Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer"

Transkript

1 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre og meget lidt udbredt i daginstitutioner og SFO er. En fjerdedel af de medlemmer, der arbejder på arbejdspladser med frivillige, har svaret, at der er opgaver, som før blev varetaget af ansatte, men som inden for det sidste år er overtaget af frivillige. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er: 4 ud af 10 medlemmer (38 %) i undersøgelsen (der ikke omfatter dagplejen) har svaret, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. På plejehjem/plejecentre gælder det næsten 8 ud af 10 (79 %). Det er især sociale aktiviteter, løsning af praktiske opgaver og ledsagelse, som de frivillige bidrager til. 3 ud af 10 (27 %) af de medlemmer, der arbejder på arbejdspladser med frivillige, har svaret, at der er flere opgaver, der bliver løst af frivillige nu end for to år siden. En fjerdedel (24 %) af de samme medlemmer har svaret, at der er opgaver på deres arbejdsplads, der før blev varetaget af ansatte, men som inden for det sidste år er blevet overtaget af frivillige. 3 ud af 4 (72 %) medlemmer fra arbejdspladser med frivillige vurderer, at det frivillige arbejde i høj grad eller i nogen grad forbedrer hverdagen for borgerne. Næsten 3 ud af 4 (72 %) mener, at samarbejdet med de frivillige fungerer meget godt eller godt. 4 ud af 5 (80 %) af de medlemmer, der arbejder på arbejdspladser med frivillige, svarer ja til, at arbejdspladsens kerneopgaver kunne løses, hvis der ikke var frivillige på arbejdspladsen. 1 ud af 10 (9 %) mener ikke, at opgaverne kunne løses uden frivillige. Halvdelen (52 %) af tillidsrepræsentanterne fra arbejdspladser med frivillige har svaret, at der på deres arbejdsplads er aftaler/retningslinjer for brug af de frivillige. Lidt under hvert femte medlem (18 %) har selv udført frivilligt socialt arbejde det seneste år. Om undersøgelsen Svarene er indsamlet i oktober 2013 i to undersøgelser. I alt medlemmer medvirkede i de to undersøgelser. Den samlede svarprocent var 41. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Inge Frölich Tlf Jacob Troelsgård

2 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 2 Svarene på de enkelte spørgsmål kan ses på de følgende sider. Figur 1. Er der personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på din arbejdsplads? Ja 38% Nej 52% Ved ikke 10% Antal svar: % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 1 viser, at lidt under 4 ud af 10 af medlemmerne i undersøgelsen (38 %) har personer på deres arbejdsplads, som udfører frivilligt socialt arbejde. Lidt over halvdelen af medlemmerne (52 %) har svaret nej til dette, mens 1 ud af 10 (10 %) ikke ved, om der er frivillige på deres arbejdsplads.

3 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 3 Figur 2. Medlemmer, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads krydset med medlemmernes arbejdsområde I hjemmeplejen 40% På et plejehjem/plejecenter (herunder 88% På en skole (ikke SFO), rådhus, 28% I en daginstitution eller SFO 7% På et hospital/sygehus 37% I behandlingspsykiatrien eller 6% I socialpsykiatrien På specialområdet 19% 18% Hos et vikarbureau 0% Andet, skriv venligst hvad I alt 31% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: 958 Figur 2 viser svarene fra de medlemmer, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, der udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Blandt medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecentre, er der 9 ud af 10 (88 %), der har frivillige på deres arbejdsplads. I hjemmeplejen og på hospital/sygehus, er den tilsvarende andel 4 ud af 10 medlemmer (hhv. 40 % og 37 %). Det gælder for 3 ud af 10 (28 %), der arbejder på en skole, et rådhus, et bibliotek eller lignende, at der er frivillige, der udfører opgaver på deres arbejdsplads. Lige omkring en femtedel af de medlemmer, der arbejder i socialpsykiatrien (19 %) og på specialområdet (18 %), har personer på deres arbejdsplads, der udfører frivilligt socialt arbejde. De laveste andel ses i svarene fra medlemmer, der arbejder i en daginstitution eller SFO (7 %), og blandt medlemmer, der arbejder i behandlingspsykiatrien (6 %). Det samme kryds blev gennemført på baggrund af svarene i en tilsvarende undersøgelse fra november 2012, og resultaterne fra denne nyere undersøgelse afviger ikke væsentligt fra svarene fra 2012.

4 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 4 Figur 3. Er der flere eller færre opgaver på din arbejdsplads, der bliver løst af frivillige nu end for to år siden? Flere opgaver 27% Samme mængde opgaver 43% Færre opgaver 5% Jeg var ikke ansat for 2 år siden 12% Ved ikke/husker ikke 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: 907 Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret ja til, at der er frivillige på deres arbejdsplads. Blandt de medlemmer, der har svaret Ja til, at der er frivillige på deres arbejdsplads, svarer lidt under 3 ud af 10 (27 %), at de frivillige løser flere opgaver nu end for 2 år siden. Lidt under halvdelen (43 %) svarer, at de frivillige løser den samme mængde opgaver, mens kun 5 procent svarer, at de frivillige løser færre opgaver nu end tidligere. 1 ud af 7 (14 %) var ikke ansat for to år siden, og 1 ud af 10 (11 %) har svaret Ved ikke/husker ikke.

5 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 5 Figur 4. Er der opgaver på din arbejdsplads, som før blev varetaget af ansatte, men som inden for det sidste år er blevet overtaget af frivillige? Ja 24% Nej 56% Jeg har været ansat under 1 år 8% Ved ikke 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: 907 Note: Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret ja til, at der er frivillige på deres arbejdsplads. Figur 4 viser, at en fjerdedel af de medlemmer (24 %), der har frivillige på deres arbejdsplads, har svaret, at de frivillige inden for det sidste år overtaget opgaver, som før blev varetaget af ansatte. Lidt over halvdelen (56 %) svarer Nej til dette. 1 ud af 12 (8 %) har været ansat under et år, og 1 ud af 8 (12 %) har ikke kunnet tage stilling til spørgsmålet.

6 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 6 Figur 5. Hvilke af de følgende typer opgaver har frivillige overtaget på din arbejdsplads inden for det sidste år? Socialt samvær (drikker kaffe, snakker mv.) (fx 83% Vågetjeneste i forhold til alvorligt syge/døende 29% Information og visen vej for patienter eller pårørende Organisering af netværksgrupper og lign. for borgere 3% 8% Ledsagelse af borgere til frisør, tøjindkøb, gaveindkøb, Ledsagelse af borgere til samtaler, undersøgelser mv. 33% 42% Hjælp i café Kaffebrygning, bagning, madlavning og andet 15% 20% Organisering af eller hjælp ved aktiviteter med/for 55% Medhjælp ved sociale arrangementer (sommerfester, Gåture, køreture med borgere i kørestol, cykelture og lign 76% 73% Andet, skriv gerne hvad Ved ikke 6% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: 205 Note: Spørgsmålet er stillet til panelmedlemmer, der har svaret ja til at frivillige har overtaget opgaver fra ansatte inden for det seneste år og arbejder i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre eller på hospital, i behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien eller i socialpsykiatrien. Figur 5 viser, hvilke typer af opgaver de frivillige har overtaget inden for de sidste år. Spørgsmålet er kun stillet til panelmedlemmer på de arbejdsområder, der er nævnt i noten. Det lave antal svar gør, at usikkerheden på spørgsmålet bliver større end normalt. Derfor kan der kun drages begrænsede konklusioner på baggrund af svarene. Socialt samvær (86 %), medhjælp ved sociale arrangementer (76 %) og gå- eller køreture med borgere i kørestol (73 %) er de mest udbredte af de opgaver, der er overtaget af frivillige der er ikke en statistisk sikker forskel mellem disse andele. Organisering af eller hjælpe ved aktiviteter med/for borgerne (55 %) og ledsagelse af borgere til samtaler, undersøgelser mv. (42 %) er mere udbredt end kaffebrygning, bagning, madlavning og andet køkkenarbejde (20 %), hjælp i café (15 %), andet og information og visen vej for patienter eller pårørende (3 %). Opgavetypen Hjælp i café blev kun vist til medlemmer, der arbejder på et plejehjem/plejecenter 19 procent af disse medlemmer satte kryds ved denne opgavetype. At sætte kryds ved Information og visen vej for patienter eller pårørende var kun en mulighed for medlemmer på sygehuse 30 procent af disse satte et sådant kryds. Af de medlemmer (på plejehjem og hospitaler), der fik vist opgavetypen Vågetjeneste i forhold til alvorligt syge/døende var der 36 procent, der valgte denne svarmulighed som et af deres svar.

7 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 7 Under Andet nævner medlemmerne blandt andet forskelllige former for sociale aktiviteter, og som aflastning, når personale skal være samlet fx til personalemøde. Et medlem skriver: Vi bruger frivillige ved personalemøder, sådan at alle kan deltage. Der bruges frivillige i dagcenter for at opretholde det samme serviceniveau som tidligere, men jeg tror, at det er uden chefens tilsagn. Men det er ikke altid sjovt, da de frivillige overtager de lette opgaver, og fagpersonalet står tilbage med de svære. Social- og sundhedsassistent på specialområdet. De medlemmer, som arbejder på skoler, daginstitutioner eller SFO er; på specialområdet, et vikarbureau eller med Andet, og som svarede, at de frivillige havde overtaget opgaver, fik et åbent spørgsmål om, hvilke opgaver der er tale om. 13 medlemmer har valgt at uddybe deres svar, og flertallet nævner sociale aktiviteter som gåture og højtlæsning af aviser. Figur 6. Ville I kunne sikre, at arbejdspladsens kerneopgaver blev løst, hvis I ikke havde frivillige på arbejdspladsen? Kerneopgaver er fx personlig hygiejne, tøjvask, rengøring og hjælp ved toiletbesøg Ja 80% Nej 9% Ved ikke 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: 813 Note: Spørgsmålet er kun stillet til panelmedlemmer fra Kost- og Servicesektoren eller Social- og Sundhedssektoren, der har svaret ja til, at frivillige udfører arbejde på deres arbejdsplads. Figur 6 viser, at 4 ud af 5 medlemmer (80 %) fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren med frivillige på deres arbejdsplads har svaret, at man på arbejdspladsen ville kunne sikre, at kerneopgaverne blev løst, hvis ikke der var frivillige. Lige under 1 ud af 10 (9 %) har svaret Nej til dette, mens 1 ud af 9 (11 %) har svaret Ved ikke.

8 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 8 De medlemmer, der har svaret nej til, at man på deres arbejdsplads ville kunne sikre, at kerneopgaverne blev løst, hvis der ikke var frivillige, har haft mulighed for at uddybe, hvilke kerneopgaver der ikke ville kunne løses. Omkring to tredjedele af de 32 medlemmer, der har valgt at uddybe deres svar, nævner rengøring og /eller socialt samvær eller aktiviteter. Enkelte medlemmer nævner, at kerneopgaver som medicinhåndtering og personlig pleje ikke ville kunne løses, hvis der ikke var frivillige på deres arbejdsplads. Her kommer et par udsagn fra medlemmer: Der er mindre observation med patienterne, når en frivillig deler kaffe ud, ect. Har oplevet, at det faste personale afspadserer, når der kommer frivillige fra Røde Kors. Det synes jeg er RET alarmerende. Portør på et sygehus Alm daglige kerne opgaver fylder al arbejdstiden, så de frivillige må tage med på tur, læse avisen, hjælpe ved arrangementer osv. Social- og sundhedsassistent på plejehjem/plejecenter

9 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 9 Figur 7. I hvilken grad gælder det følgende på din arbejdsplads? På min arbejdsplads er der borgere, som har fået reduceret deres hjælp og pleje med henvisning til, at frivillige må dække en del af deres behov I høj grad 2% I nogen grad 8% Kun i ringe grad 13% Slet ikke 65% Ved ikke/ikke relevant 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal svar: 803 Note: Spørgsmålet er kun stillet til panelmedlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der har svaret ja til, at frivillige udfører arbejde på deres arbejdsplads. To tredjedele (65 %) af de medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der har frivillige på deres arbejdsplads, har svaret Slet ikke på et spørgsmål om, hvor vidt der er borgere, som har fået reduceret deres hjælp og pleje med henvisning til at frivillige må dække en del af deres behov. Svarene fremgår af figur 7 ovenfor. Lidt over 1 ud af 8 (13 %) svarer Kun i ringe grad, mens 1 ud af 12 (8 %) svarer I nogen grad. Kun 2 procent svarer, at det i høj grad gælder på deres arbejdsplads.

10 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 10 Figur 8. I hvilken grad gælder det følgende på din arbejdsplads? Det frivillige arbejde på min arbejdsplads forbedrer hverdagen for borgerne (de ældre, patienterne, mv.) I høj grad 30% I nogen grad 42% Kun i ringe grad 13% Slet ikke 7% Ved ikke/ikke relevant 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: 863 Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ja til, at frivillige udfører opgaver på deres arbejdsplads. Medlemmer fra Pædagogisk Sektor fik stillet spørgsmålet med en lidt anderledes formulering: I hvilken grad forbedrer det frivillige arbejde på din arbejdsplads hverdagen for børnene/borgerne?. Figur 8 viser, at lidt over 7 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen (72 %), der har frivillige på deres arbejdsplads, svarer, at det frivillige arbejde i nogen eller i høj grad forbedrer hverdagen for borgerne. 1 ud af 8 (13 %) mener, at borgernes hverdag kun forbedres i ringe grad, mens 7 procent mener, at det frivillige arbejde slet ikke forbedrer borgernes hverdag. En tilsvarende andel på 7 procent har svaret Ved ikke. I undersøgelsen fra 2012 svarede 85 procent, at de frivilliges arbejde forbedrede borgernes hverdag i nogen eller i høj grad. Dette er lidt højere end andelen på 72 procent i denne undersøgelse.

11 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 11 Figur 9. Hvordan fungerer samarbejdet mellem dig og dine kolleger og de frivillige på din arbejdsplads? Meget godt 27% godt 45% Hverken godt eller dårligt 17% Dårligt 1% Meget dårligt 1% Ved ikke/ikke relevant 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: 892 Note: Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret, at der er frivilige, der udfører opgaver på deres arbejdsplads. 7 ud af 10 medlemmer (72 %) med frivillige på deres arbejdsplads mener, at samarbejdet med de frivillige fungerer godt eller meget godt. En sjettedel (17 %) mener, at samarbejdet hverken fungerer godt eller dårligt, mens kun 2 procent har svaret, at samarbejdet fungerer dårligt eller meget dårligt. 10 procent har svaret Ved ikke til spørgsmålet.

12 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 12 Figur 10. Er der en aftale/retningslinjer på din arbejdsplads om brug af de frivillige? Ja 52% Nej 32% Ved ikke 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: 112 Note: Spørgsmålet er stillet til tillidsrepræsentanter, der har svaret, at frivillige udfører opgaver på deres arbejdsplads. De medlemmer, der er tillidsrepræsentanter, og som har svaret ja til det indledende spørgsmål om, hvorvidt der er frivillige, der udfører opgaver på arbejdspladsen, er blevet spurgt, om der på deres arbejdsplads er en aftale/retningslinjer om brug af de frivillige. Svarene fremgår af figur 10 ovenfor. Lidt over halvdelen (52 %) af disse tillidsrepræsentanter, har svaret Ja til, at der er en sådan aftale eller retningslinjer om brug af frivillige. 3 ud af 10 (31 %) har svaret Nej til dette, mens hvert sjette (17 %) har svaret Ved ikke. Tillidsrepræsentanterne har haft mulighed for at uddybe, hvad retningslinjerne indeholder, og det har 31 benyttet sig af. Her skriver den største del, at de indeholder beskrivelser af, hvilke typer arbejdsopgaver de frivillige må varetage eller ikke må varetage.

13 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 13 Figur 11. Kender du pjecen om spilleregler for brug af frivillige på arbejdspladsen? Ja 26% Nej 68% Ved ikke 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal svar: 62 Note: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret ja til, at der er en aftale/retningslinjer på deres arbejdsplads om brug af frivillige. Figur 11 viser, at en fjerdedel (26 %) af de tillidsrepræsentanter, som er på en arbejdsplads med retningslinjer for brug af frivillige, kender til en pjece om spilleregler for brug af frivilige, som FOA har været med til at udarbejde. Lidt over to tredjedele (68 %) kender den ikke, og 6 procent har svaret ved ikke. Forsiden af pjecen med spilleregler er vist nedenfor og blev også vist i spørgeskemaet. De (16) tillidsrepræsentanter i figur 11, der kender pjecen, er blevet spurgt, om pjecen gav inspiration til aftalen/retningslinjerne om brug af frivillige. Det svarede 6 af de 16 Ja til.

14 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 14 Figur 12. Har du selv udført frivilligt socialt arbejde inden for det seneste år? Ja 18% Nej 80% Ved ikke/husker ikke 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Spørgsmålet er stillet til alle medlemmer i undersøgelsen inkl. medlemmer der arbejder i dagplejen. Figur 12 viser, at en femtedel af medlemmerne i undersøgelsen (18 %) selv har udført frivilligt arbejde indenfor det seneste år, mens fire femtedele (80 %) ikke har gjort det. I 2012-undersøgelsen blev det samme spørgsmål stillet, og her svarede en tilsvarende andel på en femtedel, at de selv havde udført frivilligt socialt arbejde det seneste år.

15 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOA-medlemmer 15 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen blandt panelmedlemmer blev gennemført i perioden oktober 2013, og undersøgelsen blandt medlemmer af Pædagogisk Sektor blev gennemført i perioden oktober Indsamlingsmetode De to undersøgelser er udsendt via . Målgruppen Målgruppen er panelmedlemmer fra Kost- og Servicesektoren, Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren samt tilfældigt udvalgte medlemmer fra Pædagogisk Sektor, medlemmer med arbejdsplads i dagplejen undtaget (den sidste figur i notatet indeholder dog også svar fra medlemmer i dagplejen). Antal besvarelser og svarprocent I alt blev medlemmer inviteret til de to undersøgelser, fordelt på medlemmer fra Pædagogisk Sektor og medlemmer fra medlemspanelet. Den samlede svarprocent er 41. Vægtning af data Der er vægtet for sektortilhørsforhold. Usikkerhed Alle forskelle er statistisk signifikante, medmindre andet er anført.

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om frivilligt arbejde

Det siger medlemmer af FOA om frivilligt arbejde FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om frivilligt arbejde FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere