Rehabiliterende sygepleje et nyt perspektiv?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliterende sygepleje et nyt perspektiv?"

Transkript

1 Sanne Angel ph.d. Lektor Sektion for Sygpleje, Institut for Folkesundhed, Health Aarhus Universitet Lena Aadal ph.d. Forskningsansvarlig Sygeplejerske Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Universitetsklinik for Neurorehabilitering AaU. 7. årlige rehabiliteringskonference Rehabiliterende sygepleje et nyt perspektiv?

2 Overskrifter Rehabiliterende sygepleje et nyt perspektiv? Borgerens behov for rehabilitering Sygeplejerskens forskellige roller og funktioner Centrale træk der kendetegner forskellige faser i rehabiliteringsforløbet Ideologier i rehabiliteringsfeltet Det at være i en sårbar position Fremtidsperspektiver i rehabiliterende sygepleje

3 Rehabiliterende sygepleje et nyt perspektiv? Sygeplejersken har historisk været er et naturligt og anerkendt medlem af et rehabiliteringsteam, men ofte er er sygeplejefunktionen uklar og fremstår som terapeutisk uspecifik (Kirkevold 1997, Thorn 2000, Kirkevold 2010) Sygeplejersker har svært ved at beskrive fagets praksis, og at argumentere for, hvilke opgaver der bør udføres af sygeplejersker, og hvilke opgaver andre faggrupper kan overtage (Nielsen: Sygeplejerskers faglige identitet og styrkelsen af denne i praksis 2010)

4 Terapeutisk sygepleje indledningsvist beskrevet af Kirkevold Bevarende Beskytte fysisk integritet, funktion og forebygge komplikationer Fortolkende Hjælp til at forstå hvad tilstanden indebærer, til at tolke kroppens signaler og betydninger for hverdagsaktiviteter Trøstende Emotionel støtte til håndtering af eksistentiel trussel, håb og sorgbearbejdning Integrerende Integration af tilstanden og dens konsekvenser i hverdagslivet genvinde funktion eller udforme et værdigt liv med ændrede vilkår *Kirkevold 1997:The role of nursing in the rehabilitation of acute stroke patients;

5 Kirkevolds opfølgende undersøgelse Kirkevold 2010: The Role of Nursing in the Rehabilitation of Stroke Survivors. An Extended Theoretical Account.

6 Forandringer forstået i lyset af ICF

7 Akutfasen Systematisk overvågning og vurdering - screening Varetagelse af grundlæggende behov - rehabiliteringspotentiale Hjælp og guidning til hverdagsaktiviteter Inddragelse, støtte, opmuntring og motivation til borger og pårørende Systematisk tilrettelæggelse af læringsbetingelser, der understøtter gen- eller nyindlæring af meningsfulde aktiviteter (Aadal et al 2013, 2014) Integration af principper fra funktionstræning

8 Situationsorienteret praksis: Postakutte fase Tilstandens konsekvenser for liv, hverdag, identitet og selvforståelse tænkes ind i borgerens håndtering af sin livssituation (Borg 2002, Angel et al. 2009,2011) Støtte borgerens forsøg på at skabe mening og fortolke kaos Hjælp til at tolke symptomer og erfaringer samt korrigere misforståelser/fejltolkninger Information ikke tilstrækkeligt (Haahr et al 2011, Martinsen et al 2012) Borgergrupper og familieorienterede tilgange

9 Senere faser Proces fra overgangsfase til at leve normalt med eventuelle følger fokus fra bedring til bevarelse Motivere og støtte patienten ind i vanlige roller Information ikke tilstrækkeligt vejledning, emotionel støtte og viden om rettigheder og muligheder (Haahr et al 2011, Martinsen et al 2012) Borgergrupper og familieorienterede tilgange

10 Livsforløbsperspektiv Funktionsændringer influerer hverdagen afhængigt af hvor borgeren er i livsløbet: Biologisk udvikling: Vækst, modning, alder Psykologisk udvikling: Kognition, emotion og identitet Social udvikling: Socialisering, tilegnelse af sociale roller samt kulturelt definerede pligter (Baltes et al 1980: Life-Span Delvelopmental Psychology)

11 Udviklingstendenser Et review peger på, at sygeplejerskens terapeutiske bidrag til rehabilitering er under forandring: Mod en udvidet koordinatorrolle i det multidisciplinære rehabilitation team Facilitator af personlig recovery Forfatterne peger på forandringer kan være influeret af øget borgerinddragelse stigende interdisciplinært samarbejde stigende fokus på rehabilitering i hjemmemiljø (Aadal, Angel, Dreyer, Langhorn, Pedersen: Nursing Roles and Functions in the Inpatient Neurorehabilitation of Stroke Patients. Journal of Neuroscience Nursing Vol 45 Number )

12 Sygeplejeperspektivet tydeliggøres Ideologiske strømninger, der vægtlægger relationer mellem professionelle og borgere Empowerment Mestring Recovery Læring Samarbejdsrelation med ligeværdighed Involvering/Inddragelse af patient og pårørende

13 Sygeplejens udgangspunkt er den individuelle patient Så lad os se nærmere på hvad der karakteriserer en person, der har brug for rehabilitering det betyder for sygeplejerskens rolle og funktion

14 Når et helbredsproblem forandrer dagligdagen Borgeren har i den situation ofte behov for støtte og konkret hjælp til optimere funktionsniveau at lære sin krop og dens funktion at kende på ny at finde en måde at klare sin hverdag med dens krav og ressourcer hjælp og støtte til at erkende og forstå situationen og dens betydning Dette rejser ofte eksistentielle spørgsmål om identitet samt livets mening

15 Hvidbogens definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baserer sig på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats

16 Når borgeren har brug for rehabilitering Sygeplejen varierer med sundhedsproblemets karakter og borgerens og netværkets holdninger og livsbetingelser Indgående kendskab til borgeren og dennes netværk Eksplicitering at den rehabiliterende ydelse i form af definition og ICF-model Genetablering af sammenhæng imellem fortid, nutid og fremtid Betydning af forestillingen om fremtiden

17 Rehabilitering efter rygmarvsskade som eksempel 1. Overleve fysisk og genfinde livskraft 2. Bevæge sig tilbage til livet og ane en mulig fremtid 3. Træne med gode fremskidt åbner for en endnu bedre fremtid 4. Opleve fremskridt fade ud og muligheder indsnævres 5. Udnytte de begrænsede muligheder 6. Tilkende de begrænsede muligheder tilkendes kvalitet i livet trods tab og hindringer

18 Ingen vilje eller kræfter til deltagelse Den psykiske belastning og de fysiske begrænsninger betød, at patientdeltagelsen spændte fra at være passiv til i bedste fald at følge de professionelles opfordringer Patienten havde mistet kontrol i sit liv samt fornemmelsen af, hvorledes et fremtidigt liv kunne forme sig og havde dermed ingen ide om, hvad der var vejen frem. Det betød at patienten fulgte de professionelles anvisninger mere eller mindre bevidst

19 Begyndende kræfter til deltagelse I takt med at patienten blev lidt bedre fysisk kunne lysten til at medvirke stimuleres af de professionelles hensigt med rehabiliteringen Rehabiliteringsprogrammet som muligheden for at forbedre situationen betød at patienten gjorde, som de professionelle sagde at de professionelles opmuntring og ros var af stor betydning Patienten havde stadig ingen forestilling om, hvilken fremtid, der var mulig. Det betød at patienten støttede sig til de professionelle, der stod med kontrollen på grund af deres viden om situationen og hvad der kunne hjælpe De professionelle forsøgte fortsat at engagere patienten, mens patient gjorde, som de sagde

20 Behov for deltagelse og vilje til medbestemmelse Stimuleret af en forestilling om en leveværdig fremtid og fremskridt begyndte patienten at kæmpe for at nå den fremtid, der viste sig som en mulighed Det gav hverdagens handlinger mening som afgørende skridt på vejen Derfor blev det meget vigtigt at patienten at kunne se de professionelles tiltag som rettet imod den fremtid Så fra at have deltaget i de konkrete aktiviteter i en rehabilitering, der var under de professionelles kontrol, begyndte patienten at engagere sig

21 Behov for deltagelse og vilje til medbestemmelse Hvad der skete i nuet skulle kunne relateres til denne fremtid. Det betød at patienten havde behov at kunne anerkende rehabiliteringsoplægget, som vejen frem Derfor blev det afgørende at de professionelle gav patienten mulighed for at få ejerskab Patienten måtte således have mulighed for at drage sit perspektiv frem, så det kunne forenes med den professionelle ekspertise Det betød, at patienten havde behov for at deltage

22 At vælge professionelle forløb til Når patienten igen havde kontrollen over sit eget liv og i en vis udstrækning hvilke professionelle forløb de ville indrulleres i så vi at patienten trækker de professionelle ind i efterspørgslen på deres ekspertise at patienten overgav kontrollen at patienten var parat til at supplere sit perspektiv med et professionelt perspektiv

23 Borgerdeltagelse At udøve sundheds- og sygepleje med borgerens deltagelse er en stor udfordring Denne udfordring kan operationaliseres på mange måde. Det vigtige er at sætte borgerdeltagelse på dagsordenen Selv om det ikke altid lykkes, så har tilgangen alene betydning for borgerens oplevelse af at blive respekteret og dermed bevare sin værdighed

24 Patienten som samarbejdspartner Fremtidsperspektiv Flere velinformerede patienter De vil ikke vente De vil og kan tage medansvar De vil have individuel behandling Angel 2014, Borgerdeltagelse, -inddragelse; Legan: Ændringer i vente for fremtidens patient Samtidig en stadig større gruppe af ældre, svage og ofte alvorligt kroniske syge, der ikke er i stand til at stille ret mange krav Nordenbo A. og Jakobsen J. Ugeskrift for læger 2007, Angel et al. I (2011) I: Udfordringer for Rehabilitering Danmark, Angel 2014 I Rehabiliterende sygepleje) )

25 Seneste undersøgelse Sygeplejerskens roller og funktioner i rehabiliteringen under indlæggelse efter apopleksi i relation til patientens behov døgnet rundt At lære patienten at kende også som menneske At varetage patientens grundlæggende basale behov At være inkluderende i forhold til pårørende Sygeplejerskens rolle og funktion i teamet At bidrage med sit kendskab til patienten ind i teamet At fremme patientens udbytte af rehabiliteringen (Dreyer, Angel, Langhorn, Pedersen & Aadal under publisering)

26 Fremtidsperspektiver Norge: Kommunale koordinatorer Sygeplejersker ofte den faggruppe, borgeren møder hyppigst En sygeplejetilnærmelse, der integrerer disease, illness og sickness perspektivet (Kleinmann 1988) i rehabilitering kan bidrage til en holistisk forståelse af borgerens situation og behov Community Based rehabilitation model for integreret tilnærmelse til rehabilitering?

27 Rehabiliterende sygepleje en dynamisk og specialiseret virksomhed

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Palliation og rehabilitering; begrebslige og praktiske forskelle og ligheder

Palliation og rehabilitering; begrebslige og praktiske forskelle og ligheder Jette Thuesen og Helle Timm Palliation og rehabilitering; begrebslige og praktiske forskelle og ligheder Palliation, rehabilitering, begreber, praksis Jette Thuesen, Videnskabelig assistent, PAVI, Videncenter

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Hvor der er håb, er der liv

Hvor der er håb, er der liv Side 1 af 9 Hvor der er håb, er der liv Af ergoterapeut Lilly Jensen, marts 2015. I ethvert menneskes liv går den indre flamme ud ind i mellem. Flammen kan vokse og gnistre igen ved et møde med et andet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til?

Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til? Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til? Af Alain Topor Mennesker kommer sig Psykiatrien har længe formidlet en vis håbløshed når det gælder muligheden for at komme

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere