Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10."

Transkript

1 Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011

2 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst mulig for barnet eller den unge? Det er fokus på Socialmini steriets konference Den gode anbringelse. Håbet er, at konferencens forskellige oplæg og workshops kan være med til at kvalificere anbringelsesområdet. Forskning samt erfaringer fra kommuner og fra anbringelsessteder, der gør en særlig indsats på området, vil tilsammen danne den faglige ramme om to interessante dage: 9. og 10. maj på Hotel Scandic Jakob Gade i Vejle Konferencen præsenterer en bred vifte af ny viden og giver mulighed for også selv at være aktiv deltager. Programmet veksler mellem plenumoplæg og workshops. Du kan vælge workshop. Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med anbringelser af børn og unge eller har interesse for området. Målgruppen er kommunale ledere, udviklingskonsulenter, sagsbehandlere og tilsynsførende samt ledere og personale fra anbringelses steder. Plejefamilier er naturligvis også velkomne!

3 Program: Mandag d. 9. maj 9.30 Registrering, kaffe, the og morgenbrød Velkomst: Socialminister Benedikte Kiær Plenumoplæg. Tore Andreassen: Institutionsanbringelser af unge Hvad er vigtigt for at opnå resultater? Spørgsmål og diskussion Frokost Parallelsessioner A: Workshops Pause Parallelsessioner B: Workshops Pause Aftensmad Aftenoplæg: Christian T. Lystbæk: Den gode anbringelse og det gode liv Kaffe og hyggeligt samvær Tirsdag d. 10. maj 9.00 Intro 9.15 Parallelsessioner C: Workshops Plenumoplæg: Marianne Folden: Den gode familiepleje! Hvad er det, der virker? Frokost og afrejse

4 Beskrivelse af oplæg og oplægsholdere Plenum Tore Andreassen: Institutionsanbringelser af unge Hvad er vigtigt for at opnå resultater? Oplægget tager med udgangspunkt i Norge fat på centrale forhold ved institutionsanbringelser, der kan påvirke udfaldet, og er vigtige for at forbedre resultaterne. Faktorer, som fremmer gode anbringelsesforløb, handler om indhold og metoder i institutionen, men blandt andet også om kortlægning, tilrettelæggelse, systematik, samarbejde uden for institutionen og om, hvad de unge returnerer til efter anbringelsen. Tore Andreassen er psykolog og ansat i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet i Norge. Han er forfatter til bogen Behandling av ungdom i institutioner og har udviklet behandlingsmodellen MultiFunC. Han er desuden medlem af det danske og norske akkrediteringspanel i kriminalforsorgen. Christian T. Lystbæk: Den gode anbringelse og det gode liv Velfærdssamfundets ambition om, at alle borgere kan færdes vel i livet, giver løbende anledning til beslutninger om, at nogle børn og unge er bedre tjent med at være anbragt og vokse op uden for forældrenes hjem. Disse beslutninger baserer sig på et samfunds grundlæggende viden og værdier om, hvad der kendetegner et godt liv for børn og unge. Man kan se anbringelsesområdet som en frontlinje, hvor et samfunds viden og værdier om et godt liv afprøves på virkeligheden. Som sådan er anbringelsesområdet et vigtigt, men også vanskeligt område. Det mindes vi løbende om, når medier kaster sig over nye kontroversielle enkeltsager, der rejser debat både blandt professionelle, politikere og borgere. Oplægget vil udpege pejlemærkerne for den gode anbringelse, når viden og værdier om en god anbringelse ikke altid er enkle og entydige, men kan være mange og modsatrettede. Christian T. Lystbæk er filosof og lektor ved Aarhus Universitet. Marianne Folden: Den gode familiepleje! Hvad er det, der virker? Forskning og undersøgelser af praksis på plejefamilieområdet har de seneste år fået en tiltrængt opmærksomhed. Dette giver et billede af, at der er meget der virker, men viser også af områder, hvor man med fordel kan forstærke indsatsen. Oplægget vil komme ind på den danske forskning og binde det op på den gode praksis, som Marianne Folden kender fra samarbejde med mange kommuner. Marianne Folden er uddannet socialpædagog med flere års erfaring inden for børne-, unge og familieområdet. Marianne Folden er faglig leder i FABU, og arbejder med udsatte børn og unge. Hun har erfaring i rekruttering og matchning, samt rådgivning og supervision af plejefamilierne.

5 Parallelsession A Workshops 1-6 Mandag d. 9. maj kl Anbringelse hos slægten v. Marianne Folden og Kirsten Andersen, FABU Nyere undersøgelser viser, at anbringelser hos slægten er mere stabile og giver færre sammenbrud, og at de anbragte børn og unge oplever, at slægtsanbringelser griber mindre ind i deres liv end andre former for anbringelser. Workshoppen giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med slægtsanbringelser: Hvordan afdækkes netværket? Hvordan forberedes familien på at løfte opgaven, og hvordan yder man bedst familien støtte under anbringelsen? Workshoppen vil være en blanding af oplæg, filmklip og diskussion. Nye krav til efterværn v. Peter Jensen, chefkonsulent, Socialt og pædagogisk udviklings- og kursuscenter (SPUK) Der findes meget lidt dansk forskning om efterværn. Til gengæld findes der skandinavisk forskning, primært fra Norge og en række gode erfaringer fra dansk praksis. Med Barnets Reform er der kommet yderligere fokus på, at den unge får tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. På workshoppen kan du høre om de nye regler om efterværn, forskellige modeller for efterværn og metoder, der kan støtte den unge i at finde et arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Workshoppen vil være en blanding af oplæg og diskussion, hvor deltagerne imellem kan drøfte egne erfaringer. Relationsarbejde på opholdssteder v. Lene Jørgensen Kjærgaard, Kollektivet Hunderup og Kim Simonsen, Haugårdhus Erfaringer fra børn og unge, som har været anbragt, viser, at nære og stabile relationer er en af de vigtigste faktorer i et vellykket anbringelsesforløb. En anden vigtig faktor er, at der etableres et anerkendende samarbejde mellem familie, netværk og anbringelsessted. I workshoppen vil to erfarne ledere fra opholdssteder fortælle om deres tilgang til opgaverne før, under og efter anbringelsen. Projektplejefamilier erfaringer og udfordringer v. Anne Ubbesen, Randi Kragh og Karin Maarslet, familieplejekonsulenter, Familiecentret, Aalborg Kommune Aalborg kommune har i halvandet år arbejdet med projektplejefamilier til en bredere og mere belastet målgruppe end traditionelle plejefamilier. Projektplejefamilerne er særligt udvalgte, fordi de har faglig erfaring og en baggrund som gør, at de er i stand til at støtte barnet i at udvikle sociale kompetencer. På workshoppen kan du høre om tankerne bag, konceptet, vigtige dilemmaer og visioner for fremtiden i forhold til arbejdet med den nye type plejefamilier. Workshoppen vil fungere som en blanding af oplæg og diskussion.

6 Parallelsession A Workshops 1-6 Mandag d. 9. maj kl Kvalitetsudvikling, kontrol og tilsyn på anbringelsessteder v. Jesper Henriksen, chef konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS Hvordan er sammenhængen mellem tilsyn, kvalitetsudvikling og kontrol? Er tilsynet væsentligt for udviklingen af kvaliteten og for kontrol? SUS har gennem flere år beskæftiget sig med tilsyn og vil på workshoppen tage udgangspunkt i resultaterne fra en undersøgelse af praksis med at føre tilsyn, som SUS har udført for Socialministeriet. Workshoppen vil være i en vekselvirkning mellem oplæg, debat og øvelser. 6 Manual- og forskningsbaseret arbejde på institution: Projekt MultifunC v. Sine Møller, faglig leder af implementeringsteam MultifunC, Servicestyrelsen På MultifunC-institutioner arbejder personalet ud fra forskningsbaserede principper om, hvad der virker i institutionsbehandling og over for unge med svære adfærdsvanskeligheder. Forskning viser, at institutionsbehandling virker, hvis man a) giver høj-risiko unge intensiv behandling/træning, b) fokuserer behandlingen på de risikofaktorer, man kan ændre på, og som har betydning for recidiv og c) anvender tilgange fra kognitiv adfærdsteori under hensyn til den enkelte unge. Workshoppen gennemgår principperne og viser konkrete eksempler på, hvordan de forskningsbaserede principper omsættes i institutionens praktiske hverdag.

7 Parallelsession B Workshops 7-12 Korte Mandag d. 9. maj kl Magtanvendelse ift. anbragte børn v. Jytte Falk Lorenzen, specialkonsulent, Ankestyrelsen Hvad er de lovgivningsmæssige rammer for magtanvendelse over for børn og unge anbragt udenfor hjemmet - Servicelovens c. Workshoppen er en gennemgang af reglerne og baggrunden for reglerne, herunder ændringen i maj Hvad kan vi lære af svenskerne? v. Stinne Højer Mathiasen, specialkonsulent, ph.d., Krevi og Marianne Schøler Kollin, konsulent, Krevi KREVI s arbejde på området for udsatte børn og unge peger på, at dansk praksis på anbringelsesområdet adskiller sig markant fra den svenske. Vi anbringer mere på institutioner, og vi anbringer i længere tid end svenskerne. Vores praksis er samtidig dyrere uden, at det tyder på, at den er bedre. Workshoppen går tæt på dilemmaet og sætter fokus på det, svenskerne gør anderledes end os, og rejser spørgsmålet: Hvad kan vi lære af svenskerne? 9 Statistisk modellering af udgiftsbehov og udgiftsstyring v. Eskil Heinesen, forskningsleder, Anvendt Kommunal Forskning (AKF) og Karsten Bjerre, økonomichef, Københavns Kommune AKF, Anvendt KommunalForskning, har udviklet en statistisk model vedr. udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Modellen er baseret på data for Københavns Kommune. Modellen beskriver, hvordan de relative udgiftsbehov afhænger af sociale, demografiske, økonomiske og helbredsmæssige forhold for de 0-22 årige og deres forældre. Modellen kan anvendes til at beregne udgiftsbehov for Københavns Kommune. Målet har været at sikre en objektiv fordeling af budgettet, og Karsten Bjerre stiller skarpt på nogle af de ledelsesmæssige valg, der følger af at implementere modellen. Modellen kan anvendes til at beregne udgiftsbehov (eller sociale belastningsindeks) for bydelene i København. Selv om modellen er baseret på data for København, kan den også anvendes til at beregne sociale belastningsindeks for andre kommuner. For de fem kommuner Aarhus, Aalborg, Odense, Randers og Køge har den været anvendt til at beregne sociale belastningsindeks. Disse sociale belastningsindeks er udtryk for modellens forudsigelse af gennemsnitlige udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger betinget af demografiske, socioøkonomiske og helbredsmæssige karakteristika for de 0-22 årige og deres forældre.

8 Parallelsession B Workshops 7-12 Korte Mandag d. 9. maj kl Familierådslagning v. Lis Helbo, socialrådgiver, Soc.D., Horsens Kommune Forskning og erfaringer siger, at børn og unge, der anbringes uden for hjemmet, ofte mister kontakten til deres familie. Familierådslagning kan være en ramme for planlægning af samvær og kontakt. Workshoppen vil give eksempler på, hvordan der kan træffes afgørelser herom. Herunder hvad anbringelsesstedet, hvad kommunen og hvad familien gør Screening i sikret regi v. Jan From Kristensen, psykolog og kognitiv psykoterapeut, Den sikrede institution Egely De sikrede institutioner skal som resultat af satspuljeaftalen for 2010 tilbyde screening af unge for psykiatriske lidelser. Den sikrede institution Egely har deltaget i et pilotprojekt sammen med børne- og ungdomspsykiatrien på Odense Universitetshospital. Jan From Kristensen vil fortælle om screeningens indhold og forløb, om hvor psykiatrisk belastede de unge i sikret regi er, og om hvad screening kan gøre for den unge, de pårørende, kommunen og institutionen. Effekter af ophold på døgninstitutioner v. Henrik Holst, forstander og Nadia Hansen, koordinator, Den Flyvende Hollænder Den Flyvende Hollænder er et opholdssted for udsatte børn og unge, der udøver personfarlig kriminalitet. De børn og unge, der er tilknyttet, har multiple problemer med adfærd, grundet svære opvæksbetingelser og/eller biologiske faktorer. Den Flyvende Hollænder har siden 2008 udviklet en forandringsteori for institutionen, der har været pilotprojekt for hele Københavns Kommunes børne- og ungeområde. Workshoppen vil sætte fokus på arbejdet med forandringsteorien i det praktiske arbejde på institutionen, og effekterne af dette for de unge. I tilgangen til arbejdet med de unge har Den Flyvende Hollænder et særligt fokus på effekter, og på workshoppen præsenteres udvalgte tilgange og dertil hørende metoder og redskaber, som skaber positive effekter for de unge.

9 Parallelsession C Workshops Tirsdag d. 10. maj kl Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv v. Ida Schwartz, cand.psych og ph.d. i socialpædagogik, UCL Selvom børn og unge bor udenfor eget hjem, betyder deres forældre fortsat meget for dem. Serviceloven understreger, at professionelle skal arbejde på at skabe kontinuitet og sammenhæng i børns liv ved at støtte deres forældre under en anbringelse. Workshoppen vil give eksempler på, hvordan professionelle kan organisere samarbejdet med forældre, så det understøtter relationerne mellem børn og forældre og således, at forældre kan bakke op om og tage del i børnenes liv. 14 Seksuelle overgreb v. Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO (Servicestyrelsen) Undersøgelser viser, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn (SISO) har i de seneste år haft særligt fokus på, hvordan man kan forebygge seksuelle overgreb mod børn, der er anbragt. På workshoppen kan du få ideer til, hvordan du konkret kan arbejde med at skabe trygge og sikre anbringelsesmiljøer. Der bliver lagt op til dialog om udfordringer og erfaringer i forhold til at forebygge, at anbragte børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb. 15 Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis v. Gitte Jørgensen, psykolog, specialist i psykoterapi, Skole-og behandlingshjemmet Skovgården Den neuroaffektive udviklingspsykologi, udviklet af Susan Hart, tager udgangspunkt i samspillets betydning for såvel barnets generelle udvikling som hjernens udvikling. Workshoppen giver bud på, hvordan man kan arbejde med begreber som mentaliseringsevne, krokodillehjerne, følelsesmæssig afstemning og resonans. Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan teorien kan omsættes i praksis i arbejdet med børn, som har været udsat for omsorgssvigt. Eksempler fra hverdagen på Skoleog behandlingshjemmet Skovgården inddrages, ligesom deltagerne aktivt vil blive introduceret for former for interaktioner og lege inspireret af Theraplay, der gavner et skrøbeligt nervesystem.

10 Parallelsession C Workshops Tirsdag d. 10. maj kl Idræt og bevægelse med udsatte unge v. Christoffer Hansen, idrætspædagog, Rymarksvænge Ungdomspension Workshoppen vil tage udgangspunkt i praksis-fortællinger fra døgninstituionen Rymarksvænge Ungdomspension om, hvordan man implementerer en idræts- og bevægelseskultur på en døgninstitution, og hvordan det kan give udsatte unge mulighed for at overskride marginalisering. Undervejs i workshoppen bydes der op til dans, så deltagerne også får en kropslig oplevelse! Systematisk hverdagspædagogik v. Klaus Goldschmidt Henriksen, chefkonsulent, Socialt og pædagogisk udviklingsog kursuscenter (SPUK) Systematisk hverdagspædagogik er en model udviklet af SPUK på baggrund af afprøvede, strukturerede socialpædagogiske behandlingsmetoder på opholdsteder og døgninstitutioner for de mest udsatte unge. Modellen giver et overskueligt billede af de basale hverdagspædagogiske indsatser, som er forudsætningen for, at den samlede pædagogiske indsats kan lykkes. Workshoppen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og dialog. Akkreditering kvalitetsudvikling af praksis, i praksis, med praksis v. Trine Kokholm, specialkonsulent, Akkreditering Danmark og Geert Jørgensen, direktør, Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS) Workshoppen vil introducere kvalitetsudvikling i LOS og vise, hvordan man kan arbejde med akkreditering i praksis, og hvad akkreditering kan betyde for et opholdssted. Der vil desuden være øvelse i små grupper med vurdering af autentisk ansøgningsmateriale i forhold til 2 af kriterierne samt et bud på et forstærket fokus på resultater og effekter og et muligt fremtidsscenarie.

11 Praktik Tilmelding sker på Tilmeldingsfrist d. 13. april Der er 200 pladser på konferencen. Arrangørerne ønsker, at konferencen får deltagere fra så mange kommuner og anbringelsessteder som muligt. Vi forbeholder os derfor ret til at sortere i tilmeldingerne. Det betyder, at du først får en endelig bekræftelse på, at du deltager umiddelbart efter tilmeldingsfristen. Af hensyn til planlægningen bedes alle prioritere 3 workshops i hver parallelsession. Pris: 600 kr. pr. deltager. Prisen er inkl. overnatning. Konferencested: Konferencen afholdes på Hotel Scandic Jacob Gade i Vejle. Hotellet ligger 10 minutters gang fra banegården. Hvis du ankommer med bil, kan du på hotellet få en parkeringsbillet fra hotellet til p-pladser tæt ved hotellet. Overnatning sker på Hotel Scandic Jacob Gade, samt på to nærliggende hoteller. Kontakt: Servicestyrelsen, Edisonsvej 18, 5000 Odense C, tlf , Hotel Scandic Jakob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle, tlf ,

12 SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket Kom i form med Barnets reform Velkommen til 2. møde i ledernetværket Dagens program 9.30 Velkomst og introduktion til dagen Kort oplæg om de politiske intentioner og indholdet i Barnets Reform om familieplejeområdet

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET

TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET Samarbejde på tværs Torsdag den 9. juni kl. 09.15 15.00 Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle PROGRAM Kl. 9.15: Morgenmad og kaffe Kl. 10.00: Velkomst v. Socialstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev November 2014

Nyhedsbrev November 2014 Nyhedsbrev November 2014 Kære aflastnings- og plejefamilier Socialtilsynet er i fuld gang med at gennemføre tilsyn og re-godkendelser på plejefamilieområdet, og vi kan nu konstatere at socialtilsynet nu

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

Uddannelseskonferencen 2016

Uddannelseskonferencen 2016 Uddannelseskonferencen 2016 Uddannelsessektoren er under forandring hvor vil vi hen? Læring, Dannelse og Kompetence ny viden og nye perspektiver! Per Fibæk Laursen Jesper Mogensen Line Lerche Mørch Mette

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - 6-By-Konference - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 10. & 11. maj 2012 Program Torsdag den 10. maj Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenbuffet Kl.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Efterår Veje til mentalisering og tilknytning V/ Anne Larsen. Plejebørn i teenagealderen V/ Gitte Nyboe Jakobsen og Vivi Nielsen

Efterår Veje til mentalisering og tilknytning V/ Anne Larsen. Plejebørn i teenagealderen V/ Gitte Nyboe Jakobsen og Vivi Nielsen Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Efterår 2016 Særligt sensitive og sansesøgende børn V/ Ergoterapeuter Marlene Sørensen og Karoline Enevoldsen En efteruddannelsesdag om at identificere børns sensoriske

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Ny Ungeinstitution i Århus

Ny Ungeinstitution i Århus Ny Ungeinstitution i Århus - MultifunC Præsentation til orienteringsmøde i Trige den 18. maj 2010 Velkomst v/ Rådmand Hans Halvorsen Program for orienteringsmøde 19.00 19.10: Velkommen /v Rådmand Hans

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Kære aflastnings- og plejefamilier I skrivende stund pibler foråret frem med en altid livsbekræftende styrke. Men det er ikke kun foråret der kan bringe jer fornyet energi i det svære

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution.

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 23. april 2014 MultifunC - ændring til delvis 1. Resume MultifunC blev med henblik på at afprøve et nyt evidensbaseret

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Differentieret godkendelse af plejefamilier Højeste Børn m., der ligger udover, hvad børn i plejefamilier normalt har Kommunal plejefamilie

Læs mere

KONFERENCE D I ODENSE FIT

KONFERENCE D I ODENSE FIT Program og praktisk info KONFERENCE D. 23.01.2018 I ODENSE FIT i Danmark implementering og erfaringer FIT i Danmark - implementering og erfaringer For første gang samles de danske erfaringer med FIT (Feedback

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Kursuskatalog. Henriette Hindsgaul. -en rejse på tusinde mile - starter med småbitte skridt. hh@henriettehindsgaul.dk

Kursuskatalog. Henriette Hindsgaul. -en rejse på tusinde mile - starter med småbitte skridt. hh@henriettehindsgaul.dk Kursuskatalog -en rejse på tusinde mile - starter med småbitte skridt hh@henriettehindsgaul.dk KURSUSRÆKKE FOR SAGSBEHANDLERE OG FAMILIEPLEJEKONSULENTER Anbringelse men hvor? Set i udviklingspsykologisk

Læs mere

Projekt Forstærkede plejefamilier

Projekt Forstærkede plejefamilier Projekt Forstærkede plejefamilier Overordnet formål Projektleder Gitte Ørum Madsen Dato August MR Børn har som et led i det overordnede projekt Ændring af anbringelsesmønster (-2014), som går ud på at

Læs mere

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker NOTAT Kontakt: Mette Grostøl/lh meg@sl.dk Dok.nr. 2844117 Sagsnr. 2009-SLCSFA-01168 11. marts 2016 Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker Baggrund Der synes at være to gennemgående og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk

Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk Oktober 2016 1 1. Sammenfatning Flere børn i plejefamilie

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Sisi Pedersen, Rådgiver i Hernings Sverigesteam Se også: Sverigesprogrammet.herning.dk Næste info-arrangement: 29. maj 2015

Læs mere

Hvorfor er Sverige billigere end os og hvad kan vi lære af dem?

Hvorfor er Sverige billigere end os og hvad kan vi lære af dem? Hvorfor er Sverige billigere end os og hvad kan vi lære af dem? Erfaringer fra KREVIs arbejde på området for udsatte børn og unge Stinne Højer Mathiasen ph.d., cand.scient.pol. shm@krevi.dk Marianne Schøler

Læs mere

Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS

Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS Velkommen til årsmøde Den 18. maj 2017 samles socialtilsynet i Danmark på Scandic Byholm Park i Horsens. Årsmødet er en tilbagevendende tradition, hvor vi bruger en dag

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov

Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov Konferencen Den gode anbringelse Vejle, 9. maj 2011 Eskil Heinesen, AKF Datagrundlag Registerdata

Læs mere

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center ICS og DUBU superbrugerseminar 2015 Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center PROGRAM FOR DAGEN 8.30-9.00 Tjek ind kaffe og rundstykker 9.00-9.40 Velkomst ved Socialstyrelsen og KOMBIT 9.40-10.10

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Innovation, styring og faglighed

Innovation, styring og faglighed Innovation, styring og faglighed Konference for 6-byerne om børn og unge med særlige behov Nordkraft Aalborg 5. og 6. maj 2011 Program Torsdag den 5. maj Kl. 9.00-10.00 Ankomst og morgenbuffet - Nordkraft

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN METTE LARSEN: Antropolog, leder af VABU siden 2007 Forfatter til: Inspirationsmaterialer

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Notat Dato 12. oktober 2017 MEG Side 1 af 5 Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Baggrund tendenser i anvendelsen af plejefamilier Udviklingen af anbringelsesområdet er de sidste 5-10 år

Læs mere

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Velkommen til Børnekonferencen 2012 Børnekonferencen 2012 bliver afholdt tirsdag d. 20. marts 2012 på

Læs mere

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger Konference og høring på Christiansborg d. 11. oktober 2012 Hvad ved vi om, hvad der skaber en misbruger? Forskningen er kommet tættere

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Anbringelse hos slægten

Anbringelse hos slægten Anbringelse hos slægten Workshop ved konference i Vejle den 9. og 10. maj den gode anbringelse www.fabu.dk Slægtspleje netværkspleje i vores organisation 2004 - Særlig opmærksom på netværksplejefamiliernes

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand

Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand Program for landskonference 2015 Kvalitet i dagplejen på Hotel Nyborg Strand Mandag den 20. april 2015 Kl. 9.00 10.00 Kl.10.00 10.10 Kl. 10.10 11.10 Kl. 11.10 11.25 Kl.11.25 12.25 Ankomst med kaffe og

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen.

Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen. 1 Vi vil gerne vide, om vores indsats er med til at gøre en forskel eller kort fortalt virker indsatsen. Vi skal være opmærksomme på, at når det drejer sig om sociale indsatser så er det ikke indsatsen

Læs mere