VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer... 8 Justering af fødder... 9 El-tilslutning... 9 Vandtilslutning Afløbstilslutning KLARGØRING TIL VASK Sortering af vasketøjet Ilægning af vasketøj i maskinen Påfyldning af vaskemiddel BETJENINGSPANEL Sæbeskuffe Programvælger Display BETJENING AF MASKINEN Første vask Valg af program Ekstrafunktioner System til detektering af halv fyldning Twin Jet-system PROGRAMOVERSIGT Ekstrafunktioner Start af programmet Tilføjelse / fjernelse af vasketøj Børnelås Annullering af program Afslutning af program ADVARSELSSYMBOLER I DISPLAYET Advarsel om vandafbrydelse / lavt vandtryk Advarsel om tilstoppet trevlesi

3 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Filtre i vandtilførslen Trevlesi Sæbeskuffe Hævertlåg Kabinet Tromle PRAKTISKE OPLYSNINGER FEJLFINDING AUTOMATISKE FEJLMELDINGER SÅDAN SPARES DER STRØM BORTSKAFFELSE AF DEN GAMLE MASKINE EGNE NOTATER Kære kunde Vi har sat os som mål at tilbyde kvalitetsprodukter, der overstiger forventningerne, og leverer produkter, som er fremstillet på moderne fabrikker og er omhyggeligt og nøje kvalitetstestede. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe til, at apparatet, som er fremstillet efter de nyeste teknikker, kan bruges sikkert og med maksimal effektivitet. Læs omhyggeligt denne vejledning, før apparatet tages i brug. Den indeholder grundlæggende oplysninger om rigtig og sikker installation, vedligeholdelse og brug. Kontakt den nærmeste autoriserede serviceafdeling vedrørende montering af apparatet

4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1. Topplade 2. Programvælger 3. Display 4. Sæbeskuffe 5. Låge 6. Dækplade, trevlesi Strømkabel 8. Vandindløbsventil 9. Afløbsslange 10. Transportskruer

5 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Arbejdsspænding / frekvens (V/Hz) ( ) V~/50Hz Strømstyrke (A) 10 Vandtryk (MPa) Maksimum: 1 MPa Minimum: 0,01 MPa Samlet ydelse (W) 2200 Maks. kapacitet, tørt tøj (kg) 7 Centrifugering (o/min) 1600 Antal programmer 15 Mål (H x B x D) (mm) 845 x 597 x

6 FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler W Anvend ikke multistikdåser eller forlængerledning. W Anvend ikke beskadigede eller ødelagte stik. W Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis strømkablet bliver defekt, så det kan blive udskiftet. W Træk aldrig i kablet, når stikket skal tages ud. Tag i stedet fat i stikket. W Sæt ikke stikket i og træk det ikke ud af kontakten med våde hænder, da dette kan give elektrisk stød. W Rør aldrig maskinen med våde eller fugtige hænder eller fødder. W Åbn ikke sæbeskuffen, når maskinen er i gang. W Tving ikke lågen op, mens maskinen er i gang. W Rør ikke ved afløbsslangen og -vandet, mens maskinen tømmes for vand, da vand og slange kan være meget varme. W Sluk for maskinen, tag stikket ud af kontakten og luk derefter for vandet, hvis maskinen bliver defekt. Forsøg ikke selv at reparere den, men kontakt en autoriseret servicetekniker. W Husk, at maskinens emballage kan være farlig for børn. Opbevar emballagen, så den er uden for børns rækkevidde, eller fjern den efter affaldsvejledningen. W Lad ikke børn lege med vaskemaskinen. Det er et elektrisk apparat. W Hold kæledyr væk fra maskinen. W Vaskemaskinen må kun bruges af voksne ud fra de retningslinjer, der fremgår af denne betjeningsvejledning. W Anbring ikke maskinen på tæpper og lignende underlag, der kan blokere for ventilationen under maskinen. W Opbevar ikke brandbare væsker i nærheden af maskinen. W Maskinen må ikke anvendes af personer (herunder børn), som er fysisk, psykisk eller mentalt handicappede, eller som ikke har erfaring med eller kender til maskinen, medmindre de overvåges af eller er blevet orienteret om dens brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. W Husk at fjerne maskinens transportskruer, før den tages i brug. Garantien dækker ikke, hvis maskinen beskadiges, fordi transportskruerne ikke er blevet fjernet. W Maskinens afløbsslange må ikke tilsluttes en beholder, spand eller vask

7 Maskinen er beregnet til husholdningsbrug. Garantien bortfalder, hvis maskinen bruges kommercielt. Garantien bortfalder ligeledes, hvis andre end den autoriserede servicetekniker udfører arbejder på maskinen. Garantien dækker ikke for fejl, der skyldes eksterne faktorer såsom oversvømmelser, brand o.l. Anbefalinger Den ideelle driftstemperatur for maskinen er C. Det anbefales at gennemføre en kogevask ved 95 uden vasketøj, men med ½ mængde vaskemiddel i sæbeskuffens rum 2. Fyld vaske- eller skyllemiddel i sæbeskuffen ved start af den enkelte vask, da de kan give aflejringer, hvis de udsættes for luft i lang tid. Brug kun forvaskeprogram, hvis vasketøjet er ekstremt snavset. Der må maksimalt fyldes den mængde vasketøj i maskinen, den er beregnet til. Det giver den bedste energiudnyttelse. Sluk for maskinen, tag stikket ud af kontakten, luk for vandet og lad lågen stå åben, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid. Derved holdes maskinens indre tør, og ubehagelig lugt undgås. Der kan være vand tilbage i maskinen efter afprøvning under produktionen. Dette skader ikke maskinen

8 OPSTILLING Fjernelse af transportskruer Husk at fjerne transportskruerne bag på maskinen, inden den tages i brug. Skruerne fjernes ved at dreje dem mod uret med en passende skruenøgle. Træk transportskruerne ud, når de er løsnet

9 Sæt de medleverede plastikskruer i hullerne fra transportskruerne. Gem transportskruerne, da de skal bruges, hvis maskinen skal transporteres. Husk at fjerne maskinens transportskruer, før den tages i brug. Garantien dækker ikke, hvis maskinen beskadiges, fordi transportskruerne ikke er blevet fjernet. Justering af fødder 1. Anbring maskinen på et plant og fast underlag for at sikre, at maskinen kører uden vibrationer. 2. Løsn plastikmøtrikken. 3. Skru benene op- eller nedad ved at dreje dem. 4. Spænd plastikmøtrikken igen, når maskinen er i balance. 5. Anbring ikke pap, træ eller tilsvarende materialer under maskinen for at udligne ujævnheder i underlaget. 6. Pas på ikke at ødelægge maskinens balance, når gulvet under maskinen gøres rent. OBS: Installér ikke maskinen på gulvtæpper eller lignende underlag. El-tilslutning Vaskemaskinen er beregnet til V og 50 Hz. Vaskemaskinens strømkabel er forsynet med et specialstik med jordleder. Dette stik skal altid sættes i en 10 A-kontakt med jordforbindelse. Sikringen skal også være på 10 A. Hvis kontakt og sikring ikke opfylder disse krav, skal installationen udføres af en autoriseret elinstallatør. BEMÆRK: Maskinens levetid forkortes og dens ydelse begrænses, hvis spændingen ikke opfylder kravene. Vi hæfter ikke for skader, som måtte opstå som følge af manglende jordtilslutning

10 Vandtilslutning Afhængig af specifikationerne har maskinen enten et enkelt indløb (koldt) eller dobbelt indløb (koldt/varmt). Slangen med hvid hætte skal tilsluttes til koldtvandsindløbet og slangen med rød hætte skal tilsluttes til varmtvandsindløbet (gælder kun maskiner med dobbelt indløb). For at undgå lækager ved tilslutningspunkterne medleveres der 1 eller 2 møtrikker sammen med slangen (gælder maskiner med dobbelt vandindløb). Monter disse møtrikker i enderne af de nye vandslanger på vandhanesiden. Tilslut vandslangens hvide vinkelstuds til den hvidmarkerede indløbsventil med filter bag på maskinen og den røde vinkelstuds til den rødmarkerede indløbsventil med filter (gælder maskiner med dobbelt vandindløb). Spænd plastikdelene i samlingerne med håndkraft. Få tilslutningen foretaget af en faguddannet blikkenslager, hvis forholdene er specielle. Et vandtryk på 0,1-1 MPa får maskinen til at køre mest effektivt (et vandtryk på 0,01 MPa svarer til, at der vil strømme mere end 8 liter vand pr. minut gennem en fuldt åben vandhane). Kontrollér, at der ingen lækager er, ved at åbne vandhanen helt, efter at tilslutningen er foretaget. Sørg for, at nye vandslanger ikke er bukkede, defekte, klemte eller har fået ændrede dimensioner. Monter nye vandslanger på en ¾ vandhane med gevind. Hvis maskinen har dobbelte vandindtag, må varmtvandsindtaget maksimalt være 70 C

11 Afløbstilslutning Sørg for, at afløbsslangen ikke er bukket, snoet, klemt eller strakt. Afløbsslangen skal monteres min. 60 cm og maks. 100 cm over gulvet. Enden af afløbsslangen kan monteres til en speciel anordning, der er tilsluttet kloakafløbet eller vandlåsen under en vask. Afløbsslangen må aldrig forlænges ved at sætte flere slanger sammen. Maskinens afløbsslange må ikke tilsluttes en beholder, spand eller vask

12 KLARGØRING TIL VASK Sortering af vasketøjet Sortér vasketøjet efter type (bomuld, syntetisk, sarte tekstiler, uldtøj osv.), vasketemperatur (kold, 30, 40, 60, 90 ) og tilsmudsningsgrad (lidt snavset, snavset, meget snavset). Vask aldrig hvidt og kulørt vasketøj sammen. Vask kulørt vasketøj for sig selv første gang, da farven kan smitte af. Husk at tage metaldele ud af lommerne på vasketøjet inden vask. Fjern metal- eller plastikkroge fra gardiner og undergardiner inden vask, eller anbring gardinerne i tillukkede vaskeposer. Lyn og knap vasketøjet. Vask tekstiler såsom bukser, strikvarer, t-shirts og lignende med vrangen udad. Vask sokker, lommetørklæder og andet småt vasketøj i vaskeposer. Normal vask Maks. vaske temperatur er 90 C Maks. vaske temperatur er 60 C Maks. vaske temperatur er 30 C Skal vaskes i hånden Undlad vask W ejl, der opstår, fordi fremmed F legemer trænger ind i maskinen, er ikke dækket af garantien. Modstår vaskeblegning Tåler ikke vaskeblegning Strygning ved lav temperatur, maks. 110 C Strygning ved middel tempera tur, maks. 150 C Strygning ved høj temperatur, maks. 200 C Tåler ikke strygning Tåler tørrensning Tåler ikke tørrensning Liggetørring Dryptørring Hængetørring Tåler ikke tumblertørring Rensning i mineralsk terpentin eller trichlortrifluorethan (R113) Rensning i perchlorethylen, fluortrichlormethan (R11), mi neralsk terpentin eller trichlortri fluorethan (R113) Rensning i alle normalt anvendte rensevæsker

13 Ilægning af vasketøj i maskinen Åbn lågen. Fordel vasketøjet i maskinen. Bemærk: Maskinens maksimale vaskekapacitet varierer efter den vasketøjstype, der skal vaskes, tilsmudsningsgraden og det valgte program. Overskrid ikke den maksimale vaskekapacitet angivet i skemaet over vaskeprogrammer. Eksempler på vægt fremgår af skemaet til højre. Læg vasketøjet ind et stykke ad gangen. Sørg for, at der ikke sidder vasketøj fast mellem lågen og gummibælgen, når lågen lukkes. Tryk på maskinens låge, indtil lyden fra låsen høres. Luk maskinens låge korrekt, ellers kan maskinen ikke starte. VASKETØJSTYPE VÆGT (g) Håndklæde 200 Sengelinned 500 Badekåbe 1200 Sengetæppe 700 Pudebetræk 200 Undertøj 100 Dug 250 Påfyldning af vaskemiddel Mængden af vaskemiddel afhænger af følgende: Udnyttelsen af vaskemidlet er baseret på vasketøjets tilsmudsningsgrad. Brug ikke forvask til let tilsmudset vasketøj, men hæld lidt vaskemiddel i rum 2 i sæbeskuffen. Vælg et program med forvask til meget snavset vasketøj, og hæld ¼ af vaskemidlet i rum 1 og resten i rum 2 i sæbeskuffen. Brug vaskemidler beregnet til automatiske vaskemaskiner. Doseringen fremgår af vaskemidlets emballage. Jo hårdere vandet er, desto mere vaskemiddel skal der bruges. Doseringen af vaskemiddel øges i takt med vasketøjsmængden. Skyllemiddel skal hældes i sæbeskuffens skyllemiddelrum. MAX-niveauet må ikke overskrides. Ellers løber skyllemidlet over i vaskevandet, når der skylles. Koncentrerede skyllemidler skal fortyndes, inden de hældes i sæbeskuffen, for

14 di de ellers stopper skyllevandsindtaget, og forhindrer skyllemidlet i at løbe ud i skyllevandet. Der kan bruges flydende vaskemidler til alle programmer uden forvask. Anbring til det formål niveaupladen fra tilbehørsposen i sæbeskuffens rum 2, og indstil mængden af flydende vaskemiddel ud fra niveauerne på denne plade. Husk at tage niveaupladen ud igen. BETJENINGSPANEL 1. Sæbeskuffe 2. Programvælger 3. Display og ekstrafunktioner Sæbeskuffe A. Forvaskerum (1) B. Klarvaskerum (2) C. Skyllemiddelrum D. Hævertlåg E. Niveauplade, flydende vaskemiddel B C E D A Programvælger Find det ønskede program med programvælgeren. Programvælgeren kan drejes både med og mod uret. Sørg for, at programvælgeren står præcist på det ønskede program

15 Display 1. Knap til indstilling af centrifugeringshastighed 2. Knap til indstilling af vasketemperatur 3. Knap til valg af forvask 4. Knap til valg af quick vask 5. Knap til valg af antikrøl 6. Knap til valg af udskudt start 7. Start-/pauseknap 8. Display Displayet viser vaskevandets temperatur, centrifugeringshastighed, resttiden, valgte ekstrafunktioner samt om maskinens låge er låst eller ej. Displayet vil endvidere vise fejlsymboler, hvis der opstår fejl på maskinen, samt vise beskeden END, så snart det valgte vaskeprogram er færdigt. BETJENING AF MASKINEN Sæt stikket i kontakten og tænd. Åbn for vandet. Åbn lågen. Fordel vasketøjet i maskinen. Tryk på maskinens låge, indtil lyden fra låsen høres. Fyld vaske- og skyllemiddel i sæbeskuffen. Første vask Der kan være vand tilbage i maskinen efter afprøvning under produktionen. Det anbefales at gennemføre første vask som en kogevask (program 1) uden vasketøj, men med ½ mængde vaskemiddel i sæbeskuffens rum 2. Valg af program Vælg det program, der passer til vasketøjet, ud fra skemaet over vaskeprogrammer

16 Ekstrafunktioner Det er muligt at vælge en ekstrafunktion, før programmet startes. Tryk på knappen for den ønskede ekstrafunktion. Hvis symbolet for ekstrafunktionen lyser kontinuerligt i displayet, vil den valgte ekstrafunktion blive aktiveret. Hvis symbolet for ekstrafunktionen blinker i displayet, vil den valgte ekstrafunktion ikke blive aktiveret. Manglende aktivering kan skyldes: Ekstrafunktionen kan ikke anvendes sammen med det valgte vaskeprogram. Vaskeprogrammet har passeret det tidspunkt, hvor den ønskede ekstrafunktion kunne implementeres. Ekstrafunktionen kan ikke anvendes sammen med en tidligere valgt ekstrafunktion. System til detektering af halv fyldning Maskinen er forsynet med et system til detektering af halv fyldning. Hvis der fyldes halvdelen eller mindre end halvdelens af maskinens maksimale vaskekapacitet i, vil den i nogle programmer (Kogevask 95, Kulørt bomuld 60, Kulørt bomuld 40 ) køre, så der spares vasketid, vandforbrug og energi. Når funktionen halv fyldning er aktiv, kan maskinen gøre det valgte vaskeprogram færdigt på kortere tid. Twin Jet-system Vaskevandet i maskinen cirkuleres med 2 dyser og et blandesystem via Twin Jetsystemet. Det cirkulerede vaskevand sprøjtes ned over vasketøjet, hvilket giver en bedre vaskeydelse. Twin Jet-systemet gør det muligt at vaske en større mængde vasketøj på kortere tid og med en bedre vaskeydelse. Dette sikrer et mindre vand- og strømforbrug

17 PROGRAMOVERSIGT PROGRAM TEMPERATUR ( C) PROGRAM VARIGHED (MIN.) SÆBE SKUFFE MAKS. MÆNGDE TØRT VASKE TØJ (kg) VASKETØJSTYPE 1-KOGEVASK Meget snavsede bomulds- og hørtekstiler. (Undertøj, linned, duge, håndklæder (maks. 4 kg), sengelinned osv.) 2-BOMULD Snavsede bomulds- og hørtekstiler. (Undertøj, linned, duge, håndklæder (maks. 4 kg), sengelinned osv.) 3-BOMULD Snavsede bomulds- og hørtekstiler. 4-SYNTETISK ,5 Meget snavsede syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. (Nylonstrømper, syntetiske skjorter, bluser, bukser osv.) 5-SILKE ,5 Let tilsmudset vasketøj i silke eller silkeblandinger, som kan maskinvaskes. 6-ULD ,5 Uldtøj, som kan maskinvaskes. 7-SKYL Dette program kan anvendes, hvis vasketøjet skal have et ekstra skyl. Det kan bruges efter alle vaskeprogrammer. 8-CENTRIFUGERING Dette program kan anvendes, hvis vasketøjet skal have en ekstra centrifugering. Det kan bruges efter alle vaskeprogrammer. 9-HÅNDVASK ,5 Det anbefales at håndvaske sart tøj og uldtøj, som ikke er mærket som maskinvaskbart. 10-SPORTS WEAR ,5 Sportstøj. 11-MIX ,5 Snavsede bomulds- og hørtekstiler samt syntetiske og kulørte tekstiler kan vaskes sammen. 12-SKÅNEPROGRAM Snavsede skjorter og bluser i bomuld, syntetisk stof eller blandingstekstiler kan vaskes sammen. 13-HYGIEJNE Dette program, som fjerner bakterier fra vasketøjet ved så lave temperaturer som 30 C, kan anvendes til vask af let tilsmudset tøj i bomuld og hør samt babytøj. 14-QUICK VASK 60 min Kan bruges til vask af snavsede, kulørte tekstiler i bomuld og hør ved 60 C på 60 minutter. 15 SUPER QUICK 12 min Kan bruges til vask af snavsede, kulørte tekstiler i bomuld og hør på 12 minutter, hvilket er meget hurtigt. Bemærk: Da vasketiden er kort, skal der bruges mindre vaskemiddel end ved andre programmer. Programmets varighed øges, hvis maskinen ikke fyldes ensartet. Maskinen kan åbnes 2 minutter, efter at vaskeprogrammerne er afsluttet. (De 2 minutter til åbning af maskinens låge er ikke inkluderet i vasketiden.)

18 Ekstrafunktioner 1: Valg af centrifugeringshastighed og ekstrafunktionen skyllestop Centrifugeringshastigheden til vasketøjet kan vælges med indstillingsknappen 1. Når der vælges et nyt program, vises det valgte programs maksimale centrifugeringshastighed i displayet. TEMPERATUR OMDREJNINGER FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START Centrifugeringshastigheden kan indstilles fra ingen centrifugering (--) til det valgte programs maksimale centrifugeringshastighed ved at trykke på indstillingsknappen 1. Hvis den ønskede centrifugeringshastighed passeres, er det muligt at vende tilbage til indstillingen igen ved at holde indstillingsknappen nede. Hvis vaskemaskinen ikke skal tømmes, så snart programmet er færdigt, og tøjet ikke må blive krøllet, kan funktionen skyllestop bruges. I de programmer, hvor funktionen skyllestop kan anvendes, kan funktionen aktiveres ved at trykke en ekstra gang på indstillingsknappen 1, efter at have annulleret centrifugering (--). Når funktionen er aktiv, vises symbolet [ ] i displayet. Hvis denne funktion vælges, bliver sidste hold skyllevand ikke tømt ud, og symbolet blinker i displayet. Tryk på Start / Pause -knappen, hvorefter maskinen pumper vandet ud og afslutter programmet for at få vasketøjet ud uden centrifugering. TEMPERATUR OMDREJNINGER TEMPERATUR OMDREJNINGER FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START

19 Hvis vasketøjet skal centrifugeres, er der to valgmuligheder: a) Vælg centrifugeringshastighed ved at trykke på indstillingsknappen, mens vasketøjet ligger i sidste hold skyllevand. Tryk på Start / Pause -knappen, hvorefter maskinen pumper vandet ud og centrifugerer vasketøjet ved den valgte centrifugeringshastighed. b) Drej programvælgeren til 0. Vælg centrifugeringsprogrammet med programvælgeren. Centrifugeringshastigheden kan indstilles efter ønske. Start maskinen ved at trykke på Start / Pause -knappen. Maskinen afslutter programmet efter at have centrifugeret vasketøjet ved den valgte centrifugeringshastighed. 2: Valg af vasketemperatur Vaskevandstemperaturen kan indstilles ved hjælp af temperaturindstillingsknappen 2. Når der vælges et nyt program, vises den maksimale vaskevandstemperatur i displayet. TEMPERATUR OMDREJNINGER FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START Vaskevandstemperaturen kan indstilles fra maksimal temperatur til kold (--) ved at trykke på indstillingsknappen 2. Hvis den ønskede vaskevandstemperatur passeres, er det muligt at vende tilbage til den ønskede temperatur ved at trykke kontinuerligt på indstillingsknappen 2. 3: Knap til valg af forvask Denne funktion kan bruges, hvis meget snavset vasketøj skal forvaskes, før klarvasken. Når denne funktion bruges, skal der fyldes vaskemiddel i rum 1 i sæbeskuffen. TEMPERATUR OMDREJNINGER TEMPERATUR OMDREJNINGER FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START

20 4: Knap til valg af quick vask Denne funktion gør det muligt at forkorte vasketiden, hvis vasketøjet ikke er særlig snavset. Hvis der kun lægges halvdelen eller mindre end halvdelen af det valgte programs vasketøjsmængde i maskinen, registrerer maskinen det takket være systemet til detektering af halv fyldning. Det bevirker, at vasketiden afkortes og vand- og strømforbruget reduceres. Hvis maskinen registrerer en halv fyldning, blinker symbolet automatisk i displayet. Tryk én gang på knappen til lynvask, hvis funktionen skal annulleres. Bemærk: ekstrafunktionen lynvask kan ikke vælges, når funktionen halv fyldning er aktiv. 5: Knap til valg af antikrøl Denne funktion bevirker, at vasketøjet er mindre krøllet, når det tages ud af maskinen efter vask. TEMPERATUR OMDREJNINGER TEMPERATUR OMDREJNINGER FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START 6: Knap til valg af udskudt start Med denne funktion kan maskinens starttidspunkt forskydes med mellem en halv og 23 timer. Udskudt start aktiveres således: Tryk på indstillingsknappen for udskudt start én gang. Displayet viser 0.5h. Tryk på indstillingsknappen 6, indtil det ønskede antal timers udskydelse vises. Udskudt start for det valgte program aktiveres ved at trykke på en vilkårlig indstillingsknap - dog ikke Start / Pause - knappen. Intervaller for udskudt start er en halv time de første 2 timer og 1 time de resterende timer op til TEMPERATUR OMDREJNINGER FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START

21 Hvis den ønskede udskydelse passeres, er det muligt at vende tilbage til den ønskede indstilling ved at holde indstillingsknappen nede. Tryk én gang på indstillingsknappen 6, hvis udskudt start skal annulleres. Tryk på Start / Pause -knappen for at starte maskinen med udskudt start. Så snart maskinen er startet, begynder nedtællingen i displayet fra det valgte antal timer. 7: Anti-allergi-funktion I de programmer, hvor denne ekstrafunktion er aktiv, foretager maskinen et ekstra skyl af vasketøjet før sidste skyl. TEMPERATUR OMDREJNINGER FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START Bemærk: Anti-allergi-funktionen vælges kun automatisk i programmet hygiejnisk vask. Start af programmet Start-/pauseknap Et tryk på Start / Pause -knappen starter det valgte program eller sætter et igangværende program på pause. Display blinker, når maskinen er sat i pause-indstilling. TEMPERATUR OMDREJNINGER Når maskinen startes, kan symboler for følgende valgte programmer ses i displayet. Vaskevandstemperatur Centrifugeringshastighed Symboler for ekstrafunktioner, hvis disse er valgt Programsluttidspunkt eller udskydelse afhænger af det valgte Symbol for åben eller låst låge Åben låge FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START Låst låge Bemærk: Det blinkende symbol for åben låge i displayet slukkes, og symbolet for låst låge blinker i ca. 1 minut, efter at maskinen er startet med et tryk på Start / Pause - knappen

22 Tilføjelse / fjernelse af vasketøj Sådan tilføjes eller fjernes vasketøj til / fra maskinen, mens den kører: Sæt maskinen i indstillingen pause ved at trykke på Start / Pause -knappen. Når symbolet efter et stykke tid bevæger sig hen over displayet, betyder det, at maskinens låge kan åbnes. Når symbolet ses i displayet, kan der enten tilføjes eller fjernes vasketøj, når maskinens låge er blevet åbnet. Bemærk: Hvis symbolet blinker i displayet, betyder det, at det ikke er muligt at tilføje eller fjerne vasketøj til / fra maskinen, fordi de pågældende trin er passeret. Luk maskinens låge igen og tryk på Start / Pause -knappen, når funktionen tilføjelse / fjernelse af vasketøj er afsluttet. Når maskinens låge er låst, fortsætter vaskeprogrammet. Symbolet blinker i displayet. Børnelås Børnelåsen kan bruges til at forhindre programmet i at blive påvirket, hvis der trykkes på knapper eller drejes på programvælgeren, mens maskinen kører. Børnelåsen aktiveres ved at trykke samtidig på knapperne til ekstrafunktionerne quickvask og antikrøl i mere end 3 sekunder. Symbolet lyser i displayet, når funktionen er aktiveret. Trykkes der på en af knapperne, mens børnelåsen er aktiv, blinker symbolet i displayet. Når et af programmerne kører og børnelåsen er aktiv, genstarter dette program, selvom der vælges et andet program, efter at programvælgeren er sat i positionen 0. Børnelåsen deaktiveres ved at trykke på de samme to knapper i mere end 3 sekun- Åben låge TEMPERATUR OMDREJNINGER Låst låge FORVASK QUICK VASK ANTI KRØL UDSKUDT START

23 der. Når børnelåsen er deaktiveret, slukkes symbolet i displayet. Annullering af program Sådan annulleres et program der kører: Drej programvælgeren til 0. Maskinen holder op med at vaske, og programmet annulleres. Vandet i maskinen tømmes ud ved at dreje programvælgeren til et vilkårligt program. Maskinen pumper vandet ud og annullerer programmet. Det er nu muligt at vælge et nyt program. Afslutning af program Maskinen stopper af sig selv, så snart det valgte program er færdigt. Teksten END tændes i displayet. Lågen kan åbnes og vasketøjet tages ud, når symbolet, der viser at lågen kan åbnes, tændes i displayet. Lad lågen stå åben, så maskinen kan tørre indvendigt, efter at vasketøjet er taget ud. Drej programvælgeren til 0. Sluk for maskinen og tag stikket ud. Luk for vandet. Bemærk: Senest 2 minutter efter at programmet er færdigt, slukkes der for maskinens display for at spare strøm. Det tændes igen, når der trykkes på en af knapperne til ekstrafunktioner

24 ADVARSELSSYMBOLER I DISPLAYET Advarsel om vandafbrydelse / lavt vandtryk Tændes symbolet i displayet kan der være lukket for vandet. Tjek det. der være vandafbrydelse. Tjek det. Er det tilfældet, sættes programvælgeren i position 0. Vælg et program og lad maskinen køre, når vandafbrydelsen er afsluttet. der være et for lavt vandtryk. Tjek det. vandslangen være snoet. Tjek det. vandslangen være tilstoppet. Rengør filtrene i vandslangen. (*) filtret i indløbsventilen være tilstoppet. Rengør filtret i indløbsventilen. (*) (*) Se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring af maskinen. Advarsel om tilstoppet trevlesi Tændes symbolet i displayet kan: trevlesien være stoppet. Rengør trevlesien. (*) afløbsslangen være tilstoppet eller snoet. Kontrollér afløbsslangen. (*) Se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring af maskinen

25 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING W Sluk for maskinen og tag stikket ud. Luk for vandet. Filtre i vandtilførslen Der er filtre i vandslangen både ved vandhanen og ved indløbsventilen for at forhindre snavs og fremmedlegemer i at komme ind i maskinen. Rengør disse filtre, hvis maskinen ikke kan tage tilstrækkeligt vand ind, selvom vandhanen er helt åben. Afmontér vandslange(r). Fjern filtret ved indløbsventilen med en tang og rengør det med børste og vand. Løsn filtret ved vandhanen med håndkraft og rengør det. Monter filtrene igen i modsat rækkefølge, når de er rengjort. W Filtrene i indløbsventilen kan være tilstoppede på grund af en forurenet vandhane, manglende vedligeholdelse, eller defekt ventil, som får vandet til at løbe ind i maskinen kontinuerligt. Driftsforstyrrelser, der skyldes disse ting, er derfor ikke dækket af garantien. Trevlesi Maskinen er forsynet med et filtersystem, som forhindrer trevler og lignende fra vasketøjet i at komme ind i pumpen, når vandet pumpes ud efter vask. Dette forlænger maskinens levetid. Det anbefales at rense trevlesien hver anden måned. Trevlesien renses således: Tryk låsen nedad og vip klappen, der sidder i fodsparket og dækker pumpen, udad. Anbring en beholder foran klappen til opsamling af det vand, der er tilbage i maskinen, før trevlesien tages ud. Løsn trevlesien ved at dreje mod uret, og tøm vandet ud. Fjern fremmedlegemerne fra trevlesien. Kontrollér med hånden, om pumpen kan dreje rundt

26 Sæt trevlesien i igen efter rengøring ved at dreje den med uret. Vip klappen på plads i fodsparket. Husk, at der vil løbe vand ud, hvis trevlesien ikke skrues rigtigt i. Trevlesien kan bruges til at tømme lidt tilbageværende vand i maskinen ud. W Vent med at tage trevlesien ud, til vandet i den er blevet koldt. Sæbeskuffe Der kan med tiden samle sig rester af vaskemiddel i sæbeskuffen og dens kapsling. Tag derfor regelmæssigt sæbeskuffen ud og rengør den. Skuffen tages ud således: Træk sæbeskuffen ud til anslag. Fortsæt med at trække i skuffen og tryk samtidig på dækslet over skyllevandsindtaget for at få den ud. Rengør den med en børste. Sørg for at opsamle vaskemiddelrester mv., så de ikke falder ned i maskinen. Sæt sæbeskuffen i igen efter rengøring og aftørring ved at holde dækslet over skyllevandsindtaget nede og samtidig skubbe skuffen ind. W Vask ikke sæbeskuffen i opvaskemaskine. Hævertlåg Demonter sæbeskuffen. Demonter hævertlåget og fjern skyllemiddelresterne helt. Montér hævertlåget igen efter rengøring. Kontrollér, at det sidder korrekt. Kabinet Rengør maskinens yderkabinet med varmt vand og et ikke-brandbart rengøringsmiddel, der ikke ridser maskinens kabinet. Tør efter med rent vand og derefter med en tør klud

27 Tromle Efterlad ikke metalgenstande såsom nåle, papirclips, mønter o.l. i maskinen. Sådanne genstande fører til dannelse af rustpletter i tromlen. Brug et ikke-klorholdigt rengøringsmiddel, og følg de anvisninger, producenten af rengøringsmidlet giver for at fjerne sådanne pletter. Brug aldrig ståluld eller tilsvarende hårde genstande til at fjerne rustpletter. PRAKTISKE OPLYSNINGER Alkoholiske drikke: Pletten skal først vaskes i koldt vand, derefter gnides med glycerin og vand, og til sidst skylles med eddikevand. Skosværte: Pletten skal gnubbes forsigtigt uden at beskadige stoffet, og derefter gnides og skylles med vaskemiddel. Hvis det ikke hjælper, skal pletten gnides med en blanding af 1 del sprit (96 %) og 2 dele vand, og derefter vaskes med varmt vand. Te og kaffe: Bred det plettede område af vasketøjet ud over en vaskebalje e.l., og overhæld pletten med så varmt vand, som stoffet tåler. Vask med blegemiddel, hvis stoffet kan tåle det. Chokolade og kakao: Læg det plettede vasketøj i koldt vand, gnid pletten med sæbe eller vaskemiddel og vask tøjet ved den temperatur, det kan tåle. Dup pletten med brintoverilte (3 %), hvis den stadig ikke er forsvundet. Tomatpasta: Lad pletten tørre og gnid den derefter, uden at beskadige vasketøjet. Læg så tøjet i blød i vand i 30 minutter, skrub det og vask det med vaskemiddel

28 Bouillon og æg: Fjern de tørrede pletter fra vasketøjet, og gnid det med en våd svamp eller blød klud. Skrub med vaskemiddel og vask med fortyndet blegemiddel. Olie og fedt: Tør først pletten af. Gnid pletten med vaskemiddel, og vask med varmt sæbevand. Sennep: Smør glycerin på pletten. Gnid den med vaskemiddel, og vask tøjet. Dup med sprit, hvis pletten ikke forsvinder. (Brug en blanding af 1 del sprit og 2 dele vand til syntetiske og kulørte stoffer) Blod: Læg vasketøjet i blød i koldt vand i 30 minutter. Er pletten ikke forsvundet, så læg tøjet i blød i en blanding af vand og ammoniak (3 skefulde ammoniak i 4 liter vand) i 30 minutter. Fløde, is og mælk: Læg vasketøjet i blød i koldt vand, og gnid pletten med vaskemiddel. Er pletten ikke forsvundet, så tilsæt en passende mængde blegemiddel til vasketøjet. (Brug ikke blegemiddel til kulørt tøj.) Svampe: Svampepletter skal fjernes hurtigst muligt. Pletten skal vaskes med vand med vaskemiddel. Hvis det ikke lykkes at fjerne pletten, skal den duppes med brintoverilte (3 %). Blæk: Skyl det plettede område under rindende vand, indtil vandet ikke længere farves af blækket. Dup derefter med vand med citron og vaskemiddel, og vask stoffet efter 5 minutter. Frugt: Bred det plettede område af vasketøjet ud over en vaskebalje e.l., og hæld så koldt vand over pletten. Brug ikke varmt vand på pletten. Dup pletten med koldt vand og derefter glycerin. Lad det sidde

29 1-2 timer, tør det af med nogle dråber eddike og skyl tøjet. Græspletter: Dup pletten med vaskemiddel. Hvis stoffet kan tåle det, så vask det med blegemiddel. Dup uldent vasketøj med sprit. (Brug en blanding af 1 del ren sprit og 2 dele vand til kulørt tøj) Oliemaling: Fjern pletten med fortynder, før den tørrer. Dup den derefter med vaskemiddel og vask tøjet. Brandmærker: Tilsæt blegemiddel til vaskevandet, hvis stoffet kan tåle det. Tildæk pletter på uldstoffer med en klud dyppet i brintoverilte, stryg derefter stoffet efter at have dækket det med en tør klud. Vask det, når det er helt rent

30 FEJLFINDING Alle reparationer af maskinen skal udføres af en autoriseret servicetekniker. Hvis maskinen skal repareres, eller hvis fejlen ikke kan afhjælpes efter anvisningerne nedenfor, så: Sluk for maskinen og tag stikket ud. Luk for vandet. Kontakt den nærmeste servicetekniker. FEJL MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Maskinen starter ikke. Maskinen tager ikke vand ind. Maskinen tømmer ikke vand ud. Stikket er ikke sat i kontakten. Sikringerne er sprunget. Strømafbrydelse. Der er ikke trykket på Start / Pause -knappen. Programvælgeren i position 0. Maskinens låge er ikke lukket helt. Der er lukket for vandet. Vandslangen kan være snoet. Vandslangen er tilstoppet. Filtret i indløbsventilen er tilstoppet. Maskinens låge er ikke lukket helt. Afløbsslangen er tilstoppet eller snoet. Sæt stikket i. Udskift sikringerne. Tjek strømforsyningen. Tryk på Start / Pause - knappen. Drej programvælgeren til det ønskede program. Luk lågen. Åbn for vandet. Tjek vandslangen. Rengør filtrene i vandslangen. (*) Rengør filtret i indløbsventilen. (*) Luk lågen. Kontrollér afløbsslangen. Trevlesien er tilstoppet. Rengør trevlesien. (*) Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i maskinen. (*) Se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring af maskinen. Fordel vasketøjet korrekt og jævnt

31 FEJL MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Maskinen vibrerer. Der er skum i sæbeskuffen. Utilfredsstillende vaskeresultat. Maskinens fødder er ikke justeret. Transportskruerne er ikke afmonteret. For lille mængde vasketøj i maskinen. Maskinen er overfyldt eller vasketøjet er ujævnt fordelt. Maskinen står på et hårdt underlag. Der er brugt for meget vaskemiddel. Der er brugt et forkert vaskemiddel. Vasketøjets tilsmudsningsgrad passer ikke til det valgte program. Der er brugt for lidt vaskemiddel. Der er lagt for meget vasketøj i maskinen. (**) Se kapitlet vedrørende maskinens installering Justér maskinens fødder. (**) Fjern maskinens transportskruer. (**) Dette forhindrer ikke maskinen i at fungere. Fyld ikke mere vasketøj i maskinen end den anbefalede mængde, og fordel det jævnt i maskinen. Undgå at placere maskinen på et hårdt underlag. Sørg for at have 2 cm mellem maskinen og væggen eller andre hårde flader. Tryk på Start / Pause -knappen. Bland en skefuld skyllemiddel med en halv liter vand og hæld blandingen ned i sæbeskuffen for at stoppe skumdannelsen. Tryk på Start / Pause -knappen igen efter 5-10 minutter. Vælg den korrekte vaskemiddeldosering ved næste vask. Brug kun vaskemidler beregnet til automatiske vaskemaskiner. Vælg det program, der passer til vasketøjets tilsmudsningsgrad. (Se programoversigten) Tilpas vaskemiddelmængden efter mængden af vasketøj og dets tilsmudsningsgrad. Vaskemaskinen må kun fyldes med den mængde vasketøj, den har kapacitet til.

32 FEJL MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Utilfredsstillende vaskeresultat. Maskinen tømmer vandet ud, så snart den er blevet fyldt. Der kan ikke ses vand i tromlen, mens maskinen vasker. Der er rester af vaskemiddel på vasketøjet. Vasketøjet får grå pletter. Maskinen er længe om at starte centrifugering. Vandet er hårdt. (Snavset, hårdt osv.) Vasketøjet var ujævnt fordelt i maskinen. Enden af afløbsslangen er placeret for lavt i forhold til maskinen. Ikke nogen fejl. Der er vand i den del af tromlen, som ikke kan ses udefra. Ikke-opløste partikler fra nogle vaskemidler kan klæbe til stoffet som hvide pletter. Dette kan skyldes olie, creme eller salve. Ikke nogen fejl. Kontrolsystemet til ubalanceret fyldning er blevet aktiveret. (**) Se kapitlet vedrørende maskinens installering. Tilpas mængden af vaskemiddel efter producentens anvisninger. Fordel vasketøjet korrekt og jævnt. Anbring afløbsslangen i den rigtige højde. (**) - Lad maskinen skylle en ekstra gang ved at bruge programmet skyl, eller fjern pletterne med en børste, når tøjet er tørt. Fyld den maksimale mængde vaskepulver på (angivet af vaskemiddelproducenten) ved næste vask. Dette system vil forsøge at fordele vasketøjet jævnt. Centrifugeringen starter, når vasketøjet er blevet fordelt. Sørg for at fordele vasketøjet jævnt i næste vask

33 AUTOMATISKE FEJLMELDINGER Maskinen er forsynet med systemer, som selv tjekker maskinen, når den kører, og som både kan advare og reagere, hvis der opstår fejl. FEJLKODE MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING E01 E03 E04 Maskinens låge er ikke lukket. Pumpen er defekt, trevlesien er tilstoppet eller pumpens el-tilslutning er defekt. Der er for meget vand i maskinen. Vandafbrydelse eller lavt vandtryk. Pumpen er defekt, trevlesien er tilstoppet eller pumpens el-tilslutning er defekt. Luk lågen. Fortsætter fejlen, så sluk for maskinen, tag straks stikket ud og kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker. Rengør trevlesien. Fortsætter problemet, så kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker. (*) Maskinen tømmer selv vandet ud. Sluk for maskinen og tag stikket ud, når maskinen er tømt for vand. Luk for vandet og kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker. - Der kan være lukket for vandet. Tjek det. - Der kan være vandafbrydelse. Tjek det. - Er det tilfældet, sættes programvælgeren i position 0. Vælg et program og lad maskinen køre, når vandafbrydelsen er afsluttet.- Der kan være et for lavt vandtryk. Tjek det. - Vandslangen kan være snoet. Tjek det. - Vandslangen kan være tilstoppet. Rengør filtrene i vandslangen. (*) - Vandfiltret kan være tilstoppet. Rengør filtret i indløbsventilen. (*)Fortsætter problemet, så sluk for maskinen, tag stikket ud, luk for vandet og kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker. - Trevlesien kan være stoppet. Rengør trevle sien. (*) - Afløbsslangen kan være tilstoppet eller snoet. Kontrollér afløbsslangen. Fortsætter problemet, så kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker. (*) (*) Se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring af maskinen

34 SÅDAN SPARES DER STRØM Strøm- og vandforbruget kan variere alt efter vandtryk, vandets hårdhedsgrad, temperatur, omgivelsestemperatur, vasketøjsmængde, valg af ekstrafunktioner og spændingssvingninger. Der kan spares strøm og vand, hvis maskinen fyldes med den vasketøjsmængde, det valgte program er beregnet til, hvis mindre snavset vasketøj eller dagligt vasketøj vaskes med korte programmer, hvis rengøring og vedligeholdelse foretages regelmæssigt og maskinen bruges, når strømprisen er bedst. BORTSKAFFELSE AF DEN GAMLE MASKINE Dette symbol på produktet eller emballagen indikerer, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på den lokale genbrugsplads for elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt affaldshåndtering af dette produkt vil være til gavn for miljø og mennesker. Ved genbrug af materialer spares der på de naturlige ressourcer. Kontakt kommune, renovationsselskab eller den butik, hvor produktet er købt for at få yderligere informationer

35 EGNE NOTATER

36 - 36 -

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning NWM 1650/7

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning NWM 1650/7 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning NWM 1650/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 93 T Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 125 TX Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug WD 125 T Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere