Geo-Nyt 79. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 79. september 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 79 september 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

2 Niels Vinther formand Lønstrupvej Vanløse tlf Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken Virum tlf Dennis Noe kasserer Kabbelejevej Holstebro tlf Marie-Louise Søndberg Brudesøvej Egtved tlf Morten Ravn sekretær Klintevej Frederikssund tlf Dorte Nørregaard Madsen Rugmarksvej Nyborg tlf Jette Selvig Juel Egelundsvej Køge tlf Tine Marie Foldrup Gartnergade Nyborg tlf Formand: Niels Vinther Næstformand: Birgit Sandermann Justesen Kasserer: Dennis Noe Sekretær: Morten Ravn DTU-kontakt: Niels Vinther Fagligt forum for geografi: Niels Vinther Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Morten Ravn Fagligt forum for nv: Jette Selvig Juel Kontakt til webmaster: Marie-Louise Søndberg Kontakt til regionerne: Dorte Nørregaard Madsen Geo-kurser / GeoCase: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til Geografforbundet: Birgit Sandermann Justesen, Niels Vinther Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Foreningens websider: Forsidefoto: Det Gyldne Tempel, Kyoto, Japan. Alle fotos: Birgit Sandermann Justesen 2

3 Nyt fra formanden Stort tillykke til de fire bronzemedaljevindere David Rischel, Morten Landerslev, Lasse Langendorff og Rasmus Reeh Fire bronzemedaljer blev det til ved den internationale geografiolympiade et meget flot resultat. De fire medaljer kom i hus af David Rischel, Morten Landerslev, Lasse Langendorff og Rasmus Reeh. Medaljerne er vundet på trods af at mange lande sender deres elever i træningslejr i 3 uger op til olympiaden og at medaljer giver scholarships til nogle af de dyreste universiteter i hjemlandene. Stort tillykke til de fire og vi kipper med flaget for god geografiundervisning på de danske gymnasier. I foreningen har der været stor kursusplanlægningsaktivitet og igangsætning af udviklingsarbejder de seneste måneder ikke mindst kurser inden for geovidenskab. Undervisningsministeriet har tildelt geografi/naturgeografi/geovidenskab hele 6 udviklingsprojekter, der alle er afsat til engagerede undervisere rundt i hele landet. Tak til alle der deltager i udviklingen af geofagene, der er afgørende for at vi kan stå stærkt og hele tiden udvikle os. Og heldigvis er der også mange der deltager i kurserne, hvor der i skrivende stund er 25 deltagere på råstofkursus 1 og et tilsvarende antal har meldt sig til kemi for geografer. Vi håber at kursusaktiviteten kan fortsætte fremover. Det er ikke kun foreningen, der udbyder kurser. Jeg skal fx på et kursus til Svalbard, arrangeret af den europæiske rumfartsorganisation ESERO, der lige som mange andre uformelle læringsmiljøer udbyder spændende kurser og foredrag. Hold øje med de mange muligheder og spændende tilbud der hele tiden dukker op. Vi bestræber os på at lægge inspirerende materiale/ kurser mm på facebook à geografilærerforeningen, så hold også øje der. Generalforsamlingskurset i år har titlen; problemorienteret undervisning, hvor der vil være mange forskellige oplæg. Pernille Ehlers holder oplæg om Geofaglighed som kompetence om læring og læreprocesser i naturgeografi og sammen med 3

4 Nyt fra formanden (fortsat) Nyt Nyt Sara Mac Dalland og Philip Jacobsen vil jeg præsentere arbejdet med Geodetektiven, der også er omtalt i tidligere nummer GeoNyt. Problembaseret undervisning giver også mulighed for at komme i felten og arbejde med geotoper. Torben Espersen vil stå for en lille ekskursion, hvor han viser hvordan han har arbejdet med Vejle Ådal, som geotop. Afslutningsvis vil Martin Breum, der har deltaget i sidste års LOMROG III ekspedition til Arktis, for at indsamle data, så der kan gøres krav på et større område mod Nordpolen. På mange skoler har man været tilbageholdende med kursusaktivitet, på grund af uvisheden om mulighederne indenfor den nye overenskomst. Forståeligt nok, men jeg håber at alle finder en god balance mellem den daglige undervisning og udvikling af faget. Jeg håber også at det øgede krav om tilstedeværelse på skolerne kan bruges til øget grad af vidensdeling indenfor faggrupperne, så udveksling af eksperimenter, øvelser mm bliver mere udbredt fremover. Det er nemlig vigtigt at vi hele tiden udvikler faget og gør undervisningen varieret, interessant, aktuel og eksperimentel på en gang. Vi står over for en stor udfordring i kraft af at matematik B er blevet sidestillet med et naturvidenskabeligt fag på B. Det kan betyde at nogle elever fravælger naturgeografi, men det kan kun modvirkes ved at vi alle arbejder for at gøre faget endnu mere interessant. Sidste år var der hele 39 pædagogikumkandidater og igen i år er der næsten 40 kandidater, der i de kommende år kan være med til at udvikle faget. Tag godt i mod de nye og udnyt de kompetencer de kommer med. Året blev også skelsættende idet faget geovidenskab kom i gang på 7 gymnasier efter flere års forberedelse. Som led i bestræbelserne på kickstarte faget, blev jeg blevet ansat i NTS-centeret for at gøre så meget reklame for faget i både gymnasier og grundskoler som muligt. Som led i markedsføringen skal alle nuværende geovidenskabselever til Oslo i september og opleve den hårde geologi på nært hold, samt se tungtvandsanlægget i Rjukan/Vemork, der producerede tungt vand under 2. verdenskrig. Jeg glæder mig til turen og håber at historier derfra kan spredes vidt og bredt. Jeg glæder mig til endnu et spændende år. Med venlig hilsen Niels Vinther, formand. 4

5 Nyt fra fagkonsulenten Dejligt at se, at der er flere og flere, der tager udgangspunkt i kompetencerne og at problemstillinger er udgangspunkt for et emne så fagets tilgang til verden bliver aktuel og relevant for eleverne. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i en konkret problemstilling f.eks. Sultproblemer på Afrikas Horn i stedet for fødevarer. Når der arbejdes aktuelt og problemorienteret bliver undervisningen i kernestoffet spredt ud på flere forskellige emner, og tilgangen til fagets kernestof bliver mindre disciplinorienteret og intentionen i læreplanen opfyldt. Man arbejder derfor med vejr og klima i de troperne og subtroperne, når problemstillingens kontekst er i Afrika, mens man beskæftiger sig med vejr og klima i den tempererede zone, hvis man arbejder med dansk landbrug. Kernestoffet bliver på denne måde bundet direkte til emnet. På samme måde: Arbejder man med energi, og får inddraget Islands særlige forhold i forbindelse med geotermisk energi, kan der derved blive behov for at inddrage de særlige geologiske forhold ved pladegrænser, så er der i denne sammenhæng ikke nødvendigvis behov for at inddrage samtlige typer pladegrænser men måske kun de geologiske forhold i en spredningszone. Resten må vente til næste emne. I almen studieforberedelse har der det sidste år været kørt forsøg med innovation inden for den gældende læreplan for fagsamarbejdet (bilag 9 i bekendtgørelsen). Resultatet og tilbagemeldingerne fra skolerne har været så positive, at der nu er lavet et tillæg til vejledningen for almen studieforberedelse med fokus på innovation (find den på Det giver mulighed for at der fremtidigt kan stilles to typer opgaver i AT: en med en traditionel løsning og en med en innovativ vinkel. Og blandt andet som en konsekvens af udfoldelsen af den innovative dimension i almen studieforberedelse, så bliver det også nødvendigt at ruste eleverne til innovation ved også at arbejde innovativt i fagene dermed også i geografi (hf) og naturgeografi. Men mere herom senere på året. På fire konferencer i september sættes der fokus på innovation i almen studieforberedelse. Deltager du ikke selv, så få viden fra en kollega fra din skole. Alle skoler er inviteret. I løbet af året bliver der sat fokus på arbejdet i naturvidenskabelig faggruppe. Der har i sommer været ekstraordinært mange henvendelser og klager over prøveforløbet i nf og en del af klagerne peger tilbage mod den gennemførte undervisning, som ikke alle steder lever op til læreplanens intentioner. Det er vigtigt, 5

6 Nyt fra fagkonsulenten (fortsat) Xxxxxxxxxxxxx Arne Villumsen, DTU, og kursister at der samarbejdes med biologi og kemi om flerfaglige emner, og at der i alle tre fag laves feltarbejde og eksperimenter - og at undervisningen generelt lever op til læreplanen. Der vil blive afholdt en konference med fokus på naturvidenskabelig faggruppe i den sene vinter/det tidlige forår Det bliver snart tid for studieretningsprojektet. Sørg for at der bliver stillet en opgave med et spørgsmål, hvor begge fag har mulighed for at komme med et svar. Det vil sige ingen lagkageopgaver, hvor hver fag har sit lag og hvor det er glasuren, der er det samlende. Hele kagen skal være sammenhængende. Det er ikke let, og muligvis må man bede eleven om at ændre lidt i emnevalget for at projektet bliver godt. Hjælp eleverne med at finde god litteratur på højt fagligt niveau. Det er ikke godt nok, når eleverne henter litteratur på biblioteket, som er skrevet til elever i klasse. Det giver ikke mulighed for faglig fordybelse. Vedlæg eventuelt en artikel, som skal inddrages i besvarelsen; den kan være med til at løfte det faglige niveau. Og husk at en SRP skal bedømmes på helheden. Læs mere om SRP i bekendtgørelsens bilag 7 og i vejledningen til ngb. Begge kan findes via Bekendtgørelserne til ungdomsuddannelserne er justeret blandt andet på baggrund af den nye mulighed for at vælge matematik på B-niveau på lige fod med det naturvidenskabelige løft til B. I naturgeografi er eneste ændring en konsekvensrettelse i forhold til eksamensbekendtgørelsen omkring offentliggørelsestidspunkt for 24-timersopgaverne på B-niveau. 6

7 Der er 7 skoler, der i vinter oprettede en studieretning med geovidenskab. De arbejder sammen i et netværk i samarbejde med NTS. Der ligger informationsmaterialer til download på hvis du har brug for materiale om det nye fag. Det bliver spændende at se om der er flere skoler, der får mulighed for at oprettet faget ved studieretningsvalget i 1.g i december. UNESCOs 10 år for Undervisning for Bæredygtig Udvikling. På gensyn på foreningens generalforsamlingskursus , hvor der vil være fokus på casebaseret undervisning, IBSE, Arktis og meget mere. Lars Andersen/Fagkonsulent Der afholdes konference på Rosborg Gymnasium med erfaringsudveksling og inspiration til geovidenskabsundervisningen. Alle er velkomne. Konferencen afholdes torsdag den 21. november 2013 Pris 250 kr. Invitation udsendes til skolerne omkring 1. oktober, tilmelding via LMFK. Reserver allerede nu dagen i kalenderen. Der er fortsat aktiviteter om undervisning for bæredygtig udvikling. Naturvidenskabens Hus, Dansk Arkitektur Center og Friluftsrådet: Grønt flag grønt gymnasium afholder blandt andet to kurser i efteråret med fokus på hvordan man underviser om bæredygtighed, ligesom Danmarks Radio og Dagbladet Information i øjeblikket har projekt kørende. Og der er mange flere aktiviteter i gang rundt omkring. Perioden er 7

8 Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen indeholder alle foreningens udgifter og indtægter for regnskabsperioden. Samlet resultat: ,12 kroner Resultatopgørelsen indeholder to separate poster for GeoOl, en for 2012 og en for Dette skyldes, at det er to forskellige projekter, med hvert sit regnskab. Regnskabet for GeoOl 2012 er godkendt og afsluttet. Udgifterne til dette projekt er forudbetalt i den forrige regnskabsperiode (på nær de 4.770,00 kroner der er i indtægt). På tilsvarende vis er der store indtægter på GeoOl 2013 i dette regnskabsår, men de skal blot udbetales i næste regnskabsperiode. For geografilærerforeningen er der hverken indtægter eller udgifter på projekterne. Man kan derfor se på balancen, at foreningen derfor regner med et skyldigt beløb for GeoOl 2013 på ,87 kroner, som er de penge foreningen har fået udbetalt i dette regnskabsår, men som skal udbetales i det næste regnskabsår. På dette års regnskab vil de to projekter til sammen give et underskud, men dette skyldes at rejseudgifterne for begge projekter lå indenfor samme regnskabsperiode. Ser man på foreningens værdier, så påvirker det ikke dem, da projekterne skal være udgiftsneutrale i forhold til Geografilærerforeningen. Posten der hedder Diverse bøger mm., har de øvrige projekter, som er afsluttet i forhold til Undervisningsministeriet i indeværende regnskabsperiode, samt foreningens salg af bøger. Geografilærerforeningen vil fremover kun have et udviklingsprojekt (GeoOl) som foreningen Udgifter Indtægter GeoOl , ,00 GeoOl , ,00 Drift , ,24 Blad ,13 0,00 Kontingent 0, ,00 Diverse - bøger mm , ,58 Regionalkurser , ,00 Renter 0,00 940,04 Samlet , ,86 8

9 skal administrere økonomien for, da de øvrige administreres af LMFK. Udgifterne på denne post ligger over kroner, og er skyldige beløb, som foreningen har haft i forhold til UVM (det er penge vi skyldt for for meget udbetalte penge til projekter). Umiddelbart ser det samlede resultat ud til at der et stort underskud, men tager man højde for, at en del af beløbene er penge der er udbetalt til foreningen til projekter i tidligere regnskabsår, men som er øremærkede til udgifter på projekterne eller tilbagebetaling, så er der stort set balance. Det vil sige at foreningens udgifter (bladet, drift af forening, generalforsamlingskurset mm.) og indtægter (kontingent) går op. Dette fremgår også af balancen, som viser, at foreningens egenkapital er i balance i forhold til sidste år. Balancen Balancen for Geografilærerforeningen ved afslutningen af regnskabsåret den 30/ er (alle beløb er i kroner): Aktiver Indestående på konto , , ,50 Tilgodehavende GeoOl rejse ( 3 elever) 7.500,00 Annoncer blad 4.000,00 Regionalkurser deltagergebyr 2.000,00 I alt ,30 Passiver Skyldige beløb GeoOl ,87 I alt ,87 Foreningens egenkapital ,43 9

10 Resultatopgørelsen (fortsat) Tilgodehavender er indbetaling fra elever til GeoOl-rejsen til Japan, skyldige beløb fra annoncører i klubbladet og manglende indbetaling til regionalkurserne ved regnskabets afslutning. Det skyldige beløb til GeoOl er det beløb der mangler at blive udbetalt i projektet, men som foreningen på nuværende tidspunkt har fået udbetalt. fra UVM og Carlsberg Fonden. Beløbet findes som differencen mellem indtægter (se bilag fra GeoOl 2013), afholdte udgifter og de skyldige beløb. Sammenlignet med sidste år er foreningens egenkapital faldet med 500 kroner, hvilket vil sige at der er balance. 10

11 inaturgeografi Nyt digitalt læremiddel til naturgeografi inaturgeografi er et nyt website til naturgeografi på C- og B- niveau og NV på stx samt geografi (enkeltfag) på hf. Læremidlet indeholder alt stof (emner, kernestof og metode) fra grund bogen Naturgeografi vores verden og er ud videt med digitale ressourcer som bl.a. test, animationer, kommunika tionsmodul og noteredskab samt nye emner. Øvelser inaturgeografi indeholder arbejdsspørgsmål til lektie for beredelse, arbejdsspørgsmål til brug i klassen og multiple choice-test til evaluering. Et emnebaseret mediearkiv gør det nemt for lærer og elev at hente figurer til iwb og egne opgaver. Nye emner Nye emner på inaturgeografi vil bl.a. omhandle Italiens og Kinas udfordringer, Klimatilpasninger og Oceaner, herunder tsunamier. inaturgeografi kan bruges på iwb, pc, mac, smartphones, ipad og Androidtablets. Bestil gratis prøveabonnement på prøveabonnement eller ring på tlf

12 Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet 109 CO 2 Caco 3 CO 2 De betydelige naturlige variationer i atmosfærens indhold af drivhusgasser skyldes i høj grad netop pladetektonikken, da der ved stor tektonisk aktivitet vil være mange vulkanudbrud, hvorved der bl.a. frigøres CO 2 til atmosfæren (Figur 2). Et eksempel er Kridttiden, hvor Atlanterhavet blev dannet. På dette tidspunkt var vulkanismen så kraftig, at der blev udledt store mængder drivhusgasser, og indholdet af CO 2 i atmosfæren var ca. 10 gange så højt som i dag (Figur 1). Af den årsag menes den globale gennemsnitstemperatur i kridttiden at have været grader højere end i dag. CO 2 Vulkanisme CO 2 Vulkanisme Forvitring Boganmeldelse Subduktion Havbundsspredning Smeltning FOTO: CARSTEN BRODER HANSEN Figur 2 Atmosfærens naturlige indhold af CO 2 bestemmes bl.a. af de pladetektoniske processer. Øget vulkanisme betyder større udledning af CO 2 mens øget forvitring i forbindelse med bl.a. bjergkædedannelse vil fjerne CO 2 fra atmosfæren. Fra Seidekrantz 2009 (Geografiske Orientering vol 5). GeoScience en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet. I perioder, hvor vulkanisme er mindre udtalt og de tektoniske plader bevæger sig langsommere, vil der forvitring bruges den frie CO 2 fra atmosfæren i forbindelse med omdannelse af visse bjergarter til kalk slippe relativt mindre CO 2 ud til atmosfæren, og (CaSiO 3 + CO 2 à CaCO 3 + SiO 2 ). Det er netop på CO Flere forfattere, 2 indholdet vil derfor langsomt falde. Indholdet grund af dannelsen af Himalaya bjergene, Alperne red. Carsten Broder Hansen. af CO 2 i atmosfæren vil ligeledes falde i perioder, og Andesbjergene m.m. og det deraf følgende relativt lave indhold af CO hvor to eller flere kontinenter støder sammen, da Københavns dette forårsager Universitet, bjergkædedannelse. Unge bjergkæder betyder, at frisk materiale konstant er tilgænsnitligt over Jordens historie. GEUS og 2 i atmosfæren, at Jordens klima i dag er koldere, end det Aarhus har været gennemgelig for kemisk forvitring, og under denne kemiske Universitet s. ill. i farver. Gratis. G (Gymnasium) Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet 113 Et nyt fag har behov for nye bøger og lige før sommerferien fik alle gymnasier i landet tilsendt et klassesæt af bogen Geo- Science en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet. Det er ikke en lærebog i geovidenskab eller naturgeografi, men som titlen skriver en inspirationsbog. Bogen fokuserer på udvalgte emner indenfor geovidenskabens og naturgeografiens store spændvidde - helt fra Processer i Jordens indre til Vulkaner andre steder i solsystemet. Mellem de to yderpunkter beskrives Overvågning af landbrug og miljø i Sahel, Klimaændringer og kystprocesser og Talenternes geografi regional udvikling i Danmark og meget mere. I bogen beskrives 16 emner på en inspirerende og lærerig måde. Indholdet i bogen er kun delvist nyt, ide flere artikler er opdaterede udgaver af artikler fra de populære tidsskrifter Geoviden og Geologisk Nyt. Dog er der også helt nye forskningsresultater, der præsenteres med forståelige forklaringer, så de komplekse sammenhænge kan forstås af gymnasieelever. Første halvdel af bogen indeholder geologiske emner om jordens indre, vulkaner, jordskælv, tsunamier og hvordan man kan sikre sig mod naturkatastrofer. Anden halvdel handler om mere geografiske emner, som megabyer, bæredygtig brug af energi og råstoffer, vand, istidslandskabet, kystprocesser og klimaændringer. Bogen slutter med et kapitlet Klima processer og sammenhænge, der går i dybden med de mange komplekse forhold, der spiller ind på klima og klimaændringer. Næsten alle kapitler falder indenfor kernstoffet i naturgeografi og/ eller geovidenskab og kapitlerne passer niveaumæssigt godt til brug i gymnasiet. 12

13 også i det langsigtede perspektiv. GeoScience er en fællesudgivelse fra Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet, der alle er parter i Geocenter Danmark. Bogen er en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet, og den er skrevet af forskere tilknyttet de tre institutioner. Flere af kapitlerne er opdateringer af tekster, der tidligere har været bragt i bladene Geoviden og Geologisk Nyt, og herfra kan der hentes masser af materiale til at supplere GeoScience i undervisningssammenhæng. GeoScience GeoScience Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi, kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden. GeoScience kan også bruges som oplæg til diskussion af vigtige emner som for eksempel vores beredskab i forhold til - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet naturkatastrofer, forvaltning af naturressourcer samt menneskets ansvar i forhold til klimaforandringer, GeoScience udleveres gratis som klassesæt til danske gymnasier. De tre udgivende institutioner har omfattende tilbud om klassebesøg, studiepraktik og meget mere. Du kan læse mere om mulighederne på: FOTO: JOSEF FRIEDHUBER Vulkaner Hvorfor smelter jorden? Af Paul Martin Holm, lektor, Københavns Universitet og Lotte Melchior Larsen, seniorforsker, GEUS Fra jordoverfladen og ind mod centrum af kloden stiger temperaturen, til den når op på adskillige tusinde grader i midten. Der produceres konstant varme i Jorden ved henfald af radioaktive grundstoffer, og i en zone, ikke langt fra overfladen, er den faste Jord faktisk på nippet til at smelte. Vulkanisme opstår, når smeltet klippe stiger helt op til overfladen ved at dele af den ellers faste bjergarts smeltepunkt bliver overskredet. Når den faste Jord smelter, er der grundlæggende tre mulige årsager til det: En temperaturstigning, et trykfald, eller en ændring i den kemiske sammensætning. vist temperaturinterval. Solidustemperaturen er den temperatur, hvor smeltedannelsen begynder, og smelten kun findes som en tynd film mellem mineralkornene. Liquidustemperaturen er den temperatur, hvor de sidste mineralkorn smelter, og alt er flydende. Herimellem gennemløbes en række stadier, hvor der er både smelte og faste mineralkorn til stede. Smelten skifter sammensætning gennem de forskellige stadier, eftersom nogle mineraler smelter før andre, og der sker en række meget komplicerede reaktioner mellem smelte og mineraler undervejs. Smelten kan desuden ansamles og stikke af fra de omgivende faste mineralkorn, i reglen opefter mod overfla- Temperaturfordelingen i jorden den, da smelten har en lavere massefylde end det På overfladen køler Jorden af via atmosfæren mod usmeltede materiale. Smelten vil i reglen hurtigt universet, og der strømmer konstant varme ud i begynde at krystallisere i de koldere omgivelser verdensrummet. Varme i Jorden transporteres ved højere oppe, og smelten plus de deri flydende ledning eller ved massetransport. Varmeledning krystaller kaldes nu for magma. er en forholdsvis langsom proces, mens flytning af varme ved massetransport sker lige så hurtigt, Smeltning ved temperaturstigning som massen flyttes. Gennem den stive lithosfære Temperaturstigning kræver tilførsel af varme, så strømmer varmen ved varmeledning. Ned gennem denne type smeltning sker især, hvis allerede smeltet materiale trænger ind i koldere områder. For lithosfæren stiger temperaturen typisk fra overfladens 0 C til 1300 C, hvor materialet begynder eksempel kan et større magmalegeme (en intrusion) opvarme sidestenen, så denne begynder at at blive blødt, og vi kommer ned i asthenosfæren, der kan deformeres plastisk, som tyggegummi. I smelte. Eksempler på dette fænomen kan studeres asthenosfæren afkøles kappen mod den overliggende lithosfære, og da koldere materiale har størknet intrusion og dens omgivelser med nu nogle steder på jordoverfladen, hvor en gammel, en højere massefylde end varmere, vil de øvre størknede smeltelommer er blevet blottet gennem dele synke ned i de varmere dybereliggende dele. millioner års erosion. Der dannes dog i reglen ikke Denne nedsynkning af koldt materiale fører til større mængder smelte, og det fører sjældent til omrøring, som effektivt transporterer varme fra vulkanudbrud. kappe/kernegrænsen og opad mod lithosfæren. På grund af omrøringen er temperaturstigningen Smeltning ved trykfald ned gennem kappen under lithosfæren meget Et stof fylder som regel mere i smeltet tilstand mindre end ned gennem lithosfæren. end i fast. Jo større tryk et materiale befinder sig ved, jo sværere har det derfor ved at smelte, da Smeltning af bjergarter smelten kræver ekstra plads. Omvendt, hvis et Jordens bjergarter består af blandinger af flere materiale udsættes for faldende tryk, vil det have Københavns Universitet GEUS Aarhus Universitet forskellige mineraler. Sådanne komplekse materialer smelter ikke på én gang men gennem et lettere ved at smelte, dvs. dets smeltetemperatur vil synke. Hvis trykket falder så meget, at smeltetemperaturen synker til under den faktiske temperatur, begynder materialet at smelte helt uden tilførsel af ekstra varme. Hvis for eksempel kappen i en dybde af 200 km under jordoverfladen har en temperatur på 1400 C og først begynder at smelte ved 1450 C, er den fast. Men hvis denne kappe stiger op til en dybde af 100 km under overfladen, og smeltepunktet pga. trykfaldet synker til 1380 C, så begynder kappen at smelte. Dette er en meget effektiv mekanisme, hvorved der kan dannes store mængder af smelte. 16 GeoScience Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet 17 De mange flotte billeder og gode figurer kan bruges direkte i undervisningen. Det er en god bog med mange spændende kapitler, der indenfor hvert sit område bidrager med inspiration til at arbejde videre med emnet i undervisningen. Inspirationsbogen er både flot illustreret og godt forklaret og så er den oven i købet gratis. Bogen er sendt ud i klassesæt til alle landets gymnasier, og kan desuden findes på nettet bla her: (26 mb). Tak til de tre institutioner for at bidrage til at gøre undervisningen i geovidenskab spændende, forståelig og appetitvækkende. Niels Vinther, underviser på Greve Gymnasium og projektleder på projekt geovidenskab på NTS-centeret. 13

14 igeo 2013 Bronzevinderne i geografi (fra venstre): Lasse Langendorf, Marie Kruses Skole; Rasmus Reeh, Sankt Annæ Gymnasium; David Rischel, Sankt Annæ Gymnasium; Morten Landerslev, Nærum Gymnasium. Gymnasieelever slutter sommerferien med medaljer i tasken Danske gymnasieelever hentede i sommerferien én sølvmedalje og 13 bronzemedaljer ved internationale olympiader i fysik, kemi, biologi, geografi, matematik og datalogi. Efter eksamen drog 30 gymnasieelever ud i verden og videre til internationale olympiader i naturvidenskab. Colombia, Australien, Rusland, Japan og Schweiz var i år værtslande for kappestride i hhv. matematik, datalogi, kemi, geografi og biologi. Deltagerne i fysik forblev under hjemlige himmelstrøg med en tur til København, der var vært i anledning af 100-året for Niels Bohrs atomteori. Flotte resultater Årets høst var flot med i alt 14 medaljer. For kemi, geografi og biologi var udbyttet ekstra bemærkelsesværdigt, idet Danmark i netop de tre fag opnåede sine hidtil flotteste placeringer i olympiadesammenhæng. Ministeriet for Børn og Undervisning er hovedsponsor for de danske gymnasieelevers deltagelse i de internationale olympiader i naturvidenskab, og støtter hvert år olympiaderne med omkring 2 millioner kroner. 14

15 Indtryk fra Kyoto Venskaber opstår 15

16 igeo 2013 Kommenatar til plakaten Omnisque de plique corrundit veritia voluptaspel est, Danish Wind Mill Test Centre Built in a Preserved Natural Area The first unique test centre for big off shore windmills has opened in Denmark. Universities and companies now have the opportunity to test and develop extremely high windmills under perfect wind conditions. The centre will have 250 metres tall meteorological masts, 150 metres tall measuring masts, seven wind turbine foundations with capacities of MW. The swept area is 18,600 square metres, or the equivalent of two and a half soccer fields. This deforestation will create an increase of 400,000 tonnes of CO 2 emission, the equivalent of the CO 2 emission of 100,000 people per year, an organisation against the windmills claims. In official plans, the area is categorised as a recreational area, in which windmills are prohibited. Should one allow renewable energy resources or protect recreational areas? Danish Traditional Wisdom Denmark Challenges As a small country without many resources, Denmark always addressed the challenge of finding new sources of energy. Before the industrial revolution, traditional watermills and windmills supplied the population with energy. The first mill of the test centre A Pioneer within Wind Power Denmark was a pioneer in developing commercial wind power during the Today almost 50% of the wind turbines of the world are produced by Danish manufacturers such as Vestas and Siemens Wind Power along with many component suppliers. Solutions for the Future As 28 % of its energy is generated by wind power, Denmark inspires many other countries to develop sustainable energy solutions for the future. A modern and a tradi.onal mill Finding a Location for the National Test Centre In 2004 the centre-right government of Denmark decided to start the preliminary research on the placing of a national test-centre for sea-wind mills. It assigned the secretary of environment to do the job. The department then screened the entire country for locations which complied with four specific environmental criteria: 1. The average wind-speed should be at least 8 m/s at a height of 100 metres. 2. The location should not be an EC bird protection area. 3. The distance to residential areas should be at least 1000 metres. 4. The area of the location had to be 346 ha transverse to the wind direction. 14 locations in Denmark fulfilled the criteria. These locations were assessed by the Danish Technical University: 1. Would it be possible to erect the required amount of wind-mills on the north-south line? 2. Would the westwards fetch distance exceed 4 km in order to provide the desired roughness of the wind? The only viable area proved to be Østerild in Northern Jutland. This area was then subjected to an Environmental Impact Assessment (EIA). Test Centre Leading in Wind Power Research With its Risø National Laboratory for Sustainable Energy, the Technical University of Denmark (DTU) plays a major role in the international research on wind energy. Denmark Sweden Map of Denmark Complex political processes In 2009 the preparation of a plan for the test centre was initiated, and the landowners in the area surrounding Østerild were informed and participated in a public meeting to come up with ideas for the plan. In early 2010 the environmental impact assessment was released, and a another public meeting was held. Later that year, the Danish government presented the construction act for the test centre. After a public hearing, the act was adopted on the 4th of June. The felling of the large plantation started in the summer of 2011, although many people were protesting against the decision to do so. David Rischel Lasse Langendorf A Risky Location The Østerild dune plantation is a protected landscape characterized by a large coniferous forest. This area was originally a part of the dune and heath landscape along the coast of the North Sea. The surrounding area is sparsely populated, and the only built structures are cottages and individual farms. Therefore the needs for expropriation were minimal. The primary issue with the Østerild dune plantation was the surrounding international conservation areas, home to several endangered species of water birds, amongst others, and protected by the European Habitats Directive of We hope that modern technologies and Nature will dialogue and respect each other! People demonstra.ng against the test centre Morten Landerslev & Rasmus Reeh The 2013 igeo - Kyoto 16

17 Gratis abonnement Få et gratis abonnement på Polarfronten Forskningsmagasinet Polarfronten bliver nu udgivet af Det Grønlandske Selskab som e-magasin. Fire gange om året bringer magasinet historier om alt, som rører sig på polarforskningsområdet: epokegørende resultater, nye initiativer, ekspeditioner og feltarbejde, logistik, forskningspolitik og meget mere. Du kan få et gratis abonnement, hvis du går ind på polarfronten.dk og tilmelder dig. Du vil så få besked de fire gange om året, hvor Polarfronten udkommer, og hvis der kommer store nyheder på Polarfrontens hjemmeside mellem numrene. Det er ikke gratis at producere et magasin som Polarfronten. Derfor er det vigtigt, at bladets læsere tllmelder sig en abonnementsordning og ikke blot går ind og læser eller henter bladet på nettet. Et stort antal abonnenter er nemlig den mest effektive vej til at skaffe annonceindtægter og til at sikre magasinets overlevelse på lidt længere sigt. Jeg ser frem til at se dig som ny abonnent og håber, at du vil sende dette tilbud videre til andre, som du tror vil være interesseret i et abonnement. Med venlig hilsen Poul-Erik Philbert, redaktør Polarfronten Strandgade 102, 1401 København K Tlf Tegn gratis abonnement på 17

18 Efteruddannelse Råstofkursus på DTU 24 geografer og fysikere havde sat hinanden stævne på DTU-kurset Råstoffer 1. Kurset er udviklet af DTU i samarbejde med Geografilærerforeningen og Fysiklærerforeningen til undervisere i geovidenskab, men de mange forsøg og hele det anvendelsesrelevante aspekt kan fint indgå i naturgeografi og fysik. Kurset var tredelt med en indledende teoretisk dag efterfulgt af en heldagsekskursion til Gammel Rand området inklusiv besøg på det store betonværk Gammelrand. Virksomhedsbesøget gav god indsigt mange specifikke materialekrav, der stilles til produktion af kloakrør, fliser, bærende elementer samt hvorledes råmaterialerne behandles for netop at kunne opfylde disse specifikke krav. Virksomhedsbesøget sluttede med besøg i den tilhørende grusgrav med indsamling af prøver til laboratorieforsøgene næste dag. Sidste dag blev brugt DTU s laboratorier, hvor bl.a. lers plasticitets- og konsistensindex og flydegrænse blev målt, ligesom de mange ler og sandprøver blev underkastet en del andre prøver. Tusind tak til Thomas Ingeman-Nielsen og Arne Villumsen for tre lærerige dage fyldt med nye ideer til feltarbejde og ikke mindst laboratorieforsøg og udstyr på skolen! Vi glæder os til næste års kursus i Sisimiut!! Birgit Sandermann Justesen 18

19 19

20 Eksempel på opgave fra igeo Fresh Water in the Middle East Nedenstående opgave giver et indtryk af, hvilke typer opgaver, eleverne stilles over for under olympiaden. Flere opgaver fra de tidligere olympiader kan findes på Precipitation in the northern part of the Middle East shows a distinct seasonal pattern. 1a In what season is precipitation the lowest? (1m) 1b Explain your answer. (2m) Refer to map Water between Turkey and the Gulf Region - Section 5, source 2. Approximately 20% of the irrigated land in Iraq is no longer suitable for agriculture as a result of inappropriate methods of irrigation. 2a Describe an inappropriate method of irrigation that has a negative impact on the soil. (2m) 2b Provide two (2) specific measures that could stop or reverse this process. (2m) In several dry regions of the Middle East natural reservoirs of groundwater occur. The capacity of a groundwater reservoir depends on the nature of the rock formation 3a Which of the following rock formations has the highest capacity? (1m) - shale - sandstone - granite - limestone 3b Explain your answer. (1m) 4 Write your name on worksheet 4 Fresh Water in the Middle East. There are different principles that can be used in dividing river water rights between countries. The table in worksheet 4 lists a number of these principles. Analyse the situation for the river Euphrates and the countries Turkey, Syria and Iraq. For each principle indicate in column A which country would benefit, and in column B which country would be disadvantaged. (4m) 20

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF Referat - Arbejdsdøgn på DSB-konferencecenter, Knudshoved 28.-29. april 2017 Tilstede: Nina Pedersen, Maria Schou, Niels Vinther, Birgit Justesen, Rikke Harpøth, Jette Juel, Camilla Ehlers-Kock (kun fredag),

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Problemorienteret undervisning med Geodetektiven

Problemorienteret undervisning med Geodetektiven d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t Problemorienteret undervisning med Geodetektiven Rie Hjørnegaard Malm, Lene Møller Madsen, Niels Vinther & Morten Winter Ravn Big Bang

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Geo-Nyt 81. april 2014. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 81. april 2014. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 81 april 2014 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken 4 2830 Virum tlf. 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com Niels Vinther næstformand Lønstrupvej

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Københavns

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Den 26. februar, klokken 17.15, SP207, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse Beretningen vedlægges. 2. Regnskabet fremlægges

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Inspiration til erhvervsuddannelserne

Inspiration til erhvervsuddannelserne emu.dk/erhverv Inspiration til erhvervsuddannelserne Til undervisere, praktikpladsopsøgere og ledere Velkommen til emu.dk/erhverv På Danmarks undervisningsportal emu.dk har erhvervsuddannelserne deres

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Kære lærerstuderende!

Kære lærerstuderende! I anledning af studiestart tilbyder vi lige nu fordel agtige bograbatter til nye studerende, der melder sig ind i Geografforbundet. Læs videre og se, hvordan du kan få fantastiske fagbøger uden at sprænge

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

Naturkatastrofer FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Naturkatastrofer FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted?

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted? Geologi 2009 Bogen Geografi C s. 9 27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 institutionens/skolens

Læs mere

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg? Grundbogstekst: Tomas Westh Nørrekjær m.fl.: " Naturgeografi C, s. 8-27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Naturgeografi B Line

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Geografi C Eva Egeberg Hold 3geC02 13-14

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm MEMO To Mio Schrøder Planenergi, Århus 10 July 2017 Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm Dette notat er at betragte som et tillæg til rapporten

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer

Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer DUNk 2012, Trinity, Fredericia 29. Maj 2012 Oversigt Line Stald, AU 1. Baggrunden for

Læs mere

Geo-Nyt 77. januar 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 77. januar 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 77 januar 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 40 79 35 03 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen af Naturresourcestuderende (FN) Dato: Fredag den 2.oktober 2015 kl 12.30. Generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formalia a. Valg

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere