TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning"

Transkript

1 Realistisk grafisk produktionsplanlægning Grafisk gantt-plan i TT-Plan. På hver operation/bjælke anføres, hvilken ordre, kunde og vare, der er tale om.planen viser på samme tid ressourcebelastningen, hvordan ordrerne ligger tidsmæssigt, om der er leveringsproblemer, prioritet af hver ordre m.m. TT-Plan er et af markedets mest fleksible og realistiske programmer til at give overblik, til at kunne planlægge om og til at kunne opnå øget produktivitet og bedre leveringsevne. I TT-Plan kan man flytte og omplanlægge ordrer automatisk, efter prioritet og med mulighed for automatisk kapacitetsudjævning. Dette reducerer tidsforbruget til planlægning drastisk, og gør det realistisk at kunne opnå fordelene. TT-Plan er reelt det første system på markedet, hvor det tidsforbrug, der bruges på planlægning foran skærmen, er markant mindre, end de besparelser og fordele, der opnås. TT-Plan er fra starten af opbygget fleksibelt, så det understøtter næsten alle former for fremstillingsvirksomhed, uanset størrelse og mængde af ressourcer og data. Læs mere i denne introduktion om, hvordan systemet arbejder, og hvad du kan opnå. Vi tør garantere, at du aldrig før har oplevet et så stærkt, brugervenligt og realistisk planlægningssystem. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

2 Indholdsfortegnelse: 1. Derfor øger TT-Plan din virksomheds produktivitet og leveringsevne Overblik: Bedre leveringsevne: Øget produktivitet: Bruger man ikke bare mere tid bag skærmen?... 5 Hvad er forskellen på TT-Plan og almindelig problemløsning? Realistisk planlægning uden tidsspilde: Planlægning i praksis med TT-Plan Planlægning af en ny ordre: Planlægning og simulering: Manuel omplanlægning: Automatisk omplanlægning: Automatisk omplanlægning af en enkelt ordre: Automatisk planlægning af flere nye ordrer: Omplanlægning/simulering af flere udvalgte eller alle ordrer: Gruppe- og grov-planlægning: Parallel planlægning Planlægning med ubegrænset kapacitet Samspil med jobindrapporteringssystemet i C5 Factory Hvor adskiller TT-Plan sig fra andre planlægningssystemer Detaljer Dansk om Produktions en ordre, der IT / dukker M.S. Teknik op, hvis ApS, man i gantt-planen højreklikker oktober på 2012 en ordre 2

3 1. Derfor øger TT-Plan din virksomheds produktivitet og leveringsevne I dette afsnit kan du læse om fordelene ved at indføre TT-Plan. For at forstå dem alle, kan det være en god idé først at læse kapitel 3, der fortæller, hvordan systemet virker i praksis. TT-Plan øger produktiviteten og leveringsevnen, dels via det overblik, systemet giver over flaskehalse, hver ordres gennemløb, ledige huller, og dels via systemets gode muligheder for at kunne planlægge ordrer om, vel at mærke uden man skal sidde flere timer foran skærmen og prøve sig frem. Faktisk er 15 min. dagligt tilstrækkeligt for de fleste. 1.1 Overblik: Gantt-planen i TT-Plan giver et fantastisk overblik. På samme tid kan man f.eks. se: Den samlede belægning på alle ressourcer Hvordan hver ressource er belagt, og af hvilke ordrer og varer Gantt-forløbet af hver enkelt ordre og med evt. underproduktioner Ordrer, hvor leveringsdatoen bliver overskredet Ordrens prioritet/vigtighed (vises med farve) Hvilke ordrer, der er påbegyndt, og hvor langt man er kommet med dem. Ved højreklik på en ressource, kan man derudover se, hvor meget af den totale kapacitet på ressourcen, der er booket pr. dag, uge eller måned. Ressourcebelastning på en udvalgt ressourcegruppe uge for uge. Kan vises tilsvarende pr. dag og pr. måned, og med tal for både total tid i gruppen og forbrugt tid. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

4 Man kan flytte operationer fra én til en anden ressource, både manuelt og automatisk, og dermed opnå en hurtigere leveringstid. Herunder kan man også dele operationer, så de kan klares på kortere tid af flere ressourcer. Hvis man udnytter de huller, der altid vil være i planen, til at lave halvfabrikata til lager, opnår man både en bedre ressourceudnyttelse, og en bedre leveringsevne. Man har jo ved at udnytte den ledige kapacitet lavet en del af de varer, kunderne efterspørger fremefter. De kan dermed gøres færdige på kortere tid. Hul i belægningen på en ressource, der f.eks. kan udnyttes ved at oprette en ordre til lager på en halvfabrikata.. Systemets faciliteter til automatisk kapacitetsudjævning og parallel opdeling af operationer på flere ens ressourcer gør også, at man uden at skulle planlægge manuelt opnår et kortere gennemløb, og en bedre ressourceudnyttelse. Ved højreklik på en ordre, fremhæves alle denne ordres operationer, så man kan se rækkefølge af hele ordren. 1.2 Bedre leveringsevne: TT-Plan gør det nemt at se, hvorfor en ordre ikke kan leveres til tiden. Man kan direkte i planen se, hvilke ordrer, der ligger i vejen, og optager de ressourcer, ordren skal igennem. Blot ved med musen at pege på ordrerne, kan man se, hvad hver ordre drejer sig om. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

5 Hvis man for at løse leveringsproblemet beslutter at rykke om på rækkefølgen af ordrerne, klikker man blot én gang på hver af de ordrer, der skal planlægges om. Via masseplanlægningen (se senere), kan man så omprioritere de valgte ordrer, og få systemet til at planlægge dem om i den ønskede rækkefølge. Det tager kun få sekunder at foretage ovenstående. 1.3 Øget produktivitet: Gantt-Planen i TT-Plan giver et fantastisk overblik, der via systemets fleksible omplanlægningsværktøjer kan omsættes i øget produktivitet. Gantt-planen i TT-Plan afslører, hvor der er huller eller ledig tid. For at undgå uproduktiv tid, kan man planlægge ordrer om, så der bliver færre og mindre huller, man kan dele ordrerne og lave flere ordrer med færre stk. ad gangen, eller man kan være proaktiv og sætte ordrer i gang på halvfabrikata, der udnytter den ledige kapacitet. Muligheden for at planlægge flere ordrer i en bestemt rækkefølge, bevirker, at man kan minimere op- og omstillingstider. Og dermed kan man producere mere med de samme ressourcer. TT-Plan giver desuden mulighed for at kunne få trukket ordrerne så meget sammen som muligt, hvilket er relevant, hvis man har flyttet på mange ordrer. Det sikrer, at ordrerne gennemføres så hurtigt som muligt, hvilket har den bieffekt, at man får færre varer i arbejde til at fylde op i produktionen. Det sparer plads, men er også med til at øge produktiviteten for jo mindre rod, jo mindre lader man sig forstyrre i arbejdet. Ønsker man at måle den øgede produktivitet, brugen af TT-Plan medfører, kan vi anbefale at koble modulet Shop Floor Control til TT-Plan. Dette modul har 2 funktioner, dels registrering af den brugte tid i produktionen, dels inddragelse af produktionspersonalet i så glidende en produktion som muligt. Registreringen vil vise, hvor stor en del af personalets tid, der går på kundespecifikke ordrer, på at fremstille halvfabrikata og på spildtid i form af ventetid, rengøring o.l. Rekvirér en særskilt brochure på dette modul. 2. Bruger man ikke bare mere tid bag skærmen? Mange frygter, at et planlægningssystem som TT-Plan kun giver mening, hvis man investerer mere tid bag skærmen, end man sparer i den anden ende. For selvfølgelig kan et IT system ikke hjælpe med noget som helst, hvis det ikke først fodres med oplysninger. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

6 Men hvad sker der, når man ikke har et fuldstændigt overblik over ordrerne, hvornår de skal leveres og hvordan virksomhedens ressourcer er belagt? Hvis man ikke har travlt, sker der ikke så meget man klarer det nok, om end man måske bruger ressourcerne på en ikke helt optimal måde. Hvis man derimod får travlt, begynder det at knibe med at bevare overblikket, og så opstår problemerne: Man overbooker ubevidst ressourcerne, og kan dermed ikke holde leveringstiderne Man mister overblik over, hvilke ordrer der er vigtigst at levere, til fordel for brokkehoveder, der hele tiden rykker for deres leverance. Man starter og stopper på de samme ordrer flere gange, fordi man er nødt til putte forsinkede hasteordrer ind til de vigtigste kunder, eller til brokkehovederne. Hvad er konsekvenserne af ovenstående: Mange start og stop på samme ordrer, der måske medfører ekstra opstillinger plus tid til instruktion af personalet om, at der skal byttes rundt. Det koster masser af spildt tid, både i produktionen og administrativt, dels fordi der skal planlægges om, dels fordi der skal tales med kunder, der rykker for deres varer, dels fordi personalet skal instrueres om ændringerne, dels fordi man skal forsøge at få materialer hjem hurtigere end beregnet o.s.v.. Indtjeningen på ordrerne skrumper, dels p.g.a. den megen omstilling, dels fordi man begynder at kalde medarbejderne på overarbejde. Man kommer ind i en ond cirkel, hvor man kæmper for at løse problemer, frem for at være på forkant og optimere. Havde man i stedet i tide brugt 15 min.foran skærmen med TT-Plan, kunne man ud fra det grafiske overblik i stedet have brugt en brøkdel af tiden på at skabe et bedre flow, på at fordele opgaverne bedre imellem ressourcerne, på at producere halvfabrikata til lager, hvor man kunne se, at der var ledige huller i produktionen, kort sagt på at øge produktiviteten og dermed også leveringsevnen. Og man ville dermed have forbedret mulighederne for at kunne levere til tiden og minimere overarbejde væsentligt. Og forbedret indtjeningen! Forkert prioritering og brudte leveringsløfter koster dyrt, enten fordi gode kunder vælger andre leverandører, eller fordi de fremover deler deres ordrer ud på flere leverandører (det sidste er næsten det værste man tror man stadig er kundens eneleverandør på området, men reelt har man mistet en stor del, man ellers ville have fået). Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

7 Medarbejderne bliver slidt. Når man er stresset, opstår der hurtigt en dårligere tone imellem medarbejderne (og lederne), og alle føler et ubehag frem for fornøjelse ved arbejdet. Dette øger risikoen for sygdom, som igen koster produktivitet og leveringsevne. Tænk på, hvor mange medarbejdere, der skal bruge ekstra tid, hvis planlægningen er dårlig. Ofte vil 15 min. dagligt foran skærmen for at opnå den bedre plan kunne spare 10 til 20 medarbejdere for minimum et kvarter dagligt, tid der bruges på unødvendige omstillinger. 15 minutter pr. dag svarer til 3,3 % af en medarbejders arbejdstid = 3,3% tabt produktivitet 10 x 15 minutter = 2,5 time tabt produktivitet = 1/3 fuldtids medarbejder 20 x 15 minutter = 5,0 timer tabt produktivitet = 2/3 fuldtids medarbejder kontra 0,5 time brugt på bedre planlægning Hertil kommer den mistede troværdighed hos kunderne, og det dyrere overarbejde!. Hvad er forskellen på TT-Plan og almindelig problemløsning? Hvad gør man typisk, hvis man er kommet bagud med leverancer, har stop eller sygdom eller lignende problemer: Man går ud og drøfter med produktionen, hvordan man bedst kan løse problemerne. Hvis man har begrænset kapacitet, så indebærer løsningen, uanset hvad man kommer frem til, at man bytter om på rækkefølgen af ordrer eller operationer. Men har man fuldt overblik over konsekvenserne af denne rokering, der typisk vil påvirke en lang række ordrer? Med TT-Plan vil man i tilfælde af problemer direkte i gantt-planen kunne se, hvilke ordrer, med hvilken prioritet, der vil blive berørt, og man vil kunne planlægge om med fuld viden om konsekvenserne, der afsløres øjeblikkeligt i gantt-planen. Det betyder ikke, at man ikke skal drøfte mulige løsninger med produktionen men man kan afprøve de løsninger, man kommer frem til i fællesskab, og for en sikkerheds skyld tjekke konsekvenserne. Det sikrer, at man ikke kommer ind i den onde cirkel, men i stedet bevæger til en fornuftig løsning, der bedre tilgodeser både produktivitet og leveringsevnen. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

8 Med TT-Plan er det gjort NEMT at planlægge, og at planlægge om, når det er nødvendigt. Du behøver ikke sidde og lege puslespil du kan bede TT-Plan om automatisk at flytte ordrer for dig, en enkelt, udvalgte, eller alle. Læs kapitel 3, så forstår du hvordan. 2.1 Realistisk planlægning uden tidsspilde: Ingen plan bliver nogensinde 100% nøjagtig I så fald har man brugt for meget tid bag skærmen. Når man planlægger i TT-Plan, bør man planlægge med en kapacitetsfaktor, hvor der er taget hensyn til sygdom, maskinstop, møder o.l. Typisk en faktor omkring 0,9. Derved vil de første ordrer, man planlægger i gantt-planen, se ud til at tage længere tid, end de reelt kan gennemføres på. Men her gælder gynger og karrusellerne på nogen ordrer klarer man det hurtigere, på andre kommer man bagud. Men ved at have taget højde for en gennemsnitlig mængde stop og fravær, passer planen alligevel i det væsentligste. Og de unøjagtigheder der måtte være, er det ikke værd at forsøge at optimere på i forhold til tidsforbruget. Er man kommet en dag bagud, og man henter dette ved at arbejde over, er der ingen grund til at gå ind i TT-Plan og planlægge om man henter jo alligevel det, man er bagefter, og er tilbage on schedule næste dag. Hvis man vinder en opstillingstid, ved at få planlagt 2 ordrer på samme vare lige efter hinanden, er det formentlig også spild af tid at rette på ordren, så opstillingstiden fjernes. Sker der omvendt uforudsete store stop så er det rart med et grafisk planlægningssystem, der giver overblikket over, hvad der skal og kan gøres, og værktøjerne til nemt at planlægge om. 3. Planlægning i praksis med TT-Plan I dette afsnit kan du læse om, hvordan man planlægger i TT-Plan, og hvad det kræver. 3.1 Planlægning af en ny ordre: C5 Factory rummer et varekartotek, hvori man kan beskrive de varer, virksomheden fremstiller. Herunder kan man beskrive, hvordan varerne fremstilles, f.eks. hvilke operationer, på hvilke ressourcer, i hvilken rækkefølge, og i hvor lang tid, der er for at fremstille varen. Dette kaldes varens rute. Når man vil planlægge en ordre i TT-Plan, opretter man en produktionsordre i C5 på den vare, der skal fremstilles. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

9 Herefter dukker ruten automatisk op på ordren (den kopieres fra varekartoteket). Man kan rette i ruten, direkte på ordren, og f.eks. indsætte flere operationer, rette på tider og slette andre. De rettelser, man laver på en ordre, gælder kun for den aktuelle ordre. Når man er tilfreds med ruten, kan man angive en evt. prioritet, ordren skal tildeles ved planlægningen. Denne bruges, hvis man i gantt-planen vil planlægge flere ordrer om. Så kan omplanlægningen tage hensyn til prioritet. Der angives en ønsket leveringsdato (typisk kundens ønskede leveringsdato). Derefter trykker man på Planlæg, og vælger, om ordren skal planlægges baglæns fra leveringsdato, fremad så hurtigt som muligt, eller fra en bestemt startdato. TT-Plan, oprettelse af ny produktionsordre i TT-Plan. Ordrer kan også oprettes via C5. TT-Plan planlægger herefter ordren, som vises i gantt-planen. Ved planlægningen tager TT-Plan naturligvis hensyn til, hvornår der er ledig tid på de ressourcer, ordren belaster og skal igennem. TT-Plan kan også tage hensyn til, om de nødvendige varer er på lager, eller hvornår de kommer hjem. TT-Plan sørger også for, at rækkefølgen i operationerne overholdes. 3.2 Planlægning og simulering: I TT-Plan kan man planlægge ordrer både manuelt og automatisk. I nogle virksomheder er arbejdsgangen, at i løbet af formiddagen, optages måske 4-5 salgsordrer på varer, der skal fremstilles. Der oprettes automatisk produktioner herpå, hvis der ikke er nok til rådighed. Man kan så vælge enten at planlægge produktionsordrerne én for én via C5, eller alle nye på én gang i TT-Plan. Fordelen ved at gøre det sidste er, at ordrerne så bliver lagt ind i rækkefølge efter, hvornår de skal leveres, i stedet for efter den rækkefølge, de tilfældigvis oprettes. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

10 3.2.1 Manuel omplanlægning: Manuel omplanlægning sker ved med musen at trække i de operationer, man gerne vil flytte. TT-Plan viser med en rød ramme, hvis den operation, man er ved at flytte, inkluderer flere ressourcer, f.eks. både en mand og en maskine, eller flere personer på samme job. Manuelt træk i en operation med musen Her en operation med både en maskine og en operatør Man kan kun flytte operationer, hvis man ikke derved bryder ordrens operations-rækkefølge, eller forsøger at lægge jobbet på en person eller maskine, der ikke har kompetence til at overtage jobbet. Hvis man opererer med maskingrupper, eller grupper af medarbejdere, der kan lave det samme, vil TT-Plan tillade, at man trækker operationer fra én til en anden ressource i samme gruppe. Hvis man ønsker at dele en planlagt operation, kan man højreklikke på den, og bede systemet dele operationen. Operationen deles så i to, og man kan herefter flytte disse uafhængigt af hinanden. F.eks. kunne det være, at man ville dele en opgave imellem 2 medarbejdere, for at kunne levere hurtigere Automatisk omplanlægning: Man kan få TT-Plan til at hjælpe med planlægningen, så det bliver hurtigere at planlægge, så der kan tages hensyn til at minimere behovet for opstillinger, og så der bliver taget hensyn til prioritet på ordrerne. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

11 Når man vælger automatisk omplanlægning, er det systemet, der flytter de valgte ordrer. Man skal med andre ord ikke selv sidde og forsøge at flytte ordrerne ved at trække i dem det tager alt for lang tid, hvis der er mange ordrer i planen, og hvis der er mere end 1 operation på hver ordre Automatisk omplanlægning af en enkelt ordre: Hvis man i gantt-planen bare vil have omplanlagt en enkelt ordre, højreklikker man på den, og vælger Genplanlæg. Herefter spørger systemet, om ordren skal planlægges fremad, bagud fra levering eller fra en ny startdato. Systemet flytter selv ordren ud fra, hvornår der efter de nye kriterier er plads på de relevante ressourcer. Hvis man har flyttet rundt på mange ordrer, kan der være opstået huller i planen. Hvis man vil trække en ordre sammen, så den får så kort et gennemløb som muligt, kan man højreklikke på én af de første eller sidste operationer på ordren, og bede TT-Plan om at trække operationerne sammen om den operation, man har klikket på. Det medfører tillige den fordel, at man har færre varer i arbejde til at fylde op ude i produktionen. Menu ved højreklik på en operation/ordre Automatisk planlægning af flere nye ordrer: Når man har oprettet en ordre, kan man vælge, om denne skal planlægges straks, eller vente, til man vil planlægge flere ordrer på én gang. Fordelen ved at vente kan være, at man så kan se, om der er flere behov på varer, der er relativt ens, eller som skal igennem samme opstilling. I masseplanlægningen i TT-Plan kan man simpelthen vælge, hvilke ordrer, man vil planlægge nu. Og dermed få dem planlagt efter hinanden, så man får reduceret opstillingstiden. Når man har udvalgt de ordrer, man vil planlægge, sørger TT-Plan for at planlægge ordrerne. De planlægges i følgende rækkefølge: 1. Prioritet 2. Leveringsdato 3. Valgt rækkefølge (manuel) Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

12 Masseplanlægning: Til højre vises alle oprettede produktionsordrer. Man vælger, hvilke man vil planlægge nu, ved at klikke på ordren t.h. én gang, og så klikke på overfør pilen i midten (hvor musen peger). Man kan også vælge at omplanlægge alle ordrer med status fra Reserveret til Frigivet, så man ikke får flyttet igangsatte. Eller man kan omplanlægge alle ordrer på én gang. Man kan endelig fravælge dem, der bare ikke må flyttes Omplanlægning/simulering af flere udvalgte eller alle ordrer: Hvis man står med et leveringsproblem, og f.eks. gerne vil have fremskyndet en bestemt ordre, så gør TT-Plan det nemt at løse problemet. I gantt-planen kan man se, hvilke ordrer, der ligger i vejen for, at man kan levere den relevante ordre til tiden. Ved at klikke på dem, kan man se, hvad det er man skal fremstille, og til hvem, på de andre ordrer. Man markerer herefter de ordrer, der ligger i vejen, og som man gerne vil flytte, og den ordre, der skal fremskyndes. De markerede ordrer vises nu t.v. i masseplanlægningsskærmbilledet (se ovenfor). For at ændre leveringsrækkefølge på dem, giver man den ordre, der skal fremskyndes, en højere prioritet end de andre markerede ordrer. Herefter genplanlægger systemet de markerede ordrer, men nu sådan, at den, der skulle fremskyndes, lægges før de andre markerede. Hvis denne ændring i planen bevirker, at nogle af Ordre er planlagt til at blive leveret for sent. Den skulle have været leveret d. 6/4, men slutter først 18/4 Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

13 de andre ordrer ryger ud over leveringsterminen, kommer der udråbstegn (!) i dem, så man tydeligt kan se, om man har et problem med de ordrer, der nu er blevet rykket. Har man flyttet rundt på mange ordrer, kan der være opstået huller eller kortvarig ledig kapacitet på nogle ressourcer. Hvis man i TT-Plan beder om at få omplanlagt alle ordrer, vil TT-Plan forsøge at udnytte hullerne, dels ved at flytte operationer fra én ressource til en anden, der kan lave det samme, dels ved at trække ordrerne sammen til så kort et gennemløb, som overhovedet muligt. 3.3 Gruppe- og grov-planlægning: I mange virksomheder er der flere maskiner eller flere medarbejdere, der kan udføre de samme opgaver. I TT-Plan kan man derfor oprette grupper af ressourcer, både maskingrupper og medarbejder-grupper, så planlægningssystemet automatisk (eller manuelt) kan fordele opgaverne imellem ressourcerne, så man opnår den kortest mulige ordregennemløbstid. Dette kan styres både generelt og helt ned på hver enkelt ordre, så man kan vælge, om systemet selv må flytte en operation fra én ressource til en anden, eller om dette skal ske manuelt. Når man planlægger på medarbejdere, vælger mange virksomheder, at planlægningen blot skal kigge på den samlede kapacitet, medarbejderne har tilsammen. TT-Plan understøtter dette, men på en intelligent måde, sådan at systemet fortsat kræver, at minimum 1 af medarbejderne i gruppen har så lang tid ledig, som den operation, der planlægges, tager. Hvis f.eks. en operation tager 4 timer, og denne kun kan udføres af 1 medarbejder ad gangen, så nytter det ikke, at planlægningssystemet kun kigger på den samlede kapacitet i gruppen. Der skal stadig være én medarbejder, der kan tage hele opgaven. Når man på en operation har valgt, at det bare skal være én i gruppen, der kan tage jobbet, finder TT-Plan selv ud af, hvem i gruppen, der har ledig tid, og vælger denne. Omplanlægger man ordren, vælger TT-Plan igen den medarbejder, der først har tid. Ressourcegrupper. Erik indgår i både grp. 1 og 2. Gruppeplanlægningen understøtter også, at nogle medarbejdere kan indgå i flere grupper. TT-Plan laver reelt en finplanlægning, også på personer i grupper, og holder derfor styr på, præcis hvornår en medarbejder er optaget, og af hvilke opgaver. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

14 Det gør, at en person, uanset han indgår i flere grupper, aldrig vil blive overbooket. Og uanset, hvilken gruppe man kigger på, vil man kunne se de opgaver, denne medarbejder har, også for andre grupper. Ovenstående tilgodeser også, at man kan have opgaver, som kun nogle få nøglepersoner kan udføre (f.eks. opstilling). På hver vare kan man så på operationerne angive, om det er en medarbejdergruppe, eller en navngiven person, der skal udføre jobbet. De navngivne personer kan fortsat sagtens indgå i grupper, for når de ikke udfører specialopgaver, kan de jo fint deltage i produktionen sammen med det øvrige personale. Operatørgruppe 1 er foldet ud, så man se, hvordan personerne i gruppen er belagt. Lukker man grupperne sammen, vil grupperne synes overbelagt. 3.4 Parallel planlægning TT-Plan understøtter parallel planlægning, d.v.s. at et job, der kan udføres af flere ressourcer, automatisk bliver delt imellem to eller flere ressourcer, hvis det kan forkorte leveringstiden. På hver vare kan man således angive, om givne operationer må deles imellem flere ressourcer, og i givet fald, hvilke ressourcer. Når man så planlægger en ordre på en vare, hvor der er tilladt parallel planlægning, vil TT-Plan automatisk dele operationen på ressourcerne, hvis og kun hvis dette kan medvirke til at skabe en kortere gennemløbstid. Ordre er planlagt parallelt på 2 maskiner i samme gruppe. Om en deling er relevant, afhænger af, hvordan ressourcerne i forvejen er booket. 3.5 Planlægning med ubegrænset kapacitet I TT-Plan kan man vælge at planlægge med begrænset kapacitet (de ressourcer virksomheden råder over) eller med ubegrænset kapacitet. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

15 Ved planlægning med ubegrænset kapacitet, planlægger TT-Plan sådan, at alle ordrer bliver leveret til tiden, uanset om man har ressourcer nok eller ej. Hvor der ikke er ressourcer nok, lægges ordrerne bare oven i hinanden, så de kan leveres til tiden. I TT-Plan kan man selv vælge og skifte imellem at planlægge med begrænset og ubegrænset kapacitet. Begge typer planlægning kan køres som simuleringer, så man jævnligt kan se, hvordan planen ser ud, hvis man planlægger med det modsatte princip. Planlægning med ubegrænset kapacitet bruges i praksis til to ting: 1. At få at vide, hvor mange timer man er i underskud med på hver af virksomhedens maskiner, medarbejdergrupper eller medarbejdere for at kunne levere alle ordrer til tiden i en given periode. 2. At få at vide, hvornår de forskellige ordrer skal påbegyndes, for at kunne levere dem til tiden. Her går man ud fra, at man kan løse ressourceproblemerne, hvis der ikke er ressourcer nok i virkeligheden. 4. Samspil med jobindrapporteringssystemet i C5 Factory TT-Plan og jobindrapporteringssystemet Papirløs Produktion spiller tæt sammen. Således er et planlægningen, der styrer den rækkefølge, jobbene vises for medarbejderne i Papirløs Produktion. Planlægger man om, f.eks. p.g.a. ressourceproblemer, ændres jobrækkefølgen i Papirløs Produktion omgående, så den svarer til planen i TT-Plan. Når medarbejderne hel- eller delfærdigmelder job i Papirløs Produktion, frigøres kapaciteten straks tilsvarende i TT-Plan, så næste planlægning udnytter den frigjorte tid. Ovenstående samspil er perfekt for virksomheder, der ønsker at inddrage personalet i at skabe en bedre leveringsevne og øget produktivitet. Medarbejderne kan i Papirløs Produktion hele tiden se, hvilke ordrer, der haster, og hvad de skal forberede sig på kommer. De kan samtidig se, hvornår hvert job skal være færdigt, og hvornår ordren skal leveres. Det giver dem muligheden for at tage jobbene i en lidt anden rækkefølge, hvis de derved sparer opstillinger. Og sker der så det, at de i dag færdigmelder et job, der først var planlagt til at starte i overmorgen, så frigøres kapaciteten i TT-Plan, så snart jobbet færdigmeldes. Og ved næste omplanlægning sørger TT-Plan så selv for at udnytte det hul, der er opstået om to dage i planen. Hvis man planlægger på udearbejder hos underleverandører, arbejder TT-Plan også sammen med indkøbsmodulet i C5. For så snart man på indkøbsordren for udearbejdet modtager varen, bliver udearbejdsoperationen færdigmeldt, og forsvinder i TT-Plan. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

16 5. Hvor adskiller TT-Plan sig fra andre planlægningssystemer Der findes groft sagt to slags planlægningssystemer på markedet; systemer uden grafisk visning af ordrer og belastning, og systemer med grafisk visning. Nogle systemer kan vise ordrer og belægningen grafisk, men er uden mulighed for, direkte i planen, at kunne optimere ved at kunne flytte rundt interaktivt med ordrerne. Man skal i stedet annullere ordrer, og prøve sig frem med andre ordrestørrelser, eller nye datoer. TT-Plan er et interaktivt grafisk planlægningssystem, hvor man både har et grafisk overblik, og direkte i gantt-planen kan planlægge om, endog på mange måder. Modsat alle andre systemer på markedet, kan TT-Plan sættes op, så det automatisk flytter (eller deler) job imellem maskiner eller personer, der kan udføre det samme, hvis dette er nødvendigt for at opnå en kortere leveringstid, eller en øget produktivitet. TT-Plan adskiller sig i det væsentligste fra de øvrige grafiske, interaktive planlægningssystemer ved følgende: TT-Plan er fuldt integreret med C5 Factory. D.v.s. at opdateringer imellem C5 og den grafiske plan sker fuldautomatisk, og med alle nødvendige informationer om f.eks. leverings-dato og materialetilgængelighed. Foruden at kunne planlægge om, ved at trække i operationer med musen, kan man bede systemet om at planlægge ordrer om, ud fra nye kriterier. Omplanlægningen sker automatisk man skal altså ikke prøve sig frem med træk og slip. Den automatiske planlægning gør, at man med TT-Plan bruger under ¼ af den tid, man ellers skulle bruge, for at opnå en bedre plan. Faktisk kan man sige, at den automatiske planlægning er forudsætningen for, at det overhovedet kan betale sig at bruge et grafisk planlægningssystem. Masseplanlægning af udvalgte ordrer. Man markerer ganske enkelt de ordrer, man vil have planlagt om, tildeler dem en ny rækkefølge eller prioritet, hvorefter systemet automatisk planlægger alle de valgte ordrer om. Mulighed for at prioritere ordrer, og bede planlægningen tage hensyn hertil. Automatisk kapacitetsudjævning imellem maskiner/personer i samme gruppe Parallel planlægning, hvor operationer fra starten deles ud på flere ressourcer, der kan klare samme opgave giver kortere gennemløbstid. Samtidig grov- og finplanlægning: Man kan f.eks. vælge at finplanlægge på udvalgte maskiner og udvalgte medarbejdere, mens man grovplanlægger på grupper af øvrige medarbejdere. En medarbejder kan indgå i flere grupper, uden af den årsag at blive dobbeltbooket. Der kan sættes vilkårligt mange personer på samme opgave/operation. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

17 Der kan på samme operation planlægges både på maskine, værktøj, opstiller og operatør. Systemet frigør straks den tid, der er meldt ind som udført på en operation. Man kan dog stadig se operationens oprindelige længde også. Den operation, musen peger på, er 99% færdig. Den skraverede del er frigjort, så andre ordrer kan booke tiden. Der kan fremkaldes dialogboks med info om ordre, vare, leveringsdato m.v. Der findes en række forskelle mere, der især handler om at kunne styre, hvordan hver enkelt vare må kunne planlægges. Få fremvist systemet, hvis Du ønsker yderligere dokumentation. Eller se det i drift hos vores kunder. Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS, oktober

TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning

TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning Realistisk grafisk produktionsplanlægning Grafisk gantt-plan i TT-Plan. På hver operation/bjælke anføres, hvilken ordre, kunde og vare, der er tale om.planen viser på samme tid ressourcebelastningen, hvordan

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt MES (Manufacturing Execution System) til planlægning og styring af produktionsordrer, som papirløst understøtter fordelingen af arbejdet på

Læs mere

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Et banebrydende system til planlægning og rapportering i produktionen. NAVEKSA s Shop Floor System anvendes til planlægning,

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

erhvervs-gruppen, danmark a s

erhvervs-gruppen, danmark a s Produktionsstyring i Dynamics C5TM Produktionsstyringsmodulet til C5 indeholder alle væsentlige funktioner der understøtter håndteringen af produktionsordrer i dagligdagen. Modulet er velegnet til såvel

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Ressource Operationer...14

Ressource Operationer...14 Mini håndbog 2 Indholdsfortegnelse Hovedskærmens opbygning... 4 Tastaturgenveje... 5 Hovedskærmbilleder... 6 Redigering generelt... 7 Kalender... 8 Opret/rediger kalender... 9 Specifik kalender pr. ressource...10

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV.

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. ItemPlanning ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. Hvornår kan I levere og hvor mange? Fuldt overblik med simulation, forecasting og præcise beregninger til virksomhedens salgs-

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

NYHEDSBREV C5 Factory

NYHEDSBREV C5 Factory NYHEDSBREV C5 Factory Oktober 2012 C5 Factory version 6110 Mange nyheder, og massive forbedringer igennem hele systemet At C5 Factory er blandt de mest seriøse ERP systemer til fremstillingsvirksomheder,

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA ITEMPLANNING IVD Interaktiv Varedisponering IVD til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt system til vare- eller stykliste varedisponering og simulering i handels- og produktionsvirksomheden De

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

EazyProject Ressourcestyring

EazyProject Ressourcestyring EazyProject Ressourcestyring Mobil WebApp Med EazyProjects mobile WebApp har du de vigtigste informationer, samlet i lommeformat. Direkte fra din smartphone får du hurtigt adgang til: Kalenderen - der

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Close. Hvornår. Salgets afslutning har to hovedspørgsmål.

Close. Hvornår. Salgets afslutning har to hovedspørgsmål. Close Tredje del af Salgets ABC er close. Det betyder kort: Husk at få en professionel afslutning på din samtale med kunden. Man bliver berømt, belønnet og bedømt på afslutningen. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen Teknisk Chef Side 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? 40.000 m3 under tag 18 produktions linier 16000 ton/år

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Styrket produktivitet gennem ændring af medarbejder kultur

Styrket produktivitet gennem ændring af medarbejder kultur Åbent hus på Linak A/S d. 10. juni - produktivitet i praksis Styrket produktivitet gennem ændring af medarbejder kultur NSM A/S Ambolten 16 DK-6000 Kolding Tlf : +45 7553 3011 Fax: +45 7550 4279 Mail:

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

CadConnect (CCN) tillægsmodul til MS Dynamics NAV

CadConnect (CCN) tillægsmodul til MS Dynamics NAV CadConnect CadConnect (CCN) tillægsmodul til MS Dynamics NAV Opret styklister og ruter direkte fra CAD systemer - på få minutter CadConnect skaber et integrationspunkt mellem CAD systemer og MS Dynamics

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Factory 17. januar 2014 Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Hermed har vi fornøjelsen at udsende nyt om Danmarks bedste IT løsninger til produktionsstyring. Indhold Det er stadig

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

WE KNOW HOW. Produktivitet. Service & Montage. Ergonomi & Sikkerhed. Data. Kvalitet

WE KNOW HOW. Produktivitet. Service & Montage. Ergonomi & Sikkerhed. Data. Kvalitet WE KNOW HOW AVN Teknik implementerer tekniske løsninger, som sikrer ergonomisk korrekt materialehåndtering. Vores løsninger indebærer sikkerhed, planlægning, opfølgning og vedligeholdelse. Produktivitet

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Spild i virksomheden 2 Overproduktion Overproduktion defineres som produktion, der ikke er efterspurgt. Det vil sige, det er produktion

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER The new approach to software LittleBeacon CASESTORY NDS er en af de førende leverandører af software løsninger til betalingstv (pay-per-click).

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Salgsordrer og tidsregistrering på salgsordrer

Salgsordrer og tidsregistrering på salgsordrer Salgsordrer og tidsregistrering på salgsordrer 1. Oprettelse af en salgsproduktionsordre. 2. Tidsregistrering på salgsordren. 3. Afsendelse af salgsordre og faktura 4. Efterkalkulation, materialepris +

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere