Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialområde Udviklingshæmning og ADHD"

Transkript

1 Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg

2 Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur og ydelseskatalog - Indledning side 2 2. Borgere med udviklingshæmning, herunder med demens og nedsat fysisk funktionsevne 2.1 Lov om Social Service side Lov om Social Service 107 og 108 side Dagtilbud Lov om Social Service 103 og 104 side Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS) 3.1 Lov om Social Service side Lov om Social Service 107 og 108 side Dagtilbud Lov om Social Service 104 side Borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd 4.1 Lov om Social Service side Lov om Social Service 107 og 108 side Dagtilbud Lov om Social Service 103 og 104 side 26

3 Takststruktur og ydelseskatalog Specialområde Udviklingshæmning og ADHD I Specialområde Udviklingshæmning og ADHD har vi en differentieret takststruktur, hvor taksten forhandles individuelt i forhold til hver enkelt borger. Det betyder, at der er i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD findes 10 takstniveauer i forhold til botilbud og tre takstniveauer i forhold til dagsbeskæftigelse. Taksterne kan benyttes på tværs af alle afdelingerne i specialområdet. Taksterne afspejler forskellige ydelsespakker, som dette ydelseskatalog beskriver nærmere. Ydelserne er beskrevet i forhold til de tre hovedmålgrupper, som findes i specialområdet: Borgere med udviklingshæmning, herunder med demens og nedsat fysisk funktionsevne Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS) Borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd Placeringen af borgerne kan i princippet ske på alle Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs hovedadresser, som ligger geografisk spredt i Region Midtjylland Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Specialområde Udviklingshæmning og ADHD på tlf: Side 3

4 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning herunder med demens og nedsat fysisk funktionsevne. Møgelkjærvej Viborg Tlf.: Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med udviklingshæmning herunder demens og nedsat fysisk funktionsevne. Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er tale om en høj grad af kompleksitet i borgerens liv. Dette kan være i form af tillægsdiagnoser og andre livsforhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation, herunder: Fysiske problemstillinger o Behov for særlige hjælpemidler. Psykiatriske diagnoser o herunder demens Tillægshandicaps som for eksempel o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser o Autisme Adfærdsproblematikker 2. Lovgrundlag Lov om Social Service 83 til 87 - Bostøtte 3. Kerneydelse Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL 141 handleplan. Der udarbejdes en individuel plan. Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen. Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer, og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet: Praktiske opgaver i hjemmet o Praktiske opgaver o Indkøb o Individuelt tilpasset kost Egenomsorg o Af og påklædning o Kropspleje o Toilet o Spise og drikke Socialt liv o Samspil og kontakt o Relationer og netværk Side 4

5 o Sociale fællesskaber o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter o Netværk Sundhed o Helbredsforhold o Kostvaner og livsførelse o Medicinsk behandling o Seksualitet Kommunikation o Afdækning af kommunikative færdigheder o Samtale Mobilitet o Gang og bevægelse o Fin og grov motorik o Færden med transportmidler Samfundsliv o Beskæftigelse og uddannelse o Bolig o Privat økonomi Vedrørende samarbejde med myndigheder: Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en gang årligt. Samarbejde med pårørende og andre relevante eksterne parter. Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens tilstand, som kræver særlig opmærksomhed og eventuel tilpasning af ydelsen. 4. Takststruktur For alle takstniveauer gælder: Tilbuddet er døgndækket Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men der kan være enkelte afdelinger, hvor der er sovende rådighedsvagt om natten. Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke omfatter dagtilbud. For Bygmarken gælder, at dagtilbuddet er indeholdt i taksten. Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. De forskellige takstniveauer afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov. Takstniveau 1 2: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i Side 5

6 forhold til: Takstniveau 3-4: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Takstniveau 5-6-7: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet forhold til: Taksniveau *: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: *Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af flere grunde: - Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer - Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne - Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime (P/L 2015) For målgruppen vil der typisk ske indplacering på niveau 1, 2, 3, 4 5. Afdelinger og pladser Målgruppen placeres som oftest på følgende afdelinger: Saustrup ved Holstebro: 14 pladser Bygmarken, Hedensted: 24 pladser Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske rammer. 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL 141 handleplan. Bostøtte i ekstern bolig efter SEL 85. Side 6

7 YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning herunder med demens og nedsat fysisk funktionsevne. Møgelkjærvej Viborg Tlf.: Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med udviklingshæmning herunder demens og nedsat fysisk funktionsevne. Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er tale om en høj grad af kompleksitet i borgerens liv. Dette kan være i form af tillægsdiagnoser og andre livsforhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation, herunder: Fysiske problemstillinger o Behov for særlige hjælpemidler Psykiatriske diagnoser o herunder demens Tillægshandicaps som for eksempel o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser o Autisme Adfærdsproblematikker 2. Lovgrundlag Lov om social service 107 Midlertidigt botilbud. Lov om social service 108 Længevarende ophold. 3. Kerneydelse Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL 141 handleplan. Der udarbejdes en individuel plan. Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen. Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet: Praktiske opgaver i hjemmet o Praktiske opgaver o Indkøb o Individuelt tilpasset kost Egenomsorg o Af og påklædning Side 7

8 o Kropspleje o Toilet o Spise og drikke Socialt liv o Samspil og kontakt o Relationer og netværk o Sociale fællesskaber o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter o Netværk Sundhed o Helbredsforhold o Kostvaner og livsførelse o Medicinsk behandling o Seksualitet Kommunikation o Afdækning af kommunikative færdigheder o Samtale Mobilitet o Gang og bevægelse o Fin og grov motorik o Færden med transportmidler Samfundsliv o Beskæftigelse og uddannelse o Bolig o Privat økonomi Vedrørende samarbejde med myndigheder: Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en gang årligt. Samarbejde med pårørende og andre relevante eksterne parter. Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens tilstand, der kræver særlig opmærksomhed og eventuel tilpasning af ydelsen. 4. Takststruktur For alle takstniveauer gælder: Tilbuddet er døgndækket Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men der kan være enkelte afdelinger, hvor der er sovende rådighedsvagt om natten. Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke omfatter dagtilbud. Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. De forskellige takstniveauer afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov. Takstniveau 1 2: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Side 8

9 Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Takstniveau 3-4: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Takstniveau 5-6-7: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet forhold til: Taksniveau *: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: *Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af flere grunde: - Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer - Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne - Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime (P/L 2015) For målgruppen vil der typisk ske indplacering på niveau 1, 2, 3, 4 5. Afdelinger og pladser Målgruppen placeres som oftest på følgende afdeling: Saustrup ved Holstebro: 6 pladser. Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske rammer. 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL 141 handleplan. Bostøtte i ekstern bolig efter SEL 85. Side 9

10 YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Målgruppe: Borgere med demens og nedsat fysisk funktionsevne Møgelkjærvej Viborg Tlf Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med udviklingshæmning herunder demens og nedsat fysisk funktionsevne. Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er tale om en høj grad af kompleksitet i borgerens liv. Dette kan både være i form af tillægsdiagnoser eller andre livsforhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation: Fysiske problemstillinger: o Behov for særlige hjælpemidler. Psykiatriske diagnoser o Herunder demens Tillægshandicap som for eksempel: o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser o Autisme. Adfærdsproblematikker. Målgruppen har behov for at blive fulgt og guidet af personalet i mange henseender. Nogle borgere vil kunne klare et skånejob under de rigtige forudsætninger og med den rigtige opfølgning. Hovedparten vil dog aldrig få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. 2. Lovgrundlag Lov om social service 103 Beskyttet beskæftigelse Lov om social service 104 Aktivitets- og samværstilbud 3. Kerneydelse Den pædagogiske indsats tager afsæt i den kommunale handleplan efter SEL 141. Der udarbejdes en aktivitets- og beskæftigelsesplan sammen med borgeren, som bliver en del af den samlede individuelle plan med mål og delmål, således at: Borgeren bliver set og respekteret for de individuelle behov og forudsætninger Borgeren motiveres i forhold til egne interesser og Side 10

11 færdigheder Borgeren støttes i at udnytte sine evner i forhold til uddannelse og beskæftigelse Borgerens selvværd og tro på egne evner styrkes. Der sikres en struktureret hverdag med forudsigelighed og genkendelighed tilpasset den enkeltes behov. Der udarbejdes statusbeskrivelser til de respektive kommuner og afholdes statusmøder efter behov og mindst en gang om året. Møderne finder almindeligvis sted sammen med døgntilbuddet. 4. Takststruktur Takstniveau 1: Kr. 273 pr. døgn (P/L 2015) Let støtte, der forudsætter, at borgeren kan løse opgaverne med en høj grad af selvstændighed i forhold til beskyttet beskæftigelse. Takstniveau 2: Kr. 404 pr. døgn (P/L 2015) Let støtte, der forudsætter, at borgeren kan indgå i gruppesammenhænge med 4-6 brugere og en medarbejder i forhold til aktivitets- og samværstilbuddet. Takstniveauet er minimumsniveauet for, at borgeren kan indgå i dagtilbuddet. Støttebehovet kan overstige mulighederne i takstniveauet på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. Støttebehovet påvirkes herunder af hensynet til personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer. Det endelige takstniveau afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime. (P/L 2015) 5. Afdelinger og pladser Målgruppen indgår i dagtilbud på følgende afdeling: Saustrup Beskyttet beskæftigelse ( 103): 4 pladser Grønnevang 12, 7500 Holstebro Saustrup Aktivitets- og samværstilbud ( 104): 9 pladser, Grønnevang 12, 7500 Holstebro 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for, at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL 141 handleplan. Side 11

12 YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Målgruppe: Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS) Møgelkjærvej Viborg Tlf: Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med Prader Willi Syndrom (PWS): Foruden PWS er det kendetegnet for de borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er stor kompleksitet i borgerens liv. Der kan være tillægsdiagnoser eller andre forhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation, herunder: Fysiske problemstillinger Psykiatriske diagnoser Tillægshandicaps som for eksempel o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser Adfærdsproblematikker 2. Lovgrundlag Lov om Social Service 83 til 87 Bostøtte 3. Kerneydelse Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL 141 handleplan. Der udarbejdes en individuel plan. Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen. Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer og hvilken betydning disse har for borgernes livskvalitet: Praktiske opgaver i hjemmet o Praktiske opgaver o Indkøb o Individuelt tilpasset kost Egenomsorg o Af og påklædning o Kropspleje o Toilet o Spise og drikke Socialt liv o Samspil og kontakt o Relationer og netværk o Sociale fællesskaber o Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter o Netværk Sundhed Side 12

13 o Helbredsforhold o Kostvaner og livsførelse o Medicinsk behandling o Seksualitet Kommunikation o Afdækning af kommunikative færdigheder o Samtale Mobilitet o Gang og bevægelse o Fin og grov motorik o Færden med transportmidler Samfundsliv o Beskæftigelse og uddannelse o Bolig o Privat økonomi Vedrørende samarbejde med myndigheder: Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en gang årligt. Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens tilstand, der kræver særlig opmærksomhed og eventuel tilpasning af ydelsen. 4. Takststruktur For alle takstniveauer gælder: Tilbuddet er døgndækket Der er vågen nattevagt Der forudsættes, at borgeren er indskrevet i dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke omfatter dagtilbud. Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. De forskellige takstniveauer afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov. Takstniveau 1 2: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Takstniveau 3-4: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Side 13

14 Takstniveau 5-6-7: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet forhold til: Taksniveau *: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: *Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af flere grunde: - Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer - Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne - Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime (P/L 2015) For målgruppen vil der typisk ske indplacering på niveau 1 og 2 5. Afdelinger og pladser Målgruppen placeres som oftest på følgende afdeling: Granbakkens afdeling Grankoglen 1 i Allingåbro: 8 pladser. Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske rammer. 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL 141 handleplan. Bostøtte kan tilkøbes på timebasis. Der tilbydes særlig tilrettelagt STU forløb. Side 14

15 YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Målgruppe: Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS) Møgelkjærvej Viborg Tlf.: Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med Prader Willi Syndrom (PWS): Foruden PWS er det kendetegnende for de borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er stor kompleksitet i borgerens liv. Der kan både være tillægsdiagnoser eller andre forhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation, herunder: Fysiske problemstillinger Psykiatriske diagnoser Tillægshandicaps som for eksempel o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser Adfærdsproblematikker 2. Lovgrundlag Lov om Social Service 107 Midlertidigt ophold Lov om Social Service 108 Længerevarende ophold 3. Kerneydelse Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL 141 handleplan. Der udarbejdes en individuel plan. Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen. Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet: Praktiske opgaver i hjemmet o Praktiske opgaver o Indkøb o Individuelt tilpasset kost Egenomsorg o Af og påklædning o Kropspleje o Toilet o Spise og drikke Socialt liv o Samspil og kontakt o Relationer og netværk o Sociale fællesskaber o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter o Netværk Side 15

16 Sundhed o Helbredsforhold o Kostvaner og livsførelse o Medicinsk behandling o Seksualitet Kommunikation o Afdækning af kommunikative færdigheder o Samtale Mobilitet o Gang og bevægelse o Fin og grov motorik o Færden med transportmidler Samfundsliv o Beskæftigelse og uddannelse o Bolig o Privat økonomi Vedrørende samarbejde med myndigheder: Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en gang årligt. Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens tilstand, der kræver særlig opmærksomhed og eventuel tilpasning af ydelsen. 4. Takststruktur For alle takstniveauer gælder: Tilbuddet er døgndækket Der er vågen nattevagt Det er et helhedstilbud inklusiv dagtilbud. Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. De forskellige takstniveauer afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov Takstniveau 1 2: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Takstniveau 3-4: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Side 16

17 Takstniveau 5-6-7: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet forhold til: Taksniveau *: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: *Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af flere grunde: - Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer - Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne - Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime (P/L 2015) For målgruppen vil der typisk ske indplacering på niveau 3, 4, 5, 6, 7 5. Afdelinger og pladser Målgruppen placeres som oftest på følgende afdeling: Granbakkens afdeling Grankoglen 2 i Allingåbro: 6 pladser. Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske rammer. 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL 141 handleplan. Bostøtte kan tilkøbes på timebasis. Der tilbydes særlig tilrettelagt STU forløb Side 17

18 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Målgruppe: Borgere med Prader Willi syndrom (PWS) Møgelkjærvej Viborg Tlf Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med Prader Willi Syndrom (PWS): Foruden PWS er det kendetegnende for de borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er stor kompleksitet i borgens liv. Der kan både være tillægsdiagnoser eller andre forhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation herunder: Fysiske problemstillinger Psykiatriske diagnoser Tillægshandicaps som for eksempel: o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser. Adfærdsproblematikker Målgruppen har behov for at blive fulgt og guidet af personalet i mange henseender. Det er ligeledes kendetegnende for målgruppen, at borgerne har behov for en omfattende, koordineret og helhedsorienteret pædagogisk støtte. 2. Lovgrundlag Lov om social service 104 Aktivitets- og samværstilbud 3. Kerneydelse Den pædagogiske indsats tager afsæt i den kommunale handleplan efter SEL 141. Der udarbejdes en aktivitets- og beskæftigelsesplan sammen med borgeren, som bliver en del af den samlede individuelle plan med mål og delmål, således at: Borgeren bliver set og respekteret for de individuelle behov og forudsætninger Borgeren motiveres i forhold til egne interesser og færdigheder Borgeren støttes i at udnytte sine evner i forhold til uddannelse og beskæftigelse Borgerens selvværd og tro på egne evner styrkes. Der sikres en meget højt struktureret hverdag Side 18

19 præget af en høj grad af forudsigelighed og genkendelighed tilpasset den enkeltes behov. Borgeren styrkes fysisk gennem udviklende og vedligeholdende motion. Borgerens kommunikative kompetencer understøttes og udvikles. Der udarbejdes statusbeskrivelser til de respektive kommuner og afholdes statusmøder efter behov og mindst en gang om året. Møderne finder almindeligvis sted sammen med døgntilbuddet. 4. Takststruktur Takstniveau 3: Kr. 596 pr. døgn (P/L 2015) Takstniveauet er minimumsniveauet for, at borgeren kan indgå i dagtilbuddet. Støttebehovet kan overstige mulighederne i takstniveauet på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. Støttebehovet påvirkes herunder af hensynet til personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer. Det endelige takstniveau afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime. (P/L 2015) 5. Afdelinger og pladser Målgruppen indgår i dagtilbud på følgende afdeling: Granbakken - Allingåbro Aktivitets- og samværstilbud: 10 pladser, Granbakkevej 22, 8961 Allingåbro. 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for, at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL 141 handleplan. Der tilbydes Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Side 19

20 YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd Møgelkjærvej Viborg Tlf: Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med udviklingshæmning og problemskabende adfærd Borgere med udviklingshæmning af varierende grad. Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er stor kompleksitet i borgerens liv. Der kan være tillægsdiagnoser samt andre forhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation herunder: Fysiske problemstillinger Psykiatriske diagnoser Tillægshandicaps som for eksempel o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser Adfærdsproblematikker Misbrugsproblematikker 2. Lovgrundlag Lov om Social Service 83 til 87 Bostøtte 3. Kerneydelse Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL 141 handleplan. Der udarbejdes en individuel plan. Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen. Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer og hvilken betydning disse har for borgernes livskvalitet: Praktiske opgaver i hjemmet o Praktiske opgaver o Indkøb o Madlavning Egenomsorg o Af og påklædning o Kropspleje o Toilet Side 20

21 o Spise og drikke Socialt liv o Samspil og kontakt o Relationer og netværk o Sociale fællesskaber o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter o Netværk Sundhed o Helbredsforhold o Kostvaner og livsførelse o Medicinsk behandling o Seksualitet Kommunikation o Afdækning af kommunikative færdigheder o Samtale Mobilitet o Gang og bevægelse o Fin og grov motorik o Færden med transportmidler Samfundsliv o Beskæftigelse og uddannelse o Bolig o Privat økonomi Vedrørende samarbejde med myndigheder. Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en gang årligt. Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens tilstand, der kræver særlig opmærksomhed og eventuel tilpasning af ydelsen. 4. Takststruktur For alle takst niveauer gælder: Tilbuddet er døgndækket Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men der kan være enkelte afdelinger hvor der er sovende rådighedsvagt om natten. Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke omfatter dagtilbud. Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. De forskellige takstniveauer afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov. Takstniveau 1 2: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Side 21

22 Takstniveau 3-4: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Takstniveau 5-6-7: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet forhold til: Taksniveau *: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: *Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af flere grunde: - Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer - Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne - Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime (P/L 2015) For målgruppen vil der typisk ske indplacering på niveau 3, 4 eller Afdelinger og pladser Målgruppen placeres som oftest på følgende afdelinger: Granbakkens afdeling Åbrinken: 8 pladser Mosetoft, Viborg: 12 pladser Nørholms afdeling B, Herning: 9 pladser Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske rammer. 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL 141 handleplan. Bostøtte kan tilkøbes på timebasis. Side 22

23 YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd Møgelkjærvej Viborg Tlf: Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med udviklingshæmning og problemskabende adfærd Borgere med udviklingshæmning af varierende grad. Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er stor kompleksitet i borgerens liv. Der kan være i form af tillægsdiagnoser samt andre forhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation. Herunder: Fysiske problemstillinger Tillægshandicaps som for eksempel o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser Adfærdsproblematikker Misbrugsproblematikker Dom for kriminalitet 2. Lovgrundlag Lov om Social Service 107 Midlertidigt ophold Lov om Social Service 108 Længerevarende ophold 3. Kerneydelse Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL 141 handleplan. Der udarbejdes en individuel plan. Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen. Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer, og hvilken betydning disse har for borgernes livskvalitet: Praktiske opgaver i hjemmet o Praktiske opgaver o Indkøb o Madlavning Egenomsorg o Af og påklædning o Kropspleje o Toilet o Spise og drikke Socialt liv Side 23

24 o Samspil og kontakt o Relationer og netværk o Sociale fællesskaber o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter o Netværk Sundhed o Helbredsforhold o Kostvaner og livsførelse o Medicinsk behandling o Seksualitet Kommunikation o Afdækning af kommunikative færdigheder o Samtale Mobilitet o Gang og bevægelse o Fin og grov motorik o Færden med transportmidler Samfundsliv o Beskæftigelse og uddannelse o Bolig o Privat økonomi Vedrørende samarbejde med myndigheder. Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en gang årligt. Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens tilstand, der kræver særlig opmærksomhed og eventuel tilpasning af ydelsen. 4. Takststruktur For alle takstniveauer gælder: Tilbuddet er døgndækket Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men der kan være enkelte afdelinger hvor der er sovende rådighedsvagt om natten. Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke omfatter dagtilbud. Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. De forskellige takstniveauer afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov. Takstniveau 1 2: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Side 24

25 Takstniveau 3-4: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: Takstniveau 5-6-7: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet forhold til: Taksniveau *: Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Kr ,- pr. døgn (P/L 2015) Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i forhold til: *Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af flere grunde: - Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer - Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne - Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime (P/L 2015) For målgruppen vil der typisk ske indplacering på niveau 3, 4, 5, 6 eller 7 5. Afdelinger og pladser Målgruppen placeres som oftest på følgende afdelinger: Granbakkens afdeling Egegården og Askegården, Randers SØ: 16 pladser Mosetoft, Viborg: 8 pladser Nørholm, Herning: 23 pladser Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske rammer. 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL 141 handleplan.bostøtte kan tilkøbes på timebasis. Side 25

26 YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Målgruppe: Udviklingshæmmede med problemskabende adfærd Møgelkjærvej Viborg Tlf Mål- og aldersgruppe Borgere over 18 år med udviklingshæmning og problemskabende adfærd Borgere med udviklingshæmning, af varierende grad. Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende, for de borgere, der kan profitere af et tilbuddet, at der er stor kompleksitet i borgerens liv. Der kan både være tillægsdiagnoser samt andre forhold, der har indflydelse på borgerens samlede livssituation herunder: Fysiske problemstillinger Psykiatriske diagnoser Tillægshandicaps som for eksempel: o Personlighedsforstyrrelser o Hjerneskader o Opmærksomhedsforstyrrelser Adfærdsproblematikker Misbrugsproblematikker Dom for kriminalitet Målgruppen har et stort behov for at blive fulgt og guidet af personalet i alle henseender. Det er ligeledes kendetegnende for målgruppen, at borgerne har behov for en omfattende til massiv, koordineret og helhedsorienteret pædagogisk støtte. Enkelte borgere vil f.eks. kunne klare et skånejob under de rigtige forudsætninger og med den rigtige opfølgning. Hovedparten vil dog aldrig få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. 2. Lovgrundlag Lov om social service 104 Aktivitets- og samværstilbud Der er mulighed for indskrivning under Lov om social service 103 Beskyttet beskæftigelse. 3. Kerneydelse Den pædagogiske indsats tager afsæt i den kommunale handleplan efter SEL 141. Der udarbejdes en aktivitets- og beskæftigelsesplan sammen med borgeren, som bliver en del af den samlede Side 26

27 individuelle plan med mål og delmål, således at: Borgeren bliver set og respekteret for de individuelle behov og forudsætninger Borgeren motiveres i forhold til egne interesser og færdigheder Borgeren støttes i at udnytte sine evner i forhold til uddannelse og beskæftigelse Borgerens selvværd og tro på egne evner styrkes. Der sikres en struktureret hverdag med forudsigelighed og genkendelighed tilpasset den enkeltes behov. Den praktiske organisering og de faktiske aktiviteter kan varierer over tid og er afhængig af lokalitet. Der udarbejdes statusbeskrivelser til de respektive kommuner og afholdes statusmøder efter behov og mindst en gang om året. Møderne finder almindeligvis sted sammen med døgntilbuddet. 4. Takststruktur Takstniveau 3: Kr. 596 pr. døgn (P/L 2015) Takstniveauet er minimumsniveauet for, at borgeren kan indgå i dagtilbuddet. Støttebehovet kan overstige mulighederne i takstniveauet på baggrund af en generel vurdering af borgerens samlede støttebehov og støttens karakter. Støttebehovet påvirkes herunder af hensynet til personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer. Det endelige takstniveau afspejler de personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til borgerens samlede støttebehov. Der beregnes kr. 381 pr. ekstra støttetime. (P/L 2015) 5. Afdelinger og pladser Målgruppen indgår i dagtilbud på følgende afdelinger: Nørholm Kollegiet Afdeling DB: 18 pladser Allingevej 6, 7400 Herning. Granbakken Afdeling Gården: 20 pladser Nedergårdsvej 8, 8960 Randers SØ. Mosetoft Aktivitets- og samværstilbud: 22 pladser Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg. 6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for, at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL 141 handleplan. Side 27

28 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenters er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune Ydelseskatalog Psykiatri- og Handicapafdelingen Ikast-Brande Kommune 1 Indledning Dette ydelseskatalog er et værktøj for myndighed og udfører ved den indledende dialog om bevillinger til beboere på Ikast-Brande

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Handicapcenter Nordøstfyn Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 HANDICAPCENTER NORDØSTFYN Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Handicapcenter Nordøstfyn udbyder.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL).

Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL). Beskrivelse af tilbud Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL). Borgerne på tilbuddet modtager rengøring

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud...

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud... Serviceramme for Aflastning Socialpædagogisk indsats Bofællesskab Midlertidigt og længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015 Ydelsesbeskrivelse Afdeling Agerbo Målgruppe: Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Haugevej 25, 7400 Herning Tel. 96284800 handicapcenter@herning.dk www.handicapcenter.herning.dk 1.

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108

Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108 Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108 1. Formål, antal pladser og beskrivelse af de fysiske rammer Formålet er at tilbyde voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre?

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? Gode råd og opmærksomhedspunkter Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? regionsyddanmark.dk April 2016 Denne pjece beskriver gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde

Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde Et socialområde, en fælles indgang, seks sociale centre Tekst Takststrukturen på Region Syddanmarks Socialområde regionsyddanmark.dk April 2017 2 Indledning og formål med takststrukturen Region Syddanmark

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Ny takststruktur på Region Syddanmarks Socialområde

Ny takststruktur på Region Syddanmarks Socialområde Tekst Ny takststruktur på Region Syddanmarks Socialområde Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 Indhold 1. Indledning og formål med en ny takstmodel... 3 2. Takstmodellens grundelementer... 5 3. Ydelsespakker...

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere