Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?"

Transkript

1 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Dialogudvalgets Vi tager pointen med til børneudvalget Byrådet er opmærksom på problemet og beder Teknik og Miljø vurdere behovet Uafklaret Side 1 / 43

2 Efterladt dyrehegn. Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Der var rigtig meget efterladt hegn på området, som vilde dyr kan komme til skade i. Det er efterladt af tidligere ejere af dyrehold. Kan man indskærpe i forbindelse med tilladelser eller på anden måde, at hegnet skal fjernes igen? Dialogudvalgets Der blev givet tilsagn om, at det bliver undersøgt hvilke muligheder der foreligger, for at forebygge lignende hændelser. Sagen oversendes til Teknik og Miljø til efterretning. Ingen øvrig beslutning i punktet Hegnet er fjernet fra arealet og sagen kan afsluttes Side 2 / 43

3 Etablering af Kodriverlaug på 3 engområde. Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Der trænger til afgræsning på engområdet. Ønsker som Orø, et kodriverlaug, til at vedligeholde naturområdet. Det håber vi at der er tilslutning til. Interesserede kan henvende sig til lokalrådet. Dialogudvalgets Ingen beslutning i punktet Der afholdes møde for interesserede 2/2 kl i forsamlingshus Side 3 / 43

4 Problemstillinger ved evt. etablering af Rema1000 i Allerup. A. Trafiksituationen for blød trafik Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Der redegøres for problematikken med farligt vejkryds Kalundborgvej/Nykøbingvej. Man spørg om der er opmærksomhed på udsigtkilen mod Hørby Kirke. Lars Thisted, ejendomsselskabet bag Rema Viser tegning over vejen samt en trafikrapport fra Cowi. På baggrund af mødet i forfasen, blev det besluttet, at hvis der skal være tankstation, skal huset i midten inddrages til p plads. Det er ikke med i planen nu. Dialogudvalgets Dialogudvalget bemærker, at, ifølge trafikrapporten er der taget hånd om de trafikale udfordringer. Ingen beslutning i sagen i det lokalplanen er vedtaget Side 4 / 43

5 Lokalpolitiets samspil med lokalsamfundet Debat og dialog med borgerne om politiets arbejde lokalt Dialogmøde: Efterår 2012 Politiet ønsker sig, at borgere fortæller om deres mistanker, så der er noget at gå efter i efterforskningen. De udleverer pjecer til alle med temaet Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet. God dialog mellem politi, ssp og borgere om, hvad der afholder borgere fra at ringe samt hvordan man kan hjælpe hinanden. Dialogudvalgets Ingen beslutning i punktet Side 5 / 43

6 Lån til større investeringer i Forsamlingshuset Dialogmøde: Efterår 2012 Økonomi Der ønskes mulighed for lån til større investeringer i forsamlingshuset, evt. med klausul om at kommunen så får ejendommen retur hvis den må lukke. Dialogudvalgets Dialogudvalget vil undersøge hvilke lånemuligheder der foreligger. Et flertal i byrådet har tidligere besluttet ikke længere at yde tilskud til drift og investeringer i forsamlingshusene. Derfor kan det ikke forventes at byrådet vil gå ind i sagen. Dialogudvalget indstiller sagen afvist. Afvist Side 6 / 43

7 Ny Frivillighedsstrategi i Holbæk Kommune. Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterer om frivilligstrategien. Byrådet nedsatte efteråret 2011 et tværpolitisk udvalg. Frivillighedseksperimentariet, som har udarbejdet forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune. Dialogudvalget opfordrede folk til at yde frivilligt arbejde. Dialogudvalgets Frivilligstrategien er i høring i perioden 13.9 til herefter vil byrådet tage stilling i sagen Kultur og Fritid bedes komme med et oplæg i forhold til forsikringsspørgsmål når folk arbejder På kommunens hjemmeside kan du læse mere om frivillighed. Her kan friviligguiden også findes og der er svar på spørgsmål om forsikring Se link: Side 7 / 43

8 Nyt angående Forsamlingshuset Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Problematikken omkring forsamlingshusets drift skulle på dagsorden i Kulturudvalget i løbet af Er der noget nyt om det? Dialogudvalgets Dialogudvalget vil undersøge hvad der er sket med dialogen i Kulturudvalget. Forhold omkring forsamlingshuset drøftes på KMU Uafklaret Kultur og fritidsudvalgets møde drejede sig om de kommunale forsamlingshuset. Udvalget besluttede, at der primo 2013 skal arrangeres et erfaringsmøde for forsamlingshusene i Holbæk Kommune. Sagen afsluttes idet der ikke er nyt for Forsamlingshus. Side 8 / 43

9 P plads ved hallen og Skolen ved Næs Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Der er mangel på pladser både dag og aften. Tidligere var bussen også på p pladsen, nu er de ude på byvejen. Det betyder at børn bliver sat af på en dobbeltrettet cykelsti og nogle er blevet kørt ned, på trods af opmærksomme chauffører. Næs håber på reetablering af de p pladser der forsvandt, selv om det nu privat jord. Samtidig ønske om udvidelse af busplads så der samtidig kan være pauseplads. Der er angiveligt skrevet noget i høringsmateriale. Kan der blive etableret flere p pladser? Og kan skiltet langs vejen med standsning og parkering forbudt, fjernes? Dialogudvalgets Der gives tilsagn om at behovet er hørt og at det bringes for børneudvalget samt skærpes opmærksomhed i Kommuneplanen. Udvalget for børn er forelagt trafiksituationen ved skolerne, herunder også afdeling, hvor der er særligt store problemer. Sagen drøftes pt. med Center for Ejendomme. Derfor er der ingen yderligere beslutning i punktet. Uafklaret Center for Ejendomme og Trafik og Infrastruktur (Tidligere Teknik og Miljø) arbejder på en løsning som evt. kan gennemføres i 2013/2014 Side 9 / 43

10 Problemstillinger ved evt. etablering af Rema1000 i Allerup. B. Indkøbsmuligheder i by hvor bl.a. lokalcenter er placeret Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Lokalrådet mener de burde være blevet spurgt i høringen. De er bange for at miste dagligvarebutikken. /Allerød er et område. og Allerød er et område og hvis man godkender planen, mener de ikke man har sikret handlen i lokalområdet. Dagligvarebutikken undermineres. Dialogudvalgets Dialogudvalget bemærker, at netop fordi og Allerød er et område, kan dagligvarebutikken ligge enten i eller Allerød. Dialogudvalget bemærker ligeledes, at de ikke vil blande sig i kommercielle anliggender og være konkurrenceforvridende ved at sikre nogle dagligvarebutikker dårligere vilkår end andre. De tager indsigelserne med i behandling af sagen. Ingen beslutning i sagen i det lokalplanen er vedtaget Plan og Byg vil fremover være opmærksom på, at lokalforum skal høres i plansager i den vestlige del af Holbæk. Side 10 / 43

11 Fremlæggelse af status på det stiforløb der er udført, samt nye planer for at binde stisystemerne sammen v. lokalforum Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Har fået til sti som nu etableret. Den løber fra Bro, langs åen, rammer kalve å og ned til søen. Vil gerne opsætte tavler der viser stien og fortæller historier. Kommer til at bruge færre penge end beregnet pga. mange frivillige hænder. De ønsker nu at få lov og bruge resten af pengene til andre stier. Dialogudvalgets Der indstilles at de overskydende midler kan anvendes til andre stier. Side 11 / 43

12 Evaluering på dialogmodellen Dialogmøde: Forår 2012 Kultur og Fritid Forskellige kommentarer fra salen: Det med fællesmøder er farligt. Ægteskabet i skoleområdet er ikke indgået af borgerne. Det der virker godt er, at det vi snakker sammen om, er lokale projekter. Måske vil det være en god idé senere, men ikke nu. Det er spild af tid, det bliver en rodebutik. Jo, det kan godt være interessant. Det er mange gange de samme ting, det er en god idé at afprøve det, særligt for stiernes skyld. Jeg vil godt give det chancen. Så er det vigtigt at lave en fælles dagsorden, med emner der er fælles for alle 3. Det er jo kun et enkelt dialogmøde vi evt. mister. Lad os prøve det, og er det skidt så går vi tilbage til det gamle. Dialogudvalget: Man vil stå stærkere, hvis man har en fælles sag, eks stier. Vi forstår godt forbeholdet, men vi lover det er en prøve og at vi evaluerer på det bagefter. Og der vil være mange politikere til stede. Dialogudvalgets Dialogudvalget fremlægger oplægget til de mulige ændringer. Det vi oprindeligt lagde op til var, at efterårets møder blev holdt i skoledistriktet. Vi vil gerne høre lokalområdernes holdning En endelig opsamling på evalueringen af dialogrunden sker på byrådets temamøde i maj. Det vil blive videreformidlet til lokalområderne. Side 12 / 43

13 Kommuneplan 2013 Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Gruppe 1: Røde stier er ønsket, blå er cykelstier, blå p plads ønsker og ønske om udvidelse af pendler p plads, trafiksanering omkring skolen (busstoppestedet) Sti ud over de våde områder forbindelse til Fjordstien, idrætsanlæg køb af jord til skolen, Bevaring af forsamlingshuset, Fritids og kulturcenter. Ønsker om flytning af byskiltet. Gruppe 2: Bedre indkøbsmuligheder, fortove bedre sammenhæng, genindvielse af kroen (de gamle fredet bygning), naturen, skolen, motorvejen, forsamlingshuset er gode steder i. Brokkekassen er graveområdet, parkeringsmuligheder, Gruppe 3: Butterup er ikke på kortet hvad sker der med min by?, ikke erhverv vi vil have bosætning, idrætslivet er godt en udvidelse af de muligheder, anderledes boliger, ældreboliger, oldekolle, vi ønsker blomster i rundkørslen. Gruppe 4: Der er rigtig meget godt bevar det. God skole og ældrecenter, idrætscenter, stier junglestien, høsten, lokal legeplads. Korrekt de stier der er tegnet på. Forsamlingshus, udbygning af faciliteter ved idræt. Adskillelsen af og Allerup gør at ikke er bæredygtig i sig selv. Dialogudvalgets Dialogudvalget fremlægger slides og der arbejdes i grupper. Idéfasen til Kommuneplan 2013 er overstået. Alle forslag fra idéfasen offentliggøres i en hvidbog på nettet. Kommuneplanforslaget fremlægges til høring forår Følg med i kommuneplanarbejdet på Taget til efterretning Plan & Byg tager kommentarerne med i udarbejdelsen af forslaget til kommuneplanen. Sagen afsluttes. Side 13 / 43

14 P arealet ved skolen Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Vi har bygget skole på den nye p plads (16 p pladser), vi har selvfølgelig brug for pladserne i fremtiden igen. Ca. 25 pladser Dialogudvalgets Dialogudvalget er klar over problemstillingen. Teknik og Miljø skal i samarbejde med skolen vurdere behov og udformning af parkeringsog busholdeplads Der arbejdes videre med at finde en god løsning på P problemerne og busbetjeningen af skole når skolebyggeri afsluttes. Teknik og miljø skal i samarbejde med skolen vurdere behov og udformning af parkeringsog busholdeplads. Overgår til center for ejendomme. Der afventes kommentar. Når/hvis der etableres parkering øst for skole, er befordringsområdet interesseret i at der ind tænkes en buslomme eller busvendeplads i projektet Side 14 / 43

15 Råstofplanen Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Laura Hurni: Region Sjælland har udarbejdet et forslag til en råstofplan. Vi håber udvalget og os har en samstemmende holdning til, om der skal graves grus i Butterup eller ej. Regionen mener, at alle kommuner skal kunne forsyne sig selv med råstoffer i 24 år. Vi spørger, om det virkelig er bæredygtigt. Når vi ser på Holbæk, er det største graveområde. Der er dels et råstof graveområde dels et interesseområde. I et graveområde kan grundejeren sælge (forudsat VVM) og søge gravetilladelse i området. Man kan ikke umiddelbart grave i interesseområdet, dertil skal laves en ny råstofplan, men det er reserveret til det, når de andre områder har været i gang. Der er borgere som er direkte berørt af planen. Flere ejendomme er boliger uden jord til. Vi foreslår, at hele råstofgraveområdet tages ud. Vi mener også interesseområdet skal tages ud. Vi håber at Butterup by, landsbyen, kommer ud. Der er ligeledes er der 3 områder i området. Der bliver spurgt til om der har været dialog med regionspolitikerne? Der er politikere som er bosiddende i kommunen. Hans Bruun: Nej, vi har ikke været i dialog. Men de sagde på mødet i går, at de vil køre ud at se på områderne for at se, hvad der er for områder de har udlagt. Det giver 100 lastbiler om dagen. Det er en voldsom trafik for, også i forhold til en skoleudvidelse mv. Jeg har været i kontakt med naturfredningsforeningen, de er rystede over Regionens udlæg. Dialogudvalgets Økonomiudvalget har sagen på i morgen, de kan ikke anbefale at dette område lægges ud til graveområde. I Mogenstrup og Igelsø har der været graveområde i flere år. Det er heller ikke uden problemer i Mogenstrup. Vi kan ikke være selvforsynende i alle kommuner, da der ikke graves efter det samme. I Stevns graves der fx kalk. Vi kan ikke forstå, der skal udpeges et nyt område. Der bør graves steder hvor der i forvejen graves. Der har ikke været taget kontakt til vores medarbejdere på miljøområdet. De har været meget overraskede over det. Byrådet har afsendt høringssvar og afventer Regionsrådet. Dialogudvalget har på opfordring taget kontakt til partiernes siddende medlemmer i Regionsrådet Byrådet har afsendt høringssvar og afventer Regionsrådet. Dialogudvalget har på opfordring taget kontakt til partiernes siddende medlemmer i Regionsrådet Region Sjælland er ved at behandle de mange høringssvar. Regionen forventer, at vedtage Råstofplan endeligt i 2. halvår 2012 Side 15 / 43

16 forsamlingshus i fremtiden Dialogmøde: Forår 2012 Mogens Nielsen: Vi har haft en stor økonomisk udfordring, men vi har en støttegruppe, som gerne vil medvirke til at samle penge ind til forsamlingshuset. Vi har kunnet følge både den politiske og administrative sagsgang omkring besparelsen på forsamlingshuset. Vi kan se, det har givet store problemer. Derfor har vi udarbejdet en idéliste til vurdering af forsamlingshusets betydning for lokalsamfundet, altså et forslag til en forsamlingshuspolitik. Vi har utrolig mange foreninger, klubber og grupper som holder møder her i forsamlingshuset. Der er meget forskel på forsamlingshusenes aktiviteter. Der burde indsendes en ansøgning fra forsamlingshuset i forhold til at vurdere om forsamlingshuset skal have støtte. Vi har en stor viden om det, derfor håber vi, at byrådet vil lave en forsamlingshuspolitik. Som jeg forstår det, er kommunen bedre økonomisk stillet i dag, end da I skulle foretage besparelsen. Vi ønsker bare lige nu at I laver en forsamlingshuspolitik, det koster ikke noget. Så kan I senere sætte penge af, hvis der er mulighed for det. Dialogudvalgets Vi var nødt til at foretage besparelsen på de kr. Vi følte os forpligtiget til at betale lånet, men ikke mere end det. Dialogudvalget opfordrer kraftigt til at bruge kommunens fundraiser og kommunens nye idrætskonsulent, som kommer fra DGI Byrådet fastholder den nuværende Kultur og fritidspolitik og er ikke sindet at udarbejde en politik for forsamlingshusene. Side 16 / 43

17 Idræts og Kulturcenter Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Claus fra fodboldklubben: Vi har oplevet, at det vi har brugt rigtig meget krudt på i fremtiden bliver driftet på en uhensigtsmæssig måde. Vi har forslået at overtage det fulde ansvar og driften for både bygninger og idrætsanlæg. Projekt teknisk service fra Center for Ejendomme er et meget teknisk projekt, som ikke har den sociale vinkel med. Vi ønsker dialogen med Center for Ejendom, for at se på de muligheder der er. Dialogudvalgets Vi kender godt sagen i Kultur og Fritidsudvalget, vi afventer pt. svaret fra projekt teknisk service fra Center for Ejendomme. Vi skal se på hvilke midler der tildeles, hvilke dele af projektet kan tages ud i forhold til tilpasning til s projekt. Herefter skal I så vurdere, om I kan overtage ansvaret. Vi er klar over, at står meget stærkt i forhold til at kunne løfte opgaven. Vi håber også, der skabes en dialog omkring det. Byrådet afventer svaret fra Projekt teknisk service i Center fra Ejendomme Kommunen er i dialog med initiativtagerne bag Idræts og Fritidscenter om initiativtagernes overtagelse af en række driftsopgaver (rengøring, teknisk service, vedligehold af idrætsanlæg mv.). Drøftelserne vanskeliggøres af, at Byrådet har konkurrenceudsat en del af disse opgaver (rengøring, vedligehold af idrætsanlæg) og besluttet at Teknisk Service skal harmoniseres og effektiviseres. Der foreligger således indgåede kontrakter vedrørende service. Byrådet afventer svaret fra "projekt teknisk service" i Center for Ejendomme Overgår til center for ejendomme. kommentar afventes. Side 17 / 43

18 Naturpark Dialogmøde: Forår 2012 Hans Bruun: Den første sti, etape 1 skal etableres nu. Der til har vi fået kr. og stien skal være færdig 5. juni. En gammel granskov skal fældes til flis, som lægges ud på stierne. Angående stien fra til Butterup: Vi skal søge fonde. Vi har kr., men stien koster 1,2 mio. kr. Dialogudvalgets Dialogudvalget anerkender arbejdet med stierne. Orientering taget til efterretning. Side 18 / 43

19 Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Det er blevet lovet, at der blev lavet en aflæsningsplads ved skolen. Det er dog kun busserne fra Holbæk der kører derind og sætter børn af, ikke busserne fra Svinninge. De børn skal stadig over vejen. Lokalfora er mest kede af demokratidelen. Den er ikke som beskrevet. Der har kun været en smule dialog med Lokalfora om udformningen. Her blev der også fortalt lidt om, hvad man har råd til i 2014, hvilket er helt uforståeligt når budgettet ikke er vedtaget. Når projektet er færdigbeskrevet på forhånd, er der ikke meget demokrati og mulighed for indflydelse. Lokalfora håber at få mere indflydelse på afsætningspladsen der skal laves i Vi har endnu kun set halve tegninger og der er for få p pladser og uhensigtsmæssigt busplads. Lokalfora er kommet med ændringsforslag. Embedsmændene er dog meget hjælpsomme. Dialogudvalgets Dialogudvalget beklager, at lokalfora ikke har en oplevelse af, at være kommet med på råd som lovet. Vi skal sikre I er med i dialog sidste del af vejændringen. Lokalfora er inviteret til første møde sammen med Trafik og Infrastruktur den 21. oktober. På mødet vil de foreløbige skitser blive præsenteret og der vil være mulighed for ændringsforslag. På mødet vil det ligeledes blive aftalt, hvordan inddragelsen i resten af forløbet skal ske Der har været afholdt 2 møder, med deltagere fra Trafik og Infrastruktur samt skole og lokalfora. Tegningerne med buslomme og korttidsparkeringspladser har været drøftet. Den blev holdt et møde omkring tiltagene ved vejen langs skolen ved Næs, afd.. Alle Lokalfora fra, Næs samt Hagested var inviteret. På mødet deltog skolelederen samt repræsentanter fra skolebestyrelsen/ Næs Lokalfora, Lokalfora, Trafik og Infrastruktur samt Lokalforumkonsulenten. Mødet vil blive fulgt op af endnu et møde, hvor de 3 Lokalfora vil invitere Der var enighed om, at indsnævringen på vejen har den effekt der var hensigten, dog står skiltene ikke optimalt. Mikkel undersøger mulighederne for ændringer og hvis muligt, vil der blive ændret på det. Der var enighed om, at den tegning der er udarbejdet, med busholdepladser og Kiss and ride p pladser er god. Der var enighed om, at der skal arbejdes på at få bus 520 mod Holbæk, til også at køre ind på pladsen og sætte børn af. Det vil betyde en lille ekstra rundtur for bussen men også en stor aflastning af trafikken samt minimere risikoen ved skolebørnenes gang over vejen. Der var også enighed om, at den kommende plads, på ingen måder aflaster behovet for p pladser ved skolen. Der er behov for yderligere ca. 70 p pladser. Der er mulighed for at etablere pladserne bag ved den kommende bus/p plads, men der er ikke økonomi til det. Side 19 / 43

20 Ændring af kørestidspunkt for busrute 588 Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Der går én bus om morgenen til Stenhus. Om eftermiddagen kører bussen retur 5 8 min. for tidligt i forhold til hvornår eleverne har fri. Bussen kører så til og holder pause. Kan vi få ændret en smule i denne køreplan? Dialogudvalgets Dialogudvalget undersøger muligheden for ændring af tidspunkt for busrute ad busrute 588. Muligheden for ændring af køreplanen undersøges Desværre er det ikke muligt med den nuværende busplan, at lægge en kørsel ind mod. Linje 588 fortsæ er i vognløb med linjerne 506 og 507 og har derfor ikke ophold i sin køreplan. Side 20 / 43

21 Flytning af busstoppestedet for linie 888 Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Lokalfora fortæller, at buslinje 888 har et busstoppested overfor Kalundborgvej 220/Tankstation F24. Dette busstoppested har ingen plads og bussen holder derfor på Kalundborgvej og sætter passagerer af. Flere passagerer passerer herefter Kalundborgvej, hvor der ingen overgang er, og hvor vejen er brudt af et autoværn. Dette skaber farligt situationer på denne vejstrækning og Lokalfora ønsker at busstoppestedet flyttes, evt. til nordsiden, hvor bussen kan holde på tankstationen. Dialogudvalgets Dialogudvalget er opmærksom på, at busstoppestedet er lovligt placeret, men at det ikke fungerer optimalt. De mener dog en placering på nordsiden, modsat bussens kørselsretning vil give andre uhensigtsmæssigheder i trafikken. Trafik og Infrastruktur arbejde på at finde en alternativ placering af busholdepladsen Linje 888 stopper ikke længere i Holbæk Kommune. Passagerer skal nu l Vig eller Roskilde for at komme med. Side 21 / 43

22 Ændring i antallet at dagplejedistrikter Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen Lokalfora undrer sig over, at politikkerne ønsker at lukke mange velfungerende dagplejer. Holbæk Kommune strækker sig over et areal på 60 km. Hvis man ændrer det til 3 distrikter, vil der blive meget langt for nogle forældre til en dagpleje. Dialogudvalgets Dialogudvalget fortæller, at dagplejen er et forslag i den samlede budgetplan. Tingene kan stadig ændre sig. Der er politikere som er for en ny model og andre er imod. Vi opfordrer til, at borgere og forældre kommer med høringssvar, så der er et oplyst grundlag at tage beslutning ud fra Tages til efterretning Side 22 / 43

23 Demokratieksperimentarium Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Lokalfora er tilfredse med muligheden for flere modeller, så flere områder kan vil være med. Det er også godt at lokalforumkonsulenterne er her endnu. Lokalfora spørg, hvordan de får kontakt med politikerne de to år hvor eksperimentariet er i gang. Lokalfora bemærker også, at de tilstedeværende repræsenterer mange flere end dem som er til stede. Borgerne er også interesseret i andre områder end deres eget. Næs har samarbejdet med nabo områderne og vil gerne bidrage til dialog om hele kommunen. Næs har fået gode resultater efter dialogmøderne og vil gerne fortsætte sporet. Lokalfora gør opmærksom på, at Holbæk kommune har en afstand på 60 km fra ende til anden, hvor eks. Frederiksberg har 5 km. Derfor er borgerne i lokalområderne også særligt fokuseret på deres område, da der er langt til midtbyen. Lokalfora mener det er sørgeligt at man ikke fortsætter Dialogmodellen i de områder hvor det fungerer, imens eksperimentariet løber. Hvis Næs har en god dagsorden til marts og inviterer jer politikkere, kommer I så? Nogle borgere mener, at dialogmøderne de sidste par år har været kedelige. Dagsorden ligner hinanden fra år til år. Derfor er det godt vi skal prøve noget nyt. Det nye kunne være, at Lokalfora fik større kompetence, også økonomisk. Lokalfora vil opfordre til, at politikkerne inviterer området i dialog, når der er initiativer i gang, som har betydning for borgerne eks. Rema 1000 og den nye vejomlægning. Dialogudvalgets Byrådet har udarbejdet et forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet, som skal udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Målet er udvikle lokaldemokrati og medborgerskab i Holbæk Kommune under overskriften Mere med flere. Demokratieksperimentariet skal tilvejebringe grundlag for beslutning om nye modeller for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune. Du kan læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside. Dialogudvalget synes det er godt vi er i gang med at se på flere modeller, fordi den nuværende model ikke fungerer alle steder. De forstår dog godt bekymringen for muligheden for dialog med politikkerne i mens Demokratieksperimentariet løber. Der er derfor oprettet en mulighed, hvor borgerne kan booke en politikker på nettet, og I er velkomne til at booke politikere ad den vej. Dialogudvalget har en forhåbning om, at de nye modeller vil bidrage til endnu mere tidlig og relevant inddragelse af borgerne. Dialogudvalget vil gerne have mulighed for både at debattere lokale emner, men også have god tid til at debattere større politikker med borgerne, som nu Sundhedspolitikken Drøftelse af kommissoriet på dialogrunden er afsluttet. Byrådet træffer beslutning om kommissoriet for Demokratieksperimentariet den 18. december 2013, som forventes at starte op i den nye byrådsperiode: Ansgningsskema_til_Lokalomrdernes_Udviklingspulje_20131 Ansøgningsskema lokalområdernes up Side 23 / 43

24 Energilandsbyer Dialogmøde: Efterår 2013 Teknik og miljø Lokalfora fra, Hagested og Næs har været i dialog med forvaltningen om Energilandsbyer og har haft et fælles møde med eksperter fra RUC. Lokalfora så en idé i at udvikle til Energilandsby i forbindelse med udstykning og udvidelse af byzone. Vi vil gerne høre jer politikere om, hvad I gerne vil? Dialogudvalgets Byrådet har diskuteret varmeplan. Folketinget siger, at efter 2035 må vi ikke bruge olie og naturgas til opvarmning. Vi skal derfor finde alternative løsninger. Den største forsyning er til Holbæk by og vi har kigget på om vi kan få varme fra Roskildes fjernvarmeanlæg. Det er dog alt for dyrt. Det nye Byråd skal arbejde videre med en varmeplan. Hvis lokalområdet har et ønske om og selv vil arbejde med at blive Energilandsby, vil vi støtte op omkring det, med administrativ støtte. Vi har dog ikke nogle planer om at gå økonomisk ind i det. Tages til efterretning Side 24 / 43

25 FrivilligCenter Holbæk Dialogmøde: Efterår 2013 Kultur og Fritid Orientering om FrivilligCenter Holbæk v/ Jens Albagaard, frivilligkonsulent: Som en del af den samlede Frivilligstrategi i Holbæk Kommune er FrivilligCenter Holbæk (FCH) blevet åbnet 1. juni 2013 på Kasernevej 6 i Holbæk. På FCH kan man låne mødelokaler og få råd og vejledning om frivilligt arbejde. Der er åbent alle dage på FCH, dog kun for personlig betjening i fastsatte tidsrum. Mødelokalerne kan lånes alle dage, døgnet rundt og det er gratis. FCH tilbyder følgende ydelser: rådgivning, synliggørelse af frivillighed, projektudvikling og understøttelse, tværgående netværk, Frivillig Fredag, vidensbank, rekruttering og fastholdelse, kurser, fyraftensmøder samt erfaringsudveksling. FCH kommer også til at tilbyde rådgivning lokalt. Dialogudvalgets FrivilligCenter Holbæk, Kasernevej 6, 4300 Holbæk Telefon: Mail: Åbningstider: mandag torsdag 9 15, onsdag 19 21, fredag 9 14 Side 25 / 43

26 Hærværk ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen Hvem har ansvaret for eleverne fra skolen til bussen og hjem? Området omkring skolen har meget hærværk. Kan skolen følge dem, så de ikke laver hærværk. Naboerne har fået besked om at melde det til politiet. Der har også været slåskampe derovre. Naboerne ser aldrig en voksen fra skolen ved vejen eller busserne. Dialogudvalgets Skolelederen har givet udtryk for, at både skolen og andre voksne har et fælles ansvar. Skolen vil gerne have en dialog med naboerne og har givet tilsagn om, at se på muligheden for at voksne holder øje. Taget til efterretning Side 26 / 43

27 Ændring af hastighedenen på skolevejen Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Lokalfora er glad for at, der er sænket fart i hovedgaden nu. Vejindsnævring synes dog uhensigtsmæssigt lavet. Skiltet med hvem der skal holde tilbage, står for tæt på chikanen. Dialogudvalgets Dialogudvalget glæder sig over, at vejarbejdet er i gang. Dialogudvalget vil høre om muligheden for at skiltet bliver flyttet. Lokalfora og Trafik & Infrastruktur er i en indledende dialog om en mere hensigtsmæssig placering af skiltet, med henblik på flytning. Side 27 / 43

28 Nyt fra Kogræsserlauget Dialogmøde: Efterår 2013 By og Landskab Lokalfora fortæller, at Kogræsserlaug er et initiativ der startede sammen med stiprojekt. Lokalfora blev spurgt om vi ville være med i et projekt med en jord af kommunens, som skulle ryddes op. Vi har fået etableret kogræsserlauget. Der var rigtig stor interesse for at være med og der er stiftet en forening. Foreningen har været i gang med at fjerne gammelt hegn. Det har været godt samarbejde med lodsejer og kommune. Foreningen har 20 medlemmer og 16 kvæg. I sommer har foreningen knoklet med at slå græs under hegnet og midt i det blev der opdaget en lille nyfødt kalv. Foreningen får kvæg en gang om året fra Ringsted og skal sørge for at der bliver set til køerne hver dag. Arealet bliver afgræsset af køerne. Køerne skal til slagteriet og medlemmerne har mulighed for at købe kødet.. en lille smule billigere og i hvert fald økologisk. Dialogudvalgets Side 28 / 43

29 Udendørs legeredskab ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen SFO på skole har en snurretop som de store gerne vil lege på. De må dog ikke opholde sig på SFO'ens område. Er der mulighed for at de kan få en snurretop som placeres udenfor skolens område? Dialogudvalgets I er velkommen til at søge midler fra Lokalområdepuljen, hvis I finder en egnet placering. Tages til efterretning Side 29 / 43

30 Sundhedspolitik Dialogmøde: Efterår 2013 Ældre og sundhed Lokalfora kommenterer, at sportshaller og skoler er vigtige at have fokus på, så de kan være rollemodel og servere sundere mad. DGI har noget visioner. Det er også forældrenes ansvar at børnene spiser sundt. Vi har en idrætshal, fyldt med børn og et forsamlingshus som de ældre bruger til at være aktive. Vi vil gerne bevare begge dele. Tilskuddet til forsamlingshuset er væk. Er der tænkt økonomi ind i Sundhedspolitikken eller skal det klares uden penge? Vi synes det er at modarbejde sunde børn i sunde miljøer, når man lukker dagplejerne. Satser I på det hele skal ordnes med frivillige. Personalet bliver skåret væk. Dialogudvalgets Forslag til Sundhedspolitik har netop været i høring, efter at den blandt andet blev drøftet på dialogmøder i marts Voksenudvalget har arbejdet med forslag på patientforeninger, interesseorganisationer og borgere i øvrigt. tidligere har kommunen gennemført en KRAM undersøgelse, der viser noget om borgernes sundhedstilstand. Kommunen er bevidste om at understøtte sundere mad i skoler, i idrætshaller og institutioner. De praktiserende læger kan ligeledes spille med. Dialogudvalget mener, der skal mange forskellige indsatser til. Mennesker har forskellige behov. Når vi skaber rammerne, så kan de fleste klare det selv. Vi er optaget af dem som ikke klarer det selv. Kan foreningerne hjælpe de børn som ikke kan og hvor forældre ikke kan støtte op. Fokus på lighed i sundhed. Tages til efterretning Side 30 / 43

Søg i lokalområdebøger. Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen. Lokalområde Tuse. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen. Lokalområde Tuse. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen Trafik og Ejendomme Det er blevet

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Demokrati/vindmøller Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen,

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta).

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Fortov på Sandbyvej. Lokalområde Gislinge. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Fortov på Sandbyvej. Lokalområde Gislinge. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Fortov på Sandbyvej Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Fortov på Sandbyvej: mangler ca. 250 meter fortov

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget orienterede om. Ny frivillighedsstrategi

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget orienterede om. Ny frivillighedsstrategi Lokalområde: Mørkøv Mødedato: 13.09.2012 Ansvarligt fagområde Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Holbæk kommune - Lokalområdebog

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/2011 - -- Vælg dato --. Bosætning/ Vision for Planlægnin g Vi er et lille samfund i stor udvikling,

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb.

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb. Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 Ja: gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Broen ved Vommevad Teknik og miljø Der har været ekstra ordinært

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Broen males Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Broen trænger til maling. Vi får maling fra kommunen,

Læs mere

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/ /2011.

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/ /2011. NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/2011-03/2011. Holbæk kommune - Lokalområdebog Børn & Unge Initiativ i forhold til de unge Desværre

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget takkede for rundturen.

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget takkede for rundturen. Lokalområde: Ugerløse Mødedato: 4. september 2012 Ansvarligt Chefområde Dagsordensp unkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet. Hvad sagde dialogudvalget på dialogmødet Indstilling fra

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Så blev det atter tid, til at holde generalforsamling, i Lokalråd Fladså og dermed er det tid at gøre status på, hvad året er gået med. Ja, vi startede lidt turbulent, kort efter

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Administrationen inddrager Lokalforum i udarbejdelsen af helhedsplanen for Jyderup.

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Administrationen inddrager Lokalforum i udarbejdelsen af helhedsplanen for Jyderup. Lokalområde: Jyderup Mødedato: 4.09.2012 Ansvarligt fagområde Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Ansøgning er noteret. Det er flot at lokalområdet selv vedligeholder Gadekærret

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Ansøgning er noteret. Det er flot at lokalområdet selv vedligeholder Gadekærret Lokalområde: Kundby Mødedato: 27.09.2012 Ansvarligt fagområd e Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterede

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Borgererne vil gerne vide, om foreninger kan benytte Lersøcentret, og om der i den forbindelse stilles særlige alderskrav.

Borgererne vil gerne vide, om foreninger kan benytte Lersøcentret, og om der i den forbindelse stilles særlige alderskrav. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Borgernes adgang til anvendelse af Lersøcentret Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Borgererne vil gerne

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Velkommen. Dialogmøde i Gislinge 20. marts 2012

Velkommen. Dialogmøde i Gislinge 20. marts 2012 Velkommen Dialogmøde i Gislinge 20. marts 2012 Aftenens program: Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst, præsentation af Gislinge Lauget og siden sidst v. Gislinge

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Referat af møde i Møllestop 4520 Sandby Forsamlingshus Torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 til 21.30

Referat af møde i Møllestop 4520 Sandby Forsamlingshus Torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 til 21.30 Referat af møde i Møllestop 4520 Sandby Forsamlingshus Torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 til 21.30 Ca. 85 deltager Morten og Michael bød velkommen og orienterede kort om hvor langt vi er kommet i processen.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Svinninge Lokalforum

Svinninge Lokalforum Referat af lokalforumsmødet d. 26.8.2014 Svinninge Lokalforum afholdt møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 18.00 20.00 i Svinninge Hallens mødelokale Til stede var: Bente Andersen, Gunnar Andersen, Børge

Læs mere

DAGSORDEN TIL FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABSMØDE

DAGSORDEN TIL FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABSMØDE Gentofte, den 1. marts 2012 DAGSORDN TIL FORÆLDRRPRÆSNTANTSKABSMØD Onsdag den 7. marts 2012, kl. 18.30-20.30 i Kildens køkken Udover de valgte forældrerepræsentanter er alle forældre med børn på Gentofte

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den 20.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 11. Status Sybergland... 3 12. Til Grønt Råd 20. november 2012... 3 13. Vand og

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Flere borgere er utilfredse med, at kommunens indkøbsordning er svær at overskue, priserne er høje det ville være godt med lokal leverandør.

Flere borgere er utilfredse med, at kommunens indkøbsordning er svær at overskue, priserne er høje det ville være godt med lokal leverandør. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Indkøbsordning for ældre Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Flere borgere er utilfredse med, at kommunens

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden. Lokalområde: Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden. Lokalområde: Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 : gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden Kultur og Fritid

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

Opsamling på debat om demokratieksperimentariet på dialogmøderne i efteråret 2013

Opsamling på debat om demokratieksperimentariet på dialogmøderne i efteråret 2013 Opsamling på debat om demokratieksperimentariet på dialogmøderne i efteråret 2013 I dette notat gives en opsamling på debatterne om Demokratieksperimentariet, som har fundet sted på dialogmøderne i efteråret

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice

2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice 2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice Der var følgende spørgsmål efter oplæget: Lystrup har en internet portal, hvor plakater og andet oplysningsmateriale kunne sættes

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej Referat af Skolebestyrelse Dato: 29/2 2012 Tidspunkt: 19.00 Sted: Ellekildevej Fremmødte: Afbud: Camilla R., samt elevrepræsentanter Punkter til evt. Ordensregler ved snevejr: Forælder har spurgt til om

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Foreningsdagen. Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Foreningsdagen. Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Foreningsdagen Dialogmøde: Efterår 2012 Hvordan er den gået? Vil Foreningsdagen blive afholdt igen?

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 13

Skolebestyrelsesmøde nr. 13 . Skolebestyrelsesmøde nr. 13 Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse 18.30-20.30 De næste møder torsdag d. 23/11 Jyderup mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen.

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen. Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 08/10.2008 Til stede:, Pia,, Eva, Preben, Lars, Tina og Karin Vært: og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat fra sidst

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere