Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?"

Transkript

1 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Dialogudvalgets Vi tager pointen med til børneudvalget Byrådet er opmærksom på problemet og beder Teknik og Miljø vurdere behovet Uafklaret Side 1 / 43

2 Efterladt dyrehegn. Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Der var rigtig meget efterladt hegn på området, som vilde dyr kan komme til skade i. Det er efterladt af tidligere ejere af dyrehold. Kan man indskærpe i forbindelse med tilladelser eller på anden måde, at hegnet skal fjernes igen? Dialogudvalgets Der blev givet tilsagn om, at det bliver undersøgt hvilke muligheder der foreligger, for at forebygge lignende hændelser. Sagen oversendes til Teknik og Miljø til efterretning. Ingen øvrig beslutning i punktet Hegnet er fjernet fra arealet og sagen kan afsluttes Side 2 / 43

3 Etablering af Kodriverlaug på 3 engområde. Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Der trænger til afgræsning på engområdet. Ønsker som Orø, et kodriverlaug, til at vedligeholde naturområdet. Det håber vi at der er tilslutning til. Interesserede kan henvende sig til lokalrådet. Dialogudvalgets Ingen beslutning i punktet Der afholdes møde for interesserede 2/2 kl i forsamlingshus Side 3 / 43

4 Problemstillinger ved evt. etablering af Rema1000 i Allerup. A. Trafiksituationen for blød trafik Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Der redegøres for problematikken med farligt vejkryds Kalundborgvej/Nykøbingvej. Man spørg om der er opmærksomhed på udsigtkilen mod Hørby Kirke. Lars Thisted, ejendomsselskabet bag Rema Viser tegning over vejen samt en trafikrapport fra Cowi. På baggrund af mødet i forfasen, blev det besluttet, at hvis der skal være tankstation, skal huset i midten inddrages til p plads. Det er ikke med i planen nu. Dialogudvalgets Dialogudvalget bemærker, at, ifølge trafikrapporten er der taget hånd om de trafikale udfordringer. Ingen beslutning i sagen i det lokalplanen er vedtaget Side 4 / 43

5 Lokalpolitiets samspil med lokalsamfundet Debat og dialog med borgerne om politiets arbejde lokalt Dialogmøde: Efterår 2012 Politiet ønsker sig, at borgere fortæller om deres mistanker, så der er noget at gå efter i efterforskningen. De udleverer pjecer til alle med temaet Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet. God dialog mellem politi, ssp og borgere om, hvad der afholder borgere fra at ringe samt hvordan man kan hjælpe hinanden. Dialogudvalgets Ingen beslutning i punktet Side 5 / 43

6 Lån til større investeringer i Forsamlingshuset Dialogmøde: Efterår 2012 Økonomi Der ønskes mulighed for lån til større investeringer i forsamlingshuset, evt. med klausul om at kommunen så får ejendommen retur hvis den må lukke. Dialogudvalgets Dialogudvalget vil undersøge hvilke lånemuligheder der foreligger. Et flertal i byrådet har tidligere besluttet ikke længere at yde tilskud til drift og investeringer i forsamlingshusene. Derfor kan det ikke forventes at byrådet vil gå ind i sagen. Dialogudvalget indstiller sagen afvist. Afvist Side 6 / 43

7 Ny Frivillighedsstrategi i Holbæk Kommune. Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterer om frivilligstrategien. Byrådet nedsatte efteråret 2011 et tværpolitisk udvalg. Frivillighedseksperimentariet, som har udarbejdet forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune. Dialogudvalget opfordrede folk til at yde frivilligt arbejde. Dialogudvalgets Frivilligstrategien er i høring i perioden 13.9 til herefter vil byrådet tage stilling i sagen Kultur og Fritid bedes komme med et oplæg i forhold til forsikringsspørgsmål når folk arbejder På kommunens hjemmeside kan du læse mere om frivillighed. Her kan friviligguiden også findes og der er svar på spørgsmål om forsikring Se link: Side 7 / 43

8 Nyt angående Forsamlingshuset Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Problematikken omkring forsamlingshusets drift skulle på dagsorden i Kulturudvalget i løbet af Er der noget nyt om det? Dialogudvalgets Dialogudvalget vil undersøge hvad der er sket med dialogen i Kulturudvalget. Forhold omkring forsamlingshuset drøftes på KMU Uafklaret Kultur og fritidsudvalgets møde drejede sig om de kommunale forsamlingshuset. Udvalget besluttede, at der primo 2013 skal arrangeres et erfaringsmøde for forsamlingshusene i Holbæk Kommune. Sagen afsluttes idet der ikke er nyt for Forsamlingshus. Side 8 / 43

9 P plads ved hallen og Skolen ved Næs Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Der er mangel på pladser både dag og aften. Tidligere var bussen også på p pladsen, nu er de ude på byvejen. Det betyder at børn bliver sat af på en dobbeltrettet cykelsti og nogle er blevet kørt ned, på trods af opmærksomme chauffører. Næs håber på reetablering af de p pladser der forsvandt, selv om det nu privat jord. Samtidig ønske om udvidelse af busplads så der samtidig kan være pauseplads. Der er angiveligt skrevet noget i høringsmateriale. Kan der blive etableret flere p pladser? Og kan skiltet langs vejen med standsning og parkering forbudt, fjernes? Dialogudvalgets Der gives tilsagn om at behovet er hørt og at det bringes for børneudvalget samt skærpes opmærksomhed i Kommuneplanen. Udvalget for børn er forelagt trafiksituationen ved skolerne, herunder også afdeling, hvor der er særligt store problemer. Sagen drøftes pt. med Center for Ejendomme. Derfor er der ingen yderligere beslutning i punktet. Uafklaret Center for Ejendomme og Trafik og Infrastruktur (Tidligere Teknik og Miljø) arbejder på en løsning som evt. kan gennemføres i 2013/2014 Side 9 / 43

10 Problemstillinger ved evt. etablering af Rema1000 i Allerup. B. Indkøbsmuligheder i by hvor bl.a. lokalcenter er placeret Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Lokalrådet mener de burde være blevet spurgt i høringen. De er bange for at miste dagligvarebutikken. /Allerød er et område. og Allerød er et område og hvis man godkender planen, mener de ikke man har sikret handlen i lokalområdet. Dagligvarebutikken undermineres. Dialogudvalgets Dialogudvalget bemærker, at netop fordi og Allerød er et område, kan dagligvarebutikken ligge enten i eller Allerød. Dialogudvalget bemærker ligeledes, at de ikke vil blande sig i kommercielle anliggender og være konkurrenceforvridende ved at sikre nogle dagligvarebutikker dårligere vilkår end andre. De tager indsigelserne med i behandling af sagen. Ingen beslutning i sagen i det lokalplanen er vedtaget Plan og Byg vil fremover være opmærksom på, at lokalforum skal høres i plansager i den vestlige del af Holbæk. Side 10 / 43

11 Fremlæggelse af status på det stiforløb der er udført, samt nye planer for at binde stisystemerne sammen v. lokalforum Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Har fået til sti som nu etableret. Den løber fra Bro, langs åen, rammer kalve å og ned til søen. Vil gerne opsætte tavler der viser stien og fortæller historier. Kommer til at bruge færre penge end beregnet pga. mange frivillige hænder. De ønsker nu at få lov og bruge resten af pengene til andre stier. Dialogudvalgets Der indstilles at de overskydende midler kan anvendes til andre stier. Side 11 / 43

12 Evaluering på dialogmodellen Dialogmøde: Forår 2012 Kultur og Fritid Forskellige kommentarer fra salen: Det med fællesmøder er farligt. Ægteskabet i skoleområdet er ikke indgået af borgerne. Det der virker godt er, at det vi snakker sammen om, er lokale projekter. Måske vil det være en god idé senere, men ikke nu. Det er spild af tid, det bliver en rodebutik. Jo, det kan godt være interessant. Det er mange gange de samme ting, det er en god idé at afprøve det, særligt for stiernes skyld. Jeg vil godt give det chancen. Så er det vigtigt at lave en fælles dagsorden, med emner der er fælles for alle 3. Det er jo kun et enkelt dialogmøde vi evt. mister. Lad os prøve det, og er det skidt så går vi tilbage til det gamle. Dialogudvalget: Man vil stå stærkere, hvis man har en fælles sag, eks stier. Vi forstår godt forbeholdet, men vi lover det er en prøve og at vi evaluerer på det bagefter. Og der vil være mange politikere til stede. Dialogudvalgets Dialogudvalget fremlægger oplægget til de mulige ændringer. Det vi oprindeligt lagde op til var, at efterårets møder blev holdt i skoledistriktet. Vi vil gerne høre lokalområdernes holdning En endelig opsamling på evalueringen af dialogrunden sker på byrådets temamøde i maj. Det vil blive videreformidlet til lokalområderne. Side 12 / 43

13 Kommuneplan 2013 Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Gruppe 1: Røde stier er ønsket, blå er cykelstier, blå p plads ønsker og ønske om udvidelse af pendler p plads, trafiksanering omkring skolen (busstoppestedet) Sti ud over de våde områder forbindelse til Fjordstien, idrætsanlæg køb af jord til skolen, Bevaring af forsamlingshuset, Fritids og kulturcenter. Ønsker om flytning af byskiltet. Gruppe 2: Bedre indkøbsmuligheder, fortove bedre sammenhæng, genindvielse af kroen (de gamle fredet bygning), naturen, skolen, motorvejen, forsamlingshuset er gode steder i. Brokkekassen er graveområdet, parkeringsmuligheder, Gruppe 3: Butterup er ikke på kortet hvad sker der med min by?, ikke erhverv vi vil have bosætning, idrætslivet er godt en udvidelse af de muligheder, anderledes boliger, ældreboliger, oldekolle, vi ønsker blomster i rundkørslen. Gruppe 4: Der er rigtig meget godt bevar det. God skole og ældrecenter, idrætscenter, stier junglestien, høsten, lokal legeplads. Korrekt de stier der er tegnet på. Forsamlingshus, udbygning af faciliteter ved idræt. Adskillelsen af og Allerup gør at ikke er bæredygtig i sig selv. Dialogudvalgets Dialogudvalget fremlægger slides og der arbejdes i grupper. Idéfasen til Kommuneplan 2013 er overstået. Alle forslag fra idéfasen offentliggøres i en hvidbog på nettet. Kommuneplanforslaget fremlægges til høring forår Følg med i kommuneplanarbejdet på Taget til efterretning Plan & Byg tager kommentarerne med i udarbejdelsen af forslaget til kommuneplanen. Sagen afsluttes. Side 13 / 43

14 P arealet ved skolen Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Vi har bygget skole på den nye p plads (16 p pladser), vi har selvfølgelig brug for pladserne i fremtiden igen. Ca. 25 pladser Dialogudvalgets Dialogudvalget er klar over problemstillingen. Teknik og Miljø skal i samarbejde med skolen vurdere behov og udformning af parkeringsog busholdeplads Der arbejdes videre med at finde en god løsning på P problemerne og busbetjeningen af skole når skolebyggeri afsluttes. Teknik og miljø skal i samarbejde med skolen vurdere behov og udformning af parkeringsog busholdeplads. Overgår til center for ejendomme. Der afventes kommentar. Når/hvis der etableres parkering øst for skole, er befordringsområdet interesseret i at der ind tænkes en buslomme eller busvendeplads i projektet Side 14 / 43

15 Råstofplanen Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Laura Hurni: Region Sjælland har udarbejdet et forslag til en råstofplan. Vi håber udvalget og os har en samstemmende holdning til, om der skal graves grus i Butterup eller ej. Regionen mener, at alle kommuner skal kunne forsyne sig selv med råstoffer i 24 år. Vi spørger, om det virkelig er bæredygtigt. Når vi ser på Holbæk, er det største graveområde. Der er dels et råstof graveområde dels et interesseområde. I et graveområde kan grundejeren sælge (forudsat VVM) og søge gravetilladelse i området. Man kan ikke umiddelbart grave i interesseområdet, dertil skal laves en ny råstofplan, men det er reserveret til det, når de andre områder har været i gang. Der er borgere som er direkte berørt af planen. Flere ejendomme er boliger uden jord til. Vi foreslår, at hele råstofgraveområdet tages ud. Vi mener også interesseområdet skal tages ud. Vi håber at Butterup by, landsbyen, kommer ud. Der er ligeledes er der 3 områder i området. Der bliver spurgt til om der har været dialog med regionspolitikerne? Der er politikere som er bosiddende i kommunen. Hans Bruun: Nej, vi har ikke været i dialog. Men de sagde på mødet i går, at de vil køre ud at se på områderne for at se, hvad der er for områder de har udlagt. Det giver 100 lastbiler om dagen. Det er en voldsom trafik for, også i forhold til en skoleudvidelse mv. Jeg har været i kontakt med naturfredningsforeningen, de er rystede over Regionens udlæg. Dialogudvalgets Økonomiudvalget har sagen på i morgen, de kan ikke anbefale at dette område lægges ud til graveområde. I Mogenstrup og Igelsø har der været graveområde i flere år. Det er heller ikke uden problemer i Mogenstrup. Vi kan ikke være selvforsynende i alle kommuner, da der ikke graves efter det samme. I Stevns graves der fx kalk. Vi kan ikke forstå, der skal udpeges et nyt område. Der bør graves steder hvor der i forvejen graves. Der har ikke været taget kontakt til vores medarbejdere på miljøområdet. De har været meget overraskede over det. Byrådet har afsendt høringssvar og afventer Regionsrådet. Dialogudvalget har på opfordring taget kontakt til partiernes siddende medlemmer i Regionsrådet Byrådet har afsendt høringssvar og afventer Regionsrådet. Dialogudvalget har på opfordring taget kontakt til partiernes siddende medlemmer i Regionsrådet Region Sjælland er ved at behandle de mange høringssvar. Regionen forventer, at vedtage Råstofplan endeligt i 2. halvår 2012 Side 15 / 43

16 forsamlingshus i fremtiden Dialogmøde: Forår 2012 Mogens Nielsen: Vi har haft en stor økonomisk udfordring, men vi har en støttegruppe, som gerne vil medvirke til at samle penge ind til forsamlingshuset. Vi har kunnet følge både den politiske og administrative sagsgang omkring besparelsen på forsamlingshuset. Vi kan se, det har givet store problemer. Derfor har vi udarbejdet en idéliste til vurdering af forsamlingshusets betydning for lokalsamfundet, altså et forslag til en forsamlingshuspolitik. Vi har utrolig mange foreninger, klubber og grupper som holder møder her i forsamlingshuset. Der er meget forskel på forsamlingshusenes aktiviteter. Der burde indsendes en ansøgning fra forsamlingshuset i forhold til at vurdere om forsamlingshuset skal have støtte. Vi har en stor viden om det, derfor håber vi, at byrådet vil lave en forsamlingshuspolitik. Som jeg forstår det, er kommunen bedre økonomisk stillet i dag, end da I skulle foretage besparelsen. Vi ønsker bare lige nu at I laver en forsamlingshuspolitik, det koster ikke noget. Så kan I senere sætte penge af, hvis der er mulighed for det. Dialogudvalgets Vi var nødt til at foretage besparelsen på de kr. Vi følte os forpligtiget til at betale lånet, men ikke mere end det. Dialogudvalget opfordrer kraftigt til at bruge kommunens fundraiser og kommunens nye idrætskonsulent, som kommer fra DGI Byrådet fastholder den nuværende Kultur og fritidspolitik og er ikke sindet at udarbejde en politik for forsamlingshusene. Side 16 / 43

17 Idræts og Kulturcenter Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Claus fra fodboldklubben: Vi har oplevet, at det vi har brugt rigtig meget krudt på i fremtiden bliver driftet på en uhensigtsmæssig måde. Vi har forslået at overtage det fulde ansvar og driften for både bygninger og idrætsanlæg. Projekt teknisk service fra Center for Ejendomme er et meget teknisk projekt, som ikke har den sociale vinkel med. Vi ønsker dialogen med Center for Ejendom, for at se på de muligheder der er. Dialogudvalgets Vi kender godt sagen i Kultur og Fritidsudvalget, vi afventer pt. svaret fra projekt teknisk service fra Center for Ejendomme. Vi skal se på hvilke midler der tildeles, hvilke dele af projektet kan tages ud i forhold til tilpasning til s projekt. Herefter skal I så vurdere, om I kan overtage ansvaret. Vi er klar over, at står meget stærkt i forhold til at kunne løfte opgaven. Vi håber også, der skabes en dialog omkring det. Byrådet afventer svaret fra Projekt teknisk service i Center fra Ejendomme Kommunen er i dialog med initiativtagerne bag Idræts og Fritidscenter om initiativtagernes overtagelse af en række driftsopgaver (rengøring, teknisk service, vedligehold af idrætsanlæg mv.). Drøftelserne vanskeliggøres af, at Byrådet har konkurrenceudsat en del af disse opgaver (rengøring, vedligehold af idrætsanlæg) og besluttet at Teknisk Service skal harmoniseres og effektiviseres. Der foreligger således indgåede kontrakter vedrørende service. Byrådet afventer svaret fra "projekt teknisk service" i Center for Ejendomme Overgår til center for ejendomme. kommentar afventes. Side 17 / 43

18 Naturpark Dialogmøde: Forår 2012 Hans Bruun: Den første sti, etape 1 skal etableres nu. Der til har vi fået kr. og stien skal være færdig 5. juni. En gammel granskov skal fældes til flis, som lægges ud på stierne. Angående stien fra til Butterup: Vi skal søge fonde. Vi har kr., men stien koster 1,2 mio. kr. Dialogudvalgets Dialogudvalget anerkender arbejdet med stierne. Orientering taget til efterretning. Side 18 / 43

19 Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Det er blevet lovet, at der blev lavet en aflæsningsplads ved skolen. Det er dog kun busserne fra Holbæk der kører derind og sætter børn af, ikke busserne fra Svinninge. De børn skal stadig over vejen. Lokalfora er mest kede af demokratidelen. Den er ikke som beskrevet. Der har kun været en smule dialog med Lokalfora om udformningen. Her blev der også fortalt lidt om, hvad man har råd til i 2014, hvilket er helt uforståeligt når budgettet ikke er vedtaget. Når projektet er færdigbeskrevet på forhånd, er der ikke meget demokrati og mulighed for indflydelse. Lokalfora håber at få mere indflydelse på afsætningspladsen der skal laves i Vi har endnu kun set halve tegninger og der er for få p pladser og uhensigtsmæssigt busplads. Lokalfora er kommet med ændringsforslag. Embedsmændene er dog meget hjælpsomme. Dialogudvalgets Dialogudvalget beklager, at lokalfora ikke har en oplevelse af, at være kommet med på råd som lovet. Vi skal sikre I er med i dialog sidste del af vejændringen. Lokalfora er inviteret til første møde sammen med Trafik og Infrastruktur den 21. oktober. På mødet vil de foreløbige skitser blive præsenteret og der vil være mulighed for ændringsforslag. På mødet vil det ligeledes blive aftalt, hvordan inddragelsen i resten af forløbet skal ske Der har været afholdt 2 møder, med deltagere fra Trafik og Infrastruktur samt skole og lokalfora. Tegningerne med buslomme og korttidsparkeringspladser har været drøftet. Den blev holdt et møde omkring tiltagene ved vejen langs skolen ved Næs, afd.. Alle Lokalfora fra, Næs samt Hagested var inviteret. På mødet deltog skolelederen samt repræsentanter fra skolebestyrelsen/ Næs Lokalfora, Lokalfora, Trafik og Infrastruktur samt Lokalforumkonsulenten. Mødet vil blive fulgt op af endnu et møde, hvor de 3 Lokalfora vil invitere Der var enighed om, at indsnævringen på vejen har den effekt der var hensigten, dog står skiltene ikke optimalt. Mikkel undersøger mulighederne for ændringer og hvis muligt, vil der blive ændret på det. Der var enighed om, at den tegning der er udarbejdet, med busholdepladser og Kiss and ride p pladser er god. Der var enighed om, at der skal arbejdes på at få bus 520 mod Holbæk, til også at køre ind på pladsen og sætte børn af. Det vil betyde en lille ekstra rundtur for bussen men også en stor aflastning af trafikken samt minimere risikoen ved skolebørnenes gang over vejen. Der var også enighed om, at den kommende plads, på ingen måder aflaster behovet for p pladser ved skolen. Der er behov for yderligere ca. 70 p pladser. Der er mulighed for at etablere pladserne bag ved den kommende bus/p plads, men der er ikke økonomi til det. Side 19 / 43

20 Ændring af kørestidspunkt for busrute 588 Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Der går én bus om morgenen til Stenhus. Om eftermiddagen kører bussen retur 5 8 min. for tidligt i forhold til hvornår eleverne har fri. Bussen kører så til og holder pause. Kan vi få ændret en smule i denne køreplan? Dialogudvalgets Dialogudvalget undersøger muligheden for ændring af tidspunkt for busrute ad busrute 588. Muligheden for ændring af køreplanen undersøges Desværre er det ikke muligt med den nuværende busplan, at lægge en kørsel ind mod. Linje 588 fortsæ er i vognløb med linjerne 506 og 507 og har derfor ikke ophold i sin køreplan. Side 20 / 43

21 Flytning af busstoppestedet for linie 888 Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Lokalfora fortæller, at buslinje 888 har et busstoppested overfor Kalundborgvej 220/Tankstation F24. Dette busstoppested har ingen plads og bussen holder derfor på Kalundborgvej og sætter passagerer af. Flere passagerer passerer herefter Kalundborgvej, hvor der ingen overgang er, og hvor vejen er brudt af et autoværn. Dette skaber farligt situationer på denne vejstrækning og Lokalfora ønsker at busstoppestedet flyttes, evt. til nordsiden, hvor bussen kan holde på tankstationen. Dialogudvalgets Dialogudvalget er opmærksom på, at busstoppestedet er lovligt placeret, men at det ikke fungerer optimalt. De mener dog en placering på nordsiden, modsat bussens kørselsretning vil give andre uhensigtsmæssigheder i trafikken. Trafik og Infrastruktur arbejde på at finde en alternativ placering af busholdepladsen Linje 888 stopper ikke længere i Holbæk Kommune. Passagerer skal nu l Vig eller Roskilde for at komme med. Side 21 / 43

22 Ændring i antallet at dagplejedistrikter Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen Lokalfora undrer sig over, at politikkerne ønsker at lukke mange velfungerende dagplejer. Holbæk Kommune strækker sig over et areal på 60 km. Hvis man ændrer det til 3 distrikter, vil der blive meget langt for nogle forældre til en dagpleje. Dialogudvalgets Dialogudvalget fortæller, at dagplejen er et forslag i den samlede budgetplan. Tingene kan stadig ændre sig. Der er politikere som er for en ny model og andre er imod. Vi opfordrer til, at borgere og forældre kommer med høringssvar, så der er et oplyst grundlag at tage beslutning ud fra Tages til efterretning Side 22 / 43

23 Demokratieksperimentarium Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Lokalfora er tilfredse med muligheden for flere modeller, så flere områder kan vil være med. Det er også godt at lokalforumkonsulenterne er her endnu. Lokalfora spørg, hvordan de får kontakt med politikerne de to år hvor eksperimentariet er i gang. Lokalfora bemærker også, at de tilstedeværende repræsenterer mange flere end dem som er til stede. Borgerne er også interesseret i andre områder end deres eget. Næs har samarbejdet med nabo områderne og vil gerne bidrage til dialog om hele kommunen. Næs har fået gode resultater efter dialogmøderne og vil gerne fortsætte sporet. Lokalfora gør opmærksom på, at Holbæk kommune har en afstand på 60 km fra ende til anden, hvor eks. Frederiksberg har 5 km. Derfor er borgerne i lokalområderne også særligt fokuseret på deres område, da der er langt til midtbyen. Lokalfora mener det er sørgeligt at man ikke fortsætter Dialogmodellen i de områder hvor det fungerer, imens eksperimentariet løber. Hvis Næs har en god dagsorden til marts og inviterer jer politikkere, kommer I så? Nogle borgere mener, at dialogmøderne de sidste par år har været kedelige. Dagsorden ligner hinanden fra år til år. Derfor er det godt vi skal prøve noget nyt. Det nye kunne være, at Lokalfora fik større kompetence, også økonomisk. Lokalfora vil opfordre til, at politikkerne inviterer området i dialog, når der er initiativer i gang, som har betydning for borgerne eks. Rema 1000 og den nye vejomlægning. Dialogudvalgets Byrådet har udarbejdet et forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet, som skal udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Målet er udvikle lokaldemokrati og medborgerskab i Holbæk Kommune under overskriften Mere med flere. Demokratieksperimentariet skal tilvejebringe grundlag for beslutning om nye modeller for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune. Du kan læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside. Dialogudvalget synes det er godt vi er i gang med at se på flere modeller, fordi den nuværende model ikke fungerer alle steder. De forstår dog godt bekymringen for muligheden for dialog med politikkerne i mens Demokratieksperimentariet løber. Der er derfor oprettet en mulighed, hvor borgerne kan booke en politikker på nettet, og I er velkomne til at booke politikere ad den vej. Dialogudvalget har en forhåbning om, at de nye modeller vil bidrage til endnu mere tidlig og relevant inddragelse af borgerne. Dialogudvalget vil gerne have mulighed for både at debattere lokale emner, men også have god tid til at debattere større politikker med borgerne, som nu Sundhedspolitikken Drøftelse af kommissoriet på dialogrunden er afsluttet. Byrådet træffer beslutning om kommissoriet for Demokratieksperimentariet den 18. december 2013, som forventes at starte op i den nye byrådsperiode: Ansgningsskema_til_Lokalomrdernes_Udviklingspulje_20131 Ansøgningsskema lokalområdernes up Side 23 / 43

24 Energilandsbyer Dialogmøde: Efterår 2013 Teknik og miljø Lokalfora fra, Hagested og Næs har været i dialog med forvaltningen om Energilandsbyer og har haft et fælles møde med eksperter fra RUC. Lokalfora så en idé i at udvikle til Energilandsby i forbindelse med udstykning og udvidelse af byzone. Vi vil gerne høre jer politikere om, hvad I gerne vil? Dialogudvalgets Byrådet har diskuteret varmeplan. Folketinget siger, at efter 2035 må vi ikke bruge olie og naturgas til opvarmning. Vi skal derfor finde alternative løsninger. Den største forsyning er til Holbæk by og vi har kigget på om vi kan få varme fra Roskildes fjernvarmeanlæg. Det er dog alt for dyrt. Det nye Byråd skal arbejde videre med en varmeplan. Hvis lokalområdet har et ønske om og selv vil arbejde med at blive Energilandsby, vil vi støtte op omkring det, med administrativ støtte. Vi har dog ikke nogle planer om at gå økonomisk ind i det. Tages til efterretning Side 24 / 43

25 FrivilligCenter Holbæk Dialogmøde: Efterår 2013 Kultur og Fritid Orientering om FrivilligCenter Holbæk v/ Jens Albagaard, frivilligkonsulent: Som en del af den samlede Frivilligstrategi i Holbæk Kommune er FrivilligCenter Holbæk (FCH) blevet åbnet 1. juni 2013 på Kasernevej 6 i Holbæk. På FCH kan man låne mødelokaler og få råd og vejledning om frivilligt arbejde. Der er åbent alle dage på FCH, dog kun for personlig betjening i fastsatte tidsrum. Mødelokalerne kan lånes alle dage, døgnet rundt og det er gratis. FCH tilbyder følgende ydelser: rådgivning, synliggørelse af frivillighed, projektudvikling og understøttelse, tværgående netværk, Frivillig Fredag, vidensbank, rekruttering og fastholdelse, kurser, fyraftensmøder samt erfaringsudveksling. FCH kommer også til at tilbyde rådgivning lokalt. Dialogudvalgets FrivilligCenter Holbæk, Kasernevej 6, 4300 Holbæk Telefon: Mail: Åbningstider: mandag torsdag 9 15, onsdag 19 21, fredag 9 14 Side 25 / 43

26 Hærværk ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen Hvem har ansvaret for eleverne fra skolen til bussen og hjem? Området omkring skolen har meget hærværk. Kan skolen følge dem, så de ikke laver hærværk. Naboerne har fået besked om at melde det til politiet. Der har også været slåskampe derovre. Naboerne ser aldrig en voksen fra skolen ved vejen eller busserne. Dialogudvalgets Skolelederen har givet udtryk for, at både skolen og andre voksne har et fælles ansvar. Skolen vil gerne have en dialog med naboerne og har givet tilsagn om, at se på muligheden for at voksne holder øje. Taget til efterretning Side 26 / 43

27 Ændring af hastighedenen på skolevejen Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Lokalfora er glad for at, der er sænket fart i hovedgaden nu. Vejindsnævring synes dog uhensigtsmæssigt lavet. Skiltet med hvem der skal holde tilbage, står for tæt på chikanen. Dialogudvalgets Dialogudvalget glæder sig over, at vejarbejdet er i gang. Dialogudvalget vil høre om muligheden for at skiltet bliver flyttet. Lokalfora og Trafik & Infrastruktur er i en indledende dialog om en mere hensigtsmæssig placering af skiltet, med henblik på flytning. Side 27 / 43

28 Nyt fra Kogræsserlauget Dialogmøde: Efterår 2013 By og Landskab Lokalfora fortæller, at Kogræsserlaug er et initiativ der startede sammen med stiprojekt. Lokalfora blev spurgt om vi ville være med i et projekt med en jord af kommunens, som skulle ryddes op. Vi har fået etableret kogræsserlauget. Der var rigtig stor interesse for at være med og der er stiftet en forening. Foreningen har været i gang med at fjerne gammelt hegn. Det har været godt samarbejde med lodsejer og kommune. Foreningen har 20 medlemmer og 16 kvæg. I sommer har foreningen knoklet med at slå græs under hegnet og midt i det blev der opdaget en lille nyfødt kalv. Foreningen får kvæg en gang om året fra Ringsted og skal sørge for at der bliver set til køerne hver dag. Arealet bliver afgræsset af køerne. Køerne skal til slagteriet og medlemmerne har mulighed for at købe kødet.. en lille smule billigere og i hvert fald økologisk. Dialogudvalgets Side 28 / 43

29 Udendørs legeredskab ved skolen Dialogmøde: Efterår 2013 Børn og unge, almen SFO på skole har en snurretop som de store gerne vil lege på. De må dog ikke opholde sig på SFO'ens område. Er der mulighed for at de kan få en snurretop som placeres udenfor skolens område? Dialogudvalgets I er velkommen til at søge midler fra Lokalområdepuljen, hvis I finder en egnet placering. Tages til efterretning Side 29 / 43

30 Sundhedspolitik Dialogmøde: Efterår 2013 Ældre og sundhed Lokalfora kommenterer, at sportshaller og skoler er vigtige at have fokus på, så de kan være rollemodel og servere sundere mad. DGI har noget visioner. Det er også forældrenes ansvar at børnene spiser sundt. Vi har en idrætshal, fyldt med børn og et forsamlingshus som de ældre bruger til at være aktive. Vi vil gerne bevare begge dele. Tilskuddet til forsamlingshuset er væk. Er der tænkt økonomi ind i Sundhedspolitikken eller skal det klares uden penge? Vi synes det er at modarbejde sunde børn i sunde miljøer, når man lukker dagplejerne. Satser I på det hele skal ordnes med frivillige. Personalet bliver skåret væk. Dialogudvalgets Forslag til Sundhedspolitik har netop været i høring, efter at den blandt andet blev drøftet på dialogmøder i marts Voksenudvalget har arbejdet med forslag på patientforeninger, interesseorganisationer og borgere i øvrigt. tidligere har kommunen gennemført en KRAM undersøgelse, der viser noget om borgernes sundhedstilstand. Kommunen er bevidste om at understøtte sundere mad i skoler, i idrætshaller og institutioner. De praktiserende læger kan ligeledes spille med. Dialogudvalget mener, der skal mange forskellige indsatser til. Mennesker har forskellige behov. Når vi skaber rammerne, så kan de fleste klare det selv. Vi er optaget af dem som ikke klarer det selv. Kan foreningerne hjælpe de børn som ikke kan og hvor forældre ikke kan støtte op. Fokus på lighed i sundhed. Tages til efterretning Side 30 / 43

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere