ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler?"

Transkript

1 ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND De selvkørende biler er på vej, og flertallet er positive Hvad der for få år siden lød som science fiction er blevet en realitet: selvkørende biler fungerer og er i stand til at navigere i trafikken uden uheld. Teknologien er ikke helt moden; der er nødt til at sidde en fører bag rattet, og der opstår stadigvæk situationer, hvor man er nødt til at gribe ind for at undgå ulykker. Men der er stor tiltro til, at vi nærmer os det punkt, hvor selvkørende biler er gode nok til at blive introduceret kommercielt, og ikke blot som forsøgsordninger og på bestemte strækninger. Teknologien bag selvkørende biler er snart moden nok til at gå fra forsøg til at introducere dem kommercielt til forbrugerne De store tech-selskaber såvel som bilselskaber er langt fremme og konkurrerer om at etablere sig inden for området, der har potentialet til at blive et vigtigt marked for automobilsalget på mellemlangt sigt. Fra et samfundsmæssigt perspektiv er der grund til forhåbning om, at selvkørende biler kan begrænse omfanget af uheld, ligesom det vil kunne frigive mange køretimer, så folk eksempelvis kunne arbejde eller slappe bedre af mens de pendler til og fra arbejde, ligesom førerløse biler af nogle tænkes som et supplement i den kollektive trafik. Det kan være svært at forudsige udviklingen, men den teknologiske udvikling er nået så langt, at det er vigtigt at vi fra politisk side foretager de nødvendige justeringer og tilpasninger, så det er muligt når teknologien er tilstrækkelig moden at udnytte de nye muligheder. Mange danskere er positive og vil gerne have selvkørende biler Det understreger behovet for at få skabt det nødvendige lovgrundlag, der er forudsætningen For de selvkørende biler vil potentielt kunne komme samfundet til gavn. Det er i hvert fald vurderingen hos befolkningen, der generelt set er positivt stemt og i mange tilfælde også godt kunne se sig selv køre i en selvkørende frem for en almindelig bil. Det er nogle af konklusionerne man kan drage, når man beder et repræsentativt udsnit af befolkningen forholde sig til udviklingen af selvkørende biler i : 35 pct. af danskerne vurderer, at det alt i alt vil være godt for samfundet, hvis biltrafikken med tiden overgår til selvkørende biler. 28 pct. mener det vil være dårligt for samfundet. Mænd, yngre personer, folk bosat i de større byer, og personer med videregående uddannelse er mest positivt stemt over for selvkørende biler Hver tredje finder det sandsynligt at de selv ville foretrække selvkørende biler, når teknologien er tilstrækkelig sikker Kun hver femte tror dog, at de selv kommer til at køre en tur i en selvkørende bil eller bus om fem år på trods af, at mange store selskaber forventer at lancere selvkørende biler allerede i 2020.

2 Flere ser positive end negative perspektiver i selvkørende biler Et flertal af de adspurgte (35 pct.) vurderer, at det alt i alt vil være godt for vores samfund, hvis al biltrafik med tiden overgår til selvkørende biler, mens lidt færre (28 pct.) er af den opfattelse af det vil være dårligt. Meningerne er altså delte, men der er en overvægt af personer, som ser et positivt end negativt perspektiv i udviklingen hen imod selvkørende biler. Hver fjerde svarer ved ikke, hvilket illustrerer hvor svært og hypotetisk spørgsmålet fortsat forekommer for de fleste. Realiteten er dog, at selvkørende biler med meget stor sandsynlighed vil blive indført også i Danmark inden for de fleste nulevende personers levetid. Transportministeren har allerede bebudet forsøgsordninger med selvkørende biler herhjemme, og flere steder i udlandet er man langt med at anvende de selvkørende biler. Hvad enten vi er klar til at tage stilling, eller det endnu lyder som fremtidsmusik, nærmer vi og altså et punkt, hvor vi som samfund er nødt til at forholde os til den teknologiske udvikling. Som med al ny teknologi er det i længden svært at bremse, men på kortere sigt er der en risiko for at man ikke griber og fokuserer på mulighederne blandt andet ved at bane vejen med hensigtsmæssig lovgivning, hvis der er stor skepsis og modstand i befolkningen. Heldigvis viser undersøgelsen, at flertallet hilser de selvkørende biler velkomne. Figur 1 Tror du alt i alt at det vil være godt eller dårligt for vores samfund, hvis al biltrafik med tiden overgik til at foregå med selvkørende biler? 35% 35 pct. af danskerne vurderer at det vil være godt for samfundet hvis al biltrafik foregik med selvkørende biler. 28 pct. tror det vil være dårligt 28% 25% 12% Godt Ingen forskel Dårligt Ved ikke Hvem er mest positive over for de selvkørende biler? Interessant nok er det især mænd (45 pct. mod 25 pct. hos kvinderne), yngre (49 pct. blandt årige mod 19 pct. blandt 70+ årige) og personer med videregående uddannelsesbaggrund (50 pct. blandt personer med lang videregående uddannelse mod 30 pct. blandt personer med grundskolebaggrund), som mener at udviklingen af selvkørende biler alt i alt vil være gavnligt for samfundet. Ser man på geografien på tværs af Danmark er der ikke de store forskelle, men dog en tendens til større opbakning i de

3 større byområder (47 pct. blandt personer i de større byer, 38 pct. i Hovedstaden, mod 29 pct. i landsbyer og 31 pct. af personerne på landet). Tabel 1 Tror du alt i alt at det vil være godt eller dårligt for vores samfund, hvis al biltrafik med tiden overgik til at foregå med selvkørende biler? Godt for samfundet Dårligt for samfundet Nettoforskel mellem godt og dårligt Antal observationer Alle 35% 28% 7% Mand 45% 25% 20% Kvinde 25% 32% -7% år 49% 24% 25% år 45% 22% 23% år 34% 25% 9% år 29% 32% -3% år 28% 34% -6% år eller ældre 19% 34% -15% 557 Uddannelsesbaggrund: Folkeskole 30% 32% -2% 842 Uddannelsesbaggrund: Erhvervsuddannelse 32% 31% 2% 941 Uddannelsesbaggrund: Gymnasial uddannelse 40% 27% 13% 272 Uddannelsesbaggrund: Kort videregående uddannelse 41% 19% 22% 124 Uddannelsesbaggrund: Mellemlang videregående uddannelse 41% 25% 17% 468 Uddannelsesbaggrund: Lang videregående uddannelse 50% 14% 37% 256 Hovedstaden 37% 27% 10% 934 Sjælland 32% 30% 2% 441 Syddanmark 36% 26% 10% 648 Midtjylland 35% 27% 8% 681 Nordjylland 30% 37% -7% 314 Et landdistrikt 31% 32% -1% 286 By med under indbyggere 29% 30% -1% 203 By med indbyggere 32% 32% 0% 522 By med indbyggere 33% 30% 3% 356 By med indbyggere 30% 28% 3% 605 By med mere end indbyggere 47% 22% 25% 435 Hovedstaden 38% 27% 12% 588 Familier med hjemmeboende børn under 18 år 39% 26% 13% 602 Familier uden hjemmeboende børn under 18 år 34% 29% 5% Anm.: Svarkategorierne Ingen forskel og Ved ikke er ikke vist i tabellen. Nettotal er givet ved andel positive fratrukket andel negative Flertallet vil helst beholde deres normale biler Måske lidt overraskende er det kun godt hver tredje svarperson i undersøgelsen, som vurderer at de sandsynligvis ville fortrække at få en selvkørende bil, hvis de havde valget og teknologien var tilstrækkeligt udviklet så det var sikkert mv., mens halvdelen vil

4 foretrække at holde fast i biler, man som fører selv skal køre i. Det er opsummeret i figur 2. Figur 2 Hvor sandsynligt er det, at du ville foretrække at have en selvkørende bil i stedet for en normal bil, hvis du havde valget og teknologien var tilstrækkeligt udviklet til at det var sikkert? Hver tredje vil gerne selv køre i selvkørende bil frem for almindelig bil 52% 36% 13% Meget sandsynligt/ overvejende sandsynligt Meget usandsynligt/ overvejende usandsynligt Ved ikke Blandt yngre personer i alderen år er der dog en overvægt af personer, som ville foretrække at få en selvkørende bil, jf. tabellen på næste side. Med tanke for at der trods alt er nogle år til, at teknologien kommer ud i kommerciel masseanvendelse, og der således både er mere tid til at vænne sig til tanken og at de ældre generationer som er mest skeptiske gradvist erstattes af mere teknologibegejstrede unge, er der altså udsigt til at de selvkørende biler vil kunne vinde stor udbredelse herhjemme. Især mænd, yngre, personer med videregående uddannelse og personer i de større byer vil gerne bruge selvkørende biler Samtidig skal der måske en form for kulturændring til, før de selvkørende biler for alvor kan slå igennem. Fordelen ved selvkørende biler vil formentlig ikke kun være højere sikkerhed, men også at der frigøres tid til andre formål. Hvis man alligevel skal sidde i bilen fx undervejs til og fra arbejde er der ikke umiddelbart tale om en gevinst, da det vil kræve at man vænner sig til at bruge tiden undervejs på andre ting, fx forberede sig ved at lave noget arbejde, sove eller lignende. Det er da også eksempelvis en af sigtelinjerne for Waymo, der ejes af Alphabet (som Google nu kalder sig) at kunne introducere selvkørende biler som delebiler og som forbindelseslinjen mellem de stationer, som fx offentlig transport betjener, og folks endelige destination ii. Med andre ord kan der formentlig hentes betydelige gevinster ved at den selvkørende bil ikke blot er et direkte og måske mere sikkert alternativ til en normal bil, men også kan give folk langt mere fleksibilitet i deres dagligdag, er formentlig noget man først gradvist og med tiden vil få øjnene op for.

5 Tabel 2 Hvor sandsynligt er det, at du ville foretrække at have en selvkørende bil i stedet for en normal bil, hvis du havde valget og teknologien var tilstrækkeligt udviklet til at det var sikkert? Meget sandsynligt eller overvejende sandsynligt Meget usandsynligt eller overvejende usandsynligt Nettoforskel Antal observationer Alle 36% 52% -16% Mand 43% 48% -6% Kvinde 29% 55% -26% år 48% 42% 6% år 45% 40% 5% år 36% 48% -12% år 31% 54% -23% år 26% 63% -37% år eller ældre 23% 65% -42% 557 Uddannelsesbaggrund: Folkeskole 31% 57% -26% 842 Uddannelsesbaggrund: Erhvervsuddannelse 34% 53% -19% 941 Uddannelsesbaggrund: Gymnasial uddannelse 37% 53% -16% 272 Uddannelsesbaggrund: Kort videregående uddannelse 37% 45% -8% 124 Uddannelsesbaggrund: Mellemlang videregående uddannelse 42% 47% -5% 468 Uddannelsesbaggrund: Lang videregående uddannelse 51% 35% 16% 256 Hovedstaden 35% 53% -18% 934 Sjælland 35% 52% -17% 441 Syddanmark 38% 49% -12% 648 Midtjylland 36% 52% -16% 681 Nordjylland 35% 51% -16% 314 Et landdistrikt 35% 54% -20% 286 By med under indbyggere 37% 53% -16% 203 By med indbyggere 33% 55% -23% 522 By med indbyggere 32% 57% -26% 356 By med indbyggere 32% 53% -21% 605 By med mere end indbyggere 47% 41% 6% 435 Hovedstaden 36% 51% -15% 588 Hjemmeboende børn under 18 år 41% 45% -4% 602 Ingen hjemmeboende børn under 18 år 34% 54% -20% Anm.: Svarkategorien Ved ikke er ikke vist i tabellen. Nettotal er givet ved andel positive fratrukket andel negative

6 Danskerne forventer ikke selvkørende bil de kommende 5 år For mange danskere er tanken om selvkørende biler fortsat fremtidsmusik. Faktisk er det, som vist i figuren nedenfor, hver femte som forventer at komme til at køre en tur i en selvkørende bil eller bus inden for de kommende 5 år. Samtidig tager det selvsagt lang tid før en bilpark udskiftes, da der går lang tid mellem en familie anskaffer sig en ny bil. Det er under alle omstændigheder klart, at det i bund og grund ikke er et spørgsmål, som befolkningen bredt set er de rette til at svare på, da det snarere er eksperterne som ved, hvor langt man reelt er kommet med at udvikle og udrulle teknologien. Men det er alligevel interessant at konstatere, at kun hver femte tror at det er sandsynligt at selvkørende biler eller busser vinder større udbredelse på 5 års sigt. Det er ellers ambitionen fra bl.a. Tesla at have selvkørende biler på vejene i 2020 iii. Spørgsmålet er derfor, om vi undervurderer hvor tæt vi er på at de selvkørende biler i større skala bliver realiteten i trafikken. Spørgsmålet er derfor, om mange undervurderer hvor tæt vi er på og hvor hurtigt en selvkørende transportsektor vil blive en realitet? Figur 3 Tror du, at du kommer til at køre en tur i en selvkørende bil eller bus inden for de kommende 5 år? 16% 20% Ja Nej Ved ikke Kun hver femte tror de selv kommer til at køre en tur med en selvkørende bil eller bus de kommende 5 år selvom bilselskaberne har planer om at lancere selvkørende biler allerede i % Det er især mænd og personer med videregående uddannelse, der tror at de kommer til at køre en tur med en selvkørende bil inden for de kommende 5 år. Det er opridset i tabellen nedenfor. Dette resultat er analogt med de ovenstående konklusioner om, hvem der er mest positivt stemt over for selvkørende biler. Derfor kunne der være noget som tyder på, at dem der har en forståelse af at teknologien er tæt på at være god nok til masseudbredelse samtidig er mere positivt stemt for at den bliver udrullet.

7 Tabel 3 Tror du, at du kommer til at køre en tur i en selvkørende bil eller bus inden for de kommende 5 år? Ja Nej n Alle 20% 64% Mand 25% 61% Kvinde 15% 66% år 27% 63% år 29% 52% år 18% 63% år 18% 65% år 15% 69% år eller ældre 12% 73% 557 Uddannelsesbaggrund: Folkeskole 16% 67% 842 Uddannelsesbaggrund: Erhvervsuddannelse 15% 68% 941 Uddannelsesbaggrund: Gymnasial uddannelse 29% 57% 272 Uddannelsesbaggrund: Kort videregående uddannelse 28% 49% 124 Uddannelsesbaggrund: Mellemlang videregående uddannelse 22% 64% 468 Uddannelsesbaggrund: Lang videregående uddannelse 36% 50% 256 Hovedstaden 22% 62% 934 Sjælland 15% 69% 441 Syddanmark 22% 62% 648 Midtjylland 19% 67% 681 Nordjylland 21% 60% 314 Et landdistrikt 21% 61% 286 By med under indbyggere 14% 70% 203 By med indbyggere 15% 70% 522 By med indbyggere 16% 67% 356 By med indbyggere 18% 64% 605 By med mere end indbyggere 26% 62% 435 Hovedstaden 25% 60% 588 Hjemmeboende børn under 18 år 26% 58% 602 Ingen hjemmeboende børn under 18 år 18% 66% 2416 Anm.: Svarkategorien Ved ikke er ikke vist i tabellen. Det er vanskeligt at spå om, hvilken hastighed udviklingen og udbredelsen af de selvkørende biler får i Danmark såvel som på verdensplan. Men i modsætning til forskellige andre typer teknologier vil det være muligt at lancere dem som et tilbud til forbrugerne, og derved lade teknologien udbrede sig gradvist. At en del formentlig vil være tilbageholdende med selv at købe en selvkørende bil til husstanden er derfor ikke en hindring på nogen måde, da der fortsat er et betydeligt marked for personer der enten i offentlig transport fx via selvkørende busser eller næste gang husstanden køber ny bil kan være interesserede i at benytte muligheden. Den vigtigste konklusion er, at der ikke

8 er en udbredt skepsis eller bekymring i befolkningen mod, at man introducerer de selvkørende automobile løsninger, når teknologien er tilstrækkelig moden. Tiden er derfor inde til at sikre, at de politiske vilkår og rammer er til stede for, at man vil kunne indføre den nye teknologi naturligvis under hensyntagen til, at sikkerheden reelt er tilstrækkelig høj, og at de forskellige udeståender navnlig i forhold til ansvarsfordeling er på plads. Det kræver politiske initiativer som fx de igangværende planer om forsøgsordninger iv, såvel som et mere generelt fokus på at sikre en mere teknologineutral lovgivning så selvkørende biler vil kunne fungere og være lovlige, så længe de lever op til de samme krav som en traditionel bil.

9 OM DETTE NOTAT Danskerne hilser selvkørende biler velkomne er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 13 i Redaktionen er afsluttet den 19. marts. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på eller tlf Henvendelser angående selvkørende biler, herunder lovgivningsmæssige aspekter, kan rettes til Jesper Højte Stenbæk, tlf NOTER i Data er indsamlet af Norstat i februar 2017 via web-interviews. I alt er indsamlet besvarelser, der udgør et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning. For at sikre repræsentativitet er data vægtet på køn, alder, uddannelse og region ii iii ivhttp://

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Deleøkonomien fik sit folkelige gennembrud i 2016, og står foran et politisk gennembrud i 2017 med taxalovgivning og deleøkonomi-strategi

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi ANALYSE Danskernes brug af ny sundhedsteknologi I disse år er der stor fokus på nye, innovative sundhedsteknologiske løsninger, som kan hjælpe mennesket i kampen for det sunde liv. Der er efterhånden et

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen ANALYSE Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen Resumé For at gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier, indførte Regeringen fra 1. januar 2019 en aktiesparekonto,

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger

Læs mere

Produktsikkerhed i nethandlen

Produktsikkerhed i nethandlen ANALYSE Produktsikkerhed i nethandlen Kvinder og ældre danskere går mest op i produktsikkerhed, når de køber ind på nettet børnefamilierne bekymrer sig mindre og handler samtidig oftere på Wish.com, hvor

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Årets julehandel nærmer sig. Salget op til jul har stor betydning

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

ANALYSENOTAT E-sporten boomer

ANALYSENOTAT E-sporten boomer ANALYSENOTAT E-sporten boomer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD E-sporten er i kraftig vækst. Der organiseres professionelle turneringer med store præmiepenge,

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

E-sporten boomer videre

E-sporten boomer videre ANALYSE E-sporten boomer videre Hovedfindings Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten som helhed oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Misbrug af betalingskort

Misbrug af betalingskort ANALYSE Misbrug af betalingskort Misbrug af betalingskort er desværre et betydeligt problem i Danmark både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv. Når der sker misbrug af betalingskort, kan det

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

E-sporten boomer videre

E-sporten boomer videre ANALYSE E-sporten boomer videre Hovedfindings Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt i

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Automatisering i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Automatisering i erhvervslivet ANALYSENOTAT Automatisering i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE I alt 37% af alle danske jobs vurderes inden for en overskuelig fremtid at blive erstattet af computere, robotter eller lignende,

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren

EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren ANALYSE EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren Resumé I maj 2018 trådte GDPR-reglerne (persondataforordningen) i kraft og varslede den største ændring af virksomheders håndtering af persondata

Læs mere

ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet

ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Julen nærmer sig med hastige skridt, og med julen følger også indkøb af julegaver. Dansk

Læs mere

Danskerne bryder stadig loven på nettet

Danskerne bryder stadig loven på nettet ANALYSE Danskerne bryder stadig loven på nettet Resumé Det lovlige marked for streamingtjenester bliver stadigt større, og som forbruger kan du i dag vælge mellem en lang række udbydere inden for tv-serier

Læs mere

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt Notat Danskernes oplevelser med kopivarer Piratkopiering er et stigende problem på verdensplan. I 2011 snuppede EU's toldmyndigheder varer for 10 mia. kr. 1 Dertil kommer selvsagt det formentlig langt

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Bytning af julegaver 2018

Bytning af julegaver 2018 ANALYSE Bytning af julegaver 2018 De danske forbrugere bytter gaver for ½ mia. kr. i 2018 I mange uger op til jul er der meget travlt i danske butikker, men også i dagene og ugerne efter jul har den danske

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017.

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017. ANALYSE Behov for at justere virksomhedspantet Erhvervsvirksomheder har mulighed for at stille pant i forskellige aktivklasser som sikkerhed for eksempelvis et lån eller en kassekredit. Det er noget, især

Læs mere

Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau

Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau ANALYSE Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau Dansk økonomi er endelig begyndt at udvise pæne vækstrater. Selvom alle

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter ANALYSE Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter Resumé Danmarks høje afgiftsniveau giver stadig en masse danskere incitament til at købe illegalt indførte nydelsesmidler, som sælges i Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen Februar 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Notat. Analysenotat. 13. maj 2013

Notat. Analysenotat. 13. maj 2013 Notat Analysenotat 13. maj 2013 Når man har købt en vare i en butik, har man haft lejlighed til at se og prøve den. Forbrugerne har ikke krav på at få byttet varer, men mange butikker yder den service.

Læs mere