ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE"

Transkript

1 Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM KONFERENCE VEJLE 25. & 26. marts 2015 Tilmeld dig direkte på i samarbejde med

2 DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Det danske energisystem er midt i en rivende udvikling, du kan bidrage til at gøre det intelligent. Konferencen Det Intelligente Energisystem vil give dig indsigt, inspiration og styrke dit netværk, så du føler dig klar til at løfte udfordringerne i din dagligdag. Den grønne omstilling med mere VE skal implementeres intelligent Danmark har sat ambitiøse mål og satser bl.a. massivt på udbygningen af vindenergi. Det sætter pejlemærker for den grønne omstilling, men hvordan kan det gøres intelligent? El-systemet skal indrettes intelligent (smartgrid), og alle dele af energisystemet skal sammentænkes, herunder el, varme-, gas- og vandsektorerne (smart energi). På tværs af disse spiller ikke mindst bygningerne en betydelig rolle i omstillingen, de skal både være energieffektive og energifleksible. De stigende datamængder (Internet of Things) kan anvendes til at indrette borgernes hverdag smart en smart city er en del af implementeringen af det intelligente energisystem. Kommuner, forsyningsselskaber, teknologiproducenter og forretningsudviklere spiller en afgørende rolle Skal udfordringerne løses og mulighederne udnyttes optimalt er kommunerne og forsyningssektoren helt centrale. Ligesom evnen til at samarbejde indbyrdes og med teknologiproducenter og forretningsudviklere vil være afgørende for en succesfuld grøn omstilling. Konferencens formål er at give indsigt og inspiration til ledere og medarbejdere i disse sektorer. Inspiration og indsigt I forhold til strategiske energiplaner, energieffektivisering af bygninger mm. er der behov for viden om hvilke muligheder der ligger på tværs af forsyningssektoren, i fremtidens el-marked og i datamængderne for at fremme den grønne omstilling. Hvilke muligheder findes fx i integration af energisystemer, aktivering af bygningsmassen, indretning af el-markedet, anvendelse af data i den smarte by? Konferencen giver dig inspiration fra erfarne oplægsholdere med indsigt i mulighederne for fremme den grønne omstilling i den enkelte kommune og det enkelte forsyningsområde. En unik mulighed for at netværke med kommuner, forsyningsselskaber, teknologiproducenter inden for det intelligente energisystem, rådgivere og forretningsudviklere. Vi glæder os til at se dig på konferencen Det Intelligente Energisystem. Med venlig hilsen Helle Juhler-Verdoner Mette Grydehøj Post Pernille Lepianka Branchechef Senior Project Manager Project Manager Intelligent Energi IBC Euroforum IBC Euroforum 2 I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015

3 TALERLISTE Vicedirektør Anders Stouge Dansk Energi Direktør Morten Bæk Energistyrelsen Chefkonsulent Anders Bavnhøj Hansen Energinet.dk Projektchef Henrik Juul VandCenter Syd Chefspecialist Steen Kramer Jensen Insero Energy Konsulent, Ingeniør, HD(MM) David Victor Tackie Dansk Energi Markedsudvikling Morten Sommer Energinet.dk Branchechef Helle Juhler-Verdoner Intelligent Energi Head of Department of Smart Grids and Energy Felix Dembski BITKOM Direktør Charles Nielsen Trefor Head of research and innovation Johanne Mose Entwistle Sustainable Transition Lab Alexandra Instituttet Lektor, Vice-Centerleder CITIES Alfred Heller DTU Projektleder Maja Felicia Bendtsen Østkraft CSO Jakob Munkgaard Andersen DOLL Photonics Green Lab DTU Fotonik CEO Preben Birr-Pedersen CLEAN CEO Jørgen Andersen Green Tech Center ORDSTYRER Branchechef Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015 I 3

4 DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM PROGRAM ONSDAG 25. MARTS Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post & Project Manager Pernille Lepianka, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Branchechef Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi Et intelligent energisystem Danmark skal have et smart energisystem den rette infrastruktur til et system baseret på 100 procent vedvarende energi hvordan? Vicedirektør Anders Stouge, Dansk Energi Partnerskab for smart energi hvilke visioner har myndighederne? Direktør Morten Bæk, Energistyrelsen Sammentænkning af energisystemer Sammentænkning af energisystemerne el, gas og varme Løsninger på tværs af brancher Chefkonsulent Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk Pause med kaffe/te Intelligent styring af vandselskabernes vandforbrug VandCenter Syd er som de første i verden ved at indføre fuldautomatisk styring af hele drikkevandkredsløbet fra boring til forbruger. Dette gøres med modelbaseret (såkaldt intelligent) software, der til stadighed indhenter online data fra alle pumper, boringer og beholderanlæg i systemet og på denne baggrund styrer indvinding, forsyningstryk og lagring af vand i beholdere. Herved kan man reducere energiforbruget og udnytte den billigere og grønnere strøm i tider med overskud af vind EL. Softwaren udvikles af de tre største vandselskaber i samarbejde med førende rådgiverfirmaer og vidensinstitutioner og forventes at have store eksportmuligheder. Projektchef Henrik Juul, VandCenter Syd 4 I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015

5 11.40 Integration af varmepumper i det danske Energisystem Insero Energy leder flere F&U projekter omkring integration af varmepumper i det danske energisystem og leaser, overvåger og styrer selv kommercielt en række installationer i Danmark Dataanvendelse Forretningsmodeller Økonomien som driver Chefspecialist Steen Kramer Jensen, Insero Energy Frokost CHPCOM (Combined Heat and Power Communication) De decentrale kraftvarmeværker kommer til at spille en hel central rolle i fremtidens energisystem. I takt med at vi får mere og mere fluktuerende energiproduktion fra vind og sol, bliver der større behov for at de decentrale kraftvarmeværker på en let og effektiv måde kan optage og producere energi når energisystemet har behov for det. Derfor har CHPCOM-projektet udviklet en kommunikationsplatform, der gør det let for de decentrale kraftvarmeværker at stille deres enheder til rådighed for energisystemets aktører. Der vil blandt andet blive demonstreret hvordan CHPCOM projektet er med til at eliminere barrierer og skabe værdi for energisektorens aktører. Konsulent, Ingeniør, HD(MM) David Victor Tackie, Dansk Energi Pause med kaffe/te Markedsmodel 2.0 fremtidens el-marked Den grønne omstilling i Danmark giver anledning til et eftersyn af markedsmodellen for el. Hvad er status og den fremadrettede proces for markedsmodel 2.0? Markedsudvikling Morten Sommer, Energinet.dk Pause med kaffe/te Intelligente bygninger og markedsbarrierer Der er enighed om, at der ligger et stort potentiale i intelligente bygninger for et fleksibelt forbrug. Mange bygninger har allerede systemerne, men der mangler incitament Hvilke barrierer er der og kan de overvindes? Branchechef Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi Pause med kaffe/te DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015 I 5

6 15.45 Lagring Lagring af el er en af de store udfordringer i et intelligent energisystem Sammentænkning af el-gas-varme Hvordan tænkes gasnettet ind i det smarte energisystem? Hvordan kan kommunerne bidrage til dette? Den største batterilagring: Tysk demoprojekt med lagring af el Bosch Pause med kaffe/te Smart Grids and Decentralised Renewable Energy in Germany New Technologies and Lessons Learned The challenges the German energy system faces from the rapid uptake of decentralized renewable energy. The increasingly stressful situation on the grid level as well as the growing difficulties to organize a liberalized energy market An overview of the interesting new technologies we see coming up such as -- Intelligent substations -- Virtual powerplants -- Decentralized cloud-computing-for-heating -- Demand-side-management-ready industrial machinery -- Raspberry Pi-enabled home-storage The Venios test-smart-grid in Bad Tolz, Bavaria Head of Department of Smart Grids and Energy Felix Dembski, BITKOM (indlægget holdes på engelsk) Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter Netværksreception Besøg Green Tech Center i Vejle Nord. Se Green Tech House, Green Tech Lab, Green Tech Parken og hør, hvad centeret tilbyder, og hvordan det bruges af virksomheder, myndigheder og forskning-/uddannelses institutioner. Green Tech afhenter gæsterne kl og er tilbage igen kl Netværksmiddag nyd en to-retters menu inkl. 2 glas vin og kaffe og få endnu bedre mulighed for at netværke med dine kolleger fra branchen. Husk separat tilmelding til middagen. 6 I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015

7 DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM PROGRAM TORSDAG 26. MARTS Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg På jagt efter fremtidens energisystem Region Syddanmark har sammen med regionens kommuner og de største energiselskaber samt repræsentanter for virksomheder sat projekt Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark i gang. Projektets formål er at fremme omstillingen til produktion og forbrug af vedvarende energi i Syddanmark og derigennem skabe nye arbejdspladser. Ambitionen er at skabe et bidrag, der kan medvirke til at virkeliggøre den store omstilling på energiområdet en fælles platform, samtidig med at vi udvikler vore byer og opland. Indlægget vil præsentere status i arbejdet og konkretisere indsatsen ved at identificerer og fremme gennemtænkte og fremtidssikrede løsninger for opvarmning udenfor det kollektivt forsynede område efter udfasning af olie- og gasfyr. Direktør Charles Nielsen, Trefor Pause med kaffe/te Indblik i EU-initiativ om Smart Cities EU-initiativ om Smart Cities støtter byer i at tage ambitiøse og banebrydende foranstaltninger imod en 40 % reduktion af drivhusgasemissionerne gennem bæredygtig anvendelse og produktion af energi. Hvor vil EU have Europa hen ift. smart anvendelse og udnyttelse af energi? Lever Danmark op til de forventninger og visioner om smart energianvendelse, som har målsætning i 2014/15? Head of research and innovation Johanne Mose Entwistle, Sustainable Transition Lab, Alexandra Instituttet Pause med kaffe/te Den intelligente by hvordan anvender vi data i den intelligente by på en sikker måde? First-of-a-kind -projekter har genereret brugbare erfaringer, om de kritiske succesfaktorer, for at opnå succes i form af gode løsninger med det ønskede udbytte. Erfaringer, som er høstet i praksis, om bl.a. deling af data, governance, innovation mv. IBM DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015 I 7

8 11.10 Pause med kaffe/te Smart Energy i Smart Cities Byerne udgør en stor del af energiforbruget, og det er derfor vigtigt, at fremtidens smarte byer også indtænkes med en smart udnyttelse af energien. Målet må være, at byerne ændres fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende i fremtiden, hvor synergier mellem energiproducerende enheder og energiforbrugende enheder samtænkes. Green Tech Center har sammen med Vejle kommune, Syddansk Universitet, VIA Univertisy College, Vejle Spildevand og INSERO Software etableret foreningen Resilience Lab Denmark netop med opgaven at gøre Vejle By mere energi-resilient over de kommende år. Hvordan påtænkes udfordringen at gribes an? Hvad er er målene? Hvem kan deltage? CEO Jørgen Andersen, Green Tech Center Frokost DTU CITIES CITIES skal bl.a. skabe IT-løsninger til analyse, drift og udvikling af integrerede energisystemer (el, gas, fjernvarme og biomasse) i byer. Centerets fokus er begrundet i de muligheder urbane miljøer tilbyder samt muligheden for synergi med mange allerede eksisterende green/smart cities projekter. Byer giver gode forudsætninger for høj fleksibilitet i energisystemet på grund af deres befolkningstæthed og deres veludbyggede energinetværk, og så står de samtidig for 80% af det globale energiforbrug og CO2-udledning. Ved at koble energisystemerne sammen opnås en række fordele. Eksempelvis mulighed for en tabsfri energilagring (virtuel lagring) fra minutter til flere måneder. CITIES vil både forske i langsigtede planlægningsmodeller og operationelle løsninger i forhold til integration af stadig mere vedvarende energi. Lektor, Vice-Centerleder CITIES Alfred Heller, DTU Pause med kaffe/te 8 I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015

9 13.50 Implementering af løsninger og casestory fra demonstration til virkelighed ECO Grid EU - status De store projekter inden for smart grid, fleksibelt forbrug er ved at være i slutfasen det fulde måleprogram kører denne vinter på Bornholm og herefter ligger resultaterne klar. Hør om de seneste resultater fra det store projekt på Bornholm hvad kan vi lære af det? Kommunikation og involvering hvad er erfaringerne her? Opstart, udfordringer, oplevelser og udførelse Samspillet mellem forsyningssektoren, EU og teknologileverandørerne Projektleder Maja Felicia Bendtsen, Østkraft Pause med kaffe/te LED belysning platform for den smarte by Belysning som infrastruktur Smart Urban Services, applikationer i byrummet Kommunikationsnetværk via lys og sensorer CSO Jakob Munkgaard Andersen, DOLL Photonics Green Lab DTU Fotonik Økonomien som driver? Projekterne har i stor stil været drevet af tekniske ingeniører, og få har forholdt sig til økonomien i det et af de grundlæggende problemer er at tjene penge på det. Økonomien som underliggende driver hvordan skabe en god forretningsmodel? Hvordan omstille under hensyntagen til økonomien? Forretningsmodeller CEO Preben Birr-Pedersen, CLEAN Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, telefon , DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015 I 9

10 DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED Konferencen Det intelligente energisystem afholdes den marts 2015 på BEST WESTERN ToRVEhallerne A/S, Kirketorvet 10-16, DK-7100 Vejle, Tlf.: , OVERNATNING Overnatning er ikke inkluderet i prisen. IBC Euroforum henviser til ToRVEhallerne for bestilling af hotelværelse. Der er reserveret et antal værelser til deltagerne på konferencen. Ønsker du at booke et af disse, kontaktes hotellet og bookingkode IBC oplyses. Der afregnes direkte med ToRVEhallerne. Værelserne er reserveret indtil den 24. februar. Kontakt hotellet på tlf: PARKERING BEST WESTERN ToRVEhallerne har eget parkeringsanlæg med adgang fra Fiskergade. Der findes også betalingsparkering i Foldegade og Fiskergade ind i mod ToRVEhallernes bygning. På P-automaten vælges hotel og konference, og derefter den ønskede tid. Henvendelse i receptionen ved spørgsmål om parkeringsanlægget. Hotellet fremsender endvidere gerne kørselsvejledning med beskrivelse af alternative parkeringsmuligheder. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Offentlig transport er idéel, da BEST WESTERN ToRVEhallerne er beliggende 100 m. fra Vejle Trafikcenter. KONFERENCEPRIS EARLY BIRD! Tilmelding senest 6. februar 2015 Tilmelding senest 6. marts 2015 alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 6. marts 2015 Konference 8.495, , ,- Netværksmiddag 335,- 335,- 335,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. 10 I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015

11 TILMELDING Send eller ring til IBC Euroforum vedrørende din tilmelding. Du kan også tilmelde dig på ww.ibceuroforum.dk eller Tilmelding er bindende. AFBESTILLING Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10%. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon , Giro , CVR-nr ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: Driving Green Messe 2. & 3. september 2015 i København Building Green Messe 28. & 29. oktober 2015 i København Vej- og gadebelysning Konference 18. & 19. november 2015 Oprustning af kritisk IT-infrastruktur Konference Forår 2015 i Odense Læs mere på DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM 2015 I 11

12 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks København K TILMELDING TIL IBC EUROFORUMS KONFERENCE DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Vejle Konference den 25. & 26. marts 2015 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). JEG ØNSKER AT DELTAGE: Sæt X SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: Alle priser er ekskl. moms. EARLY BIRD! Tilmelding senest 6. februar 2015 Tilmelding senest 6. marts 2015 Tilmelding efter 6. marts 2015 Konference 8.495, , ,- Netværksmiddag 335,- 335,- 335,- Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt IBC Euroforum Silkegade 17, st København K 15smart

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere