4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen"

Transkript

1 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

2 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN Layout: Brandstifter as, Fotograf: KAT Studio Miljø: Sejs Skole, Silkeborg Oplag: stk. Tryk: Chronografisk

3

4 4 Tillykke med stillingen som skolebibliotekar Vi ved, at du nu bevæger dig ind på en udfordrende, perspektivrig og spændende del af skolens samlede undervisningsvirksomhed. I en årrække har skolens bibliotek eller pædagogiske læringscenter udviklet sig fra at være en bogsamling til at være et fleksibelt og dynamisk læringsmiljø: det sted, hvor læringens veje krydses mellem digital og printet information samt information i og udenfor skolen et center for undersøgelse, opdagelse, kreativitet og innovation. Educational Leadership, Dette materiale er udviklet direkte til dig, der står for at skulle erobre dig et ståsted i denne centrale del af skolen. Vi ved, at du bliver stillet over for mange nye begreber og skal tilegne dig viden om og færdigheder i de arbejdsprocesser, som på din skole er skolebiblioteket. Vi har derfor tilrettelagt denne pakke, således at du med den og med den uundværlige støtte fra dine kolleger kan åbne døren til det pædagogiske læringscenters virksomhed. Startpakke til den nye skolebibliotekar består af: Denne Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen, som er en introduktion til opgaver og aktiviteter på det pædagogiske læringscenter. En specifik vejledning til brug af Dantek Biblio- Matik i de daglige opgaver: KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik. Et minikursus med en Dantek-supporter direkte ved din egen skærm ring til Dantek Support på tlf og aftal et tidspunkt. Adgang til netudgaven af Dantek BiblioMatiks brugermanual, hvis du vil dykke længere ned i en problemstilling. Læsevejledning Danteks håndsrækning til den nye skolebibliotekar skal hjælpe dig til hurtigt at få et sikkert ståsted i dit nye arbejde på biblioteket. Den indeholder derfor både en introduktion til, hvordan du bruger Dantek BiblioMatik, og mere generel information om en række andre væsentlige aspekter ved biblioteksarbejdet. Noget kender du sikkert i forvejen, andet er måske helt nyt. Vi har lagt vægt på, at du hurtigt skal kunne udføre dagligdags opgaver med Dantek BiblioMatik, samt at du hurtigt får den nødvendige viden, som sætter dig i stand til at bidrage på læringsstedet. Konkret vil vi foreslå dig: 1. At læse denne introduktion evt. kombineret med instruktionsvideoerne på Danteks hjemmeside. Du vil møde henvisninger til relevante instruktionsvideoer i infobokse rundt om på siderne. 2. Dernæst kan du støttet af KvikGuiden gå i gang med Dantek BiblioMatik. I KvikGuiden vil du også finde infobokse med henvisninger til instruktionsvideoer samt de relevante kapitler i brugermanualen til Dantek BiblioMatik. Håndsrækningen er for størstedelens vedkommende samlet og skrevet af Mads K. Petersen, men stort set alle medarbejdere i Dantek har medvirket med ideer og viden, og desuden har vi haft glæde af skolebibliotekskonsulent Hans-Christian Uths viden og erfaring på området. Som alle produkter fra Dantek er også denne håndsrækning under stadig evaluering og dermed udvikling. Vi vil være meget taknemlige, hvis du vil give os din personlige evaluering af materialet. Det kan ske direkte til Mads på eller tlf

5 5 Danteks håndsrækning til den nye skolebibliotekar skal hjælpe dig til hurtigt at få et sikkert ståsted i dit nye arbejde på biblioteket. Ordet bibliotek stammer fra græsk og kan deles i to: Biblion og theke. Biblion har tre betydninger: En bogrulle, et litterært værk og et større afsnit eller et kapitel. Theke betyder et skrin eller et rum til opbevaring, for eksempel et smykkeskrin eller en grav. Samlet betyder Bibliotheca på latin både et sted til opbevaring af bøger og en liste over bøger. Benjamin Krasnik

6 Indholdsfortegnelse BIBLIOTEKSLØSNINGEN EN OMFATTENDE VÆRKTØJSKASSE Dantek BiblioMatik Sådan fungerer Dantek BiblioMatik Afdelingsstruktur Lånergruppe Udlånstidsgruppe Fleksibilitet og låneregler Tilpasning ønsker og behov Materialeregistrering Den bibliografiske post oprettes Oprettelse af ny post med lokalt faustnummer Hovedposter og bindposter Bibliografisk post > dokument < materialenummer Materialenummer SØG, OG DU SKAL FINDE! Søgning med Dantek BiblioMatik Fritekstsøgning Emneord Klassifikation DK5 Lix, let og RR Reservation og booking SUPPORT OG HJÆLP Support Vejledning og instruktion Kurser i Dantek BiblioMatik Øvrige kursusaktiviteter FAQ typiske problemer SKOLEBIBLIOTEKET ORGANISERING Kommunen Skolebibliotekskonsulenten Skolebestyrelsen Ret til uddannelse Interesseorganisationer

7 BIBLIOTEKSVERDENEN ISBN og pligtaflevering Nationalbibliografien, DanBib-basen og faust Biblioteksafgiften og Copydan DET DAGLIGE VIRKE PÅ BIBLIOTEKET Skolens pædagogiske læringscenter Kerneydelser Materialevalg - indkøb af materialer Ugefortegnelsen Beslutningsstøtte Leverandører og forlag Dantek MaterialeValg Kassation Indberetning til Undervisningsministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteks- og materialekundskab ET PAR IDEER TIL ARRANGEMENTER OG TILTAG PÅ BIBLIOTEKET Boganmeldelser Forfatterbesøg Hjemmeside Lektiecafé Resursepersoner Årsplanlægning

8 8 Biblioteksløsningen en omfattende værktøjskasse Det er lidt af en opgave at holde styr på alle materialetyper, vide hvad der må lånes af hvem og i hvor lang tid, sørge for rykkerbreve og ikke mindst kunne hjælpe elever og lærere frem til de rette materialer. Det er netop derfor, at biblioteket har en fuldt udbygget biblioteksløsning, som, ud over at understøtte det pædagogiske arbejde, hjælper dig med at drive biblioteket, løse de administrative opgaver, give lånerne mulighed for selvbetjening og sikre let adgang til reservation og information om materialerne. Det handler om at frigive din tid til pædagogiske opgaver og lade biblioteksløsningen tage sig af resten. TIP Benytter skolen ElevIntra, er det muligt for eleverne at se deres lånerstatus direkte her. Læs mere om dette i manualen til Dantek ElevWeb. Den finder du her: Dantek BiblioMatik Din biblioteksløsning hedder Dantek BiblioMatik og er specielt udviklet til at imødekomme skolebibliotekets behov. Dantek BiblioMatik har to forskellige ansigter. For elever og lærere findes en webbaseret tilgang Dantek ElevWeb den kan tilgås fra alle computere med en internetforbindelse. Her kan elever og lærere søge i samlingen, se deres udlånsstatus og evt. reservere og booke materialer. Skolebibliotekarerne har i modsætning til lånerne adgang til selve Dantek BiblioMatik med dets udvidede søgefunktioner og administrative værktøjer. Denne adgang kan ske via udvalgte computere (arbejdsstationer) opstillet på biblioteket. Vha. et såkaldt fjernskrivebord får man adgang til en server, hvorpå Dantek BiblioMatik afvikles. At systemet afvikles på en server, som Dantek driver, frem for på bibliotekets egen computer, giver jer en række fordele fx skal I hverken tænke på opdateringer eller sikkerhedskopier. Eleverne og lærerne kan selv søge i samlingen, se deres udlånsstatus og evt. reservere og booke materialer.

9 9 VIDEO Du kan se en instruktionsvideo med en kort introduktion til Dantek BiblioMatik på: Det der sker, når du logger på fjernskrivebordet, er i princippet, at du fjernstyrer den server, der afvikler bibliotekssystemet. Din skærm virker som en form for fjernsyn, der transmitterer serverens skærmbillede. Du kan zappe frem og tilbage mellem din egen computers skærmbillede og serverens ved at minimere og maksimere vinduet. Dantek BiblioMatik - programmerne Når du logger på fjernskrivebordet, bliver du, ud over et godt tip, mødt af et vindue med genveje til de programmer, Dantek BiblioMatik består af. Skolebibliotekarens forskellige arbejdsopgaver modsvares hver især af et program, hvilket afspejles i programnavnene: Lånerregistrering, Udlånsskranke, Oprydningsskranke osv. Du kan have flere programmer åbne på samme tid og kan derfor hurtigt skifte mellem de forskellige arbejdsopgaver det sparer tid eller du kan nøjes med kun at have tilgang til de funktioner, der er relevante i situationen. Udlånsskranke Udlån og aflevering For at lave udlån, aflevere og forny lån eller ændre opsætning af lånetider skal du benytte Udlånsskranke. Her kan du også se status for låneren kaldt Låneregenskaber. For at foretage et udlån skal du bruge lånerens stregkode og bogens stregkode (materialenummer). Lånerens stregkode vil du typisk finde i en lånermappe, der er placeret ved jeres udlånsskranke. Bogens stregkode er placeret på bagsiden, enten oven på den såkaldte ISBN-stregkode eller ved siden af. Når du skanner lånerens og bogens stregkode, knyttes der en forbindelse, og udlånet registreres med den udlånstid, der i forvejen er opsat i systemet gældende for dette materiale og denne låner. For at afslutte lånet kan du skanne et nyt lånernummer, skanne afslut ekspedition-stregkoden eller klikke på lynet i værktøjslinjen. For at aflevere skal du skanne bogens materialenummer programmet finder automatisk låneren. Afleveringen registreres, når du skanner den næste bog. Hvis der ikke skal afleveres flere bøger, registreres afleveringen ved at klikke på lynet i programmets værktøjslinje. Er det større mængder materialer, der skal afleveres, er det mere hensigtsmæssigt at benytte programmet Oprydningsskranke. Oprydningsskranke Oprydningsskranke Skal du aflevere mange bøger er Oprydningsskranke velegnet. Så snart du har skannet bogens stregkode, er materialet registreret afleveret. Samtidig får du besked om, hvor materialet skal opstilles. I Oprydningsskranke kan du også se, hvilke bøger du skal placere på bibliotekets reservationshylde, eller hvilke der skal nedtages igen, fordi de ikke er blevet hentet. Det ses under menupunktet Funktioner.

10 10 Selvbetjeningsskranke Lånernes selvbetjening Ofte vil der på biblioteket være opsat en selvbetjeningsskranke. Her kan elever og lærere selv vha. af skanner, stregkodemenu og instruktioner på skærmen foretage udlån og aflevering. Computeren har forbindelse til fjernskrivebordet, og programmet Selvbetjeningsskranke er startet. Når du starter Selvbetjeningsskranke låses computeren, så man undgår, at pilfingre laver ulykker. Du skal derfor indtaste en kode eller skanne en bestemt stregkode for at låse computeren op igen. Se brugermanualens kap. 5 eller KvikGuiden for flere oplysninger. Ved selvbetjeningsskranken skal lånernes stregkodenumre være tilgængelige. Selvbetjeningen kan også benyttes med krav om PIN-kode. Skolebibliotekarens Portal Søgning Søgning efter bøger foregår i Skolebibliotekarens Portal. Her kan man foretage fritekstsøgning, der er en ganske simpel søgeform, eller søge direkte på forfatter, titel eller emne. Det er også muligt at lave såkaldte kommandosøgninger (CCL-søgning) det forudsætter dog lidt mere viden. Det er også i Skolebibliotekarens Portal, du kan reservere materialer og booke klassesæt. Lånerregistrering Administration af låneroplysninger Kommer der nye elever til, eller flytter elever klasser, skal du benytte Lånerregistrering. Her kan du oprette nye lånere i systemet, ændre på oplysninger om låneren og i det hele taget administrere låner- og klassestrukturen. VIDEO Se instruktionsvideo om at slette lånere på: Materialevedligeholdelse Administration af bibliotekssamlingen Skal du registrere nye materialer, ændre udlånstid eller opstillingsoplysning, skal du benytte Materialevedligeholdelse. For at et materiale kan udlånes, skal det tilknyttes en afdeling (bestemmer materialets opstilling) og en udlånssamling (bestemmer materialets udlånstid). Forskellige eksemplarer af den samme bog, kan sagtens være opstillet forskellige steder og have forskellige udlånstider det styres alt sammen i Materialevedligeholdelse.

11 11 Sådan fungerer Dantek BiblioMatik Scenarioet, du møder i Dantek BiblioMatik, skal afspejle jeres virkelighed på skolen og biblioteket. Det vil sige, at bibliotekets fysiske struktur og skolens inddeling af elever i klasser og hold skal kunne genfindes i Dantek BiblioMatik. For at sikre dette skal Dantek BiblioMatik have beskrevet, hvordan jeres virkelighed ser ud. Det gøres ved at opstille tre forskellige grupperinger. Den ene beskriver bibliotekets fysiske struktur, den anden beskriver skolens klasse- og holdstruktur og den tredje beskriver materialernes tilhørsforhold til lånetider- og typer. Afdelingsstruktur Afdelingsstrukturen afspejler bibliotekssamlingens fysiske opbygning. Man har en række overgrupper, der kan deles i undergrupper. Eksempler på overgrupper er Skolebiblioteket, Faglokaler, Klassesæt etc. Disse kan så være delt ind i undergrupper som fx Faglitteratur, Skønlitteratur, Billedbøger etc., men det afhænger jo helt af, hvordan I har opbygget jeres bibliotek, og hvor jeres bøger er opstillet. Hvis din skole er en del af en fælleskommunal løsning, vil der optræde yderligere et niveau i træstrukturen et filialniveau, der omfatter alle skoler og evt. kommunens pædagogiske central eller lign. Du kan oprette og fjerne afdelinger med programmet Afdelinger. Det finder du i mappen Administrative værktøjer. Lånergruppe Alle bibliotekets lånere skal være tilknyttet en lånergruppe. Lånergrupperne afspejler skolens inddeling i klasser og hold. Der oprettes selvfølgelig også en lånergruppe til lærere. En låner kan godt være tilknyttet flere grupper. Fx sin klasse og et franskhold. Du kan fjerne og tilføje klasser og hold i programmet Lånerregistrering.

12 12 Udlånstidsgruppe Alle bibliotekets materialer skal være tilmeldt en udlånstidsgruppe, som modsvarer de forskellige udlånstyper, I har på skolen. På samme måde som låneren tilhører en lånergruppe, tilhører materialet en udlånstidsgruppe. Typisk vil der være to overordnede grupper: Langtidslån og Almindelig udlånstid, som hver især indeholder en række lånetidsgrupper. Der skal også være en udlånstidsgruppe til materialer, som ikke må udlånes den kan hedde Ikke til udlån. Du kan tilføje og fjerne lånegrupper i programmet Materialevedligeholdelse se brugermanualens kap. 2. To eksemplarer, der fysisk står ved siden af hinanden og dermed tilhører samme afdeling, kan godt være tilmeldt hver sin lånetidsgruppe. Så kan det ene eksemplar være til normalt udlån, mens det andet kun må bruges på biblioteket. OBS! Det er ikke nok bare at oprette en ny lånetidsgruppe og kalde den fx Udlån 5 dage. Før dette 5-dages udlån træder i kraft, skal du opsætte en regel, der definerer, at for materialer tilhørende Udlån 5 dage er udlånstiden fem dage. Det gør du i programmet Udlånsskranke under Funktioner > Cirkulationsperioder og afleveringsdatoer. Læs mere i næste afsnit.

13 13 Fleksibilitet og låneregler Dantek BiblioMatik giver skolebiblioteket ubegrænset fleksibilitet til at opstille udlånsregler, der imødekommer ethvert tænkeligt behov. Det gøres ved at opsætte regler, der aktiveres, når en bestemt lånergruppe kombineres med en bestemt udlånstidsgruppe. Med andre ord: Når du foretager et udlån, og Dantek BiblioMatik knytter forbindelsen mellem materiale og låner, undersøges, hvilken lånetidsgruppe eksemplaret tilhører, og hvilken lånergruppe låneren tilhører. Afhængig af den regel, der er knyttet til kombinationen af disse grupper, bestemmer Dantek BiblioMatik nu udlånstiden, som registreres. Det kan også være, at en låner fra den pågældende lånergruppe slet ikke har lov til at låne materialer tilmeldt denne lånetidsgruppe. I den situation blokerer Dantek BiblioMatik naturligvis for udlånet. Du kan skræddersy regler, så de præcis modsvarer jeres unikke behov: Udlånstiden for elever i børnehaveklasse og 1. klasse er kun en uge, for andre elever 14 dage og for lærere en måned. Meget populære bøger kan kun lånes en uge Bøger, der ellers ikke er til hjemlån, kan lånes af lærere. Regler som de ovenstående kan du opsætte i programmet Udlånskranke. Vælg Funktioner > Cirkulationsperioder og afleveringsdatoer. I brugermanualens kap. 3 om Udlånsskranke, kan du lære mere om dette emne. I forbindelse med opsætning af regler er det vigtigt at huske, at der skal findes en gruppe til de lånere eller materialer, som reglerne skal gælde. Hvis vikarer fx kun skal have begrænsede lånemuligheder, skal der findes en lånergruppe, der kun omfatter vikarer. Eller hvis elever ikke må kunne låne cd er, skal der være en lånetidsgruppe, der kun omfatter cd er. En sådan regel indebærer altid kombinationen af en lånetidsgruppe og en lånergrupper. Tilpasning ønsker og behov Dantek BiblioMatiks tilpasningsevne til bibliotekets særlige profil og behov er næsten ubegrænset, og der findes mange andre muligheder for indstillinger og regler end de ovenfor beskrevne. Disse kræver dog en lidt større indsigt og sættes som regel op af Dantek Support. Hvis du har konkrete ønsker, eller der opstår et behov, er du meget velkommen til at kontakte Ilse eller Heidi i supporten og få en snak om mulighederne.

14 14 Materialeregistrering Et af skolebibliotekets succeskriterier er udlånsaktiviteten bibliotekets samling skal ud og arbejde hos elever og lærere og ikke samle støv på hylderne. Man kan derfor som skolebibliotekar godt se sin samling som en investering, der skal forrentes bedst muligt og det gør den, når den bliver brugt. For at sikre en så høj udlånsrate som muligt er der grundlæggende to elementer, der skal fungere optimalt. For det første skal der være styr på materialerne du skal kende deres placering, kunne finde låneren og rykke ved overskredne lånetider. Alt dette kan Dantek BiblioMatik fortælle dig, fordi hvert eneste materialeeksemplar i bibliotekssamlingen ved registrering udstyres med en stregkode med et unikt materialenummer. Materialenummeret fungerer som bogens cpr-nummer, som alle informationer om udlån, opstilling og udlånstidsgruppe er knyttet til. For det andet skal det være let og effektivt at søge i biblioteksbasen, så du og skolens lærere og elever kan finde de relevante materialer, der kan understøtte læring og læselyst. En væsentlig forudsætning herfor er, at materialerne er udførligt beskrevet i biblioteksbasen, så der findes konkret information, der kan matche en søgning. Til dette formål benytter Dantek BiblioMatik bibliografiske poster. Når et materiale skal registreres, kræves altså to ting: et materialenummer og en bibliografisk post. VIDEO Se instruktionsvideo om registrering af nye materialer på: Bibliotekets samling skal ud og arbejde hos elever og lærere og ikke samle støv på hylderne.

15 15 INFO Det kan variere fra kommune til kommune, om den enkelte skole selv kan downloade poster, eller om kommunens bibliotekskontor eller pædagogiske central tager sig af denne opgave. Det kræver, at man har programmet Dantek Download Center installeret for at kunne hente poster i DanBib. Den bibliografiske post oprettes Tidligere, når en ny bog skulle registreres, brugte skolebibliotekaren megen tid på at indtaste bare de mest basale informationer til den bibliografiske post. Nu kan Dantek BiblioMatik klare det på et øjeblik. Vha. Dantek Download Center oprettes der forbindelse til DanBib-basen, som bl.a. indeholder alle udgivelser i Danmark, og herfra downloades titlens komplette katalogpost med alle ønskelige bibliografiske data. I programmet Materialevedligeholdelse skanner eller indtaster du det nye eksemplars ISBN dette er påtrykt som stregkode på bogens bagside og kan også ses i bogens kolofon. Hvis titlen ikke allerede findes i bibliotekets database, downloades den bibliografiske post automatisk fra DanBib-basen. Oprettelse af ny post med lokalt faustnummer Hvis dit skolebibliotek ikke har Dantek Download Center, vil du i stedet blive tilbudt at oprette en ny post med et lokalt faust-nummer. Enhver titel bliver ved dens oprettelse i Nationalbibliografien udstyret med et unikt 8-cifret nummer, der kaldes et faust-nummer (Folkebibliotekernes AUtomatiseringsSyTem). Dantek BiblioMatik bruger faustnummeret som den bibliografiske posts ID-nummer i din biblioteksbase. Et lokalt faust-nummer betyder, at Dantek BiblioMatik, da det ikke har adgang til det officielle, selv tildeler titlen et faust-nummer. Du kan let genkende et lokalt faust-nummer det begynder altid med et 9-tal. Når du selv opretter en post, er du også nødsaget til selv at indtaste de nødvendige informationer om værket. Hovedposter og bindposter Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellige slags bibliografiske poster afhængig af værkets karakter. Hvis det drejer sig om et flerbindsværk, fx Lademanns Leksikon, Ordbog over det danske Sprog og mange undervisningssystemer, kan der være to relevante poster til den titel, du vil registrere en hovedpost og en bindpost. Hovedposten indeholder oplysninger om det samlede værk, dvs. generelle oplysninger og henvisninger til de bind, der udgør flerbindsværket. En hovedpost henviser ikke til et fysisk eksemplar, men til en abstraktion et samleværk, der består af en række bind. Disse bind har så hver især en tilhørende bindpost, som indeholder information om det konkrete bind. Du kan IKKE registrere nye materialer på en hovedpost, da den jo ikke repræsenterer et fysisk eksemplar. I programmet Materialevedligeholdelse er hovedposter markeret med et hvidt kartotekskort og bindposter med et gråt.

16 16 Bibliografisk post > dokument < materialenummer For at skabe forbindelsen mellem det konkrete eksemplar og den bibliografiske post opretter Dantek BiblioMatik et mellemled et såkaldt dokument. Det holder styr på de administrative data, der genereres i Dantek BiblioMatik. Og det er til dette dokument, det nye eksemplar skal knyttes. Du kan godt oprette flere dokumenter til én bibliografisk post det kan være nyttigt til fx registrering af tidsskrifter. Læs mere om det i brugermanualens kap. 2 om Materialevedligeholdelse. Bindpost med dokument og tilknyttet eksemplarer. Materialenummer Sidste element i registreringen er påsætning og skanning af materialenummeret, som jo er bogens cpr-nummer. Før du skanner stregkoden, skal du vælge, hvor eksemplaret skal opstilles, og hvilken udlånstidsgruppe det skal tilmeldes. Det gør du ved at sætte flueben ud for den ønskede afdeling og lånetidsgruppe. Når du afslutningsvis skanner materialenummeret registreres det nye eksemplar i biblioteksbasen, og det er nu klar til udlån.

17 17 Søg, og du skal finde! VIDEO Ønsker du at vide mere om CCL-søgning, kan du se en instruktions-video på: Søgning med Dantek BiblioMatik En af skolebibliotekarens fornemste opgaver er at finde det materiale elever og lånere efterspørger. Programmet Skolebibliotekarens Portal er dit stærke søgeværktøj. Det kan godt betale sig at investere lidt tid i brugermanualen for at lære de forskellige søgemetoder nærmere at kende. Elever og lærere kan lave søgninger vha. Dantek ElevWeb, som kan tilgås fra alle computere med en internetforbindelse. Her omtales kort nogle begreber, der er gode at kende, i forbindelse med søgning: Fritekstsøgning Ved en fritekstsøgning forstås en søgning, hvor du ikke nærmere specificerer, hvilke dele af den bibliografiske post der skal søges i. En fritekstsøgning søger ikke i alle oplysninger, men kun i titler, forfatternavne og medvirkende, alle typer emneord samt alle typer indholdsnoter. Den indholdsbeskrivende note i den bibliografiske post beskriver, som navnet antyder, bogens indhold, nævner hovedpersonernes navne og har et ganske kort handlingsreferat. Du kan med fordel benytte en såkaldt trunkering med spørgsmålstegn, fx hest? Så vil Dantek BiblioMatik søge efter alle ord, der begynder med hest (uden trunkering ville der kun søges på hest) og vil dermed finde poster indeholdende ord som fx hestesport, hestevæddeløb etc. Emneord Et emneord kan vidne om bogens tema, geografiske scene, dens målgruppe, dens undervisningsbrug og lign. I Dantek BiblioMatik kan du i den bibliografiske post støde på to grupper af emneord den ene leveret af DBC (firmaet, der har ansvaret for driften af Nationalbibliografien) og den anden af Dantek. Danteks pædagogiske emneord supplerer DBC s og er specielt rettet mod skolebrug eksempler på Danteks emneord er oplæsning 6-7. klasse, døden, frilæsning 5. klasse, sjove bøger. Du kan også selv tilføje emneord til bibliotekets titler de kaldes lokale emneord eller bruger-emneord. Det sker i Materialevedligeholdelse, højreklik på posten og vælg egenskaber. Det kan være en fordel at aftale med de andre skolebibliotekarer, hvordan I bruger lokale emneord, så der sikres en vist stringens. Lokale emneord kan ikke ses i den bibliografiske post, men er selvfølgelig søgbare i Dantek BiblioMatik. I Skolebibliotekarens Portal laver du søgninger ud fra emneord under fanebladet Formular i søgeruden. Elever og lærere har i Dantek Elev- Web naturligvis også muligheden for at søge med udgangspunkt i emneord.

18 18 For faget dansk er flg. koder relevante: Danskundervisning 39.1 Folkedigtning Rim 80 Litteraturteori 81 Litteraturhistorie 88.2 Fabler 89 Sprogvidenskab 89.6 Dansk sprog Klassifikation DK5 Faglitteraturen på skolebiblioteket er opstillet efter DK5-systemet. Forkortelsen betyder DecimalKlassedeling eller DecimalKlassifikation. 5-tallet henviser til, at det er femte udgave siden systemets grundlæggelse i I Dantek BiblioMatik kan du med CCL-søgekoden cl søge direkte på materialernes DK5-kode. Du kan se, hvad talkoderne henviser til her: Skønlitteratur har koden sk. Lix, let og RR Frilæsningsbøger og bøger til læseundervisningen skal selvfølgelig passe til børnenes niveau. Til det formål findes tre forskellige tal, der siger noget om den enkelte bogs sværhedsgrad. Det klassiske lix-tal (læsbarhedsindex) nyder stadig stor udbredelse og er også inkluderet i den bibliografiske post, som Dantek BiblioMatik benytter. Det betyder, at du kan søge bøger efter deres lix-tal i Skolebibliotekarens Portal. Lix har dog den svaghed, at forskellige bøger med samme lix-tal ofte har forskellige sværhedsgrader. Det skyldes, at lix kun tager højde for objektive kriterier og kun ud fra tre parametre, nemlig antal ord, antal hele sætninger og antal af ord med syv eller flere bogstaver. Ved fx ikke at tage hensyn til ord- eller sætningsgentagelser vurderer lix mange bøger til at være sværere, end deres praktiske brug afslører. Som en grov tommelfingerregel kan du gå ud fra, at klasse læser lix 3-19, klasse læser lix 19-25, og læser lix Bemærk dog, at man på skalaen skelner mellem skøn- og faglitteratur. Nyere forskning kritiserer anvendelsen af lix og hævder, at bøger med lavt lix-tal faktisk kan være sværere, især for svage læsere (Bente Hahn Møller, Lixtal og læsbarhed, DPU 2006).

19 19 INFO Sådan søger du på lix i Skolebibliotekarens Portal. Vælg fanebladet CCL-søgning i søgeruden. Du skal bruge CCL-søgekoden ix. Hvis du vil søge efter bøger med et lix-tal i intervallet 8-15, skriver du ix=8-15. Derefter kan du søge videre. Lær mere om CCL-søgning i manualens kapitel om Skolebibliotekarens Portal. Til de letteste bøger er let-tallet (læseegnethedstal) udviklet. Let fastsættes som lix ud fra objektive kriterier (fem forskellige), men i modsætning til lix tager let-tallet højde for gentagelser af ord længere end seks bogstaver. Lærere og skolebibliotekarer har desuden mulighed for at flytte de enkelte bøger op og ned i kategori afhængig af lærere og elevers erfaringer og bøgernes illustrationsstøtte. Let indeholder 16 kategorier fra 5 til 20, hvor 5 er lettest. Det nyeste skud på stammen for læsbarhedstal er det newzealandsk udviklede RR-tal (Reading Recovery). Det giver klart det mest nuancerede billede af en bogs sværhedsgrad, men er samtidigt meget omfattende at udregne. RR-tallet fremkommer ud fra otte variabler og inddrager heri billedstøtte, syntaks og fortællingens konstruktion. Du kan læse mere i artiklen Lixtal, let-tal, RR-tal eller hvad? af Henriette Langkjær & Charlotte Svendstrup den finder du her: Reservation og Booking Er det ønskede materiale udlånt, kan det naturligvis reserveres. Det kan ske i både Skolebibliotekarens Portal vha. højrekliksmenuen og i Dantek ElevWeb efter låner-log-in. Ønsker din skole, at klassesæt og andre undervisningsmaterialer skal kunne bookes, tilbyder Dantek et bookingmodul, Dantek Booking. Det er let at håndtere, og du kender sikkert allerede arbejdsgangene fra booking hos CFU, der også benytter sig af Dantek Booking.

20 20 Support og hjælp Dantek vil gerne gøre sit til at understøtte dit arbejde som skolebibliotekar og tilbyder derfor en række forskellige support- og hjælpemuligheder. Support Vores telefoner ( ) er åbne mandag-torsdag kl og fredag kl her sidder Ilse og Heidi klar til at hjælpe dig, hvis du løber ind i problemer eller har spørgsmål til funktioner og programmer. Supporterne kan arbejde i samme skærmbillede som dig. Dermed kan de se, hvad du laver, og du kan se, hvad de laver til stor nytte for begge parter. Hvis det passer dig bedre, har du også mulighed for at chatte med supporten via Danteks hjemmeside det kan ske i tidsrummet 8:30-14:30. Du er selvfølgelig altid velkommen til at sende en med spørgsmål til Vi melder tilbage inden for otte arbejdstimer husk at oplyse navn, institution, tlf. og evt. træffetidspunkt. Vejledning og instruktion På Danteks hjemmeside har du adgang til opdaterede udgaver af brugermanualen og KvikGuiden. I brugermanualen er alle funktioner omtalt og uddybet. KvikGuiden er beregnet på at have liggende ved siden af arbejdsstationen i den findes korte step-by-step-forklaringer på de mest benyttede funktioner i Dantek BiblioMatik. Supporterne kan arbejde i samme skærmbillede som dig. På vores hjemmeside under Support > Dantek Live kan du desuden finde instruktionsvideoer, der pædagogisk viser, hvordan forskellige opgaver udføres. Erfaringen viser, at det er et rigtig godt sted at begynde sin uddannelse i Dantek BiblioMatik.

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

Udgiv materialevalgslister. Maj 2011

Udgiv materialevalgslister. Maj 2011 Udgiv materialevalgslister Maj 2011 Indhold Udgiv materialevalgslister 1 Start af Udgiv materialevalgslister 3 Udgiv materialevalgsliste 4 Søgning i DanBib 4 Simpel 4 Avanceret 4 Favoritter 5 Søgeresultater

Læs mere

Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg. April 2012

Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg. April 2012 Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg April 2012 Programdel: Køb materialer Personlige indstillinger Du kan sikre dig hurtig adgang til den oftest anvendte afdeling ved at benytte mulighederne i

Læs mere

Kære skolebibliotekar

Kære skolebibliotekar Til den nye bruger af Dantek BiblioMatik august 2003 1 Kære skolebibliotekar At skifte it-system er en både spændende og udfordrende proces, men for mange også en mentalt krævende proces. Gamle indarbejdede

Læs mere

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyt på forsiden Søgeforsiden er blevet besmykket med en række bøger. Bøgerne fylder fortsat mest i katalogerne, men via Avanceret søgning kan der let indskrænkes til

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer

Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer Sammenlægning af skolebiblioteker Gode råd, ideer og erfaringer Sammenlægning af skolebiblioteker - Gode råd, ideer og erfaringer af Mads K. Petersen En del af serien Håndsrækninger ISBN 978-87-89207-41-4

Læs mere

4. Oprydningsskranke

4. Oprydningsskranke 4. Oprydningsskranke Indhold Oprydningsskranke... 3 Håndterede materialer... 3 Materialer til placering på reservationshylden... 5 Materialer til nedtagning fra reservationshylden... 5 Udskriv reserverede

Læs mere

Køb materialer. Maj 2012

Køb materialer. Maj 2012 Køb materialer Maj 2012 2 Køb materialer... 1 Start af Køb materialer... 4 Opstartsvinduet... 4 Indkøbsprojekter... 5 Indkøb baseret på materialevalgslister... 5 Titel fra resultatliste til indkøbsprojekt...

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning

Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning 4 Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning Dantek A/S Vestergade 41 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 99 info@dantek.dk www.dantek.dk Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning Først og

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg.

Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg. Maj 2012 Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg. Dantek MaterialeValg består af fem programmer: Leverandørens Portal henvender sig til leverandører eller

Læs mere

11. ElevWeb - kort beskrivelse

11. ElevWeb - kort beskrivelse 11. ElevWeb - kort beskrivelse Indhold ElevWeb... 3 Om at søge i ElevWeb... 4 Søgeknapper... 5 Fritekstsøgning... 6 Avanceret søgning... 7 Avanceret søgning... 7 Søgeresultater... 8 Søgeresultat vist som

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

2. Materialevedligeholdelse

2. Materialevedligeholdelse 2. Materialevedligeholdelse Indhold Materialevedligeholdelse... 5 2-2 Spar tid - genbrug data... 5 Minimal registrering - maksimal information... 6 Materialevedligeholdelse i praksis... 7 Menuer og værktøjslinje...

Læs mere

9. Statistik og indberetning

9. Statistik og indberetning 9. Statistik og indberetning Indhold Statistik og indberetning... 3 Biblioteksafgiften... 3 Indberetning uden Taskebøger... 3 Korrekt biblioteksnummer... 4 Guiden til Biblioteksafgiften startes... 4 Biblioteksstatistik

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb Sådan bestiller du materialer i BookingWeb BookingWeb er CFU Sjællands materialekatalog og bestillingssystem, som du finder på vores hjemmeside http://www.ucsj.dk/cfu. Du kan bestille materialer på tre

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Brugen af agency i FBS

Brugen af agency i FBS Brug af AGENCY STRUKTUR i FBS FBS løser opgaven med adskilte databaser mellem biblioteker en smule anderledes end DDElibra, Bibliomatik og Integra. I forbindelse med overgangen til FBS skal kommunen derfor

Læs mere

Vendespil. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. Web:

Vendespil. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive.   Web: Vendespil Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vendespil på HVAL.DK Forfatter: Peter

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk Ny i lærer Vallensbæk Hvem er vi Læring og pædagogik i børnehøjde Pædagogisk Center i Vallensbæk byder dig velkommen som lærer i kommunen. Pædagogisk Center arbejder for at skabe de bedste rammer for din

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNEDE MÅL...2 MÅL FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER PÅ VØS...2 Læringsmiljøet omkring PSC...2 PSC og

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Skolebiblioteket 2008 2009

Skolebiblioteket 2008 2009 Skolebiblioteksteamet: Skolebiblioteket 2008 2009 Signe Carlsen: Mette Bruun: Annette Hartøft: Jonna Jensen Skolebibliotekar indkøb - CFU Skolebibliotekar indkøb tidsskr. Skolebibliotekar anmeldelser/it.

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Kursus af to ugers varighed med anvendelse af ca. 18 undervisningslektioner. I 12 lektioner løses opgaver og læses med hjælp fra klasselærer.

Kursus af to ugers varighed med anvendelse af ca. 18 undervisningslektioner. I 12 lektioner løses opgaver og læses med hjælp fra klasselærer. Fagligt læsekursus på 3. klassetrin med anvendelse af serien De små fagbøger fra Gyldendal Udarbejdet af skolebibliotekskonsulent Hans Christian Uth Varighed og materialer Kursus af to ugers varighed med

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT Tekst i fed er hovedspørgsmål, øvrige spørgsmål er hjælpespørgsmål, der kan inspirere til at komme hele vejen rundt i projektbeskrivelsen, så der kan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune 2000 Adgang til CU s katalog på Internettet kan man få via CU s hjemmeside: www.cu.dk eller følgende

Læs mere

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne TraceTool er det værktøj, som medarbejderne i din kommune skal anvende til at registrere henvendelser manuelt i tælleugerne. Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Indledende... 2 Gem søgning på server... 2 Udlån... 3 Antal udlån pr. titel (elib-stat-13)... 3 Titler uden udlån (elib-stat-14 )... 6 Eksemplarer

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017 FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26. april 2017 I forhold til den tidligere version af 26.11.14, er drejebogens afsnit om 2.1.4 Opstillinger, 2.2.2 Leverandørregister, 2.3.2 Kassations-basen,

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere