Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret"

Transkript

1 Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen 2009 Herning, den 20. oktober 2009

2 Dagsorden Indledning og formål Kreditkrise og behov for strategi? Strategiarbejdet og dynamisk strategi Erfaringer med dynamisk strategi Case I/S Gammelbygård Strategisk kompetencekort Afslutning

3 Den hårde virkelighed..!?

4 Bristede drømme!?

5 Historien om I/S Gammelbygård Jens: uddannet elektriker/landmand Søren: uddannet elektriker Købte farfars gård i 1999 (130 ha og ammekøer) 2000: Byggede til 500 søer 2001: Udvidede til 700 søer Købte 3 ejendomme i fri handel på knap 65 ha, 44 hektar og 33 ha. Bygningerne frasolgt på 2 ejendomme. Seneste investering i august 2006: Køb af ejendom med 900 søer, slagtesvin og knapt 200 ha.

6 Den overordnede produktion - Oversigtskort over bedriften Bolig Maibritt & Jens Bolig nyrenoveret Fælles med far og farfar Samlet 840 ha Maskinsamarbejde Gammelbygård 680 søer m/produktion af smågrise til 30 kg Staldanlæg lovligt efter ha Lejet i 10 år 130 ha Staldanlæg til ca slagtesvin Ny Korsgård I/S Gammelbygård Jens og Søren Nicolajsen 675 ha, søer, smågrise slagtesvin Højbjerg 900 søer m/produktion af smågrise til 30 kg slagtesvin 190 ha Staldanlæg til søer Ulovligt fra 2013 Produktion slagtesvin Ca. 65 ha Bolig for Joan & Søren Dover Vestergård 2 bygningsløse ejendomme Ca. 44 og 33 ha Bygningsparceller frasolgt Bolig delvis renoveret

7 Behov for strategi

8 Behov for strategi (2) 1. Det skal passe til min situation og kunne håndtere skiftende agendaer 2. Det skal tage udgangspunkt i netop min bedrift 3. Det skal hjælpe mig med den sparring jeg efterspørger i forhold til udvikling af forretningen 4. Det skal være en platform til kommunikation med alle mine interessenter (medarbejdere, banker, realkreditinstitutioner og rådgivere) 5. Gøre strategien mere handlingsorienteret og anvendelig i hverdagen!

9 Strategiarbejde hos landmænd Landmandens virkelighed på bedriften: Landmanden har tid til at tænke strategi, men ikke på kontoret Landmanden bliver bombarderet med strategiske input, men får ikke udnyttet dem 100 % Landmanden kræver at være for bordenden. Det er kun ham selv, der kender bedriftens situation og kompleksitet

10 Traditionel strategi v. dynamisk strategi - Strategiproduktet skal passe til tiderne Strategisk planlægning 5 års plan Fokus på drift Beslutninger tages på baggrund af fuld information Strategien udarbejdes af eksperten Dynamisk strategi Løbende tilpasning Fokus på udvikling Mange beslutninger må tages på baggrund af begrænset information Strategien udarbejdes af landmanden Der er behov for at arbejde dynamisk med strategi, men hidtil har værktøjerne manglet!

11 Dynamisk strategi koncept Udviklet af William Andersen og Karsten Bove, Landscentret 1. Strategiformulering og mål 2. Strategisk kompetencekort 3. Visuelle handlingsplaner der viser, hvordan planen udføres i praksis Mål Kompetencer Strategi Mål Kompetencer & ressourcer Handlingsplan

12 Processen to møder

13 Økonomi ERFA grupper (omkostninger) Benchmarking af omkostninger Følge rutiner for medarbejdere Effektiv driftsledelse og opfølgning Mineraler Gødning Indkøbsstyring centralt Soja Avlsarbejde optimeret Arbejdsrutiner til medarbejdere Nyt staldsystem Dygtige og rolige medarbejdere Fokus på god arbejdsplads Samlet ny frokoststue 2-4 nye ansatte Udarbejdet af: Henrik Galsgaard, LandboThy & Karsten Bove, Markedschef Vækstlandbrug, Landscentret Udvidelse fra 700 til søer på Gammelbygård 900 søer slagtes fra Højbjerg Lave omkostninger Effektivitet top 10 DK 32 smågrise pr. årsso Pleje og udvikling af medarbejdere Samme status for alle dyr Metoden - Det strategiske kompetencekort Juridiske vurderinger Aftale ved ophør af interessentskab Vurdering af aktiver Opdeling af aflønning Balance mellem arbejde & familieliv Overordnet strategisk mål søer med smågrise op til 7 kg., samlet på Gammelbygård samt smågrise fra 7-30 kg på Højbjerg. Produktion af slagtesvin uændret. Indtjeningen skal min. være som i dag m 2 stald nedrives Siloanlæg tdr. korn og ny foderlade Smågrise stald m m 2 staldbyggeri Finansiering 65 mio. kr. Økonomi minimum overskud 2-3 mio. kr. Miljøgodkendelse & miljøteknologi på plads Indkøringsplan Tegninger klar til bygning Multifase fodring smågrise Sostald m 2 Min. indtjeningskrav Pantet holder Investering i 2-3 etaper ikke hensigtsmæssigt DB Mark/Stald Høj effektivitet stald Opfølgning og kontrol på omkostninger Krav til min. notering & beregnet 0 punkt Rente max realkredit og banklån Krav til min. mark afkast & beregnet 0 punkt Kommunens godkendelse Miljøklagenævnets godkendelse Gylleseparation ~ 400 ha anbringelse Flydende til markbrug Køb/salg budget Ugeplan aktiviteter Plan for vækst fra 700 søer til anlæg Fast del sælges

14 Erfaringer med dynamisk strategi Banker og realkreditinstitutter Tillid Overblik over landmandens aktiviteter Dialog om fremtiden med strategiske kompetencekort Landmænd Hurtigt i gang med strategiarbejdet Synliggør vejen til at nå strategiske mål Kommunikation til bank, medarbejdere, ERFA m.v. Letforståeligt overblik og opfølgning

15 Strategien for I/S Gammelbygård 2006: Højbjerg købt Del af strategiplan 2007: Ny strategiplan samling og løsgående søer 2007: Finansstrategi & finanslicitation Skifte af kreditforening og pengeinstitut Billigste og større tiltro Strategi: søer m. 7 kg s produktion på Gammelbygård samt 7-30 kg på Højbjerg. Slagtesvin uændret og indtjeningen min. som i dag Baggrund: Stor interesse for smågriseproduktion samt lovliggørelse af Højbjerg fra 2013

16 Økonomi Gammelbygård Resultat kr. Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Afkoblet støtte Anden indtjening -628 Finansieringsomkostninger Driftsresultat Balance 2008, mio. kr. Ultimo Egenkapital i I/S 25 Egenkapital i alt 44 Positivt driftsresultat i 8 ud af 9 år Samlet konsolidering kr. efter urealiseret tab gældspleje på 1,1 mio. kr. (Korrigeret +1,7 mio. kr.). Budget 2009: +4,2 mio. kr.

17 Hvordan er det gået? Totalrådgivning (tværfaglig produkt) Budget: Aktivt til økonomistyring Beslutningsgrundlag for strategien Alternativ m. udsættelse af søerne på Højbjerg Miljøgodkendelse igangsat Møde med kommunen Tilbud byggeri fra 3 bygherrer afvist Nyt tilbud efter 6 mdr. Markant prisnedsættelse Kreditforening og bank løbende orienteret positive tilkendegivelser Kreditkrisen dukker op! Afslag foråret 2009 Begrundelse: Godt projekt men dårlig timing!

18 Fremtidens udfordringer Finansiering af nye projekter: Trods flotte resultater manglende lånemulighed til planlagt projekt Hvad skal der til for at få pengeinstitutterne i tale??

19 Hvordan kommer vi videre? Før Regnskaber (Hvordan er det gået?) Budgetter (Hvordan vil det gå fremover?) Overordnet strategi (Hvor vil vi hen?) Dynamisk strategi Overblik over strategi? Hvordan når vi målet? Hvordan kommunikeres til kreditsektoren?

20 Økonomi ERFA grupper (omkostninger) Benchmarking af omkostninger Følge rutiner for medarbejdere Effektiv driftsledelse og opfølgning Mineraler Gødning Indkøbsstyring centralt Soja Avlsarbejde optimeret Arbejdsrutiner til medarbejdere Nyt staldsystem Dygtige og rolige medarbejdere Fokus på god arbejdsplads Samlet ny frokoststue 2-4 nye ansatte Udarbejdet af: Henrik Galsgaard, LandboThy & Karsten Bove, Markedschef Vækstlandbrug, Landscentret Udvidelse fra 700 til søer på Gammelbygård 900 søer slagtes fra Højbjerg Lave omkostninger Effektivitet top 10 DK 32 smågrise pr. årsso Pleje og udvikling af medarbejdere Samme status for alle dyr Svineproduktion I/S Gammelbygård - Det strategiske kompetencekort Juridiske vurderinger Aftale ved ophør af interessentskab Vurdering af aktiver Opdeling af aflønning Balance mellem arbejde & familieliv Overordnet strategisk mål søer med smågrise op til 7 kg., samlet på Gammelbygård samt smågrise fra 7-30 kg på Højbjerg. Produktion af slagtesvin uændret. Indtjeningen min. som i dag m 2 stald nedrives Siloanlæg tdr. korn og ny foderlade Smågrise stald m m 2 staldbyggeri Finansiering 65 mio. kr. Økonomi minimum overskud 2-3 mio. kr. Miljøgodkendelse & miljøteknologi på plads Indkøringsplan Tegninger klar til bygning Multifase fodring smågrise Sostald m 2 Min. indtjeningskrav Pantet holder Investering i 2-3 etaper ikke hensigtsmæssigt DB Mark/Stald Høj effektivitet stald Opfølgning og kontrol på omkostninger Krav til min. notering & beregnet 0 punkt Rente max realkredit og banklån Krav til min. mark afkast & beregnet 0 punkt Kommunens godkendelse Miljøklagenævnets godkendelse Gylleseparation ~ 400 ha anbringelse Flydende til markbrug Køb/salg budget Ugeplan aktiviteter Plan for vækst fra 700 søer til anlæg Fast del sælges

21 Svineproduktion I/S Gammelbygård - Det strategiske kompetencekort (2) Min. indtjeningskrav Pantet holder Overordnet strategisk mål søer med smågrise op til 7 kg., samlet på Gammelbygård samt smågrise fra 7-30 kg på Højbjerg. Produktion af slagtesvin uændret. Indtjeningen min. som i dag Finansiering 65 mio. kr. Økonomi minimum overskud 2-3 mio. kr. Investering i 2-3 etaper ikke Hensigtsmæssigt Bankens krav?* DB Mark/Stald Høj effektivitet stald Opfølgning, kontrol på omkostninger Krav til min. notering & beregnet 0 punkt Rente max realkredit og banklån Krav til min. mark afkast & beregnet 0 punkt

22 Visuelle handlingsplaner Fremskaffelse af finansiering Bankens revurdering af projektet (Hvad skal der til?) Vurdering af byggeri i 2 etaper (Praktisk muligt?) Perioderegnskab udarbejdes + estimat for 2009 samt budget Kapitalbehovet på ca. 65 mio. kr. skal fremskaffes. Løsgående søer inden Ny kontakt til kreditsektoren Nye beregninger og vurdering af selvfinansiering + dynamisk strategi kort udarbejdes Afholdt bankmøde med nye beregninger, budgetkontrol og strategisk kompetencekort Afslutning af årsrapport straks efter nytår evt. kontakt til andre pengeinstitutter

23 Ledelseskapacitet og uddannelse Organisering Kapacitet, lovkrav Tilladelser på plads Risiko match ift. bank Ejerskifte plan Styr på økonomi *Bankernes kreditvurdering -Et eksempel fra en af Danmarks største banker (rating1-26) Ledelse (person) Økonomiske Regnskab Indtjening Pris jordkøb ift. andre Afhængighed Ift. aftaler med andre Bedriftens Effektivitet Udskudt skat DLBR vurdering Bankens egen vurdering Internationale vurderinger Branche økonomi Svin, plante Risiko kreditvurdering af landbrug Budgetter Forudsætninger (DLBR) Realiseret ift. plan Følsomhedsbudgetter Budget / aktuelt resultat Prognoser Generel konkurrenceevne Omkostningsudvikling Makroøkonomi Indtjening og risiko Indtjening / forpligtigelser Finansielle Investerings strategi Rentabilitet Substituerende produkter verdensmarkedet Jordpris udvikling Udarbejdet af: Karsten Bove, Markedschef Vækstlandbrug, Landscentret på baggrund af bankens præsentation og efterfølgende interview med nøglepersoner Indtjening andre steder Løbende indtjening Finansiering & likviditet Soliditet og risiko Benchmarking

24 *Bankernes kreditvurdering -Et eksempel fra en af Danmarks største banker (rating1-26) Ledelseskapacitet og uddannelse Organisering Kapacitet, lovkrav Tilladelser på plads Ledelse (person) Risiko match ift. bank Ejerskifte plan Styr på økonomi

25 Afslutning Kreditkrisen og kreditklemme gør det vanskeligt at finansiere nye projekter i dansk svineproduktion Fremskaffelse af likviditet til løbende drift Rentabilitet & bedrifternes pant Effektivitet og driftsledelse Strategi, regnskaber og budgetter er fortsat nødvendige for at skaffe ny finansiering Men der skal mere til ved sunde projekter Skærpet kreditvurdering Detaljerede beregninger og opdeling af store projekter Dynamisk strategiværktøj til kommunikation Forbedring af rammevilkår f.eks. ny vækstpakke Tiltro til erhvervets fremtid og organisatorisk opbakning

26 Debat! Vi gør det lettere.

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April

Læs mere

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Dansk Kvæg kongres 2009 Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Er dansk landbrug konkurrencedygtigt? Det korte svar: JA - men det fordrer stærk og fremsynet ledelse Lys

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Velkommen til økonomi orienteringsmøde Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 21. januar 2014 Aktuelt status Spredningen i de økonomiske resultater bliver større og større både på tværs og inden for driftsgrenene På den ene side spirende

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år ÅRSBERETNING 2009/2010 200 år PATRIOTISK SELSKABS LEDELSE Pr. 30. juni 2010 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere