SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 2

3 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse for 2007 Balance pr. 31. december 2007 Kapitalbevægelser Kernekapital, basiskapital og solvensprocent Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Noter til pengestrømsopgørelse og øvrige oplysninger Krøniken Fælleskassens ledelse 3

4 SELSKABSOPLYSNINGER Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C CVR nr Bestyrelse: Anne-Marie Sejer, Viemosevej 84, 2610 Rødovre Peter Højgaard Pedersen, Stokholmsvej 65, 3060 Espergærde Lisbeth Hansen, Månen 9, Torup, 3390 Hundested (formand for bestyrelsen i Under Solen A/S cvr ) Hans C. Mathiasen, Louisevej 6, 4000 Roskilde Henrik Murmann, Edvard Glæsels Vej 6, 2000 Frederiksberg Dorte Thorsen, Bispevænget 11, Stautrup, 8260 Viby J. Ole Jørgensen, Heisesgade 3, 2100 København Ø. Direktion: Lars Frederiksen Holsteinborgvej 26, 2. th., 2720 Vanløse Revision: BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen Nykøbing Mors Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9.30 til Onsdag 9.30 til

5 Bestyrelsens beretning 2007 Fælleskassen har gennemgået en fantastisk udvikling - ikke mindst i de senere år. I 80èrne, hvor vi var helt unge, foregik ekspeditionen - hjemme fra en dagligstue - til i dag, hvor tingene foregår på nettet, via betalingskort og rådgivning enten i vore lokaler på Bülowsvej eller via mail og telefon. Med alderen er vi også blevet større Balancen har passeret de 300 millioner kroner. Kundeantallet er på vej til Vi har webbankbrugere. Overskuddet har været støt stigende til nu 7,1 millioner kroner før skat. Vi yder kreditforenings finansiering gennem Totalkredit. Fælleskassen er blevet medejer i et nyt pensionsselskab - som starter op i Handel med værdipapirer kan nu foregå hjemmefra via webbank. Grøn Vækst, har hjulpet gode bæredygtige projekter i gang. Vi er medlemmer af brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter. Udenlandske overførsler, foregår nu via computeren. Egenkapitalen er nu næsten 46 millioner. Vi kunne sikkert nævne mange andre store ændringer fra vort relativt korte liv, men vi vil indskrænke os til at give hovedpunkterne for året Fælleskassen er et grønt pengeinstitut, og vi er naturligt bekymret for mange af de tendenser omkring os, der tilsyneladende går i den forkerte retning. Der tænkes her på blandt andet klimaforholdene, hvor den store udledning af CO2 er med til at skabe en menneskeskabt klima ændring, som tilsyneladende er ude af kontrol. Det er vor holdning, at vi alle skal tage ansvar. Det gælder privatpersoner som virksomheder. Vi ser det som en væsentlig opgave for Fælleskassen, at deltage aktivt, og stille produkter og kapital til rådighed, så vi kan gøre vor verden til et bedre sted at bo og leve i. Vi ved godt, at det er et stort emne - for et lille pengeinstitut. Det er dog vor opfattelse, at vi med Grøn Vækst puljen, er med til at gøre en forskel. Vi vil gerne opfordre til, at endnu flere vil slutte op om Grøn Vækst, både de der stiller "andelskroner" til rådighed, og de der har bæredygtige projekter, vi efterfølgende kan hjælpe med at finansiere. Fælleskassen havde aldrig nået resultatet på godt 7 millioner kr. før skat, uden en stærk og loyal opbakning fra kunderne - ligesom personalet gennem hele 2007 har udvist stor flid, dygtighed og motivation. Vi har haft travlt på en god måde, uanset om vi sætter fokus på privatkunder, erhvervskunder eller det grønne og bæredygtige område. Som ledelse, har bestyrelsen set det som sin udfordring, at bevare vor position som et mindre, holdningsbaseret pengeinstitut, som fortsat ønsker at være tæt på vore brugere og andelshavere. Vi balancerer her mellem kravene, at være tidssvarende, moderne og konkurrencedygtige. Et andet krav har været at bevare vore værdier, som et grønt og bæredygtigt pengeinstitut. Vi er af den opfattelse, at vi klarer opgaven tilfredsstillende. Demokratiproces Med afsæt i Fælleskassens årsrapport i 2006, nedsatte bestyrelsen et udvalg, bestående af medlemmer af repræsentantskabet. Udvalget havde til opgave at komme med forslag og ideer til hvordan man kan A. Styrke Fælleskassens bestyrelse med hensyn til kompetencer og kvalifikationer (f.eks. indenfor økonomi, pengeinstitutdrift, jura og markedsføring) med henblik på at møde fremtidens udfordringer. B. Modernisere og styrke medlemsdemokratiet og de demokratiske processer, der leder frem til valget af bestyrelsen. Udvalget valgte at koncentrere sig om fire områder: 1. valg af bestyrelse 2. repræsentantskabets rolle 3. valg af repræsentantskab samt 4. andelshaverne tages med på råd. Arbejdet blev tilrettelagt som en proces, hvor både bestyrelsen og repræsentantskabet blev inddraget i en bred diskussion om udvalgets overvejelser og oplæg. 5

6 260, Indlån lån og andelskroner. At det forholder sig sådan viser sig ved at dette produkt fortsat er det dominerende, og ved at der næppe er noget andet spørgsmål der vækker så megen debat som renteniveauet på andelslånene. Til tider er debatten følelsesladet - men meningerne og holdninger skal jo brydes, hvis der skal være dynamik. I både repræsentantskab og bestyrelse har det været vigtigt, vi fortsætter denne linie - og de adskillige tiltag, vi har gjort har haft mange navne. Hjertepapiret var et af disse tiltag, da vi sidst behandlede emnet. I 2008 vil bestyrelsen tage Hjertepapiret op igen med henblik på at opdatere formuleringerne, således at de giver mening for en større kreds - vi har nemlig indtryk af, at papiret i sin nuværende form er lidt for indforstået Det første konkrete resultat af udvalgets arbejde, er det forslag til vedtægtsændringer der fremlægges i år. Forløbet har været spændende, lærerigt og inspirerende for alle parter. Emnet dør selvfølgelig ikke med vedtægtsforslaget i år - vi skal hele tiden arbejde med at udvikle demokratiet i Fælleskassen, herunder vil der jævnligt være behov for at modernisere samarbejdsformerne og opdatere vedtægterne. Fra bestyrelsens side ser vi frem til at benytte de mange gode ideer fra de lærerige debatter, der har været i repræsentantskabet. Strategiplan En vigtig opgave for bestyrelsen, er løbende at varetage strategien i Fælleskassen. Vi finder det overordentlig vigtigt, vi bevarer Fælleskassens værdier og holdningsbaserede forretningsførelse. Fælleskassens grønne profil, andelstanken og solidaritetsprincippet skal fastholdes. Andelstanken er et bærende element, som vi vil bevare. Kerneproduktet som er det praktiske udtryk herfor er andels Udlån Af økonomiske pejlemærker kan nævnes: Fælleskassen skal fortsat være et selvstændigt pengeinstitut. Fælleskassen balancerer det menneskelige med det økonomiske. Fælleskassen tilstræber en tilfredsstillende indtjening, der matcher vækstmål, omsætning og egenkapital. Fælleskassens hjørnesten er andelskronemodellen. Fælleskassen fremmer grøn og bæredygtig økonomi. Fælleskassen vokser på en kontrolleret og fornuftig måde. Fælleskassen drives professionelt med effektive og optimerede arbejdsgange. Totalkredit / Boligfinansiering I forbindelse med Fælleskassens optagelse i brancheforeningen "Lokale Pengeinstitutter", er der nu skabt mulighed for en række yderligere produkter - til gavn for fællesskabet. Det seneste eksempel herpå er opstarten af Totalkredit`s brede produkt vifte. Siden november 2007 har vi været i stand til at glæde mange, der i lang tid har efterspurgt disse muligheder. Det nye er, at det er Fælleskassen, der bevilger og rådgiver om disse lån. Vi er ikke længere bundet af den situation, at det er kreditforeninger, som i realiteten ejes af vore konkurrenter, der yder lånene og vurderer vore kunders ejendomme. For at give Totalkredit vind i sejlene fra starten, har vi ansat en medarbejder der har stor erfaring indenfor dette vigtige område. Lene Hellmund startede i Fælleskassen i oktober, og siden er det blevet til adskillige rådgivningssamtaler omkring boligforhold, specielt med hovedvægten på realkreditfinansiering. For de der endnu ikke er flyttet over i Totalkredit, kan vi anbefale en uforpligtigende samtale, hvor vi gerne oplyser om den enkeltes nærmere muligheder. Ved at benytte Totalkredit gavner du ikke blot dig selv, men også fællesskabet. I forbindelse med Fælleskassens øgede fokus på boligområdet, er det tillige blevet til et nyt produkt - nemlig boligkreditten. Her kan kunderne udnytte deres friværdi i boligen, enten ejerboligen eller andelsboligen, og få et billigt alternativ til brug for ombygning eller andet LetPension Fælleskassen har i 2007 sammen med en lang række lokale og regionale pengeinstitutter stiftet selskabet LetPension, der skal levere pensions og forsikringsydelser til pengeinstitutternes kunder. 6

7 Der er tale om et fleksibelt koncept, hvor rådgivning og aftaleindgåelse sker direkte i pengeinstituttet, på lignende måde som ved optagelse af realkreditlån i Totalkredit. LetPension vil give Fælleskassen nye muligheder på pensions og forsikringsområdet. Det forventes, at vi vil kunne tilbyde disse pensionsydelser i løbet af andet halvår 2008, og disse vil være et godt supplement til de pensionsprodukter som vi yder i øjeblikket. Fælleskassen har følgende medlemskaber og tætte samarbejdspartnere: Finansrådet. Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg. Medejer og bestyrelsespost i Andelsselskabet Dmpd. - De mindre Pengeinstitutters Dataformidling, der formidler vort ejerskab i BEC (Bankernes EDB Central). Det Private Beredskab. BEC - Bankernes EDB Central. Brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter. LetPension. Sparinvest. Indskydergarantifonden. Grøn Vækst Mange af vore andelshavere støtter op om ordningen, og benytter Grøn Vækst indlånskonti, hvor de opsparede lånemuligheder overføres direkte til Grøn Vækst puljen, således at flere grønne tiltag får mulighed for at blive ført ud i livet. Grøn Vækst ydes som anlægsfinansiering, og der kan bl.a. opnås lån til: Vedvarende energi - solfangere, vindmøller, lavenergihuse m.m. Produktion af økologiske fødevarer, herunder landbrug, frugtavl, mejeri o.l. Økologiske landsbysamfund og andelssamfund. Bæredygtig produktion i øvrigt. Grøn Vækst støtter bæredygtige projekter indenfor følgende brancher: Servicevirksomheder Økologiske Landbrug Vedvarende energi Distributionsvirksomhed Landsbyfællesskaber Kulturvirksomhed Sociale projekter Produktionsvirksomhed Delebils ordninger Økologisk skovbrug Håndværksvirksomhed Mejeridrift Fælleskassens loyalitetsprogram og prisfastsættelse Siden Fælleskassens start i 1985 har vi haft et belønningssystem, hvor et afkald på at modtage indlånsrente af sine indskud, har givet mulighed for lån - til en særlig favorabel udlånsrente. Denne praksis vil fortsætte uændret. I sommeren 2007 blev det nødvendigt at justere renten på udlånssiden i opadgående retning af flere årsager. Helt generelt kan vi sige, at der er mange elementer involveret i vor prisfastsættelse Andelskrone lånene skal til enhver tid være Fælleskassens lavest forrentede lånetilbud. Omkostningsprocenterne skal spille en rolle i prissætningen. Der skal være krav om en rimelig indtjening til Fælleskassen, så vi fortsat kan være et selvstændigt pengeinstitut. Markedet omkring os har en vis betydning. Der skal lægges til side til imødegåelse af fremtidige tab. Fælleskassens likviditet. Konsolidering til fremtidige investeringer og vækst. Der skal være en form for adfærdsregulering - i Fælleskassens prissætning. Er vi eksempelvis væsentligt billigere end kreditforeningsfinansiering, så har vi måske ikke likviditet til at klare efterspørgslen. Egenkapital Kontantløs pengeinstitut I sommeren 2007 lukkede Fælleskassen for ekspedition af kontanter. Det var en nødvendig nedlukning, som berørte en lille del af vore kunder. For de kunder som denne ændring gav ulemper, vil vi beklage disse gener. Set i bakspejlet er vi blevet overbevist om, at ændringen var både berettiget og nødvendig. Såfremt der stadig er nogen, som har problemer i forhold hertil, så løser vi hvert tilfælde individuelt. Finanskrisen og Fælleskassens likviditet Der har siden sommeren 2007 været talt og skrevet om en global finanskrise eller kreditkrise. Årsagen til kreditkrisen skal findes i USA, hvor der eksisterer en speciel ejendomsbelåning (subprime), som sættes sammen i bundter, og herefter sælges videre til banker og investeringsfonde, som har overskudslikviditet. En del af disse lån er ydet til husejere, der har en svag økonomi, og er dermed meget risikofyldte. Banker og andre investorer i såvel USA som i den øvrige vestlige verden, har efterspurgt disse investeringer. 7

8 Resultat efter skat små og mellemstore pengeinstitutter kan blive genstand for en negativ spekulation, som ikke gavner nogen i sektoren. Det vil fortsat være Fælleskassens politik, at vi ikke vil vækste mere, end vi synes den sunde fornuft kan række De dårlige lån er nu spredt ud over mange pengeinstitutter - også i Europa. Danske banker har tilsyneladende ikke i væsentligt omfang investeret i subprime-papirer. Subprime har først og fremmest bevirket, at banker verden over meget nødigt låner penge til hinanden, fordi der ikke er overblik over, hvor disse problem lån befinder sig. Hvem sidder med "Sorte Per"? De danske pengeinstitutter mærker det ved, at det er blevet meget svært at optage lån hos hinanden. I hvert fald er prisen gået meget i vejret - på det man kalder pengemarkedet. Det er specielt de pengeinstitutter som har lånt væsentligt mere ud end de har modtaget i indlån, der nu mærker krisen kradse. Mange har derfor været nødsaget til at sætte udlånsrenten op, fordi de skal have finansieret deres kraftige vækst på pengemarkedet. Rammer det så Fælleskassen? I Fælleskassen, har vi i mange år haft tradition for, at vi ikke låner mere ud, end vi har indlån til. Vi har altid haft tradition for at være forsigtige, og måske lidt snusfornuftige. Derfor er der ringe sandsynlighed for at Fælleskassen bliver påvirket af finanskrisen. Vor tanke med Fælleskassen er jo, at vi i fællesskab hjælper hinanden, og låner hinandens penge. Indlånene bliver via Fælleskassen lånt ud til andre, og gerne til andelshavere der har opsparet "andelskroner". Når vi så alligevel synes, at kreditkrisen er ubehagelig, så skyldes det den usikkerhed som sådan en krise kan bevirke. De Vilkår for de mindre pengeinstitutter I løbet af de seneste år er finanssektoren blevet pålagt en række nye administrative opgaver, og flere vil komme til i For fælleskassen har det betydet, at vi har anvendt ret mange resourcer, på først at uddanne os til disse nye tiltag, og herefter at implementere og gennemføre disse ret tunge opgaver. Der er administrativt ingen forskel på, om det er et stort pengeinstitut eller et mindre. Derfor må vi sige, at disse byrder rammer forholdsvis hårdere for et lille pengeinstitut - frem for de helt store. Det kan derfor godt være bekymrende, såfremt denne udvikling fortsætter i uændret tempo, fordi det i givet fald vil gå ud over Fælleskassens konkurrence kraft. Vi vil i den forbindelse fremhæve den megen hjælp vi i det daglige har af brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter. Indtil videre, har vi klaret opgaverne fint, og vi ser positivt på fremtiden, og mener der er gode muligheder for et lille pengeinstitut som Fælleskassen Balance

9 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2007 for Andelskassen Fælleskassen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i Fælleskassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Fælleskassen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Fælleskassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 19. februar Direktion: Lars Frederiksen (direktør) Bestyrelse: Anne-Marie Sejer Peter Højgaard Pedersen (formand) (næstformand) Lisbeth Hansen Hans Chr. Mathiasen Henrik Murmann Dorte Thorsen Ole Jørgensen (medarbejder repræsentant) 9

10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i Andelskassen Fælleskassen Vi har revideret årsrapporten for Andelskassen Fælleskassen for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med danske oplysningskrav for finansielle virksomheder, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelskassens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2007 samt af resultatet af andelskassens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med danske oplysningskrav for finansielle virksomheder. Nykøbing Mors, den 19. februar 2008 BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik S. Poulsen Statsautoriseret revisor 10

11 Ledelsens beretning 2007 Hovedaktivitet Andelskassen Fælleskassens hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private kunder og erhvervskunder. Kunderne er primært baseret i hovedstadsområdet og Sjælland, men Fælleskassen har kunder spredt fordelt over hele landet. Fælleskassen ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. Usædvanlige forhold Der er ikke indtruffet særlige forhold i Fælleskassen blev i løbet af første halvår af 2007 medlem af brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter, hvilket betyder, at Fælleskassen på sigt vil kunne tilbyde sine kunder flere ydelser end vi i dag har til rådighed. Det bemærkes, at Fælleskassen i 4. kvartal 2007 har indgået samarbejde med Totalkredit. Dette betyder, at Fælleskassen stiller garanti for en del af de optagne realkreditlån. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Fælleskassen har haft en tilfredsstillende udvikling i aktiviteter og resultat. Årets resultat andrager tkr efter skat mod tkr i Resultatet er stort set som forventet i henhold til halvårsmeddelelsen. Idet vi har et indlånsoverskud set i forhold til udlån, har Fælleskassen gennem hele 2007 haft en tilfredsstillende likviditet. Overdækningen i forhold til lovkravet var ultimo året 94,6 %, hvilket svarer til næsten den dobbelte likviditet i forhold til det vi skal have. Hoved- og nøgletal (1.000 kr.) Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Skat Årets resultat Balance Udlån og tilgodehavender Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent... 15,0 16,5 17,4 16,6 15,5 Kernekapitalprocent... 15,0 16,5 17,4 16,6 15,5 Egenkapitalforrentning før skat... 17,0 17,9 17,2 14,1 10,5 Egenkapitalforrentning efter skat... 12,5 15,0 12,7 9,9 7,6 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,53 1,61 1,52 1,34 1,22 Renterisiko... 1,1 1,2 2,1 0,7 0,2 Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån ,1 81,5 64,8 71,6 75,5 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet... 94,6 245,4 401,7 360,6 335,0 Summen af store engagementer... 61,1 25,6 27,4 41,1 51,6 Akkumuleret nedskrivningsprocent... 1,5 2,5 4,2 3,5 3,5 Årets nedskrivningsprocent... 0,3-0,6-0,7 0,0-0,1 Årets udlånsvækst... 33,8 35,4 13,7 0,7 0,2 Udlån i forhold til egenkapital... 5,3 4,7 4,4 4,6 5,1 Omkostningsprocent, udlån... 5,09 6,29 7,78 8,60 9,09 Omkostningsprocent, balancesum... 3,89 4,12 4,04 4,77 5,34 11

12 Med baggrund i stor vækst i udlån samt renteforhøjelsen i juni, er renteindtægterne steget med hele 34,8%. Væksten i udlånsmassen udgør 33,8 %. Fælleskassen forventer ikke at denne vækst fortsætter ind i Renteudgifterne er i samme periode steget fra tkr til 2.242, hvilket til dels skyldes de samme faktorer. Gebyrer og provisionsindtægter er i 2007 steget fra tkr til Udlånsgebyrerne er en væsentlig del af disse gebyrer. Tab og nedskrivning på udlån var oprindeligt budgetteret til 1% af udlånsmassen, og set i forhold til udlånssaldoen pr , andrager tab og nedskrivninger 0,45%. Forventningen til 2008 er en moderat stigende udgift til disse tab og nedskrivninger. Bestyrelsen betragter resultatet for 2007 som værende tilfredsstillende. Basiskapitalen efter fradrag, er i årets løb forøget med tkr til tkr ultimo De risikovægtede poster er ultimo 2007 opgjort til tkr , en stigning på tkr fra ultimo Stigningen kan væsentligst henføres til udlånsvæksten. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Fælleskassen arbejder løbende med forbedring af metoder for indregning og måling heraf, men vurderer at usikkerheden er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning i forhold til årsrapporten. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling 2008 Der forventes i 2008 et årsresultat i samme størrelsesorden som Forventningen er behæftet med nogen usikkerhed. Nye kapitaldækningsregler/basel ll Fælleskassen har i 2007 benyttet sig af overgangsbestemmelserne for opgørelse af solvens i Det er fortsat pengeinstituttets vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Fælleskassen anvender fra standardmetoden for kredit og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Fælleskassen vil løbende vurdere behovet og arbejde med, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Vedrørende risikostyring henvises til særskilt afsnit herom. offentliggøre oplysningerne på hjemmesiden hvortil der henvises. Andelskapitalen Fælleskassen har ved udgangen af 2007 en andelskapital på tkr Der er i vedtægterne vedtaget en stemmeretsbegrænsning, hvorefter ingen andelshaver har mere end 1 stemme uanset andelskapitalens størrelse. En andelshaver kan maksimalt bære 10 fuldmagter fra andre andelshavere. Ledelsen Repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen for en periode af 3 år ad gangen. Bestyrelsen vælges ud af repræsentantskabets midte, ligeledes for en periode af 3 år ad gangen. Direktionens fratrædelsesordning afviger ikke fra normer i branchen. I 2007 har der været udskiftning af 1 person i bestyrelsen, idet vor mangeårige bestyrelsesmedlem Morten Andersen, blev afløst af Henrik Murmann, Frederiksberg. På generalforsamlingen i april 2007, blev følgende valgt ind i Fælleskassens repræsentantskab: Anne-Marie Sejer, Lars Møller Kristensen, Bente Biering- Sørensen, Søren Frederiksen, Lars Jørgensen, Claus Vittus Nielsen, Erik Hernvig Jørgensen, Jannie Thomsen, Martin Mellergaard, Henrik Murmann, Søren Kuhn og Peter Kastoft bød desværre også på sorg I juni mistede vi en afholdt, dygtig og loyal medarbejder, da Per Jensen døde efter kort tids sygdom. Det var en svær tid for os i Fælleskassen, men vi glæder os over de mange gode minder vi har om en vellidt kammerat. Æret være Per Jensen`s minde. Udbytte Der udbetales ingen udbytte. Særlige risici Fælleskassens risici vedrører væsentligst kreditrisici og markedsrisici. Fælleskassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger. Fælleskassen har valgt at offentliggøre disse oplysninger i en særlig risikorapport på hjemmesiden hvortil der henvises. Filialer Der er ingen filialer. Fælleskassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger. Fælleskassen har valgt at 12

13 REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indregning og måling Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelskassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når andelskassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå andelskassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes visse poster direkte på egenkapitalen med tillæg eller fradrag af den skattemæssige effekt. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. Regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelse på garantier, opgørelse af dagsværdier for unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er andelskassen påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Der er således væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdien af unoterede finansielle instrumenter. For hensatte forpligtelser mv. er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig medarbejderomsætningshastighed. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer (f.eks. etableringsgebyrer) indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger til andelskassens personale. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 13

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2009. Andelskassen Fælleskassen

RAPPORT 1. HALVÅR 2009. Andelskassen Fælleskassen RAPPORT 1. HALVÅR 2009 Andelskassen Fælleskassen 1 Indholdsfortegnelse for halvårsrapport. Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 30 juni 2009 7 Balance pr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere