The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014"

Transkript

1 The Green Key Kriterier ler, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse

2 Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for hoteller, vandrerhjem, konference- og feriecentre. Følgende krav skal være opfyldt: Virksomheden har råderet over samtlige af virksomhedens enheder Der forefindes fælles reception/administration Virksomheden lever op til relevant miljølovgivning, bygningsreglement, spildevandsbekendtgørelsen etc. Restaurant, konferencefaciliteter og lignende aktiviteter der har sammenhæng med virksomheden er også omfattet af dette kriteriesæt og skal derfor opfylde relevante krav. Hvad er kriterierne? Hvis virksomheden vil opnå Green Key (Den Grønne Nøgle), skal en række kriterier efterleves. Green Keys kriterierne opdeles i: obligatoriske kriterier, som skal opfyldes inden tildelingen kriterier, som giver 1 til 5 afhængig af kriteriets vægtning. For at få tildelt Green Key skal virksomheden opfylde kriterierne, så virksomheden opnår minimum 25 % af ene(25 ). Der er udarbejdet KeyNotes (en håndbog, der uddyber og giver forslag til opfyldelsen af kriterierne). Håndbogen er gratis og kan bestilles hos Green Key sekretariat. Sådan ansøger du Stedet skal udfylde et ansøgningsskema i Excel, som kan hentes på hjemmesiden eller ved at henvende sig til sekretariatet. Ansøgningsskema udfyldes og gemmens på egen pc og indsendes per mail sammen med relevant dokumentation til Green Key sekretariat på Når det kan besvares bekræftende ved enten at de obligatoriske og en del af kriterierne er opfyldte eller forventes opfyldt inden tildelingen eller den givne tidsramme, er betingelserne for at få tildelt Green Key opfyldt. Herefter vil den ansøgende virksomhed blive kontaktet for aftale om et kontrolbesøg. Kontrolbesøget foretages af Green Key sekretariat eller en person udpeget af sekretariatet. Omkostninger til kontrolbesøget afholdes af Green Key, mens alle udgifter til evt. konsulentbistand, nødvendige investeringer m.v. afholdes af virksomheden selv. Ved besøget observeres, om alle kriterier også i praksis er opfyldt. Efter besøget og når al dokumentation er fremsendt, vil virksomhedens ansøgning sendes til behandling hos Green Keys styregruppe, som træffer den endelig afgørelse om tildelingen af Green Key. 2 Retten til Green Key gives for en periode af 12 måneder ad gangen, dog kan Green Key fratages, hvis det erfares at opfyldelsen af kriterierne misligholdes. Gebyr Det årlige gebyr pr. virksomhed udgør kr. (inkl. 500 i markedsføringsgebyr) + 40 kr. pr. værelse. Dette er inkl. en startpakke ved indmeldelse med informationsmateriale, diplom og skilt.

3 1 Miljøledelse Miljøledelse Type 1.1 Udpeget miljøansvarlig Virksomhedens ledelse har udpeget en person, som er ansvarlig for miljøarbejdet. 1.2 Indsendt miljøpolitik Virksomheden skal med ansøgningen til Green Key indsende en miljøpolitik, der er underskrevet af virksomhedens ledelse Indsendt miljømål og handlingsplan Årlig revidering af mål og handlingsplan Virksomheden skal med ansøgningen til Green Key indsende planlagte miljømål og handlingsplan herfor. Miljømål og handlingsplan skal revideres årligt og tjekkes ved konsulentbesøg. 1.4 Miljømappe/-intranet Virksomheden opretter og vedligeholder en mappe og/eller intranet med relevant miljø- og dokumentationsmateriale. 1.5 Årlig tjek af opfyldelse Hvert år skal virksomheden gennemgå kriterierne for Green Key. 1.6 Indragelse af samarbejdspartnere Virksomheden informerer og inddrager relevante samarbejdspartnere i miljøarbejdet. 2 Personaleinddragelse Personaleinddragelse Type 2.1 Fire årlige ledelsesmøder om miljø Den miljøansvarlige skal mindst fire gange årligt holde møder med ledelsen og her orienterer om udviklingen på miljøområdet. 2.2 Årlige miljømøder for personale Virksomheden skal hvert år holde et eller flere motivationsmøder om miljø- og Green Key arbejdet for alle fastansatte enten samlet eller fordelt på forskellige arbejdsområder. 2.3 Involvering og informering Den miljøansvarlige medarbejder har ansvar for, at personalet løbende involveres i af personale og informeres om initiativer og miljøspørgsmål i relation til Green Key samt om hvordan de gør en forskel. 3

4 3 Gæsteinformation Gæsteinformation Type 3.1 Tydeligt skilt, diplom eller Virksomheden skal have tydeligt Green folder Key skilt, diplom eller folder i forbindelse med indgangen og/eller virksomhedens fællesarealer. 3.2 Information ved reception Der skal være Green Key og miljøinformation i/ved receptionen Miljøinformation på hjemmeside Der skal være Green Key og miljøinformation på virksomhedens hjemmeside Ikke værelsesmappe henvises til reception eller hjemmeside 3.3 Synlig information om, hvordan gæsterne passer på miljøet 3.4 Personalet kender til Green Key 3.10 Information om offentlig transport 3.20 Information om håndklædeskift 3.30 Kommenterer miljøarbejde Virksomheden har ikke værelsesmappe og henviser på værelserne til reception eller hjemmesiden. Virksomheden skal have synlig information om Green Key, virksomhedens miljøindsats samt om, hvordan gæsterne kan passe på miljøet. Personalet skal kunne informere gæsterne om Green Key og virksomhedens miljøindsats. Gæsterne skal kunne få information om offentlig transport Der skal opsættes synlig information på værelserne omkring gæsteafhængigt håndklædeskift. Gæsterne har mulighed for at kommentere virksomhedens miljøarbejde fx ved spørgeskema, link til hjemmeside etc. Information 3 4

5 4 Vand Vand Type 4.1 Vand aflæses månedlig Det samlede vandforbrug skal aflæses mindst én gang hver måned Nøgletal hvert kvartal Der udarbejdes nøgletal for vandforbruget hvert kvartal. 4.2 Særskilt bimåler Virksomheden bør have særskilt vandbimålere - især ved stærkt vandforbrugende 3 installationer. 4.3 Personale ser efter utætheder Personalet skal løbende holde øje med dryppende vandhaner, utætte wc-cisterner og rør Installationer gennemgås Alle vandinstallationer gennemgås jævnligt. jævnligt Utætheder repareres asap Utætheder skal repareres med det samme Nye toiletter skal have dobbeltskyl Alle nye toiletter skal have dobbeltskyl Central placerede toiletter Alle ofte brugte og centralt placerede offentlige skal have dobbeltskyl inden toiletter skal have dobbeltskyl se- 1 år nest 1 år efter tildeling Antal offentlige toiletter som ikke har dobbeltskyl Antal offentlige toiletter, som ikke har Information dobbeltskyl. Hvis de er central placeret skal dobbeltskyl etableres senest 1 år efter tildeling % med dobbeltskyl/6 l 80 % af alle wc-cisterne har dobbeltskyl eller skyl Antal værelser med dobbeltskyl/6 Antal værelser med dobbeltskyl. Information l Antal offentlige med dobbeltskyl/6 Antal offentlige toiletter med dobbeltskyl. Information l 4.12 Toilet med affaldsspand Ved hvert toilet skal der være en affaldsspand eller en affaldspose Urinaler begrænser vand Urinaler skal have automatisk tidsbegrænsning, sensor, trykknap eller være vandfrie for at undgå unødigt vandspild Vandfrie urinaler Alle virksomhedens urinaler er vandfrie Bruser ikke over 9 l/min Vandflowet fra brusere må ikke overstige 9 liter pr. minut Nye håndvask under 4 l/min Vandflowet for nyindkøbte håndvaskarmaturer overstiger ikke 4 liter pr. minut Offentlige håndvask under 4 l/min Vandflowet for offentlige håndvaskarmaturer overstiger ikke 4 liter pr. minut Værelses håndvask under 6 l/min 4.22 Værelses håndvask under 4 l/min Vandflowet for værelseshåndvaske overstiger ikke 6 liter pr. minut. Vandflowet fra håndvaskarmaturer på alle værelser overstiger ikke 4 liter pr. minut. 4

6 4.23 Sensor ved vask på offentlige toiletter 4.30 Ny opvaskemaskine ikke over 3,5 l/kurv 4.31 Ny opvaskemaskine har energimærke A 4.32 Besparelsesskilt ved opvask Green Key kriterier Der er sensorer på de ofte brugte og centralt placerede offentlige toiletters håndva- 3 ske. Nyindkøbte hætte- og tunnelopvaskemaskiner må maksimalt indtage 3,5 liter vand pr. kurv. Ny traditionel opvaskemaskine skal have Energimærke A. Ved opvaskemaskiner skal der opsættes skiltning om, hvordan den pågældende maskine anvendes, så vand- og energiforbruget minimeres. kenet Et-grebs håndbruser Der skal være et-grebs håndbruser i køk Opsamling af regnvand Regnvand opsamles og anvendes som gråt vand til f.eks. wc-cisterner, vanding og 3 lignende Dækket swimmingpool Swimmingpool overdækkes om natten og når den ikke benyttes i en længere periode Tjek af swimmingpool Swimmingpool kontrolleres regelmæssigt for lækager 2 6

7 5 Vask og rengøring Vask og rengøring Type 5.1 Genbrug af engangspakninger Hvis der anvendes engangspakninger for for sæbe/shampoo sæbe/shampoo skiftes de kun ved ny gæst eller når de er næsten færdigbrugte eller genbruges andre steder. 5.2 Dispenser til håndsæbe/shampoo Virksomheden bruger dispenser for håndsæbe/shampoo Engangspakninger for Virksomheden bruger nedbrydeligt emballage Se ovenfor sæbe/shampoo er nedbrydeligbe/shampoo. for engangspakninger for håndsæ- 5.3 Undgå duftspray og parfume i plejeprodukter Virksomheden undgår duftspray og parfume i plejeprodukter Rengørings- og vaskemidler overholder krav. 50 % holde stoffer, som findes på Green Keys Rengørings- og vaskemidler må ikke inde- af det mest anvendte er miljømærket Leverandør-ark for Vask og rengøring. 50 % af de mest anvendte rengøringsprodukttyper skal være miljømærkede produkter. Eksternt rengøringsfirma skal dokumentere, at de anvendte rengøringsmidler lever op til Green Keys krav % miljømærkede rengøringsprodukt 5.12 Ordentlig dosering af midler 5.13 Automatisk doseringssystem 90 % af rengøringsprodukttyperne er miljømærkede produkter. Rengøringsmidler, vaskemidler, sæbe etc. skal indkøbes, anvendes og doseres, så de påvirker miljøet mindst muligt. Virksomheden har et automatisk doseringssystem for rengøringsmidler Information om dosering til personale Medarbejdere der står for rengøring og vask skal informeres om korrekt brug og dosering af produkterne Brug af fiberklude Virksomheden bruger primært fiberklude gerne miljømærket - til rengøring Desinfiktionsmidler bruges Desinfektionsmidler må kun bruges, hvor ved nødvendighed det er nødvendigt og med henvisning til gældende hygiejnelovgivning Papirhåndklæder og toiletpapir er miljømærket og ikke klorbleget Papirhåndklæder og toiletpapir skal være fremstillet af ikke-klorbleget papir eller af miljømærket papir.

8 6 Affald Affald Type 6.1 Affaldsplan inden 1 år Virksomheden skal have udarbejdet en selvstændig affaldsplan senest 1 år efter tildelingen, og den skal opdateres hvert 5. år. Altså senest d Ordentlig sortering af almindeligt affald Virksomheden skal sortere affaldet i de fraktioner, der findes indsamlingsmuligheder for i virksomhedens hjemkommune. Foruden miljøfarligt affald skal affaldet min. opdeles i 4 fraktioner Ordentlig sortering af miljøfarligt affald Miljøfarligt affald såsom batterier, lysstofrør, E-pærer, maling, kemikalier, hårde hvidvare etc. skal opbevares forsvarligt i separate beholdere og bringes til godkendte modtageanlæg Frasorteres batterier Frasorteres batterier Information Frasorteres e-pære og Frasorteres e-sparepære og lysstofrør Information lysstofrør Frasorteres maling og Frasorteres maling og kemikalier Information kemikalier 6.12 Grønt affald komposteres. Grønt affald komposteres Kildesorteringsinformation Der skal opsættes letforståelig kildesorteringsinformation for personalet - gerne med illustrationer og på flere sprog Gæstesortering Gæsterne skal have mulighed for at sortere deres affald ved at anvise, hvor gæsterne kan aflevere papir, brugte batterier og evt. andet affald til genbrug Hvad sorteres? Hvad affald kan gæsterne frasortere? Information Hvordan sorteres? Hvordan kan gæsterne frasortere affald? Information Minimering af papirforbrug 6.20 Aftaler med leverandør om returemballage Virksomheden arbejder aktivt for at nedbringe papirforbruget 2 Hvor det er relevant skal virksomheden etablere aftaler med leverandørerne omkring afhentning af transportemballage og så vidt muligt andre former for emballage Undgå engangsservice Engangsservice såsom glas, tallerkner og bestik må alene anvendes ved servering i badearealer, ved kaffe- og vandautomater og ved særlige arrangementer som i forbindelse med dinér transportable Ikke portionspakker med få undtagelser Ikke brug af portionspakker Virksomheden bruger ikke portionspakker i 1 forbindelse med servering med undtagelse af smørbare mejeriprodukter (smør, ost), chokoladesmør og marmelade. Virksomheden bruger slet ikke portionspakker i forbindelse med servering. Information

9 6.23 Nedbrydeligt service Biologisk nedbrydeligt service benyttes, hvor det ikke kan bruges almindelig service 6.24 Postevand Der serveres primært postevand frem for kildevand 6.30 Genopladelige batterier Der indkøbes miljømærkede genopladelige batterier, hvor det er muligt Genpåfyld af tonerpatron Det indkøbes miljømærkede tonerpatroner til printere m.v., som efter brug sendes til genpåfyldning. Green Key kriterier

10 7 Energi Energi Type 7.1 Månedlig energiaflæsning Det samlede energiforbrug inkl. el skal aflæses mindst én gang pr. måned Kvartalsmæssige nøgletal Der udarbejdes nøgletal for energiforbruget hvert kvartal. 7.2 Flere bimålere Til gennemførelse af energistyring er der opsat elbimålere på væsentlige områder EMO udarbejde plus rådgivning Dato for sidste energimærke Bogstav for sidste energimærke 7.4 Målrettet med forbedringsforslag Virksomheden skal hvert 5 år iværksætte et energisyn i form af energimærkning eller tilsvarende, hvor der fremkommer forslag til energimæssige forbedringer. Energi- og energimærkningsrapporter skal indsendes til sekretariatet seneste 3 mdr. efter udarbejdelsen. Dato for sidste energimærke Bogstav for sidste energimærke Virksomheder skal arbejde målrettet med energisynets og energimærknings forbedringsforslag. Som minimum skal forslag med en tilbagebetalingstid på under 3 år sættes i værk inden 3 år efter rapportens udarbejdelse. Information Information 7.10 Varmestyring Varmestyring forefindes, så varmen slukkes eller sænkes til 18 grader, når værel- ser, ferielejligheder eller feriehuse ikke er udlejede Elektronisk varmestyring Varmestyring forefindes elektronisk. Information Manuel varmestyring Varmestyring sker manuelt med faste procedure. Information 7.11 CTS-anlæg Der er installeret CTS-anlæg til styring af varme, belysning og andre særligt energiforbrugende anlæg Ingen 1-lags vinduer efter 1 år 1-lags vinduer i opvarmede lokaler skal senest 1 år efter tildeling af Green Key være udstyret med flere lag glas eller lavenergiruder Ordentlig isolering Opvarmede bygninger er ordentlig isoleret. Jf. kriterium 7.4 skal alle isoleringsfor- 5 slag fra energimærkningen med en tilbagebetalingstid på under 3 år iværksættes. Styregruppen kan ved særlige omstændigheder dispensere for dette krav Isolerede varmtvandsrør Varmtvandsrør skal være isoleret Ikke el-panel eller radiator Der opvarmes ikke med direkte virkende elvarme, såsom el-paneler eller elradiatorer. 3

11 7.16 Autosluk på vinduer Virksomheden har automatisk sluk af varme og aircondition ved åbne vinduer Egen vedvarende energi Virksomheden har egen vedvarende energi produktion (solvarmeanlæg, solcelleanlæg, 5 biobrændselsfyr, jordvarme eller vindmølle) Min årlig rengøring af ven-ventilationsanlægtilation, kedler og evt. klimaanlæg klimaanlæg og kedler rengøres jævnligt og efterses mindst én gang om året Fedtfiltre rengøres Fedtfiltre og andet udstyr rengøres og vedligeholdes efter de tekniske anvisninger og hygiejnelovgivningens bestemmelser Automatisk styring af ventilation inden 6 mdr. af Green Key være indført styring af venti- Der skal senest 6 måneder efter tildeling lation så den nedreguleres/slukkes i fællesarealer og køkken, når disse områder ikke benyttes Nye klimaanlæg/varmepumber med lavt energiforbrug 7.23 Nye køleanlæg og varmepumper uden CFC og HCFC 7.24 Varmeveksler på ventilationsanlæg Nyindkøbte klimaanlæg (aircondition) eller varmepumper skal have et lavt energiforbrug, og klimaanlæg på under 12 kw skal have energimærke A. Nyindkøbte køleanlæg og varmepumper må ikke indeholde CFC og HCFC. Der er opsat varmeveksler til opvarmning af udeluft til ventilationsanlægget Tætningslister på køl, frys og varmeskabe Køle-, fryse og varmeskabe (rum) samt ovne skal være forsynet med intakte tætningslister Tætningslister på køl og Køle- og fryseskabe (rum) er forsynet med Information frys intakte tætningslister Tætningslister på ovne og Varmeskabe (rum) samt ovne er forsynet Information varmeskabe med intakte tætningslister Nye minibare max bruge 0,75 kwh/døgn Nyindkøbte minibarer må ikke have et større energiforbrug end 0,75 kwh/døgn Har minibar Har virksomheden minibarer? Information 7.32 Køleskab slukkes i feriehuse/lejligheder 7.40 Unødig og intelligent belysning % behovsstyret belysning Køleskabe slukkes, når ferielejligheder og feriehuse i en periode af mindst en uge ikke er udlejede. Virksomheden skal undgå unødigt forbrug af lys ved optimal brug af dagslys, sensorer, nøglekort, skumringsanlæg, automatisk lysdæmper mm. Se retningslinjer i KeyLight. 50 % af virksomhedens belysning er behovsstyret. 4

12 7.42 Benytte energisparebelysning % er lavenergibelysning 7.44 Lysstofrør med minimum kviksølv 7.50 Timer på saunaer, dampbad, spa etc Nye vaskemaskiner etc. med lavt energiforbrug Hvor det er muligt, skal der anvendes lavenergi lysstofrør, energisparepærer eller LED. Nyindkøbte energisparepærer skal have energimærke A. Se retningslinjer i KeyLight. Green Key kriterier 80 % af virksomhedens belysning er lavenergibelysning. 4 Nyindkøbte lysstofrør med enkeltfatning/energispare-pære må max indeholde 4 mg. kviksølv og dobbeltfatning max 8 mg. kviksølv. Der skal være timer på eller behovsstyring af saunaer, dampbad, spa etc. Nyindkøbte vaskemaskiner, rengøringsmaskiner og tilsvarende skal have lavt energiforbrug og indkøbes efter retningslinjer fra Center for Energibesparelse Har serveringsautomater Har virksomheden salgs-, kaffe- eller Information vandautomater mm., som ikke bliver brugt i en periode? Sluk af serveringsautomater mm., slukket, når de ikke bliver brugt? Bliver salgs-, kaffe- eller vandautomater Elspareskinne Pc, printer, kopimaskiner mm. har elspareskinne og slukkes i perioder, hvor de ikke bliver brugt Tv slukkes, så de ikke standby Tv slukkes på ledige værelser, så de ikke står på standby

13 8 Fødevarer Fødevarer Type 8.1 Registrering af økologi Virksomheden skal registrere sine indkøb af økologiske fødevarer i kr. og efterfølgende opgøre det hvert kvartal. 8.2 Min 7,5 % økologi efter 2 år Virksomhedens indkøb af økologiske fødevarer udgør indenfor 2 år (fra 2014) minimum 7,5 % af det samlede indkøb af fødevarer (minus alkoholiske drikkevare og sodavand) og 10 % økologi indenfor 4 år (fra 2016). Nye medlemmer får fra indmeldelsen 2 år til at opnå den gældende procentgrænse. 8.3 Andel økologi Virksomheden har over 10 % økologisk fødevare (minus alkoholiske drikke og sodavand) Over 10 % økologi Virksomheden har over 10 % økologisk fødevare % Over 20 % økologi Virksomheden har over 20 % økologisk fødevare % 8.4 Økologisk spisemærke Virksomheden har det økologiske spisemærke Min 10 % økologi alkohol og sodavand Virksomheden har 10 % økologisk alkoholiske drikke og sodavand Ikke faldende procent Den procentvise andel af økologiske varer skal fastholdes på samme niveau eller være stigende hvert år Køber FairTrade, frilands- Virksomheden bruger dagligt FairTrade, lokale- og årstidens varer frilands-, lokale- og årstidens fødevarer. Læs mere i KeyFood Indeklima Rygning og indeklima Type 9.1 Rygelov følges Dansk rygelovgivning følges % røgfrie rum Mindst 80 % af værelserne er røgfrie Antal røgfrie værelser Antal værelser som er røgfrie. Information 9.10 Ændringer skal tage hensyn til miljø og arbejdsmiljø Foretager virksomheden ændringer i indretningen, ombygninger eller større vedligeholdelsesarbejder, skal der under arbejdet tilstræbes størst mulig hensyntagen til miljø og indeklima.

14 10 Udearealer Udearealer Type 10.1 Ikke anvende bekæmpelsesmidlekæmpelsesmidler Der må ikke anvendes kemiske ukrudtsbe- på virksomhedens om- råde. Ukrudtsbekæmpelsesmidler der er godkendt af Miljøstyrelsen må dog benyttes der, hvor det er et lovkrav om bekæmpelse af specielle planter (fx Bjørneklo). Green Keys sekretariat kan dispensere, så der højst en gang årligt kan anvendes godkendte ukrudtsbekæmpelsesmidler til bekæmpelse af ukrudt på belægninger. Tilladelsen kan kun gives efter skriftlig anmodning herom til sekretariatet og kan alene omfatte såkaldte klar-til-brug produkter Findes udearealer Har virksomheden udearealer, hvor der er Information behov for ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig plæneklipper Nyindkøbte plæneklippere skal enten være eldrevne, køre på blyfri benzin, være hånddrevne eller miljømærkede Kunstvanding mellem 18 og 7.00 Kunstvanding med vand fra vandværk må kun ske i tidsrummet fra kl til Drypvandningssytem Kunstvanding sker med drypvandingssystem Ikke indfører invasive arter invasive plantearter såsom Bjørneklo, Virksomheden planter ikke og bekæmper Rynket Rose etc Glatførebekæmpelse uden klorid Virksomheden bruger salt uden klorid, eller grus til glatførebekæmpelse Grønne aktiviteter Grønne aktiviteter Type 11.1 Information om område Hvor det er relevant forefindes informationsmateriale om nærliggende park- og na- turområder, henvisninger til en evt. naturvejleder og information om arrangementer Tilbud om aktiviteter Virksomheden finansierer eller indgår særlige aftaler om grønne aktiviteter i lokal- 2 området 11.3 Nærliggende Blå Flag Virksomheden informerer gæsterne om evt. nærliggende Blå Flag strande og lystbådehavne Lån eller leje af cykler Gæsterne har mulighed for at låne eller leje cykler. Hvis virksomheden ikke har denne service, skal der henvises til eksterne udlejningsvirksomheder. 1

15 12 Administration Administration Type 12.1 Indkøbspolitik efter 6 mdr. Virksomheden skal senest 6 måneder efter tildelingen have en grøn indkøbspolitik Kontorer i samme bygning og som hører til, skal opfylde samme krav 12.3 Andre forretning i samme bygning orienteres Kontorer, der ligger i samme bygning, og som driftsmæssigt hører til virksomheden, er også omfattet af dette kriteriesæt, og skal derfor opfylde relevante krav. Hvis det i direkte sammenhæng med virksomheden, findes frisør, fitnesscenter, kiosk eller lignende aktiviteter, skal disse orienteres om Green Key og om hvordan de kan beskytte miljøet CSR-politik Virksomheden har en CSR-politik, som dækker menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption Nyt IT-udstyr skal være miljø- og energimærket % af udstyr skal være på standby Brev- og kopipapir ikke klorbleget og skal miljømærket eller genbrug Trygsager på miljøcertificeret sted Miljøvenlig transport for personale Nyindkøbte computere, printere og kopimaskiner skal være miljømærket, energisparemærket og/eller være fremstillet på en miljøcertificeret virksomhed. 3 Mindst 75 % af virksomhedens elektroniske kontorudstyr skal være installeret med automatisk standbyfunktion. Nyindkøbt brevpapir og papir til kopiering mv. må ikke være klorbleget og skal være miljømærket eller af 100 % genbrugspapir. Virksomhedens nye tryksager skal være miljømærket eller være fremstillet på et miljøcertificeret (fx EMAS eller ISO) eller miljømærket (fx Svanen) trykkeri. Det tilstræbes at anvende miljøvenlige transportmidler for personale og gæster 1 med en dokumenterbar lavere miljøpåvirkning samt at begrænse brug af motoriserede køretøjer El-biler Virksomheden har elbiler til ansatte og/eller gæster. 3 15

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010 KEYANSØGNINGOVERNATNING SIDE 1 The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse

Læs mere

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Campingpladser Gældende fra januar 2012

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Campingpladser Gældende fra januar 2012 The Green Key Kriterier og ansøgningsskema pladser Gældende fra januar 2012 1 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for campingpladser. Følgende

Læs mere

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Restaurant Gældende fra januar 2012

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Restaurant Gældende fra januar 2012 The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Gældende fra januar 2012 1 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for restauranter. Følgende krav skal

Læs mere

Green Key Green Dreams

Green Key Green Dreams Betydning af farverne: Nye dele eller kriterier Ændringer af eksisterende Dele som fjernes s reviderede kriterier for 2017 Overskift Kriterium for 2017 Type 1 Miljøledelse Miljøledelse Type 1.1 Udpeget

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Baggrund og formål med hvert enkelt Green Key kriterium for 2012

Baggrund og formål med hvert enkelt Green Key kriterium for 2012 Baggrund og formål med hvert enkelt Green Key kriterium for 2012 Udviklingen og udvælgelsen af kriterier er baseret på sund videnskabelig og tekniske principper. Kriterierne er udviklet med fokus på branchekendskab

Læs mere

Udarbejdet: 16-3-2011. LCA for Hotel i forbindelse Green Key kriterier 2012. Opdateret: 3-3-2012

Udarbejdet: 16-3-2011. LCA for Hotel i forbindelse Green Key kriterier 2012. Opdateret: 3-3-2012 7 Administration Hjemmeside Drift El CO2 2 Effektive server CO2 Neutral hjemmeside Nej Nej 1 12 Administration Kopimaskine Fast Inventar Elektronisk affald 2 Kvalitet Vedligeholdelse Genbrug 12.10 Nej

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

4. Afblegning af hår må kun foretages i striber eller så det ikke kommer i kontakt med hovedbunden

4. Afblegning af hår må kun foretages i striber eller så det ikke kommer i kontakt med hovedbunden GRØN SALON Drift med miljøhensyn En skal opfylde 6 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Salonkravene vedrører kemi i salonen. Herefter skal salonen lave løbende miljøledelse. Det betyder at der hvert

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Hotel Arctic er blevet tildelt selvstyrets Miljø- og Naturpris 2011 for sit arbejde med at nedbringe energiforbruget. Mandag den 6 februar 2012

Hotel Arctic er blevet tildelt selvstyrets Miljø- og Naturpris 2011 for sit arbejde med at nedbringe energiforbruget. Mandag den 6 februar 2012 Hotel Arctic er blevet tildelt selvstyrets Miljø- og Naturpris 2011 for sit arbejde med at nedbringe energiforbruget. Mandag den 6 februar 2012 overrakte Anthon Frederiksen (Minister for Indenrigsanliggender,

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT EU-økologimærket Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNT INDLEDNING... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER... 6 BESKRIVELSE OG KONKLUSION... 7 EVALUERING INDSATS...10 INDSATS 2015... 10 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder ELSPAREPORTAL Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder Idéen med kortlægning af strømforbruget er at indkredse de store elforbrug i afdelingen og finde de områder hvor der kunne være

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Vi arbejder for at inddrage eleverne og de ansattes ønsker og idéer til miljømæssige forbedringer.

Vi arbejder for at inddrage eleverne og de ansattes ønsker og idéer til miljømæssige forbedringer. Vorrevangskolen ønsker i sit daglige virke at fremme udviklingen frem mod et mere bæredygtigt samfund, hvor hensyn til det ydre miljø og arbejdsmiljøet for såvel elever som ansatte har høj prioritet. Vorrevangskolen

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt?

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt? Energibesparelser i boligen Ann Vikkelsø, energirådgiver. Energitjenesten København Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energirådgiver Energitjek i lejligheder mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bramdrup Vestergade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-013431 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål 20. december 2012 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Indhold. Forord... 2. Indledning... 3. 1 Princippet i miljøstyring... 4

Indhold. Forord... 2. Indledning... 3. 1 Princippet i miljøstyring... 4 Grønt regnskab 2003 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord.................................................. 2 Indledning............................................. 3 1 Princippet i miljøstyring..........................

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn?

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Vandforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning og økonomisk udgift ved campingdrift. Den væsentligste belastning er forbruget i sanitetsbygningerne fra toilet

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme stde I AF 2l,"4isr"- ffis?* l+':l*t Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lundbyesgade 13 8000 Arhus C 751-224478-001 Gyldigt 7 år lraz Energy08, Be06 version 4 Energimærkningen

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Charlie Lemtorp Bolig- ejere Energivejleder i klimaskærm Energivejleder

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere