Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10."

Transkript

1 Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011

2 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst mulig for barnet eller den unge? Det er fokus på Socialmini steriets konference Den gode anbringelse. Håbet er, at konferencens forskellige oplæg og workshops kan være med til at kvalificere anbringelsesområdet. Forskning samt erfaringer fra kommuner og fra anbringelsessteder, der gør en særlig indsats på området, vil tilsammen danne den faglige ramme om to interessante dage: 9. og 10. maj på Hotel Scandic Jakob Gade i Vejle Konferencen præsenterer en bred vifte af ny viden og giver mulighed for også selv at være aktiv deltager. Programmet veksler mellem plenumoplæg og workshops. Du kan vælge workshop. Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med anbringelser af børn og unge eller har interesse for området. Målgruppen er kommunale ledere, udviklingskonsulenter, sagsbehandlere og tilsynsførende samt ledere og personale fra anbringelses steder. Plejefamilier er naturligvis også velkomne!

3 Program: Mandag d. 9. maj 9.30 Registrering, kaffe, the og morgenbrød Velkomst: Socialminister Benedikte Kiær Plenumoplæg. Tore Andreassen: Institutionsanbringelser af unge Hvad er vigtigt for at opnå resultater? Spørgsmål og diskussion Frokost Parallelsessioner A: Workshops Pause Parallelsessioner B: Workshops Pause Aftensmad Aftenoplæg: Christian T. Lystbæk: Den gode anbringelse og det gode liv Kaffe og hyggeligt samvær Tirsdag d. 10. maj 9.00 Intro 9.15 Parallelsessioner C: Workshops Plenumoplæg: Marianne Folden: Den gode familiepleje! Hvad er det, der virker? Frokost og afrejse

4 Beskrivelse af oplæg og oplægsholdere Plenum Tore Andreassen: Institutionsanbringelser af unge Hvad er vigtigt for at opnå resultater? Oplægget tager med udgangspunkt i Norge fat på centrale forhold ved institutionsanbringelser, der kan påvirke udfaldet, og er vigtige for at forbedre resultaterne. Faktorer, som fremmer gode anbringelsesforløb, handler om indhold og metoder i institutionen, men blandt andet også om kortlægning, tilrettelæggelse, systematik, samarbejde uden for institutionen og om, hvad de unge returnerer til efter anbringelsen. Tore Andreassen er psykolog og ansat i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet i Norge. Han er forfatter til bogen Behandling av ungdom i institutioner og har udviklet behandlingsmodellen MultiFunC. Han er desuden medlem af det danske og norske akkrediteringspanel i kriminalforsorgen. Christian T. Lystbæk: Den gode anbringelse og det gode liv Velfærdssamfundets ambition om, at alle borgere kan færdes vel i livet, giver løbende anledning til beslutninger om, at nogle børn og unge er bedre tjent med at være anbragt og vokse op uden for forældrenes hjem. Disse beslutninger baserer sig på et samfunds grundlæggende viden og værdier om, hvad der kendetegner et godt liv for børn og unge. Man kan se anbringelsesområdet som en frontlinje, hvor et samfunds viden og værdier om et godt liv afprøves på virkeligheden. Som sådan er anbringelsesområdet et vigtigt, men også vanskeligt område. Det mindes vi løbende om, når medier kaster sig over nye kontroversielle enkeltsager, der rejser debat både blandt professionelle, politikere og borgere. Oplægget vil udpege pejlemærkerne for den gode anbringelse, når viden og værdier om en god anbringelse ikke altid er enkle og entydige, men kan være mange og modsatrettede. Christian T. Lystbæk er filosof og lektor ved Aarhus Universitet. Marianne Folden: Den gode familiepleje! Hvad er det, der virker? Forskning og undersøgelser af praksis på plejefamilieområdet har de seneste år fået en tiltrængt opmærksomhed. Dette giver et billede af, at der er meget der virker, men viser også af områder, hvor man med fordel kan forstærke indsatsen. Oplægget vil komme ind på den danske forskning og binde det op på den gode praksis, som Marianne Folden kender fra samarbejde med mange kommuner. Marianne Folden er uddannet socialpædagog med flere års erfaring inden for børne-, unge og familieområdet. Marianne Folden er faglig leder i FABU, og arbejder med udsatte børn og unge. Hun har erfaring i rekruttering og matchning, samt rådgivning og supervision af plejefamilierne.

5 Parallelsession A Workshops 1-6 Mandag d. 9. maj kl Anbringelse hos slægten v. Marianne Folden og Kirsten Andersen, FABU Nyere undersøgelser viser, at anbringelser hos slægten er mere stabile og giver færre sammenbrud, og at de anbragte børn og unge oplever, at slægtsanbringelser griber mindre ind i deres liv end andre former for anbringelser. Workshoppen giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med slægtsanbringelser: Hvordan afdækkes netværket? Hvordan forberedes familien på at løfte opgaven, og hvordan yder man bedst familien støtte under anbringelsen? Workshoppen vil være en blanding af oplæg, filmklip og diskussion. Nye krav til efterværn v. Peter Jensen, chefkonsulent, Socialt og pædagogisk udviklings- og kursuscenter (SPUK) Der findes meget lidt dansk forskning om efterværn. Til gengæld findes der skandinavisk forskning, primært fra Norge og en række gode erfaringer fra dansk praksis. Med Barnets Reform er der kommet yderligere fokus på, at den unge får tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. På workshoppen kan du høre om de nye regler om efterværn, forskellige modeller for efterværn og metoder, der kan støtte den unge i at finde et arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Workshoppen vil være en blanding af oplæg og diskussion, hvor deltagerne imellem kan drøfte egne erfaringer. Relationsarbejde på opholdssteder v. Lene Jørgensen Kjærgaard, Kollektivet Hunderup og Kim Simonsen, Haugårdhus Erfaringer fra børn og unge, som har været anbragt, viser, at nære og stabile relationer er en af de vigtigste faktorer i et vellykket anbringelsesforløb. En anden vigtig faktor er, at der etableres et anerkendende samarbejde mellem familie, netværk og anbringelsessted. I workshoppen vil to erfarne ledere fra opholdssteder fortælle om deres tilgang til opgaverne før, under og efter anbringelsen. Projektplejefamilier erfaringer og udfordringer v. Anne Ubbesen, Randi Kragh og Karin Maarslet, familieplejekonsulenter, Familiecentret, Aalborg Kommune Aalborg kommune har i halvandet år arbejdet med projektplejefamilier til en bredere og mere belastet målgruppe end traditionelle plejefamilier. Projektplejefamilerne er særligt udvalgte, fordi de har faglig erfaring og en baggrund som gør, at de er i stand til at støtte barnet i at udvikle sociale kompetencer. På workshoppen kan du høre om tankerne bag, konceptet, vigtige dilemmaer og visioner for fremtiden i forhold til arbejdet med den nye type plejefamilier. Workshoppen vil fungere som en blanding af oplæg og diskussion.

6 Parallelsession A Workshops 1-6 Mandag d. 9. maj kl Kvalitetsudvikling, kontrol og tilsyn på anbringelsessteder v. Jesper Henriksen, chef konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS Hvordan er sammenhængen mellem tilsyn, kvalitetsudvikling og kontrol? Er tilsynet væsentligt for udviklingen af kvaliteten og for kontrol? SUS har gennem flere år beskæftiget sig med tilsyn og vil på workshoppen tage udgangspunkt i resultaterne fra en undersøgelse af praksis med at føre tilsyn, som SUS har udført for Socialministeriet. Workshoppen vil være i en vekselvirkning mellem oplæg, debat og øvelser. 6 Manual- og forskningsbaseret arbejde på institution: Projekt MultifunC v. Sine Møller, faglig leder af implementeringsteam MultifunC, Servicestyrelsen På MultifunC-institutioner arbejder personalet ud fra forskningsbaserede principper om, hvad der virker i institutionsbehandling og over for unge med svære adfærdsvanskeligheder. Forskning viser, at institutionsbehandling virker, hvis man a) giver høj-risiko unge intensiv behandling/træning, b) fokuserer behandlingen på de risikofaktorer, man kan ændre på, og som har betydning for recidiv og c) anvender tilgange fra kognitiv adfærdsteori under hensyn til den enkelte unge. Workshoppen gennemgår principperne og viser konkrete eksempler på, hvordan de forskningsbaserede principper omsættes i institutionens praktiske hverdag.

7 Parallelsession B Workshops 7-12 Korte Mandag d. 9. maj kl Magtanvendelse ift. anbragte børn v. Jytte Falk Lorenzen, specialkonsulent, Ankestyrelsen Hvad er de lovgivningsmæssige rammer for magtanvendelse over for børn og unge anbragt udenfor hjemmet - Servicelovens c. Workshoppen er en gennemgang af reglerne og baggrunden for reglerne, herunder ændringen i maj Hvad kan vi lære af svenskerne? v. Stinne Højer Mathiasen, specialkonsulent, ph.d., Krevi og Marianne Schøler Kollin, konsulent, Krevi KREVI s arbejde på området for udsatte børn og unge peger på, at dansk praksis på anbringelsesområdet adskiller sig markant fra den svenske. Vi anbringer mere på institutioner, og vi anbringer i længere tid end svenskerne. Vores praksis er samtidig dyrere uden, at det tyder på, at den er bedre. Workshoppen går tæt på dilemmaet og sætter fokus på det, svenskerne gør anderledes end os, og rejser spørgsmålet: Hvad kan vi lære af svenskerne? 9 Statistisk modellering af udgiftsbehov og udgiftsstyring v. Eskil Heinesen, forskningsleder, Anvendt Kommunal Forskning (AKF) og Karsten Bjerre, økonomichef, Københavns Kommune AKF, Anvendt KommunalForskning, har udviklet en statistisk model vedr. udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Modellen er baseret på data for Københavns Kommune. Modellen beskriver, hvordan de relative udgiftsbehov afhænger af sociale, demografiske, økonomiske og helbredsmæssige forhold for de 0-22 årige og deres forældre. Modellen kan anvendes til at beregne udgiftsbehov for Københavns Kommune. Målet har været at sikre en objektiv fordeling af budgettet, og Karsten Bjerre stiller skarpt på nogle af de ledelsesmæssige valg, der følger af at implementere modellen. Modellen kan anvendes til at beregne udgiftsbehov (eller sociale belastningsindeks) for bydelene i København. Selv om modellen er baseret på data for København, kan den også anvendes til at beregne sociale belastningsindeks for andre kommuner. For de fem kommuner Aarhus, Aalborg, Odense, Randers og Køge har den været anvendt til at beregne sociale belastningsindeks. Disse sociale belastningsindeks er udtryk for modellens forudsigelse af gennemsnitlige udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger betinget af demografiske, socioøkonomiske og helbredsmæssige karakteristika for de 0-22 årige og deres forældre.

8 Parallelsession B Workshops 7-12 Korte Mandag d. 9. maj kl Familierådslagning v. Lis Helbo, socialrådgiver, Soc.D., Horsens Kommune Forskning og erfaringer siger, at børn og unge, der anbringes uden for hjemmet, ofte mister kontakten til deres familie. Familierådslagning kan være en ramme for planlægning af samvær og kontakt. Workshoppen vil give eksempler på, hvordan der kan træffes afgørelser herom. Herunder hvad anbringelsesstedet, hvad kommunen og hvad familien gør Screening i sikret regi v. Jan From Kristensen, psykolog og kognitiv psykoterapeut, Den sikrede institution Egely De sikrede institutioner skal som resultat af satspuljeaftalen for 2010 tilbyde screening af unge for psykiatriske lidelser. Den sikrede institution Egely har deltaget i et pilotprojekt sammen med børne- og ungdomspsykiatrien på Odense Universitetshospital. Jan From Kristensen vil fortælle om screeningens indhold og forløb, om hvor psykiatrisk belastede de unge i sikret regi er, og om hvad screening kan gøre for den unge, de pårørende, kommunen og institutionen. Effekter af ophold på døgninstitutioner v. Henrik Holst, forstander og Nadia Hansen, koordinator, Den Flyvende Hollænder Den Flyvende Hollænder er et opholdssted for udsatte børn og unge, der udøver personfarlig kriminalitet. De børn og unge, der er tilknyttet, har multiple problemer med adfærd, grundet svære opvæksbetingelser og/eller biologiske faktorer. Den Flyvende Hollænder har siden 2008 udviklet en forandringsteori for institutionen, der har været pilotprojekt for hele Københavns Kommunes børne- og ungeområde. Workshoppen vil sætte fokus på arbejdet med forandringsteorien i det praktiske arbejde på institutionen, og effekterne af dette for de unge. I tilgangen til arbejdet med de unge har Den Flyvende Hollænder et særligt fokus på effekter, og på workshoppen præsenteres udvalgte tilgange og dertil hørende metoder og redskaber, som skaber positive effekter for de unge.

9 Parallelsession C Workshops Tirsdag d. 10. maj kl Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv v. Ida Schwartz, cand.psych og ph.d. i socialpædagogik, UCL Selvom børn og unge bor udenfor eget hjem, betyder deres forældre fortsat meget for dem. Serviceloven understreger, at professionelle skal arbejde på at skabe kontinuitet og sammenhæng i børns liv ved at støtte deres forældre under en anbringelse. Workshoppen vil give eksempler på, hvordan professionelle kan organisere samarbejdet med forældre, så det understøtter relationerne mellem børn og forældre og således, at forældre kan bakke op om og tage del i børnenes liv. 14 Seksuelle overgreb v. Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO (Servicestyrelsen) Undersøgelser viser, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn (SISO) har i de seneste år haft særligt fokus på, hvordan man kan forebygge seksuelle overgreb mod børn, der er anbragt. På workshoppen kan du få ideer til, hvordan du konkret kan arbejde med at skabe trygge og sikre anbringelsesmiljøer. Der bliver lagt op til dialog om udfordringer og erfaringer i forhold til at forebygge, at anbragte børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb. 15 Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis v. Gitte Jørgensen, psykolog, specialist i psykoterapi, Skole-og behandlingshjemmet Skovgården Den neuroaffektive udviklingspsykologi, udviklet af Susan Hart, tager udgangspunkt i samspillets betydning for såvel barnets generelle udvikling som hjernens udvikling. Workshoppen giver bud på, hvordan man kan arbejde med begreber som mentaliseringsevne, krokodillehjerne, følelsesmæssig afstemning og resonans. Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan teorien kan omsættes i praksis i arbejdet med børn, som har været udsat for omsorgssvigt. Eksempler fra hverdagen på Skoleog behandlingshjemmet Skovgården inddrages, ligesom deltagerne aktivt vil blive introduceret for former for interaktioner og lege inspireret af Theraplay, der gavner et skrøbeligt nervesystem.

10 Parallelsession C Workshops Tirsdag d. 10. maj kl Idræt og bevægelse med udsatte unge v. Christoffer Hansen, idrætspædagog, Rymarksvænge Ungdomspension Workshoppen vil tage udgangspunkt i praksis-fortællinger fra døgninstituionen Rymarksvænge Ungdomspension om, hvordan man implementerer en idræts- og bevægelseskultur på en døgninstitution, og hvordan det kan give udsatte unge mulighed for at overskride marginalisering. Undervejs i workshoppen bydes der op til dans, så deltagerne også får en kropslig oplevelse! Systematisk hverdagspædagogik v. Klaus Goldschmidt Henriksen, chefkonsulent, Socialt og pædagogisk udviklingsog kursuscenter (SPUK) Systematisk hverdagspædagogik er en model udviklet af SPUK på baggrund af afprøvede, strukturerede socialpædagogiske behandlingsmetoder på opholdsteder og døgninstitutioner for de mest udsatte unge. Modellen giver et overskueligt billede af de basale hverdagspædagogiske indsatser, som er forudsætningen for, at den samlede pædagogiske indsats kan lykkes. Workshoppen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og dialog. Akkreditering kvalitetsudvikling af praksis, i praksis, med praksis v. Trine Kokholm, specialkonsulent, Akkreditering Danmark og Geert Jørgensen, direktør, Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS) Workshoppen vil introducere kvalitetsudvikling i LOS og vise, hvordan man kan arbejde med akkreditering i praksis, og hvad akkreditering kan betyde for et opholdssted. Der vil desuden være øvelse i små grupper med vurdering af autentisk ansøgningsmateriale i forhold til 2 af kriterierne samt et bud på et forstærket fokus på resultater og effekter og et muligt fremtidsscenarie.

11 Praktik Tilmelding sker på Tilmeldingsfrist d. 13. april Der er 200 pladser på konferencen. Arrangørerne ønsker, at konferencen får deltagere fra så mange kommuner og anbringelsessteder som muligt. Vi forbeholder os derfor ret til at sortere i tilmeldingerne. Det betyder, at du først får en endelig bekræftelse på, at du deltager umiddelbart efter tilmeldingsfristen. Af hensyn til planlægningen bedes alle prioritere 3 workshops i hver parallelsession. Pris: 600 kr. pr. deltager. Prisen er inkl. overnatning. Konferencested: Konferencen afholdes på Hotel Scandic Jacob Gade i Vejle. Hotellet ligger 10 minutters gang fra banegården. Hvis du ankommer med bil, kan du på hotellet få en parkeringsbillet fra hotellet til p-pladser tæt ved hotellet. Overnatning sker på Hotel Scandic Jacob Gade, samt på to nærliggende hoteller. Kontakt: Servicestyrelsen, Edisonsvej 18, 5000 Odense C, tlf , Hotel Scandic Jakob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle, tlf ,

12 SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS. kontaktperson social og pædagogisk håndbog

KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS. kontaktperson social og pædagogisk håndbog KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS kontaktperson social og pædagogisk håndbog Social og Pædagogisk Håndbog. Kontaktperson. Af Klaus Goldschmidt Henriksen,

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

PALS De gode cirker i skole og SFO

PALS De gode cirker i skole og SFO PALS De gode cirker i skole og SFO 1 I frikvartererne er der konflikter mellem børnene, og konflikterne bliver tit bragt ind i timerne. I klassen tager en lille gruppe børn al opmærksomhed, fordi de har

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET. En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04

ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET. En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04 ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04 ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET En forskningsoversigt TINE EGELUND ANNE-DORTHE HESTBÆK

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere