Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune"

Transkript

1 Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune Klik på navn eller nummer for at springe ned til høringssvaret 5 Ærø På vegne af Bor i området 5.1 Jan Bruun Andersen Øsemarksvej Hans-Erik Grabow Skonnertvej Else og Ralf Larsen Møllesøvej Hans Mayland Hansen Østergade Peter Frederiksen Kirkevejen 46, Ommel 5.6 Hans Eigil Pedersen Ved Dæmningen Inge Mathiasen Søndertoften Hans Petersen Græsvængevej Gustav Anneberg Jensen Birkholm 17, Marstal 5.10 Peter Lykkeager Hansen Firma Løkkeshøjvej Poul Jørgensen Møllevejen Kim Bang Jensen Tivoli Svend Aage Secher Skovby Skolevej Søby 5.14 Elsebeth og Lars Udengaard Fyrrehøjen 15/Birkholm 8 Ja, fritidshus på Birkholm 5330 Munkebo/ Kerteminde/Ærø 5.15 Flemming Jørgensen Vestballevej 3

2 5.16 Grethe og John Petersen Møllevejen Bo Terkelsen Langeagre Bo Faarvang Terkelsen Langeagre Lis Jensen Birkholm Bente Svava Hansen Nørregade Finn Slumstrup Smedegade Jytte Weiss Brinks Vester Bregninge Poul Erik Hybschmann Barkvej Hansen Kirkestræde Susanne Aagaard Græsvængevej Anders Christiansen Oldevej Ulrik Petersen Lille Risevej 2B 5970 Ærø 5.28 Vivi Kristiansen Havnevejen Ærø 5.29 Carsten Møller Nielsen Vester Bregninge Knud Nielsen Bondebygade Leon Schjerlund Kappelhøj Søby 5.32 Anne Mette Holstein Slumstrup Smedegade Jens Frøslev Christensen Voderup 14 Rise Sogns Jagtforening

3 5.34 Marijke Zwaan Voderup Ib Thomsen Vindeballevej Susanne Bramstrup Peter Jessen Tværbymark Søren Vestergaard Vestergade Anne Ørum-Nielsen Bøssehage Ærøskøbing 5.39 Carsten Nissen Borgnæs Møllevej Doris Ottesen Gammelgaard Viggo Mortensen Gammelgaard Celestine Steinhardt Husstanden Haven Søby, Ærø 5.43 Dagny Lyngborg Borgnæs Møllevej A. Raahauge Fiolstræde Lilian Stubbe Græsvængevej Vagn Gorrsen Bondebygade Helle Kingo Jensen Lebymarksvej Søby 5.48 Johannes Balslev Birkholm Beboerforening 5.49 Carsten Kjær Jensen Lebymarksvej 12 st Søby 5.50 Minna Henriksen SF-Ærø 5.51 Tange Rasmussen Tværbymark Anne Marie Madsen Statene 13

4 5.53 Kim Hansen Havnevejen Søby 5.54 Henrik Houg Klausenskovvej Nils Ørum-Nielsen Voderup Nils Ørum-Nielsen Voderup Ma Wenzel Ørum-Nielsen Voderup Vibeke og Per Grube Petersen Søndergade 19, 5.59 Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen Øsemarksvej Kim Hansen Havnevejen Søby 5.61 Collette Havsteen-Mikkelsen Søndergade Ærø 5.62 Birte og Nis Kørner Kirkestræde Kaj Allan Jørgensen Tranderup Nørremark 2 Marstal Jagtforening af 1992 Rise Bryggeri A/S Vestærø Jagtforening 123 borgere 5.64 Bo Terkelsen Gråsten Nor I/S 5.65 Bent Juul Sørensen Dunkærgård 5.66 Dorthe Thorenfeldt Pilebækken Marie Christensen Præstevænget 1 A Søby 5.68 Maren Skov Hansen Vindeballe Nis Peter Hansen Vindeballe 14

5 5.1 Jeg går helhjertet ind for Nationalparken. Det er måske den eneste chance Ærø m.m. får til bremse den konstante tilbagegang på næsten alle felter. Jeg har læst om alle de forslag, der er fremkommet, så jeg synes det er svært at finde på noget nyt. Det ser for mig ud som om næsten alle ideer kommer til at koste penge. Derfor må det antages at forandringer i forbindelse med vedtagelse af Nationalparken kommer til at ske meget langsomt. Derfor kan jeg heller ikke tro at det kommer til at genere landbruget nævneværdigt. Ærø og Langeland må siges at være totalt domineret af landbruget. Det er ikke rimeligt, at nogle ganske få familier fortsat skal blokere for gode ideer til udvikling og forandring. Jan Bruun Andersen Øsemarksvej Der skal ikke etableres nogen nationalpark, naturen er skøn i sig selv. Derfor NEJ til Nationalpark. Hans-Erik Grabow Skonnertvej Vi siger nej til Nationalpark, da vi ikke ønsker at få mere pålagt, der er rigeligt med bureaukrati i forvejen. Ærø er skøn som den er og der er den natur som vi og i øvrigt også turisterne er glade for. Else og Ralf Larsen Møllesøvej Nej til Nationalpark i Det Sydfynske Øhav

6 Hans Mayland Hansen Østergade Selvfølgelig skal vi have en nationalpark. Vi har for en gangs skyld en enestående mulighed for at få indflydelse på hvordan området udvikler. Ingen ved præcist hvad en nationalpark sydfyn kommer til at indeholde, nej det skal vi jo selv være med til at bestemme. For en gangs skyld må vi tage en chance og sig til en udvikling som vi ikke præcist kender resultatet af endnu, istedet for som sædvanligt at holde fast i det bestående og kendte. Modstandere og tilhængere burde arbejde sammen om at udvikle området, ikke bekrige hinanden. Peter Frederiksen Kirkevejen 46, Ommel 5.6 styring af nationalpark sydfyn.! For mig personligt,er det udtroligt vigtigt,at finde en styringsmodel,hvor hvert område har sit eget bestemmende bestyrelsesråd,valgt af lokale,i det her tilfælde,ærø. dette råd skal have fuld bemyndigelse til at godkende/forkaste forslag. Hvis en sådan model kan etapleres,er jeg tilhænger af parken. Såfremt et styrende råd kun består af medlemmer udefra -miljø/og naturfredningsfolk-er mit svar et rungende NEJ til naturparken. hans eigil pedersen ved dæmningen ærøskøbing 5.7 Ærø er en perle i sig selv - lad den blive ved med at være det -gør den ikke til en nationalpark - for så er jeg sikker på den vil blive ødelagt. Inge Mathiasen Søndertoften 20

7 5.8 I håbet om, at der i værste fald etableres en nationalpark omfattende det sydfynske øhav m.m., herunder ÆRØ, håber jeg ikke at det vil blive være for Ærø,s natur og befolkning, end det er i dag! Jeg tror ikke at en naturpark vil fremme turismen for på Ærø, så var det sket for mange år siden. Vi får aldrig de faciliteter som turisterne går efter - dem der vil nyde vor ø/natur er her allerede - Etablering af nye faciliteter vil koste mere end det offentlige vil spytte i kassen. Jeg er modstander af etablering af en naturpark på ÆØR - det vil medføre at, fredningsfolk m.fl. vil ændre det bestående så som vores smukke Gråsten Nord,vores smukke Klitter, vores smukke Golfbane, vores etablerede Solfangeranlæg og smukke Vindmøllepark m.m., aldrig har en mulighed for at udvikle sig. Mig bekendt er der ingen der har kunnet spå om fremtiden, så de undersøgelser der er foretaget giver jeg ikke en pind for! Hans Petersen Græsvængevej Jeg synes det er en rigtig DÅRLIG ide, vi har i forvejen en dejlig naturpark, som de fleste passer godt på. Det nye går ud på at en stor gruppe bureukrater ønsker at få snablen ned i den store pengekasse der vil være til stede i opstarten. Jeg er beboer på Birkholm og kan kun få øje på negative følger af en sådan beslutning. Gustav Anneberg Jensen Birkholm 17, Marstal 5.10 nej tak peter lykkeager hansen løkkeshøjvej ærøskøbing

8 5.11 NEJ TAK. Marstal Grønt Poul Jørgensen Møllevejen Danmark er blandt verdens mest intensivt udnyttede arealer og landbruget forvalter næsten 60% på godt og ondt. På trods af alle gode intentioner er naturen fortsat trængt og biodiversiteten faldende og har i den grad brug for en håndsrækning. På Ærø er det kendetegnende, at gode naturoplevelser efterhånden er noget, man skal køre efter. De små naturperler i nærmiljøet i form af små artsrige overdrev og fugtige enge gror til grundet manglende afgræsning, beskyttede diger forsvinder og de gamle stynede popler falder uden at blive erstattet af nye, og dermed forsvinder nogle af øens væsentlige særpræg. I Det sydfynske Øhav virker det som om vandkvaliteten er i bedring, blåmuslingerne findes på større dybde og ålegræsbælterne breder sig, men artsrigdommen blandt og mængden af fisk er for lav. Især torsken har det svært. I visse følsomme områder er det stadig tilladt at trawle og det er mine øjne problematisk; bunden ødelægges og jævnes ud. Vegetationen smadres og dermed også grundlaget for et sundt marint liv. Det er ikke bæredygtigt. Etableringen af stenrev ville være et skridt i den rigtige retning. Jeg tror, og håber på, at en nationalpark i det sydfynske vil kunne give naturen en hjælpende hånd, og dermed også være et aktiv for parkens borgere. En nationalpark bør ikke være et enten-eller, men et bådeog!! Kim Bang Jensen Tivoli Der bør ved oprettelse af naturparker i yderområder som for eksempel på Ærø tages hensyn til, at sådanne områder kan bevare status som bæredygtige samfund, det være sig erhversmæssig såvel som infrastrukturelt. Det kan ikke nytte noget, at sådanne eksistentielt følsomme områder skal opleve yderlige begrænsninger i landbrugsmæssige udfoldelser, industrielle aktiviteter og trafikale begrænsninger ud over, hvad der er strengt nødvendige. Det er sådanne lokalsamfund ganske enkelt for små og sårbare til. At begrænse udviklingsmulighederne for Ærø på bekostning af oprettelse af større områder som naturpark er ikke i lokalsamfundets interesse, og vil ikke bidrage til bevarelse af lakalsamfundets bæredygtighed.

9 En løsning kunne måske tænkes at være, at man udelukkede områder af særlig lanbrugsmæssig, idustriel og trafikmæssig betydning for lokalsamfundet fra områder faldende ind under naturpark interesser. Her tænkes især på færgeruter i det Sydfynske Øhav, Ærø Flyveplads samt havne- og industriområder. En nøje afvejning af naturinteresser contra lokalsamfundets bæredygtighed med tilgodeseelse af begge forhold i videst muligt omfang bør derfor være en målsætning i den videre planlægningsfase. Svend Aage Secher Skovby Skolevej Søby 5.14 Stor opbakning til at der etableres en nationalpark. Vi har fritidshus på Birkholm, og deltager i Vikings bådelaug i Svendborg, og kender dermed hele det sydfynske område godt, og i særdeleshed farvandene i det sydfynske øhav. Øhavet og Sydfyn er et af de smukkeste og mest attraktive områder i Danmark, og derfor helt op-lagt at gøre området til et nationalt klenodie i form af en nationalpark jo før jo bedre. De beskyttelsesinteresser der i dag sikrer det værdifulde område, for både mennesker, dyr og planter, må meget gerne øges til gavn for alle. På den korte bane, vil nogle af de mindre indskrænkninger af rådighedsrettigheder, adgangsveje osv. formentlig opleves af nogle som snærende bånd. Men det ansvarlige er det strategiske perspektiv og tænke på den lange bane, og dermed generationerne der kommer efter, fortsat sikre en høj diversitet osv. Det kan bl.a. ske ved sikring af to parallelle bevægelser, dels en bevarelse af mangfoldigheder i levemuligheder for mennesker samt dyre og plantelivet i hele området, og dels en reduktion af de forurenende miljøudledninger der sker i området. Det vigtigt at sætte mennesker øverst på dagsordenen, så mangfoldigheden i levemuligheder til stadighed sikres, f.eks. på de små øer. Som eksempel har en lille ø som Birkholm ikke de store muligheder for og interesse i at blive en stor turistmagnet, men det er ikke det samme som at vi ikke er glade for at der kommer gæster og besøger den dejlige lille ø, og ser hvordan man også kan leve og passe på historie og natur. For Birkholms overlevelse er det vigtigt at særligt tre forhold sikres, som kunne være vigtige forudsætninger at få tænkt med i den investeringsplan der nødvendigvis skal til for at etablere en nationalpark. 1. At øen til stadighed sikres via velholdte og udbyggede diger, så der ikke sker oversvøm-melse af øen hvis vandstanden generelt stiger. 2. At der er daglig transport til fastlandet året rundt (Marstal og gerne Skovballe). Det kan sikre at der også fremadrettet kan være fastboere på den lille ø, måske endda tilflyttere, og at erhvervsaktive kan henlægge

10 arbejdsopgaver i perioder eller nogle dage om ugen, men det kræver opfyldelse af pkt At øen betjenes med ny teknologi, dvs. telefon, tv og i særdeleshed med hurtig internetfor-bindelse eksempelvis er der i dag en meget dårlig mobildækning, og når fremtiden er mobilt bredbånd er det bydende nødvendigt at det forbedres og udbygges. At få skabt en sydfynsk nationalpark vil være et af de vækstpotentialer man nødvendigvis må satse meget på, i disse år hvor det traditionelle arbejdsudbud og klassiske arbejdsopgaver er vigende. Nationalparkområdet er som skabt til at kunne bidrage i håndteringen denne omlægning til nye erhvervsområder og turisme, med gode naturoplevelser, gode fiskevande og ikke mindst gode steder at bo som et hovedsigte, men altså også med nye arbejdspladser som et vigtigt supplerende gode. Pøj, pøj med det videre arbejde. Elsebeth og Lars Udengaard Fyrrehøjen 15 / Birkholm Munkebo / Kerteminde / Ærø 5.15 Da jeg ikke er politikker, bestyrelsesmedlem eller har andet \"udfarende job\", ønsker jeg ikke at formulere mit svar, men jeg håber I vil respektere mit svar alligevel!! SVARET ER NEJTAK, JEG ØNSKER INGEN NATIONALPARK SYDFYN. FLEMMING JØRGENSEN Vestballevej Vi har ikke brug for en nationalpark.det er kun at smide penge i folk som ikke kan bruges på arbejdsmarkedet. Så glem alt om det og lad naturen være som den er det er den bedst tjent med. grethe og john petersen møllevejen marstal

11 5.17 Vi Fra Rise Sogns Jagtforening siger Nej til en Nationalpark i det sydfynske Rise Sogns Jagtforening Bo Terkelsen Langeagre Nej Til Nationalpark Bo Faarvang Terkelsen Langeagre Jeg bor på Birkholm og en del på Ærø. Begge steder er der god mulighed for at nyde naturen uden naturvejleder og en naturpark. Ved at høre ordet naturpark forestiller jeg mig ishuse, salgsboder m.m. måske også tivoli og markedsboder og en masse mennesker, som larmer med musik og råb. Jeg tvivler på, at det giver flere faste arbejdspladser, men tvivler ikke på, at der bliver forbud og restriktioner fra offentlig side. Derfor er jeg ubetinget modstander af projektet. Lis Jensen Birkholm Hermed vil jeg udtrykke min opbakning til, at der etableres en nationalpark i det sydfynske område dækkende det store forslag. Jeg mener det vil være en mulighed for at sætte fokus på de landskabelige og kulturelle værdier, der er rigt til stede i netop denne del af Danmark. Ikke mindst giver det muligheden for at fortælle historien om den maritime udvikling, med det udsyn det har givet til vores omverden. Desuden mener jeg, at en nationalpark vil give mulighed for samarbejde på tværs af kommunegrænser, hvilket vil kunne give en positiv udvikling for befolkningen, nok specielt på øerne.

12 Bente Svava Hansen Nørregade Med denne skrivelse vil jeg gerne blande mig i koret af mennesker, om på det kraftigste anbefaler etableringen af en nationalpark i det sydfynske øhav. Det forekommer mig, at der er lavet et grundigt og overbevisende forberedende arbejde af styregruppen, og det er for mig indlysende, at alle initiativer der kan styrke udviklingsmulighederne i det sydfynske område og styrke den lokale identitet og bevidsthed om områdets enestående natur- og kulturkvaliteter, bør nyde fremme. Derfor går jeg varmt ind for nationalparkplanernes virkeliggørelse. De vil blive til gavn for os, der bor i området, og de vil medvirke til, at området bliver endnu mere spændende at besøge og eventuelt bosætte sig i for nye tilflyttere. Finn Slumstrup Forfatter, formand for Grænseforeningen Smedegade Som tilflytter på femte år og bosætningskonsulent på Ærø kan jeg kun på kraftigste bakke op om en Nationalpark. Vi får ikke øget tilflytningen i vores område, med mindre vi tager naturen alvorligt. Dels fordi den kvalitativt udgør den største attraktion for tilflytterne - og dels fordi vi ikke kan undvære de mange arbejdspladser, der følger med en nationalpark. En nationalpark udgør et fuldstændig vitalt led i den proces, der på sigt skal føre til, at de såkaldte udkantsområder igen kan blive vækstområder beboet af ressourcepersoner. Jytte Weiss Brinks Vester Bregninge 18

13 5.23 Jeg går IKKE ind for en nationalpark Poul Erik Hybschmann Barkvej EN MEGET DÅRLIG IDE. Hansen Kirkestræde Ønsker Ikke en nationalpark! Susanne Aagaard Græsvængevej Dette indlæg er undertegnedes reaktion på hele processen med at udpege et område i det Sydfynske som nationalpark. Jeg skal starte med at oplyse at undertegende bor i det område, som nogle nu vil lade overgå til nationalpark. Jeg er imod udpegningen af området som nationalpark fordi: Området har i forvejen de kvaliteter som en nationalpark skal fremme. DER ER IØVRIGT INTET DER ANTYDER AT DISSE KVALITETER SKULLE VÆRE VED AT FORSVINDE, hvorfor så trække en nationalpark ned over de mennesker der bor der. Alle former for udpegninger har det med at være begrænsende for god naturlig udvikling af erhvervsliv. Netop yderdanmark skal have så få begrænsninger som muligt for at tiltrække rigtig erhvervsudvikling. Os der bor i Det Sydfynske område må derfor insistere på at have lige så gode muligheder for at tiltrække varige arbejdspladser, som de store byer. En nationalpark vil spænde ben for en sådan tiltrækning. Der tales meget om turismen, der skulle kunne fremmes ved en udpegning. Det skal huskes at turisme er et flygtigt erhvervsområde. Turister surfer rundt og der er ingen garanti, for at der kan skabes en varig forretning her. i øvrigt er

14 turistsatsning et døende samfunds sidste livline. Et kedeligt signal at sende. Har nogen iøvrigt regnet på hvor meget turisme egentlig bidrager med i fx Ærøs "Bruttonationalprodukt" - det er gjort på Bornholm med et noget overraskende resultat. Den lokale forankring er heller ikke til at få øje på. De mennesker der har noget på spil her, lodsejerne, er overvejende imod, mens personer, der ikke har noget økonomisk i klemme har travlt med at promovere nationalparktanken, dette er ikke befordrende for at projektet skal blive en succes. Dette vil iøvrigt bidrage til en yderligere polarisering af befolkningen i de berørte områder. Ingen lokale politikere kan være tjent med yderligere polarisering, når der er behov for at stå sammen. En sidste indvending mod nationalparkprojektet er, at det set herfra ligner det urbane Danmarks forsøg på at skabe Lebensraum til masserne når de har fri. Når det ikke er til at holde ud at være i byerne mere, så er det godt at samfundet kan stille reservater til rådighed, hvor luften er frisk og intet forstyrrer de ferierende. Jeg mener ikke at vi der bo ude i landet kan være tjent med denne udvikling. Anders Christiansen Oldevej Jeg har svært ved at se ideen i oprettelse af en naturpark. For mig at se har vi masser af skøn natur i det sydfynske område, som diverse interesseorganisationer gør hvad de kan for at beskytte. Hvis naturparken så kommer, hvad vil den så gøre til forskel i.h.t. naturen og hvordan vil alle de jobs, som man mener en naturpark vil genere, kunne opstå? Jeg mener man i dag har et nogenlunde fornuftigt samspil mellem natur og industri/landbrug og ser derfor ingen yderligere grund til at oprette flere love og regler, for at tilfredsstille borgere i Svendborg med natur, som i forvejen findes. Ulrik Petersen Lille Risevej 2B 5970 Ærø 5.28 Nej til nationnalpark. Vivi Kristiansen Havnevejen

15 5.29 Undertegnede er meget positiv overfor planerne om etablering af en nationalpark i det sydfynske øhav. Planen rummer mange muligheder for udvikling og genopretning af naturen i vores område. Dette er hårdt tiltrængt, da biodiversiteten stadig er på tilbagegang, og vores forpligtelser i natura-2000 områderne er groft forsømt. Planen er efter min mening for uambitiøs på naturområdet, men dog væsentligt bedre end ingenting. Det er synd at loven ikke giver mulighed for at stille krav til lodsejere i området. Carsten Møller Nielsen Vester Bregninge Jeg ser Nationalpark Sydfyn som en oplagt mulighed for bl. a. udvikling af turismen og bosætningen i det sydfynske område, herunder også Ærø. Specielt på Ærø er turismen et vigtigt erhverv, og en forstærket markedføring af en organisation med større tyngde end Ærø selv kan præstere, hilser jeg meget velkommen. Jeg mener også at det er helt naturligt at samle alle kræfter omkring Det Sydfynske Øhav, så man bliver i stand til at præstere en større samlet indsats både biologisk, historisk og turistmæssigt, og når man så oven i købet kan forvente en vis grad af økonomisk støtte udefra, så er det med at gribe muligheden nu. Jeg mener også at det er vigtigt at få historien og kultur-historien ind under nationalparkens rammer, det vil sige at Ærøskøbing og Marstal og Søbygård må med. Det er kulturperler af både national og international interesse. Vores 3 nor og Voderup Klint er fine naturområder som har både turistmæssig og biologisk betydning nationalt og internationalt for slet ikke at tale om den store indsats for vedvarende energi som solvarme og vindmøller. Altså: Grib nu den gyldne mulighed for at give et løft til turismen, historien og naturen ved at gå ind i en nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Knud Nielsen Bondebygade 13

16 5.31 Det der gavner naturen, gavner os alle. Leon Schjerlund Kappelhøj Søby 5.32 Jeg støtter nationalparken i det sydfynske, da jeg ser en lige linie mellem de fremtidige, nødvendige miljø beskyttelser og pleje af den danske natur! Anne Mette Holstein Slumstrup Proceskonsulent & Inspirator Kreativ Tænkning & Koordinering Smedegade 6DK 5.33 Som meget aktive fritidshusejere på Ærø håber vi meget på at Nationalpark Sydfyn bliver en realitet. Vi ser etableringen af en Nationalpark som en mulighed for at fremme en bæredygtig udvikling på øen, herunder for de erhvervsgrene, som er stærkt repræsenteret i området: landbrugs- og fødevareerhverv Serviceerhverv (herunder turistrelateret service og håndværksvirksomhed, samt en spirende alternativ sundhedssektor) uddannelsessektoren kunst- og kultursektoren Realiseringen af planerne om en Nationalpark vil kunne bidrage til en dynamisk udvikling af og synergi mellem disse erhverv, således at en mere bæredygtig såvel økonomisk som miljømæssigt fremtidssikring af disse erhverv vil kunne fremmes. Eksempelvis vil et mere diverst og økologisk landbrug på øen bidrage til at styrke de turist- og boligmæssige attraktioner ved øen og på længere sigt styrke turist- og kulturrelaterede erhverv og trække flere fastboende yngre familier til øen. Udvikling af mange former for serviceerhverv, som kan fremme vækst af nye former for velfærd, vil kunne fremme en klimaprogressiv udvikling af Ærø (iflg. Concitos tænketank), og i denne henseende gøre Ærø til rollemodel for andre ø- samfund og andre udkantsområder. Ærø har igennem en længere årrække været et foregangsområde for afprøvning af mulighederne med forskellige former for vedvarende energi, men rummer derudover masser af potentialer, initiativer og menneskelige ressourcer, der arbejder i retning af en mere klimavenlig omstilling af lokalsamfundet. En omstilling, der vil skulle foregå på kryds g

17 tværs af de nuværende skillelinjer, således at f.eks. både landbrug og serviceerhverv kan se synergiperspektiver heri. En vedtagelse af en Nationalpark vil være et tiltrængt skulderklap til disse bestræbelser. Jens Frøslev Christensen Voderup Som meget aktive fritidshusejere på Ærø håber vi meget på at Nationalpark Sydfyn bliver en realitet. Vi ser etableringen af en Nationalpark som en mulighed for at fremme en bæredygtig udvikling på øen, herunder for de erhvervsgrene, som er stærkt repræsenteret i området: landbrugs- og fødevareerhverv Serviceerhverv (herunder turistrelateret service og håndværksvirksomhed, samt en spirende alternativ sundhedssektor) uddannelsessektoren kunst- og kultursektoren Realiseringen af planerne om en Nationalpark vil kunne bidrage til en dynamisk udvikling af og synergi mellem disse erhverv, således at en mere bæredygtig såvel økonomisk som miljømæssigt fremtidssikring af disse erhverv vil kunne fremmes. Eksempelvis vil et mere diverst og økologisk landbrug på øen bidrage til at styrke de turist- og boligmæssige attraktioner ved øen og på længere sigt styrke turist- og kulturrelaterede erhverv og trække flere fastboende yngre familier til øen. Udvikling af mange former for serviceerhverv, som kan fremme vækst af nye former for velfærd, vil kunne fremme en klimaprogressiv udvikling af Ærø (iflg. Concitos tænketank), og i denne henseende gøre Ærø til rollemodel for andre ø- samfund og andre udkantsområder. Ærø har igennem en længere årrække været et foregangsområde for afprøvning af mulighederne med forskellige former for vedvarende energi, men rummer derudover masser af potentialer, initiativer og menneskelige ressourcer, der arbejder i retning af en mere klimavenlig omstilling af lokalsamfundet. En omstilling, der vil skulle foregå på kryds g tværs af de nuværende skillelinjer, således at f.eks. både landbrug og serviceerhverv kan se synergiperspektiver heri. En vedtagelse af en Nationalpark vil være et tiltrængt skulderklap til disse bestræbelser. Marijke Zwaan Voderup 14

18 5.35 Jeg siger nej tak til nationalpark. Jeg tror ikke på det vil give den udvikling og beskæftigelses mæssige gevinst, som påstået. Jeg tror hurtigt nationalpark blir til naturpark med de restriktioner som følger med en sådan. Se blot på tilhænger skaren. Danmarks naturfredning, Ornitologer og diverse andre natur og øko romantiker, de har ihvertfald den forventning. Vi skal bestemt have en udvikling med respekt for naturen. Men ikke omvendt. Og udvikling af området skal der bestemt til, også turistudvikling. I mit område (Ærø) er det nemmere og billigere adgang til øen der først og fremmest er nøglen til det. Ib Thomsen Vindeballevej Tilkendegivelse til Ærø kommunalbestyrelse vedrørende Nationalparken syd Fyn. Undertegnede, som begge er tilflytter (for 13 år siden) opfordrer Kommunalbestyrelsen til på trods af skepsis fra landbruget til at stemme JA til Nationalparken. Vi mener at landbrugets frygt er ubegrundet og samtidig er vi overbevist om at et nej fra Ærø vil sende et meget negativt signal til dem som overvejer det eventyr der er at flytte til Ærø. Susanne Bramstrup - Peter Jessen tværbymark Æræskøbing 5.37 Vi er alle helt enige: Det sydfynske område er et ufattelig skønt område, og vi vil gerne vise det frem for vore medmennesker. Og det behøver ganske rigtigt i princippet ikke at kollidere med, at vi også skal leve af noget. Men - hvad vi skal leve af turisme og???! Kan Nationalparken give det ekstra, der skal til for at vi kan leve alle sammen, hvis andre dele af vores erhvervsliv går nedad? Hvis ikke, så er det store spørgsmål, om nationalparken vil kunne blokere for andre gode fremtidige ideer, så innovative erhvervsprojekter hæmmes?

19 Det er flot og temmelig demokratisk, at spørgsmålet om Nationalparken er lagt ud til offentlig høring, selv om det ypperste demokratiske tiltag vel havde været en afstemning blandt os, der bor i det berørte område. Et af problemerne ved behandlingen af hele sagen om nationalparken er vel netop, at der en masse, som er med til bestemme og påvirke diskussionen, som ikke selv har noget i klemme, idet de bor i områder eller byer, som ikke på noget tidspunkt vil blive påvirket. (Eksempel: Det er da nemt at være i turisterhvervet i Svendborg og synes, at det er en god ide) Vi vil jo alle gerne have noget at leve af, men de arbejdspladser, som stilles i udsigt virker meget som romantisk pladder og ønsketænkning eller noget, som kommer alligevel. Det er da klart, at HVIS der kommer mange, mange flere turister på grund af Nationalparken så bliver der nogle turistarbejdspladser, som er reelle, og som betales af de mennesker, som kommer. Men de andre arbejdspladser, som omtales, er vel generelt bare noget, som skal betales af en eller anden offentlig kasse og som grundholdning finder jeg det forkert også selv om en del af pengene kommer så langt væk fra som EU. Det er alligevel mig eller andre borgere, der skal betale for noget, som det helt store flertal ikke får ikke særlig solidarisk. Selv om man lover lokalt islæt i bestyrelsen, så er det ikke fastlagt hvordan, og almindelig yderkantsskepsis gør, at man ikke helt tror på ideen. Og derfra til det centrale for en halvskeptiker, som er ved at svinge til et nej. Selv om alle bedyrer, at der i en Nationalpark er fuldstændig samme regler som i resten af landet, så sidder man tilbage med en nagende fornemmelse af, at noget er galt hvorfor skal vi så have den så er der kun brandingspotentialet tilbage. Denne følelse kan man ifølge flere hardcore tilhængere ikke være bekendt at have, og den er måske også tegn på paranoia. Men selv en paranoid kan blive bedraget. Jeg selv og mange andre har til bevidstløshed hørt politikere og centralistiske embedsmænd love et og så gøre noget andet når situationen har ændret sig. Så på trods af alle gode hensigter, så er mit svar med de informationer, som vi har nu et NEJ Søren Vestergaard Vestergade Vi skal satse på ting, som kan hjælpe os, uden at ødelægge os. Og her hører det industrialiserede landbrug ikke til. Vi skal finde frem til, hvad vi skal bygge fremtiden på, og det vi når frem til, skal give os det, vi skal leve af nu, uden samtidigt at ødelægge det for dem, der kommer efter os.

20 Drikkevandet skal være rent, også for børnebørnenes børn, havet ligeså jorden skal være frugtbar, dyr og planter i trivsel. Ordet nationalpark er for mange som den røde klud for tyren. Og der er da også store ting på spil, nemlig en viften med en helt anderledes fremtid med det skift i levevis og levevilkår, der venter her. Vi ved det! Vi ved, forandringer er nødvendige. Som det er i dag, har fiskerne ikke flere fisk at fange, brugen af naturen begrænses og den priviligerede adgang folk her på øen tidligere havde til øhavets reservater lukkes ned det industrialiserede landbrug kan ikke mere få det til at løbe rundt. At tale nationalpark er at rive os i næsen, at det, vi kender forsvinder og at det vi har levet af, ikke mere kan brødføde os. For mange føjer planerne om en nationalpark spot til skade og river op i åbne sår. Der prikkes til foruroligelsen. Mit håb er, at vi kan nå videre her fra, for videre skal vi. En nationalpark, som den i dag er formuleret, gør dog ikke den store forskel. Fiskene kommer ikke tilbage. Jorden og grundvandet bliver stadig skadet. Og gør det, fordi der med en nationalpark i dag ikke følger stramninger af vores adfærd med. Vi gør, som vi plejer, nu bare i en nationalpark. Men med nationalparken har vi en chance, som jeg synes, vi skal gribe. For den kan være forudsætningen for, at der oven på ruinerne af et landbrug og et fiskeri kan gro en ny måde at forvalte naturen. Nationalparken er ikke løsningen. Den er en øjenåbner og i udsigten maser fremtidens udfordringer sig på. Anne Ørum-Nielsen Bøssehage Ærøskøbing 5.39 NEJ TAK Da denne 'demokratiske' tilkendegivelsesmulighed for os som bor i området, er ved at udløbe, bliver man jo nødt til at kommentere dette : Jeg er generelt imod centralisering og topstyring. Min mening er, at det bliver for usikkert for os som er lodsejere i området og derfor et klart nej til Nationalpark Carsten Nissen Borgnæs Møllevej 9

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Tale Stenbjerg den

Tale Stenbjerg den 1 Tale Stenbjerg den 22.8 2008 Allerførst vil jeg gerne takke for invitationen til at tale her i Stenbjerg. Det er en stor ære at være med til at markere åbningen af Danmarks første nationalpark, og jeg

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for deres hjemegn. Nyt projekt forsøger

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen Nationalparkundersøgelsens sekretariat har modtaget mange reaktioner på spørgsmålet om nationalparkens afgrænsning,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Lokalgruppe skovbrug c/o Skovdyrkerforeningen Fyn Lombjergevej 1 6262 4747 5750 Ringe ffn@skovdyrkerne.dk

Lokalgruppe skovbrug c/o Skovdyrkerforeningen Fyn Lombjergevej 1 6262 4747 5750 Ringe ffn@skovdyrkerne.dk En gruppe skovbrugere har dannet en lokalgruppe i regi af Nationalpark i Det Sydfynske øhav. Indbudte er medlemmer af Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningen Fyn, Hede Danmark FYN samt private skovrådgivere.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Velkommen til Guldborgsund Kommune

Velkommen til Guldborgsund Kommune Velkommen til Guldborgsund Kommune Ib Østergaard Rasmussen Administrerende direktør 1 10. Største kommune i areal Nørre Alslev Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Nysted Sydfalster Ca. 65.000 indbyggere

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Lidt Danmarks historie

Lidt Danmarks historie Velkommen Lidt Danmarks historie 1847 den første jernbanestrækning åbnes 1904 DS Svendborg grundlægges Mærsk 1906 den første flyvemaskine. 1910 verdens første motorskib søsættes 1951 den første legoklods

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Fredag 6. maj 2011 Tidspunkt: kl. 10.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Peter Lund

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Mandag den 16. august 2010 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK. Idé og layout af Weltklasse reklame + pr

FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK. Idé og layout af Weltklasse reklame + pr FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK Vi danskere har brugt hundredvis af år på at tæmme og tøjle vores natur. Nu - i en urbaniseret virkelighed med stigende fokus på økologi og bæredygtighed vender vi igen blikket

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere