Indretning af mælkerum Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indretning af mælkerum Vejledning"

Transkript

1 Indretning af mælkerum Vejledning 2010 vfl.dk

2 Indretning af mælkerum med servicerum, 3. udgave Vejledning Redaktør Faglig review Layout Grafik Fotos Udgiver Udgivelse Oplag Netversion ISBN Helge Kromann Vibeke Fladkjær Nielsen Inger Camilla Fabricius Kirsten Thorvig Kjeldsen, BYG LandboMidtØst Helge Kromann Videncentret for Landbrug, Kvæg Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N T , F , W vfl.dk 3. udgave, januar eks Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

3 Indretning af mælkerum med servicerum, 3. udgave Vejledning Disposition Forord Indholdsfortegnelse Indledning Definitioner Mælkerum Fem eksempler på indretning af mælkerum Placering af mælkerum Generelle hygiejneforhold Smittebeskyttelse Tilkørselsforhold og udearealer Dimensionering Typer af mælkekøletanke Teknikrum Servicerum Sikkerhed og personaleforhold Overflader og materialevalg Afløb Ventilation Lys El-installationer VVS Bilag 1: - Tjekliste (byggevejledning) Bilag 2: - Love og bekendtgørelser - Litteraturliste Stikordsregister Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

4 Forord Denne vejledning er udarbejdet til brug i forbindelse med indretning af ny serviceafdeling eller renovering af eksisterende forhold omkring håndtering og opbevaring af mælk på gården. Vejledningen henvender sig til rådgivere, udstyrsleverandører, entreprenører og landmænd, der arbejder med planlægning, indretning og drift af staldanlæg til mælkeproduktion. Vejledningen er udarbejdet for at give en samlet fremstilling af gældende lovgivning og almindelig praksis omkring opbevaring og håndtering af mælk. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med: - Eskil Nilsson, Arla Foods - Jesper Bo Petersen, Arla Foods - Mats Gyllenswärd, Svensk Mjölk - Per Justesen m.fl., Projektgruppen Teknik på gården, VFL, Kvæg - Ole Ugelvig, Rasmus Nielsen, Poul Kirkegaard, DLBR Kvægstalde - Gunnar Schmidt, Teknikrådgiver, Byggeri og Teknik I/S - Vibeke Fladkær Nielsen, Team Produktionsanlæg, VFL, Kvæg - Kurt Mortensen, Energirådgiver, Energi Midt - Leverandører af malkeudstyr og mælkekøletanke /Videncentret for Landbrug, Kvæg, december Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

5 Indhold Disposition... 3 Forord... 4 Indhold... 5 Indledning... 6 Definitioner... 7 Mælkerum... 8 Fem forskellige mælkerum... 9 Placering af mælkerum Generelle hygiejneforhold Smittebeskyttelse Tilkørselsforhold og udearealer...18 Dimensionering Typer af mælkekøletanke...20 Definition af tankbegreber...20 Indendørs tank...20 Udendørs tank...20 Buffertank...20 Kompressorrum...21 Teknikrum...21 Depot...22 Kemirum...22 Kølemaskine...22 Servicerum...23 Indgang/sluse...23 Omklædning/bad...23 Toilet...23 Frokoststue/mødelokale...23 Kontor...23 Sikkerhed og personaleforhold...24 Overflader og materialevalg...25 Gulvklinker...25 Vægfliser...25 Kunststofprodukter...25 Gulvbelægning...25 Vægbeklædning...25 Loftbeklædning...25 Afløb Ventilation...27 Lys...28 El-installationer...29 VVS...30 Indføring...30 Ledningssystem...30 Dimensionering af vandledninger...30 Vandmængder...30 Rengøring af mælkekøletank...30 Rengøring af konventionelle malkeanlæg...32 Rengøring af AMS...32 Rengøring af koens yver...32 Rengøring af malkestald og opsamlingsplads...32 Rengøring af AMS-rum og malkepladser...32 Forkøling af mælk...33 AMS...33 Konventionel malkning...34 Varmt vand...34 Genbrug af kølevand Varmegenvinding Teknisk isolering Bilag 1. Tjekliste...38 Placering...38 Mælkerum, indretning og dimension...38 Teknikrum, indretning og dimension...38 Overflader, gulv, vægge og loft...38 Afløb...39 Ventilation...39 Lys...39 Hygiejne...40 El-installation...40 VVS-installation...40 Sikkerhed og personaleforhold...40 Bilag Love og bekendtgørelser Litteraturliste Stikordsregister...42 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

6 Indledning Mælkerummet er et rum, hvor der opbevares fødevarer. Derfor skal der lægges stor vægt på hygiejne og optimale forhold for håndtering, nedkøling og opbevaring af mælken. Der håndteres efterhånden store mængder mælk på den enkelte bedrift, så der forventes samme høje standard som på et mejeri. Mælkerummet bør ikke anvendes som indgangsparti til stalden. Kun malkepersonale, tankvognschaufføren og servicepersonale til malke- og køleanlæg bør benytte rummet. Mælkerummet skal samtidig være et godt og sikkert arbejdssted for de ansatte samt tilgængeligt og bekvemt for tankvognschaufføren og andet servicepersonale. Da der til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletank anvendes stærke kemikalier og rengøringsmidler, stilles der store krav til holdbarheden af inventar og byggematerialer. Denne vejledning indeholder de vigtigste forhold omkring funktion og indretning af mælkerum og de tilhørende faciliteter. Det er hensigten, at vejledningen kan medvirke til, at både nybyggeri og renovering med nyindretning af eksisterende mælkerum gennemføres fagligt og miljømæssigt forsvarligt med fokus på fødevaresikkerhed, mælkekvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Inden renovering og nybygning af mælkerum påbegyndes, bør man kontakte sit mejeri, så eventuelle krav omkring opbevarings- og afhentningsforhold kan afklares. 6 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

7 Definitioner Mælkerum Rum, hvori hele eller dele af mælkekøletanken, er placeret, og hvor mælken afhentes til mejeriet, eller rum i forbindelse med udendørs tanke, hvor tilslutningsstudsen og alle øvrige rørforbindelser er ført til, og hvor mælken afhentes. Miniafhentningsrum Fritliggende rum i forbindelse med en udendørs mælkekøletank, hvorfra mælken afhentes. Rummet kan eventuelt være en integreret del af selve tanken. Teknikrum og øvrige rum Rum, hvor teknisk udstyr, som har relation til malkeanlæg og kølesystem, er placeret. Servicerum Rum, hvor personalet har omklædning, toilet, frokoststue og indgang til staldanlægget. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

8 Mælkerum Indretning af mælkerum og teknikrum afhænger i høj grad af malkesystem, tanktype og kølesystem. Mælkerummet er et rum, hvor der opbevares fødevarer. Det skal være i god hygiejnisk stand og kunne holdes rent og ryddet. Generelt gælder det for mælkerum, at følgende skal være i orden Isolering, der gør rummet frostfrit, eventuelt med supplerende varme i gulvet Ventilation, der hele tiden sikrer frisk luft; gerne mekanisk ventilation Lukket for hunde, katte, fluer og alle former for skadedyr Overflader, som er lette at rengøre og bestandige over for de anvendte rengøringsmidler Mælkekøletank og andet udstyr kan med fordel placeres på en repos Indgangsdør (gerne indadgående dør, som giver let adgang for chaufføren og beskytter døren i tilfælde af kraftige vinstød); alternativt en skydedør Tagrende over dør, såfremt døren er placeret under tagudhæng Lys i mælkerummet, som tændes ved indgangsdøren Mælkerummet bør kun benyttes af tankvognschaufføren, malke personale og eventuelt servicefolk. Ud over mælkekøletanken, inklusive diverse ventilarrangementer, bør der kun være følgende i rummet Afhentningsstuds, hvor afstanden - fra indgangsdør til tankstuds er max. 160 cm - mellem væg og tankstuds er min. 120 cm Afløb Vaskeautomat med styretavle og tankalarm Styretavle til malkeanlæg/ams Håndvask (chaufføren skal kunne vaske hænder) Tappehane med slange Infotavle (leveres fra mejeriet) Udluftningsrør fra køletank afsluttes i mælkerummet (I forbindelse med fyldning og tømning må der kun ske udskiftning af luft via et rum uden forurening). Desuden kan følgende være placeret i rummet Vaskeautomat til mælkekøletanken og malkeanlæg Mælkefilter (kan placeres i malkestald og AMS-rum) Plade-/rørkølere Buffertank (kan placeres i AMS-rum) og ekstra tank Mælkeudskiller/mælkepumpe (udskillergrav) Vaskemaskine til klude Stålbord med vask og trådhylde (varmt og koldt vand) CIP-anlæg. Adgang til mælkerum med indadgående dør og direkte adgang til afhentningsstudsen. 8 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

9 Fem forskellige mælkerum eksempler på indretning I det følgende er gengivet fem forskellige indretningsmodeller til mælkerum. De tre første modeller viser liggende tanke og de to sidste stående tanke (silotanke). Model 1 Mælkerum med indendørs, liggende mælkekøletank, men hvor kun fronten af køletanken med tankstuds og mandedæksel er inde i rummet. Resten af køletanken er placeret i teknikrummet. Bemærk, at der i forbindelse med køletanken skal være Minimum 50 cm mellem tank og væg Minimum 50 cm mellem tank og loft Mandedæksel skal kunne åbnes helt, og tanken skal let kunne inspiceres, hvorfor der ved mandedækslet skal være minimum 60 cm (gerne mere). Fordele Lille område, som er let at rengøre og holde i orden God ventilation kan sikres med en almindelig bade værelsesventilator, som må/kan køre konstant uden det store energiforbrug. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

10 Fem forskellige mælkerum Model 2 Mælkerum for udendørs liggende tanke, hvor kun fronten af køletanken med tankstuds og mandedæksel er inde i rummet; resten af køletanken er placeret ude i det fri. Bemærk, at der i forbindelse med køletanken skal være Minimum 50 cm mellem tank og væg Minimum 50 cm mellem tank og loft Mandedæksel skal kunne åbnes helt, og tanken skal let kunne inspiceres, hvorfor der ved mandedækslet skal være minimum 60 cm (gerne mere). Fordele Lille område, som er let at rengøre og holde i orden God ventilation kan sikres med en almindelig bade værelsesventilator, som må/kan køre konstant uden det store energiforbrug. 10 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

11 Model 3 Mælkerum med indendørs liggende tanke, hvor hele køletanken er placeret i rummet. Bemærk, at der i forbindelse med køletanken skal være Minimum 50 cm mellem tank og væg Minimum 50 cm mellem tank og loft Mandedæksel skal kunne åbnes helt, og tanken skal let kunne inspiceres, hvorfor der ved mandedækslet skal være minimum 60 cm (gerne mere). Fordele Tanken står inde i et rent og isoleret rum. Ulemper Hele rummet fungerer som mælkerum, hvorfor der er mere renhold og udstyr, der afgiver forurening, f.eks. skal vakuumpumper placeres i et andet rum. Æ g v l Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

12 Fem forskellige mælkerum Model 4 Mælkerum placeret i servicebygning i forbindelse med udendørs stående tank (silotank). Fordele Lille område, som er let at rengøre og holde i orden God ventilation kan sikres med en almindelig badeværelsesventilator, som må/kan køre konstant uden det store energiforbrug. Ulemper Direkte sol på tanken. Mælkerum indeholdende - Tankstuds - Vaskeautomat - Pladekøler - Mælkefilter - Håndvask. 12 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

13 Model 5 Mælkerum placeret fritliggende / integreret i forbindelse med udendørs stående tank (silotank). Fordele Lille område, som er let at rengøre og holde i orden Tanken kan placeres uafhængigt af de øvrige servicerum Giver mulighed for at kunne køre direkte til tanken i forbindelse med afhentning Godt alternativ i forbindelse med udskiftning af en eksisterende tank God ventilation kan sikres med en almindelig badeværelsesventilator, som må/kan køre konstant uden det store energiforbrug. Ulemper Direkte sol på tanken. Afstandskrav: Mellem tank og væg anbefales 50 cm Afstand mellem tank og loft skal være minimum 60 cm (Mandedækslet skal kunne åbnes helt, og tanken skal let kunne inspiceres) Afstand fra dør til tilslutningsstuds maksimum 160 cm Mellem væg og tilslutningsstuds minimum 120 cm (Hvis tanken har udløb mod væg) Døre mellem forrum, gang, mælkerum og stald bør være minimum 90 cm bred. Jævnfør Tekniske krav til mælkekøletanke, februar Silotank med integreret afhentningsrum. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

14 Placering af mælkerum Generelle anbefalinger til placering af mælkerummet Tilslutningsstudsen skal kunne nås fra en tankbil med en seks meter lang slange Tankvognens side eller bagklap vil ved afhentning af mælk holde ca. 1,5 meter fra mælkerumsdøren Afhentning skal helst kunne ske fra tankvognens venstre side Tankvognen skal kunne køre til mælkerummet uden at skulle bakke. Er mælkerummet placeret i et hjørne af bygningen, kan mælkerumsdøren placeres ud mod tankvognens holdeplads og udendørstanken placeres på den anden side, så tankvognen kan køre lige til mælkerumsdøren uden at skulle bakke. Er udendørstanken placeret langs samme facade/gavl som mælkerumsdøren, skal mælkerummet etableres med en karnap eller andet indgangsparti til placering af udløbsstudsen, ellers kan tankvognens sugeslange ikke nå ind, hvis der skal kunne køres direkte til mælkerumsdøren uden at skulle bakke. Skitse af udendørs tank placeret ved et hjørne af bygningen. 14 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

15 Silotank placeret ved gavl af kostald. Mælkerum udført som karnap, der sikrer, at tankvognen kan køre direkte frem til tanken. Udendørs tanke skal holdes fri af jorden, f.eks. ved placering på en støbt platform/tankfundament. Skitse af udendørs tank placeret på gavl/facade. Der må ikke være beplantning, træer og buske inden for fem meter fra tanken. Det bør være muligt at kunne udskifte mælkekøletanken og andet udstyr, uden der skal slås hul i muren. Derfor bør adgangen bestå af et dørparti med et aftageligt sideparti, en dobbelt dør, skydedør eller vippeport. Hvis tanken er delvis placeret i teknikrummet, kan en udskiftning af tanken eventuelt ske via teknikrummet. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

16 Generelle hygiejneforhold Mælkerummet bør ikke anvendes som indgang til stalden. Kun malkepersonalet, tankvognschaufføren og servicepersonale til malkeanlæg og køletank bør have adgang til mælkerummet. rummet bør af hygiejniske årsager ikke være placeret lige ud til disse. Tilkørselsveje til mælkerummet bør heller ikke ligge ud til drivgange eller krydse drivgange af hensyn til den eksterne smittebeskyttelse. Adgang til toilet må ikke ske gennem mælkerummet. Støvlevask bør ikke foregå i mælkerummet, men placeres i indgangsparti/sluse og ved indgangen til stalden. Der bør være en vandhane med slange i mælkerummet til rengøring af rummet og til brug for chaufføren samt håndvask med varmt og koldt vand. Oplukkelige vinduer forsynes med fluenet. Af hygiejniske årsager skal holdepladsen og færdselsarealet ved vognudstigning og mælkerumsdøren være renholdt og af fast materiale eller vasket grus, der afdrænes. Uden for mælkerumsdøren bør der etableres et befæstet areal eller lignende på 200 x 200 cm. Endelig skal der tænkes på placering i forhold til møddingplads, gyllebeholder, ensilagesiloer m.v. Mælke- Skitse af indgangsparti/sluse. Flowdiagram med logistikken på en mælkeproduktion. 16 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

17 Smittebeskyttelse Besøg i besætningen rummer en risiko for indførsel af smitte. Det er praktisk, hvis besøgende kun går ind og ud ét sted, hvor der er mulighed for rengøring af fodtøj. Et rent og fast underlag uden for indgangen til stalden er en forudsætning for, at det er muligt at forlade stedet igen med rent fodtøj. Eksternt personale (inseminør, dyrlæge, kontrolassistent og klovbeskærer) har direkte kontakt med dyr i andre kvægbesætninger og udgør derfor en potentielt større risiko for overførsel af smitte i forhold til andre besøgende. Muligheden for at overføre smitte via udstyr (f.eks. klovbeskæringsvogn) er også til stede. Det er derfor vigtigt, at udstyr kun medbringes til besætningen, hvis det forudgående er blevet rengjort og om nødvendigt desinficeret. Fodtøj skal rengøres og desinficeres både før og efter besøget. De nødvendige faciliteter skal placeres, så det virker naturligt at passere dem ved besøg i besætningen. Servicepersonale, der skal i kontakt med dyrene, skal skifte til en ren overtræksdragt eller kittel mellem hvert besøg. Ønsker den enkelte besætningsejer yderligere foranstaltninger i form af vask eller skift af beklædning og fodtøj, skal de nødvendige faciliteter stilles til rådighed. Det må overvejes at indrette særlige indgange (sluser) til servicepersonale. Andre gæster eller besøgende fra landbrugsskoler, skoler, børnehaver osv. udgør ikke den samme risiko, idet de har begrænset kontakt med kvæg. Modtager man gæster fra udlandet eller ønsker besætningsejeren større sikkerhed ved besøg, kan gæsterne med fordel udstyres med overtrækstøj og -sko. Der skal være mulighed for at vaske og desinficere hænder og støvler efter besøg i stalden. Bekæmpelse af skadedyr er ligeledes vigtig for den eksterne smittebeskyttelse. Ikke mindst rotter er en kendt kilde til smitteoverførsel mellem besætninger. Smitteoverførsel med gnavere er formentlig kun aktuel over kortere afstande (et par km). Pincipskitse af de fire adgange til serviceafdelingen. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

18 Tilkørselsforhold og udearealer For at sikre optimale tilkørselsforhold skal der være en fast, veldrænet vej og vendeplads for tankvognen, der kan holde til, at en fuld lastet tankvogn kan køre der hele året uden risici, besvær eller ekstra slitage. Vej og vendeplads bør være dimensioneret efter følgende vejledende mål: Tankvogne Venderadius, m Alm. forvogn 7,0 Trækker med trailer 10,5 Tankvogn med hænger 13,0 Tankvogn med hænger skal kunne vende uden frakobling af hænger. Mælkerummet bør ikke ligge ud til den traditionelle gårdsplads og stuehuset. For mange er gårdspladsen blevet et mere privat område og ofte legeplads for børnene, hvor store lastbiler ikke hører hjemme. Ved gennemkørsel og træbevoksning er det nødvendigt for uhindret færdsel, at frihøjde og bredde er minimum 4 meter. Ved ny- og ombygning bør mælkerummet placeres, så der kan køres direkte til mælkerumsdøren, uden at tankvognen skal bakke. Skitse med venderadius for henholdsvis fireakslet lastbil, lastbil med anhænger og trækker med trailer. 18 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

19 Dimensionering Da det er fødevarer, der opbevares i mælkerummet, er det vigtigt, at rummet er designet og indrettet på en sådan måde, at der kan opretholdes en høj hygiejne. Derfor skal mælkerummet være rengøringsvenligt med hensyn til valg af materialer og overflader. Størrelse på tanken er afhængig af besætningens størrelse og leveringsform. Man bør sikre, at der er plads til en eventuel senere udvidelse eller ændret afhentningsform (f.eks. tredagesafhentning). Minimumsmål på mælkerum i meter for indendørs, liggende mælkekøletanke. Tankstørrelse, l Min. længde, m Min. bredde, m Rumhøjde, m*) ,5 4,3 3, ,0 4,3 3, ,5 4,8 3, ,5 4,8 3, ,5 5,0 3, ,0 5,0 3, ,5 5,0 3,6 *) Mandedækslet skal kunne åbnes helt ved inspektion af tanken. Typiske størrelser på silotanke. Tankstørrelse, l Diameter, m Højde, m ,80 3, ,80 4, ,20 3, ,20 4, ,20 4, ,20 5,70 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

20 Typer af mælkekøletanke Definition af tankbegreber Indendørs tank Mælkekøletank til placering indendørs i mælkerummet, eventuelt med en del af tanken placeret f.eks. i teknikrummet med tilslutningsstuds, mandedæksel og tankudluftning i mælkerummet. Tanken kan være liggende eller stående (silotanke). Udendørs tank En mælkekøletank, som er placeret uden for mælkerummet og alle rørforbindelser inkl. udløbsrør ført til mælkerum. Tanken kan være liggende eller stående (silotanke). Buffertank En tank, der gør det muligt at afhente mælk uafhængigt af malketiderne. Den er placeret mellem malkeanlægget og mælkekøletanken. I store besætninger, der producerer mere end kg mælk pr. dag, er der mulighed for at få afhentet mælk hver dag uden ekstra omkostninger. Her kan det komme på tale at installere to lige store tanke, hvor der malkes i tankene skiftevis. Iøvrigt henvises til Tekniske krav til mælkekøletanke, som kan findes på Buffertank placeret i mælkerummet. Tanken er placeret på ben for direkte tømning. 20 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

21 Teknikrum Teknikrummet er almindeligvis et tørt rum, da malkeanlæg og vaskeautomater normalt ikke placeres i dette rum. Af hensyn til renholdelse af rummet bør alt teknisk udstyr placeres på en støbt repos (10 cm høj og med fald ud fra væggen). I mindre anlæg vil der som oftest blot være tale om ét rum, hvor alt det tekniske udstyr er samlet. I større anlæg er det mere hensigtsmæssigt at have flere rum, f.eks. separat elrum, rum til kemikalier og rengøringsmidler. Det vil være relevant at indtænke plads til følgende udstyr i teknikrummet: Vakuumpumper (kan være integreret i AME) Kompressor (bør placeres i et særskilt rum, eventuelt sammen med el-tavle og nødstrømsgenerator) Kølemaskine/varmepumpe Isvandstank Nødstrømsanlæg CIP-anlæg Vandstik (kontraventil, hoved-vandur) Vandværk/vandbehandling Genbrug af vaskevand/vand fra rørkøler/tank med spulepumpe Frostsikring af vand til stalden (drikkevand, støvlevask, slangevinder) Anlæg til højtrykskøling Fastmonteret højtryksrenser/hedvandsrenser Varme til malkegrav/-gang Varmtvandsbeholdere (varmegenvinding, el-vandvarmere) El-tavle (eventuelt i kontor eller eget rum) Nødstrømsanlæg/tilslutning til nødstrømsanlæg Oliefyr (vand/kaloriesfære). Fastmonterede hedvandsrensere med oliefyr skal forsynes med en egentlig skorsten med aftræk til det fri. Røggasserne fra fyret kan skade det øvrige udstyr i rummet. Kompressorrum Trykluftkompressor Eventuel nødstrømsgenerator Eventuel el-tavl. Kompressorernes lufttørrer er følsom over for ammoniak, og rummet skal derfor have en ekstern luftforsyning, f.eks. i form af en indsugningsventil til det fri. Det samme gælder udstødningen fra vakuumpumper og eventuel røg fra hedvandsrensere, som ikke bør stå i samme rum som trykluftkompressoren. Da der som oftest vælges en lufttørrer med et dugpunkt på +3 o C, skal rummet desuden være frostfrit. Se i øvrigt Vejledning til kvalitet af trykluft anvendt i anlæg med automatisk malkning (AMS) på: Teknikkælder under malkecenter med vakuumpumper og trykluftkompressor til malkeanlægget. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

22 Teknikrum Nødstrømsgenerator med stationær dieselmotor. Depot Værkstedsbord (staldværksted) Reoler til forbrugsvarer, reservedele m.m. Kemirum Rengøringsmidler (rengøring, desinfektion) til vask af malkeanlæg og mælkekøletank Pattedesinfektionsmiddel, patterengøring (sæbe) Pattespray Klovplejemidler Diverse doseringspumper Kølemaskine Placering af kompressor og kondensator. Hvis tank og kølemaskine ikke er integreret, placeres kølemaskinen i teknikrummet separat fra tanken. Kondensatoren bør kun placeres udendørs efter leverandørens anvisninger. Kondensatoren bør generelt stå frostfrit. 22 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

23 Servicerum Størrelsen på servicerummene afhænger af anlæggets størrelse og antallet af beskæftigede. Der vil dels være nogle rent praktiske forhold og dels forhold af lovgivningsmæssig karakter. F.eks. skal der ved mere end fem ansatte være faciliteter til både kvinder og mænd. - Indgang/sluse - Omklædning - Bad - Toilet - Frokoststue/mødelokale - Kontor. Indgang/sluse Støvlevask (i slusen og ved indgang til staldrummet) Støvlebænk med støvler til eksterne besøgende Knagerække med overtrækstøj til eksterne besøgende Håndvask med varmt og koldt vand Skrivepult med staldpapirer til dyrlæge og inseminør Magnettavle - whiteboardtavle Eventuelt telefon. I større anlæg vil det være hensigtsmæssigt at have flere, separate indgange til serviceafdelingen: En til eget personale og en til eksterne besøgende, f.eks. dyrlæge og inseminør. På den måde kan der foretages en effektiv ekstern smittebeskyttelse i forhold til eksterne besøgende. Der bør også være en særskilt adgang for servicepersonale (montører til malkeanlæg, køletank m.v.), der f.eks. kun skal have adgang til teknikrummet. Endelig bør der være en varemodtagelse til rengøringsmidler, forbrugsvarer m.m. Omklædning/bad Herre- og dameafd. (afhængigt af antal ansatte) Skabe til mandskab Eventuel vaskemaskine og tørretumbler. Toilet Staldtoilet Toilet i forbindelse med bad og omklædning. Frokoststue/mødelokale Spisebord med stole Tekøkken med bord, skabe, køleskab og fryser Kogeplade, kaffemaskine, mikrobølgeovn, opvaskemaskine Opslagstavle Musikanlæg, TV, pc. Kontor Skrivebord Stald-pc med internetadgang, printer m.m. Telefon Fax Skabe, reoler Eventuelt konferencebord Opslagstavle. Fritliggende servicebygning indeholdende mælkerum, teknikrum og personalefaciliteter. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

24 Sikkerhed og personaleforhold I forrum eller mælkerum bør der være en pult eller en hylde hængende på væggen til henholdsvis midler til personlig hygiejne og beskyttelse, f.eks. forklæde, beskyttelsesbriller, handsker, forbindsstoffer og øjenskyllevæske. Samtidig skal der være en mappe med produkt- og sikkerhedsdatablade (APV). For farlige stoffer og materialer skal der forefindes en arbejdspladsbrugsanvisning for hvert produkt omfattende leverandørens brugsanvisning (sikkerhedsdatablade) og bedriftspecifikke (egne) oplysninger. Bedriftens egne oplysninger bør omfatte en beskrivelse af følgende punkter over tiltag ved uheld: Anvendelsesområde (ansvarlig person på bedriften i tilfælde af tvivl om anvendelsen) Anvendelsesbegrænsning (hvis bedriften har egne begrænsninger for anvendelsen) Krav om særlig uddannelse (i henhold til leverandøranvisninger og egne tiltag) Forholdsregler for omgang med midlerne (hvor personlige værnemidler opbevares) Førstehjælp (hvilket førstehjælpsudstyr er der på bedriften, og hvor opbevares det) Forholdsregler ved brand (hvor og hvilket brandslukningsudstyr findes der på bedriften) Forholdsregler ved spild og andre uheld med kemikalier på bedriften (angivelse af intern bortskaffelsesprocedure, hvor og hvordan midlerne skal oplagres og bortskaffes). Desuden er arbejdsmiljøet i mælkerummet reguleret af en række love og bekendtgørelser i regi af arbejdsmiljøloven. Der skal på bedriften foreligge en arbejdspladsvurdering (APV). En APV skal være skriftlig og skal revideres, når der sker væsentlige ændringer, dog mindst hvert tredje år. Vær opmærksom på placering og håndtering af rengøringsmidler til malkeanlæg og køletank. Rengøringsmidler og andre kemikalier bør ikke placeres i mælkerummet, men i teknikrummet og helst i et særskilt kemirum. Sørg for at der er gode adgangsforhold til teknik-/kemirum, så man let og forsvarligt kan håndtere paller og tromler ind og ud af rummet. Vælg lukkede beholdere med selvansug. Hav gode rutiner omkring håndtering af rengøringsmidler i forbindelse med ombytning og genfyldning af dunke. Anvend det anbefalede beskyttelsesudstyr. Brug altid original emballage, så der ikke opstår risiko for forveksling af de forskellige midler. Der er set eksempler på ombytning af rengøringsmiddel og pattespray med store lidelser for køerne med ætsninger på yver og nødslagtninger til følge. Alle kemikalier skal afskærmes og sikres mod børn. Ved indgangen bør der desuden være plads til en meddelelsestavle (magnettavle/whiteboard). 24 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

25 Overflader og materialevalg Gulv- og vægbeklædning i mælkerum Da der til rengøring af malkeanlæg og køletank anvendes stærke kemikalier med både syre og base, er både gulve og vægge i mælkerummet udsat for tæring. Derfor bør alle overflader sikres mod tæring og udføres i syrefaste materialer. Endvidere bør alle overflader være vaskbare. Gulvbelægning bør være Vandtæt Slidstærk (syrefast, sikret mod tæring) Varmebestandig Skridsikkert Beregnet til at klare temperatursvingninger (frostbestandig). Til formålet findes følgende grupper af materialer: Keramiske produkter (gulvklinker, vægfliser) Kunststofprodukter (epoxy, polyuretan, akryl og lignende). Gulvklinker Der bør stilles de samme krav til syrefasthed såvel til fugerne som til klinkerne. Her tænkes der især på forskellige kunststofprodukter (se afsnittet om kunststofprodukter). Vægfliser Til vægbeklædning kan anvendes vægfliser eller tynde gulvklinker. Fliserne skal dog være frostbestandige i rum uden opvarmning. Til fugning mellem fliserne anvendes et anerkendt fugeprodukt. Kunststofprodukter De mest anvendte kunststofprodukter er i dag epoxybaserede som en- eller tokomponentprodukter. Gulvbelægning Epoxy udlægges på et afrettet betongulv. På den færdige overflade skal eventuel cementslam fjernes inden udlægning af epoxyen. Det er meget vigtigt, at betonen er helt udtørret inden udlægning, da et eventuelt damptryk fra betonen vil få epoxyen til at løsne sig fra gulvet og blive ødelagt. Vægbeklædning Vægge kan ligeledes forsegles med et kunststofprodukt, som males på en ren og tør overflade. Da de fleste vaskbare kunststofprodukter er diffusionstætte, skal man sikre sig, at væggene er fuldstændig udtørrede, så der ikke foregår dampvandring som følge af forskellig damptryk gennem murværk og puds ind på bagsiden af vægbeklædningen. Vægge behandles i op til ca. 2 meters højde. Der overfladebehandles med en vaskbar vægmaling eller en cementbundet maling/hvidtekalk. Væggene bør behandles, inden der monteres udstyr og andet inventar i rummet. Ved valg af materialer til vægge i mælkerum og teknikrum skal man være opmærksom på, at en del udstyr til malkeanlæg, bl.a. slutenhed og mælkepumpe, oftest monteres i vægophæng. Vægmaterialerne skal således være velegnede til ophængning af inventar ved brug af f.eks. rawlplugs/ekspansionsbolte, ellers skal det foreskrives, at inventar bør ophænges med gennemgående bolte. Loftbeklædning Som loftbeklædning kan f.eks. anvendes følgende materialer: Betondæk Cementbundne plader (plan eternit, cementbundne spånplader) Plastisol-behandlede stålplader Træbeton (f.eks. fin lys troldtek). Ved montage skal leverandørens montagevejledning følges nøje. Alle samlinger skal være tætte og hindre adgang for diverse insekter og gnavere. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

26 Afløb Der skal etableres hensigtsmæssigt afløb fra mælkerummet. Alle materialer skal være syrefaste og kunne modstå tæring fra mælken og de anvendte rengøringsmidler. Som alternativ til det traditionelle gulvafløb kan afløbet laves som en åben afløbsrende med fald, f.eks. udført i polyesterbeton. Afløbsskålen under studsen på køletanken kan også være en almindelig køkkenvask i rustfri stål, der nedstøbes i gulvet. Alle afløbsledninger skal udføres i PVC. Som minimum bør der etableres afløb med rist ved studsen på køletanken og ved tappested for vand. Både rist og afløbsskål skal ligeledes være syrefaste. Anlæg med eget afløb kan med fordel ledes direkte til kloak, f.eks. afløb fra vaskeautomat, vaskemaskine til klude m.m. Vaskemaskinen til klude skal være uden pumpe og trævlesi og med direkte bundudløb. Hertil bør der også etableres et særskilt afløb. Alle gulvafløb skal forsynes med vandlås. Afløb fra mælkerum og teknikrum ledes til gyllebeholder. Afløb fra service- og personalerum ledes til nedsivning eller ledes til offentlig kloak. Der skal altid søges tilladelse hos de kommunale myndigheder til afledning af spildevand fra service- og personalerum. Syrefast gulvafløb med rustfri rist. 26 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

27 Ventilation Der skal sikres en tilstrækkelig ventilation af mælkerummet og de tilhørende teknik-/servicerum. Derved kan rummene holdes tørre og med en god, frisk luft. I mælkerummet kan der anvendes naturlig ventilation. Der bør placeres et jalousi i mælkerumsdøren (f.eks. 50 x 50 til 65 x 65 cm) eller en egentlig vægventil kombineret med et aftræk gennem loftet og ud i det fri. Der opnås større sikkerhed for frisk luft, når der indbygges en mekanisk ventilator. Alle ventilationsåbninger skal sikres mod indtrængen af fugle, gnavere og andre skadedyr. I større mælkerum og i teknikrum med varmeproducerende udstyr kan der opstå behov for en mekanisk ventilation. Det kan være en aftræksskorsten med ventilation ført op gennem loftet og ud i det fri eller en vægventilator. Ventilatoren bør være temperaturog fugtstyret. Teknikrummet, som med placering af vakuumpumpe, køleanlæggets kondensator og trykluftkompressor udvikler meget varme, skal under alle omstændigheder ventileres af hensyn til udstyrets levetid og omkostningerne til køling. Det kan anbefales at udføre gulvvarme i mælkerummet. Herved kan rummet altid holdes frostfrit. Samtidig opnås mulighed for at ventilere om vinteren og dermed sikre en god luft i rummet hele året. Aftræksskorsten med ventilation ført op gennem loftet. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

28 Lys Mælkerummet skal fremstå lyst og hygiejnisk. Der bør altid være monteret vinduer eller glasparti i mælkerumsdøren, så der kan komme dagslys ind i rummet. Mælkerummet og tilhørende servicerum skal forsynes med kunstig belysning i form af lysstofarmaturer eller lignende. Se tabel for anbefalet lysstyrke. Rum Lux Mælkerum 200 Teknikrum og øvrige servicerum 50 Generelle rum 100 (DS 700) Lyset i mælkerummet skal placeres, så det er muligt for tankvognschaufføren at kontrollere mælken (syn, lugt og smag), inden den pumpes i tankvognen. Endvidere skal der monteres udvendigt lys over indgangsdøren til mælkerummet; gerne med en sensor, der tænder lyset, når tankvognen kører til pladsen. Kontakten til lyset i mælkerummet skal placeres, så det er bekvemt for tankvognschaufføren at tænde lyset, når man træder ind i rummet (ikke bag ved døren). 28 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

29 El-installationer El-installationer omfatter både 230 volt og tre-faset 400 volt med jord. Effektbehovet afhænger af anlæggets størrelse samt valg af malke- og kølesystem. Vejledende effektbehov til mælkerum (konven tionel malkning) Køletank Ønskes det, at tankvognschaufføren skal starte va- Vakuumpumpe El-vandvarmer Lys 0,25 kw pr. 100 liter - ved hverdags afhentning 0,15 kw pr. 100 liter - ved hverandendags afhentning 0,75 kw til vaskeautomat - (pumpe) og omrøring 3,00-5,00 kw 3,00-5,00 kw 2 x 100 W 1 x 100 W over mælkerumsdøren 1 x 230 volt stikkontakt El-forbrug ved malkning Forbrug Type pr. malkning Enkeltboks 0,215-0,295 malkerobot *) kwh Forbrug pr. ton mælk 19,5-22 kwh Malkestald -2x12 sildeben **) 0,26 kwh 19 kwh Karrusel -26 pladser 0,24 kwh 21 kwh indv. **) Karrusel -40 pladser udv. **) 0,40 kwh 38 kwh *) Farmtest - Kvæg nr. 61, **) Farmtest - Kvæg nr. 17, El-installationen skal indeholde de nødvendige kontakter til lys, start af malkeanlæg, køletank samt stikkontakter til både 230 og 400 volt. Hertil kommer datakabler og internet forbindelse. El-skab placeret i kontor. skeprocessen, skal betjeningspanelet til vaskeautomaten være placeret i mælkerummet. Endvidere skal der være et betjeningsskema med information om, hvordan start (eventuelt stop af malkerobotter) skal udføres. Her er det landmandens ansvar, at køletankens vaskeautomat er driftsklar og forsynet med rengørings- og desinfektionsmidler. Udligningsforbindelser Alt teknisk udstyr skal potentialudlignes i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør. Specielt malkerobotter bør have sin egen strømforsyning på egen gruppe. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

30 VVS En veldimensioneret vandforsyning skal kunne levere den ønskede mængde vand og kvalitet med tilstrækkeligt tryk og gennemstrømningshastighed, så de enkelte forbrugssteder får en optimal forsyning. Der er behov for vand både i selve stalden og i det tilhørende malkecenter, hvad enten det drejer sig om en traditionel malkestald eller malkerobotter. Vandforsyningen skal kunne levere vand til alle disse steder med den ønskede mængde og tryk til enhver tid. Det forudsætter bl.a., at rørledningerne er dimensionerede, så der ikke forekommer store tryktab og nedgang i vandmængden. Det største behov betegnes som spidsbelastning og er også det maksimale, samtidige forbrug. Det betyder, at hovedledningen skal kunne levere den ønskede mængde og kvalitet; også ved spidsbelastninger. Endelig skal vandværket eller egen boring kunne levere den nødvendige mængde vand. Såfremt forsyningen ikke kan klare alle spidsbelastninger, kan det være relevant at etablere en buffertank (midlertidigt vandreservoir/lager). I store staldanlæg (+ 500 køer) kan der være spidsbelastninger med et forbrug på over 20 m 3 pr. time eller 330 liter pr. minut, hvilket stiller store krav til både forsyning og rørdimension. Indføring I de fleste nye stalde skal der i forbindelse med byggeriet også laves en helt ny indføring af vandforsyningen. Indføringen skal i stedet for den traditionelle kontraventil udføres med en såkaldt BA-ventil, som lever op til EU s miljøkrav. Ventilen består af 2 ventilsæt, så der er et ekstra kammer, hvis der skulle trænge vand tilbage i systemet. Den nye BA-ventil forhindrer vand, der har været i kontakt med teknisk udstyr i anlægget og dermed kan indeholde spor af olie, mælk m.v., i at løbe tilbage i vandforsyningen og sive ned i grundvandet. BA-ventilen kan også placeres foran de enkelte komponenter, f.eks. malkerobotter, højtryksrensere m.v. Her må der ikke være hane eller tappested placeret mellem ventil og udstyret. For at skåne ventiler i drikkevandsforsyningen, pumpen m.v. i det tekniske udstyr bør der ved indføringen også placeres en si og et filter til fratagning af urenheder og fremmedlegemer i råvandet. Ledningssystem Der anvendes almindeligvis tre typer af vandrør: Galvaniserede stålrør Rustfrie stålrør Plastrør (PEX, PEL eller PEM). Galvaniserede stålrør og rustfrie stålrør bruges hovedsageligt som indvendige, synlige rør og kan normalt tåle kontakten med dyr. Plastrør kan ikke tåle direkte kontakt med dyr uden ekstra beskyttelse og benyttes derfor først og fremmest til vandforsyning i jorden og under bygningen. PEL og PEM anvendes typisk som hovedledning og til koldt vand (maksimum temperatur 20 o C ved 6,3 bar); PEX-rør bruges til varmt vand (maksimum temperatur 95 o C). Dimensionering af vandledninger Den aktuelle ledningsdimension beregnes i forbindelse med udarbejdelse af VVS-udbud eller i samarbejde med en VVS-installatør på baggrund af det aktuelle behov. Vandmængder Arbejdsrutiner har stor indflydelse på det totale vandforbrug og størrelsen på de spidsbelastninger, der er. Det største forbrug vil normalt forekomme i forbindelse med rengøring af malkeanlæg og køletank, samtidig med at køerne umiddelbart efter malkning også har stor drikkelyst. Rengøring af mælkekøletank Den nødvendige vandmængde til rengøring af mælkekøletanken vil normalt udgøre 4-5 % af tankens rumindhold. 0,5-0,75 % af tankens rumindhold til forskyl, mellemskyl og efterskyl 1 % af rumindholdet til hovedvask og desinfektion < liter tanke 1 % af rumindholdet pr. proces > liter tanke 0,8 % af rumindholdet pr. proces 30 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

31 VVS-installation med hovedindføring af vand, vandrensning og husvandværk. For en liter tank svarer det til liter hver anden dag og med en vasketid på 45 minutter en timeydelse på liter. Mængden af varmt vand i hovedvasken afhænger også af tankens indvendige overflade, hvor meget stål der skal varmes op samt af kølekappens størrelse og hvor stor en mængde kølemedium, der skal opvarmes. Silotanke, der sælges i Danmark, har mellem 13 og 42 liter isvand i kølekappen. Til tanke med stor kølekappe anvendes altid minimum 1 % af rumindholdets volumen vand til hovedvasken uanset tankstørrelse. I mange vaskeautomater kan vandmængden indstilles individuelt for hver proces. VVS-installation i stald med AMS. Hovedindføring af vand, beholder til varmegenvinding, varmtvandsbeholder og tank til isvand. Unit til frostsikring af drikkevand i stalden. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

32 VVS Rengøring af konventionelle malkeanlæg Der er ved en Farmtest foretaget målinger på tre konventionelle malkeanlæg. Type Sildeben malkestald - 2x12 fast exit Karrusel - 26 pladser indvendig Karrusel - 40 pladser udvendig Ant. vaske/ døgn Døgnforbrug, l Farmtest nr. 17, 2004 El- og vandforbrug ved malkning. At der ikke er større forskel på de to malkekarruseller på trods af forskellen i antal malkesæt skyldes, at mælkerørene er længere i den indvendige karrusel (sildeben) end den udvendige (side by side), da malkeplatformen har en større diameter. I en malkestald vil der desuden være et forbrug til rengøring af selve malkestalden, malkeplads og opsamlingsplads samt eventuel vask af klude. For malkestalde af ovennævnte type bruges der liter/døgn (1.500 liter til spuling i 30 minutter). Rengøring af AMS Det gennemsnitlige døgnforbrug pr. AMS ligger på 755 liter. Med tre hovedvaske pr. døgn vil timeforbruget ligge på 250 liter pr. robot (målt på enkeltboksmodeller). Farmtest nr. 61, 2009, El- og vandforbrug ved malkning med AMS. Der vil være et kontinuerligt forbrug af vand til patterengøring, mellemskyl, eventuel gulvspuling og klovvask samt den almindelige rengøring af AMS-rummet. Gulvspuler monteret i forbindelse med robotterne vil have et døgnforbrug på liter pr. robot. Øvrigt forbrug er skønsmæssigt sat til 450 liter pr. AMS/døgn. Vandmængden skal til enhver tid følge firmaernes installationsvejledning både for varmt og koldt vand. Rengøring af koens yver Til yveraftørring i malkestalde anvendes normalt én klud pr. ko. Kludene vaskes i en industrivaskemaskine (malkekludsmaskine uden pumpe, men med direkte udløb fra maskinen). Afhængig af antallet af klude og størrelsen på vaskemaskinen (op til 700 klude) bruges der mellem 100 og 300 liter pr. malkning til vask af klude. I mange malkestalde er der også monteret vandslanger med brusehoved, så yverne kan vaskes med lunkent vand, hvis de er meget beskidte. Slangerne anvendes også til vask af malkesættene under malkning. Rengøring af yver og patter i AMS er noget forskellig afhængig af fabrikat. Enten foregår rengøringen med et sæt automatiske børster og lunkent vand i nogle dyser, eller også anvendes der en vaskekop, hvor rengøringen af den enkelte patte sker med en kombination af lunkent vand og trykluft i nogle dyser placeret i selve vaskekoppen. Det typiske vandforbrug ligger på liter/ døgn. Rengøring af malkestald og opsamlingsplads Rengøring af de arealer, hvor køerne færdes, kræver først og fremmest store mængder vand og med forholdsvis lavt tryk. Højtryksrensere anbefales normalt ikke til rengøring af malkestalde, da det høje tryk er med til at danne aerosoler af vand og gødning, som afsættes på vægge og inventar i stedet for at blive fjernet. Der anvendes typisk en spulepumpe med tilhørende slange med stor diameter og spulepistol/brusehoved. Ydelsen på den type anlæg vil typisk være 50 liter pr. minut. Alternativt kan der anvendes en lille 230 volt hobby højtryksrenser. Den arbejder med en mindre vandmængde og lavere tryk end en professionel højtryksrenser og har ikke de samme ulemper med aerosoler og vandtåger. Rengøring af AMS-rum og malkepladser Udover den daglige rengøring af selve AMS-rummet vil det de fleste steder være nødvendigt med en hyppigere rengøring af selve malkepladsen enten i form af en manuel spuling eller med automatisk spuling af boksgulvet. 32 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

33 Det typiske vandforbrug ligger på ca. 200 liter pr. AMS i døgnet. En farmtest viser, at der til automatisk gulvspuling i malkeboksen går liter pr. boks i døgnet. Eksempel Spuling af platform/malkestald 10 min. a 50 l/min. 500 l Spuling af opsamlingsplads 20 min. a 50 l/min l Forbrug til rengøring pr. malkning l Vandforbruget kan dog reduceres væsentligt, hvis arealerne skrabes, inden de spules. Forkøling af mælk AMS Ved anvendelse af en plade- eller rørkøler til forkøling af mælken anvendes brøndvand eller isvand; ofte i en kombination af begge dele. Dog anbefales anvendelse af rørkølere frem for pladekølere, da de er nemmere at rengøre og kan anvendes i forbindelse med brug af trykluft til tømning af anlægget. Såfremt vandmængden er styret i forhold til mælkestrømmen, vil forholdet mellem mælk og kølevand være 1 : 2. Hvis det forudsættes, at malkningerne er forholdsvis jævnt fordelt over døgnet, vil spidsbelastningerne på anlægget normalt ikke være noget problem for anlæggets vandforsyning. Rørkølere på AMS-anlæg kølet med isvand. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

34 VVS Eksempel Hvis 1 robot malker liter mælk/døgn, anvendes der liter vand til forkøling. Når der udpumpes til tank hvert 5. minut i ca. 1 minut svarende til 7 liter mælk pr. minut, skal forsyningen kunne yde 14 liter vand/minut. Konventionel malkning Her vil vandbehovet være væsentligt større, da malketiden er meget kortere, og mælken kommer i stor mængde pr. tidsenhed. Eksempel En malkekarrusel med 36 malkesæt kan malke liter/time, og med en frekvensstyret mælkepumpe pumpes der til tank kontinuerligt. Her vil der være et timeforbrug på liter kølevand svarende til en spidsbelastning på 80 liter/minut, mens døgnydelsen vil være den samme som i en AMS-besætning. Da der ikke vaskes samtidigt med, at der malkes, og spidsbelastningen ikke overstiger den samlede spidsbelastning i stalden (forbrug til drikkevand og rengøring), påvirker forkølingen kun døgnforbruget og ikke dimensioneringsgrundlaget for spidsbelastning. Hvis kølevandet samtidig genbruges som drikkevand og til vask af anlæg, påvirkes døgnforbruget heller ikke. Vandforbrug i servicerum og personalefaciliteter Forbruget af vand til toilet, omklædning og bad samt eventuel en frokoststue afhænger naturligvis af antallet af ansatte, og om man anvender faciliteterne. Normtallet for en almindelig husstand er 170 m 3 pr. år (to voksne og to børn) svarende til et forbrug på liter om dagen, hvilket næppe vil være større med op til 10 ansatte. Personalefaciliteterne bør dog have deres egen vandforsyning og varmtvandsbeholder. Varmt vand I branchekoden for vask af malkeanlæg og køletank skal der kunne holdes en temperatur på vaskevandet på minimum 60 o C i 5 minutter og en minimum sluttemperatur på 42 o C. Desuden anbefales 5 trins vask frem for vekselvask (3 trins vask). Til vask af både malkeanlæg og køletank er der tale om et stort forbrug af varmt vand, og i mange tilfælde er vaskeautomaterne ikke forsynet med eget varmelegeme, men er afhængig af, at temperaturen på vandet fra varmtvandsbeholderen kan holde en tilstrækkelig høj temperatur. Med et forbrug på omkring 250 liter pr. hovedvask til en robot og et jævnt forbrug af forvarmet vand til patterengøring og mellemskyl, vil der i mange tilfælde skulle monteres en 300 liter varmtvandsbeholder pr. robot. Det samme gælder vask af køletanken, specielt tanke med en stor vandmængde i kølekappen. Her vil der mange gange skulle bruges et ekstra forskyl med varmt vand til opvarmning af isvandet i kølekappen for at kunne overholde de anbefalede vasketemperaturer. Nogle anlæg er dog bygget sådan op, at kølekappen tømmes for isvand, før vask af tanken påbegyndes. Det samme gælder også anlæg med rørkølere til forkøling af mælken. Der står en stor mængde isvand i disse rørkølere, som også bør lukkes ud inden vask af anlægget. Endelig skal man sørge for, at der ikke er cirkulation af isvand eller brøndvand i rør- og pladekølere, når anlægget vasker. Ved målinger på silotanke er det konstateret, at selv om man opnår den anbefalede sluttemperatur på vaskevandet på minimum 42 o C, så har temperaturen under selve vaskeprocessen aldrig været oppe på de nødvendige 60 o C. Der er således tale om store vandmængder, der stiller krav til den primære forsyning og ikke mindst krav til forsyningen med varmt vand. Det er derfor vores anbefaling, at der etableres særskilt forsyning til de enkelte staldafsnit og til de forskellige funktioner i malkecentret; herunder en sær- 34 Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave 2010

35 skilt varmtvandsforsyning til malkeanlæg, køletank samt øvrigt forbrug. Den enkelte varmtvandsbeholders størrelse dimensioneres særskilt for hvert anlæg. En varmtvandsbeholder til vask og rengøring af mælkekøletank En varmtvandsbeholder, der forsyner malkestalden Ved AMS en varmtvandsbeholder pr. to malkerobotter En varmtvandsbeholder til øvrigt forbrug. Genbrug af kølevand I mange tilfælde opsamles og genbruges vandet anvendt i forbindelse med forkøling af mælken i plade-/ rørkøler. Vandet opsamles i et reservoir, som f.eks. kan være en brugt køletank, glasfibertank eller anden egnet beholder ( liter). Der skal være afsat plads til tanken i teknikrummet. Tanken kan med fordel være en jordtank placeret på loftet eller udendørs, så den ikke tager plads op i teknikrummet. Vandet indgår i den almindelige forsyning af drikkevand og vaskevand m.m. Tanken forsynes som oftest med et husvandværk, der leverer tryk og forsyner f.eks. vandkarrene i stalden. Tanken er så forsynet med en svømmer og ekstern vandforsyning, der supplerer genbrugsvandet, da vandmængden brugt til forkøling kun dækker en lille del af det daglige forbrug af drikkevand. Man skal dog være opmærksom på renholdelse af et sådant reservoir, da der med tiden vil komme urenheder i vandet med en forringelse af vandkvaliteten til følge. En årlig tømning og rensning bør derfor være en fast rutine på bedriften. Genbrug af vaskevand Normalt anbefales genbrug af vaskevand fra vaskeautomater og CIP-anlæg ikke. Der vil altid være mælkerester og rengøringsmidler i vandet, og hvis vandet bruges til rengøring af f.eks. malkestald, vil der altid afsætte sig en gullig belægning på vægge og inventar. I nogle anlæg er genbrugsvand fra vaskeanlæggene brugt til spuling/flushing af opsamlingsplads. Her opsamles vandet i en beholder placeret på ben eller oven på servicerummene og kan via et spjæld og et stort rør tømmes ud på opsamlingspladsen og spule den i løbet af nogle få sekunder. Varmegenvinding I forbindelse med køling af mælk er der en stor mængde spildvarme, som det i mange tilfælde er hensigtsmæssigt at genbruge. Det gælder både anlæg med direkte og indirekte fordampning. Kølemaskinen erstattes af en varmepumpe, og overskudsvarmen kan f.eks. udnyttes til opvarmning af servicerummene, stuehuset eller lignende. Teknisk isolering Isolering af mælkeledninger og vandforsyning har hidtil ikke været en fast del af udbudsmaterialet i forbindelse med landbrugsbyggerier i modsætning til industribyggeri, hvor teknisk isolering altid er med som en selvstændig entreprise. Der er imidlertid mange penge at hente på isolering af diverse rørføringer, også i kvægstalde. Med isolering af mælkepumpeledninger og vandrør til varmt vand kan energiforbruget i forbindelse med vask af anlægget reduceres med %. Samtidig vil der også være en væsentlig forbedring af mælkekvaliteten, da der ikke vil være det samme varmetab i forbindelse med rengøring af malkeanlæg og køletank og dermed en højere sikkerhed for vask med de ønskede temperaturer. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden hvor der findes et Excel-regneark til beregning af vandforbruget i staldanlæg til mælkeproduktion. Indretning af mælkerum med servicerum Vejledning 3. udgave

Indret dit mælkerum efter kravene

Indret dit mælkerum efter kravene Indret dit mælkerum efter kravene Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg Helge Kromann Kvalitetsingeniør, Arla Foods Jesper Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling

Læs mere

Kravspecifikation til AMS-er

Kravspecifikation til AMS-er BYGNINGSKONTORET Kravspecifikation til AMS-er Bygherre: Byggeplads: Sag nr.: NordVest Agro I/S, Ringvejen 63, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 36 91 20 00, fax. 97 72 18 91 NordVest Agro I/S, Silstrupvej 12, 7700

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Har du plads nok i køletanken efter 2015?

Har du plads nok i køletanken efter 2015? Har du plads nok i køletanken efter 2015? Hvordan ser fremtidens mælkekøletanke ud? v/specialkonsulent Helge Kromann CO 2 som kølemedie v/maskinmester Christian Krupa Jacobsen Hvordan ser det ud med din

Læs mere

Sæt omkostninger til vedligehold på skrump

Sæt omkostninger til vedligehold på skrump Sæt omkostninger til vedligehold på skrump Helge Kromann, VFL, Kvæg Per Justesen, VFL, Kvæg Driftsleder Lars Jacewicz Vibeke Fladkjær Nielsen, VFL, Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Mælkekøletanke. Tekniske krav 2015

Mælkekøletanke. Tekniske krav 2015 Mælkekøletanke Tekniske krav 2015 Mælkekøletanke tekniske krav Bilag til kvalitetsprogrammet Arlagården, version 4.4, januar 2015 Tekst Review Layout Foto Udgiver Oplag Helge Kromann, SEGES Jesper Bo Petersen,

Læs mere

Gennemførelse af et byggeri /større investeringer i teknisk udstyr mv.

Gennemførelse af et byggeri /større investeringer i teknisk udstyr mv. Vejledning Gennemførelse af et byggeri /større investeringer i teknisk udstyr mv. Formål Formålet med denne vejledning er at gøre det nemmere og mere overskueligt for mælkeproducenten at gennemføre et

Læs mere

Buffertanke. Installering og brug. December 2013. vfl.dk

Buffertanke. Installering og brug. December 2013. vfl.dk Buffertanke Installering og brug December 2013 vfl.dk Buffertanke Installering og brug Overvejer du at installere en buffertank og opnå tillæg for uafhængig afhentning, er der flere ting, du skal overveje

Læs mere

Ren mælk i den konventionelle malkestald

Ren mælk i den konventionelle malkestald Ren mælk i den konventionelle malkestald Kvalitetsrådgiver Henrik Abildgaard Hansen Videncentret for Landbrug, Kvæg Mobil nr.: 2172 5957 E-mail: hah@vfl.dk Kvalitetsrådgiverne www.mælkekvalitet.dk Placering

Læs mere

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg Slutrapport

Læs mere

Prøveudtagning fra silotanke

Prøveudtagning fra silotanke Prøveudtagning fra silotanke Slutrapport September 2013 vfl.dk Indhold Forord... 4 Sammendrag og konklusion... 4 Permanent monteret prøvehane... 4 Engangskit-sæt... 5 Testens gennemførelse... 5 Silotanke

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

Kravspecifikation til malkestald

Kravspecifikation til malkestald Kravspecifikation til malkestald Bygherre: Byggeplads: Byggesag: Sag nr.: Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive, tlf: 96 15 30 00 fax: 96 15 30 01 mail@landbo-limfjord.dk - www.landbo-limfjord.dk Generelt

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 17-2004. El- og vandforbrug ved malkning

FarmTest - Kvæg nr. 17-2004. El- og vandforbrug ved malkning FarmTest - Kvæg nr. 17-2004 El- og vandforbrug ved malkning El- og vandforbrug ved malkning Af Jan Brøgger Rasmussen og Jørgen Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel:

Læs mere

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG FarmTest nr. 61 2009 El- og vandforbrug ved malkning med AMS KVÆG El- og vandforbrug ved malkning med AMS Indhold Forord... 3 Sammendrag og konklusion... 3 Målingerne... 4 Elforbrug... 4 Vandforbrug...

Læs mere

GÅRDSTEKNISK FORUM 2017 STATUS TEKNIK PÅ GÅRDEN 2016 OG AKTIVITETER 2017

GÅRDSTEKNISK FORUM 2017 STATUS TEKNIK PÅ GÅRDEN 2016 OG AKTIVITETER 2017 GÅRDSTEKNISK FORUM 2017 STATUS TEKNIK PÅ GÅRDEN 2016 OG AKTIVITETER 2017 Tirsdag den 14. marts 2017 Koldkærgård Specialkonsulent Helge Kromann STATUS PÅ TEKNIK PÅ GÅRDEN 2016 Opgaver Delafhentning Køling

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS):

SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS): SOP-Malkning SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS): Traditionel malkning omfatter: Hentning af køerne til malkning Klargøring af malkeanlægget Malkning herunder håndtering

Læs mere

SOP - Smittebeskyttelse

SOP - Smittebeskyttelse SOP - Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse - Flytning af dyr og brug af maskiner

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

FarmTest nr. 65 2009. Kalvekøkken KVÆG

FarmTest nr. 65 2009. Kalvekøkken KVÆG FarmTest nr. 65 2009 Kalvekøkken KVÆG Kalvekøkken Indhold Indledning... 3 Håndtering af råmælk... 3 Håndtering af sødmælk og sødmælkserstatning... 4 Opvask... 5 Syge kalve... 6 Skriftlige instruktioner...

Læs mere

El-vandvarmere. Test. September 2013. vfl.dk

El-vandvarmere. Test. September 2013. vfl.dk El-vandvarmere Test September 2013 vfl.dk Testen er gennemført i foråret 2013 af Benny Kirkeby og Helge Kromann, VFL Kvæg - Råvarekvalitet Side 2 Test af el-vandvarmere 2013 El-vandvarmere Test September

Læs mere

Ligger der penge gemt i dine malkeklude?

Ligger der penge gemt i dine malkeklude? Ligger der penge gemt i dine malkeklude? NYHED! Nu med SuperSpin! ELECTROLUX PROFESSIONAL 7493 Malkeklud_Rev.indd 1 02/11/09 10:04:59 Vask, desinfektion og opvarmning i én arbejdsgang Malkekludsmaskinerne

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

TERMORESISTENTE BAKTERIER

TERMORESISTENTE BAKTERIER TERMORESISTENTE BAKTERIER TERMORESISTENTE BAKTERIER er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T +45 8740 5000 W seges.dk Forfatter Helge Kromann, SEGES Review Per Justesen Layout og produktion

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg FarmTest - Kvæg nr. 11-2003 CIP-vaskeanlæg CIP-vaskeanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: CIP-vaskeanlæg Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen,

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE 82 1 FORRÅDSBEHOLDERE KN forrådsbeholdere type FO er beregnet for opbevaring af varmt brugsvand i fjernvarmeanlæg og centralvarmeanlæg, hvor veksler anvendes som opvarmnings

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 80 2010. Buffertanke KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 80 2010. Buffertanke KVÆG FarmTest Kvæg nr. 80 2010 Buffertanke KVÆG Buffertanke FarmTest nr. 80 juli 2010 Forfatter Vibeke Fladkjær Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Faglig review Helge Kromann, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Malkning - Klargøring til malkning... 1 2. Malkning - Klargøring af malkeanlæg... 2 3. Malkning - Af normalt lakterende køer... 3 4. Malkning - Af antibiotika-behandlede køer... 5 5. Malkning

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Specialkonsulent Helge Kromann og Seniorkonsulent Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg VÆLG DET RIGTIGE MALKESYSTEM

Specialkonsulent Helge Kromann og Seniorkonsulent Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg VÆLG DET RIGTIGE MALKESYSTEM Specialkonsulent Helge Kromann og Seniorkonsulent Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg VÆLG DET RIGTIGE MALKESYSTEM KVÆGKONGRES 2016 VÆLG DET RIGTIGE MALKESYSTEM BAGGRUND MYTER OG FAKTA AMS versus konventionel

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Hygiejnefolder. Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge

Hygiejnefolder. Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge Hygiejnefolder Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge www.svinningevand.dk Driftsansvarlig Kurt Petersen, mobil: 22 64 74 53, e-mail: driftleder@svinningevand.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab CAHSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt!

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt! Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt! autocamper-info.dk 31. maj 2015 1 Forsyning- og tømning af autocampere Der er mange måder at lave bortskaffelse af spildevand for autocampere

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Den legale råderet De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger,

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Koldkærgård den 17. marts 2015 Velkommen til vores årlige temadag TEMADAG I GÅRDSTEKNISK FORUM

Koldkærgård den 17. marts 2015 Velkommen til vores årlige temadag TEMADAG I GÅRDSTEKNISK FORUM Koldkærgård den 17. marts 2015 Velkommen til vores årlige temadag TEMADAG I GÅRDSTEKNISK FORUM TEMADAG I GÅRDSTEKNISK FORUM Dagsorden Overordnet tema Hvad og hvordan måler vi? Formiddag: Status og afrapportering

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Tilføjelser til, hvilke omkostninger kan indgå i elementer/teknologier under Miljø og dyrevelfærdstilkøb (angivet med rød skrift).

Tilføjelser til, hvilke omkostninger kan indgå i elementer/teknologier under Miljø og dyrevelfærdstilkøb (angivet med rød skrift). Modernisering af kvægstalde 2016 ændring i bilag 1 til vejledningen. Tilføjelser til, hvilke omkostninger kan indgå i elementer/teknologier under Miljø og dyrevelfærdstilkøb (angivet med rød skrift). Miljø-

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Data fra smågrisestalde olieforbrug til varme omregnet til kwh

Data fra smågrisestalde olieforbrug til varme omregnet til kwh Energiprojektet Støttet af energisparepuljen Gennemført efteruddannelse Gennemført energitjek på 31 ejendomme udvalgt ved simpel screening fortrinsvis sobesætninger da de også har stort varmeforbrug. Heraf:

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Kvæg nr. 33 2005. FarmTest. Malkestalde og -karruseller

Kvæg nr. 33 2005. FarmTest. Malkestalde og -karruseller Kvæg nr. 33 2005 FarmTest Malkestalde og -karruseller Malkestalde og -karruseller Af Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik, Lars Kurt Laugesen og Henrik Abildgaard

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri stålskab

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet.

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet. Beskrivelse af infrastruktur Projektet består af pumper og pumperørledninger fra flere leverandører til et biogasanlæg for lugtfri transport af gylle. Pumperne er installeret på de enkelte ejendomme og

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100

CA hjertestarterskab HSS100 Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100 Uden lås - Isoleret, rustfri stålskab - Termostat styret varme - Blæser for ventilation - 2x LED lys (hjertestarter

Læs mere

SIKKERHED MÆLKEKØLETANKE

SIKKERHED MÆLKEKØLETANKE Gård teknisk forum d. 15/3 2016, Skejby Helle Birk Domino, Arbejdsmiljøchef SEGES SIKKERHED MÆLKEKØLETANKE HVAD LAVER TEAM AM PÅ SEGES Dialog Med landmanden=målgruppen! DLBR konsulenter (ERFA) Arbejdstilsynet

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS vfl.dk Undgå medicinrester i mælken AMS Denne pjece giver gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, som forårsager medicinrester i din mælk. Hvorfor er

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere