TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER"

Transkript

1 2002 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN

2 ISSN Pengevirke udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge Hjemmesider: Udkommer 4 gange om året Næste gang 10. april 2003 Oplag: Frist for bidrag til næste nummer er 10. marts 2003 Danske indlæg sendes til Merkur Vejgaard Møllevej 3, Boks 2039 DK-9100 Aalborg Norske indlæg sendes til Cultura Sparebank P.b St. Olavs plass N-0130 Oslo Redaktionsgruppen består af Ole Uggerby (ansv. i Danmark) Arne Øgaard (ansv. i Norge) Jannike Østervold (sekr.) Tryk: Bræmer Tryk A/S FSC co-certificeret Miljøcertificeret ISO Trykt på: RePrint FSC Tema denne gang: Livsfaser. Kommende arbejdstemaer: 1/2003 Boformer, byggeri og økologiske landsbyer 2/2003 Tregrening. Hvilke samfundsmæssige opgaver har bankerne? 3/2003 Arbejdets organisering 4/2003 Kvindeperspektiv på økonomi og/eller økonomi & helse Grafik inde i bladet: Grete Siegler, Kunstner, Gilleleje Bagsidetekst: Jan Øberg. F.1951 PhD i sociologi. Fredsog konfliktforsker. Grundlægger og direktør af TFF The Transnational Foundation for Peace and Future Research, Lund, Sverige. De holdninger og synspunkter, der kommer til udtryk i de enkelte artikler og indlæg her i bladet er de pågældende forfattere selv ansvarlige for. De er således ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens synspunkter. Mindst 17,5 % af fibrene benyttet under fremstillingen af dette papir stammer fra velforvaltede skove, der individuelt er certificeret ifølge reglerne fra Forest Stewardship Council. 50 % af papiret stammer fra genbrug af papir. CERTIFIED BY SMARTWOOD SW-COC-717 FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C. Ind hold 3 Livskvalitet... af Dennis Payall 4 Solens Børn gadeprojekt i Peru... af Jens Laurits Sørensen 5 Det haster digt... André Bjerke 7 Danmark og Norge to helt ulike verdener... av Arne Øgaard 8 Ungdomsmødet i Järna... av Stine Swensen 9 Hva interesserer ungdommen seg for?... av Arne Øgaard 9 De voksnes verden... av Arne Øgaard 10 Svein Berglund reflektert bankpionér Intervju... av Jannike Østervold 11 At få lov til at arbejde i en anderledes bank... af Caroline Panum 12 Derfor har jeg valgt å arbeide i Cultura... av Jannike Østervold 13 Turene på stranden om Heinrich Hansen 14 Bærekraftige julegaver... av Jannike Østervold 15 Merkurfonden... af Lars Pehrson 16 Bankimpuls i nordisk perspektiv... af Morten Gunge 18 McUniversiteter... af Paul McIlvenny m.f. 20 Miljøansvar ny eksistentiel mening i forbrugersamfundet... af Karsten Bruun Hansen 21 Det levende arvesølv... af Rolf Dorset 22 Penge er et specielt stof (3)... af Rolf Kerler 23 Lev og lad leve... af Lønne Votborg 24 Nytt fra Cultura 24 Nyt fra Merkur 26 Hvordan har Folkecenteret klaret skærene?... af Preben Maegaard 28 Aktuelle bøger 30 Smånytt 31 Testamente en bevisst avslutning... av Arne Øgaard at tænke udover døden... af Lars Pehrson 32 Konfliktløsning - ikke krig... af Jan Øberg Lad julefreden vare ved De fleste af os oplever det, om ikke dagligt så jævnligt, at det er vanskeligt i dag at etablere varige sociale relationer, men meget nemt at komme i konflikt. Samtidig kan det være vanskeligt at opnå sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Det er forskellige verdener med forskellige normsæt og som oftest to konkurrerende roller: legebarn//skoleelev; ung//lærling, studerende; arbejdsliv//privatliv. Det er svært at skabe overensstemmelse mellem idealer og det praktiske liv. Tilsyneladende er det først i pensionsalderen mennesket kan beskæftige sig med sine interesser og derved bringe sammenhæng mellem indre og ydre liv. Det går igen i flere af indlæggende i dette blad: et ønske og en stræben efter sammenhæng mellem indre verden og ydre sociale levevilkår. Når det lykkes opleves livskvalitet. Vi har valgt at afslutte denne udgave af bladet med et ønske om julefred men som konkret og målrettet alternativ til den krigsrumlen, der breder sig overalt i det politiske liv og understøttes gennem presse og medier. Det er de færreste, der ønsker krigen, men "Der bliver krig, hvis krig er den eneste plan på bordet" (Jan Øberg). På bagsiden viderebringer vi derfor Jan Øbergs plan for fred og konfliktløsning. Med ønske om en glædelig jul og et fredfyldt nytår. Redaktionen 2

3 Livskvalitet Livskvalitet Kampen for selvstændighed, fællesskab og sammenhæng i en splittet verden af Dennis Payall Efter 2. verdenskrig har den vestlige verdens industrialiserede lande oplevet et halvt århundrede i ubrudt vækst. Levestandarden er blevet meget forbedret, og i lyset af denne fremgang kunne man mene, at der burde være skabt et solidt fundament for personlig lykke og tilfredshed. Men det viser sig at være problemfyldt at komme til en forståelse af begrebet livskvalitet, da samspillet mellem ydre faktorer, som økonomi, bolig og sikkerhed langt fra altid danner fundament for en positiv vurdering af livskvalitetens indre faktorer, som f.eks. selvværd og lykke. Målbare faktorer At den økonomiske faktor kun kan være et delaspekt er indlysende, og da der ligeledes er politiske og økonomiske interesser forbundet med et parameter som livskvalitet, har man interesseret sig særligt for at finde pålidelige og målbare faktorer, der kunne gøre det muligt at hæve betragtningerne over i et mere objektivt lys. Der hersker fortsat stor uenighed om, hvorvidt den materielle fremgang, som den vestlige verden har oplevet, egentlig har bidraget positivt til den generelle livskvalitet, og i hvilket omfang det materielle grundlag strækker sig ind på subjektivitetens område. Studiet af de subjektive faktorer er forbundet med forståelsen af mennesket som socialt og åndeligt væsen, og her kommer forskningen ind i et rammeområde, hvor vi stadig mangler væsentlig grundforskning, for overhovedet at nærme os en begyndende forståelse. Undersøgelser i den vestlige verdens industrilande viser alle stigende statistikker for selvmord, alkoholisme, stofmisbrug, psykosomatiske sygdomme, kriminalitet og vold, og i lyset af disse alvorlige udtryk for generelt manglende livskvalitet, synes der at være et krav til alle mennesker om at komme til en større forståelse af betingelserne for netop "at være menneske". Det følgende vil koncentrere sig om de forhold, som ikke er målbare, men som alligevel er tungtvejende faktorer. Livsformålet For de fleste mennesker er det daglige arbejde tilværelsens omdrejningspunkt. Det er hovedsageligt gennem arbejdet, at I en verden, hvor mange menneskers liv er præget af stress, ensomhed og manglende tilfredshed, er livskvalitet blevet et essentielt begreb. man definerer sit tilhørsforhold til samfundet, og hvis man er heldig, er det her vor individuelle livsmission kommer til udtryk. Forbindelsen mellem livskvaliteten, arbejdet og den indre fornemmelse af at være på "rette hylde" er et meget vigtig parameter for en positiv opfattelse af livskvalitet, men også den sværeste at bringe til virkeliggørelse. Fra et overordnet synspunkt ser vi, at der i samfundsmaskineriet sker en ensretning af uddannelser hen imod mere erhvervsspecifikke kompetencer, hvilket 3 foranlediger, at det indre personlige mål let går tabt. Erhvervslivets indblanding i uddannelsernes indhold og karakter er en ulykke for mennesket. Ved de unges indtræden på arbejdsmarkedet styres de ikke af egne ønsker, men af det øjeblikkelige udbud -og efterspørgselssituation, hvorved mange kommer til at gå en vej i livet, som ikke svarer overens med deres egne ønsker. Når arbejdet i samfundsøkonomisk sammenhæng udelukkende defineres som det at "tjene til livets opretholdelse", har vi underkendt vigtigheden af menneskets stræben mod det at kunne manifestere sig helt og fuldt i livets fulde spekter. Og når vi i ungdommen har stærke ønsker om at gøre det ene eller det andet til vores "livsmission", er det, på trods af de ofte urealistiske tanker, udtryk for en dyb viljes impuls, der skal respekteres som en manifestation af noget individuelt skabende. Noget samfundet burde lade komme til udtryk i et videst muligt omfang. Helt fra første skoledag må vi have øje for, hvordan undervisningen bør lade individet komme mest muligt til udtryk, og hvordan senere uddannelsens kulturimpuls skal vægtes frem for erhvervslivets nyttebetragtninger. I den individuelle vilje har vi det, som skal bringe fornyelse ind i verden gennem den skabende originalitet. Men i den spæde tilblivelsesfase er det vigtigt, at omgivelserne forstår, respekterer og beskytter dette kim. I en omfattende engelsk undersøgelse viste det sig, at kun ca. 32 procent af de adspurgte ville fortsætte i deres nuværende arbejde, hvis ikke de var tvungne af økonomiske årsager. Sammenhængen med den overordnede vurdering af livskvaliteten er indlysende. Det sociale fællesskab Graden af sammenhæng og fællesskabsfølelse i det sociale felt er af afgørende betydning for menneskets oplevelse af livskvalitet. Samtidig forekommer det, at kontakten mellem mennesker i vor tid er blevet vanskeliggjort markant i forhold til tidligere tider. For at nærme sig en forståelse af dette sociale problem må der inddrages to andre Fortsættes side 6

4 Solens Børn - et gadebørnsprojekt i Peru af Jens Laurits Sørensen Siden første præsentation af projekt Solens børn er der nu dannet en dansk støtteforening med det formål at formidle penge og gaver både til Det Kreative Hjem for gadebørnene i Cusco, der er en by med indbyggere beliggende i 3300 meters højde i Andesbjergene og til projektet i landsbyen Chillcachaca, hvor der arbejdes på at lave et økologisk landbrugsfællesskab. Det Kreative Hjem for gadebørnene i Cusco kaldes på det lokale Quechuasprog for Inti Runakunaq Wasin og betyder Solfolkets Hus. Her kommer der dagligt mellem 50 og 80 børn og her får de mad og undervisning i bl.a. læderarbejde, træsløjd, håndarbejde, madlavning, musik, malning samt læsning og skrivning. Elleve frivillige peruanere står for det praktiske arbejde under ledelse af projektets bestyrelse. I august 2002 flyttede projektet til et mindre sted, men mere centralt, i Cusco. Det var nødvendigt at flytte for at få en lavere husleje og desværre er økonomien en stopklods for arbejdet. Hver lørdag deltager folk fra projektet på et lille marked, hvor de sælger håndarbejde som børnene har lavet og hjemmelavet mad, for på den måde at tjene flere penge til mad til børnene og til husleje. Der er har desværre endnu ikke vist sig en sponsor. I Chillcachaca, en lille landsby i 1700 meters højde ca. 200 km øst for Cusco, bor meget fattige indianere. Projektet her går dels ud på at undervise og oplære disse indianere i bæredygtigt landbrug, genplantning af områdets regnskov og hjælp til opstart af en landsbyskole. Projektet har en 2 hektar stor ejendom til sin disposition. Flere og flere børn finder vej til Solfolkets Hus og får her lidt mad og omsorg. Indtægter fra børnenes bod på markedspladsen er et tiltrængt tilskud til økonomien. Blandt fattige indianere i bjergene forberedes et landbruge- og skoleprojekt. 4

5 Fakta Foreningen Solens Børn startede i april 2002 og kontingentet er fastsat til 50 kr. for studerende; 100 kr. for enkeltpersoner; 175 kr. for familier og 250 kr. for virksomheder. Foreningens adresse er Blangstedgaard, Blangstedgaards Allé 104, 5220 Odense sø. Tlf , mail: Jens Sørensen, der oprindelig tog initiativ til projektet, holder gerne foredrag om projektet, når han er i Danmark. Siden august 2002 har foreningen tilknyttet en fondraiser, Lene Pedersen, der kan træffes på tlf / eller via mail: eller Bidrag kan indsættes på foreningens konto i Merkur: Reg. nr konto nr Husk også at indlån og opsparing i Merkur kan øremærkes til et konkret projekt, hvis der opstår behov for lån til projektet. I hjemmet øves der både sociale og praktiske færdigheder. Jens Laurits Sørensen F. 1960, på Fyn. Folkeskolens 10. kl. Uddannet landmand fra Dalum Landbrugskole. Har boet 3 1 /2 år i Peru og arbejdet med gadebørn. Initiativtager til Det Kreative Hjem for børn. Rejsearrangør se: Telf Blangstedgaards Allé 100, mf Odense SØ. LÆS MERE Dikt av André Bjerke DET HASTER! Les leksene, barn! Det er stor konkurranse i verden i dag. Du må lese på spreng! Hvis landet skal bedre sin handelsbalanse, må din karakterbok ha mange poeng. Bli nyttig for samfunnet! Barndommen kaster jo svært lite av seg. Så skynd deg! Det haster! Ja, se å få barndommen unnagjort fort, fort! Og så ble du stor? Men er stadig for fattig. Det haster med høyere levestandard, for hva er din knallert mot Meyers Bugatti og din kones rev mot fru Steens leopard? Du ble disponent? Men du får ikke fred i din sjel før Hopp-Gundersens stilling blir ledig, så du kan få satt DIREKTØR på din port fort, fort! Det haster! Det haster! Hør hurtigtogstonen fra hjulene: Godt at din fart er så stor! Du må komme tidsnok til endestasjonen med skilt i granitt over seks fot jord! Hva rakk du å se? Dette landskap der ute, ditt liv, hva var dét? Noen blink mot en rute. Som stolper langs linjen fløy dagene bort fort, fort! Det haster! med at du går utfor i svingen og kjører i grøften. Du mister et fly, men rekker i stedet sommerfuglvingen, et gresshoppegniss og en drivende sky. Den driver så langsomt. Så legg deg til rette i gresset. Det ene som haster, er dette å vite: Du lever og livet ditt er Nu. Her. Andre Bjerké ( ), en av Norges mest kjente og kjære diktere med stor produksjon både av egne dikt og av gjendiktinger. Han har også utgitt barnevers, kriminalromaner og essaysamlinger. 5

6 Foto: Erik Rahbek Livskvalitet: fortsat fra side 3 betragtninger. For det første: mennesket er i sin historiske udvikling kommet til et punkt, hvor udviklingen af de individualistiske træk tærer på de sociale drifter. For det andet: frigørelsen fra de religiøse impulsers dominans, der er en medvirkende faktor i "jeg-udviklingen", efterlader os uden en overordnet social forståelsesramme. Ligesom vi kan se det enkelte menneskes udvikling fra barn til voksen, som en udvikling hen imod stadig stærkere jeg-bevidsthed, er det også muligt i historisk perspektiv at se en udvikling af hele menneskehedens sjælelige konstitution i retning af den uafhængige og frie individualitet. Tidligere var gruppedannelser som i nationalismen eller ved blodsbåndet i slægtskabet langt mere betydende, hvor tilknytningskraften i dag mister sin betydning til fordel for fællesskaber, som vi selv vælger ud fra rent personlige præferencer. I overgangsfasen har vi dog mistet et grundfæste og sikkert tilhørsforhold i det sociale, som I den individuelle vilje har vi det, som skal bringe fornyelse ind i verden gennem den skabende originalitet. Men i den spæde tilblivelsesfase er det vigtigt, at omgivelserne forstår, respekterer og beskytter dette kim. Fra KristofferSkolen, Roskilde - 1. Klasse sommerfest spil i skolens sal. gjorde, at vi aldrig var alene, og vi har endnu ikke kunnet erstatte det med den nye tids sociale orden. Kraften til individualiseringen fjerner os til en vis grad fra fællesskabet og lader ensomheden råde. Det fællesskab, som opstod omkring troen, var indtil for ganske nylig et varmende socialt netværk, som gav mennesket et ståsted i det sociale. Men de sidste 100 års opgør med den etablerede religion i den vestlige verden har fjernet det samlende fokuspunkt og efterladt et spor af tomhed og meningsløshed. Man kunne få den tanke, at vores frigørelse i ovennævnte sammenhæng kun er negativ, men vejen frem mod individualiteten, der udelukkende beror på sig selv, er for menneskeheden en velgerning, som repræsenterer den virkelige udvikling. Det er overgangssmerterne vi må lære at håndtere. På det nære plan betyder disse udviklingstendenser noget meget virkeligt. Vi har svært ved at få de sociale sammenhænge i hverdagen til at fungere. Og her er som allerede nævnt en hovedfaktor til forringelse af livskvaliteten. En virkelig sjælelig forbindelse fra menneske til menneske er i dag vanskelig at etablere. Vi efterlades ofte, på trods af den gode vilje, alene tilbage. Livskvalitetens grundlag Livskvaliteten er egentlig et udtryk for den harmoniske sammenhæng mellem mennesket og verden, og selv om de ovenstående eksempler er simple indblik i praktiske psykologiske sammenhænge mellem individet og omgivelserne, må vi forstå, at livskvalitetens udtryk i f.eks. glæde, tilfredshed eller fornemmelse for selvværd er langt mere omfattende og finder sit udspring i de dybere lag af sjælen. Rudolf Steiner beskriver i bogen "Videnskaben om det skjulte", hvordan mennesket, hvis det ikke formår at finde kraften til at vende sig mod det åndelige i tilværelsen, efterhånden må opleve en sådan svækkelse af livet, at der indtræder en sjælelig dødstilstand. Vi nærmer os denne dødstilstand, der også manifesterer sig som indre tomhed og meningsløshed, når vi udelukkende må hente kraft udefra. Hvis vi kun kan "fyldes" af det, som vi kan modtage fra omgivelserne, det, som vi kan trække ud af ting, væsener og processer i sanseverdenen, vil det i længden føre til håbløshed og fortvivlelse. En tid lang kan vi opfyldes og glædes over det, vi passivt kan modtage fra omgivelserne, men gradvist mister de ydre oplevelser deres belivende kraft, og vi konfronteres med en sjælelig tomhed. Vi ser det ofte med mennesker, der et liv igennem udelukkende har været optaget af den ydre sanseverden. Når de bliver ældre, begynder denne at miste sin tiltrækning, hvorefter mennesket selv begynder at miste lysten til livet. I sin ekstreme konsekvens kommer dette til udtryk i selvmordet, der begås, når alt håb om nogensinde igen at få sansetilfredsstillelse fra det ydre er opgivet. Positiv livskvalitet drejer sig således i sin inderste kerne om på den ene side at gå fra selvforglemmelsen i den sansebaserede virkelighed til en opvågnen i det indre, som skabende individ, og på den anden side om at komme fra en tænkning, der udelukkende rummer den ydre verdens objekter til en tænkning, der, ved at vende sig mod sig selv, kommer til en forståelse af selve erkendelsen og af jegets natur. Meget i den moderne tilværelse synes at stræbe efter at gøre mennesket til et passivt væsen, og vi overvældes ofte i en sådan grad af det, som kommer udefra, at den indre skabelsesproces går i stå. Men denne udvikling må vendes, hvis vi skal gøre os håb om at genoprette en sund balance mellem os og verden, og genfinde et indre liv, der ikke bare er en bleg, uvirkelig og skyggeagtig kopi af den ydre verdens farverigdom og solide virkelighedsfornemmelse. I alle livets forhold er det gennem tænkningen, at vi kommer til bevidsthed om både indre og ydre fænomener. Tænkningen står som en bro mellem os og verdenssammenhængen, og det er i kraft af tænkningens mulighed for at bringe den skjulte sammenhæng frem til bevidstheden, at vi kan komme til en oplevelse af en vis sikkerhed i tilværelsen. En indre begrebsmæssig forståelse bringer os nye kræfter, og det er også gennem tænkningens kraft, at vi har nået meget af det vi kalder moderne fremskridt. Men den samme tænkning viser sig at være tveægget, idet den også er ansvarlig for netop de tilstande, der har ført til, at vi lider. Det synes at være indlysende, at dén tænkning, der ikke magter at trænge frem til et åndeligt indhold, efterhånden vil berøve mennesket enhver livskvalitet, og det er netop ud fra denne erkendelse, at vi kan se de første skridt til en videre udvikling. "Alle gåder, som angår ånd og materie, må mennesket genfinde i den gåde, som ligger til grund for dets eget væsen", siger Rudolf Steiner, og løsningen af gåden begyndes med tænkningen. I en besinden sig på sig selv begynder noget nyt, noget som gør, at vi kan komme til den bevidsthedsmæssige udvidelse og forandring af vores væsenskerne, der er livskvalitetens egentlige grundlag. Det er sagt før - så ofte, at det er blevet en kliché, der ikke længere regnes for andet end tom tale, men her skal det siges igen: mennesket står ved en korsvej i sin udvikling, og fremtiden vil på alle måder afgøres af, hvad mennesket i dag vælger ved denne korsvej. Hvis ikke vi ud fra en vågen bevidsthed gør op med det i tiden, som også har sit udtryk i sjælelivets formørkelser, vil ikke bare livskvaliteten, men hele kulturen gå svære tider i møde. Forkortet version af indlæg bragt i STEINERSKOLEN 2/2002 Dennis Payall F Lærer på Rudolf Steinerskolen i Vordingborg. LÆS MERE 6

7 Danmark og Norge av Arne Øgaard - to helt ulike verdener I Danmark finnes det en rekke friskoler. I Norge er "friskolene" godkjent ut i fra privatskoleloven. For at en skole skal bli godkjent må den enten representere et pedagogisk alternativ eller et livssyn. Det finnes en rekke kristne livssynsskoler i tillegg til Rudolf Steinerskolene og Montesorriskolene som er godkjent ut fra en alternativ pedagogikk I Norge finnes det også slike friskoler på gymnasnivå eller videregående nivå som det nå heter. Disse skolene får som de andre "friskolene" dekket 85% av de antatte driftsutgiftene fra det offentlige, men det gis ingen dekning til ervervelse eller leie av bygninger. I den forbindelse har det for noen skoler vært viktig å kunne oppta rimelige lån i Merkur og Cultura Sparebank. Elevene som fullfører videregående på steinerskolen får ikke karakterer, men et fyldig vitnesbyrd. Dette vitnesbyrdet gir mulighet til å komme inn på videre studier ved universiteter og høyskoler. Nasjonal vurderingskomité Det offentlige (Norge) har nedsatt en komité som heter "Nasjonal komité for vurdering av steinerskolevitnemål". Her leses vitnesbyrdene og det blir fastslått om elevene har "Generell studiekompetanse", det vil si at de har adgang til alle åpne studier. Elevene blir også grovsortert slik at de lettere kan vurderes i forhold til opptak på lukkede studier. Vitnesbyrdet blir ikke omregnet til karakterer, men det vurderes skjønnsmessig. Denne ordningen har steinerskolene og myndighetene utviklet i fellesskap gjennom flere tiår og den fungere stadig bedre. En stor andel av steinerskoleelevene har fått adgang til studier på universiteter og høyskoler på grunnlag av sitt steinerskolevitnesbyrd. Dette gjelder ikke bare norske steinerskoleelever, men også elever fra en rekke andre land. Det har imidlertid ikke vært like enkelt for norske steinerskoleelever å ta universitets og høyskoleutdannelse i Danmark. Hvilket menneskesyn ligger bak Internasjonalt merkes det nå en sterk tendens til ensidig kunnskapsinnlæring i skolen. Det er ikke spørsmål om hvilke ferdigheter man har utviklet eller hva slags mennesker man har blitt. Det er kun spørsmål om hvor mye man har lært. Mennesket blir betraktet som en tom tønne som må fylles opp med mest mulig kunnskap for at det skal kunne komme seg vellykket gjennom livet. Det er selvsagt viktig å lære noe på skolen, men selv har jeg vanskelig for å forstå den ensidige forkuseringen på kunnskaper. Etter endt universitetsutdannelse, etter å ha pugget meg gjennom meterhøye bokstabler, stod jeg en dag med hodet proppfullt av kunnskaper og lurte på hva jeg så skulle ta meg til. Jeg ble litt deprimert fordi ingen lot til å være interessert i kunnskapene mine. Det var ingen som stilte noen av de utalllige spørsmålene jeg kunne svare på. Pedagogikk for menneskelig utvikling I Norge har det lenge vært en skepsis til en ensidige kunnskapsskolen. Det kom til uttrykk allerede i 1883 med Alexander Kiellands roman "Gift", hvor lille Marius falt død mens han fremsa sin latinlekse. I 1955 fikk også det offentlige skolesystemet en hard omgang i Jens Bjørneboes bok "Jonas". Disse bøkene har sammen med en rekke andre impulser medført at det i Norge har vært stor åpenhet for pedagogikk som har sett på menneskelig utvikling som like viktig som kunnskapstilegnelse. Man har snakket mye om at barna må lære å bli sosiale gjennom gruppearbeid og andre samarbeidsprosjekter, de må utvikle ansvar for egen læring osv. Innenfor steinerpedagogikken har man lang erfaring og meget omfattende tanker om hva et barn trenger for å utvikle seg til å bli et menneske som kan ta tak i de problemene verden nå står inne i. Det er ikke så mange som har satt seg grundig inn i steinerskolens pedagogikk, men når jeg har vært med å representere steinerskolen på møter i departementer eller andre offentlige organer har jeg møtt stor grad av respekt og forståelse. Bred politisk opbakning I dag har steinerskolene støtte fra de fleste politiske partiene, selv om deres motiver er noe forskjellige. Noen er mest opptatt av at foreldrene får ta et fritt skolevalg, mens andre er opptatt av en karakterfri skole. Så lenge de ikke blir en eliteskole, hvor bare de rike har adgang vil også de fleste sosialdemokratene støtte steinerpedagogikken. Steinerskolene har i de siste tiårene nedlagt et stort arbeid i å oppnå kontakt med myndighetene, og dette arbeidet har vært meget fruktbart. Noe betyr det vel også at det i Norge er flere betydelige personligheter som enten selv har gått på steinerskolen eller som har hatt sine barn der. Den forrige sosialdemokratiske statsministeren Jens Stoltenberg gikk sine første syv år på steinerskolen. Lenger kunne man ikke gå den gangen. Vår prinsesses ektemann, forfatteren Ari Behn gikk alle sin 12 skoleår på Rudolf Steinerskolen i Moss, men det er også en rekke andre kjente kulturpersoner som har tilbrakt sin skoleår på steinerskolen. Ute blant vanlige nordmenn kan innsikten i og forståelsen for steinerskolen være nokså variabel, men i det offentlige liv er den anerkjent som et nødvendig korrektiv til den offentlige pedagogikken. Arne Øgaard F Cand. mag. i realfag og ernæringsfysiolog. Leder av Forstanderskapet i Cultura Sparebank. Arbeider på Steinerskolens videregående trinn i Moss. LES MERE 7

8 Ungdomsmøtet i Järna 2002 af Stine Swensen I sommerferien i år var jeg på ungdomsmøtet i Järna, nærmere bestemt på Kulturhuset i Ytterjärna. Ungdomsmøtet er, som navnet tilsier, et møte for ungdommer i alderen 15 til 25 år, i regi av Antroposofisk Selskap i Sverige. Der samles mange "steiner-barn" (men også "vanlige" ungdommer) fra hele Sverige, og meg fra Norge. Det var også noen fra Finland der. Den uken det varte ble det holdt foredrag og workshops hver dag. Som workshop kunne man velge hva som helst, men noen ble strøket p.g.a. lite interesse. På kvelden var det samling i Kulturhuset s store sal. Og etter litt triviell informasjon, var det disko eller konsert på scenen. Dette førte til rimelig sene netter, men etter å ha dratt seg ut av soveposene, ut av teltene eller ut av sovesalene klokka 8.30, var det lett å våkne med en solid frokost som de Rammstein-diggende kokkene hadde laget. Og når man i tillegg kunne sove seg gjennom foredragene, var det ganske lett å bli uthvilt til workshops kl 3. Maten på ungdomsmøtet er et kapittel for seg. Det var kun vegetarisk kost, og den var selvfølgelig biodynamisk dyrket. Og den er KJEMPE GOD!! Bare det er en unnskyldning for å dra Stine Swensen er elev i 1. videregående på Rudolf Steinerskolen i Moss. Jeg kan virkelig anbefale Ungdomsmøtet til alle mellom 15 og 25 år! Hva ungdom av Arne Øgaard Vi har samlet inn en oversikt over de seneste skoleårets årsoppgaver: Arkitekturhistorie med vekt på nyere tid Situasjonstilpasning som utgangspunkt for arkitektur Stanley Kubrick Filmproduksjon Filmens utvikling Special effects Sammenligning mellom teater og film Det 20. århundrets teaterhistorie i Europa Animasjon Fosterets utvikling (2) Det første leveåret Barn med Downs syndrom Barndom, lek og selvutvikling Medisinsk etikk Utviklingspsykologi Akupunktur Ryggen Kornsirkler Kommunikasjon mellom menneske og hund Kattedyr Schäferhunden Dyreetikk Bruk av lippizanerhester Elektrisitet Roboter til hjelp og nytte Geometriske mønstre Fraktaler Infitesimalregning Billedkunstteknikker Glasskunst (2) Portretter gjennom tidene Novellesamling med musikk Det gylne snitt Keramikk Klassisk skulptur Origami papirkunst fra Østen Bokillustrasjonskunstens utvikling Illustrert bok Papir Design J.M.W. Turner Grafitti Ombygging av bil Folkevognen Bygdeborger 8

9 interesserer men seg for? De voksnes verden Det er mange ulike synspunkter på dagens ungdom, men hva interesser de seg egentlig for? I det siste året på Rudolf Steinerskolens videregående trinn leverer elevene en oppgave som de har arbeidet med gjennom et helt år. De får fritt velge emne og selv om de får noe veiledning, er oppgaven en prøve i evne til selvstendig arbeid: Metallarbeid i middelalderen Kniver Våpenhistorie i middelalderen Fredsorganisasjonen CISV Teknisk etterforskning Anarkismen Tolkiens verden Ringenes herre Visjon og virkelighet Språk Dialekter Industribyen Moss Sjøfart Fotball Fallskjermhopping Sport med vindens kraft Snøskred Fjell og tindebestigning kommunikation Våben Eksperiment med naturvæsner prærieindianere Barokken og dens strygeinstrumenter USA s indflydelse på Europa Menneskets ordløse sprog Manipulationens magt Spiseforstyrrelser Moden gennem tiderne personlig udvikling Bach og hans samtid Astronomi Hekse Fotojournalistik Ulandsarbejde Hulfotografi Det danske retssystem Viljens udtryk Tidens ungdom Det perfekte menneske Ungdom og helse Iskrem Kakaobønnen til glede for hvem? Mat og kultur Kaffe Vegetarkokekunst Coca Cola Elvis Aron Presley Norsk rock Rock Kordireksjon Symfoniske dikt Gitaren (3) Elektrisk gitar Musikkproduksjon på data Pianorestaurering Musikklivet i Trondheim på 1990-tallet Musikkhistorien fra 1920 Musikkens betydning for menneskets utviling Musikk som terapi Komponering Irsk musikk Øst Europeisk sigøynermusikk Salsa Bryllupsritualer og tradisjoner i Pakistan og Norge Bryllupstradisjoner Monarkiet i Norge fra 1905 til i dag. Hva er fremtidens statsform? Eidsvold 1814 Militærnekting Oppbyggingen av nedre Manhatten Kina Mao Zedong Borgerkrigen i Spania Maurernes påvirkning i spania med fokus på geometriske former USAs rolle i Gulfkrigen og forholdet mellom USA og Irak i dag Den franske revolusjon Konflikten i Nord Irland De gamle kelterne Andre verdenskrig i Norden Forbindelsen mellom Malta og Danmark Holocaust Berlinmuren Indias kultur og klesdrakt Sør Afrika Senegalesisk magi Latinamerikansk dans Den egyptiske dødeboken Nordamerikas indianere Totempelen Keltisk mytologi Åsatro Feer og alver Meditasjon Interiør og farger Interiørarkitektur Scandinavisk design Bokstavdesign Klesdesign (2) Sminke Moter i det 20. århundrede Da moten kom på mote. Kvinnemoten fra Kjole fra Bunad og folkedrakt Drakthistorie Nonner og klosterliv Eventyr og fabler Parzifalreise bilder Faust Kaspar Hauser Norrøn mytologi Slektsgranskning Nynorsk før og no Skuespill Boken Barnelitteratur Barnetegninger Gjøgling Hva er tid Internett Datamaskinen funker Foto (4) Gummitrykk en måte å fotografere og fremkalle bilder på Tidsskriftet Steinerskolen oppfordret steinerskoleelever i Norge og Danmark til å levere litterære bidrag til temaet De voksnes verden. De beste av disse bidragene ble trykket i tidsskriftet Steinerskolens andre utgivelse i Det var ikke bare oppløftende å lese de unges betraktninger av de voksne. I svært mange bidrag ble det fokusert på at de voksne stresser rundt og at det de er mest opptatt i livet er å få betalt sine regninger: Heldigvis så flere av barna at det også fantes ulike verdier i de voksnes liv. Vi bringer nedfor noen utdrag fra de publiserte bidragene: "Jeg ser på livet i de voksnes verden som et ganske kjedelig liv. Jeg tenker ikke så mye på voksnes verden, men når jeg tenker på den, synes jeg det er rart at de orker å dra på jobb, komme hjem igjen, så jobb, hjem, jobb, hjem, jobb, hjem helt til helgen kommer igjen. Det jeg føler er at de voksnes verden er mye stress og kjefting. Men selv om det hender at jeg får skjenn, så vet jeg innerst inne at de er glade i meg. Mange voksne må lage mat selv om de ikke er flinke til det. Selv om man er voksen og kan bestemme over seg selv, er det mange ting man ikke kan gjøre. Voksne kan for eksempel spise så mye sjokolade de vil, men de gjør det ikke. Det er på en måte en usynlig lov som sier at det ikke går." Martin, 5. klasse 9

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Frits som 6-åring med to søstre

Frits som 6-åring med to søstre Frits Larsen Hans far hette Peter Kristian Larsen og hans mor Hanne Katrine, f.lyster. Det kom syv barn til sammen. Frits var den eldste sønnen. Peter Larsen ble frelst som ung. Frits syntes det var en

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team operators Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Senior Helpers Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Filosofi med børn. Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013. v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor)

Filosofi med børn. Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013. v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor) Filosofi med børn Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013 v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor) Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis 2. Hvad er filosofi med børn?

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Antroposofi i BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED

Antroposofi i BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED Antroposofi i praksis BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED 1 BØRNEHAVER ANTROPOSOFISKE LÆGER BANKVIRKSOMHED HELSEPÆDAGOGIK VELKOMMEN

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16.

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16. 1 FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK E K S A M E N Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk Talet på sider inkl. framside: 6 Dato: 10. desember 2014 Lengde:

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Spirit of Flower Inviterer

Spirit of Flower Inviterer Spirit of Flower Inviterer Lørdag den 14. og søndag den 15. april 2012 WILD EARTH ESSENCES Daniel Maple Lær at lave dyreessenser Daniel Maples forbindelse til dyrene er virkelig magisk, og denne weekend

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige 1 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så

Læs mere

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8. Korpsnytt September, Oktober og November 2013 Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.12 Korpslederen har ordet.. Tiden går fort. I mars 2012 kom vi

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget The Wonders Vi kommer fra Gentofte Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Tjørnegårdsskolen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Unges lyrik 2012. Fra skriveværksteder i og omkring Brabrand

Unges lyrik 2012. Fra skriveværksteder i og omkring Brabrand Unges lyrik 2012 Fra skriveværksteder i og omkring Brabrand Unges lyrik 2012 Lyrik fra skriveværksteder med unge, maj 2012 De unge forfattere Mads Mygind og Kristina Nya Glaffey har i løbet af maj 2012

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

Foreldreundersøkelsen (2011-2013)

Foreldreundersøkelsen (2011-2013) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 X 93 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 X 83 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-10.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere