Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne"

Transkript

1 ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne Jensen (uddannelseskoordinator) Linda Kragelund (fraværende) Eva Silberschmidt Viala (studieleder deltog under punkt ) Tilforordnede: Merete Justesen (referent) Stig Roesen (fraværende) ARTS Studier, Efter- og videreuddannelse Campus Emdrup Tuborgvej København NV. Dato: 20. marts 2017 Merete Justesen Studiekoordinator Direkte tlf.: Side 1/5 Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne Forslag til dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 2.1. Evaluering af bibliotekets indsats på BB i E2016 og deres tilbud fremadrettet 3. Studieordningsrevisioner 4. Undervisningsevaluering E Indberetning fra censorformandsskabet vedr KAV/vejledningsdage 7. Markedsføring og kommunikation 8. Eventuelt Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et punkt om undervisningsevaluering F2017. Dagsorden er godkendt. Ad punkt 2: Meddelelser 2.1. Biblioteket kan konstatere at vores studerende ikke bruger de tiltag biblioteket tog i værk i efteråret Nye tiltag for F2017 vil blive igangsat, f.eks. vil der blive en fælles side med links til bibliotekets youtubekanal, hvor de studerende kan se videoer f.eks. om hvordan man søger litteratur. Biblioteket mener, at det er vigtigt, at underviserne reklamerer for bibliotekets tiltag. Det er UN enig i, og derfor vil evalueringen blive sendt ud til koordinatorerne. Der er hørt rygter om, at biblioteket ikke længere skal være på DPU. Aarhus Universitet ARTS Studier Efter- og videreuddannelse Campus Emdrup Tuborgvej København NV

2 Side 2/5 Ad punkt 3: Studieordningsrevisioner Det her er et orienterende punkt. Der er uddelt en oversigt over uddannelsernes struktur. Den udleverede oversigt skal behandles på studienævnsmødet i dag. Det der søges godkendt i første omgang er studieordningernes struktur. Der er forsøgt at lave en alignment mellem uddannelserne der skal være en bestået/ikke bestået, der skal være to eksamensformer med intern og to eksamensformer med ekstern bedømmelse. Desuden er sideantallet justeret, så eksamensformerne er ens på tværs af uddannelserne. Der er kommet kommentarer fra studieledelsen og studienævnet, som Jeanette og Stig retter ind i studieordningerne. Studieordningerne kommer ikke ud til fagmiljøerne igen. Ad punkt 4: Undervisningsevaluering E2016 Der er udsendt en samlet kvantitativ rapport over undervisningsevalueringen i efteråret Uddannelse Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Antal moduler Mulige respondenter Respondenter Svarprocent % LAICS % Ledelse af uddannelsesinstitutioner % Positiv psykologi % Socialpædagogik % Specialpædagogik % Sundhedspædagogik og sundhedsfremme % Vejledning % Voksnes læring og kompetenceudvikling % I alt %

3 Side 3/5 Der er stor forskel på svarprocent fra uddannelse til uddannelse. Her er et potentielt rum for forbedring. Hvis de studerende ikke har haft sat deres BB op til dansk, får de spørgsmålene i evalueringen på engelsk. Det kan have betydning for deres forståelse af spørgsmålene. Problematisk at de studerende ikke har adgang til kaffe. Graden af administrativ service tallene er umiddelbart for lave. Hvad skyldes det? Inddragelse af erhvervsarbejde for lave tal. Måske for meget fokus på enkelte professioner. Feedback spørgsmålet passer ikke ind. Ifølge de kvalitative evalueringer har vi meget velfungerende uddannelser. Det der gennemgående er problematisk er fællesforelæsningerne. Der er ikke nogen grund til at fællesforelæsningerne skal trække evalueringen ned. En opgave for uddannelsesnævnet er, at gøre en dyd ud af at se, hvem der kan lave noget sammen. Flere uddannelser giver udtryk for at det er befordrende at få nærhed til andres praksis. Det er godt at hive gamle studerende ind. Evaluering F17: Der er 7 AU/SN spørgsmål AU-spørgsmål 1. Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som Der har i undervisningsforløbet været gode muligheder for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende mine faglige præstationer. 3. Jeg har kunnet få faglig hjælp og støtte fra mine medstuderende til undervisningsforløbet. SN-spørgsmål 4. Der var en god sammenhæng mellem dette kursus og andre kurser på studiet. 5. Indhold og læringsmålene med kurset er relevante for mit studie. 6. Hvor mange timer har du typisk brugt på dette kursus/modul om ugen på forberedelse, inklusiv læsegruppe og opgaver. 7. Læringsmål og forventninger var klart formuleret. UN-spørgsmål 8. Undervisningsforløbet har styrket min faglighed

4 Side 4/5 9. Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine færdigheder i at håndtere problemstillinger inden for fagområdet 10. Holdet har generelt bidraget til dialogen i undervisningen UN besluttede at beholde de tre spørgsmål fra sidst (se ovenfor). Derudover skal de 5 EVU spørgsmål også med i forårets evaluering. Alt i alt vil der altså være 15 spørgsmål i forårets evaluering. Ad punkt 5: Årsberetning fra censorformandsskabet Censorformandsskabets budskab er Vi kan konkludere, at ingen censorer påpeger alvorlige problemer og at der generelt er stor tilfredshed med de forhold, som censorerne er blevet bedt om at forholde sig til. Rapporten udsendes til koordinatormødet. Ad punkt 6: KAV/vejledningsdage Der er ikke en udmelding fra institutledelsen om hvordan vi håndtere kollektiv vejledning. Vi har fået en masse gode erfaringer, der også rummer nogle udfordringer. Det vi kan se, er at det er godt for de studerende fordi det bidrager med at understøtte de studerendes netværk og giver dem mere tid til at arbejde med deres opgaver. Desuden understøtter det de studerende i at de er ressourcepersoner. Lokaleudfordringer: Det skal være fastlagt ved datofastsættelsen, hvordan man ønsker lokaler. Til KAV kan vi nok ikke benytte undervisningslokaler. Vi henstiller til at masteruddannelserne arbejder frem imod at inddrage KAV på deres uddannelser. De to vejledningsdage vil forhåbentligt hjælpe med det formål. Ad punkt 7: Markedsføring og kommunikation Jeanette havde den 20. februar møde med Carsten Henriksen, Lisbeth Hartmann og Eva. Der er ,00 til markedsføring af alle DPUs uddannelser. Halvdelen går til kandidat og den anden halvdel går til master og bachelor. Addwords kampagner på nettet er det vi kommer længst med. Der bliver ikke specificeret på uddannelsesniveau. Det koster kr ,00. Der vil komme nyhed og nyhedsbrev vedrørende myndighed og medborgerskab. Alle uddannelser skal kigge deres egen hjemmeside igennem.

5 Side 5/5 MLU har et gå hjem møde den 9. marts. Der er d.d. 27 tilmeldte. Når vi kender ansøgningstallene 1. maj, så er der reserveret penge til ekstra markedsføring på de uddannelser, der er nødlidende. Kommentarer: Kan vi få det i Asterisk? Evt. kan vi lave en artikel, eller de kan interwieve. Ad punkt 8: Eventuelt I UN mangler vi en kritisk masse til at tage faglige diskussioner omkring vores masteruddannelser. Man kan sige, at PP, SP og SU er repræsenteret og at disses medlemmer også skal kunne rumme at repræsentere alle masteruddannelserne. På første SN, der skulle diskutere masteruddannelsernes studieordningsændringer, nåede studienævnet ikke masteruddannelsernes studieordninger på grund af tidspres. Alle uddannelseskoordinatorstillingerne er nedlagt. Uddannelseskoordinatorfunktionen er lagt hos afdelingslederne. Det er problematisk for masteruddannelserne, da masteruddannelserne ikke har en afdeling. I studienævnet er uddannelseskoordinator for masteruddannelserne kun med som observatør uden stemmeret. Måske er det en god ide, at masteruddannelserne får deres eget studienævn. Kommentarer: Det har været problematisk, at der i afdelingerne ikke er fokus på masteruddannelserne. Der er enighed om at det er vigtigt, at masteruddannelserne får deres eget studienævn. Det blev forslået, at Jeanette afholder et møde med ledelsen for at finde ud af om og hvordan masteruddannelserne bliver prioriteret. Har masteruddannelserne overhovedet en fremtid på DPU? Ledelsen bør forholde sig til de organisatoriske udfordringer masteruddannelserne står i. Godkendt i mailhøring

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 4. oktober 2016 kl. 10.00-14.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE øde den 30. november 2016 kl. 10.00-14.00 Lokale D120 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

ARTS. Møde 24. april 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn. Referat

ARTS. Møde 24. april 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn. Referat Møde 24. april 2018 kl. 10-14 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Referat Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator) Frans Ørsted Andersen Lotte Hedegaard-Sørensen Helle Merete Nordentoft

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 17. marts 2016 kl. 10.00-14.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 7. marts 2017 Tid: Lokale: D120

Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 7. marts 2017 Tid: Lokale: D120 Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 7. marts 2017 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Bergthora Kristjansdottir, Claus Haas, Vibe Aarkrog,

Læs mere

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet undervisningsevaluering E2018 under punkt 6. Herefter blev dagsordenen

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet undervisningsevaluering E2018 under punkt 6. Herefter blev dagsordenen Møde 4. september 2018 kl. 11-14 Lokale D120 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Referat Deltagere: Jeanette Magne (forperson) Frans Ørsted Andersen Helle Merete Nordentoft Helene Gad Ratner Lotte Hedegaard

Læs mere

ARTS. Referat. Møde 23. maj 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn

ARTS. Referat. Møde 23. maj 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Møde 23. maj 2018 kl. 10-14 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Referat Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator og formand) Frans Ørsted Andersen Helle Merete Nordentoft Tilforordnede:

Læs mere

AU VIDEN REFERAT. Møde den: 2. oktober 2013 A407 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde

AU VIDEN REFERAT. Møde den: 2. oktober 2013 A407 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde Møde den: 2. oktober 2013 A407 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde REFERAT Til stede: Gorm Hansbøl, Frans Ørsted Andersen, Anne Larson, Kristina Mariager- Anderson og Merete Justesen (referent),

Læs mere

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid:

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid: ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Lotte Hedegaard-Sørensen,

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: 18. marts 2018 kl Mødested: Emdrup D120 Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: 18. marts 2018 kl Mødested: Emdrup D120 Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn Side 1/5 Mødedato: 18. marts 2018 kl. 13-15 Mødested: Emdrup D120 Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn Deltagere: Vibe Aarkrog (formand), Jeanette Magne (afgående formand), Frans Ørsted Andersen,

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 13. møde den 2. december 2013 kl. 9.30-13 Lokale A104 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson Tilforordnede:

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 13. oktober 2017 Tid: Lokale: D118

Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 13. oktober 2017 Tid: Lokale: D118 Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 13. oktober 2017 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D118 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Anna Kathrine Frørup, Bergthora Kristjansdottir,

Læs mere

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden Linda Kragelund deltager ikke mere i uddannelsesnævnet, da hun ikke længere er ansat på DPU.

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden Linda Kragelund deltager ikke mere i uddannelsesnævnet, da hun ikke længere er ansat på DPU. Møde 2. oktober 2017 kl. 10-13 Lokale D120 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Referat Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator) Frans Ørsted Andersen Lotte Hedegaard-Sørensen Eva Silberschmidt

Læs mere

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AARHUS UNIVERSITET

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AARHUS UNIVERSITET ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 9. november 2018 kl. 10-14 Lokale D120 Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn Deltagere: Jeanette Magne (formand), Frans Ørsted Andersen, Lotte Hedegaard-Sørensen,

Læs mere

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterstudiekoordinatorer og modulansvarlige Møde den 30. maj 2018 Tid:

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterstudiekoordinatorer og modulansvarlige Møde den 30. maj 2018 Tid: Møde for masterstudiekoordinatorer og modulansvarlige Møde den 30. maj 2018 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator), Søren Langager, Karen Bjerg Petersen, Vibe

Læs mere

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde for masterstudiekoordinatorer og modulansvarlige Møde den 11. september 2018 Tid: 10.30-12.00 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator), Eva Silberschmidt Viala, Bergthora Kristjansdottir,

Læs mere

Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 15. september 2016 Tid: Lokale: D118

Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 15. september 2016 Tid: Lokale: D118 Møde for masterstudiekoordinatorer, modulansvarlige og -undervisere Møde den 15. september 2016 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D118 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Vibe Aarkrog, Bjørn Hamre, Bergthora Kristiansdottir,

Læs mere

ARTS STUDIER. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: Lokale: D120

ARTS STUDIER. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: Lokale: D120 ARTS STUDIER Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Lone Nordin, Helle Merete Jacobsen, Elina Maslo, Bergthora,

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen Møde den: 23. oktober 2015 A 011 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen,

Læs mere

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterstudiekoordinatorer og modulansvarlige Møde den 7. marts 2018 Tid:

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterstudiekoordinatorer og modulansvarlige Møde den 7. marts 2018 Tid: Møde for masterstudiekoordinatorer og modulansvarlige Møde den 7. marts 2018 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator), Bergthora Kristjansdottir, Frans Ørsted Andersen,

Læs mere

AU VIDEN REFERAT. Møde den: 19. april 2013 A130 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde

AU VIDEN REFERAT. Møde den: 19. april 2013 A130 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde Møde den: 19. april 2013 A130 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde REFERAT Til stede: Gorm Hansbøl, Frans Ørsted Andersen, Anne Larson, Kristina Mariager-Anderson, Anne Selsøe Sørensen, Eva Silberschmidt

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE Side 1/5 Undervisningsevaluering på DPU 2016 Nærværende notat er en sammenfatning af drøftelserne i studienævnet på DPU på baggrund af undervisningsevalueringerne for 2016 behandlet og fremsendt af de

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser: Fra studienævnet, anonymisering af eksamensopgaver, alumneforening

1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser: Fra studienævnet, anonymisering af eksamensopgaver, alumneforening Mødedato: 15. december 2017 Mødested: D 120 Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Side 1/5 Deltagere: Charlotte Mathiassen, Kristine Kousholt, Simon Nørby, Isabel Joy Axtmann Hansen, Mathias

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

AU VIDEN REFERAT. Møde den 8. oktober 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne

AU VIDEN REFERAT. Møde den 8. oktober 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne Møde den 8. oktober 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne REFERAT Til stede: Stig Roesen, Pernille Hovej, Ida Stub Nielsen, Ib Ravn, Lis Hemmingsen, Kristina Mariager-Andersson,

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Afbud: Charlotte Mathiassen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jakob Skildal Nielsen (suppleant), Camilla Pallesen (Århus), Mie Jørgensen (suppleant)

Afbud: Charlotte Mathiassen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jakob Skildal Nielsen (suppleant), Camilla Pallesen (Århus), Mie Jørgensen (suppleant) Møde den: 20. april 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Simon Nørby, Isabel Joy Axtmann Hansen, Mathias Thorborg, Jonas

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET Side 1/5 Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi Mødedato: 7. februar 2019, kl. 12.00-14.00 Mødested: Emdrup lokale B101a & Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson),

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: 22. marts 2019 kl Mødested: Emdrup D120, Århus Mødeemne: Masterkoordinatormøde

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: 22. marts 2019 kl Mødested: Emdrup D120, Århus Mødeemne: Masterkoordinatormøde Side 1/7 Mødedato: 22. marts 2019 kl. 11-12.30 Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-523 Mødeemne: Masterkoordinatormøde Deltagere: Eva Silberschmidt Viala, Søren Langager, Kristina Mariager-Andersson, Anna

Læs mere

AU VIDEN. Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne

AU VIDEN. Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne REFERAT Til stede: Gorm Hansbøl, Stig Brostrøm, Elisabeth Arnbak, Maria Marquard, Kristina Mariager-Andersson,

Læs mere

Deltagere: Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Jonas Lieberkind, Nikoline Scanholm, Louise Guldberg Roesen, Lasse Emil Niels Jensen

Deltagere: Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Jonas Lieberkind, Nikoline Scanholm, Louise Guldberg Roesen, Lasse Emil Niels Jensen Møde den: 13. juni 2016 kl. 12.00-15.00 1443-413 Videolink (12); Emdrup D118 Videolink (25) Referat Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Sociologi (UN) Deltagere: Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde for Studienævnet ved DPU Møde: tirsdag den 30. maj 2017 Sted: Emdrup D120, Aarhus: Trøjborg Tidsrum:

AARHUS UNIVERSITET. Møde for Studienævnet ved DPU Møde: tirsdag den 30. maj 2017 Sted: Emdrup D120, Aarhus: Trøjborg Tidsrum: Møde for Studienævnet ved DPU Møde: tirsdag den 30. maj 2017 Sted: Emdrup D120, Aarhus: Trøjborg 2113-252 Tidsrum: 12-16 Referat Deltagere: Medlemmer Frederik Pio (Generel pædagogik), Anne-Marie Eggert

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 17. november 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 17. november 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 17. november 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder),

Læs mere

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %.

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %. Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Relationer og interaktioner, kursus Kandidatuddannelse i Sygepleje. semester - Emdrup - Forår 5 Svarprocent: /5 = svarprocent 6 %. Jeg er overordnet set tilfreds

Læs mere

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.)

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.) Ekstraordinært møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 9. februar Sted: A011 Tidsrum: 11-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne),

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. modul - Forår 5 /6= svarprocent 9 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet

Læs mere

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode. semester - Efterår Svarprocent: / = svarprocent. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet Læringsmål %

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU v. Kirsten Hyldgaard Studieleder Notatet opsummerer de væsentligste resultater af

Læs mere

Quality of Life semester - Forår Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Quality of Life semester - Forår Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse Quality of Life. +. semester - Forår Svarprocent: / deltagere = svarprocent 66 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Studerende: Tine Sørensen, Tina Andersen, Sara Kracht (suppleant), Gunilla Elisabeth Quist (suppleant).

Studerende: Tine Sørensen, Tina Andersen, Sara Kracht (suppleant), Gunilla Elisabeth Quist (suppleant). Mødedato: 13. marts 2018 Mødested: D 120 Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Side 1/5 Deltagere: VIP: Charlotte Mathiassen, Kari Kragh Blume Dahl, Kristine Kousholt, Simon Nørby, Andreas

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. 5. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin

Epidemiologi og Biostatistik. 5. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin Studienævnets evalueringsskema - Medicin Epidemiologi og Biostatistik 5. semester - Efterår 205 Svarprocent: 48/22= 70% Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 8% 26 66% 98 0% 5 5% 8 Læringsmål

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %.

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %. Studienævnets evalueringsskema - Idræt Kvalitative forskningsmetoder i idræt 5. semester, BA - Efterår 5 Svarprocent: / = 7 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 9% 3 69% 3% % % Læringsmål

Læs mere

Studerende: Rikke Wøjdemann Koefoed, Maja Birkegaard, Mikkel Holt Arnsberg, Pernille Strand (suppleant), Sif Elvrum Reynberg Pedersen (suppleant)

Studerende: Rikke Wøjdemann Koefoed, Maja Birkegaard, Mikkel Holt Arnsberg, Pernille Strand (suppleant), Sif Elvrum Reynberg Pedersen (suppleant) Mødedato: 15. marts 2019 Mødested: Emdrup: D120 / Aarhus: 1483-523 Det Gule Rum Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Side 1/5 Deltagere: VIP: Charlotte Mathiassen, Kari Kragh Blume Dahl,

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET. Godkendt referat

ARTS AARHUS UNIVERSITET. Godkendt referat ARTS Møde den: 20. marts 2019 kl. 12.30-14.00 Lokale 516 Bygning 1461 Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier Deltagere: Undervisere: Niels Brimnes (afdelingsleder, his), Mary Hilson (his),

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %.

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %. Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Patologisk optik. semester - Efterår 4 Svarprocent: 8/ = svarprocent 3 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % % Læringsmål %

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. juni 2019 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. juni 2019 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26. juni 2019 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 3. Indkomne sager 4.

Læs mere

Abdomen. 2. semester KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 40/191 = svarprocent 20 %.

Abdomen. 2. semester KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 40/191 = svarprocent 20 %. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Abdomen 2. semester KA - Efterår 24 Svarprocent: 4/9 = svarprocent 2 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % 3 6 24 2 4 Læringsmål 25% 5 75% Kurses/modulets

Læs mere

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016.

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016. Møde den: 7. december 2016 D 120 Uddannelsesnævn Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Iram Khawaja (suppleant), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder),

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 2. Meddelelser 2.1 Fra studienævnet:

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 2. Meddelelser 2.1 Fra studienævnet: Mødedato: 12. oktober 2017 Mødested: D 118 Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Side 1/5 Deltagere: Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Simon Nørby, Isabel Joy Axtmann Hansen, Mathias Thorborg,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. marts 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. marts 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. marts 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Kristine Kousholt, Louise Andrès, Altan Cakiroglu, Astrid

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

a. Dialogmøde med prodekan Studiekoordinator Lykke Kjerrumgaard Schelde deltog under punktet og informerede om hvad dialogmøderne handler om.

a. Dialogmøde med prodekan Studiekoordinator Lykke Kjerrumgaard Schelde deltog under punktet og informerede om hvad dialogmøderne handler om. Studienævnet ved DPU Møde: Ordinært studienævnsmøde Sted: Emdrup A011, Aarhus 1483-523 Det Gule Rum Tidsrum: 24. august 2018 kl. 12.30 16.00 Referat Dato: 24. august 2018 Medlemmer Anne-Marie Eggert Olsen

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen, Rikke Merete Friis,

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 3. Meddelelser fra

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 3. Meddelelser fra Side 1/5 Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi Mødedato: 8. oktober 2018, kl. 9.30-11.30 Mødested: Emdrup lokale A112 & Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen (formand),

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. 1. semester - Efterår 2015

Epidemiologi og biostatistik. 1. semester - Efterår 2015 Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidat, Optometri og synsvidenskab og Sygepleje Epidemiologi og biostatistik 1. semester - Efterår 015 Svarprocent: 65/110= 59%. Jeg er overordnet

Læs mere

Mødedato: 14. december 2017 Mødested: Emdrup A011 Aarhus Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Mødedato: 14. december 2017 Mødested: Emdrup A011 Aarhus Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Godkendt Ref: kkmo Mødedato: 14. december 2017 Mødested: Emdrup A011 Aarhus 1483-523 Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Side 1/5 Deltagere: Medlemmer: Lars Holm

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Status på valgfag tages under meddelelser. Dagsorden er godkendt. Anne Morin deltager under punkt 3.

1. Godkendelse af dagsorden Status på valgfag tages under meddelelser. Dagsorden er godkendt. Anne Morin deltager under punkt 3. Side 1/6 Mødedato: 10. maj 2019 kl. 12.30-15.30 Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-523 Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Deltagere: VIP: Kari Kragh Blume Dahl (afb.), Kristine Kousholt,

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 22. juni 2011 D 219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Niels Rosendal Jensen, Mads Lindensgaard, Nadja Hjort Heidemann, Regitze Wind, Torin Julius Bolvinkel, Kathrine Raagaard

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

Optometri og biostatistik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab

Optometri og biostatistik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Optometri og biostatistik 1. semester - Efterår 2 Svarprocent: 16/16 = svarprocent 1 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 6%

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Hoved-neuro. 4. semester, KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 21/199= 11%.

Hoved-neuro. 4. semester, KA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Medicin. Svarprocent: 21/199= 11%. Studienævnets evalueringsskema - Medicin Hoved-neuro. semester, KA - Efterår Svarprocent: /99= %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % % Læringsmål % 7% Kurses/modulets læringsmål er klart

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET Side 1/6 Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik Mødedato: 21. februar 2019, kl. 10:00 14:00 Mødested: Emdrup lokale A019 og Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Frederik Pio (formand), Lars-Henrik

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 31. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 31. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 31. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Opfølgning på referat og godkendelse af dagsorden 2. Indkomne sager 2.1 Dispensationssag vedr. ansøgning

Læs mere

Indledende Dagsorden godkendes med den rettelse af punkt 3.4 flyttes op som punkt 2.4 som et beslutningspunkt.

Indledende Dagsorden godkendes med den rettelse af punkt 3.4 flyttes op som punkt 2.4 som et beslutningspunkt. Møde for Studienævnet ved DPU Møde: mandag den 25. september 2017 Sted: Emdrup A011, Aarhus: 1443-313 Tidsrum: 12-16 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Frederik Pio

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Sanne Lorentzen

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET Side 1/5 Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik Mødedato: 14. maj, kl. 10:00 14:00 Mødested: Emdrup lokale A112 og Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Frederik Pio (formand), Niels Bonderup

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

Deltagere: Anne Larson, Nikoline Scanholm, Tanja Grøn Damsgaard, Lasse Emil Niels Jensen

Deltagere: Anne Larson, Nikoline Scanholm, Tanja Grøn Damsgaard, Lasse Emil Niels Jensen Møde den: 14. marts 2016 kl. 10.00-13.00 Emdrup A019 Videolink (12); 1443-240 Arts Videolink (20) Referat Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Sociologi (UN) Deltagere: Anne Larson, Nikoline Scanholm, Tanja

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt. Møde den: 13. maj 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Malou Juelskjær, Bue Bohr, Maja Berggreen, Morten Høyer Fraværende: Anne Morin, Iben

Læs mere

Referat Godkendt ARTS AARHUS UNIVERSITET. til

Referat Godkendt ARTS AARHUS UNIVERSITET. til Ref: kkmo Mødedato: 11. januar 2018 Mødested: Emdrup D118 Aarhus 1483-523 Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropologi og AEG Side 1/5 Deltagere: Afgående UN: Lars Holm

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2019 Campus Aarhus D. 29.-30. august, 2019 Aarhus Universitet 8000 Aarhus VELKOMMEN TIL DPU Kære nye studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til pædagogisk psykologi

Læs mere

Mødedato: 12. oktober 2017 Mødested: Emdrup A011 Aarhus Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Mødedato: 12. oktober 2017 Mødested: Emdrup A011 Aarhus Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Godkendt Ref: kkmo Mødedato: 12. oktober 2017 Mødested: Emdrup A011 Aarhus 1483-523 Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Side 1/5 Deltagere: Medlemmer: Lars Holm

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET Side 1/5 Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik Mødedato: 13. september 2018, kl. 9:00 13:00 Mødested: Emdrup lokale B101a og Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Frederik Pio (formand), Niels

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET Side 1/6 Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik Mødedato: 21. juni 2018, kl. 10:00 12:00 Mødested: Emdrup lokale B101a og Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Frederik Pio (formand), Niels

Læs mere