VENEDIG, RAVENNA & URBINO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENEDIG, RAVENNA & URBINO"

Transkript

1 VENEDIG, RAVENNA & URBINO Rejseleder: Kunsthistoriker, mag. art. Hans Jørgen Frederiksen Spændende rundrejse i Norditalien fra lagunestaden Venedig via Padova, Vicenza og Ravenna til Urbino oktober 2012 (10 dage) Venedig (1793). Denne kunst- og kulturhistoriske rejse bringer os til det østlige og nordøstlige Italien fra Venedig i nord til Urbino i syd gennem regionerne Veneto, Emilia-Romagna og Marche. Historisk og kunsthistorisk lægges hovedvægten på senan tik ken, middelalderen og renæssancen med enkelte afstikkere til tidligere og senere perioder. Rejsen begynder med fire en halv dag i Venedig, hvis historie som by går til- bage til den tidlige folkevandringstid i 400-tallet, da folk fra fastlandet under indtr yk af bl.a. goternes og hunnernes ankomst til Italien flygtede ud til nogle småøer i den venetianske lagune. I 811 slog den lokale hertug (latin: dux, venetiansk: doge) sig ned på Rialto-øerne, og det første dogepalads opførtes. Kort tid efter, i 828, bragtes de jordiske rester af evangelisten Markus fra Alexan dria i Egypten til Venedig, hvorpå Mar kus kirken blev bygget som evangelistens gravkirke og som dogens paladskirke. I de følgende århundreder underlagde Venedig sig store områder ved Istriens, Dalmatiens og Apuliens kyster og siden i det østlige Middelhavsområde og på det norditalienske fastland langt ovre mod Milano i vest. Byen var blevet til et imperium, den venetianske republik kaldet La Serenissima - den allermest ær værdige. 1

2 Kunsthistorisk regnes navnlig tallet med kunstnere som Giorgione, Ti zian, Tintoretto og Veronese for byens guldalder, skønt den politisk og økonomisk netop i denne periode er hårdt trængt. Men også fra tidligere perioder er der mange vidnesbyrd om kunstnerisk aktivitet på højt niveau: byzantinske mosaikker i Markuskirken og på Torcello, romanske og gotiske paladser og kirker, Dogepaladset fra og 1400-tallet, ungrenæssancemalerkunst og arkitektur etc. Af andre højdepunkter på turen må Ravennas storslåede mosaikudsmykninger fra 400- og 500-tallet fremhæves. Fra den vestromerske kejser Ho norius ankomst i 402 til bruddet med Byzans i det tidlige 700-tal var Ravenna en af de allervigtigste byer i Italien, og ingen andre steder i verden kan mosaikkunst fra netop denne periode studeres i et omfang og på et kvalitetsniveau som her. Fra de flade kystegne ved Venedig og Ravenna begiver vi os hen mod slutningen af rejsen ind i landet og op i bjergene til en af renæssancekulturens perler, Montefeltro-familiens Urbino. Raphael kom til verden her i 1483 og en række af renæssancens store ånder færdedes her ved det hertugelige hof. Efter disse dage i Østitalien er det med mange uforglemmelige indtryk af fremragende billedkunst og arkitektur, vi at ter sætter kursen mod Danmark. Dobbeltkapitæl fra San Vitale-kirken. 1. dag. Fredag 12. oktober Vi mødes i Kastrup Lufthavn, hvorfra vort SAS-fly afgår kl Efter en kort mellemlanding i Düsseldorf forsætter vi sydpå. Vi lander i Venedigs lufthavn kl Efter bagageudlevering sætter vi kursen mod vort hotel, der ligger centralt placeret i Venedig. Efter indkvarteringen og en frokostpause indleder vi besøget i Venedig på den plads, der ifølge Napoleon er den eneste plads i verden, der er værdig til at have himlen til tag : Piazza di San Marco, der gennem hele republikkens historie var byens religiøse og politiske centrum. Vi går kronologisk frem, idet vi først ser Mar kuskirkens og Dogepaladsets byzantinsk og gotisk påvirkede facader, der med deres skulpturelle udsmykning klart afspejler republikkens selvforståelse. Dernæst gennem gåes den florentinske arkitekt Jacopo San sovinos arkitektur; Biblioteket, Mønten, Log gettaen og de nye Procura to rier, der med Bi blioteket som det mest fremtrædende ek sem pel viser en lykkelig fore ning af den romerske højrenæssance-arkitektur og den lokale maleriske bygningsop fat telse. Med sine bygninger ville Sansovino i renæssan cens ånd genoplive det antikke forum, ligesom han udformede Piazzettaen som en tea terscene med det formål at præsentere Venedigs ansigt udadtil. Efter en pause ser vi indenfor i Markuskirken. Vi begynder i forhallen, hvis righoldige mo saikudsmykning giver os en enestående mu lighed for at studere den byzantinske og 1200-tals kunst på sit højeste. Billedcyklen, der danner optakt til udsmykningen i kirkens indre, illustrerer en række af de væsentligste begivenheder fra verdens skabelse til Moses historie. Fra forhallen begiver vi os ind i kirkens indre for at studere dens storslåede arkitektur fra sidste halvdel af 1000-tallet og dens ikke mindre imponerende mosaikud smyk ning, der er blevet til over en flere hundrede år lang periode, og som udgør et stort teologisk Canal Grande med Rialto-broen. 2

3 Markuskirken i Venedig set fra Piazza di San Marco. program bl.a. bestående af scener fra Det nye Testamente og fra evangelisten Markus historie. 2. dag. Lørdag 13. oktober Lørdag formiddag er afsat til besøg i Venedigs vigtigste malerisamling, Accademia, der er oprettet i 1750, og som har til huse i bygninger, der tidligere anvendtes som kloster og scuola. Blandt værkerne her kan nævnes altertavler af Paolo og Lorenzo Veneziano, Giovanni Bellinis San Giobbe-altertavle, Gi or giones La Tempesta, Tizians Pietà, Jacopo Tintorettos Bortførelsen af evangelisten Markus lig, Paolo Veroneses Festen i Levis hus samt Vittore Carpaccios Sant Ursula-cyklus. Eftermiddagen er til fri disposition. 3. dag. Søndag 14. oktober Formiddagen er til fri disposition - til at deltage i gudstjenesten i en af Venedigs mange kirker eller til at foretage en slentretur på egen hånd. Om eftermiddagen sejler vi med vaporettoen via kirkegårdsøen San Michele og den større ø Burano til Torcello i lagunens nordlige del. Denne øgruppe, der i dag er præget af landlig idyl, var oprindeligt et levende bysamfund, der på grund af ugunstige naturforhold og konkurrence fra det opvoksende Venedig efterhånden affolkedes. Byens huse blev anvendt som stenbrud, således at det i dag stort set kun er domkirken og Santa Fosca-kirken, der står tilbage som minder om øens tidligere storhedstid. Domkirken, der i det væsentlige stammer fra det århundrede, rummer en pragtfuld byzantinsk mosaik udsmykning, hvoraf især Madonna med barnet i apsishvælvingen må fremhæves. 4. dag. Mandag 15. oktober Mandag formiddag går vi til franciskanernes hovedkirke i Venedig, Santa Maria Gloriosa dei Frari, der er opført i 13. og 14. århundrede, og som med sin enkle og dog pyntelige teglstensarkitektur er en værdig repræsentant for den italienske tiggermunkear kitektur. Fra starten af 1200-tallet havde franciskanerne de venetianske borgeres bevågenhed, hvilket kommer til udtryk i de mange kunst- værker, der gør kirken til en af de vigtigste rammer om venetiansk renæs sancekunst. Således vil vi her stifte bekendtskab med bl.a. to af Tizians hovedværker, Marias Himmelfart og Pesaro-Madonnaen, der viser Tizians fulde beherskelse af højre næssancens dynamiske stil. Desuden rummer kirken bl.a. en altertavle af Giovanni Bellini samt et stort antal dogegrave. Fra Frari-kirken er der kun få meter over til Scuola di San Rocco, der er opført af Barto lomeo Bon fra , og som indeholder forsamlingslokalerne for et af Venedigs religiøse lægbroderskaber, Sankt Rocchus-brødrene. Fra 1564 til sin død i 1594 udsmykkede den venetianske maler Tintoretto scuolaens tre sale med hen imod tres store lærreder. Tintorettos kunst virkeliggør den katolske modreformations krav om en medrivende religiøs fortællemåde og -stil og foregriber i mangt og meget barokken. Mandag eftermiddag besøger vi Guggen heim- museet, der rummer en interessant samling moderne kunst af bl.a. Kandinsky, Max Ernst, Brancusi, Jackson Pollock, Chi rico, Picasso, Dali og Marino Marini. 3

4 og Jesu liv, repræsenterer med deres høje grad af realisme et af de første eksempler på et kunstsyn, der markerer et brud med de byzantinske traditioner, og som peger frem mod renæssancen. Fra Arena-kapellet begiver vi os til Den hellige Antonius kirke Sant Antonio, kaldet Il Santo, fra 13. århundrede. Specielt ved sine mange kupler røber kirkens arkitektur Venedigs og Markuskirkens nære beliggenhed, samtidig med at den ved sin strenghed tilslutter sig den italienske romanske/gotiske stil. Højalteret er udsmykket med bronzestatuer og -relieffer af den store florentinske billedhugger Donatello, der også har forestået den første monumentale rytterstatue siden antikken, Gattamelata, foran kirkens hovedindgang (1440 erne). Sant Antoniokirken hører i øvrigt til Italiens vigtigste valfartskirker. Efter frokostpausen kører vi til arkitekten Pal ladios by Vicenza. I årene fra o til sin død i 1580 byggede Palladio en lang række paladser og villaer i og omkring byen. En slentretur vil bringe os forbi nogle af dem, ligesom vi ser indenfor i hans berømte Teatro Olim pico. Herefter kører vi mod Ravenna - og som afslutning på dagen indkvarterer vi os på vort hotel i byens centrum. Galla Placidias mausolæum i Ravenna. 5. dag. Tirsdag 16. oktober Tirsdagens første programpunkt er en af den venetianske ungrenæssances flotteste kirker, San Zaccharia (påbegyndt i 1440 erne), hvis facadeudsmykning viser den sammenblanding af antikke og gotiske elementer, der er så typisk for denne periodes venetianske byggeri i det hele taget. Inde i kirken vil vi især koncentrere os om den store altertavle af det venetianske renæssancemaleris grund lægger, Giovanni Bellini, der her har ført sin kunst frem til højrenæssancens stil. Fra San Zaccharia begiver vi os til Vittore Carpaccios mere ydmyge men ikke mindre interessante udsmykning af Sankt Georgsbroderskabets Scuola di San Giorgio degli Schiavoni. Disse lærreder, der er udført fra , viser scener fra Sankt Georgs og kirkefaderen Hieronimus liv fortalt med Carpaccios medrivende fortællerglæde og detaljerigdom. Herefter besøges den store dominikanerkirke Santi Giovanni e Paolo, kaldet San Za ni polo, der er opført omkring , og som i sin arkitektoniske udformning minder meget om den før omtalte franciskanerklosterkirke, Frari-kirken. Uden for San Zanipolo beundrer vi den florentinske billedhugger Andrea del Verocchios berømte rytterstatue fra 1480 erne af en af tidens store hærførere, Colleoni. Til venstre for kirkens hovedindgang finder vi Scuola di San Marcos smukke renæssancefacade, der er udført af den venetianske arkitekt Mauro Codussi, og som udmærker sig ved sit skinperspektiv i de nederste arkadebuer. Ligesom Frarikirken rummer San Zanipolo et stort antal dogegrave samt Giovanni Bellinis første store altertavle. Tirsdag eftermiddag besøger vi Dogepa ladsets indre, bl.a. den store rådssal med malerier af Tintoretto, Veronese og flere 4 andre. Fra paladset er der endvidere adgang til fængslerne og til den berømte Sukkenes Bro fra o dag. Onsdag 17. oktober Onsdag morgen forlader vi Venedig. Først går turen til Padova, hvor vi indleder vores besøg med at studere den florentinske maler Giottos hovedværk, freskerne i Cappella degli Scrovegni, også kaldet Arena-kapellet. Byggeriet og udsmykningen bekostedes i begyndelsen af 1300-tallet af den rige pado vanske bankier Enrico Scrovegni som bod for faderens ublu økonomiske transaktioner. Giottos fresker, der viser scener fra Marias San Apollinare Nuovo i Ravenna.

5 7. dag. Torsdag 18. oktober Hele torsdagen tilbringes i Ravenna. Ravennas storhedstid historisk/kunsthistorisk begyndte få år efter delingen af det romerske imperium i et østromersk og et vestromersk rige i 395. Efter en kort periode i Milano flyttede den vestromerske kejser Honorius i 402 sin residens til Ravenna, og i de følgende år - frem til kejserdømmets ophør i var byen kejserlig hovedstad. Det nævnte år afsatte østgoterne (et af folke vandringsfolkene) kejser Romulus Augus tulus, hvorefter de selv tog magten under ledelse af Odovakar og siden ( ) den mere berømte konge Theoderik. I løbet af den såkaldte gotiske krig (535-53) erobrede den byzantinske (østromerske) kejser Justinian hele Italien og dermed Ravenna, der herefter var residensby for kejserens vicekonge eller exarch frem til bruddet med Byzans ved ikonoklasmens udbrud i 726. Herefter mistede Ravenna sin centrale historiske og kulturhistoriske betydning, hvilket er en af hovedgrundene til, at der endnu i dag er så meget at se fra 400- og 500-tallet i byen. Havde den fastholdt sin betydning, var meget mere ganske givet blevet bygget om og moderniseret gennem tiden. Vi begynder vort besøg i Ravenna torsdag formiddag i det lille Galla Placidias Mausolæum, der formentlig er opført i 440 erne. Mausolæets prægtige og ualmindeligt velbevarede mosaikudsmykning er udtryk for en ubrudt klassisk romersk stil. Ornamentikken er fuldstændig overdådig, og motiver som Sankt Laurentius martyrium, Den gode Hyrde og hjorte, der søger Livets Kilde, fortæller en masse om den daværende katolske kirkes selvforståelse. Umiddelbart ved siden af mausolæet finder vi Ravennas vel nok berømteste bygning, den ottekantede kirke San Vitale, der blev indviet i 547 eller -48. Mosaikkerne i koret er bevaret i fuldt omfang og viser bl.a. kejser Justinian og kejserinde Theodora med hof foruden scener fra Det gamle og Det nye Testamente. Med disse billeder befinder vi os i den første guldalder i byzantinsk kunst. Klassiske træk ses stadig - især i de meget levende portrætagtige gengivelser af historiske personer - men kombineret med mere orientalsk prægede former og detaljer. Om eftermiddagen ser vi først De ortodokses Baptisterium, det vil sige katolikkernes dåbskapel. Den ottekantede, tårnagtige bygning rummer stadig det oprindelige dåbsbassin, der er stort nok til at foretage voksendåb ved fuld neddykning. Over bassinet hvælver den mægtige kuppel sig med sin velbevarede, klassiske mosaikudsmykning: Omkring den centrale skildring af Jesu dåb i Jordanfloden vandrer de tolv apostle med deres martyrkranse frem mod Guds trone i Himmelen. Fra De ortodokses Baptisterium går vi til Arianernes Dåbskapel, der, som navnet angiver, tilhørte de ikke-katolske, arianske gotere. Kapellet er opført og udsmykket o. 520, og kuppel-mosaikken adskiller sig således ikke alene ikonografisk men også stilistisk fra den før omtalte. Motivet er omtrent det samme, men dåbsscenen viser, hvordan Helligånden udgydes over Jesus ved dåben, hvilket er i overensstemmelse med ariansk men ikke med katolsk tro. Eftermiddagens sidste programpunkt er basilikaen San Apollinare Nuovo, der S. Antonio-kirken i Padova. opførtes og udsmykkedes med mosaikker på Theo deriks tid i perioden ca Senere, , ændredes mosaikkernes billedprogram, så det blev tilpasset det forhold, at katolikkerne nu havde overtaget den oprindeligt arianske kirke. Fremstillingen af Theoderik og hans hof blev fjernet og erstattet med gardiner mellem søjler, og flokken af mandlige martyrer, der over højre søjlerække vandrer frem mod den tronende Kristus, blev nu anført af Den Hellige Martin af Tours, der opfattedes som indbegrebet af en rettroende katolsk helgen. Overfor de mandlige martyrer vandrer en procession af helgeninder ligeledes med martyrkranse og anført af de tre vise mænd fra Østerland frem mod Madonna med Barnet. Højere oppe mellem vinduerne ses apostle og profeter, og øverst på begge langvægge fremviser en række små mosaikbilleder hovedepisoder fra Det nye Testamente. Den oprindelige udsmykning af triumfvæggen og apsis er for længst gået tabt. 8. dag. Fredag 19. oktober Fredag formiddag skal vi videre sydpå; men inden vi helt forlader Ravenna, besøger vi den store flotte basilika San Apollinare in Classe, der ligger lidt syd for byen i det, der engang var Ravennas havneby Civitas Classis. I dag er der som følge af flodernes aflejringer flere kilometer ud til Adriater havs kysten, og kirken er stort set, hvad der er tilbage af bymæssig bebyggelse. San Apolli nare in Classe, der blev indviet i 549, er navnlig i det indre et særdeles prægtigt skue. Lange rækker af udsøgte marmorsøjler med byzantinske kapitæler bærer arkaderne, og rummet dækkes endnu i dag af det oprindelige træloft, en såkaldt åben tagstol. De oprindelige mosaikker på langvæg gene er gået tabt; men til gengæld er de bevaret på triumfvæggen og i apsis (altså modsat forholdene i San Apollinare Nuovo). Ho vedmotivet i apsis udgøres af en helt enestående fortolkning af den nytestamentlige 5

6 begivenhed Forklarelsen på Bjerget. Jesus, der i evangelierne beskrives som lys ( hans ansigt skinnede som solen, og hans klæder blev hvide som lyset ), er her skildret som et mægtigt, juvelsmykket kors på blå himmelbaggrund med guldstjerner. Omkring ham ses Moses og Elias, og de tre apostle, der var vidner til begivenheden, er symboliseret ved tre får. Under hovedmotivet træder Ravennas helgenbiskop, som kirken er indviet til, San Apollinare, frem med armene i bedestilling. Han omgives af tolv får og tolkedes således som den, der i kraft af sit apostolske, biskoppelige hyrdeembede følger Kristus efter og leder menigheden til ham. Fra San Apollinare in Classe kører vi til den gamle romerby Rimini, hvor vi holder frokostpause. Rimini forbindes nu om stunder vistnok mest med badeferie ved Adriaterhavet; men den gamle bykerne rummer faktisk flere interessante monumenter. Vi ser Tiberius-broen fra 1. århundrede efter Kristus og Augustus triumfbue fra 27 f. Kr. Desuden besøger vi San Francesco-kirken, bedre kendt som Tempio Malatestiana. Det drejer sig om en kirke fra 1200-tallet, der omkring 1450 ombyggedes for den lokale fyrste, den berygtede Sigismondo Malatesta. Arkitekten bag ombygningen, der navnlig omfattede kirkens ydre, var den berømte Leon Battista Alberti, der v.h.a. bl.a. triumf buemotivet ændrede arkitekturen i overensstemmelse med ungrenæssancens ånd. For denne periode i arkitekturhistorien hører Tempio Malatestiana til blandt de allervæ sentligste monumenter. Hen på eftermiddagen kører vi videre sydpå langs Adriaterhavet til Pesaro, hvorfra vi kører ind og op i landet til Urbino, hvor vi skal overnatte. 9. dag. Lørdag 20. oktober Hele dagen tilbringes i Urbino, der i renæssancen var hjemsted for et af Italiens berømteste og i kunstnerisk og kulturel forstand mest betydningsfulde fyrstehoffer. Den kend teste af Urbinos fyrster, Federico da Montefeltro, lod arkitekten Laurana opføre det hertugpalads, der aldrig blev bygget helt færdigt efter planerne, men som i 1482 havde fået den udformning, det endnu har. Vi besøger paladset om formiddagen og ser bl.a. regionen Marches billedgalleri. Her finder vi f.eks. et portræt af Federico da Montefeltro og hans søn Guidobaldo, der tilskrives Justus fra Ghent og/eller Berruguete. I den del af bygningen, hvor hertugfamilien boede, ser vi et af ungrenæssancens mest bemærkelsesværdige og ejendommelige billeder, Piero della Francescas Piskningen. Samlingerne rummer endvidere bl.a. to Ti zian-billeder og Raphaels Portræt af en Da me. Der er også adgang til hertugens studieværelse, Studiolo, der navnlig er berømt for nogle fremragende intarsia-arbejder, der illusionistisk får panelerne til at fremstå som tredimensionale skabe og hylder med bøger, breve etc. Om eftermiddagen aflægger vi besøg i domkirken, der i sig selv ikke hører til de mest bemærkelsesværdige, men som rummer nogle seværdige malerier af bl.a. Andrea da Bologna og Barocci. Vi lægger vejen forbi den middelalderlige San Domenico med et fint relief af Luca della Robbia og 1300-talskapellet San Giovanni Battista med fresker fra o af Lorenzo og Giacomo Salimbeni. Lidt uden for byen i østlig retning finder vi San Bernardino-kirken, opført af Bramante og Francesco di Giorgio. Kirken rummer Urbinohertugernes mausolæum. Om aftenen samles vi til afskedsmiddagen. 10. dag. Søndag 21. oktober Efter lidt tid på egen hånd i Urbino sætter vi os i bussen for at køre til lufthavnen i Venedig. Kl forlader vi Italien ombord på vort SAS-fly. Vi lander i Kastrup Lufthavn kl Rejseleder: Hans Jørgen Frederiksen. Født 1950, mag.art. i kunthistorie Er lektor i kunsthistorie ved Århus Universitet og varetager desuden en omfattende foredragsvirksomhed. Er forfatter til en lang række tidsskriftsartikler og bøger, bl.a.. Troens Billeder, bind 1 af Fogtdals Ny Dansk Kunst-historie, Det levende lys. Billeder af Hildegards visioner og Den katolske Kirke i kunstens spejl. Desuden forfatter til et meget stort antal artikler i Den Store Danske Encyklopædi. Hans Jørgen Frederiksen har ledet rejser til Basilica Palladiana i Vicenza. 6

7 Parti fra Canal Grande med Palazzo Franchetti. mange europæiske lande og har for EIRBY * HISTORISKE REJSEMÅL været rejseleder på rejser i Italien ( Fra Latium til Lombardiet, Sicilien, Firenze og Fra Venedig til Urbino ), Frankrig ( De nordfranske Katedraler ), Frankrig/Belgien ( Hertugernes Burgund og Flandern ), Spanien ( Madrid, Toledo, Avila og Segovia ), Grækenland ( Det byzantinske Grækenland ), Grækenland/Tyrkiet ( Det byzantinske Rige ) samt på rejserne Santiago de Compostella, Fra Lucca til Bilbao og Fra Canterbury til Rom. Priser/Oplysninger: Pris: kr ,- Prisen inkluderer: Flyrejse København-Venedig-København. Halvpension (bestående af morgenmad og et hovedmåltid). Dog er dag 2, 4, 5 og 7 med kvartpension. Bemærk venligst, at der på dag 1 kun serveres aftensmad og dag 10 kun morgenmad. Overnatning på 3- og 4-stjernede hoteller i delt dob beltværelse med bad/toilet. De i programmet anførte transporter. Dragerservice på hotellerne. Samtlige udflugter inkl. entreer. Dansk faglig rejseleder (Hans Jørgen Frederiksen). Dansk teknisk rejseleder. Lokalguider. Bidrag til Rejsegarantifonden. Dansk og italiensk statsafgift. Samtlige lufthavnsafgifter. Drikkepenge til lokale guider og chauffører. Lokale afgifter og skatter. Tillæg for enkeltværelse kr ,- Øvrige oplysninger For øvrige praktiske oplysninger se venligst vort Det med småt. 7

8 8 PARK ALLÉ 5 DK-8000 ÅRHUS C TLF Registreret i Rejsegarantifonden

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af Pilgrimsløbet i Rom Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af arkitekten Vignola mens Gaicomo della

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Vi inviterer dig til at opleve de lokales opfattelse af den virkelige Rusland.

Vi inviterer dig til at opleve de lokales opfattelse af den virkelige Rusland. Grupe tur 2010 Moskva og St. Petersburg Hvilke myter kender du om Rusland? Er det fædrelandet af vodka, bærer eller KGB? Realiteten er,at Rusland er en berusende blanding af folk, traditioner og historie.

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Ukraine 6 dage / 5 nætter

Ukraine 6 dage / 5 nætter Ukraine 6 dage / 5 nætter Dette seks-dages tur byder på et besøg til de vigtigste destinationer i Ukraine: Kiev, Lviv og Odessa perlen af Sortehavet". Kiev, i Oldtiden kaldet Kievan Rus, der nåede sin

Læs mere

I Caminoens fodspor 2015

I Caminoens fodspor 2015 I Caminoens fodspor 2015 Moto-Mundo har lavet en motorcykeltur langs Caminoruten (Jakobs vejen) i det nordlige Spanien, med de religiøse seværdigheder i fokus. Turen foregår i september måned, i 17 dage

Læs mere

Påske på Patmos Ortodoks tradition på en smuk ø

Påske på Patmos Ortodoks tradition på en smuk ø Påske på Patmos Ortodoks tradition på en smuk ø Hver påskelørdag tændes den hellige ild mirakuløst hos den ortodokse patriark i Jerusalem. Den fragtes med fly til Grækenland og fordeles til to religiøse

Læs mere

Vandring i Himalaya Mt. Everest View

Vandring i Himalaya Mt. Everest View Vandring i Himalaya Mt. Everest View 21. oktober 2017 8. november 2017; 19 dage Denne rejse henvender sig til naturelskere, som godt kunne tænke sig at vandre i de mægtige Himalayabjerge. Alle med almindelig

Læs mere

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord,

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord, 23.s.e.trinitatis 2 Lovsynger Herren 294 Talsmand på jorderige 318 Stiftet Guds søn... 710 Kærlighed til fædrelandet 15 Op al den ting Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Velkommen til Hotel Tiffany's!

Velkommen til Hotel Tiffany's! Hotel Tiffany's Hotel Tiffany's ligger under 150 m. fra stranden og tilbyder privat strand med liggestole og parasol. Der er desuden en dejlig pool ved hotellet samt mange aktiviteter for børnene. Hotellet

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN!

RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN! RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN! Rejsebeskrivelse Dansktalende rejseleder Oplev det skønneste af Spanien på denne fantastiske rundrejse, som tager dig til de største og mest spændende spanske byer!

Læs mere

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 9 570/ 571-569 Hinge kl.10.30: 9-574- 570/571-475- 569 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

StevanZZ, Shutterstock

StevanZZ, Shutterstock Michelangelos skulptur af David, Botticellis berømte maleri Forår og Tizians ikoniske Venus fra Urbino. Det er bare nogle af de verdenskendte kunstværker, Firenze har at byde på. For Firenze er et epicenter

Læs mere

Augsburg og Ulm. af Mads Vej-Hansen

Augsburg og Ulm. af Mads Vej-Hansen Augsburg og Ulm Efteråret 2009 af Mads Vej-Hansen I starten af oktober 2009 var vi på en forlænget weekend i Augsburg og Ulm. Vi rejste med toget fra Danmark torsdag morgen og var hjemme igen søndag aften.

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn. 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest

Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn. 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest Det er ikke tilfældigt, at en af vores Formel 1-ture går til Budapest, som var et de første rejsemål

Læs mere

Udrejse fra Danmark til Zary Efter endt opsamling i Danmark, kører vi mod vort overnatningshotel i Zary i Polen, hvor middagen venter.

Udrejse fra Danmark til Zary Efter endt opsamling i Danmark, kører vi mod vort overnatningshotel i Zary i Polen, hvor middagen venter. Rejsedato: Lør 111014 - Søn 191014 Dage: 9 Tillæg enkeltværelse: 1650,- Pris pr person: 5295,- Krakow, som anses for Polens smukkeste by, var den kongelige hovedstad i over et halvt M Morgenmad år tusind

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid Salamanca, Plaza Mayor Oplev en af Spaniens smukkeste og mest spændende historiske byer, Salamanca, kom et smut til den velbevarede middelalderby

Læs mere

Toscana & Umbrien Kultur, historie og det toskanske køkken

Toscana & Umbrien Kultur, historie og det toskanske køkken Grupperejse Landbosenior Nordsjælland Fra den 2.9-9.9.2017 Toscana & Umbrien Kultur, historie og det toskanske køkken Toscana er balsam for kunst- og naturelskeres sjæle med sine uovertrufne rigdomme af

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage med M/S Rakhmaninov Velkommen ombord på M/S Rakhmaninov på dennes sidste rejse inden vinterpausen i Rostov. Rejsen starter i Moskva og slutter 19 dage senere

Læs mere

Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2.

Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2. Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2. Dag 1. Ankomst til Palma de Mallorca Bus fra Lufthavnen til Hotel Marina i Puerto de

Læs mere

Udsmykning i kirken INDLEDNING

Udsmykning i kirken INDLEDNING 2 Udsmykning i kirken INDLEDNING Hendriksholm Kirke er født med alterruden som eneste udsmykning bortset fra enkelte symboler i alter og døbefont. Dette hæfte vil omhandle de udsmykninger, der i tidens

Læs mere

Toscana, Umbrien og Ravenna

Toscana, Umbrien og Ravenna Toscana, Umbrien og Ravenna Santa Maria della Consolazione, Todi Rundrejse til kulturbyerne Firenze, Siena, Asissi, Ravenna m. fl. 11. oktober - 21. oktober 2008 (11 dage) Cramon Kulturrejser Gyden 5 m

Læs mere

Julerejse til Bologna

Julerejse til Bologna Julerejse til Bologna Indbegrebet af klassisk italiensk arkitektur, kunst, musik og kultur 22. - 28. dec 2016 Årets julerejse vil gå til Bologna og blive ledet af Italienskender Bo Rosasco, der har mangeårig

Læs mere

Here we come California. 22 dages rundrejse

Here we come California. 22 dages rundrejse Here we come 22 dages rundrejse 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrej- Turen er en 22 dages rundrejse i det vestlige Californien. Turen har mange højdepuntker: natur,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015... Fredag:

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015... Fredag: Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015.... Fredag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 8,25 fra Ålborg og fra København kl. 10,20 Deltagere med anden tilslutning får direkte besked

Læs mere

Toscana - Rom - Sorrento, 8 dage

Toscana - Rom - Sorrento, 8 dage Toscana - Rom - Sorrento, 8 dage Fly Italiens højdepunkter samlet i en rejse Afgang: 11. oktober 2015 Italien Oplev Toscana, Pisa, Firenze, Rom, Napoli, Pompei og Amalfikysten i en og samme rejse. 2 nætter

Læs mere

Syditalien med Klub Nordjyske

Syditalien med Klub Nordjyske Syditalien med Klub Nordjyske På denne rundrejse i Italien vil du opleve den vilde skønhed i det mindre kendte Apulien, i Syditalien, der med sin lange kystlinje ud til Adriaterhavet udgør hælen i den

Læs mere

Løve s vinrejse til Italien

Løve s vinrejse til Italien Løve s vinrejse til Italien 9 dages rejse fra d. 23. april - 1. maj 2016 Italiens vine: Barolo, Brunello, Amarone, Supertoscaner m.fl. - 6 vinsmagninger - 5 besøg hos vingårde i Alsace, Piemonte, Chianti,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr.

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. AFREJSE søndag den 24. september 2017 fra Horsens, Vejle og Kolding m.v. PRIS KR. 3900,- pr. person inklusive halvpension.

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

RENÆSSANCEN I FIRENZE

RENÆSSANCEN I FIRENZE RENÆSSANCEN I FIRENZE Tværfagligt kursus for alle fag, især astronomi, billedkunst, dansk, design, filosofi, fysik, historie, italiensk, matematik, oldtidskundskab og religion Den italienske renæssance

Læs mere

Mellemitalien Rundrejse til kulturbyerne

Mellemitalien Rundrejse til kulturbyerne Mellemitalien Rundrejse til kulturbyerne Ravenna, Assisi, Orvieto, Siena, San Gimignano, Firenze m.fl. Oplev de fantastiske byzantiske mosaikker i Ravenna Giottos banebrydende fresker i San Fracesco katedralen

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kursus Renæssancen i Firenze

Kursus Renæssancen i Firenze Kursus Renæssancen i Firenze Tværfagligt rejsekursus for ALLE fag, især: Dansk, italiensk, oldtidskundskab, billedkunst, design, filosofi, astronomi, fysik, historie, religion og matematik Den italienske

Læs mere

PUDS FORMEN OP...TÖLT I TOSCANA...!!

PUDS FORMEN OP...TÖLT I TOSCANA...!! PUDS FORMEN OP...TÖLT I TOSCANA...!! Turdatoer med rideture på islandske heste! d. 5.5. - 12.5.2016...Pris ca. 5,900 kr. (indkvartering dobbeltværelser. ) Der kan mod ekstra betaling fås enkeltværelser.

Læs mere

Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien

Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien Altai Republikken i Sydsibirien, Pazyryk kurganer & den mægtige Yenisey`s kilde. 5 dage i det spektakulære Skt. Petersburg og Ermitagemuseum. 17 DAGE; 22.

Læs mere

Renæssancen: Kunst og arkitektur

Renæssancen: Kunst og arkitektur Renæssancen: Kunst og arkitektur Renæssancen starter i 1400-tallet i Italien. -Det var tanken om det gamle grækenlands og Roms storheds genfødsel, der lå bag ordet. Disse perioder benævnes antikken. Dengang

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

OPERA PUCCINI PUCCINIS UDØDELIGE OPERAER OPLEV PUCCINI FESTIVALEN FAMILIEEJET HOTEL I DEN FINE KURBADEBY MONTECATINI

OPERA PUCCINI PUCCINIS UDØDELIGE OPERAER OPLEV PUCCINI FESTIVALEN FAMILIEEJET HOTEL I DEN FINE KURBADEBY MONTECATINI KULTURREJSER EUROPA» LAND» ITALIEN» OPERA PUCCINI OPERA PUCCINI PUCCINIS UDØDELIGE OPERAER Opera i de store komponisters land, Italien, er en drøm for mange, og denne rejse tilbyder to smukke Puccini-operaer

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15.

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Afgang Kastrup: 09.40 Easy Jet 2654 Ankomst Milano: 11.45 Ankomst

Læs mere

Rejsebrev 7. Efterår 2015.

Rejsebrev 7. Efterår 2015. Rejsebrev 7. Efterår 2015. Tirsdag den 20. oktober. Vi forlader campingpladsen i Cesenatico, og glemmer i skyndingen kilerne vi bruger under hjulene, hvis terrænet er ujævnt, og opdager det først, da vi

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var

Læs mere

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Lørdag,23/4 tirsdag,3/5 2016. Pris:kr.10.298,- Pilgrimme fra Portugal har i mange år fulgt denne rute hele vejen op gennem landet. Ruten går igennem forskellige

Læs mere

maria fabricius hansen GenbruGs kirker i rom når antik bliver til middelalder aarhus universitetsforlag

maria fabricius hansen GenbruGs kirker i rom når antik bliver til middelalder aarhus universitetsforlag maria fabricius hansen GenbruGs kirker i rom når antik bliver til middelalder aarhus universitetsforlag 1 2 maria fabricius hansen 3 GENBRUGS KIRKER I ROM Når antik bliver til middelalder aarhus universitetsforlag

Læs mere

Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner

Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner Tennis- og kultur rejse Bukarest Karpaterne Dracula- Transsylvanien Udrejse 13. september hjemrejse 20. juni 2016 Rumænien blev indlemmet som

Læs mere

Kunstmuseet i Tbilisi

Kunstmuseet i Tbilisi Kunstmuseet i Tbilisi Shalva Amiranashvili-kunstmuseet ligger i Georgiens hovedstad Tbilisi og er en del af det georgiske nationalmuseum. Attraktionen er guldsmedeafdelingen. Her opbevares georgisk guldsmedearbejder

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

Rokokoværker inden for billedkunsten

Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoens stilmæssige storhedstid ligger fra ca. 1720 1789 (den franske revolution). I Danmark var perioden ikke så lang, men varede ca. fra 1740 1770. Rokokoen kom

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Færøerne kunst og natur

Færøerne kunst og natur info@ Færøerne kunst og natur Rejseleder: K. Torben Rasmussen 25. - 30. maj 2018 Torshavn 6 dage / fra Kastrup Rejse nr. C-29 Turen er arrangeret i samarbejde med Kristeligt Dagblad. Tag med på en koncentreret

Læs mere

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, oplevelseserhverv og kunsthåndværk i Toscana. Turen vil gå til Bjergområdet Garfagnana i det nordvestlige

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Alaska Explorer & krydstogt fra Whittier (Anchorage) til Vancouver/Canada

Alaska Explorer & krydstogt fra Whittier (Anchorage) til Vancouver/Canada Alaska Explorer & krydstogt fra Whittier (Anchorage) til Vancouver/Canada 15/16 dage; 19. juni 4./5. juli 2016 Denne rejse kombinerer en rundrejse i Alaska, med start i Alaskas hovedstad, Fairbanks, og

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

Vejen til Rom Via Francigena

Vejen til Rom Via Francigena Vejen til Rom Via Francigena Lørdag 26. maj lørdag 2. juni 2018 Vandring og kulturoplevelser på den gamle pilgrimsvej Via Francigena ind til Rom. Vi går ad gamle stier og veje gennem det Toscanske landskab

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Eventuel framelding: Ved eventuel framelding er depositum tabt.

Eventuel framelding: Ved eventuel framelding er depositum tabt. Vin- og gourmetrejse/trøffelfest i Piemonte, Ligurien og Bardolino i Italien samt Franken i Tyskland. Fly ud/bus hjem 4/10-12/10 2013 Ordet Piemonte betyder ved bjergets fod. Her er tale om et dramatisk

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Haderslev Domkirke 5. januar 2014 Hellig Tre Kongers Søndag Jh 8, / Sognepræst Christian de Fine Licht Dette hellige

Haderslev Domkirke 5. januar 2014 Hellig Tre Kongers Søndag Jh 8, / Sognepræst Christian de Fine Licht Dette hellige Haderslev Domkirke 5. januar 2014 Hellig Tre Kongers Søndag Jh 8,12-20 392 362 318 / 36 473 364 Sognepræst Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Atter talte Jesus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

Kl. 15.00 er der transfer retur til vort hotel. Aften: La Bohème (Puccini) Arenaen kl. 21.15. Transfer en time før forestillingen og retur efter.

Kl. 15.00 er der transfer retur til vort hotel. Aften: La Bohème (Puccini) Arenaen kl. 21.15. Transfer en time før forestillingen og retur efter. Fløng Operaforening Att. Per Fuhrmann Askevangen 62, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 30893420 Telefax: Mobiltelefon: E-mail: opera@mail.dk 26. oktober 2010 Riis Rejsers reference: SSO1082511 Bekræftelse

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere