Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej Til stede var: Lise Pedersen Jan Jensen Morten Krüger Christel Sølager Jonas Kongsøre Christensen Brian Ahler Morten Lundgaard Hansen. Josefine Cathmont-Prynn Lars Sønderby Lang Esben Møller Skougaard Torben Hasling Jæger Carsten Nicolas Hansen Pauli Andersen Pia Horn Sonny Pedersen, vicevært Tartinisvej 34, 2. t.v., 2450 København SV Tartinisvej 34, 2. m.f. t.h., 2450 København SV Virumgade 4, 1., 2830 Virum Tartinisvej 30, 1. t.h., 2450 København SV Tartinisvej 30, 2. tv., 2450 København SV Stradellasvej 34, 1. m.f. t.v., 2450 København SV Stradellasvej 34, 2. m.f. t.v., 2450 København SV Stradellasvej 32, 1. m.f. t.h., 2450 København SV Stradellasvej 32, 2. mf. th., 2450 København SV Stradellasvej 30, st. t.v., 2450 København SV Stradellasvej 30, st. t.h., 2450 København SV Stradellasvej 30, 2. m.f. t.h., 2450 København SV Mågevej 4, 2970 Hørsholm Stradellasvej 30, 3. t.h., 2450 København SV Tartinisvej 32, st. m.f. tv., 2450 København SV Følgende havde givet fuldmagt til bestyrelsen: Isabella Øzkaja Tartinisvej 30, 1. m.f. th., 2450 København SV Jacob Stawitski Kristoffersen Tartinisvej 32, 1. m.f. t.v., 2450 København SV Ole Munch Nielsen Stradellasvej 32, 3. t.v., 2450 København SV Torsten Snogdal Boutrup Tartinisvej 30, st. t.h., 2450 København SV Peter Kier Tartinisvej 32, 2. t.v., 2450 København SV Lorraine Jeritslev D. B. Dirchsens Allé 57, 2791 Dragør Jesper Martin Andersen Tartinisvej 32, st. m.f. t.h., 2450 København SV Ejerforeningens bestyrelse: Pauli Andersen, formand, Stradellasvej 30, 3. mf. th., bosat Mågevej 4, 2970 Hørsholm, mobil Esben Møller Skougaard, Stradellasvej 30, st. tv., 2450 København SV, mobil Jacob Kristoffersen, Tartinisvej 32, 1. mf. tv., 2450 København SV, mobil Morten Hansen, Stradellasvej 34, 2. mf. t.v., 2450 København SV, mobil Brian Ahler, Stradellasvej 34, 1. mf. t.v., 2450 København SV, mobil

2 Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Til dirigent blev valgt Brian Ahler, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Til referenter blev valgt Esben Møller Skougaard og Morten Lundgaard Hansen. Dagsordenen var den i vedtægternes 4 angivne. Ad 1: Formandens beretning for det forløbne år 2006/07 Formanden aflagde beretning om det forløbne år. 1. Ny ejendomsadministration: Afviklingen af Jytte Forum & Partnere har forløbet fornuftigt. Bestyrelsen indgik med Jytte Forum en aftale, om at hun selv opsagde samarbejdet med Ejerforeningen, således at Ejerforeningen undgik at skulle sige hende op. Dette kunne Ejerforeningen kun have gjort efter afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen, og de færreste ville være i tvivl om resultatet. Overdragelsen har taget lidt længere tid end forventet, men er nu endeligt på plads. Bestyrelsen har fået forhandlet en fornuftig samarbejdsaftale på plads med Ejerforeningens nye ejendomsadministrator LEA Ejendomspartner A/S og det forløber rimeligt tilfredsstillende, men der har været problemer i starten, idet branchen lider af mandskabsmangel. Den ejendomsadministrator vi fik tildelt pr. 1. januar 2007 blev ansat sammen dag og nåede at opsige sin stilling inden månedens udgang, da hun var blevet headhuntet til en konkurrent. LEA har i foråret søgt nye ejendomsadministratorer og bestyrelsen håber, at situationen er normaliseret efter sommeren. Der vil i 2007 regnskabet være større ejendomsadministrationshonorar på grund af, at Jytte Forum skulle have honorar for at overdrage ejendomsadministrationen til LEA og der hos LEA er et opstartgebyr på kr. 1 De store besparelser vil derfor først for alvor slå igennem i 2008 regnskabet. Lise Pedersen var utilfreds med, at LEA var svære at komme i kontakt med, samt at LEA havde tilmeldt hendes fællesomkostninger til PBS uden hendes vidende. Josefine Cathmont-Prynn gav udtryk for at servicen hos LEA var dårligere end hos Forum & Partnere. Hun mente, at Jytte Forum havde brugt mere tid på ejerne end LEA gør. Dertil svarede formanden, at LEA desværre er underbemandet for tiden, da det er en branche i kraftig vækst. Den kontaktperson Ejerforeningen havde fået, var blevet headhuntet af et andet firma, og man havde ikke fundet en afløser endnu. Josefine Cathmont-Prynn sagde også, at LEA ikke ville hjælpe hende med de problemer hun forelagde dem. Formanden og flere af de fremmødte spurgte til hvilke problemer det var LEA ikke ville hjælpe med, men det ville Josefine Cathmont-Prynn ikke oplyse. Josefine Cathmont-Prynn ville have lidt information om LEA s finansielle sikkerhed. Formanden kunne orientere generalforsamlingen om, at LEA er et af de ældste og største ejendomsadministrationsselskaber i Danmark, samt kautionsforsikret. 2. Udviklingsarbejde: Bestyrelsen har gennemført et større udviklingsarbejde omfattende et komplekst regneark i Excel, der indeholder alle ejendommenes data, herunder alle økonomiske data i de sidste 6 år, samt et nyt brevdesign i Word-format. Formålet er, at det skal være nemt for alle at kunne følge med, indgå i eller overtage bestyrelsens arbejde. 3. Hjemmeside: Bestyrelsen har udviklet en hjemmeside - - for at skabe synlighed om Ejerforeningens arbejde. Alle væsentlige forhold vil blive lagt på hjemmesiden, omdelt i form af et nyhedsbrev, eller et opslag på de nye opslagstavler. Kommentarer til hjemmesiden er meget velkomne. Josefine Cathmont-Prynn var utilfreds med, at bestyrelsen havde lagt et link til salgsopstillingen på hendes lejlighed på Ejerforeningens hjemmeside uden hendes tilladelse. Dertil svarede formanden, at han havde svært ved at se hvad sælgerne af ejerlejlighederne i ejendommene skulle have imod, at få eksponeret deres lejlighed til salg, samt at det var et tiltag som bestyrelsen håbede ville fremme salget af Ejerforeningens ejerlejligheder, hvorfor man havde lagt alle lejligheder, der var til salg i ejendommene på hjemmesiden. Esben Skougaard kunne dog tilføje, at disse links nu var fjernet. Lise Pedersen ønskede, at få sat Ejerforeningens nyhedsbreve op i opslagstavlerne i opgangene, så dem uden Internet også har mulighed for at læse dem. Hertil bemærkede formanden, at alle ejere får tilsendt/udleveret et print af alt hvad der på skrift kommer fra bestyrelsens side, hvorefter det bliver lagt på Ejerforeningens hjemmeside. 1 På en møde efter generalforsamlingen mellem LEA s direktion og bestyrelsen blev dette beløb halveret som en kompensation for at LEA havde haft startproblemer i første halvår Side 2 af 9

3 4. Ny introduktionsfolder, herunder en vurdering af håndværkere: Dette arbejde er foregået i samarbejde med vicevært Sonny Pedersen, der kender områdets håndværkere. For at lette adgangen til vigtig og nyttig information som ny ejer har bestyrelsen udarbejdet en introduktionsfolder, så man ved hvem man skal kontakte i en given situation. Bestyrelsen modtager gerne kommentarer til folderen eller hvis man har dårlige erfaringer med håndværkere i området, både dem der står på listen, men også andre. Hvis bestyrelsen kan få systematiseret valget af håndværkere over en periode har vi måske mulighed for at få en kollektiv rabat, både som ejere og som Ejerforening. Lise Pedersen bemærkede, at ejerne burde benytte de håndværkere viceværten benytter, da de kender bygningerne. Ofte skulle Ejerforeningens håndværkere ud og rette op på skader som andre end Ejerforeningens håndværkere havde forårsaget, når de f.eks. slukkede for vandpumperne. Dette kunne bestyrelsen kun tilslutte sig. 5. Opslagstavle: Det er opsat opslagstavler i opgangene. Disse opslagstavler er forbeholdt seriøs information til og mellem ejerne. Som ejer bør man tænke på hvad man hænger op på opslagstavlen og hvem der læser det, herunder potentielle købere af ejerlejligheder. Der har desværre været hængt opslag op i opgangene, der signalerede at ejendommene var kraftigt angrebet af fugt og skimmelsvampe og en del ejere, der havde deres ejerlejlighed til salg blev selvsagt vrede over denne form for manglende eftertænksomhed. Josefine Cathmont-Prynn var meget utilfreds med bestyrelsens skrivelse til ejerne tidligere på året. I skrivelsen blev det nævnt, at Josefine Cathmont-Prynn i forbindelse med skimmelsvamp i hendes lejlighed, som hun ville have at Ejerforeningen skulle udbedre, ville gå fra dør til dør, for at undersøge skimmelsvampproblematikken i begge ejendomme. Dette kunne bestyrelsen opfatte som en form for pression og efter 5 bestyrelsesmedlemmers mislykkede forsøg på at finde en mindelig løsning med hende, og en invitation fra bestyrelsen til et møde som blev afslået, blev Cathmont-Prynn af bestyrelsen advaret om konsekvenserne af hendes aktion. Hun gav på generalforsamlingen udtryk for, at hun troede, at bestyrelsen bluffede med hensyn til denne advarsel, hvortil formanden bemærkede, at bestyrelsen ikke bluffer. 2 Josefine Cathmont-Prynn understregede ligeledes, at hun ikke havde til hensigt, at presse bestyrelsen til at betale for afhjælpningen af hendes skimmelsvamp. Pia Horn var tilfreds med den professionelle tilgang til opgaverne bestyrelsen havde valgt, samt den måde man havde grebet problematikken med hensyn til skimmelsvamp an på. 6. Orientering om Undgå fugt og skimmelsvampe : Bestyrelsen fik tidligere på året en henvendelse fra en ejer om skimmelsvamp i vindueskarmen. Da man dårligt kan åbne en avis uden at læse om skimmelsvamp i såvel nyt som gammelt byggeri, valgte bestyrelsen at udarbejde en målrettet og praktisk anvendelig information om problemet for at forebygge at fugtskader opstår. 7. Nye vedtægter: Bestyrelsen har udarbejdet et nyt udkast til vedtægter for Ejerforeningen, som blev gennemgået under punkt Ny husorden: Bestyrelsen har udarbejdet et nyt udkast til husorden for Ejerforeningen, som blev gennemgået under punkt Ejerforeningens skyldnere: Ejerforeningen har fået bugt med skyldnerne. Bestyrelsen har drevet en opsøgende service og hjulpet de dårlige betalere med at få betalt fællesomkostningerne. Alle, der ikke betaler rettidigt, vil få et besøg af en person fra bestyrelsen. Og denne service holder ikke op før man har fået bragt sit forhold i orden. Af samme grund er samarbejdet med advokat Hanne Magnussen ophørt, idet LEA og bestyrelsen ikke længere har behov for advokatbistand. 10. Problemer med overholdelse af den gamle husorden: Der har været enkelte klager. Det har bl.a. været om for høj musik, støjende børn i opgangene sent om aftenen, fodtøj i trappeopgangene, uhensigtsmæssig parkering ved Stradellasvej og at ens vasketid er snuppet. Bestyrelsen henstiller kraftigt til, at man overholder husordenen, idet bestyrelsen ellers må tage alvorligere fat om problemerne. 2 Efter at Josefine Cathmont-Prynn havde modtaget advarslen om, at bestyrelsen vil sende en skrivelse ud til alle ejere, dersom hun ikke standsede sin aktion med opslag i opgangene, meddelte hun i mail af 12. februar 2007 til bestyrelsen, at Gør I bare det. I er yderst velkomne til at sende en skrivelse rundt. Side 3 af 9

4 11. Karens Minde projektet: Byggeriet starter 1. juli Bestyrelsen har vurderet, om Ejerforeningen skal få foretaget en fotografering af ejendommen Tartinisvej inden kommunen påbegynder byggeriet. Dette for senere at kunne dokumentere eventuelle sætningsskader, når entreprenørerne skal pilotere. Ejerforeningens arkitekt og forsikringsselskab har ikke tilrådet en fotografering, da det vil koste ca kr. Sonny Pedersen har orienteret bestyrelsen om, at der er plads til skråparkeringspladser på det 9 meter brede areal, målt fra husmuren. Dette anlægsarbejde vil bestyrelsen forsøge at koordinere med Københavns Kommune, så Ejerforeningen måske kan spare en del af omkostningerne. Lise Pedersen mente, at kommunen har ansvaret for og pligt til at foretage en fotografering af ejendommen Tartinisvej i forbindelse med det nye byggeri. Bestyrelsen var glade for denne nyttige information og vil forfølge sagen straks Ansøgning til tilskud til bygningsvedligeholdelse: Bestyrelsen har ansøgt Københavns Kommune om tilskud til vedligeholdelse af klimaskærm, det vil sige nyt tag og nye vinduer. Kommunen vil give svar ca. 1. oktober 2007, men det er tvivlsomt, om Ejerforeningen får tilskud. Kommunen støtter i år et andet geografisk område end Ejerforeningens og her er det primært nye badeværelser, der står på dagsordenen (1. prioritet). Teknisk set ligger Ejerforeningen med en 3. prioritet. Byggeprojektet udgør ca. 8 mio. kr. plus moms, dvs. i alt ca. 10 mio. kr. Bestyrelsen har i ansøgningen fundet alle tænkelige argumenter frem for at netop Ejerforeningen skal have tilskud. 13. Bredbånd, IP-telefoni og IP-TV: Der har været kontakt til de største udbydere af bredbånd, IP-telefoni og IP-TV, det vil sige Dansk Bredbånd (FTH Bredbånd A/S), ComX Networks A/S og Telelet A/S (TDC datterselskab). Der har været delte opfattelse af hvem valget skulle falde på, flertallet er mest stemt for ComX og formanden har ikke taget stilling endnu, idet han ikke mener, at der er et tilstrækkeligt grundlag at træffe en beslutning på endnu. I foråret 2007 har ComX, med IT-mangemillionæren Finn Helmer i ejerkredsen og ledelse, på grund af voldsomme økonomiske tab (ca. 3-5 mio. kr. pr. måned) fået alvorlige problemer. Bestyrelsen har derfor besluttet, at sætte projektet i bero indtil videre, men andre af Ejerforeningens medlemmer må gerne arbejde videre med sagen. 14. Renovering af gårdmiljøet mellem de to ejendomme: Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder for, at forbedre miljøet mellem de to ejendomme, men valgte i første omgang at nedprioritere dette til man ved om Ejerforeningen får tilskud af kommunen. Ellers er der mulighed for at Ejerforeningen kan gennemføre en ansigtsløftning af området på en arbejdsdag til efteråret Lise Pedersen havde et forslag om, at nedlægge en del af tørrestativet til fordel for nogle markedsparasoller. Selina Grolin havde et ønske om, at få en form for sliske til trapperne til kælderrummene, for at gøre det lettere at få barnevogne og lignende op af og ned i kælderen. 15. Arbejdsdag: Bestyrelsen havde luftet muligheden for at arrangere en arbejdsdag. De ting Ejerforeningen kunne udføre ville være f.eks. skære hegnet ned på tørrepladsen, fjerne fliser, plante græs, beskæring af træer mellem ejendommene, skifte tøjsnor, flytning af borde og bænke, opsætning af blomsterkummer m.v. Esben M. Skougaard tilføjede, at arbejdsdagen også er et forsøg på at lave et socialt arrangement for beboerne. 16. Bestyrelsens fremtidige opgaver, udover opfølgning på ovennævnte: a) Optimering af formue. Dette vil bestyrelsen sammen med LEA arbejde på efter sommeren. b) Forsikringsforhold. Ejerforeningen er i dag forsikret i Codan. Det er muligt, at vi vil kunne opnå bedre forsikring via LEA. c) Opdatering af ansættelses- og lejekontrakt med vicevært. Det eksisterende aftalegrundlag er forældet, svært gennemskueligt og næppe i overensstemmelse med nuværende lovgivning. 3 Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt dette forhold. Københavns Kommune, Center for Byggeri, afviser kravet i henhold til byggelovens 12, men henviser til Boligselskabet Kærbo som er bygherre. Kærbo har henvist sagen til deres tekniske rådgivere Domea, hvor det af afdelingschef Karsten Pedersen blev oplyst, at byggeriet først forventes igangsat i begyndelsen af det nye år, samt at bestyrelsen vil blive kontaktet med hensyn til en byggeteknisk gennemgang af ejendommen inden byggeriet påbegyndes. Bestyrelsen er blevet bekendt med at der foreligger en dispensationsansøgning fra bygherrens side og har begæret aktindsigt. Dispensationen vedrører et højere byggeri end tilladt. Det er dog sandsynligt at dispensation bliver givet, men sagen er endnu ikke afgjort. Bestyrelsen har selvsagt ikke undladt at lade kommunen forstå, at rigtig mange ejere er meget utilfreds med byggeriet. Side 4 af 9

5 d) Elforsyning til ejendommene, herunder målerproblematikken som følge af den omlægning af betalingsmønsteret som DONG har gennemført. 4 Ad litra b: Lise Pedersen orientere om, at Ejerforeningen havde brugt Codan som forsikringsselskab i rigtig mange år og at dette samarbejde havde fungeret meget tilfredsstillende. Hun håbede ikke, at bestyrelsen ville gå på kompromis med den kvalitet ved at vælge et forsikringsselskab, der er billigere, men som også har en dårligere service. Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen generelt ikke går på kompromis med den kvalitet Ejerforeningen har i dag, men kan bestyrelsen få den samme ydelse til en lavere pris, så vil bestyrelsen vælge det, men vi taler selvsagt ikke om småpenge. 5 Ad 2: Forelæggelse af årsregnskab for 2006 med revisors påtegning for godkendelse Formanden gennemgik kort årsregnskabet og besvarede de spørgsmål, der blev stillet. Herefter blev årsregnskabet for 2006 godkendt. Ad 3: Forelæggelse af budget for 2007 Bestyrelsen fremlagde et budget for 2007, der fremgår af tabellen neden for. Budgettet er rimelig forsigtigt, idet specielt vedligeholdelsesomkostningerne kan variere meget, hvis der sker uforudsete ting. Der er lagt sikkerheder ind diverse steder. Der er budgetteret med en stigning i fællesomkostningerne på samme beløbsmæssige stigning som sidste år, det vil sige ca kr. 6 Det giver følgende nye fordelingstal: Antal Fordelingstal Fordeling Beløb Stigning Beløb Specifikation Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Vand Forsikringer og kontingenter Vicevært og varmemester Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Andre omkostninger Elektricitet minus vaskeriindtægt Renteindtægt Diverse (funktionærbolig) I alt: Resultat, overført fra tidl. år Hensat til tab på fællesydelser Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til større vedligeholdelse Hensat til tab Hensættelser i alt: Omkostninger og hensættelser Opkrævet aconto Overskud/underskud tidl. år Der har efter generalforsamlingen været et program, Kontant, i DR1 TV, der satte fokus på DONGs kraftige prisstigninger, se mere herom: 5 De samlede forsikringer er steget fra kr. i 2005 til kr. i Dette er en stigning på 8,5 % p.a. over perioden , hvilket er en del over stigningen i nettoprisindekset for samme periode (1,2-2,7 % p.a.). Bestyrelsen har efter generalforsamlingen undersøgt andre ejendommes fællesomkostninger og sammenholdt dem med Ejerforeningens og her ligger Ejerforeningens fællesomkostninger på niveau med de i området undersøgte ejerlejligheder, faktisk marginalt under. Side 5 af 9

6 Overskud/underskud Disponering Overført Morten Krüger havde en rettelse til bestyrelsens regnskabsopstilling for Rettelsen er indarbejdet i ovennævnte tabel. Morten Krüger ville ikke stemme for en stigning på ca. 100 kr. i fællesudgifter. Pia Horn ville heller ikke stemme for højere fællesudgifter. Christel Sølager syntes, at det var i orden med en forhøjelse af fællesudgifterne. Da nogle ikke ville godkende budgettet, blev der gennemført en afstemning via håndsoprækning. 3 stemte imod og resten for, hvorefter budgettet blev godkendt. Ad 4: Valg af formand af bestyrelsen Pauli Andersen bekræftede, at han gerne ville genopstille til formandsposten. Ingen andre stillede op. Pauli Andersen blev genvalgt med akklamation og takkede for valget. Ad 5: Valg af andre medlemmer til bestyrelsen De nuværende bestyrelsesmedlemmer, bortset fra Morten Lundgaard Hansen, var villige til genvalg. Herudover opstillede Selina Grolin. Der var ikke yderligere kandidater, hvorefter samtlige kandidater blev valgt. Bestyrelsen ser herefter således ud: Pauli Andersen, formand, Mågevej 4, Hørsholm Esben Møller Skougaard, Stradellasvej 30, st. t.v. Brian Ahler, Stradellasvej 34, 1. m.f. t.v. Jacob Stawitski, Tartinisvej, 32, 1. m.f. t.v. Selina Grolin, Tartinisvej 30, 2. t.v. Ad 6: Valg af eventuelle suppleanter Som suppleanter stillede Morten Lundgaard Hansen og Pia Horn op. Der var ikke yderligere kandidater, hvorefter begge blev valgt. Ad 7: Valg af revisor Revisionsfirmaet KPMG blev ikke genvalgt. I stedet blev Revisionsfirmaet Arne Stahlfest, statsautoriseret revisor, valgt, idet Ejerforeningen herved kan halvere omkostningerne til revision og bevare samme kvalitet. Ad 8: Forslag fra bestyrelsen 8.1: Forslag til nye vedtægter: Der blev på generalforsamlingen vedtaget følgende ændringer til det fremsendte udkast til vedtægter. Ad 1, stk. 5, 4. linie: Bestyrelsen kan fastsætte.. erstattes med Generalforsamlingen kan fastsætte... To ejere stemte imod dette punkt. Ad 6, stk. 1, ændres til følgende: Ethvert medlem har stemmeret under forudsætning af, at medlemmet ikke til ejerforeningen har en restance på mere end to måneders fællesomkostninger. Ad 16, stk. 1, tilføjes: Opkrævning af gebyr er betinget af, at varsling af arbejdsdagen er sket med et varsel på mindst to måneder. Ad 17, stk. 1, ændres til følgende: Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende navn på lejeren/lejerne til ejerforeningens administrator. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve en kopi af lejekontrakten. Ad 17, stk. 2, ændres til følgende: Der må ikke drives erhverv fra ejerlejlighederne til gene for beboerne. Josefine Cathmont-Prynn ville have et forbud med i vedtægterne mod at smide affald ud af vinduerne. Dette punkt blev henvist til husordenen. De nye vedtægter blev med generalforsamlingens tilføjelser godkendt og vil blive sendt til tinglysning. 8.2 Forslag til ny husorden Der blev på generalforsamlingen vedtaget følgende ændringer til det fremsendte udkast til husorden. Ad Affald, Papiraffald: Der blev foretager nogle mindre justeringer, samt præciseret at bleer og kattegrus ikke må kastes i affaldsskakten. Side 6 af 9

7 Ad Akvarie: Udgår, da Lise Pedersen kunne oplyse, at det er omfattet af Ejerforeningens bygningsforsikring. Ad EL, gas og VVS, 2. afsnit: Det blev fra Sonny Pedersens side præciseret, at ejere direkte skal kontakte en relevant håndværker. Der er problemer med personer, som ikke er en del af Ejerforeningen, der benytter Ejerforeningens område (arealet for Stradellasvej 30-34) til at lufte hunde. Sony Pedersen køber skilte der henviser til, at Ejerforeningens grund kun er for Ejerforeningens beboere. Josefine Cathmont-Prynn ville have et forbud med i husordenen mod at smide affald ud af vinduerne. Dette punkt er allerede indeholdt i husordenen. 7 Den nye husorden blev godkendt med ovenstående samt Sonny Pedersens rettelser/tilføjelser. 8.3 Forslag om bygningsvedligeholdelse Når Ejerforeningen planlægger at udføre større vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejder kræver det, at Ejerforeningens økonomiske forhold er afklaret, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt arbejdet ikke kan finansieres over de eksisterende fællesudgifter må Ejerforeningen enten opkræve et ekstrabeløb eller optage lån. Lån kan eksempelvis foregå ved, at den enkelte ejer optager realkredit- eller banklån, eller at Ejerforeningen optager et fælleslån. Optagelse af fælleslån kan normalt besluttes ved simpelt flertal på generalforsamlingen. Kræver det kvalificeret flertal for at vedtage det arbejde, der skal finansieres vil dette også være påkrævet for beslutningen om fælleslån. Det er ofte banker, der yder fælleslån til ejerforeninger, og banken vil typisk som sikkerhed for lånet kræve solidarisk hæftelse af ejerforeningens medlemmer. Dog hæfter medlemmet normalt kun for 1,5 gang sit eget lån. Selvom banklånet optages som fælleslån af Ejerforeningen med samtlige medlemmer som låntagere, så er det muligt for hvert enkelt medlem at opnå rentefradragsret i forhold til fordelingstallet. Det kræver dog, at lånet er optaget på en af følgende måder: 1. Det enkelte medlem er låntager. 2. Det enkelte medlem er låntager, og Ejerforeningen administrerer og er kautionist for lånet. 3. Lånet ydes som et fælleslån til Ejerforeningen, med angivelse af hvert enkelt medlem som låntager for så stor en del at lånet, som svarer til fordelingstallet på den enkelte lejlighed. Det er dog en betingelse, at medlemmerne hæfter solidarisk for det samlede beløb. Generelt for disse tre lånemuligheder gælder, at lånet udbetales til og administreres af Ejerforeningen. Ydelsen til lånet betales via medlemmernes indbetaling til foreningens samlede fællesudgifter, og hvert år giver Ejerforeningen meddelelse om det enkelte medlems andel i renter og gæld. For at være sikker på muligheden for fradragsret for det enkelte medlems andel af renter i ejerforeningens fælleslån er det en god idé, at indhente en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet, om der kan opnås fradragsret i det aktuelle tilfælde, men jf. neden for er mulighederne gode: En ejerforening anmodede Ligningsrådet om bindende forhåndsbesked på spørgsmålet, om de enkelte medlemmer af foreningen ville kunne fradrage deres andel af den samlede renteudgift på et fælleslån, der påtænktes optaget af ejerforeningen. Ligningsrådet fastslog indledningsvist, at ejerforeningen var et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6. Rådet fastslog dernæst, at ejerforeningen ved optagelsen af fælleslånet ikke ville handle på egne vegne, men på medlemmernes vegne som fuldmægtig for disse. De med fælleslånet forbundne renteudgifter ville i konsekvens heraf skulle henføres til medlemmerne af ejerforeningen som rette udgiftshavere. De enkelte medlemmer - og ikke ejerforeningen - ville dermed kunne fradrage deres andel efter fordelingstal af den samlede renteudgift på fælleslånet, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra e. Se også Ligningsvejledningen 2002 S.A.1.10, A.E En forudsætning for at opnå fradragsret er, at fælleslånet anvendes til renoveringsaktiviteter for ejendommen. Fælleslån optaget i forbindelse med, at Ejerforeningen eksempelvis vil købe en funktionærbolig i ejendommen, giver ikke hvert enkelt medlem mulighed for at fradrage fælleslånets renter. Der er tale om et bankfinansieret annuitetslån, det vil sige et lån hvor låntager gennem hele lånets løbetid betaler lige store ydelser, omfattende afdrag og rente (rentebeløbet falder og afdragsbeløbet stiger). Lånet er med variabel rente, p.t. 5,5-6,0 % p.a., og reguleres i forhold til Nationalbankens udlånsrente. Der tilskrives rente en gang om året og ydelsen betales kvartalsvis. Det vil koste ca kr. pr. år at låne 10 mio. kr. Betaler en ejer ikke ydelserne til Ejerforeningen vil foreningen kunne begære ejerlejligheden på tvangsauktion. Da fælleslånet er optaget i ejerforeningsregi og ikke med pant i de enkelte ejerlejligheder, forfalder den del af restgælden, der kan henføres til den pågældende ejerlejlighed, ikke ved tvangsauktion. En tvangsauktionskøber er pligtig til at fortsætte med at betale ydelserne på fælleslånet til ejerforeningen. Fælleslån er en særdeles attraktiv finansieringsform uden den store risiko for Ejerforeningen eller dens medlemmer. 7 Intet affald må kastes ud fra vinduerne. Side 7 af 9

8 Byggetekniske forhold I det oprindelige oplæg fra Ejerforeningens arkitekt, er der budgetteret med træ/alu-vinduer, dvs. træ indvendigt og aluminium udvendigt. Dette er den mest udbredte vinduestype i Danmark. Disse vinduer har en levetid på år med en forventet vedligeholdelse indvendigt på 20 år og udvendigt 30 år. Plastic vinduer kan ikke vedligeholdes, men nedbrydes af solens ultraviolette stråler og har en levetid på ca. 45 år. Plastvinduer er ca. 30 % billigere end træ/alu-vinduer. Alu/ alu-vinduer er ca. 30 % dyrere end træ/alu-vinduer. Ejerforeningens ejendomme er ikke egnet til alu/alu-vinduer af hensyn til fastgørelse i murfalsene og indvendigt følgearbejde i vindueslysninger og vinduespladser. Et nyt tegltag med undertag holder i ca år. Bestyrelsen har udarbejdet et overslag over byggeomkostninger: Bygningsdel/år 2008/09 Tagrenovering, ca m m. isolering, tagrender og nedløb 0 Facader, vinduer og døre ekskl kælderfag, gennemsnit 115/6 fag 0 Faldstammer køkken 0 Faldstammer toilet Brugsvandsrør? Stillads- og byggepladsomkostninger (3 mdr.) All-risk forsikring Rådgiverhonorar Byggesagsadministration I alt, ekskl. moms I alt, inkl. moms Ejendommene står endvidere overfor en betydelig omkostning til udskiftning af koldt og varmt brugsvandsrør, men det vil også indgå i projektet. Pr. ultimo 2007 har Ejerforeningen opsparet ca. 2 mio. kr., så restgældsfinansieringen andrager ca kr. En fælleslån på kr. vil koste ca kr. over 30 år, ca kr. over 40 år og ca kr. over 50 år. Stigningen i fællesomkostningerne udgjorde sidste år kr. Den samme stigning er foreslået af bestyrelsen for 2007/08. For en stigning på yderligere 2 gange samme stigning, det vil sige i alt kr. vil Ejerforeningen kunne afvikle en gæld på kr. over 30 år. Der er i denne beregning ikke taget højde for besparelser i de løbende vedligeholdelsesomkostninger, da denne på nuværende tidspunkt er vanskelig at vurdere, men bestyrelsen vil tilstræbe, at yderligere stigninger i henlæggelserne til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, vil blive modsvaret af tilsvarende besparelser i energiomkostningerne, således at ejernes nettoøkonomi forbliver uændret. Det vil sig f.eks. 200 kr. mere om måneden i fællesomkostninger og en reduktion på varmeregningen på 200 kr. pr. måned. Det der er værd at bemærke, at Ejerforeningens medlemmer, når byggeprojektet er færdigt, står med ejerlejligheder, der vil være steget betydeligt i værdi, uden at det reelt har kostet ejerne mere end hvad der svarer til en pizza om måneden. Der blev fra generalforsamlingens side givet grønt lys til bestyrelsen om at gå videre med dette projekt og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger et konkret og gennemarbejdet projekt. Ad 8.4 Orientering om bredbånd, internettelefoni og IP-TV Bestyrelsen orienterede om status på projektet: Analyse af alternative muligheder for telefoni (VoIP), data/internet/bredbånd og CATV og IPTV TDC TDC ComX ComX Bredbånd Bredbånd Telelet Telelet Telelet Oprettelse 495,00 Super Bredbånd 799,00 8Mb/ ,00 6M/6M 295,00 10/10M 199,00 199,00 4M/1M Bredbånd 474,00 2Mb/ ,00 4M/4M 195,00 2/2M 99,00 99,00 2M/512 Internet 299,00 512/128K 110,00 2M/2M 95,00 512K 45,00 45,00 256/128 Kombi 299,00 10M/10M 4M/1M Kabel TV oprettelse 495,00 Kabel TV stor pakke 318,00 239,00 318,00 Kabel TV mellem pakke 240,00 149,00 149,00 240,00 Kabel TV lille pakke 149,70 49,00 79,00 149,70 Fastnet oprettelse 950,00 820,00 Fastnet overflytning 0,00 345,00 Fastnet oprettelse tlf.nr. 0,00 130,00 Side 8 af 9

9 Fastnet abonnement/mdr. 119,00 0,00 0,00 109,00 29,00 Fastnet tjenester/mdr. 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fastnet samtale/mdr. 200,50 79,00 85,00 0,00 80,00 Serviceaftale/mdr. 18,00 12,00 12,00 EF's udgift total EF's udgift pr. lejlighed 7.879, , ,00 EF's udgift pr. mdr. Bestyrelsen har valgt at sætte dette tiltag i bero, da markedet for disse produkter for tiden er i stor udvikling og en af de store spillere på dette marked (ComX) har store økonomiske problemer. Det kræver meget tid at holde sig opdateret på denne front, og bestyrelsen har valgt at bruge tiden på andre opgaver. Bestyrelsen spurgte de fremmødte om der var en eller flere, der havde lyst til at forsætte bestyrelsens arbejde, men ingen meldte sig. Jonas Kongsøre Christensen kunne måske være interesseret, men har ikke p.t. den fornødne tid. Bestyrelsen genoptager arbejdet, når markedet er mere stabilt og vigtigere opgaver er udført. Generalforsamlingen havde forståelse for dette. Ad 9 Eventuelt Endnu engang er der problemer med at folk ikke overholder deres vasketider. Der var forslag om at sætte skilte op, som opfordrer folk til at overholde vasketiderne. Der var herefter ikke flere bemærkninger under eventuelt. Dirigenten hævede generalforsamlingen ca. kl. 22. Referenter: Esben Møller Skougaard og Morten Lundgaard Hansen. Side 9 af 9

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere