International Mindfulness Konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Mindfulness Konference"

Transkript

1 - Mindfulness - tidløse metoder til det moderne liv Lær hvorfor mindfulness anvendes som forebyggelse, behandling, øget trivsel og optimal funktion på tværs af en bred vifte af områder. Oplev hvordan mindfulness kan trænes og formidles. 5. og 6. december 2011 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København Mindfulness er et af de mest virkningsfulde tiltag inden for trivsel af medarbejdere og forebyggelse af højt sygefravær. Vi kender nok alle til, at hverdagen til tider kan synes kaotisk og uoverkommelig, men virksomheden kan med fordel bruge Mindfulness aktivt som led i HR-strategien med både menneskelig og økonomisk gevinst. JOBkonsortiet inviterer erhvervslivet, HRmedarbejdere, fagfolk og andre interesserede til en 2-dages mindfulness-konference, hvor deltagerne får den enestående mulighed for at opleve internationale forskere og eksperter fra psykologiens verden. Kom og bliv inspireret på et højt fagligt niveau af den nyeste viden om Mindfulness. Konferencens første dag byder på oplæg og et bredt indblik i de nyeste resultater og forskellige metoder at arbejde med Mindfulness på. Den anden dag vælger du den session, der har din største interesse og får et dybdegående indblik i konkrete metoder gennem teori og øvelser. Konferencens oplægs- og sessionsholdere: Stine Bosse (tidl. koncern direktør i Tryg), facilitator/tovholder på første dag og festtaler under middagen det handler om at turde være til stede. Mark Williams, Professor i klinisk psykologi fra Oxford University Mark Williams forskning beskæftiger sig med psykologiske modeller og behandling af depression og selvmordpræget adfærd, navnlig anvendelsen af eksperimentiel kognitiv psykologi og bruger det til at forstå de processer, der øger risikoen for selvmordspræget adfærd under depression. Ruth Baer, Professor i klinisk psykologi fra University of Kentucky Ruth Baer er fagligt uddannet i at bruge Mindfulness som metode, herunder dialektisk adfærdsterapi, mindfulness-baseret stressreduktion, mindfulnessbaseret kognitiv terapi samt accepterende og engagerende terapi. Susan Bögels, Professor, klinisk psykolog og psykoterapeut fra University of Amsterdam Susan Bögels er specialist i kognitiv adfærdsterapi og i Mindfulness for børn og deres forældre. Hun arbejder sammen med sit team med Mindfulness for patienter med social angst, for unge med eksternaliserede lidelser, for forældre i psykiatrien, for børn med ADHD og for børn i skolen. Antonia Sumbundu, cand.psych. fra Københavns Universitet, klinisk psykolog Antonia Sumbundu er klinisk psykolog med speciale i kognitiv adfærdsterapi og supervision. Hun leder retreats, uddannelsesprogrammer og superviserer fagfolk i mindfulness-baserede tilgange. Hun har undervist i mindfulness-baseret kognitiv terapi og mindfulness-baseret stress-reduktion nationalt og internationalt. JOBkonsortiet er et unikt landsdækkende samarbejde mellem en række førende virksomheder, hvis kernekompetencer ligger inden for udvikling af human ressource-området. JOBkonsortiet tilbyder specialviden og solid erfaring med løsninger af opgaver for bl.a. erhvervslivet, forsikringsselskaber og jobcentre eksempelvis samarbejder JOBkonsortiet med virksomheder om at udvikle sunde arbejdspladser, hvor medarbejderne trives, og hvor syge medarbejdere støttes i at vende tilbage til arbejdspladsen. JOBkonsortiet koordinerer mellem den sygemeldte medarbejder, lederen, arbejdspladsen, jobcentret samt sundheds- og behandlingssystemet. JOBkonsortiet afholder derudover konferencer og kurser med et højt fagligt indhold, deltager i projekt- og metodeudvikling samt bidrager til tværfaglig, regional, national og international dialog.

2 Program for 5. december Præsentationen foregår på engelsk. Det er muligt at bruge simultanoversættelse til dansk. Kl. 8:30 Kl. 9:30 Kl. 9:45 Registrering, kaffe/te og rundstykker Velkomst ved formand for JOBkonsortiet Jens Laurids Jensen Mindfulness-baseret tilgange: Historisk oprids og i forskellige sammenhænge Præsenteret af Antonia Sumbundu Kl. 11:00 Pause Kl. 11:30 Mindfulness: Vurdering, behandling og forandringsmekanismer Præsenteret af Ruth Baer Kl. 12:45 Frokost Kl. 13:45 Brug af Mindfulness for forældre i psykiatrien: Effekter på børns og forældres psykiske problemer, om forældrestress, fælles forældremyndighed og parforhold Præsenteret af Susan Bögels Kl. 15:00 Pause Kl. 15:30 Mindfulness: Opbygning af modstandskraft for at forebygge stress, udmattelse og udbrændthed Præsenteret af Mark Williams Kl. 16:45 Dagens faglige program afsluttes Kl. 19:00 Middag Stine Bosse (tidl. koncern direktør i Tryg) festtaler under middagen det handler om at turde være til stede. Musikalsk underholdning Kl. 22:00 Tak for i dag Program for 6. december Alle sessioner afholdes på engelsk og er inklusiv meditationer og andre øvelser. Pauser efter behov. Kl. 7:30 Kl. 8:30 Kl. 9:30 Meditation ledet af Mark Williams Kaffe/te og rundstykker De 3 sessioner begynder. Anfør, når du registrerer, din første prioritet til session, og hvis det er muligt, din anden prioritet. Kl. 12:00 Frokost Kl. 13:00 Sessionerne fortsætter, pause efter behov. Kl. 15:30 Tak for denne gang og farvel. Hvis du har spørgsmål vedr. programmet kan du kontakte: Ernst Jensen, konsulent, JOBkonsortiet mail: mobil Pernille Sederberg, konsulent, akomm mail: mobil Pris Deltagelse i program 5. december: Dkr. Ved betaling efter 15. september er prisen Dkr. Deltagelse i program 6. december: Dkr. Deltagelse i middag 5. december: 250 Dkr. Bemærk venligst, at deltagelse i programmet 6. december forudsætter deltagelse i programmet 5. december. Tilmelding Online på Hvis du har spørgsmål vedr. tilmelding, registrering eller overnantning kan du kontakte: CharlotteNielsen, DIS Congress Service Copenhagen A/S mail: tlf Mindfulness... er en metode, hvor du trænes i at være tilstede i nu et på en ikke-vurderende og uden at dømme giver dig evnen til at træffe bevidste valg samt evnen til at vælge, hvordan og på hvad du bruger din opmærksomhed træner din evne til at falde til ro og lade op, din evne til at koncentrere dig, styre og selv tage ansvaret for, hvordan du opfatter og handler på det, der sker omkring dig i din hverdag har betydning for, hvordan du bruger dig selv mest konstruktivt, og er medvirkende til at skabe balance mellem dine egne værdier og arbejdsmarkedets krav forebygger f.eks. stress I de senere år har Mindfulness vist gode resultater som ny behandlingsmetode i forhold til smertehåndtering, stress, angst, depression, ADHD, spiseforstyrrelser, mistrivsel og udbrændthed.

3 Session 1 ved Susan Bögels: Mindfulness for børn og unge med ADHD og deres forældre Børn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har problemer med at holde opmærksomheden over længere tid, har vanskeligheder ved at have plan og mål i tankerne og har svært ved at hæmme en overstadig reaktion. Mindfulness træning er en intervention baseret på Østens opmærksomhed/meditationsteknikker, som hjælper med at øge en bred, åben bevidsthed samt målrettet opmærksomhed og reducerer automatisk impulshandling. I denne workshop diskuteres de rationelle detaljer for forløbet og effekten af en 8 sessions Mindfulness gruppetræning for børn og unge med ADHD og et parallelforløb for deres forældre. Mindfulness øvelser, som vi har fundet nyttige for børn og unge med ADHD kan opleves på værkstedet (med deltagelse af børn eller unge til dette formål) og vil også blive demonstreret med video-klips fra rigtige sessions. Der bliver også demonstreret øvelser fra det parallelle forældreforløb. Desuden er de dele af programmet, hvor forældre og børn arbejder sammen i session og i hjemmet, skitseret. Forskningsresultaternes kortsigtede såvel som langsigtede effekt i undervisningen af børn, forældres»adhd«symptomer, samt andre parametre, såsom forældrenes stress og måde at reagere på, præsenteres ligeledes. Session 2 ved Ruth Baer: Mindfulness-træning i klinisk intervention Denne session vil give en introduktion til mindfulness-færdigheder, praksis og øvelser, der anvendes i de førende empirisk understøttede mindfulness-baserede behandlinger, herunder dialektisk adfærdsterapi (DBT) mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) accept- og forpligtelses terapi (ACT) Ligheder og forskelle i at begrebsliggøre og undervise i mindfulness-færdigheder vil blive belyst. Der vil blive fremlagt muligheder for at dyrke og diskutere en bred vifte af mindfulness-øvelser. Den empiriske litteratur om effekten af mindfulness-træning vil kortfattet blive gennemgået, og forandringsmekanismer, der kan bidrage til at forklare, hvordan mindfulness-træning fører til gavnlige resultater vil blive diskuteret. Praktiske problemer i at bruge mindfulness-træning i klinisk praksis vil blive behandlet. Session 3 ved Mark Williams & Antonia Sumbundu: Mindfulness: Introduktion og overblik Hvad er Mindfulness? En integrerende, sind-krop-baseret træning, der sætter folk i stand til at ændre den måde, de tænker og føler om deres oplevelser, især om stressende oplevelser på. Træning af Mindfulness hjælper folk med at være opmærksomme på tanker, følelser og kropsfornemmelser for at blive umiddelbart opmærksomme på dem og bedre i stand til at håndtere dem har rødder i oldtidens meditation praksis og trækker også tråde til de seneste videnskabelige fremskridt er af potentiel værdi for alle til at hjælpe med at finde fred i en hektisk verden på Neuroscientific studier finder forandringer i de områder af hjernen, der er forbundet med beslutningstagning, opmærksomhed og empati hos mennesker, der regelmæssigt praktiserer mindfulness-meditation at det øger det område af hjernen, der er forbundet med regulering af følelser at det forbedrer folks opmærksomhed, arbejdspræstation, engagement og tilfredshed Mennesker, der har lært Mindfullness oplever langvarig fysisk og psykisk stressreduktion oplever positive forandringer i deres velvære er mindre tilbøjelige til at sidde fast i depression og udmattelse og er bedre i stand til at styre vanedannende adfærd Sessionen med Mindfulness vil give deltagerne mulighed for at lære om de teoretiske fremskridt, der er foretaget i mindfulness-forskning at opleve nogle af de metoder, der anvendes i otte ugers mindfulness-programmer

4 Susan Bögels Susan Bögels er klinisk psykolog og psykoterapeut med speciale i kognitiv adfærdsterapi og i Mindfulness for børn og forældre. Hun arbejder som professor i udviklingspsykologi ved universitetet i Amsterdam og er leder af UVA akademisk dagbehandlingstilbud til forældre og børn i Amsterdam. Hendes vigtigste forskningstema er arvelig betinget overførsel af angst, og især faderens rolle. Hun har modtaget flere legater til RCT (randomiserede kontrollerede forsøg) til forebyggelsesog behandlingsprogrammer til børns angstforstyrrelser og for gennemførelsen af disse samt for grundlæggende forskning i ætiologien om de bagvedliggende årsager til - social angst og til forskning i faderroller. Hun er medlem af arbejdsgruppen om angstforstyrrelser i American Psychiatric Association, der er ved at forberede DSM-V. Hun har sammen med sit forskningsteam studeret mindfulness i forskellige sammenhænge; såsom patienter med social angst, unge med eksternaliserede lidelser, for forældre i psykiatrien, for børn med ADHD, og for børn i skolen. Hun har udgivet teoretiske såvel som videnskabelige afhandlinger om mindfulness og er i øjeblikket ved at skrive en videnskabelig bog om mindfuldness i forældreskab. Ruth Baer Ruth Baer er professor i psykologi ved University of Kentucky. Hun har udgivet en bred vifte at publikationer om vurdering og konceptualisering af Mindfulness, mindfulness-baserede interventioner, mekanismer, som mindfulness-træning opnår sin gavnlige virkninger af, og relationer mellem Mindfulness og andre aspekter af den psykiske funktion. Hun er fagligt uddannet i flere mindfulness-baserede interventioner, herunder dialektisk adfærdsterapi (DBT), mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR), mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) og accept- og forpligtelsesterapi (ACT). Hun underviser i disse interventioner og superviserer deres gennemførelse hos ph.d.-studerende i klinisk psykologi ved University of Kentucky.Dr. Baer har udviklet to instrumenter til at vurdere Mindfulness: Kentucky Fortegnelsen over Mindfulness Færdigheder og det fem-facetterede Mindfulness Spørgeskema. Hun har udgivet to bøger: Mindfulness-Based Treatment Approaches: Clinician s Guide to Evidence Base and Application, and Assessing Mindfulness and Acceptance: Illuminating the Processes of Change.( Mindfulness-Baserede behandlingsmetoder: Lægens guide til vidensbase og dens anvendelse, og Vurdering af Mindfulness og Accept: Belysning af forandringsprocesser) Hun er tilknyttet redaktør ved Psychological Assessment (Psykologiske Vurderinger) og arbejder på redaktionerne for bedømmelses-udvalg, kognitiv og adfærdsmæssig praksis, og Mindfulness. Mark Williams Mark Williams har fået tildelt den hæderfulde titel Wellcome Principal Research Fellow af Welcome Trust og er professor i klinisk psykologi ved University of Oxford. Han har en fælles udnævnelse i afdelingen for Psykiatri og Institut for Eksperimentel Psykologi. Han har tidligere haft stillinger på Det Medicinske Forskningsråd i Anvendt Psykologis afdeling i Cambridge og på University of Wales, Bangor. Han er medlem af British Psychological Society, Academy of Medical Sciences (Akademiet for Medicinske Videnskaber and British Academy. Hans forskning beskæftiger sig med psykologiske modeller og behandling af depression og selvmordspræget adfærd; navnlig anvendelsen af eksperimentel kognitiv psykologi for at forstå de processer, der øger risikoen for selvmordspræget adfærd under depression. Med kollegerne John Teasdale (Cambridge) og Zindel Segal (Toronto) har han udviklet en mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) til forebyggelse af tilbagefald og fornyet depression. Og to RCT (randomiserede kontrollerede forsøg) har nu konstateret, at MBCT halverer tilbagefaldsfrekvensen hos dem, der har lidt af tre eller flere tidligere perioder med massiv depression. I England har det britiske National Institute ved Clinical Excellence (NICE), der arbejder på vegne af National Health Service, anbefalet MBCT som en primær behandling ved forebyggelse af tilbagefald af depression. Hans nuværende forskning fokuserer på, om en lignende fremgangsmåde kan hjælpe med at forhindre selvmordstanker og -adfærd under en depressionsperiode. Hans artikler også fokusere på den måde, den selvbiografiske erindrings forudindtagethed og underskud kan bidrage til den aktuelle og fremtidige sårbarhed. Antonia Sumbundu Antonia Sumbundu er klinisk psykolog med speciale i CBT og supervision, og hun har en MST (master) i MBCT (mindfulnessbased cognitive therapy) fra Oxford Universitet. Hun har interesseret sig for kliniske anvendelser af meditation i lang tid og har undervist i MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) og MBSR (mindfulness-based stress reduction) både nationalt og internationalt i en årrække. Hun leder retreats, uddannelsesprogrammer og superviserer fagfolk i mindfulness-baserede fremgangsmåder samt leder MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) og MBSR (mindfulness-based stress reduction) klasser. Og hun var ansvarlig for mindfulness-interventionen i et nylig RCT (Random clinical trialklinisk testforsøg) for at undersøge effekten af mindfulness-programmer tilbudt kvinder i behandling for at brystkræft.

5 International Mindfulness Conference december 5th. & 6th Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Copenhagen GENERAL INFORMATION Conference Secretariat Jobkonsortiet c/o DIS Congress Service att. Charlotte Nielsen Herlev Ringvej 2C DK-2730 Herlev, Denmark Telephone: Telefax: Registration/Hospitality desk Opening hours during the conference: 07:30-10:00 hrs. on Monday December 5th. Registration on line: Registration fees Participation in the program dec. 5th: DKK 2,800. Payment after sept. 15th: DKK 3,300. Participation in the program dec. 6th: DKK 1,900. Participation in dinner dec. 5th: DKK 250. Please note that participation in the sessions on dec. 6th presupposes participation in the programme on dec. 5th. Please note that VAT is not added on conference payments in Denmark, and therefore is not deductible. The following items are included in the participant fee: Attendance at all sessions, lunch and coffee/tea in breaks during conference days. On-site Registration Registration made later than December 1st will be considered as on-site registration and consequently minor delays at the registration desk, in connection with issuing of documentation and settlement of accounts, must be anticipated. Final Registration Participants must register at the Registration Desk on Radisson Blu Scandinavia upon arrival at the Conference. Please remember to bring your confirmation of participation. Payment Payment must be made in Danish Kroner (DKK) to the order of Jobkonsortiet, c/o DIS Congress Service and remitted as follows: By bank transfer to account No (Mindful) IBAN No. DK Swift code: DABADKKK in Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 Copenhagen K, Denmark. By electronic invoice (only for Danish delegates). På grund af den lange ekspeditionstid for EAN-fakturaer, er denne betalingsmåde ikke mulig senere end 30 dage før konferencestart. By charging your Credit Card IMPORTANT: Please remember to state registration number 115-? and participant s name on all money transfers to the Conference Secretariat. If you have made a late payment, please bring copy of payment to the congress. Confirmation If the Congress Secretariat receives the completed registration before December 1st, 2011, written confirmation of registration will be ed to the Congress participant upon receipt of registration fees. PLEASE REMEMBER TO BRING A COPY OF THE CONFIRMATION TO THE CONGRESS. It is your personal responsibility that all details such as address, booked events, number of tickets, hotel reservation, date of arrival and departure, etc. are in accordance to your wishes. We therefore strongly recommend that you read and check the letter of confirmation of registration carefully to avoid errors. In the event of any errors in the confirmed, please contact DIS Congress Service in writing immediately. Cancellation of participation (a written request is mandatory) Pre-registered participants who are unable to attend the Conference will have their paid fees refunded provided written notice of non-attendance is received by the Conference Secretariat before October 1st. All refunds will be processed after the Conference. If cancellation is made after this date no refund of fee can be expected.

6 Accommodation Reservation In order to secure an accommodation suiting your needs and wishes, you are encouraged to book as soon as possible to achieve the below special discounted room rate. Participants who want to book hotel accommodation should indicate the preferred hotel on the online hotel reservation form. If the Hotel of your choice is not available at the time of booking, the closest alternative will be allocated. Hotels available are: Radisson Blu Scandinavia Hotel**** The Radisson Blu Scandinavia is located only five minutes drive from Copenhagen s city centre and 15 minutes drive from Copenhagen International Airport. The 542 rooms are decorated in six different styles - all with full facilities. An additional facility is free wireless Internet. The hotel has its own parking facilities against a parking fee. Radisson Blu Scandinavia also boasts Casino Copenhagen and four restaurants; The Dining Room at the 25th floor, Mamas and Papas, the Japanese restaurant Kyoto and Thai restaurant The Blue Elephant. Price Single room DKK 995 / Double room DKK Rates are including breakfast. Central station: 1,6 km - Metro: 300 metres Cab Inn Scandinavia*** Cab Inn Scandinavia is located in the heart of Copenhagen at Frederiksberg near the Lakes and the Metro Forum; just 10 minutes walk from Tivoli Gardens and the pedestrian street, Strøget - 30 minutes walk from the conference venue. The hotel has 201 rooms. 25 rooms are especially designed for wheelchair users. All rooms have private bath, toilet, television, telephone, and an electric kettle with free tea and coffee. All standard rooms have bunk beds. Free wireless Internet (hotspot) in the lobby area, and free guest computer. Parking facilities. Price Single room DKK 545 / Double room DKK 675. Central station: 1,1 km - Metro: 300 metres Conference venue: 2,5 km Deposit, cancellation and changes Reservations of hotel rooms must be backed up by a prepayment. The payment serves as a guarantee to the hotel. In case of cancellation: Before October 1st the payment will be refunded. Between October 1st and November 14th, the Payment will only be refunded if DIS Congress Service is able to allocate the room to another guest. After November 14th no refund of hotel payment will be made. Please note that all hotels are legally authorized to charge the entire stay as booked by the customer also in case of no-show or early departure. All changes must be made to DIS Congress Service in writing and not to the hotel. Conference Dinner Radisson Blu Scandinavia, Monday December 5th, 19:00 hrs. Price: DKK 250 Dress: Informal Changes The Organisers reserve the right to adjust or change the programme as necessary. Useful information Visa The entry formalities for the Kingdom of Denmark vary according to the country of origin. Congress delegates are asked to address enquiries about entry and vaccination requirements to the travel agent or to the local Royal Danish Embassy / Consulate / Representation in the home country. Further information can be obtained on Local Transportation The Metro train from Copenhagen Airport offers you a direct train every 4-6 minutes to the city centre of Copenhagen and will take approximately 14 minutes. Please check for further information. A taxi from Copenhagen Airport to the city centre is approximately DKK 250 (no extra charges for suitcases). Liability and Insurance Neither the Organisers nor the Conference Secretariat will assume any responsibility whatsoever for damage or injury to persons or property during the Conference. Participants are recommended to arrange for their personal travel and health insurance. Climate The weather in Denmark in December is normally quite cold and an umbrella may be useful. Daytime average temperature is around -3 C, evening temperature around -6 C. For more information please see: Banks Normal banking hours are from 10:00 to 16:00 hrs. Monday to Friday. On Thursday banking hours are extended to 18:00 hrs. Extended banking facilities are available at Copenhagen Central Railway Station 7 days/week between 07:00 and 21:00 hrs. There are ATMs usually located in connection with a bank branch, which accept a variety of in-ternational credit cards. The cards accepted are indicated on the dispenser. Shops The shops are open from 09:30/10:00 to 18:00/19:00 hrs. Monday through Thursday and 09:30/10:00 to 20:00 on Friday and 09:00 to 17:00 on Saturday/Sunday. Tips Tips are always included in the prices given in taxis and restaurants. Electricity Electricity is supplied at 230 volts A/C, 50 Hz cycle. Emergency Services Police - Ambulance - Fire Brigade: Dial 112 Further information about Copenhagen please visit or

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Udgiftsrapport: trv-12505

Udgiftsrapport: trv-12505 Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-12505 Medarbejder Udgiftsformål Beskrivelse : PCA : møde : London Per Callesen 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3. Dim4 : Side 1 15-05-2014 09:39:31 Lokation

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard UD & SE CAFE Som rejsende på første klasse får du mange fordele med i billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11 kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard eller DSB

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen).

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen). Olie, gas & offshore Bindende tilmelding til fælles informationsstand på Almaty, Kasakhstan den 3.-6. oktober 2006 Sæt X Deltagelse på stand Vi tilmelder os hermed bindende til den danske fællessstand

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Lobby. Executive værelse - Executive room

Lobby. Executive værelse - Executive room Lobby Executive værelse - Executive room Facade Velkommen til Grand Hotel en ægte klassiker Det klassiske Grand Hotel lever op til sit navn, når det gælder charme og stil. Bygningen er opført i 1890 og

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TRU BLU KØBENHAVN RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Amager Boulevard 70, DK-2300 København S, Danmark T: +45 33 96 50 00 F: +45 33 96 55 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere