Geo-Nyt 79. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 79. september 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 79 september 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

2 Niels Vinther formand Lønstrupvej Vanløse tlf Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken Virum tlf Dennis Noe kasserer Kabbelejevej Holstebro tlf Marie-Louise Søndberg Brudesøvej Egtved tlf Morten Ravn sekretær Klintevej Frederikssund tlf Dorte Nørregaard Madsen Rugmarksvej Nyborg tlf Jette Selvig Juel Egelundsvej Køge tlf Tine Marie Foldrup Gartnergade Nyborg tlf Formand: Niels Vinther Næstformand: Birgit Sandermann Justesen Kasserer: Dennis Noe Sekretær: Morten Ravn DTU-kontakt: Niels Vinther Fagligt forum for geografi: Niels Vinther Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Morten Ravn Fagligt forum for nv: Jette Selvig Juel Kontakt til webmaster: Marie-Louise Søndberg Kontakt til regionerne: Dorte Nørregaard Madsen Geo-kurser / GeoCase: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til Geografforbundet: Birgit Sandermann Justesen, Niels Vinther Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Foreningens websider: Forsidefoto: Det Gyldne Tempel, Kyoto, Japan. Alle fotos: Birgit Sandermann Justesen 2

3 Nyt fra formanden Stort tillykke til de fire bronzemedaljevindere David Rischel, Morten Landerslev, Lasse Langendorff og Rasmus Reeh Fire bronzemedaljer blev det til ved den internationale geografiolympiade et meget flot resultat. De fire medaljer kom i hus af David Rischel, Morten Landerslev, Lasse Langendorff og Rasmus Reeh. Medaljerne er vundet på trods af at mange lande sender deres elever i træningslejr i 3 uger op til olympiaden og at medaljer giver scholarships til nogle af de dyreste universiteter i hjemlandene. Stort tillykke til de fire og vi kipper med flaget for god geografiundervisning på de danske gymnasier. I foreningen har der været stor kursusplanlægningsaktivitet og igangsætning af udviklingsarbejder de seneste måneder ikke mindst kurser inden for geovidenskab. Undervisningsministeriet har tildelt geografi/naturgeografi/geovidenskab hele 6 udviklingsprojekter, der alle er afsat til engagerede undervisere rundt i hele landet. Tak til alle der deltager i udviklingen af geofagene, der er afgørende for at vi kan stå stærkt og hele tiden udvikle os. Og heldigvis er der også mange der deltager i kurserne, hvor der i skrivende stund er 25 deltagere på råstofkursus 1 og et tilsvarende antal har meldt sig til kemi for geografer. Vi håber at kursusaktiviteten kan fortsætte fremover. Det er ikke kun foreningen, der udbyder kurser. Jeg skal fx på et kursus til Svalbard, arrangeret af den europæiske rumfartsorganisation ESERO, der lige som mange andre uformelle læringsmiljøer udbyder spændende kurser og foredrag. Hold øje med de mange muligheder og spændende tilbud der hele tiden dukker op. Vi bestræber os på at lægge inspirerende materiale/ kurser mm på facebook à geografilærerforeningen, så hold også øje der. Generalforsamlingskurset i år har titlen; problemorienteret undervisning, hvor der vil være mange forskellige oplæg. Pernille Ehlers holder oplæg om Geofaglighed som kompetence om læring og læreprocesser i naturgeografi og sammen med 3

4 Nyt fra formanden (fortsat) Nyt Nyt Sara Mac Dalland og Philip Jacobsen vil jeg præsentere arbejdet med Geodetektiven, der også er omtalt i tidligere nummer GeoNyt. Problembaseret undervisning giver også mulighed for at komme i felten og arbejde med geotoper. Torben Espersen vil stå for en lille ekskursion, hvor han viser hvordan han har arbejdet med Vejle Ådal, som geotop. Afslutningsvis vil Martin Breum, der har deltaget i sidste års LOMROG III ekspedition til Arktis, for at indsamle data, så der kan gøres krav på et større område mod Nordpolen. På mange skoler har man været tilbageholdende med kursusaktivitet, på grund af uvisheden om mulighederne indenfor den nye overenskomst. Forståeligt nok, men jeg håber at alle finder en god balance mellem den daglige undervisning og udvikling af faget. Jeg håber også at det øgede krav om tilstedeværelse på skolerne kan bruges til øget grad af vidensdeling indenfor faggrupperne, så udveksling af eksperimenter, øvelser mm bliver mere udbredt fremover. Det er nemlig vigtigt at vi hele tiden udvikler faget og gør undervisningen varieret, interessant, aktuel og eksperimentel på en gang. Vi står over for en stor udfordring i kraft af at matematik B er blevet sidestillet med et naturvidenskabeligt fag på B. Det kan betyde at nogle elever fravælger naturgeografi, men det kan kun modvirkes ved at vi alle arbejder for at gøre faget endnu mere interessant. Sidste år var der hele 39 pædagogikumkandidater og igen i år er der næsten 40 kandidater, der i de kommende år kan være med til at udvikle faget. Tag godt i mod de nye og udnyt de kompetencer de kommer med. Året blev også skelsættende idet faget geovidenskab kom i gang på 7 gymnasier efter flere års forberedelse. Som led i bestræbelserne på kickstarte faget, blev jeg blevet ansat i NTS-centeret for at gøre så meget reklame for faget i både gymnasier og grundskoler som muligt. Som led i markedsføringen skal alle nuværende geovidenskabselever til Oslo i september og opleve den hårde geologi på nært hold, samt se tungtvandsanlægget i Rjukan/Vemork, der producerede tungt vand under 2. verdenskrig. Jeg glæder mig til turen og håber at historier derfra kan spredes vidt og bredt. Jeg glæder mig til endnu et spændende år. Med venlig hilsen Niels Vinther, formand. 4

5 Nyt fra fagkonsulenten Dejligt at se, at der er flere og flere, der tager udgangspunkt i kompetencerne og at problemstillinger er udgangspunkt for et emne så fagets tilgang til verden bliver aktuel og relevant for eleverne. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i en konkret problemstilling f.eks. Sultproblemer på Afrikas Horn i stedet for fødevarer. Når der arbejdes aktuelt og problemorienteret bliver undervisningen i kernestoffet spredt ud på flere forskellige emner, og tilgangen til fagets kernestof bliver mindre disciplinorienteret og intentionen i læreplanen opfyldt. Man arbejder derfor med vejr og klima i de troperne og subtroperne, når problemstillingens kontekst er i Afrika, mens man beskæftiger sig med vejr og klima i den tempererede zone, hvis man arbejder med dansk landbrug. Kernestoffet bliver på denne måde bundet direkte til emnet. På samme måde: Arbejder man med energi, og får inddraget Islands særlige forhold i forbindelse med geotermisk energi, kan der derved blive behov for at inddrage de særlige geologiske forhold ved pladegrænser, så er der i denne sammenhæng ikke nødvendigvis behov for at inddrage samtlige typer pladegrænser men måske kun de geologiske forhold i en spredningszone. Resten må vente til næste emne. I almen studieforberedelse har der det sidste år været kørt forsøg med innovation inden for den gældende læreplan for fagsamarbejdet (bilag 9 i bekendtgørelsen). Resultatet og tilbagemeldingerne fra skolerne har været så positive, at der nu er lavet et tillæg til vejledningen for almen studieforberedelse med fokus på innovation (find den på Det giver mulighed for at der fremtidigt kan stilles to typer opgaver i AT: en med en traditionel løsning og en med en innovativ vinkel. Og blandt andet som en konsekvens af udfoldelsen af den innovative dimension i almen studieforberedelse, så bliver det også nødvendigt at ruste eleverne til innovation ved også at arbejde innovativt i fagene dermed også i geografi (hf) og naturgeografi. Men mere herom senere på året. På fire konferencer i september sættes der fokus på innovation i almen studieforberedelse. Deltager du ikke selv, så få viden fra en kollega fra din skole. Alle skoler er inviteret. I løbet af året bliver der sat fokus på arbejdet i naturvidenskabelig faggruppe. Der har i sommer været ekstraordinært mange henvendelser og klager over prøveforløbet i nf og en del af klagerne peger tilbage mod den gennemførte undervisning, som ikke alle steder lever op til læreplanens intentioner. Det er vigtigt, 5

6 Nyt fra fagkonsulenten (fortsat) Xxxxxxxxxxxxx Arne Villumsen, DTU, og kursister at der samarbejdes med biologi og kemi om flerfaglige emner, og at der i alle tre fag laves feltarbejde og eksperimenter - og at undervisningen generelt lever op til læreplanen. Der vil blive afholdt en konference med fokus på naturvidenskabelig faggruppe i den sene vinter/det tidlige forår Det bliver snart tid for studieretningsprojektet. Sørg for at der bliver stillet en opgave med et spørgsmål, hvor begge fag har mulighed for at komme med et svar. Det vil sige ingen lagkageopgaver, hvor hver fag har sit lag og hvor det er glasuren, der er det samlende. Hele kagen skal være sammenhængende. Det er ikke let, og muligvis må man bede eleven om at ændre lidt i emnevalget for at projektet bliver godt. Hjælp eleverne med at finde god litteratur på højt fagligt niveau. Det er ikke godt nok, når eleverne henter litteratur på biblioteket, som er skrevet til elever i klasse. Det giver ikke mulighed for faglig fordybelse. Vedlæg eventuelt en artikel, som skal inddrages i besvarelsen; den kan være med til at løfte det faglige niveau. Og husk at en SRP skal bedømmes på helheden. Læs mere om SRP i bekendtgørelsens bilag 7 og i vejledningen til ngb. Begge kan findes via Bekendtgørelserne til ungdomsuddannelserne er justeret blandt andet på baggrund af den nye mulighed for at vælge matematik på B-niveau på lige fod med det naturvidenskabelige løft til B. I naturgeografi er eneste ændring en konsekvensrettelse i forhold til eksamensbekendtgørelsen omkring offentliggørelsestidspunkt for 24-timersopgaverne på B-niveau. 6

7 Der er 7 skoler, der i vinter oprettede en studieretning med geovidenskab. De arbejder sammen i et netværk i samarbejde med NTS. Der ligger informationsmaterialer til download på hvis du har brug for materiale om det nye fag. Det bliver spændende at se om der er flere skoler, der får mulighed for at oprettet faget ved studieretningsvalget i 1.g i december. UNESCOs 10 år for Undervisning for Bæredygtig Udvikling. På gensyn på foreningens generalforsamlingskursus , hvor der vil være fokus på casebaseret undervisning, IBSE, Arktis og meget mere. Lars Andersen/Fagkonsulent Der afholdes konference på Rosborg Gymnasium med erfaringsudveksling og inspiration til geovidenskabsundervisningen. Alle er velkomne. Konferencen afholdes torsdag den 21. november 2013 Pris 250 kr. Invitation udsendes til skolerne omkring 1. oktober, tilmelding via LMFK. Reserver allerede nu dagen i kalenderen. Der er fortsat aktiviteter om undervisning for bæredygtig udvikling. Naturvidenskabens Hus, Dansk Arkitektur Center og Friluftsrådet: Grønt flag grønt gymnasium afholder blandt andet to kurser i efteråret med fokus på hvordan man underviser om bæredygtighed, ligesom Danmarks Radio og Dagbladet Information i øjeblikket har projekt kørende. Og der er mange flere aktiviteter i gang rundt omkring. Perioden er 7

8 Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen indeholder alle foreningens udgifter og indtægter for regnskabsperioden. Samlet resultat: ,12 kroner Resultatopgørelsen indeholder to separate poster for GeoOl, en for 2012 og en for Dette skyldes, at det er to forskellige projekter, med hvert sit regnskab. Regnskabet for GeoOl 2012 er godkendt og afsluttet. Udgifterne til dette projekt er forudbetalt i den forrige regnskabsperiode (på nær de 4.770,00 kroner der er i indtægt). På tilsvarende vis er der store indtægter på GeoOl 2013 i dette regnskabsår, men de skal blot udbetales i næste regnskabsperiode. For geografilærerforeningen er der hverken indtægter eller udgifter på projekterne. Man kan derfor se på balancen, at foreningen derfor regner med et skyldigt beløb for GeoOl 2013 på ,87 kroner, som er de penge foreningen har fået udbetalt i dette regnskabsår, men som skal udbetales i det næste regnskabsår. På dette års regnskab vil de to projekter til sammen give et underskud, men dette skyldes at rejseudgifterne for begge projekter lå indenfor samme regnskabsperiode. Ser man på foreningens værdier, så påvirker det ikke dem, da projekterne skal være udgiftsneutrale i forhold til Geografilærerforeningen. Posten der hedder Diverse bøger mm., har de øvrige projekter, som er afsluttet i forhold til Undervisningsministeriet i indeværende regnskabsperiode, samt foreningens salg af bøger. Geografilærerforeningen vil fremover kun have et udviklingsprojekt (GeoOl) som foreningen Udgifter Indtægter GeoOl , ,00 GeoOl , ,00 Drift , ,24 Blad ,13 0,00 Kontingent 0, ,00 Diverse - bøger mm , ,58 Regionalkurser , ,00 Renter 0,00 940,04 Samlet , ,86 8

9 skal administrere økonomien for, da de øvrige administreres af LMFK. Udgifterne på denne post ligger over kroner, og er skyldige beløb, som foreningen har haft i forhold til UVM (det er penge vi skyldt for for meget udbetalte penge til projekter). Umiddelbart ser det samlede resultat ud til at der et stort underskud, men tager man højde for, at en del af beløbene er penge der er udbetalt til foreningen til projekter i tidligere regnskabsår, men som er øremærkede til udgifter på projekterne eller tilbagebetaling, så er der stort set balance. Det vil sige at foreningens udgifter (bladet, drift af forening, generalforsamlingskurset mm.) og indtægter (kontingent) går op. Dette fremgår også af balancen, som viser, at foreningens egenkapital er i balance i forhold til sidste år. Balancen Balancen for Geografilærerforeningen ved afslutningen af regnskabsåret den 30/ er (alle beløb er i kroner): Aktiver Indestående på konto , , ,50 Tilgodehavende GeoOl rejse ( 3 elever) 7.500,00 Annoncer blad 4.000,00 Regionalkurser deltagergebyr 2.000,00 I alt ,30 Passiver Skyldige beløb GeoOl ,87 I alt ,87 Foreningens egenkapital ,43 9

10 Resultatopgørelsen (fortsat) Tilgodehavender er indbetaling fra elever til GeoOl-rejsen til Japan, skyldige beløb fra annoncører i klubbladet og manglende indbetaling til regionalkurserne ved regnskabets afslutning. Det skyldige beløb til GeoOl er det beløb der mangler at blive udbetalt i projektet, men som foreningen på nuværende tidspunkt har fået udbetalt. fra UVM og Carlsberg Fonden. Beløbet findes som differencen mellem indtægter (se bilag fra GeoOl 2013), afholdte udgifter og de skyldige beløb. Sammenlignet med sidste år er foreningens egenkapital faldet med 500 kroner, hvilket vil sige at der er balance. 10

11 inaturgeografi Nyt digitalt læremiddel til naturgeografi inaturgeografi er et nyt website til naturgeografi på C- og B- niveau og NV på stx samt geografi (enkeltfag) på hf. Læremidlet indeholder alt stof (emner, kernestof og metode) fra grund bogen Naturgeografi vores verden og er ud videt med digitale ressourcer som bl.a. test, animationer, kommunika tionsmodul og noteredskab samt nye emner. Øvelser inaturgeografi indeholder arbejdsspørgsmål til lektie for beredelse, arbejdsspørgsmål til brug i klassen og multiple choice-test til evaluering. Et emnebaseret mediearkiv gør det nemt for lærer og elev at hente figurer til iwb og egne opgaver. Nye emner Nye emner på inaturgeografi vil bl.a. omhandle Italiens og Kinas udfordringer, Klimatilpasninger og Oceaner, herunder tsunamier. inaturgeografi kan bruges på iwb, pc, mac, smartphones, ipad og Androidtablets. Bestil gratis prøveabonnement på prøveabonnement eller ring på tlf

12 Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet 109 CO 2 Caco 3 CO 2 De betydelige naturlige variationer i atmosfærens indhold af drivhusgasser skyldes i høj grad netop pladetektonikken, da der ved stor tektonisk aktivitet vil være mange vulkanudbrud, hvorved der bl.a. frigøres CO 2 til atmosfæren (Figur 2). Et eksempel er Kridttiden, hvor Atlanterhavet blev dannet. På dette tidspunkt var vulkanismen så kraftig, at der blev udledt store mængder drivhusgasser, og indholdet af CO 2 i atmosfæren var ca. 10 gange så højt som i dag (Figur 1). Af den årsag menes den globale gennemsnitstemperatur i kridttiden at have været grader højere end i dag. CO 2 Vulkanisme CO 2 Vulkanisme Forvitring Boganmeldelse Subduktion Havbundsspredning Smeltning FOTO: CARSTEN BRODER HANSEN Figur 2 Atmosfærens naturlige indhold af CO 2 bestemmes bl.a. af de pladetektoniske processer. Øget vulkanisme betyder større udledning af CO 2 mens øget forvitring i forbindelse med bl.a. bjergkædedannelse vil fjerne CO 2 fra atmosfæren. Fra Seidekrantz 2009 (Geografiske Orientering vol 5). GeoScience en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet. I perioder, hvor vulkanisme er mindre udtalt og de tektoniske plader bevæger sig langsommere, vil der forvitring bruges den frie CO 2 fra atmosfæren i forbindelse med omdannelse af visse bjergarter til kalk slippe relativt mindre CO 2 ud til atmosfæren, og (CaSiO 3 + CO 2 à CaCO 3 + SiO 2 ). Det er netop på CO Flere forfattere, 2 indholdet vil derfor langsomt falde. Indholdet grund af dannelsen af Himalaya bjergene, Alperne red. Carsten Broder Hansen. af CO 2 i atmosfæren vil ligeledes falde i perioder, og Andesbjergene m.m. og det deraf følgende relativt lave indhold af CO hvor to eller flere kontinenter støder sammen, da Københavns dette forårsager Universitet, bjergkædedannelse. Unge bjergkæder betyder, at frisk materiale konstant er tilgænsnitligt over Jordens historie. GEUS og 2 i atmosfæren, at Jordens klima i dag er koldere, end det Aarhus har været gennemgelig for kemisk forvitring, og under denne kemiske Universitet s. ill. i farver. Gratis. G (Gymnasium) Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet 113 Et nyt fag har behov for nye bøger og lige før sommerferien fik alle gymnasier i landet tilsendt et klassesæt af bogen Geo- Science en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet. Det er ikke en lærebog i geovidenskab eller naturgeografi, men som titlen skriver en inspirationsbog. Bogen fokuserer på udvalgte emner indenfor geovidenskabens og naturgeografiens store spændvidde - helt fra Processer i Jordens indre til Vulkaner andre steder i solsystemet. Mellem de to yderpunkter beskrives Overvågning af landbrug og miljø i Sahel, Klimaændringer og kystprocesser og Talenternes geografi regional udvikling i Danmark og meget mere. I bogen beskrives 16 emner på en inspirerende og lærerig måde. Indholdet i bogen er kun delvist nyt, ide flere artikler er opdaterede udgaver af artikler fra de populære tidsskrifter Geoviden og Geologisk Nyt. Dog er der også helt nye forskningsresultater, der præsenteres med forståelige forklaringer, så de komplekse sammenhænge kan forstås af gymnasieelever. Første halvdel af bogen indeholder geologiske emner om jordens indre, vulkaner, jordskælv, tsunamier og hvordan man kan sikre sig mod naturkatastrofer. Anden halvdel handler om mere geografiske emner, som megabyer, bæredygtig brug af energi og råstoffer, vand, istidslandskabet, kystprocesser og klimaændringer. Bogen slutter med et kapitlet Klima processer og sammenhænge, der går i dybden med de mange komplekse forhold, der spiller ind på klima og klimaændringer. Næsten alle kapitler falder indenfor kernstoffet i naturgeografi og/ eller geovidenskab og kapitlerne passer niveaumæssigt godt til brug i gymnasiet. 12

13 også i det langsigtede perspektiv. GeoScience er en fællesudgivelse fra Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet, der alle er parter i Geocenter Danmark. Bogen er en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet, og den er skrevet af forskere tilknyttet de tre institutioner. Flere af kapitlerne er opdateringer af tekster, der tidligere har været bragt i bladene Geoviden og Geologisk Nyt, og herfra kan der hentes masser af materiale til at supplere GeoScience i undervisningssammenhæng. GeoScience GeoScience Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi, kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden. GeoScience kan også bruges som oplæg til diskussion af vigtige emner som for eksempel vores beredskab i forhold til - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet naturkatastrofer, forvaltning af naturressourcer samt menneskets ansvar i forhold til klimaforandringer, GeoScience udleveres gratis som klassesæt til danske gymnasier. De tre udgivende institutioner har omfattende tilbud om klassebesøg, studiepraktik og meget mere. Du kan læse mere om mulighederne på: FOTO: JOSEF FRIEDHUBER Vulkaner Hvorfor smelter jorden? Af Paul Martin Holm, lektor, Københavns Universitet og Lotte Melchior Larsen, seniorforsker, GEUS Fra jordoverfladen og ind mod centrum af kloden stiger temperaturen, til den når op på adskillige tusinde grader i midten. Der produceres konstant varme i Jorden ved henfald af radioaktive grundstoffer, og i en zone, ikke langt fra overfladen, er den faste Jord faktisk på nippet til at smelte. Vulkanisme opstår, når smeltet klippe stiger helt op til overfladen ved at dele af den ellers faste bjergarts smeltepunkt bliver overskredet. Når den faste Jord smelter, er der grundlæggende tre mulige årsager til det: En temperaturstigning, et trykfald, eller en ændring i den kemiske sammensætning. vist temperaturinterval. Solidustemperaturen er den temperatur, hvor smeltedannelsen begynder, og smelten kun findes som en tynd film mellem mineralkornene. Liquidustemperaturen er den temperatur, hvor de sidste mineralkorn smelter, og alt er flydende. Herimellem gennemløbes en række stadier, hvor der er både smelte og faste mineralkorn til stede. Smelten skifter sammensætning gennem de forskellige stadier, eftersom nogle mineraler smelter før andre, og der sker en række meget komplicerede reaktioner mellem smelte og mineraler undervejs. Smelten kan desuden ansamles og stikke af fra de omgivende faste mineralkorn, i reglen opefter mod overfla- Temperaturfordelingen i jorden den, da smelten har en lavere massefylde end det På overfladen køler Jorden af via atmosfæren mod usmeltede materiale. Smelten vil i reglen hurtigt universet, og der strømmer konstant varme ud i begynde at krystallisere i de koldere omgivelser verdensrummet. Varme i Jorden transporteres ved højere oppe, og smelten plus de deri flydende ledning eller ved massetransport. Varmeledning krystaller kaldes nu for magma. er en forholdsvis langsom proces, mens flytning af varme ved massetransport sker lige så hurtigt, Smeltning ved temperaturstigning som massen flyttes. Gennem den stive lithosfære Temperaturstigning kræver tilførsel af varme, så strømmer varmen ved varmeledning. Ned gennem denne type smeltning sker især, hvis allerede smeltet materiale trænger ind i koldere områder. For lithosfæren stiger temperaturen typisk fra overfladens 0 C til 1300 C, hvor materialet begynder eksempel kan et større magmalegeme (en intrusion) opvarme sidestenen, så denne begynder at at blive blødt, og vi kommer ned i asthenosfæren, der kan deformeres plastisk, som tyggegummi. I smelte. Eksempler på dette fænomen kan studeres asthenosfæren afkøles kappen mod den overliggende lithosfære, og da koldere materiale har størknet intrusion og dens omgivelser med nu nogle steder på jordoverfladen, hvor en gammel, en højere massefylde end varmere, vil de øvre størknede smeltelommer er blevet blottet gennem dele synke ned i de varmere dybereliggende dele. millioner års erosion. Der dannes dog i reglen ikke Denne nedsynkning af koldt materiale fører til større mængder smelte, og det fører sjældent til omrøring, som effektivt transporterer varme fra vulkanudbrud. kappe/kernegrænsen og opad mod lithosfæren. På grund af omrøringen er temperaturstigningen Smeltning ved trykfald ned gennem kappen under lithosfæren meget Et stof fylder som regel mere i smeltet tilstand mindre end ned gennem lithosfæren. end i fast. Jo større tryk et materiale befinder sig ved, jo sværere har det derfor ved at smelte, da Smeltning af bjergarter smelten kræver ekstra plads. Omvendt, hvis et Jordens bjergarter består af blandinger af flere materiale udsættes for faldende tryk, vil det have Københavns Universitet GEUS Aarhus Universitet forskellige mineraler. Sådanne komplekse materialer smelter ikke på én gang men gennem et lettere ved at smelte, dvs. dets smeltetemperatur vil synke. Hvis trykket falder så meget, at smeltetemperaturen synker til under den faktiske temperatur, begynder materialet at smelte helt uden tilførsel af ekstra varme. Hvis for eksempel kappen i en dybde af 200 km under jordoverfladen har en temperatur på 1400 C og først begynder at smelte ved 1450 C, er den fast. Men hvis denne kappe stiger op til en dybde af 100 km under overfladen, og smeltepunktet pga. trykfaldet synker til 1380 C, så begynder kappen at smelte. Dette er en meget effektiv mekanisme, hvorved der kan dannes store mængder af smelte. 16 GeoScience Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet 17 De mange flotte billeder og gode figurer kan bruges direkte i undervisningen. Det er en god bog med mange spændende kapitler, der indenfor hvert sit område bidrager med inspiration til at arbejde videre med emnet i undervisningen. Inspirationsbogen er både flot illustreret og godt forklaret og så er den oven i købet gratis. Bogen er sendt ud i klassesæt til alle landets gymnasier, og kan desuden findes på nettet bla her: (26 mb). Tak til de tre institutioner for at bidrage til at gøre undervisningen i geovidenskab spændende, forståelig og appetitvækkende. Niels Vinther, underviser på Greve Gymnasium og projektleder på projekt geovidenskab på NTS-centeret. 13

14 igeo 2013 Bronzevinderne i geografi (fra venstre): Lasse Langendorf, Marie Kruses Skole; Rasmus Reeh, Sankt Annæ Gymnasium; David Rischel, Sankt Annæ Gymnasium; Morten Landerslev, Nærum Gymnasium. Gymnasieelever slutter sommerferien med medaljer i tasken Danske gymnasieelever hentede i sommerferien én sølvmedalje og 13 bronzemedaljer ved internationale olympiader i fysik, kemi, biologi, geografi, matematik og datalogi. Efter eksamen drog 30 gymnasieelever ud i verden og videre til internationale olympiader i naturvidenskab. Colombia, Australien, Rusland, Japan og Schweiz var i år værtslande for kappestride i hhv. matematik, datalogi, kemi, geografi og biologi. Deltagerne i fysik forblev under hjemlige himmelstrøg med en tur til København, der var vært i anledning af 100-året for Niels Bohrs atomteori. Flotte resultater Årets høst var flot med i alt 14 medaljer. For kemi, geografi og biologi var udbyttet ekstra bemærkelsesværdigt, idet Danmark i netop de tre fag opnåede sine hidtil flotteste placeringer i olympiadesammenhæng. Ministeriet for Børn og Undervisning er hovedsponsor for de danske gymnasieelevers deltagelse i de internationale olympiader i naturvidenskab, og støtter hvert år olympiaderne med omkring 2 millioner kroner. 14

15 Indtryk fra Kyoto Venskaber opstår 15

16 igeo 2013 Kommenatar til plakaten Omnisque de plique corrundit veritia voluptaspel est, Danish Wind Mill Test Centre Built in a Preserved Natural Area The first unique test centre for big off shore windmills has opened in Denmark. Universities and companies now have the opportunity to test and develop extremely high windmills under perfect wind conditions. The centre will have 250 metres tall meteorological masts, 150 metres tall measuring masts, seven wind turbine foundations with capacities of MW. The swept area is 18,600 square metres, or the equivalent of two and a half soccer fields. This deforestation will create an increase of 400,000 tonnes of CO 2 emission, the equivalent of the CO 2 emission of 100,000 people per year, an organisation against the windmills claims. In official plans, the area is categorised as a recreational area, in which windmills are prohibited. Should one allow renewable energy resources or protect recreational areas? Danish Traditional Wisdom Denmark Challenges As a small country without many resources, Denmark always addressed the challenge of finding new sources of energy. Before the industrial revolution, traditional watermills and windmills supplied the population with energy. The first mill of the test centre A Pioneer within Wind Power Denmark was a pioneer in developing commercial wind power during the Today almost 50% of the wind turbines of the world are produced by Danish manufacturers such as Vestas and Siemens Wind Power along with many component suppliers. Solutions for the Future As 28 % of its energy is generated by wind power, Denmark inspires many other countries to develop sustainable energy solutions for the future. A modern and a tradi.onal mill Finding a Location for the National Test Centre In 2004 the centre-right government of Denmark decided to start the preliminary research on the placing of a national test-centre for sea-wind mills. It assigned the secretary of environment to do the job. The department then screened the entire country for locations which complied with four specific environmental criteria: 1. The average wind-speed should be at least 8 m/s at a height of 100 metres. 2. The location should not be an EC bird protection area. 3. The distance to residential areas should be at least 1000 metres. 4. The area of the location had to be 346 ha transverse to the wind direction. 14 locations in Denmark fulfilled the criteria. These locations were assessed by the Danish Technical University: 1. Would it be possible to erect the required amount of wind-mills on the north-south line? 2. Would the westwards fetch distance exceed 4 km in order to provide the desired roughness of the wind? The only viable area proved to be Østerild in Northern Jutland. This area was then subjected to an Environmental Impact Assessment (EIA). Test Centre Leading in Wind Power Research With its Risø National Laboratory for Sustainable Energy, the Technical University of Denmark (DTU) plays a major role in the international research on wind energy. Denmark Sweden Map of Denmark Complex political processes In 2009 the preparation of a plan for the test centre was initiated, and the landowners in the area surrounding Østerild were informed and participated in a public meeting to come up with ideas for the plan. In early 2010 the environmental impact assessment was released, and a another public meeting was held. Later that year, the Danish government presented the construction act for the test centre. After a public hearing, the act was adopted on the 4th of June. The felling of the large plantation started in the summer of 2011, although many people were protesting against the decision to do so. David Rischel Lasse Langendorf A Risky Location The Østerild dune plantation is a protected landscape characterized by a large coniferous forest. This area was originally a part of the dune and heath landscape along the coast of the North Sea. The surrounding area is sparsely populated, and the only built structures are cottages and individual farms. Therefore the needs for expropriation were minimal. The primary issue with the Østerild dune plantation was the surrounding international conservation areas, home to several endangered species of water birds, amongst others, and protected by the European Habitats Directive of We hope that modern technologies and Nature will dialogue and respect each other! People demonstra.ng against the test centre Morten Landerslev & Rasmus Reeh The 2013 igeo - Kyoto 16

17 Gratis abonnement Få et gratis abonnement på Polarfronten Forskningsmagasinet Polarfronten bliver nu udgivet af Det Grønlandske Selskab som e-magasin. Fire gange om året bringer magasinet historier om alt, som rører sig på polarforskningsområdet: epokegørende resultater, nye initiativer, ekspeditioner og feltarbejde, logistik, forskningspolitik og meget mere. Du kan få et gratis abonnement, hvis du går ind på polarfronten.dk og tilmelder dig. Du vil så få besked de fire gange om året, hvor Polarfronten udkommer, og hvis der kommer store nyheder på Polarfrontens hjemmeside mellem numrene. Det er ikke gratis at producere et magasin som Polarfronten. Derfor er det vigtigt, at bladets læsere tllmelder sig en abonnementsordning og ikke blot går ind og læser eller henter bladet på nettet. Et stort antal abonnenter er nemlig den mest effektive vej til at skaffe annonceindtægter og til at sikre magasinets overlevelse på lidt længere sigt. Jeg ser frem til at se dig som ny abonnent og håber, at du vil sende dette tilbud videre til andre, som du tror vil være interesseret i et abonnement. Med venlig hilsen Poul-Erik Philbert, redaktør Polarfronten Strandgade 102, 1401 København K Tlf Tegn gratis abonnement på 17

18 Efteruddannelse Råstofkursus på DTU 24 geografer og fysikere havde sat hinanden stævne på DTU-kurset Råstoffer 1. Kurset er udviklet af DTU i samarbejde med Geografilærerforeningen og Fysiklærerforeningen til undervisere i geovidenskab, men de mange forsøg og hele det anvendelsesrelevante aspekt kan fint indgå i naturgeografi og fysik. Kurset var tredelt med en indledende teoretisk dag efterfulgt af en heldagsekskursion til Gammel Rand området inklusiv besøg på det store betonværk Gammelrand. Virksomhedsbesøget gav god indsigt mange specifikke materialekrav, der stilles til produktion af kloakrør, fliser, bærende elementer samt hvorledes råmaterialerne behandles for netop at kunne opfylde disse specifikke krav. Virksomhedsbesøget sluttede med besøg i den tilhørende grusgrav med indsamling af prøver til laboratorieforsøgene næste dag. Sidste dag blev brugt DTU s laboratorier, hvor bl.a. lers plasticitets- og konsistensindex og flydegrænse blev målt, ligesom de mange ler og sandprøver blev underkastet en del andre prøver. Tusind tak til Thomas Ingeman-Nielsen og Arne Villumsen for tre lærerige dage fyldt med nye ideer til feltarbejde og ikke mindst laboratorieforsøg og udstyr på skolen! Vi glæder os til næste års kursus i Sisimiut!! Birgit Sandermann Justesen 18

19 19

20 Eksempel på opgave fra igeo Fresh Water in the Middle East Nedenstående opgave giver et indtryk af, hvilke typer opgaver, eleverne stilles over for under olympiaden. Flere opgaver fra de tidligere olympiader kan findes på Precipitation in the northern part of the Middle East shows a distinct seasonal pattern. 1a In what season is precipitation the lowest? (1m) 1b Explain your answer. (2m) Refer to map Water between Turkey and the Gulf Region - Section 5, source 2. Approximately 20% of the irrigated land in Iraq is no longer suitable for agriculture as a result of inappropriate methods of irrigation. 2a Describe an inappropriate method of irrigation that has a negative impact on the soil. (2m) 2b Provide two (2) specific measures that could stop or reverse this process. (2m) In several dry regions of the Middle East natural reservoirs of groundwater occur. The capacity of a groundwater reservoir depends on the nature of the rock formation 3a Which of the following rock formations has the highest capacity? (1m) - shale - sandstone - granite - limestone 3b Explain your answer. (1m) 4 Write your name on worksheet 4 Fresh Water in the Middle East. There are different principles that can be used in dividing river water rights between countries. The table in worksheet 4 lists a number of these principles. Analyse the situation for the river Euphrates and the countries Turkey, Syria and Iraq. For each principle indicate in column A which country would benefit, and in column B which country would be disadvantaged. (4m) 20

Geo-Nyt 81. april 2014. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 81. april 2014. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 81 april 2014 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken 4 2830 Virum tlf. 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com Niels Vinther næstformand Lønstrupvej

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen

Naturkatastrofer. CFU Aalborg 15/11-12. Ove Pedersen . CFU Aalborg 15/11-12 Ove Pedersen Dagens program: Præsentation Formål. GEOS adgang og præsentation. Naturkatastrofer generelt Kaffe Jordskælv Vulkaner Diverse opgaver Evaluering På kurset vil der, men

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i naturgeografi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: line@kvuc.dk Med venlig hilsen Line Andersen Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011/2012 Institution Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx ngc Hans Jørgen Madsen Hold 2.m Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion 1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion ONSDAG d. 8. februar og torsdag d. 1. marts er 3. og 4. lektion afsat til valgaktiviteter under overskriften

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Fuglsang 10.10.13. Uge 43

Fuglsang 10.10.13. Uge 43 Fuglsang 10.10.13 Uge 43 Mandag 21/10 Evaluering af undervisningen elev til lærer begynder Tirsdag 22/10 10.00 Finalestævne i drengefodbold 19.00-21.30 Forældremøde for 1a, 1b, 1c og 1d Onsdag 23/10 19.00-21.30

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Kolding

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Digital læring styrker forståelsen af geografi. - med eksempler fra Geografifaget.dk

Digital læring styrker forståelsen af geografi. - med eksempler fra Geografifaget.dk Undervisningsportalen Geografifaget.dk Geografifaget.dk følger Fælles Mål 2009 og er den første større, digitale indgang til faget geografi i folkeskolen. Digital læring styrker forståelsen af geografi

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1gec14e 0813 Geografi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1gec14e 0813 Geografi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1gec14e 0813 Geografi C, HFE Fag: Geografi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Geografi C enkeltfag Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - maj-juni, 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Naturgeografi

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere