It s rolle i oplevelsesøkonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It s rolle i oplevelsesøkonomien"

Transkript

1 Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005

2 It s rolle i oplevelsesøkonomien Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen Maj 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Danmark Tlf:

3 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary 3 2. Introduktion 4 3. Baggrund, formål og metode samt struktur for rapporten Baggrund og formål Metode Rapportens struktur 6 4. Afgrænsning og udvikling af analyseramme Relationen mellem it og oplevelser De oplevelsesproducerende brancher Brancher der bruger oplevelser It og oplevelser De fire typer it-baserede oplevelser Virksomheder der kobler it og oplevelser Oplevelsesproducenter Haus der Musik musik på museum Bruun Rasmussen møbler på auktion Andre eksempler Producenter af it-baserede oplevelser Vizoo videoreklamer i frit format ITE computerspil tilpasset eksportmarkederne Andre eksempler Producenter af it Dansk Bredbånd underholdning fra nettet Mobil fra teleselskab til medievirksomhed Andre eksempler Andre brancher Levi Strauss Europe jeans med historie Home et hjem i Cyberspace Andre eksempler Kan det betale sig? Tendensanalyse Teknologier Værdier Det sociale og det kreative Forretningsprocesser Brancher Opsummering på tendensanalysen Potentialet og barrierer for it-baserede oplevelser Potentiale Indhold Platform Det samlede potentiale for it-baserede oplevelser Barrierer 55 It s rolle i oplevelsesøkonomien 1

4 7.2.1 Barrierer for oplevelsesproducenter Barrierer for it-baserede oplevelsesproducenter Barrierer for it-producenter Andre virksomheder Forskning i it og oplevelser i Danmark Oversigt over forskningsinstitutioner Anbefalinger 61 Bilag 1: Metodeovervejelser 64 Bilag 2: Computerspilindustrien i Danmark 67 Bilag 3: Beregninger af potentiale 71 It s rolle i oplevelsesøkonomien 2

5 1. Executive summary Oplevelsesøkonomien er over os! Dette budskab kan man i stigende grad høre fra både erhvervsliv, kulturinstitutioner og politikere. Men oplevelsesøkonomi er ikke blot betegnelsen for en gruppe brancher, der har det til fælles, at de har oplevelser som deres primære produkt. Oplevelsesøkonomi går i dag også på tværs af brancher, fordi oplevelser bliver del af både fysiske produkter og serviceydelser i takt med, at udviklingen af teknologi skaber nye muligheder. Netop teknologiudviklingen er en af de helt centrale drivere i oplevelsesøkonomien, idet flere og flere oplevelsestyper bliver it-baserede. Der er selvfølgelig stadigvæk mange oplevelsestyper, der ikke er afhængige af it, men en af tendenserne i oplevelsesøkonomien er helt klart, at teknologi anvendes til at styrke eksisterende oplevelser eller danner grundlag for udviklingen af helt nye. Eksemplerne på it-baserede oplevelser er mange. De ses i form af computerspil, musik på mobiltelefonen, software, der sætter forbrugeren i stand til at komponere musik, håndholdte computere, der formidler kunsten på museet, interaktivt Tv etc. Samtidig er der fokus på de brancher, der producerer de it-baserede oplevelser. Brancher som computerspil, musik og film har fået megen opmærksomhed i de senere år, og der har været skrevet meget om det danske potentiale i den sammenhæng. Men it-baserede oplevelser som samlet område har ikke tidligere været fokus for en egentlig analyse og denne rapport skal derfor kaste lys over its rolle i oplevelsesøkonomien. I rapporten fokuseres der således på, at: Undersøge virksomheder, der alle arbejder med it-baserede oplevelser med henblik på at indsamle erfaringer Analysere tendenserne i forhold til it-baserede oplevelser både i form af værdier, teknologier og forretningsprocesser Vurdere det økonomiske potentiale blandt de brancher, der producerer it-baserede oplevelser. Vurdere barriererne for realiseringen af potentialet Afdække området for it-forskning og -oplevelser blandt de danske forskningsinstitutioner Opstille anbefalinger til, hvordan potentialet i it-baserede oplevelser realiseres. Det vigtigste resultat af analysen er, at der ikke hersker tvivl om, at der er et stort potentiale i it-baserede oplevelser i Danmark. Både i forbindelse med, at virksomheder på tværs af brancher integrerer it-baserede oplevelser i deres produkter eller serviceydelser og på den måde får konkurrencefordele og skaber øget vækst. Men i lige så høj grad i form af produktion af itbaserede oplevelser. Her viser analysen nemlig, at de it-baserede oplevelser rummer et stort, uudnyttet potentiale for Danmark et potentiale, der estimeres til at kunne nå knap DKK 100 mia. inden for de næste 10 år. Rapporten dokumenterer, at it har en stor og vigtig rolle at spille i oplevelsesøkonomien. Potentielt kan it-baserede oplevelser komme til at blive et regulært styrkeområde for dansk erhvervsliv, og nærværende rapport kan, på denne baggrund, forhåbentlig blive et indspil i debatten om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. It s rolle i oplevelsesøkonomien 3

6 2. Introduktion It og oplevelsesøkonomi er, hver for sig, væsentlige tendenser i erhvervslivet. It har i en del år været blandt de vigtigste redskaber til effektivisering af erhvervslivet. Tilsvarende er brancher, der leverer oplevelser blandt de hurtigst voksende i den globale økonomi. Denne vækst har fået mange til at tale om det senmoderne samfund som en oplevelsesøkonomi. Med to så centrale tendenser som it og oplevelser er det oplagt, at der må være et krydsfelt imellem disse. Det er da også let at finde eksempler, der peger i den retning, for da Microsoft sidste gang lancerede et styresystem, var det under navnet Windows XP, hvor XP står for experience eller oplevelse på dansk. Apple for nylig åbnede deres nye flagship store i New York skete det under sloganet From Apple store to Apple Experience Der er også mange eksempler, hvor it og oplevelser fusionerer uden decideret at bruge ordet oplevelse i sloganet. For eksempel har den globale caféfranchise Starbucks for nylig lanceret en tjeneste, der gør det muligt for kunden at brænde sine egne musik-cd er i Starbucks-caféerne i USA. At salget af computerspil og spillekonsoller i USA er blevet større end salget af biografbilletter vidner om, at it-baserede oplevelser er blevet big business. Mange rystede på hovedet, da en virtuel ø i online-spillet Project Entropia (et virtuelt eventyrrollespil) for nylig blev solgt for US$. Køberen ser det som en investering i det blomstrende fællesskab omkring spillet, hvor virtuelle penge kan veksles til virkelige og omvendt. I den anden ende af den skala arbejder de største ejendomsmæglerkæder i Danmark intenst på at skabe flere oplevelser i tilknytning til hushandel. Denne rapport handler om, hvilke værdier it-baserede oplevelser skaber i erhvervslivet og hvor stort et potentiale, der findes på området for det danske erhvervsliv. Rapporten fokuserer på potentialet i it i forhold til oplevelser, fordi der mangler viden herom. Det betyder imidlertid ikke, at rapporten underkender værdien af it som effektiviseringsinstrument. Den største værdiskaber i krydsfeltet mellem it og oplevelser er afgjort, at it er (og har været) afgørende for udviklingen af oplevelsesøkonomi ved, at it har effektiviseret virksomheder og forretningsprocesser således: It har været central for den økonomiske vækst, som har flyttet forbrugerne højere op i Maslows behovspyramide (fra at tænke på husly og mad til at tænke på oplevelse og have råd til at bruge penge på disse) It er med til at gøre oplevelser billige og dermed tilgængelige på massemarkedet. It har, for eksempel, været central i forhold til, at prisen på flybilletter er faldet til en tiendedel og dermed, at rejseoplevelser er blevet langt mere tilgængelige It medvirker til at distribuere oplevelser for eksempel som platform for disse (ét eksempel er internettet, andre er radio/tv). It s rolle i oplevelsesøkonomien 4

7 Men denne rapport handler om en ny form for samspil mellem it og oplevelser, nemlig det faktum, at: It er med til at understøtte eksisterende oplevelser og udvikle helt nye oplevelsesformer. Grunden er, at it som drivkraft for effektivitet er velkendt og velbeskrevet, mens it som drivkraft for innovation i oplevelsesøkonomien er et ubeskrevet område, hvor dansk erhvervsliv måske kan hente ny konkurrencekraft. It s rolle i oplevelsesøkonomien 5

8 3. Baggrund, formål og metode samt struktur for rapporten I dette afsnit gennemgås analysens baggrund, formål samt hvilke metoder der er blevet anvendt. Afslutningsvist præsenteres rapportens struktur. 3.1 Baggrund og formål 3.2 Metode Der findes i dag relativt lidt viden om, hvordan danske virksomheder arbejder med it og oplevelser samtidig med, at debatten om Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien er på dagsordenen både politisk og i erhvervslivet. Flere og flere virksomheder giver udtryk for, at de arbejder strategisk med oplevelser, og at de bruger it i denne sammenhæng, men der er ikke foretaget analyser af, hvad dette i sidste ende betyder for virksomhederne på bundlinjen og om der findes et potentiale i dansk erhvervsliv, der bør udnyttes i denne sammenhæng. Formålet med analysen er, at: Dokumentere effekterne i dansk erhvervsliv af integration af it og oplevelser i forretningsprocesser Vurdere, hvilke brancher og typer af it -baserede oplevelser, som især indeholder et forretningsmæssigt potentiale Identificere barrierer for, at potentialet ikke udnyttes og undersøge, hvordan virksomheders anvendelse af it-baserede oplevelser kan fremmes Perspektivere analysens resultater i forhold til, hvilke barrierer, der mest effektivt vil kunne afhjælpes og med hvilke initiativer. Analysen vil endvidere afgrænse og diskutere temaet It og oplevelser og vurdere, hvilke tendenser for fremtiden der findes på området. Til løsning af opgaven anvendes følgende metoder: Desk research Ekspertinterviews Interview med cases Møder med arbejdsgruppen. Se bilag 1 for en nærmere præsentation af metoder og interviewpersoner. 3.3 Rapportens struktur Rapporten er bygget op på følgende måde: I afsnit 4 afgrænses feltet oplevelsesøkonomi og it, og der udvikles en typologi for de forskellige koblinger af it og oplevelser I afsnit 5 præsenteres de forskellige virksomhedscases både de dybdegående og en række mindre cases. Kapitlet afrundes med en opsummering af de otte dybdegående cases i forhold til, hvordan it - baserede oplevelser har skabt værdi for disse It s rolle i oplevelsesøkonomien 6

9 Afsnit 6 indeholder tendensanalysen, hvor fokus er på at identificere tendenser for it-baserede oplevelser i fremtiden både i forhold til de forskellige koblinger af it og oplevelser illustreret med virksomhedscases i afsnit 5, men også i relation til, hvilke værdier de itbaserede oplevelser understøtter hos forbrugerne, og hvor i forretningsprocessen disse it-baserede oplevelser optræder I afsnit 7 præsenteres potentialer og barrierer for it-baserede oplevelser i dansk erhvervsliv som helhed. I relation til potentialevurderingen gennemføres en kvantitativ vurdering af samme i forhold til it-baserede oplevelser, mens barrierediskussionen fokuserer på de største barrierer for at realisere potentialet I afsnit 8 kortlægges danske forskningsmiljøer med kompetencer inden for it-baserede oplevelser Endelig indeholder afsnit 9 en række anbefalinger, hvor Rambøll Management, på baggrund af analysen, kommer med forslag til konkrete indsatser. Bilag 1 indeholder, som nævnt, en nærmere præsentation af metoder og interviewpersoner. Bilag 2 gennemgår den danske computerspilbranche og tendenserne for samme. Bilag 3 indeholder nogle af de beregninger, der ligger bag estimeringen af potentialet i afsnit 7. It s rolle i oplevelsesøkonomien 7

10 4. Afgrænsning og udvikling af analyseramme Selve analysens tema it og oplevelser i dansk erhvervsliv giver anledning til en række spørgsmål: Hvilke virksomheder er en del af oplevelsesøkonomien? Hvad menes der helt overordnet med it og oplevelser i virksomheder? Hvordan opfattes relationen mellem it og oplevelser? Hvordan kan begrebet it -baserede oplevelser typologiseres? Disse spørgsmål vil blive diskuteret i dette afsnit. 4.1 Relationen mellem it og oplevelser For at gennemføre analysen er det nødvendigt at undersøge relationen mellem it og oplevelser, og hvad vi overhovedet mener, når vi taler om it og oplevelser i virksomheder De oplevelsesproducerende brancher Oplevelser og hele begrebet oplevelsesøkonomi er i øjeblikket genstand for stor interesse. Oplevelsesøkonomien er defineret af Regeringen som den del af dansk erhvervsliv, hvor fokus er på at producere oplevelser snarere end produkter eller serviceydelser. Branchemæssigt omfatter Regeringens definition følgende brancher: Mode Billedkunst Musik Radio/Tv Forlagsvirksomhed (bøger, magasiner) Legetøj/forlystelser Turisme Sportsbranchen Arkitektur Design Film/video Reklame Edutainment Event Indholdsproduktion Kulturinstitutioner Inspireret af henholdsvis den engelske regerings definition af The Creative Industries og den svenske fonds, KK Stiftelsen, definition af Upplevelsesindustrin finder vi det hensigtsmæssig at udvide definitionen med følgende brancher: Mad/måltid Software til sport og fritid Kunst, kunsthåndværk og antik. Man kan argumentere for, at også detailhandlen er en del af oplevelsesøkonomien af to grunde: For det første, fordi dele af detailhandlen allerede indgår i regeringens definition (sports- og legetøjsforretninger). For det andet, fordi én af de tendenser, detailhandlen præges af, netop er oplevelser, hvor butikken opfattes som et oplevelsesunivers, der skaber oplevelser for kunden, som ikke nødvendigvis er knyttet til købet, men som naturligvis skal understøtte dette. Samtidig er der dog en ligeså stærk tendens i retning af discount, hvor fokus er på pris, og på den baggrund vælger vi at opfatte detailhandlen som en branche, der bruger oplevelser, men som ikke har oplevelsen som sit primære produkt (jf. nedenstående afsnit). It s rolle i oplevelsesøkonomien 8

11 4.1.2 Brancher der bruger oplevelser Begrebet oplevelsesøkonomi dækker i stigende omfang over andre typer virksomheder, der bruger oplevelser til at differentiere deres produkt eller serviceydelse. Denne udvikling ses i en række brancher, eksempelvis i: Detailhandlen, hvor oplevelser som nævnt bruges til at skabe et univers omkring produktet og derigennem både forlænge kundens ophold i butikken og styrke sammes image i kundens bevidsthed Banker, der bruger oplevelser aktivt i kundeklubber som en måde at give banken en kulturel profil og skabe øget kunde loyalitet Flytransport, hvor rejser ikke kun handler om at komme fra A til B, men i lige så høj grad om at have en god oplevelse under rejsen Boligindretning, hvor fokus er på at skabe et interaktivt, individuelt univers, hvor kunden kan designe eksempelvis sit eget køkken Telekommunikation, hvor oplevelsesrigt indhold integreres i mobiltelefoner Etc. Rambøll Management har identificeret denne tendens i følgende brancher: Detailhandlen It-branchen Telekommunikation Finanssektoren Bolig og indretning Persontransport Fødevareindustrien Sundhedssektoren Produktion af transportmidler Medicinalindustrien Ejendomsudvikling. Det er naturligvis ikke alle virksomheder i den enkelte branche, der arbejder med oplevelser, men i alle de nævnte brancher har vi identificeret gode eksempler på virksomheder, der gør, og som har et øget fokus på den merværdi, som oplevelser kan generere It og oplevelser Vi har nu præciseret, hvilke brancher, der producerer eller leverer oplevelser og hvilke mere traditionelle brancher, der i stigende omfang anvender oplevelser til at styrke deres produkt. I begge disse typer brancher bruges it i varierende omfang til at styrke eller understøtte oplevelsen. Der er naturligvis stadigvæk oplevelsesproducenter, der ikke anvender it eksempelvis det traditionelle kunstmuseum såvel som, at der også er dele af det traditionelle erhvervsliv, der ikke arbejder med oplevelser. Fokus for denne analyse er de dele af de nævnte brancher, hvor it og oplevelser kobles sammen. Udover oplevelsesproducenterne og det traditionelle erhvervsliv er der naturligvis også en række brancher, der har it som det primære produkt, og hvor oplevelserne enten er integreret i selve produktet eller bruges til at understøtte it-produktet. Den første gruppe af virksomheder er de, der producerer it, og hvor selve it-produktet i sig selv er en oplevelse. Det gælder eksempelvis computerspil eller en særlig oplevelsesrig teknologi. Den anden gruppe har også it som deres primære produkt, men oplevelser er ikke nødvendigvis direkte integreret i produktet. Det kan være virksomheder, der ek- It s rolle i oplevelsesøkonomien 9

12 sempelvis leverer bredbånd eller mobiltelefoni, og som bruger oplevelser til at markedsføre produktet. 4.2 De fire typer it-baserede oplevelser Vi afgrænser os til at undersøge it-baserede oplevelser, men før de forskellige cases kan blive udvalgt, skal selve koblingen mellem it og oplevelser undersøges nærmere. It og oplevelser kan optræde i forskellige koblinger afhængigt af, hvor stor en andel de udgør af virksomhedens primære produkt. Nedenstående matrixmodel illustrerer de fire udfaldsrum, der findes mellem it og oplevelser: Stor oplevelsesandel I: Virksomhedens primære produkt er oplevelser It bruges til at understøtte eller forstærke nye eller eksisterende oplevelser II: Virksomhedens primære produkt er både en oplevelse og it Produktet er en it-baseret oplevelse i sig selv Lille it-andel Stor it-andel IV: Det primære produkt er hverken it eller oplevelser, men kan være alle slags produkter It-baserede oplevelser bruges til at markedsføre og sælge produktet III: Virksomhedens primære produkt er it Oplevelser bruges til at sælge it-produktet Lille oplevelsesandel I: Oplevelsesproducenter: Her placeres virksomheder, der har oplevelsen som deres primære produkt, men hvor it anvendes til at understøtte den eksisterende oplevelse som eksempelvis museet, der formidler sin udstilling ved hjælp af ny teknologi og på den måde skaber en anden dybde i oplevelsen. Det der kendertegner disse virksomheder er, at it-andelen af deres primære produkt kan variere. II: Producenter af it-baserede oplevelser: Her findes de virksomheder, hvor kerneproduktet både er it og en oplevelse i sig selv. Det klassiske eksempel her er computerspil, men det kunne også være teknologier, der repræsenterer noget, der er så nyt, at det i sig selv er en oplevelse, som eksempelvis Sonys robothund Aibo eller computerskærme, der fungerer i 3D. I sidstnævnte tilfælde kunne man forestille sig, at teknologien på længere sigt vil gå fra at være en oplevelse til bare at være en effektivisering eller et nyt produkt. It s rolle i oplevelsesøkonomien 10

13 III: Producenter af it: Her placeres virksomheder, hvor it udgør hele produktet og hvor oplevelser typisk bruges til at sælge produktet, og dermed hos nogle virksomheder fylder meget og hos andre mindre. Eksempler på dette er mobiltelefonproducenter, der bruger teknologien til at skabe oplevelser, men hvor mobiltelefoni stadigvæk er det primære produkt. Det kan være i form af videotelefoner og kameraer i telefoner eller spil og andet oplevelsesrigt indhold i telefonen. Et andet eksempel er en teknologi, der muliggør oplevelser som eksempelvis streaming, hvor film kan ses direkte via bredbåndsteknologi i stedet for at skulle downloades. IV: Andre brancher: Her findes de virksomheder, der hverken har it eller oplevelse som deres primære produkt, men som bruger it-baserede oplevelser i forskellige udformninger til at styrke deres produkt, forbedre deres image, øge kundeloyaliteten, etc. Eksemplerne på dette kan hentes fra mange brancher. I detailhandlen findes der eksempler på butikker, der bruger et hologram til at skabe opmærksomhed omkring butikken efter lukketid og i finansverdenen tilbyder man kunderne oplevelser, f.eks. som teaterbesøg, foredrag, etc. i form af webbaserede kundeklubber. It s rolle i oplevelsesøkonomien 11

14 5. Virksomheder der kobler it og oplevelser I dette afsnit præsenteres en lang række eksempler på it-baserede oplevelser i virksomheder. Vi har identificeret virksomheder i alle de fire udfaldsrum i den model, der blev introduceret i afsnit 4.2. Blandt de virksomheder der her kort præsenteres, har Rambøll Management, i samarbejde med arbejdsgruppen, udvalgt otte (markeret med fed skrift i modellen), der vil blive analyseret nærmere. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige virksomheder fordelt i matrixmodellen, hvor vi har søgt at placere disse i forhold til de to akser, der betegner, hvor stor en andel henholdsvis oplevelser og it udgør af virksomhedens kerneprodukt. Stor oplevelsesandel Mols Bjerge Danmarks Radio Dansk Tipstjeneste Haus Der Musik LEGO Mindstorm Apples IPOD ITE I.O. Interactive Vizoo Vision4 Lille IKT-andel Home Bruun Rasmussen I IV II III SeeReall TV2 Sputnik Stor IKT-andel 3 Mobil Levi Strauss Dansk Bredbånd KIMs SAS NDS BG Bank Lille oplevelsesandel It s rolle i oplevelsesøkonomien 12

15 5.1 Oplevelsesproducenter Haus der Musik musik på museum Haus der Musik Seilerstätte Wien Etableringsår 2000 Anlægsinvestering DKK 338 mio. Nøgletal Vækst i % Antal besøgende % (36 % fra år 2*) i 1000 Antal ansatte 27, hvoraf 14 er deltidsansatte. Tallet har været stabilt for alle årene. Balance Der er et underskud på Euro årligt. Dette forventes at forsvinde med den nye investor. * Åbningsåret for en attraktion vil altid være præget af stor interesse, og det er først de følgende år, at man kan danne sig et mere præcist billede af, hvor mange besøgende stedet reelt har. Derfor mener vi også, at det er relevant at se på udviklingen fra år 2 (2001) og frem til i dag. Forretningsidé Haus der Musik (HdM) er et museum og et oplevelsescenter, der fokuserer på lyd og musik og på at formidle forståelsen af, hvordan lyd produceres og udvikler sig til musik. Den overordnede strategi for HdM er, at alt, hvad museet foretager, skal være baseret på tre principper: Entertainment Infotainmant Edutainment. Disse tre principper understøttes af it, og det er museets strategi at bruge teknologi og videnskab til at formidle lyd og musik. I forbindelse med udviklingen af HdM blev en række forskningsinstitutioner inddraget, og fokus er på interaktivitet og på at skabe en følelsesmæssig oplevelse af lyd og musik. HdM har en række forskellige afdelinger: En udstilling dedikeret Wiens Filharmoniske Orkester, hvor en del formidles på traditionel måde, mens en anden del formidles via et interaktivt terningespil, hvor man kan kaste terninger, som via en computer oversættes til noder. På denne måde kan man komponere sin egen vals ved at lade tilfældet råde En udstilling er dedikeret lyd, og her kan den besøgende opleve og lege med lyd via touch screen, traditionelle instrumenter og lydinstallationer En hel etage er dedikeret de gamle mestre; her er fokus igen på mere traditionel formidling, men dog med brug af ny teknologi i form af touch screens, lyttestationer og mulighed for at få yderligere information via en håndholdt computer. Det er også her, at man finder det virtuelle orkester, hvor man kan øve sig i at dirigere til orkestrets applaus eller fortrydelse (afhængig af ens kompetencer). Endelig er der en installation af såkaldte hyper-instrumenter, som er udviklet i samarbejde med The M.I.T. Media Lab i Boston, USA. Her har alle mulighed for at spille uanset musisk eller teknologisk kunnen. Installationen afsluttes med The Future Music Blender, hvor alle de lyde, der skabes i The Brain Opera kan manipuleres yderligere. It s rolle i oplevelsesøkonomien 13

16 HdMs absolutte styrke er overraskelsesfaktoren, idet man årligt gennemfører undersøgelser blandt de besøgende, og 95 % svarer, at de har været meget positivt overraskede over stedets indhold. Teknologien bruges til at skabe unikke oplevelser, der ikke findes andre steder, fordi oplevelserne udvikles specifikt til HdM. En svaghed i konceptet er dog, at hele museet er bygget op omkring en permanent udstilling. Der er ikke skiftende udstillinger, hvilket betyder, at hjemmemarkedet i sagens natur hurtigt mættes. Da HdM er afhængig af hele tiden at kunne tiltrække nye besøgende, er man således også afhængig af at forny udstillingen i takt med, at teknologien skaber nye muligheder for ikke at komme til at fremstå som gammeldags. HdM har dog indtil videre, formået at imødekomme denne svaghed. Antallet af besøgende udvikler sig positivt, og HdMs nye investor planlægger at øge investeringen og derigennem skabe økonomisk mulighed for at udvikle nye attraktioner og samtidig styrke markedsføringen. Markedsføring HdM markedsføres i høj grad overfor turister og museet har etableret et tæt samarbejde med adskillige turoperatører for at sikre sig en andel af turismen. På denne måde kan HdM fortsat holde besøgstallet oppe, selvom andelen af lokale besøgende på museet er faldet siden museets første sæsoner. HdM har også en meget aktiv skoletjeneste, og der udvikles en række produkter målrettet børn, som er meget populære. Endelig forsøger HdM at udnytte mulighederne for at samarbejde med virksomheder, men museets fysiske rammer sætter nogle begrænsninger for dette. HdM tilhører en ny type museer, hvor fokus er på at skabe oplevelser, underholde og informere på en måde, hvor interaktivitet er i højsædet. Klassiske museer med billedkunst vil stadigvæk være efterspurgte, men HdM oplever at de får meget positiv feedback fra deres gæster og forventer øget efterspørgsel på teknologisk understøttede oplevelser i fremtiden. Dette stiller dog også nogle krav, idet det ikke er alle besøgende, der har den nødvendige teknologiske viden til at kunne få det fulde udbytte af museets mange tilbud. I erkendelse af dette planlægger HdM at ansætte et antal infotrainers, der aktivt skal hjælpe folk til at bruge teknologien. Potentialer og barrierer HdM ser et stort potentiale i den stadige udvikling af nye, teknologiske muligheder for formidling af musik og lyd. Museet udvikler sine attraktioner i tæt samarbejde med forskningsinstitutioner, men har også en enkelt privat virksomhed som leverandør. Denne virksomhed Checkpoint Media har baseret sin forretning delvist på at være leverandør til HdM, som også har et positivt samarbejde med pladeselskabet Universal, der producerer en række kvalitetsudgivelser af klassisk musik indspillet under HdMs navn. Disse Cd er sælges i HdMs egen forretning og genererer i sig selv et overskud. Den altoverskyggende barriere for HdM har været den første ejers Wiener Städtische Versicherung - manglende interesse i at bruge stedet aktivt. HdM er, som nævnt, etableret i et samarbejde mellem Wiener Städtische Versicherung og Siemens og førstnævnte købte Siemens ud i Siden etableringen af HdM er der ikke blevet investeret yderligere i stedet og det store problem har været markedsføring. Denne barriere håber HdM overvindes med den nye ejer. It s rolle i oplevelsesøkonomien 14

17 I Haus der Musik s Brain Opera indgår gæsten blandt mange andre interaktive oplevelser i en installation, hvor man komponerer musik i fællesskab med de øvrige museumsgæster. Vækst Som nævnt indledningsvist oplever HdM en stigning i antallet af besøgende. Efter det første års høje besøgstal og faldet året efter er museets besøgstal støt stigende. Men i og med, at HdM ikke har skiftende udstillinger, er man afhængig af hele tiden at kunne tiltrække nye besøgsgrupper typisk i form af turister. Dette betyder, at man ikke har så mange genbesøgende, hvilket, som nævnt, er en indbygget svaghed i konceptet. Derfor er der ingen tvivl om, at it-baserede oplevelser i dette tilfælde både er en styrke, men også skaber udfordringer. Enten skal man hele tiden aktivt markedsføre sig overfor nye målgrupper, da folk typisk kun besøger denne type attraktion én enkelt gang, eller også skal man investere flere midler i at skabe skiftende udstillinger og udvikle de eksisterende Bruun Rasmussen møbler på auktion Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S Bredgade København K Etableringsår 1948 Hovedtal i kr Vækst (02-03) Bruttoavance N/A N/A 7 % Resultat N/A N/A N/A Egenkapital N/A N/A -19 % Samlet balance N/A N/A 13 % Antal ansatte N/A 16 Forretningsidé Bruun Rasmussens Kunstauktioner (BR) er en gammel og anerkendt mæglervirksomhed, hvad angår kunst og antikviteter. BRs forretningsidé er, basalt set, troværdig formidling og salg af kunst og antikviteter af høj kvalitet og til en relativt høj pris. 95 % af varerne er unika og altså eksklusive produkter, der stiller særlige krav til formidling, håndtering og salg. BRs forretningsmodel indebærer bl.a., at virksomheden har, og fortsat udvikler, sin position som kunst- og antikvitetseksperter, hvilket giver BR en unik markedsposition og høj troværdighed. Det vurderes, at BR har omkring 80 % af det danske marked for handel af kunst og antikviteter på auktion It s rolle i oplevelsesøkonomien 15

18 Bruun Rasmussens Kunstaktioner fås også i en virtuel udgave med hammerslag fire gange om ugen. BR er i gang med at udvide sin forretning og skabe vækst først via opkøb af auktionshuse i Danmark og nu via en markant satsning på online-auktioner. Dermed udvides markedet i Danmark med salg af lidt billigere produkter af høj kvalitet og service på online-auktioner. BR udvikler forretningen med en 2-brand-strategi, hvor der fortsat satses på de meget eksklusive offline-auktioner samtidig med, at kundegrundlaget udvides med fokus på lidt billigere produkter på onlineauktioner. Centralt for BR er fortsat den høje troværdighed, hvilket skabes gennem høj service og kvalitet. Eller med andre ord, at alle varer fortsat vurderes, beskrives, katalogiseres og fremvises af eksperter og ikke af sælgerne selv, som det er tilfældet på mange, mere typiske online-auktionsvirksomheder. Samtidig giver den nye forretningsstrategi mulighed for at skærpe differentieringen i produktet og skabe meget eksklusive offline-auktioner og samtidig dække markedet for mere almindelige kunst- og antikvitetsgenstande til en lavere pris. Online-auktionerne hos BR iscenesættes fortsat som rigtige auktioner, dvs. varerne kan søges og købes som enkeltvarer, men vil altid også være del af et auktionstema (indbo, sølv, smykker, moderne malerier mm.) Onlineauktionerne holdes på faste dage og med hammerslag fra kl. 20, hvilket er med til at skabe et attraktivt, virtuelt oplevelsesrum. Endelig er varerne på online-auktionerne beskrevet og vist i høj kvalitet. Der er indbygget særlige oplevelseselementer i visningen af kunstværker og antikviteter med højt opløselige billeder med zoomfunktioner. Konkurrencen kommer primært fra online-auktionshuse, der forsøger at øge service og kvalitet i salget og dermed den gennemsnitlige hammerslagspris. Disse konkurrenter vil aldrig komme til at true BR på det eksklusive marked for kunst og antikviteter, men kan få indflydelse på realiseringen af BR s online-satsning. Effekt af arbejdet med it -baserede oplevelser Online-auktionerne hos BR er igangsat i efteråret 2004, men vurderes allerede at have haft stor betydning for BR. Nogle af de allerede realiserede samt vurderede effekter på kort sigt er: En stigning i antallet af kunder på omkring 30 % En fordobling i antallet af besøg på websitet Færre offline-auktioner, men til gengæld mere eksklusive auktioner, der i endnu højere grad bliver til markante begivenheder, som igen er med til at synliggøre BR Flere auktioner (næsten dagligt) i modsætning til tidligere, hvor der var ca. én auktion om måneden. BR er dermed blevet en auktionsfabrik med langt højere vareomsætning og bredere sortiment It s rolle i oplevelsesøkonomien 16

19 Reduktion i omkostninger til mere traditionel markedsføring (kataloger) og reduceret tidsforbrug til de store månedlige auktioner Online-auktionerne har ført til en klar effektivisering af forretningen, og har bidraget til en allerede igangsat, professionalisering af forretningsgange Omkostningsreduktionen har ført til en klar effektivisering af forretningen og bidraget til en allerede igangsat professionalisering af forretningsgange. Tendenser og barrierer Online-auktionsmarkedet vil forsat udvikle sig positivt og vil få mulighed for at inddrage nye oplevelseselementer i auktionsoplevelsen på nettet. Eksempelvis streaming af traditionelle auktioner og dermed en øget følelse af tilstedeværelse på selve auktionen. Udfordringen er dog først og fremmest af teknologisk karakter, idet det kræver høj hastighed at følge med i og interagere med auktionen (dvs. afgive bud). En af de væsentligste barrierer for øget online-handel er af lovgivningsmæssig karakter, idet købeloven gælder ved e-handel, når den (brugte) vare ikke er beset. Der er dermed fortrydelsesret på varekøb af denne karakter i modsætning til den traditionelle auktion, hvor varen er købt som beset ved hammerslaget Andre eksempler De følgende korte præsentationer illustrerer andre virksomheder med omtrent samme profil på koblingen mellem it og oplevelser som de to ovenstående cases: Dansk Tipstjeneste A/S spil på nettet Etableringsland og -år: Danmark 1948 Antal ansatte: 228 Omsætning 2003: mio. kr. Stigning i omsætning (02-03): 14 % Dansk Tipstjeneste har siden 1949 tilbudt danskerne oplevelser og underholdning i form af spil. Tipstjenesten tilbyder mange forskellige spil, der overordnet opdeles i henholdsvis viden- og heldspil. Videnspillene er alle sportsspillene, mens heldspillene er spil, som eksempelvis Lotto. Siden 2002 har Dansk Tipstjeneste brugt it til at sælge deres spil, og i dag kan alle spil spilles både på nettet og nede i kiosken. Tipstjenestens spil finansierer en bred vifte af kulturelle og almennyttige formål men virksomheden opfattes i nærværende rapport som et eksempel på itbaserede oplevelser, fordi it bruges aktivt til at sælge den oplevelse, der er virksomhedens kerneprodukt. Se mere på It s rolle i oplevelsesøkonomien 17

20 Mols Bjerge - audioguide Etableringsland og -år: anmark 2004 Antal ansatte: N/A Omsætning 2004: N/A Stigning i omsætning (03-04): N/A I Mols Bjerge og på Kalø har man oprettet en audioguide, hvor ideen er, at den besøgende på 20 forskellige udvalgte natur- og kulturpunkter i landskabet finder kulturoplevelse, man står midt i. Projektet viser, hvordan it kan bruges til at understøtte en eksisterende oplevelse, hvor man normalt ville bruge enten en guide eller plancher med information. Audioguide har kørt siden efteråret 2004 og kører som pilotprojekt frem til sommeren 2005, men ordningen er allerede nu meget populær. Se mere på Danmarks Radio Send SMS til dit TV-program Etableringsland og -år: Danmark 1925 Antal ansatte: Omsætning 2003: mio. kr. Stigning i omsætning (02-03): 4 % Danmarks Radios ungdomsprogram Boogie bruger it til at skabe interaktive oplevelser for deres seere. Programmet sendes live fem dage om ugen fra studier i Århus og København og indeholder musik, reportager, interview og konkurrencer. Tv er i sig selv en oplevelse, men Boogie bruger it til at skabe en ny type oplevelse i forbindelse med kerneproduktet, som er underholdning. Boogie markedsfører sig således specifikt på, at seeren har mulighed for at blive set og hørt i programmet ved at sende kommentarer via SMS. Boogie har kørt i nogle år og har været banebrydende inden for interaktivt Tv i Danmark. Se mere på LEGO fra klodser til robotteknologi Etableringsland og -år Danmark 1932 Antal ansatte: Omsætning 2003: mio. kr. Stigning i omsætning (03-04): - 26 % I 1990'erne introducerede LEGO mere intelligente legetøjsprodukter i samarbejde med MT. Ved at integrere robotteknologi med LEGO byggesystemet har LEGO MINDSTORMS gjort det muligt for børn at skabe og programmere intelligente LEGO modeller. Filosofien om, at børn selv skal kunne give legetøj adfærd, har siden hen skabt grobund for udviklingen af LEGO produkter som LEGO MyBot og LEGO Spybotics. LEGO har videreudviklet et klassisk og enkelt legetøjsprodukt med intelligente teknologiløsninger i takt med efterspørgsel på mere interaktivt legetøj. Teknologierne har gjort det muligt at skabe helt nye universer for og en ny iscenesættelse af LEGO klodserne, ligesom der er skabt nye, webbaserede fællesskaber for brugerne af de intelligente LEGO produkter. Se mere på It s rolle i oplevelsesøkonomien 18

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller E-tailhandel E-tailhandel beskriver situationen, hvor detailhandleren sælger sine fysiske og evt. digitale varer i mindre mængder til den endelige forbruger via en Internetbutik. Hvad foregår der her?

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere