The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014"

Transkript

1 The Green Key Kriterier ler, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse

2 Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for hoteller, vandrerhjem, konference- og feriecentre. Følgende krav skal være opfyldt: Virksomheden har råderet over samtlige af virksomhedens enheder Der forefindes fælles reception/administration Virksomheden lever op til relevant miljølovgivning, bygningsreglement, spildevandsbekendtgørelsen etc. Restaurant, konferencefaciliteter og lignende aktiviteter der har sammenhæng med virksomheden er også omfattet af dette kriteriesæt og skal derfor opfylde relevante krav. Hvad er kriterierne? Hvis virksomheden vil opnå Green Key (Den Grønne Nøgle), skal en række kriterier efterleves. Green Keys kriterierne opdeles i: obligatoriske kriterier, som skal opfyldes inden tildelingen kriterier, som giver 1 til 5 afhængig af kriteriets vægtning. For at få tildelt Green Key skal virksomheden opfylde kriterierne, så virksomheden opnår minimum 25 % af ene(25 ). Der er udarbejdet KeyNotes (en håndbog, der uddyber og giver forslag til opfyldelsen af kriterierne). Håndbogen er gratis og kan bestilles hos Green Key sekretariat. Sådan ansøger du Stedet skal udfylde et ansøgningsskema i Excel, som kan hentes på hjemmesiden eller ved at henvende sig til sekretariatet. Ansøgningsskema udfyldes og gemmens på egen pc og indsendes per mail sammen med relevant dokumentation til Green Key sekretariat på Når det kan besvares bekræftende ved enten at de obligatoriske og en del af kriterierne er opfyldte eller forventes opfyldt inden tildelingen eller den givne tidsramme, er betingelserne for at få tildelt Green Key opfyldt. Herefter vil den ansøgende virksomhed blive kontaktet for aftale om et kontrolbesøg. Kontrolbesøget foretages af Green Key sekretariat eller en person udpeget af sekretariatet. Omkostninger til kontrolbesøget afholdes af Green Key, mens alle udgifter til evt. konsulentbistand, nødvendige investeringer m.v. afholdes af virksomheden selv. Ved besøget observeres, om alle kriterier også i praksis er opfyldt. Efter besøget og når al dokumentation er fremsendt, vil virksomhedens ansøgning sendes til behandling hos Green Keys styregruppe, som træffer den endelig afgørelse om tildelingen af Green Key. 2 Retten til Green Key gives for en periode af 12 måneder ad gangen, dog kan Green Key fratages, hvis det erfares at opfyldelsen af kriterierne misligholdes. Gebyr Det årlige gebyr pr. virksomhed udgør kr. (inkl. 500 i markedsføringsgebyr) + 40 kr. pr. værelse. Dette er inkl. en startpakke ved indmeldelse med informationsmateriale, diplom og skilt.

3 1 Miljøledelse Miljøledelse Type 1.1 Udpeget miljøansvarlig Virksomhedens ledelse har udpeget en person, som er ansvarlig for miljøarbejdet. 1.2 Indsendt miljøpolitik Virksomheden skal med ansøgningen til Green Key indsende en miljøpolitik, der er underskrevet af virksomhedens ledelse Indsendt miljømål og handlingsplan Årlig revidering af mål og handlingsplan Virksomheden skal med ansøgningen til Green Key indsende planlagte miljømål og handlingsplan herfor. Miljømål og handlingsplan skal revideres årligt og tjekkes ved konsulentbesøg. 1.4 Miljømappe/-intranet Virksomheden opretter og vedligeholder en mappe og/eller intranet med relevant miljø- og dokumentationsmateriale. 1.5 Årlig tjek af opfyldelse Hvert år skal virksomheden gennemgå kriterierne for Green Key. 1.6 Indragelse af samarbejdspartnere Virksomheden informerer og inddrager relevante samarbejdspartnere i miljøarbejdet. 2 Personaleinddragelse Personaleinddragelse Type 2.1 Fire årlige ledelsesmøder om miljø Den miljøansvarlige skal mindst fire gange årligt holde møder med ledelsen og her orienterer om udviklingen på miljøområdet. 2.2 Årlige miljømøder for personale Virksomheden skal hvert år holde et eller flere motivationsmøder om miljø- og Green Key arbejdet for alle fastansatte enten samlet eller fordelt på forskellige arbejdsområder. 2.3 Involvering og informering Den miljøansvarlige medarbejder har ansvar for, at personalet løbende involveres i af personale og informeres om initiativer og miljøspørgsmål i relation til Green Key samt om hvordan de gør en forskel. 3

4 3 Gæsteinformation Gæsteinformation Type 3.1 Tydeligt skilt, diplom eller Virksomheden skal have tydeligt Green folder Key skilt, diplom eller folder i forbindelse med indgangen og/eller virksomhedens fællesarealer. 3.2 Information ved reception Der skal være Green Key og miljøinformation i/ved receptionen Miljøinformation på hjemmeside Der skal være Green Key og miljøinformation på virksomhedens hjemmeside Ikke værelsesmappe henvises til reception eller hjemmeside 3.3 Synlig information om, hvordan gæsterne passer på miljøet 3.4 Personalet kender til Green Key 3.10 Information om offentlig transport 3.20 Information om håndklædeskift 3.30 Kommenterer miljøarbejde Virksomheden har ikke værelsesmappe og henviser på værelserne til reception eller hjemmesiden. Virksomheden skal have synlig information om Green Key, virksomhedens miljøindsats samt om, hvordan gæsterne kan passe på miljøet. Personalet skal kunne informere gæsterne om Green Key og virksomhedens miljøindsats. Gæsterne skal kunne få information om offentlig transport Der skal opsættes synlig information på værelserne omkring gæsteafhængigt håndklædeskift. Gæsterne har mulighed for at kommentere virksomhedens miljøarbejde fx ved spørgeskema, link til hjemmeside etc. Information 3 4

5 4 Vand Vand Type 4.1 Vand aflæses månedlig Det samlede vandforbrug skal aflæses mindst én gang hver måned Nøgletal hvert kvartal Der udarbejdes nøgletal for vandforbruget hvert kvartal. 4.2 Særskilt bimåler Virksomheden bør have særskilt vandbimålere - især ved stærkt vandforbrugende 3 installationer. 4.3 Personale ser efter utætheder Personalet skal løbende holde øje med dryppende vandhaner, utætte wc-cisterner og rør Installationer gennemgås Alle vandinstallationer gennemgås jævnligt. jævnligt Utætheder repareres asap Utætheder skal repareres med det samme Nye toiletter skal have dobbeltskyl Alle nye toiletter skal have dobbeltskyl Central placerede toiletter Alle ofte brugte og centralt placerede offentlige skal have dobbeltskyl inden toiletter skal have dobbeltskyl se- 1 år nest 1 år efter tildeling Antal offentlige toiletter som ikke har dobbeltskyl Antal offentlige toiletter, som ikke har Information dobbeltskyl. Hvis de er central placeret skal dobbeltskyl etableres senest 1 år efter tildeling % med dobbeltskyl/6 l 80 % af alle wc-cisterne har dobbeltskyl eller skyl Antal værelser med dobbeltskyl/6 Antal værelser med dobbeltskyl. Information l Antal offentlige med dobbeltskyl/6 Antal offentlige toiletter med dobbeltskyl. Information l 4.12 Toilet med affaldsspand Ved hvert toilet skal der være en affaldsspand eller en affaldspose Urinaler begrænser vand Urinaler skal have automatisk tidsbegrænsning, sensor, trykknap eller være vandfrie for at undgå unødigt vandspild Vandfrie urinaler Alle virksomhedens urinaler er vandfrie Bruser ikke over 9 l/min Vandflowet fra brusere må ikke overstige 9 liter pr. minut Nye håndvask under 4 l/min Vandflowet for nyindkøbte håndvaskarmaturer overstiger ikke 4 liter pr. minut Offentlige håndvask under 4 l/min Vandflowet for offentlige håndvaskarmaturer overstiger ikke 4 liter pr. minut Værelses håndvask under 6 l/min 4.22 Værelses håndvask under 4 l/min Vandflowet for værelseshåndvaske overstiger ikke 6 liter pr. minut. Vandflowet fra håndvaskarmaturer på alle værelser overstiger ikke 4 liter pr. minut. 4

6 4.23 Sensor ved vask på offentlige toiletter 4.30 Ny opvaskemaskine ikke over 3,5 l/kurv 4.31 Ny opvaskemaskine har energimærke A 4.32 Besparelsesskilt ved opvask Green Key kriterier Der er sensorer på de ofte brugte og centralt placerede offentlige toiletters håndva- 3 ske. Nyindkøbte hætte- og tunnelopvaskemaskiner må maksimalt indtage 3,5 liter vand pr. kurv. Ny traditionel opvaskemaskine skal have Energimærke A. Ved opvaskemaskiner skal der opsættes skiltning om, hvordan den pågældende maskine anvendes, så vand- og energiforbruget minimeres. kenet Et-grebs håndbruser Der skal være et-grebs håndbruser i køk Opsamling af regnvand Regnvand opsamles og anvendes som gråt vand til f.eks. wc-cisterner, vanding og 3 lignende Dækket swimmingpool Swimmingpool overdækkes om natten og når den ikke benyttes i en længere periode Tjek af swimmingpool Swimmingpool kontrolleres regelmæssigt for lækager 2 6

7 5 Vask og rengøring Vask og rengøring Type 5.1 Genbrug af engangspakninger Hvis der anvendes engangspakninger for for sæbe/shampoo sæbe/shampoo skiftes de kun ved ny gæst eller når de er næsten færdigbrugte eller genbruges andre steder. 5.2 Dispenser til håndsæbe/shampoo Virksomheden bruger dispenser for håndsæbe/shampoo Engangspakninger for Virksomheden bruger nedbrydeligt emballage Se ovenfor sæbe/shampoo er nedbrydeligbe/shampoo. for engangspakninger for håndsæ- 5.3 Undgå duftspray og parfume i plejeprodukter Virksomheden undgår duftspray og parfume i plejeprodukter Rengørings- og vaskemidler overholder krav. 50 % holde stoffer, som findes på Green Keys Rengørings- og vaskemidler må ikke inde- af det mest anvendte er miljømærket Leverandør-ark for Vask og rengøring. 50 % af de mest anvendte rengøringsprodukttyper skal være miljømærkede produkter. Eksternt rengøringsfirma skal dokumentere, at de anvendte rengøringsmidler lever op til Green Keys krav % miljømærkede rengøringsprodukt 5.12 Ordentlig dosering af midler 5.13 Automatisk doseringssystem 90 % af rengøringsprodukttyperne er miljømærkede produkter. Rengøringsmidler, vaskemidler, sæbe etc. skal indkøbes, anvendes og doseres, så de påvirker miljøet mindst muligt. Virksomheden har et automatisk doseringssystem for rengøringsmidler Information om dosering til personale Medarbejdere der står for rengøring og vask skal informeres om korrekt brug og dosering af produkterne Brug af fiberklude Virksomheden bruger primært fiberklude gerne miljømærket - til rengøring Desinfiktionsmidler bruges Desinfektionsmidler må kun bruges, hvor ved nødvendighed det er nødvendigt og med henvisning til gældende hygiejnelovgivning Papirhåndklæder og toiletpapir er miljømærket og ikke klorbleget Papirhåndklæder og toiletpapir skal være fremstillet af ikke-klorbleget papir eller af miljømærket papir.

8 6 Affald Affald Type 6.1 Affaldsplan inden 1 år Virksomheden skal have udarbejdet en selvstændig affaldsplan senest 1 år efter tildelingen, og den skal opdateres hvert 5. år. Altså senest d Ordentlig sortering af almindeligt affald Virksomheden skal sortere affaldet i de fraktioner, der findes indsamlingsmuligheder for i virksomhedens hjemkommune. Foruden miljøfarligt affald skal affaldet min. opdeles i 4 fraktioner Ordentlig sortering af miljøfarligt affald Miljøfarligt affald såsom batterier, lysstofrør, E-pærer, maling, kemikalier, hårde hvidvare etc. skal opbevares forsvarligt i separate beholdere og bringes til godkendte modtageanlæg Frasorteres batterier Frasorteres batterier Information Frasorteres e-pære og Frasorteres e-sparepære og lysstofrør Information lysstofrør Frasorteres maling og Frasorteres maling og kemikalier Information kemikalier 6.12 Grønt affald komposteres. Grønt affald komposteres Kildesorteringsinformation Der skal opsættes letforståelig kildesorteringsinformation for personalet - gerne med illustrationer og på flere sprog Gæstesortering Gæsterne skal have mulighed for at sortere deres affald ved at anvise, hvor gæsterne kan aflevere papir, brugte batterier og evt. andet affald til genbrug Hvad sorteres? Hvad affald kan gæsterne frasortere? Information Hvordan sorteres? Hvordan kan gæsterne frasortere affald? Information Minimering af papirforbrug 6.20 Aftaler med leverandør om returemballage Virksomheden arbejder aktivt for at nedbringe papirforbruget 2 Hvor det er relevant skal virksomheden etablere aftaler med leverandørerne omkring afhentning af transportemballage og så vidt muligt andre former for emballage Undgå engangsservice Engangsservice såsom glas, tallerkner og bestik må alene anvendes ved servering i badearealer, ved kaffe- og vandautomater og ved særlige arrangementer som i forbindelse med dinér transportable Ikke portionspakker med få undtagelser Ikke brug af portionspakker Virksomheden bruger ikke portionspakker i 1 forbindelse med servering med undtagelse af smørbare mejeriprodukter (smør, ost), chokoladesmør og marmelade. Virksomheden bruger slet ikke portionspakker i forbindelse med servering. Information

9 6.23 Nedbrydeligt service Biologisk nedbrydeligt service benyttes, hvor det ikke kan bruges almindelig service 6.24 Postevand Der serveres primært postevand frem for kildevand 6.30 Genopladelige batterier Der indkøbes miljømærkede genopladelige batterier, hvor det er muligt Genpåfyld af tonerpatron Det indkøbes miljømærkede tonerpatroner til printere m.v., som efter brug sendes til genpåfyldning. Green Key kriterier

10 7 Energi Energi Type 7.1 Månedlig energiaflæsning Det samlede energiforbrug inkl. el skal aflæses mindst én gang pr. måned Kvartalsmæssige nøgletal Der udarbejdes nøgletal for energiforbruget hvert kvartal. 7.2 Flere bimålere Til gennemførelse af energistyring er der opsat elbimålere på væsentlige områder EMO udarbejde plus rådgivning Dato for sidste energimærke Bogstav for sidste energimærke 7.4 Målrettet med forbedringsforslag Virksomheden skal hvert 5 år iværksætte et energisyn i form af energimærkning eller tilsvarende, hvor der fremkommer forslag til energimæssige forbedringer. Energi- og energimærkningsrapporter skal indsendes til sekretariatet seneste 3 mdr. efter udarbejdelsen. Dato for sidste energimærke Bogstav for sidste energimærke Virksomheder skal arbejde målrettet med energisynets og energimærknings forbedringsforslag. Som minimum skal forslag med en tilbagebetalingstid på under 3 år sættes i værk inden 3 år efter rapportens udarbejdelse. Information Information 7.10 Varmestyring Varmestyring forefindes, så varmen slukkes eller sænkes til 18 grader, når værel- ser, ferielejligheder eller feriehuse ikke er udlejede Elektronisk varmestyring Varmestyring forefindes elektronisk. Information Manuel varmestyring Varmestyring sker manuelt med faste procedure. Information 7.11 CTS-anlæg Der er installeret CTS-anlæg til styring af varme, belysning og andre særligt energiforbrugende anlæg Ingen 1-lags vinduer efter 1 år 1-lags vinduer i opvarmede lokaler skal senest 1 år efter tildeling af Green Key være udstyret med flere lag glas eller lavenergiruder Ordentlig isolering Opvarmede bygninger er ordentlig isoleret. Jf. kriterium 7.4 skal alle isoleringsfor- 5 slag fra energimærkningen med en tilbagebetalingstid på under 3 år iværksættes. Styregruppen kan ved særlige omstændigheder dispensere for dette krav Isolerede varmtvandsrør Varmtvandsrør skal være isoleret Ikke el-panel eller radiator Der opvarmes ikke med direkte virkende elvarme, såsom el-paneler eller elradiatorer. 3

11 7.16 Autosluk på vinduer Virksomheden har automatisk sluk af varme og aircondition ved åbne vinduer Egen vedvarende energi Virksomheden har egen vedvarende energi produktion (solvarmeanlæg, solcelleanlæg, 5 biobrændselsfyr, jordvarme eller vindmølle) Min årlig rengøring af ven-ventilationsanlægtilation, kedler og evt. klimaanlæg klimaanlæg og kedler rengøres jævnligt og efterses mindst én gang om året Fedtfiltre rengøres Fedtfiltre og andet udstyr rengøres og vedligeholdes efter de tekniske anvisninger og hygiejnelovgivningens bestemmelser Automatisk styring af ventilation inden 6 mdr. af Green Key være indført styring af venti- Der skal senest 6 måneder efter tildeling lation så den nedreguleres/slukkes i fællesarealer og køkken, når disse områder ikke benyttes Nye klimaanlæg/varmepumber med lavt energiforbrug 7.23 Nye køleanlæg og varmepumper uden CFC og HCFC 7.24 Varmeveksler på ventilationsanlæg Nyindkøbte klimaanlæg (aircondition) eller varmepumper skal have et lavt energiforbrug, og klimaanlæg på under 12 kw skal have energimærke A. Nyindkøbte køleanlæg og varmepumper må ikke indeholde CFC og HCFC. Der er opsat varmeveksler til opvarmning af udeluft til ventilationsanlægget Tætningslister på køl, frys og varmeskabe Køle-, fryse og varmeskabe (rum) samt ovne skal være forsynet med intakte tætningslister Tætningslister på køl og Køle- og fryseskabe (rum) er forsynet med Information frys intakte tætningslister Tætningslister på ovne og Varmeskabe (rum) samt ovne er forsynet Information varmeskabe med intakte tætningslister Nye minibare max bruge 0,75 kwh/døgn Nyindkøbte minibarer må ikke have et større energiforbrug end 0,75 kwh/døgn Har minibar Har virksomheden minibarer? Information 7.32 Køleskab slukkes i feriehuse/lejligheder 7.40 Unødig og intelligent belysning % behovsstyret belysning Køleskabe slukkes, når ferielejligheder og feriehuse i en periode af mindst en uge ikke er udlejede. Virksomheden skal undgå unødigt forbrug af lys ved optimal brug af dagslys, sensorer, nøglekort, skumringsanlæg, automatisk lysdæmper mm. Se retningslinjer i KeyLight. 50 % af virksomhedens belysning er behovsstyret. 4

12 7.42 Benytte energisparebelysning % er lavenergibelysning 7.44 Lysstofrør med minimum kviksølv 7.50 Timer på saunaer, dampbad, spa etc Nye vaskemaskiner etc. med lavt energiforbrug Hvor det er muligt, skal der anvendes lavenergi lysstofrør, energisparepærer eller LED. Nyindkøbte energisparepærer skal have energimærke A. Se retningslinjer i KeyLight. Green Key kriterier 80 % af virksomhedens belysning er lavenergibelysning. 4 Nyindkøbte lysstofrør med enkeltfatning/energispare-pære må max indeholde 4 mg. kviksølv og dobbeltfatning max 8 mg. kviksølv. Der skal være timer på eller behovsstyring af saunaer, dampbad, spa etc. Nyindkøbte vaskemaskiner, rengøringsmaskiner og tilsvarende skal have lavt energiforbrug og indkøbes efter retningslinjer fra Center for Energibesparelse Har serveringsautomater Har virksomheden salgs-, kaffe- eller Information vandautomater mm., som ikke bliver brugt i en periode? Sluk af serveringsautomater mm., slukket, når de ikke bliver brugt? Bliver salgs-, kaffe- eller vandautomater Elspareskinne Pc, printer, kopimaskiner mm. har elspareskinne og slukkes i perioder, hvor de ikke bliver brugt Tv slukkes, så de ikke standby Tv slukkes på ledige værelser, så de ikke står på standby

13 8 Fødevarer Fødevarer Type 8.1 Registrering af økologi Virksomheden skal registrere sine indkøb af økologiske fødevarer i kr. og efterfølgende opgøre det hvert kvartal. 8.2 Min 7,5 % økologi efter 2 år Virksomhedens indkøb af økologiske fødevarer udgør indenfor 2 år (fra 2014) minimum 7,5 % af det samlede indkøb af fødevarer (minus alkoholiske drikkevare og sodavand) og 10 % økologi indenfor 4 år (fra 2016). Nye medlemmer får fra indmeldelsen 2 år til at opnå den gældende procentgrænse. 8.3 Andel økologi Virksomheden har over 10 % økologisk fødevare (minus alkoholiske drikke og sodavand) Over 10 % økologi Virksomheden har over 10 % økologisk fødevare % Over 20 % økologi Virksomheden har over 20 % økologisk fødevare % 8.4 Økologisk spisemærke Virksomheden har det økologiske spisemærke Min 10 % økologi alkohol og sodavand Virksomheden har 10 % økologisk alkoholiske drikke og sodavand Ikke faldende procent Den procentvise andel af økologiske varer skal fastholdes på samme niveau eller være stigende hvert år Køber FairTrade, frilands- Virksomheden bruger dagligt FairTrade, lokale- og årstidens varer frilands-, lokale- og årstidens fødevarer. Læs mere i KeyFood Indeklima Rygning og indeklima Type 9.1 Rygelov følges Dansk rygelovgivning følges % røgfrie rum Mindst 80 % af værelserne er røgfrie Antal røgfrie værelser Antal værelser som er røgfrie. Information 9.10 Ændringer skal tage hensyn til miljø og arbejdsmiljø Foretager virksomheden ændringer i indretningen, ombygninger eller større vedligeholdelsesarbejder, skal der under arbejdet tilstræbes størst mulig hensyntagen til miljø og indeklima.

14 10 Udearealer Udearealer Type 10.1 Ikke anvende bekæmpelsesmidlekæmpelsesmidler Der må ikke anvendes kemiske ukrudtsbe- på virksomhedens om- råde. Ukrudtsbekæmpelsesmidler der er godkendt af Miljøstyrelsen må dog benyttes der, hvor det er et lovkrav om bekæmpelse af specielle planter (fx Bjørneklo). Green Keys sekretariat kan dispensere, så der højst en gang årligt kan anvendes godkendte ukrudtsbekæmpelsesmidler til bekæmpelse af ukrudt på belægninger. Tilladelsen kan kun gives efter skriftlig anmodning herom til sekretariatet og kan alene omfatte såkaldte klar-til-brug produkter Findes udearealer Har virksomheden udearealer, hvor der er Information behov for ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig plæneklipper Nyindkøbte plæneklippere skal enten være eldrevne, køre på blyfri benzin, være hånddrevne eller miljømærkede Kunstvanding mellem 18 og 7.00 Kunstvanding med vand fra vandværk må kun ske i tidsrummet fra kl til Drypvandningssytem Kunstvanding sker med drypvandingssystem Ikke indfører invasive arter invasive plantearter såsom Bjørneklo, Virksomheden planter ikke og bekæmper Rynket Rose etc Glatførebekæmpelse uden klorid Virksomheden bruger salt uden klorid, eller grus til glatførebekæmpelse Grønne aktiviteter Grønne aktiviteter Type 11.1 Information om område Hvor det er relevant forefindes informationsmateriale om nærliggende park- og na- turområder, henvisninger til en evt. naturvejleder og information om arrangementer Tilbud om aktiviteter Virksomheden finansierer eller indgår særlige aftaler om grønne aktiviteter i lokal- 2 området 11.3 Nærliggende Blå Flag Virksomheden informerer gæsterne om evt. nærliggende Blå Flag strande og lystbådehavne Lån eller leje af cykler Gæsterne har mulighed for at låne eller leje cykler. Hvis virksomheden ikke har denne service, skal der henvises til eksterne udlejningsvirksomheder. 1

15 12 Administration Administration Type 12.1 Indkøbspolitik efter 6 mdr. Virksomheden skal senest 6 måneder efter tildelingen have en grøn indkøbspolitik Kontorer i samme bygning og som hører til, skal opfylde samme krav 12.3 Andre forretning i samme bygning orienteres Kontorer, der ligger i samme bygning, og som driftsmæssigt hører til virksomheden, er også omfattet af dette kriteriesæt, og skal derfor opfylde relevante krav. Hvis det i direkte sammenhæng med virksomheden, findes frisør, fitnesscenter, kiosk eller lignende aktiviteter, skal disse orienteres om Green Key og om hvordan de kan beskytte miljøet CSR-politik Virksomheden har en CSR-politik, som dækker menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption Nyt IT-udstyr skal være miljø- og energimærket % af udstyr skal være på standby Brev- og kopipapir ikke klorbleget og skal miljømærket eller genbrug Trygsager på miljøcertificeret sted Miljøvenlig transport for personale Nyindkøbte computere, printere og kopimaskiner skal være miljømærket, energisparemærket og/eller være fremstillet på en miljøcertificeret virksomhed. 3 Mindst 75 % af virksomhedens elektroniske kontorudstyr skal være installeret med automatisk standbyfunktion. Nyindkøbt brevpapir og papir til kopiering mv. må ikke være klorbleget og skal være miljømærket eller af 100 % genbrugspapir. Virksomhedens nye tryksager skal være miljømærket eller være fremstillet på et miljøcertificeret (fx EMAS eller ISO) eller miljømærket (fx Svanen) trykkeri. Det tilstræbes at anvende miljøvenlige transportmidler for personale og gæster 1 med en dokumenterbar lavere miljøpåvirkning samt at begrænse brug af motoriserede køretøjer El-biler Virksomheden har elbiler til ansatte og/eller gæster. 3 15

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Udarbejdet: 16-3-2011. LCA for Hotel i forbindelse Green Key kriterier 2012. Opdateret: 3-3-2012

Udarbejdet: 16-3-2011. LCA for Hotel i forbindelse Green Key kriterier 2012. Opdateret: 3-3-2012 7 Administration Hjemmeside Drift El CO2 2 Effektive server CO2 Neutral hjemmeside Nej Nej 1 12 Administration Kopimaskine Fast Inventar Elektronisk affald 2 Kvalitet Vedligeholdelse Genbrug 12.10 Nej

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT EU-økologimærket Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNT INDLEDNING... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER... 6 BESKRIVELSE OG KONKLUSION... 7 EVALUERING INDSATS...10 INDSATS 2015... 10 Ud over denne temarapport består

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning

Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning Inspiration til at arbejde med miljøledelse i skolen Inspirationskatalog Inspirationskataloget giver tips og gode ideer til arbejdet med miljøledelse. Ideerne

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 8 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012066 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet.

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. 1. En klar forbedring, vi håber det fortsætter. 2. Vi syntes det virker fint. 3. Kan især mærke forskellen ved bad/hårvask.

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 15:35-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere