Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune"

Transkript

1 Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune Klik på navn eller nummer for at springe ned til høringssvaret 5 Ærø På vegne af Bor i området 5.1 Jan Bruun Andersen Øsemarksvej Hans-Erik Grabow Skonnertvej Else og Ralf Larsen Møllesøvej Hans Mayland Hansen Østergade Peter Frederiksen Kirkevejen 46, Ommel 5.6 Hans Eigil Pedersen Ved Dæmningen Inge Mathiasen Søndertoften Hans Petersen Græsvængevej Gustav Anneberg Jensen Birkholm 17, Marstal 5.10 Peter Lykkeager Hansen Firma Løkkeshøjvej Poul Jørgensen Møllevejen Kim Bang Jensen Tivoli Svend Aage Secher Skovby Skolevej Søby 5.14 Elsebeth og Lars Udengaard Fyrrehøjen 15/Birkholm 8 Ja, fritidshus på Birkholm 5330 Munkebo/ Kerteminde/Ærø 5.15 Flemming Jørgensen Vestballevej 3

2 5.16 Grethe og John Petersen Møllevejen Bo Terkelsen Langeagre Bo Faarvang Terkelsen Langeagre Lis Jensen Birkholm Bente Svava Hansen Nørregade Finn Slumstrup Smedegade Jytte Weiss Brinks Vester Bregninge Poul Erik Hybschmann Barkvej Hansen Kirkestræde Susanne Aagaard Græsvængevej Anders Christiansen Oldevej Ulrik Petersen Lille Risevej 2B 5970 Ærø 5.28 Vivi Kristiansen Havnevejen Ærø 5.29 Carsten Møller Nielsen Vester Bregninge Knud Nielsen Bondebygade Leon Schjerlund Kappelhøj Søby 5.32 Anne Mette Holstein Slumstrup Smedegade Jens Frøslev Christensen Voderup 14 Rise Sogns Jagtforening

3 5.34 Marijke Zwaan Voderup Ib Thomsen Vindeballevej Susanne Bramstrup Peter Jessen Tværbymark Søren Vestergaard Vestergade Anne Ørum-Nielsen Bøssehage Ærøskøbing 5.39 Carsten Nissen Borgnæs Møllevej Doris Ottesen Gammelgaard Viggo Mortensen Gammelgaard Celestine Steinhardt Husstanden Haven Søby, Ærø 5.43 Dagny Lyngborg Borgnæs Møllevej A. Raahauge Fiolstræde Lilian Stubbe Græsvængevej Vagn Gorrsen Bondebygade Helle Kingo Jensen Lebymarksvej Søby 5.48 Johannes Balslev Birkholm Beboerforening 5.49 Carsten Kjær Jensen Lebymarksvej 12 st Søby 5.50 Minna Henriksen SF-Ærø 5.51 Tange Rasmussen Tværbymark Anne Marie Madsen Statene 13

4 5.53 Kim Hansen Havnevejen Søby 5.54 Henrik Houg Klausenskovvej Nils Ørum-Nielsen Voderup Nils Ørum-Nielsen Voderup Ma Wenzel Ørum-Nielsen Voderup Vibeke og Per Grube Petersen Søndergade 19, 5.59 Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen Øsemarksvej Kim Hansen Havnevejen Søby 5.61 Collette Havsteen-Mikkelsen Søndergade Ærø 5.62 Birte og Nis Kørner Kirkestræde Kaj Allan Jørgensen Tranderup Nørremark 2 Marstal Jagtforening af 1992 Rise Bryggeri A/S Vestærø Jagtforening 123 borgere 5.64 Bo Terkelsen Gråsten Nor I/S 5.65 Bent Juul Sørensen Dunkærgård 5.66 Dorthe Thorenfeldt Pilebækken Marie Christensen Præstevænget 1 A Søby 5.68 Maren Skov Hansen Vindeballe Nis Peter Hansen Vindeballe 14

5 5.1 Jeg går helhjertet ind for Nationalparken. Det er måske den eneste chance Ærø m.m. får til bremse den konstante tilbagegang på næsten alle felter. Jeg har læst om alle de forslag, der er fremkommet, så jeg synes det er svært at finde på noget nyt. Det ser for mig ud som om næsten alle ideer kommer til at koste penge. Derfor må det antages at forandringer i forbindelse med vedtagelse af Nationalparken kommer til at ske meget langsomt. Derfor kan jeg heller ikke tro at det kommer til at genere landbruget nævneværdigt. Ærø og Langeland må siges at være totalt domineret af landbruget. Det er ikke rimeligt, at nogle ganske få familier fortsat skal blokere for gode ideer til udvikling og forandring. Jan Bruun Andersen Øsemarksvej Der skal ikke etableres nogen nationalpark, naturen er skøn i sig selv. Derfor NEJ til Nationalpark. Hans-Erik Grabow Skonnertvej Vi siger nej til Nationalpark, da vi ikke ønsker at få mere pålagt, der er rigeligt med bureaukrati i forvejen. Ærø er skøn som den er og der er den natur som vi og i øvrigt også turisterne er glade for. Else og Ralf Larsen Møllesøvej Nej til Nationalpark i Det Sydfynske Øhav

6 Hans Mayland Hansen Østergade Selvfølgelig skal vi have en nationalpark. Vi har for en gangs skyld en enestående mulighed for at få indflydelse på hvordan området udvikler. Ingen ved præcist hvad en nationalpark sydfyn kommer til at indeholde, nej det skal vi jo selv være med til at bestemme. For en gangs skyld må vi tage en chance og sig til en udvikling som vi ikke præcist kender resultatet af endnu, istedet for som sædvanligt at holde fast i det bestående og kendte. Modstandere og tilhængere burde arbejde sammen om at udvikle området, ikke bekrige hinanden. Peter Frederiksen Kirkevejen 46, Ommel 5.6 styring af nationalpark sydfyn.! For mig personligt,er det udtroligt vigtigt,at finde en styringsmodel,hvor hvert område har sit eget bestemmende bestyrelsesråd,valgt af lokale,i det her tilfælde,ærø. dette råd skal have fuld bemyndigelse til at godkende/forkaste forslag. Hvis en sådan model kan etapleres,er jeg tilhænger af parken. Såfremt et styrende råd kun består af medlemmer udefra -miljø/og naturfredningsfolk-er mit svar et rungende NEJ til naturparken. hans eigil pedersen ved dæmningen ærøskøbing 5.7 Ærø er en perle i sig selv - lad den blive ved med at være det -gør den ikke til en nationalpark - for så er jeg sikker på den vil blive ødelagt. Inge Mathiasen Søndertoften 20

7 5.8 I håbet om, at der i værste fald etableres en nationalpark omfattende det sydfynske øhav m.m., herunder ÆRØ, håber jeg ikke at det vil blive være for Ærø,s natur og befolkning, end det er i dag! Jeg tror ikke at en naturpark vil fremme turismen for på Ærø, så var det sket for mange år siden. Vi får aldrig de faciliteter som turisterne går efter - dem der vil nyde vor ø/natur er her allerede - Etablering af nye faciliteter vil koste mere end det offentlige vil spytte i kassen. Jeg er modstander af etablering af en naturpark på ÆØR - det vil medføre at, fredningsfolk m.fl. vil ændre det bestående så som vores smukke Gråsten Nord,vores smukke Klitter, vores smukke Golfbane, vores etablerede Solfangeranlæg og smukke Vindmøllepark m.m., aldrig har en mulighed for at udvikle sig. Mig bekendt er der ingen der har kunnet spå om fremtiden, så de undersøgelser der er foretaget giver jeg ikke en pind for! Hans Petersen Græsvængevej Jeg synes det er en rigtig DÅRLIG ide, vi har i forvejen en dejlig naturpark, som de fleste passer godt på. Det nye går ud på at en stor gruppe bureukrater ønsker at få snablen ned i den store pengekasse der vil være til stede i opstarten. Jeg er beboer på Birkholm og kan kun få øje på negative følger af en sådan beslutning. Gustav Anneberg Jensen Birkholm 17, Marstal 5.10 nej tak peter lykkeager hansen løkkeshøjvej ærøskøbing

8 5.11 NEJ TAK. Marstal Grønt Poul Jørgensen Møllevejen Danmark er blandt verdens mest intensivt udnyttede arealer og landbruget forvalter næsten 60% på godt og ondt. På trods af alle gode intentioner er naturen fortsat trængt og biodiversiteten faldende og har i den grad brug for en håndsrækning. På Ærø er det kendetegnende, at gode naturoplevelser efterhånden er noget, man skal køre efter. De små naturperler i nærmiljøet i form af små artsrige overdrev og fugtige enge gror til grundet manglende afgræsning, beskyttede diger forsvinder og de gamle stynede popler falder uden at blive erstattet af nye, og dermed forsvinder nogle af øens væsentlige særpræg. I Det sydfynske Øhav virker det som om vandkvaliteten er i bedring, blåmuslingerne findes på større dybde og ålegræsbælterne breder sig, men artsrigdommen blandt og mængden af fisk er for lav. Især torsken har det svært. I visse følsomme områder er det stadig tilladt at trawle og det er mine øjne problematisk; bunden ødelægges og jævnes ud. Vegetationen smadres og dermed også grundlaget for et sundt marint liv. Det er ikke bæredygtigt. Etableringen af stenrev ville være et skridt i den rigtige retning. Jeg tror, og håber på, at en nationalpark i det sydfynske vil kunne give naturen en hjælpende hånd, og dermed også være et aktiv for parkens borgere. En nationalpark bør ikke være et enten-eller, men et bådeog!! Kim Bang Jensen Tivoli Der bør ved oprettelse af naturparker i yderområder som for eksempel på Ærø tages hensyn til, at sådanne områder kan bevare status som bæredygtige samfund, det være sig erhversmæssig såvel som infrastrukturelt. Det kan ikke nytte noget, at sådanne eksistentielt følsomme områder skal opleve yderlige begrænsninger i landbrugsmæssige udfoldelser, industrielle aktiviteter og trafikale begrænsninger ud over, hvad der er strengt nødvendige. Det er sådanne lokalsamfund ganske enkelt for små og sårbare til. At begrænse udviklingsmulighederne for Ærø på bekostning af oprettelse af større områder som naturpark er ikke i lokalsamfundets interesse, og vil ikke bidrage til bevarelse af lakalsamfundets bæredygtighed.

9 En løsning kunne måske tænkes at være, at man udelukkede områder af særlig lanbrugsmæssig, idustriel og trafikmæssig betydning for lokalsamfundet fra områder faldende ind under naturpark interesser. Her tænkes især på færgeruter i det Sydfynske Øhav, Ærø Flyveplads samt havne- og industriområder. En nøje afvejning af naturinteresser contra lokalsamfundets bæredygtighed med tilgodeseelse af begge forhold i videst muligt omfang bør derfor være en målsætning i den videre planlægningsfase. Svend Aage Secher Skovby Skolevej Søby 5.14 Stor opbakning til at der etableres en nationalpark. Vi har fritidshus på Birkholm, og deltager i Vikings bådelaug i Svendborg, og kender dermed hele det sydfynske område godt, og i særdeleshed farvandene i det sydfynske øhav. Øhavet og Sydfyn er et af de smukkeste og mest attraktive områder i Danmark, og derfor helt op-lagt at gøre området til et nationalt klenodie i form af en nationalpark jo før jo bedre. De beskyttelsesinteresser der i dag sikrer det værdifulde område, for både mennesker, dyr og planter, må meget gerne øges til gavn for alle. På den korte bane, vil nogle af de mindre indskrænkninger af rådighedsrettigheder, adgangsveje osv. formentlig opleves af nogle som snærende bånd. Men det ansvarlige er det strategiske perspektiv og tænke på den lange bane, og dermed generationerne der kommer efter, fortsat sikre en høj diversitet osv. Det kan bl.a. ske ved sikring af to parallelle bevægelser, dels en bevarelse af mangfoldigheder i levemuligheder for mennesker samt dyre og plantelivet i hele området, og dels en reduktion af de forurenende miljøudledninger der sker i området. Det vigtigt at sætte mennesker øverst på dagsordenen, så mangfoldigheden i levemuligheder til stadighed sikres, f.eks. på de små øer. Som eksempel har en lille ø som Birkholm ikke de store muligheder for og interesse i at blive en stor turistmagnet, men det er ikke det samme som at vi ikke er glade for at der kommer gæster og besøger den dejlige lille ø, og ser hvordan man også kan leve og passe på historie og natur. For Birkholms overlevelse er det vigtigt at særligt tre forhold sikres, som kunne være vigtige forudsætninger at få tænkt med i den investeringsplan der nødvendigvis skal til for at etablere en nationalpark. 1. At øen til stadighed sikres via velholdte og udbyggede diger, så der ikke sker oversvøm-melse af øen hvis vandstanden generelt stiger. 2. At der er daglig transport til fastlandet året rundt (Marstal og gerne Skovballe). Det kan sikre at der også fremadrettet kan være fastboere på den lille ø, måske endda tilflyttere, og at erhvervsaktive kan henlægge

10 arbejdsopgaver i perioder eller nogle dage om ugen, men det kræver opfyldelse af pkt At øen betjenes med ny teknologi, dvs. telefon, tv og i særdeleshed med hurtig internetfor-bindelse eksempelvis er der i dag en meget dårlig mobildækning, og når fremtiden er mobilt bredbånd er det bydende nødvendigt at det forbedres og udbygges. At få skabt en sydfynsk nationalpark vil være et af de vækstpotentialer man nødvendigvis må satse meget på, i disse år hvor det traditionelle arbejdsudbud og klassiske arbejdsopgaver er vigende. Nationalparkområdet er som skabt til at kunne bidrage i håndteringen denne omlægning til nye erhvervsområder og turisme, med gode naturoplevelser, gode fiskevande og ikke mindst gode steder at bo som et hovedsigte, men altså også med nye arbejdspladser som et vigtigt supplerende gode. Pøj, pøj med det videre arbejde. Elsebeth og Lars Udengaard Fyrrehøjen 15 / Birkholm Munkebo / Kerteminde / Ærø 5.15 Da jeg ikke er politikker, bestyrelsesmedlem eller har andet \"udfarende job\", ønsker jeg ikke at formulere mit svar, men jeg håber I vil respektere mit svar alligevel!! SVARET ER NEJTAK, JEG ØNSKER INGEN NATIONALPARK SYDFYN. FLEMMING JØRGENSEN Vestballevej Vi har ikke brug for en nationalpark.det er kun at smide penge i folk som ikke kan bruges på arbejdsmarkedet. Så glem alt om det og lad naturen være som den er det er den bedst tjent med. grethe og john petersen møllevejen marstal

11 5.17 Vi Fra Rise Sogns Jagtforening siger Nej til en Nationalpark i det sydfynske Rise Sogns Jagtforening Bo Terkelsen Langeagre Nej Til Nationalpark Bo Faarvang Terkelsen Langeagre Jeg bor på Birkholm og en del på Ærø. Begge steder er der god mulighed for at nyde naturen uden naturvejleder og en naturpark. Ved at høre ordet naturpark forestiller jeg mig ishuse, salgsboder m.m. måske også tivoli og markedsboder og en masse mennesker, som larmer med musik og råb. Jeg tvivler på, at det giver flere faste arbejdspladser, men tvivler ikke på, at der bliver forbud og restriktioner fra offentlig side. Derfor er jeg ubetinget modstander af projektet. Lis Jensen Birkholm Hermed vil jeg udtrykke min opbakning til, at der etableres en nationalpark i det sydfynske område dækkende det store forslag. Jeg mener det vil være en mulighed for at sætte fokus på de landskabelige og kulturelle værdier, der er rigt til stede i netop denne del af Danmark. Ikke mindst giver det muligheden for at fortælle historien om den maritime udvikling, med det udsyn det har givet til vores omverden. Desuden mener jeg, at en nationalpark vil give mulighed for samarbejde på tværs af kommunegrænser, hvilket vil kunne give en positiv udvikling for befolkningen, nok specielt på øerne.

12 Bente Svava Hansen Nørregade Med denne skrivelse vil jeg gerne blande mig i koret af mennesker, om på det kraftigste anbefaler etableringen af en nationalpark i det sydfynske øhav. Det forekommer mig, at der er lavet et grundigt og overbevisende forberedende arbejde af styregruppen, og det er for mig indlysende, at alle initiativer der kan styrke udviklingsmulighederne i det sydfynske område og styrke den lokale identitet og bevidsthed om områdets enestående natur- og kulturkvaliteter, bør nyde fremme. Derfor går jeg varmt ind for nationalparkplanernes virkeliggørelse. De vil blive til gavn for os, der bor i området, og de vil medvirke til, at området bliver endnu mere spændende at besøge og eventuelt bosætte sig i for nye tilflyttere. Finn Slumstrup Forfatter, formand for Grænseforeningen Smedegade Som tilflytter på femte år og bosætningskonsulent på Ærø kan jeg kun på kraftigste bakke op om en Nationalpark. Vi får ikke øget tilflytningen i vores område, med mindre vi tager naturen alvorligt. Dels fordi den kvalitativt udgør den største attraktion for tilflytterne - og dels fordi vi ikke kan undvære de mange arbejdspladser, der følger med en nationalpark. En nationalpark udgør et fuldstændig vitalt led i den proces, der på sigt skal føre til, at de såkaldte udkantsområder igen kan blive vækstområder beboet af ressourcepersoner. Jytte Weiss Brinks Vester Bregninge 18

13 5.23 Jeg går IKKE ind for en nationalpark Poul Erik Hybschmann Barkvej EN MEGET DÅRLIG IDE. Hansen Kirkestræde Ønsker Ikke en nationalpark! Susanne Aagaard Græsvængevej Dette indlæg er undertegnedes reaktion på hele processen med at udpege et område i det Sydfynske som nationalpark. Jeg skal starte med at oplyse at undertegende bor i det område, som nogle nu vil lade overgå til nationalpark. Jeg er imod udpegningen af området som nationalpark fordi: Området har i forvejen de kvaliteter som en nationalpark skal fremme. DER ER IØVRIGT INTET DER ANTYDER AT DISSE KVALITETER SKULLE VÆRE VED AT FORSVINDE, hvorfor så trække en nationalpark ned over de mennesker der bor der. Alle former for udpegninger har det med at være begrænsende for god naturlig udvikling af erhvervsliv. Netop yderdanmark skal have så få begrænsninger som muligt for at tiltrække rigtig erhvervsudvikling. Os der bor i Det Sydfynske område må derfor insistere på at have lige så gode muligheder for at tiltrække varige arbejdspladser, som de store byer. En nationalpark vil spænde ben for en sådan tiltrækning. Der tales meget om turismen, der skulle kunne fremmes ved en udpegning. Det skal huskes at turisme er et flygtigt erhvervsområde. Turister surfer rundt og der er ingen garanti, for at der kan skabes en varig forretning her. i øvrigt er

14 turistsatsning et døende samfunds sidste livline. Et kedeligt signal at sende. Har nogen iøvrigt regnet på hvor meget turisme egentlig bidrager med i fx Ærøs "Bruttonationalprodukt" - det er gjort på Bornholm med et noget overraskende resultat. Den lokale forankring er heller ikke til at få øje på. De mennesker der har noget på spil her, lodsejerne, er overvejende imod, mens personer, der ikke har noget økonomisk i klemme har travlt med at promovere nationalparktanken, dette er ikke befordrende for at projektet skal blive en succes. Dette vil iøvrigt bidrage til en yderligere polarisering af befolkningen i de berørte områder. Ingen lokale politikere kan være tjent med yderligere polarisering, når der er behov for at stå sammen. En sidste indvending mod nationalparkprojektet er, at det set herfra ligner det urbane Danmarks forsøg på at skabe Lebensraum til masserne når de har fri. Når det ikke er til at holde ud at være i byerne mere, så er det godt at samfundet kan stille reservater til rådighed, hvor luften er frisk og intet forstyrrer de ferierende. Jeg mener ikke at vi der bo ude i landet kan være tjent med denne udvikling. Anders Christiansen Oldevej Jeg har svært ved at se ideen i oprettelse af en naturpark. For mig at se har vi masser af skøn natur i det sydfynske område, som diverse interesseorganisationer gør hvad de kan for at beskytte. Hvis naturparken så kommer, hvad vil den så gøre til forskel i.h.t. naturen og hvordan vil alle de jobs, som man mener en naturpark vil genere, kunne opstå? Jeg mener man i dag har et nogenlunde fornuftigt samspil mellem natur og industri/landbrug og ser derfor ingen yderligere grund til at oprette flere love og regler, for at tilfredsstille borgere i Svendborg med natur, som i forvejen findes. Ulrik Petersen Lille Risevej 2B 5970 Ærø 5.28 Nej til nationnalpark. Vivi Kristiansen Havnevejen

15 5.29 Undertegnede er meget positiv overfor planerne om etablering af en nationalpark i det sydfynske øhav. Planen rummer mange muligheder for udvikling og genopretning af naturen i vores område. Dette er hårdt tiltrængt, da biodiversiteten stadig er på tilbagegang, og vores forpligtelser i natura-2000 områderne er groft forsømt. Planen er efter min mening for uambitiøs på naturområdet, men dog væsentligt bedre end ingenting. Det er synd at loven ikke giver mulighed for at stille krav til lodsejere i området. Carsten Møller Nielsen Vester Bregninge Jeg ser Nationalpark Sydfyn som en oplagt mulighed for bl. a. udvikling af turismen og bosætningen i det sydfynske område, herunder også Ærø. Specielt på Ærø er turismen et vigtigt erhverv, og en forstærket markedføring af en organisation med større tyngde end Ærø selv kan præstere, hilser jeg meget velkommen. Jeg mener også at det er helt naturligt at samle alle kræfter omkring Det Sydfynske Øhav, så man bliver i stand til at præstere en større samlet indsats både biologisk, historisk og turistmæssigt, og når man så oven i købet kan forvente en vis grad af økonomisk støtte udefra, så er det med at gribe muligheden nu. Jeg mener også at det er vigtigt at få historien og kultur-historien ind under nationalparkens rammer, det vil sige at Ærøskøbing og Marstal og Søbygård må med. Det er kulturperler af både national og international interesse. Vores 3 nor og Voderup Klint er fine naturområder som har både turistmæssig og biologisk betydning nationalt og internationalt for slet ikke at tale om den store indsats for vedvarende energi som solvarme og vindmøller. Altså: Grib nu den gyldne mulighed for at give et løft til turismen, historien og naturen ved at gå ind i en nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Knud Nielsen Bondebygade 13

16 5.31 Det der gavner naturen, gavner os alle. Leon Schjerlund Kappelhøj Søby 5.32 Jeg støtter nationalparken i det sydfynske, da jeg ser en lige linie mellem de fremtidige, nødvendige miljø beskyttelser og pleje af den danske natur! Anne Mette Holstein Slumstrup Proceskonsulent & Inspirator Kreativ Tænkning & Koordinering Smedegade 6DK 5.33 Som meget aktive fritidshusejere på Ærø håber vi meget på at Nationalpark Sydfyn bliver en realitet. Vi ser etableringen af en Nationalpark som en mulighed for at fremme en bæredygtig udvikling på øen, herunder for de erhvervsgrene, som er stærkt repræsenteret i området: landbrugs- og fødevareerhverv Serviceerhverv (herunder turistrelateret service og håndværksvirksomhed, samt en spirende alternativ sundhedssektor) uddannelsessektoren kunst- og kultursektoren Realiseringen af planerne om en Nationalpark vil kunne bidrage til en dynamisk udvikling af og synergi mellem disse erhverv, således at en mere bæredygtig såvel økonomisk som miljømæssigt fremtidssikring af disse erhverv vil kunne fremmes. Eksempelvis vil et mere diverst og økologisk landbrug på øen bidrage til at styrke de turist- og boligmæssige attraktioner ved øen og på længere sigt styrke turist- og kulturrelaterede erhverv og trække flere fastboende yngre familier til øen. Udvikling af mange former for serviceerhverv, som kan fremme vækst af nye former for velfærd, vil kunne fremme en klimaprogressiv udvikling af Ærø (iflg. Concitos tænketank), og i denne henseende gøre Ærø til rollemodel for andre ø- samfund og andre udkantsområder. Ærø har igennem en længere årrække været et foregangsområde for afprøvning af mulighederne med forskellige former for vedvarende energi, men rummer derudover masser af potentialer, initiativer og menneskelige ressourcer, der arbejder i retning af en mere klimavenlig omstilling af lokalsamfundet. En omstilling, der vil skulle foregå på kryds g

17 tværs af de nuværende skillelinjer, således at f.eks. både landbrug og serviceerhverv kan se synergiperspektiver heri. En vedtagelse af en Nationalpark vil være et tiltrængt skulderklap til disse bestræbelser. Jens Frøslev Christensen Voderup Som meget aktive fritidshusejere på Ærø håber vi meget på at Nationalpark Sydfyn bliver en realitet. Vi ser etableringen af en Nationalpark som en mulighed for at fremme en bæredygtig udvikling på øen, herunder for de erhvervsgrene, som er stærkt repræsenteret i området: landbrugs- og fødevareerhverv Serviceerhverv (herunder turistrelateret service og håndværksvirksomhed, samt en spirende alternativ sundhedssektor) uddannelsessektoren kunst- og kultursektoren Realiseringen af planerne om en Nationalpark vil kunne bidrage til en dynamisk udvikling af og synergi mellem disse erhverv, således at en mere bæredygtig såvel økonomisk som miljømæssigt fremtidssikring af disse erhverv vil kunne fremmes. Eksempelvis vil et mere diverst og økologisk landbrug på øen bidrage til at styrke de turist- og boligmæssige attraktioner ved øen og på længere sigt styrke turist- og kulturrelaterede erhverv og trække flere fastboende yngre familier til øen. Udvikling af mange former for serviceerhverv, som kan fremme vækst af nye former for velfærd, vil kunne fremme en klimaprogressiv udvikling af Ærø (iflg. Concitos tænketank), og i denne henseende gøre Ærø til rollemodel for andre ø- samfund og andre udkantsområder. Ærø har igennem en længere årrække været et foregangsområde for afprøvning af mulighederne med forskellige former for vedvarende energi, men rummer derudover masser af potentialer, initiativer og menneskelige ressourcer, der arbejder i retning af en mere klimavenlig omstilling af lokalsamfundet. En omstilling, der vil skulle foregå på kryds g tværs af de nuværende skillelinjer, således at f.eks. både landbrug og serviceerhverv kan se synergiperspektiver heri. En vedtagelse af en Nationalpark vil være et tiltrængt skulderklap til disse bestræbelser. Marijke Zwaan Voderup 14

18 5.35 Jeg siger nej tak til nationalpark. Jeg tror ikke på det vil give den udvikling og beskæftigelses mæssige gevinst, som påstået. Jeg tror hurtigt nationalpark blir til naturpark med de restriktioner som følger med en sådan. Se blot på tilhænger skaren. Danmarks naturfredning, Ornitologer og diverse andre natur og øko romantiker, de har ihvertfald den forventning. Vi skal bestemt have en udvikling med respekt for naturen. Men ikke omvendt. Og udvikling af området skal der bestemt til, også turistudvikling. I mit område (Ærø) er det nemmere og billigere adgang til øen der først og fremmest er nøglen til det. Ib Thomsen Vindeballevej Tilkendegivelse til Ærø kommunalbestyrelse vedrørende Nationalparken syd Fyn. Undertegnede, som begge er tilflytter (for 13 år siden) opfordrer Kommunalbestyrelsen til på trods af skepsis fra landbruget til at stemme JA til Nationalparken. Vi mener at landbrugets frygt er ubegrundet og samtidig er vi overbevist om at et nej fra Ærø vil sende et meget negativt signal til dem som overvejer det eventyr der er at flytte til Ærø. Susanne Bramstrup - Peter Jessen tværbymark Æræskøbing 5.37 Vi er alle helt enige: Det sydfynske område er et ufattelig skønt område, og vi vil gerne vise det frem for vore medmennesker. Og det behøver ganske rigtigt i princippet ikke at kollidere med, at vi også skal leve af noget. Men - hvad vi skal leve af turisme og???! Kan Nationalparken give det ekstra, der skal til for at vi kan leve alle sammen, hvis andre dele af vores erhvervsliv går nedad? Hvis ikke, så er det store spørgsmål, om nationalparken vil kunne blokere for andre gode fremtidige ideer, så innovative erhvervsprojekter hæmmes?

19 Det er flot og temmelig demokratisk, at spørgsmålet om Nationalparken er lagt ud til offentlig høring, selv om det ypperste demokratiske tiltag vel havde været en afstemning blandt os, der bor i det berørte område. Et af problemerne ved behandlingen af hele sagen om nationalparken er vel netop, at der en masse, som er med til bestemme og påvirke diskussionen, som ikke selv har noget i klemme, idet de bor i områder eller byer, som ikke på noget tidspunkt vil blive påvirket. (Eksempel: Det er da nemt at være i turisterhvervet i Svendborg og synes, at det er en god ide) Vi vil jo alle gerne have noget at leve af, men de arbejdspladser, som stilles i udsigt virker meget som romantisk pladder og ønsketænkning eller noget, som kommer alligevel. Det er da klart, at HVIS der kommer mange, mange flere turister på grund af Nationalparken så bliver der nogle turistarbejdspladser, som er reelle, og som betales af de mennesker, som kommer. Men de andre arbejdspladser, som omtales, er vel generelt bare noget, som skal betales af en eller anden offentlig kasse og som grundholdning finder jeg det forkert også selv om en del af pengene kommer så langt væk fra som EU. Det er alligevel mig eller andre borgere, der skal betale for noget, som det helt store flertal ikke får ikke særlig solidarisk. Selv om man lover lokalt islæt i bestyrelsen, så er det ikke fastlagt hvordan, og almindelig yderkantsskepsis gør, at man ikke helt tror på ideen. Og derfra til det centrale for en halvskeptiker, som er ved at svinge til et nej. Selv om alle bedyrer, at der i en Nationalpark er fuldstændig samme regler som i resten af landet, så sidder man tilbage med en nagende fornemmelse af, at noget er galt hvorfor skal vi så have den så er der kun brandingspotentialet tilbage. Denne følelse kan man ifølge flere hardcore tilhængere ikke være bekendt at have, og den er måske også tegn på paranoia. Men selv en paranoid kan blive bedraget. Jeg selv og mange andre har til bevidstløshed hørt politikere og centralistiske embedsmænd love et og så gøre noget andet når situationen har ændret sig. Så på trods af alle gode hensigter, så er mit svar med de informationer, som vi har nu et NEJ Søren Vestergaard Vestergade Vi skal satse på ting, som kan hjælpe os, uden at ødelægge os. Og her hører det industrialiserede landbrug ikke til. Vi skal finde frem til, hvad vi skal bygge fremtiden på, og det vi når frem til, skal give os det, vi skal leve af nu, uden samtidigt at ødelægge det for dem, der kommer efter os.

20 Drikkevandet skal være rent, også for børnebørnenes børn, havet ligeså jorden skal være frugtbar, dyr og planter i trivsel. Ordet nationalpark er for mange som den røde klud for tyren. Og der er da også store ting på spil, nemlig en viften med en helt anderledes fremtid med det skift i levevis og levevilkår, der venter her. Vi ved det! Vi ved, forandringer er nødvendige. Som det er i dag, har fiskerne ikke flere fisk at fange, brugen af naturen begrænses og den priviligerede adgang folk her på øen tidligere havde til øhavets reservater lukkes ned det industrialiserede landbrug kan ikke mere få det til at løbe rundt. At tale nationalpark er at rive os i næsen, at det, vi kender forsvinder og at det vi har levet af, ikke mere kan brødføde os. For mange føjer planerne om en nationalpark spot til skade og river op i åbne sår. Der prikkes til foruroligelsen. Mit håb er, at vi kan nå videre her fra, for videre skal vi. En nationalpark, som den i dag er formuleret, gør dog ikke den store forskel. Fiskene kommer ikke tilbage. Jorden og grundvandet bliver stadig skadet. Og gør det, fordi der med en nationalpark i dag ikke følger stramninger af vores adfærd med. Vi gør, som vi plejer, nu bare i en nationalpark. Men med nationalparken har vi en chance, som jeg synes, vi skal gribe. For den kan være forudsætningen for, at der oven på ruinerne af et landbrug og et fiskeri kan gro en ny måde at forvalte naturen. Nationalparken er ikke løsningen. Den er en øjenåbner og i udsigten maser fremtidens udfordringer sig på. Anne Ørum-Nielsen Bøssehage Ærøskøbing 5.39 NEJ TAK Da denne 'demokratiske' tilkendegivelsesmulighed for os som bor i området, er ved at udløbe, bliver man jo nødt til at kommentere dette : Jeg er generelt imod centralisering og topstyring. Min mening er, at det bliver for usikkert for os som er lodsejere i området og derfor et klart nej til Nationalpark Carsten Nissen Borgnæs Møllevej 9

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Landskabsstrategier som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Regulering af arealanvendelsen Effektiv planlægning Planlægning gennem

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Tidsplan 2011-2012 SEPTEMBER 2011. Pr 26-03-2012. Hold A Hold B Hold C Ærø-holdet. 1 Startskuddet (18.30-22.00) Susanne, Hanne og Lene

Tidsplan 2011-2012 SEPTEMBER 2011. Pr 26-03-2012. Hold A Hold B Hold C Ærø-holdet. 1 Startskuddet (18.30-22.00) Susanne, Hanne og Lene Tidsplan 2011-2012 Pr 26-03-2012 Hold A Hold B Hold C Ærø-holdet SEPTEMBER 2011 1 Startskuddet (18.30-22.00) 2 3 4 5 6 Startskuddet (18.30-22.00) 7 Susanne, Hanne og Lene VUC Langeland, Havnepladsen 5,

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Forslag Forslag Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere