Vejledning til Jobcenter Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Jobcenter Planner"

Transkript

1 Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.8 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner, version Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på

2 Vejledning til Jobcenter Planner Administration Indhold Indledning... 1 Tekniske forudsætninger... 1 Administrationsmodulet... 2 Opsætning af Jobcenter Planner Opret teams Opret vejleder Importer persondetaljer Særskilt for FASIT Kan tilknyttes indkaldelser Tilknyt vejleder til team Vejleders arbejdstid Vejleders pause(r) Vejlederens kompetencer Kalender synk Redigering og sletning af vejledere Lokale lukkedage Opret lukkedag(e) Sletning af lukkedage Mødelokaler Opret mødelokale Rediger mødelokale Slet mødelokale Indkaldelsesskabeloner Opret indkaldelsesskabelon Samtaletyper Samtaletypevarianter Indtast detaljer Tilknyt breve kommunikationsform Tilknyt team Brevmodul Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på

3 1.9 Revisionsspor Søgning i revisionssporet Systemlog WSRM-log Om Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 1

4 Indledning I forbindelse med reformen af kontanthjælpssystemet og aftalen om sygedagpengereform, skal alle ledige fremover have adgang til at booke samtaler med jobcentret via Jobnet. Formålet med dette er: at borgeren får mulighed for at betjene sig selv på nettet i forhold til jobcentret, og dermed i højere grad selv tager ansvar for kontakten med jobcentret. at lette den administrative proces i indkaldelsen af borgere, og dermed mindske den tid, der anvendes på administration i jobcentret. at understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi gennem øget selvbetjening. I Jobcenter Planner er det muligt for jobcentrene at oprette mødetilbud, som vises til borgere via Jobnet. Borgeren kan herefter selv vælge et af de viste møder samt det tidspunkt, som passer dem bedst. Jobcenter Planner viser ledige tider på samme måde som ved indkaldelser, dvs. at Jobcenter Planner finder ledige tider i vejledernes kalendere. De viste mødetidspunkter vises kun for de borgere, der opfylder de kriterier/søgeregler, som jobcenteret sætter op for det specifikke møde. Tekniske forudsætninger Jobcenter Planner understøtter de fleste browsere. Du opnår den bedste brugeroplevelse ved at benytte Google Chrome eller Internet Explorer 9.0, 10.0 eller 11.0, med en skærmopløsning på minimum 1280 x 1024 (4:3 format) eller 1366 x 768 (bredformat). Der er 3 forskellige vejledninger til Jobcenter Planner, der hver især behandler et af de vigtigste funktionsområder i systemet: Vejledning til Jobcenter Planner Administration: der omhandler administrationsdelen og registreringen af grundlæggende oplysninger som fx teams, vejledere og mødelokaler, som skal være til stede, før der kan foretages indkaldelser eller oprettes Online Tilbud (denne vejledning). Vejledning til Jobcenter Planner Online Tilbud og Selvbooking: som beskriver hvordan man opretter og redigerer online tilbud, der anvendes til Selvbooking. Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelse: som beskriver registrering af indkaldelser, håndtering af afventerlisten etc. Vejledning til Jobcenter Planner Øvrige Funktionaliteter: som beskriver øvrige funktionaliteter i Jobcetner Planner. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 1

5 Administrationsmodulet Du tilgår administrationsmodulet i Jobcenter Planner, ved at klikke på linket Administration øverst til højre på forsiden. Dette link er kun synligt for de vejledere, som har rollen Planner-administrator. Ønsker du at vende tilbage til forsiden, skal du klikke på jobcenterikonet i øverste venstre hjørne. Når du er kommet ind i administrationsmodulet, viser Jobcenter Planner dig punktet: Vejledere. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 2

6 Punkterne i venstre-menuen dækker over disse funktioner: Punkt Vejledere Kompetencer Teams Lokale lukkedage Mødelokaler Indkaldelsesskabeloner Samtaletyper Samtaletypevarianter Brevmodul Revisionsspor Systemlog WSRM-log Om Beskrivelse Her kan du oprette, redigere og slette vejledere i systemet. Du kan også tilknytte vejledere til teams, samt angive arbejdstider og pauser for hver vejleder. Kompetencedelen er endnu ikke taget i brug i Planner. Er derfor ikke beskrevet i denne vejledning. Her kan du oprette, redigere og slette teams. Endvidere kan du organisere de enkelte teams i forhold til organiseringen i jobcentret. Her kan du oprette, redigere og slette en lokal lukkedag. En lokal lukkedag kan fx være en dag, hvor afdelingen skal have fælles mødedag eller hvor jobcenteret holder lukket i forlængelse af helligdage. Her kan du oprette, redigere og slette mødelokaler. Endvidere kan du administrere hvilke teams, der skal kunne benytte de enkelte mødelokaler til møder/samtaler. Her kan du oprette, redigere og slette indkaldelsesskabeloner. Du kan foruddefinere samtaledetaljer til de indkaldelser, som jobcentret varetager. Dette er en liste over de samtaletyper, der er oprettet i Det fælles Datagrundlag (DFDG). Der kan ikke redigeres i samtaletyperne i Jobcenter Planner. Her kan du oprette, redigere og slette samtaletypevarianter og tilknytte brevskabeloner (kun aktuelt for dem der har tilkøbt et brevmodul). Bruges ikke længere. Der er i Planner implementeret et revisionsspor, som logger hændelser. Systemloggen indeholder en oversigt over alle loggede systemaktiviteter. Her logges aktiviteter fra WSRM-overførslerne. En WSRM-overførsel afsendt fra DFDG, indeholder oplysninger om en indkaldelse foretaget i det kommunale sagssystem. Oplysninger om Jobcenter Planner Version. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 3

7 Opsætning af Jobcenter Planner Når Jobcenter Planner tages i brug på jobcentret, anbefales det, at starte med at oprette teams og placere dem i den hierarkiske struktur, der findes i jobcentret. Hver enkelt vejleder skal tilknyttes mindst ét team i oprettelsesprocessen. For vejlederen betyder det, at det er foruddefineret, hvilke teams som vejlederen kan afholde samtaler for. 1.1 Opret teams Klik på knappen Teams. Du får herefter vist den struktur, som Planner som standard bliver sat op med fra starten. Bemærk at de to niveauer bør omdøbes, så de ikke har samme navn. Det er ikke muligt at redigere Teams, så længe de har samme navn. For overskuelighedens skyld, anbefaler vi at øverste niveau kaldes XXjobcenter (XX = kommunenavn). Niveau to kan frit omdøbes til et team i jobcenteret. Du omdøber teams, ved at højre-klikke på teamet og vælge Rediger team. Se mere under Redigering af teams. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 4

8 Du opretter et team ved at klikke på knappen Opret nyt team, hvorefter Planner præsenterer et billede til indtastning af informationer om teamet. Du indtaster følgende værdier for teamet: Punkt Navn Adresse Beskrivelse Sigende og unikt navn på team. Adressen på teamet bemærk, at der er krav til hvordan adressen skrives. Evt. husnummer-bogstav skal stå med stort! 1 Postnr. Postnummeret på adressen. adresse Mailadresse på team, hvis det er oprettet 2. Telefonnr. Telefonnummer på teamet. Beskrivelse Beskrivelse af teamet, f.eks. arbejdsfunktioner. Gentag ovenstående for hver af de teams, du ønsker at oprette. 1 Adressen vises på borgerens mødeaftale, hvis online-tilbuddet ikke har et mødelokale med adresse tilknyttet. 2 Planner sender besked til teamets mailadresse, hvis et online tilbud er sluppet op for ledige pladser. Hvis der ikke er registeret nogen mailadresse på det aktuelle team, vil Planner søge op i teamhierarkiet indtil den har fundet en mailadresse at sende notifikationen til. I modsat fald sendes ingen notifikation. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 5

9 Da dette er første trin i opsætning af Planner, skal du ikke udfylde indhold under de andre faner. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 6

10 1.2 Opret vejleder Klik på knappen Vejledere i venstre side. Klik herefter på knappen Opret ny vejleder i højre side. Planner præsenterer et pop-up-vindue, hvor du skal indtaste forskellige informationer om den vejleder, du ønsker at oprette. Du kan kun oprette en vejleder, som har et gyldigt certifikat og som er oprettet i AM-portalen Du kan ikke gemme vejlederen, før du som minimum har udfyldt informationer i de 2 første faner. Det er bedst, at fremsøge den vejleder, der skal oprettes ved hjælp af adresse. Planner søger mulige match på navn for vejledere fra alle jobcentre, så der er risiko for at du opretter en forkert vejleder, hvis du søger på navn. Indtast derfor den fulde adresse i feltet adresse. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 7

11 Når du har indtastet adressen, så klik på knappen Hent data Planner henter herefter vejlederens oplysninger fra AM-portalen. Bemærk, at det er muligt at redigere i felterne: RID Telefonnummer Initialer FASIT benytter ikke certifikater som identifikation for vejlederen. I stedet for et RID-nummer, benyttes et GUID-nummer. Der er lavet en særskilt vejledning for FASIT-kunder, hvor du bliver vejledt i, hvordan du finder GUID-numre i FASIT og efterfølgende taster dem ind i Planner. Du finder vejledningen på Planner-sitet. Hvis vejlederen kun skal oprettes, for at aftaler fra det kommunale sagssystem (KSS) kommer ind i Planner, skal der ikke sættes flueben i feltet: Kan tilknyttes indkaldelser. 3 Alle andre bør have denne markering. 3 Hvis en vejleder, som ikke er oprettet i Planner, indkalder til en samtale fra det kommunale sagssystem, så vil aftalen ikke komme ind i Planner. Hvis samtalen herefter flyttes til en anden vejleder, som er oprettet i Planner, vil denne opdatering ikke komme ind i Planner, da den første aftale ikke er kendt af Planner. Vi anbefaler derfor, at alle der arbejder med indkaldelser, oprettes i Planner. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 8

12 På næste fane skal du tilknytte vejlederen til et eller flere team. Det team du ønsker vejlederen skal tilknyttes, sætter du et flueben ud for. Tilknytningen gælder kun for det markerede team og ikke evt. underliggende team. Du har nu mulighed for at gemme vejlederen. Hvis vejlederen skal bruges til indkaldelser, ombooking og selvbooking, er det dog en god idé at tilpasse arbejdstid og pauser på de næste to faner med det samme. Arbejdstid i Planner er den tid, hvor det er muligt at indkalde borgere eller udstille tider til selvbooking - også kaldet rådighedstid. Planner sætter som udgangspunkt arbejdstid kl alle ugens hverdage. Der er derfor god grund til at tilpasse arbejdstiderne, så de afspejler de tidspunkter, hvor vejlederen reelt ønsker at afholde samtaler. Det er kun muligt at definere én arbejdstid pr. dag. Hvis der er behov for at dele arbejdstiden op i flere tidsblokke, kan dette gøres med pauser, som defineres på næste fane. Det anbefales ikke at lave tidsblokkene for stramt, så der kun er plads til en samtale pr. tidsblok. Planners opgave er at sørge for at fordele samtaler så effektivt som muligt, og hvis jobcentrene udstiller for stramme tidsblokke, kan det resultere i ineffektiv fordeling af samtaler. Når du er kommet til fanen Arbejdstid, skal du først indtaste start- og sluttidspunkt for de enkelte dage. Skal arbejdstiden være ens for alle dage, kan du med fordel udfylde mandagens tider og benytte knappen Kopier lige under tabellen. Skal der ikke være nogen arbejdstid på en eller flere dage, vælger du arbejdstid fra 0.00 til 0.00 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 9

13 På den næste fane kan du definere de pauser, der skal indlægges i løbet af dagen. Pauser kan være i forbindelse med faste møder, der ligger midt i samtaletiden, frokostpause, samtalefri eller lignende. Du tilføjer en pause ved at vælge ugedag og klikke på knappen Tilføj pause. Planner tilføjer nu en pause, hvor du kan redigere tidspunktet. Hvis der er tale om en frokostpause, som ligger på samme tidspunkt i hele arbejdsugen, kan du kopiere pausen til de andre dage, ved at klikke på knappen Kopier. Du har også mulighed for at kopiere pauser fra en anden vejleder, som er oprettet i forvejen. Her skal du vælge vejlederen på valglisten, for at indlæse pauserne. Når pauserne er på plads, kan du enten gå videre til de næste faner, eller gemme vejlederens indstillinger ved at klikke på Gem. Vær opmærksom på, at pauser på under 15 minutter, ikke kan vises i Planner-kalenderen! Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 10

14 Kompetencedelen er ikke taget i brug i Planner og udfyldes derfor ikke. På denne fane kan du vælge mellem synkroniseringstilstande mellem Jobcenter Planner og Outlook: Tilstand Ingen Envejs Tovejs Funktion Der bliver ikke sendt aftaler fra Planner til Outlook. Benyttes primært af FASIT-kunder, fordi FASIT sørger for synkronisering af alle møder, også dem fra Jobnet og Planner. Standardopsætning i Jobcenter Planner. Sender en indkaldelse fra Jobcenter Planner til f.eks. Outlook på alle aftaler, som er selvbookede eller som er indkaldt fra Jobcenter Planner. To-vejs-synkroniseringen er kun muligt for de jobcentre, der har fået sat to-vejssynkroniseringen op i Jobcenter Planner. Denne løsning kræver dog en særskilt installation af en komponent, kaldet kommuneklienten. Benyttes, hvis vejlederen ønsker at egne aftaler fra Outlook synkroniseres ind i Planner-kalenderen. Envejs (FASIT) De fleste FASIT-kunder foretrækker, at indkaldelsesmails (fra både JC Planner og FASIT) sendes fra FASIT til Outlook. Derfor findes denne indstilling også, som dækker over envejs synkronisering fra vejlederens Outlook til vejlederens Planner-kalender. Bemærk at visning af mulige tilstande tilpasses, alt efter om man har 2-vejs-synkronisering eller standard synkronisering af aftaler mellem Jobcenter Planner og f.eks. Outlook. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 11

15 Indstillingsmuligheder ved standard synkronisering: Indstillingsmuligheder ved 2-vejs-synkronisering (Workbase og Opera): Indstillingsmuligheder ved 2-vejs-synkronisering (FASIT): Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 12

16 For at redigere en vejleder, skal du åbne medarbejderkortet for vedkommende. Det gør du ved at klikke på vejledernavnet i listen over vejledere. Alle felter under Kontaktinfo, der er angivet i forbindelse med oprettelsen, vil kunne redigeres. I listen over vejledere er der til højre en [Slet] knap ud for hver vejleder. Når du klikker på slet, skal du bekræfte din handling i en advarselsboks. Vi anbefaler ikke, at man sletter en vejleder, for at rette i vejlederens stamoplysninger. Send i stedet en besked til Jobcenter Planner Supporten, om at foretage ændringen. Når du ønsker at flytte en vejleder, som har aktive fremtidige samtaler i sin kalender, fra et team til et andet, skal du gøre følgende: Fremsøg den aktuelle vejleders medarbejderkort og fjern flueben fra det team vejlederen skal fjernes fra og vælg Gem : Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 13

17 Nu vil et pop-up vindue komme frem med mulighederne for ombooking: Her får man mulighed for Fortsæt til ombooking eller Luk og Behold møder. Vælger man Luk og behold møder vil vejlederen beholde sine samtaler i kalenderen, men der vil ikke komme nye selvbookninger til. Vejlederen få dermed mulighed for at afslutte sine samtaler, hvis dette er ønsket fra Jobcenteret. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 14

18 Vælger man Fortsæt til ombooking få man nu i en dropdown-menu, mulighed for at ombooke samtalerne til en ny vejleder fra samme team. Hvis der ikke er en ledig vejleder på teamet skal man håndtere ombooking manuelt. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 15

19 I situationen hvor man ønsker at flytte en vejleder, som er den eneste vejleder fra teamet, der er tilknyttet et onlinetilbud, skal man gøre følgende: Gå ind på den aktuelle vejleders medarbejderkort og fjern vejleder fra det ønskede team. Herefter vises følgende pop-up billede: Her får man mulighed for Fortsæt til ombooking eller Luk og Behold møder. Onlinetilbud bliver deaktiveret automatisk, når du har udført din ombooking og kan altid gen-aktiveres, når de bliver relevante igen. Det er ikke muligt at slette vejledere, der har aktive (indkaldte) samtaler i sin kalender. Hvis du vil slette en vejleder, skal du derfor først ombooke alle samtaler til andre vejledere eller aflyse dem. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 16

20 1.3 Lokale lukkedage Planner er opsat med de almindelige lukkedage til og med 2019, baseret på helligdage plus grundlovsdag. Det er muligt at tilføje egne lukkedage i Planner og disse kan knyttes enten til hele jobcenteret eller til et eller flere teams. Klik på knappen Lokale lukkedage i venstre side. Klik herefter på knappen Opret ny lukkedag i højre side. 1. Vælg det team, lukkedagen skal gælde for. 2. Giv lukkedagen et sigende navn 3. Udfyld fra og til dato 4. Klik på Gem Bemærk, at en lukkedag nedarves til de teams, der hører under det team du har tildelt en lukkedag. Skal en lukkedag gælde for hele jobcenteret, skal du derfor oprette lukkedagen på øverste niveau i teamstrukturen. Plannersupporten har mulighed for at indlægge lukkedage, som skal gælde for alle landets jobcentre. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 17

21 Eksempel fra Planner: Den mørkegrå markering viser lukkedag i jobcenteret. Det er ikke muligt at redigere en lukkedag. Til gengæld er det nemt, at slette en lukkedag og oprette en ny, som erstatning for den, man har slettet. Til højre, ud for den lukkedag du ønsker at slette, er det muligt at slette en lokal lukkedag, som jobcentret selv har oprettet. 1.4 Mødelokaler Jobcenteret har mulighed for at oprette deres mødelokaler i Planner. Der er især to fordele forbundet med dette: Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 18

22 1. Mødelokale bliver automatisk booket. Dette kræver at mødelokalet har sin egen Outlook-konto. (Vær opmærksom på at 2-vejs-synkronisering ikke er muligt på mellem Jobcenter Planner og mødelokalernes Outlook-konto) 2. Ved indkaldelser til gruppemøder styrer Planner, hvor mange der kan indkaldes i forhold til de informationer, der er opsat på mødelokalet. Klik på knappen Mødelokaler i venstre side. Klik herefter på knappen Opret nyt lokale i højre side. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 19

23 Udfyld relevante felter på indtastningsbilledet: Felt Navn Ressource type Maks. kapacitet Accepter overbooking Adresse Postnummer Kan tilknyttes indkaldelser Kommentar Beskrivelse Navnet anvendes til visning af en mødelokalekalender og når du tilknytter et mødelokale til en indkaldelse. Derfor skal du angive et unikt navn til hvert mødelokale. Pt. er der kun mulighed for at vælge Mødelokale. Her kan angives hvor mange personer, der kan indkaldes til møder i mødelokalet. Registreres der ikke en kapacitet, kan der indkaldes uendeligt mange. Markerer du denne boks, og har du fastsat en maksimal kapacitet, skal du angive, hvor mange personer, der kan overbookes med. Det vil sige, at mødelokalet har en maksimal kapacitet, men det er muligt at sætte X antal ekstra stole ind i lokalet. Anvendes som den adresse, hvortil borgere indkaldes. Er der ikke angivet en adresse på mødelokalet, angives adressen i indkaldelsen til teamets adresse. Når du skriver et gyldigt postnummer, fremkommer bynavnet automatisk. Den mailadresse, hvortil der kan sendes en indkaldelse, så tiden reserveres i mødelokalets Outlook-kalender (hvis en sådan er oprettet). (Udsendelse af mails til mødelokaler er pt ikke implementeret) Markerer du denne boks, betyder det, at mødelokalet kan benyttes ifm. samtaler. Her er det muligt at tilføje fritekst. Det kunne fx være oplysninger om, om mødelokalet indeholder en PC, en dataprojektor mv. (kommentarfeltet er udelukkende til internt brug for administratorerne). Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 20

24 Efter ovenstående er indtastet, skal det tilknyttes et eller flere teams på næste fane. Marker det eller de team(s) du ønsker der skal tilknyttes mødelokalet og klik på Gem. Du redigerer et mødelokale ved at klikke på mødelokalenavnet i listen over oprettede mødelokaler på siden Mødelokaler. Alle felter under fanerne Detaljer og Team kan herefter redigeres, som i beskrivelsen af Opret mødelokale. Du sletter et mødelokale ved at klikke på knappen Slet ud for mødelokalet i oversigten over oprettede mødelokaler på siden Mødelokaler. Herefter skal du bekræfte din handling i advarselsboksen. Det er ikke muligt at slette mødelokaler, med kommende samtaler. Når du vil slette et mødelokale, skal du derfor først ombooke alle samtaler til andre mødelokaler eller aflyse dem. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 21

25 1.5 Indkaldelsesskabeloner En indkaldelsesskabelon bruges til at forud-definere de detaljer, der skal bruges når man opretter en indkaldelse eller et online tilbud. Det letter arbejdsgangen for opretterne, så de blot skal vælge en indkaldelsesskabelon og ikke skal angive alle detaljer, hver gang de indkalder borgere eller opretter tilbud. Benytter man en indkaldelsesskabelon, er det stadig muligt at ændre i felterne, inden man gennemfører indkaldelsen eller gemmer online tilbuddet. Bemærk, at indkaldelsesskabelonen både kan bruges til indkaldelser og online tilbud. Planner finder selv ud af, hvilke oplysninger der skal udtrækkes til de to typer. I venstremenuen vælges menupunktet Indkaldelsesskabeloner. Hvis der allerede er oprettet indkaldelsesskabeloner, vises de i listen på siden. Opret indkaldelsesskabelon Trin Handling 1 Klik på Opret ny skabelon, hvorefter vinduet Indkaldelsesskabelon (ny) åbnes. 2 Udfyld felterne i fanen Detaljer. Find forklaring på felterne i næste skema. 3 Udfyld indhold i de næste to faner: Beskeder og Online Booking. 4 Klik på Gem når du har indtastet detaljerne. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 22

26 Fanen Detaljer Felt Skabelonnavn Samtaletype Samtaletypevariant Mødeform Afholdelsesform Vælg team Mødelokale Vejledere Standardvarighed Afsæt tid til rapportering Indstillinger for frist for afholdelse Fordeling i kalender Beskrivelse Navnet anvendes til at genkende samtaleskabelonen, når du vælger den i forbindelse med en indkaldelse. Navnet bør derfor være unikt og give en indikation af, hvornår skabelonen skal anvendes. Vælg en af de 11 samtaletyper. Vælg en af samtaletypevarianterne, hvis du har oprettet en eller flere i forvejen Individuelt møde eller fællesmøde. Vælges Individuelt møde bookes én af de valgte vejleder til hver samtale der oprettes. Vælges Fællesmøde tilknyttes alle valgte vejledere til hver enkelt samtale. Vælg mellem Fællesmøde eller Individuelt møde. Dette bestemmer hvilket team, der skal være for-valgt når du vælger denne skabelon i forbindelse med en indkaldelse. Det vil dog være muligt at vælge et andet team. Hvis du har oprettet et mødelokale til ovenstående team, kan mødelokale vælges under dette punkt. Her kan du vælge mellem de vejledere, som hører til det team du har valgt. Varighed på selve samtalen. Varighed på efterbehandling efter samtalen. Bruges kun ved indkaldelser (obs: er ikke frister til obligatorisk selvbooking) Frist for afholdelse = falddato og Frist for afholdelse før falddato X dage kræver samtidig en indtastning af falddato senere i indkaldelsesprocessen. Frist for afholdelse X dage efter oprettelse tager alene udgangspunkt i datoen for indkaldelsen. Vælg mellem de to muligheder: Fordel samtaler automatisk Planner fordeler automatisk samtaler i kalenderne under hensyntagen til de valg, der er foretaget under: o Team o Vejleder(e) o Mødelokale(r) o Varighed o Frist for afholdelse Vælges Fordel samtaler automatisk, fremkommer nyt felt: Tidligste samtaledato. Antal dage fra den dag en indkaldelse oprettes, til den første samtale afholdes denne er kun aktuel ved indkaldelse af borgere til samtale med automatisk fordeling af samtaletidspunkter. Angiv fast tidspunkt Indkalderen bestemmer selv dato og tidspunkt for samtalen. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 23

27 Fanen Beskeder Felt Beskrivelse Besked til vejledere Beskrivelse til brev Beskrivelse Denne indtastning bruges både ved oprettelse af skabeloner til indkaldelser og online tilbud. Beskrivelsesteksten vil blive indsat i beskrivelsesfeltet, som hænger sammen med overskriften på indkaldelsen eller online tilbuddet. Denne indtastning bruges kun ved indkaldelser. Beskeden sendes med i indkaldelsen til vejlederens kalender. Denne indtastning bruges kun ved indkaldelser. Beskeden kan kun flettes ind i breve, hvis jobcenteret har en brevløsning. Fanen Online Booking Felt Accepter afbud Accepter ombooking Aktiver online tilbud på Jobnet Borgeren kan vælge vejleder til mødet Første mødedato Fast slutdato Løbende slutdato Tilbud åbnes for booking Regler Beskrivelse Hvis der sættes flueben i feltet, kan borgeren melde afbud til mødet via Jobnet. Hvis der svares ja, kan borgeren ombooke til et nyt, tilsvarende møde. Overvej hvor lang tid før mødets afholdelse, det er praktisk muligt, at borgeren ombooker sit møde, fx 8 dage før mødets afholdelse. Hvis borgeren vælger at ombooke sit møde, kan borgeren dog booke det nye møde med 1 dags varsel, som ved alle selvbookinger. Hvis flere online tilbud er ens, er det værd at overveje, om der skal benyttes samtaletypevarianter, så Planner kan udstille tider til det korrekte online tilbud. Hvis dette felt er markeret, bliver tilbuddet gjort aktivt på Jobnet med det samme, når online tilbuddet gemmes Hvis dette felt er markeret, vil borgeren kunne vælge mellem de vejledere, der er tilknyttet det aktuelle online tilbud. Vælg den dato, hvorfra det er muligt at booke møder. En fast slutdato for, hvornår tilbuddet ikke længere kan bookes. Kan kombineres med løbende slutdato. Er ikke et obligatorisk felt. Også kaldet en rullende slutdato. Beregnes altid i hele uger ud fra den dato borgeren er logget på Jobnet og ønsker at booke et møde. Kan kombineres med Fast slutdato. Er ikke et obligatorisk felt. Vælg den dato, hvor tilbuddet bliver synligt på Jobnet. Kun for online tilbud: Her vælger du hvilken gruppe af borgere der får adgang til det eller de online tilbud, som benytter denne indkaldelsesskabelon. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 24

28 1.6 Samtaletyper Listen viser de samtaletyper det er muligt at vælge mellem i forbindelse med indkaldelser og oprettelse af online tilbud. Samtaletyperne er oprettet og vedligeholdes fra centralt hold. Det er ikke muligt for jobcentrene at oprette nye eller redigere de eksisterende samtaletyper. 1.7 Samtaletypevarianter Det er muligt at oprette undervarianter af samtaletyperne, kaldet samtaletypevarianter. Under indkaldelsen kan du vælge at angive en samtaletypevariant og på den måde styre, hvilke samtaler borgerne kan ombooke til i forbindelse med fællesmøder. Udgangspunktet er, at borgere kan ombooke til andre fællesmøder såfremt teamet, samtaletypen og evt. samtaletypevarianten er den samme. Det er også samtaletypevarianterne som styrer, hvilket brev der skal afsendes ved indkaldelser. Dette kræver dog at man har tilkøbt et brevmodul af en trediepart-leverandør. I venstremenuen vælges menupunktet Samtaletypevariant. Hvis der allerede er oprettet samtaletypevarianter, vises de i listen på siden. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 25

29 I dette billede skal du indtaste eller vælge to forhold om samtaletypevarianten: Felt Navn Tilknyttede samtaletype Beskrivelse Navnet anvendes til at genkende samtaletypevarianten, når du vælger den i forbindelse med en indkaldelse eller et online tilbud. Navnet skal være unikt og gerne give en indikation af, i hvilke situationer varianten skal anvendes. Vælg en eller flere af de 11 samtaletyper, hvor samtaletypevarianten skal kunne vælges. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 26

30 Det er kun muligt at tilknytte breve til samtaletypevarianter, hvis man har købt en brevløsning Når du vælger at tilknytte en samtaletype, viser Planner et link Kommunikation udfor den valgte samtaletype: Ved at klikke på linket Kommunikation kommer du til en dialogboks, hvor det er muligt at tilknytte breve til 4 aktiviteter i indkaldelsesprocessen: Indkaldelse Flytning Aflysning Opdatering Du vælger først den aktivitet du ønsker at knytte et brev til og klikker derefter på Ny. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 27

31 I dette skærmbillede skal du vælge de værdier, du ønsker der skal gælde for aktiviteten. Felt Brevskabelon Samtaletype Samtaletypevariant Kontaktgruppe Afholdelsesform Mødeform Beskrivelse Vælg en af de brevskabeloner der er adgang til i dit jobcenter. Låst felt. Viser hvilken samtaletype dokumentet bliver knyttet til. Låst felt. Viser hvilken samtaletypevariant dokumentet bliver knyttet til. Vælg enten en af kontaktgrupperne eller vælg, at den skal gælde for alle. Vælg enten en af afholdelsesformerne eller vælg, at den skal gælde for alle. Vælg enten en af mødeformerne eller vælg, at den skal gælde for alle. Gentag indtastningen for hver af de aktiviteter, hvor du ønsker at tilknytte et brev. Bemærk at du også kan tilknytte flere slags breve til hver sin kontaktgruppe. Figur 1: Eksempel på en brevskabelon tilknyttet en samtaletypevariant Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 28

32 I dette billede skal du vælge hvilke(t) team(s) der skal tilknyttes samtaletypevarianten. Da en af samtaletypevariantens opgaver er at styre, hvilke samtaler man kan ombooke til, vil denne opgave bedst blive håndteret ved at der er så få teams tilknyttet samtaletypevarianten som muligt. 1.8 Brevmodul Link der leder over til Arbejdsmarkedsportalens skabeloncenter. 1.9 Revisionsspor Revisionssporet giver dig mulighed for at se alle historiske hændelser på en booking. Revisionssporet er en visning af alle revisionslogs på tværs af samtaler, borgere, indkaldere m.m. Der er således mulighed for at søge bredere, end en revisionslog på en enkelt samtale. Følgende hændelser bliver logget Indkaldelse oprettet Indkaldelse sendt til DFDG Booking set af borger Booking flyttes af borger fra Jobnet Booking flyttet af borger fra Jobnet Booking flyttes af jobcenter Booking flyttet af Jobcenter Booking aflyst af jobcenter Booking detaljer tilgået af bruger Sagsbehandler tilknyttet booking Sagsbehandler frakoblet booking Borger tilknyttet booking (fællesmøder) Borger frakoblet booking (fællesmøder) Borgerkort tilgået af bruger Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 29

33 Det er muligt at søge/filtrere i revisionssporet ved hjælp af de 7 felter i toppen af listen. Figur 2: Eksempel på en søgning ud fra samtale nummer 1.10 Systemlog Systemloggen bruges alene af teknikere på Planner til analyse af fejl WSRM-log WSRM-loggen viser de aftaler, som er oprettet i det kommunale sagssystem og sendt videre til Planner via DFDG. Der er tale om informationer, som er opsat til brug for Jobcenter Planner og indholdet af meddelelserne ser umiddelbart meget kryptiske ud. Siden er som udgangspunkt til brug for analyse af fejl i kommunikationen mellem det kommunale sagssystem og Planner Om Siden viser, hvilken version af Planner der aktuelt afvikles til brug for jobcentrene. Alle andre informationer er til brug for teknikere på Planner til overvågning af Jobcenter Planner. Jobcentrene må ikke aktivere nogen af funktionerne på denne side! Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 30

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner, version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelser Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Øvrige funktionaliteter Version 1.2 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i 2017-2 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 20. august 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 16. august 2012 Godkendt af Erik Hove Godkendt

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Camilla Sloth Oprettet den 23.06.2014 Godkendt af Niels Freiberg Godkendt den 25.06.2014

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Undervisning Planner. 5. Maj 2015 Star

Undervisning Planner. 5. Maj 2015 Star Undervisning Planner 5. Maj 2015 Star 1 Forventninger til i dag Formålet er, at I kan bruge Planner I jeres jobcenter i morgen dvs. I skal i dag have praksiserfaring Selve funktionaliten i Planner er ikke

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Undervisning Planner. 23. oktober 2015 Star

Undervisning Planner. 23. oktober 2015 Star Undervisning Planner 23. oktober 2015 Star 1 Forventninger til i dag Formålet er, at I kan bruge Planner I jeres jobcenter i morgen dvs. I skal i dag have praksiserfaring Selve funktionaliten i Planner

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Obligatorisk selvbooking

Obligatorisk selvbooking Obligatorisk selvbooking En samlet oversigt Version 1.0 Oprettet den 19. august 2016 Indhold Baggrund... 3 Regelgrundlag... 3 Kontaktforløb... 3 Udstedelse af bookingfrist (jobcenter)... 4 Bookingfrist

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Socialrådgiveruddannelsenddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for praktikstedet andre aktører Udarbejdet af Projektgruppen, september 2015 side 0/18 Support Hvis du oplever problemer ved

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide Frederikssund.kultur.egon.dk/forening EG On Kultur & Fritid Indhold 1. Login 1. Hvis du har modtaget en invitation 2. Hvis du ikke har modtaget en invitation 2. Foreningsforsiden 3. Administration

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

1 Om brugervejledningen... 2. 2 Autorisation... 3. 3 Logon og navigation... 4. 3.1 Adgang til Selvbooking Rapporter (SBR)... 4

1 Om brugervejledningen... 2. 2 Autorisation... 3. 3 Logon og navigation... 4. 3.1 Adgang til Selvbooking Rapporter (SBR)... 4 Brugervejledning Selvbooking Rapport (SBR) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Seneste Opdatering: 18-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Om brugervejledningen... 2 2 Autorisation... 3 3 Logon og navigation...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side?

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side? Selvbooking Hvordan ser det ud fra borgerens side? 1 Book egen samtale på Jobnet For at borgeren kan booke sin egen samtale med jobcenteret, skal borgeren først logge ind på Min Side. Herefter vælger borgeren

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Visionen for Planner og Selvbooking. 2. februar 2015 Temadag for teamleder i Jobcenter Aarhus Projektleder Karen Zacchi/STAR

Visionen for Planner og Selvbooking. 2. februar 2015 Temadag for teamleder i Jobcenter Aarhus Projektleder Karen Zacchi/STAR Visionen for Planner og Selvbooking 2. februar 2015 Temadag for teamleder i Jobcenter Aarhus Projektleder Karen Zacchi/STAR Intro Vi er vant til at vi selv kan booke flyrejser Frisøren Biografen Lægen

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere