4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen"

Transkript

1 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

2 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN Layout: Brandstifter as, Fotograf: KAT Studio Miljø: Sejs Skole, Silkeborg Oplag: stk. Tryk: Chronografisk

3

4 4 Tillykke med stillingen som skolebibliotekar Vi ved, at du nu bevæger dig ind på en udfordrende, perspektivrig og spændende del af skolens samlede undervisningsvirksomhed. I en årrække har skolens bibliotek eller pædagogiske læringscenter udviklet sig fra at være en bogsamling til at være et fleksibelt og dynamisk læringsmiljø: det sted, hvor læringens veje krydses mellem digital og printet information samt information i og udenfor skolen et center for undersøgelse, opdagelse, kreativitet og innovation. Educational Leadership, Dette materiale er udviklet direkte til dig, der står for at skulle erobre dig et ståsted i denne centrale del af skolen. Vi ved, at du bliver stillet over for mange nye begreber og skal tilegne dig viden om og færdigheder i de arbejdsprocesser, som på din skole er skolebiblioteket. Vi har derfor tilrettelagt denne pakke, således at du med den og med den uundværlige støtte fra dine kolleger kan åbne døren til det pædagogiske læringscenters virksomhed. Startpakke til den nye skolebibliotekar består af: Denne Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen, som er en introduktion til opgaver og aktiviteter på det pædagogiske læringscenter. En specifik vejledning til brug af Dantek Biblio- Matik i de daglige opgaver: KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik. Et minikursus med en Dantek-supporter direkte ved din egen skærm ring til Dantek Support på tlf og aftal et tidspunkt. Adgang til netudgaven af Dantek BiblioMatiks brugermanual, hvis du vil dykke længere ned i en problemstilling. Læsevejledning Danteks håndsrækning til den nye skolebibliotekar skal hjælpe dig til hurtigt at få et sikkert ståsted i dit nye arbejde på biblioteket. Den indeholder derfor både en introduktion til, hvordan du bruger Dantek BiblioMatik, og mere generel information om en række andre væsentlige aspekter ved biblioteksarbejdet. Noget kender du sikkert i forvejen, andet er måske helt nyt. Vi har lagt vægt på, at du hurtigt skal kunne udføre dagligdags opgaver med Dantek BiblioMatik, samt at du hurtigt får den nødvendige viden, som sætter dig i stand til at bidrage på læringsstedet. Konkret vil vi foreslå dig: 1. At læse denne introduktion evt. kombineret med instruktionsvideoerne på Danteks hjemmeside. Du vil møde henvisninger til relevante instruktionsvideoer i infobokse rundt om på siderne. 2. Dernæst kan du støttet af KvikGuiden gå i gang med Dantek BiblioMatik. I KvikGuiden vil du også finde infobokse med henvisninger til instruktionsvideoer samt de relevante kapitler i brugermanualen til Dantek BiblioMatik. Håndsrækningen er for størstedelens vedkommende samlet og skrevet af Mads K. Petersen, men stort set alle medarbejdere i Dantek har medvirket med ideer og viden, og desuden har vi haft glæde af skolebibliotekskonsulent Hans-Christian Uths viden og erfaring på området. Som alle produkter fra Dantek er også denne håndsrækning under stadig evaluering og dermed udvikling. Vi vil være meget taknemlige, hvis du vil give os din personlige evaluering af materialet. Det kan ske direkte til Mads på eller tlf

5 5 Danteks håndsrækning til den nye skolebibliotekar skal hjælpe dig til hurtigt at få et sikkert ståsted i dit nye arbejde på biblioteket. Ordet bibliotek stammer fra græsk og kan deles i to: Biblion og theke. Biblion har tre betydninger: En bogrulle, et litterært værk og et større afsnit eller et kapitel. Theke betyder et skrin eller et rum til opbevaring, for eksempel et smykkeskrin eller en grav. Samlet betyder Bibliotheca på latin både et sted til opbevaring af bøger og en liste over bøger. Benjamin Krasnik

6 Indholdsfortegnelse BIBLIOTEKSLØSNINGEN EN OMFATTENDE VÆRKTØJSKASSE Dantek BiblioMatik Sådan fungerer Dantek BiblioMatik Afdelingsstruktur Lånergruppe Udlånstidsgruppe Fleksibilitet og låneregler Tilpasning ønsker og behov Materialeregistrering Den bibliografiske post oprettes Oprettelse af ny post med lokalt faustnummer Hovedposter og bindposter Bibliografisk post > dokument < materialenummer Materialenummer SØG, OG DU SKAL FINDE! Søgning med Dantek BiblioMatik Fritekstsøgning Emneord Klassifikation DK5 Lix, let og RR Reservation og booking SUPPORT OG HJÆLP Support Vejledning og instruktion Kurser i Dantek BiblioMatik Øvrige kursusaktiviteter FAQ typiske problemer SKOLEBIBLIOTEKET ORGANISERING Kommunen Skolebibliotekskonsulenten Skolebestyrelsen Ret til uddannelse Interesseorganisationer

7 BIBLIOTEKSVERDENEN ISBN og pligtaflevering Nationalbibliografien, DanBib-basen og faust Biblioteksafgiften og Copydan DET DAGLIGE VIRKE PÅ BIBLIOTEKET Skolens pædagogiske læringscenter Kerneydelser Materialevalg - indkøb af materialer Ugefortegnelsen Beslutningsstøtte Leverandører og forlag Dantek MaterialeValg Kassation Indberetning til Undervisningsministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteks- og materialekundskab ET PAR IDEER TIL ARRANGEMENTER OG TILTAG PÅ BIBLIOTEKET Boganmeldelser Forfatterbesøg Hjemmeside Lektiecafé Resursepersoner Årsplanlægning

8 8 Biblioteksløsningen en omfattende værktøjskasse Det er lidt af en opgave at holde styr på alle materialetyper, vide hvad der må lånes af hvem og i hvor lang tid, sørge for rykkerbreve og ikke mindst kunne hjælpe elever og lærere frem til de rette materialer. Det er netop derfor, at biblioteket har en fuldt udbygget biblioteksløsning, som, ud over at understøtte det pædagogiske arbejde, hjælper dig med at drive biblioteket, løse de administrative opgaver, give lånerne mulighed for selvbetjening og sikre let adgang til reservation og information om materialerne. Det handler om at frigive din tid til pædagogiske opgaver og lade biblioteksløsningen tage sig af resten. TIP Benytter skolen ElevIntra, er det muligt for eleverne at se deres lånerstatus direkte her. Læs mere om dette i manualen til Dantek ElevWeb. Den finder du her: Dantek BiblioMatik Din biblioteksløsning hedder Dantek BiblioMatik og er specielt udviklet til at imødekomme skolebibliotekets behov. Dantek BiblioMatik har to forskellige ansigter. For elever og lærere findes en webbaseret tilgang Dantek ElevWeb den kan tilgås fra alle computere med en internetforbindelse. Her kan elever og lærere søge i samlingen, se deres udlånsstatus og evt. reservere og booke materialer. Skolebibliotekarerne har i modsætning til lånerne adgang til selve Dantek BiblioMatik med dets udvidede søgefunktioner og administrative værktøjer. Denne adgang kan ske via udvalgte computere (arbejdsstationer) opstillet på biblioteket. Vha. et såkaldt fjernskrivebord får man adgang til en server, hvorpå Dantek BiblioMatik afvikles. At systemet afvikles på en server, som Dantek driver, frem for på bibliotekets egen computer, giver jer en række fordele fx skal I hverken tænke på opdateringer eller sikkerhedskopier. Eleverne og lærerne kan selv søge i samlingen, se deres udlånsstatus og evt. reservere og booke materialer.

9 9 VIDEO Du kan se en instruktionsvideo med en kort introduktion til Dantek BiblioMatik på: Det der sker, når du logger på fjernskrivebordet, er i princippet, at du fjernstyrer den server, der afvikler bibliotekssystemet. Din skærm virker som en form for fjernsyn, der transmitterer serverens skærmbillede. Du kan zappe frem og tilbage mellem din egen computers skærmbillede og serverens ved at minimere og maksimere vinduet. Dantek BiblioMatik - programmerne Når du logger på fjernskrivebordet, bliver du, ud over et godt tip, mødt af et vindue med genveje til de programmer, Dantek BiblioMatik består af. Skolebibliotekarens forskellige arbejdsopgaver modsvares hver især af et program, hvilket afspejles i programnavnene: Lånerregistrering, Udlånsskranke, Oprydningsskranke osv. Du kan have flere programmer åbne på samme tid og kan derfor hurtigt skifte mellem de forskellige arbejdsopgaver det sparer tid eller du kan nøjes med kun at have tilgang til de funktioner, der er relevante i situationen. Udlånsskranke Udlån og aflevering For at lave udlån, aflevere og forny lån eller ændre opsætning af lånetider skal du benytte Udlånsskranke. Her kan du også se status for låneren kaldt Låneregenskaber. For at foretage et udlån skal du bruge lånerens stregkode og bogens stregkode (materialenummer). Lånerens stregkode vil du typisk finde i en lånermappe, der er placeret ved jeres udlånsskranke. Bogens stregkode er placeret på bagsiden, enten oven på den såkaldte ISBN-stregkode eller ved siden af. Når du skanner lånerens og bogens stregkode, knyttes der en forbindelse, og udlånet registreres med den udlånstid, der i forvejen er opsat i systemet gældende for dette materiale og denne låner. For at afslutte lånet kan du skanne et nyt lånernummer, skanne afslut ekspedition-stregkoden eller klikke på lynet i værktøjslinjen. For at aflevere skal du skanne bogens materialenummer programmet finder automatisk låneren. Afleveringen registreres, når du skanner den næste bog. Hvis der ikke skal afleveres flere bøger, registreres afleveringen ved at klikke på lynet i programmets værktøjslinje. Er det større mængder materialer, der skal afleveres, er det mere hensigtsmæssigt at benytte programmet Oprydningsskranke. Oprydningsskranke Oprydningsskranke Skal du aflevere mange bøger er Oprydningsskranke velegnet. Så snart du har skannet bogens stregkode, er materialet registreret afleveret. Samtidig får du besked om, hvor materialet skal opstilles. I Oprydningsskranke kan du også se, hvilke bøger du skal placere på bibliotekets reservationshylde, eller hvilke der skal nedtages igen, fordi de ikke er blevet hentet. Det ses under menupunktet Funktioner.

10 10 Selvbetjeningsskranke Lånernes selvbetjening Ofte vil der på biblioteket være opsat en selvbetjeningsskranke. Her kan elever og lærere selv vha. af skanner, stregkodemenu og instruktioner på skærmen foretage udlån og aflevering. Computeren har forbindelse til fjernskrivebordet, og programmet Selvbetjeningsskranke er startet. Når du starter Selvbetjeningsskranke låses computeren, så man undgår, at pilfingre laver ulykker. Du skal derfor indtaste en kode eller skanne en bestemt stregkode for at låse computeren op igen. Se brugermanualens kap. 5 eller KvikGuiden for flere oplysninger. Ved selvbetjeningsskranken skal lånernes stregkodenumre være tilgængelige. Selvbetjeningen kan også benyttes med krav om PIN-kode. Skolebibliotekarens Portal Søgning Søgning efter bøger foregår i Skolebibliotekarens Portal. Her kan man foretage fritekstsøgning, der er en ganske simpel søgeform, eller søge direkte på forfatter, titel eller emne. Det er også muligt at lave såkaldte kommandosøgninger (CCL-søgning) det forudsætter dog lidt mere viden. Det er også i Skolebibliotekarens Portal, du kan reservere materialer og booke klassesæt. Lånerregistrering Administration af låneroplysninger Kommer der nye elever til, eller flytter elever klasser, skal du benytte Lånerregistrering. Her kan du oprette nye lånere i systemet, ændre på oplysninger om låneren og i det hele taget administrere låner- og klassestrukturen. VIDEO Se instruktionsvideo om at slette lånere på: Materialevedligeholdelse Administration af bibliotekssamlingen Skal du registrere nye materialer, ændre udlånstid eller opstillingsoplysning, skal du benytte Materialevedligeholdelse. For at et materiale kan udlånes, skal det tilknyttes en afdeling (bestemmer materialets opstilling) og en udlånssamling (bestemmer materialets udlånstid). Forskellige eksemplarer af den samme bog, kan sagtens være opstillet forskellige steder og have forskellige udlånstider det styres alt sammen i Materialevedligeholdelse.

11 11 Sådan fungerer Dantek BiblioMatik Scenarioet, du møder i Dantek BiblioMatik, skal afspejle jeres virkelighed på skolen og biblioteket. Det vil sige, at bibliotekets fysiske struktur og skolens inddeling af elever i klasser og hold skal kunne genfindes i Dantek BiblioMatik. For at sikre dette skal Dantek BiblioMatik have beskrevet, hvordan jeres virkelighed ser ud. Det gøres ved at opstille tre forskellige grupperinger. Den ene beskriver bibliotekets fysiske struktur, den anden beskriver skolens klasse- og holdstruktur og den tredje beskriver materialernes tilhørsforhold til lånetider- og typer. Afdelingsstruktur Afdelingsstrukturen afspejler bibliotekssamlingens fysiske opbygning. Man har en række overgrupper, der kan deles i undergrupper. Eksempler på overgrupper er Skolebiblioteket, Faglokaler, Klassesæt etc. Disse kan så være delt ind i undergrupper som fx Faglitteratur, Skønlitteratur, Billedbøger etc., men det afhænger jo helt af, hvordan I har opbygget jeres bibliotek, og hvor jeres bøger er opstillet. Hvis din skole er en del af en fælleskommunal løsning, vil der optræde yderligere et niveau i træstrukturen et filialniveau, der omfatter alle skoler og evt. kommunens pædagogiske central eller lign. Du kan oprette og fjerne afdelinger med programmet Afdelinger. Det finder du i mappen Administrative værktøjer. Lånergruppe Alle bibliotekets lånere skal være tilknyttet en lånergruppe. Lånergrupperne afspejler skolens inddeling i klasser og hold. Der oprettes selvfølgelig også en lånergruppe til lærere. En låner kan godt være tilknyttet flere grupper. Fx sin klasse og et franskhold. Du kan fjerne og tilføje klasser og hold i programmet Lånerregistrering.

12 12 Udlånstidsgruppe Alle bibliotekets materialer skal være tilmeldt en udlånstidsgruppe, som modsvarer de forskellige udlånstyper, I har på skolen. På samme måde som låneren tilhører en lånergruppe, tilhører materialet en udlånstidsgruppe. Typisk vil der være to overordnede grupper: Langtidslån og Almindelig udlånstid, som hver især indeholder en række lånetidsgrupper. Der skal også være en udlånstidsgruppe til materialer, som ikke må udlånes den kan hedde Ikke til udlån. Du kan tilføje og fjerne lånegrupper i programmet Materialevedligeholdelse se brugermanualens kap. 2. To eksemplarer, der fysisk står ved siden af hinanden og dermed tilhører samme afdeling, kan godt være tilmeldt hver sin lånetidsgruppe. Så kan det ene eksemplar være til normalt udlån, mens det andet kun må bruges på biblioteket. OBS! Det er ikke nok bare at oprette en ny lånetidsgruppe og kalde den fx Udlån 5 dage. Før dette 5-dages udlån træder i kraft, skal du opsætte en regel, der definerer, at for materialer tilhørende Udlån 5 dage er udlånstiden fem dage. Det gør du i programmet Udlånsskranke under Funktioner > Cirkulationsperioder og afleveringsdatoer. Læs mere i næste afsnit.

13 13 Fleksibilitet og låneregler Dantek BiblioMatik giver skolebiblioteket ubegrænset fleksibilitet til at opstille udlånsregler, der imødekommer ethvert tænkeligt behov. Det gøres ved at opsætte regler, der aktiveres, når en bestemt lånergruppe kombineres med en bestemt udlånstidsgruppe. Med andre ord: Når du foretager et udlån, og Dantek BiblioMatik knytter forbindelsen mellem materiale og låner, undersøges, hvilken lånetidsgruppe eksemplaret tilhører, og hvilken lånergruppe låneren tilhører. Afhængig af den regel, der er knyttet til kombinationen af disse grupper, bestemmer Dantek BiblioMatik nu udlånstiden, som registreres. Det kan også være, at en låner fra den pågældende lånergruppe slet ikke har lov til at låne materialer tilmeldt denne lånetidsgruppe. I den situation blokerer Dantek BiblioMatik naturligvis for udlånet. Du kan skræddersy regler, så de præcis modsvarer jeres unikke behov: Udlånstiden for elever i børnehaveklasse og 1. klasse er kun en uge, for andre elever 14 dage og for lærere en måned. Meget populære bøger kan kun lånes en uge Bøger, der ellers ikke er til hjemlån, kan lånes af lærere. Regler som de ovenstående kan du opsætte i programmet Udlånskranke. Vælg Funktioner > Cirkulationsperioder og afleveringsdatoer. I brugermanualens kap. 3 om Udlånsskranke, kan du lære mere om dette emne. I forbindelse med opsætning af regler er det vigtigt at huske, at der skal findes en gruppe til de lånere eller materialer, som reglerne skal gælde. Hvis vikarer fx kun skal have begrænsede lånemuligheder, skal der findes en lånergruppe, der kun omfatter vikarer. Eller hvis elever ikke må kunne låne cd er, skal der være en lånetidsgruppe, der kun omfatter cd er. En sådan regel indebærer altid kombinationen af en lånetidsgruppe og en lånergrupper. Tilpasning ønsker og behov Dantek BiblioMatiks tilpasningsevne til bibliotekets særlige profil og behov er næsten ubegrænset, og der findes mange andre muligheder for indstillinger og regler end de ovenfor beskrevne. Disse kræver dog en lidt større indsigt og sættes som regel op af Dantek Support. Hvis du har konkrete ønsker, eller der opstår et behov, er du meget velkommen til at kontakte Ilse eller Heidi i supporten og få en snak om mulighederne.

14 14 Materialeregistrering Et af skolebibliotekets succeskriterier er udlånsaktiviteten bibliotekets samling skal ud og arbejde hos elever og lærere og ikke samle støv på hylderne. Man kan derfor som skolebibliotekar godt se sin samling som en investering, der skal forrentes bedst muligt og det gør den, når den bliver brugt. For at sikre en så høj udlånsrate som muligt er der grundlæggende to elementer, der skal fungere optimalt. For det første skal der være styr på materialerne du skal kende deres placering, kunne finde låneren og rykke ved overskredne lånetider. Alt dette kan Dantek BiblioMatik fortælle dig, fordi hvert eneste materialeeksemplar i bibliotekssamlingen ved registrering udstyres med en stregkode med et unikt materialenummer. Materialenummeret fungerer som bogens cpr-nummer, som alle informationer om udlån, opstilling og udlånstidsgruppe er knyttet til. For det andet skal det være let og effektivt at søge i biblioteksbasen, så du og skolens lærere og elever kan finde de relevante materialer, der kan understøtte læring og læselyst. En væsentlig forudsætning herfor er, at materialerne er udførligt beskrevet i biblioteksbasen, så der findes konkret information, der kan matche en søgning. Til dette formål benytter Dantek BiblioMatik bibliografiske poster. Når et materiale skal registreres, kræves altså to ting: et materialenummer og en bibliografisk post. VIDEO Se instruktionsvideo om registrering af nye materialer på: Bibliotekets samling skal ud og arbejde hos elever og lærere og ikke samle støv på hylderne.

15 15 INFO Det kan variere fra kommune til kommune, om den enkelte skole selv kan downloade poster, eller om kommunens bibliotekskontor eller pædagogiske central tager sig af denne opgave. Det kræver, at man har programmet Dantek Download Center installeret for at kunne hente poster i DanBib. Den bibliografiske post oprettes Tidligere, når en ny bog skulle registreres, brugte skolebibliotekaren megen tid på at indtaste bare de mest basale informationer til den bibliografiske post. Nu kan Dantek BiblioMatik klare det på et øjeblik. Vha. Dantek Download Center oprettes der forbindelse til DanBib-basen, som bl.a. indeholder alle udgivelser i Danmark, og herfra downloades titlens komplette katalogpost med alle ønskelige bibliografiske data. I programmet Materialevedligeholdelse skanner eller indtaster du det nye eksemplars ISBN dette er påtrykt som stregkode på bogens bagside og kan også ses i bogens kolofon. Hvis titlen ikke allerede findes i bibliotekets database, downloades den bibliografiske post automatisk fra DanBib-basen. Oprettelse af ny post med lokalt faustnummer Hvis dit skolebibliotek ikke har Dantek Download Center, vil du i stedet blive tilbudt at oprette en ny post med et lokalt faust-nummer. Enhver titel bliver ved dens oprettelse i Nationalbibliografien udstyret med et unikt 8-cifret nummer, der kaldes et faust-nummer (Folkebibliotekernes AUtomatiseringsSyTem). Dantek BiblioMatik bruger faustnummeret som den bibliografiske posts ID-nummer i din biblioteksbase. Et lokalt faust-nummer betyder, at Dantek BiblioMatik, da det ikke har adgang til det officielle, selv tildeler titlen et faust-nummer. Du kan let genkende et lokalt faust-nummer det begynder altid med et 9-tal. Når du selv opretter en post, er du også nødsaget til selv at indtaste de nødvendige informationer om værket. Hovedposter og bindposter Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellige slags bibliografiske poster afhængig af værkets karakter. Hvis det drejer sig om et flerbindsværk, fx Lademanns Leksikon, Ordbog over det danske Sprog og mange undervisningssystemer, kan der være to relevante poster til den titel, du vil registrere en hovedpost og en bindpost. Hovedposten indeholder oplysninger om det samlede værk, dvs. generelle oplysninger og henvisninger til de bind, der udgør flerbindsværket. En hovedpost henviser ikke til et fysisk eksemplar, men til en abstraktion et samleværk, der består af en række bind. Disse bind har så hver især en tilhørende bindpost, som indeholder information om det konkrete bind. Du kan IKKE registrere nye materialer på en hovedpost, da den jo ikke repræsenterer et fysisk eksemplar. I programmet Materialevedligeholdelse er hovedposter markeret med et hvidt kartotekskort og bindposter med et gråt.

16 16 Bibliografisk post > dokument < materialenummer For at skabe forbindelsen mellem det konkrete eksemplar og den bibliografiske post opretter Dantek BiblioMatik et mellemled et såkaldt dokument. Det holder styr på de administrative data, der genereres i Dantek BiblioMatik. Og det er til dette dokument, det nye eksemplar skal knyttes. Du kan godt oprette flere dokumenter til én bibliografisk post det kan være nyttigt til fx registrering af tidsskrifter. Læs mere om det i brugermanualens kap. 2 om Materialevedligeholdelse. Bindpost med dokument og tilknyttet eksemplarer. Materialenummer Sidste element i registreringen er påsætning og skanning af materialenummeret, som jo er bogens cpr-nummer. Før du skanner stregkoden, skal du vælge, hvor eksemplaret skal opstilles, og hvilken udlånstidsgruppe det skal tilmeldes. Det gør du ved at sætte flueben ud for den ønskede afdeling og lånetidsgruppe. Når du afslutningsvis skanner materialenummeret registreres det nye eksemplar i biblioteksbasen, og det er nu klar til udlån.

17 17 Søg, og du skal finde! VIDEO Ønsker du at vide mere om CCL-søgning, kan du se en instruktions-video på: Søgning med Dantek BiblioMatik En af skolebibliotekarens fornemste opgaver er at finde det materiale elever og lånere efterspørger. Programmet Skolebibliotekarens Portal er dit stærke søgeværktøj. Det kan godt betale sig at investere lidt tid i brugermanualen for at lære de forskellige søgemetoder nærmere at kende. Elever og lærere kan lave søgninger vha. Dantek ElevWeb, som kan tilgås fra alle computere med en internetforbindelse. Her omtales kort nogle begreber, der er gode at kende, i forbindelse med søgning: Fritekstsøgning Ved en fritekstsøgning forstås en søgning, hvor du ikke nærmere specificerer, hvilke dele af den bibliografiske post der skal søges i. En fritekstsøgning søger ikke i alle oplysninger, men kun i titler, forfatternavne og medvirkende, alle typer emneord samt alle typer indholdsnoter. Den indholdsbeskrivende note i den bibliografiske post beskriver, som navnet antyder, bogens indhold, nævner hovedpersonernes navne og har et ganske kort handlingsreferat. Du kan med fordel benytte en såkaldt trunkering med spørgsmålstegn, fx hest? Så vil Dantek BiblioMatik søge efter alle ord, der begynder med hest (uden trunkering ville der kun søges på hest) og vil dermed finde poster indeholdende ord som fx hestesport, hestevæddeløb etc. Emneord Et emneord kan vidne om bogens tema, geografiske scene, dens målgruppe, dens undervisningsbrug og lign. I Dantek BiblioMatik kan du i den bibliografiske post støde på to grupper af emneord den ene leveret af DBC (firmaet, der har ansvaret for driften af Nationalbibliografien) og den anden af Dantek. Danteks pædagogiske emneord supplerer DBC s og er specielt rettet mod skolebrug eksempler på Danteks emneord er oplæsning 6-7. klasse, døden, frilæsning 5. klasse, sjove bøger. Du kan også selv tilføje emneord til bibliotekets titler de kaldes lokale emneord eller bruger-emneord. Det sker i Materialevedligeholdelse, højreklik på posten og vælg egenskaber. Det kan være en fordel at aftale med de andre skolebibliotekarer, hvordan I bruger lokale emneord, så der sikres en vist stringens. Lokale emneord kan ikke ses i den bibliografiske post, men er selvfølgelig søgbare i Dantek BiblioMatik. I Skolebibliotekarens Portal laver du søgninger ud fra emneord under fanebladet Formular i søgeruden. Elever og lærere har i Dantek Elev- Web naturligvis også muligheden for at søge med udgangspunkt i emneord.

18 18 For faget dansk er flg. koder relevante: Danskundervisning 39.1 Folkedigtning Rim 80 Litteraturteori 81 Litteraturhistorie 88.2 Fabler 89 Sprogvidenskab 89.6 Dansk sprog Klassifikation DK5 Faglitteraturen på skolebiblioteket er opstillet efter DK5-systemet. Forkortelsen betyder DecimalKlassedeling eller DecimalKlassifikation. 5-tallet henviser til, at det er femte udgave siden systemets grundlæggelse i I Dantek BiblioMatik kan du med CCL-søgekoden cl søge direkte på materialernes DK5-kode. Du kan se, hvad talkoderne henviser til her: Skønlitteratur har koden sk. Lix, let og RR Frilæsningsbøger og bøger til læseundervisningen skal selvfølgelig passe til børnenes niveau. Til det formål findes tre forskellige tal, der siger noget om den enkelte bogs sværhedsgrad. Det klassiske lix-tal (læsbarhedsindex) nyder stadig stor udbredelse og er også inkluderet i den bibliografiske post, som Dantek BiblioMatik benytter. Det betyder, at du kan søge bøger efter deres lix-tal i Skolebibliotekarens Portal. Lix har dog den svaghed, at forskellige bøger med samme lix-tal ofte har forskellige sværhedsgrader. Det skyldes, at lix kun tager højde for objektive kriterier og kun ud fra tre parametre, nemlig antal ord, antal hele sætninger og antal af ord med syv eller flere bogstaver. Ved fx ikke at tage hensyn til ord- eller sætningsgentagelser vurderer lix mange bøger til at være sværere, end deres praktiske brug afslører. Som en grov tommelfingerregel kan du gå ud fra, at klasse læser lix 3-19, klasse læser lix 19-25, og læser lix Bemærk dog, at man på skalaen skelner mellem skøn- og faglitteratur. Nyere forskning kritiserer anvendelsen af lix og hævder, at bøger med lavt lix-tal faktisk kan være sværere, især for svage læsere (Bente Hahn Møller, Lixtal og læsbarhed, DPU 2006).

19 19 INFO Sådan søger du på lix i Skolebibliotekarens Portal. Vælg fanebladet CCL-søgning i søgeruden. Du skal bruge CCL-søgekoden ix. Hvis du vil søge efter bøger med et lix-tal i intervallet 8-15, skriver du ix=8-15. Derefter kan du søge videre. Lær mere om CCL-søgning i manualens kapitel om Skolebibliotekarens Portal. Til de letteste bøger er let-tallet (læseegnethedstal) udviklet. Let fastsættes som lix ud fra objektive kriterier (fem forskellige), men i modsætning til lix tager let-tallet højde for gentagelser af ord længere end seks bogstaver. Lærere og skolebibliotekarer har desuden mulighed for at flytte de enkelte bøger op og ned i kategori afhængig af lærere og elevers erfaringer og bøgernes illustrationsstøtte. Let indeholder 16 kategorier fra 5 til 20, hvor 5 er lettest. Det nyeste skud på stammen for læsbarhedstal er det newzealandsk udviklede RR-tal (Reading Recovery). Det giver klart det mest nuancerede billede af en bogs sværhedsgrad, men er samtidigt meget omfattende at udregne. RR-tallet fremkommer ud fra otte variabler og inddrager heri billedstøtte, syntaks og fortællingens konstruktion. Du kan læse mere i artiklen Lixtal, let-tal, RR-tal eller hvad? af Henriette Langkjær & Charlotte Svendstrup den finder du her: Reservation og Booking Er det ønskede materiale udlånt, kan det naturligvis reserveres. Det kan ske i både Skolebibliotekarens Portal vha. højrekliksmenuen og i Dantek ElevWeb efter låner-log-in. Ønsker din skole, at klassesæt og andre undervisningsmaterialer skal kunne bookes, tilbyder Dantek et bookingmodul, Dantek Booking. Det er let at håndtere, og du kender sikkert allerede arbejdsgangene fra booking hos CFU, der også benytter sig af Dantek Booking.

20 20 Support og hjælp Dantek vil gerne gøre sit til at understøtte dit arbejde som skolebibliotekar og tilbyder derfor en række forskellige support- og hjælpemuligheder. Support Vores telefoner ( ) er åbne mandag-torsdag kl og fredag kl her sidder Ilse og Heidi klar til at hjælpe dig, hvis du løber ind i problemer eller har spørgsmål til funktioner og programmer. Supporterne kan arbejde i samme skærmbillede som dig. Dermed kan de se, hvad du laver, og du kan se, hvad de laver til stor nytte for begge parter. Hvis det passer dig bedre, har du også mulighed for at chatte med supporten via Danteks hjemmeside det kan ske i tidsrummet 8:30-14:30. Du er selvfølgelig altid velkommen til at sende en med spørgsmål til Vi melder tilbage inden for otte arbejdstimer husk at oplyse navn, institution, tlf. og evt. træffetidspunkt. Vejledning og instruktion På Danteks hjemmeside har du adgang til opdaterede udgaver af brugermanualen og KvikGuiden. I brugermanualen er alle funktioner omtalt og uddybet. KvikGuiden er beregnet på at have liggende ved siden af arbejdsstationen i den findes korte step-by-step-forklaringer på de mest benyttede funktioner i Dantek BiblioMatik. Supporterne kan arbejde i samme skærmbillede som dig. På vores hjemmeside under Support > Dantek Live kan du desuden finde instruktionsvideoer, der pædagogisk viser, hvordan forskellige opgaver udføres. Erfaringen viser, at det er et rigtig godt sted at begynde sin uddannelse i Dantek BiblioMatik.

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere