Erhvervsjura Revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsjura Revisorer"

Transkript

1 KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen PwC Aalborg Universitet Bruun & Hjejle LETT MAQS Beierholm HSH Law Brockstedt-Kaalund Ret&Råd I samarbejde med For Revisorer / Advokater: Konference 13 lektioner / timer

2 talerliste Kontorchef Lars Bunch Erhvervsstyrelsen Chefkonsulent Jan-Christian Nilsen Erhvervsstyrelsen Partner, Head of Assurance & Accounting Services Henrik Steffensen PwC Professor Lars Bo Langsted Juridisk Institut, Aalborg Universitet Partner, advokat Andreas Nielsen Bruun & Hjejle Partner, advokat Søren Halling-Overgaard HSH Law Seniorkonsulent, cand.merc. aud., ph.d., LL.M. Jesper Seehausen Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Advokat Thomas Booker LETT Advokatpartnerskab Partner, advokat Robert Mikelsons MAQS Law Firm Advokat Henrik Lyhne Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerskab Ordstyrer: Advokat, ejer Wivi H. Larsen Ret&Råd Advokaterne Redaktør, Karnov Erhvervsjura Målgruppe for konferencen Konferencen henvender sig til revisionschefer, vicerevisionschefer, afdelingchefer, funktionsledere, interne revisorer, Head of Controlling, Financial Controllers, eksterne revisorer, regnskabschefer, økonomichefer, Head of Internal Audit, Head of Compliance, Compliance Officers, Head of Risk Management samt andre med interesse for og berøring med intern revision og relaterede opgaver. KONFERENCE 12 timer IBC Euroforums konference Erhvervsjura for Revisorer lever op til Erhvervsstyrelsens kvalitetskrav for revisorers efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse for revisorer kan rettes til Erhvervsstyrelsen. 2 Erhvervsjura for revisorer december 2014

3 Optimer din rådgivning af virksomhedernes muligheder i den nye selskabslov IBC Euroforum har samlet en række erfarne og inspirerende foredragsholdere, jeg som ordstyrer personligt ser meget frem til at høre. Som erhvervsadvokat og redaktør på Karnovs Erhvervsjuradatabase ved jeg, hvor vigtige konferencens emner er for rådgiverne i deres daglige arbejde. Ordstyrer Wivi H. Larsen Konferencen går i detaljer med en lang række af de problemstillinger, som revisorer støder på i grænseområdet mellem selskabsret og regnskab. De praktiske forhold vedrørende stiftelse gennemgås, herunder bl.a. værdistiftelser afgivelse af vurderingsberetninger blandede stiftelser udskudt indbetaling af selskabskapital regnskabsmæssig frem- og tilbagevirkende kraft bogførte værdier og omvurderede værdier muligheder for udtræk af midler i tilknytning til stiftelsen Fusioner og spaltninger benyttes i praksis også til at skabe en struktur, så finansiering kan fordeles mere hensigtsmæssigt i selskabsstrukturen. Her berøres debt-push-down, spaltninger som alternativ til udbytte, fusioner og andre former for omstruktureringer. Der gennemgås regnskabsmæssige udfordringer og de udfordringer, der måtte være i forbindelse med lodrette fusioner og deres indvirkning på de frie reserver. Også reglerne om aktionærlån og selvfinansiering har været i skudlinjen de senere år rådgivere møder løbende udfordringer ved brug af disse regler. Deltagerne opdateres på seneste praksis og gives gode råd til at navigere sikkert igennem reglerne. I praksis arbejder koncerner på tværs af landegrænser og selskaber og har ikke altid fokus på, at selskabslovgivningen i Danmark (og mange andre lande) har det enkelte selskab som det centrale fokus. Der er en lang række eksempler på udfordringer, der ofte opstår i forbindelse med koncerntransaktioner og udfordringer i forbindelse med transfer pricing-justeringer. Konferencen retter sig mod praktikere, der har erfaring inden for afgivelse af vurderingsberetninger, rådgivning vedrørende fusioner og spaltninger, finansiering og andre selskabsretlige transaktioner. På konferencen gives svar på en lang række praktiske spørgsmål, som indlægsholderne gennem tiden er stødt på. Deltagerne opfordres til at bidrage til diskussionerne undervejs om de praktiske problemstillinger i grænsefeltet mellem selskabsret og regnskab. Vi ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen på konferencen! Med venlig hilsen Pernille Lepianka Projektleder IBC Euroforum Wivi H. Larsen Advokat og ejer, Ret&Råd Advokaterne Redaktør, Karnov Erhvervsjura Erhvervsjura for revisorer december

4 Erhvervsjura for revisorer Program 10. december Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Pernille Lepianka, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Advokat, ejer Wivi H. Larsen, Ret&Råd Advokaterne Wivi er herudover tilknyttet Karnov Erhvervsjura som redaktør Faldgruber for revisorer ved udlodning af ordinært og ekstraordinært udbytte Når et selskab skal udlodde udbytte, kræver det ofte revisors involvering. Indlægget gennemgår de juridiske rammer for udlodning med fokus på revisors pligter og de typiske faldgruber for revisorer i forbindelse med udlodning af udbytte. Hvilke midler kan et selskab benytte til udlodning? Mellembalancer og vurderingsberetninger Hvad er de typiske faldgruber for revisorer ved udbytteudlodninger i praksis? Hvordan er revisorer stillet ansvarsmæssigt ved medvirken til udbytteudlodninger? Dokumentation til brug for udlodning ordinært og ekstraordinært udbytte Partner, advokat Andreas Nielsen, Bruun & Hjejle Erstatningsansvarsbedømmelse af revision og ledelse ved virksomhedssammenbrud Et af de mest centrale områder i forbindelse med ansvarsbedømmelse ved virksomhedssammenbrud, er bedømmelsen af samspillet mellem revisionen og virksomhedens ledelses eventuelle erstatningsansvar, herunder Hvorfor bliver revisor sagsøgt sammen med ledelsen? Hvilken betydning har det, at revisors og ledelsens ansvarsgrundlag er forskelligt? Kan revisor blive ansvarlig for ledelsens fejl? Hvad nu hvis ledelsen ikke har en ansvarsforsikring? Lidt om revisor og ledelsens ansvar i PIE-virksomheder i forhold til andre virksomheder Partner, advokat Søren Halling-Overgaard, HSH Law 4 Erhvervsjura for revisorer december 2014

5 Program 10. december 2014 Erhvervsjura for revisorer Pause Kapitalejerlån udvalgte problemstillinger Det er ingen tvivl om, at kapitalejerlån både de lovlige og ikke mindst de ulovlige er et område, der i praksis giver anledning til store udfordringer for revisor. Indlægget omhandler en række udvalgte problemstillinger relateret til kapitalejerlån, herunder f.eks.: Problemstillinger i grænseområdet mellem lovlige og ulovlige kapitalejerlån Problemstillinger vedr. den regnskabsmæssige behandling af tilgodehavender relateret til kapitalejerlån Problemstillinger vedr. tilbagebetaling af ulovlige kapitalejerlån. I forbindelse med indlægget får deltagerne udleveret et hæfte med en lang række eksempler på både lovlige og ulovlige kapitalejerlån. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M. Jesper Seehausen, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Frokost Omstruktureringer skat og fast ejendom Praktiske problemstillinger i forbindelse med omstruktureringer Universalsuccession og de skattefrie omstruktureringsmodeller Valget mellem bogførte værdier eller handelsværdier ved skattefri omstrukturering Holdingkrav ved skattefri omstrukturering Erstatningsansvar/strafansvar for revisor ved mangelfuld rådgivning om mest optimal omstrukturering Skat og fast ejendom Advokat Thomas Booker, LETT Advokatpartnerselskab Momsjura med fokus på visse basale, men også komplekse områder Hvad er momsmæssigt set økonomisk virksomhed? Fast ejendom og moms Erstatningsbeløb, kompensationer og tilskud hvad med momsen? Partner, advokat Robert Mikelsons, MAQS Law Firm Erhvervsjura for revisorer december

6 Erhvervsjura for revisorer Program 10. december Pause Identifikation af de typiske faldgruber, og hvordan de undgås Et praktisk beredskab til at identificere, hvornår de juridiske gule og røde lamper lyser indenfor en række relevante retsområder, således at revisorerne kan søge den fornødne sagkyndige bistand, før det går galt. Panteretlige problemstillinger sondringen mellem de forskellige panteformer i tinglysningslovens 37 og 38 og virksomhedspanteretlige udfordringer Selskabsretlige problemstillinger i forbindelse med f.eks. ejeraftalers indhold, gyldighed og eksekvering Advokat Henrik Lyhne, Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab Opsummering ved ordstyrer Konferencens første dag slutter

7 Program 11. december 2014 Erhvervsjura for revisorer Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Introduktion ved ordstyreren Advokat, ejer Wivi H. Larsen, Ret&Råd Advokaterne Ledelsens strafansvar og aftaleret Hensigtserklæringer: Hvornår, hvordan, og over for hvem? Ledelsens strafansvar og revisors pligter i den forbindelse Professor Lars Bo Langsted, Juridisk Institut, Aalborg Universitet Pause SEMINAR Grænseområdet mellem selskabsret & regnskab Seminaret har fokus på en lang række af de problemstillinger, som revisorer støder på i forhold til grænseområdet mellem selskabsret og regnskab. Mange af emnerne er også berørt i bogen Transaktioner i selskaber, som fornyligt er udgivet på Forlaget Karnov. Deltagerne opfordres til at bidrage til diskussionerne undervejs om de praktiske problemstillinger i grænsefeltet mellem selskabsret og regnskab. Seminaret afvikles af: Lars Bunch er kontorchef i Erhvervsstyrelsen og en af hovedkræfterne bag selskabsloven fra Lars Bunch beskæftiger sig til daglig med selskabsret og har deltaget aktivt i arbejdet med udarbejdelsen og administrationen af den nye selskabslov såvel som den nye lov om erhvervsdrivende fonde. Lars Bunch er i dag tilknyttet afdelingen for Erhvervsvilkår og Regulering, hvor der arbejdes for at sikre gode erhvervsvilkår gennem effektiv erhvervsregulering. Erhvervsjura for revisorer december

8 Erhvervsjura for revisorer Program 11. december 2014 SEMINAR Jan-Christian Nilsen er chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen med speciale i regnskabsret. Han har deltaget i udformningen af årsregnskabsloven fra 2001 og stort set samtlige senere ændringer hertil, herunder den større opdatering af loven som forventes vedtaget i Jan-Christian Nilsen har endvidere det faglige ansvar for styrelsens kontrol med regnskaberne for de børsnoterede virksomheder. Han har også i de seneste 20 år beskæftiget sig med visse selskabsretlige problemstillinger, med særlig fokus på aktionærlån og selvfinansiering. Henrik Steffensen er partner i og leder af PwC Danmark s faglige afdeling inden for regnskab, selskabsret og revision (Assurance & Accounting Services). Han er tidligere chefkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) og en af hovedkræfterne bag årsregnskabsloven fra Henrik Steffensen har mangeårig erfaring inden for regnskab og selskabsret samt er medforfatter til flere bøger og artikler inden for regnskab og selskabsret Stiftelser Stiftelse med frem- og tilbagevirkende kraft Brug af bogførte værdier og omvurderede værdier Apportindskud og vederlag / blandet vederlag Delvis indbetaling af selskabskapital Kort om kædestiftelser Lars Bunch og Henrik Steffensen Kort pause Fusioner og spaltninger Selskabsloven Generelt om den selskabsretlige proces Straksfusioner og straksspaltninger Afgivelse af kreditorerklæringer og særlige udfordringer ved virksomheder, der er nødlidende Lars Bunch Frokost 8 Erhvervsjura for revisorer december 2014

9 SEMINAR Fusioner og spaltninger Årsregnskabsloven Den regnskabsmæssige behandling af fusioner og spaltninger Fusioner og spaltninger som redskab til finansiering i forbindelse med køb af virksomheder Lodrette fusioner særlige udfordringer Lodrette spaltninger som alternativ til udbytte og faldgruber ved lodrette spaltninger Jan-Christian Nilsen Udbytte og tilskud, herunder koncerninterne transaktioner Generelt om transaktioner mellem koncernforbundne selskaber Moderselskabets afholdelse af omkostninger for dattervirksomheder og koncernaftaler om betaling for services Køb og salg af virksomheder i koncernen Justeringer i forbindelse med transfer pricing Henrik Steffensen Pause Program 11. december 2014 Erhvervsjura for revisorer Aktionærlån og selvfinansiering Aktionærlån generelt og afgrænsning af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Aktionærlån i forhold til fælles koncern-finansieringsselskab Selvfinansiering brug af reglerne i forbindelse med ejerskifte og nytegning Selvfinansiering i koncernforhold, herunder brug af reglerne i forhold til holdingselskaber Selvfinansiering i forhold til udenlandske datterselskaber Lars Bunch, Jan-Christian Nilsen og Henrik Steffensen Opsummering ved ordstyreren Konferencen slutter Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Projektleder Pernille Lepianka på telefon , Erhvervsjura for revisorer december

10 Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Erhvervsjura for Revisorer afholdes d. 10. og 11. december 2014 afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, Danmark, telefon: Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC henviser til Tivoli hotellet for booking af hotelværelse på eller telefon Parkering Tivoli Hotel tilbyder sammen med hotel Wake Up et videoovervåget parkeringshus til hotellets & Congress Centerets gæster. Parkeringshuset er placeret mellem de to hoteller på Kristian Erslevs gade 1, og har direkte adgang til Tivoli Hotel og Congress Center gennem kælderen. Parkeringen administreres af One Park. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, er Tivoli Hotel placeret nær Københavns Hovedbanegård. 10 Erhvervsjura for revisorer december 2014

11 Konferencepris Early Bird! TILMELDING senest 31. oktober 2014 TILMELDING senest 21. november 2014 Alle priser er ekskl. moms. TILMELDING efter 21. november 2014 Konference , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, morgen- og frokostbuffet samt kage og frugt. Ydermere udleveres eller fremsendes uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send eller ring din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Erhvervsjura for revisorer december

12 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks København K Tilmelding til IBC Euroforum Konference Erhvervsjura for Revisorer København Konference 10. & 11. december 2014 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). jeg ønsker at deltage: Alle priser er ekskl. moms. Early Bird! Tilmelding senest Tilmelding efter Sæt X Tilmelding senest 21. november november oktober , , ,- sådan kan du tilmelde dig: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt /ejr IBC Euroforum Silkegade 17, st København K 14ejr

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere