Resolutionsforslag indstillet af HB til afvisning uden særskilt debat og afstemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resolutionsforslag indstillet af HB til afvisning uden særskilt debat og afstemning"

Transkript

1 -08-0 Resolutionsforslag indstillet af HB til afvisning uden særskilt debat og afstemning Indhold A Demokrati og frihed... A Regeringsførelsen skal altid kunne undersøges... B Økonomi og skat... B Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunernes anlægsloft fra 05 bliver mere fleksibelt... B Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunernes anlægsloft for 05 øges... C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... 5 C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program for Udvikling af UdkantsDanmark... 5 C6 Arbejdsløse fritages for strafafgift for førtidig at hæve pension... 5 C8 Iværksætterlån for færdiguddannede... 6 D Uddannelse og forskning... 8 D Ændringer af loven om fremdrift på uddannelserne... 8 D6 Samfundsfag fra 7. Klasse... 8 E Sundhed og etik... 0 E Gør frivillige rugemødre lovlige... 0 F Miljø, klima og trafik... F Formindsk brug af plastposer... H Social- og udlændingepolitik... H Vigtigt at ydelser til udsatte grupper ikke nedprioriteres.... I Retspolitik... I5 Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel... /

2 A Demokrati og frihed A Regeringsførelsen skal altid kunne undersøges 5 6 Et antal medlemmer af folketinget, svarende til 5/6 af oppositionen, skal være tilstrækkeligt til at udløse en undersøgelse af regeringens embedsførelse i en konkret sag. Kommissoriet for undersøgelsen udarbejdes af den gruppe, der stiller forslaget. Oppositionen omfatter de folketingsmedlemmer, der ikke har peget på den siddende statsminister ved regeringsdannelsen. En regering har støtte fra mere end halvdelen af folketingets medlemmer. Derfor vil den sammen med sine støtter fra andre partier altid kunne undgå en undersøgelse af sin regeringsførelse. Eksempelvis praktiserede den forrige regering dette forløb. Disse forhold blev ikke undersøgt, netop fordi de medlemmer af folketinget, som havde peget på regeringen, benyttede deres majoritet til at undgå, at regeringen blev undersøgt. Meningen med 5/6 metoden er: at en regering med støttepartier ikke igen kan undgå, at en regerings embedsførelse bliver undersøgt. På den måde er metoden et værktøj, der kan være med til at sikre en redelig regeringsførelse. Det er klart at stemmerne for en undersøgelse både kan komme fra opposition såvel som fra de folketingsmedlemmer, der støtter regeringen. Jacob Jacobsen, Fredericia, Lene Delurand Fajstrup, Fredericia, Anders Delurand Fajstrup, Fredericia, Kim Mikkelsen, Middelfart, Niels Monberg, Nyborg, Kaivan Pirayesh, Fredericia, Fariba Bahambari, Odense, Niels Uldall-Hansen, Odense. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til A.

3 B Økonomi og skat B Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunernes anlægsloft fra 05 bliver mere fleksibelt Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunernes anlægsloft fra 05 og år frem bliver mere fleksibelt. Af frygt for overskridelse af regeringens anlægsloft har kommunerne i de seneste år opsparet store formuer, der burde være investeret i f.eks. nødvendigt nybyggeri eller vedligeholdelse af daginstitutioner, folkeskoler og plejehjem. Et fleksibelt anlægsloft opgøres over tre år, således at en overskridelse i et af årene kan udlignes i de andre år, uden der hermed straffes med sanktioner. Åge Dahl, Skive, Poul Erik Christensen, Skive, Solveig Stausholm Jensen, Skive, Susanne Jensen, Skive, Egon Espersen, Skive, Per Mouritsen, Skive, Kirsten Futtrup, Skive, Rikke Toft, Skive, Ole Svenningsen, Skive, Else Espersen, Skive Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til ny resolution B5. B Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunernes anlægsloft for 05 øges Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunernes anlægsloft for 05 øges til 0 milliarder kroner eller mere. Finanskrisen satte ind i sommeren 008, og har siden præget livet i Danmark og ikke mindst den førte finanspolitik. Det har betydet, at de aftaler der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen har reduceret kommunernes anlægsloft på 0 milliarder kroner i 0 til et loft på 8 milliarder kroner i 0 og for 0. Landets 98 kommuner har meget forskellige udfordringer, men mange har penge i kommunekassen, og har brug for at investere og vedligeholde ikke mindst daginstitutioner, folkeskoler og plejehjem. De sidste år har der været en rekordhøj investering i den offentlige sektor, hvilket har været godt for beskæftigelsen og den økonomiske udvikling, men tiden er kommet til at kommunerne får lov til at bidrage til disse investeringer, og i det mindste at anlægsloftet øges til niveauet for 0. Jens-Christian Navarro Poulsen, Leif Rasmussen, Ulf Lindow, Niels Rasmus Kallin Jensen, Bjarne Hendrichsen, Michael Blem Clausen, Karin Christiansen, Thorkild K. Maarbjerg, Henrik Gade, Carsten Hansen, Rasmus

4 Beltofte, Mette Fly, Svend Erik Milsgaard, Abbas Razvi, Poul Matthiassen, Jeanette Hoffskov, Hans Munk, Bente Johansen, Peter Foldbjerg, Susanne Jensen Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til ny resolution B5.

5 C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program for Udvikling af UdkantsDanmark Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program for Udvikling af UdkantsDanmark. Programmet bør bl.a. indeholde flg. punkterne, som skal forbedre udviklingen i UdkantsDanmark: Flere arbejdspladser i private erhverv Flere uddannelsesinstitutioner UdkantsDanmark skal være forsknings- og forsøgsområde inden for omstilling til grøn energi. Offentlige arbejdspladser placeres i/udflyttes til de omtalte områder * Bedre infrastruktur trafikalt og digitalt Udkantsudviklingsmidler afsættes med samme formål som egnsudviklingsstøtten i årene 958 frem til990. Lånemuligheder forbedres for erhverv og private. Alle partier ønsker en fortsat udvikling i hele Danmark med muligheder for uddannelse, job, bolig og kultur i hele Danmark. Dertil kommer, at nogle få områder i Danmark oplever en overophedning trafikalt og befolkningsmæssigt, som man politisk har svært ved at løse - fx Betalingsringen i København. RV bør leve op til det radikale og udarbejde visionære og utraditionelle forslag og løsninger, der vækker opsigt, skaber debat og udvikling Programmets forslag skal tage hensyn til danske og EU love. Åge Dahl, Skive, Poul Erik Christensen, Skive, Solveig Stausholm Jensen, Skive, Susanne Jensen, Skive, Per Mouritsen, Skive, Søren Vang, Skive, Rikke Toft, Skive, Ole Svenningsen, Skive, Egon Espersen, Skive, Kirsten Futtrup, Skive, Else Espersen, Skive. Hovedbestyrelsen indstiller at landsmødet oversender den fremsatte resolution til videre behandling i Hovedbestyrelsen. C6 Arbejdsløse fritages for strafafgift for førtidig at hæve pension Borgere, der har mistet arbejdet og retten til arbejdsløshedsunderstøttelse, fritages for at betale 0 pct. straf, hvis de bliver tvunget til at hæve deres pension førtidigt. 5

6 I dag vil arbejdsløse, der mister retten til dagpenge, skulle leve af deres formue, indtil formuen bliver så begrænset, at de er berettiget til at modtage kontanthjælp. Da pensionen regnes som en del af borgerens formue, skal også pensionen hæves og bruges inden, man er berettiget til kontanthjælp. Når pensionen hæves før pensionsalderen, skal der betales en straf på 0 pct. af det udbetalte beløb udover de 0 pct. skat. Det betyder, at mennesker, der er kommet i den sociale ulykke ikke igen at kunne finde et arbejde, kommer til at betale 60 pct. af pensionen til staten, mod de 0 pct. som de skulle betale, hvis de måtte vente med at bruge af pensionen til de opnåede pensionsalderen. Det er urimeligt at straffe arbejdsløse, der er tvunget til at hæve deres pension med en ekstra afgift. Det er det fordi, det er ikke den arbejdsløse, der kræver pensionen udbetalt, men lovgiverne der kræver, at den arbejdsløses pension skal hæves. Lene Delurand Fajstrup, Fredericia, Anders Delurand Fajstrup, Fredericia, Kim Mikkelsen, Middelfart, Rune Mahler Ramsey, Odense, Finn Hartvig Nielsen, Odense, Niels Monberg, Nyborg, Kaivan Pirayesh, Fredericia Fariba Bahambari, Odense, Niels Uldall-Hansen, Odense. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at modregningen kun gælder kapitalpensioner og kun efter seks måneder. Desuden er der nedsat en pensionskommission, hvis anbefalinger skal sikre, at det er attraktivt for alle at spare op - også lavindkomster. C8 Iværksætterlån for færdiguddannede Radikale Venstre vil arbejde for, at færdiguddannede fra en kompetencegivende uddannelser (korte, mellemlange og videregående), efter endt uddannelse kan bruge ordningen med slutlån til at få et op til måneders iværksætterlån, hvis de ønsker at starte egen virksomhed. Uddannelsesstedet skal i samarbejde med det lokale væksthus (som er et samspil mellem kommuner, de regionale vækstfora og Erhvervsstyrelsen) vurderer den færdiguddannedes ansøgning om at starte egen virksomhed med iværksætterlån. Det bør overvejes, om ordningen inddrages i allerede etablerede uddannelsesforløb. Danmark har brug for flere unge, der starter egen virksomhed. Vi skal i langt højere grad opfordre og understøtte unge, der ønsker at skabe job og blive selvforsørgende. Slutlån kan i dag bevilliges til studerende, der løber tør for SU-klip og mangler at færdiggøre deres uddannelse. 6

7 Den månedlige sats i 0 for et slutlån er kr. Ved at bruge den allerede eksisterende ordning vil man hurtigt kunne give unge med iværksætterpotentiale en mulighed for at skabe deres egen fremtid. Dette vil også i tider, hvor jobmarkedet for unge færdiguddannede er trægt, kunne give dem en mulighed for at komme i gang med et arbejde, få erfaring og bruge deres uddannelse helt konkret frem for at komme på dagpenge eller kontanthjælp. Aarhus Radikale Vælgerforening Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at der som en del af regeringens innovationsstrategi allerede er oprettet en Iværksætterpilot-ordning, som på mange punkter er mere omfattende end det der foreslås i resolutionsforslaget. 7

8 D Uddannelse og forskning D Ændringer af loven om fremdrift på uddannelserne Lov om fremdrift i uddannelserne har vist sig at have en række utilsigtede virkninger, der rammer studerende med særlige behov alt for urimeligt, så landsmødet opfordrer regeringen til at arbejde for ændringer, som kan sikre en mere fleksibel administration af de studerendes uddannelsesforløb. Loven om den såkaldte fremdriftsreform har skabt et helt unødvendigt pres på eksamenssystemet og gjort de studerendes personlige planlægning nærmest umulig. SU-systemet sikrer en fornuftig fremdrift i uddannelserne. Loven strider mod vores principielle holdning, om at de studerende selvstændigt skal kunne planlægge deres studieforløb, så loven bør ændres hurtigst muligt. Københavns Storkreds Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at fremdriftsreformen allerede sikrer dispensationsmuligheder for studerende med særlige behov. Resolutionsudvalget så dog gerne, at studienævnene i højere grad oplyser om den eksisterende lovgivningsmæssige hjemmel for dispensation samt udfører et opsøgende arbejde på området. D6 Samfundsfag fra 7. Klasse Radikale Venstre vil indføre samfundsfag på folkeskolens 7. klassetrin. Samfundsfag skal i Folkeskolen forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. I en globaliseret verden er der et øget behov for at forstå den rolle, man selv spiller. I det danske samfund og i forhold til resten af Europa og verden. Ved at indføre samfundsfag et år tidligere, får eleverne bedre tid til og mulighed for at fordybe sig i væsentlige samfundsfaglige temaer, at engagere sig og deltage aktivt i samfundsudviklingen, og dermed blive bedre i stand til at tage kritisk stilling til verden omkring sig. Sanne Bjørn, Anne Nygaard, Martin Appel Loft, Jonna Fonnesbæk, Kristoffer Simonsen, Kåre Sørensen, Kristian Rabjerg, Kristin Brøgger, Sander Jensen, Rasmus Beltofte, Nils Bertelsen, Klaus Bach Jacobsen. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. 8

9 Et flertal i Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at den nye folkeskolereform netop er trådt i kraft og at der nu er behov for en periode med ro, så reformen kan blive implementeret bedst muligt. Et mindretal i Resolutionsudvalget (bestående af Klaus Bach Jacobsen) havde indstillet resolutionen til vedtagelse. 9

10 E Sundhed og etik E Gør frivillige rugemødre lovlige Radikale Venstre mener, at det bør gøres lovligt at være frivillig rugemor. Radikale Venstre mener, at det er en stor gave frivilligt at vælge at hjælpe barnløse ved at bære deres barn, og at lovgivningen ikke bør hindre dette. For rigtig mange brister drømmen om at blive forældre til sit eget barn, men hvor det kan lade sig gøre med hjælp fra en frivillig rugemor. Der er desværre på nuværende tidspunkt et forbud mod frivillige rugemødre - et forbud som ønskes ophævet, så flere kan få realiseret drømmen om at blive forældre. Zeb Meier Watz, Thomas Dalvad, Jakob Humlegaard, Ida Mosegaard, Michael Vilhelmsen, Sofie Smed, Rune Ramsey Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at det i dag ikke er ulovligt at være rugemor, hvis der ikke er penge mellem parterne. 0

11 F Miljø, klima og trafik F Formindsk brug af plastposer Radikale Venstre vil arbejde for at mindske brugen af plastposer. I samarbejde med organisationer, industri, detailhandel og andre interessenter vil vi afsøge muligheder for nye typer mere bæredygtige poser, fx i genanvendelige og bionedbrydelig materialer. Vi vil understøtte forsøg i byer med at nedbringe eller ophøre med brug af plastposer samt revurdere det nuværende afgiftssystem og undersøge muligheden for et pantsystem på poser. Målet er at mindske plastforurening i naturen CO-udledning og brugen af fossile brændstoffer. Derudover vil vi følge Europaparlamentets direktiv af /- (9/6/EC), hvor medlemslandene skal reducere brugen af såkaldte tynde plastikposer i 06 med 50 pct. og 07 med 80 pct. Det eneste bæredygtige ved en pose er, at man kan bære noget i den. Luxemburg har reduceret brugen af plastposer med 90 % over 0 år ved at indføre systemet Öko-Tut et først gratis og senere billigt genbrugssystem af genanvendelige poser. Ifølge Ingeniøren (ing.dk 0. maj) viser svensk forskning, at der i gennemsnit er.000 plastpartikler pr. kubikmeter i Skagerrak, Kattegat og Østersøen. I Nordsøen udledes ton affald årligt, hvor 75 procent er plastik. Indsamlinger på stranden giver mellem 700 og.00 større stykker plastik for hver hundrede meter. DTU har påvist, at der er plast i sild og hvilling i det nordlige Storebælt, hvor 0 procent indeholder plastikstykker på mellem 0,5 og 5 mm. Det samme gør sig gældende fra anden forskning i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal. Det er dog ikke alene plastposer, men en blanding af plast fra tovværk, maling, skønhedsprodukter, tøjvask, landbrug og tandpasta. Plast har en nedbrydningstid på op til flere hundrede år. Sander Jensen, Bodil Burian, Thomas Wernberg, Steffen Lauersen, Kristoffer Simonsen, Johan Evers, John Engelbrechtsen, Charlotte Trap Hansen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Poul Burian, Kristin Brøgger Jensen, Anders Hansen, Louise Riis Villadsen, Anne Kathrine Nielsen, Rasmus Gamst Beltofte, Sanne Bjørn, Inger Rysgaard Møller. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til F9.

12 H Social- og udlændingepolitik H Vigtigt at ydelser til udsatte grupper ikke nedprioriteres. Landsmødet ønsker i overensstemmelse med partiets social-liberale værdier, at velfærdssamfundets ydelser til særligt udsatte grupper ikke nedprioriteres ved besparelser forklædt som omlægninger af ydelserne. Regeringens økonomiske politik har på en række punkter desværre ramt grupper, der i forvejen må betegnes som skrøbelige og sårbare. Det er derfor vigtigt, at det af landsmødet slås fast, at netop disse grupper ikke må undgælde for økonomiske stramninger. Mange af dem har i forvejen nok at kæmpe med, og hvis vi med rette skal kunne kalde os social-liberale må de udsatte ikke marginaliseres mere. De fortjener en hånd. Og den skal vi radikale give dem som den radikale socialminister siger. Københavns Storkreds Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til H7.

13 I Retspolitik I5 Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel Radikale Venstre ønsker ligestilling på barselsområdet og at give familierne mulighed for selv at vælge den optimale barselsorlovssammensætning. Derfor ønsker vi, at op til uger af barselsperioden efter barnets fødsel sikres til hver af forældrene. Den nuværende barselslovgivning efterlader familierne i et fastfrosset kønsrollemønster, hvor økonomiske hensyn, forældede virksomhedskulturer og forældede samfundsnormer præger valget om fordeling af barslen mellem forældrene. Erfaringer fra de andre nordiske lande viser, at sikring af barsel til faren har en klar effekt markant flere mænd tager barsel. Vi ønsker at ligestille barselslængden, så mor og far har lige muligheder for at tage barsel. Vi mener, at en sikring af mænds ret til barsel, og den dermed forventede stigning i mænds barselsafholdelse, vil have en positiv effekt på en lang række områder inden for ligestilling. Det gælder udligning af lønforskelle, øget jobsikkerhed, sikring af løn under barsel for fædre og ikke mindst sikring mod at arbejdsgivere ud fra helt rationelle motiver fravælger at ansætte kvinder i den fødedygtige alder. Forældrepar af samme køn skal naturligvis også ligestilles indbyrdes, ligesom enlige forældre bør kunne få passende dispensation. Rødovre Radikale Venstre, Anne Martens, København, Bo Nissen Knudsen, København, Karen Melchior, København, Vivian Heinola, København, Hanne Frøyr, København, Bjarne Hendrichsen, Stevns, Jens Rikardt Andersen, Ballerup, Finn Hartvig Nielsen, Odense, Signe Mie Jensen, København. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til I.

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere