Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?"

Transkript

1 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Dialogudvalgets Vi tager pointen med til børneudvalget Byrådet er opmærksom på problemet og beder Teknik og Miljø vurdere behovet Uafklaret Side 1 / 43

2 Efterladt dyrehegn. Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Der var rigtig meget efterladt hegn på området, som vilde dyr kan komme til skade i. Det er efterladt af tidligere ejere af dyrehold. Kan man indskærpe i forbindelse med tilladelser eller på anden måde, at hegnet skal fjernes igen? Dialogudvalgets Der blev givet tilsagn om, at det bliver undersøgt hvilke muligheder der foreligger, for at forebygge lignende hændelser. Sagen oversendes til Teknik og Miljø til efterretning. Ingen øvrig beslutning i punktet Hegnet er fjernet fra arealet og sagen kan afsluttes Side 2 / 43

3 Etablering af Kodriverlaug på 3 engområde. Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Der trænger til afgræsning på engområdet. Ønsker som Orø, et kodriverlaug, til at vedligeholde naturområdet. Det håber vi at der er tilslutning til. Interesserede kan henvende sig til lokalrådet. Dialogudvalgets Ingen beslutning i punktet Der afholdes møde for interesserede 2/2 kl i forsamlingshus Side 3 / 43

4 Problemstillinger ved evt. etablering af Rema1000 i Allerup. A. Trafiksituationen for blød trafik Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Der redegøres for problematikken med farligt vejkryds Kalundborgvej/Nykøbingvej. Man spørg om der er opmærksomhed på udsigtkilen mod Hørby Kirke. Lars Thisted, ejendomsselskabet bag Rema Viser tegning over vejen samt en trafikrapport fra Cowi. På baggrund af mødet i forfasen, blev det besluttet, at hvis der skal være tankstation, skal huset i midten inddrages til p plads. Det er ikke med i planen nu. Dialogudvalgets Dialogudvalget bemærker, at, ifølge trafikrapporten er der taget hånd om de trafikale udfordringer. Ingen beslutning i sagen i det lokalplanen er vedtaget Side 4 / 43

5 Lokalpolitiets samspil med lokalsamfundet Debat og dialog med borgerne om politiets arbejde lokalt Dialogmøde: Efterår 2012 Politiet ønsker sig, at borgere fortæller om deres mistanker, så der er noget at gå efter i efterforskningen. De udleverer pjecer til alle med temaet Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet. God dialog mellem politi, ssp og borgere om, hvad der afholder borgere fra at ringe samt hvordan man kan hjælpe hinanden. Dialogudvalgets Ingen beslutning i punktet Side 5 / 43

6 Lån til større investeringer i Forsamlingshuset Dialogmøde: Efterår 2012 Økonomi Der ønskes mulighed for lån til større investeringer i forsamlingshuset, evt. med klausul om at kommunen så får ejendommen retur hvis den må lukke. Dialogudvalgets Dialogudvalget vil undersøge hvilke lånemuligheder der foreligger. Et flertal i byrådet har tidligere besluttet ikke længere at yde tilskud til drift og investeringer i forsamlingshusene. Derfor kan det ikke forventes at byrådet vil gå ind i sagen. Dialogudvalget indstiller sagen afvist. Afvist Side 6 / 43

7 Ny Frivillighedsstrategi i Holbæk Kommune. Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterer om frivilligstrategien. Byrådet nedsatte efteråret 2011 et tværpolitisk udvalg. Frivillighedseksperimentariet, som har udarbejdet forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune. Dialogudvalget opfordrede folk til at yde frivilligt arbejde. Dialogudvalgets Frivilligstrategien er i høring i perioden 13.9 til herefter vil byrådet tage stilling i sagen Kultur og Fritid bedes komme med et oplæg i forhold til forsikringsspørgsmål når folk arbejder På kommunens hjemmeside kan du læse mere om frivillighed. Her kan friviligguiden også findes og der er svar på spørgsmål om forsikring Se link: Side 7 / 43

8 Nyt angående Forsamlingshuset Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Problematikken omkring forsamlingshusets drift skulle på dagsorden i Kulturudvalget i løbet af Er der noget nyt om det? Dialogudvalgets Dialogudvalget vil undersøge hvad der er sket med dialogen i Kulturudvalget. Forhold omkring forsamlingshuset drøftes på KMU Uafklaret Kultur og fritidsudvalgets møde drejede sig om de kommunale forsamlingshuset. Udvalget besluttede, at der primo 2013 skal arrangeres et erfaringsmøde for forsamlingshusene i Holbæk Kommune. Sagen afsluttes idet der ikke er nyt for Forsamlingshus. Side 8 / 43

9 P plads ved hallen og Skolen ved Næs Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Der er mangel på pladser både dag og aften. Tidligere var bussen også på p pladsen, nu er de ude på byvejen. Det betyder at børn bliver sat af på en dobbeltrettet cykelsti og nogle er blevet kørt ned, på trods af opmærksomme chauffører. Næs håber på reetablering af de p pladser der forsvandt, selv om det nu privat jord. Samtidig ønske om udvidelse af busplads så der samtidig kan være pauseplads. Der er angiveligt skrevet noget i høringsmateriale. Kan der blive etableret flere p pladser? Og kan skiltet langs vejen med standsning og parkering forbudt, fjernes? Dialogudvalgets Der gives tilsagn om at behovet er hørt og at det bringes for børneudvalget samt skærpes opmærksomhed i Kommuneplanen. Udvalget for børn er forelagt trafiksituationen ved skolerne, herunder også afdeling, hvor der er særligt store problemer. Sagen drøftes pt. med Center for Ejendomme. Derfor er der ingen yderligere beslutning i punktet. Uafklaret Center for Ejendomme og Trafik og Infrastruktur (Tidligere Teknik og Miljø) arbejder på en løsning som evt. kan gennemføres i 2013/2014 Side 9 / 43

10 Problemstillinger ved evt. etablering af Rema1000 i Allerup. B. Indkøbsmuligheder i by hvor bl.a. lokalcenter er placeret Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Lokalrådet mener de burde være blevet spurgt i høringen. De er bange for at miste dagligvarebutikken. /Allerød er et område. og Allerød er et område og hvis man godkender planen, mener de ikke man har sikret handlen i lokalområdet. Dagligvarebutikken undermineres. Dialogudvalgets Dialogudvalget bemærker, at netop fordi og Allerød er et område, kan dagligvarebutikken ligge enten i eller Allerød. Dialogudvalget bemærker ligeledes, at de ikke vil blande sig i kommercielle anliggender og være konkurrenceforvridende ved at sikre nogle dagligvarebutikker dårligere vilkår end andre. De tager indsigelserne med i behandling af sagen. Ingen beslutning i sagen i det lokalplanen er vedtaget Plan og Byg vil fremover være opmærksom på, at lokalforum skal høres i plansager i den vestlige del af Holbæk. Side 10 / 43

11 Fremlæggelse af status på det stiforløb der er udført, samt nye planer for at binde stisystemerne sammen v. lokalforum Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Har fået til sti som nu etableret. Den løber fra Bro, langs åen, rammer kalve å og ned til søen. Vil gerne opsætte tavler der viser stien og fortæller historier. Kommer til at bruge færre penge end beregnet pga. mange frivillige hænder. De ønsker nu at få lov og bruge resten af pengene til andre stier. Dialogudvalgets Der indstilles at de overskydende midler kan anvendes til andre stier. Side 11 / 43

12 Evaluering på dialogmodellen Dialogmøde: Forår 2012 Kultur og Fritid Forskellige kommentarer fra salen: Det med fællesmøder er farligt. Ægteskabet i skoleområdet er ikke indgået af borgerne. Det der virker godt er, at det vi snakker sammen om, er lokale projekter. Måske vil det være en god idé senere, men ikke nu. Det er spild af tid, det bliver en rodebutik. Jo, det kan godt være interessant. Det er mange gange de samme ting, det er en god idé at afprøve det, særligt for stiernes skyld. Jeg vil godt give det chancen. Så er det vigtigt at lave en fælles dagsorden, med emner der er fælles for alle 3. Det er jo kun et enkelt dialogmøde vi evt. mister. Lad os prøve det, og er det skidt så går vi tilbage til det gamle. Dialogudvalget: Man vil stå stærkere, hvis man har en fælles sag, eks stier. Vi forstår godt forbeholdet, men vi lover det er en prøve og at vi evaluerer på det bagefter. Og der vil være mange politikere til stede. Dialogudvalgets Dialogudvalget fremlægger oplægget til de mulige ændringer. Det vi oprindeligt lagde op til var, at efterårets møder blev holdt i skoledistriktet. Vi vil gerne høre lokalområdernes holdning En endelig opsamling på evalueringen af dialogrunden sker på byrådets temamøde i maj. Det vil blive videreformidlet til lokalområderne. Side 12 / 43

13 Kommuneplan 2013 Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Gruppe 1: Røde stier er ønsket, blå er cykelstier, blå p plads ønsker og ønske om udvidelse af pendler p plads, trafiksanering omkring skolen (busstoppestedet) Sti ud over de våde områder forbindelse til Fjordstien, idrætsanlæg køb af jord til skolen, Bevaring af forsamlingshuset, Fritids og kulturcenter. Ønsker om flytning af byskiltet. Gruppe 2: Bedre indkøbsmuligheder, fortove bedre sammenhæng, genindvielse af kroen (de gamle fredet bygning), naturen, skolen, motorvejen, forsamlingshuset er gode steder i. Brokkekassen er graveområdet, parkeringsmuligheder, Gruppe 3: Butterup er ikke på kortet hvad sker der med min by?, ikke erhverv vi vil have bosætning, idrætslivet er godt en udvidelse af de muligheder, anderledes boliger, ældreboliger, oldekolle, vi ønsker blomster i rundkørslen. Gruppe 4: Der er rigtig meget godt bevar det. God skole og ældrecenter, idrætscenter, stier junglestien, høsten, lokal legeplads. Korrekt de stier der er tegnet på. Forsamlingshus, udbygning af faciliteter ved idræt. Adskillelsen af og Allerup gør at ikke er bæredygtig i sig selv. Dialogudvalgets Dialogudvalget fremlægger slides og der arbejdes i grupper. Idéfasen til Kommuneplan 2013 er overstået. Alle forslag fra idéfasen offentliggøres i en hvidbog på nettet. Kommuneplanforslaget fremlægges til høring forår Følg med i kommuneplanarbejdet på Taget til efterretning Plan & Byg tager kommentarerne med i udarbejdelsen af forslaget til kommuneplanen. Sagen afsluttes. Side 13 / 43

14 P arealet ved skolen Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Vi har bygget skole på den nye p plads (16 p pladser), vi har selvfølgelig brug for pladserne i fremtiden igen. Ca. 25 pladser Dialogudvalgets Dialogudvalget er klar over problemstillingen. Teknik og Miljø skal i samarbejde med skolen vurdere behov og udformning af parkeringsog busholdeplads Der arbejdes videre med at finde en god løsning på P problemerne og busbetjeningen af skole når skolebyggeri afsluttes. Teknik og miljø skal i samarbejde med skolen vurdere behov og udformning af parkeringsog busholdeplads. Overgår til center for ejendomme. Der afventes kommentar. Når/hvis der etableres parkering øst for skole, er befordringsområdet interesseret i at der ind tænkes en buslomme eller busvendeplads i projektet Side 14 / 43

15 Råstofplanen Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Laura Hurni: Region Sjælland har udarbejdet et forslag til en råstofplan. Vi håber udvalget og os har en samstemmende holdning til, om der skal graves grus i Butterup eller ej. Regionen mener, at alle kommuner skal kunne forsyne sig selv med råstoffer i 24 år. Vi spørger, om det virkelig er bæredygtigt. Når vi ser på Holbæk, er det største graveområde. Der er dels et råstof graveområde dels et interesseområde. I et graveområde kan grundejeren sælge (forudsat VVM) og søge gravetilladelse i området. Man kan ikke umiddelbart grave i interesseområdet, dertil skal laves en ny råstofplan, men det er reserveret til det, når de andre områder har været i gang. Der er borgere som er direkte berørt af planen. Flere ejendomme er boliger uden jord til. Vi foreslår, at hele råstofgraveområdet tages ud. Vi mener også interesseområdet skal tages ud. Vi håber at Butterup by, landsbyen, kommer ud. Der er ligeledes er der 3 områder i området. Der bliver spurgt til om der har været dialog med regionspolitikerne? Der er politikere som er bosiddende i kommunen. Hans Bruun: Nej, vi har ikke været i dialog. Men de sagde på mødet i går, at de vil køre ud at se på områderne for at se, hvad der er for områder de har udlagt. Det giver 100 lastbiler om dagen. Det er en voldsom trafik for, også i forhold til en skoleudvidelse mv. Jeg har været i kontakt med naturfredningsforeningen, de er rystede over Regionens udlæg. Dialogudvalgets Økonomiudvalget har sagen på i morgen, de kan ikke anbefale at dette område lægges ud til graveområde. I Mogenstrup og Igelsø har der været graveområde i flere år. Det er heller ikke uden problemer i Mogenstrup. Vi kan ikke være selvforsynende i alle kommuner, da der ikke graves efter det samme. I Stevns graves der fx kalk. Vi kan ikke forstå, der skal udpeges et nyt område. Der bør graves steder hvor der i forvejen graves. Der har ikke været taget kontakt til vores medarbejdere på miljøområdet. De har været meget overraskede over det. Byrådet har afsendt høringssvar og afventer Regionsrådet. Dialogudvalget har på opfordring taget kontakt til partiernes siddende medlemmer i Regionsrådet Byrådet har afsendt høringssvar og afventer Regionsrådet. Dialogudvalget har på opfordring taget kontakt til partiernes siddende medlemmer i Regionsrådet Region Sjælland er ved at behandle de mange høringssvar. Regionen forventer, at vedtage Råstofplan endeligt i 2. halvår 2012 Side 15 / 43

16 forsamlingshus i fremtiden Dialogmøde: Forår 2012 Mogens Nielsen: Vi har haft en stor økonomisk udfordring, men vi har en støttegruppe, som gerne vil medvirke til at samle penge ind til forsamlingshuset. Vi har kunnet følge både den politiske og administrative sagsgang omkring besparelsen på forsamlingshuset. Vi kan se, det har givet store problemer. Derfor har vi udarbejdet en idéliste til vurdering af forsamlingshusets betydning for lokalsamfundet, altså et forslag til en forsamlingshuspolitik. Vi har utrolig mange foreninger, klubber og grupper som holder møder her i forsamlingshuset. Der er meget forskel på forsamlingshusenes aktiviteter. Der burde indsendes en ansøgning fra forsamlingshuset i forhold til at vurdere om forsamlingshuset skal have støtte. Vi har en stor viden om det, derfor håber vi, at byrådet vil lave en forsamlingshuspolitik. Som jeg forstår det, er kommunen bedre økonomisk stillet i dag, end da I skulle foretage besparelsen. Vi ønsker bare lige nu at I laver en forsamlingshuspolitik, det koster ikke noget. Så kan I senere sætte penge af, hvis der er mulighed for det. Dialogudvalgets Vi var nødt til at foretage besparelsen på de kr. Vi følte os forpligtiget til at betale lånet, men ikke mere end det. Dialogudvalget opfordrer kraftigt til at bruge kommunens fundraiser og kommunens nye idrætskonsulent, som kommer fra DGI Byrådet fastholder den nuværende Kultur og fritidspolitik og er ikke sindet at udarbejde en politik for forsamlingshusene. Side 16 / 43

17 Idræts og Kulturcenter Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Claus fra fodboldklubben: Vi har oplevet, at det vi har brugt rigtig meget krudt på i fremtiden bliver driftet på en uhensigtsmæssig måde. Vi har forslået at overtage det fulde ansvar og driften for både bygninger og idrætsanlæg. Projekt teknisk service fra Center for Ejendomme er et meget teknisk projekt, som ikke har den sociale vinkel med. Vi ønsker dialogen med Center for Ejendom, for at se på de muligheder der er. Dialogudvalgets Vi kender godt sagen i Kultur og Fritidsudvalget, vi afventer pt. svaret fra projekt teknisk service fra Center for Ejendomme. Vi skal se på hvilke midler der tildeles, hvilke dele af projektet kan tages ud i forhold til tilpasning til s projekt. Herefter skal I så vurdere, om I kan overtage ansvaret. Vi er klar over, at står meget stærkt i forhold til at kunne løfte opgaven. Vi håber også, der skabes en dialog omkring det. Byrådet afventer svaret fra Projekt teknisk service i Center fra Ejendomme Kommunen er i dialog med initiativtagerne bag Idræts og Fritidscenter om initiativtagernes overtagelse af en række driftsopgaver (rengøring, teknisk service, vedligehold af idrætsanlæg mv.). Drøftelserne vanskeliggøres af, at Byrådet har konkurrenceudsat en del af disse opgaver (rengøring, vedligehold af idrætsanlæg) og besluttet at Teknisk Service skal harmoniseres og effektiviseres. Der foreligger således indgåede kontrakter vedrørende service. Byrådet afventer svaret fra "projekt teknisk service" i Center for Ejendomme Overgår til center for ejendomme. kommentar afventes. Side 17 / 43

18 Naturpark Dialogmøde: Forår 2012 Hans Bruun: Den første sti, etape 1 skal etableres nu. Der til har vi fået kr. og stien skal være færdig 5. juni. En gammel granskov skal fældes til flis, som lægges ud på stierne. Angående stien fra til Butterup: Vi skal søge fonde. Vi har kr., men stien koster 1,2 mio. kr. Dialogudvalgets Dialogudvalget anerkender arbejdet med stierne. Orientering taget til efterretning. Side 18 / 43

19 Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Det er blevet lovet, at der blev lavet en aflæsningsplads ved skolen. Det er dog kun busserne fra Holbæk der kører derind og sætter børn af, ikke busserne fra Svinninge. De børn skal stadig over vejen. Lokalfora er mest kede af demokratidelen. Den er ikke som beskrevet. Der har kun været en smule dialog med Lokalfora om udformningen. Her blev der også fortalt lidt om, hvad man har råd til i 2014, hvilket er helt uforståeligt når budgettet ikke er vedtaget. Når projektet er færdigbeskrevet på forhånd, er der ikke meget demokrati og mulighed for indflydelse. Lokalfora håber at få mere indflydelse på afsætningspladsen der skal laves i Vi har endnu kun set halve tegninger og der er for få p pladser og uhensigtsmæssigt busplads. Lokalfora er kommet med ændringsforslag. Embedsmændene er dog meget hjælpsomme. Dialogudvalgets Dialogudvalget beklager, at lokalfora ikke har en oplevelse af, at være kommet med på råd som lovet. Vi skal sikre I er med i dialog sidste del af vejændringen. Lokalfora er inviteret til første møde sammen med Trafik og Infrastruktur den 21. oktober. På mødet vil de foreløbige skitser blive præsenteret og der vil være mulighed for ændringsforslag. På mødet vil det ligeledes blive aftalt, hvordan inddragelsen i resten af forløbet skal ske Der har været afholdt 2 møder, med deltagere fra Trafik og Infrastruktur samt skole og lokalfora. Tegningerne med buslomme og korttidsparkeringspladser har været drøftet. Den blev holdt et møde omkring tiltagene ved vejen langs skolen ved Næs, afd.. Alle Lokalfora fra, Næs samt Hagested var inviteret. På mødet deltog skolelederen samt repræsentanter fra skolebestyrelsen/ Næs Lokalfora, Lokalfora, Trafik og Infrastruktur samt Lokalforumkonsulenten. Mødet vil blive fulgt op af endnu et møde, hvor de 3 Lokalfora vil invitere Der var enighed om, at indsnævringen på vejen har den effekt der var hensigten, dog står skiltene ikke optimalt. Mikkel undersøger mulighederne for ændringer og hvis muligt, vil der blive ændret på det. Der var enighed om, at den tegning der er udarbejdet, med busholdepladser og Kiss and ride p pladser er god. Der var enighed om, at der skal arbejdes på at få bus 520 mod Holbæk, til også at køre ind på pladsen og sætte børn af. Det vil betyde en lille ekstra rundtur for bussen men også en stor aflastning af trafikken samt minimere risikoen ved skolebørnenes gang over vejen. Der var også enighed om, at den kommende plads, på ingen måder aflaster behovet for p pladser ved skolen. Der er behov for yderligere ca. 70 p pladser. Der er mulighed for at etablere pladserne bag ved den kommende bus/p plads, men der er ikke økonomi til det. Side 19 / 43

20 Ændring af kørestidspunkt for busrute 588 Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Der går én bus om morgenen til Stenhus. Om eftermiddagen kører bussen retur 5 8 min. for tidligt i forhold til hvornår eleverne har fri. Bussen kører så til og holder pause. Kan vi få ændret en smule i denne køreplan? Dialogudvalgets Dialogudvalget undersøger muligheden for ændring af tidspunkt for busrute ad busrute 588. Muligheden for ændring af køreplanen undersøges Desværre er det ikke muligt med den nuværende busplan, at lægge en kørsel ind mod. Linje 588 fortsæ er i vognløb med linjerne 506 og 507 og har derfor ikke ophold i sin køreplan. Side 20 / 43

21 Flytning af busstoppestedet for linie 888 Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Lokalfora fortæller, at buslinje 888 har et busstoppested overfor Kalundborgvej 220/Tankstation F24. Dette busstoppested har ingen plads og bussen holder derfor på Kalundborgvej og sætter passagerer af. Flere passagerer passerer herefter Kalundborgvej, hvor der ingen overgang er, og hvor vejen er brudt af et autoværn. Dette skaber farligt situationer på denne vejstrækning og Lokalfora ønsker at busstoppestedet flyttes, evt. til nordsiden, hvor bussen kan holde på tankstationen. Dialogudvalgets Dialogudvalget er opmærksom på, at busstoppestedet er lovligt placeret, men at det ikke fungerer optimalt. De mener dog en placering på nordsiden, modsat bussens kørselsretning vil give andre uhensigtsmæssigheder i trafikken. Trafik og Infrastruktur arbejde på at finde en alternativ placering af busholdepladsen Linje 888 stopper ikke længere i Holbæk Kommune. Passagerer skal nu l Vig eller Roskilde for at komme med. Side 21 / 43

22 Ændring i antallet at dagplejedistrikter Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen Lokalfora undrer sig over, at politikkerne ønsker at lukke mange velfungerende dagplejer. Holbæk Kommune strækker sig over et areal på 60 km. Hvis man ændrer det til 3 distrikter, vil der blive meget langt for nogle forældre til en dagpleje. Dialogudvalgets Dialogudvalget fortæller, at dagplejen er et forslag i den samlede budgetplan. Tingene kan stadig ændre sig. Der er politikere som er for en ny model og andre er imod. Vi opfordrer til, at borgere og forældre kommer med høringssvar, så der er et oplyst grundlag at tage beslutning ud fra Tages til efterretning Side 22 / 43

23 Demokratieksperimentarium Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Lokalfora er tilfredse med muligheden for flere modeller, så flere områder kan vil være med. Det er også godt at lokalforumkonsulenterne er her endnu. Lokalfora spørg, hvordan de får kontakt med politikerne de to år hvor eksperimentariet er i gang. Lokalfora bemærker også, at de tilstedeværende repræsenterer mange flere end dem som er til stede. Borgerne er også interesseret i andre områder end deres eget. Næs har samarbejdet med nabo områderne og vil gerne bidrage til dialog om hele kommunen. Næs har fået gode resultater efter dialogmøderne og vil gerne fortsætte sporet. Lokalfora gør opmærksom på, at Holbæk kommune har en afstand på 60 km fra ende til anden, hvor eks. Frederiksberg har 5 km. Derfor er borgerne i lokalområderne også særligt fokuseret på deres område, da der er langt til midtbyen. Lokalfora mener det er sørgeligt at man ikke fortsætter Dialogmodellen i de områder hvor det fungerer, imens eksperimentariet løber. Hvis Næs har en god dagsorden til marts og inviterer jer politikkere, kommer I så? Nogle borgere mener, at dialogmøderne de sidste par år har været kedelige. Dagsorden ligner hinanden fra år til år. Derfor er det godt vi skal prøve noget nyt. Det nye kunne være, at Lokalfora fik større kompetence, også økonomisk. Lokalfora vil opfordre til, at politikkerne inviterer området i dialog, når der er initiativer i gang, som har betydning for borgerne eks. Rema 1000 og den nye vejomlægning. Dialogudvalgets Byrådet har udarbejdet et forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet, som skal udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Målet er udvikle lokaldemokrati og medborgerskab i Holbæk Kommune under overskriften Mere med flere. Demokratieksperimentariet skal tilvejebringe grundlag for beslutning om nye modeller for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune. Du kan læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside. Dialogudvalget synes det er godt vi er i gang med at se på flere modeller, fordi den nuværende model ikke fungerer alle steder. De forstår dog godt bekymringen for muligheden for dialog med politikkerne i mens Demokratieksperimentariet løber. Der er derfor oprettet en mulighed, hvor borgerne kan booke en politikker på nettet, og I er velkomne til at booke politikere ad den vej. Dialogudvalget har en forhåbning om, at de nye modeller vil bidrage til endnu mere tidlig og relevant inddragelse af borgerne. Dialogudvalget vil gerne have mulighed for både at debattere lokale emner, men også have god tid til at debattere større politikker med borgerne, som nu Sundhedspolitikken Drøftelse af kommissoriet på dialogrunden er afsluttet. Byrådet træffer beslutning om kommissoriet for Demokratieksperimentariet den 18. december 2013, som forventes at starte op i den nye byrådsperiode: Ansgningsskema_til_Lokalomrdernes_Udviklingspulje_20131 Ansøgningsskema lokalområdernes up Side 23 / 43

24 Energilandsbyer Dialogmøde: Efterår 2013 Teknik og miljø Lokalfora fra, Hagested og Næs har været i dialog med forvaltningen om Energilandsbyer og har haft et fælles møde med eksperter fra RUC. Lokalfora så en idé i at udvikle til Energilandsby i forbindelse med udstykning og udvidelse af byzone. Vi vil gerne høre jer politikere om, hvad I gerne vil? Dialogudvalgets Byrådet har diskuteret varmeplan. Folketinget siger, at efter 2035 må vi ikke bruge olie og naturgas til opvarmning. Vi skal derfor finde alternative løsninger. Den største forsyning er til Holbæk by og vi har kigget på om vi kan få varme fra Roskildes fjernvarmeanlæg. Det er dog alt for dyrt. Det nye Byråd skal arbejde videre med en varmeplan. Hvis lokalområdet har et ønske om og selv vil arbejde med at blive Energilandsby, vil vi støtte op omkring det, med administrativ støtte. Vi har dog ikke nogle planer om at gå økonomisk ind i det. Tages til efterretning Side 24 / 43

25 FrivilligCenter Holbæk Dialogmøde: Efterår 2013 Kultur og Fritid Orientering om FrivilligCenter Holbæk v/ Jens Albagaard, frivilligkonsulent: Som en del af den samlede Frivilligstrategi i Holbæk Kommune er FrivilligCenter Holbæk (FCH) blevet åbnet 1. juni 2013 på Kasernevej 6 i Holbæk. På FCH kan man låne mødelokaler og få råd og vejledning om frivilligt arbejde. Der er åbent alle dage på FCH, dog kun for personlig betjening i fastsatte tidsrum. Mødelokalerne kan lånes alle dage, døgnet rundt og det er gratis. FCH tilbyder følgende ydelser: rådgivning, synliggørelse af frivillighed, projektudvikling og understøttelse, tværgående netværk, Frivillig Fredag, vidensbank, rekruttering og fastholdelse, kurser, fyraftensmøder samt erfaringsudveksling. FCH kommer også til at tilbyde rådgivning lokalt. Dialogudvalgets FrivilligCenter Holbæk, Kasernevej 6, 4300 Holbæk Telefon: Mail: Åbningstider: mandag torsdag 9 15, onsdag 19 21, fredag 9 14 Side 25 / 43

26 Hærværk ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen Hvem har ansvaret for eleverne fra skolen til bussen og hjem? Området omkring skolen har meget hærværk. Kan skolen følge dem, så de ikke laver hærværk. Naboerne har fået besked om at melde det til politiet. Der har også været slåskampe derovre. Naboerne ser aldrig en voksen fra skolen ved vejen eller busserne. Dialogudvalgets Skolelederen har givet udtryk for, at både skolen og andre voksne har et fælles ansvar. Skolen vil gerne have en dialog med naboerne og har givet tilsagn om, at se på muligheden for at voksne holder øje. Taget til efterretning Side 26 / 43

27 Ændring af hastighedenen på skolevejen Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Lokalfora er glad for at, der er sænket fart i hovedgaden nu. Vejindsnævring synes dog uhensigtsmæssigt lavet. Skiltet med hvem der skal holde tilbage, står for tæt på chikanen. Dialogudvalgets Dialogudvalget glæder sig over, at vejarbejdet er i gang. Dialogudvalget vil høre om muligheden for at skiltet bliver flyttet. Lokalfora og Trafik & Infrastruktur er i en indledende dialog om en mere hensigtsmæssig placering af skiltet, med henblik på flytning. Side 27 / 43

28 Nyt fra Kogræsserlauget Dialogmøde: Efterår 2013 By og Landskab Lokalfora fortæller, at Kogræsserlaug er et initiativ der startede sammen med stiprojekt. Lokalfora blev spurgt om vi ville være med i et projekt med en jord af kommunens, som skulle ryddes op. Vi har fået etableret kogræsserlauget. Der var rigtig stor interesse for at være med og der er stiftet en forening. Foreningen har været i gang med at fjerne gammelt hegn. Det har været godt samarbejde med lodsejer og kommune. Foreningen har 20 medlemmer og 16 kvæg. I sommer har foreningen knoklet med at slå græs under hegnet og midt i det blev der opdaget en lille nyfødt kalv. Foreningen får kvæg en gang om året fra Ringsted og skal sørge for at der bliver set til køerne hver dag. Arealet bliver afgræsset af køerne. Køerne skal til slagteriet og medlemmerne har mulighed for at købe kødet.. en lille smule billigere og i hvert fald økologisk. Dialogudvalgets Side 28 / 43

29 Udendørs legeredskab ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen SFO på skole har en snurretop som de store gerne vil lege på. De må dog ikke opholde sig på SFO'ens område. Er der mulighed for at de kan få en snurretop som placeres udenfor skolens område? Dialogudvalgets I er velkommen til at søge midler fra Lokalområdepuljen, hvis I finder en egnet placering. Tages til efterretning Side 29 / 43

30 Sundhedspolitik Dialogmøde: Efterår 2013 Ældre og sundhed Lokalfora kommenterer, at sportshaller og skoler er vigtige at have fokus på, så de kan være rollemodel og servere sundere mad. DGI har noget visioner. Det er også forældrenes ansvar at børnene spiser sundt. Vi har en idrætshal, fyldt med børn og et forsamlingshus som de ældre bruger til at være aktive. Vi vil gerne bevare begge dele. Tilskuddet til forsamlingshuset er væk. Er der tænkt økonomi ind i Sundhedspolitikken eller skal det klares uden penge? Vi synes det er at modarbejde sunde børn i sunde miljøer, når man lukker dagplejerne. Satser I på det hele skal ordnes med frivillige. Personalet bliver skåret væk. Dialogudvalgets Forslag til Sundhedspolitik har netop været i høring, efter at den blandt andet blev drøftet på dialogmøder i marts Voksenudvalget har arbejdet med forslag på patientforeninger, interesseorganisationer og borgere i øvrigt. tidligere har kommunen gennemført en KRAM undersøgelse, der viser noget om borgernes sundhedstilstand. Kommunen er bevidste om at understøtte sundere mad i skoler, i idrætshaller og institutioner. De praktiserende læger kan ligeledes spille med. Dialogudvalget mener, der skal mange forskellige indsatser til. Mennesker har forskellige behov. Når vi skaber rammerne, så kan de fleste klare det selv. Vi er optaget af dem som ikke klarer det selv. Kan foreningerne hjælpe de børn som ikke kan og hvor forældre ikke kan støtte op. Fokus på lighed i sundhed. Tages til efterretning Side 30 / 43

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterede

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere