HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING"

Transkript

1 HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING

2

3 INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed Indledning Symboler på Automower Symboler i brugervejledningen Sikkerhedsinstruktioner Præsentation Automower, hvad er hvad? Automower s funktion Søgemetode Flere end én Automower i en have Én Automower i flere haver GPS-kommunikationsenhed Installation Forberedelser Installation af ladestationen Opladning af batteriet Installation af afgrænsningskablet Tilslutning af afgrænsningskablet Kontrol af installationen Tilknytning af Automower til ladestationen Installation af guidekablet Aktivering af GPS-tyverisikringsområdet Brug Opladning af et afladt batteri Brug af timeren Brug af GPS-kommunikation Start af Automower Standsning af Automower Genstart Slukning af Automower Justering af klippehøjden Betjeningspanelet Genveje Program Valg Tal Hovedafbryder Menufunktioner Hovedmenu Automower hovedmenu, menuoversigt Kommando (1) Timer (2) Installation (3) Indstillinger (4) Haveeksempel Vedligeholdelse Batteri Vinteropbevaring Service Efter vinteropbevaring Rengøring Udskiftning af knivene Transport og flytning Fejlsøgning Fejlmeddelelser Fejlsymptom Tekniske data Miljøoplysninger EF-overensstemmelseserklæring Dansk - 2

4 INNHOLDSFORTEGNESLE Husqvarna AB bestræber sig konstant på at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor retten til at ændre bl.a. produkternes form og udseende uden forudgående varsel. 3 - Dansk

5 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED 1. Introduktion og sikkerhed 1.1 Indledning Tillykke med dit valg af et produkt af exceptionelt høj kvalitet! Du opnår de bedste resultater med Husqvarna Automower, hvis du ved, hvordan den fungerer. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om plæneklipperen, hvordan den skal installeres, og hvordan den skal bruges. Følgende system benyttes i brugervejledningen med henblik på at gøre den mere brugervenlig: Indhold skrevet med kursiv betyder et af følgende: Det vises i plæneklipperens display Der er tale om en SMS via en mobiltelefon Der henvises til et andet afsnit i brugervejledningen. Ord, der er skrevet med fed, er en af knapperne på plæneklipperens tastatur. Ord, der er skrevet med STORE BOGSTAVER og kursiv, henviser til placeringen af hovedafbryderen og de forskellige driftstilstande, der er tilgængelige i plæneklipperen. VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger din Automower. ADVARSEL Automower kan være farlig, hvis den ikke anvendes korrekt. Dansk - 5

6 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.2 Symboler på Automower Disse symboler forekommer på plæneklipperen. Gennemgå dem omhyggeligt, så du forstår, hvad de betyder. Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger din Automower. Advarsler og sikkerhedsinstruktioner i denne brugervejledning skal følges nøje, for at plæneklipperen kan benyttes på en sikker og effektiv måde. Automower kan kun starte, når hovedafbryderen er stillet i positionen ON, og den korrekte PIN-kode er indtastet. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med hovedafbryderen stillet på OFF. Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller fødderne i nærheden af eller under karosseriet på Automower, mens den er i gang. Sid aldrig på Automower. Støjemission til omgivelserne. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat. Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiverne. Dette produkt indeholder komponenter, der er afprøvet iht. FCC (det komplette system er ikke afprøvet). Det er ikke tilladt at bortskaffe dette produkt som normalt husholdningsaffald, når det engang er udtjent. Sørg for, at produktet sendes til genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning. Brug aldrig rindende vand til rengøring af robotplæneklipperen. 6 - Dansk

7 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.3 Symboler i brugervejledningen Disse symboler forekommer i brugervejledningen. Gennemgå dem omhyggeligt, så du forstår, hvad de betyder. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med hovedafbryderen stillet på OFF. OFF Bær altid beskyttelseshandsker, når der arbejdes på plæneklipperens underside. Benyt aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre Automower. En advarselskasse angiver, at der foreligger risiko for personskade, især hvis de anførte anvisninger ikke overholdes. ADVARSEL Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. En informationskasse angiver, at der er risiko for tingsskade, især hvis de anførte anvisninger ikke overholdes. Kassen benyttes ligeledes, hvis der er risiko for brugerfejl. VIGTIG INFORMATION Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Dansk - 7

8 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED 1.4 Sikkerhedsinstruktioner Brug Denne robotplæneklipper er beregnet til græsslåning i åbne og plane områder. Den må kun benyttes med det tilbehør, som anbefales af producenten. Alle andre former for brug er forkerte. Producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation skal følges nøje. Robotplæneklipperen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der har fuldstændigt kendskab til dens særlige egenskaber og sikkerhedsanordninger. Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger robotplæneklipperen. Det er ikke tilladt at ændre på den oprindelige udformning af Automower. Enhver form for modifikationer foretages på dit eget ansvar. Kontrollér, at der ikke ligger sten, grene, redskaber, legetøj eller andre genstande på plænen, som kan beskadige knivene og få plæneklipperen til at gå i stå. Start Automower i overensstemmelse med vejledningen. Når hovedafbryderen befinder sig i positionen ON, skal du sørge for at holde hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Stik aldrig hænderne eller fødderne ind under plæneklipperen. Løft aldrig Automower eller bær rundt på den, når hovedafbryderen står i positionen ON. Lad aldrig personer, der ikke er bekendt med Automower s funktioner og adfærd, bruge plæneklipperen. Brug aldrig Automower, hvis der opholder sig personer og i særdeleshed børn eller kæledyr i umiddelbar nærhed af den. Anbring ikke nogen form for genstande oven på Automower eller den tilhørende ladestation. Automower må ikke bruges, hvis knivdisken eller karosseriet er defekt. Den må heller ikke benyttes med defekte knive, skruer, møtrikker eller ledninger. Brug ikke Automower, hvis hovedafbryderen ikke fungerer. Sluk altid for Automower på hovedafbryderen, når den ikke skal buges. Automower kan kun starte, når hovedafbryderen er stillet i positionen ON, og den korrekte PIN-kode er indtastet. Automower må aldrig bruges samtidig med havevandere. Hvis haven er udstyret med havevandere, skal timerfunktionen benyttes, se 6.4 Timer (2) på side 49, så plæneklipperen og havevanderen ikke er aktive samtidig. 8 - Dansk

9 1. INTRODUKTION OG SIKKERHED Transport Den oprindelige emballage bør benyttes, når Automower skal transporteres over lange afstande. Sikker flytning fra eller inden for arbejdsområdet: 1. Tryk på STOP-knappen for at standse plæneklipperen. Hvis alarmen (se side 59) til tyverisikring er blevet aktiveret, er det nødvendigt at åbne solcellepanelet ved hjælp af udsparingen i panelets bagkant og indtaste det første ciffer i PIN-koden. Du vælger den firecifrede PIN-kode, når du starter plæneklipperen for første gang, se side Flyt hovedafbryderen til positionen OFF, hvis du har tænkt dig at bære på plæneklipperen. 3. Bær plæneklipperen i håndtaget, der er anbragt bagest på undersiden af apparatet. Bær plæneklipperen med knivdisken vendt væk fra kroppen. Vedligeholdelse ADVARSEL Når plæneklipperen vendes på hovedet, skal hovedafbryderen altid være stillet i positionen OFF. ON OFF Hovedafbryderen skal stå i positionen OFF under enhver form for arbejde på plæneklipperens underramme, herunder f.eks. rengøring eller udskiftning af knivene. Efterse Automower en gang om ugen, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte komponenter. Vær særligt opmærksom på at kontrollere, at knivene og knivdisken er ubeskadigede. Hvis det er nødvendigt at udskifte knive, skal alle knivene og skruerne udskiftes på samme tid, så de roterende dele er i balance, se 8. Vedligeholdelse på side 66. Dansk - 9

10 2. PRÆSENTATION 2. Præsentation Dette kapitel indeholder oplysninger, som du skal være opmærksom på ved planlægning af installationen. Installation af Husqvarna Automower omfatter fire overordnede komponenter: Automower, en automatisk plæneklipper, der klipper plænen ved at arbejde i et tilfældigt mønster. Plæneklipperen drives af solenergi i kombination med et vedligeholdelsesfrit batteri. Ladestation, som din Automower vender tilbage til, når ladeniveauet i batteriet bliver for lavt. Ladestationen har tre funktioner: At udsende styresignaler langs afgrænsningskablet. At udsende signaler, så Automower kan finde ladestationen. At oplade batteriet i Automower. Transformator, som forbindes imellem ladestationen og en 230 V stikkontakt. Transformatoren forbindes med stikkontakten via en integreret netledning og med ladestationen via et 20 m langt lavspændingskabel. Lavspændingskablet må ikke afkortes eller forlænges. Kabel, lagt i en løkke omkring Automower s arbejdsområde. Afgrænsningskablet lægges omkring plænens kanter og omkring genstande og planter, som plæneklipperen ikke må køre ind i. Kablet bruges også til et eventuelt guidekabel. Kablet, der følger med til installationen, er 250 m langt. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan der købes mere kabel, som ved hjælp af en kabelsamler sættes sammen med det eksisterende kabel Dansk

11 2. PRÆSENTATION 2.1 Automower, hvad er hvad? Tallene på billedet svarer til: 1. Ladeblik 2. Solcellepanel 3. Låge til justering af klippehøjde 4. Forhjul 5. Drivhjul 6. Karosseri 7. Stop-knap 8. Tastatur 9. Display 10. Hovedafbryder 11. Håndtag 12. Chassisdel med elektronik, batteri og motorer 13. Glideplade 14. Knivdisk 15. Ladestation 16. Kontaktlister 17. Lysdiode til funktionskontrol af afgrænsningskablet 18. Løkkekabel til afgrænsningskabel og guidekabel 19. Transformator med netledning 20. Lavspændingskabel 21. Kramper 22. Stik til løkkekabel 23. Søm til fastgørelse af ladestationen 24. Lineal til hjælp ved lægning af afgrænsningskabel 25. Loddefri kabelsamler til løkkekablet 26. Brugervejledning Dansk - 11

12 2. PRÆSENTATION 2.2 Automower s funktion Kapacitet Automower Solar Hybrid anbefales til plæner på op til m 2. Størrelsen på det areal, som Solar Hybrid kan klippe, afhænger primært af det tilgængelige sollys, men også af knivenes tilstand og græssets type, væksthastighed og fugtindhold. Havens facon er også af betydning. Hvis haven primært har åbne plæner, kan Automower klippe mere græs i timen, end hvis haven har flere små plæner med træer, blomsterbede og passager. Solar Hybrid er fortrinsvist beregnet til anvendelse om dagen, da solcellepanelet derved giver forøget kapacitet og dermed længere batterilevetid og reduceret strømforbrug. Ved 12 timers drift udelukkende i dagtimerne kan Solar Hybrid slå plænearealer på op til m 2 afhængigt af den tilgængelige mængde sollys og havens type. Hvor længe Automower slår græs og lader op kan variere afhængigt af bl.a. omgivelsestemperaturen. Op til omkring 25 C slår en fuldt opladt Automower Solar Hybrid græs i omkring minutter afhængigt af den tilgængelige mængde sollys, batteriets alder og græssets tæthed. Derefter lader plæneklipperen op i minutter. Over 25 C vil både slånings- og ladetiderne gradvist forkortes. Klippeteknik Klippesystemet i Automower er baseret på et effektivt og energibesparende princip. I modsætning til mange konventionelle plæneklippere klipper Automower græsset i stedet for at slå det over. Vi anbefaler, at Automower primært benyttes til at klippe græs i tørt vejr, da dette giver de bedst mulige resultater. Automower kan også klippe græsset i regnvejr, men vådt græs kommer nemt til at sidde fast på plæneklipperen, og risikoen for at skride ud på stejle stigninger er større. Brug Automower hjulbørster, der fås som tilbehør, til at holde drivhjulene rene og derved sikre bedre traktion. Hvis der er risiko for torden, skal 230 V-stikket trækkes ud af stikkontakten, og afgrænsningskablet skal afbrydes fra ladestationen. De bedste klipperesultater opnås, hvis knivenes tilstand er god. Det er vigtigt at holde plænen fri for grene, småsten og andre genstande, da knivene uden fremmedlegemer på plænen holder sig skarpe i længere tid. Udskift knivene regelmæssigt for at opnå det bedst mulige klipperesultat. Det er meget nemt at udskifte knivene. Se 8.6 Udskiftning af knivene Dansk

13 2. PRÆSENTATION Arbejdsmetode Automower slår græsplænen automatisk. Den kombinerer græsklipning og opladning kontinuerligt. Ladestationen udsender et signal, som Automower kan registrere på en afstand af 6-7 meter. Plæneklipperen begynder at søge efter ladestationen, når batteriets ladeniveau bliver for lavt. Automower klipper ikke græsset, mens den søger efter ladestationen. Når Automower søger efter ladestationen, benytter den en eller flere af tre forskellige søgemetoder: Tilfældig, Følg afgrænsningskablet og Følg guidekablet. Oplysninger om søgemetoderne findes under 2.3 Søgemetode på side 15 og Følg kablet (3-2) på side 52. Når batteriet er ladet op, bakker plæneklipperen, vender omkring og forlader ladestationen i en tilfældigt valgt retning inden for udgangsvinklen på Du kan gøre det lettere for Automower at nå alle dele af haven ved manuelt at indstille, hvordan plæneklipperen skal forlade ladestationen, se 6.5 Installation (3) på side 51. Hvis karosseriet på Automower rammer en hindring, vil plæneklipperen bakke og vælge en ny retning. To sensorer, som er anbragt hhv. forrest og bagest på Automower, registrerer, når plæneklipperen nærmer sig afgrænsningskablet. Automower kører op til 27 cm ud over kablet, før den vender om. Overkørselsafstanden kan indstilles, se Kør over kablet (3-4-2) på side 57. STOP-knappen øverst på bagkanten bruges primært til at stoppe plæneklipperen, mens den kører. Når der er trykket på STOP-knappen, er det muligt at åbne solcellepanelet, hvorunder der befinder sig et betjeningspanel. STOP-knappen forbliver trykket ind, indtil afdækningen nulstilles igen. Derved forhindres det, at maskinen kan sættes i gang. Dansk - 13

14 2. PRÆSENTATION Alle indstillinger på Automower styres via betjeningspanelet under plæneklipperens solcellepanel. Hovedafbryderen befinder sig også normalt i betjeningspanelet. Når hovedafbryderen sættes i positionen ON for første gang, påbegyndes der en opstartssekvens, som omfatter: valg af sprog, tidsformat, datoformat og den firecifrede PIN-kode samt indstilling af klokkeslæt og dato, se side 31. Den valgte PIN-kode skal indtastes, hver gang hovedafbryderen flyttes til positionen ON. Denne tyverisikringsfunktion kaldes Tidslås (4-1-2), og Automower har funktionen aktiveret som standard. Funktionen betyder også, at plæneklipperen holder op med at slå græsset efter et indstillet antal dage og ikke vil fortsætte arbejdet, før den korrekte PIN-kode er indtastet. Funktionen kan deaktiveres eller ændres efter behov. Flere oplysninger om Tidslås (4-1-2) findes på side 58. Automower kan skifte til strømsparetilstand for at spare på energien. Displayet i betjeningspanelet vil i så fald være dæmpet fuldstændigt. Strømsparetilstanden aktiveres 25 minutter efter, at der er trykket på STOP-knappen og/eller solcellepanelet er åbnet og derefter ikke nulstillet til driftstilstand. Strømsparetilstanden kan også aktiveres i tilfælde af, at der opstår en fejl under klippearbejdet eller opladningen, som ikke udbedres i løbet af 25 minutter. Automower aktiveres derefter ved tryk på STOP-knappen. Køremønster Plæneklipperens køremønster er uregelmæssigt og fastlægges af Automower selv. Et køremønster gentages aldrig. Dette klippesystem betyder, at plænen bliver klippet lige meget over det hele, uden at der opstår kørespor. Hvis Automower kører ind i et område, hvor den registrerer, at græsset er længere end ellers, kan den skifte køremønster. Den kan derefter slå græsset i et kvadratisk mønster for at dække arealet med længere græs mere systematisk. Når Automower klipper i et kvadratisk mønster, kaldes det kvadratklipning. Plæneklipperen skal have været i drift i mere end 6 timer, for at Automower kan påbegynde kvadratklipning Dansk

15 2. PRÆSENTATION 2.3 Søgemetode Automower kan indstilles til at søge efter ladestationen på tre forskellige måder. Det er ved hjælp af indstillingsmulighederne muligt at kombinere de tre metoder for at optimere søgningen efter ladestationen. Den eller de nødvendige søgemetoder afhænger af havens facon. Søgemetode 1: Tilfældig Automower kører uregelmæssigt, indtil den finder ladestationen. Denne søgemetode er bedst til en installation med et åbent plæneareal og ingen smalle passager (dvs. smallere end ca. 3 meter). Fordelen ved denne søgemetode er, at der ikke er risiko for, at plæneklipperen efterlader kørespor i græsset. Ulempen er, at søgetiderne kan være noget længere. Søgemetode 2: Følg afgrænsningskablet Automower kører uregelmæssigt, indtil den når afgrænsningskablet. Plæneklipperen følger derefter afgrænsningskablet ind til ladestationen. Denne søgemetode er bedst til en installation med et åbent plæneareal og brede passager (bredere end ca. 3 meter) og ingen eller kun en lille ø. Fordelen ved denne søgemetode er, at søgetiderne generelt er korte. Ulempen er, at der i en vis udstrækning kan dannes kørespor i græsset efter plæneklipperen. Der kan også opstå problemer, hvis der er smalle passager eller et stort antal øer, f.eks. buske. Automower kører generelt omkring en ø to gange, hvilket kan tage lang tid og efterlade spor. Søgemetode 3: Følg guidekablet Automower bevæger sig i et tilfældigt mønster, indtil den når frem til guidekablet. Plæneklipperen følger derefter guidekablet tilbage til ladestationen. Guidekablet er et supplerende kabel, som lægges fra ladestationen og ud imod en fjern del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage, og som derefter forbindes med afgrænsningskablet. Der kan installeres op til to guidekabler til Solar Hybrid. Yderligere oplysninger findes i 3.8 Installation af guidekablet på side 32. Denne søgemetode er bedst i en installation, som har mange eller store øer, smalle passager eller stejle skråninger. Fordelen ved denne søgemetode er, at søgetiderne generelt er korte. Ulempen er, at plæneklipperen kan efterlade spor i græsset langs guidekablet. Dansk - 15

16 2. PRÆSENTATION 2.4 Flere end én Automower i en have Hvis du installerer flere end én Automower på samme plæneareal, skal hver enkelt plæneklipper have sin egen PIN-kode. Der kræves en komplet installation inkl. ladestationen til hver enkelt plæneklipper. Afgrænsningskablerne til de forskellige installationer kan lægges ved siden af hinanden. Kontakt forhandleren for at få flere oplysninger. 2.5 Én Automower i flere haver Én Automower kan uden videre benyttes til flere haver, hvor hver enkelt have er udstyret med en separat ladestation og et tilhørende afgrænsningskabel. Plæneklipperen kan i så fald benytte samme PIN-kode i alle haverne. Kontakt forhandleren for at få flere oplysninger. 2.6 GPS-kommunikationsenhed Automower GPS-kommunikationsenheden indeholder to primære funktioner; 1. Ved hjælp af SMS-funktionen kan du kommunikere med Automower via SMS. Det er på denne måde muligt at ændre indstillinger og starte og standse plæneklipperen efter behov via fjernstyring. Plæneklipperen sender en SMS, hvis den kommer ud for en funktionsfejl. 2. GPS-tyverisikringen giver forbedret beskyttelse af og kontrol over Automower. Hvis plæneklipperen flyttes uden for det forvalgte beskyttelsesområde, sendes der en alarmmeddelelse via SMS. Der sendes nye SMS'er med opdaterede lokalitetsoplysninger, efterhånden som Automower flyttes. Bevægelsen kan følges ved hjælp af en onlinekorttjeneste, hvor man kan indtaste de positionsdata, der er indeholdt i SMS'en Dansk

17 3. INSTALLATION 3. Installation Dette kapitel beskriver installation af Husqvarna Automower. Før du påbegynder installationen, skal du læse det foregående kapitel 2. Præsentation. Læs også hele dette kapitel, inden du går i gang med installationen. Udformningen af installationen har også indvirkning på, hvor godt Automower vil fungere. Det er derfor vigtigt at planlægge installationen omhyggeligt. Planlægningen forenkles, hvis du tegner en skitse over arbejdsområdet inkl. alle forhindringer. På denne måde bliver det lettere at finde frem til ideelle placeringer til ladestationen, afgrænsningskablet og (om nødvendigt) guidekablet. Tegn føringen af afgrænsnings- og (om nødvendigt) guidekablet ind på skitsen. Udfør installationen ved hjælp af nedenstående trin: 3.1 Forberedelser. 3.2 Installation af ladestationen. 3.3 Opladning af batteriet. 3.4 Installation af afgrænsningskablet. 3.5 Tilslutning af afgrænsningskablet. 3.6 Kontrol af installationen. 3.7 Tilknytning af Automower til ladestationen. 3.8 Installation af guidekablet. Fuldstændig opstart af Automower kræver, at ladestationen er på plads og tilsluttet, at afgrænsningskablet er tilsluttet, og at plæneklipperen er forbundet med ladestationen. Hvis du vil starte plæneklipperen uden at have færdiggjort hele afgrænsningsinstallationen, kan du forbinde en midlertidig kort løkke omkring plæneklipperen. 3.1 Forberedelser 1. Hvis græsset i det planlagte arbejdsområde er højere end 10 cm, skal det slås med en almindelig plæneklipper. Indsaml derefter afklippet. 2. Læs alle trinnene omhyggeligt igennem, inden installationsarbejdet påbegyndes. 3. Kontrollér, at alle nødvendige dele til installationen er med til produktet: Tallene i parenteser henviser til detaljediagrammet 2.1 Automower, hvad er hvad? på side 11. Brugervejledning (26) Automower Ladestation (15) Dansk - 17

18 3. INSTALLATION Løkkekabel til afgrænsningskabel og guidekabel (18) Transformator (19) Lavspændingskabel (20) Kramper (21) Stik til løkkekabel (22) Søm (23) Lineal (24) Loddefri kabelsamler til løkkekabel (25) Under installationsarbejdet får du desuden brug for: Hammer/plastickølle til at lette arbejdet med at slå kramperne i jorden. Kombinationstang til at klippe afgrænsningskablet over og trykke kontaktenhederne sammen. Kantskærer/lige spade, hvis afgrænsningskablet skal graves ned. 3.2 Installation af ladestationen Ideel placering af ladestationen Tag følgende i betragtning, hår du vælger det bedste sted at placere ladestationen: Der skal være mindst 3 meter fri plads foran ladestationen. Tæt på en stikkontakt. Det medfølgende lavspændingskabel er 20 meter langt. En plan overflade at placere ladestationen på. Beskyttelse imod vandstænk, f.eks. fra et vandingsanlæg. Beskyttelse imod direkte sollys. Placering et sted i den nederste del af et arbejdsområde, som har kraftig hældning. Eventuelle krav til, at ladestationen ikke må kunne ses af personer uden for haven. Eventuelle æstetiske præferencer. Eksempler på gode placeringer af ladestationen findes i 7. Haveeksempel på side 62. Hvis du vil installere et guidekabel, skal du læse 3.8 Installation af guidekablet, se side 32, før du vælger en placering til ladestationen Dansk

19 3. INSTALLATION Ladestationen skal placeres, så der er et relativt stort frit areal foran den (mindst 3 meter). Den bør også placeres centralt i arbejdsområdet, så Automower nemt kan finde ladestationen og hurtigt komme ud i alle dele af arbejdsområdet. Det er en god idé at placere ladestationen, så den står i skygge. Batteriet skånes, når det lades ved lavest mulige omgivelsestemperatur. Ladestationen skal være anbragt på et relativt plant sted. Der må ikke være større højdeforskel end 5 cm på for- og bagenden af ladestationen. Ladestationen må ikke placeres på en måde, der medfører bøjning af dens plade. Glem ikke at tage højde for afstanden til en stikkontakt, når du placerer ladestationen. Ladestationen skal forbindes med en 230 V stikkontakt via lavspændingskablet og transformatoren. Det medfølgende lavspændingskabel er 20 meter langt. Tip! Det er muligt at lade lavspændingskablet krydse arbejdsområdet. Det skal i så fald enten fastgøres med kramper eller graves ned. I visse tilfælde er den bedste placering af ladestationen ikke nødvendigvis tæt på en husmur eller ved den nærmeste stikkontakt. VIGTIG INFORMATION Lavspændingskablet må under ingen omstændigheder forkortes eller forlænges. Transformeren skal anbringes på et sted med god ventilation, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Det er også fordelagtigt, hvis transformatoren anbringes under et tag. VIGTIG INFORMATION Transformatorens netledning må ikke udskiftes. I tilfælde hvor netledningen beskadiges, skal transformatoren kasseres og udskiftes med en ny. Det anbefales at benytte en jordfejlsafbryder, når transformatoren sluttes til stikkontakten. Dansk - 19

20 3. INSTALLATION Anbring ikke ladestationen i et hjørne eller en blindgyde i arbejdsområdet. Undgå at placere ladestationen i en smal passage (smallere end ca. 3 meter). Placer ikke ladestationen, så plæneklipperen kan komme tættere end 3 meter på den bagfra (f.eks. på et smalt sted). Det vil i så fald være vanskeligere for plæneklipperen at finde ladestationen. Installation og tilslutning af ladestationen 1. Placer ladestationen på et egnet sted. 2. Fastgør ladestationen til jorden ved hjælp af de medfølgende søm. VIGTIG INFORMATION Det er ikke tilladt at lave nye huller i pladen. Kun de eksisterende huller må benyttes til fastgøring af pladen til jorden Dansk

21 3. INSTALLATION 3. Slut lavspændingskablet til ladestationen. Brug kun det originale kabel og den originale transformator. 4. Slut lavspændingskablet til transformatoren. Stikkene er fugttætte, og det kan derfor være lidt vanskeligt at tilslutte dem. 5. Slut transformatorens strømledning til en 230 V stikkontakt. Benyt i videst mulige omfang en jordfejlsafbryder som anbefalet. VIGTIG INFORMATION Træd eller gå aldrig på pladen til ladestationen. 3.3 Opladning af batteriet Automower leveres med tomt batteri. Så snart ladestationen er tilsluttet, er det muligt at lade plæneklipperen op. 1. Flyt hovedafbryderen til positionen ON. 2. Anbring Automower i ladestationen for at oplade batteriet, mens afgrænsningskablet lægges ud. Fra afladt tilstand tager det omkring 1 til 2 timer at lade batteriet helt op. VIGTIG INFORMATION Automower kan ikke bruges, før installationen er færdiggjort. Dansk - 21

22 3. INSTALLATION 3.4 Installation af afgrænsningskablet Afgrænsningskablet kan installeres på en af følgende måder: Fastgøring af kablet i jorden med kramper. Det er bedst at fastgøre kablet med kramper, hvis du vil kunne foretage justeringer af afgrænsningskablet i løbet af de første ugers drift. Nedgravning af kablet. Det er bedst at grave afgrænsningskablet ned, hvis du vil kunne vertikalskære eller lufte plænen. Du kan om nødvendigt kombinere de to metoder, så en del af afgrænsningskablet holdes på plads med kramper, mens resten er gravet ned. Bedste placering af afgrænsningskablet Afgrænsningskablet skal lægges, så det: Danner en løkke omkring det område, som Automower skal arbejde i. Der må kun benyttes originalt afgrænsningskabel. Kablet er fortinnet og udstyret med isolering af høj kvalitet, som kan modstå fugten i jorden. Holder en maks. afstand på 3 meter til Automower i hele arbejdsområdet. Ideelt set ikke er længere end 500 meter. Til installationer hvor der kræves et længere afgrænsningskabel på op til 800 meter, anbefaler vi, at der anvendes en signalforstærker, som fås som tilbehør. Afgrænsningskablet lægges med forskellige afstande til forhindringer afhængigt af, hvad arbejdsområdet grænser op til. Nedenstående billede viser, hvordan afgrænsningskablet skal føres omkring arbejdsområdet og omkring hindringer Dansk

23 3. INSTALLATION Afgrænsninger af arbejdsområdet Hvis en høj hindring, f.eks. en mur eller et hegn, grænser op til arbejdsområdet, skal afgrænsningskablet lægges med 35 cm afstand til hindringen. Dette vil forhindre Automower i at støde ind i hindringen og dermed reducere slitagen på karosseriet. 35 cm Hvis arbejdsområdet grænser op til en lille sænkning, f.eks. et blomsterbed, eller en lille stigning, f.eks. en lav rabat (3-5 cm), skal afgrænsningskablet lægges 30 cm inde i arbejdsområdet. Dette vil forhindre hjulene i at køre ned i sænkningen eller op på rabatten. 30cm Hvis arbejdsområdet grænser op til en flad sti eller lignende, som er plan i forhold til plænen, er det muligt at lade Automower køre en smule ind over stien. Afgrænsningskablet skal i så fald lægges 10 cm fra kanten af stien. 10 cm Hvis arbejdsområdet er opdelt af en sti med flade sten, som er plan i forhold til plænen, kan man lade Automower køre hen over stien. Det kan være en fordel at lægge afgrænsningskablet under fliserne. Afgrænsningskablet kan også lægges i fugerne imellem fliserne. Bemærk! Automower må under ingen omstændigheder køre over en grussti eller lignende materiale, der kan beskadige knivene. VIGTIG INFORMATION Hvis arbejdsområdet er i umiddelbar nærhed af vandområder, skråninger eller skrænter, skal afgrænsningskablet suppleres med et hegn eller lignende. Højden skal være mindst 15 cm. Dette vil under alle omstændigheder forhindre, at Automower kan havne uden for arbejdsområdet. Dansk - 23

24 3. INSTALLATION Når Automower søger efter ladestationen eller følger løkken i overensstemmelse med funktionen Følg kablet (3-2) (se side 52), kører den på den ene side af afgrænsningskablet i en bestemt afstand. Funktionen Korridorbredde (3-2-3) fastlægger den afstand, som plæneklipperen skal holde til afgrænsningskablet. Det anbefales at definere en Korridorbredde, der er så stor som muligt. En høj værdi for Korridorbredde reducerer risikoen for spordannelse. Flere oplysninger om Korridorbredde (3-2-3) findes på side 55. Automower kan i særlige tilfælde indstilles til at køre midt over afgrænsningskablet, dvs. at halvdelen af plæneklipperen befinder sig inden for løkken, mens den anden halvdel befinder sig uden for løkken. Afgrænsningskablet skal i så fald lægges med en afstand af ca. 40 cm til alle hindringerne i arbejdsområdet og til kanterne af en passage. Afgrænsninger inden for arbejdsområdet Brug afgrænsningskablet til at afgrænse områder inden for arbejdsområdet ved at etablere øer omkring hindringer, som ikke kan modstå kollisioner, f.eks. blomsterbede og springvand. Læg kablet ud til området, før det omkring området, der skal afgrænses, og læg det derefter tilbage igen ad samme vej. Hvis der benyttes kramper, skal kablet lægges under de samme kramper på tilbagevejen. Hvis afgrænsningskablet til og fra øen anbringes tæt sammen, kan plæneklipperen køre over kablet. Hindringer, der kan modstå kollisioner, f.eks. træer eller buske højere end 15 cm, behøver ikke at blive afgrænset med afgrænsningskablet. Automower vender om, hvis den kolliderer med denne form for hindring. Med henblik på skånsom og støjsvag drift anbefales det imidlertid at afgrænse alle faste genstande i og omkring arbejdsområdet. Hindringer, der hælder en smule, f.eks. sten eller store træer med rødderne delvist oven for jorden, skal afgrænses eller fjernes. I modsat fald kan Automower skride op på denne slags hindring, så knivene tager skade Dansk

25 3. INSTALLATION Sekundære områder Det anbefales at etablere et sekundært område, hvis arbejdsområdet består af to arealer, der er forbundet af en passage, hvor afstanden mellem afgrænsningskablet er mindre end 60 cm. Før i så fald afgrænsningskablet omkring det sekundære område, så det danner en ø uden for det primære område. Automower skal flyttes manuelt imellem det primære og det sekundære område. Brug driftstilstanden MAN, når Automower skal klippe græs i et sekundært område. I stedet for at oprette en ø ved hjælp af det eksisterende afgrænsningskabel kan det være ideelt at benytte en sekundærområde-generator. Sekundærområde-generatorer kan købes som tilbehør. Kontakt forhandleren for at få flere oplysninger. Sekundært område Primært område Passage under klippearbejdet Lange, smalle passager og områder, som er smallere end 1,5-2 meter, bør undgås. Når Automower slår græsset, er der risiko for, at den kommer til at køre omkring i passagen eller området i for lang tid. Det får plænen til at se flad ud. Passager under søgning efter ladestationen Afstanden imellem afgrænsningskablet i en passage skal være mindst 3 meter, for at Automower kan følge afgrænsningskablet igennem passagen, uden at det er nødvendigt at ændre plæneklipperens standardindstillinger. Hvis afstanden er mindre end 3 meter, er der to muligheder, som vil tillade Automower at køre igennem passagen. 1. Installer et guidekabel. Hvis afstanden mellem afgrænsningskablet er mindre end 3 meter, anbefales det at lægge et guidekabel igennem passagen. Yderligere oplysninger om guidekablet findes i 3.8 Installation af guidekablet på side 32. Installation af et guidekabel vil normalt være den bedste løsning i smalle passager. Den smalleste passage, som Automower kan køre igennem ved hjælp af et guidekabel, er 60 cm imellem afgrænsningskablets ledere. 2. Tilpasning af indstillingen for korridorbredde (3-2-3). Hvis der er mere end 2 meter imellem afgrænsningskablet i en smal passage, vil det være muligt for Automower at køre igennem passagen under forudsætning af, at der indstilles en lav værdi for funktionen Korridorbredde (3-2-3) (se side 55). En lav værdi medfører imidlertid en vis risiko for, at der dannes spor langs hele afgrænsningskabelet. Overgangen fra et frit område til en passage skal i videst mulige omfang være udformet som en tragt med afrundede hjørner, så det bliver lettere for Automower at komme ind i passagen. Sekundært areal Mindst 3 m Hovedområde Dansk - 25

26 3. INSTALLATION Skråninger Afgrænsningskablet kan lægges på tværs af en skråning, der hælder mindre end 10 %. Afgrænsningskablet bør ikke lægges på tværs af en skråning, som er stejlere end 10 %. Der er risiko for, at Automower vil have vanskeligt ved at vende der. Plæneklipperen vil i så fald stoppe og vise fejlmeddelelsen Uden for arbejdsområdet. Risikoen er størst under fugtige vejrforhold, hvor hjulene kan glide på det våde græs. Afgrænsningskablet kan imidlertid lægges på en skråning, som er stejlere end 10 %, hvis der samtidig findes en hindring, som det er acceptabelt, at Automower kolliderer med, f.eks. et hegn eller en tæt hæk. Automower kan klippe arealer inden for arbejdsområdet, der hælder op til 35 cm pr. meter (35 %). Arealer med større hældning skal afgrænses ved hjælp af afgrænsningskablet. Hvis en del af arbejdsområdets afgrænsning skråner mere end 10 cm pr. meter (10 %), skal afgrænsningskablet lægges ca. 35 cm ind i det flade område, inden skråningen starter Dansk

27 3. INSTALLATION Udlægning af afgrænsningskablet Læg afgrænsningskablet omkring arbejdsområdet, men vent med at forbinde kablet med ladestationen. VIGTIG INFORMATION Overskydende kabel må ikke sammenrulles og anbringes uden for afgrænsningskablet. Dette kan forstyrre Automower. Tip! Benyt den medfølgende lineal som hjælp, når du lægger afgrænsningskablet ud. Med linealen er det nemt at fastlægge den rigtige afstand imellem afgrænsningskablet og afgrænsningen/hindringen. Hvis du vil fastgøre afgrænsningskablet med kramper: Tip! Slå græsset, hvor kablet skal lægges, ved hjælp af en almindelig plæneklipper eller en trimmer. Det vil dermed være lettere at lægge kablet tæt på jorden, og risikoen for, at plæneklipperen klipper i kablet, reduceres. Sørg for at lægge afgrænsningskablet helt ned imod jorden, og fastgør kramperne tæt sammen med en indbyrdes afstand på ca. 75 cm. Kablet skal generelt ligge tæt på jorden, så der ikke bliver klippet i det, så længe græssets rødder endnu ikke er vokset hen over det. Brug en hammer til at banke kramperne ned i jorden. Uvis stor forsigtighed, når kramperne bankes i, og sørg for, at kablet ikke udsættes for trækbelastninger. Undgå at lægge kablet med skarpe knæk. Hvis du vil grave afgrænsningskablet ned: Sørg for at lægge afgrænsningskablet mindst 1 cm og maks. 20 cm ned i jorden. Afgrænsningskablet må ikke krydses på vejen til og fra en ø. Dansk - 27

28 3. INSTALLATION Lægning af afgrænsningskablet ind imod ladestationen Afgrænsningskablet kan lægges ind imod ladestationen på flere forskellige måder. Det bedste alternativ er at lægge afgrænsningskablet helt uden for ladestationen, se alternativ 1. Kablet kan også lægges under pladen på ladestationen som vist i alternativ 2 i illustrationen. Afgrænsningskablet bør imidlertid ikke lægges længere ude end i alternativ 2, da Automower ellers kan få svært ved at finde ladestationen Ved tilslutning til ladestationen skal afgrænsningskablets højre ende føres igennem åbningen i højre side, og kablets venstre ende igennem åbningen i venstre side. Samling af afgrænsningskablet Hvis afgrænsningskablet ikke er langt nok og skal samles med et andet: Benyt en original loddefri kabelsamler. Den er vandtæt og sikrer pålidelig elektrisk forbindelse. Stik begge kabelender ind i kabelsamleren. Sørg for, at ledningerne er sat helt ind i kabelsamleren ved at kontrollere, at kabelenderne er synlige igennem det gennemsigtige stykke på den anden side af kabelsamleren. Tryk nu knappen i toppen af kabelsamleren helt ned. Brug en tang, hvis det er vanskeligt at trykke knappen på kabelsamleren ned pr. håndkraft. VIGTIG INFORMATION Sammensnoede kabler eller samlemuffer, der er omviklet med isolerbånd, er ikke at betragte som tilfredsstillende kabelsamlinger. Fugtighed fra jorden vil få lederne til at oxidere, hvilket med tiden vil medføre brud på kredsløbet Dansk

29 3. INSTALLATION 3.5 Tilslutning af afgrænsningskablet Forbind afgrænsningskablet med ladestationen: 1. Løft afdækningen på ladestationen: Tag fat under kanten af afdækningen med begge hænder, og træk lige ud imod siderne. Løft nu afdækningen lige opad. 2. Før enderne af afgrænsningskablet ind i de nederste huller på ladestationen, og tag fat i dem igen i de øverste huller. Den højre kabelende skal indføres i det højre hul, og den venstre kabelende skal indføres i det venstre hul. VIGTIG INFORMATION Afgrænsningskablet må ikke krydses ved tilslutning til ladestationen. Derfor er det vigtigt, at højre ende af ledningen bliver forbundet med det højre stik i ladestationen og omvendt. Dansk - 29

30 3. INSTALLATION 3. Anbring kabelenderne i stikket: Åbn stikket. Anbring kablet i fordybningen på stikket. 4. Tryk stikket sammen ved hjælp af en tang. Tryk, indtil der høres et klik. 5. Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip 1-2 cm over stikkene. 6. Tryk stikket på kontaktbenet, som er mærket med A, på ladestationen. VIGTIG INFORMATION Stikket til højre skal forbindes med højre kontaktben på ladestationen og omvendt Dansk

31 3. INSTALLATION 7. Sæt afdækningen på ladestationen igen. Sørg for, at de tre styr på ladestationen kommer til at sidde i de rigtige huller i afdækningen. 3.6 Kontrol af installationen Kontrollér løkkesignalet ved at holde øje med indikeringen på den grønne LED i ladestationen. Konstant lys = signalet er i orden. Blinkende hvert andet sekund = løkken er afbrudt, og der er ikke fundet noget signal. Blinkende to gange hvert andet sekund = signalet er svagt. Dette kan skyldes, at afgrænsningskablet er længere end 500 meter, eller at det er beskadiget. Hvis plæneklipperen fungerer, er dette ikke noget problem. Hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser, anbefaler vi, at der anvendes en signalforstærker, som fås som tilbehør. Dermed muliggøres brug af et afgrænsningskabel på op til 800 meter. 3.7 Tilknytning af Automower til ladestationen 1. Anbring Automower i ladestationen. 2. Åbn solcellepanelet ved hjælp af udsparingen i bagkanten af panelet for at få adgang til betjeningspanelet. 3. Flyt hovedafbryderen til positionen ON. Der påbegyndes en opstartssekvens, når Automower startes første gang. Maskinen spørger om følgende: Sprog, tidsformat, klokkeslæt, datoformat, dato og den firecifrede PIN-kode. Alle kombinationer bortset fra 0000 er tilladt. Når du har valgt en PIN-kode med Automower placeret i ladestationen, vil plæneklipperen og ladestationen være knyttet til hinanden. Dansk - 31

32 3. INSTALLATION 3.8 Installation af guidekablet Guidekablet er et supplerende kabel, som lægges fra ladestationen og ud imod en fjern del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage, og som derefter forbindes med afgrænsningskablet. Guidekablet etableres ved hjælp af samme slags ledningsmateriale som afgrænsningskablet. Der kan installeres op til to guidekabler til Solar Hybrid. På samme måde som afgrænsningskablet kan guidekablet fastgøres med kramper eller graves ned i jorden. Hvis der installeres et guidekabel, kan Automower også indstilles til at følge guidekablet ud fra ladestationen ved hjælp af funktionen Følg kablet ud (3-2-1), se side 52. Behov for et guidekabel Guidekablet kan være nødvendigt i installationer, hvor søgemetoderne Tilfældig og Følg afgrænsningskablet ikke er tilstrækkelige, til at plæneklipperen hurtigt og nemt kan finde ladestationen. Nedenfor følger et par eksempler på situationer, hvor det anbefales at installere guidekabel: Smalle passager I passager, hvor der er mindre end 3 meter imellem afgrænsningskablet, anbefales det at lægge et guidekabel igennem passagen. Dette er en bedre løsning end at lade Automower køre tæt på afgrænsningskablet ved at indstille en lav værdi for Korridorbredde. Afgrænsningskablet forløber langs en stejl skråning (stejlere end 25 %). Når Automower følger afgrænsningskablet på tværs af en stejl skråning, vil plæneklipperen skifte retning og bevæge sig væk fra afgrænsningskablet. Mange eller store øer. Hvis Automower får lov at følge afgrænsningskablet, vil den muligvis bevæge sig omkring en ø et par gange, før den forlader øen igen og genoptager søgningen efter afgrænsningskablet Dansk

33 3. INSTALLATION Vejen til et fjernt beliggende område er lang eller kompliceret. Hvis Automower skal følge afgrænsningskabelløkken til og fra et fjernt beliggende område, og vejen langs afgrænsningskablet til dette areal er lang eller kompliceret. Afgrænsningskablet forløber på tværs af en lang skråning (stejlere end 10 %). Når Automower følger afgrænsningskabelløkken tværs over en skråning (stejlere end 10 %), skal plæneklipperen kompensere for hældningen. Det betyder, at plæneklipperen følger afgrænsningskabelløkken med lavere hastighed. Risikoen for at plæneklipperen kommer uden for arbejdsområdet som følge af udskridning øges. Ladestationen befinder sig på en ø. Hvis der er mere end 4 meter imellem ladestationen og afgrænsningskabelløkkens yderkanter, kan det tage lang tid for Automower at finde ladestationen, når den følger afgrænsningskablet. Der er risiko for, at plæneklipperen følger arbejdsområdets yderkant 2 eller 3 omgange, før den skifter retning og begynder at følge løkken et andet sted. Placering og tilslutning af guidekablet I nedenstående tekst betegnes guidekablerne guide 1 og guide 2, præcis som det er tilfældet på bagsiden af ladestationen. 1. Kontrollér, at ladestationens placering er optimal. Guidekablet betegnes sammen med den del af afgrænsningskablet, der udgør tilbagevejen til ladestationen, som guideløkken. Strømmen i guideløkken forløber altid venstre om i forbindelsen mellem guidekablet og afgrænsningskablet. Billedet her ved siden af viser, hvad der er at betragte som en guideløkke. Billedet er også et udmærket eksempel på en ideel placering af ladestationen, som resulterer i den kortest mulige guideløkke. Dansk - 33

34 3. INSTALLATION Jo længere guidekablet er, desto tættere følger plæneklipperen guidekablet. Hvis kablet er længere end 300 meter, vil plæneklipperen muligvis have vanskeligt ved at følge det. Dette vil variere afhængigt af havens og installationens udformning. 2. Løft afdækningen på ladestationen. 3. Hvis du vil installere guide 1: Sæt enden af guide 1 ind i den nederste højre åbning i ladestationen, og tag fat i den igen i den øverste åbning. Sæt et stik fast på guidekablet. Forbind guide 1 med ladestationens kontaktben med mærkningen guide 1. Hvis du vil installere guide 2: Stik enden af guide 2 ind i den nederste venstre åbning på ladestationen, og tag fat i den igen i den øverste åbning. Sæt et stik fast på guidekablet. Forbind guide 2 med ladestationens kontaktben med mærkningen guide Læg kablet helt lige under pladen på ladestationen. 5. Læg guidekablet mindst 2 meter ligeud foran forkanten på pladen på ladestationen. Maks. Afstand Mindst 30 cm Mindst 2 m 34 - Dansk

35 3. INSTALLATION Hvis du installerer guidekablet igennem en passage: Automower følger guidekablet på samme side, uanset om den er på vej til eller fra ladestationen. Det betyder, at på vej ind imod ladestationen vil guidekablet ligge til højre for plæneklipperen, mens det på vej væk fra ladestationen vil ligge til venstre for plæneklipperen. I passagen skal guidekablet placeres, så plæneklipperen har mest mulig plads at bevæge sig i. Afstanden mellem afgrænsningskablet og guidekablet skal imidlertid mindst være 30 cm (se billedet ovenfor). Den samme mindsteafstand (30 cm) gælder også imellem guidekablet og guidekablet i passagen. Undgå at lægge kablet med skarpe knæk. De kan gøre det vanskeligt for plæneklipperen at følge guidekablet. 6. Læg guidekablet frem til stedet på afgrænsningskablet, hvor kablerne skal forbindes med hinanden. 7. Løft afgrænsningskablet op. 8. Klip afgrænsningskablet over ved hjælp en skævbider. 9. Forbind guidekablet med afgrænsningskablet ved hjælp af en loddefri kabelsamler: Stik enderne af afgrænsningskablet ind i højre og venstre åbning i kabelsamleren. Stik enden af guidekablet ind i det midterste hul. Tryk nu knappen i kabelsamleren helt ned. 10. Sæt kabelsamleren fast med kramper, eller grav den ned i plænen. 135º 90º 135º VIGTIG INFORMATION Guidekablets funktion varierer afhængigt af arbejdsområdets udformning. Derfor anbefales det at afprøve installationen ved hjælp af funktionen Test IND (3-2-4), se side 56. Dansk - 35

36 3. INSTALLATION 3.9 Aktivering af GPS-tyverisikringsområdet Før tyverisikringsområdet kan aktiveres, skal der isættes et SIM-kort, og administratorens telefonnummer skal indtastes i GPS-kommunikationsenheden (se 4.3 Brug af GPS-kommunikation på side 38). 1. Placer Automower midt i det krævede beskyttelsesområde, hvilket ofte vil være midt på den plæne, som Automower skal klippe. Undgå at placere Automower under træer eller tage eller tæt på et hus, da dette vil svække GPS-signalet. 2. Flyt hovedafbryderen til positionen ON. 3. Gå til plæneklippermenuen Sikkerhed (4-1), indtast din PIN-kode, og tryk på YES. Placer markøren på GPS (4-1-4), og tryk på YES. Vælg TIL for at aktivere, og tryk på YES. Sørg for, at Alarm (4-1-3) og Tidslås (4-1-2) er aktiveret, så alle funktionerne er tilgængelige. GPS-enheden indekserer nu automatisk positionen som det centrale punkt. Dette kan tage op til 15 minutter. 4. Lad plæneklipperen blive stående på det samme sted, indtil GPS-enheden bekræfter det centrale punkt ved at sende en SMS med teksten Circular geofence On (Kredsformet geo-hegn aktivt) efterfulgt af GPS-koordinaterne på det centrale punkt. 5. Automower har nu et aktivt, cirkelformet beskyttelsesområde med en radius på 100 meter fra det centrale punkt. Hvis plæneklipperen flyttes uden for beskyttelsesområdet, udløses en alarm, og GPS-kommunikationsenheden sender en SMS-alarmmeddelelse til de valgte telefonnumre. Radien kan om nødvendigt forøges (se 4.3 Brug af GPS-kommunikation på side 38). Du kan når som helst deaktivere GPS-tyverisikringen ved at åbne plæneklippermenuen Sikkerhed, indtaste din PIN-kode og deaktivere GPS (4-1-4). Dette kan være nyttigt, hvis plæneklipperen f.eks. skal transporteres til forhandleren til vintereftersyn Dansk

37 4. BRUG 4. Brug 4.1 Opladning af et afladt batteri Når Husqvarna Automower er ny eller har været opbevaret i en længere periode, vil batteriet være afladt, og det vil være nødvendigt at oplade det, før maskinen kan tages i brug. Opladningen tager fra 1 1/2 til 2 1/2 timer. 1. Anbring Automower i ladestationen. Sæt plæneklipperen så langt ind, den kan komme. Ordentlig kontakt er etableret, når begge ladeblikkene på plæneklipperen berører midten af kontaktlisterne i ladestationen. 2. Åbn solcellepanelet ved hjælp af udsparingen i bagkanten af panelet for at få adgang til betjeningspanelet. 3. Flyt hovedafbryderen til positionen ON. Der vises oplysninger om ladeprocessen i displayet undervejs i hele processens forløb. ADVARSEL Læs sikkerhedsinstruktionerne, inden du starter Automower. ADVARSEL Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller fødderne i nærheden af eller under plæneklipperens karosseri, mens motoren er i gang. Dansk - 37

38 4. BRUG 4.2 Brug af timeren Det bedste resultat opnås ved ikke at klippe plænen alt for ofte. Brug timerfunktionen (se 6.4 Timer (2) på side 49) for at undgå fladtrykning af plænen og samtidig opnå maksimal levetid på Automower. Græssets kvalitet forbedres eksempelvis, hvis det klippes hver anden dag i stedet for 12 timer hver dag. Derudover har græsset godt af at få fuldstændig ro i en periode på mindst tre dage én gang om måneden. 4.3 Brug af GPS-kommunikation Der skal bruges et SIM-kort, for at enheden kan fungere. Dette indkøbes normalt af slutforbrugeren og monteres derefter i Automower af forhandleren sammen med GPS-kommunikationsenheden. SIM-kortet, montage og installation er normalt ikke inkluderet i prisen på GPS-enheden eller plæneklipperen. Når SIM-kortet installeres, skal administratorens telefonnummer indtastes, før GPS-kommunikationsenheden kan tages i brug for første gang. Indtast det ønskede administratortelefonnummer ved at sende en SMS til Automower med kommandoen Spn1 efterfulgt af telefonnummeret, f.eks. Spn GPS-enheden bekræfter det nye administratortelefonnummer ved at sende en SMS tilbage med indholdet Telefonnummer 1 indstillet korrekt. Dette telefonnummer er afgørende for betjeningen af enheden. Administratoren kan oprette yderligere fire telefonnumre med henblik på kommunikation med plæneklipperen (se tabellen på side 40). SMS-funktion I situationer, hvor der vises en fejlmeddelelse i plæneklipperens display, sender GPS-kommunikationsenheden en SMS indeholdende den samme fejlmeddelelse. En række fejlmeddelelser er beskrevet i kapitlet 9.1 Fejlmeddelelser på side 71). Følgende SMS kan sendes til Automower med henblik på ændring af indstillinger eller forespørgsel på indstillinger og status. VIGTIG INFORMATION Vær opmærksom på, at det er meget vigtigt at skrive meddelelserne præcist som angivet i nedenstående tabeller med mellemrum, punktum og kolon de rigtige steder. Alle kommandoer bekræftes ved, at Automower sender en SMS tilbage Dansk

Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper

Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper R160 Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper INDHOLD 1 Indledning og sikkerhed 5 1.1 Indledning 5 1.2 Symboler på robotplæneklipperen 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen 7 1.4 Sikkerhedsinstruktioner 8

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING. omslag_310,315.indd :49:53

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING. omslag_310,315.indd :49:53 HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING omslag_310,315.indd 3 2016-02-18 09:49:53 omslag_310,315.indd 4 2016-02-18 09:49:53 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG omslag_420,430x,450x_2016.indd 3 2016-03-15 07:22:57 omslag_420,430x,450x_2016.indd 4 2016-03-15 07:22:57 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

husqvarna automower 305/308 BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 305/308 BruGsanvIsnInG h u sqvarna AUTOMOWE R 305/308 BRUG SANVI SN I NG 1157065-06_305_DK.book Page 3 Friday, November 7, 2014 12:44 PM INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1..Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower 305... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Husqvarna Automower.

Husqvarna Automower. Husqvarna Automower. Selv om virkeligheden ikke er perfekt, kan græsplænen godt blive det. Lad det bare regne. Husqvarna Automower har intet imod regnvejr. Ingen hjulspor. Husqvarna Automower efterlader

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRI D BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRI D BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRI D BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li

Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på R40Li... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT Original brugsanvisning Installation af plæneklipperrobot Sådan installerer du din Landroid 4 Installationen af din Landoid er let. Afhængig af størrelsen af din have,

Læs mere

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Automower. Brugsanvisning

Automower. Brugsanvisning Automower Brugsanvisning Automower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen. Ideen bag Automower er taget direkte fra naturen - den imiterer et dyr,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Stiga Autoclip Perfektionisten

Stiga Autoclip Perfektionisten Stiga Autoclip Perfektionisten stiga.dk Autoclip Autoclip Stiga Autoclip Perfektionisten Har du en lang to-do liste denne sommer? Denne robotklipper er en team player Nogle gange får du det bedste resultat,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov?

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov? VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER For at få en flot og velplejet græsplæne kan du vælge mellem en plæneklipper, en frontmonteret rider, en robotplæneklipper eller Multiclip. Der er mange at vælge mellem, og

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere