Januar Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?"

Transkript

1 Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

2 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energiafgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne for godt gørelse af disse afgifter og over, om din virksomhed får den godtgørelse, I har ret til. Bemærk, at reglerne ikke beskrives udtømmende her og ikke kan erstatte rådgivning. Hvis din virksomhed har komplicerede afgiftsforhold f.eks. fordi den er omfattet af CO 2 -kvoter eller er særlig energitung kan du med fordel kontakte os for at høre nærmere om, hvilke regler der gør sig gældende for lige netop din virksomhed. Hvem kan få godtgørelse for vandog energiafgifter Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort afgiften af energi og vand, i samme omfang som de har fradrag for momsen. Ved energi forstås her el, gas, kul og olie. Hvad kan der opnås godtgørelse for? Der gives godtgørelse for procesenergi. Procesenergi er energi anvendt til processer i virksomheden, f.eks. til produktion, belysning, maskiner, computere mv. Fra 2012 er der desuden indført en delvis godtgørelse for el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Hvad kan der ikke opnås godtgørelse for? Der er følgende begrænsninger for godtgørelsen af energiafgifter: Andres forbrug Det er en betingelse for godtgørelse af energi- og vandafgifter, at energien/vandet er forbrugt af virksomheden. En udlejer kan således ikke få godtgørelse for afgiften af vand og energi forbrugt af en lejer i lokaler, hvor lejeren har eksklusiv brugsret. Afgiften bør i dette tilfælde viderefaktureres til lejeren, og lejeren kan derefter muligvis få afgiften godtgjort. Hvis den energi, der er forbrugt i virksomheden og i et lejemål, kører på samme afregningsmåler, anbefaler vi at opsætte en bimåler til at måle forbruget i lejemålet. Der er i vidt omfang krav om måling, hvis virksomheden skal undgå at miste godtgørelse for den energi, som virksomheden selv har forbrugt. 2

3 Motorbrændstof Der gives ikke godtgørelse for afgiften af brændsler (olie, gas mv.) til motorbrændstof. Dog kan energiafgiften på motorbrændstof anvendt til f.eks. skovbrug, fiskeri og frugtavl godtgøres. Rumvarme (RV), varmt vand (VV) og komfortkøling (KK) Som udgangspunkt har virksomheder ikke mulighed for at få godtgørelse for energi, der er anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling som f.eks. elradiatorer, elvandvarmere, aircondition mv. Fra 2012 er der dog mulighed for at opnå delvis godtgørelse for el anvendt til disse formål. Hertil kommer, at virksomheden i visse tilfælde alligevel kan få godtgjort afgiften af energi anvendt til opvarmning og køling efter reglerne om procesenergi. Det drejer sig om tilfælde, hvor energien er anvendt som led i forarbejdningen af varer. Grænsen mellem, hvad der betegnes som procesenergi, og hvad der betegnes som andet forbrug, kan være vanskelig at gennemskue. I tvivlstilfælde kan du kontakte en afgiftskonsulent for at få vurderet, om energien i din virksomhed kan blive godt gjort som procesenergi. RV/VV/KK som led i forarbejdningen af varer RV/VV/KK Andet forbrug Elektricitet Godtgørelse efter reglerne om procesenergi Delvis godtgørelse (fra 2012) Hvis samme anlæg eller energiforsyningsnet anvendes til både procesformål og rumvarme/varmt vand/ komfort køling, skal forbruget fordeles. Dette skal som udgangspunkt ske ved måling. Alternativt kan forbruget fordeles efter standardregler, men det er ofte en dyr løsning for virksomheden. Søg rådgivning, hvis du er i tvivl om, hvilken fordelings metode der er mest hensigtsmæssig for din virksomhed. Liberale erhverv Liberalt erhverv kan ikke få godtgørelse for afgiften af el anvendt til procesenergi. Liberale erhverv betegner brancher, der leverer serviceydelser, som f.eks. advokater, revisorer, mæglere og bureauer, herunder rådgivningsvirksomhed generelt set, dog omfattes rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration ikke af denne begrænsning. Kul, gas og olie Godtgørelse efter reglerne om procesenergi Ikke godtgørelse Godtgørelse af energiafgifter Hvad er jeres muligheder 3

4 Fra 2012 kan de liberale erhverv dog få delvis godtgørelse for afgiften af el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling, når forbruget hertil måles. Hvordan beregnes godtgørelsen? Afgiftsgodtgørelsen beregnes ud fra de afgifter, som opkræves af leveran dørerne af energien eller af en virksomheds udlejer. Afgifterne skal være specificeret, for at virksomheden kan få godtgørelse. Afgiften godtgøres via momsangivelsen. Afgiften kan kun godtgøres, i samme omfang som virksomheden har fradragsret for moms. Den vand- og energiafgift, der kan godtgøres, opgøres efter følgende principper: Vand Der er fuld godtgørelse for vandafgiften og drikkevandsbidraget - også for de liberale erhverv, under forudsætning af at der er fuldt fradrag for moms. Godtgørelsen udgør: 6,13 kr./m 3 i 2013 og El godtgørelse for procesenergi 2013 Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på elforbrug, der ikke anvendes til proces. Det kan f.eks. være forbrug af el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling, hvor godtgørelsesmuligheden er anderledes. Godtgørelse af elafgift for 2013 vedrører op til fire poster på elregningen afhængig af leverandørens specifikationsgrad: Elafgift inkl. energisparebidrag 100% dog reduceret med følgende: Januar 2013: 3,5 øre/kwh Februar december 2013: 2,1 øre/kwh Eldistributionsbidrag: 75% (ved forbrug under 15 mio. kwh) Tillægsafgift: 100% Energispareafgift (CO 2 -afgift): 0% Godtgørelse af elafgift for 2014 ændres markant således, at hele elforbruget til procesformål bortset for 0,4 øre/kwh kan godtgøres. 4

5 Delvis godtgørelse for rumvarme (RV), varmt vand (VV) og komfortkøling (KK) Fra 2012 er der delvis godtgørelse for el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling også for liberale erhverv. Godtgørelsen for RV, VV og KK udgør: 2012: 11,8 øre/ kwh 2013: 41,3 øre/kwh 2014: 42,1 øre/kwh Bemærk, at muligheden for delvis godtgørelse af rumvarme, varmt vand og komfortkøling også gælder for de liberale erhverv, når elforbruget hertil måles. Godtgørelsen for procesenergi i udgør: Godtgørelse øre/kwh Januar Feb. - dec Elafgift inkl. energi sparebidrag 61,4 61,1 61,8 63,2 0,0 Eldistributionsbidrag 3,0* 3,0* 3,0* 3,0* 0,0 Tillægsafgift 6 6,1 6,2 6,2 0,0 Energispareafgift (tidligere CO 2 -afgift) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elafgift 0,0 0,0 0,0 0,0 82,9 I alt 70,4 70,2 71,0 72,4 82,9 * Der er fuld godtgørelse, dvs. 4 øre/kwh for forbruget, som overstiger 15 mio. kwh årligt Det betyder, at godtgørelsen for procesenergi i kr. i 2014 beregnes som: Det betyder, at godtgørelsen for RV/VV/ KK i kr. i 2014 beregnes som: Antal kwh, som kan godtgøres som procesenergi x 82,9 øre/kwh x momsfradragsprocenten Antal kwh anvendt til RV/VV/KK x 42,1 øre/kwh x momsfradragsprocenten Godtgørelse af energiafgifter Hvad er jeres muligheder 5

6 Kul, olie og gas Godtgørelsen af afgifter på kul, gas og olie, som anvendes til procesformål, udgør: 85,2% af afgiften i januar ,3% af afgiften fra februar ,73% af afgiften for 2014 Det betyder, at godtgørelsen for procesenergi i kr. i 2014 beregnes som: Mængde x sats x 93,73% x momsfradragsprocenten Der er som udgangspunkt ikke godtgørelse for CO 2 -afgiften. Hvad kan Deloitte hjælpe med? Deloittes afgiftsspecialister kan hjælpe med at: vejlede om gældende regler og praksis sikre, at afgifterne afregnes korrekt anvise metoder til at reducere virksomhedens afgifter tilrettelægge, at regnskabsaflæggelse og rapporteringer foregår på den mest hensigtsmæssige måde for den enkelte virksomhed bistå med kontakt til myndighederne udarbejde nye procedurer eller justere eksisterende procedurer for afgiftshåndtering 6

7 Kontaktinformation Vil du vide mere om energiafgifter, eller ønsker du et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os: København Dennis J. Larsen Tlf Christin P. Johanneson Tlf Slagelse Jesper Olesen Tlf Kolding Tina Kranker Tlf Esbjerg Betty Madsen Tlf Silkeborg Kim Laursen Tlf Aarhus Gert Schultz Tlf Trine Jakobsen Tlf Aalborg Erik Kristiansen Tlf Erik Worup Tlf Godtgørelse af energiafgifter Hvad er jeres muligheder 7

8 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende

Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende Når fordelingsregnskabets time er kommet Få mere tid... lad ista klare regnskabet Med ista som partner er fordelingen af udgifterne til varme-, vand-

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere