Indbydelse. Y s men international. area- & regionskonference juni 2011 skjern danmark. tema. næstekærlighed empati

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbydelse. Y s men international. area- & regionskonference 17. - 18. - 19. juni 2011 skjern danmark. tema. næstekærlighed empati"

Transkript

1 Y s men international a re a eu ro pa & r eg i o n da n ma r k area- & regionskonference juni 2011 skjern danmark Indbydelse tema & næstekærlighed empati S a m v æ r F æ l l e S S k a b F o r b i n d e l S e b yg g e b r o m e l l e m m e n n e S k e r

2 invitation til area- & regionskonference 2011 i skjern Af Knud Hougaard Klausen, formand for konferenceudvalget På vegne af de to Y s Men s klubber i Skjern er det mig en stor glæde at kunne invitere alle Y s Men og Y s Menetter med ledsagere i Region Danmark og Area Europa, samt udenlandske gæster, til AREA- & REGIONSKONFERENCE i Skjern den 17., 18. og 19. juni Det er første gang, at der afholdes fælles Area- & Regionskonference i Danmark, hvor vi forsøger at bygge bro mellem Area Europa og Region Danmark ved at lave en fælles konference. Vi håber, at alle vil deltage i hele konferencen. Det er en stor udfordring at afholde en konference. Sidste gang vi holdt regionskonference i Skjern var i 1993, med ca. 900 deltagere. Konferencestedet er ombygget til et kulturcenter for nogle få år siden, med en stor arena (Skjern Bank Arena) med plads til ca mennesker, to sportshaller og Grene scenen. Der er endvidere bowlingcenter, en stor foyer, restaurant og cafeteria med mere. Arenaen er måske bedst kendt fra tv-udsendelser med håndboldkampe fra Skjern Håndbold. Konferencens overordnede tema er»næstekærlighed & empati«. Temaet vil blive belyst ud fra en international, en national og en personlig vinkel. Kom og mød generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær, entertaineren Sigurd Barrett, journalisten og TV manden Anders Agger, biskop Elisabeth Dons Christensen, sognepræst Torill Kristensen, provst Poul Ivan Madsen og mange flere. Kom og vær med allerede fra fredag. Gør konferencen til en fælles oplevelse, en inspiration for hver enkelt deltager. Kom og vær med i fællesskabet. Ryste sammen-aften fredag og festaften lørdag. Sang og musik. Sjov og alvor. Måltidsfællesskab. Generalforsamling, foredrag og udflugter. Mød også Y s Men fra hele Europa og få et pust fra den store verden. Vel mødt og på gensyn Knud Hougaard Klausen 2 Piet Hein har designet kunst i Skjerns rundkørsler

3 program fredag den 17. juni Ankomst bureau åbner for registrering Skjern Garden spiller foran Skjern Kulturcenter Kaffe Åbningsceremoni Area Europa og Region Danmark Hovedtaler, generalsekretær Henrik Stubkjær, Folkekirkens Nødhjælp taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«set fra en international vinkel Buffet med underlægningsmusik i Skjern Bank Arena Fællessang med Willy Egmose og Skjern Kirkekor J. McMillan, med det Kgl. Teaters ballettalentcenter Kaffe hvor Willy Egmose underholder Skjern Marimbaorkester underholder Afslutning med Fadervor på alle sprog Hyggemusik i foyer ved Lise og Jørn Esbjerg Kort sanselig gudstjeneste i Skjern Kirke arr. Y s Youth lørdag den 18. juni Morgenkaffe med rundstykker for alle i Skjern Kulturcenter Morgenandagt ved provst Poul Ivan Madsen Area formiddag ved generalsekretær Nishi AP Marit Torp gruppearbejde Frokost Flagceremoni i Hal Biskop Elisabeth Dons Christensen taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«set fra en national vinkel Overdragelse af regionsprojekter, hilsener m.m Kaffe Gudstjeneste i Skjern Kulturcenter ved sognepræst Torill Kristensen Festaften Willy Egmose og Skjern Salonorkester spiller ved middagen Pianoshow ved Sigurd Barrett Kaffe Festtale ved journalist og tv-manden Anders Agger»Når forundring bliver til fjernsyn«22.15 Folkedans ved Lisbeth og Jan Ilsø samt Anders Løager og Jens Peder Knudsen Afslutning ved RDE Sand Kirk Larsen Hyggemusik i foyer ved Jan Ilsø, Jens Peder Knudsen og Anders Løager søndag den 19. juni Morgenkaffe med rundstykker for alle i Skjern Kulturcenter Morgenandagt ved RD Bent Jensen Region Danmarks generalforsamling Ledsagerture Afslutningsceremoni Area og Region Let frokost AREA- & REGIONSKONFERENCE

4 velkommen til area- & regionskonference 2011 i skjern Af Marit Torp, AP Europe Kære Y s Men i Europa! Det er en fornøjelse for mig at byde dig velkommen til Area konference i Skjern juni At have mulighed for at møde Y s Men s venner fra hele Europa er altid en speciel oplevelse. Når vi møder hinanden på denne måde, opbygger vi venskaber på tværs af de forskellige kulturer. Du kan møde gamle venner og finde nye, og måske nogle af jer også har mulighed for at finde en ny broderklub. Når vi finder venskaber, skaber vi faktisk også fred mellem os, og vi kan opmuntre hinanden til at sprede budskabet over hele verden. Ideen med at dele kærlighed og omsorg med andre mennesker gør os til bedre personer. I vores daglige liv skal vi vise alle disse kvaliteter til vores naboer, venner og kollegaer. Læren om Jesus Kristus er vores base og interesse. Under konventet har du mulighed for at få information om Y s Men s bevægelsen, dele empati og næstekærlighed gennem indlæg, og nyde venskaber. Se programmet, og kom til Skjern! Lad os bygge fremtiden sammen. 4 Af Peter Villadsen Area Convention Committee Chairman Skjern 2011 Vi ønsker dig hermed en varm velkomst til Area Europa konference, regional konference for Region Danmark og Y s Youth konference i Skjern juni Vi håber, at du under konferencen vil møde gamle venner, få nye og føle fællesskab ved at være medlem af Y s Men International. Mottoet fra Area Europa konferencen i Lappeenranta for 4 år siden var:»y s Men bygger bro«. Vi vil stadig bygge bro i Skjern i Vi har forberedt et godt program og er klar til at se dig i tre dejlige dage i juni Temaet er:»næstekærlighed & empati«, som vi vil drøfte på forskellige niveauer. Vi håber at kunne integrere de tre konferencer til én. Vi ønsker at bygge en bro for fremtiden, under denne konference og mellem deltagerne. Konferenceudvalget har gjort et stort stykke arbejde, og vi ønsker, at alle vil huske konferencen for Area Europa og Region Danmark i Skjern 2011 som»konferencen«.

5 program for area lørdag den 18. juni 2011 indledning program for area europa lørdag formiddag kl Planer/rapport for Area Europa ved AP Marit Torp Visioner for Area Europa ved APE Paul-Erik Didriksen Idé-bank på Europas website for medlemsvækst og ungdomsdeltagelse»towards 2022«set fra ICM s synsvinkel Derefter en gruppedrøftelse for alle om temaet»næstekærlighed & empati«ud fra nedenstående oplæg. den kristne næstekærlighed og den empatiske indlevelse Næstekærlighed og empati har gennemsyret den kristne kultur. På et overordnet plan fik næstekærligheden allerede fra oldkirken konkrete udtryk, for eksempel gennem klostervæsenets virke inden for sygepleje, skolevæsen og fattigforsorg. I dag er klostrenes fattigforsorg afløst af blandt andet socialt og humanitært hjælpearbejde. På individplanet må mennesker, som ikke opfatter sig som specielt kristne, alligevel forholde sig til buddet. Grundlæggende må mennesket tage stilling til, hvem der er ens næste, hvem der skal vises kærlighed eller skal man? Denne stillingtagen er vældig aktuel i dag: Er næsten alle, eller kun den, man i sin hverdag umiddelbart relaterer sig til? Gennem medierne er vi mennesker som rent geografisk er langt væk pludselig kommet tæt på. Vi er dagligt øjenvidner til medmenneskers nød i form af sult, vold, død mv. Men hører disse mennesker ind under betegnelsen vore næste? Eller bor de for langt væk? Hvor går grænsen? Er der en grænse? Kristendommens begreb om næstekærlighed står altså helt centralt i nutidens etiske debatter? Hvor står vi i Y s Men s bevægelsen med vort arbejde i dag? Både som medlemmer på lokalt plan og i forhold til nye medlemmer? Og i vore praktiske sociale relationer i vores samfund? Har vi empati, eller er vi ekskluderende i vort arbejde? Vi skal prøve at formulere eksempler på minus og plussiden i formiddagens program. AREA- & REGIONSKONFERENCE

6 Grupperejser Individuelle rejser Buskørsel i 4 og 5* busser Tlf Marupvej 68 DK-6900 Skjern 6 skjern kulturcenter konferencestedet Musik, underholdning, kunst, møder, sport, foredrag, fester og meget andet. Skjern Kulturcenter er et alsidigt»hus«på ca m 2. Et center, som fortsat udvikles og udbygges som kommunens fyrtårn. Vi lytter til vore gæsters ideer, hvilket har betydet, at vi i løbet af 2011 begynder byggeri af nyt motionscenter og overnatningsfaciliteter. Blandt vore fremtidsplaner kan nævnes byggeri af biograf, som en gruppe af borgere står i spidsen for. Skjern og omegn har igennem mange år været kendt for sine mange ildsjæle, hvilket også Skjern Kulturcenter har nydt gavn af. Vi glæder os til at byde velkommen til de to Skjern Y s Men s klubbers Area- & Regionskonference i Skjern Kulturcenter hele Ringkøbing-Skjern Kommunes kulturelle og sportslige mødested.

7 velkommen til area- & regionskonference 2011 i skjern Af Bent Jensen RD kære Y s men Så er det igen tid for regionskonference. Konferencen 2011 er en kombination af en regionskonference og en areakonference, et meget spændende arrangement. Vi håber, at konferencen vil give så mange som muligt oplevelsen af at deltage i Area Europa sammenhæng. Der kommer Y s Men fra regioner i Europa, der ikke tæller så mange medlemmer, som vi har i Danmark. Vi håber, de vil få en stor oplevelse ved at deltage i det store fællesskab. En oplevelse af, at vi er mange, som arbejder ud fra det samme kristne grundlag. Gensidig respekt og hengivenhed som fællesnævner på basis af Jesu Kristi lære. Det er vigtigt, at vi som Y s Men oplever, at vi er en del af en international organisation, ligesom det også har stor betydning, at vi deltager i fælles arrangementer på landsplan. Kun på den måde kan vi hver især være med til at præge vores bevægelse. Kammeratskab og venskab er bærende for Y s Men s bevægelsen og for det enkelte medlem og skal dyrkes og værnes. I klubberne, på landsplan, i Area og i hele verden. Værdifulde oplevelser venter! Arbejdsgruppen i Skjern har ydet en kæmpeindsats for at gøre Regions- & Areakonferencen 2011 til en helt speciel oplevelse. Jeg er sikker på, at det vil lykkes. Gå ikke glip af den! Lad konferencen i Skjern blive starten på en ny måde at opleve medlemskabet af Y s Men International, og vær samtidig med til at give Y s Men fra andre lande en stor oplevelse. På gensyn i Skjern Venlig hilsen Bent Jensen Regionsleder AREA- & REGIONSKONFERENCE

8 Esben Lunde Larsen cand.theol., Ph.d.-studerende tema næstekærlighed & empati Konferencens tema er»næstekærlighed & empati.«temaet ønskes drøftet på konferencen ud fra en international, en national og et personligt perspektiv. Den røde tråd centreres om vendingen»hvem er min næste?«og når jeg har fundet ud af det, hvad får det så af konsekvenser for min færden og mine handlinger? internationalt: Siden 2. Verdenskrig har den vestlige verden været ramt af et Auschwitz syndrom, der har martret dets befolkninger og beslutningstagere, som har udmøntet sig i en aktiv deltagelse i FN, i fredsbevarende arbejde via NATO og EU. Kan man overhovedet udøve næstekærlighed og empati i en international sammenhæng, hvor det er statsstyrede indsatser? Er empati og næstekærlighed ikke et personligt udtryk, der skal komme til syne mand og mand imellem? Kommer det personlige til udtryk, når eksempelvis danske soldater eller danske nødhjælpsansatte gør tjeneste i internationale brændpunkter, og har det overhovedet en mening at gøre det? Er Danmark som land med en tusindårig kristen kulturarv særligt forpligtet til at yde statsbetalt næstekærlighed? Er det vores dårlige samvittighed som rige vesterlændinge, vi får aflad for, når vi sender danske soldater til Irak og Afghanistan, når vi giver bistand, eller når vi laver indsamlingsshows på tv til ofre for oversvømmelser i Pakistan, jordskælv i Haiti eller tsunamien i Asien? Hvad får det af konsekvenser for verdenssamfundets indsats over for nødstedte, at magtbalancen forrykker sig fra det»kristne«vesten til det»kommunistiske«kina bliver dagsordenen en anden? Er det, hvad vi ser i den danske folkekirke i dag at menighederne er fulde af kærlighed til hinanden? Er det, hvad vi ser i det danske samfund, hvor staten tager hånd om alt fra vugge til grav, og hvor det kan være vanskeligt for den enkelte kristne at tage et medansvar i det socialdiakonale arbejde? 8

9 »næstekærlighed & empati«(fortsat) nationalt: Reformatoren Martin Luther understreger i sit nøgleskrift»om et kristenmenneskes frihed«, at menneskets frihed er givet det af Kristus. Det bygger for Luther på to sætninger: et kristenmenneske er en fri herre over alle ting og ingen undergivet et kristenmenneske er i alle ting en træl, skyldig at gøre tjeneste, og enhver undergivet Hvordan understreger den evangelisk-lutherske teologi og lære i den danske folkekirke denne tanke i dag, og er der grund til en ny-reformatorisk besindelse i den danske folkekirke, hvor fokus ofte er på strukturer, vielsesritualer og økonomi, frem for på den næstekærlige forkyndelse med empati og forpligtelse på næsten, der ofte står noget forpjusket tilbage? Den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard understreger i sin teologi, at»du skal elske din næste som dig selv«, og at din næste er den person, som til enhver tid står først for dig. Følger man Kierkegaard, er det altså intet problem hverken at finde sin næste eller vide, hvad jeg skal gøre, når jeg har fundet ham; for næsten skal elskes som mig selv. Er det, hvad vi ser i den danske folkekirke i dag at menighederne er fulde af kærlighed til hinanden? Er det, hvad vi ser i det danske samfund, hvor staten tager hånd om alt fra vugge til grav, og hvor det kan være vanskeligt for den enkelte kristne at tage et medansvar i det socialdiakonale arbejde? personligt: Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup skriver om den etiske fordring mennesker imellem. Etikken får konsekvenser for den enkelte på et personligt plan, stærkest udtrykt i hovedtanken i Den etiske fordring, at vi altid holder noget af et andet menneskes liv i vores hånd. Hvis du møder et menneske på gaden, der stopper og spørger dig, hvad klokken er, har det menneske udleveret sig til dig, og du har to muligheder: omsorg eller ødelæggelse. Du kan kigge på uret og fortælle, hvad klokken er. Eller du kan gå videre og vrisse ud af mundvigen: Få dig dog dit eget ur! Tanken om omsorg eller ødelæggelse træder tydeligt frem i teksten fra Johannes Evangeliet om kvinden grebet i ægteskabsbrud. kvinden grebet i ægteskabsbrud (joh ev 8) v. 1-9 v10 Jesus rettede sig op og sagde til hende:»kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?«v11 Hun svarede:»nej, Herre, ingen«. Så sagde Jesus:»Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere«. Når vi finder vores næste, men vi ikke altid bryder os om det, vi finder, eller det ansvar der følger med det, vi har fundet, hvordan handler vi så? Som skriftkloge og farisæere, der ser lovens bogstav og dømmer næsten ude, eller som Jesus, der ser lovens ånd og dømmer kvinden inde? Hvordan kan man leve et liv i næstekærlighed, når der er så meget i os selv og i verden, vi ikke elsker? AREA- & REGIONSKONFERENCE

10 gudstjeneste i skjern kulturcenter Sognepræst Torill Kristensen Gudstjeneste lørdag kl ved sognepræst Torill Kristensen, Skjern. Hun har haft embede i Skjern siden I 7 år havde hun embede i Skjoldborg og Kallerup Sogne på Thy. Ved gudstjenesten medvirker bl. a. Willy Egmose og hans trio»willys Trio«. Gudstjenesten bliver på dansk. morgenandagt Morgenandagt lørdag kl ved provst Poul Ivan Madsen, sognepræst ved Skjern Kirke og provst for Skjern provsti siden Poul Ivan Madsen, der blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1993, kom til Skjern fra Dybe ved Lemvig, hvor han havde embede i 10 år. Andagten bliver på engelsk. 10 Provst Poul Ivan Madsen

11 taler fredag eftermiddag kl emne:»næstekærlighed & empati«generalsekretær Henrik Stubkjær, Folkekirkens Nødhjælp, taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«ud fra en international vinkel. Henrik Stubkjær har siden 2005 været generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Inden da var han i 9 år forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus. Henrik Stubkjær er cand.theol. fra Aarhus Universitet og har arbejdet som studenterpræst ved Aarhus Universitet og Møllevangskirken i Århus. Som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp står han i spidsen for en nødhjælpsorganisation, der ofte er placeret i verdens brændpunkter. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at hjælpe verdens fattigste til et værdigt liv. Hjælpen gives uden hensyn til tro, race eller politisk overbevisning. taler lørdag eftermiddag kl emne:»næstekærlighed & empati«biskop Elisabeth Dons Christensen, taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«ud fra en national vinkel. Elisabeth Dons Christensen er født i Biskop i Ribe Stift siden Cand.mag. i historie og kristendomskundskab Cand.theol Gymnasie- og seminarielærer Hjælpepræst ved Ribe Domkirke Præst i Søllerød Forfatter til en lang række bøger. Biskop Elisabeth Dons Christensen er desuden formand for Folkekirkens Konfirmandcenter, som har til formål at udvikle og understøtte konfirmandundervisningen. Ved bl.a. at arbejde med at udbyde konkrete oplevelses- og undervisningsforløb i en folkekirkelig sammenhæng. Konfirmandcenteret er jo som bekendt et af dette års Regionsprojekter. AREA- & REGIONSKONFERENCE

12 ringkøbing-skjern musikskole underholdning fredag aften 1) julieanne mcmillan med balletbørnene Det kongelige teaters balletskoles nye ballettalentcenter er åbnet i Skjern i Børn i klasse kan søge optagelse. For at sikre at der er stabil tilgang til talentcentret, har Musikskolen i samarbejde med Skjern Bank tillige oprettet to talentspirehold for klasse. 2) marimbaorkestret Marimbaorkestret består af 10 charmerende, dygtige musikskoleelever og deres allestedsnærværende leder, Dennis Boel. De spiller super godt, og der er rift om dem, når noget skal fejres i det lokale kulturliv. Dejlige oplevelser lise og jørn esbjerg Efter afslutningen fredag bliver aftenens hyggemusik leveret af Lise og Jørn Esbjerg. Lise på klaver og Jørn på saxofon. De befinder sig bedst i en dansk tradition, som lettere klassisk musik over evergreens til sange og salmer. Willy egmose med skjern kirkekor Konferencens gennemgående musikalske kraft er organist, korleder, komponist og jazzmusikker, Willy Egmose der er født i 1944 på Langeland, uddannet organist på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Ansat ved Skjern Kirke siden

13 underholdning lørdag aften skjern salonorkester Skjern Salonorkester, under ledelse af Thor-Erik Gilbert Langseth spiller under festmiddagen. Orkestret har et meget stort repertoire og har turneret rundt i Europa og spillet for regentparret på Chateau De Cayx i Frankrig. sigurd Barrett pianoshow Festaftenens underholdning.»vor generations Victor Borge«. Sigurd Barrett er Danmarks pianoentertainer nr. 1. Sigurd Barrett har siden 1990 leveret sit forrygende og enestående pianoshow hos firmaer, festivals, kongresser, aktionærmøder etc. Overalt i ind- og udland. Han efterlader altid stående applaus, blandt andet. for sine kendte improvisationer over publikumsønsker og sange improviseret på stedet til lejligheden. Sigurd Barrett Pianoshow er underholdning i en klasse for sig selv. anders agger TV-journalist og foredragsholder Emne:»Når forundring bliver til fjernsyn«et foredrag om at portrættere menneskebørn i den bedste sendetid. Anders Agger har i sin ansættelse på DR lavet både radio og tv. Han har været fast reporter på DR Nyheder 21 Søndag og i de seneste år har han lavet dokumentarprogrammer. Blandt produktionerne er»3z gensyn med vennerne«,»herlufsholm«,»cyklus«,»kongehuset indefra«ligesom han i sommeren 2010 lavede en sommerserie om de danske badehoteller sammen med kokken Anne Hjernøe. lisbeth og jan ilsø, anders løager og jens peder knudsen Lisbeth (danseleder) har i en årrække ledet folkedans, musikken leveres af trioen, bestående af Anders (violin), Jens Peder (kontrabas) og Jan (harmonika). De har samarbejdet i en årrække, og altid med det for øje, at musik skal både være sjovt og brugbart til dans. Kom og få en god oplevelse med glad musik, inspirerende ledelse og mulighed for at få både benene og lattermusklerne rørt. AREA- & REGIONSKONFERENCE

14 3 ledsagerture søndag den 19. juni tur 1 Guided bustur gennem den kommende NATIONALPARK SKJERN Å. Vær parat til at bevæge dig ud i den enestående natur. Læs mere på Kaffe undervejs. tur 2 Oplev den pragtfulde vestjyske natur på den guidede bustur FJORDEN RUNDT. Flere ophold undervejs, bla. i Hvide Sande med besøg på Danmarks bedste strand, som er tilgængelig for alle! Kaffe undervejs. tur 3 (den stille tur) Udflugt til det nærliggende HELLIG KORS KLOSTER Orientering om klostrets historie, rundvisning, andagt og fællessang. Mulighed for en lille travetur i den pragtfulde vestjyske natur. Der serveres formiddagskaffe. 14

15 Det handler om at finde den rette balance - ikke mindst når det drejer sig om boliglån Samler du din økonomi hos os, får du både gode råd, gode priser og en personlig rådgiver der hjælper dig med at få økonomisk overblik. Så bliver det lettere for dig at finde din rette økonomiske balance. Tal med os eller se hvordan på nordea.dk/balance. Skjern Afdeling Bredgade nordea.dk AREA- & REGIONSKONFERENCE

16 Y s Youth byder velkommen til danmark Kom til Danmark til Areakonferencen, og mød KFUM og KFUK, som er en søsterorganisation til Y s Men s bevægelsen. KFUM og KFUK i Danmark er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. KFUM og KFUK arbejder ud fra en vision om, at børn og unge skal vide, at de kan tro på Gud og at Gud tror på dem. Vi arbejder med børneklubber, teenklubber, konfirmandklubber, festivals, musik- og dramagrupper, stævner og sommerlejre. KFUM og KFUK har i alt ca medlemmer. I Danmark er der ingen Y s Youth; men som barn og ung er man i stedet medlem af KFUM og KFUK. KFUM og KFUK tager aktivt del i både socialt arbejde og børne- og ungdomsarbejde, og vi har sammensat et program, hvor du aktivt kan prøve, hvad det vil sige at være en del af KFUM og KFUK i Danmark. Vi vil gerne vise, hvordan vi arbejder med børn og unge, og hvordan vi praktiserer næstekærlighed og empati i foreningsarbejdet. Prøv bl.a. at udforske dit kreative talent, se en skole, hvor der bliver taget hånd om svage elever, og kom ud til det vilde Vesterhav. KFUM og KFUK er som nævnt en kristen børne- og ungdomsorganisation, og vi arbejder bl.a. ud fra:»vi ønsker en verden, hvor vi er bedre til at arbejde sammen og har større forståelse for hinanden. Det betyder, at der ikke kun er én måde at være kristen på, men mange forskellige. Forskellighed er en rigdom, så vi kan lære af hinanden. Ingen må være dommer over hinandens tro.«vi glæder os rigtig meget til at møde jer 16

17 Youth program fredag den 17. juni Ankomst bureau åbner for registrering Skjern Garden spiller foran Skjern Kulturcenter Kaffe Åbningsceremoni, Area Europa og Region Danmark Hovedtaler, Generalsekretær Henrik Stubkjær, Folkekirkens Nødhjælp taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«set fra en international vinkel Buffet med underlægningsmusik i Skjern Bank Arena Fællessang på engelsk og dansk med Willy Egmose og Skjern Kirkekor J. McMillan, med det Kgl. Teaters ballettalentcenter Kaffe hvor Willy Egmose underholder Skjern Marimbaorkester underholder Afslutning med Fadervor på alle sprog Hyggemusik i foyer ved Lise og Jørn Esbjerg kort sanselig gudstjeneste i skjern kirke lørdag den 18. juni Morgenkaffe med rundstykker for alle i Skjern Kulturcenter Morgenandagt ved provst Poul Ivan Madsen den unge delegation bliver hentet ved kulturcenteret afgang til faster aktivitetshus indblik i kfum og kfuk s arbejde i danmark i form af forskellige kreative poster afgang til vesterhavet frokost ved nr. lyngvig fyr afgang mod dejbjerg hede kaffe på heden pilgrimsvandring eftermiddagens program slut mulighed for omklædning og hvil inden festaftenen Festaften Willy Egmose og Skjern Salonorkester spiller ved middagen Pianoshow ved Sigurd Barett Kaffe Festtale ved journalist og tv-manden Anders Agger»Når forundring bliver til fjernsyn«22.15 Folkedans ved Lisbeth og Jan Ilsø samt Anders Løager og Jens Peder Knudsen Afslutning ved RDE Sand Kirk Larsen Hyggemusik i foyer ved Jan Ilsø, Jens Peder Knudsen og Anders Løager søndag den 19. juni tema næstekærlighed & empati Morgenkaffe med rundstykker for alle i Skjern Kulturcenter Morgenandagt ved RD Bent Jensen Afgang fra Skjern Kulturcenter mod Finderup efterskole Ankomst Finderup efterskole. Information om skolens værdigrundlag, og om hvordan begreberne empati og næstekærlighed gøres nærværende på en skole som deres. Desuden laves der noget kreativt ud fra det overordnede tema»empati og næstekærlighed«forfriskning undervejs Afgang mod Skjern Kulturcenter Afslutningsceremoni Area og Region Let frokost AREA- & REGIONSKONFERENCE

18 18 praktisk info tilmelding Tilmeldings- betalingsfrist er fredag den 3. april Der er ingen begrænsning i antallet af deltagere. Vær opmærksom på at tilmelding først er gældende, når betaling er registreret. tilmelding kan foregå således 1. Direkte tilmelding via Web Butik på regionens hjemmeside på: Hvis du ikke har mulighed for at anvende punkt 1 for tilmelding, kan du gå frem efter punkt 2 og sende tilmelding på papir. 2. Tilmeldingsblanket sendes til: Niels Kristian Kristensen, Vibevej 1, 6900 Skjern. Indbetaling på konto i Skjern Bank A/S reg. nr konto nr husk navn og medlemsnummer. ledsagerture Der er 3 forskellige ture at vælge imellem. På tilmeldingsblanketten bedes du anføre prioritet 1 og 2. tilmelding til generalforsamling Af hensyn til kaffen beder vi om tilmelding til generalforsamling. Cirka 14 dage før generalforsamling udsendes dagsorden og generalforsamlingshæfte til de tilmeldte. Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamling bedes indsendt senest den 30. april framelding 1. Hvis du fortryder din tilmelding inden 3. april 2011, vil du få et evt. indbetalt beløb tilbagebetalt. 2. Ved framelding i perioden 4. april 10. juni 2011, vil du få et evt. indbetalt beløb tilbagebetalt, mod et gebyr på DKK Ved framelding efter 10. juni 2011, vil et evt. indbetalt beløb ikke blive refunderet. nødopkald Bliver der under konferencen behov for nødopkald, kan det ske på følgende tlf. numre: Poul Erik Jeppesen, tlf Jens Chr. Ostersen tlf Eske Villadsen tlf spørgsmål i forbindelse med konferencen kan rettes til konferenceudvalget: Knud Hougaard Klausen, Ånumvej 121, 6900 Skjern, mobil , mail: Poul Erik Jeppesen, Tranevej 6, 6900 Skjern, mobil , mail: Jens Chr. Ostersen, Stauningvej 23, 6900 Skjern, mobil , mail: Eske Villadsen, Sæddingvej 13, 6900 Skjern, mobil , mail: salgsartikler I forbindelse med area- & regionskonferencen vil der som sædvanligt være mulighed for udstilling og salg. Ligeledes kan klubber, som ønsker at inspirere andre klubber, vise hvad man netop i deres klub har lavet af gode aktiviteter. Andre organisationer kan også udstille. Der vil i hal 2 være opstillet borde til salg/udstilling. Dem der ønsker bord og stole stillet til rådighed, skal bestille dette i god tid. Bestilling kan ske til Kurt Kruse, Skovbrinken 11, 6900 Skjern, mobil , mail: Tilmeldings- betalingsfrist er fredag den 3. april 2011

19 praktisk info praktiske oplysninger om konferencestedet Konferencestedet er Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern, tlf. nr Kulturcentreret er i et plan og med let adgang fra parkeringsplads lige uden for døren. Åbningsceremonien fredag foregår i Skjern Bank Arena og ligeledes arrangementet lørdag formiddag. Lørdag eftermiddag vil være i hal 1. Aftenfesten lørdag og generalforsamling søndag formiddag og afslutning, foregår i Skjern Bank Arena. Under konferencen vil der være storskærme i såvel Skjern Bank Arena som i Hal 1 og gode højtalerforhold, samt rullende undertekster på alle skærme. Oversættelse fra dansk til engelsk og omvendt vil ske i form af rullende undertekster. Alt i alt er de fysiske rammer særdeles velegnede til en area- og regionskonference. Der vil ikke være deltager begrænsning. Lokaliteterne er meget handicapvenlige. Vi har gode overnatningsmuligheder ved konferencen. Vi etablerer campingplads med el, vand, lys og døgnvagt på en græsbelagt plads i umiddelbar nærhed af kulturcentret. Campingpladsen åbner torsdag kl Hvis der ønskes flere pladser samlet kan dette imødekommes. Skriv eller ring til Johannes W. Jacobsen, mail: mobil Herudover bliver der mulighed for privat indkvartering, samt for hotellignende forhold i Borris Lejren i to-mands-værelser med eget bad. Overnatning privat og i Borris Lejren sker ved tilmelding efter først til mølle princippet. Se kontakt person på tilmeldingsblanket. Herudover kan man selv aftale overnatning på hoteller, fritidscentre, lejrcenter og vandrerhjem i området, jfr. liste nedenfor. overnatningsmuligheder i området: hoteller Hotel Vestjyden, Skjern tlf Bechs hotel, Tarm tlf Hotel Smedegården, Lem tlf Bundgårds Hotel, Borris tlf Westergaards Hotel, Videbæk tlf Hotel Fjordgården, Ringkøbing tlf Hotel Ringkøbing; Ringkøbing tlf Hotel Falken, Videbæk tlf Videbæk Fritidscenter, Videbæk tlf Spjald Fritidscenter, Spjald tlf Roficentret, Ringkøbing tlf Lyne Hotel, Lyne tlf Hotel Hjedding, Ølgod tlf campingpladser Skjern camping, Skjern tlf Tarm camping, Tarm tlf Skaven camping, Skaven tlf Lyne camping, Lyne tlf Bork camping, Bork tlf AREA- & REGIONSKONFERENCE

20 vestjyskværdipleje Højt afkast uden risiko... kan vi desværre ikke love sig. Til gengæld får du med vestjyskværdipleje et af markedets bedste investeringsløsninger - tilpasset dig og din risikovillighed. Vi geninvesterer dine penge og sikrer, at der hele tiden er den rigtige fordeling mellem aktier og obligationer, så du kan sove roligt om natten. Læs mere om vestjyskværdipleje på vestjyskbank.dk eller kontakt din rådgiver. Velkommen i vestjyskbank. vestjyskbank.dk/skjern MarketingService

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse &

YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse & Indbydelse YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse & GRATIS KIDSVOLLEY/VOLLEYBALL-STÆVNE Lørdag d. 28. januar 2012 kl. 9-16 for alle fra 3-9. klasse Efterskolen Solgården

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 27. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 24.- 26. januar 2014 TEMA: ORDET på bordet... VELKOMMEN TIL DET 27. LANDSSTÆVNE FOR VOKSNE Ordet på bordet

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 26. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 18.- 20. januar 2013 T EM A: Gud hver dag VELKOMMEN TIL DET 26. LANDSSTÆVNE FOR VOKSNE TEMA: Gud hver dag En

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER HÅNDBOLD STÆVNE 28 EGE CUP 2008 VARDE 13. - 14. SEPTEMBER EGE-CUP 2008 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKEBANK har hermed fornøjelsen for 28. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere