CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL"

Transkript

1 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version / Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: Fax:

2 Indholdsfortegnelse. Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 1. INTRODUKTION CARD 1 AUTOMATEN Fysiske dimensioner : Tilslutning : Stærkstrøm: Intern spænding til tilbagemelder Ekstern spænding til tilbagemelder BETJENINGSVEJLEDNING Visning af prisen Betjening af CARD1 automaten : OVERSIGT OVER SERVICEMENU: PROGRAMMERING AF CARD1 AUTOMAT Priser Rabat Adgangskontrol pris Differentierede priser Tid Tidsområde Aktiveret tid Opsummering Lågeåbnetid Kølerelæ aktiv Adgangstid...14 Funktioner Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Side 2

3 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Funktion Funktion Åbne/lukketider Statistik Omsætning Brugsfrekvens Automat Møntenhed tekst Møntenhed Automat sprog Tast lyd Nulstil ved strømsvigt Automat gruppe Time Calibration Juster datotid Sommertid start (10 år frem) Sommertid slut (10 år frem) Nulstil automat Tidsbegrænsning Tekster Servicekort nummer Kommunikation Baud rate.(seriel hastighed) Panel Id Indlæs negativliste samt hentning af log data Adgangskontrol(er) sammen med Card Side 3

4 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 1. Introduktion. Denne automat er udviklet og produceret i Danmark, og for at sikre Dem mange servicefrie år, konstrueret i overensstemmelse med gældende internationale og nationale sikkerhedsstandarder. Men som med andet elektrisk udstyr, kræves samvittighedsfuld anvendelse for at bibeholde optimal ydelse. Vi anbefaler, at De lader automaten installere af en kvalificeret person. For at undgå misforståelser og fejlinstallationer, er det vigtigt, at De læser denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden De begynder en eventuel installation, eller automaten tages i brug. Vi gør opmærksom på at ved anvendelse af Card1 automaten til solarium, skal der monteres en ekstern sikkerhedstimer, som beskrevet i Europa norm CEI/IEC :1995 part (Særlige bestemmelser for apparater til hudpleje med ultraviolet og infrarød stråling. Før beskrevet i stærkstrømsreglementet afdeling C afsnit ) Side 4

5 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 2. Card 1 automaten. Denne automat er beregnet til styring af 1 enhed. Card1 automaten kan individuel programmeres til forskellige funktioner og priser. ENHED 1 CARD Fysiske dimensioner : Vægt Højde Bredde Dybde 2.5 kg. 216 mm. 148 mm. 110 mm. Side 5

6 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 2.2. Tilslutning : CARD1automaten har 2 potentialefri relæ udgange, samt 1 optogalvanisk indgang. Det er muligt at benytte sig af den interne spænding på 12VDC til indgangen, som max. kan levere 250 ma.grænsefrekvensen for indgangene er 4 Hz. Benyttes ekstern forsyning må spændingen på denne være max. 24 VDC, min. 20mA for at være aktiv Stærkstrøm: Det er ikke tilladt at køre hovedstrømmen igennem udgangsrelæerne. Card 1 automaten skal forskriftsmæssigt forbindes til jord. Husk at der altid ved : AC skal monteres RCled over evt. relæ spoler. DC skal der monteres Dioder over evt. relæ spoler. Det er muligt at justere kontrasten i displayet ved at dreje på kontrast potentiometeret Intern spænding til tilbagemelder. Side 6

7 Ekstern spænding til tilbagemelder. Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Forsyning angivet på forsiden. Forbrug 7.5 VA. Max belastning 6 A. AC1 Forbindelse Funktion 1 & 4 Forsyning. 5 & 6 RS V, hvis jumper er sat til intern. 8 Tilbagemelder, GND. 9 Tilbagemelder Ingen funktion. 11 Ingen funktion. 12 Ingen funktion. 13 & 14 Udgang & 16 Ingen funktion. 17 & 18 Ingen funktion. 19 & 20 Kølerelæ. Side 7

8 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 3. Betjeningsvejledning. Når CARD1 tilsluttes en forsyningsspænding, og der tændes for CARD1 automaten vil opstart teksten i displayet indeholde oplysninger om Software versions nr. samt SysID. Automaten kan indeholde 4 System Id er. Opstarts billede i display : Det er muligt at justere kontrasten i displayet ved at dreje på kontrast potentiometeret. Card124, 32 kb. Ver Efter ca. 3 sekunder vil teksten skifte til et status billede, som fortæller hvilke System Id er der er indlæst i automaten. Status billede : Følgende status billede vises hvis udgangene er sat til funktion 0. Udg. 1 ej i drift. Følgende status billede vises hvis udgangene er sat til funktion 1,2,6,7,8,9,10,14,15. Udg. 1 ledig Indsæt dit kort. Følgende status billede vises hvis udgangene er sat til funktion 3,4,5. Udg. 1 ledig 3.1. Visning af prisen. Ønsker man at se prisen for en udgang, trykkes der på den pågældende tast, prisen vil blive vist i displayet. Eks. : Ønsker man at se prisen for udgang 1, trykkes der på og teksten i displayet viser... Udg. 1 : 0,00Kr. / 00:00 Denne tekst vil blive vist, i ca. 3 sekunder, hvorefter automaten vil skifte til visning af status billede. Side 8

9 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 3.2. Betjening af CARD1 automaten : Betjening af CARD1 automaten ved tidsstyring uden tilbagemelder. Indsæt kort i automaten. I displayet vises saldoen på kortet. Tryk på. Beløbet som den pågældende funktion kostede, fratrækkes kortet. Den nye saldo og tiden vises i displayet. Hvis der ønskes mere tid, trykkes der på indtil den ønskede tid er opnået. Kortet tages ud af automaten. Den valgte funktion starter. Eks. Indsæt kortet i automaten. Teksten i displayet skifter til visning af saldoen på kortet. Er der f.eks. 124 kroner på kortet, vil teksten i displayet skifte til... Kortsaldo 124,00Kr. = Tid 00:00 Tryk på START, prisen for den pågældende funktion bliver nu fratrukket saldoen på kortet. Displayet viser derefter den nye saldo samt tiden. Kortsaldo 114,00Kr. = Tid 00:17 Hvis der ønskes mere tid, trykkes der på START START fratrækkes beløbet på kortet. indtil den ønskede tid er opnået. Ved hvert tryk på Tag kortet ud af automaten. Den pågældende funktion vil derefter starte. I displayet vises den købte tid, udg. 1 er aktiv. Funktionen er aktiv indtil tiden er talt ned til 00:00. Udg. 1 rest 00:17 Indsæt dit kort. Side 9

10 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 4. Oversigt over servicemenu: Priser Åbne/ Tid Funktion Statistik Automat Komm. lukketider Udg. 1 Normal pris Udg. 1 Tidsområde Udg. 1 Funktion Åben mandag Udg. 1 Omsætning Møntenhed tekst Baud rate Op Flyt Tim Min Op Ned Op Ned Nulstil Tekst Højre OP Ned Udg. 1 Rabat? Udg. 1 Tid pr. tryk Luk mandag Udg. 1 Brugsfrekvens Møntenhed Panel Id. Ja Nej Op Ned Op Ned Nulstil Op Ned OP Flyt Adgangskontrol pris Opsummering Antal gg. tid Åben tirsdag Automatsprog Op Flyt Op Ned Op Ned Op Ned Diff. pris Y Udg. 1 Nej Ja Udg. 1 Lågeåbne tid Op Ned Luk tirsdag Op Ned Tastlyd Ja Nej Periode. Y Pris Kølerelæ aktiv Åben onsdag Nulstil ved strømsvigt OP Flyt Op Ned Op Ned Ja Nej tid Adgangstid Automat Flere grupper OP Ned Op Flyt Ja Nej Stop tid Automat gruppe OP Ned Luk lørdag Op Ned Åben søndag Op Ned Luk søndag Op Ned 0/1 Flyt Time Calibration Op Flyt Flyt Ned Juster datotid. Op Sommertid start Op Sommertid slut Udg. 1 tekst Automaten Flyt Op Højre Tekst Nulstil automat Service kort Nr. Ja Nej Op Flyt Tidsbegr. Antal pulser Ja Nej Op Flyt Side 10

11 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 5. Programmering af CARD1 automat. Det medfølgende Service kort sættes i CARD1 automaten, for at få adgang til service menuen. Displayet skifter til følgende tekst... == MENU == Priser. Vil man forlade service menuen, skal man blot fjerne Service kortet igen, automaten skifter tilbage i normal bruger mode. Når Service kortet tages ud af automaten gemmes de sidst rettede opsætnings data automatisk. Efter programmering af CARD1 automaten er det tilrådeligt at slukke og tænde for CARD1 automaten. Til indprogrammering af de forskellige data, benyttes tasterne START og. Tast START benyttes til at : flytte ned i de forskellige menuer med. Tast benyttes til at : flytte til højre eller venstre f.eks i en menu. formindske f. eks tid. vælge NEJ. flytte NED Tast benyttes til at : flytte til højre eller venstre f.eks i en menu. forøge f. eks tid. vælge JA. flytte OP 5.1. Priser. I denne menu kan prisen for den enkelte udgang stilles. Det er den pris der fratrækkes brugerens kort, når den pågældende udgang vælges. Udg. 1 normal pris. Kr. 001, Rabat. Her vælges om den enkelte udgang skal have rabat Adgangskontrol pris. I denne menu bestemmes prisen, for en(eller flere) ekstern(e) adgangskontrol(ler). Side 11

12 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Differentierede priser. Det er muligt at køre med 5 forskellige priser i løbet af dagen : den normale pris samt 4 prisperioder der aktiveres afhængig af klokkeslæt. Tryk på for at aktivere diff. pris 1 for udgang 1. Herefter er det muligt at indtaste prisen for periode 1. Tryk på START for at stille start tidspunktet for periode 1. Tryk på START for at stille stop tidspunktet for periode 1. Ønskes flere pris perioder gentages forløbet. Hvis start og stop tiden sættes til 00:00, ses der bort fra denne periode Tid. Udg. 1 diff. Pris =Nej =Ja Nej. Udg. 1 periode 1 Kr. 001,00 Udg. 1 periode 1 start 11:30 Udg. 1 periode 1 stop 13:45 == MENU == Tid. I denne menu kan tiden for den pågældende udgang stilles. Det er den tid udgangen skal trække, hver gang der tages et beløb/trykkes på den valgte udgang. Side 12

13 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Tidsområde. Under dette punkt kan man bestemme om tiden for den pågældende udgang skal være i timer:minutter eller minutter:sekunder. Tryk på for at sætte Tidsområde = minutter:sekunder. Tryk på for at sætte Tidsområde = timer:minutter. Default indstilling er minutter:sekunder Aktiveret tid. Tryk på START for at stille tiden for udgang 1. Tiden øges eller reduceres med henholdsvis 1 minut eller 1 sekund for hvert tryk, alt efter om udgangen står i timer:minutter eller minutter:sekunder Opsummering. Udg. 1 tidsområde Minutter : sekunder Udg. 1 tid pr. tryk = = 00:15. Tryk på START for opsummering af tid for udgang 1. Udg. 1 opsummering = = 0x tid I denne menu bestemmes, hvor mange gange man kan købe tid når kortet sættes i. Gælder kun funktion 1,2,3,4,5,9 og 10. Er opsummering 0x tid er der ingen begrænsning Lågeåbnetid I denne menu kan man aktivere lågeåbnetid. Er lågeåbnetiden aktiveret, får brugeren 20 sekunder til f.eks. at åbne lågen på en vaskemaskine. Funktionen aktiveres ved at trykke på den pågældende tast. BEMÆRK, da dette medfører at udgangen aktiveres kan denne funktion ikke anvendes til maskiner der kun skal have en puls for at starte. Default indstilling er Nej. Side 13

14 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Kølerelæ aktiv. Kølerelæet udgang 4, aktiveres sammen med aktiveringen af udgang 1. Dvs. ønsker man at køre med kølerelæ på en tørretumbler, skal varmen aktiveres af udgang 1, motoren aktiveres med udgang 4. Tiden der indtastes, er den tid udgang 4 er aktiveret længere end udgang 1. Default indstilling er 0 minutter Adgangstid. Hvis der er monteret en ekstern adgangskontrol, er det denne tid der bestemmer hvor lang tid relæet skal trække. Default indstilling er 2 sek. Side 14

15 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Funktioner. == MENU == Funktioner. Under dette menu punkt kan man bestemme, hvordan udgangen skal fungere. Der er følgende funktioner. Udg. 1 funktion = = Funktion 0. Funktion 0 sætter en udgang ud af drift Funktion 1. I Funktion 1 vil den valgte udgang fungere som timer. Hver gang der trykkes på den valgte udgang, får man den mængde tid der er indprogrammeret. Beløbet for den valgte tid bliver fratrukket saldoen på kortet Funktion 2. Funktion 2 fungerer som funktion 1, men her skal der anvendes ekstern start/stop. CARD1 automaten skal have et signal på tilbagemelder indgangen inden udgangs relæet trækker og tiden tælles ned. Påtrykkes tilbagemelder indgangen et signal imens udgangen er aktiveret, deaktiveres denne og nedtællingen stoppes. Dette kan gentages indtil tiden er udløbet Funktion 3. Funktion 3 trækker den pågældende udgang i den tid, som er indprogrammeret. Men CARD1 automaten skal have et eksternt signal på tilbagemelder indgangen inden denne tid er udløbet, for at forblive optaget Funktion 4. Den programmerede pris tages fra kortet, og tiden tælles ned når det fjernes fra automaten. Automaten meldes ledig, når der har været et signal på tilbagemelder indgangen Funktion 5. Den programmerede pris tages fra kortet, og tiden tælles ned når det fjernes fra automaten. Funktionen trækker den pågældende udgang i den tid, som er indprogrammeret, men CARD1 automaten holder relæet trukket og automaten optaget, indtil der kommer et eksternt signal på tilbagemelder indgangen Funktion 6. I denne funktion vil der løbende blive taget et beløb fra kortet, så længe dette er i automaten og der er penge på kortet. Side 15

16 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Når resttiden er 00:00 trækkes beløbet fra kortet og den ind programmerede tid gives Funktion 7. Funktion 7 fungere som funktion 6, men med ekstern start/stop Funktion 8. I denne funktion fungere automaten som adgangskontrol. Når der sættes et kort i automaten med samme SYSid og adgangsgivende gruppenummer, vil udgangsrelæet trække når kortet fjernes igen. Kortsaldoen fratrækkes den indkodede pris, er kortsaldoen under den indkodede pris gives der ikke adgang Funktion 9. Udgangen aktiveres når kortet fjernes, nedtælling af tiden sker først når der har været et signal på tilbagemelder indgangen. Nedtællingen er herefter upåvirket af tilbagemelder signal Funktion 10. Udgangen aktiveres når kortet fjernes, nedtælling af tiden sker når der ikke er et signal på tilbagemelder indgangen. Nedtællingen er herefter upåvirket af tilbagemelder signal Funktion 13. Er automaten kodet op til funktion 13, aktiveres udgang 1 i den indkodede tid når kortet sættes i, og kortsaldoen fratrækkes den indkodede pris. Når kortet fjernes igen aktiveres udgang 3 i den indkodede tid Funktion 14. I denne funktion vil automaten tælle de pulser der kommer på tilbagemelder indgang 1. Der vil løbende blive taget et beløb på kortet, når de ind programmerede pulser er talt ned. Beløbet bliver trukket på kortet, før pulserne bliver talt ned Funktion 15. Der vil der løbende blive taget et beløb fra kortet, så længe dette er i automaten og der er penge på kortet.når resttiden er 00:00 trækkes beløbet fra kortet og den ind programmerede tid gives.relæ 1 og 2 er ON. Når kortet tages ud, og tiden når til 00:00, går relæ 3 ON i ca. 3 sek. Herefter forbliver relæ 1 og 2 ON i den tid, der er indprogrammeret i ADGANGSTID Funktion 16. Første gang et kort benyttes i automaten, vil dens start/stop informationer blive hentet ind i automaten.(hvis kortets udløbstid er under 1 år, fra automatens Ur. Hvis kortets udløbstid er over 1 år fra automatens, bliver det afvist. ) Herefter er det kun dette kort der har adgang. Alle andre brugerkort vil blive afvist. Når det gyldige kort herefter bliver benyttet, vil relæ 1 kippe. Når kortets informationer i automaten udløber, slukker relæ 1, og andre kort kan igen benyttes. Hvis der ved en fejl er benyttet et kort med en meget lang udløbsdato, vil disse data blive slettet, når der indføres et service kort. NB: Følgende funktioner, vil give en puls på Ca. 0.5 sek., hver gang der trækkes et beløb på kortet, når der står i aktiveret tid. Funktioner der understøtter pulsfunktion : 1, 2, 9,10. Side 16

17 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 5.3. Åbne/lukketider. == MENU == åbne/lukketider. I denne menu indstilles automatens åbnings samt lukke tider, for alle ugens dage. Er begge tidspunkter 00:00 er der åben hele døgnet. Det er ikke muligt at benytte automaten når den er lukket. Er en udgang aktiveret når automaten lukker, er denne aktiv indtil tiden er udløbet Statistik. Åbner mandag = = == MENU == Statistik Omsætning Dette menupunkt viser den totale omsætning på den valgte udgang Brugsfrekvens. Dette menupunkt viser det totale antal gange udgangen har været benyttet Automat. == MENU == Automat Møntenhed tekst Møntenhed tekst Kr. Her kan der skrives en tekst for den benyttede møntfod. For at bladre i alfabetet : tast, og for at flytte cursor til højre : tast. Side 17

18 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Møntenhed Møntenhed. = = 0.00 Kr. Her vælges om der skal køres i hele kroner, eller Kr./øre. Default indstilling er Kr./øre Automat sprog. Opsætning af automatens sprog Tast lyd Hvis dette punkt er sat til Ja, vil automaten bippe, hver gang der trykkes på en tast Nulstil ved strømsvigt. Hvis automaten ikke skal nulstilles ved strømsvigt, skal dette punkt stå til Nej. Dette betyder at, hvis der sker et strømsvigt og en udgange er aktiv, er denne stadig aktiv efter strømmen er sluttet igen, resterende tid er ikke berørt. Default indstilling er Ja Automat gruppe. Her kan der vælges to forskellige måder at benytte gruppe numrene på. Hvis der vælges at benytte binære, kan der være op til 16 grupper. Automatgruppe Gruppe Værdi Som tabellen viser kan kort med gruppe 1,2 eller 16 sat til 1 benyttes. For at flytte til næste gruppe : tryk. For at ændre gruppe nr. : tryk. Hvis man derimod ikke benyttes binær gruppe numre, kan man benytte forskellige grupper. Men her er det kun det ene nummer der er på kortet, der kan benytte de(n) automat(er) der har det samme gruppe nummer. NB: Hvis der indtastes 65535, kan alle kort benyttes også gruppe 0 kort. Automatgruppe Default indstilling er binær, samt gruppe 1 sat til Time Calibration. Uret er fra fabrikken justeret til en præcision, der er bedre end 1 minut pr. måned. Side 18

19 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Justering ligger i et område på 31 til 31. En ændring på 1 giver en ændring på 5.35 skunder pr. måned. Det er muligt at ændre max. 5.5 eller 2.75 minutter pr. måned Juster datotid. Indstilling af aktuelle dato/månedår time:minut Sommertid start (10 år frem). Indstilling af hvornår der er skift til sommertid de næste 10 år frem Sommertid slut (10 år frem). Indstilling af hvornår sommertid er slut de næste 10 år frem Nulstil automat. Funktionen benyttes til at nulstille automaten, dette medfører at alle indtastede data nulstilles, samt alle indstillinger sættes til default indstilling Tidsbegrænsning. Hvis der skal være tidsbegrænsning på automaten, skal denne funktion være sat til Ja. Når funktionen er aktiv, betyder det at automaten ser på tiden på kortet, og sammenligner den med tiden i automaten. Hvis tiden på kortet er overskredet, bliver det afvist. Default indstilling er Nej Tekster. Udgang 1 tekst. Udg. 1 Det er muligt at indtaste en passende tekst udgang 1. Teksten kan være på 7 bogstaver/tal, som standard skrives udg. 1. Tryk på for at komme frem i alfabetet. Tryk på for at indtaste næste bogstav/tal Servicekort nummer. Indtast kortnummeret på det servicekort der skal benyttes i automaten. Bortkommer dette kort skal nummeret på det nye servickort indtastes, og det gamle vil ikke fungere længere. HUSK du kan altid komme til servicemenuen ved at indsættet et servicekort, og slukke og tænde automaten. Side 19

20 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 5.6. Kommunikation. == MENU == Kommunikation Baud rate.(seriel hastighed) Her indstilles hvilken hastighed, automaten skal have når den skal snakke med omverden. Default indstilling er Panel Id.. Her indstilles hvilket Panel Id automaten skal have. Hver enkelt automat, skal have et unikt Panel Id, for at man kan skelne dem fra hinanden, når der udtages log. Default Panel Id. er Indlæs negativliste samt hentning af log data. For at der kan indlæses negativliste, eller hentes log, er det nødvendig at have det tilhørende logkort. Automaten kan indeholde op til 1500 log, samt op til 250 kort numre på negativlisten. Kortet sættes i automaten, og nedenstående sekvens vil forekomme. Hvis der ingen Negativliste findes på kortet,udføres dette ikke. Meget kort tone Kort tone Lang tone FEJL Indlæser Negativliste Liste indlæst Fjern kort, hvis log ikke skal hentes. Henter log. Log hentet. BIP tone Tid. Hvis der er opstået en fejl, f. eks hvis logkortet er fuld, vil automaten bippe fejl. Side 20

21 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 5.8. Adgangskontrol(er) sammen med Card1. Det er muligt at tilslutte en eller flere adgangskontroller, til automaten. Når der er tilsluttet en ekstern adgangskontrol til Card1, vil adgangskontrollen afvise kort og ikke trække penge, når der sidder et kort i Card1 automaten. Eks. over forbindelser imellem Card1 og en adgangskontrol. Trafo Forsyning : 230Vac : Trafo VR7,5/1/10,5 24Vac : DT99501 Int. J4J5 D11 D12 D13 D14 Ext. D3 D4 D5 D6 CARD_124 LA ver.1.1 Relæ 1 Relæ 2 Relæ 3 Relæ 4 Forsyning RS485 12V In1 In2 In3 In4 Udg.1 Udg.2 Udg.3 Udg.4 B A F N Forsyning 230Vac eller 24Vac Se trafo Dipswitch S2 : Ved kommunikation m/ Card_124, skal dip 8 på S2 sættes on. CardLoader_IO LA ver.1.0 CardLoader LA ver.1.0 Trafo : VR7,5/1/10,5 DT99501 Pri. = 230Vac Pri. = 24Vac D5 Power 12V D2 10 B Rx 9 8 A Tx S2 on Farvet Led Udg.1 Red Green Buz 87C52 J1 J2 Int. Ext. Forsyning 12Vac Udg.1 Indg Forsyning 1 D6 F N Forsyning 230Vac eller 24Vac se trafo Dør blik 12Vac Dør blik 24Vac Firm : Bøvlingbjerg Elautomatik A/S 2000 Title : Bemærk : Ved anvendelse af dørblik Tilslutnings diagram over CardLoader dørblik aktiveres via CardLoad_IO, kommunikere m/ Card_124 med forsyning på 12Vac, kan den Size : File : Revision : interne 12Vac anvendes, som vist. TsCardL2.T3G 1.0 Date : Sheet 1 of 1 Jumper J1 & J2 skal flyttes til Int. Projekt : CardLoader Drawn by : LiseLotte Andersen Bemærk : Ved anvendelse af dørblik 24Vac med en anden forsyning end de 12Vac, Ekstern trafo skal der anvendes en ekstern trafo, 0v som vist. Jumper J1 & J2 skal flyttes til Ext. Hvis der skal tilsluttes flere adgangskontroller samtidig, skal de forbindes parallelt, med kommunikationsledningen fra Card1. Hver enkelt adgangskontrol, skal have deres egen adresse. Side 21

22 F. eks ved to tilsluttede adgangskontroller : I automaten : Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Baud raten sættes til 2400, under menuen kommunikation. Prisen for adgangskontrollerne sættes under menuen pris. Tiden hvor adgangskontrollens relæ er trukket, sættes under menuen tid. På adgangskontrollen: Dipswitch 15 bestemme hvilken adresse adgangskontrollen har. Dipswitch 7 bestemmer om man skal trække penge fra kortet, og om der er mulighed for at have tidsbegrænsning. Hvis den ikke er sat ON, kan der ikke trækkes penge. X=On Disponibel X X Gebyrtræk X Uden gebyrtræk Adresse 1 X Adresse 2 X Adresse 3 X X.. Adresse 31 X X X X X Adgangskontrol 1 : Adgangskontrol 2 : Dipswitch 1 = ON Dipswitch 7 = ON Dipswitch 2 = ON Dipswitch 7 = ON Side 22

23 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Side 23

24 Bøvlingbjerg Elautomatik A/S Side 24

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V 4-trinsregulering

MultiController E 0-100% 24V og 230V 4-trinsregulering 24V og 230V 4-trinsregulering MultiController version 2.5 og 2.6 Hvis der ikke ønskes trinløs regulering mellem 0-100%, kan MultiController E 0-100 sættes op til at skifte niveauer i 4 faste trin. Hvert

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController version 2.5 og 2.6 LS Control A/S Side 1 1. Systemopbygning LS Control A/S Side 2 1.1. Grundopsætning til kompressor-styring

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Dr.Fan CENTRALUDSUGNINGSSTYRING

Dr.Fan CENTRALUDSUGNINGSSTYRING Dr.Fan CENTRALUDSUGNINGSSTYRING VEJLEDNING VER. 1.00 2 Brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Knappernes funktion... 3 2.1 Valg af linie, den blå knap... 3 2.2 Menu-valg med den grønne knap... 3

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9 Elektronik Møntautomat - Type MMC - MED og UDE display Møntautomat type MMC for mønter eller poletter programmerbar som følger: Program 0: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Efter indkast startes/stoppes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN4. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN4. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN4 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Dr.Heron med strømforsyning DC2

Dr.Heron med strømforsyning DC2 Dr.Heron med strømforsyning DC2 TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel og

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer QUICK GUIDE For anlæg med mindre end 12 spjæld og mindre end 100 m kabel-længde er der ikke behov for den store planlægning,

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.2 Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX 300

Brugervejledning for Modtager RX 300 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 2.2 Brugervejledning for Modtager RX 300 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere