Grolin, Tartinisvej 30, 2. t.v. Ad 6: Valg af eventuelle suppleanter Som suppleanter stillede Morten Lundgaard Hansen og Pia Horn op. Der var ikke yderligere kandidater, hvorefter begge blev valgt. Ad 7: Valg af revisor Revisionsfirmaet KPMG blev ikke genvalgt. I stedet blev Revisionsfirmaet Arne Stahlfest, statsautoriseret revisor, valgt, idet Ejerforeningen herved kan halvere omkostningerne til revision og bevare samme kvalitet. Ad 8: Forslag fra bestyrelsen 8.1: Forslag til nye vedtægter: Der blev på generalforsamlingen vedtaget følgende ændringer til det fremsendte udkast til vedtægter. Ad 1, stk. 5, 4. linie: Bestyrelsen kan fastsætte.. erstattes med Generalforsamlingen kan fastsætte... To ejere stemte imod dette punkt. Ad 6, stk. 1, ændres til følgende: Ethvert medlem har stemmeret under forudsætning af, at medlemmet ikke til ejerforeningen har en restance på mere end to måneders fællesomkostninger. Ad 16, stk. 1, tilføjes: Opkrævning af gebyr er betinget af, at varsling af arbejdsdagen er sket med et varsel på mindst to måneder. Ad 17, stk. 1, ændres til følgende: Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende navn på lejeren/lejerne til ejerforeningens administrator. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve en kopi af lejekontrakten. Ad 17, stk. 2, ændres til følgende: Der må ikke drives erhverv fra ejerlejlighederne til gene for beboerne. Josefine Cathmont-Prynn ville have et forbud med i vedtægterne mod at smide affald ud af vinduerne. Dette punkt blev henvist til husordenen. De nye vedtægter blev med generalforsamlingens tilføjelser godkendt og vil blive sendt til tinglysning. 8.2 Forslag til ny husorden Der blev på generalforsamlingen vedtaget følgende ændringer til det fremsendte udkast til husorden. Ad Affald, Papiraffald: Der blev foretager nogle mindre justeringer, samt præciseret at bleer og kattegrus ikke må kastes i affaldsskakten. Side 6 af 9

7 Ad Akvarie: Udgår, da Lise Pedersen kunne oplyse, at det er omfattet af Ejerforeningens bygningsforsikring. Ad EL, gas og VVS, 2. afsnit: Det blev fra Sonny Pedersens side præciseret, at ejere direkte skal kontakte en relevant håndværker. Der er problemer med personer, som ikke er en del af Ejerforeningen, der benytter Ejerforeningens område (arealet for Stradellasvej 30-34) til at lufte hunde. Sony Pedersen køber skilte der henviser til, at Ejerforeningens grund kun er for Ejerforeningens beboere. Josefine Cathmont-Prynn ville have et forbud med i husordenen mod at smide affald ud af vinduerne. Dette punkt er allerede indeholdt i husordenen. 7 Den nye husorden blev godkendt med ovenstående samt Sonny Pedersens rettelser/tilføjelser. 8.3 Forslag om bygningsvedligeholdelse Når Ejerforeningen planlægger at udføre større vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejder kræver det, at Ejerforeningens økonomiske forhold er afklaret, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt arbejdet ikke kan finansieres over de eksisterende fællesudgifter må Ejerforeningen enten opkræve et ekstrabeløb eller optage lån. Lån kan eksempelvis foregå ved, at den enkelte ejer optager realkredit- eller banklån, eller at Ejerforeningen optager et fælleslån. Optagelse af fælleslån kan normalt besluttes ved simpelt flertal på generalforsamlingen. Kræver det kvalificeret flertal for at vedtage det arbejde, der skal finansieres vil dette også være påkrævet for beslutningen om fælleslån. Det er ofte banker, der yder fælleslån til ejerforeninger, og banken vil typisk som sikkerhed for lånet kræve solidarisk hæftelse af ejerforeningens medlemmer. Dog hæfter medlemmet normalt kun for 1,5 gang sit eget lån. Selvom banklånet optages som fælleslån af Ejerforeningen med samtlige medlemmer som låntagere, så er det muligt for hvert enkelt medlem at opnå rentefradragsret i forhold til fordelingstallet. Det kræver dog, at lånet er optaget på en af følgende måder: 1. Det enkelte medlem er låntager. 2. Det enkelte medlem er låntager, og Ejerforeningen administrerer og er kautionist for lånet. 3. Lånet ydes som et fælleslån til Ejerforeningen, med angivelse af hvert enkelt medlem som låntager for så stor en del at lånet, som svarer til fordelingstallet på den enkelte lejlighed. Det er dog en betingelse, at medlemmerne hæfter solidarisk for det samlede beløb. Generelt for disse tre lånemuligheder gælder, at lånet udbetales til og administreres af Ejerforeningen. Ydelsen til lånet betales via medlemmernes indbetaling til foreningens samlede fællesudgifter, og hvert år giver Ejerforeningen meddelelse om det enkelte medlems andel i renter og gæld. For at være sikker på muligheden for fradragsret for det enkelte medlems andel af renter i ejerforeningens fælleslån er det en god idé, at indhente en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet, om der kan opnås fradragsret i det aktuelle tilfælde, men jf. neden for er mulighederne gode: En ejerforening anmodede Ligningsrådet om bindende forhåndsbesked på spørgsmålet, om de enkelte medlemmer af foreningen ville kunne fradrage deres andel af den samlede renteudgift på et fælleslån, der påtænktes optaget af ejerforeningen. Ligningsrådet fastslog indledningsvist, at ejerforeningen var et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6. Rådet fastslog dernæst, at ejerforeningen ved optagelsen af fælleslånet ikke ville handle på egne vegne, men på medlemmernes vegne som fuldmægtig for disse. De med fælleslånet forbundne renteudgifter ville i konsekvens heraf skulle henføres til medlemmerne af ejerforeningen som rette udgiftshavere. De enkelte medlemmer - og ikke ejerforeningen - ville dermed kunne fradrage deres andel efter fordelingstal af den samlede renteudgift på fælleslånet, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra e. Se også Ligningsvejledningen 2002 S.A.1.10, A.E En forudsætning for at opnå fradragsret er, at fælleslånet anvendes til renoveringsaktiviteter for ejendommen. Fælleslån optaget i forbindelse med, at Ejerforeningen eksempelvis vil købe en funktionærbolig i ejendommen, giver ikke hvert enkelt medlem mulighed for at fradrage fælleslånets renter. Der er tale om et bankfinansieret annuitetslån, det vil sige et lån hvor låntager gennem hele lånets løbetid betaler lige store ydelser, omfattende afdrag og rente (rentebeløbet falder og afdragsbeløbet stiger). Lånet er med variabel rente, p.t. 5,5-6,0 % p.a., og reguleres i forhold til Nationalbankens udlånsrente. Der tilskrives rente en gang om året og ydelsen betales kvartalsvis. Det vil koste ca kr. pr. år at låne 10 mio. kr. Betaler en ejer ikke ydelserne til Ejerforeningen vil foreningen kunne begære ejerlejligheden på tvangsauktion. Da fælleslånet er optaget i ejerforeningsregi og ikke med pant i de enkelte ejerlejligheder, forfalder den del af restgælden, der kan henføres til den pågældende ejerlejlighed, ikke ved tvangsauktion. En tvangsauktionskøber er pligtig til at fortsætte med at betale ydelserne på fælleslånet til ejerforeningen. Fælleslån er en særdeles attraktiv finansieringsform uden den store risiko for Ejerforeningen eller dens medlemmer. 7 Intet affald må kastes ud fra vinduerne. Side 7 af 9

8 Byggetekniske forhold I det oprindelige oplæg fra Ejerforeningens arkitekt, er der budgetteret med træ/alu-vinduer, dvs. træ indvendigt og aluminium udvendigt. Dette er den mest udbredte vinduestype i Danmark. Disse vinduer har en levetid på år med en forventet vedligeholdelse indvendigt på 20 år og udvendigt 30 år. Plastic vinduer kan ikke vedligeholdes, men nedbrydes af solens ultraviolette stråler og har en levetid på ca. 45 år. Plastvinduer er ca. 30 % billigere end træ/alu-vinduer. Alu/ alu-vinduer er ca. 30 % dyrere end træ/alu-vinduer. Ejerforeningens ejendomme er ikke egnet til alu/alu-vinduer af hensyn til fastgørelse i murfalsene og indvendigt følgearbejde i vindueslysninger og vinduespladser. Et nyt tegltag med undertag holder i ca år. Bestyrelsen har udarbejdet et overslag over byggeomkostninger: Bygningsdel/år 2008/09 Tagrenovering, ca m m. isolering, tagrender og nedløb 0 Facader, vinduer og døre ekskl kælderfag, gennemsnit 115/6 fag 0 Faldstammer køkken 0 Faldstammer toilet Brugsvandsrør? Stillads- og byggepladsomkostninger (3 mdr.) All-risk forsikring Rådgiverhonorar Byggesagsadministration I alt, ekskl. moms I alt, inkl. moms Ejendommene står endvidere overfor en betydelig omkostning til udskiftning af koldt og varmt brugsvandsrør, men det vil også indgå i projektet. Pr. ultimo 2007 har Ejerforeningen opsparet ca. 2 mio. kr., så restgældsfinansieringen andrager ca kr. En fælleslån på kr. vil koste ca kr. over 30 år, ca kr. over 40 år og ca kr. over 50 år. Stigningen i fællesomkostningerne udgjorde sidste år kr. Den samme stigning er foreslået af bestyrelsen for 2007/08. For en stigning på yderligere 2 gange samme stigning, det vil sige i alt kr. vil Ejerforeningen kunne afvikle en gæld på kr. over 30 år. Der er i denne beregning ikke taget højde for besparelser i de løbende vedligeholdelsesomkostninger, da denne på nuværende tidspunkt er vanskelig at vurdere, men bestyrelsen vil tilstræbe, at yderligere stigninger i henlæggelserne til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, vil blive modsvaret af tilsvarende besparelser i energiomkostningerne, således at ejernes nettoøkonomi forbliver uændret. Det vil sig f.eks. 200 kr. mere om måneden i fællesomkostninger og en reduktion på varmeregningen på 200 kr. pr. måned. Det der er værd at bemærke, at Ejerforeningens medlemmer, når byggeprojektet er færdigt, står med ejerlejligheder, der vil være steget betydeligt i værdi, uden at det reelt har kostet ejerne mere end hvad der svarer til en pizza om måneden. Der blev fra generalforsamlingens side givet grønt lys til bestyrelsen om at gå videre med dette projekt og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger et konkret og gennemarbejdet projekt. Ad 8.4 Orientering om bredbånd, internettelefoni og IP-TV Bestyrelsen orienterede om status på projektet: Analyse af alternative muligheder for telefoni (VoIP), data/internet/bredbånd og CATV og IPTV TDC TDC ComX ComX Bredbånd Bredbånd Telelet Telelet Telelet Oprettelse 495,00 Super Bredbånd 799,00 8Mb/ ,00 6M/6M 295,00 10/10M 199,00 199,00 4M/1M Bredbånd 474,00 2Mb/ ,00 4M/4M 195,00 2/2M 99,00 99,00 2M/512 Internet 299,00 512/128K 110,00 2M/2M 95,00 512K 45,00 45,00 256/128 Kombi 299,00 10M/10M 4M/1M Kabel TV oprettelse 495,00 Kabel TV stor pakke 318,00 239,00 318,00 Kabel TV mellem pakke 240,00 149,00 149,00 240,00 Kabel TV lille pakke 149,70 49,00 79,00 149,70 Fastnet oprettelse 950,00 820,00 Fastnet overflytning 0,00 345,00 Fastnet oprettelse tlf.nr. 0,00 130,00 Side 8 af 9

9 Fastnet abonnement/mdr. 119,00 0,00 0,00 109,00 29,00 Fastnet tjenester/mdr. 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fastnet samtale/mdr. 200,50 79,00 85,00 0,00 80,00 Serviceaftale/mdr. 18,00 12,00 12,00 EF's udgift total EF's udgift pr. lejlighed 7.879, , ,00 EF's udgift pr. mdr. Bestyrelsen har valgt at sætte dette tiltag i bero, da markedet for disse produkter for tiden er i stor udvikling og en af de store spillere på dette marked (ComX) har store økonomiske problemer. Det kræver meget tid at holde sig opdateret på denne front, og bestyrelsen har valgt at bruge tiden på andre opgaver. Bestyrelsen spurgte de fremmødte om der var en eller flere, der havde lyst til at forsætte bestyrelsens arbejde, men ingen meldte sig. Jonas Kongsøre Christensen kunne måske være interesseret, men har ikke p.t. den fornødne tid. Bestyrelsen genoptager arbejdet, når markedet er mere stabilt og vigtigere opgaver er udført. Generalforsamlingen havde forståelse for dette. Ad 9 Eventuelt Endnu engang er der problemer med at folk ikke overholder deres vasketider. Der var forslag om at sætte skilte op, som opfordrer folk til at overholde vasketiderne. Der var herefter ikke flere bemærkninger under eventuelt. Dirigenten hævede generalforsamlingen ca. kl. 22. Referenter: Esben Møller Skougaard og Morten Lundgaard Hansen. Side 9 af 9

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34.

År 2009, tirsdag den 28. april kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. År 2009, tirsdag den 28. april kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede på generalforsamlingen var: Tartinisvej 34, 1. mf. tv.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider Indhold

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Ejerforeningen Solvej

Ejerforeningen Solvej Ejerforeningen Solvej Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2011 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for 2010/11. 3. Årsregnskab for 2010/11 til godkendelse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 31. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bryggertorvet. Til stede på generalforsamlingen var personligt eller ved fuldmagt repræsentanter for følgende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Tirsdag den 15. juni 2004 kl. 18,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 3110/13.034 pr. fordelingstal svarende til 23,86

Dette giver et fremmøde på 3110/13.034 pr. fordelingstal svarende til 23,86 År 2004, torsdag den 28. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94%

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94% År 2001, tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere