Nr december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 28 - december 2014"

Transkript

1 Nr december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i væksten Erhvervsledere vil gøre Jyderup til en levende og attraktiv by Handelsstandsforeningen kan ikke gøre meget alene Tog chancen i ukendt branche og reddede 60 arbejdspladser PrinfoHolbæk satser på at være større og stærkere om ti år 1

2 Nr december et ekstraordinært godt år Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i væksten Erhvervsledere vil gøre Jyderup til en levende og attraktiv by Handelsstandsforeningen kan ikke gøre meget alene Tog chancen i ukendt branche og reddede 60 arbejdspladser PrinfoHolbæk satser på at være større og stærkere om ti år Peter Gloggengiehser Knudsen og hans samlever Anette er højtuddannede tilflyttere, der har valgt at slå sig ned i Holbæk sammen med deres to børn. Foto: Jesper Iversen 1 Erhvervsvenligheden er i top her i Holbæk Kommune; senest bevist ved Holbæks nominering til Årets Iværksætterkommune i november - sammen med fi re andre danske kommuner. Og selv om Vejle løb med titlen, er den positive udvikling ikke til at tage fejl af. Nomineringen kommer i et år, hvor Holbæk fl ere gange er blevet fremhævet blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner. Umiddelbart før sommerferien kom Dansk Byggeris analyse, hvor Holbæk er placeret som den tredjebedste kommune i landet. I september fulgte så Dansk Industris undersøgelse af erhvervsvenligheden, hvor det blev til en fornem 13. plads blandt de 96 deltagende kommuner. I begge tilfælde er der tale om et spring opad på hele 40 pladser i forhold til Og i uge 45 offentliggjorde Ejendomsforeningen Danmark deres undersøgelse af, hvilke kommuner der skaber de bedste rammer for ejendomsbrugere og -ejere. Her er Holbæk hoppet fra plads nummer 43 til en 10. plads Indhold Leder: 2014 et ekstraordinært godt år Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i væksten Tilflytter med høj uddannelse: Holbæk har et stort potentiale Orø Denmark International Badminton Camp Julehygge i De sjællandske alper Erhvervsledere vil gøre Jyderup til en levende og attraktiv by Handelsstandsforeningen kan ikke gøre meget alene Tog chancen i ukendt branche og reddede 60 arbejdspladser PrinfoHolbæk satser på at være større og stærkere om ti år Stafetten: Ny teknologi gør arbejdet i kloakkerne mere effektivt At komme videre af egen kraft Nye medlemmer Udgiver: HOLBÆK ERHVERVSFORUM Ansvarshavende redaktør: Kenny Jensby Oplag: stk. Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Layout: Qvist Kommunikation HOLBÆK ERHVERVSFORUM Ved Faurgården 7 DK- T F Resultaterne i de nationale erhvervsklimaundersøgelser skal ses i lyset af, at der gennem de senere år fra kommunalt hold har været fokus på vækst og en vedholdende satsning på samarbejde med virksomhederne. Det har ført til forbedrede lokale rammevilkår både for etablerede virksomheder og for iværksættere. Lad mig i den sammenhæng fremhæve den nylige afskaffelse af dækningsafgiften og etableringen af regionens største vækstfabrik i 2011 som to milepæle i indsatsen. To initiativer, som vi i Holbæk Erhvervsforum har en stor aktie i, ligesom vi i samarbejde med Arbejdsmarkedscentret samt By og Landskab har været involveret i etableringen af Én indgang til kommunen for erhvervslivet. Et tiltag som har medvirket til, at den kommunale organisation har fået god service til virksomhederne top of mind og som også spiller en faktor i forhold til de fi ne resultater; selvsagt sammen med nedbringelsen af sagsbehandlingstiden på byggesager. Netop hvad angår byggesager kan erhvervslivet nu også glæde sig over, at gebyrerne fjernes pr. 1. januar Indsatsen for erhvervsfremme fortsætter med uformindsket styrke på fl ere fronter: Fra kommunal side har Projektudvalget for Vækst fx for nyligt via tre vækstråd sat yderligere spot på områderne erhverv og udbud, uddannelse samt bosætning. Og i Holbæk Erhvervsforum vedtager vores bestyrelse her i december en strategi for som underbygger, at vi også fremadrettet kan imødekomme vores medlemmers og øvrige interessenters behov effektivt. Med andre ord kan vi her ved indgangen til et nyt kalenderår se tilbage på et 2014 som har været ekstraordinært godt, og kigge fremad mod et 2015, hvor tingene kan blive endnu bedre; også selvom der kan komme bump på vejen. For på trods af at fi nanskrisen nu for alvor er klinget af og der er skabt 123 nye arbejdspladser alene blandt vores medlemmer siden partnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, DI og LO/3F blev indgået i forbindelse med fjernelsen af dækningsafgiften i efteråret 2013 lurer der en fare for mangel på arbejdskraft. Bl.a. fordi mange håndværkere søger mod hovedstaden hvor væksten er størst og mod det kommende Femern-byggeri. Her er det så meget mere glædeligt, at den lokale erhvervsmand Claus Sørensen og arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen uafhængigt af hinanden når til samme konklusion her i bladet: Holbæk Kommune og det lokale erhvervsliv står over for nogle udfordringer omkring arbejdskraft og beskæftigelse, som kun kan løses, hvis parterne arbejder tæt sammen. I den sam menhæng understreger årets resultater, at fundamentet for dette samarbejde er på plads. Med det for øje ønsker jeg jer alle og jeres nære en glædelig jul og et godt nytår. Kenny Jensby Erhvervsdirektør

3 Forbedrede rammevilkår Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Fjernelsen af dækningsafgiften bygger på en par tnerskabsaftale, der har sat gang i en god dialog mellem virksomhederne og Holbæk Kommune. Der er lagt op til en fælles front om kring det sociale ansvar, manglende arbejds kraft, fl ere lærepladser og en by i vækst, forudser direktør Claus Sørensen, HM Gruppen. Det blev lidt lettere at drive virksomhed i Holbæk Kommune, da byrådet i Holbæk Kommune med virkning fra 1. januar 2014 valgte helt at fjerne dækningsafgiften. Men måske har den politiske beslutning en værdi, der rækker langt ud over almindelige økono miske kalkuler. Direktør Claus Sørensen fra HM Gruppen vurderer, at aftalen mellem virksomhederne og byrådet omkring dækningsafgiften har skabt en ny, stærk platform for samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen, så de to parter reelt er klar til et samarbejde om store fælles udfordringer på arbejds markedet også i de kommende år. Fjernelsen af dækningsafgiften er i kombination med de hurtige sagsbehandlingstider naturligvis et signal om, at Holbæk gør noget aktivt for erhvervslivet også for de virksomheder, som overvejer at slå sig ned i kommunen. Men i sidste ende handler det om udvikling og befolkningstilvækst, forklarer Claus Sørensen, der er medindehaver af HM Gruppen og chef for 75 medarbejdere inden for byggeentreprise, tømrerarbejde, gulvbelægning, vvs og salg af køkkener. Det vigtigste er samarbejdet Fjernelsen af dækningsafgiften blev skruet sammen som en partnerskabsaftale mellem kommunen og erhvervslivet; hvor sidstnævnte har forpligtet sig til at etablere 150 job over den toårige periode Claus Sørensen er medlem af den erhvervsgruppe, der skal sikre, at virksomhederne leverer, hvad de har lovet. Han er ikke i tvivl om, at der nok skal komme 150 nye job, men de kan opstå på mange måder, og det vil ikke kunne måles, præcist hvilke job i en fremtidig vækst, der har med partnerskabsaftalen at gøre. Jeg tror heller ikke, det er så afgørende, hvilke job der specifi kt kommer ud af aftalen. Det afgørende er, at partnerskabsaftalen har sat gang i en ny form for dialog mellem kommunen og erhvervslivet og et fælles mål om vækst. Vi har nogle fælles udfordringer, hvor vi når længst, hvis vi har et tæt samarbejde, siger Claus Sørensen. I lære frem for i gymnasiet Han nævner i den forbindelse, at arbejdsløsheden er meget langt nede i Holbæk, og hvis ikke virksomhederne skal opleve egentlig mangel på arbejdskraft, er det nødvendigt at få aktiveret nogle af de borgere, som ellers ikke har været så stabile på arbejdsmarkedet. Missionen lykkes kun, hvis både virksomhederne og kommunen yder noget, konkluderer Claus Sørensen. Han mener også, der ligger en fælles opgave i at få fl ere unge til at vælge en erhvervsuddannelse frem for en gymnasieuddannelse: Her i HM Gruppen har vi gjort det til en del af vores strategi, at vi vil være et uddannelsessted vi vil være med til at uddanne fremtidens håndværkere. Både inden for håndværk og detailhandlen skal vi som virksomheder blive bedre til at tage lærlinge, og også på det punkt er det meget vigtigt med en dialog mellem erhvervslivet og kommunen, påpeger Claus Sørensen, der generelt håber, at det nye samarbejde også vil give alle parter mod på at hæve ambitionerne: Vi skal alle stille lidt større krav til os selv. Vi skal have en kommune og et erhvervsliv, der vil have vækst og viser det. I sidste ende for at trække fl ere tilfl yttere til kommunen. Holbæk Kommune og det lokale erhvervsliv har nogle fælles udfordringer. Derfor er der også brug for en fælles indsats for at finde løsninger, mener medindehaver af HM Gruppen, Claus Sørensen. Nyistandsatte kontorer på Hørbygaard Gods udlejes Enestående kontorer i vores historiske kampestensbygninger. Her forenes århundreders historie og arkitektur med topmoderne og lyse kontorfaciliteter. Rammerne er i orden, der er gode parkeringsforhold og de bedst mulige IT- og teknikforhold med super hurtig fiberbredbåndsforbindelse. Godsets park og skov gør arbejdspladsen på Hørbygaard til en daglig oplevelse. Kom og se det! Hørbygaard - kontorlandsby Tuse Næs Vej Tel: Stanley Design Holbæk ApS 3

4 Erhvervsvenlighed Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen forudser, at det vil gøre yderligere indhug i den lokale arbejdskraft, når der kommer gang i Femern-byggeriet. Jobcenter Holbæk og de lokale virksomheder er rykket tættere sammen for at imødegå manglen på arbejdskraft. Virksomhederne byder kontanthjælpsmodtagere inden for og knytter mentorer til de uerfarne kolleger. Inden for flere håndværksfag er arbejdsløsheden så lav i Holbæk-området, at det kun er et spørgsmål om tid, inden der vil være tale om reel mangel på arbejdskraft. I et forsøg på at skaffe flere hænder har Holbæk Kommune og erhvervslivet derfor indgået en aftale, der skal forvandle borgere på passiv forsørgelse til aktive på arbejdsmarkedet. Ifølge Holbæk Kommunes arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen nærmer arbejdsløsheden sig fire procent i nedadgående retning inden for en række håndværksfag. Både virksomhederne og jobcenterets rekrutteringsservice har svært ved at finde kandidater, og det mønster ser ikke ud til at ændre sig de kommende år: Inden længe vil vi mærke et træk af håndværkere mod Femern-byggeriet, og vi oplever en stigende trafik af arbejdskraft ind mod København til de store byggerier og virksomheder, forklarer Gorm Hjelm Andersen, der som eneste trøst hæfter sig ved, at EUC Nordvestsjælland melder om stigende søgning til håndværks-linjerne. Virksomheder frem for aktiveringstilbud Her og nu er der brug for at gå nye veje, vurderer arbejdsmarkedschefen. Det kan handle om at få ufaglærte med mange års erfaring til at tage supplerende kurser og uddannelse, så de kan få et svendebrev og dermed stå bedre på et arbejdsmarked med stadig færre ufaglærte jobs. En anden mulighed er, at virksomheder tager arbejdsmænd i voksenlære og dermed giver både sig selv og medarbejderen bedre vilkår fremover. Men mest vidtgående er den fælles indsats, hvor virksomhederne tager imod arbejdsløse og uprøvede folk, som jobcenteret har fundet blandt kontanthjælpsmodtagerne i kommunen. Vi har et stort antal kontanthjælpsmodtagere, der kun ganske kort eller aldrig har været på arbejdsmarkedet, og som næppe kommer i gang, uden vi får hjælp fra erhvervslivet. En række virksomheder har sagt ja til at tage en medarbejder ind på særlige vilkår mellem to og 15 timer om ugen, og hver virksomhed knytter en mentor til den nye medarbejder. Vi ved, at opholdet på virksomhederne er meget bedre end det de tilbud om aktivering, som vi ellers kan give. I virksomhederne møder de en meget ærlig kultur og nogle forventninger, forklarer Gorm Hjelm Andersen. Får uddannelse som mentor Han understreger, at målet ikke er, at kontanthjælpsmodtageren skal ansættes i den virksomhed, hvor han eller hun er i praktik. Derimod skal vedkommende først og fremmest trænes i at begå sig på arbejdsmarkedet, så virksomheden på et tidspunkt kan anbefale den arbejdsløse til andre i netværket. Det er er ikke nogen let opgave for virksomhederne, fordi der er tale om personer, der ikke er trænede til arbejdsmarkedet, så vi har klart en pædagogisk udfordring. Derfor underviser vi også en udvalgt medarbejder fra virksomheden til rollen som mentor, forklarer Gorm Hjelm Andersen om ordningen, der er en udløber af det forpligtende privat-offentlige samarbejde, som fulgte med den politiske aftale om afskaffelse af dækningsafgiften i Holbæk Kommune i De første virksomheder i Holbæk har netop taget imod kontanthjælpsmodtagere, og Gorm Hjelm Andersen forventer at samle erfaringer fra ordningen hen over vinteren. STÅR DIN VIRKSOMHED OVER FOR NYE UDFORDRINGER? Taber din virksomhed penge på dårlige betalere? Skal du ansætte eller afskedige? Står du over for et generationsskifte de kommende år? ADVODAN Holbæk/København Kanalstræde 10 Havnegade København V Telefon ADVODAN kender din hverdag. Spørg os til råds, så juraen kan hjælpe din virksomhed på vej. 4

5 Gazelle Gazellerne flokkes i Holbæk Af Claus Westergaard, Holbæk Erhvervsforum På Havnepladsen ved Gl. Havn i Holbæk by ligger Dalhoff Travel A/S som for andet år i træk er blevet kåret til Gazelle-virksomhed. Hos rejsebureauet ligger kimen til succes i den ekstraordinære kundeservice. Gazelle-listen er dagbladet Børsens årlige liste over Danmarks hurtigst voksende virksomheder. De er for nyligt blevet kåret for 20. gang i træk. I alt 16 Holbækvirksomheder figurerer på årets liste, som rummer virksomheder fra hele landet. Blandt Holbæk-virksomhederne finder man Dalhoff Travel A/S som i 2013 (tallene herfra ligger til grund for kåringen i 14) har oplevet en vækst på 106,2 procent og generet en omsætning på 29,7 mio. kroner. Hos rejsebureauet som har sit speciale i at skræddersy rejser til erhverv, grupper og private - glæder man sig over at blive kåret til Gazelle for andet år i træk. Her er man ikke i tvivl om årsagen til de flotte resultater: Hos os lægger vi stor vægt på at have et personligt kendskab til vores kunder, så vi i detaljer kan matche de ønsker, de har. Det kan fx være et hotel med særlige faciliteter, leje af bil med privatchauffør eller middag på en berømt restaurant. Og vi står også til rådighed 24-7 for vores kunder under selve rejsen, hvis der skal laves ændringer i planerne - fx på grund af aflyste flyafgange, forklarer holbækkeren Tina Dalhoff som er direktør for virksomheden, som hun startede på egen hånd tilbage i 2007 og som i dag tæller i alt seks medarbejdere. Hellere stor kunde i en mindre virksomhed Tina Dalhoff understreger, at rigtigt mange af Dalhoff Travels kunder som både indbefatter virksomheder fra Holbæk og det øvrige Danmark med andre ord sætter pris på, at være en stor kunde i et forholdsvist lille bureau, fremfor at være en mindre kunde i et af de større nationale eller internationale rejsebureauer. Vi er ikke flere her i virksomheden, end at vi til enhver tid er helt opdaterede på, hvad vores kunder har af rejseplaner og behov. Uanset hvem kunderne kommer Holbæk-virksomheder på Gazellelisten 2014: Apro Varme Consult ApS (2) Byggefirmaet KRAK ApS (3) Dalhoff Travel A/S (2) HN Miljøudvikling ApS (1) Holbæk Maskin Center A/S (2) Lbp Engineering (1) M. G. Byg A/S (1) Murermester Michael Sahner Hansen ApS (1) P.K. Media ApS (1) Revisionshuset i Holbæk ApS (2) Richardt Hansen A/S (3) Rønnow Arkitekter A/S(1) Skoventreprenør Michael Henriksen A/S (1) Vipperød Tagdækning ApS (2) Vognmand Henning Petersen A/S (1) Vpd Bearbejdning ApS (5) * Tal i parentes viser Gazelle-kåringer i alt. Teamet hos Dalhoff Travel A/S fra venstre: Kirsten Larsen, Susanne Bisgaard, Tina Dalhoff, Marianne Ebdrup, Signe Kildegaard Goldbæk og Inger Pedersen. Foto: Jan Mogensen, Japi-form. i kontakt med hos os, oplever de en vedkommende og høj service. Lige det lille ekstra, som gør den store forskel, fastslår Tina Dalhoff og fortæller, at de mange gode kundeoplevelser indtil videre har gjort markedsføring af virksomheden stort set overflødig; de gode fortællinger om virksomheden spreder sig nemlig automatisk som ringe i vandet. En anerkendelse ikke et mål Hos to af de øvrige Holbæk-funderede Gazeller er der ligeledes stor tilfredshed med kåringerne. Vi har oplevet at vækst er en naturlig følge af altid at levere den højeste kvalitet i vores projekter - arkitektonisk, teknisk og funktionelt; samtidig med at honorarerne holdes på et rimeligt niveau. Endvidere sørger vi for, at bygherrer oplever nærvær og præcision, så alle ønsker og krav opfyldes indenfor de aftalte økonomiske rammer. Disse kerneværdier kræver mange forskelligartede kompetencer, og derved også en vis volumen. En bevidst strategi i relation til, at netop kompetencer og service fastholdes og udvikles har ført til flere og større opgaver en positiv spiral, fortæller Gunilla M. Rønnow fra Holbæk som er indehaver af Rønnow Arkitekter A/S som oprindeligt havde base lokalt, men i dag har hjemme i København. Gunilla M. Rønnow forklarer, at kåringen som Gazellevirksomhed har ikke været et mål i sig selv, men bekræfter, at strategien er lykkedes. En tilgang som går igen hos en anden lokal Gazelle: I min virksomhed er vi stolte af kåringen, som selvfølgelig er en stor anerkendelse af den indsats som jeg og ikke mindst mine ni ansatte yder. Vi har som sådan ikke haft noget særligt fokus på at blive Gazelle, og faktisk blev jeg overrasket, da nyheden herom dumpede ned i min postkasse. Imidlertid vil vi fortsat gerne skabe vækst; egentlig ikke med et forbedret resultat som det primære, snarere for at skabe nye arbejdspladser, som kan komme flere menneskers dagligdag til gode, fastslår murermester Michael Sahner Hansen fra firmaet af samme navn som ligger på Tuse Næs og har ca. tyve år på bagen. For både Rønnow Arkitekter A/S (vækst: 115,8 procent) og Murermester Michael Sahner Hansen ApS (vækst: 115,4 procent) er det første gang, de modtager en Gazelle-kåring. Årets vinder blev i øvrigt spiludvikleren Kiloo Aps fra Aarhus med en vækstprocent på hele

6 Turisme Videnspilot Erhvervslivet Videnspilot har kan været få stor med glæde til at holde af den gang nye i væksten biograf Kulturbiografen Jesper Jørgensen Frysehuset valgte at A/S ansætte er velegnet en til konferencer akade miker for og som at løfte showroom, sin virksomhed og de fire sale lejes Nordic ud Service til både Group private op og på virksomheder. et højere niveau. Missionen er lykkedes og chefen har fået en meget bedre arbejdsdag. En varm anbefaling Den 29-årige cand.merc. er i dag chefens højre hånd og er halvt direktionssekretær, halvt salgschef. Peter G. Knudsen arbejder med budgetter, strategiske overvejelser, forretningsplaner, forretningsgange, salgsmøder, tilbud og kontrakter så alle andre får mere tid til produktion og salg. Peter G. Knudsen og Jesper Jørgensen er enige om, at deres fælles succes ikke kun skyldes et godt fagligt match men også bygger på en personlig god relation mellem direktøren og erhvervsøkonomen. Under alle omstændigheder kræver det en praktisk og operationel tilgang til virksomheden, når akademikeren skal omsætte sin viden i hverdagen. Og det er lykkedes i Jyderup. Ansættelsen af Peter er en af flere grunde til, vi har succes. Peter har grebet Forretningsgrundlaget er i orden for Holbæks nye biografcenter, der netop har taget imod de første biografgæster i det tidligere frysehus på Parallelvej i Holbæk. Hvis blot billetsalget forøges med procent i forhold til salget i den gamle og langt mindre Grand Bio, kører forretningen fi nt rundt. Hertil kommer Da viden så, og at vækst den i nye februar biograf 2012 giver besøgte mulighed medico-virksomheden for indtjening på helt Nordic nye forretningsområder. Service Group i Jyderup, Blandt lagde andet indehaver kan salene Jesper i det Jørgensen store kompleks ikke skjul lejes på, ud, at de opgaver, der var og er. Samtidig stiller han de kritiske spørgsmål, som KERI og ambitionsniveauet der er mulighed TRYKKERI var for højt: at levere Set over live-events ti år skulle som staben f.eks. opera, på 30 ansatte fodbold gerne eller vi har savnet. Det har været fantastisk, og jeg selv har fået en meget bedre prisuddelinger fordobles. I dag for godt en stor forsamling. et halvt år senere er elektronikvirksomheden hverdag på jobbet. Jeg anbefaler idéen med en videnspilot til alle, der gider I allerede den største halvt af i mål. de fi Nordic re sale Service der plads Group til har 195 rundet mennesker, de 45 og medarbejdere, der er et stort og lytte, understreger Jesper Jørgensen. areal når det foran har lærredet, været muligt som at gør holde salen fokus meget på målet, velegnet DET skyldes til både det showroom blandt KOMPETENTE andet, og at konferencer. virksomheden Samtidig har ansat har en vi akademiker, cafe og en stor vurderer terrasse Jesper med Jørgensen. udsigt over fjorden, så Inden erhvervslivet, ansættelsen kommunen havde han og sammen organisationer med bestyrelsen, kan have glæde Holbæk af at leje sig Henrik Hellstern-Hauerslev (tv) og Jesper Nielsen er makkerparret, der står ind Erhvervsforum med forskellige TRYKKERI og Væksthus arrangementer, Sjælland forklarer vurderet, Jesper hvordan Nielsen, virksomheden der er direktør kunne for driften af Kulturbiografen Frysehuset A/S. Jesper Nielsen var også direktør for holde Kulturbiografen tempoet den Frysehuset gode kurs: A/S. i Grand Bio, mens Henrik Hellstern-Hauerslev er nyansat men med biograferfaring fra blandt andet Dagmar i København. Det Jeg er var organisationen presset, fordi Sidesporet, vi ville udvikle der os står og bag holde den fast nye i biograf, væksten. men Vi overvejede stedet drives flere ting: 100 Jeg procent kunne som ansætte et almindeligt en fuldtidssælger aktieselskab. eller Oprindeligt ansætte en, var der det kunne meningen, aflaste mig. at På det det lokale tidspunkt entreprenørfi havde jeg rma gang Marcoplan i så mange Byg opgaver, A/S skulle at jeg stå ikke for fik ombygningen gjort noget af det af det ordentligt. gamle frysehus, Jeg kunne så ikke Sidesporet gribe, de kunne bolde, leje vi sig satte ind. i spil. Men Vi biografen. Men også Mørkøv Kino og Vig Bio vil angiveligt kunne mærke byggefi var nødt rmaet til at ønskede gøre noget, på et fortæller tidspunkt Jesper at trække Jørgensen. sig ud af projektet, og det gav en øget konkurrence fra Holbæk, vurderer Niels Bo Sohl Christensen og Sidesporet mulighed for både at bygge biografen og drive stedet - og dermed Jesper Nielsen. Professionel rådgivning betale Den første leje til og sig eneste selv. Bank akademiker og kreditforening - Sparekassen Sjælland og Og allerede længe inden åbningen af biografen var det tydeligt, at interessen ge ere niveauer, forskellige Nykredit er Han vores valgte som - niveauer, krævede at vigtigste nemt søge en dog, kan som videnspilot opgave. at betyde biografen nemt Rådgivning en besparelser kan blev akademiker, løftet betyde ud på af som på besparelser Sidesporets flere virksomheden forskellige Fond, på får som niveauer, for stedet som er nemt stor. For kan at få betyde lidt ekstra besparelser penge i kassen på søgte Jesper Nielsen materialer ab til farver, mange en og materialer ikke rationelle kroner tusinde kommerciel, i tilskud og produktionsmetoder kroner rationelle uegennyttig til det for første dig. produktionsmetoder fond. år. Vores Og netop kendskab gør, som at ansøgningsfristen til farver, gør, at materialer sponsorer og rationelle til stolene, produktionsmetoder og det var stille håb, at gør, omkring at et par hundrede per de der faldgrupper eksisterer, vi var allerede ved at udløbe, der inden i startfasen, eksisterer, blev for han det kontaktet inden kan grafiske lede for den område. dig det på uden grafiske daværende om område. tidspunkt faldgrupper snarligt der eksisterer, virksomheder inden og personer for det ville grafiske vise interesse. område. Men allerede en måned inden Stor nyuddannede interesse cand. fra sponsorerne merc. er Peter Gloggengiehser Knudsen, der havde løst den første fi lm kunne vises, var sponsoraterne til samtlige 457 stole solgt: Biografen opgave drives for Holbæk på almindelige Erhvervsforum, kommercielle og som vilkår, ad den og vej der havde skal hørt derfor om de den Vi har mødt en hel fantastisk opbakning, præcis som den gang vi åbnede Professionel første Kvaliteten nyoprettede år skabes stilling. en egenkapital Kemien er rådgivning vigtig mellem som fundament chefen og erhvervsøkonomen for virksomheden. Siden viste sig kan at vandrerhjemmet, fortæller Niels Bo Sohl Christensen. er vores vigtigste opgave. Rådgivning på flere forskellige niveauer, som nemt kan betyde besparelser på afiske trol i den proces, overskud derfor være grafiske god, i prepress, foretager fra og biografen proces, Peter G. ved vi Knudsen i placeres kontinuerligt prepress, tryk, blev i ved fonden, ansat ved efterbehandtideise leveringstider - og ling kvalitetskontrol forklarer tryk, som den ved Niels første efterbehand- Bo akademiker Sohl i den Christensen, grafiske blandt proces, Også i de prepress, fi sale er ved solgt tryk, til hhv. ved SEAS-NVE, efterbehand- Thiele Holbæk, Spar Nord og mange der teknikere, tusinde kroner for dig. Vores kendskab til farver, materialer og rationelle produktionsmetoder gør, at er hos og leder sælgere os ved af Foreningen og kontorfolk. er - et og afsendelse. Sidesporet. ord hos et os ord! er Kvalitet Og ord er det ord! også enkle præcise regnestykke leveringstider viser, - og hos Nykredit. os er et ord et ord! vi allerede at Det der har i Grand været i startfasen, Bio fantastisk blev solgt kan løsning lede dig Det billetter er uden lykkedes, om året de fordi med faldgrupper vi en havde biograf fået der eksisterer, Som Chefen direktør og inden hans får for højre Jesper det hånd. Nielsen grafiske Nordic det Service område. daglige Group ansvar er for gået driften fra at af være biografen, lille på indkredset 135 sæder. vores For behov at få den rigtigt, nye biograf fordi til vi samtidig at køre rundt fik en skal person, der sælges der kunne og til en han mellemstor har blandt virksomhed, andet netop og marketing i den proces og sponsorer har erhvervsøkonomen som sit arbejdsfelt Peter omkring løfte opgaven Og billetter havde vi årligt truffet - men forkert vel at valg, mærke havde med vi 457 trods biografsæder alt fået et stort til samt Gloggengiehser ikke mindst Knudsen opgaven (forrest) med at været booke en fi lm klar og forstærkning, arrangementer. vurderer Souschef indehaver g? Kvaliteten Betyder klimaet er vigtig noget for dig? rådighed. tilskud til at Billetsalget dække udgifterne, skal altså fortæller som nævnt Jesper forøges Jørgensen, med der procent, fastansatte mens Henrik Jesper Jørgensen. Hellstern-Hauerslev Begge er så skal begejstrede tage sig af for billetsalget ordningen samt med af videnspiloter, personalet, at g kun garanterer at anvende kapaciteten Det Peter gør G. kun Knudsen, det leverandører at er fordoblet anvende da os, året vi mere som tager og end videnspilot underleverandører miljøet tre halv var og alvorligt gang. forbi. underleverandører og garanterer kun at anvende leverandører og underleverandører derfor foretager vi kontinuerligt kvalitetskontrol i den grafiske proces, der stiller i prepress, i høj grad sig til består rådighed ved tryk, af de for unge alle ved mennesker, gerne vil efterbehand- høre står mere. i cafeen og i kiosken. æssige ved at krav, vurdere Forretningsmæssigt opfylder ved disse at vurdere relevante efter satser bestemte disse den miljø- nye efter biograf miljømæssige bestemte kvalitetsmæssige på at kunne miljømæssige hente det stigende krav, ved at vurdere De to ledere disse har efter delt arbejdet bestemte mellem miljømæssige sig, så den ene altid vil være til stede ling og ved afsendelse. Kvalitet er også præcise leveringstider - og hos os er et ord et ord! antal retningslinjer. gæster blandt de holbækkere, der hidtil er taget til Ro s Torv for at gå i i biografen i åbningstiden. KOMPETENTE DET KOMPETENTE er: Betyder Vi klimaet noget certificeringer: for dig? vi har følgende certificeringer: Danmarks grønne trykkeri Det gør det for os, vi tager miljøet alvorligt og garanterer kun at anvende leverandører og underleverandører der opfylder relevante miljø- og kvalitetsmæssige krav, ved at vurdere disse efter bestemte miljømæssige retningslinjer. Vi har følgende certifi Svanemærket tryksag Svanemærket tryksag Svanemærket tryksag - ét komplet grafisk hus æk- 64 olbæk- K. P. Danøsvej HolbæK. Tlf.: Svanemærket tryksag.

7 Tilflytter med høj uddannelse: Holbæk har et stort potentiale Peter, Anette og deres to børn ved huset på Hasselvænget i Holbæk, som placerer parret fi nt i forhold til deres fremtidige karrierer. Peter Gloggengiehser Knudsen har sammen med familien valgt at slå sig ned i Holbæk for at gøre karriere. Den 29 årige erhvervsøkonom fornemmer, at byen begynder at blomstre, og han vurderer, at mange lokale virksomheder kunne nå målbare resultater, hvis de ansatte en videnspilot. Svømmehallen er ikke helt i top, men ellers er Peter G. Knudsen rigtig godt tilfreds med familiens beslutning om at købe hus i Holbæk og lade byen være base for familieliv og den fremtidige karriere. Den 29-årige cand. merc. er ansat i medicovirksomheden Nordic Service Group i Jyderup, og hans to år ældre samlever, Anette, er læge og arbejder på sygehuset i Holbæk. Sammen med deres to børn på to og fi re år udgør parret den type familie, som alle provinsbyer drømmer om de er højtuddannede, ressourcestærke og gode skatteydere. Men begejstringen peger også den anden vej: Peter G. Knudsen fornemmer, at Holbæk er en by, der er ved at komme op i gear, og han mener, at en del lokale virksomheder har et potentiale, der kan forløses, hvis virksomhederne tør ansætte akademikere. Forkælet i hovedstaden Peter G. Knudsen er uddannet på CBS, og hans hustru er uddannet på Københavns Universitet. Da hun fi k en KBU stilling (tidligere kaldet turnus, red.) på sygehuset i Holbæk, bosatte familien sig i en lægebolig ved sygehuset i 2011, og da Peter G. Knudsen blev fastansat hos Nordic Service Group efter et år som videnspilot, valgte familien at købe hus i Holbæk. Allerede da vi fl yttede ind i lægeboligen, havde vi gjort os en del overvejelser om at fl ytte fra København. Mange unge familier siger åbent, at de ikke har lyst til at bo i hovedstaden, men i København er vi jo forkælet med, at der er så mange muligheder, og alle ting er så tæt på. Samtidig er det lidt usikkert, hvad man fl ytter ud til, fortæller Peter G. Knudsen. Virksomhederne kan komme meget længere De sidste par år har han lært egnen og lokale virksomheder at kende, og han vurderer, det lokale erhvervsliv har mange muligheder: Det er mit indtryk, at der er meget stort, uforløst potentiale herude. Mange virksomheder er utrolig gode til det, de gør til deres kerneydelser. Men jeg tror samtidig, at mange virksomheder kunne nå længere med fl ere ansatte og øget omsætning, hvis de vidste, hvordan de kunne komme et niveau op og det er typisk den øvelse, en akademisk uddannet videnspilot kan hjælpe dem med. Det er derfor ordningen med videnspiloter er så interessant, lyder vurderingen fra Peter G. Knudsen, der gerne stiller op for at fortælle virksomheder om deres muligheder ved at ansætte en videnspilot. Og han mener bestemt, der er noget at komme efter i Holbæk for akademikere og andre tilfl yttere. Han hæfter sig ikke kun ved fjorden og kysterne men lige så meget ved den udvikling, han fornemmer i området: Det virker som om, der er sket noget i Holbæk de seneste år. Der er planer om indkøbscenter, vi har fået en ny biograf, der bliver arbejdet med havnemiljøet, og der er anlagt en strand tæt på bymidten. Claus Hanghøj (H) I Tove Nyström I Peter Ruhr (H) I Maria Kjølbæk (L) I Sten Rasmusssen (H) I Nina Nielsen (L) I Ole Vestergaard (L) I Finn Sandgaard (H) I Britt Myrup Selandia Advokater er et af Vestsjællands største advokatkontorer og har lokalt en førende position indenfor rådgivning om Erhverv, Privat og Bolig. På kan du få nyttige oplysninger og gode råd. Du kan også orientere dig om vores faglige kompetencer, således at du kan vælge din advokat med omhu. Selandia Advokater Havnevej 19 telefon

8 Kultur og turisme Orø Denmark International Badminton Camp Af Sune Abelgren Nielsen, Holbæk Erhvervsforum/OrøKontor Orø har det med at gemme på spændende historier og hemmeligheder, som kun de færreste kender til. Blandt andet huser øen en international badminton camp, som få holbækkere har hørt om, men som til gengæld får stor opmærksomhed i udlandet. Siden 2010 har omkring 100 håbefulde unge badmintonspillere således samlet sig hvert år i skolernes sommerferie på Orø til den internationalt anerkendte Orø Denmark International Badminton Camp. Og sommeren 2015 bliver ingen undtagelse, da de eftertragtede pladser allerede er booket med deltagere fra lande som Vietnam, Holland, Kina, Tyskland, Frankrig, Italien, Indonesien, Norge, Belgien m.fl. De kan se frem til en seksugers camp, hvor der trænes intensivt med både fysikken, teknikken og psyken med det formål, at spillerne en dag kan blive lige så dygtige som deres store forbilleder. Nærvær mellem spiller og træner Det er ikke uden årsag, at det netop er Orø, talenterne valfarter til. For bag camp en står en personlighed, der tager imod spillerne med en sjælden seriøsitet og professionalisme, nemlig hollandskfødte Ron Daniels som er bosat på øen. Udover selv at have spillet på det hollandske badmintonlandshold og vundet adskillige titler, har Ron Daniels været involveret i udviklingen af unge talenter på landsholdsplan i Danmark, Tyskland, Vietnam, Indonesien og Holland. Dermed har han den helt rette ballast til at indfri de tårnhøje forventninger, som den 55-årige badmintontræner selv har medvirket til at bygge op omkring Orø Denmark International Badminton Camp. Den nære kontakt mellem træner og spiller er et af de absolut vigtigste nøglebegreber i camp ens værdigrundlag. I et samspil med de øvrige tilstedeværende internationale toptrænere er dette nærvær med til at sikre kvalitet i træningen for de ambitiøse og oftest meget talentfulde deltagere, forklarer Ron Daniels og uddyber: Denne opskrift på kvalitet har båret frugt og bevist, at vi selv på en relativt anonym ø som Orø i lille Danmark kan skabe et internationalt tilløbsstykke. For hvis man sikrer den rette kvalitet, så skal folk nok komme af sig selv. Ambassadører for Holbæk Som det typisk er tilfældet med driftige ildsjæle, så stopper ambitionerne sjældent ved nogen målstreg. Ej heller for Ron Daniels som ser et stort potentiale i at Ron Daniels (yderst t.v. i sort) er manden bag den internationalt anerkendte badminton camp på Orø, som hvert år trækker spillere fra hele verden til Isefjordens perle. udvikle konceptet; ikke blot til gavn for camp ens renommé, men også for Orø og Holbæk-området som helhed. Jo fl ere spillere, trænere og forældre der kommer til Orø, og jo bedre oplevelse de får under deres ophold, desto fl ere turisme-ambassadører for Holbæk sender vi tilbage til deres respektive lande - dette er rationalet. Men også en målrettet rekruttering af internationale topspillere til de danske badmintonklubber med camp en som springbræt er et indsatsområde, som rummer et stort potentiale. Kan vi tiltrække udenlandske talenter, som sammen med de hjemlige spillere kan repræsentere de danske badmintonklubber i internationale turneringer, får vi uvurderlige eliteteams, som ude i verden kan agere ambassadører for de respektive klubber, og dermed også for de enkelte lokalområder, fastslår badmintontræneren. Dog er Ron Daniels oftest blevet mødt med skepsis i jagten på finansieringsmuligheder i relation til sine planer, som blandt andet omfatter investeringer i det nyeste ultra slow motion kamera-udstyr, som kan medvirke til at optimere træningen. Med andre ord står bankerne ikke i kø med lånemuligheder, og heller ikke større private investorer er nemme at få med om bord. Derfor har jeg taget sagen i egen hånd. Med den relativt nye finansieringsmetode Crowd Funding, søger jeg nu private personer der - via mikroinvesteringer - vil bidrage til at finansiere campens videreudvikling, forklarer Ron Daniels. Om denne kreative metode vil bane vejen for et endnu større internationalt trækplaster på Orø, vil fremtiden vise. Men én ting er sikkert: Orø Denmark International Badminton Camp har allerede sat Orø godt og grundigt på landkortet i det internationale badmintonmiljø pwc.dk Nye veje til vækst Start med et møde Kontakt: PwC, Ahlgade 63,, T: Mere ligetil. PricewaterhouseCoopers skifter navn til PwC 8

9 Julehygge i De sjællandske alper Af Claus Westergaard, Holbæk Erhvervsforum Midt i det kuperede landskab ved Maglesø samarbejder en række lokale aktører om at skabe unikke juleoplevelser her i adventsweekenderne. Et samarbejde som rummer perspektiver for turismen i området fremover. Bag juleaktiviteterne i De sjællandske alper som istidslandskabet populært kaldes står tre meget forskellige virksomheder, som alle har adresse på Maglesøvej ti kilometer syd for Holbæk by. Det drejer sig om Farmen, som er et behandlings- og undervisningstilbud for unge med behov for en særlig tilrettelagt undervisning i en miljøterapeutisk ramme samt om Maglesø Traktørsted og Maglesø Plantage. Autentiske og fredflydte oplevelser På de tre virksomheders respektive adresser tilbyder de et udbud af oplevelser med den fællesnævner, at autenticiteten, det fredfyldte og hyggen er i højsædet. Og virksomhederne har koordineret åbningstiden således, at gæsterne kan kigge forbi lørdag-søndag fra klokken til midt på eftermiddagen - helt frem til og med 21. december (Farmen har holder dog ikke åbent sidste weekend op til jul). Hos os her på Traktørstedet er der blandt andet mulighed for at nyde smagen af traditionel dansk julemad, mens øjet nyder den helt enestående udsigt udover Maglesø. Man kan også køre i hestevogn og købe kunsthåndværk, juledekorationer samt nisser m.v., fortæller ægteparret Erna og Jesper Sindlys som har forpagtet Maglesø Traktørsted siden foråret Ifølge parret kan de besøgende endvidere tage årets juletræ med sig hjem fra Traktørstedet. Ebbe Bach Nielsen, der driver Maglesø Plantage som er en af Danmarks største juletræsplantager og afsætter træer og 100 ton pyntegran årligt har nemlig leveret træer til lejligheden. Plantagen holder som nævnt tilsvarende åbent de pågældende weekender. Der skal bygges videre på fundamentet Også på Farmen emmer det i denne tid af julehygge. Her kan man købe julegaver i vintagebutikken La Gare, ligesom man kan spise frokost eller få sig et glas gløgg i caféen. Derudover kan man købe ind i gårdbutikken, klappe geder og får og gå en tur i de idylliske omgivelser; måske for at fælde sig eget juletræ Peter Soelberg, der er ejerleder på Farmen, glæder sig over de igangværende juleaktiviteter, som han ser som et led i turismeudviklingen i området: At vi nu i første omgang er tre aktører som er sammen om at koordinere og markedsføre juleweekenderne her er et godt skridt på vejen til, at folk i højere grad får øjnene op for vores område; ikke mindst for det smukke istidslandskab og de unikke naturoplevelser. Og det er et stort plus, at mennesker i alle aldre og fra hele Sjælland kommer på besøg og bruger nogle timer herude i bakkerne; ikke på fart og flygtighed som var det et tivoliland, men på nærvær og hygge, understreger Peter Soelberg der som ægte iværksætter er involveret i et par andre virksomheder senest Café Formidable i Roskilde; endvidere er han bestyrelsesformand for Ousbjerggaard Fonden som tager sig af børn, unge og voksne med psykiske problemer. Ifølge Peter Soelberg skal der nu bygges videre på det skabte fundament. Vi har jo rigtigt mange andre aktiver her ved Maglesø, og fx er det rigtigt fint, at også det nærliggende Brorfelde Observatorium er på banen her lørdag 13. december, hvor man også juler og fejrer Tycho Brahes fødselsdag. Det lokker jo bare endnu flere til. Og vi glæder os til et tæt samarbejde med observatoriet fremover, fastslår han og uddyber: Skal vi imidlertid være mere top of mind hos vores potentielle gæster og skabe større tilbagevendende begivenheder generelt i området omkring Holbæk fordrer det, at fx Holbæk Erhvervsforum aktivt hjælper med at facilitetere processerne og understøtte markedsføringen for de ildsjæle og små driftige fødevarevirksomheder, som der er så mange af i vores område. Løfter vi i flok, er potentialet her stort. Fx synes tiltag som guidede ture i overdrevslandskabet og måske et fælles Sankt Hans-arrangement på tværs af aktørerne herude ved Maglesø at ligge lige for. Peter Soelberg (t.v.), Erna Sindlys og Jesper Sindlys medvirker i denne tid til at sætte området ved Maglesø og dermed Holbæk - på landkortet. Zentura IT a/s Sikker Citrix Maksimal effektivitet minimal administration Få dine programmer ud til mange brugere - ens, hurtigt, nemt og med minimal administration! Arbejd på samme aktuelle skrivebord hjemme, i virksomheden eller ude hos dine kunder. Kan du komme på nettet, kan du også komme på Citrix. Overalt i verden! Zentura leverer Sikker Citrix til Holbæk Erhvervsforum Roskildevej 319a 4390 Vipperød - DK Tlf: (+45)

10 Netværk Erhvervsledere vil gøre Jyderup til en levende og attraktiv by Den smukke natur i Jyderup skal være med til at brande byen. Det er et af målene for Fyrtårn 4450, der består af de lokale erhvervsfolk Gregers Hastrup, Steen Steensen, Anders Baagland, Jacob Glad, Thorkild Wisbech, Per Malmos, Christian Kusk, Jesper Jørgensen og Søren Bøtker Pedersen. En gruppe lokale erhvervsfolk har med projektet Fyrtårn 4450 kastet deres erfaring og energi ind i kampen for Jyderup, der er presset af købstæder fra øst og vest. Bedre information til borgerne og etableringen af en bypark er et par af de foreløbige mål og så er der endda fornuftig økonomi i projektet. Store planer og gode idéer har det med at falde til jorden, når de skal forvandles til handling når der skal investeres tid og penge. Det ved virksomhedsejerne, der har samlet sig i netværksgruppen Fyrtårn 4450 for at sætte skub i udviklingen af Jyderup. De har fra første møde haft organisering og finansiering på plads, og gruppen begynder nu sammen med borgerne at rulle projekter ud, der skal gøre byen til et mere spændende sted at bo og besøge. Indsatsen fi nansieres blandt andet via reklameindtægter fra byens nye hjemmeside og de infostandere, der bliver rejst fl ere steder i byen. Som ledere i erhvervslivet er vi vant til at sætte mål og tænke strategisk. Vi tænkte, at vi måske kunne bidrage med at strukturere de mange idéer, som både vi selv og byens mange ildsjæle har. Alle er klar over, at Jyderup er presset af Kalundborg og Holbæk på hver side, og i Ruds Vedby kan vi se, hvor galt det kan gå, hvis ikke vi gør noget. Vi er udfordret af, at folk fl ytter mod de større byer, men vi mener samtidig, at Jyderup har en fantastisk infrastruktur, et rigtigt foreningsliv og mange ressourcer. Der er noget at bygge på, fortæller Anders Baagland, der er indehaver af Expert i Jyderup og én af de ni erhvervsfolk bag Fyrtårn Alle ni har en relation til Jyderup enten som borgere eller som virksomhedsejere. Det er vigtigt for gruppen, at indsatsen foregår i et tæt samarbejde med alle interessenter i stationsbyen, understreger Anders Baagland: Alle skal trække samme vej - foreningslivet, lokalforum, borgere, erhvervslivet, Holbæk Kommune og Fyrtårn 4450 og det er faktisk lykkedes. Der er bred enighed om prioriteringen og rækkefølgen for de konkrete projekter. Har kr. at arbejde med For at samle penge ind til de mange aktiviteter har Fyrtårn 4450 sammen med borgere og foreninger stiftet foreningen Jyderups Fremtid. Her kan borgerne købe et medlemskab for 50 kroner, og det er her alle indtægter samles - fra reklamesalg på infosøjler og hjemmeside, kommunale tilskud, kontingenter og fondsmidler. I alt råder Jyderups Fremtid lige nu over kroner de kommer fra bidrag fra lokale virksomheder. Målet er kroner i år, og idéen med foreningen er at skabe en følelse af fællesskab og et fælles projekt, fortæller Anders Baagland. Hjemmesiden er i gang med at samle alle foreninger og aktiviteter i byen, og med en fælles kalender har alle borgere altid et fuldstændigt overblik over, hvilke tilbud og arrangementer, de kan tage del i. Det giver i sidste ende mere energi og liv i byen og større opbakning til de ting, der foregår, lyder pointen fra Fyrtårn En bypark med aktiviteter Ved siden af projektet med at gøre aktiviteter og byen synlig, er de ni erhvervsfolk også engagerede i at åbne byens smukke natur mere for borgerne og byens gæster. Det sker både ved at bakke op om forskellige aktiviteter, som lokalforum står bag, men også ved at arbejde på idéen om at gøre området mellem campingpladsen og Sølyst mere tilgængeligt og levende. Det kan handle om at få renset Skarresø og etablere en egentlig bypark måske med bålplads og mulighed for overnatning. Men vi skal have idéer fra byens borgere det skal ske i et samarbejde. Det er jo den grundlæggende idé bag Fyrtårn 4450, forklarer Anders Baagland. Hvad du ønsker skal du få... Gavekortet bruges som betaling i en lang række butikker og resturanter i Holbæk Kommune. Holbæk Gavekort købes her: VisitHolbæk.dk Klosterstræde 18 Holbæk Tlf Kortet er gyldigt i 3 år fra:... Indsat Kr.... Kortet til oplevelser og forkælelse i Holbæk og omegn 10 Gavekortet.indd 1 14/11/

11 Virksomhedsportræt Handelsstandsforeningen kan ikke gøre meget alene Helle Lundum og Claus Bjørn Rasmussen mener, at Holbæk Handelsstandsforening og handelslivet i Holbæk står sig bedst ved at blive en del af Holbæk Erhvervsforum. Holbæk bør kun have én erhvervsforening. Den skal til gengæld have handlekraft, løfte byen og give kommunen med- og modspil i byudviklingen. Sådan lyder visionen fra Helle Lundum og Claus Bjørn Rasmussen, der driver Inspiration og Holte Vinlager. Claus Bjørn Rasmussen har tidligere i en årrække været aktiv i Holbæk Handelsstandsforening, blandt andet som næstformand. Men det er slut. Han og hustruen Helle Lundum har mistet troen på handelsstandsforeningen som et slagkraftigt forum, der kan udvikle handelslivet i Holbæk. Ægteparret, der driver Inspiration og Holte Vinlager i Holbæk, har de seneste år i stedet været fortalere for at lægge detailhandlen ind under Holbæk Erhvervsforum. Dermed får handelslivet en stærk organisation i ryggen, og kommunen får en samarbejdspartner, der præsenterer det samlede erhvervsliv. Holbæk Handelsstandsforening har nogle dygtige ildsjæle, men foreningen har ikke den økonomi, der skal til for at give handelslivet et løft. Det kan kun ske i et samarbejde med kommunen, viser al erfaring, og det svært for så lille en forening at vinde gehør hos kommunen, lyder meldingen fra Claus Bjørn Rasmussen og Helle Lundum. Oplevelser og service De vurderer, at der til gengæld vil blive lyttet til Holbæk Erhvervsforum, der med indlemmelsen af detailhandlen vil være talerør for det samlede erhvervsliv i Holbæk Kommune på vegne af måske mere end 600 virksom heder inden for alle brancher. Med så stærkt en erhvervsorganisation får kommunen en ligeværdig partner, og byen udvikler sig ikke uden et sam arbejde, vurderer ægteparret: Undersøgelser viser, at detailhandlen betyder meget, når folk skal vælge, hvor de vil bo. Derfor er det en fælles interesse med et godt handelsliv ikke kun i midtbyen. Vi skal samarbejde med Holbæk Mega Center og Bilbyen, så det er hele byen, der er aktiv. Vi skal skabe oplevelser og levere service det er det eneste, vi har at tilbyde, siger ægteparret også med henvisning til, at butikker i Holbæk lige som alle andre steder er presset af den stigende handel på internettet. Claus Bjørn Rasmussen og Helle Lundum peger desuden på, at Holbæk Kommune også ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt kan have stor interesse i et rigt handelsliv: Detailhandlen har i dag en lille forening i Holbæk, men vi er det største erhverv. Det er jo i høj grad forretningerne, der beskæftiger folk fra egnen. Mange højtlønnede kommer udefra. På den måde vil det være lokale borgere, der mister arbejdet, hvis butikkerne langsomt må lukke. Køge kan Som forbillede for det optimale samarbejde mellem handelsliv og kommune nævner ægteparret Køge, der de seneste år er kåret som henholdsvis den hyggeligste by, den bedste by og som byen med den bedste service. Her er erhvervsorganisationer, uddannelsesråd og kommunale repræsentanter samlet i et erhvervsudviklingsråd, der i fællesskab arbejder for at gøre byen så attraktiv som muligt: Der bliver fundet fælles løsninger på udfordringerne. Det kan være tomme bygninger eller et område, der trænger til et løft. Alle føler en forpligtelse til at gøre byen mere spændende, fortæller Helle Lundum, der i en årrække har været indehaver af Inspiration i Køge og medlem af erhvervsudviklingsrådet der. 11

12 Virksomhedsportræt Tog chancen i ukendt branche og reddede 60 arbejdspladser Jess Jehl (t.v.) og Ole Steen Hansen arbejdede i forvejen sammen i rengøringsbranchen, da de også valgte at investere i plejefirmaet Omsorg Sjælland. De to brancher har en del til fælles, vurderer de to kompagnoner. 12 En stærk tilknytning til Holbæk og troen på en god forretning fik barndomsvennerne og forretningspartnerne Ole Steen Hansen og Jess Jehl til at overtage det skrantende plejefirma Omsorg Sjælland. Med et par solide karrierer som både direktører og ejendomsinvestorer er erhvervsfolkene Ole Steen Hansen og Jess Jehl ikke typerne, der tager overilede beslutninger. Men de tror på tilfældighederne. Derfor slog de også temmelig hurtigt til, da de fik muligheden for at overtage det Holbæk-baserede plejefirma Omsorg Sjælland selv om de absolut ingen erfaring havde i branchen i forvejen. Med overtagelsen af firmaet reddede makkerparret 60 lokale arbejdspladser, som ellers var i fare for at gå tabt. Omsorg Sjælland var en tilfældighed, der dukkede op, og vi havde kort tid til at beslutte os. Vi hæftede os ved, at virksomheden havde et godt ry med en god stab, og at de to daglige ledere har været med siden firmaets start. Vi kunne godt se forretningsmuligheden, fordi der bliver flere og flere ældre, og det er en gruppe af borgere, der får flere penge. Samtidig synes vi, at der er noget sympatisk over at tage sig af ældre mennesker, men det betød også noget, at det er et Holbæk-selskab ellers havde vi nok ikke gjort det. Vi har bestemt en veneration for byen, fortæller Ole Steen Hansen og Jess Jehl, der overtog Omsorg Sjælland 1. maj i år og halvandet år efter, de havde overtaget rengøringsfirmaet KRS Service A/S i Glostrup med 70 ansatte. Ny branche, gammelt venskab Mens plejebranchen var helt ny for de to erhvervsfolk, rækker deres venskab og samarbejde flere årtier tilbage. De mødtes som elever på Holbæk Private Realskole i 1970 erne, og har holdt sammen siden først som venner og sparringspartnere, og siden købet af KRS Service A/S i Glostrup også som kompagnoner. De havde flere år været på jagt efter en fælles investering, da Glostrup-virksomheden dukkede op som mulighed. Omsorg Sjælland er placeret i KRS Service A/S, og selv om der er tale om to forskellige brancher, er der også ligheder, understreger Ole Steen Hansen og Jess Jehl: I begge virksomheder handler det om at sende folk ud for at levere en ydelse hos kunden. De to brancher lever af service og er i øvrigt i en benhård konkurrencesituation. På den måde er der flere markante lighedspunkter mellem rengøring og ældrepleje. Holbæk-firmaet er godkendt til at levere service til ældre i Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, og det er i udpræget grad den personlige pleje, der er efterspurgt rengøringen fylder meget lidt. Makkerparret har en forventning om, at de har bevæget sig ind i en branche, hvor der er mulighed for vækst for de rette folk: Kommunerne er udfordret og har brug for den private sektor til at løse nogle opgaver det er også sundt for konkurrencen. Men modsat kommunerne kan vi tilbyde de ældre tilkøb af forskellige ydelser, og tilkøbsmulighederne vil udvikle sig de kommende år, siger Ole Steen Hansen og Jess Jehl. I første omgang satser makkerparret på organisk vækst inden for henholdsvis ældrepleje og rengøring. Men de vil ikke udelukke hverken opkøb eller fx drift af private plejehjem. Man ved jo aldrig, hvornår man løber ind i et godt tilbud Om Jess Jehl og Ole Steen Hansen Ole Steen Hansen, 51 år, har en fortid som driftsleder i ISS og senere som ejer af en rengøringsvirksomhed. Købte for to år siden rengøringsfirmaet KRS Service A/S sammen med Jess Jehl, hvor Ole Steen Hansen er direktør. Har ejendomme i Nordsjælland og Tølløse. Jess Jehl, 50 år, har tidligere arbejdet i bank og inden for realkredit. Har investeret i ejendomme frem til 2007, hvor hele porteføljen på nær en københavnsk ejendom blev afhændet. Har siden arbejdet med investering i værdipapirer. Formand for KRS Service A/S.

13 PrinfoHolbæk satser på at være større og stærkere om ti år Ib Hansen ved sin seneste investering digitalt udstyr for godt fire millioner kroner. Herudover er virksomheden i gang med at bygge en omfattende web-baseret shop, og direktøren er inde i forhandlinger om overtagelse af endnu et trykkeri. PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S arbejder på at blive en af markedets få men store trykkerier. Vejen går mod øget selvbetjening, og kode ordene mod vækst er opkøb, investering og produktudvikling. For syv år siden var der cirka 750 trykkerier i Danmark, i dag der omkring 450 og om ti år vil der formentlig ikke være mere end 50 større selvstændige trykkerier på grund af lukninger, sammenlægninger og opkøb. Det er den udvikling, PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge står midt i og satser på at komme styrket ud af. Mest af alt er det den elektroniske kommunikation, der har været hård ved trykkerierne, og på lidt paradoksal vis er det også de elektroniske medier, der skal redde branchen. Hvis ikke vi er fuldstændig skarpe med produkter og service på internettet, så vil vi ikke klare konkurrencen. Derfor er vi i øjeblikket i gang med et stort udviklingsarbejde, der skal skaffe os nye markedsandele via nettet, forklarer Ib Hansen, der er direktør og chef for de 22 ansatte hos PrinfoHolbæk- Hedehusene-Køge på K. P. Danøsvej i Holbæk. Han overtog 100 procent ejerskabet af aktieselskabet, da hans partner gennem en årrække, Kjeld Jensen, valgte at gå på pension 1. maj sidste år. Siden da har Ib Hansen foretaget markante organisationsændringer, styrket salgsafdelingen, skåret ned på det grafiske mandskab og investeret i digitalt udstyr til godt fire millioner kroner, der kan optimere kerneopgaverne i trykkeriet. Vi har meget store ordrer fra multinationale koncerner som Siemens og IKEA, men med vores nye printer bliver det mere rentabelt at løse de mange mindre opgaver, vi får ind. Den giver os mulighed for at klare flere små opgaver samtidig i én arbejdsgang, forklarer Ib Hansen. Stor webshop og nyt navn I løbet af de sidste 10 år har Ib Hansen været med til at opkøbe fem virksomheder samt kundeporteføljer fra et yderligere et par trykkerier og i øjeblikket er der forhandlinger, som kan ende med opkøb af endnu en konkurrent. Enhederne skal simpelthen være større for at være rentable. Der skal et meget stort antal tryksager igennem produktionen, for at det kan hænge sammen. Derfor har vi også valgt at udvikle en web-baseret shop, så vi er klar til at tage kampen op med markedets største internetbaserede webshops. Vi indbygger den hurtighed og fleksibilitet, som kunderne forventer, og vi udvikler en særlig avanceret tilbudsberegner, så alle handler kan sættes i værk og afsluttes på nettet via selvbetjening. Samtidig forbereder vi et navneskifte, der kobler trykkeri og vores kommende webshop sammen, fortæller Ib Hansen. De tabte kunder vender tilbage Produktudviklingen hos PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge tæller også SmartBii et system, hvor forretninger over hele landet, blandt andre blomster- og vinhandlere online kan trykke anledningskort med motiver, de selv vælger. Herudover driver trykkeriet papirbutikken.dk, hvor det er muligt at købe alle former for papir, og i øjeblikket overvejer Ib Hansen at gøre firmagaver inklusiv logotryk til en del af virksomheden. Samtidig oplever trykkeriet, at en del tabte trykopgaver begynder at vende tilbage: Mange firmaer finder ud af, at det ikke kan betale sig at printe det hele selv. Det koster penge at lease printere og kræver meget manpower at betjene dem og så får man måske ikke engang den bedste kvalitet. Derfor begynder virksomhederne at vende tilbage, og det sætter vi da stor pris på, forklarer Ib Hansen. 13

14 Stafetten Ny teknologi gør arbejdet i kloakkerne mere effektivt En ny generation gør klar til gradvist at tage mere ansvar i Kaj s TV-Inspektion. Det er brødrene Anders (t.v.) og Simon Skov (t.h.) samt deres fætter, Morten Helleskov, der er på vej ind i firmaet. Anders og Simon er sønner af firmaets stifter, Kaj Skov, og Morten Helleskov er deres fætter. 14 Kloakarbejde er gennem de seneste år blevet en meget teknisk disciplin, og Kaj s TV-Inspektion A/S i Sdr. Jernløse går forrest i udviklingen af ny software til branchen. Samtidig gør virksomheden klar til et generationsskifte. Mange ansatte i kloakbranchen har valgt deres arbejde netop for at slippe for alt for mange tekniske krav samt lange dage på et indelukket kontor. Men ikke mindst inden for tv-inspektionen bliver arbejdet i disse år mere og mere teknologisk og computerorienteret, mens den fysiske del stadig fylder mindre i hverdagen. Det er ændrede krav fra kunderne, der har fået brancheorganisationen Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) til at udvikle nye it-løsninger, og i den proces har Kaj s TV-Inspektion A/S fra Sdr. Jernløse en meget central rolle. Den lokale virksomhed er både en af de ældste og en af de største i branchen, og har i flere omgange haft formandsposten i organisationen. Derfor har det også været naturligt for virksomheden at gå forrest i udviklingen af nyt itudstyr til en lille, men meget specialiseret branche. Stafetten I artikelserien Stafetten bringer viden og vækst portrætter af virksomhedsejere og iværksættere, som andre lokale erhvervsfolk har ønsket at få sat fokus på. I dag retter vi blikket mod Kaj s TV-Inspektion A/S i Sdr. Jernløse, der har modtaget stafetten fra TR Dækservice i Holbæk. Kaj s TV-Inspektion sender stafetten til virksomheden By Boye, der har hjemme i Vig. Førhen handlede det meget om, at levere god service ude hos kunderne. I dag handler det om så hurtigt som muligt at levere fejlfri data til slutbrugerne - som for vores vedkommende i høj grad er forsyningsselskaber. Vi kan mærke, at ikke alt handler om priser mere kunderne lægger stor vægt på sikkerheden i levering af data, når de vælger vognmand, fortæller Anders Skov, der er kørselsleder hos Kaj s TV-Inspektion. Krav om større effektivitet Ud over at møde nye krav fra kunderne oplever branchen også en stigende intern konkurrence, hvilket bl.a. betyder, at firmaet i Sdr. Jernløse i dag får færre penge pr. løbende meter arbejde i kloakkerne, end de gjorde for 20 år siden. Det er et vilkår, der stiller krav til effektiviteten, og her kan ny teknologi gøre den enkelte opgave mindre tidskrævende og dermed billigere at udføre. Mest tydeligt kan udviklingen aflæses ved, at antallet af medarbejdere er faldet samtidig med, at antallet af køretøjer er steget: mange opgaver kan i dag klares af en enkelt mand, hvor der førhen var brug for et makkerpar. Derfor giver det god mening for os, at være med til at udvikle det nye udstyr. Det skal jo også være noget, som vores medarbejdere kan bruge, forklarer Anders Skov, der har 21 kolleger hos Kaj s TV-Inspektion. En del ansatte i branchen har problemer med at læse og skrive. Derfor er det vigtigt i udviklingen af nyt grej, at der ikke er brug for lange vejledninger og manualer. Udstyret er i stedet bygget op med indbyggede forvalgsmuligheder, så selv svage læsere kan manøvrere computerne. Vi er gået fra kuglepennen til computeren på de 20 år, konkluderer Anders Skov. Tre nye partnere på vej Ud over at være kørselsleder i virksomheden er han også søn af firmaets stifter og indehaver, Kaj Skov. Også Anders bror, Simon Skov, er med i firmaet som ansvarlig for spulesektionen og alle køretøjerne. Herudover er brødrenes fætter, Morten Helleskov, ansat som daglig leder i øvrigt med en fortid som vinmand i Kvickly. Morten Helleskov er formand for brancheorganisationen, ligesom Kaj Skov tidligere har været det. De to brødre og deres fætter har de seneste år fået mere og mere ansvar, mens 63-årige Kaj Skov har overladt nogle af de daglige opgaver til trekløveret uden at han har aktuelle planer om at forlade virksomheden: Vi tre er på vej ind i firmaet, men Kaj er ikke på vej ud, lyder Anders Skovs enkle beskrivelse af et langsomt generationsskifte.

15 Iværksætteri At komme videre af egen kraft Af Claus Westergaard, Holbæk Erhvervsforum Iværksætteren Kirsten Bork fra Vipperød er supervisor i sit eget firma Marte Meo. Her guider hun blandt andre lokale virksomheder indenfor detailhandlen til at kunne yde en mere nærværende kundeservice. Marte Meo supervisor Kirsten Bork hjælper virksomheder til bedre samarbejde og kundeservice. Oprindeligt er Kirsten Bork uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske med et mangeårigt virke indenfor det offentlige. Og det var da også i sin tid som sundhedsplejerske i Holbæk Kommune, at hun fi k øjnene op for den såkaldte Marte Meo-metode; og i første omgang gennemgik den halvandenårige terapeutuddannelse i slutningen af 1990 erne hos metodens fadder, hollandske Maria Arts. Marte Meo som betyder at komme videre af egen kraft er en metode, hvor videoklip af almindelige hverdagssituationer bruges til at analysere og skabe bevidsthed om, hvad der sker i samspillet mellem mennesker. Som sundhedsplejerske anvendte Kirsten Bork således metoden til konkret og effektfuldt at vise forældre, hvorledes de konstruktivt kunne skabe forandringer og oparbejde nye handlemåder i relation til deres børn. Dengang som nu virkede det umiddelbart udfordrende for de implicerede at blive videooptaget for første gang. Men det gav mig mulighed for at træde ud af situationen og betragte på afstand. Og efter, at jeg gav forældrene konstruktiv og ufarlig feedback på deres ageren, og anviste dem nye veje og muligheder i deres samvær med barnet, blev det hele meget nemmere. Forældrene fi k således også hurtigt en forståelse af, at vi jo ser på hinanden i forvejen, forklarer Kirsten Bork. Nærværet kunne måske blive bedre Sidenhen under sin ansættelse på Hindholm Pædagogseminarium videreuddannede Kirsten Bork sig til egentlig Marte Meo supervisor. I 2008 sprang hun ud som selvstændig på området; først på halv tid parallelt med sit job hos University Collage Sjælland; efterfølgende fra 2010 som fuldtidsiværksætter. Og i starten af 2011 blev hun en del af Vækstfabrikken Holbæk, hvor hun fortsat har en fl yverplads. I dag hviler min virksomhed på tre ben: For det første har jeg fokus på at uddanne fagpersoner i metoden; fra kortere introduktioner til den egentlige terapeutuddannelse. For det andet superviserer jeg forældre/par som fx oplever mange konfl ikter med deres børn samt pårørende til demente m.fl. Og endelig arbejder jeg også med leder- og teamudvikling samt kundekontakt indenfor erhvervslivet, fortæller Kirsten Bork og uddyber: Det går faktisk rigtigt godt, og jeg holder generelt meget af mit arbejde. Ikke mindst opgaver for erhvervslivet fi nder jeg berigende. Således har jeg blandt andre hjulpet en håndfuld lokale virksomheder indenfor detailhandlen med at optimere deres kundeservice. Ofte har disse virksomheder teorien i orden i kraft af diverse mere konventionelle servicekurser; men når de pludselig oplever dem selv i aktion på video overfor en kunde, så opdager de, at øjenkontakten og nærværet og dermed evnen til af afl æse kundens behov måske kunne blive en hel del bedre. Evnen til at være uenige Kirsten Bork forklarer endvidere, at hun i sit arbejde med virksomhederne også hjælper ledere med at blive tydeligere i deres kommunikation. En del ledere har brug for at udstikke klare guidelines til deres medarbejdere. Indenfor visse fag er det almindeligt, at man har fået ledelsesansvar, fordi man er en dygtig fagperson og så har man måske ikke den nødvendige know how med sig i forhold til at lede processer og personaler. Dér kan video være en øjenåbner, der gør lederen i stand til ikke at gå som katten om den varme grød, men ved egen kraft at udstikke en retning, som skaber tryghed og team spirit blandt medarbejderne, understreger Kirsten Bork og fortæller, at supervisionen af den enkelte leder selvsagt sker på tomandshånd. Også når det kommer til udviklingen af en samlet personalegruppe har Marte Meo-metoden vist sig nyttig. Det er utroligt udfordrende og komplekst, at afkode de mekanismer som optræder fx på et personalemøde. Ja, nærmest som at løse et Sudoku spil. Et aspekt, som jeg ofte stiller skarpt på i den fælles supervision af en personalegruppe i kølvandet på en videooptagelse, er gruppens evne til at være uenige. Typisk søger vi jo som mennesker konsensus for den gode ro og ordens skyld. Men i uenigheden ligger der både dynamik og muligheder, hvis vi er opmærksomme på hinanden og respekterer hinanden, fastslår Kirsten Bork og understreger, at det - overordnet set - handler om, at alle parter lærer at gå i en konstruktiv dialog med hinanden på møderne. Alt i alt har iværksætteren fra Vipperød altså fokus på, hvordan virksomhederne kommunikerer med kunden, hvordan kommunikationen er mellem ledelse og medarbejdere samt hvordan vi generelt kommunikerer hinanden. 15

16 Nye medlemmer Acs Gruppen Agervænget Regstrup Clarks Art Blegstræde 9 En Tømrer Rolighedsvej 9, 1 tv Fjordgrønt Strandlystvej Svinninge Gbh Biler Værksteds Og Klargøringscenter Rebslagervej 1 Holbek Kontorassistance Riffelhavevej 11 Jet Z Smedelundsgade 22 D L.O. Venture & Erhverv ApS Hønagervej Skælskør Menikos Multiservice Agervang tv Mette Storm Skætterivej 26 Om Maskiner ApS Lyngvejen Ugerløse pb graphic Vestervangen 15 PeopleMind Kasernevej 26, 1 tv Roskilde Industrilakering ApS Ydervang 9 Ruberno Classics ApS Ordrupvej Fårevejle Skovborg.Dk Ranunkelvej 7 Spansk-Smag Møllervænget Vipperød Tine Secher Keramik Nygade Tølløse Holbæk Afdeling Ahlgade 28 Telefon Holbæk Afdeling Ahlgade 28 Telefon Ahlgade 15 Tlf Steen Jørgen Christiansen Spilcker Kaj Høj Kaj HøjJørgen Spilcker Mikael Mikael Vester Vester Jens Klokhøj Jens Klokhøj Dan Jordy Shalaleh Momeni Kim Koch - et advokatpartnerselskab FÅ JURIDISK BISTAND INDEN FOR 24 TIMER Pris kun 505 kr. pr. måned BLIV MEDLEM AF LEDERNE Vi ses på Lederne.dk Vi skaber værdi for din virksomhed Økonomisk sparring? STARK Holbæk Frejasvej 4 Tlf Erhvervsafdeling Kontakt en lokal erhvervsrådgiver. Isefjords Alle MØDER, SELSKABER og A LA CARTE RESTAURANT i smukke historiske rammer med udsigt til park og fjord! Ring og hør mere om mulighederne på Hotel Strandparken i Holbæk! Hvad du ønsker skal du få... Gavekortet bruges som betaling i en lang række butikker og resturanter i Holbæk Kommune. Holbæk Gavekort købes her: VisitHolbæk.dk Klosterstræde 18 Holbæk Tlf Kortet er gyldigt i 3 år fra:... Indsat Kr.... Kortet til oplevelser og forkælelse i Holbæk og omegn Gavekortet.indd 1 14/11/ Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for deres hjemegn. Nyt projekt forsøger

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune....Med tak for sidst.

Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune....Med tak for sidst. Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune...Med tak for sidst. Martin Holgaard, Teknisk direktør Roskilde Kommune: Roskilde Kommune har skabt en ny erhvervsportal på hjemmesiden. En portal, som

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen

Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen NYHEDSBREV 5 december 2013 Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen Læs mere om borgermødet på onsdag den 4. december i dette nyhedsbrev I forslaget til lokalplan

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt 7. maj 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Hvad jeg vil argumentere for Et godt butiksliv er afgørende for bymidtens attraktivitet

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Lundgaard Racing Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Verdensmestre - er vi ikke endnu, men måske kan vi blive det ved fælles hjælp!! Bliv medlem af Lundgaard Racing sponsornetværk! Lundgaard

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere