Gas indbygnings kogeplade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gas indbygnings kogeplade"

Transkript

1 Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med denne kogeplade kan De glæde Dem over at have fået en virkelig effektiv og robust hjælp i huset. Vi er overbeviste om, at kogepladens mange og effektive fordele vil leve op til alle Deres forventninger og være en god og givtig investering til glæde for hele familien. Da vore produkter hele tiden er under udvikling, kan det ske, at nogle specifikationer ændres efter trykning af denne brugsanvisning. Vi må derfor tage forbehold for sådanne ændringer og eventuelle trykfejl. God fornøjelse! Før De tager Deres nye plade i brug Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og følg nøje anvisningerne for opstilling og betjening. Kogepladen er kun produceret for brug i privat husholdning. Vær venligst opmærksom på, at denne brugsanvisning er gældende for flere forskellige modeller. Der vil derfor kunne forekomme funktionsbeskrivelser, der ikke passer til Deres model. Transportskader Ved udpakningen undersøg straks produktet for eventuelle skader. De bør især undersøge om der er buler, hakker eller ridser på kogepladen. Tag ikke produktet i brug, hvis der er nogen synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje forhandler. Tilslutning Tilslutning skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende bestemmelser. Typeskiltet Typeskiltet er anbragt på apparatets underside. Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger... 4 Den glaskeramiske plade Tekniske data... 5 Produktbeskrivelse... 5 Betjening af gasbrændere... 6 Sikkerhedsforanstaltninger Tænding og betjening af gasbrændere Rigtigt kogegrej Rengøring og vedligeholdelse... 7 Rengøring og vedligeholdelse af glaskeramisk kogeplade... 8 Før De tilkalder hjælp... 9 Bemærk Vigtigt Installation OBS! Installere skumpakning Dimensioner af kogepladeåbningen Monteringsprocedure Eltilslutning Gastilslutning Sikkerhedsforanstaltninger Tilslutning Omstilling til andre gastyper Indstillinger Dysetabel Monterings- installations- og brugsanvisning 3

2 Vigtige oplysninger Gastilslutningen skal foretages af en autoriseret VVS-installatør. Se installationsanvisningen. Ved tilberedning af madvarer på gasbrændere vil fugt fra tilberedningen komme ud i rummet, så sørg derfor at rummet er godt ventileret.. Ved længerevarende tilberedning bør en evt. emhætte tændes eller rummet sikres en yderligere ventilation. Brug aldrig gasbrændere, hvis flammen er ustabil. I tilfælde af at De lugter gas skal De straks afbryde for gastilførslen på ejendommens hovedhane. Tænd ikke for elektrisk udstyr, sluk cigaretter og andre brændende genstande, luft ud og kontakt straks en autoriseret VVSinstallatør. Luk for gastilførslen til kogepladen på hovedhanen, når De er væk af længere varighed, f.eks. ved ferier m.m. Forskellige dele af kogepladen kan blive meget varme under anvendelse. Lad derfor aldrig børn være uden opsyn i køkkenet, medens pladen er varm. Vær yderst forsigtig, såfremt De anvender fedt eller olie i forbindelse med madlavningen, da disse kan være brandfarlige ved for kraftig opvarmning. Kogeplader må ikke tændes og bruges uden at komme gryder på toppen. Apparatet må ikke benyttes til rumopvarmning. I tilfælde af opstået fejl ved brug af apparatet, skal man straks afbryde for gas og strømmen og efterfølgende tilkalde et autoriseret service center. Denne maskine er et avanceret apparat, som udelukkende bør betjenes af personer, som har læst brugsvejledningen nøje, har vilje, forståelse og evne til at følge de deri anførte anvisninger nøjagtigt. Derved undgås skader på både personer og apparat. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af apparatet og lad dem aldrig lege med eller betjene apparatet. elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Den glaskeramiske plade Den glaskeramiske plade har en glat overflade, som er nem at rengøre. Keramiske kogezoner er ved rigtig brug praktiske og hurtige. Kogezonerne bliver varme, medens den omgivende plade forbliver kold. Pladen er modstandsdygtig over for temperaturændringer og desuden er den meget slagfast/- brudsikker. Hvis den bliver udsat for et meget kraftigt slag eller tryk, kan den slå revner. En sådan skade er ikke omfattet af garantien. OBS! En revnet plade må aldrig anvendes! Pladen bevares flot i mange år, hvis den benyttes rigtigt og vedligeholdes med plejemiddel til glaskeramiske kogeplader. Følg altid producentens anvisninger. Undgå at bruge kogepladen som arbejdsflade da skarpe genstande kan beskadige den. Placer aldrig genstande af plast eller alufolie på en varm kogezone. Vigtigt! Undgå at der strøs sukker på den varme glaskeramiske plade. Sukker og meget sukkerholdigt mad som f.eks. brune kartofler, marmelade, gele, saft o.l. skal straks - i varm tilstand - fjernes fra pladen for at undgå en keramisk reaktion, der ødelægger pladen. Brug evt. en skraber. OBS! Skader der er opstået pga. sukker, er ikke omfattet af garantien. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og 4 Monterings- installations- og brugsanvisning

3 Tekniske data Type PVK61S Dimensioner (H/W/D) mm 41/600/530 Eltilslutning AC 230 V Netspænding AC 230 V, 50 Hz Gasbrændere B = stor brænder A = normal brænder A1 = sparebrænder Bageste venstre 1,75/A Forreste venstre 3,0/B Forreste højre 1,0/A1 Bageste højre 1,75/A Tilslutningseffekt (kw) 7,5 Kogepladen er forud indstillet til den gastype der er anført på typeskiltet. Gas tilslutning (højre side) EN /-2 eller EN ISO (Afhængigt af landets specifikke tilslutningsforskrifter.) R1/2. Kategori DK = III1a2H3B/P Klasse 3 Produktbeskrivelse Kogepladen er af glaskeramik med 4 gasbrændere og betjeningsknapper (på nogle modeller har betjeningsknapper også gnisttænder). Monterings- installations- og brugsanvisning 5

4 Betjening af gasbrændere Kogepladerne betjenes ved hjælp af betjeningsknapperne. På betjeningspanelet er der for hver betjeningsknap tydeligt angivet, hvilket gasblus den regulerer. Flammestyrken er indikeret på knapperne med følgende symboler: Gasbrænderen er slukket Laveste indstilling Højeste indstilling Tænding og betjening af gasbrændere Gæsbrænderne tændes ved hjælp af gnisttænderen, som er placeret ved siden af hver af brænderne (kun nogle modeller). Sikkerhedsforanstaltninger Lad aldrig kogepladerne stå tændt med tomt kogegrej på. Anvend aldrig kogepladen til rumopvarmning. Sørg for, at kogepladen altid holdes ren da skidt og støv kan have en dårlig virkning på brændernes funktion. Hvis De kan lide, at maden bliver sprød, skal brænderne først indstilles til højeste indstilling, og senere nedsættes til lavere indstilling. Hvis de anvender trykkoger, skal De sørge for, at der altid er tilstrækkelig mængde vand i kogeren. Ellers risikerer De at både trykkogeren og kogepladen bliver skadet. Brænderne er flammesikret, som gør, at gastilførselen til den enkelte brænder afbrydes automatisk, hvis flammen slukkes utilsigtet, grundet gennemtræk, overkog eller lign. Dermed er der ingen risiko for, at gas kan slippe ud i rummet. De skal sikre Dem, at brænderne sidder som de skal. Hvis de hviler skævt, vil gasblusset også brænde skævt og brænderdækslet vil blive ødelagt. Brænderkrone Brænder Flammesikring Gnisttænder (kun nogle modeller) En hånds betjening (kun nogle modeller) For at tænde gasbrænderen, skal den tilhørende betjeningsknap trykkes ind og drejes mod maks, stilling. Den elektriske gnisttænder kaster gnister, som antænder gassen. I tilfælde af, at den elektriske gnisttænder ikke virker grundet strømsvigt el.lign. kan De tænde brænderen med en tændstik eller lighter. To hånds betjening (kun nogle modeller) For at tænde gasbrænderen, skal den tilhørende betjeningsknap trykkes ind og drejes mod maks., stilling. Tryk på knappen til gnisttænderen flere gange. Den elektriske gnisttænder kaster gnist, som antænder gassen. I tilfælde af, at den elektriske gnisttænder ikke virker grundet strømsvigt el.lign. kan De antænde brænderen med en tændstik eller lighter. Når gasblusset er tændt, holdes betjeningsknappen indtrykket i ca. 10 sekunder, medens gasblusset brænder stabilt. Herved deaktiveres flammesikringen. Slip knappen og indstil den ønskede flammestyrke ved at vælge en position mellem den højeste og laveste indstilling. Anvend aldrig indstillinger imellem og da flammen er ustabil og kan gå ud. I tilfælde af, at flammen går ud, gentag proceduren. Gasbrænderen slukkes ved at betjeningsknappen drejes mod højre til position 0. (Symbol ). Rigtig placering af brænderdelerne. 6 Monterings- installations- og brugsanvisning

5 gasblusset er slukket maksimum styrke minimum styrke Anvendes kogegrej af meget lille størrelse skal den medfølgende ekstra rist påsættes oven på den store rist på sparebrænderen (kun nogle modeller). Rigtigt kogegrej For at sikre Deres kogegrej længst mulig levetid og det mindste gasforbrug er det meget vigtigt at dette passer korrekt i forhold til gasbrænderens størrelse. Anvendes en for stor brænder til en for lille gryde, vil flammerne ødelægge grydens sider, og et unødigt gasforbrug vil opstå. For at gas skal forbrændes rigtigt kræves nødvendig lufttilførsel. Hvis gryden eller panden er for stor i forhold til brænderen, er der ikke fornøden lufttilførsel til en korrekt forbrænding. Kogegrej af lille størrelse Anvendes kogegrej af meget lille størrelse skal den medfølgende ekstra rist påsættes oven på risten på sparebrænderen.(kun nogle modeller) Brænder Stor Normal Spare Diameter på kogegrej mm mm mm Rengøring og vedligeholdelse Kogepladen vaskes udvendigt med lunkent vand tilsat opvaskemiddel. Brug aldrig skuremidler eller opløsningsmidler. Brændte madrester bør blødes op med vand og derefter aftørres med en blød klud. For at få optimal udnyttelse af den elektroniske gnisttænder, bør tændelektroderne rengøres jævnligt med flydende rengøringsmiddel på en grov svamp. Efterfølgende aftørres tændelektroderne med en tør klud. Anvend aldrig skarpe genstande da disse kan skade dele af kogepladen. Overflader af rustfrit stål skal rengøres med specielle rengøringsmidler. Overfladen skal være tør og kold når man påfører rengøringsmidlet. Gnid udelukkende i stålets børsteretning. Vanskelige pletter skal blødgøres med vand før de aftørres med en blød klud. I øvrigt skal De følge producentens anvisninger når de anvender specielle rengøringsmidler. Brug aldrig specielle midler til rengøring af aluminium. Hvis komponenterne ikke er sat rigtigt på plads, kan der opstå tændingsproblemer. Bemærk! Kronerne er belagt med sort emalje. Pga. høje temperaturer er misfarvning uundgåelig, men dette har ingen påvirkning på kronernes funktion. Monterings- installations- og brugsanvisning 7

6 Rengøring og vedligeholdelse af glaskeramisk kogeplade fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 Den glaskeramiske kogeplade bør kun rengøres, når den er helt afkølet, helst efter hver gang, den har været i brug, ellers vil selv de mindste pletter måske brænde sig fast i kogepladens overflade ved efterfølgende brug. Ved almindelig vedligeholdelse af den glaskeramiske kogeplade anvendes specielle rengøringsmidler, som efterlader en beskyttende film på overfladen. Før brug tørres støv og andre partikler væk fra kogepladen de kan lave ridser i overfladen (figur 1). Forsigtighed: brug af ståluld, slibende svampe og slibende rengøringsmiddel kan ridse kogepladens overflade. Overfladen kan også blive beskadiget ved brug af stærke spraymidler og andre flydende kemikalier (figur 1 og 2). Mønstermarkeringer kan forsvinde ved brug af stærke rengøringsmidler eller slidte og beskadigede gryder eller pander (figur 2). Mindre pletter fjernes med en fugtig, blød klud; derefter skal overfladen tørres med en tør klud (figur 3). Pletter af vand fjernes med en let eddikeopløsning, men rammen må ikke tørres af med denne opløsning (kun visse modeller), da den så kan miste glansen. Brug aldrig skrappe spraymidler eller midler indeholdende kalksten (figur 3). Større pletter fjernes med rengøringsmiddel specielt til glaskeramiske kogeplader. Følg producentens instruktioner nøje. Sørg for omhyggeligt at fjerne rester af rengøringsmidler fra kogepladens overflade, da det ellers næste gang kogepladen anvendes, vil blive opvarmet og muligvis kan beskadige kogepladen (figur 3). Genstridige og fastbrændte pletter fjernes med rengøringsmiddel specielt til glaskeramiske kogeplader. Sørg dog for ikke at berøre kogepladens overflade med skraberens håndtag (figur 4). Vær yderst forsigtig ved brug af skraberen for at undgå skader! Sukker og sukkerholdig mad kan forårsage uoprettelig skade på den glaskeramiske kogeplades overflade (figur 5), så rester af sukker og sukkerholdig mad skal skrabes væk fra overfladen omgående og mens kogepladen stadig er varm (figur 4). Misfarvning af den glaskeramiske kogeplade har på ingen måde betydning for funktion og stabilitet. I de fleste tilfælde vil der efter fastbrændt mad være synlige spor eller hvis potter og pander (især aluminium eller kobber) er trukket hen over overfladen, disse spor og misfarvninger kan være ganske svære at fjerne. Bemærk: Alle beskrevne skader og misfarvninger er i høj grad et spørgsmål om æstetik og har ingen direkte indflydelse på apparatets funktion. Afhjælpning af sådanne skader er ikke dækket af garantien. 8 Monterings- installations- og brugsanvisning

7 Før De tilkalder hjælp Reparationer må kun udføres af en autoriseret montør. Før reparationen påbegyndes, skal strøm og gastilførslen til kogepladen afbrydes. Reparationer udført af uautoriseret mandskab kan forårsage kortslutning og andre skader på kogepladen. Disse skader dækkes ikke af garantien. Bemærk Vigtigt Er der tale om skader på kogepladen, som er opstået pga. forkert betjening eller mangelfuld vedligeholdelse, dækkes et servicebesøg inden for garantiperioden ikke. Følg nedenstående anvisninger i tilfælde af eventuelle fejl i kogepladens funktion. Hvis kogepladen tilsyneladende ikke fungerer korrekt, bør De allerførst se i brugsanvisningen. Fejl Årsag Udbedring Flammen er ustabil. Gassen er indstillet forkert. En autoriseret montør bør indstille gassen rigtigt. Flammen ændrer sig pludselig. Brænderkomponenterne er sat sammen forkert. Set brænderkomponenterne korrekt sammen. Det tager langt tid at tænde brænderen. Brænderkomponenterne er sat sammen forkert. Set brænderkomponenterne korrekt sammen. Flammen slukker efter tænding. Der er misfarvninger på brænderne. De elektriske gnisttændere fungerer ikke Den elektriske gnisttænder fungerer ikke. Brænderkronen er grim at se på. Knappen skal holdes indtrykket længere.(ca. 10 sek.) Knappen er ikke indtrykket ordentlig. Misfarvning forekommer pga. høje temperaturer og er almindelig. Hold knappen indtrykket længere. Før De slipper knappen bør De indtrykke den ordentlig en gang til. Rengør delene med egnet rengøringsmiddel. Sikring er defekt. Check sikring og udskift det hvis nødvendigt. Rester af mad og rengøringsmidler Åbn og rengør forsigtigt åbningen kan blokere kontakten mellem mellem gnisttænderen og gnisttænderen og brænderen. brænderen. Almindelig pletdannelse. Rengør brænderkronen med et egnet middel til rengøring af metal. Monterings- installations- og brugsanvisning 9

8 Installation OBS! Tilslutning bør kun udføres af en autoriseret installatør! Paneler, lim eller lister af kunststof, som er i nærheden af kogepladen skal være varme resistente (over 100 o C). Ellers er der risiko for, at de kan blive beskadiget. Kogepladen er beregnet til montering i en bordplade der er mindst 600 mm bred. Efter montering skal De sikre dem, at der er fri adgang til de 2 monteringsbeslag der er placeret forrest på kogepladen. Køkkenelementer der hænger over kogepladen skal være placeret i en højde som ikke forstyrrer normal arbejdsgang. Afstanden mellem kogepladen og emhætten skal overholdes, som angivet i vejledningen til montering af emhætte mv. men under ingen omstændigheder må afstanden være mindre end 650 mm. Mindsteafstanden mellem kanten af kogepladen og højere tilstødende køkkenelementer skal være min.100 mm. Bordpladens kantlister bagved kogepladen kan godt være af massivt træ, hvis afstanden mellem kogeplade og væg er som vist på skitserne. Mindsteafstanden mellem kogepladen og bagvæggen er vist i skitserne. Kogepladen kan monteres i alle bordplader der er 30 til 50 mm tykke. Installere skumpakning Før du monterer apparatet i udskæringen i køkkenbordpladen, skal den medfølgende skumpakning limes på undersiden af den glaskeramiske kogeplade (se figuren ovenfor). Monter ikke apparatet uden skumpakningen! Dimensioner af kogepladeåbningen Pakningen skal monteres på følgende måde: Tag den beskyttende film af pakningen. Lim pakningen på undersiden af glasset, cirka 2-3 mm fra kanten som illustreret. Pakningen skal limes på glaskanten hele vejen rundt og må ikke overlappe i hjørnerne. Glasset må ikke komme i kontakt med skarpe genstande, når du limer pakningen på. Bemærk På nogle apparater er pakningen monteret fra fabrikken. Monteringsprocedure De skal sørge for, at bordpladen hvori pladen skal monteres er helt vandret og plan. Efterfølgende skæres hul i bordpladen. Afdæk eventuelt bordpladen for beskyttelse mod mærker fra værktøjet. Ved hjælp af de medfølgende skruer (4) og monteringsbeslag fastgøres kogepladen. De 4 monteringsbeslag på pladens for - og bagside gør, at pladen ikke kan tages op i utide. Tilslut kogepladen til el (se anvisningen om elinstallation) og gas (se anvisningen om gastilslutning). Påmonter tætningsliste på kogepladen som vist. Det er vigtigt, at denne liste slutter tæt til 10 Monterings- installations- og brugsanvisning

9 bordpladen, da De derved undgår, at madrester m.m. samler sig langs kanten af pladen. Listen sørger endvidere for, at pladen ikke glider. Vær omhyggelig når De monterer listen. Skub kogepladen ned i åbningen i bordpladen. For at montere beslag, er det ikke tilladt at anvende skruer længere end 6,5 mm. Eltilslutning Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Beskyttelse af eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsforskrifter. Fejl der opstår pga. af uatoriseret installation dækkes ikke af garantien. Inden tilslutningen skal De kontrollere, at spændingen som er angivet på mærkeskiltet svarer til netspændingen. Mærkeskiltet er placeret på kogepladens underside. Apparatet er beregnet til tilslutning til vekselstrøm (AC 230 V). Afmonter tilslutningsdækslet ved hjælp af en skruetrækker Den elektriske installation skal udføres med gummiledning (type HO5RR-F med grøn/gul jordkabel, PVC isolering (type HO5VV-F med grøn/gul jordkabel) eller andre ledninger af tilsvarende kvalitet. Installation skal udføres af en autoriseret installatør. Alle reparationer skal udføres af en autoriseret installatør. Hvis der opstår fejl på apparatet, henvend Dem til nærmeste servicecenter. Monterings- installations- og brugsanvisning 11

10 Gastilslutning Sikkerhedsforanstaltninger Kogepladen skal installeres efter gældende regler. Vær specielt opmærksom på, at rummet hvori kogepladen installeres er godt ventileret, da forbrænding af gas kræver en del ilt. Læs brugsanvisningen nøje, før installationen påbegyndes. Kogepladens tekniske specifikationer er opgivet på typeskiltet. Inden tilslutning finder sted, bør det kontrolleres, at ejendommens installationer er i overensstemmelse med de på kogepladens mærkeplade anførte (gastype og tryk). Kogepladen skal monteres og installeres i henhold til de gældende regler. Vær særlig opmærksom på ventilationskravene. Tilslutning Den nederste del af kogepladen er udstyret med en tilslutningsstuds EN /-2 eller EN ISO (Afhængigt af landets specifikke tilslutningsforskrifter.) R1/2. Tilslut kogepladen til gasinstallationen ved hjælp af en godkendt fleksibel slange eller rør. Slangen må ikke være i berøring med kogepladens top eller de øvrige køkkenelementer (skuffer m.m.) Installer i øvrigt kogepladen i henhold til de gældende nationale regler. Før montering af kogepladen bør De checke, at kogepladens gasspecifikationer er i overensstemmelse med specifikationerne hos Deres lokale gasleverandør (gastype og tryk). Vigtigt! Efter installeringen og før kogepladen tages i brug bør der kontrolleres, at alle forbindelser er tætte og i orden! 12 Monterings- installations- og brugsanvisning

11 Omstilling til andre gastyper For omstilling til andre gastyper, er det normalt ikke nødvendigt at demontere kogepladen. Før omstillingen påbegyndes, skal strømtilførselen til kogepladen afbrydes. De monterede dyser skal nu udskiftes med dyser til den nye gastype (se tabellen). Minimumsflammen justeres for hvert blus på minimumsskruen. Der er adgang til minimumsskruen, ved af afmontere den respektive knap på gashanen for hvert blus. Flammen skal forblive stabil og må ikke slukke ved omstilling af gashanen fra maksimal til minimal forbrænding. Skru aldrig minimumsskruen ud af gashanen. Minimumsskruen bør ikke drejes mere end 1½ omgang i hver retning. Indstillinger For justering af brænder : Afmonter risten, brænderkronen og brænderholderen. Instillingen for dobbelbrænderen er placeret bag beskyttelsespladen for hoveddyssen. Afmonter de respektive knapper og pakninger under knapperne. Gas hanen(fig.2) Minimumsskruen Brænderen (fig.1) 1 1 Brænderkrone 2 Brænderholder 3 Gnisttænder 4 Flammesikring (kun nogle modeller) 5 Dyse Flaskegas forbindelsen (fig.3) 1 Trykregulator med gevind EN /-2 eller EN ISO (Afhængigt af landets specifikke tilslutningsforskrifter.) R1/2. 2 Prøvestuds til måling af gastryk Monterings- installations- og brugsanvisning 13

12 Dysetabel Gasart Sparebrænder Normal brænder Stor brænder Wobbe nummer max min max min Max min Bygas A Nominel effekt (kw) 1 0,36 1,75 0,46 3 0,76 Wo=22,4-24,8 MJ/m3 Forbrug (l/h)) 226,66 81,6 396,66 104,3 679,99 172,3 G110 Dyse åbning p=8 mbar (1/100mm) Varenr. på dyse Bygas B Nominel effekt (kw) 1 0,36 1,75 0,46 3 0,76 Wo=24,8 31,4 MJ/m 3 Forbrug (l/h) 202,43 72,9 354,25 93,1 607,28 153,8 G120 Dyse åbning p=8 mbar (1/100mm) Varenr. på dyse Naturgas H Nominel effekt (kw) 1 0,36 1,75 0,46 3 0,76 Wo=45,7-54,7 MJ/m3, Forbrug (l/h) 95,21 34,4 166,62 43,8 285,64 72,4 Naturgas E, Dyse åbning Naturgas E+ Varenr. på dyse Wo=40,9-54,7 MJ/m3 G20, p=20mbar Flaskegas 3+, 3B/P Nominel effekt (kw) 1,1 0,32 1,9 0,40 2,8 0,70 Wo=72,9-87,3MJ/m3 Forbrug (g/h) 1 0,36 1,75 0,46 3 0,76 G30 Dyse åbning 72,71 26,2 127,24 33,4 218,12 55,3 p=30 mbar Varenr. på dyse 50 29/ / / Da minimumindstillingen kan variere fra produkt til produkt, afhængig af gas kvalitet mv. og hvis kogepladen bliver omstillet til anden gasart, skal indstillingerne altid justeres i henhold til specifikationer på den aktuelle gasart ( Husk maksimum 1,5 omdrejning til hver side). ** Den nævnte nominelle effekt er i henhold til den maksimale kalorie værdi af gas Hs. Bemærk, at ovennævnte altid skal udføres af en autoriseret installatør. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES. 14 Monterings- installations- og brugsanvisning

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Glaskeramisk kogeplade

Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Den glaskeramiske indbygningskogeplade er kun til husholdningsbrug. Vores apparater emballeres i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes eller bortskaffes uden

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading As på tlf: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Kombinationskogeplade med gasblus KOMBINATIONSKOGEPLADE MED GASBLUS Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Kombinationskogeplade med gasblus Kombinationskogeplade med gasblus Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF 1 3 5 2 4 6 1 Strøm kabel 2 Lys 3 Kabinet 4 Kantsug plader 5 Kontrol panel 6 Metal fedtfilter 7 Fjernbetjning 7 2 Kære kunde Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere