Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv"

Transkript

1 Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

2 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest Danrente Investerer fortrinsvis i kursstabile danske børsnoterede obligationer med korte løbetider. Afdelingen leverer et stabilt afkast både på kort og lang sigt. Minimum 2 år 1,5 % 2,75 % 2,5 % 0,7 7,8 1 år 2,7 6,2 3 år 3,9 4,9 5 år 2,0 % 3,0 % 3,0 % 1996 DK Dannebrog Privat Investerer fortrinsvis i børsnoterede danske obligationer med det formål at maksimere afkast efter skat. Dannebrog Privat er et godt alternativ til at investere direkte i danske stats- eller realkreditobligationer. Skattemæssigt er afdelingen målrettet til personer med frie midler. Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte på niveau med den gennemsnitlige obligationsrente. frie midler/ 3,0 % 5,1 % 3,8 % 3,9 8,0 3 år 4,6 6,5 5 år 3,75 % 6,0 % 3,75 % 1987 DK Dannebrog Pension Investerer fortrinsvis i børsnoterede danske obligationer med det formål at maksimere afkast før skat. Dannebrog Pension er et godt alternativ til at investere direkte i danske stats- eller realkreditobligationer. Skattemæssigt er afdelingen målrettet til personer med pensionsopsparing. Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte på niveau med den gennemsnitlige obligationsrente. / 3,5 % 4,6 % 3,9 % 4,0 8,0 3 år 4,7 6,5 5 år 4,5 % 4,25 % 5,0 % 2001 DK Dannebrog Erhverv Investerer fortrinsvis i børsnoterede danske obligationer med det formål at maksimere afkast før skat. Dannebrog Erhverv er et godt alternativ til at investere direkte i danske stats- eller realkreditobligationer. Skattemæssigt er afdelingen målrettet til skattepligtige selskaber. Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte på niveau med den gennemsnitlige obligationsrente. Selskaber/ 3,5 % 4,6 % 3,9 % 4,0 8,0 3 år 4,7 6,5 5 år 4,5 % 4,25 % 5,0 % 2001 DK Sydinvest Fonde Investerer fortrinsvis i danske obligationer noteret på det danske obligationsmarked. Sydinvest Fonde er skræddersyet til fonde, foreninger og legater. Målet med afdelingens investeringer er at maksimere renteafkastet samt afkastet før skat. Sydinvest Fonde investerer primært i danske obligationer med høj direkte rente og opnår derved så højt et årligt udbytte som muligt. Fonde, foreninger og legater/ 3,8 % 2,1 % 4,0 8,0 3 år 4,7 6,5 5 år 4,7 % 3,0 % April 2004 DK Sydinvest International Investerer i udenlandske obligationer, primært statsobligationer. Afdelingens største investeringer ligger typisk i USA og Europa. Obligationerne i afdelingen er udstedt i andre valutaer end danske kroner. Afdelingen søger at udnytte bevægelserne i de forskellige landes obligations- og valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. 11,3 % 4,9 % 4,6 % 2,4 19,4 1 år 2,1 10,5 3 år 4,3 9,3 5 år 5,75 % 3,0 % 4,5 % Oktober 1989 DK Afdelingen er først etableret den Søjlediagrammerne viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5-års perioder. Ultimo hver måned beregner vi de seneste 1, 3 og 5 års afkast og finder blandt disse højeste og laveste afkast. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele vores 10-års observationsperiode, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal. Her kan du se, at afkastet i eksempelvis Sydinvest International i den bedste 1-års periode var 19,4 % p.a. I den dårligste 3-års periode var afkastet 2,1 % p.a., mens den bedste 5-års periode gav et afkast på 9,3 % p.a.

3 6 muligheder for investering i højrenteobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest HøjrenteLande Mix Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Sekundært investeres i obligationer udstedt af lande i EU eller i lande, der har økonomisk samarbejde med EU, dog maks. 25 %. Afdelingen kan også investere op til 25 % i obligationer udstedt i lokal valuta. Afdelingen kurssikrer i stor udstrækning US-dollarrisikoen i forhold til kroner for at gøre afkastet mere stabilt. Renten på højrenteobligationer er højere end på danske obligationer. 15,5 % 14,0 % 23,2 32,2 1 år 3,2 19,9 3 år 5,6 17,2 5 år 10,5 % 13,5 % 14,0 % Februar 2003 DK Sydinvest HøjrenteLande Investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen kurssikrer i stor udstrækning US-dollarrisikoen for at gøre afkastet mere stabilt. Afdelingen kan investere op til 25 % i obligationer udstedt i lokal valuta. Renten på højrenteobligationer er højere end på danske obligationer. 16,0 % 15,0 % 18,4 % 28,5 37,3 1 år 2,7 21,6 3 år 5,5 19,5 5 år 12,0 % 17,75 % 17,0 % Marts 2000 DK Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Afdelingen kurssikrer i stor udstrækning US-dollarrisikoen for at gøre afkastet mere stabilt. Afdelingen kan investere op til 25 % i obligationer udstedt i lokal valuta. Renten på højrenteobligationer er højere end på danske obligationer. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler som hovedregel ikke udbytte. midler i virksomhedsskatteordningen og personer med / 2,7 % 28,5 37,3 1 år 2,7 21,6 3 år 5,5 19,5 5 år Afdelingen er akkumulerende og udbetaler som hovedregel ikke udbytte 2005 DK Sydinvest Virksomhedsobligationer Investerer fortrinsvis i obligationer udstedt af virksomheder fra hele verden. Afdelingens største investeringer ligger typisk i USA og Europa. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Formålet er at opnå en merrente i forhold til den danske obligationsrente. Afdelingen kurssikrer som hovedregel valutabeholdningen i forhold til danske kroner for at undgå, at afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurser. 6,2 % 12,9 % 12,6 % 12,4 23,0 1 år 5,2 14,2 3 år 3,0 6,6 5 år 7,5 % 9,25 % 8,0 % 2001 DK Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investerer fortrinsvis i børsnoterede obligationer med kort løbetid i lokal valuta fra højrentelande. Her er det muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurser. Afdelingen kurssikrer som hovedregel US-dollarrisikoen, også for de lokalvalutaer, der er forbundet til US-dollar. 5,9 % Der findes kun historiske afkasttal få år tilbage på dette investeringsmarked. Derfor findes der ikke et retvisende billede af afdelingens/ markedets historiske udvikling. 1 år 3 år 5 år 4,5 % 2005 DK Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Investerer fortrinsvis i børsnoterede obligationer med en mellemlang eller lang løbetid i lokal valuta fra højrentelande. Her er det muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurser. Afdelingen kurssikrer som hovedregel US-dollarrisikoen, også for de lokalvalutaer, der er forbundet til US-dollar. Der findes kun historiske afkasttal få år tilbage på dette investeringsmarked. Derfor findes der ikke et retvisende billede af afdelingens/ markedets historiske udvikling. Februar 2006 DK Søjlediagrammerne viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5-års perioder. Ultimo hver måned beregner vi de seneste 1, 3 og 5 års afkast og finder blandt disse højeste og laveste afkast. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele vores 10-års observationsperiode, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal. Her kan du se, at afkastet i eksempelvis Sydinvest HøjrenteLande i den bedste 1-års periode var 37,3 % p.a. I den dårligste 3-års periode var afkastet 2,7 % p.a., mens den bedste 5-års periode gav et afkast på 19,5 % p.a. Etableret

4 6 muligheder for investering i basisaktieafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest Verden Investerer globalt i aktier. Afdelingen investerer i flere end 150 forskellige selskaber spredt på forskellige lande og brancher. Afdelingens største investeringer ligger i USA og Europa. 22,8 % 3,2 % 12,4 % 41,2 56,1 1 år 25,1 25,7 3 år 11,6 16,2 5 år 0,0 % 1,0 % 0,0 % 1987 DK Sydinvest Danmark Investerer i børsnoterede danske aktier. Afdelingen har mulighed for at investere i alle børsnoterede aktier på Københavns Fondsbørs. Investeringerne spredes på et stort antal virksomheder i forskellige brancher, dog primært i de store selskaber. 42,2 % 25,8 % 31,3 % 34,6 59,6 1 år 13,1 29,9 3 år 6,9 20,0 5 år 9,25 % 0,0 % 1,0 % Oktober 1985 DK Sydinvest Europa Investerer bredt i hele Europa, deriblandt også i Østeuropa. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. 23,6 % 6,3 % 14,5 % 41,8 59,2 1 år 24,8 29,0 3 år 9,7 22,9 5 år 1,75 % 0,0 % 1,0 % 1986 DK Sydinvest Euroland Investerer i førende virksomheder fra de 12 eurolande. Indførelsen af euroen og varernes fri bevægelighed i EU betyder, at de eurolandske markeder er under forandring. Sydinvest Euroland investerer i virksomheder, som man forventer bedst kan tilpasse sig de nye markedsforhold og dermed øge indtjeningen. 22,7 % 6,9 % 16,3 % 45,2 66,4 1 år 25,5 36,9 3 år 9,4 26,2 5 år 2,25 % 0,0 % 1,0 % nuar 1999 DK Sydinvest MegaTrends Investerer globalt i aktier fra virksomheder, der vil profitere af trends, der vil præge det 21. århundrede; f.eks. at vi bliver flere ældre, globaliseringen fortsætter, vi får mere fritid samt en accelererende it-udvikling. 23,3 % 1,5 % 11,3 % 42,7 63,7 1 år 24,7 31,9 3 år 11,5 20,4 5 år 0,0 % 1,0 % 0,0 % 1999 DK Sydinvest Tyskland Afdelingen investerer bredt på det tyske aktiemarked. 54,2 69,0 1 år ,6 33,7 3 år ,7 18,3 5 år April 2006 DK Søjlediagrammerne viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5-års perioder. Ultimo hver måned beregner vi de seneste 1, 3 og 5 års afkast og finder blandt disse højeste og laveste afkast. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele vores 10-års observationsperiode, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal. Her kan du se, at afkastet i eksempelvis Sydinvest Verden i den bedste 1-års periode var 56,1 % p.a. I den dårligste 3-års periode var afkastet 25,1 % p.a., mens den bedste 5-års periode gav et afkast på 16,2 % p.a.

5 7 muligheder for investering i vækstaktieafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest BRIK Investerer bredt i selskaber, som er hjemmehørende i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Selskaber i Hongkong, som har deres hovedaktiviteter i Kina, anses for at være kinesiske. Vi forventer, at BRIK-landene i løbet af få år vil bidrage mere til den globale vækst end de 6 førende industrilande tilsammen. 62,7 % 13,9 % 54,1 147,5 1 år 11,7 36,7 3 år 3,1 31,8 5 år 7,5 % 1,25 % April 2004 DK Sydinvest BRIK Akkumulerende Investerer bredt i selskaber, som er hjemmehørende i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Selskaber i Hong Kong, som har deres hovedaktiviteter i Kina, anses for at være kinesiske. Vi forventer, at BRIK-landene i løbet af få år vil bidrage mere til den globale vækst end de førende industrilande tilsammen. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler som hovedregel ikke udbytte. midler i virksomhedsskatteordningen og personer med / 6,9 % 54,1 147,5 1 år 11,7 36,7 3 år 3,1 31,8 5 år Afdelingen er akkumulerende og udbetaler som hovedregel ikke udbytte 2005 DK Sydinvest Latinamerika Investerer bredt i latinamerikanske aktier. Afdelingen investerer i flere end 60 forskellige selskaber spredt på forskellige lande og brancher. Afdelingens største investeringer ligger typisk i Brasilien og Mexico. 72,4 % 25,0 % 50,6 % 58,4 138,9 1 år 17,5 49,9 3 år 8,1 19,9 5 år 35,0 % 3,0 % 3,75 % 1991 DK Sydinvest Fjernøsten Investerer bredt i fjernøstlige aktier (dog ikke japanske aktier). Investeringerne spredes på forskellige lande og brancher. 46,2 % 14,1 % 38,0 % 59,1 150,8 1 år 11,1 35,0 3 år 0,1 28,0 5 år 27,0 % 15,75 % 21,0 % 1991 DK Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende Investerer bredt i fjernøstlige aktier (dog ikke japanske aktier). Investeringerne spredes på forskellige lande og brancher. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler som hovedregel ikke udbytte. midler i virksomhedsskatteordningen og personer med / ,1 150,8 1 år 11,1 35,0 3 år 0,1 28,0 5 år Afdelingen er akkumulerende og udbetaler som hovedregel ikke udbytte 2006 DK Sydinvest IT Investerer globalt i it-aktier. Investeringerne spredes på forskellige virksomhedstyper, primært i markedsledende virksomheder. Det drejer sig bl.a. om virksomheder, der producerer software, hardware, netværks-systemer og telekommunikation. 15,2 % 6,9 % 10,7 % 69,8 151,9 1 år 45,3 82,8 3 år 27,6 40,3 5 år 0,0 % 0,0 % 0,0 % Juni 1998 DK Sydinvest e-business Afdelingen investerer udelukkende i internetaktier fra hele verden. Det sker i selskaber, som har e-handel som hovedaktivitet, understøtter udviklingen af elektroniske handelspladser eller medvirker i udbygningen af internettets infrastruktur. Afdelingen er Sydinvests mest risikobetonede afdeling. Minimum 7 år 18,6 % 8,7 % 25,3 % 87,4 331,9 1 år 59,3 114,7 3 år 37,3 30,8 5 år 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2000 DK Søjlediagrammerne viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. målt på 1, 3 og 5-års perioder. Ultimo hver måned beregner vi de seneste 1, 3 og 5 års afkast og finder blandt disse højeste og laveste afkast. Ved afdelinger, der ikke har eksisteret i hele vores 10-års observationsperiode, har vi suppleret med sammenlignelige indekstal. Her kan du se, at afkastet i eksempelvis Sydinvest BRIK i den bedste 1-års periode var 147,5 % p.a. I den dårligste 3-års periode var afkastet 11,7 % p.a., mens den bedste 5-års periode gav et afkast på 31,8 % p.a. Etableret

6 Afkast og kursudsving i Sydinvests afdelinger Vejen til et rigere liv Du vil opleve kursudsving, hvad enten du investerer i aktie- eller obligationsafdelinger. Størrelsen af kursudsvingene og afkast afhænger af, hvilke afdelinger du investerer i. Risikobarometret ved siden af viser afdelingernes risiko og afkastpotentiale. Jo højere oppe afdelingen ligger, desto større er muligheden for høje afkast og store kursudsving på kort sigt. Basisobligationer Generelt er obligationer mere stabile end aktier. Lægger du vægt på et stabilt afkast og små kursudsving, kan du vælge at investere i Sydinvest basisobligationsafdelinger. Højrenteobligationer Ønsker du at få et højere afkast af din obligationsinvestering, er højrentelande-obligationsafdelingerne et godt valg. Du skal dog vide, at kursudsvingene kan være store på kort sigt, og der kan være perioder med negativt afkast. Til gengæld kan du på længere sigt opnå højere afkast end ved almindelige obligationer. Afdelingerne udbetaler normalt så højt et udbytte som muligt på nær HøjrenteLande Akkumulerende, der som hovedregel ikke udbetaler udbytte. Aktier Aktieafdelingerne har en højere risiko end obligationsafdelingerne, men der er samtidig også udsigt til højere afkast på længere sigt. På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i aktieafdelingerne består af kursændringer og udbytte på nær BRIK Akkumulerende, der som hovedregel ikke udbetaler udbytte. I aktieafdelingerne stiler vi efter et lavt udbytte, så hovedparten af afkastet kommer som kursændringer på beviserne. Private personer med almindelig opsparing har en skattemæssig fordel heraf. Dit samlede afkast er både udbytte og kursændringer Alle Sydinvests afdelinger, på nær de tre akkumulerende afdelinger, udbetaler udbytte en gang om året. Ligningsloven bestemmer, hvad de enkelte afdelinger skal udbetale som udbytte. Det drejer sig hovedsageligt om renter og udbytteindtægter. Den resterende del af afkastet stammer fra kursændringer på beviserne. Dit samlede afkast på beviserne er derfor summen af både udbytte og kursændringer. Udbyttet kan i nogle afdelinger være 0. Vælg flere afdelinger Sydinvest tilbyder i alt 25 attraktive afdelinger fordelt på 12 obligationsafdelinger og 13 aktieafdelinger. Hver afdeling er fokuseret inden for en branche, et bestemt geografisk område eller et særligt vækstområde. Du kan placere din investering i en eller flere afdelinger afhængig af dine afkastønsker, hvornår du skal bruge pengene igen og hvor store kursudsving, du kan acceptere. Du kan læse meget mere om, hvordan du bedst sammensætter din portefølje af investeringsbeviser på Akkumulerende afdelinger Sydinvests tre akkumulerende afdelinger udbetaler som hovedregel ikke udbytte og er lagerbeskattet. Afdelingerne er velegnet til investorer med midler i virksomhedsskatteordning, pensionsopsparing eller børneopsparing. Det er skattemæssigt ufordelagtigt for investorer med frie midler at investere i akkumulerende afdelinger. Hvem er Sydinvest? Sydinvest er en investeringsforening, der er etableret i Sydinvest er en af de største investeringsforeninger i Danmark og har 25 afdelinger. Sydinvest-gruppen har knap medlemmer, der tilsammen har investeret mere end 40 milliarder kroner. Sydinvest nemt og sikkert Sydinvest ønsker at gøre det nemt og sikkert for dig at investere i værdipapirer og derved være med til at skabe rammerne for et rigere liv for medlemmerne. Det er nemt, fordi eksperter plejer din opsparing i værdipapirer. Den omhyggelige formuepleje forbedrer dine muligheder for gode afkast. Danske obligationsafdelinger Sydinvest Danrente Dannebrog Privat Dannebrog Pension Dannebrog Erhverv Sydinvest Fonde Udenlandske obligationsafdelinger Sydinvest International Sydinvest HøjrenteLande Mix Sydinvest HøjrenteLande Sydinvest Virksomhedsobligationer Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Aktieafdelinger Sydinvest Verden Sydinvest Danmark Sydinvest Europa Sydinvest Euroland Sydinvest MegaTrends Sydinvest BRIK Sydinvest Latinamerika Sydinvest Fjernøsten Sydinvest IT Sydinvest e-business Sydinvest Tyskland Akkumulerende afdelinger Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest BRIK Akkumulerende Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende Det er sikkert, fordi du sparer op sammen med mange andre, og fordi afdelingerne i Sydinvest arbejder med stor risikospredning. For dig betyder det lavere risiko og et mere stabilt afkast, end hvis du selv skulle foretage tilsvarende investeringer i enkelte obligationer og aktier. Personlig beskatning af afkast fra Sydinvests afdelinger Udbytte beskattes som *) Kapitalindkomst og skattefri indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst og kapitalindkomst Afdelingerne er akkumulerende og udbetaler som hovedregel ikke udbytte Investering af almindelig opsparing Sydinvest gør det nemt for dig at investere din opsparing. Du bliver løbende orienteret om udviklingen i din opsparing gennem Sydinvests medlemsblad Horisont og på Beskatning af kursgevinst/-tab ved salg Kapitalindkomst Der er ingen fradrag eller modregning ved kurstab Kapitalindkomst Kurstab modregnes som udgangspunkt i kapitalindkomst Aktieindkomst**) Overgangsregel***) Kurstab kan modregnes i årets gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser i aktieafdelinger uanset ejertid Et overskydende tab kan modregnes i de efterfølgende år uden tidsbegrænsning Investering af pensionsopsparing Årets udbytte og kursgevinst er pensionsskattepligtig Skatten på nettokursgevinster og udbytte er 15% Der skelnes ikke mellem realiserede/urealiserede kursgevinster Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast *) Ved udbetaling af udbytte i aktieafdelingerne bliver der tilbageholdt en udbytteskat på p.t. 28 %. I obligationsafdelingerne sker udbetaling af udbytte uden fradrag af udbytteskat. **) For 2006 beskattes de første kr. med 28 %. Beløb herover beskattes med 43 %. ***) Overgangsregel, der betyder, at investeringsbeviser i aktier, der er anskaffet inden den 31. december 2005, kan sælges skattefrit, hvis din værdi af beholdningen af børsnoterede aktier og investeringsbeviser var under kr. ( kr. for ægtefæller) pr. 31. december Du skal dog have ejet dine investeringsbeviser/aktier i mindst 3 år, når du sælger dem. Beskatningsreglerne er beskrevet i Sydinvests skattefolder og på Købt for midler i virksomhedsskatteordningen: Beskattes efter lagerprincippet Værdi-/kursændringen skal medregnes til virksomhedens overskud. Værdiændringer beskattes som personlig indkomst eller kapitalindkomst afhængig af virksomhedens aktiver og omfanget af midler, som ejeren trækker ud af virksomhedsskatteordningen

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

fem veje til et højere obligationsafkast

fem veje til et højere obligationsafkast fem veje til et højere obligationsafkast Sydinvest HøjrenteLande - Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Mix - Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3 2. Registreringsnummer...

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3 2. Registreringsnummer...

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Sydinvest SCANDI BASISAKTIER. HøjrenteLande Akkumulerende. Dannebrog Pension og Erhverv. HøjrenteLande Lokal Valuta. Virksomhedsobligationer

Sydinvest SCANDI BASISAKTIER. HøjrenteLande Akkumulerende. Dannebrog Pension og Erhverv. HøjrenteLande Lokal Valuta. Virksomhedsobligationer Højrenteobligationer HøjrenteLande Lokal Valuta HøjrenteLande Valuta HøjrenteLande HøjrenteLande Akkumulerende Virksomhedsobligationer HøjrenteLande Mix Basisobligationer International Dannebrog Privat

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere