CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side 3 ... Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2006 Jeg har den principielle opfattelse at ILO-konventionerne de er til for at skulle overholdes, og nu har vi, jeg ved ikke for gud ved hvilken gang, fået at vide at loven er i strid med ILOkonventionerne,... Ole Sohn side 4-11 Men det må siges at være topmålt arrogant overfor det samfund som viser de samme rederier så stor omhu og hensyn. Leder side 3 Meldingen fra Danmarks Rederiforening er klar: Interessen for at rekruttere danske menige til Det Blå Danmark kan ligge på et meget lille sted.... Når Det Blå Danmark kun vil rekruttere de unge med høje karakterer, sorterer I de gode søfolk fra, lyder advarslen fra overstyrmand.. Rekrutteringskampagne siderne MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART TEMA S Ø F A R T S P O L I T I S K E O R D F Ø R E R E SIDE 4

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Fag. sekr. Martin Nielsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Rejsesekr. Jannik Madsen Bogholder Vivi Puge Kontorass. Susanne Holmblad Kontorass. Lotte Dehn Kontorelev Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: FTF-A (A-kasse) STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Ove Larsen Lotte Dehn Mail A-kasse: Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Jannik N. Madsen, red. Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eksemplarer. ISSN: R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 8. oktober 2006 Næste nummer: udkommer planlagt ca. 8. december 2006 på nettet (www.co-sea.dk) d. 3. december. Stof til december-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 25/ I N D H O L D Leder... 3 Søfartspolitiske ordf., Ole Sohn... 4 Overenskomstforhandlinger Jannik Madsens rejseklip MS-Internt: Metal-kongres i Ålborg Metal Søfart ny struktur Runde fødselsdage Klub Månedens foto DSRF-internt: Tak, fødselsdage, m.v Generalforsamling Sommerhus + With-fond Karrieremuligheder i Det Blå Danmark.. 30 Faglige sager Ferier, Schmidt legat, Albert Engström. 40

3 L E D E R DANSK SKIBSFART SØGER studenter med mange 13-taller Der har ikke været sparet på superlativerne om dansk skibsfart de sidste par år, og erhvervets minister har generøst delt skattepenge ud, og samtidig hejst fanen med indskriften Danmark som Europas førende søfartsnation. Men der er sprækker og svagheder i fundamentet. Der er ikke fuldt hus i blandingen og der er uden tvivl grund til at se nærmere på regnestykket, som vismændene ved flere lejligheder har påpeget tidligere i år. I gamle dage kan vi huske skibsredere som ultra-nationalistisk indstillede erhvervsfolk, med blik for at det ikke kun var øjeblikkelig gevinstoptimering som satte dagsorden. De var gerne betragtet som eksentrikere og de faldt godt sammen i messen med deres egne søfarende. I dag hvor vi høster frugterne af fortidens gode gerninger, er de klassiske skibsredere fortid, og, undskyld os udtrykket, de kortsigtede karrieredrenge med lommeregner og nærsynethed har overtaget roret. Succes her og nu og lad os komme videre til næste gevinstfelt. Reparationsarbejdet og oprydningen er ikke deres problem, den dag ringen sluttes og summen af her og nu beslutninger indhenter rederiet. Der er altid et fjols tilbage som har taget jobbet til den tid, hvor der kun er gemte og glemte regninger. Danmarks Rederiforening har nu iværksat en storstilet rekrutteringskampagne til erhvervet. Men det er ikke alle der ledes efter. Kun 3-stjernede studenter, der som en af rederiforeningens ledere udtrykker sig, kan blive led i fødekæden til kontorjobbene i land efter en periode til søs. Unge som har hånd og ånd til at være sømænd har ingen interesse, end ikke hvis de via videreuddannelse kunne fortsætte som officerer. Det er på sin vis positivt at rederne nu endelig melder rent ud, at skibsassistenter, skibsmekanikere og kokke, er uden interesse for det videre forløb. Kun de som allerede er beskæftigede kan forvente fortsat job. Deres afløsere skal derimod ikke findes i Danmark. Så ved vi det! Men det må siges at være topmålt arrogant overfor det samfund som viser de samme rederier så stor omhu og hensyn. Skidt med vismændene. Skidt med de politikere som påpeger at... det er meget vigtigt for mig, for os, at der stadig er beskæftigede et passende antal danske søfarende og Det er ikke en gavebod. Samfundet skal balancere og vi skal alle bidrage på hver vores vis (skatte- og søfartspolitisk ordfører for Venstre, Kim Andersen, i forrige nummer af bladet). På trods af det fællesskab mellem redere og organisation som der bl.a. har været omkring udviklingen af veltilpassede danske skibsmekanikere, så er de tilsyneladende allerede et uønsket begreb. Lommeregner-jernene har set et lysshow. Her og nu er der mere til tegnedrengen med et par udlændinge i stedet. Man mener nemlig ikke at dette fælles projekt naturligt hører til i en rekrutterings-kampagne, hvilket nok skyldes at man ved, interessen ikke eksisterer. Vi har længe støttet op om det blå Danmark og forsvaret DIS under nationale og internationale angreb. Det er paradoksalt hvis rederierne tror, vi også stille og roligt går planken ud. Ole Philipsen (se siderne 30-35)

4 TEMA v/oles Hvem er de søfartspolitiske ordførere? Interview nr. 3: Ole Sohn fra SF Tidligere: 1) Niels Sindal - Socialdemokratiet (se nr ) 2) Kim Andersen - Venstre (se nr ) BAGGRUND OG FAKTA Ole Sohn er født 1954 i Torsted og i dag bosiddende i Rødovre. Tidligere erhverv: Arbejdsdreng, skibskok Jord- og betonarbejder Fagforeningsformand (SID Horsens) Tillidshverv: Lang række tillidsposter, herunder: Medlem af Horsens Byråd Medlem af SID s hovedbestyrelse Formand for DKP Medlem af forretningsudvalget for folkebevægelsen mod EF Medlem af bestyrelsen for Arbejdermuseet Forfatter til bøgerne: Fra Folketinget til celle Et liv i kamp og kærlighed Der var bud efter dem Her kommer fra dybet den mørke armé Den højeste straf Frihedens port Vanviddets logik Rundt om filmen DEN HØJESTE STRAF De drog mod øst Jeg kommer snart hjem SF Valgt til Folketinget for SF i 1998 Gruppeformand for SF s folketingsgruppe fra 2005 Udvalgsposter: Finansudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kulturudvalget Udvalget for forretningsorden Politisk-økonomisk udvalg SØFARTSBAGGRUND Sejlede med en coaster fra Svendborg-rederiet AE Sørensen i 1972 som ungkok på en syv-måneders udmønstring. Jeg var på sommerferie med nogle kammerater på en campingplads hvor der var en restaurant. Der skete det, at jeg blev forelsket i en af pigerne på restauranten, og tænkte, hvad pokker skal jeg egentlig tage hjem for, jeg kan lige så godt arbejde her som et hvilket som helst andet sted. Da campingpladsen lukkede i september, var der en skipper som holdt 50-års fødselsdag som sagde ka du så tage hjem og få dig en søfartsbog, så kan du få hyre, jeg kan jo se at du kan lave mad, hvilket var så meget sagt, det var mest en frossen fisk i en friture og sådan. Jeg tog hjem til mine forældre og spurgte min mor som på det tidspunkt var

5 skolelærer, om hun ikke kunne låne en kogebog i skolekøkkenet, og så tog jeg den under armen mens hun lærte mig at lave brun sovs før jeg tog hjemmefra. Jeg sejlede 6-7 måneder i nordeuropæisk fart og lavede mad til en besætning på omkring 5 mand. Det var en gammel coaster, og jeg må sige, det var lidt anderledes end da jeg for et års tid siden var ombord og se Albert Mærsk. Der var lidt mere spartansk på coasteren, men det var lærerigt med gode oplevelser og relationer til de øvrige besætningsmedlemmer. På det tidspunkt havde jeg ikke nogen forestilling om at jeg skulle have en egentlig sømandskarriere, det var mere for at lave et eller andet efter skolen. Det var nu lærerigt i forhold til det kulinariske - når jeg spurgte skipper hvad jeg skulle lave, så sagde han bare det må du sgu selv om og du må også selv finde ud af hvad du skal købe ind. Så jeg blev kastet ud i det som årig, og det var der min interesse for mad blev grundlagt og det har holdt sig lige siden. Tiden har også gjort at jeg generelt har haft en interesse for søfart, både for uddannelser og erhvervet som helhed. Danmark er jo en stor søfartsnation. DIS LOVENS 10 stk. 2 og 3 Stk. 2. Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en dansk faglig organisation, kan kun omfatte personer, som anses for at have bopæl i Danmark, eller som i medfør af indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med danske statsborgere. Stk. 3. Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en udenlandsk faglig organisation, kan kun omfatte personer, der er medlemmer af den pågældende organisation, eller personer, der er statsborgere i det land, hvori den faglige organisation er hjemmehørende, for så vidt de ikke er medlemmer af en anden organisation, med hvilken der er indgået overenskomst som nævnt i stk. 1. Jeg har den principielle opfattelse at ILO-konventionerne de er til for at skulle overholdes, og nu har vi, jeg ved ikke for gud ved hvilken gang, fået at vide at loven er i strid med ILO-konventionerne, og i øvrigt forstår jeg heller ikke hvorfor det skulle være så foragteligt for rederne at man skulle forhandle overenskomster med danske organisationer, hvorfor det er vigtigt for dem at holde organisationerne ude. Specielt ikke i denne globaliserede verden. Danmark er så stor en søfartsnation og vi har så store, dygtige og velrenommerede rederier, som også vil vokse i anseelse hvis de tager det sidste nøk, og finder en løsning på at lade de danske faglige organisationer forhandle overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for personalet. Jeg forstår heller ikke hvordan man

6 lovgivningsmæssigt, eksplicit laver en lov hvor man forbyder faglige organisationer at varetage interesserne for søfolk, det er helt uforståeligt. Jeg har aldrig forstået hvordan man kunne få det igennem Folketinget. Jeg vil sige at det er ikke en generel kritik, jeg synes sådan set at det danske rederierhverv gør et stort arbejde, og jeg mener også at vi som nation har en forpligtelse til at være med til at understøtte erhvervet med veluddannet arbejdskraft. Det er klart at det som sker i en globaliseret verden, det gør også at der bliver færre og færre korttidsuddannede på skibene, i hvert fald af dansk arbejdskraft, hvorimod officersdelen udvikles i kraft af at vi har en fantastisk god uddannelse. Det er en uddannelse som matcher kravene fra nutidens skibe. Man kan sammenligne med tekstilindustrien, hvor vi også havde et naturligt forsvar for en række arbejdspladser for syersker som forsvandt i 70 erne, hvor man nødvendigvis som et led i globaliseringen måtte omskole og glide ind i en række andre erhverv. Nu kommer en del af det så tilbage igen, ikke som syersker på samlebånd, men som designere. Tekstilindustrien har fået et andet udseende, en anden karakter. På samme måde er det med søfartserhvervet, - der hvor vi kan gøre en forskel, det er på officersdelen. Derfor har vi også været med i udviklingen af uddannelserne, som vi støtter. ORGANISERING AF DE UDENLANDSKE SØFARENDE Vi kan nok ikke forestille os de udenlandske søfarende med bopæl på den anden side af jordkloden, organiserede i danske fagforeninger. Men omdrejningspunktet for dansk søfart er altså ikke DIS-lovens 10 stk. 2 og 3, og der er ikke nogen som kan få mig til at sige, at man på det mere principielle plan kan have en lov som er diskriminerende over for faglige organisationer. I praksis udvikles samarbejdsrelationer mellem danske og udenlandske organisationer, og det synes jeg i sig selv er positivt, fordi det er med til at udjævne løn- og ansættelsesforhold i en globaliseret verden, hvor vi kommer tættere på hinanden. Den lov den bryder jeg mig altså ikke om, - men det faglige samarbejde og den måde man organiserer sig på, og den måde man alt andet lige løbende får forbedret forholdene, også for de udenlandske søfarende, er jo prisværdig. Jeg har mine principielle synspunkter om den diskriminering som ligger i loven, og man kan vælge to ting. Man kan vælge at fokusere på den konflikt som loven er udtryk for, og gøre det til omdrejningspunkt for søfartspolitikken, eller konstatere at her er en uenighed men hvad kan vi i øvrigt gøre for søfarten. Det er også derfor at når vi diskuterer det i Folketinget, så har vi en konflikt når vi diskuterer DIS-lov, men når vi diskuterer hvad vi kan gøre for dansk søfart, uddannelserne, udvikling af nærskibstrafikken, jamen så arbejder vi jo tæt sammen med de øvrige partier. PENGE I STATSKASSEN OG VISMÆNDENES REGNESTYKKE. endvidere er der ingen argumenter for at give skattefrihed til danske søfolk i handelsflåden, da rederierne har mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft med tilsvarende kvalifikationer. Især i en situation med stigende mangel på arbejdskraft er det ikke hensigtsmæssigt at subsidiere beskæftigelse i et erhverv,

7 der har alternativer til veluddannet dansk arbejdskraft (Dansk Økonomi, forår 2006, resume). Globaliseringen stiller os over for en lang række udfordringer, og jeg ser det som min politiske opgave at forhindre de værste uligheder som konsekvens af globaliseringen, men samtidig også understøtte en udvikling hvor vi skaber nye arbejdspladser som matcher den samme globalisering. Nu er rederne jo ikke dem som lægger flest penge i statskassen, - omvendt, og på den positive side, så bidrager de ikke så lidt til betalingsbalanceoverskuddet. Og, udover de officerer vi har boende herhjemme, så er der også følgeindustrier som giver en række afkast, så selvfølgelig er det et erhverv vi skal kære os om. Vismændene har ret i at rederierhvervet har leveret alt alt alt for lidt i skat. Rederne på deres side, konstaterer at sådan er verden skruet sammen, og det har de også ret i. Så er spørgsmålet hvordan vi finder en formel hvor vi får en bedre beskatning i forhold til de investeringer vi foretager. Man kan sige at rederierhvervet, og også landbrugserhvervet, de indstiller sig på den verden de virker i. Landmændene de flytter i stigende omfang til Polen, og rederne de har en trussel om udflagning som gør at samfundet mere eller mindre accepterer tingenes tilstand. Løsningen på redernes manglende skattebetaling kan ikke kun laves i Danmark, eller kan ikke kun laves i Norge, fordi det at flytte er en relativ enkel opgave. Derfor tror jeg også at fremtiden vil vise, at man i de direkte globaliserede erhverv må finde en anden form for beskatning, en eller anden form for global beskatning. Det er ikke enkelt at lave, det ved jeg udmærket godt, men det er jo ikke så mange år siden man diskuterede, om man skulle lave en eller anden form for global beskatning på kapitaltransaktioner. Nu er der andre som snakker om at man kan lave en global CO2-afgift. Pengene kommer måske ikke direkte i den danske statskasse, men de kunne bruges til udviklingsbistand så ulighederne i verden bliver mindre. Jo mindre ulighederne i verden bliver, jo mindre attraktivt bliver det også for rederne at flytte til skattelylande. Jeg tror man er nød til at tænke lidt større, f.eks. regionalt på EU-plan som et første skridt. Samlet er det en konstatering af, at vi er glade for rederierhvervet, med de

8 arbejdspladser de skaber, med deres bidrag til betalingsbalancen, men rent skattemæssigt, så burde de måske nok krybe lidt mere langs panelerne, for det er meget lidt de bidrager med. Vi har med nettolønningerne og beskatningssystemet favoriseret erhvervet enormt, men det er en balancegang, og det er sin sag at sige at I skal betale det samme som industrivirksomhederne, for så er de her jo bare ikke mere, og det ved regeringen og Folketinget godt. Så kommer også historien ind i det, Danmark er en søfartsnation og har altid været det lige siden vikingerne. Vismændene har ret i deres kalkule, det er indiskutabelt, selvom der findes en anden måde at regne på som ikke udelukkende er økonomi, og det kan også give anledning til overvejelser om hvordan rederierhvervet, på en eller anden rimelig måde modsvarer den goodwill de har i samfundet og bidrager på en lidt mere fair måde end de gør i dag. HOVEDAFTALEN DIS-Hovedaftale mellem Søfartens Ledere/Dansk Navigatørforening, Maskinmestrenes Forening, Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart og Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe. Seneste udgave af Man kan sige at den hovedaftale er et udtryk for at der, i hvert fald indtil videre, er en uoverstigelig konflikt om DIS-lovens 10 stk 2 og 3. Så kan man stirre sig blind på den konflikt, eller man kan forsøge at afværge nogen af de negative sider, og det er sådan set der hvor en række organisationer har sagt, at OK, så må vi finde en anden vej hvor vi kan søge lidt indflydelse. Det fungerer kan vi konstatere, ellers kan jeg ikke forestille mig at organisationerne vil være part i aftalen. Det er positivt at man ikke giver op og finder andre veje, men det erstatter ikke DIS-loven. TRANSPORTMINISTERIUM OG MARITIM STYRELSE Med henblik på at sikre en bedre og mere koordineret indsats vedrørende sikkerheden i og kontrollen med de danske farvande opfordrer Folketinget regeringen til at fremsætte forslag til samling af kystrednings- og kontrolressourcerne for de danske farvande samt isbrydertjenesten i en særlig kystvagtenhed under en ny maritim styrelse. (SF-forslag til folketingsbeslutning , 2. samling - B32) Vi har haft en mangeårig ide om et transportministerium, hvor man tænker hele transportsektoren sammen, ikke kun lan-

9 Trøjborg ikke var så glad for det. Men nu er han her jo ikke mere, så mulighederne er måske åbne igen. devej, jernbaner og luft, men også søfarten, netop for at kunne fremme nærskibstrafikken og kombinationstransporter. I sidste samling fremsatte SF et konkret forslag om etablering af en Maritim Styrelse. Udover at skulle fremme nærskibstrafikken var ideen også at udnytte ressourcerne bedre, hvor det offentlige i dag har skibe underlagt forsvarsministeriet, farvandsvæsenet, miljøministeriet, fiskeriinspektoratet osv osv, og der har vi f.eks. foreslået konkret, at når man nu skulle købe nye skibe, så lad dog være med at bygge skibe som er målrettet fiskerikontrol eller andet specielt. Lad os lave nogle multiflexskibe, og skal f.eks. skattevæsenet ud og lave en kontrol, så kaster man nogle toldere ombord og så fremdeles. Selvfølgelig med en fast sømandsbesætning ombord, og ellers besætning som nu opgaven kræver. Dengang var Socialdemokratiet ikke helt afklarede om spørgsmålet og kunne ikke støtte det fuldt og helhjertet, bl.a. fordi den forhenværende industriminister Jan Det er helt oplagt at få det hele samlet under en hat, og det er i øvrigt også besparende, som må passe godt til den nuværende regerings ønske om at spare administrative ressourcer. Når det alligevel ikke sker, så hænger det sammen med, nu ved jeg ikke om det er et pænt blad, men territoriepisseri, det er dybest set det som er i spil. Der er ingen ministerier som vil afgive til andre ministerier, og så var en af diskussionerne, som vi lod stå åbent i vores forslag fordi vi vidste at det var følsomt, det var, skulle det hele ligge under erhvervsministeriet, eller skulle det ligge under forsvarsministeriet? Det spørgsmål ønskede vi ikke skulle blokere, det vigtige i den forbindelse var, at der skulle være tale om en civil ledelse og at man ikke militariserede den maritime styrelse. Et transportministerium er selvfølgelig et andet element, det er mere på erhvervssiden, hvor vi siger, at med den nye teknologi som også kan findes i skibsfarten, vil det være en fordel hvis man kan få flyttet noget transport fra vej til vand. Hvis det skal være attraktivt for transportørerne, så kræver det at man tænker transportsystemet sammen, og det gør vi ikke i Danmark. Vi tænker vejtransport for sig - til nød sammen med jernbanen, men skibstrafikken den er helt isoleret. Det er i øvrigt også sjovt, og historisk, at når et skib kommer ind i en havn i Danmark og lægger til, så betaler man en havneafgift, men når en lastbil kører ned i havnen og smider nogle varer af, så betales der ikke noget. Det er i virkeligheden en særafgift, en strafafgift, som kun findes på søtransporten og som er helt urimelig. Jeg er overbevist om at et

10 transportministerium vil kunne være med til at billiggøre søtransporten og også til at effektivisere havnene. UDDANNELSER Det er en anden historie som skal fortælles i dag for at trække unge til søfartserhvervet. Det er ikke længere det sociale liv og det er ikke længere havneopholdet. Det er noget andet når man i dag kommer ombord på Albert Mærsk, hvor man til gengæld bor som på et femstjernet hotel men hvor havneopholdet tælles i få timer og hvor der kræves en studentereksamen, computer- og logistikforstand. Der er ikke længere plads til den uvorne knægt på langfarten, men jeg tror at vi er for dårlige til at rekruttere til nærskibstrafikken. Vi har færger og vi har en coasterflåde som burde kunne fornys. Med de fragtrater og lånemuligheder som findes i dag, bør det være rentabelt at bygge nye coastere til erstatning for den antikvariske coasterflåde vi har. Hvis man så kombinerede det med vores ide om et transportministerium som skulle gøre det mere attraktivt at bruge mindre coastere, så kunne der også skabes et grundlag for jobs som var mere målrettede, måske ikke til den gammeldags sømand, men så til nogen som har hænderne rigtigt skruet på. SØFARTENS FREMTID Der er to niveauer af søfart. Der er rederne som arbejder på det globale marked. De har én type behov, og de tiltrækker én type søfolk. Der hvor jeg kan se at vi kan gøre mere end i dag, det er på det område jeg kalder nærskibstrafikken, og nærskibstrafik for mig det er altså ikke over Øresund alene, det er på europæisk plan og hvor man kan få flyttet noget transport fra vej til vand. Det kræver investering og det kræver også kreativitet, både fra erhvervets side, og også fra politisk side om hvordan man skal få skruet det her sammen. Der er gjort mange tiltag, f.eks. med nærskibsrapporter, men det er her jeg mener der kræves mere politisk bevågenhed 10

11 OVERENSKOMST- FORHANDLINGER 2007 Alle medlemmer af Metal Søfart og DSRF opfordres til at indsende forslag til de kommende forhandlinger: Gerne kommenterede Gerne ukommenterede Gerne prioriterede Gerne fra uofficielle OK-møder pr. mail, fax, brev, whatever Gerne snarest. Tiden nærmer sig! 11

12 REJSESEKRETÆR JANNIK MADSEN s PERIODEKALENDER OG KAMERAKLIP 29. Juli Dana Sirena, Tor Suecia 30. Kontor 31. Kontoret i Rødovre 1. August Kontoret i Rødovre 2. Kontor 8. Møde med Samaju 9. Maren Mols, Nordania N 10. Tor Suecia, Esbjerg lufthavn, møde med Esvagt 11. Maersk Enhancer, Tor Britania 12. Dana Sirena, Sea Power, Esvagt Charlie 15. Bestyrelsesm. Dansk Sø-Rest. 16. Kontor 17. Esbjerg lufthavn, møde med Danbor, Tor Suecia 18. Maersk Achiever 19. Vejle og Kolding havne 20. Sea Power 23. Maritim sikkerhed, sundhed, miljø medsejlads Crown of Scand. 12

13 26. August Medsejlads Crown of Scandinav Hovmestermøde i Nyborg 1. Sept. Switzer Frigga 3. Atlantic Traveller 4. Århus havn 5. Switzer Prinsesse Benedikte 6. Gamma, Bestla, Tor Britania 7. Esbjerg lufth. Sea Power m.v. 8. Martec, meds. Atlantic Traveller 9. Medsejlads Atlantic Traveller 10. Medsejlads Atlantic Traveller 15. Møde DFDS House 18. Møde Oslo, søfartspolitisk 19. Møde DFDS House, Skibsbesøg Pearl, Princess 21. Göteborg 22. Generalforsaml. Dansk Sø-Rest. 25. Kontoret i Rødovre Pearl of Scandinavia, kontor 28. Møde DFDS House 29. Kontor 13

14 MS -internt METAL KONGRES I ÅLBORG september 2006 JA TIL NY STRUKTUR Fra forbundsformand Thorkild E. Jensens beretning til kongressen: DIS Dansk International Skibsregister, DIS, udsættes løbende for kritik, senest fra De Økonomiske Vismænd, der vil afskaffe ordningen. Tilbage i 1988, da loven blev vedtaget, var vi kritiske, fordi den forhindrer danske organisationer i at indgå overenskomster for udenlandske søfarende. Vi har derfor indgået DIS-Hovedaftalen med de tre rederiforeninger for at sikre danske søfarende det højest mulige kvalifikationsniveau samt ordentlige forhold for udenlandske søfolk. Med de faglige rettigheder, vi reelt har opnået med DIShovedaftalen, ser vi ingen problemer i fortsat at bakke op omkring DIS. Uden DIS-loven havde Danmark ikke været en førende søfartsnation i dag. DE 5 REGIONER I Metal er der i kongresperioden gennemført 12 fusioner, hvor 25 afdelinger er indgået. Lige nu foregår der mange drøftelser og forhandlinger om fusioner mellem afdelinger i hele landet. Det er meget positivt, at tilpasningen finder sted ad frivillighedens vej. Der har op til kongressen været en livlig debat om at ændre forbundets decentrale struktur. Det er blevet drøftet på 66 møder i hele landet. Overalt har der været positivitet og vilje til forandringer. Det er vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje, at formålet med strukturændringerne er at skabe den nødvendige styrke til at løse fremtidens opgaver. Med de moderne kommunikationsmidler er der ingen tvivl om, at vi kan organisere arbejdet på en mere rationel måde. Jeg ser frem til debatten og beslutningen, som jeg er sikker på vil styrke os. 14

15 KONSEKVENSÆNDRINGER FOR METAL SØFART I forbindelse med den nyligt overståede kongres i Dansk Metal, blev der af kongressens delegerede vedtaget en ny struktur som også får konsekvenser for Metal Søfart. Den nye struktur kommer i grove træk til at gå ud på, at de i dag 8 distrikter ændres til 5 regioner, som følger den nye kommunalreform i Danmark. Med baggrund heri, har Metal Søfarts bestyrelse udfærdiget nye vedtægter som efter indstilling fra Metal Søfarts bestyrelse er godkendt af Dansk Metals Hovedbestyrelse (vedtægterne optrykt side 16-17). Det betyder, at vi skal have slået de 8 klubber sammen til 5 nye klubber i regionerne, og derfor vil der blive afholdt møder rundt om i landet for at nedlægge de gamle klubber og afholde nye stiftende generalforsamlinger. Formand for Metal Søfart Keld Bækkelund og næstformand Martin V. Nielsen, deltager i møderne og vil her fortælle lidt mere om, hvordan den nye struktur kommer til at fungere. Møderne i de forskellige klubber/regioner afholdes på følgende vis: Region Syddanmark Mandag den 23. oktober kl Metal Fredericia Randalsvej Fredericia Region Nordjylland Onsdag den 1. november kl Metal Aalborg Søndergade Aalborg Region Midtjylland Tirsdag den 7. november kl Metal Århus Mejlgade Århus C Region Sjælland Torsdag den 9. november kl Metal Næstved Åderupvej Næstved Region Hovedstaden Mandag den 13. november kl Metal København Nyropsgade København V Officiel indkaldelse udsendes til alle medlemmer. Dagsorden for møderne: 1. Velkomst af klubformand/-mænd 2. Valg af dirigent 3. Ny struktur 4. Valg af klubformand, kasserer, og bestyrelse. 5. Eventuelt. 15

16 METAL SØFARTS STRUKTUR besluttet på Dansk Metals Hovedbestyrelsesmøde 26. september Metal Søfart er som afdeling placeret organisatorisk i forhandlingssekretariatet som en selvstændig afdeling. Samtlige sejlende medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund tilsluttes Metal Søfart, der er etableret som en landsdækkende afdeling med sæde i København. Metal Søfarts adresse er: Mose Alle 13, 2610 Rødovre Web-sider: 2 Medlemmer af Metal Søfart indbetaler kontingent direkte til Dansk Metalarbejderforbunds hovedkontor. Kontingentet indeholder afdelingskontingent til Metal Søfart. Kontingentet til Metal Søfart fastsættes en gang om året i overensstemmelse med forbundslovenes samt efterretningslinier udstukket af forbundets hovedkasserer. Til etablerede klubber betales herudover klubkontingent. 3 4 De medlemmer, som bliver tilknyttet Metal Søfart, vil blive omfattet af de for Dansk Metalarbejderforbund gældende love. Af hensyn til de særlige arbejdsmæssige og organisatoriske vilkår, som er gældende for Metal Søfarts medlemmer, er der enighed om, at nedenstående organisatoriske opbygning og repræsentation i forhold til Dansk Metalarbejderforbunds kompetente forsamlinger 16

17 vil være den bedste måde at sikre medlemmernes indflydelse på Metal Søfart ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Som tilforordnet kan der deltage en repræsentant fra ITF. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Klubbestyrelsen sammensættes således, at der ved medlemsmødet i hver region vælges en klubformand, som samtidig er medlem af Metal Søfarts bestyrelse. Hertil kommer den daglige ledelse af afdelingen henholdsvis en formand, en næstformand og en kasserer. Disse er udpeget/valgt af Dansk Metalarbejderforbunds hovedbestyrelse, og udpegningen sker blandt Metalarbejderforbundets fastlønnede tillidsmænd. Metal Søfarts daglige ledelse er samtidig repræsenteret i Centralorganisationen Søfarts kartelbestyrelse. Afdelingen i øvrigt med baggrund i forbundslovene 19, stk. 2 samt A-kassens vedtægter 34. Der afholdes i hver region under Dansk Metalarbejderforbund 2 medlemsmøder i hver kongresperiode. Det ene medlemsmøde afholdes 6 måneder før Dansk Metalarbejderforbunds kongres og det andet senest 3 måneder efter kongressen. Ved medlemsmøder forud for kongressen behandles primært kongresforslag etc. Ved medlemsmøderne efter kongressen foretages der valg af klubformand/en repræsentant til Metal Søfarts bestyrelse. Næstformanden i klubbestyrelsen er suppleant og deltager i bestyrelsesmøderne ved klubformandens fravær. Det påhviler klubformanden løbende at holde suppleanten orienteret om bestyrelsens arbejde. Ved frafald som klubformand indkalder klubben til medlemsmøde, hvor der vælges klubformand jævnfør forbundslovene om valg til kluibbestyrelse. 7 Klubmøderne skulle kunne finansieres primært igennem klubkontingent, og der betales ikke transport og arbejdstab til disse møder, kun i situationer, hvor Metal Søfart indkalder medlemmer til møder, vil der jævnfør forbundets regler blive tale om at udbetale transport og arbejdstab. Vedlagte bilag om retningslinier for Metal Søfart klubber. 17

18 Runde fødselsdage i perioden 21. oktober 2006 til 10. december 2006 Tillykke 50 år Sivapalan Balasubramaniam fylder 50 år den 7. november Tillykke 60 år Alex Morten Lehman Jensen fylder 60 år den 7. november 2006 Jan Wulf Jensen fylder 60 år den 7. november 2006 Tillykke 65 år John Langebæk Hasfeldt fylder 65 år den 11. oktober 2006 Jens Erik Rasmussen fylder 65 år den 27. oktober 2006 Rejnar Lysdal Pedersen fylder 65 år den 20. oktober 2006 Carl Lundsgaard Clemmensen fylder 65 år den 7. november 2006 Rene Lehmann Andersen fylder 65 år den 24. november 2006 Peter Aage Arensback fylder 65 år den 11. november 2006 Wenceslao David Bruna Pizarro fylder 65 år den 2. december 2006 Tillykke 70 år John Frederiksen fylder 70 år den 8. december 2006 Tillykke 85 år Anton Lieder fylder 85 år den 27. oktober 2006 Tillykke 90 år Egun Grønlund fylder 90 år den 22. november

19 DISTRIKTSKLUB 8 SØFART En fåtallig skare klub 8-medlemmer mødte op til den annoncerede bakke -tur. Vejrguderne var med os, så vi fik en behagelig spadseretur fra Klampenborg gennem skoven, til en af restauranterne hvor vi indtog en herlig buffet. Efter en runde i de dejlige naturomgivelser, sluttede vi af med kaffe/kage i konditoriet Madam Blå, hvor der var musik og dans. Vi rejste med toget tilbage til København efter en herlig dag. Bestyrelsen, klub 8 KONTINGENTSATSER pr. 1/ Månedligt kontingent Metal Søfart, excl. klub og efterlønsbidrag: DIS-hyre kr. og derover Kr. 960,25 DIS-hyre kr. og derunder Kr. 600,00 DAS-hyre kr. og derover Kr. 960,25 DAS-hyre kr. og derunder Kr. 600,00 Dagpengesats 547 kr. og derover Kr. 960,25 Dagpengesats 546 kr. og derunder Kr. 600,00 Lærlinge Kr. 190,75 Efterlønsbidrag Kr. 389,00 Det er dit eget ansvar, at du betaler det rigtige kontingent i forhold til hyre eller dagpenge. Husk derfor altid at give afdelingen besked, når din hyre ændres

20 20

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

DIS- Hovedaftale mellem Søfartens Ledere/Dansk Navigatørforening, Maskinmestrenes Forening, Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart

DIS- Hovedaftale mellem Søfartens Ledere/Dansk Navigatørforening, Maskinmestrenes Forening, Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart 26.10.2005 DIS- Hovedaftale mellem Søfartens Ledere/Dansk Navigatørforening, Maskinmestrenes Forening, Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart og Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1 Fredag den 19. august 2016 (D) 1 111. møde Fredag den 19. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.dk Kontortid: Mandag - onsdag -fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administntor Advokat Ole

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Søfartens Ledere. I tillæg hertil ønsker vi kort at redegøre mundtligt for følgende fire emner/problemstillinger:

Søfartens Ledere. I tillæg hertil ønsker vi kort at redegøre mundtligt for følgende fire emner/problemstillinger: Skatteudvalget 2015-16 L 16 Bilag 7 Offentligt Søfartens Ledere NOTAT Introduktion til Søfartens Lederes punkter ved foretræde i Skatteudvalget 19. november 2015 kl. 10.15 om udvidelse af DIS og tonnageskat

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere