CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side 3 ... Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2006 Jeg har den principielle opfattelse at ILO-konventionerne de er til for at skulle overholdes, og nu har vi, jeg ved ikke for gud ved hvilken gang, fået at vide at loven er i strid med ILOkonventionerne,... Ole Sohn side 4-11 Men det må siges at være topmålt arrogant overfor det samfund som viser de samme rederier så stor omhu og hensyn. Leder side 3 Meldingen fra Danmarks Rederiforening er klar: Interessen for at rekruttere danske menige til Det Blå Danmark kan ligge på et meget lille sted.... Når Det Blå Danmark kun vil rekruttere de unge med høje karakterer, sorterer I de gode søfolk fra, lyder advarslen fra overstyrmand.. Rekrutteringskampagne siderne MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART TEMA S Ø F A R T S P O L I T I S K E O R D F Ø R E R E SIDE 4

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Fag. sekr. Martin Nielsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Rejsesekr. Jannik Madsen Bogholder Vivi Puge Kontorass. Susanne Holmblad Kontorass. Lotte Dehn Kontorelev Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: FTF-A (A-kasse) STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Ove Larsen Lotte Dehn Mail A-kasse: Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Jannik N. Madsen, red. Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eksemplarer. ISSN: R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 8. oktober 2006 Næste nummer: udkommer planlagt ca. 8. december 2006 på nettet (www.co-sea.dk) d. 3. december. Stof til december-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 25/ I N D H O L D Leder... 3 Søfartspolitiske ordf., Ole Sohn... 4 Overenskomstforhandlinger Jannik Madsens rejseklip MS-Internt: Metal-kongres i Ålborg Metal Søfart ny struktur Runde fødselsdage Klub Månedens foto DSRF-internt: Tak, fødselsdage, m.v Generalforsamling Sommerhus + With-fond Karrieremuligheder i Det Blå Danmark.. 30 Faglige sager Ferier, Schmidt legat, Albert Engström. 40

3 L E D E R DANSK SKIBSFART SØGER studenter med mange 13-taller Der har ikke været sparet på superlativerne om dansk skibsfart de sidste par år, og erhvervets minister har generøst delt skattepenge ud, og samtidig hejst fanen med indskriften Danmark som Europas førende søfartsnation. Men der er sprækker og svagheder i fundamentet. Der er ikke fuldt hus i blandingen og der er uden tvivl grund til at se nærmere på regnestykket, som vismændene ved flere lejligheder har påpeget tidligere i år. I gamle dage kan vi huske skibsredere som ultra-nationalistisk indstillede erhvervsfolk, med blik for at det ikke kun var øjeblikkelig gevinstoptimering som satte dagsorden. De var gerne betragtet som eksentrikere og de faldt godt sammen i messen med deres egne søfarende. I dag hvor vi høster frugterne af fortidens gode gerninger, er de klassiske skibsredere fortid, og, undskyld os udtrykket, de kortsigtede karrieredrenge med lommeregner og nærsynethed har overtaget roret. Succes her og nu og lad os komme videre til næste gevinstfelt. Reparationsarbejdet og oprydningen er ikke deres problem, den dag ringen sluttes og summen af her og nu beslutninger indhenter rederiet. Der er altid et fjols tilbage som har taget jobbet til den tid, hvor der kun er gemte og glemte regninger. Danmarks Rederiforening har nu iværksat en storstilet rekrutteringskampagne til erhvervet. Men det er ikke alle der ledes efter. Kun 3-stjernede studenter, der som en af rederiforeningens ledere udtrykker sig, kan blive led i fødekæden til kontorjobbene i land efter en periode til søs. Unge som har hånd og ånd til at være sømænd har ingen interesse, end ikke hvis de via videreuddannelse kunne fortsætte som officerer. Det er på sin vis positivt at rederne nu endelig melder rent ud, at skibsassistenter, skibsmekanikere og kokke, er uden interesse for det videre forløb. Kun de som allerede er beskæftigede kan forvente fortsat job. Deres afløsere skal derimod ikke findes i Danmark. Så ved vi det! Men det må siges at være topmålt arrogant overfor det samfund som viser de samme rederier så stor omhu og hensyn. Skidt med vismændene. Skidt med de politikere som påpeger at... det er meget vigtigt for mig, for os, at der stadig er beskæftigede et passende antal danske søfarende og Det er ikke en gavebod. Samfundet skal balancere og vi skal alle bidrage på hver vores vis (skatte- og søfartspolitisk ordfører for Venstre, Kim Andersen, i forrige nummer af bladet). På trods af det fællesskab mellem redere og organisation som der bl.a. har været omkring udviklingen af veltilpassede danske skibsmekanikere, så er de tilsyneladende allerede et uønsket begreb. Lommeregner-jernene har set et lysshow. Her og nu er der mere til tegnedrengen med et par udlændinge i stedet. Man mener nemlig ikke at dette fælles projekt naturligt hører til i en rekrutterings-kampagne, hvilket nok skyldes at man ved, interessen ikke eksisterer. Vi har længe støttet op om det blå Danmark og forsvaret DIS under nationale og internationale angreb. Det er paradoksalt hvis rederierne tror, vi også stille og roligt går planken ud. Ole Philipsen (se siderne 30-35)

4 TEMA v/oles Hvem er de søfartspolitiske ordførere? Interview nr. 3: Ole Sohn fra SF Tidligere: 1) Niels Sindal - Socialdemokratiet (se nr ) 2) Kim Andersen - Venstre (se nr ) BAGGRUND OG FAKTA Ole Sohn er født 1954 i Torsted og i dag bosiddende i Rødovre. Tidligere erhverv: Arbejdsdreng, skibskok Jord- og betonarbejder Fagforeningsformand (SID Horsens) Tillidshverv: Lang række tillidsposter, herunder: Medlem af Horsens Byråd Medlem af SID s hovedbestyrelse Formand for DKP Medlem af forretningsudvalget for folkebevægelsen mod EF Medlem af bestyrelsen for Arbejdermuseet Forfatter til bøgerne: Fra Folketinget til celle Et liv i kamp og kærlighed Der var bud efter dem Her kommer fra dybet den mørke armé Den højeste straf Frihedens port Vanviddets logik Rundt om filmen DEN HØJESTE STRAF De drog mod øst Jeg kommer snart hjem SF Valgt til Folketinget for SF i 1998 Gruppeformand for SF s folketingsgruppe fra 2005 Udvalgsposter: Finansudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kulturudvalget Udvalget for forretningsorden Politisk-økonomisk udvalg SØFARTSBAGGRUND Sejlede med en coaster fra Svendborg-rederiet AE Sørensen i 1972 som ungkok på en syv-måneders udmønstring. Jeg var på sommerferie med nogle kammerater på en campingplads hvor der var en restaurant. Der skete det, at jeg blev forelsket i en af pigerne på restauranten, og tænkte, hvad pokker skal jeg egentlig tage hjem for, jeg kan lige så godt arbejde her som et hvilket som helst andet sted. Da campingpladsen lukkede i september, var der en skipper som holdt 50-års fødselsdag som sagde ka du så tage hjem og få dig en søfartsbog, så kan du få hyre, jeg kan jo se at du kan lave mad, hvilket var så meget sagt, det var mest en frossen fisk i en friture og sådan. Jeg tog hjem til mine forældre og spurgte min mor som på det tidspunkt var

5 skolelærer, om hun ikke kunne låne en kogebog i skolekøkkenet, og så tog jeg den under armen mens hun lærte mig at lave brun sovs før jeg tog hjemmefra. Jeg sejlede 6-7 måneder i nordeuropæisk fart og lavede mad til en besætning på omkring 5 mand. Det var en gammel coaster, og jeg må sige, det var lidt anderledes end da jeg for et års tid siden var ombord og se Albert Mærsk. Der var lidt mere spartansk på coasteren, men det var lærerigt med gode oplevelser og relationer til de øvrige besætningsmedlemmer. På det tidspunkt havde jeg ikke nogen forestilling om at jeg skulle have en egentlig sømandskarriere, det var mere for at lave et eller andet efter skolen. Det var nu lærerigt i forhold til det kulinariske - når jeg spurgte skipper hvad jeg skulle lave, så sagde han bare det må du sgu selv om og du må også selv finde ud af hvad du skal købe ind. Så jeg blev kastet ud i det som årig, og det var der min interesse for mad blev grundlagt og det har holdt sig lige siden. Tiden har også gjort at jeg generelt har haft en interesse for søfart, både for uddannelser og erhvervet som helhed. Danmark er jo en stor søfartsnation. DIS LOVENS 10 stk. 2 og 3 Stk. 2. Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en dansk faglig organisation, kan kun omfatte personer, som anses for at have bopæl i Danmark, eller som i medfør af indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med danske statsborgere. Stk. 3. Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en udenlandsk faglig organisation, kan kun omfatte personer, der er medlemmer af den pågældende organisation, eller personer, der er statsborgere i det land, hvori den faglige organisation er hjemmehørende, for så vidt de ikke er medlemmer af en anden organisation, med hvilken der er indgået overenskomst som nævnt i stk. 1. Jeg har den principielle opfattelse at ILO-konventionerne de er til for at skulle overholdes, og nu har vi, jeg ved ikke for gud ved hvilken gang, fået at vide at loven er i strid med ILO-konventionerne, og i øvrigt forstår jeg heller ikke hvorfor det skulle være så foragteligt for rederne at man skulle forhandle overenskomster med danske organisationer, hvorfor det er vigtigt for dem at holde organisationerne ude. Specielt ikke i denne globaliserede verden. Danmark er så stor en søfartsnation og vi har så store, dygtige og velrenommerede rederier, som også vil vokse i anseelse hvis de tager det sidste nøk, og finder en løsning på at lade de danske faglige organisationer forhandle overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for personalet. Jeg forstår heller ikke hvordan man

6 lovgivningsmæssigt, eksplicit laver en lov hvor man forbyder faglige organisationer at varetage interesserne for søfolk, det er helt uforståeligt. Jeg har aldrig forstået hvordan man kunne få det igennem Folketinget. Jeg vil sige at det er ikke en generel kritik, jeg synes sådan set at det danske rederierhverv gør et stort arbejde, og jeg mener også at vi som nation har en forpligtelse til at være med til at understøtte erhvervet med veluddannet arbejdskraft. Det er klart at det som sker i en globaliseret verden, det gør også at der bliver færre og færre korttidsuddannede på skibene, i hvert fald af dansk arbejdskraft, hvorimod officersdelen udvikles i kraft af at vi har en fantastisk god uddannelse. Det er en uddannelse som matcher kravene fra nutidens skibe. Man kan sammenligne med tekstilindustrien, hvor vi også havde et naturligt forsvar for en række arbejdspladser for syersker som forsvandt i 70 erne, hvor man nødvendigvis som et led i globaliseringen måtte omskole og glide ind i en række andre erhverv. Nu kommer en del af det så tilbage igen, ikke som syersker på samlebånd, men som designere. Tekstilindustrien har fået et andet udseende, en anden karakter. På samme måde er det med søfartserhvervet, - der hvor vi kan gøre en forskel, det er på officersdelen. Derfor har vi også været med i udviklingen af uddannelserne, som vi støtter. ORGANISERING AF DE UDENLANDSKE SØFARENDE Vi kan nok ikke forestille os de udenlandske søfarende med bopæl på den anden side af jordkloden, organiserede i danske fagforeninger. Men omdrejningspunktet for dansk søfart er altså ikke DIS-lovens 10 stk. 2 og 3, og der er ikke nogen som kan få mig til at sige, at man på det mere principielle plan kan have en lov som er diskriminerende over for faglige organisationer. I praksis udvikles samarbejdsrelationer mellem danske og udenlandske organisationer, og det synes jeg i sig selv er positivt, fordi det er med til at udjævne løn- og ansættelsesforhold i en globaliseret verden, hvor vi kommer tættere på hinanden. Den lov den bryder jeg mig altså ikke om, - men det faglige samarbejde og den måde man organiserer sig på, og den måde man alt andet lige løbende får forbedret forholdene, også for de udenlandske søfarende, er jo prisværdig. Jeg har mine principielle synspunkter om den diskriminering som ligger i loven, og man kan vælge to ting. Man kan vælge at fokusere på den konflikt som loven er udtryk for, og gøre det til omdrejningspunkt for søfartspolitikken, eller konstatere at her er en uenighed men hvad kan vi i øvrigt gøre for søfarten. Det er også derfor at når vi diskuterer det i Folketinget, så har vi en konflikt når vi diskuterer DIS-lov, men når vi diskuterer hvad vi kan gøre for dansk søfart, uddannelserne, udvikling af nærskibstrafikken, jamen så arbejder vi jo tæt sammen med de øvrige partier. PENGE I STATSKASSEN OG VISMÆNDENES REGNESTYKKE. endvidere er der ingen argumenter for at give skattefrihed til danske søfolk i handelsflåden, da rederierne har mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft med tilsvarende kvalifikationer. Især i en situation med stigende mangel på arbejdskraft er det ikke hensigtsmæssigt at subsidiere beskæftigelse i et erhverv,

7 der har alternativer til veluddannet dansk arbejdskraft (Dansk Økonomi, forår 2006, resume). Globaliseringen stiller os over for en lang række udfordringer, og jeg ser det som min politiske opgave at forhindre de værste uligheder som konsekvens af globaliseringen, men samtidig også understøtte en udvikling hvor vi skaber nye arbejdspladser som matcher den samme globalisering. Nu er rederne jo ikke dem som lægger flest penge i statskassen, - omvendt, og på den positive side, så bidrager de ikke så lidt til betalingsbalanceoverskuddet. Og, udover de officerer vi har boende herhjemme, så er der også følgeindustrier som giver en række afkast, så selvfølgelig er det et erhverv vi skal kære os om. Vismændene har ret i at rederierhvervet har leveret alt alt alt for lidt i skat. Rederne på deres side, konstaterer at sådan er verden skruet sammen, og det har de også ret i. Så er spørgsmålet hvordan vi finder en formel hvor vi får en bedre beskatning i forhold til de investeringer vi foretager. Man kan sige at rederierhvervet, og også landbrugserhvervet, de indstiller sig på den verden de virker i. Landmændene de flytter i stigende omfang til Polen, og rederne de har en trussel om udflagning som gør at samfundet mere eller mindre accepterer tingenes tilstand. Løsningen på redernes manglende skattebetaling kan ikke kun laves i Danmark, eller kan ikke kun laves i Norge, fordi det at flytte er en relativ enkel opgave. Derfor tror jeg også at fremtiden vil vise, at man i de direkte globaliserede erhverv må finde en anden form for beskatning, en eller anden form for global beskatning. Det er ikke enkelt at lave, det ved jeg udmærket godt, men det er jo ikke så mange år siden man diskuterede, om man skulle lave en eller anden form for global beskatning på kapitaltransaktioner. Nu er der andre som snakker om at man kan lave en global CO2-afgift. Pengene kommer måske ikke direkte i den danske statskasse, men de kunne bruges til udviklingsbistand så ulighederne i verden bliver mindre. Jo mindre ulighederne i verden bliver, jo mindre attraktivt bliver det også for rederne at flytte til skattelylande. Jeg tror man er nød til at tænke lidt større, f.eks. regionalt på EU-plan som et første skridt. Samlet er det en konstatering af, at vi er glade for rederierhvervet, med de

8 arbejdspladser de skaber, med deres bidrag til betalingsbalancen, men rent skattemæssigt, så burde de måske nok krybe lidt mere langs panelerne, for det er meget lidt de bidrager med. Vi har med nettolønningerne og beskatningssystemet favoriseret erhvervet enormt, men det er en balancegang, og det er sin sag at sige at I skal betale det samme som industrivirksomhederne, for så er de her jo bare ikke mere, og det ved regeringen og Folketinget godt. Så kommer også historien ind i det, Danmark er en søfartsnation og har altid været det lige siden vikingerne. Vismændene har ret i deres kalkule, det er indiskutabelt, selvom der findes en anden måde at regne på som ikke udelukkende er økonomi, og det kan også give anledning til overvejelser om hvordan rederierhvervet, på en eller anden rimelig måde modsvarer den goodwill de har i samfundet og bidrager på en lidt mere fair måde end de gør i dag. HOVEDAFTALEN DIS-Hovedaftale mellem Søfartens Ledere/Dansk Navigatørforening, Maskinmestrenes Forening, Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart og Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe. Seneste udgave af Man kan sige at den hovedaftale er et udtryk for at der, i hvert fald indtil videre, er en uoverstigelig konflikt om DIS-lovens 10 stk 2 og 3. Så kan man stirre sig blind på den konflikt, eller man kan forsøge at afværge nogen af de negative sider, og det er sådan set der hvor en række organisationer har sagt, at OK, så må vi finde en anden vej hvor vi kan søge lidt indflydelse. Det fungerer kan vi konstatere, ellers kan jeg ikke forestille mig at organisationerne vil være part i aftalen. Det er positivt at man ikke giver op og finder andre veje, men det erstatter ikke DIS-loven. TRANSPORTMINISTERIUM OG MARITIM STYRELSE Med henblik på at sikre en bedre og mere koordineret indsats vedrørende sikkerheden i og kontrollen med de danske farvande opfordrer Folketinget regeringen til at fremsætte forslag til samling af kystrednings- og kontrolressourcerne for de danske farvande samt isbrydertjenesten i en særlig kystvagtenhed under en ny maritim styrelse. (SF-forslag til folketingsbeslutning , 2. samling - B32) Vi har haft en mangeårig ide om et transportministerium, hvor man tænker hele transportsektoren sammen, ikke kun lan-

9 Trøjborg ikke var så glad for det. Men nu er han her jo ikke mere, så mulighederne er måske åbne igen. devej, jernbaner og luft, men også søfarten, netop for at kunne fremme nærskibstrafikken og kombinationstransporter. I sidste samling fremsatte SF et konkret forslag om etablering af en Maritim Styrelse. Udover at skulle fremme nærskibstrafikken var ideen også at udnytte ressourcerne bedre, hvor det offentlige i dag har skibe underlagt forsvarsministeriet, farvandsvæsenet, miljøministeriet, fiskeriinspektoratet osv osv, og der har vi f.eks. foreslået konkret, at når man nu skulle købe nye skibe, så lad dog være med at bygge skibe som er målrettet fiskerikontrol eller andet specielt. Lad os lave nogle multiflexskibe, og skal f.eks. skattevæsenet ud og lave en kontrol, så kaster man nogle toldere ombord og så fremdeles. Selvfølgelig med en fast sømandsbesætning ombord, og ellers besætning som nu opgaven kræver. Dengang var Socialdemokratiet ikke helt afklarede om spørgsmålet og kunne ikke støtte det fuldt og helhjertet, bl.a. fordi den forhenværende industriminister Jan Det er helt oplagt at få det hele samlet under en hat, og det er i øvrigt også besparende, som må passe godt til den nuværende regerings ønske om at spare administrative ressourcer. Når det alligevel ikke sker, så hænger det sammen med, nu ved jeg ikke om det er et pænt blad, men territoriepisseri, det er dybest set det som er i spil. Der er ingen ministerier som vil afgive til andre ministerier, og så var en af diskussionerne, som vi lod stå åbent i vores forslag fordi vi vidste at det var følsomt, det var, skulle det hele ligge under erhvervsministeriet, eller skulle det ligge under forsvarsministeriet? Det spørgsmål ønskede vi ikke skulle blokere, det vigtige i den forbindelse var, at der skulle være tale om en civil ledelse og at man ikke militariserede den maritime styrelse. Et transportministerium er selvfølgelig et andet element, det er mere på erhvervssiden, hvor vi siger, at med den nye teknologi som også kan findes i skibsfarten, vil det være en fordel hvis man kan få flyttet noget transport fra vej til vand. Hvis det skal være attraktivt for transportørerne, så kræver det at man tænker transportsystemet sammen, og det gør vi ikke i Danmark. Vi tænker vejtransport for sig - til nød sammen med jernbanen, men skibstrafikken den er helt isoleret. Det er i øvrigt også sjovt, og historisk, at når et skib kommer ind i en havn i Danmark og lægger til, så betaler man en havneafgift, men når en lastbil kører ned i havnen og smider nogle varer af, så betales der ikke noget. Det er i virkeligheden en særafgift, en strafafgift, som kun findes på søtransporten og som er helt urimelig. Jeg er overbevist om at et

10 transportministerium vil kunne være med til at billiggøre søtransporten og også til at effektivisere havnene. UDDANNELSER Det er en anden historie som skal fortælles i dag for at trække unge til søfartserhvervet. Det er ikke længere det sociale liv og det er ikke længere havneopholdet. Det er noget andet når man i dag kommer ombord på Albert Mærsk, hvor man til gengæld bor som på et femstjernet hotel men hvor havneopholdet tælles i få timer og hvor der kræves en studentereksamen, computer- og logistikforstand. Der er ikke længere plads til den uvorne knægt på langfarten, men jeg tror at vi er for dårlige til at rekruttere til nærskibstrafikken. Vi har færger og vi har en coasterflåde som burde kunne fornys. Med de fragtrater og lånemuligheder som findes i dag, bør det være rentabelt at bygge nye coastere til erstatning for den antikvariske coasterflåde vi har. Hvis man så kombinerede det med vores ide om et transportministerium som skulle gøre det mere attraktivt at bruge mindre coastere, så kunne der også skabes et grundlag for jobs som var mere målrettede, måske ikke til den gammeldags sømand, men så til nogen som har hænderne rigtigt skruet på. SØFARTENS FREMTID Der er to niveauer af søfart. Der er rederne som arbejder på det globale marked. De har én type behov, og de tiltrækker én type søfolk. Der hvor jeg kan se at vi kan gøre mere end i dag, det er på det område jeg kalder nærskibstrafikken, og nærskibstrafik for mig det er altså ikke over Øresund alene, det er på europæisk plan og hvor man kan få flyttet noget transport fra vej til vand. Det kræver investering og det kræver også kreativitet, både fra erhvervets side, og også fra politisk side om hvordan man skal få skruet det her sammen. Der er gjort mange tiltag, f.eks. med nærskibsrapporter, men det er her jeg mener der kræves mere politisk bevågenhed 10

11 OVERENSKOMST- FORHANDLINGER 2007 Alle medlemmer af Metal Søfart og DSRF opfordres til at indsende forslag til de kommende forhandlinger: Gerne kommenterede Gerne ukommenterede Gerne prioriterede Gerne fra uofficielle OK-møder pr. mail, fax, brev, whatever Gerne snarest. Tiden nærmer sig! 11

12 REJSESEKRETÆR JANNIK MADSEN s PERIODEKALENDER OG KAMERAKLIP 29. Juli Dana Sirena, Tor Suecia 30. Kontor 31. Kontoret i Rødovre 1. August Kontoret i Rødovre 2. Kontor 8. Møde med Samaju 9. Maren Mols, Nordania N 10. Tor Suecia, Esbjerg lufthavn, møde med Esvagt 11. Maersk Enhancer, Tor Britania 12. Dana Sirena, Sea Power, Esvagt Charlie 15. Bestyrelsesm. Dansk Sø-Rest. 16. Kontor 17. Esbjerg lufthavn, møde med Danbor, Tor Suecia 18. Maersk Achiever 19. Vejle og Kolding havne 20. Sea Power 23. Maritim sikkerhed, sundhed, miljø medsejlads Crown of Scand. 12

13 26. August Medsejlads Crown of Scandinav Hovmestermøde i Nyborg 1. Sept. Switzer Frigga 3. Atlantic Traveller 4. Århus havn 5. Switzer Prinsesse Benedikte 6. Gamma, Bestla, Tor Britania 7. Esbjerg lufth. Sea Power m.v. 8. Martec, meds. Atlantic Traveller 9. Medsejlads Atlantic Traveller 10. Medsejlads Atlantic Traveller 15. Møde DFDS House 18. Møde Oslo, søfartspolitisk 19. Møde DFDS House, Skibsbesøg Pearl, Princess 21. Göteborg 22. Generalforsaml. Dansk Sø-Rest. 25. Kontoret i Rødovre Pearl of Scandinavia, kontor 28. Møde DFDS House 29. Kontor 13

14 MS -internt METAL KONGRES I ÅLBORG september 2006 JA TIL NY STRUKTUR Fra forbundsformand Thorkild E. Jensens beretning til kongressen: DIS Dansk International Skibsregister, DIS, udsættes løbende for kritik, senest fra De Økonomiske Vismænd, der vil afskaffe ordningen. Tilbage i 1988, da loven blev vedtaget, var vi kritiske, fordi den forhindrer danske organisationer i at indgå overenskomster for udenlandske søfarende. Vi har derfor indgået DIS-Hovedaftalen med de tre rederiforeninger for at sikre danske søfarende det højest mulige kvalifikationsniveau samt ordentlige forhold for udenlandske søfolk. Med de faglige rettigheder, vi reelt har opnået med DIShovedaftalen, ser vi ingen problemer i fortsat at bakke op omkring DIS. Uden DIS-loven havde Danmark ikke været en førende søfartsnation i dag. DE 5 REGIONER I Metal er der i kongresperioden gennemført 12 fusioner, hvor 25 afdelinger er indgået. Lige nu foregår der mange drøftelser og forhandlinger om fusioner mellem afdelinger i hele landet. Det er meget positivt, at tilpasningen finder sted ad frivillighedens vej. Der har op til kongressen været en livlig debat om at ændre forbundets decentrale struktur. Det er blevet drøftet på 66 møder i hele landet. Overalt har der været positivitet og vilje til forandringer. Det er vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje, at formålet med strukturændringerne er at skabe den nødvendige styrke til at løse fremtidens opgaver. Med de moderne kommunikationsmidler er der ingen tvivl om, at vi kan organisere arbejdet på en mere rationel måde. Jeg ser frem til debatten og beslutningen, som jeg er sikker på vil styrke os. 14

15 KONSEKVENSÆNDRINGER FOR METAL SØFART I forbindelse med den nyligt overståede kongres i Dansk Metal, blev der af kongressens delegerede vedtaget en ny struktur som også får konsekvenser for Metal Søfart. Den nye struktur kommer i grove træk til at gå ud på, at de i dag 8 distrikter ændres til 5 regioner, som følger den nye kommunalreform i Danmark. Med baggrund heri, har Metal Søfarts bestyrelse udfærdiget nye vedtægter som efter indstilling fra Metal Søfarts bestyrelse er godkendt af Dansk Metals Hovedbestyrelse (vedtægterne optrykt side 16-17). Det betyder, at vi skal have slået de 8 klubber sammen til 5 nye klubber i regionerne, og derfor vil der blive afholdt møder rundt om i landet for at nedlægge de gamle klubber og afholde nye stiftende generalforsamlinger. Formand for Metal Søfart Keld Bækkelund og næstformand Martin V. Nielsen, deltager i møderne og vil her fortælle lidt mere om, hvordan den nye struktur kommer til at fungere. Møderne i de forskellige klubber/regioner afholdes på følgende vis: Region Syddanmark Mandag den 23. oktober kl Metal Fredericia Randalsvej Fredericia Region Nordjylland Onsdag den 1. november kl Metal Aalborg Søndergade Aalborg Region Midtjylland Tirsdag den 7. november kl Metal Århus Mejlgade Århus C Region Sjælland Torsdag den 9. november kl Metal Næstved Åderupvej Næstved Region Hovedstaden Mandag den 13. november kl Metal København Nyropsgade København V Officiel indkaldelse udsendes til alle medlemmer. Dagsorden for møderne: 1. Velkomst af klubformand/-mænd 2. Valg af dirigent 3. Ny struktur 4. Valg af klubformand, kasserer, og bestyrelse. 5. Eventuelt. 15

16 METAL SØFARTS STRUKTUR besluttet på Dansk Metals Hovedbestyrelsesmøde 26. september Metal Søfart er som afdeling placeret organisatorisk i forhandlingssekretariatet som en selvstændig afdeling. Samtlige sejlende medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund tilsluttes Metal Søfart, der er etableret som en landsdækkende afdeling med sæde i København. Metal Søfarts adresse er: Mose Alle 13, 2610 Rødovre Web-sider: 2 Medlemmer af Metal Søfart indbetaler kontingent direkte til Dansk Metalarbejderforbunds hovedkontor. Kontingentet indeholder afdelingskontingent til Metal Søfart. Kontingentet til Metal Søfart fastsættes en gang om året i overensstemmelse med forbundslovenes samt efterretningslinier udstukket af forbundets hovedkasserer. Til etablerede klubber betales herudover klubkontingent. 3 4 De medlemmer, som bliver tilknyttet Metal Søfart, vil blive omfattet af de for Dansk Metalarbejderforbund gældende love. Af hensyn til de særlige arbejdsmæssige og organisatoriske vilkår, som er gældende for Metal Søfarts medlemmer, er der enighed om, at nedenstående organisatoriske opbygning og repræsentation i forhold til Dansk Metalarbejderforbunds kompetente forsamlinger 16

17 vil være den bedste måde at sikre medlemmernes indflydelse på Metal Søfart ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Som tilforordnet kan der deltage en repræsentant fra ITF. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Klubbestyrelsen sammensættes således, at der ved medlemsmødet i hver region vælges en klubformand, som samtidig er medlem af Metal Søfarts bestyrelse. Hertil kommer den daglige ledelse af afdelingen henholdsvis en formand, en næstformand og en kasserer. Disse er udpeget/valgt af Dansk Metalarbejderforbunds hovedbestyrelse, og udpegningen sker blandt Metalarbejderforbundets fastlønnede tillidsmænd. Metal Søfarts daglige ledelse er samtidig repræsenteret i Centralorganisationen Søfarts kartelbestyrelse. Afdelingen i øvrigt med baggrund i forbundslovene 19, stk. 2 samt A-kassens vedtægter 34. Der afholdes i hver region under Dansk Metalarbejderforbund 2 medlemsmøder i hver kongresperiode. Det ene medlemsmøde afholdes 6 måneder før Dansk Metalarbejderforbunds kongres og det andet senest 3 måneder efter kongressen. Ved medlemsmøder forud for kongressen behandles primært kongresforslag etc. Ved medlemsmøderne efter kongressen foretages der valg af klubformand/en repræsentant til Metal Søfarts bestyrelse. Næstformanden i klubbestyrelsen er suppleant og deltager i bestyrelsesmøderne ved klubformandens fravær. Det påhviler klubformanden løbende at holde suppleanten orienteret om bestyrelsens arbejde. Ved frafald som klubformand indkalder klubben til medlemsmøde, hvor der vælges klubformand jævnfør forbundslovene om valg til kluibbestyrelse. 7 Klubmøderne skulle kunne finansieres primært igennem klubkontingent, og der betales ikke transport og arbejdstab til disse møder, kun i situationer, hvor Metal Søfart indkalder medlemmer til møder, vil der jævnfør forbundets regler blive tale om at udbetale transport og arbejdstab. Vedlagte bilag om retningslinier for Metal Søfart klubber. 17

18 Runde fødselsdage i perioden 21. oktober 2006 til 10. december 2006 Tillykke 50 år Sivapalan Balasubramaniam fylder 50 år den 7. november Tillykke 60 år Alex Morten Lehman Jensen fylder 60 år den 7. november 2006 Jan Wulf Jensen fylder 60 år den 7. november 2006 Tillykke 65 år John Langebæk Hasfeldt fylder 65 år den 11. oktober 2006 Jens Erik Rasmussen fylder 65 år den 27. oktober 2006 Rejnar Lysdal Pedersen fylder 65 år den 20. oktober 2006 Carl Lundsgaard Clemmensen fylder 65 år den 7. november 2006 Rene Lehmann Andersen fylder 65 år den 24. november 2006 Peter Aage Arensback fylder 65 år den 11. november 2006 Wenceslao David Bruna Pizarro fylder 65 år den 2. december 2006 Tillykke 70 år John Frederiksen fylder 70 år den 8. december 2006 Tillykke 85 år Anton Lieder fylder 85 år den 27. oktober 2006 Tillykke 90 år Egun Grønlund fylder 90 år den 22. november

19 DISTRIKTSKLUB 8 SØFART En fåtallig skare klub 8-medlemmer mødte op til den annoncerede bakke -tur. Vejrguderne var med os, så vi fik en behagelig spadseretur fra Klampenborg gennem skoven, til en af restauranterne hvor vi indtog en herlig buffet. Efter en runde i de dejlige naturomgivelser, sluttede vi af med kaffe/kage i konditoriet Madam Blå, hvor der var musik og dans. Vi rejste med toget tilbage til København efter en herlig dag. Bestyrelsen, klub 8 KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 960,25 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 600,00 DAS-hyre kr. og derover Kr. 960,25 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 600,00 Dagpengesats 547 kr. og derover Kr. 960,25 Dagpengesats 546 kr. og derunder Kr. 600,00 Lærlinge Kr. 190,75 Efterlønsbidrag Kr. 389,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

20 20

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere