Iværksætterlyst i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterlyst i Danmark"

Transkript

1 Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe lyst til at springe ud som selvstændig. Sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 1999 er der markante negative udsving. Til gengæld er der tegn på en generel velvilje over for at give gode vilkår til selvstændige og en forståelse af, at små og mellemstore virksomheder indeholder et stort potentiale for jobskabelse. Der er villighed til at begunstige mindre virksomheder via skattefordele. Det er en udpræget vurdering, at vi har en lønmodtagerkultur i Danmark. Dette mener et stort flertal. Samtidig mener kun hver tredje, at dette er positivt, mens lidt færre finder det negativt. Der er altså til dels en modvilje mod den danske arbejdsmarkedskultur. Kun få mener, at det danske uddannelsessystem opfordrer til iværksætteri. Over halvdelen mener, at uddannelsessystemet bør fokusere mere på området. I denne rapport gengives undersøgelsens hovedresultater.

2 Lav iværksættertrang Iværksættertrangen I Danmark er lille. Kun 9 procent finder det sandsynligt, at de vil stifte virksomhed inden for de kommende fem år. Opdeler man respondenterne i børn af hhv. selvstændige og lønmodtagere er der en klar tendens mod, at førstnævnte finder det mere sandsynligt, at de vil stifte virksomhed inden for de næste fem år. Fig. 1 Hvor sandsynligt er det, at du vil opstarte virksomhed inden for de kommende 5 år? Forår % 23% 2% 7% 4% Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget usandsynligt Ved ikke Figur 1 viser, at få finder det sandsynligt, at de vil stifte virksomhed inden for de kommende fem år. Fig. 2 Hvor sandsynligt er det, at du vil opstarte virksomhed inden for de kommende 5 år? Børn af selvstændige Børn af lønmodtagere 59% 68% 3% 9% 2% 5% 26% 22% 4% 3% Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget usandsynligt Ved ikke Figur 2 viser en signifikant tendens til, at børn af selvstændige er mere tilbøjelige til at ville stifte virksomhed end børn af lønmodtagere.

3 Faldende iværksættertrang over tid ASE foretog en måling tilbage i 1999, som viste en større vilje til at stifte selvstændig virksomhed. For tolv år siden havde mere end dobbelt så mange aktuelle planer, fire gange så mange havde overvejelser på idéstadiet, mens andelen, der svarer klart nej til at ville stifte virksomhed, er markant højere i 2011 end i den tidligere undersøgelse. Ser man på begrundelserne (fig. 4), viser det sig, at færre peger på den økonomiske risiko, arbejdspres og mangel på forretningsidé som barriere. Til gengæld er andelen, som blot angiver, at de foretrækker at være lønmodtagere steget markant. Det er givet, at krisen har spillet en afgørende rolle i faldet. Ud over, at det har gjort det sværere at skabe et tilstrækkeligt kundegrundlag, har det også medført ringere kreditmuligheder. ASE har desuden ved flere lejligheder peget på, at det store fokus, der har været på vækstiværksætteri kan have haft en mulig slagside. Forstået på den måde, at den gode idé sagtens kan opstå uden en global succes for øje, og at netop vækstsucceserne kan være svære at udpege på forhånd. Det kan have medvirket til at mindske både lysten og lånemulighederne blandt den almindelige iværksætter, som ikke i sin forretningsplan har afsøgt mulighederne for at få produceret billigt i Kina osv. Dermed kan det altså indirekte have påvirket massen af iværksættere. Det bør nævnes, at tal fra GEM viser, at der for nylig har været en let vækst i iværksætterlysten. Dog ikke tilstrækkeligt til for alvor at rykke ved den forskel, tallene i nærværende rapport viser. Fig. 3 Har du overvejet at blive selvstændig erhvervsdrivende? Forår 1999 Forår % 4% 8% 2% 2% 41% 23% 48% Aktuelle planer Idestadiet Strejfet mig Nej Figur 3 viser forskellen mellem 1999 og 2011 i forhold til, hvor mange, der overvejer at blive selvstændige.

4 Fig. 4 Hvad afholder dig fra at starte som selvstændig? Forår 1999 Forår % 29% 19% 34% 25% 11% 7% 22% 13% 28% 17% 22% Mangler forretningsidé Tør ikke løbe den økonomiske risiko Ved ikke hvordan man starter egen virksomhed Stort arbejdspres Foretrækker at være lønmodtager Andet Figur 4 viser, hvilke barrierer, der nævnes som de vigtigste. Det fremgår, at der er sket et skred over mod Foretrækker at være lønmodtager, hvor der tidligere var større vægt på bl.a. økonomisk risiko, manglende idéer og stort arbejdspres.

5 Skattefordele til små virksomheder Der er en udpræget velvilje til at begunstige de små virksomheder. Spørgsmålet, der svares på i figur 5 er her formuleret som For at øge beskæftigelsen i USA har den amerikanske regering bl.a. valgt at begunstige mindre virksomheder med en række skattefordele. Mener du, at Danmark tilsvarende bør begunstige små virksomheder med skattefordele for at øge beskæftigelsen? Det er givet, at formuleringen, som lægger op til, at det kan have beskæftigelsesmæssige fordele, kan have påvirket svarfordelingen. Ikke desto mindre er den generelle velvilje, som går på tværs af politiske skel værd at bemærke. Samtidig er spørgsmålet tidsmæssigt stillet i en politisk kontekst, hvor der i medierne har været markant fokus på, at alle skatteomlægninger indgår i en samlet prioritering. Man kan ikke give til nogen uden at tage fra andre. Svarene indikerer desuden en generel velvilje overfor segmentet af små virksomheder og en forståelse af, at beskæftigelsen har en nær sammenhæng med væksten i det private erhvervsliv. Ser man på Iværksætterindekset fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (2010) viser det sig i øvrigt, at netop de små, nystiftede virksomheder er de mest effektive jobskabere. Fig. 5 Skal mindre virksomheder have skattefordele? Blå blok Rød blok Samlet 59% 46% 51% 23% 29% 26% 26% 24% 18% Ja Nej Ved ikke Figur 5 viser, at der er bred opbakning til at give mindre virksomheder skattefordele. Spørgsmålet er her formuleret som For at øge beskæftigelsen i USA har den amerikanske regering bl.a. valgt at begunstige mindre virksomheder med en række skattefordele. Mener du, at Danmark tilsvarende bør begunstige små virksomheder med skattefordele for at øge beskæftigelsen? Rød blok er defineret som Socialdemokraterne, SF, Radikale og Enhedslisten, mens blå blok er defineret som Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Kristendemokraterne.

6 Danmark har en lønmodtagerkultur Det har i flere sammenhænge været debatteret, at kulturen spiller en rolle for etableringsgraden. Spørger man danskerne, er der en markant overvægt, som mener, at vi i Danmark har en lønmodtagerkultur, mens færre mener, at vi har en selvstændighedskultur. I spørgsmålet lyder hjælpeteksterne til de to kategorier hhv. en kultur, der opfordrer til at tage et lønmodtagerjob og en kultur, der opfordrer til at starte egen virksomhed. Samtidig med, at denne erkendelse er til stede, er der blandt de, som mener, at vi har en lønmodtagerkultur, en vis modvilje mod den eksisterende kultur. 32 procent finder det positivt, mens 33 procent finder det negativt. De resterende er placeret i kategorien ved ikke. Fig. 6 Hvis du kigger på det danske samfund generelt, hvilken kultur vil du så vurdere som dominerende? 74% 8% 18% En Lønmodtagerkultur En Selvstændighedskultur Ved ikke Figur 6 viser en meget markant overvægt af respondenter, som vurderer, at vi i Danmark har en lønmodtagerkultur. I spørgsmålet lyder hjælpeteksterne til de to kategorier hhv. en kultur, der opfordrer til at tage et lønmodtagerjob og en kultur, der opfordrer til at starte egen virksomhed.

7 Fig. 7 Er det positivt, at vi har en lønmodtagerkultur? Mener vi har en lønmodtagerkultur 32% 33% 35% Ja Nej Ved ikke Figur 7 viser, at blandt det store flertal, som mener, at Danmark har en lønmodtagerkultur, opfattes dette ikke som overvejende positivt. Holdningen er omtrent fordelt i tredjedele, hvor 32 procent finder det positivt, at vi har en lønmodtagerkultur, 33 procent finder det negativt, mens 35 procent svarer ved ikke.

8 Uddannelsessystemet bør spille en større rolle Et flertal på 64 procent mener ikke, at uddannelsessystemet i dag opfordrer børn og unge til at forfølge en karriere som iværksætter/selvstændig. Over halvdelen mener til gengæld, at uddannelsessystemet bør spille en større rolle i forhold til at opfordre børn og unge til at blive iværksættere. Fig. 8 Er det din opfattelse at uddannelsessystemet opfordrer børn og unge til at forfølge en karriere som iværksætter/selvstændig? 64% 13% 24% Ja Nej Ved ikke Figur 8 viser, at der generelt ikke er en opfattelse af, at uddannelsessystemet opfordrer børn og unge til at blive iværksættere. 64 % svarer nej til spørgsmålet. Fig. 9 Bør uddannelsessystemet i højere grad opfordre børn og unge til at forfølge en karriere som iværksætter/selvstændig? 51% 18% 31% Ja Nej Ved ikke

9 Figur 9 viser, at over halvdelen mener, at uddannelsessystemet i højere grad bør opfordre til iværksætteri, mens kun 18 procent er i mod. Fakta om analysen Undersøgelsen er foretaget af Interresearch for ASE lønmodtagere har deltaget i undersøgelsen Data er indsamlet i uge Undersøgelsen fra 1999 er foretaget på samme vis. Dog kun med 1703 respondenter. Grunden til, at enkelte figurer indeholder mere end 100 procent er, at det har været muligt at afgive mere end et svar. Redaktion: Rasmus Gregers Pedersen. Thomas Telving. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere