Nr november årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 89 14. november 2007 15. årgang"

Transkript

1 Nr november årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening indbudt til reception. Samme dag blev Jubilæumsskriftet udgivet. Her overrækker Formand Klaus Tang et eksemplar til Borgmester Torben Nørregaard, der efterfølgende ønskede Gymnastikforeningen og hele lokalsamfundet held og lykke fremover. RUNE STENEN

2 Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! Jubilæumsåret kulminerede rent arrangementsmæssigt med et brag af en fest lørdag d. 3. november - Inden da, fredag eftermiddag, var der jubilæumsreception, hvor mange mennesker overværede taler af bl.a. DGIs vestjyske formand Hans Laurits Pedersen og Borgmester Torben Nørregaard, der ifølge eget udsagn altid nyder at komme til Grønbjerg. Jubilæumsskriftet, der er på 120 sider, blev præsenteret og uddelt til de udvalgte, og efterfølgende kunne den så erhverves af de tilstedeværende formedelst en 50er. Det skal lige i forbifarten nævnes, at Jubilæumsbogen fremover kan købes i Brugsen, og at overskuddet går ubeskåret til Friskolen. Men tilbage til Jubilæumsfesten - som rettelig kan betegnes som en Jubilæumsfest med en udsøgt middag og dans og musik i flere afdelinger. På den måde som Gymnastik- og Sogneforeningen havde fået sammensat vore faciliteter ved Multisalen og gymnastiksalen på, kan man godt begynde at se en tegning af, hvad de to lokaler kan benyttes til. Med hen ved 150 deltagere var der god plads i Multisalen også til den efterfølgende dans. Og for dem der synes, at musikken i Multisalen var med for høje decibeltal (der er påbudt høreværn ved 85 db), var der mulighed for at trække sig tilbage til gymnastiksalen, hvor der var et mere behersket decibeltal, men ikke desto mindre dans, cafehygge og stemning. Forskellen på de to sale er i en sådan situation tydelig. Bortset fra størrelsen, så er Multisalen svær at synge op, men ellers behagelig at opholde sig i. Hvorimod gymnastiksalen kunne trænge til nogle troldtexplader til at dæmpe noget af akustikken med. Hvis der så blev et godt og gedigent køkken med moderne faciliteter, har vi nogle fantastiske muligheder for at afholde næsten alle former for fest - foredrag - gymnastikopvisning og mange andre gode ting. Og et helt andet aspekt kan komme på tale, da jeg forleden i min høresnegl, jeg havde skruet op for lyden, hørte én sige, at det nu kunne være rart at udvide Multisalen med et fag mere!! Bredbånd Kommer til os nu - der graves og rodes - og efter sigende skulle Grønbjerg være koblet op inden jul. - Spændende. Friskolefronten Der skal ansættes leder - der skal forhandles med kommunen - der skal være indskrivning til det kommende skoleår - man skal tage stilling til om børnene skal gå i Fribørnehave og Friskole - mange beslutninger skal tages. - også spændende - Deadline for nr. 90 er lørdag d. 29. december Bladet udkommer onsdag d. 16. januar RUNESTENEN Redaktør: Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. Tlf: Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et nej tak! Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 2

3 Nyt fra Byrådet Ved: Hans Østergaard Skolestruktur: På byrådets oktobermøde blev den fremtidige skolestruktur i RKSK vedtaget, og indebærer som bekendt nedlægning af skolerne i Hoven, Nr. Vium, (sammenlægges med Troldhede) Herborg, Grønbjerg og Ringkøbing Skole. (der bygges ny skole i Rindum) Endvidere er det besluttet at 7. klasserne fra august 2008 flyttes til overbygningsskolerne. Enkelte klasser flyttes først senere når pladsen på modtageskolerne er til stede. Som følge af den ændrede skolestruktur blev ændrede skoledistriktsgrænser ligeledes vedtaget. Som resultat af ændringer i strukturen er der anmeldt 3 nye friskoler til ministeriet, nemlig Grønbjerg, Herborg og Hoven. Der har allerede forestået et stort stykke arbejde med dannelsen af disse nye skoler, og der ligger uomtvisteligt endnu et stort stykke arbejde for at komme i mål så skolerne kan starte pr På byrådets møde blev et oplæg til salg af skolebygninger i Grønbjerg og Herborg behandlet. Beslutningen blev at Økonomi og Erhvervsudvalget bemyndiges til at afslutte handler med kommende friskoler inden for et af Børne og Familieudvalget angivet prisniveau, dog således, at der sker en nærmere vurdering af prisniveauet i forhold til skolernes indbyrdes bygningsstandard m.m. Betalingen forfalder et år efter skolernes opstart. De af Børne og Familieudvalget angivne priser er h.h.v. 1,5 mill. kr. for Grønbjerg Skole, og 1,1 mill. kr. for Herborg Skole. De angivne priser er inkl. inventar, undervisningsmidler og andet. Jeg ønsker held og lykke med det videre arbejde med dannelsen af friskoler i Grønbjerg, Herborg og Hoven. Indholdsfortegnelse fortsættes side 6 Arbejdslørdag - tak 7 Bestyrelsen 10 Familie& Samfunds kalender 40 Fiberbredbånd nyt 41 Grønbjerg Grønbjerg Friskole 34 Grønbjergs Sandkassefodbold 15 Jubilæumsaftentak 47 Jubisangaften 21 Julemuzikgudstjeneste 33 Kirkelig Samfunds kalender 22 Mindeord 44 Nyt fra byrådet 3 Redaktionen 2 Rene og Beyhan 26 Støttekredsen 12 Sundhed og velvære 8 Sundhed 38 Vikingen er lidt løs 47 Willads Graversen 16 3

4 Læge H. Thomsen Tlftid: Konsultation: efter aftale Tlf.: Bogbussen Mandag: Tlf.: Vandværket: Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til Hans Jørgen Petersen Tlf.: Servicecenter Videbæk Dyrvigsvej Videbæk L S er vi cemeddelelser 7 Klip og Krøl: Mandag, tirsdag og torsdag: Onsdag, fredag og lørdag: Lukket Tlf.: Kirkebil: Tlf: Vildbjerg Taxi Zoneterapeut: Tina H. Jeppesen Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Tlf Brugsen: Åben alle dage Dog undtaget Juledag og Nytårsdag Postekspeditionen: Mandag - fredag: Lørdag og Søndag lukket Post indleveret efter bliver sendt efterfølgende hverdag. Tlf.: Genbrugspladsen: Nylandsvej - åben Lørdag Landbobanken: Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre Åbningstid Man-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Torsdag: Tlf.: Politiet i Videbæk: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Lukket Tlf Udenfor kontortiden henvises til Ringkøbing politi tlf Telefontid Man-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl Søn- og helligdage kl Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers Rutebilernes informationscentral: Mandag - fredag kl Ringkjøbing Lørdag kl Holstebro Søndag kl Skjern Billardklubben: Niels Erik Jakobsen Brugsens Bestyrelse John Asmussen By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald Børnenes Hus/Inst: Konst Børnenes Hus/Sk: Konst Dagplejerep Heidi Brinch Hansen Familie & Samf: Jytte Nilausen Flagalle Holger Therkildsen Forsamlingshuset: Fællesbestyrelsen: Heidi Brinch Hansen Grønbjerg-2000: Sten Schmidt Grønbjerg Friskole Per Lauritsen Gymnastikforen.: Klaus Tang Havekredsen: Eva Broni Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm Jagtforeningen: Jørn Bank Kirkebetj/Graver: Klaus Tang Kirkeligt Samf: Ingrid Kirk Vagtlægen i regionen: Alarmcentralen: Klubhuset: Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) Lokalhistorisk: Johannes Kirk Lægen: Henrik Thomsen Læsekredsen Helle Engestoft Menighedsrådet: Else Pedersen Musikforeningen: Susanne Bagge Nr. Omme Graver kontor Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl Posthuset: Brugsen Præsten: Ole Rasmussen Røde Kors: Besøgstjeneste Sogneforening: Malene Cadovius Støttekredsen Friskole Grete Tange Udlejn Forsamlhus Svend Jensen Ungdomsklubben: Eva Sørensen Vandværket Hans Jørgen Petersen

5 MA 12 NOVEMBER Side Side Ud af Grønbjerg Skole KS - 46 LØ 15 TI 13 Dagen aftaget med 9t 32m SØ 16 Kirke 9 (AH) ON 14 MA TO 15 U-klub Grønbjerg By- og Erhverv 31 TI 18 FR 16 ON 19 LØ 17 TO 20 Julefreden sænker sig (KS) 22 SØ 18 Kirke ingen FR 21 Juleafslutning Skolen MA LØ 22 TI 20 Juledemonstration i Videbæk Ha 12 SØ 23 Kirke ingen ON 21 MA 24 Kirke og kl TO 22 U-Klub - Bowling TI 25 Juledag Kirke ingen FR 23 ON Kirke Musikgudstj 33 LØ 24 TO 27 Julebal So 9 SØ 25 Kirke FR 28 MA 26 Julehygge F&S LØ 29 Deadline Runestenen TI 27 Billedaften (Lokarkiv) 32 SØ 30 Kirke ON 28 Byens bedste banko 11 MA 31 Nytårsaften 1 TO 29 Juleglæder - U-Klub - Friskolen 40 JANUAR FR 30 Juleklippedag Børnenes Hus TI 1 Kirke ingen DECEMBER ON 2 Skoledag Familiesvømning 45 LØ 1 Husk vejviser m. tlf., børn, TO 3 SØ 2 Juletræ-tænding Kirke FR 4 MA 3 49 LØ 5 TI 4 SØ 6 Kirke ON 5 MA 7 2 TO 6 U-Klub - bolchekogning TI 8 Grøndlandsaften KS Motionsdamer FR 7 ON 9 LØ 8 TO 10 SØ 9 Kirke ingen FR 11 Pirattræf (GUF) 42 MA LØ 12 TI 11 SØ 13 Kirke ON 12 MA 14 3 TO 13 Luciaop- U-Klub - Julehygge tog 32 TI 15 FR 14 ON 16 Dagen tiltaget med 0t 48m 5

6 Fortsat fra side 3... Budget På byrådets møde blev budgettet for årene vedtaget. Det har været en stor udfordring af få enderne til at nå sammen, og Byrådet har set det nødvendigt, på trods af regeringens skattestop, at hæve indkomstskatten med 1%. Skal borgerne i RKSK tilbydes samme service som borgerne i det øvrige land kan det vel ikke forventes at det kan gøres væsentligt billigere end andre steder, og selv efter skattejusteringen er RKSK forsat mellem de kommuner der har den laveste indkomstskat. Planstrategi. RKSK er i øjeblikket i gang med udarbejdelse af planstrategi, og offentlighedsfasen løber frem til den 26. november 07. Ideer og forslag skal således være kommunen i hænde senest denne dag. I forbindelse med afslutningen af offentlighedsfasen for planstrategien bliver der afholdt 7 borgermøder rundt i kommunen, startende den 22. oktober i Thorsted, og afsluttende med et møde i Hoven den 19. november. Planstrategien kan findes på kommunens hjemmeside Med disse ord vil jeg ønske Runestenens læsere et godt efterår. Gem papir og pap - gem jern og metal 6

7 Personalet, børnene og bestyrelsen i Børnenes Hus, Grønbjerg vil gerne sige 1000 tak til alle, der bidrog til arbejdet lørdag d. 1. september, og til alle der derudover har brugt mange timer på renovering i vores Hus. Vi nyder det alle hver dag. Uden jeres støtte kunne det ikke have ladet sig gøre! Her er flok piger i gang med at friske bordene op 7

8 I Klinik for sundhed og velvære Ved: Tina Hammelsvang Jeppesen Nu er der igen mulighed for at få en behandling zoneterapi i Grønbjerg. Jeg er startet op efter barsel og er klar med min nye klinik. Det går stærkt i dagens Danmark. Vores dagligdag er spækket med ting, vi skal nå, og ting vi har lyst til at gøre. For at kunne være tilstede og yde vores bedste er det nødvendigt, at vi har det godt og at vi har overskud. Jævnlige behandlinger sammen med sund levevis øger vores overskud og dermed velvære, så vi kan være på toppen og tilstede her og nu. Jeg tilbyder zoneterapi akupressur massage - vejledning i kost, vitaminer/ mineraler, urter samt homøopati. For de, der ikke kender zoneterapi, så er det en meget gammel behandlingsform, der har været benyttet i flere tusinde år. Hver del af kroppen har en zone på fødderne, som kaldes en reflekszone. Hvis der er ømhed i en reflekszone, kan det skyldes, en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle de ømme refleks-zoner, kan jeg påvirke kroppens funktioner, og kroppens balance kan genoprettes. Zoneterapi får kroppen til at regulere og helbrede sig selv. I zoneterapi ses mennesket som en helhed, derfor ser man også på de faktorer, vi påvirkes af i hverdagen. Den måde, vi handler, spiser og tænker på, har stor indflydelse på vores krops balance. PipeCon as Ribovej Ringkøbing tlf.: fax: PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer til skibe og dieseldrevne kraftværker. Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning. PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæmperen er 12 meter lang og vejer kg 8

9 Mange mennesker bruger zoneterapi, selv om de ikke har helbredsproblemer. De gør det for at vedligeholde en god sundhedstilstand, forebyggende og for velværes skyld. Børn er utrolig modtagelige for zoneterapi. Det skyldes, at de ikke har så mange belastninger som voksne og derfor får de kortere behandling. Zoneterapi har en god effekt på bl.a. : Stress, spændinger, smerter og træthed Hovedpine/migræne Hormonelle lidelser Kredsløbsproblemer Fordøjelsesproblemer Allergi, hudproblemer, luftvejslidelser Betændelser, nedsat immunforsvar Barnløshed Spædbørnskolik Har du tænkt på julegaven til dine nærmeste eller dine ansatte. Jeg udsteder gerne gavekort til forkælelse og velvære. Gavekortet kan jo tænkes som forebyggende og for velværes skyld, men naturligvis også ved ubalancer. Du er velkommen til at kontakte mig for en nærmere snak. Det er aldrig for sent at gøre noget for sig selv.. Klinik for sundhed og velvære Tina Hammelsvang Jeppesen Holmgårdsvej 2, Grønbjerg 6971 Spjald Tlf.: Exam. FDZ zoneterapeut w RAB registreret w Godkendt af sundhedssikringer Sogneforeningen JULEBAL kryds i kalenderen nu Sogneforeningen vil igen i år byde jer alle velkommen til julebal i forsamlingshuset: Torsdag den 27. december 2007 kl Pris for indgang: kr. 50,- pr. person. Medbring: Din egen julemad og service Vi sørger for at der er pyntet op til jul, med gaver og lys. Musikken får du selv en hel del at sige i kom og se hvorfor! 9

10 Børnenes Hus Ved: Heidi Brinch Hansen Sidder du en dag og mugger for dig selv, går efteråret dig noget på? Blæs på vejrets skiften - året går på hæld - så træk i trøjen - gå ud at gå! Byrådets beslutning d Vejrets skiften i disse tider er måske endnu hårdere lige nu for os i Grønbjerg. Vi ved, at rent symbolsk så er Børnenes Hus også kommet ind i efteråret. Byrådet besluttede d. 9.oktober at nedlægge vores Hus! Heldigvis bringer efterårets blæsevejr os også håb. Friskolen søger ny leder og har fået idegrundlaget færdigt for en ny skole. Vi glæder os til at se resultatet til næste år, når friskolen slår dørene op for første skoledag! Det, vi i bestyrelsen nu skal arbejde med, er selvfølgelig, hvordan vi får lavet så god en virksomhedsoverdragelse som mulig til Grønbjerg Friskole med alt, hvad det indebærer. Farvel til afdelingsleder Den 15. november må vi sige farvel til vores afdelingsleder i pasningsdelen, Susanne Bust. Susanne har fundet andet arbejde, og vi ønsker hende al held og lykke med det. I skrivende stund er der endnu uvished om, hvordan ledelsen skal varetages fremover i pasningsdelen. Endelig lygtefest! Jeg kan med glæde fortælle, at vi er blevet færdig med vores projekter vedr. en let renovering af toiletter og etablering af en ny Tarzan-bane og legeborg. Det er dejligt, ungerne nyder det!! Amerikanske bjælkehuse Helårs- og Fritidshuse Blueridge I - Bjælker i cedertræ Valhalla Bjælkehuse Nylandsvej 6-8. Grønbjerg Spjald. Tlf Ring og aftal tid for fremvisning Få yderligere information på 10

11 Når Runestenen udkommer hen i november, har vi i Børnenes Hus afholdt vores årlige lygtefest - et kærkomment lysskær i efteråret. Et af årets absolutte højdepunkter i Huset! For selvom sådan en tur ud i mørket, kun fulgt på vejen af en lille lanterne og en sang, sagtens kan give røde næser og kolde tæer - og selvom brændeovnens strålevarme trækker meget i denne mørke årstid - så skal vi da huske: Træk i trøjen - gå ud at gå! Så bliver vi alle efterårskåde og fri!! Hallo - halli - se, her kommer vi. Våde af regn - efterårstegn. Vi vandrer bort fra byernes støv ud i det gulbrune løv. Og mens vi går mellem dryp fra våde træ r så kommer solen frem og ler. Hallo - halli - se, her kommer vi, efterårskåde og fri (Uddrag fra "Efterårsvise" af Solveig Gervin Andersen) Kom til BYENS BEDSTE BANKO Onsdag d. 28. november kl ca I Grønbjerg Forsamlingshus Dørene åbnes kl Oplev Grønbjergs svar på Banko-Carl Vi spiller om vandrette rækker og hele plader Der er fine gevinster og sponserede præmier Endvidere kan der købes amerikansk lotteri I pausen kan der købes kaffe/te, kage, øl & vand Overskuddet går til 5/6. klasses lejrtur i 2009 Venlig hilsen forældrene i 5/6. klasse i Børnenes Hus 11

12 Støttekredsen Ved: Grønbjerg Friskoles Støtteforening Penge vi kan få gratis (næsten) Grønbjerg Friskoles Støttekreds samler som bekendt penge ind til fordel for den kommende friskole. Jern- og skrotindsamling Lørdag den 13. oktober blev der indsamlet jern og andre metaller i Grønbjerg. I ugen op til var skrothandleren rundt for at indsamle de store mængder skrot. Prisen på skrottet er afhængig af sorteringsgraden. Hvis vi f. eks kommer med biler og traktorer med dæk er det en mindrepris end hvis det er rene varer. Ligeledes giver ren aluminium og rent rustfrit stål også væsentlig mere end blandet skrot - ca. 10 gange så meget. Så det kan godt betale sig at foretage en første sortering. Vi har bag Grønbjerg Møbelindustri fået lov til at opstille containere til skrot. Der er en stor container til jern og stål. og en mindre til Aluminium (øl- og soda- Der blev i alt indsamlet ca. 35 ton skrot som indbragte en sum på ,- kr. Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds Tirsdag den 20. november kl Juledemonstration på Vestergårds Hotel i Videbæk ved Johnny Kristensen, Haugaard Design Herning. Pris: medlemmer 40 kr., ikke-medlemmer 60 kr. Kaffe kan købes. Murermester Jens Kirk Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse Ring og forhør nærmere Holmgårdsvej 2 Grønbjerg 6971 Spjald Tlf.: Bil:

13 vandsdåser og enkelte konservesdåser, aluminiumsbakker og folie). Er man i tvivl om at noget er rustfrit elle aluminium kan man stille det ved siden af containerne. Flere tiltag - olie og diesel Vi har flere tiltag i støbeskeen. Vi har indgået en aftale med Vestjyllands Olieforening om leverance af fyringsolie, træpiller og diesel til maskinparken. Vestjyllands Olieforening er en del af Vestjyllands Andel og på deres hjemmeside kan man læse mere. Derudover kan man i den medfølgende folder se hvordan og hvorledes man kan støtte Grønbjerg Friskole ved at købe sin olie eller diesel hos Vestjysk Olieforening. Nye pap- og papircontainere Der er, som mange måske har bemærket, opstillet nye og mere hånteringsvenlige pap- og papircontainere ved brugsen. Vi modtager som bekendt gerne al det pap og papir som er i overskud - tag det med når du alligevel skal i Brugsen på biblioteket eller bare har et ærinde i byen. Og som tidligere nævnt får skolens ældste klasser del i indsamlingen til fordel for deres lejrtur. Endnu en bøn: Vi - og den tilsynsførende vil meget gerne at man vil overholde reglerne for pap og papircontainerne. Bl.a. ingen plastik og ingen æggebakker. Skrot op - i containeren 13

14 Læge Henrik Thomsen Speciallæge i almen medicin og specialist i manuel terapi Ørnhøjvej 3, Grønbjerg tlf.: fax: Behandling af muskler og led tilbydes efter aftale fra 9-17 alle hverdage undtagen lørdag 14

15 Grønbjergs sandkassefodboldhold Grønbjergs sandkasse hold var ude og spille deres første kampe søndag d.30. september i Rindum. De kæmpede hårdt i alle 4 omgange. Da de stod og vendte på at få deres medajler var der nogen fra Ringkøbing der sagde "HA HA vi vandt 4 kampe" "HA HA vi tabte 3" Lød svaret fra Grønbjerg. Der var 100% forældre opbakning til turen, og det var så dejligt og flot. Rene, Jakob, Nicolaj, Troels, Cecilia og Ida var stolte over den fine guldmedalje de fik med hjem. En dejlig formiddag med godt vejr. Venlig hilsen Gitte Led. Grønbjerg Trailercenter Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald også aften og weekends. Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere. Samt reparation. 15

16 I Willads Graversen Efter en Runestens pause genoptages historien om Willads Graversen - se de øvrige kapitler i Runestenen nr. 83, 84, 86, 87 og 88. København d. 8. august 1854 Efter at jeg nu i længere tid har trøstet mig med at blive permitteret til dato, må jeg dog endnu vente lidt. Dog har krigsministeriet udgivet bemyndigelse til samtlige infanteriafdelinger, hvori disse tillader at permittere hver indtil 200 mand fra den 9. august til den 2. september. Grunden til denne permission er vel nærmest den nye høst som nu forestår, og at vi derefter skal deltage i manøvren, hvorfor vi ikke måtte vise os uden for kommandodistriktet. Endskønt jeg ikke ynder den permission, har jeg dog besluttet at benytte denne, da jeg kededes ved tjenesten. Jeg har derfor tillige med mine bekendte Laurids Billering, Peder Nordesgaard, Peder Nøderup, Peder Chr. Præstegaard og Mogens Søndergaard taget kondition for en forpagter på Løjtgaard i Taarnby sogn på Amager og skal have 15 Rd. om ugen. I morgen skal vi aflevere vores tøj. København d. 5. September. Da jeg atter har modtaget mit tøj, og var så uheldig at komme på vagt i forgårs, er det først i dag tiden tillader mig at skrive. Den første kondition jeg havde på Amager havde jeg udtjent og erholdt min løn som beløb sig til 8,2 Rd. Arbejdet var i førstningen noget besværlig, men dette blev snart lettere. Kosten var Tømrer og bygningssnedker Hakon Pøhl, Grønbjerg Tlf.: bil.: Fax:

17 mådelig, men jeg synes dog at det var godt fortjent i så kort en tid alligevel. København d. 16. september. Efter at vi nu har exerseret i kompagniet og bataljonen hver formiddag, har vi sædvanlig hver eftermiddag haft frihed om eftermiddagen, og denne tid er gået meget godt. I forgårs havde vi brigadekommandanten, og i går havde samtlige infanteriafdelinger hver for sig reveu for den kongelige højhed Frederik Ferdinand generalkommandanten. I dag har vi ezerseret i brigaden. København d. 20. september Til erindring om min fødselsdag har jeg i dag med et par af mine venner drukken skål. Dette er den 3. gang jeg holder min fødselsdag i denne stand, og jeg ville ønske at det blev den sidste gang i denne stilling. Efter at vi nu i 3 dage har exerseret i brigaden, har vi i dag under hr. Kongelige Højhed Arveprins Ferdinands overkommando øvelse. Den 22. september havde vi stor reveu for Hans Majestæt Kongen, der kommanderede en afdeling, og H. Kongelige Højhed Arveprins Ferdinand, der kommanderede den anden afdeling. Denne forestillede en ved havnen ilandsat fjende, medens vi derimod skulle ligne en fra København kommende arme for at slå og fordrive samme. Efter endt manøvre, som naturligvis faldt ud til Hans Majestæt Kongens fordel, marcherede vi ind på Dyrehavsfælledden i nærheden af hotel Eremitagen, hvor så holdtes. Hans Majestæt var tilstede og roste og takkede os ligesom han også lod udgå en skrivelse, hvor han ytrede sig fuldkommen tilfreds med Armeens holdning og påklædning. Endskønt vi nu med temmelig sikkerhed havde ventet permission, blev samme endnu opsat i 10 dage, i hvilken tid vi så at sige intet udrettede. Denne tid gik snart og herefter oprandt atter for mig den glade dag, da jeg kunne begive mig på hjemrejsen. Jeg, og en del af mine bedste kammerater lejede en vogn fra København til Kalundborg. Den 3. oktober forlod vi København, og ønskede den farvel endnu engang. Efter 1 dags venten i Kalundborg på grund af uvejr blev jeg lykkelig overført til 17

18 Aarhus. Derfra rejste jeg til Horsens og besøgte min søster og Morbroder, og derfra rejste jeg til fods til hjemmet, hvor jeg traf mine forælde, søskende og alting i god stand, og navnlig var min broder Jacob allerede kommen hjem imod min forventning. Nu var vi således med et` alle hjemme, men da vi i år har avlet en meget god avl, så kan der også blive meget at bestille. Efter at være kommet hjem besluttede vi at begynde på udflytningen af gården og i denne anledning at bygge på parcellen nr. 2, (hvor Anders og Karen Højmose nu bor -red.) hvortil vi købte og hjemkørte en del materialer, noget i efteråret 1854 og noget i vinteren og foråret Mine tanker var imidlertid ofte henvendte på at udfinde den mest hensigtsmæssig måde hvorpå den nye bygning skulle indrettes, hvilket jeg dog efter mit eget skøn synes at have truffet, og da samme nu ved delingen blev min lod, så kan jeg daglig have fornøjelse deraf. Efter at jeg i 28 år har haft hjemstavn og tilhold hos mine forældre i gården Kjærgaard, modtog jeg den 11. november 1855 nuværende bebygget parcel, hvorpå jeg begynder min selvstændige virksomhed. Året 1855 har været et glædens år for mig, jeg har erholdt et hyggeligt hjem, og hvad jeg ellers har foretaget mig er faldet ud til min fulde tilfredshed. År 1856 den 16. marts blev jeg ægteviet til pigen Karen Bertelsen af Store Sandbæk i Brejning sogn. År 1857 den 2. januar fødes os en søn som ved dåben den 20. februar samme år kaldtes Gravers Kjærgaard. År 1859 den 11. januar fødtes os en søn som i dåben den 20. februar samme år kaldtes Berthel Kjærgaard. År 1861 den 8. april fødtes os en søn som i dåben kaldes Erik Sophus Kjærgaard. Grønbjerg Forsamlingshus Vil man leje forsamlingshuset sker det hos: Svend Jensen, Grønbjergvej 28 Tlf.: Hvor man også kan hente nøglen. Borde og stole lejes ud af huset: Borde 12,- kr. pr. stk. Stole 5,- kr. pr. stk. Service 10,- kr. pr kuvert Priser ved leje af huset: Leje af: Sal (alene) kr. 700,- Køkken ved spisning kr. 300,- Køkken ved kaffebord kr. 200,- Medlemmer får 100,- rabat ved leje af salen. 18 Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i Huset fungerer som et samlingssted for sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det.

19 År 1863 den 8. september fødtes os en søn som ved dåben den 25. oktober kaldtes Andreas Christian Kjærgaard. Sidsel Marie Kjærgaard født den 7. januar Døbt den 4. februar samme år. Henrik Kjærgaard født 26. juni Døbt d. 26. juli- død den 11. januar Nielsine Kjærgaard født 16. april 1871 døbt 7. maj. Ane Kirstine Kjærgaard født 18. august Henrik Kjærgaard, født 3. januar Madsine Christine Kjærgaard født 9. april PS: Her slutter Willads ikke med at nedfælde ord i sin lille bog, men her slutter vi. At han var utroligt vidende og bevidst om, hvordan man på bedste måde driver et landbrug, det vidner de næste mange sider i bogen om med notater og tal. Og at han desuden drev en slags bankvirksomhed, hvor han lånte penge ud til nybegyndere udi faget, længe før Landbobanken drømte om at opstå, deraf kan vi se, at manden ikke har ligget på den lade side. Desuden var han også i en periode amtsrådsmedlem. Ved at se disse navne vil de fleste grønbjergboere sikkert nikke genkendende til familien. En tilfældighed (kunne det næsten se ud som)- et tvangssalg - bragte et ungt ægtepar med et lille barn til Nørre Omme for at slå sig ned på en stor gammel falleret gård. Denne lille familie skulle komme til at mangfoldiggøre sig, og ved senere udskiftninger fra hovedgården komme til at bebo det meste af den del af vort sogn, som vi kalder Kjærgaard. Og stadig finder vi jo efterkommerne både her og der!!! Så endnu kan vi, her efter seks-syv slægtled fornøie os over, at Gravers Willadsen og hustru, Erikke Sophie Jacobsdatter i 1827 fandt vejen fra Sønder Lem til Nørre Omme. Erikke Sophie ( ) var født i Vedersø - Gravers Willadsen ( ) i Sdr.Lem. PPS: For mig, Ingrid Kirk, var det meget spændende og interessant omme i Arkivet at træffe på Villads Graversens notesbog. Hvor han med sirlighed og akkuratesse havde ført dagbog og gjort notater over vigtige begivenheder i sit liv. v/arne Å. Nielsen Bandsbyvej 11, Kloster Ringkøbing Telefon Telefax

20 Og ført kassebog over sine pengesager - noteret ned, hvem han havde lånt penge og hvor vidt disse skyldnere nu var med at betale af på deres gæld. V. G. Kjærgaard må have været en dygtig og økonomisk bevidst mand, efter det, at han kunne - ved at dyrke landbrug - oparbejde sig en kapital, som han kunne drive en slags bankvirksomhed ud fra. Bogen fortæller nemlig om, at han havde flere kunder her på egnen - vel nærmest unge, som ved etablering af et landbrug stod og manglede den nødvendige kapital at betale med. Således var det også tilfældet for et af mine oldeforældrepar. Og det er netop her, at min interesse for Kjærgaardbonden blev vakt! Godt nok havde jeg i aneefterladte papirer for længst erfaret, at Villads Graversen Kjærgaard havde lånt Svend Olesen, som var min oldefars danske navn, 300 Rigsdaler ved hans køb af Øster Damgaard i Fjaldene i Brejning Sogn. Men hvem denne V G K var, gik jeg nu ikke så stærkt op i på dette tidspunkt. Sven Olsson ( ), som er hans skånske navn, var født i Øster Gønge Len i Nordskåne og voksede op i en tid med megen misvækst og fattigdom i det svenske. Sikkert med kun lidt i rygsækken udvandrede han som så mange af sine landsmænd midt i attenhundred og halvtresserne vestpå. De fleste tog vel turen helt til Amerika. Men sådan blev det ikke for min oldefar. Han mellemlandede i Danmark, nærmere betegnet i Brejning, og kom til at arbejde som avlskarl på Brejninggaard, som jo på dette tidspunkt blev drevet som landbrug. Her i sognet traf han den tyveårige Mette Kristensen, som i Kirkebogen betegnes som Omvandrende Syerske, (hun må ha været snild på fingrene)- og så var der hold på ham! I 1859 blev de gift, og måtte jo så have sig set om efter et sted at bo. Og fik da mulighed for, ved en god bankmands hjælp, at købe den førnævnte ejendom, i nabolaget til Villads Graversens svigerforældre. Her blev en børneflok sat i verden. Og som den yngste min farmor Hanne! Som først døde i 1919, 22 år efter at svenskeren, som jeg har hørt, at man kaldte Svend Olesen, havde lukket sine øjne for stedse! Ingrid K Bredgade Skjern

21 Jubi sangaften i Forsamlingshuset Ole Rasmussen akkompagnerer det til aftenen sammensatte børnekor Samál Lamhauge ved keyboardet og Ole Rasmussen på guitar akkompagnerer til sangene Efter at børnekoret, som Hanne Kæmpegaard havde samlet, og Ole Rasmussen havde givet nogle numre, trådte aftenens anden gæst i karakter, og bad alle de bagerste om at komme op foran, så vi kunne få noget mere nærkontakt. Samál Lamhauge, som er musiklærer på Staby Efterskole, guidede os gennem aftenen med fortælling om de sange vi sang af både ældre og nyere dato. Omkring 50 havde fundet vej til jubisangaften i forsamlingshuset denne onsdag aften i september måned. 21

22 Program for Kirkeligt Samfunds aktiviteter den 100-årige forening der ønsker at formidle hyggeligt samvær omkring sang - fortælling - historie - litteratur - oplysning - kultur... Torsdag den 20. december 2007 Vi lader julefreden sænke sig med jule- ønske- fællessang - solosang - julefortælling m. m. m. Ved lærer Lisbeth K. Mikkelsen, Vind, som mange kender fra forrige vinters musik med de små. Tirsdag den 8. januar 2008 Grønland i ord og billeder - oplevet- og fortalt af Morten og Hanne Tang Meiner. - Se annonce side 44 Fredag den 25. januar 2008 Fællesspisning for hele familien kl i FORSAMLINGSHUSET Arrangeret i fællesskab med Menighedsrådet og Familie og Samfund Tilmelding i brugsen. Udlejning af Multisalen Er du i gang med at arrangere : - gadefest m/volleyball kamp - højskolekomsammen m/basketball kamp - efterskoletræf m/badmintonturnering - udstilling - koncert - eller noget helt andet! så ring til Jens Peter Mikkelsen tlf og hør om salen er ledig! prisen er 75,- kr. pr. time Annonce sponseret af: Grønbjerg Multisal 22

23 Mandag den 4. februar 2008 Litteraturaften med forhenv. efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, Skjern. Jørgen Nørgaard genfortæller Th. Olesen Løkkens roman: Klavs Bjerg og Bodil. Mandag den 10. marts 2008 Hvordan klarer man en situation med en revolver i nakken - en slange i buskadset - at hjælpe aidssyge mennesker - og mange andre svære oplevelser? Forhenv. sognemedhjælper i Danmission, Gudrun Vest, Tarm, fortæller om og viser billeder fra 36 års virke i Tanzania i Afrika. Tirsdag den 1. april 2008 En aften med billeder - fortælling - ting og sager ved Pilitus og Johs. Alias Kr. Kristiansen og Johannes Kirk. Håndværks- og forretningsliv i Grønbjerg i ældre tider! Johannes: Billeder på storskærm - Kristian: Hvad blev disse remedier brugt til - gæt??? Torsdag den 14. august 2008: Ud på tur Mødelokale: Konfirmandstuen - Fælles kaffe m.m kr. pr. aften - alt inkl. Mødetid: hvor intet andet er nævnt. ALLE er hjertelig velkommen. Med venlig hilsen Bestyrelsen - Grethe - Thyra - Ingrid. Jubilæumsopvisningen igen igen!! DVD fra jubilæumsopvisningen 2007 med levende billeder og lyd sælges Pris 50,- som går til Friskolen Kan købes hos Johannes Kirk eller i Brugsen Fabriksvej Ørnhøj Tlf

24 Det er nemt at købe julegaver i år! Sid hjemme og vælg gaverne i ro og fred. Afhent og betal i Brugsen Du kan få julekataloget i butikken. Kodak digital kamera ZD710 Pris kr ,00 Spansk/Italiensk julekurv mellem Pris kr. 349,00 Weekendtaske - sort eller lysbrun Spar kr. 200,00 Tilbudspris kr. 499,95 Det lille hus på Prærien - sæson 1 Pris kr. 299,95 Midtersiderne er sponsoreret af: 24

25 Jul i Brugsen 2007 Når træet på torvet er tændt for byen så smukt at smykke så næsen mod Brugsen bli r vendt til varme og julehygge her lækre smagsprøver - vil gøre julelykke! Gløgg, julevin og juleøl Julesmåkager og klejner. Søndag den 2. december kl JULEKURVE Bestil gerne Brugsens Julekurv i god tid. Lokalbrugsen Grønbjerg ønsker alle kunder en rigtig glædelig jul og et godt nytår med ønske om et fortsat godt samarbejde. PS.: Vi holder lukket 1. juledag og 1. nytårsdag. 25

26 På besøg i Havehuset Ved: Grete Tange Denne gang er jeg på besøg på Vinkelvej 2, men da de færreste i Grønbjerg ved, hvor det er, som beboerne fortæller, præsenteres beboelsen i stedet som Havehuset, for så ved alle besked. I virkeligheden vidste René ikke, at huset kaldtes sådan, før han fik sit sygesikringsbevis; der stod det på. Hvem er de? I det hus bor René Nielsen på 36 år nemlig. Han er født i Kolding, men har boet hele sit liv i Esbjerg. Der har han gået i skole og taget uddannelse som maskiningeniør. Han startede med at arbejde for Vestas i Lem i 2000, og han kørte frem og tilbage fra Esbjerg til Lem i 3 år. Så blev han træt af kørslen og begyndte derfor at lede efter et sted heroppe i nærheden, hvor han kunne få et hus. Han kiggede på forskellige huse, fordi han havde nogle kriterier, der skulle opfyldes: huset skulle være så stort, at der var mulighed for udvidelse, det skulle ikke ligge i Lem eller nogen af de større byer i området, så han så et i Vorgod og det her i Grønbjerg, men besluttede sig for dette, fordi det ligger lige langt fra de forskellige større byer. Og så var der træer og bakker og grønt, og det var også tiltalende. Om arbejdet fortæller René: Jeg er teknisk chef på vingefabrikken i Lem, hvilket vil sige at jeg er overordnet ansvarlig for vedligehold af bygninger og udstyr, 26

27 ligesom jeg har ansvaret for fabrikkens teknikere og ingeniører. Min afdeling har til opgave at sørge for de bedst mulige rammer, for at produktionen kan nå deres mål. Mit arbejde foregår derfor primært i Lem, men af og til må jeg ud til andre fabrikker for at hjælpe dem i gang, hvis man der starter en ny produktion. Den anden beboer er B. D. Nielsen. Hun er 32 år født og opvokset i Ankara i Tyrkiet, hvor hun er yngste barn af 6, hvoraf en storesøster, onkel og faster bor i Danmark, mens resten af familien stadig lever i Ankara. Hun kom på besøg heroppe og har nu boet her i 8 år. Hun mødte René i Esbjerg for 5½ år siden, men hun har også boet i Århus og Ikast. De har været gift i 1½ år, og efter giftermålet kom hun til Grønbjerg. Hun var ikke særlig varm på at flytte til Grønbjerg, for alt under 1 million mennesker var et hul. Men da det var René, der var manden i hendes liv, så måtte hun jo flytte hertil. Det var hun ikke glad for i begyndelsen, men efter at hun er blevet vikar i Børnenes hus, er hun faldet særdeles godt til, og det har forældre og børn her hjulpet meget med. I det hele taget føler hun her en tryghed, som hun ikke har kendt før, og som hun også synes, at børnene her giver udtryk for. Hun drager en sammenligning med børnene her og i Århus og fortæller, at her er børnene meget mere rolige, fordi de har plads at røre sig på, og de er optaget af, hvad der sker på en gård, hvorimod de i Århus er meget stressede og går op i computerspil og ferier i stedet for. I det hele taget elsker hun Børnehus-børnene. B. D.s start i Danmark. Da hun i sin tid kom her til landet, var den første sætning hun lærte: Jeg vil Din lokale el-installatør ØRNHØJ EL Søndervang Ørnhøj Tlf

28 gerne have arbejde, og det fik hun. Hun har gjort rent, arbejdet i børnehaver, været tolk, og hun har aldrig fået offentlige ydelser, ligesom hun først begyndte at gå på sprogskole og lære grammatik, efter at hun havde tilegnet sig sproget ved at bruge det. Hun har hele vejen klaret sig selv, og det mener hun, at andre også skal, hvis de er raske. Hun taler et flot og næsten fejlfrit dansk. Som hun selv fortæller, så ville hun lære dansk, da hun kom, og gennem arbejdet som pædagogmedhjælper i en børnehave blev det børnene, der lærte hende det danske, foruden selvfølgelig René, der er en kærlig men streng læremester. Hun er nu også kommet så vidt, at hun nogenlunde behersker sproget skriftligt, men skal hun aflevere en opgave, vil hun godt have en indfødt til at kigge den igennem for fejl. Hun følger meget med i, hvad der foregår i Danmark, og det har hun gjort lige siden hun kom. I starten så hun kun billederne på TV, fordi hun ikke forstod, hvad der blev sagt, men nu følger hun nøje nyhedsstrømmen både her og i Tyrkiet. Hun er desuden en kender af det danske kongehus, som hun læser alt om. Hendes uddannelse. B. D. fortæller, at hun har læst psykologi i Tyrkiet, før hun kom herop, og hun fortsatte faktisk med studiet på Århus Universitet, men da hun flyttede til Grønbjerg, kunne hun ikke fortsætte med det, derfor er hun nu i gang med at uddanne sig til socialrådgiver i Esbjerg. Det er hun meget glad for, selvom hun ikke i første omgang følte, at det var noget for hende. Nu får hun imidlertid via studiet indsigt i danske forhold og sociallovgivning o.s.v., så interessen for studiet er vokset nu, hvor hun er i gang med 2. semester. Igen i år vedlægges et indbetalingskort der kan benyttes, såfremt man har lyst til at støtte Runestenen. Alternativet er at indsætte et beløb direkte på Runestenens konto som er: i Ringkøbing Landbobank. (det er også billigere) På forhånd tak - og tak for den støtte der er ydet i 2007 GRØNBJERG TØMRERFORRETNING Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. Totalenteprise Modernisering Gulvbelægning Kristen Agerlund Jensen Biltlf: Peter Ø. Christensen Biltlf: INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 28

29 Hun kan ikke stemme til det tilstundende folketingsvalg, fordi hun ikke har fået dansk pas, men til kommunalvalget stemte hun, da hun allerede da havde opholdstilladelse. Hun er ellers meget interesseret både i lands- og regional politik. Parrets ophold i Grønbjerg. Indtil videre har hverken hun eller René været særlig udfarende, han - fordi han har haft meget travlt på arbejde, med huset og med at holde fast i gamle venner, der bor rundt om i landet. Hun - fordi hun ikke har kendt så mange, og derfor ikke har været med i så mange udadgående aktiviteter. Nu føler hun imidlertid, at hun begynder at kende nogen og vil derfor også gerne deltage mere aktivt - også i bestyrelsesarbejde. Hun er dog begyndt at gå til yoga, og mange tidlige morgener tager hun cyklen for at komme ud i den dejlige danske natur og for at hilse på hendes gode venner : køerne, som hun synes, er så smukke. Hun har også besøgt Ole Bentsen for at få noget mere at vide om landbrug og for at se en kostald. Havehuset var til at begynde med ikke meget have for René, for han havde nok andet at gøre, men som han siger: Kun en tåbe frygter ikke haven. Derfor er han nu gået i gang med at få styr på både græsplæne, bed og fliser i indkørslen, hvilket foregår efter en nøje optegnet plan, som gerne skulle munde ud i en forholdsvis vedligeholdelsesfri have; men han føler også, at det er han nødt til, for de bor jo lige ved siden af formanden i Haveforeningen, som kom med en buket for at byde velkommen. Om samliv mellem to med forskellig baggrund fortæller Bayhan: Jeg er muslim, men er ikke særlig religiøs, og det er René heller ikke. Vi accepterer hinandens forskelligheder og synes, at vi er et godt eksempel på, at man udmærket kan leve sammen, selvom man kommer fra hver sit land. Jeg spiser ikke svinekød, men jeg forbyder ikke René at spise det. Jeg går ikke med tørklæde, og jeg kan godt lide at holde jul, selvom det ikke er noget, jeg kender fra min barndom. Især juletræ og nisser synes jeg er meget hyggeligt, men jeg kan i det hele taget godt lide at hygge med levende lys og ild i brændeovnen. I det hele taget vil vi gerne viderebringe det bedste fra begge kulturer, også til vore børn, når vi forhåbentlig får nogen. Vi håber, at de vil blive frie og accepterende mennesker, der vil kunne leve i en global verden; i den forbindelse kan jeg fortælle, at jeg synes Er du vaks så kom straks jeg er klar med kam og saks

30 meget godt om den danske måde at opdrage børn på. Jeg har oplevet et kulturchok, da jeg kom til Danmark, men det var da jeg mødte de tyrkere, som har boet heroppe i mange år. De har slet ikke fulgt med i, hvad der foregår og er blevet meget mere muslimer, end de fleste i Tyrkiet. De bryder sig slet ikke om mig, for jeg er blevet gift med en dansker, og det kan man ikke, hvis man er en ordentlig tyrker. De har overkompenseret overfor, hvad de forlod. Der er faktisk nogle tyrkere, der er meget racistiske, ligesom det er tilfældet med danskere. Mine forældre var ikke afvisende overfor René. For dem var det vigtigt, at han var den mand, som jeg holdt af, og som gjorde mig glad, men de så naturligvis gerne, at vi blev gift, så det blev vi i Tyrkiet på en lidt dansk måde. Ved et tyrkisk bryllup er der rigtig mange mennesker med: hele familien, fætre og kusiner og bekendte, så der kan nemt være personer til et bryllup, men vores var mere afdæmpet, idet det blot var min nærmeste familie, der var til stede. Dernede bliver man ikke viet af en imam, man går på et vielseskontor i stiveste bryllupspuds, og derefter går man på en restaurant, hvor man spiser godt og hygger sig. Man bliver derpå fotograferet i mange smukke omgivelser, og dermed er brylluppet overstået. Da vi var dernede for at blive gift, havde René ikke mødt mine forældre, så det var lidt spændende, men de synes meget godt om ham, selvom de ikke kan snakke direkte med ham. Jeg fungerer så som tolk, men vil gerne blande mig i samtalen, så det er godt, at René nu forstår mange tyrkiske ord, så han ved, hvad vi snakker om. Mine brødre kan engelsk, så 30 Fastelavn Fastelavn 2008 falder tidligt i februar derfor denne annonce, så I kan få sat et kryds i den nye 2008 kalender. Sogneforeningen Søndag, den 3. februar 2008 kl Fest i Multisalen med tøndeslagning i gymnastiksalen. Vi sørger for, at der er en præmie til: Kattedronning - Kattekonge - Bedste udklædning Indgang: kr. 25,- (børn på 2 år og under er gratis) Indgangsprisen er inkl. slikpose, fastelavnsbolle og kaffe/te. Nærmere info følger i det nye år!

31 dem kan han umiddelbart snakke med. Mine forældre har været på besøg her, og de synes, at Danmark er et meget smukt land. Renés indstilling. René fortæller: Da jeg kom hjem og præsenterede B. D., var mine forældre begejstrede, ja, min far syntes næsten, det var en drøm, for han havde aldrig haft nogen modstand mod andre kulturer; jeg er tværtimod vokset op med, at alle kulturer og hudfarver er lige vigtige; det afhænger af personen. Som eksempel på dette kan jeg nævne, at jeg har været på kursus med folk fra 24 nationer, og vi kunne godt finde ud af at arbejde sammen og få noget konstruktivt ud af det. Jeg ved godt, at der i Danmark er mennesker, der frygter det fremmede i stedet for at se det positive i den inspiration, der kan komme i mødet mellem kulturerne. Jeg synes, at de i stedet skulle komme ud af deres puppe og opleve berigelsen ved at møde andre. Jeg mener, at når man overholder dansk lovgivning, må man have sine særheder kulturelle og religiøse. Hvis der er nogen, der er interesserede i cognac og cigarer, så har de en fælle i René. Til sidst efterlyser de noget brænde til deres brændeovn. Inden jeg går, takker jeg mange gange for en spændende samtale, og slutter med at få lov til at se de smukke bryllupsbilleder fra Tyrkiet. Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS Dagsorden : Afholder Generalforsamlinger Torsdag d. 15. november 2007 kl Ide - Huses kontor Ørnhøjvej 18, Grønbjerg 1. Valg af dirigent Årsberetning Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor. 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere. 7. Evt. Af hensyn til arrangementet i Ide-Huses kontor, Grønbjerg bedes om tilmelding senest mandag d. 12. november Ivan Mortensens kontor på tlf eller P.b.v. Ivan Mortensen. 31

32 Grønbjerg! Tirsdag den 27. november afholdes af Lokalhistoriske Arkiv Billedaften i forsamlingshuset Vi fortsætter (fra sidste års billedaften) med at vise billeder på storskærm af folk og ejendomme fra tidernes løb i Grønbjerg. Entre for hele aftenen med kaffebord 50 kr. Horing 1907 med Kjærfamilien - Gården her blev til Grønbjerg Teglværk 32 Alle er meget velkomne. Bestyrelsen Med venlig hilsen Børnenes Hus Børnenes Hus Torsdag den 13. december er Luciadag Der er optog på skolen kl Der er optog på Center Øst, Grønbjerg ca (Grønbjerghjemmet).

33 Julemusikgudstjenesten 2. juledag Nordic Project - nordisk musik projekt. Det er et projekt jeg, sammen med tre af mine medmusikere, har givet os i kast for et halvt års tid siden. Vi arbejder med udgangspunkt i Nordiske melodier og sange og skaber derudaf ny jazzmusik som indeholder vores vision af den moderne jazzmusik i dag. Projektet blev startet i sin tid af vores bassist Olaf Meier. Begyndelsen var at vi allerede arbejdede sammen som gruppe, dvs. en hollænder; Olaf Meier - Bass; en dansker; Jens Larsen - Guitar, en tysk trommeslager; Thorsten Grau og så mig selv Søren Ballegaard - dansk saxofonist. Det der limer Holland og Norden sammen er en sang skriver Cornelis Vreeswijk, der i sin tid flyttede til Sverige og skrev mange sange inspireret af den nordiske tone og klang. Vi spiller også nogle numre som er skrevet af Hr. Vreeswijk. (udtale: freesveijk). Ja - hvad har Cornelis Vreeswijk med julen 2007 at gøre. Vi er ved at udgive en cd med gruppen og skal i studiet for at optage lyden i begyndelsen af december og har forhåbentligt en cd i hånden i slutningen af januar. Med dette program i tankerne bliver årets julemusikgudstjeneste i Grønbjerg Kirke planlagt. I kirken er vi der desværre kun som Jazz trio dvs. med tre musikere, så det bliver ikke helt det samme som det der kommer ud på cd en. Vi vil selvfølgeligt blande musikoplevelsen med nogle julesange for at holde det i den dejlige stemningen der selvfølgelig er omkring jul. Jeg håber at alle er entusiastiske og kommer til musikgudstjenesten. Søren Ballegaard Musikgudstjeneste i Nr. Omme Kirke Gudstjenesten 2. juledag i Nr. Omme kirke bliver en fortsættelse af sidste års oplevelse Vi får igen besøg af 3 unge musikere fra Holland - hvoraf to er mere eller mindre lokale. Det er Suze Stiphout, (alt. Erik Albjerg) Jens Larsen og Søren Ballegaard. der vil deltage musikalsk i gudstjenesten, som ender med et udvidet postludium. De spiller alle jazzmusik på højt niveau, og derfor kan vi forvente os en julemusikgudstjeneste af et helt særligt format. Vi forventer at slutte omkring kl Ole Rasmussen og Menighedsrådet 33

34 Nyt fra Friskolen Ved: Grønbjerg Friskoles Bestyrelse Lukning af Grønbjerg Skole endelig vedtaget: Nu da beslutningen om at lukke Grønbjerg Skole er truffet, er bestyrelsen for Grønbjerg Friskole optimistiske i forhold til, at de sidste brikker vil falde på plads, således at vi med begejstring og ildhu kan se frem mod at slå dørene op for Friskolebørnene i august måned Vi vil glæde os til mødet med Økonomiog Erhvervsudvalget, så vi kan få de endelige rammer for bygningsmassen samt de øvrige betingelser for overdragelsen af Skolevænget 1 i Grønbjerg til Grønbjerg Friskole lagt fast. Set fra Grønbjergs vinkel: Efter byrådets møde tirsdag den 9. oktober ser situationen ud som sådan set fra Grønbjergs vinkel: Skoledelen af Børnenes Hus nedlægges pr. 31. juli 2008 Samtlige bygninger, inventar, samt udenomsarealer i forbindelse med Grønbjerg skole sælges til Grønbjerg Friskole inkl. fribørnehave. Friskolen samt fribørnehaven viderefører alle indgåede aftaler med sognets foreninger m.m. Prisen foreslås til 1,5 mio. kr. for Grønbjerg skole og betalingstidspunktet fastsættes til et år efter overtagelsestidspunktet. (altså den 31. juli 2009) Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til at afslutte handlen med Grønbjerg Friskole inden for det angivne prisniveau, dog således, at der sker en nærmere vurdering af prisniveauet i forhold til skolens bygningsstandard m.v. Der har i dagspressen tidligere været tale om at Børnenes Hus i Grønbjerg skulle fungere som aflastningssted i byggeperioden i forbindelse med renovering af Spjald skole. Byrådsbeslutningen siger foruden ovenstående ligeledes at: Bygningerne, der p.t. huser Børnenes hus i Grønbjerg, benyttes ikke til aflastning i byggeperioden for renovering af Spjald Skole. Der har i den gamle Ringkøbing Kommune været en tradition for, at skoler skulle koste 1 kr. Dette dog med en tilbagekøbsklausul, som gør livet besværligt for skolerne, da lånemuligheder så begrænses. I Egvad kommune har f.eks. Lyne Friskole, efter sigende, skulle betale 1 mio. kr. for skolen. Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole finder det naturligt, at Grønbjerg Friskole skal koste noget. Mulitsalen skal vi naturligvis ikke betale for, da sognet én gang har betalt for salen. Prisen er inkl. inventar. Det nuværende inventar er godt brugt og edb-udstyret er af ældre dato. Hvis Grønbjerg Friskole skal ud og købe bøger, skolemøbler, tav- Grønbjerg VVS Aut. VVS Installatør Mogens Kjær Tlf / Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden Store brændekløvere sælges og udlejes 34

35 ler etc. vil dette blive en betydelig post på budgettet, så de gamle møbler og bøger vil være en god start for friskolen. Prisen er også inkl. børnehavedelen dog skal betingelserne for overtagelsen drøftes. Grønbjerg Friskole har søgt leder i forskellige medier. Der var ansøgningsfrist pr. 26. oktober Når dette blad er kommet på gaden er de første samtaler overstået. Der er blevet indkaldt tre til samtale. Hele proceduren forventes at tage ca. 14 dage, og afhængig af opsigelsesfrist og orientering til nuværende arbejdsgiver vil navnet på den kommende leder blive offentliggjort. Vi vil tilstræbe at den kommende leder kan præsenteres for sognet i øvrigt på vort orienteringsmøde den 29. november. Grønbjerg Friskoles idegrundlag er på plads og indgår som en del af stillingsopslaget på hjemmesiden Grønbjerg Friskole håbede på et møde med Børne- og Familieudvalget/ Økonomi- og Erhvervsudvalget snarest efter den 9. oktober. I skrivende stund er møderækken ikke helt på plads endnu hvorfor vi har måttet udskyde det forventede orienteringsmøde den 30. oktober til torsdag d. 29. november. Vi vil orientere om mødet gennem Runestenens udsendelser samt ved opslag diverse steder i sognet. Vi håber naturligvis at vi snarest kan bekræfte mødetidspunktet. Medlem af skolekredsen Man kan blive medlem af Grønbjerg Friskoles Skolekreds uanset om man har børn i Friskolen eller ej. Forældre til Børn i Friskolen er automatisk medlem af det der kaldes Forældrekredsen. Har man interesse for Friskolen, herunder dens holdningsmæssige værdier og er villig til at bidrage til Friskolens opretholdelse f.eks. med et medlemsbidrag - kan man blive medlem af Skolekredsen. Derudover får man også mulighed for at stemme ved generalforsamlingen, samt deltage i det der foregår i Friskoleregi. Skolekredsens medlemmer er personlige medlemmer. Man kan via homebanking indbetale kr. 100 pr. person direkte til Friskolens konto i Ringkøbing Landbobank: Husk at anføre navn/e på de/n person/er der skal være medlem - og gerne e- mailadresse også. Friskolens bestyrelse er følgende: Per Hessellund Lauritsen - formand Mogens Ballegaard - næstformand Jesper Bagge Pedersen - kasserer Finn Krogh Jørgensen - sekretær Dorthe Trabjerg Hansen Jane Jensen Ole B. Berthelsen GRØNBJERG AUTO Jørgen Demant Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 6971 Spjald tlf

36 Grønbjerg Ved: Sten Schmidt Formandsberetning bliver et skelsættende år for Grønbjerg. Der har været skole i Grønbjerg i 175 år, men ifølge Kommunens udkast til ny skolestruktur er Grønbjerg Skole i gang med sit sidste undervisningsår og børnene bliver fra næste skoleår undervist i Spjald. I denne tid glæder vi os over, at Kommunen på trods af tilbagegang i vores befolkningstal og de pt. dårlige økonomiske konjunkturer har holdt hånden over os i så mange år. Kommunen har nu erkendt, at i fremtidens Danmark skal der satses på metropoler og på storskalainstitutioner, erfaringer fra landets øvrige storbyer er gode og befolkningen her lever en stort set problemfri tilværelse. Målsætningen er, at kommunens nuværende 5 centerbyer skal vokse sammen fysisk og blive en slagkraftig enhed, der kan tage kampen op med de øvrige store byer i den Midtjyske Region. Denne vision for denne storkommune er selvfølgelig opdigtet, men også ligeså urealistisk som at der ikke skal være en Skole i Grønbjerg. I starten af året var vandene delte i Grønbjerg af dem, som foretrak at Grønbjerg forblev et offentligt undervisningssted, underlagt Spjald Skole og de, der havde fået nok at de mange års trættende kamp for Skolen og derfor ønskede en Friskole oprettet. Det er min fornemmelse at vi nu - alle som en står sammen om at få Friskolen stablet på benene. Friskolen vil være vores egen skole, drevet som vi selv ønsker det og vil derfor fortsætte i den gode ånd der kendetegner stedet i dag. Næste gang vi taler lukning af Grønbjerg Skole, bliver hvis elevtallet bliver for lille, men så er det os selv der træffer beslutningen og ikke en fjerntliggende kommunal administration. Af andre skelsættende begivenheder skal nævnes 100 års jubilæet for Gymnastikforeningen og Sogneforeningen. Der er allerede afholdt en del arrangementer i den anledning og antallet øges henover efteråret. Aktivitetsniveauet omkring Multisalen er højt og jeg tror ikke at den tidligere har været booket så meget, som den er det i øjeblikket. Flagallé Udlejning kan ske ved henvendelse til: Holger Therkildsen Alternativ behandler Karl Gejl Irisalle 71, Videbæk Konsultation efter aftale

37 Grønbjerg 2000 formidlede, at Århus Universitet fik mulighed for at fortsætte de udgravninger af vikingehuse, der tidligere har fundet sted på egnen. 16 studerende boede på skolen i 3 uger og tilbagemeldingerne var positive, så vi kan forvente, at de kommer igen næste år. Overskuddet ved arrangementet tilgår Grønbjerg Friskole i forbindelse med indbetaling af depositum til Undervisningsministeriet. Føljetonen om Ungdommens lokaler vil ingen ende tage, de seneste forlydender er, at de forlader bankens lokaler, der er for små, og indretter sig i det gamle bageri, hvor de tidligere har huseret. En permanent løsning omkring skolen og Multisalen har været et ønske i mange år, men uvisheden omkring det fremtidige ejerskab af disse bygninger har sat bestående planer på hold. Fibernettet er nu endelig på vej og vi kan alle vente at være koblet på inden julen, der er ydet en stor indsats af en lille personkreds for at få dette projekt gennemført. Jeg er af avisen blevet interviewet om mit syn på De udvidede landsbysamfund. Jeg har udtalt mig ikke særlig rosende om denne tanke, fordi jeg ikke føler at det vil skabe værdi for nogen parter udover kommunens administration og økonomi. Som nævnt i artiklen frygter jeg at blive taget som gidsel i beslutningen om fremtidige besparelser på skole og fritidsområdet. Jeg foretrækker at debatten om disse emner henlægges til valgkampen inden næste kommunalvalg. I den sammenhæng vil jeg håbe at de tidligere sognelister i de gamle kommuner bliver støvet af og genoplivet, da det har vist sig for vanskeligt for en mand at forlige så mange forskellige standpunkter, at borgerne er bedre tjent med at deres kandidat ikke er bundet af partidisciplin, men mere klart kan give udtryk for sine meninger. Det sidste jeg vil berøre, er Indstiftelse af en Forskønnelsespris. Årsagen hertil er, at jeg ofte hører, at det er svært at forstille sig Grønbjerg som et aktivt og velfungerende samfund, når man ser på vedligeholdelsesstanden på mange huse. Det er uomtvisteligt, at der er en del huse, som trænger til en kærlig hånd, men lidt selvdisciplin omkring oprydning vil kunne hjælpe en hel del. Jeg foreslår, at der nedsættes et udvalg, der får som formål at nedsætte præmisserne for denne forskønnelsespris. Den nye bestyrelse kom til at bestå af: Sten Schmidt Mogens Ballegaard Klaus Tang Asger Andreasen Malene Cadovius Erik Øster Per Hessellund Lauritsen Eva Sørensen Formand for repræsentantskabet blev Heidi Brinch Hansen 37

38 Anneberg Transport A/S Annebergvej 2 Grønbjerg 6971 Spjald

39 Indsamling af Gammelt Jern Du kan støtte friskolen ved at benytte de opstillede containere til skrot Man kan nu komme af med gammelt jern, metal og andet metalskrot - hver dag. Støtteforeningen for Grønbjerg Friskole har fået opsat containere til formålet bag Grønbjerg Møbelindustri. Der er foreløbig en stor container til gl. jern en mindre til aluminium (øl- og sodavandsdåser og nogle konservesdåser, nogle cykelfælge uden eger) Lægges separat Rustfrit stål Ledninger m.v. kobber og messing Er man i tvivl om metallets art så læg det ved siden af containeren så vil det blive sorteret. Overhold venligst sorteringsanvisningen Med venlig hilsen Bestyrelsen Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2008 Med venlig hilsen Dorthe, Søren, Malene, Heidi, Bente, Gitte og Anne Louise Sogneforeningen 39

40 familie&samfund Aktivitetskalender Mandag den 26. november kl Julehygge Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration til nye og alternative dekorationer af Gunhild fra GH Design i Idom. Afholdes på skolen sammen med Haveforeningen. Pris 50 kr. Fredag den 25. januar kl Fællesspisning Afholdes sammen med Kirkeligsamfund og Menighedsrådet. Onsdag den 12. marts kl Agerfeld gamle skole Tag med til Agerfeld gl. skole og få inspiration til forårets mode. Pris 25 kr. for kaffebord. Tilmelding til Jytte på senest den 4. marts Onsdag den 5. marts kl Generalforsamling Afholdes på skolen i storrummet Formand: Jytte Nilausen tlf.: Næstformand: Jytte Hankelbjerg tlf.: Kasserer: Karen Marie Pøhl tlf.: Sekretær: Pia Albæk Kristiansen tlf.: Medlem.: Erna Mikkelsen tlf.: Julens glæder I GIF-regi udbetales Torsdag d. 29. november kl I landbobankens lokaler i Grønbjerg - Kirsten er vært ved lidt gløgg mm. Grønbjerg IF siger tak for årets opsparing og på gensyn i

41 Fiberbredbåndnyt Som det tydeligt fremgår af bybilledet, er fiberbredbåndet inde i vore stuer om kort tid. I forbindelse med installationen vil I, eller har I modtaget vejledninger på hvordan tv, pc og telefon kobles rigtigt sammen. Der er 3 forskellige installations- og brugervejledninger, en for hvert produkt. Hvis I efter at have læst vejledningen stadig har spørgsmål til opsætning, kabler m.m. kan følgende kontaktes: Tommy Kjeldgaard Sten Schmidt Leif Tange Jim Nielsen Niels Jørgen Sønderby Hvis husstanden f.eks. har flere fjernsyn, bliver der behov for tilkøb af produkter, der kobler disse sammen. Vi vil om kort tid udstille de mest gængse produkter i Brugsen og der kan afgives bestilling. Der vil ligeledes blive mulighed for at købe kabel i metermål, som forbinder de enkelte apparater. Bemærk at trukne kabler skal monteres med stik i begge ender. Mod betaling af mindre beløb, vil vi samtidig tilbyde at udføre dette arbejde. (Overskuddet herved vil gå til Støtteforeningen for Grønbjerg Friskole ) Hvis du tilhører det mindretal, der ikke har tilmeldt dig endnu, kan det stadig nås. Kontakt Tommy eller Niels Jørgen på ovenstående tlf. numre. MidtVest Bredbånd støtter Ungdomsklubbens byggeri med 300 kr. for hver ny abonnent. (du kan også vælge selv at få 150 kr. i rabat, og lade 150 kr. gå til Ungdomsklubben) Se selv mere på Midtvest Bredbånds hjemmeside: her kan du også læse om de seneste prisfald. Den Selvejende institution Grønbjerg

42 Grønbjerg gymnastikforening afholder Piraternes gymnastiktræf for alle i kl. Kom og vær med til et døgn med masser af gymnastik, sjov, leg og ballade. Tid: Fredag, den 11. januar kl til lørdag den 12. januar 2008 kl Trænere: Sted: En hel flok, der har masser af ideer til gymnastikaktiviteter og sjove lege. Børnenes Hus Grønbjerg, Multisalen og gymnastiksalen Pris: Arrangementet koster kr. 50,- pr. deltager. Betales ved ankomst den 11. januar. Tilmelding: Senest den 20. december 2007 på opslag i Brugsen eller til Elsebeth Kirk, tlf. nr Ved tilmelding oplyses et telefonnr. eller mobilnr., hvor forældre kan træffes den januar. Frivillige hjælpere: Vi vil rigtig gerne høre fra forældre, som vil være behjælpelige med det praktiske, såsom mad, vagt ved overnatning m.m. Lørdag den 12. januar er der forældreankomst kl , hvor der vil være en lille opvisning, hvorefter forældrenes medbragte kaffe/ the, drikkevarer til børnene og kage kan nydes. Mød op og få en uforglemmelig oplevelse med hjem Adr.: Svinget 2B Grønbjerg Formand: Niels Jakobsen tlf.:

43 Sundhed Ved: Læge Henrik Thomsen Vitaminer og mineraler. Det har i mange år været god latin, at det var unødvendigt at tage kosttilskud. Vitaminmangel var noget, som man forbandt med fattigdom i 30'erne og den første tid efter krigen. Når bare man fik den rigtige, varierede kost, blev man også dækket ind med vitaminer og mineraler. Nu har nyere engelske undersøgelser vist, at indholdet af vitaminer og mineraler i industrielt fremstillede fødevarer er % lavere i dag end for 50 år siden. Man ved ikke, om det skyldes, at arealudbyttet er blevet højere, og ydelsen hos husdyrene er steget, (der er tale om meget markante stigninger) eller om det er en direkte følge af brugen af kunstgødning og sprøjtemidler. En helt ny undersøgelse fra USA viser, at næringsværdien i økologiske fødevarer er lige så god, som den normalt var i gamle dage, men der skal flere undersøgelser til, for at man kan sige noget med sikkerhed. Noget nyt er også, at behovet for D vitamin er større, end man hidtil har regnet med. Den dosis, man hidtil har anbefalet, er en minimumsdosis. I dag regner man med, at den ideelle dosis er gange større. Hvis man får for lidt D vitamin, er man formentlig mere udsat for at blive syg, og det drejer sig om flere sygdomme fra influenza til sclerose og kræft. Den største kilde til D vitamin er sollys, og vi, der bor langt fra ækvator, har brug for tilskud i den mørke tid. En almindelig vitaminpille indeholder minimumsdosis, en spiseskefuld levertran indeholder 6 gange så meget. Skrot op - i containeren Julehygge Mandag den 26. november kl i skolens storrum. Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration til nye og alternative dekorationer af Gunhild fra GH Design i Idom. Medbring selv krukker, fade, pynt og lys. Vi sørger for gran, mos og kogler m.m. Ler og oasis kan købes. Pris 50 kr. inkl. gløgg og æbleskiver. Tilmelding på listen i Brugsen senest den 19. november. Med venlig hilsen Familie og Samfund og Haveforening. 43

44 Mindeord Ved: Ingrid Kirk Aksel Kokholm, Spjald Plejehjem, tidligere Abildå, sov den 20. september stille ind på plejehjemmet i en alder af 91 år og blev begravet fra Nørre Omme Kirke den 25. september. Aksel Kokholm blev født i Hjerm i 1916 og blev ca gift med Ingeborg fra Aulum. I 1956 købte de hus i Abildå, hvor Aksel arbejdede som gravemester i kullejerne og Ingeborg med forefaldende jobs heraf mange i Abildå forsamlingshus. Aksel Kokholm mistede for en del år siden sin hustru, men blev boende nogle år i huset på hjørnet til Grønbjergvej, indtil han fik ophold på plejehjemmet i Spjald. Aksel Kokholm efterlader sig børnene Knud i Videbæk, Bjarne i Spjald og Anette i Grønbjerg - foruden svigerbørn og en flok af børnebørn og oldebørn. Æret være Aksel Kokholm s minde! Grønland i ord og billeder Tirsdag d. 8. januar 2008 kl OBS! OBS! OBS! Dette arrangement foregår i Storrummet i Børnenes Hus. Der serveres kaffe/te /kage til medbragt kop - så husk den! Alle- også børn og unge er meget velkomne! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Kirkelig Samfund 44 Torsted Auto- og Traktorværksted Gammelbyvej 9 Torsted 6971 Spjald v/ Jørgen Falk Nielsen Gammelbyvej Jeg tilbyder: Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere Tilbudspris på bil til syn Åbningstider: Mandag - fredag Tlf: værksted privat års erfaring

45 ET TILBUD TIL NYTÅRSFORSÆTTET... Svømning begynder onsdag den 2. januar Vi kører fra Børnehusets P-Plads kl. 18:00, hvor der er fælles busafgang. Vi kører over Ørnhøj og samler en flok svømmeglade personer op der. Bussen kører fra Ulfborg Badeland kl. 20:00. Børn til og med 4 år er gratis. Fra 5 år og opefter er prisen 30 kr. Turen er ganske fornøjelig og vi kan kun opfordrer jer til at tage med. Venlig hilsen GRØNBJERG GUF tirsdag d. 29. januar kl Vi glæder os til at se dig i Forsamlingshuset - hvor du kan høre om vort arbejde og nye tiltag Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2008 dagsorden ifølge vedtægterne Venlig hilsen Bestyrelsen Klinik for sundhed og velvære - Zoneterapi - Akupressur - Massage Tina Hammelsvang Jeppesen Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Spjald Tlf.:

46 Juletræstænding Juletræet på Halfdans Torv skal traditionen tro tændes i fællesskab med Grønbjergs borgere. Søndag den 2. december kl Vi vil synge julen ind, tænde lyset og ønske hinanden en rigtig glædelig jul Vi glæder os til at se jer! Sogneforeningen Motionsdamer Tirsdag d. 8. januar 2008 kl. 19 til 20 starter gymnastikforeningen endnu et hold op Vi mødes i gymnastiksalen på skolen Instruktør: Lissi Dyrberg I er selv med til at bestemme, om I vil deltage i opvisningen til marts Det er også for dig der har gået til gymnastik for år tilbage Husk kaffe og kop, da der sluttes af med hygge og snak 46 Byggegrund sælges Centralt beliggende i Grønbjerg bymidte sælges Algade 33 Grunden er 887 m 2 hvorpå der er et ældre værksted/garage Der er el, vand og kloak på grunden Henvendelse Ingrid Engestoft tlf

47 VIKINGEN ER LØS Det var manden der havde glemt mandens og konens bryllupsdag. Det blev konen selvfølgelig sur over, men hun sagde, at det kunne gå, hvis han hentede en gave til hende. Der var to krav: 1: Den skulle accelerere fra km/t på 3 sekunder. 2: Den skulle stilles i indkørslen når hun kom hjem fra hendes gå-tur. Manden tager op i byen og køber en gave til hende. Da konen kommer hjem fra sin gå-tur får hun at vide at der står en gave til hende i indkørslen... hun skynder sig ud i indkørslen og finder... en badevægt!!! Hans begravelse finder sted på lørdag! Et strålende punktum for Jubilæumsåret En utrolig stor tak til alle DEM som har været med til, at vi var rigtig mange, der fik en meget fin aften til jubilæumsfesten. Jeg kan næsten ikke få armene ned. Lysene der tog imod os, ligegyldig om det var fra parkeringspladsen eller skolegården, æresportene, udsmykning, taler, maden, musikken. osv. Alt emmede af at det var så gennemført og -tænkt. Det var bare så flot. Med venlig hilsen Helle Engestoft 47

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere