International Mindfulness Konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Mindfulness Konference"

Transkript

1 - Mindfulness - tidløse metoder til det moderne liv Lær hvorfor mindfulness anvendes som forebyggelse, behandling, øget trivsel og optimal funktion på tværs af en bred vifte af områder. Oplev hvordan mindfulness kan trænes og formidles. 5. og 6. december 2011 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København Mindfulness er et af de mest virkningsfulde tiltag inden for trivsel af medarbejdere og forebyggelse af højt sygefravær. Vi kender nok alle til, at hverdagen til tider kan synes kaotisk og uoverkommelig, men virksomheden kan med fordel bruge Mindfulness aktivt som led i HR-strategien med både menneskelig og økonomisk gevinst. JOBkonsortiet inviterer erhvervslivet, HRmedarbejdere, fagfolk og andre interesserede til en 2-dages mindfulness-konference, hvor deltagerne får den enestående mulighed for at opleve internationale forskere og eksperter fra psykologiens verden. Kom og bliv inspireret på et højt fagligt niveau af den nyeste viden om Mindfulness. Konferencens første dag byder på oplæg og et bredt indblik i de nyeste resultater og forskellige metoder at arbejde med Mindfulness på. Den anden dag vælger du den session, der har din største interesse og får et dybdegående indblik i konkrete metoder gennem teori og øvelser. Konferencens oplægs- og sessionsholdere: Stine Bosse (tidl. koncern direktør i Tryg), facilitator/tovholder på første dag og festtaler under middagen det handler om at turde være til stede. Mark Williams, Professor i klinisk psykologi fra Oxford University Mark Williams forskning beskæftiger sig med psykologiske modeller og behandling af depression og selvmordpræget adfærd, navnlig anvendelsen af eksperimentiel kognitiv psykologi og bruger det til at forstå de processer, der øger risikoen for selvmordspræget adfærd under depression. Ruth Baer, Professor i klinisk psykologi fra University of Kentucky Ruth Baer er fagligt uddannet i at bruge Mindfulness som metode, herunder dialektisk adfærdsterapi, mindfulness-baseret stressreduktion, mindfulnessbaseret kognitiv terapi samt accepterende og engagerende terapi. Susan Bögels, Professor, klinisk psykolog og psykoterapeut fra University of Amsterdam Susan Bögels er specialist i kognitiv adfærdsterapi og i Mindfulness for børn og deres forældre. Hun arbejder sammen med sit team med Mindfulness for patienter med social angst, for unge med eksternaliserede lidelser, for forældre i psykiatrien, for børn med ADHD og for børn i skolen. Antonia Sumbundu, cand.psych. fra Københavns Universitet, klinisk psykolog Antonia Sumbundu er klinisk psykolog med speciale i kognitiv adfærdsterapi og supervision. Hun leder retreats, uddannelsesprogrammer og superviserer fagfolk i mindfulness-baserede tilgange. Hun har undervist i mindfulness-baseret kognitiv terapi og mindfulness-baseret stress-reduktion nationalt og internationalt. JOBkonsortiet er et unikt landsdækkende samarbejde mellem en række førende virksomheder, hvis kernekompetencer ligger inden for udvikling af human ressource-området. JOBkonsortiet tilbyder specialviden og solid erfaring med løsninger af opgaver for bl.a. erhvervslivet, forsikringsselskaber og jobcentre eksempelvis samarbejder JOBkonsortiet med virksomheder om at udvikle sunde arbejdspladser, hvor medarbejderne trives, og hvor syge medarbejdere støttes i at vende tilbage til arbejdspladsen. JOBkonsortiet koordinerer mellem den sygemeldte medarbejder, lederen, arbejdspladsen, jobcentret samt sundheds- og behandlingssystemet. JOBkonsortiet afholder derudover konferencer og kurser med et højt fagligt indhold, deltager i projekt- og metodeudvikling samt bidrager til tværfaglig, regional, national og international dialog.

2 Program for 5. december Præsentationen foregår på engelsk. Det er muligt at bruge simultanoversættelse til dansk. Kl. 8:30 Kl. 9:30 Kl. 9:45 Registrering, kaffe/te og rundstykker Velkomst ved formand for JOBkonsortiet Jens Laurids Jensen Mindfulness-baseret tilgange: Historisk oprids og i forskellige sammenhænge Præsenteret af Antonia Sumbundu Kl. 11:00 Pause Kl. 11:30 Mindfulness: Vurdering, behandling og forandringsmekanismer Præsenteret af Ruth Baer Kl. 12:45 Frokost Kl. 13:45 Brug af Mindfulness for forældre i psykiatrien: Effekter på børns og forældres psykiske problemer, om forældrestress, fælles forældremyndighed og parforhold Præsenteret af Susan Bögels Kl. 15:00 Pause Kl. 15:30 Mindfulness: Opbygning af modstandskraft for at forebygge stress, udmattelse og udbrændthed Præsenteret af Mark Williams Kl. 16:45 Dagens faglige program afsluttes Kl. 19:00 Middag Stine Bosse (tidl. koncern direktør i Tryg) festtaler under middagen det handler om at turde være til stede. Musikalsk underholdning Kl. 22:00 Tak for i dag Program for 6. december Alle sessioner afholdes på engelsk og er inklusiv meditationer og andre øvelser. Pauser efter behov. Kl. 7:30 Kl. 8:30 Kl. 9:30 Meditation ledet af Mark Williams Kaffe/te og rundstykker De 3 sessioner begynder. Anfør, når du registrerer, din første prioritet til session, og hvis det er muligt, din anden prioritet. Kl. 12:00 Frokost Kl. 13:00 Sessionerne fortsætter, pause efter behov. Kl. 15:30 Tak for denne gang og farvel. Hvis du har spørgsmål vedr. programmet kan du kontakte: Ernst Jensen, konsulent, JOBkonsortiet mail: mobil Pernille Sederberg, konsulent, akomm mail: mobil Pris Deltagelse i program 5. december: Dkr. Ved betaling efter 15. september er prisen Dkr. Deltagelse i program 6. december: Dkr. Deltagelse i middag 5. december: 250 Dkr. Bemærk venligst, at deltagelse i programmet 6. december forudsætter deltagelse i programmet 5. december. Tilmelding Online på Hvis du har spørgsmål vedr. tilmelding, registrering eller overnantning kan du kontakte: CharlotteNielsen, DIS Congress Service Copenhagen A/S mail: tlf Mindfulness... er en metode, hvor du trænes i at være tilstede i nu et på en ikke-vurderende og uden at dømme giver dig evnen til at træffe bevidste valg samt evnen til at vælge, hvordan og på hvad du bruger din opmærksomhed træner din evne til at falde til ro og lade op, din evne til at koncentrere dig, styre og selv tage ansvaret for, hvordan du opfatter og handler på det, der sker omkring dig i din hverdag har betydning for, hvordan du bruger dig selv mest konstruktivt, og er medvirkende til at skabe balance mellem dine egne værdier og arbejdsmarkedets krav forebygger f.eks. stress I de senere år har Mindfulness vist gode resultater som ny behandlingsmetode i forhold til smertehåndtering, stress, angst, depression, ADHD, spiseforstyrrelser, mistrivsel og udbrændthed.

3 Session 1 ved Susan Bögels: Mindfulness for børn og unge med ADHD og deres forældre Børn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har problemer med at holde opmærksomheden over længere tid, har vanskeligheder ved at have plan og mål i tankerne og har svært ved at hæmme en overstadig reaktion. Mindfulness træning er en intervention baseret på Østens opmærksomhed/meditationsteknikker, som hjælper med at øge en bred, åben bevidsthed samt målrettet opmærksomhed og reducerer automatisk impulshandling. I denne workshop diskuteres de rationelle detaljer for forløbet og effekten af en 8 sessions Mindfulness gruppetræning for børn og unge med ADHD og et parallelforløb for deres forældre. Mindfulness øvelser, som vi har fundet nyttige for børn og unge med ADHD kan opleves på værkstedet (med deltagelse af børn eller unge til dette formål) og vil også blive demonstreret med video-klips fra rigtige sessions. Der bliver også demonstreret øvelser fra det parallelle forældreforløb. Desuden er de dele af programmet, hvor forældre og børn arbejder sammen i session og i hjemmet, skitseret. Forskningsresultaternes kortsigtede såvel som langsigtede effekt i undervisningen af børn, forældres»adhd«symptomer, samt andre parametre, såsom forældrenes stress og måde at reagere på, præsenteres ligeledes. Session 2 ved Ruth Baer: Mindfulness-træning i klinisk intervention Denne session vil give en introduktion til mindfulness-færdigheder, praksis og øvelser, der anvendes i de førende empirisk understøttede mindfulness-baserede behandlinger, herunder dialektisk adfærdsterapi (DBT) mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) accept- og forpligtelses terapi (ACT) Ligheder og forskelle i at begrebsliggøre og undervise i mindfulness-færdigheder vil blive belyst. Der vil blive fremlagt muligheder for at dyrke og diskutere en bred vifte af mindfulness-øvelser. Den empiriske litteratur om effekten af mindfulness-træning vil kortfattet blive gennemgået, og forandringsmekanismer, der kan bidrage til at forklare, hvordan mindfulness-træning fører til gavnlige resultater vil blive diskuteret. Praktiske problemer i at bruge mindfulness-træning i klinisk praksis vil blive behandlet. Session 3 ved Mark Williams & Antonia Sumbundu: Mindfulness: Introduktion og overblik Hvad er Mindfulness? En integrerende, sind-krop-baseret træning, der sætter folk i stand til at ændre den måde, de tænker og føler om deres oplevelser, især om stressende oplevelser på. Træning af Mindfulness hjælper folk med at være opmærksomme på tanker, følelser og kropsfornemmelser for at blive umiddelbart opmærksomme på dem og bedre i stand til at håndtere dem har rødder i oldtidens meditation praksis og trækker også tråde til de seneste videnskabelige fremskridt er af potentiel værdi for alle til at hjælpe med at finde fred i en hektisk verden på Neuroscientific studier finder forandringer i de områder af hjernen, der er forbundet med beslutningstagning, opmærksomhed og empati hos mennesker, der regelmæssigt praktiserer mindfulness-meditation at det øger det område af hjernen, der er forbundet med regulering af følelser at det forbedrer folks opmærksomhed, arbejdspræstation, engagement og tilfredshed Mennesker, der har lært Mindfullness oplever langvarig fysisk og psykisk stressreduktion oplever positive forandringer i deres velvære er mindre tilbøjelige til at sidde fast i depression og udmattelse og er bedre i stand til at styre vanedannende adfærd Sessionen med Mindfulness vil give deltagerne mulighed for at lære om de teoretiske fremskridt, der er foretaget i mindfulness-forskning at opleve nogle af de metoder, der anvendes i otte ugers mindfulness-programmer

4 Susan Bögels Susan Bögels er klinisk psykolog og psykoterapeut med speciale i kognitiv adfærdsterapi og i Mindfulness for børn og forældre. Hun arbejder som professor i udviklingspsykologi ved universitetet i Amsterdam og er leder af UVA akademisk dagbehandlingstilbud til forældre og børn i Amsterdam. Hendes vigtigste forskningstema er arvelig betinget overførsel af angst, og især faderens rolle. Hun har modtaget flere legater til RCT (randomiserede kontrollerede forsøg) til forebyggelsesog behandlingsprogrammer til børns angstforstyrrelser og for gennemførelsen af disse samt for grundlæggende forskning i ætiologien om de bagvedliggende årsager til - social angst og til forskning i faderroller. Hun er medlem af arbejdsgruppen om angstforstyrrelser i American Psychiatric Association, der er ved at forberede DSM-V. Hun har sammen med sit forskningsteam studeret mindfulness i forskellige sammenhænge; såsom patienter med social angst, unge med eksternaliserede lidelser, for forældre i psykiatrien, for børn med ADHD, og for børn i skolen. Hun har udgivet teoretiske såvel som videnskabelige afhandlinger om mindfulness og er i øjeblikket ved at skrive en videnskabelig bog om mindfuldness i forældreskab. Ruth Baer Ruth Baer er professor i psykologi ved University of Kentucky. Hun har udgivet en bred vifte at publikationer om vurdering og konceptualisering af Mindfulness, mindfulness-baserede interventioner, mekanismer, som mindfulness-træning opnår sin gavnlige virkninger af, og relationer mellem Mindfulness og andre aspekter af den psykiske funktion. Hun er fagligt uddannet i flere mindfulness-baserede interventioner, herunder dialektisk adfærdsterapi (DBT), mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR), mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) og accept- og forpligtelsesterapi (ACT). Hun underviser i disse interventioner og superviserer deres gennemførelse hos ph.d.-studerende i klinisk psykologi ved University of Kentucky.Dr. Baer har udviklet to instrumenter til at vurdere Mindfulness: Kentucky Fortegnelsen over Mindfulness Færdigheder og det fem-facetterede Mindfulness Spørgeskema. Hun har udgivet to bøger: Mindfulness-Based Treatment Approaches: Clinician s Guide to Evidence Base and Application, and Assessing Mindfulness and Acceptance: Illuminating the Processes of Change.( Mindfulness-Baserede behandlingsmetoder: Lægens guide til vidensbase og dens anvendelse, og Vurdering af Mindfulness og Accept: Belysning af forandringsprocesser) Hun er tilknyttet redaktør ved Psychological Assessment (Psykologiske Vurderinger) og arbejder på redaktionerne for bedømmelses-udvalg, kognitiv og adfærdsmæssig praksis, og Mindfulness. Mark Williams Mark Williams har fået tildelt den hæderfulde titel Wellcome Principal Research Fellow af Welcome Trust og er professor i klinisk psykologi ved University of Oxford. Han har en fælles udnævnelse i afdelingen for Psykiatri og Institut for Eksperimentel Psykologi. Han har tidligere haft stillinger på Det Medicinske Forskningsråd i Anvendt Psykologis afdeling i Cambridge og på University of Wales, Bangor. Han er medlem af British Psychological Society, Academy of Medical Sciences (Akademiet for Medicinske Videnskaber and British Academy. Hans forskning beskæftiger sig med psykologiske modeller og behandling af depression og selvmordspræget adfærd; navnlig anvendelsen af eksperimentel kognitiv psykologi for at forstå de processer, der øger risikoen for selvmordspræget adfærd under depression. Med kollegerne John Teasdale (Cambridge) og Zindel Segal (Toronto) har han udviklet en mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) til forebyggelse af tilbagefald og fornyet depression. Og to RCT (randomiserede kontrollerede forsøg) har nu konstateret, at MBCT halverer tilbagefaldsfrekvensen hos dem, der har lidt af tre eller flere tidligere perioder med massiv depression. I England har det britiske National Institute ved Clinical Excellence (NICE), der arbejder på vegne af National Health Service, anbefalet MBCT som en primær behandling ved forebyggelse af tilbagefald af depression. Hans nuværende forskning fokuserer på, om en lignende fremgangsmåde kan hjælpe med at forhindre selvmordstanker og -adfærd under en depressionsperiode. Hans artikler også fokusere på den måde, den selvbiografiske erindrings forudindtagethed og underskud kan bidrage til den aktuelle og fremtidige sårbarhed. Antonia Sumbundu Antonia Sumbundu er klinisk psykolog med speciale i CBT og supervision, og hun har en MST (master) i MBCT (mindfulnessbased cognitive therapy) fra Oxford Universitet. Hun har interesseret sig for kliniske anvendelser af meditation i lang tid og har undervist i MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) og MBSR (mindfulness-based stress reduction) både nationalt og internationalt i en årrække. Hun leder retreats, uddannelsesprogrammer og superviserer fagfolk i mindfulness-baserede fremgangsmåder samt leder MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) og MBSR (mindfulness-based stress reduction) klasser. Og hun var ansvarlig for mindfulness-interventionen i et nylig RCT (Random clinical trialklinisk testforsøg) for at undersøge effekten af mindfulness-programmer tilbudt kvinder i behandling for at brystkræft.

5 International Mindfulness Conference december 5th. & 6th Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Copenhagen GENERAL INFORMATION Conference Secretariat Jobkonsortiet c/o DIS Congress Service att. Charlotte Nielsen Herlev Ringvej 2C DK-2730 Herlev, Denmark Telephone: Telefax: Registration/Hospitality desk Opening hours during the conference: 07:30-10:00 hrs. on Monday December 5th. Registration on line: Registration fees Participation in the program dec. 5th: DKK 2,800. Payment after sept. 15th: DKK 3,300. Participation in the program dec. 6th: DKK 1,900. Participation in dinner dec. 5th: DKK 250. Please note that participation in the sessions on dec. 6th presupposes participation in the programme on dec. 5th. Please note that VAT is not added on conference payments in Denmark, and therefore is not deductible. The following items are included in the participant fee: Attendance at all sessions, lunch and coffee/tea in breaks during conference days. On-site Registration Registration made later than December 1st will be considered as on-site registration and consequently minor delays at the registration desk, in connection with issuing of documentation and settlement of accounts, must be anticipated. Final Registration Participants must register at the Registration Desk on Radisson Blu Scandinavia upon arrival at the Conference. Please remember to bring your confirmation of participation. Payment Payment must be made in Danish Kroner (DKK) to the order of Jobkonsortiet, c/o DIS Congress Service and remitted as follows: By bank transfer to account No (Mindful) IBAN No. DK Swift code: DABADKKK in Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 Copenhagen K, Denmark. By electronic invoice (only for Danish delegates). På grund af den lange ekspeditionstid for EAN-fakturaer, er denne betalingsmåde ikke mulig senere end 30 dage før konferencestart. By charging your Credit Card IMPORTANT: Please remember to state registration number 115-? and participant s name on all money transfers to the Conference Secretariat. If you have made a late payment, please bring copy of payment to the congress. Confirmation If the Congress Secretariat receives the completed registration before December 1st, 2011, written confirmation of registration will be ed to the Congress participant upon receipt of registration fees. PLEASE REMEMBER TO BRING A COPY OF THE CONFIRMATION TO THE CONGRESS. It is your personal responsibility that all details such as address, booked events, number of tickets, hotel reservation, date of arrival and departure, etc. are in accordance to your wishes. We therefore strongly recommend that you read and check the letter of confirmation of registration carefully to avoid errors. In the event of any errors in the confirmed, please contact DIS Congress Service in writing immediately. Cancellation of participation (a written request is mandatory) Pre-registered participants who are unable to attend the Conference will have their paid fees refunded provided written notice of non-attendance is received by the Conference Secretariat before October 1st. All refunds will be processed after the Conference. If cancellation is made after this date no refund of fee can be expected.

6 Accommodation Reservation In order to secure an accommodation suiting your needs and wishes, you are encouraged to book as soon as possible to achieve the below special discounted room rate. Participants who want to book hotel accommodation should indicate the preferred hotel on the online hotel reservation form. If the Hotel of your choice is not available at the time of booking, the closest alternative will be allocated. Hotels available are: Radisson Blu Scandinavia Hotel**** The Radisson Blu Scandinavia is located only five minutes drive from Copenhagen s city centre and 15 minutes drive from Copenhagen International Airport. The 542 rooms are decorated in six different styles - all with full facilities. An additional facility is free wireless Internet. The hotel has its own parking facilities against a parking fee. Radisson Blu Scandinavia also boasts Casino Copenhagen and four restaurants; The Dining Room at the 25th floor, Mamas and Papas, the Japanese restaurant Kyoto and Thai restaurant The Blue Elephant. Price Single room DKK 995 / Double room DKK Rates are including breakfast. Central station: 1,6 km - Metro: 300 metres Cab Inn Scandinavia*** Cab Inn Scandinavia is located in the heart of Copenhagen at Frederiksberg near the Lakes and the Metro Forum; just 10 minutes walk from Tivoli Gardens and the pedestrian street, Strøget - 30 minutes walk from the conference venue. The hotel has 201 rooms. 25 rooms are especially designed for wheelchair users. All rooms have private bath, toilet, television, telephone, and an electric kettle with free tea and coffee. All standard rooms have bunk beds. Free wireless Internet (hotspot) in the lobby area, and free guest computer. Parking facilities. Price Single room DKK 545 / Double room DKK 675. Central station: 1,1 km - Metro: 300 metres Conference venue: 2,5 km Deposit, cancellation and changes Reservations of hotel rooms must be backed up by a prepayment. The payment serves as a guarantee to the hotel. In case of cancellation: Before October 1st the payment will be refunded. Between October 1st and November 14th, the Payment will only be refunded if DIS Congress Service is able to allocate the room to another guest. After November 14th no refund of hotel payment will be made. Please note that all hotels are legally authorized to charge the entire stay as booked by the customer also in case of no-show or early departure. All changes must be made to DIS Congress Service in writing and not to the hotel. Conference Dinner Radisson Blu Scandinavia, Monday December 5th, 19:00 hrs. Price: DKK 250 Dress: Informal Changes The Organisers reserve the right to adjust or change the programme as necessary. Useful information Visa The entry formalities for the Kingdom of Denmark vary according to the country of origin. Congress delegates are asked to address enquiries about entry and vaccination requirements to the travel agent or to the local Royal Danish Embassy / Consulate / Representation in the home country. Further information can be obtained on Local Transportation The Metro train from Copenhagen Airport offers you a direct train every 4-6 minutes to the city centre of Copenhagen and will take approximately 14 minutes. Please check for further information. A taxi from Copenhagen Airport to the city centre is approximately DKK 250 (no extra charges for suitcases). Liability and Insurance Neither the Organisers nor the Conference Secretariat will assume any responsibility whatsoever for damage or injury to persons or property during the Conference. Participants are recommended to arrange for their personal travel and health insurance. Climate The weather in Denmark in December is normally quite cold and an umbrella may be useful. Daytime average temperature is around -3 C, evening temperature around -6 C. For more information please see: Banks Normal banking hours are from 10:00 to 16:00 hrs. Monday to Friday. On Thursday banking hours are extended to 18:00 hrs. Extended banking facilities are available at Copenhagen Central Railway Station 7 days/week between 07:00 and 21:00 hrs. There are ATMs usually located in connection with a bank branch, which accept a variety of in-ternational credit cards. The cards accepted are indicated on the dispenser. Shops The shops are open from 09:30/10:00 to 18:00/19:00 hrs. Monday through Thursday and 09:30/10:00 to 20:00 on Friday and 09:00 to 17:00 on Saturday/Sunday. Tips Tips are always included in the prices given in taxis and restaurants. Electricity Electricity is supplied at 230 volts A/C, 50 Hz cycle. Emergency Services Police - Ambulance - Fire Brigade: Dial 112 Further information about Copenhagen please visit or

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet - anbefalinger der fremmer toppræstationer Elitesport med høj intensitet 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Præsentation af bidragydere 4 Anbefalinger Højintensitetssportsgrene i et psykologisk perspektiv

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 Indholdsfortegnelse 1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 4. Metodiske og teoretiske overvejelser... 6 4.1. Det kommunikative

Læs mere

Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9

Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9 CENAPS DANMARK KURSUS- OG UDDANNELSESCENTER 2 En samlet efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere 2 Hvem kan deltage? 2 Certificering 3 Supervision 3 Priser 3 DE SYV UDDANNELSESMODULER

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere