Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg."

Transkript

1 Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres på Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital af Lotte Skytte Krøll, Fysioterapeut, MPH, ph.d.-studerende i samarbejde med Lunds Universitet. Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt. Du vil blive inviteret til en samtale om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Du er velkommen til at have et familiemedlem, en ven eller en bekendt ved siden af til samtalen. Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst, og uden at give en grund, trække dit samtykke tilbage, uden af det vil få konsekvenser for din eventuelle fremtidige behandling. Formålet med forsøget er at undersøge effekten af konditionstræning på personer, der både lider af migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Mange hovedpinepatienter ønsker ikke at indtage daglig medicin, eller de oplever ubehagelige bivirkninger af medicinen. Desuden er mange hovedpinepatienter ofte fysisk inaktive på baggrund af deres hovedpine. Erfaringen fra det daglige arbejde med migrænepatienter viser, at fysisk aktivitet kan forebygge migræneanfald, og anbefales derfor som et led i den forebyggende behandling. En nyere undersøgelse fra Sverige kunne tyde på, at der er denne sammenhæng, men vi mangler flere videnskabelige forsøg, der kan underbygge disse erfaringer. Studier viser at mange migrænepatienter også lider af både spændingshovedpine og nakkesmerter, men endnu eksisterer der ingen større videnskabelige studier, der har vurderet effekten af et målrettet konditionstræningsprogram til personer, der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. På denne baggrund ønsker vi bl.a. at undersøge hvilken effekt et konditionstræningsprogram har på smerterne, livskvaliteten og på indvirkning på familie- og arbejdslivet, fritidsaktiviteter samt de økonomiske konsekvenser. Vi har derfor tilrettelagt følgende forskningsprojekt. Formålet med projektet, der er opdelt i fire studier er: 1. At validere (gøre gyldig) en række spørgeskemaer. 2. At kortlægge omfanget af hovedpine, nakkesmerter, det fysiske aktivitetsniveau, livskvalitet, dagliglivet (smerter, familie, sociale aktiviteter, provokerende faktorer), sygefravær, arbejdsevne, trivsel, depression samt økonomiske konsekvenser hos nyhenviste patienter i Dansk Hovedpinecenter sammenlignet med raske kontrolpersoner. 3. At undersøge korttidseffekten af et målrettet træningsprogram på patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. 4. At undersøge langtidseffekten af træningsprogrammet. Komitésystemets standardskabelon, februar

2 Plan for forsøget Det vi søger deltagere til, er studie 3 og 4, og plan for forsøget er som følger: I projektet deltager 80 personer der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Formålet er at undersøge effekten af et målrettet træningsprogram der varer i 12 uger med opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder efter starten på forsøget. Du vil som deltager i forsøget gennemgå en lægeundersøgelse i Dansk Hovedpinecenter, derefter vil du blive bedt om at udfylde 4 ugers hovedpine- og smertedagbog, udfylde forskellige spørgeskemaer (forventet tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer ml min) og vil gennemgå forskellige test. Venligst se nedenstående skema: Art Indhold Hvor tit Hovedpine- og nakkesmertedagbog Smerteintensitet, frekvens og varighed. Medicinindtag samt faktorer der har indflydelse på smerten Hver dag i træningsperioden og igen en måned op til hver opfølgning Træningsdagbog Træningsmængde, frekvens og varighed Hver dag i træningsperioden Spørgeskemaer Fysioterapeutisk undersøgelse, foretages af den projektansvarlige Spørgsmål vedrørende hovedpinen og dens indflydelse på dagligdagen og livskvaliteten. Holdningsundersøgelse, bevægeudslag, muskulær kontrol. I alt 4 gange i hele projektforløbet 1 gang forud for træningsperioden Testundersøgelse Se udspecificering af tests nedenfor I alt 3 gange i hele projektforløbet Træningsintervention Konditionstræning 3 gange ugentligt ved moderat intensitet 12 uger i alt Inden testundersøgelserne vil du ved hjælp af lodtrækning indgå i enten en træningsgruppe eller i en kontrolgruppe. Testundersøgelser, som vil tage ca 1½ time, foregår med projektleder Lotte Skytte Krøll og en bioanalytiker tilstede, der begge er meget erfarende i at foretage nedenfor nævnte undersøgelser. Følgende testundersøgelser vil blive foretaget 3 gange før og efter forsøget og 1 gang efter yderligere 3 måneder. Din alder, køn, højde, vægt, livvidde og blodtryk vil blive noteret. Konditest som vil foregå ved moderat intensitet på en ergometercykel. Smertetærskelen for tryk vil blive bestemt på pegefingeren, over en nakkemuskel og over en tyggemuskel ved hjælp af en trykmåler. Muskelømhed vil blive registreret ved almindeligt tryk med 2 fingre på muskler i nakke og ansigt. Smertefølsomheden for elektriske stimulationer i en nakkemuskel og en muskel i benet vil blive undersøgt ved hjælp af en nål, der indføres i musklen. Alle forsøgsdeltagere i både træningsgruppe og kontrolgruppe følger almindelig medicinsk behandlingsforløb. Komitésystemets standardskabelon, februar

3 Træningsgruppen: Træningen vil foregå 3 gange 45 minutter per uge i et forløb på 12 uger. En gang om ugen konditionstrænes på ergometercykel, cross-trainer eller på gå-bånd, på Glostrup Hospital, hos den projektansvarlige. Dette vil foregå på hold sammen med andre i projektet. Da der er løbende rekruttering af deltagere vil antallet af deltagere på holdet kunne variere. Derudover vil deltagerne træne konditionstræning 2 gange om ugen, hjemme eller i lokalområdet, efter eget valg, f.eks. rask gang eller cykling. Træningen vil vare 30 min., ved moderat intensitet, forud gået af 10 min. opvarmning og efterfulgt af 5 min. cool-down, dvs. 5 min. til at få pulsen ned igen. Deltagerne vil modtage instruktion i at undgå overtræning og i at undgå skader på baggrund af træningen. Spørgsmål angående træning vil blive taget op undervejs. Derudover vil deltagerne blive instrueret i at bruge et pulsur til træningstimerne. Træningsprogrammet tager udgangspunkt i et velafprøvet, svensk program der ikke har givet deltagerne nogen bivirkninger. Undervejs i forløbet vil der være mulighed for at kontakte den projektansvarlige per mail, hvis der skulle opstå tekniske spørgsmål eller lignende. Efter endt forsøg vil deltagerne i kontrolgruppen blive tilbudt vanligt fysioterapeutisk behandlingsforløb i Dansk Hovedpinecenter. Nytte ved forsøget Deltagerne i træningsgruppen forventes bl.a. at opnå en positiv effekt på deres smerteproblematik, livskvalitet, arbejdsevne og/eller arbejdseffektivitet da denne del af forskningsprojektet er rettet mod disse områder. Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper Projektet indebærer minimale risici eller ulemper for deltagerne. Testene vil foregå under rolige rammer med en kvalificeret bioanalytiker tilstede. Konditionstesten, som vil foregå ved moderat intensitet, vil muligvis afstedkomme lettere ubehag. De stimuli (tryk og elektriske), der benyttes til vurdering af smerterespons kan udløse lette til moderate smerter. Disse former for måling og smertestimuleringer er benyttet i mange tidligere studier, uden at det har givet problemer for deltagerne. Der er en yderst beskeden risiko for, at indføring af en nål i nakkemusklerne (ved måling af muskelspænding og smertetærskel for elektriske stimuli) medfører betændelse. I forbindelse med forsøgsdeltagelse i konditionstræningsprogrammet, som foregår ved en moderat intensitet, kan der være en mindre risiko for at fremprovokere et migræneanfald eller evt. forværre en eksisterende spændingshovedpine på kort sigt, på længere sigt forventes denne risiko at mindskes betydeligt. Der kan være risici ved forsøget, som vi endnu ikke kender. Vi beder dig derfor om at fortælle, hvis du oplever problemer med dit helbred, mens forsøget står på. Hvis vi opdager bivirkninger, som vi ikke allerede har fortalt dig om, vil du naturligvis blive orienteret med det samme, og du vil skulle tage stilling til, om du ønsker at fortsætte i forsøget. Komitésystemets standardskabelon, februar

4 Andre behandlingsmuligheder Hvis forsøgsdeltagerne ikke har opnået nogen effekt efter endt projektperiode, eller hvis deltagerne ekskluderes fra forsøget, tilbydes det sædvanlige tværfaglige behandlingstilbud på Dansk Hovedpinecenter, hvis det skønnes relevant. Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg For at kunne deltage i projektet skal følgende kriterier være opfyldt: Alder år Minimum 2 migræneanfald per måned. Spændingshovedpine. Nakkesmerter. Adgang til computer. Nedenstående kriterier må ikke være til stede: Piskesmældslæsion eller andet signifikant nakketraume. Hovedpine opstået på baggrund af hovedtraume. Rodtryk i nakken, vurderes ved undersøgelse på Dansk Hovedpinecenter. Klyngehovedpine Nervesmerter i ansigtet Dagligt indtag af smertestillende medicin. Graviditet/amning. Alvorlige fysiske eller psykiske sygdomme. Alkoholindtag der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, eller andet misbrug. Igangværende forsikringssager. Kan ikke tale eller forstå dansk. Personer der skønnes ikke at kunne gennemføre træningsprogrammet på grund af muskulære smerter eller fysiske begrænsninger. Forsøget kan blive afbrudt, hvis der, mod forventning, sker organisatorisk ændring med reduktion af personale. Oplysninger om økonomiske forhold Forskningsprojektet er igangsat på initiativ af undertegnet samt Rigmor H. Jensen, professor, overlæge og dr.med. Projektet gennemføres som et led i en forskningsuddannelse - et ph.d.- forløb af Lotte Skytte Krøll, Fysioterapeut, MPH, ph.d.-studerende. Forskningsprojektet samlet beløbsstørrelse på: kr. støttes delvist af Dansk Hovedpinecenter og delvist af eksterne fonde. Midlerne indbetales på en forskningskonto, som administreres af Dansk Hovedpinecentrets økonomiafdeling. Forskningsteamet har alene faglige, og ingen økonomiske, interesser i dette projekt. Der er ingen økonomiske vederlag til forsøgspersonerne. Transporten vil blive betalt (ej skattepligtigt) til de tre testundersøgelser dvs. 2,10 kr. pr kørt km. Bus og/eller togbilletter medbringes for refusion. Komitésystemets standardskabelon, februar

5 Adgang til forsøgsresultater Forsøget forløber over 4 år og resultaterne af effekten af konditionstræning på patienter med migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter vil blive offentliggjort i nationale og internationale tidsskrifter efter endt databearbejdning i løbet af foråret Resultaterne bliver offentliggjort på en sådan måde, at ingen enkeltpersoner vil kunne identificeres. Alle data er anonyme, og vil blive holdt utilgængelige for uvedkommende. Kun nedenfor nævnte forskere kommer til at få adgang til data. Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder dig også om at læse det vedlagte materiale Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte Lotte Skytte Krøll, Fysioterapeut, MPH, Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital, Ndr. Ringvej 69, bolig 17, 2600 Glostrup. tlf.: Med venlig hilsen Lotte Skytte Krøll Fysioterapeut, MPH, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital Vejledere på projektet: Rigmor Højland Jensen, Professor, overlæge, dr.med, Dansk Hovedpinecenter, Ndr. Ringvej 69, bolig 23, 2600 Glostrup Catharina Sjödahl Hammarlund, Universitetslektor, Lunds Universitet, Baravägen 3, Lund, Sverige Gunvor Gard, Professor i fysioterapi, Lunds Universitet, Baravägen 3, Lund, Sverige Videnskabsetisk Komité protokolnr.: H Komitésystemets standardskabelon, februar

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere