lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner side 26 Sådan overlever du at komme tilbage fra ferie side 32 Studiestartstema: Velkommen til lægemiddelområdet Side 6

2 Leder Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Foto: Colourbox A- og B-studier på universiteterne Universiteter lægger nu op til et brud med den nuværende "one size fits all" tilgang til universitetsuddannelse. Fremover skal de dygtigste studerende kunne gå på særlige talentforløb, hvor de får bl.a. får ekstra kurser. Aarhus Universitet opretter i år et forløb, og flere universiteter er på vej. Talentforløb kendes også fra udlandet, men herhjemme mener skeptikerne, at det vil gå ud over agtelsen af alle andre kandidater, og at universiteternes ønske om talentforløb dækker over problemer med den generelle kvalitet af de færdige kandidater. Uddannelsesminister Morten Østergaard hilser initiativet velkommen, fordi han gerne vil fjerne barriererne for, at talenter kan udvikle sig. Det er indiskutabelt rigtigt, at universiteterne med de historisk høje optagelsestal har en stor udfordring i at holde en høj kvalitet i kandidatuddannelserne. Det høje optag er isoleret betragtet positivt, men betyder hånden på hjertet også, at universitetsuddannelserne skal indrettes på, at de er tilgængelige for en mere blandet skare end tidligere, og at kravene i uddannelsesforløbet skal indrettes på, at de er realistiske for en bredere gruppe unge. Nogle finder, at det først er på et ph.d-studie, man får den dybe forskningsmæssige forståelse, som man før i tiden fik på kandidatuddannelserne, og som er den traditionelle forventning til en universitetsuddannelse. Allerede i dag er der studier, som er så svære at komme ind på, at de reelt er elitestudier for de største talenter, fx Molekylær biomedicin (KU) og humanbiologi. Med oprettelsen af talentforløb vil disse særlige studerende få flere muligheder for at vælge præcist det studie, der passer dem bedst. fx farmaceutstudiet, og ikke være tvunget til at vælge et af de få elitestudier. Set i dette lys er etableringen af særlige talentforløb og talentpleje i det hele taget forståelig, måske oven i købet nødvendig, og har i hvert fald muligheden i sig for at give et positivt bidrag til løft af nogle kandidaters uddannelse. Men det siger sig selv, at talentforløb ikke må stjæle så meget fokus og ressourcer fra de øvrige studerende, at ambitionerne for dem får lov at forblive på et lavt niveau, endsige sænkes, og deres studievilkår forringes. På for mange studier må de studerende allerede i dag tage til takke med meget få undervisningstimer. Og selvom en universitetsuddannelse er mere end undervisningstimer det handler også om moderne undervisningsformer, undervisernes kompetencer og de studerendes forberedelser så påvirkes kvaliteten af en uddannelse også af, hvor mange timers undervisning og vejledning de studerende modtager. Danmark er det land i OECD, der investerer mest i videregående uddannelse, og det kan vi være stolte af. Men det fritager os ikke fra at reagere på, at det stiller store krav at opretholde kvaliteten i et uddannelsestilbud, der rammer så bredt, og at det næppe er realistisk at forvente og muligt at opnå et meget højt kvalitetsniveau for alle. Vi har en pligt til i de kommende år at sikre os, at det danske samfund får glæde og vækst af den store uddannelsessatsning. Det kræver også en diskussion af elite kontra bredde på universiteterne. Nogle finder, at det først er på et ph.d-studie, man får den dybe forskningsmæssige forståelse, som man før i tiden fik på kandidatuddannelserne. Antje Marquardsen Formand 2 pharma august 2013

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner side 26 Sådan overlever du at komme tilbage fra ferie side 32 Indhold Tema Studiestart s.6 04 Krise får sydeuropæere til at studere i Danmark 05 Kort om 06 Tema Studiestart: Om Pharmadanmark 08 Mød studenter ambassadørerne 10 Studieteknik få gode vaner fra starten studerende i Pharmadanmark 14 En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre 19 Kort om 20 Klinisk farmaci fortsætter sin fremmarch 24 Årets forskerspire i 2006 nu er hun flyvefærdig 26 Dako kræftdiagnostik i verdensklasse 30 Lediges kompetencer skal styrkes med målrettede kurser 31 Kort om 32 Sådan kommer du godt i gang efter ferien 34 Den faglige kulturarvs vogter 36 Kort om 38 Pharma in english 40 Meddelelser s.26 s.32 s.4 August 2013 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Studiestartstema: Velkommen til lægemiddelområdet Side 6 Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Kenneth Toustrup (Kommunikationskonsulent) Lærke Gade Bjerregaard (Web- og kommunikationskonsulent) Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillingsannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Produktannoncer: Louise Boss Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline September: september Oktober: oktober November: oktober pharma august

4 Karriere Af Lærke Gade Bjerregaard Krise får syd europæere til at studere i Danmark En ny tendens har vist sig: Studerende fra sydeuropæiske lande er på grund af den økonomiske krise i deres hjemlande begyndt på danske lægemiddelfaglige uddannelser. Studieledere, som Pharma har talt med, melder om et øget antal af studerende fra sydeuropæiske lande.»vi mærker tydeligt, at der er krise i Sydeuropa, og at flere studerende fra bl.a. Grækenland og Spanien søger herop de vil rigtig gerne væk hjemmefra,«siger Gert Dandanell, studieleder for Biokemi og Bioinformatik på Københavns Universitet (KU). Samlet udgør ansøgere fra Grækenland og Spanien procent af de udenlandske studerende fra EU ved den kommende studiestart på kandidatuddannelserne i biokemi og bioinformatik. Så stor en andel udgjorde de ikke for blot få år siden. Grækere den største gruppe på studie På den internationale og engelsksprogede kandidatuddannelse Lægemiddelvidenskab på PharmaSchool, KU, kender man også i høj grad til sydeuropæiske studerende. Uddannelsen er dog så ny, at man ikke har oplevet en decideret stigning i antallet. Lige siden, uddannelsen blev åbnet for internationalt optag i 2010, har gruppen af sydeuropæere nemlig været stærkt repræsenteret. Sidste år var grækerne ligefrem den gruppe, der var størst. Ni ud af 43 optagne studerende var fra Grækenland, mens der til sammenligning var otte studerende fra Danmark, seks fra Kina, tre fra Spanien og en eller to studerende fra en række øvrige lande. Vil gerne blive i Danmark Ifølge studieleder for kandidatuddannelsen i Lægemiddelvidenskab, Helle Waagepetersen, ønsker de sydeuropæiske studerende generelt at blive i Danmark efter endt uddannelse. Selv om uddannelsen er på engelsk, tilegner de sig derfor sideløbende også kundskaber i dansk, hvilket Helle Waage petersen og hendes kollegaer også opfordrer dem til. Ligesom de opfordrer dem til at tage studiejob og opbygge netværk.»studiejob og netværk er vejen frem, hvis de efterfølgende skal have job i Danmark, og det gør vi også meget for at vejlede dem i,«fortæller hun. Helle Waagepetersen har kontakt med tidligere studerende og kan se, at det lykkes nogle af de sydeuropæiske studerende at få job i landet efter endt uddannelse. Andre må dog rejse hjem igen med uforrettet sag.»det er jo rigtigt ærgerligt, både for dem og os. De skal efterfølgende helst have mindst to års arbejde i Danmark, for at det samfundsøkonomisk giver mening, at de har taget deres uddannelse her i landet,«fortæller hun. Betaling og SU De sydeuropæiske studerende kan som EUborgere gratis tage uddannelse i Danmark, mens de hidtil ikke har kunnet få SU og derfor har måttet finansiere deres ophold på anden vis, eksempelvis via arbejde. Det har voldt nogle problemer, bl.a. kan Gert Dandanell berette om en studerende, der var blevet optaget på en af hans kandidatuddannelser, men aldrig startede, fordi han ikke kunne finde arbejde i Danmark og derfor ikke kunne finansiere sit ophold. En ny dom ved EU-domstolen fra februar 2013 kan dog ændre den praksis. Dommen siger, at EU-borgere, der studerer i Danmark og samtidig har beskæftigelse i et sådan omfang, at de efter EU-retten får status af arbejdstager, ikke kan nægtes SU. Et arbejde ved siden af studierne på mindst timer om ugen kan derfor give adgang til SU. Læs mere om udlændinges muligheder for SU på 4 pharma august 2013

5 Kort om Dansker bliver præsident i DIA Omsætningen stiger på det danske lægemiddelmarked Lif har offentliggjort sin analyse af det danske lægemiddelmarked og de politiske, økonomiske og administrative tendenser for Analysen viser, at omsætningen på det samlede lægemiddelmarked steg med 1,5 procent i perioden juni 2012-maj Det dækker over, at omsætningen af sygehusmedicin steg moderat med en positiv vækst på 5,4 procent samtidig med, at omsætningen af receptpligtig medicin i primærsektoren faldt med 2,4 procent i samme periode. Faldet skyldes primært patentudløb og deraf følgende generisk konkurrence. Væksten i de regionale sundhedsudgifter har de senere år fundet et nyt og lavere leje end i årene umiddelbart efter årtusindeskiftet, hvor der var en betydelig realvækst. Og i den økonomiaftale, som regionerne og regeringen netop har indgået, er der afsat en realvækstramme på 0,5 procent til det regionale sundhedsvæsen. Per Spindler, direktør for Biopeople, det danske Innovationsnetværk for Biosundhed, er blevet valgt som tiltrædende præsident (President-Elect) i den globale Drug Information Association (DIA) på organisationens årsmøde. Per Spindler indtræder i DIA s Executive Committee i de næste tre år. Jytte Lyngvig, direktør for DIA Europe, siger:»jeg ønsker med glæde Per Spindler tillykke med den nye position. Per Spindler er kompetent og erfaren og kender alle aspekter af lægemiddeludvikling og innovativ networking. Han har været en aktiv del af DIA i mere end 15 år. Jeg har personligt samarbejdet med Per Spindler gennem mange år i forskellige sammenhænge i lægemiddelsektoren og har nydt højdepunkter som fx vores fælles ledelse af det europæiske DIA møde i Jeg ser derfor meget frem til mit fortsatte samarbejde med Per Spindler i hans egenskab af tiltrædende præsident for det globale DIA.«DIA er en neutral, global, nonprofit organisation, som tilbyder videnressourcer over hele spektret af udviklingen af lægemiddelprodukter og medicinsk udstyr.dia har specielt fokus på behandlingsmæssig innovation og myndighedsmæssige regelsæt. DIA er den førende medlemsdrevne professionelle organisation i verden, som er involveret i opdagelse, udvikling og life cycle styring af medicinske produkter og medicinsk udstyr. pharma august

6 Tema: studiestart Om Pharmadanmark Pharmadanmark er den faglige organisation for akademikere på lægemiddelområdet Ca medlemmer 60 % privatansat 25 % offentlig ansat 15 % apoteksansat 77 % kvinder 23 % mænd Nyhedsbrevet Fredag Formiddag med abonnenter giver en ugentlig opsamling af de vigtigste nyheder og stillingsopslag fra hele lægemiddelområdet. heraf knap erhvervsaktive. Lidt mere end er beskæftiget i lægemiddelindustrien. To ud af tre ansatte på lægemiddelområdet med en naturvidenskabelig baggrund er medlem hos Pharmadanmark. Vores medlemmer er biomedicinere, biokemikere, biologer, farmaceuter, humanbiologer, molekylær biomedicinere, kemikere etc. Pharmadanmarks medlemmer er blandt de allerhøjest lønnede, og mere end halvdelen har ledelsesopgaver. Pharmadanmark er den hurtigst voksende akademikerorganisation Pharma udkommer hver måned i mere end eksemplarer og udsendes gratis til alle vores medlemmer. Pharmadanmarks arbejdsløshedssikring giver dig op til kr. oven i beløbet fra din a-kasse. 6 pharma august 2013

7 pharma august

8 Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler Mød studenterambassadørerne På hvert universitet har Pharmadanmark ansat en studenterambassadør, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål. Her giver nogle af dem et par gode råd til, hvordan man kommer godt fra land som nystartet studerende. Tema: studiestart 8 pharma august 2013

9 Find balancen vær med til både festerne og timerne Constance Poulsen, farmaceut, Syddansk Universitet. Der er knald på, det er vildt sjov, og man bliver blæst bagover af de mange nye mennesker og indtryk. Det er en balance, og man er simpelthen nødt til at prioritere for at følge med. Hvis jeg skal give et godt råd, så er det at holde fast i det faglige. Der er meget gang festerne i starten, men man skal også være med i timerne. Få styr på sine spørgsmål og hæng på, for ellers mister man meget. Hvis jeg skulle gøre noget om, så ville jeg have læst noget mere. Man kan sagtens nå både festerne og det faglige, fx kunne man efter at have aftalt af mødes i byen kl. 20, tage lige hjem fra universitetet og læse. Så får man klaret sine ting og kan sagtens nå en god fest bagefter. Der findes ikke dumme spørgsmål Mikkel Bengtson, farmaceut, Københavns Universitet. Det er et stort spring at gå fra gymnasiet til universitetet. Det er en helt anden måde at lære på, og man skal ikke undervurdere læsemængden. Det går ikke, hvis man bare kommer til timerne og regner med at læse resten op til eksamen. Hvis man ikke følger med i starten, kan man blive hægtet af. Hvis du er i tvivl om noget, så brug de ældre studerende. Der findes ikke dumme spørgsmål, og de fleste vil gerne hjælpe med både faglige og praktiske spørgsmål. Du skal selv tage styringen Halfdan Jensen, farmaceut, Københavns Universitet. Det kan virke som et meget stort spring fra gymnasiet til universitetet, studiet kører i et højere tempo, og kravene er større. Du skal selv tage styringen. Det sværeste for mig var at vænne mig til den nye underisningsform. Fx kræver forelæsninger i auditorier noget helt andet end undervisningen i gymnasiet. Du skal være vågen og på. Og til laboratorietimerne finder man hurtigt ud af, at det betaler sig at forberede sig grundigt hjemmefra og have styr på tingene, for ellers når man ikke det hele. Hvis du har det sociale på plads, får du overskud til det faglige Freja Albjerg Venning, Molekylær biomedicin, Københavns Universitet. Jeg vil helt klart anbefale at komme til alle arrangementer i starten. Også selvom du er mæt. Det er vigtigt at få en tryg base, for hvis det sociale er på plads, er man bedre rustet til alt det nye nyt studie, større krav og et højere fagligt niveau. Hvis du går rundt og er ensom, kan du ikke fokusere fuldt ud på det faglige. Derudover er det en rigtig god ting at lave et ugeskema med planer for, hvornår du gør hvad. Man kan godt føle, at man løber rundt uden at nå noget, men hvis man skriver sine planer for ugen ned med nogle realistiske målsætninger og deadlines, kan det give et overblik over ugen og alt det, man rent faktisk nåede. Find nogen, du svinger med så bliver det nemmere at tage cyklen til forelæsninger i regn og snevejr Anne Kirstine Høyer-Nielsen, Medicin med industriel specialisering, Aalborg Universitet Min egen studiestart var meget overvældende, hvilket jeg tror det er for alle nystartet studerende på universitetet - en masse nye mennesker, nye omgivelser samt arrangementer til højre og venstre, som man gerne vil deltage i. Samtidig var der jo også undervisningen, som fyldte en del og nu pludselig foregik blandt 200 andre studerende og så oven i købet i et auditorium, hvilket også var noget man lige skulle vænne sig til. Aalborg var helt ny for mig, jeg var sådan set kun flyttet herop på grund af uddannelsen. Så jeg startede helt forfra med at lære mine medstuderende at kende, og efterhånden har det udviklet sig til, at især studiegruppen udgør min vennekreds heroppe. Og vennerne betyder meget, når man bliver for presset - typisk i eksamensperioderne. De er lige i nærheden og forstår dig 100 %, for den situation rammer stort set alle i løbet af tiden på universitetet. Man skal ikke give op Izabela Barbara Pytlarz, Molekylær medicin, Aarhus Universitet. Jeg husker min egen studiestart som kaotisk. Det hele er stort, og man render rundt mellem forskellige auditorier. Vi festede meget, og man skal selvfølgelig være med til det sjove - bare man hænger på det faglige fra starten. Det kan komme som et chok, at det er så frit - ingen holder dig i hånden, og du skal klare det hele selv. Det er hårdt, og de fleste kommer til et punkt, hvor man ikke gider mere, men det er normalt, og man skal nok komme godt igennem. Man skal ikke give op. Bliv en del af holdet og vær med i det sociale med læsegrupper, fester og arrangementer. Så bliver det nemmere. pharma august

10 Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler Studieteknik få gode vaner fra starten Dårlige vaner og unoder kommer hurtigt og bider sig lige så hurtigt fast. Men som ny studerende har man en fantastisk mulighed for at starte på en frisk og etablere de gode vaner med det samme. Her følger et par gode tips fra coach og forfatter Line Sander, som du også kan møde til Pharmadanmarks kurser i studieteknik til oktober i København, Odense og Aalborg. Tag et kursus i studieteknik Pharmadanmark afholder i samarbejde med Line Sander kurser i studieteknik i København, Odense og Aalborg. Det er gratis at deltage. A t skifte fra gymnasiet til en ny tilværelse som universitetsstuderende er for de fleste en begyndelse på noget helt nyt. Man møder nye og anderledes høje faglige krav, man er på egen hånd og skal forholde sig til en langt mere selvstændig måde at lære på. Samtidig er studiestarten også pakket med fester, arrangementer og gang i den. Det kan virke kaotisk, og hvordan finder man tiden til det hele? Få gode vaner fra starten, lyder opfordringen fra Line Sander, adm. direktør og partner i SUPPLEMENT AS. Hun har i flere år undervist i studieteknik og har stor erfaring med at rådgive studerende.»en studiestart kan være overvældende, men det er en fantastisk mulighed for at få sig nogle gode vaner. Det kræver et målrettet arbejde med bl.a. prioritering af tiden, planlægning og studieteknik. Og der findes masser af gode råd, man kan følge,«siger Line Sander. Når døgnet mangler timer Ifølge Line Sander er den dyrebareste vare for mange studerende netop tiden. Det gælder derfor om at tage styring med sin tid, inden overblikket ryger, og de dårlige vaner bider sig fast.»gå til studiet med en professionel attitude. For nogle er det et godt værktøj at arbejde ud fra en ugeplan, som man sætter sig ned og laver fx hver mandag. Prioriter brug ugeplanen og spørg dig selv, giver det mig værdi? Er der flere aktiviteter end timer i døgnet? Det er en god idé at bruge farvekoder og inddele ugeplanen i kategorier, fx i studie, job, sociale ting. Hvis farven for de sociale ting, pludselig fylder 80 procent, så skal man måske justere der,«siger Line Sander. Hun anbefaler også, at man i sin ugeplan tager højde for, hvornår man koncentrerer sig bedst fx med henblik på hvornår det er realistisk at læse.»find ud af, hvornår du er skarpest. Måske skal hjernen luftes, når man kommer lige fra forelæsning, før man kan sætte sig og læse. Hvornår fungerer hjernen bedst? Skal jeg sidde hjemme eller på studiestedet? Så snart man går ind i et rum, følger vanerne med. Hvis man ligger hjemme i sengen, så kører hjernen automatisk af Et par gode råd om studieteknik Lav en ugeplan og brug evt. farvekoder til at strukturere tiden en farve til henholdsvis studie, job, fritid og fest. Tænk over, hvor du bruger din tid. Vanerne hænger tit sammen med rummet, fx hvis man læser derhjemme, er der pludselig tv, indkøb og masser af overspringshandlinger. Prioriter det sociale og få en studiegruppe. Det giver motivation. Sæt dig ind i studieteknikkerne fx notatteknik, hukommelse og læseteknik. sted hvad kommer der i fjernsynet? Skal der købes mælk, har jeg betalt regninger? Osv.,«siger Line Sander Det sociale giver motivation En klar opfordring lyder også, at det sociale liv skal prioriteres. Også selvom det faglige kræver store ressourcer, og man skal passe på ikke at blive hægtet i starten. Hun siger:»kom godt fra start og læg noget energi i at få en studiegruppe og et netværk. Ikke bare til kaffe og the, men en gruppe man også kan bruge fagligt og få noget motivation fra. Man får et fællesskab at støtte sig til, både i det daglige, men også hvis der kommer kriser, pres til eksamen osv.«husk teknikken Én ting er planlægning og et socialt netværk, men en akademisk uddannelse rummer store fag, mange siders læsning, masser af eksamener og et højt fagligt niveau. Det kræver for de fleste, at man 10 pharma august 2013

11 lærer sig nye teknikker omkring notater, læsning, husketeknik m.m.»man husker 90 pct. lige efter en time, og en måned efter husker man måske kun fem procent. Man kan træne sig til at bearbejde indholdet, og det er nødvendigt, hvis man skal huske det til eksamen. Brug altid fem minutter på at lade hjernen fordøje indholdet. Gør det evt. på vej hjem på cyklen, og genfortæl kronologisk, hvad der blev gennemgået i timen. Kan jeg sige det for mig selv, kan jeg tegne det, kan jeg skrive det, og kan jeg sige det højt?«siger Line Sander og peger på en anden god teknik, der øger koncentrationsevnen. Det gælder ganske enkelt om at tømme hovedet, så man er klar til at modtage ny viden.»hver gang du møder op til en time, et møde eller lignende, så parker den mentale støj: indkøb, fester, aftaler og regninger. Tag et stykke papir og tøm hovedet. Sæt nogle realistiske deadlines. På den måde kan man undgå at møde op med en halvsløv hjerne. Er timen kedelig? Så kører hjernen lynhurtigt af sted. Frigør så meget plads, så mange bytes, som muligt,«siger Line Sander. Tema: studiestart Pharmadanmarks arrangementer omkring studiestart Dato Tidspunkt Universitet Arrangement AU Oplæg for nye studerende og uddeling af kitler KU Uddeling af kitler på molekylær biomedicin KU Oplæg for nye studerende på molekylær biomedicin og uddeling af kitler KU Oplæg for nye studerende på humanbiologi SDU Oplæg for nye studerende og uddeling af kitler KU Uddeling af kitler på Pharmaschool AAU Mød din fagforening - Pharmadanmark, Ingeniørforeningen, Magisterforeningen og FADL AAU Studieteknik KU Virksomhedsbesøg på Acesion Pharma SDU Studieteknik SDU Karriereaften KU Studieteknik November SDU Virksomhedsbesøg på Orifarm Læs mere om arrangementerne og meld dig til på pharmadanmark.dk pharma august

12 Studiestart Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler studerende i Pharmadanmark Uanset om du som nystartet studerende ved en lægemiddelfaglig uddannelse går efter en karriere med forskning, udvikling, godkendelse eller salg i en offentlig eller privat organisation, så er dine kommende kollegaer og din kommende chef sandsynligvis medlemmer hos Pharmadanmark. Det er med andre ord her, du finder det netværk, den rådgivning og den hjælp, der sikrer dig et spændende job på den anden side. Ni ud af ti studerende på de uddannelser, der retter sig mod lægemiddel området, meldte sig sidste år ind i Pharmadanmark. Det gjorde de, fordi Pharmadanmark ikke bare taler om læge middel området, men tilbyder fagligt et fællesskab, har specialviden om området og har kontante tilbud og relevante aktiviteter for netop dem. Pharmadanmark er faglig organisation for knap akademikere på lægemiddelområdet, hvoraf cirka studerende. Faktisk udgør netop de studerende en så hurtigt voksende medlemsgruppe, at tilbuddene til dem bliver udvidet i hastigt tempo.»vi afholder løbende arrangementer og kurser, som er målrettet studerendes behov og interesser, fx vores arrangementer i studieteknik i Aalborg, Odense og København til september. Og så støtter vi med gode råd og vejledning, når man som nyuddannet er på vej mod sit første job. Som noget helt nyt lancerer vi nu et særligt nyhedsbrev til studerende, hvor vi bl.a. vil annoncere kurser, arrangementer og målrettet indhold for studerende,«siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark. De studerende har deres eget netværk i foreningen. Det hedder Pharma Student og er mødeforum for studerende ved de mange forskellige lægemiddelfaglige uddannelser landet over. Pharmadanmark har også studenterambassadører på fire af universiteterne. De repræsenterer Pharmadanmark på studiestederne og er bindeled mellem de studerende og foreningen. De videreformidler altså de studerendes ønsker til foreningen og foreningens tilbud til de studerende og sikrer, at spørgsmål, der er relevante for studierne, bliver bragt frem til Pharmadanmark. Pharmadanmark en karrierevej Antje Marquardsen lægger vægt på, at rigtig mange forskere og specialister i bl.a. industrien, universiteterne og hospitalerne er medlemmer af Pharmadanmark. Ønsker man en karriere på lægemiddelområdet, så findes det rigtige netværk, den mest specialiserede rådgivning og de største kompetencer her.»pharmadanmark har specialviden om lægemiddelområdet og helt unikke netværk det kan man også få stor fordel af som studerende. Også selv om det lige nu kan føles som meget langt ude i fremtiden, at man står med en kandidatgrad i hånden og har brug for netværk til at komme over hurdlen med at få det første job,«siger Antje Marquardsen. Hun minder også om, at man som medlem af Pharmdanmark ud over de mange faglige tilbud får en række kontante fordele, som fx billig studenterforsikring, hvor man også er dækket i laboratoriet, attraktive bank- og lånemuligheder, et tilbud om mentorordning osv. 12 pharma august 2013

13 Fakta om Pharma Student Gratis at være medlem det første år Som studerende er medlemskabet gratis det første år, og herefter koster det 25 kroner pr. måned Nyhedsbrev for studerende Til oktober lancerer Pharmadanmark et elektronisk nyhedsbrev for studerende. Her kan du følge med i aktuelle emner for studerende, melde dig til arrangementer og kurser og holde dig opdateret på lægemiddelområdet. Forsikring Som medlem af Pharmadanmark har du mulighed for at tegne landets billigste studenterforsikring. Vi har samlet indbo og ulykkesforsikring i en pakke for at gøre det nemt for dig som studerende. Og så er du også dækket i laboratoriet. Fagblad: Pharma Bladet indeholder bl.a. analyser af aktuelle emner, fx af biotekområdet, virksomhedsportrætter og interview med faglige profiler. Nyhedsbrev: Fredag Formiddag Fredag Formiddag bringer en oversigt over ugens vigtigste lægemiddelfaglige nyheder, herunder om sundhedsområdet generelt, og nyt om lægemidler. Derudover bringer nyhedsbrevet historier fra foreningens egen verden inklusive aktuelle nyheder om ansættelsesforhold og løn. Fredag Formiddag bringer desuden meddelelser om arrangementer, møder af interesse for foreningens medlemmer og stillingsannoncer rettet mod akademikere på lægemiddelområdet. Kurser og arrangementer Du kan deltage i foreningens faglige arrangementer, fx virksomhedsbesøg, kursus i studieteknik, kommunikation og præsentationsteknik. Mentorordning Et mentorforløb er et samspil mellem to personer den mere erfarne, mentoren, og den, der søger sparring om sin karriereudvikling, menteen ud fra fælles faglige referencerammer. Mentor hjælper mentee til at hjælpe sig selv. Mentees udbytte er større indsigt og bedre mulighed for personlig udvikling og karriereudvikling. Dit første job Individuel karriererådgivning, hjælp til ansøgning og cv, dimittendmøder, jobsøgningskurser med HR-folk og personaleansvarlige fra lægemiddelindustrien osv. Pharmadanmark hjælper dig godt på vej mod det første job. Bank og lånemuligheder Pharmadanmark har sammen med Lån & Spar Bank åbnet mulighed for, at foreningens medlemmer får adgang til særligt attraktive banktilbud gennem Pharmabank, der er specielt udviklet til formålet. Du kan bl.a. få en høj rente på din lønkonto og en ekstra bonusrente på din opsparing, gratis Master- Card og VISA/Dankort. Lægemiddel- og sundhedsfaglige uddannelser repræsenteret i Pharmadanmark Bioinformatik Biomedicin og Molekylær biologi Biomedicin Bioteknologi Farmaceut Humanbiologi Klinisk ernæring Lægemiddelvidenskab Medicin med industriel specialisering Medicinalkemi Molekylær medicin/molekylær biomedicin Molekylærbiologi Medicin og teknologi Sundhedsteknologi It og sundhed Sundhedsfaglig kandidat Nanoscience Farmateknologi Folkesundhedsvidenskab Derudover findes der en række medlemmer med en anden akademisk baggrund, fx dyrlæger. pharma august

14 Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek, lægemiddellovgivning og masser af forskning. En kandidatgrad på lægemiddelområdet åbner døre til det meste her følger en række eksempler fra otte forskellige studieledere. Farmaceutuddannelsen: Fra molekyle til anvendelse Bente Steffansen, studieleder, Institut for Farmaci, Københavns Universitet. Som farmaceut er man tværfaglig Farmaceutuddannelsen er en bred lægemiddelekspertuddannelse, og vi dækker grundlæggende fire hovedfagområder, som er relateret til lægemidler - det kemiske, det biologiske, det farmacimæssige og anvendelse af lægemidler. Farmaceuter er især stærke på farmaci, farmakologi, analytisk kemi, lovgivning og kvalitetssikring. Vi er med hele vejen under et lægemiddels tilblivelse, og man kan sige, at vi er tværfaglige og brede. 70 procent bliver ansat i industrien Tidligere blev de fleste farmaceuter ansat på apotek, men det har ændret sig, og i dag bliver omkring 70 procent ansat i lægemiddelindustrien, især inden for registrering af lægemidler. Andre kommer på apotek, og her er vi stadig den eneste akademiske faggruppe med den mulighed. Vil man forske, kan farmaceutuddannelsen også give afsæt til det, og ved man tidligt, at forskningen skal knyttes op til andre områder end det anvendelsesorienterede, kan man fx vælge apoteksdelen fra eller søge et skolarstipendium, hvor man bliver tilknyttet et forskningsprojekt på universitetet eller hos en virksomhed. På den måde kan man pejle sig ind på en forskningsretning, fx inden for drug delivery, allerede mens man er studerende. Vær på forkant Hvis jeg skal give et par gode råd til de nye studerende, så vil jeg sige: Kig grundigt i kursusbeskrivelserne og sæt dig godt ind i fagene, kravene, studiets forventninger osv. Vi skeler til de beskrivelser, når vi laver eksamensopgaver. Læs dem og brug dem, for det er et stort pensum. Som ny studerende er det desuden en rigtig god idé at sætte sig ind i de faglige begreber, der knytter sig til de fire ovennævnte hovedområder. Hvis du fx hele tiden skal slå op, hvad en pka-værdi er, så bliver det svært at bygge ny viden ovenpå. Spørg evt. underviseren, hvad de vigtigste begreber er. En akademisk grundviden er noget man har, ikke noget man slår op i en bog. Og så skal man gå efter det, man bedst kan lide. Det er nemmere at blive god til noget, man synes er sjovt, end noget, som man finder kedeligt. 14 pharma august 2013

15 Medicinalkemi: Vi skaber en kemisk rygrad Thomas Vosegaard, studieleder, SCIENCE AND TECHNOLOGY, Aarhus Universitet. Rettet mod forskning Hos os er nøgleordene naturvidenskab og molekylærbiologi, fokus på kemisk grundviden, men først og fremmest bygger uddannelsen på et stærkt kemifundament. Medicinalindustrien efterspørger det meget høje vidensniveau blandt kandidaterne, og der er generelt lav arbejdsløshed på vores felt. Vi er en forskningsrettet uddannelse, og en meget stor del tager en ph.d. Uddannelsen er 10 år gammel, og vi har fokus på både kemisk syntese samt analyse, struktur og forståelse af rational drug design. Vi sætter jævnligt gang i nye tiltag på baggrund af ønsker fra arbejdsmarkedet i høj grad målrettet udviklingslaboratorier i medicinalindustrien. De studerende - ambitiøse og målrettede Vi modtager 48 studerende om året Vi har de rent naturvidenskabsinteresserede, mens nogle få vælger uddannelsen i stedet for medicin. Fælles for dem alle er, at de er en meget målrettet gruppe, der ønsker at arbejde med lægemidlers virkning på kroppen på det molekylære plan udvikling af nye lægemidler. To nye uddannelser som diplomingeniør Udover bachelor- og kandidatuddannelserne i kemi og medicinalkemi har vi senest etableret to helt nye uddannelser som diplomingeniør i bioteknologi og kemi. Det er ikke områder med samme tradition for forskning, men de to nye spor er rettet mod job i produktionen af fødevarer, enzymer eller lægemidler, fx i kemiske virksomheder eller biotekvirksomheder. Uddannelsen giver desuden et stærkt fundament for at blive civilingeniør. Medicin med industriel specialisering: Ud og mød patienterne Jesper Franch, studieleder, School of Medicine and Health, Aalborg Universitet. De studerende bliver koblet tæt til sygehusverdenen Vi har tværfaglig struktur på tværs af det sundhedsvidenskabelige fakultet. Målet er at afspejle tilblivelse, afprøvning og afsætning af et lægemiddel. I de første fire semestre består en del af uddannelsen i kliniske øvelser og klinikophold på hospitaler, og de studerende har undervisning fælles med lægestuderende. De skal kort sagt lære, hvad lægemidlerne skal bruges til. At møde patienterne og opleve praktikken på den måde giver et bedre fundament for dialogen med lægerne senere hen. Og når de kommer i laboratoriet, så har de en grundlæggende forståelse at bygge teorien på. gengæld mindre fokus på de store projekter de kommer på kandidatdelen. De studerende bliver inddelt i grupper fra starten, og det giver dem en tværfaglighed. Vi er en ret ny uddannelse, og tredje hold kommer ud nu. Der bliver taget godt imod kandidaterne, og af dem fra sidste år er de fleste 86 pct. i arbejde. Halvdelen af den gruppe sidder i stillinger inden for markedsføring. De fleste får job, især inden for markedsføring Uddannelsen er bygget op om tre hovedområder: Biomedicin, der retter sig mod grundforskning, translational medicin med fokus på afprøvning og medical market access. De første to spor er i fokus på BA-delen, mens det tredje spor foldes ud på kandidatdelen. Undervisningen er især bygget på problembaseret læring med mange cases, og vi har til pharma august

16 Bioteknologi: Fra produktion og ståltanke til bioteknologisk forskning Ulf Thrane, studieleder, Kandidatuddannelsen i Bioteknologi, DTU Systembiologi. Vil du være fabrikschef eller farmaceut? Moderne bioteknologi er et bredt felt med rødder hos kemiingeniørerne tilsat farmaceutiske og biologiske kompetencer. Vi er ikke klassiske ingeniører, men ligger i et grænseområde mellem lægevidenskab, kemi og biokemi, medicin, mikrobiologi, bioinformatik, forskning og produktion samt noget klassisk polyteknisk. Vores kandidater har således en stærk tværfaglighed og er vant til at arbejde med forskellige faggrupper og specialiseringer, fx analysekemikere, medicinere og produktionsfolk. Uddannelsen er meget fleksibel, og man kan vælge at specialisere sig på et farmaceutisk eller et mere fundamentalt biologisk område, eller fx være med til at udvikle fremtidens mikrobielle cellefabrikker. Mange kandidatspecialer er i projektsamarbejde med den farmaceutiske og bioteknologiske industri. 50 procent internationale studerende Vi har og har altid haft et meget internationalt miljø. Halvdelen af de studerende er internationale, og al undervisning foregår på engelsk. Tidligere kom mange fra Østen, men nu kommer de fleste fra Europa, mange fra Østeuropa, men også tyskere, spaniere, italienere osv. Tema: studiestart 16 pharma august 2013

17 Biokemi: På hjemmebane i laboratoriet Gert Dandanell, studieleder, Biokemi og bioinformatik, Københavns Universitet. Vores kandidater kan gå direkte i laboratoriet Uddannelsen har efterhånden 60 år på bagen, og vi er bl.a. blevet kendt for et langt og eksperimentelt kandidatspeciale. Det betyder, at vores kandidater er rigtig meget i laboratoriet og øvede i at sætte forsøg op, og det hedder sig, at man kan tage vores kandidater og sætte dem direkte i laboratoriet, når de er færdige. Specialet fylder halvdelen af overbygningsuddannelsen, og mange ender med at få det publiceret efterfølgende. Som optakt til specialet skal man lave et projekt, hvor man i et format, der ligner en forskningsrådsansøgning, skal formulere og beskrive et forskningsprojekt. Det skal formidles og sælges. Vi anbefaler, at man begynder på specialet allerede efter et halvt år inde i kandidatuddannelsen, fx på halv tid, alt sammen så de studerende bliver skolet i at håndtere forsøg på alle planer. Tradition for at forske Omkring halvdelen fortsætter som ph.d.-studerende og arbejder videre med forskning, og så har vi andre kandidater, der typisk får arbejde i produktionen, fx hos Novo Nordisk i Kalundborg. Man kan derfor inddele vores kandidater i to hovedgrupper den ene er rettet mod forskning og følger et forskningsspor på universitetet eller i industrien. Den anden gruppe får job inden for produktion, kvalitetskontrol og salg. Medicinalkemi: Vi designer fremtidens lægemiddelstoffer Tommy Nørskov Johansen, studieleder, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet Industrien vil kun have de bedste i verden Vores kandidater kommer til at designe og lave fremtidens lægemiddelstoffer.. Vi har spurgt i lægemiddelindustrien, og de siger lige ud, at de kun vil ansætte de bedste i verden, så vi ligger i skarp international konkurrence. Uddannelsen er bygget op i samarbejde med medicinalkemiske discovery-afdelinger i Medicon Valley området, og meldingen er klar: For at kunne lave fremtidens lægemiddelstoffer kræves en stærk kemisk indsigt og dyb forskningserfaring, hvilket først opnås gennem relevante ph.d.- og postdoc-forløb. Kandidatuddannelsen, som har nogle af de skrappeste adgangskrav i kemi herhjemme, er derfor tilrettelagt, så kandidaterne kan skabe sig det bedst mulige grundlag for en efterfølgende forskningskarriere inden for feltet. En stærk kemisk forståelse relevant for design af lægemiddelstoffer Uddannelsen på KU er ny, og det forventes, at kandidaterne også vil få job inden for bl.a. patentering, proceskemi (scale-up) og QC omkring de kemiske processer. Overordnet kan man sige, at de studerende her er stærke i kemi og får en stærk indgang til forskning. pharma august

18 Lægemiddelvidenskab: Mere bredde - mindre laboratorium Helle Waagepetersen, studieleder, Kandidat i lægemiddelvidenskab, Københavns Universitet. Kan gå mange veje Uddannelsens kandidater bliver ansat bredt inden for lægemiddeludvikling, afhængig af kandidaternes personlige studiemæssige baggrund, personlige profil og specialisering. Det er udelukkende en kandidatuddannelse, så de studerende har bacheloruddannelse med sig fra forskellige natur-, sundhedseller tekniskvidenskabelige områder. Nogle studerende er på deres bachelordel blevet klar over, hvad de ikke vil, fx laboratoriearbejde. På denne uddannelse kan de få en tør linje i samfundsfarmaci uden laboratoriearbejde. Frit valg og vejledning Uddannelsen har en meget stor grad af valgfrihed. De studerende kan både få en meget bred profil, der plukker fra alle linjer, men de kan også gå efter en mere fokuseret profil på en af linjerne. Vi har en meget stor grad af vejledning, og det har de studerende brug for. Når studerende rammer 4. år, så har de valgt retning og er begyndt at specialisere sig. Men her kommer de ind på deres 4. år og er helt novicer, så vi bruger mange ressourcer på at vejlede dem og hjælpe dem med at finde ud af, hvilken vej de skal gå. Biokemi og molekylær biologi: Tværfaglig naturvidenskab med et strejf af bioteknologi og medicinalkemi Claus Michelsen, prodekan og studieleder, Naturvidenskab og Farmaci, Syddansk Universitet. Fælles indgang til naturvidenskab Vi har en lang tradition for, at samtlige studerende inden for det naturvidenskabelige felt følger det samme grundforløb. De studerende skal på det første år igennem et fælles forløb i fysik, matematik og kemi, uanset om de skal læse fx matematik eller molekylær medicin. Alle bliver placeret i studiegrupper teams med seks til otte studerende og gennemgår sammen de klassiske naturvidenskabelige discipliner. Det er et forløb med mange laboratorietimer, og de studerende får på det første år både en naturvidenskabelig og en tværfaglig ballast. Vores tværfaglige fokus er også udtrykt i de fysiske rammer, og vi skal på naturvidenskab bo sammen med både sundhedsvidenskab og professionshøjskolen, når vi får nye lokaler i forbindelse med bygningen af det nye hospital. kan beskrives som farmaceutopgaver. Omkring en tredjedel af de øvrige kandidater får job i industrien, typisk inden for produktion, mens resten forsker. Biokemikerne de fynske farmaceuter Hidtil har vi ikke haft en farmaceutuddannelse i Odense, og det er først nu, vi får de første farmaceuter ud. Det er måske en af grundene til, at omkring halvdelen af vores kandidater fra især biokemi bliver ansat i akademikerstillinger i det offentlige - i Sundhedsstyrelsen, men i høj grad også lokalt her i regionen. De arbejder med bl.a. lovgivning og offentlig administration, som ellers 18 pharma august 2013

19 Kort om SST har truffet afgørelse i struktursag Fotograf: VisitAalborg Ikke uventet fastholdt Sundhedsstyrelsen (SST) sit forslag i den struktursag, som Pharma omtalte i juli-udgaven. SST foreslog at lukke Aalborg Svane Apotek beliggende i Jens Bangs Stenhus, og at apotekeren på dette apotek så skulle have bevilling til Aalborg Løve Apotek, hvor apotekeren går på pension. Pharmadanmark gav i sit høringssvar udtryk for utilfredshed med, at SST ikke var indstillet på at prøve at finde en ny apoteker til Aalborg Løve Apotek. Pharmadanmark har svært ved at forstå, at der ikke i en så stor by som Aalborg skulle være basis for fire selvstændige apoteker. Foreningen mener også, at det er uheldigt, at de resterende apoteker får mindre incitament til at konkurrere indbyrdes på faglighed og service. SST lyttede altså ikke til indvendingerne, men fokuserede derimod alene på faste pejlemærker for bl.a. omsætning. Slut med at spekulere i returnering af medicin Fra starten af juni måned satte Sundhedsministeriet begrænsning på apotekernes muligheder for at returnere lægemidler og få kreditering for de pakninger, der ligger på apotekets lager. Det har nogle apoteker spekuleret kraftigt i og på den måde fået en betydeligt økonomisk gevinst ud af. Et apotek kan nu maksimalt blive priskrediteret for 30 pakninger af et enkelt varenummer i hver takst. Tilsvarende kan apoteket maksimalt returnere 30 pakninger af hvert varenummer pr. takst. I praksis havde apotekerne en lille uge til at få lageret ned til et niveau, der var tilpasset de nye priskrediterings- og returneringsregler. Det kunne mærkes hos grossisten Nomeco, som oplyser, at man normalt modtager omkring to procent af alt det, virksomheden sender til apotekerne, retur. I første uge af juni steg returstrømmen til det dobbelte. pharma august

20 Farma Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Klinisk farmaci fortsætter sin fremmarch Antallet af kliniske farmaceuter på de danske sygehusapoteker er steget markant de sidste fem år, viser ny rapport. Væksten er især sket inden for den del af fagområdet, som har direkte med patientbehandling at gøre. I alt bruges der timer om ugen på klinisk farmaci på danske sygehuse. Danmark. I 2008 var der derimod tre sygehusapoteker Region Sjælland, Sygehusapoteket, Sydvestjysk Sygehusapotek Esbjerg og Sygehus Sønderjylland, Apoteket der ikke havde klinisk farmaci på patientniveau. En ny rapport dokumenterer, at antallet af kliniske farmaceuter på danske sygehuse er steget med 25 procent siden 2008 det svarer til, at 119 farmaceuter landet over er beskæftiget med klinisk farmaci.»i forhold til 2003 og 2008 er antallet af kliniske farmaceuter på de danske sygehusapoteker steget markant, og klinisk farmaci har udviklet sig til et defineret fagområde, som cirka halvdelen af farmaceuterne i sygehusapotekssektoren i større eller mindre omfang beskæftiger sig med,«fortæller Lene Juel Kjeldsen, som sammen med Trine Kart står bag rapporten Klinisk farmaci anno 2013 på de danske sygehusapoteker. Rapporten er lavet af SAFE, Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og Udviklingsenhed, som også gennemførte en tilsvarende omfattende undersøgelse i 2008.»Klinisk farmaci på sygehusapotekerne i Danmark har inden for de seneste år gennemgået en udtalt udvikling. Udviklingen er blevet understøttet af en række forskellige initiativer. Der er bl.a. foretaget en række lokale tiltag på de enkelte sygehusapoteker, og der er sket en udvikling inden for uddannelsestilbuddene i klinisk farmaci. Der er også sket en øget anvendelse af kliniske farmaceuter i forbindelse med patientsikkerhedsopgaver og anden kvalitetssikringsarbejde,«forklarer Lene Juel Kjeldsen videre. Patientspecifik klinisk farmaci Klinisk farmaci på danske sygehuse kan inddeles i tre kategorier, nemlig patientspecifik klinisk farmaci, klinisk farmaci på afdelingsniveau og klinisk farmaci på ledelsesniveau. I patientspecifik klinisk farmaci er der fokus på den enkelte patients medicin, og opgaverne består i gennemgang af patientens medicinering med det formål at optimere præparatvalg og dosering samt hindre eller mindske interaktioner og bivirkninger for fx nyindlagte patienter eller for patienter med høj forekomst af medicineringsproblemer.»den største øgning i antallet af kliniske farmaceuter har fundet sted på patientniveau, nemlig 74 procent siden 2008 og hele 134 procent siden Der er sket en kraftig øgning i klinisk farmaci på patientniveau udført af kliniske farmaceuter, nemlig 51 procent siden Mange farmakonomer gennemfører i dag også opgaver på patientniveau,«siger Lene Juel Kjeldsen I dag foregår der klinisk farmaci på alle tre niveauer, enten som drift eller på projektbasis, på alle sygehusapoteker i Opgaveglidning til farmakonomer I klinisk farmaci på afdelingsniveau er der fokus på optimering og kvalitetssikring af medicineringsprocessen på den enkelte afdeling. Opgaverne drejer sig om udvikling og vedligehold af systemer og redskaber, der understøtter medicineringsprocessen. Det kan være vedligehold af standardsortimentet af lægemidler for den enkelt afdeling, behandlingsvejledninger, sikker ordination af højfrekvente, højrisiko eller kostbare præparater eller udvalgte terapiområder. Siden 2008 er der sket en stigning i antallet af kliniske farmaceuter med opgaver inden for klinisk farmaci på afdelingsniveau på 22 procent, men samtidigt er der faktisk rapporteret et fald på 26 procent i antal anvendte timer ugentligt.»det skyldes, at der løbende sker en naturlig opgaveglidning fra kliniske farmaceuter til farmakonomer. Mange af de opgaver, som kliniske farmaceuter varetog tidligere, er nu blevet beskrevet så godt, at der er blevet til rutineopgaver og er så blevet givet over til farmakonomer. Det er opgaver, som ikke længere kræver en akademisk tilgang, men som er fagligt udfordrende for farmakonomer. Det er positivt, at man får det samspil mellem farmaceuter og farmakonomer,«siger Trine Kart. I klinisk farmaci på ledelsesniveau er der fokus på aktiviteter, som understøt- 20 pharma august 2013

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling 05/12 Kiestra revolutionerer mikrobiologien dbio en af Danmarks bedste fagforeninger Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling ALLE DINE FORSIKRINGSBEHOV SAMLET I EN APP! Kære medlem Vi

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

UNIVERSITETS LÆREREN. J eg vil meget gerne LÅNE- STILLINGER. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 107 SEPTEMBER 97

UNIVERSITETS LÆREREN. J eg vil meget gerne LÅNE- STILLINGER. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 107 SEPTEMBER 97 DM s & DJØF s forskermagasin UNIVERSITETS NR. 107 SEPTEMBER 97 LÆREREN LÅNE- STILLINGER Jytte Hilden går ind for flere fastansættelser ved universiteterne J eg vil meget gerne give håndslag på, at jeg

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere