Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr."

Transkript

1 Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der stiller krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis energieffektivitet. Hvilke produkter? Kravene gælder for eksterne strømforsyninger med en nominel udgangseffekt på op til 250 W, og som er beregnet til brug sammen med elapparater i kategorierne: Husholdningsapparater It-udstyr Forbrugerelektronik Legetøj, fritids- og sportsudstyr En ekstern strømforsyning omformer elnettets spænding på 230 V til den spænding, apparatet bruger. At en strømforsyning er ekstern, vil sige, at den er adskilt fra elapparatet. Typisk består selve strømforsyningen af et plastikkabinet med indbygget elektronik og med en ledning. Eksterne strømforsyninger til for eksempel mobiltelefoner bliver ofte kaldt for opladere. Hvad? Der er krav til: eksterne strømforsyningers gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand det maksimalt tilladte forbrug for eksterne strømforsyninger i ubelastet tilstand (når strømforsyningen sidder i en tændt stikkontakt, uden at den har et apparat tilsluttet) oplysninger i teknisk dokumentation af gennemsnitlig effektivitet, forbrug i ubelastet tilstand og resultater om relevante målinger og beregninger Hvem? Du har ansvar for, at dit produkt overholder kravene, hvis du er: Producent i et EU-land og producerer til EU-markedet. Officiel repræsentant i EU for en virksomhed, der hører hjemme i et land uden for EU. Importør af elapparater og udstyr fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder uanset, om apparatet er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU. Kravene er dog nyttige at kende for alle typer virksomheder i salgskæden. Eksempelvis kan forhandlere risikere at stå uden varer på hylderne, hvis produkter ikke lever op til kravene og derfor bliver trukket tilbage fra markedet. Hvorfor? EU har besluttet at begrænse elforbruget i eksterne strømforsyninger. Det skyldes, at der er store muligheder for at spare energi. De nye krav vil spare ni millioner kwh årligt i hele EU i Det svarer til lidt under en fjerdedel af Danmarks nuværende årlige elforbrug. Kravene er udstedt i en forordning under EU s ecodesigndirektiv, der begrænser produkters energiforbrug i alle sektorer dog ikke transport. Kravene gælder samtidigt i alle lande i EU og giver dermed lige vilkår for alle virksomheder i EU. Indhold: Resumé Hvad er kravene? Hvilke produkter gælder kravene for? Hvem har ansvar for at overholde kravene? Hvornår skal kravene overholdes?.. 6 Hvad er kravene til information og dokumentation? Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Hvor er der mere information? Hvor kan jeg få mere at vide? Kommissionens forordning om miljøvenligt design af eksterne strømforsyningers elforbrug i ubelastet tilstand og deres gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand (EF) nr. 278/2008. Følg med i nye krav og vejledninger: Vejledningen præsenterer forordningernes indhold og henvender sig til producenter, importører og andre interesserede. Vejledningen er ikke en fortolkning af forordningen og træder ikke i stedet for forordningen. Kravene afhænger af strømforsyningens udgangsspænding og typen af strømforsyningen.

2 Hvad er kravene? Der er krav til eksterne strømforsyninger i ubelastet og i aktiv tilstand. Det vil sige, både når strømforsyningen ikke er tilsluttet apparatet, og når den er tilsluttet apparatet. Kravene til strømforsyningers maksimale elforbrug i ubelastet tilstand og gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand begrænser energiforbruget i strømforsyningen. Det betyder, at varmetabet i strømforsyningen bliver mindre. Kravene træder i kraft i to trin: Trin 1: Gælder fra 27. april 2010 Trin 2: Gælder fra 27. april 2011 Se herunder kravene til elforbruget i ubelastet tilstand og til energieffektivitet i aktiv tilstand for trin 1 og trin 2. Kravene til den aktive tilstand bliver på næste side vist i en figur og i en tabel med eksempler på størrelser af strømforsyningen. Forklaring af ubelastet og aktiv tilstand mv. Ubelastet tilstand: Strømforsyningen sidder i en tændt stikkontakt, men er ikke tilsluttet et elapparat. Der er krav til, hvor meget energi strømforsyningen maksimalt må bruge. Aktiv tilstand: Strømforsyningen sidder i en tændt stikkontakt og er tilsluttet et elapparat, som kan være tændt eller slukket. Der er krav til, hvor meget strømforsyningens gennemsnitlige effektivitet mindst skal være. Den beregnes som gennemsnittet af effektiviteten ved belastninger på 25 %, 50 %, 75 % og 100 % af den nominelle udgangsstrømstyrke. Lav spænding: Strømforsyningen har en nominel udgangsspænding på mindre end 6 V og har en nominel udgangsstrømstyrke på mindst 550 ma. Nominel udgangseffekt: Strømforsyningens størrelse, det vil sige effekten, som strømforsyningen er dimensioneret til at levere til et elapparat, kaldes P₀ og angives i W. varmetab varmetab <6V >550mA p₀=50w Trin 1: Krav fra 27. april 2010 Ubelastet tilstand krav til maksimal effekt Alle P₀ Alle typer (AC-AC og AC-DC og uanset spænding) Maks. 0,50 W Der stilles krav til maksimalt elforbrug i ubelastet tilstand. Aktiv tilstand krav til gennemsnitlig effektivitet Alle typer (AC-AC og AC-DC og uanset spænding) P₀ < 1 W Min. 0,500 * P₀ 1 W < P₀ < 51 W Min. 0,090 * ln(p₀) + 0,500 P₀ > 51 W Min. 0,850 Der stilles krav om minimum gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand. Kravet til effektiviteten beregnes med en formel og giver et tal mellem nul og et. Ln betyder naturlig logaritme. Brug lommeregner med ln eller regneark for at regne tallet ud. Eller brug figuren og tabellen på næste side, hvor du nemt kan se kravet uden at bruge formlen. Trin 2: Krav fra 27. april 2011 Ubelastet tilstand krav til maksimal effekt AC-AC undtagen lav spænding AC-DC undtagen lav spænding Lav spænding P₀ < 51 W Maks. 0,50 W Maks. 0,30 W Maks. 0,30 W P₀ > 51 W Maks. 0,50 W Maks. 0,50 W Ikke relevant Aktiv tilstand krav til gennemsnitlig effektivitet AC-AC og AC-DC undtagen lav spænding Lav spænding P₀ < 1 W Min. 0,480 * P₀ + 0,140 Min. 0,497 * P₀ + 0,067 1 W < P₀ < 51 W Min. 0,063 * ln(p₀) + 0,622 Min. 0,075 * ln(p₀) + 0,561 P₀ > 51 W Min. 0,870 Min. 0,860 I trin 2 er der også krav til ubelastet og aktiv tilstand. Derudover er der særlige krav til strømforsyninger med lav spænding. 2

3 Få overblik over kravet til aktiv tilstand Kurven og tabellen giver et overblik over kravet til din strømforsynings effektivitet. Sammenhæng mellem strømforsyningens størrelse P₀ (W) og effektivitet i aktiv tilstand Se effektiviteten for udvalgte størrelser af strømforsyninger Tabellen viser eksempler på kravene for forskellige størrelser af strømforsyninger. Hvis du vil finde kravet for andre værdier, må du indsætte den nominelle effekt P₀ i formlerne på forrige side. Eksempel: Hvis en strømforsyning har udgangseffekt på 10 W, skal den gennemsnitlige effektivitet være mindst 71 % i trin 1. Gennemsnitlig effektivitet (1 =100 %) 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Trin 1, alle strømforsyninger Trin 2, strømforsyninger med lav spænding Trin 2: andre strømforsyninger 0,10 0, P₀ (W) Slå udgangseffekten op i tabellen, og find kravet til effektiviteten Strømforsyningens størrelse Mindste gennemsnitlige effektivitet P₀ (W) Trin 1, alle strømforsyninger Trin 2, strømforsyninger med lav spænding Trin 2, andre strømforsyninger 0 0 0,07 0,14 0,5 0,25 0,32 0,38 1 0,5 0,56 0,62 1,1 0,51 0,57 0,63 5 0,64 0,68 0, ,71 0,73 0, ,74 0,76 0, ,77 0,79 0, ,79 0,8 0, ,81 0,82 0, ,82 0,83 0, ,83 0,84 0, ,84 0,85 0, ,85 0,85 0,87 >50 0,85 0,86 0,87 3

4 Hvad kommer der krav til? Eksterne strømforsyninger til husholdnings- og kontorapparater bruger energi, når de sidder i en tændt stikkontakt, selvom de ikke er tilsluttet et apparat. Derudover er der forskel på, hvor effektiv en strømforsyning er, når den er tilsluttet et apparat. Man kan spare meget energi ved at stille krav til, hvor stor en effekt apparatet må trække i ubelastet tilstand, og hvor høj effektiviteten skal være i aktiv tilstand. Derfor har EU-landene besluttet at stille krav til eksterne strømforsyninger. Kravene er udstedt i en forordning under EU s såkaldte ecodesigndirektiv. Det betyder blandt andet, at kravene gælder samtidigt i alle EU-lande. Men hvad forstås ved en ekstern strømforsyning? En strømforsyning omformer elnettets spænding på 230 V til den spænding, som apparatet bruger. At en strømforsyning er ekstern vil sige, at den er adskilt fra det elektriske apparat typisk indkapslet i et plastickabinet forbundet til apparatet via en ledning. Gælder kravene mit produkt? Er mit produkt omfattet? Er der tale om en ekstern strømforsyning (adskilt fra produktet)? Hører produktetet til en af følgende kategorier?: husholdningsapparater forbrugerelektronik informationsteknologisk udstyr legetøjs- og sportsudstyr Er produktets nominelle udgangseffekt < 250 W? Udfører din strømforsyning én eller begge af følgende funktioner? konverterer strøm fra elnettet til en lavere spænding oplade et batteri, der sidder permanent i det primære produkt, for eksempel i en computer Omfattet Ikke omfattet Hvilke produkter skal overholde kravene? Kravene gælder for eksterne strømforsyninger med en udgangseffekt på op til og med 250 W. Anvend figuren ovenfor til at vurdere, om dine produkter er omfattet. Strømforsyninger er ikke omfattet af kravene, hvis de tilhører produkter inden for kategorierne elektrisk håndværktøj, belysning, møbler og medicinsk udstyr. Kravene til eksterne strømforsyninger gælder ikke det apparatet, som strømfor- syningen hører til. EU har i en anden forordning sat grænser for elapparaters standbyforbrug. Forordningen om standby og forordningen om eksterne strømforsyninger gælder for de samme produktgrupper. For EU s forordning om standby, se side 7. 4

5 Eksempler på elapparater med krav til strømforsyningen Husholdningsapparater It-udstyr Forbrugerelektronik Legetøj og fritids- og sportsudstyr Kværne Udstyr til at åbne og lukke beholdere Elektriske knive Andre apparater til madlavning, rengøring og vedligeholdelse af tøj Vægte Hårtrimmere Barbermaskiner Massageapparater Andre apparater til kropspleje Pc Maskiner til print/fax/kopi/ scan Fremvisningsprojektor Switch/router/access-point Simple og komplekse digitale tv-modtagere (settopbokse) Mobiltelefoner Trådløse telefoner PDA er Alt udstyr, hvis primære funktion er enten input, lagring, display, genfinding, flytning eller kontrol af data eller af telekommunikationsmeddelelser eller en kombination af disse funktioner Mp3/iPod/iPod Touch Radioer DAB-radioer Clock-radio Stereoanlæg Andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler og anden teknologi til transmission af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation Elektriske tog og racerbaner Nintendo-spil o. lign. Håndholdte spillekonsoller Musikinstrumenter Andet legetøj og fritids- og sportsudstyr Listen er ikke udtømmende og der er også produktgrupper, som i dag ikke bliver designet med eksterne strømforsyninger, men som måske kan blive det i fremtiden. Eksempler på tvivlstilfælde For nogle typer strømforsyninger kan det være svært at afgøre, om kravene gælder. Eksemplerne herunder kan være en hjælp. En holder til en trådløs telefon uden basestation er omfattet, uanset om den har en ladefunktion eller ej. En ekstern strømforsyning, som er forbundet til en batterioplader, er omfattet, uanset om strømforsyningen kan adskilles fra batteriopladeren eller ej. Hvis den ikke kan adskilles fra batteriopladeren, må man klippe ledningen over for at gennemføre måling. Universal strømforsyning, der kan bruges til flere produkttyper, er omfattet, uanset om den kan indstilles til flere spændingsniveauer eller automatisk regulerer spændingen. Den skal overholde kravene ved alle spændingsniveauer. Det er op til producenten at udføre en måling, der kan vise, at strømforsyningen overholder kravene. En batterioplader til et digitalkamera er omfattet, hvis batteriet bliver siddende i kameraet under opladning. En batterioplader til et digitalkamera, er ikke omfattet, hvis batteriet tages ud af kameraet under opladning. En holder til en elektrisk tandbørste, som oplader tandbørsten induktivt, dvs. ikke er forbundet med et stik til tandbørsten, er ikke omfattet, fordi strømforsyninger med induktiv overførsel af strømmen ikke er omfattede, jf. forordningens Art. 2, 1e. 5

6 Hvem har ansvar for at overholde kravene? Kravene gælder for produkter, der markedsføres i EU, uanset om det er som salg eller gratis og uanset salgsmetode. Kravene gælder direkte for: Europæiske producenter af strømforsyninger til salg i EU Importører af strømforsyninger fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset om produktet er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Repræsentationer i EU for producenter uden for EU Er du producent, har du ansvaret for, at dit produkt overholder kravene. Er du importør, har du ansvaret for, at det produkt, som du sælger i EU, overholder krav. Det kan du blandt andet sørge for ved at stille kravene til din leverandør og sørge for, at produktet er CE-mærket og har den tekniske dokumentation i orden inden det kommer på markedet i EU. Repræsenterer du i EU en producent uden for EU, har du ansvaret for, at produktet overholder kravene, selvom du kun repræsenterer producenten og ikke sælger produkterne. Det gælder dog ikke for parallelimporterede varer. I det tilfælde overtager den pågældende parallelimportør ansvaret. Hvornår skal kravene overholdes? Er du producent i EU, skal dine produkter overholde de krav, der gælder på det tidspunkt, hvor produkterne bringes på markedet. For at være bragt på markedet skal produkterne have forladt virksomheden, herunder virksomhedens lager. Er du importør, må du gerne sælge produkterne fra dit lager, selvom de ikke overholder kravene, hvis produkterne fysisk befinder sig i et EU-land, inden de pågældende krav træder i kraft. Selve bestillingen og betalingen har ingen betydning i denne sammenhæng. Hvad er kravene til information og dokumentation? Teknisk dokumentation Som producent eller importør skal du sørge for at have teknisk dokumentation for, at strømforsyningerne lever op til kravene. Der er ikke krav om, at strømforsyninger skal godkendes på forhånd. Men Energi- Krav til indhold af teknisk dokumentation Oplyst størrelse Beskrivelse RMS (effektiv) udgangsstrømstyrke (ma) Målt ved belastning 100 %, 75 %, 50 % og 25 % RMS (effektiv) udgangsspænding (V) Aktiv udgangseffekt (W) RMS (effektiv) indgangsspænding (V) Målt ved belastning 100 %, 75 %, 50 %, 25 % og 0 % RMS (effektiv) indgangseffekt (W) Total harmonisk forvrængning (THD) Faktisk effektfaktor Elforbrug (W) Beregnet for belastning 100 %, 75 %, 50 % og 25 %, målt ved belastning 0 % Effektivitet Målt for belastning 100 %, 75 %, 50 % og 25 % Gennemsnitlig effektivitet RMS: Root Mean Square (kvadratisk middelværdi) styrelsen og tilsynsmyndighederne i de andre EU-lande kan kræve, at du fremlægger den tekniske dokumentation med en frist på højst ti dage. Den skal gemmes i ti år efter, at det sidste eksemplar af modellen er fremstillet. Se kravene til de oplysninger, du skal have klar som producent eller importør, i boksen nedenfor. Du kan læse mere om kravene til teknisk dokumentation i ecodesigndirektivets bilag 4 og i forordningen for eksterne strømforsyninger bilag 1. Tværgående og specifikke forordninger under ecodesigndirektivet Standby og slukket Eksterne strømforsyninger Tv Aritmetisk gennemsnit af effektiviteten for belastning 100 %, 75 %, 50 % og 25 % Simple digitale modtagerbokse CE-mærkning og overensstemmelseserklæring Inden produktet bliver markedsført, skal det være CE-mærket og have en overensstemmelseserklæring. I erklæringen skal du som producent dokumentere og garantere, at produktet opfylder alle relevante EU-bestemmelser, herunder krav til energiforbrug. Dvs., at forordningens referencenummer (EF) Nr. 278/2009 skal være nævnt i overensstemmelseserklæringen. Er strømforsyningen fra et land uden for EU, har importøren ansvar for overensstemmelseserklæringen. Målemetoder Der er ikke krav om at bruge en særlig målestandard. Kravet er, at det skal være en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker. At målemetoden skal være reproducerbar betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Producenten kan selv stå for at foretage målingerne efter forordningens retningslinjer. Reglerne kan findes i forordningens bilag 1. Det er ikke nødvendigt at blive særligt godkendt til at udføre målingerne relateret til kravene for strømforsyninger. Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Energistyrelsen fører tilsyn med, at eksterne strømforsyninger på markedet Lyskilder boligbelysning Lyskilder kontor og vej Komplekse digitale modtagerbokse Cirkulationspumper... 6

7 overholder reglerne om ecodesign. Energistyrelsen kontrollerer først og fremmest, om overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation er i orden. Endvidere gennemfører Energistyrelsen kontrolmålinger. Her tester man i første omgang en enkelt strømforsyning af en given model. Hvis strømforsyningen ikke overholder kravene, kan der testes yderligere tre strømforsyninger af samme model. Hvis gennemsnittet af de tre målinger ikke overholder kravene, overholder strømforsyningen ikke lovgivningen og må ikke sælges i EU. Kontrolproceduren er beskrevet i forordningen om eksterne strømforsyninger i bilag II Hvis strømforsyningen ikke overholder kravene, skal Energistyrelsen pålægge dig som producent eller importør at bringe tingene i orden. Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, kan Energistyrelsen forbyde, at strømforsyningen bliver markedsført, og/eller forlange, at produktet bliver trukket tilbage fra markedet. Producenten eller importøren skal med det samme have besked om afgørelsen. Ved forbud eller tilbagetrækning skal EU-Kommissionen høres og de øvrige medlemsstater straks informeres. Hensigten er, at et eventuelt markedsføringsforbud virker ens i alle medlemslande. Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Under ecodesigndirektivet bliver der løbende udstedt forordninger med miljø- og energikrav til produkter og produktgrupper. Det er vigtigt at være opmærksom på, fordi der kan komme nye krav i andre forordninger, som vedrører dit produkt. For eksempel krav, der går på tværs af produktgrupper. Du bør derfor følge med på hvor du løbende kan se information om forordningerne og altså om nye krav. krav til produkter i standby og slukket tilstand EU har eksempelvis i en anden tværgående forordning under ecodesigndirektivet stillet krav til elapparaters strømforbrug, når de er slukkede eller på standby. Hvis strømforsyningen er en lavspændingstype (defineret på side 2), for eksempel til en mobiltelefon, er mobiltelefonen ikke omfattet af standbykravene, men selve strømforsyningen skal overholde kravene til eksterne strømforsyninger. Andre ecodesignkrav Der er under ecodesigndirektivet udstedt forordninger med energi- og miljøkrav til en lang række produkter. Der er for eksempel krav til simple digitale modtagerbokse, tv og belysning. Forordningen om standby og forordningen om eksterne strømforsyninger går på tværs af alle produktgrupperne. Men kravene i forordningen for de enkelte produktgrupper kan afvige fra kravene i de tværgående forordninger. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om andre relevante forordninger for dine produkter på Hvor er der mere information? Energistyrelsens hjemmeside (www.end.dk/energikrav) inderholder mere information om reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster. forordningen om eksterne strømforsyninger Kommissionens Forordning (EF) Nr. 278/2009 af 6. april 2009 om krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyningers elforbrug i ubelastet tilstand og deres gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand. Se links til forordningen på dansk og engelsk på direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Se links til direktivet på dansk og engelsk på Dansk lov om ecodesign direktivet er gennemført i dansk lovgivning i: Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 15. september Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 19. november Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf: Om ecodesign og energimærkning: Hvor er der hjælp og vejledning? Du kan få svar på spørgsmål og hjælp til overholdelse af kravene hos sekretariatet for ecodesign og energimærkning af produkter: Telefon: Mandag til torsdag 9-16 Fredag Du kan se oplysninger om målestandarder på 7

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Indhold: Resumé.......................... 1 Hvad er kravene?..................

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010 Fra den 7. januar 2010 er der nye grænser for apparaters elforbrug, når de er slukkede eller på standby. Kravene

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger?

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er kommer nye krav til energieffektivitet

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter?

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter

Læs mere

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder?

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6.

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6. Producerer eller importerer du ventilatorer? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra den 1. januar 2013 Fra 1. januar 2013 er der krav om miljøvenligt design af ventilatorer. Det vil sige krav til produktudformning,

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 18.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold Årsrapport 2012 SEE / Årsrapport 2012 / Indhold 2 Indhold Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Baggrund (4) Typer af tilsynsaktiviteter Gennemført tilsyn (5) Kontrol af CE-mærkning og

Læs mere

Krav til lyskilder - forhandlere

Krav til lyskilder - forhandlere Krav til lyskilder - forhandlere Ecodesign og Energimærkning Ecodesign Leverandørrettet - leverandørkrav Minimumskrav til energieffektivitet Mindstekrav til brugsegenskaber Mindstekrav til omfang af information

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/2009 af 4. februar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Side 1 Program Energistyrelsen Ecodesign og energimærkning Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Energimærkning af lamper/armaturer Udfasning

Læs mere

energimærket tre nye plusser

energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Forhandler Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6)

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Årsrapport 2014 SEE / Årsrapport 2014 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Butikskontrol (7) Anmeldelser og henvendelser (9) Internationalt

Læs mere

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr 6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 10, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug.

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 541 Offentligt KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG RESUME Notat til Folketinget om forslag fra EU-kommissionen om forordning,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Nyt siden sidst Generelle dokumentationskrav for varmepumper Dokumentationskrav til produkter på

Læs mere

Rammeaftale bilag 1. Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

Rammeaftale bilag 1. Opgavebeskrivelse og kravspecifikation 29. april 2016 Rammeaftale bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 2 2. Krav til produkterne... 2 2.1 Energistyrelsen... 2 3. Produkter (delaftaler)... 3 4. Ydelsen indhold...

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H.

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H. 1 2 Start jagten på strømtyvene på dit værelse Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden Nu sætter jagten på strømtyvene ind hjemme hos dig. Bevæbnet med et SparOmeter skal du nu opspore

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 15. december 2016 Meddelelse om arbejdsplan for ecodesign 2016-2019

Læs mere

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Fa: +31 (0)20 758 6001 En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Forord: CE-mærkning af et LED-armatur involverer flere krav, herunder sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

KOM nr. (foreligger ikke), af 2013.

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 273 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG KOMITESAG 2. juli 2013 J.nr. 2676/1955-1007 Ref. BJH Komitésag - Rammenotat om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT 20. februar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

GRUNDNOTAT 20. februar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 140 Offentligt GRUNDNOTAT 20. februar 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Led belysning Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Produktet Led belysning Eks. på en LED-lyskilde der er faglig.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TNS Gallup. Radio-meterpanel brugerhåndbog

TNS Gallup. Radio-meterpanel brugerhåndbog TNS Gallup Radio-meterpanel brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår oplader du radio-meteret? Ekstra oplader Radiolytning

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Mobil Lab 2 Generel guide

Mobil Lab 2 Generel guide Mobil Lab 2 Generel guide Mobil Lab 2 indeholder en masse teknologi, og som underviser kan det være en kilde til frustrationer, hvis teknologien ikke virker, eller hvis man er i tvivl om hvordan den betjenes.

Læs mere

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere