The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014"

Transkript

1 The Green Key Kriterier ler, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse

2 Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for hoteller, vandrerhjem, konference- og feriecentre. Følgende krav skal være opfyldt: Virksomheden har råderet over samtlige af virksomhedens enheder Der forefindes fælles reception/administration Virksomheden lever op til relevant miljølovgivning, bygningsreglement, spildevandsbekendtgørelsen etc. Restaurant, konferencefaciliteter og lignende aktiviteter der har sammenhæng med virksomheden er også omfattet af dette kriteriesæt og skal derfor opfylde relevante krav. Hvad er kriterierne? Hvis virksomheden vil opnå Green Key (Den Grønne Nøgle), skal en række kriterier efterleves. Green Keys kriterierne opdeles i: obligatoriske kriterier, som skal opfyldes inden tildelingen kriterier, som giver 1 til 5 afhængig af kriteriets vægtning. For at få tildelt Green Key skal virksomheden opfylde kriterierne, så virksomheden opnår minimum 25 % af ene(25 ). Der er udarbejdet KeyNotes (en håndbog, der uddyber og giver forslag til opfyldelsen af kriterierne). Håndbogen er gratis og kan bestilles hos Green Key sekretariat. Sådan ansøger du Stedet skal udfylde et ansøgningsskema i Excel, som kan hentes på hjemmesiden eller ved at henvende sig til sekretariatet. Ansøgningsskema udfyldes og gemmens på egen pc og indsendes per mail sammen med relevant dokumentation til Green Key sekretariat på Når det kan besvares bekræftende ved enten at de obligatoriske og en del af kriterierne er opfyldte eller forventes opfyldt inden tildelingen eller den givne tidsramme, er betingelserne for at få tildelt Green Key opfyldt. Herefter vil den ansøgende virksomhed blive kontaktet for aftale om et kontrolbesøg. Kontrolbesøget foretages af Green Key sekretariat eller en person udpeget af sekretariatet. Omkostninger til kontrolbesøget afholdes af Green Key, mens alle udgifter til evt. konsulentbistand, nødvendige investeringer m.v. afholdes af virksomheden selv. Ved besøget observeres, om alle kriterier også i praksis er opfyldt. Efter besøget og når al dokumentation er fremsendt, vil virksomhedens ansøgning sendes til behandling hos Green Keys styregruppe, som træffer den endelig afgørelse om tildelingen af Green Key. 2 Retten til Green Key gives for en periode af 12 måneder ad gangen, dog kan Green Key fratages, hvis det erfares at opfyldelsen af kriterierne misligholdes. Gebyr Det årlige gebyr pr. virksomhed udgør kr. (inkl. 500 i markedsføringsgebyr) + 40 kr. pr. værelse. Dette er inkl. en startpakke ved indmeldelse med informationsmateriale, diplom og skilt.

3 1 Miljøledelse Miljøledelse Type 1.1 Udpeget miljøansvarlig Virksomhedens ledelse har udpeget en person, som er ansvarlig for miljøarbejdet. 1.2 Indsendt miljøpolitik Virksomheden skal med ansøgningen til Green Key indsende en miljøpolitik, der er underskrevet af virksomhedens ledelse Indsendt miljømål og handlingsplan Årlig revidering af mål og handlingsplan Virksomheden skal med ansøgningen til Green Key indsende planlagte miljømål og handlingsplan herfor. Miljømål og handlingsplan skal revideres årligt og tjekkes ved konsulentbesøg. 1.4 Miljømappe/-intranet Virksomheden opretter og vedligeholder en mappe og/eller intranet med relevant miljø- og dokumentationsmateriale. 1.5 Årlig tjek af opfyldelse Hvert år skal virksomheden gennemgå kriterierne for Green Key. 1.6 Indragelse af samarbejdspartnere Virksomheden informerer og inddrager relevante samarbejdspartnere i miljøarbejdet. 2 Personaleinddragelse Personaleinddragelse Type 2.1 Fire årlige ledelsesmøder om miljø Den miljøansvarlige skal mindst fire gange årligt holde møder med ledelsen og her orienterer om udviklingen på miljøområdet. 2.2 Årlige miljømøder for personale Virksomheden skal hvert år holde et eller flere motivationsmøder om miljø- og Green Key arbejdet for alle fastansatte enten samlet eller fordelt på forskellige arbejdsområder. 2.3 Involvering og informering Den miljøansvarlige medarbejder har ansvar for, at personalet løbende involveres i af personale og informeres om initiativer og miljøspørgsmål i relation til Green Key samt om hvordan de gør en forskel. 3

4 3 Gæsteinformation Gæsteinformation Type 3.1 Tydeligt skilt, diplom eller Virksomheden skal have tydeligt Green folder Key skilt, diplom eller folder i forbindelse med indgangen og/eller virksomhedens fællesarealer. 3.2 Information ved reception Der skal være Green Key og miljøinformation i/ved receptionen Miljøinformation på hjemmeside Der skal være Green Key og miljøinformation på virksomhedens hjemmeside Ikke værelsesmappe henvises til reception eller hjemmeside 3.3 Synlig information om, hvordan gæsterne passer på miljøet 3.4 Personalet kender til Green Key 3.10 Information om offentlig transport 3.20 Information om håndklædeskift 3.30 Kommenterer miljøarbejde Virksomheden har ikke værelsesmappe og henviser på værelserne til reception eller hjemmesiden. Virksomheden skal have synlig information om Green Key, virksomhedens miljøindsats samt om, hvordan gæsterne kan passe på miljøet. Personalet skal kunne informere gæsterne om Green Key og virksomhedens miljøindsats. Gæsterne skal kunne få information om offentlig transport Der skal opsættes synlig information på værelserne omkring gæsteafhængigt håndklædeskift. Gæsterne har mulighed for at kommentere virksomhedens miljøarbejde fx ved spørgeskema, link til hjemmeside etc. Information 3 4

5 4 Vand Vand Type 4.1 Vand aflæses månedlig Det samlede vandforbrug skal aflæses mindst én gang hver måned Nøgletal hvert kvartal Der udarbejdes nøgletal for vandforbruget hvert kvartal. 4.2 Særskilt bimåler Virksomheden bør have særskilt vandbimålere - især ved stærkt vandforbrugende 3 installationer. 4.3 Personale ser efter utætheder Personalet skal løbende holde øje med dryppende vandhaner, utætte wc-cisterner og rør Installationer gennemgås Alle vandinstallationer gennemgås jævnligt. jævnligt Utætheder repareres asap Utætheder skal repareres med det samme Nye toiletter skal have dobbeltskyl Alle nye toiletter skal have dobbeltskyl Central placerede toiletter Alle ofte brugte og centralt placerede offentlige skal have dobbeltskyl inden toiletter skal have dobbeltskyl se- 1 år nest 1 år efter tildeling Antal offentlige toiletter som ikke har dobbeltskyl Antal offentlige toiletter, som ikke har Information dobbeltskyl. Hvis de er central placeret skal dobbeltskyl etableres senest 1 år efter tildeling % med dobbeltskyl/6 l 80 % af alle wc-cisterne har dobbeltskyl eller skyl Antal værelser med dobbeltskyl/6 Antal værelser med dobbeltskyl. Information l Antal offentlige med dobbeltskyl/6 Antal offentlige toiletter med dobbeltskyl. Information l 4.12 Toilet med affaldsspand Ved hvert toilet skal der være en affaldsspand eller en affaldspose Urinaler begrænser vand Urinaler skal have automatisk tidsbegrænsning, sensor, trykknap eller være vandfrie for at undgå unødigt vandspild Vandfrie urinaler Alle virksomhedens urinaler er vandfrie Bruser ikke over 9 l/min Vandflowet fra brusere må ikke overstige 9 liter pr. minut Nye håndvask under 4 l/min Vandflowet for nyindkøbte håndvaskarmaturer overstiger ikke 4 liter pr. minut Offentlige håndvask under 4 l/min Vandflowet for offentlige håndvaskarmaturer overstiger ikke 4 liter pr. minut Værelses håndvask under 6 l/min 4.22 Værelses håndvask under 4 l/min Vandflowet for værelseshåndvaske overstiger ikke 6 liter pr. minut. Vandflowet fra håndvaskarmaturer på alle værelser overstiger ikke 4 liter pr. minut. 4

6 4.23 Sensor ved vask på offentlige toiletter 4.30 Ny opvaskemaskine ikke over 3,5 l/kurv 4.31 Ny opvaskemaskine har energimærke A 4.32 Besparelsesskilt ved opvask Green Key kriterier Der er sensorer på de ofte brugte og centralt placerede offentlige toiletters håndva- 3 ske. Nyindkøbte hætte- og tunnelopvaskemaskiner må maksimalt indtage 3,5 liter vand pr. kurv. Ny traditionel opvaskemaskine skal have Energimærke A. Ved opvaskemaskiner skal der opsættes skiltning om, hvordan den pågældende maskine anvendes, så vand- og energiforbruget minimeres. kenet Et-grebs håndbruser Der skal være et-grebs håndbruser i køk Opsamling af regnvand Regnvand opsamles og anvendes som gråt vand til f.eks. wc-cisterner, vanding og 3 lignende Dækket swimmingpool Swimmingpool overdækkes om natten og når den ikke benyttes i en længere periode Tjek af swimmingpool Swimmingpool kontrolleres regelmæssigt for lækager 2 6

7 5 Vask og rengøring Vask og rengøring Type 5.1 Genbrug af engangspakninger Hvis der anvendes engangspakninger for for sæbe/shampoo sæbe/shampoo skiftes de kun ved ny gæst eller når de er næsten færdigbrugte eller genbruges andre steder. 5.2 Dispenser til håndsæbe/shampoo Virksomheden bruger dispenser for håndsæbe/shampoo Engangspakninger for Virksomheden bruger nedbrydeligt emballage Se ovenfor sæbe/shampoo er nedbrydeligbe/shampoo. for engangspakninger for håndsæ- 5.3 Undgå duftspray og parfume i plejeprodukter Virksomheden undgår duftspray og parfume i plejeprodukter Rengørings- og vaskemidler overholder krav. 50 % holde stoffer, som findes på Green Keys Rengørings- og vaskemidler må ikke inde- af det mest anvendte er miljømærket Leverandør-ark for Vask og rengøring. 50 % af de mest anvendte rengøringsprodukttyper skal være miljømærkede produkter. Eksternt rengøringsfirma skal dokumentere, at de anvendte rengøringsmidler lever op til Green Keys krav % miljømærkede rengøringsprodukt 5.12 Ordentlig dosering af midler 5.13 Automatisk doseringssystem 90 % af rengøringsprodukttyperne er miljømærkede produkter. Rengøringsmidler, vaskemidler, sæbe etc. skal indkøbes, anvendes og doseres, så de påvirker miljøet mindst muligt. Virksomheden har et automatisk doseringssystem for rengøringsmidler Information om dosering til personale Medarbejdere der står for rengøring og vask skal informeres om korrekt brug og dosering af produkterne Brug af fiberklude Virksomheden bruger primært fiberklude gerne miljømærket - til rengøring Desinfiktionsmidler bruges Desinfektionsmidler må kun bruges, hvor ved nødvendighed det er nødvendigt og med henvisning til gældende hygiejnelovgivning Papirhåndklæder og toiletpapir er miljømærket og ikke klorbleget Papirhåndklæder og toiletpapir skal være fremstillet af ikke-klorbleget papir eller af miljømærket papir.

8 6 Affald Affald Type 6.1 Affaldsplan inden 1 år Virksomheden skal have udarbejdet en selvstændig affaldsplan senest 1 år efter tildelingen, og den skal opdateres hvert 5. år. Altså senest d Ordentlig sortering af almindeligt affald Virksomheden skal sortere affaldet i de fraktioner, der findes indsamlingsmuligheder for i virksomhedens hjemkommune. Foruden miljøfarligt affald skal affaldet min. opdeles i 4 fraktioner Ordentlig sortering af miljøfarligt affald Miljøfarligt affald såsom batterier, lysstofrør, E-pærer, maling, kemikalier, hårde hvidvare etc. skal opbevares forsvarligt i separate beholdere og bringes til godkendte modtageanlæg Frasorteres batterier Frasorteres batterier Information Frasorteres e-pære og Frasorteres e-sparepære og lysstofrør Information lysstofrør Frasorteres maling og Frasorteres maling og kemikalier Information kemikalier 6.12 Grønt affald komposteres. Grønt affald komposteres Kildesorteringsinformation Der skal opsættes letforståelig kildesorteringsinformation for personalet - gerne med illustrationer og på flere sprog Gæstesortering Gæsterne skal have mulighed for at sortere deres affald ved at anvise, hvor gæsterne kan aflevere papir, brugte batterier og evt. andet affald til genbrug Hvad sorteres? Hvad affald kan gæsterne frasortere? Information Hvordan sorteres? Hvordan kan gæsterne frasortere affald? Information Minimering af papirforbrug 6.20 Aftaler med leverandør om returemballage Virksomheden arbejder aktivt for at nedbringe papirforbruget 2 Hvor det er relevant skal virksomheden etablere aftaler med leverandørerne omkring afhentning af transportemballage og så vidt muligt andre former for emballage Undgå engangsservice Engangsservice såsom glas, tallerkner og bestik må alene anvendes ved servering i badearealer, ved kaffe- og vandautomater og ved særlige arrangementer som i forbindelse med dinér transportable Ikke portionspakker med få undtagelser Ikke brug af portionspakker Virksomheden bruger ikke portionspakker i 1 forbindelse med servering med undtagelse af smørbare mejeriprodukter (smør, ost), chokoladesmør og marmelade. Virksomheden bruger slet ikke portionspakker i forbindelse med servering. Information

9 6.23 Nedbrydeligt service Biologisk nedbrydeligt service benyttes, hvor det ikke kan bruges almindelig service 6.24 Postevand Der serveres primært postevand frem for kildevand 6.30 Genopladelige batterier Der indkøbes miljømærkede genopladelige batterier, hvor det er muligt Genpåfyld af tonerpatron Det indkøbes miljømærkede tonerpatroner til printere m.v., som efter brug sendes til genpåfyldning. Green Key kriterier

10 7 Energi Energi Type 7.1 Månedlig energiaflæsning Det samlede energiforbrug inkl. el skal aflæses mindst én gang pr. måned Kvartalsmæssige nøgletal Der udarbejdes nøgletal for energiforbruget hvert kvartal. 7.2 Flere bimålere Til gennemførelse af energistyring er der opsat elbimålere på væsentlige områder EMO udarbejde plus rådgivning Dato for sidste energimærke Bogstav for sidste energimærke 7.4 Målrettet med forbedringsforslag Virksomheden skal hvert 5 år iværksætte et energisyn i form af energimærkning eller tilsvarende, hvor der fremkommer forslag til energimæssige forbedringer. Energi- og energimærkningsrapporter skal indsendes til sekretariatet seneste 3 mdr. efter udarbejdelsen. Dato for sidste energimærke Bogstav for sidste energimærke Virksomheder skal arbejde målrettet med energisynets og energimærknings forbedringsforslag. Som minimum skal forslag med en tilbagebetalingstid på under 3 år sættes i værk inden 3 år efter rapportens udarbejdelse. Information Information 7.10 Varmestyring Varmestyring forefindes, så varmen slukkes eller sænkes til 18 grader, når værel- ser, ferielejligheder eller feriehuse ikke er udlejede Elektronisk varmestyring Varmestyring forefindes elektronisk. Information Manuel varmestyring Varmestyring sker manuelt med faste procedure. Information 7.11 CTS-anlæg Der er installeret CTS-anlæg til styring af varme, belysning og andre særligt energiforbrugende anlæg Ingen 1-lags vinduer efter 1 år 1-lags vinduer i opvarmede lokaler skal senest 1 år efter tildeling af Green Key være udstyret med flere lag glas eller lavenergiruder Ordentlig isolering Opvarmede bygninger er ordentlig isoleret. Jf. kriterium 7.4 skal alle isoleringsfor- 5 slag fra energimærkningen med en tilbagebetalingstid på under 3 år iværksættes. Styregruppen kan ved særlige omstændigheder dispensere for dette krav Isolerede varmtvandsrør Varmtvandsrør skal være isoleret Ikke el-panel eller radiator Der opvarmes ikke med direkte virkende elvarme, såsom el-paneler eller elradiatorer. 3

11 7.16 Autosluk på vinduer Virksomheden har automatisk sluk af varme og aircondition ved åbne vinduer Egen vedvarende energi Virksomheden har egen vedvarende energi produktion (solvarmeanlæg, solcelleanlæg, 5 biobrændselsfyr, jordvarme eller vindmølle) Min årlig rengøring af ven-ventilationsanlægtilation, kedler og evt. klimaanlæg klimaanlæg og kedler rengøres jævnligt og efterses mindst én gang om året Fedtfiltre rengøres Fedtfiltre og andet udstyr rengøres og vedligeholdes efter de tekniske anvisninger og hygiejnelovgivningens bestemmelser Automatisk styring af ventilation inden 6 mdr. af Green Key være indført styring af venti- Der skal senest 6 måneder efter tildeling lation så den nedreguleres/slukkes i fællesarealer og køkken, når disse områder ikke benyttes Nye klimaanlæg/varmepumber med lavt energiforbrug 7.23 Nye køleanlæg og varmepumper uden CFC og HCFC 7.24 Varmeveksler på ventilationsanlæg Nyindkøbte klimaanlæg (aircondition) eller varmepumper skal have et lavt energiforbrug, og klimaanlæg på under 12 kw skal have energimærke A. Nyindkøbte køleanlæg og varmepumper må ikke indeholde CFC og HCFC. Der er opsat varmeveksler til opvarmning af udeluft til ventilationsanlægget Tætningslister på køl, frys og varmeskabe Køle-, fryse og varmeskabe (rum) samt ovne skal være forsynet med intakte tætningslister Tætningslister på køl og Køle- og fryseskabe (rum) er forsynet med Information frys intakte tætningslister Tætningslister på ovne og Varmeskabe (rum) samt ovne er forsynet Information varmeskabe med intakte tætningslister Nye minibare max bruge 0,75 kwh/døgn Nyindkøbte minibarer må ikke have et større energiforbrug end 0,75 kwh/døgn Har minibar Har virksomheden minibarer? Information 7.32 Køleskab slukkes i feriehuse/lejligheder 7.40 Unødig og intelligent belysning % behovsstyret belysning Køleskabe slukkes, når ferielejligheder og feriehuse i en periode af mindst en uge ikke er udlejede. Virksomheden skal undgå unødigt forbrug af lys ved optimal brug af dagslys, sensorer, nøglekort, skumringsanlæg, automatisk lysdæmper mm. Se retningslinjer i KeyLight. 50 % af virksomhedens belysning er behovsstyret. 4

12 7.42 Benytte energisparebelysning % er lavenergibelysning 7.44 Lysstofrør med minimum kviksølv 7.50 Timer på saunaer, dampbad, spa etc Nye vaskemaskiner etc. med lavt energiforbrug Hvor det er muligt, skal der anvendes lavenergi lysstofrør, energisparepærer eller LED. Nyindkøbte energisparepærer skal have energimærke A. Se retningslinjer i KeyLight. Green Key kriterier 80 % af virksomhedens belysning er lavenergibelysning. 4 Nyindkøbte lysstofrør med enkeltfatning/energispare-pære må max indeholde 4 mg. kviksølv og dobbeltfatning max 8 mg. kviksølv. Der skal være timer på eller behovsstyring af saunaer, dampbad, spa etc. Nyindkøbte vaskemaskiner, rengøringsmaskiner og tilsvarende skal have lavt energiforbrug og indkøbes efter retningslinjer fra Center for Energibesparelse Har serveringsautomater Har virksomheden salgs-, kaffe- eller Information vandautomater mm., som ikke bliver brugt i en periode? Sluk af serveringsautomater mm., slukket, når de ikke bliver brugt? Bliver salgs-, kaffe- eller vandautomater Elspareskinne Pc, printer, kopimaskiner mm. har elspareskinne og slukkes i perioder, hvor de ikke bliver brugt Tv slukkes, så de ikke standby Tv slukkes på ledige værelser, så de ikke står på standby

13 8 Fødevarer Fødevarer Type 8.1 Registrering af økologi Virksomheden skal registrere sine indkøb af økologiske fødevarer i kr. og efterfølgende opgøre det hvert kvartal. 8.2 Min 7,5 % økologi efter 2 år Virksomhedens indkøb af økologiske fødevarer udgør indenfor 2 år (fra 2014) minimum 7,5 % af det samlede indkøb af fødevarer (minus alkoholiske drikkevare og sodavand) og 10 % økologi indenfor 4 år (fra 2016). Nye medlemmer får fra indmeldelsen 2 år til at opnå den gældende procentgrænse. 8.3 Andel økologi Virksomheden har over 10 % økologisk fødevare (minus alkoholiske drikke og sodavand) Over 10 % økologi Virksomheden har over 10 % økologisk fødevare % Over 20 % økologi Virksomheden har over 20 % økologisk fødevare % 8.4 Økologisk spisemærke Virksomheden har det økologiske spisemærke Min 10 % økologi alkohol og sodavand Virksomheden har 10 % økologisk alkoholiske drikke og sodavand Ikke faldende procent Den procentvise andel af økologiske varer skal fastholdes på samme niveau eller være stigende hvert år Køber FairTrade, frilands- Virksomheden bruger dagligt FairTrade, lokale- og årstidens varer frilands-, lokale- og årstidens fødevarer. Læs mere i KeyFood Indeklima Rygning og indeklima Type 9.1 Rygelov følges Dansk rygelovgivning følges % røgfrie rum Mindst 80 % af værelserne er røgfrie Antal røgfrie værelser Antal værelser som er røgfrie. Information 9.10 Ændringer skal tage hensyn til miljø og arbejdsmiljø Foretager virksomheden ændringer i indretningen, ombygninger eller større vedligeholdelsesarbejder, skal der under arbejdet tilstræbes størst mulig hensyntagen til miljø og indeklima.

14 10 Udearealer Udearealer Type 10.1 Ikke anvende bekæmpelsesmidlekæmpelsesmidler Der må ikke anvendes kemiske ukrudtsbe- på virksomhedens om- råde. Ukrudtsbekæmpelsesmidler der er godkendt af Miljøstyrelsen må dog benyttes der, hvor det er et lovkrav om bekæmpelse af specielle planter (fx Bjørneklo). Green Keys sekretariat kan dispensere, så der højst en gang årligt kan anvendes godkendte ukrudtsbekæmpelsesmidler til bekæmpelse af ukrudt på belægninger. Tilladelsen kan kun gives efter skriftlig anmodning herom til sekretariatet og kan alene omfatte såkaldte klar-til-brug produkter Findes udearealer Har virksomheden udearealer, hvor der er Information behov for ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig plæneklipper Nyindkøbte plæneklippere skal enten være eldrevne, køre på blyfri benzin, være hånddrevne eller miljømærkede Kunstvanding mellem 18 og 7.00 Kunstvanding med vand fra vandværk må kun ske i tidsrummet fra kl til Drypvandningssytem Kunstvanding sker med drypvandingssystem Ikke indfører invasive arter invasive plantearter såsom Bjørneklo, Virksomheden planter ikke og bekæmper Rynket Rose etc Glatførebekæmpelse uden klorid Virksomheden bruger salt uden klorid, eller grus til glatførebekæmpelse Grønne aktiviteter Grønne aktiviteter Type 11.1 Information om område Hvor det er relevant forefindes informationsmateriale om nærliggende park- og na- turområder, henvisninger til en evt. naturvejleder og information om arrangementer Tilbud om aktiviteter Virksomheden finansierer eller indgår særlige aftaler om grønne aktiviteter i lokal- 2 området 11.3 Nærliggende Blå Flag Virksomheden informerer gæsterne om evt. nærliggende Blå Flag strande og lystbådehavne Lån eller leje af cykler Gæsterne har mulighed for at låne eller leje cykler. Hvis virksomheden ikke har denne service, skal der henvises til eksterne udlejningsvirksomheder. 1

15 12 Administration Administration Type 12.1 Indkøbspolitik efter 6 mdr. Virksomheden skal senest 6 måneder efter tildelingen have en grøn indkøbspolitik Kontorer i samme bygning og som hører til, skal opfylde samme krav 12.3 Andre forretning i samme bygning orienteres Kontorer, der ligger i samme bygning, og som driftsmæssigt hører til virksomheden, er også omfattet af dette kriteriesæt, og skal derfor opfylde relevante krav. Hvis det i direkte sammenhæng med virksomheden, findes frisør, fitnesscenter, kiosk eller lignende aktiviteter, skal disse orienteres om Green Key og om hvordan de kan beskytte miljøet CSR-politik Virksomheden har en CSR-politik, som dækker menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption Nyt IT-udstyr skal være miljø- og energimærket % af udstyr skal være på standby Brev- og kopipapir ikke klorbleget og skal miljømærket eller genbrug Trygsager på miljøcertificeret sted Miljøvenlig transport for personale Nyindkøbte computere, printere og kopimaskiner skal være miljømærket, energisparemærket og/eller være fremstillet på en miljøcertificeret virksomhed. 3 Mindst 75 % af virksomhedens elektroniske kontorudstyr skal være installeret med automatisk standbyfunktion. Nyindkøbt brevpapir og papir til kopiering mv. må ikke være klorbleget og skal være miljømærket eller af 100 % genbrugspapir. Virksomhedens nye tryksager skal være miljømærket eller være fremstillet på et miljøcertificeret (fx EMAS eller ISO) eller miljømærket (fx Svanen) trykkeri. Det tilstræbes at anvende miljøvenlige transportmidler for personale og gæster 1 med en dokumenterbar lavere miljøpåvirkning samt at begrænse brug af motoriserede køretøjer El-biler Virksomheden har elbiler til ansatte og/eller gæster. 3 15

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta og Dana Del 1 Go energi i boligselskaberne

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 14:30-14:40 14:40-15:15 15:15 15:45 15:45-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere