Indbydelse. Y s men international. area- & regionskonference juni 2011 skjern danmark. tema. næstekærlighed empati

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbydelse. Y s men international. area- & regionskonference 17. - 18. - 19. juni 2011 skjern danmark. tema. næstekærlighed empati"

Transkript

1 Y s men international a re a eu ro pa & r eg i o n da n ma r k area- & regionskonference juni 2011 skjern danmark Indbydelse tema & næstekærlighed empati S a m v æ r F æ l l e S S k a b F o r b i n d e l S e b yg g e b r o m e l l e m m e n n e S k e r

2 invitation til area- & regionskonference 2011 i skjern Af Knud Hougaard Klausen, formand for konferenceudvalget På vegne af de to Y s Men s klubber i Skjern er det mig en stor glæde at kunne invitere alle Y s Men og Y s Menetter med ledsagere i Region Danmark og Area Europa, samt udenlandske gæster, til AREA- & REGIONSKONFERENCE i Skjern den 17., 18. og 19. juni Det er første gang, at der afholdes fælles Area- & Regionskonference i Danmark, hvor vi forsøger at bygge bro mellem Area Europa og Region Danmark ved at lave en fælles konference. Vi håber, at alle vil deltage i hele konferencen. Det er en stor udfordring at afholde en konference. Sidste gang vi holdt regionskonference i Skjern var i 1993, med ca. 900 deltagere. Konferencestedet er ombygget til et kulturcenter for nogle få år siden, med en stor arena (Skjern Bank Arena) med plads til ca mennesker, to sportshaller og Grene scenen. Der er endvidere bowlingcenter, en stor foyer, restaurant og cafeteria med mere. Arenaen er måske bedst kendt fra tv-udsendelser med håndboldkampe fra Skjern Håndbold. Konferencens overordnede tema er»næstekærlighed & empati«. Temaet vil blive belyst ud fra en international, en national og en personlig vinkel. Kom og mød generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær, entertaineren Sigurd Barrett, journalisten og TV manden Anders Agger, biskop Elisabeth Dons Christensen, sognepræst Torill Kristensen, provst Poul Ivan Madsen og mange flere. Kom og vær med allerede fra fredag. Gør konferencen til en fælles oplevelse, en inspiration for hver enkelt deltager. Kom og vær med i fællesskabet. Ryste sammen-aften fredag og festaften lørdag. Sang og musik. Sjov og alvor. Måltidsfællesskab. Generalforsamling, foredrag og udflugter. Mød også Y s Men fra hele Europa og få et pust fra den store verden. Vel mødt og på gensyn Knud Hougaard Klausen 2 Piet Hein har designet kunst i Skjerns rundkørsler

3 program fredag den 17. juni Ankomst bureau åbner for registrering Skjern Garden spiller foran Skjern Kulturcenter Kaffe Åbningsceremoni Area Europa og Region Danmark Hovedtaler, generalsekretær Henrik Stubkjær, Folkekirkens Nødhjælp taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«set fra en international vinkel Buffet med underlægningsmusik i Skjern Bank Arena Fællessang med Willy Egmose og Skjern Kirkekor J. McMillan, med det Kgl. Teaters ballettalentcenter Kaffe hvor Willy Egmose underholder Skjern Marimbaorkester underholder Afslutning med Fadervor på alle sprog Hyggemusik i foyer ved Lise og Jørn Esbjerg Kort sanselig gudstjeneste i Skjern Kirke arr. Y s Youth lørdag den 18. juni Morgenkaffe med rundstykker for alle i Skjern Kulturcenter Morgenandagt ved provst Poul Ivan Madsen Area formiddag ved generalsekretær Nishi AP Marit Torp gruppearbejde Frokost Flagceremoni i Hal Biskop Elisabeth Dons Christensen taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«set fra en national vinkel Overdragelse af regionsprojekter, hilsener m.m Kaffe Gudstjeneste i Skjern Kulturcenter ved sognepræst Torill Kristensen Festaften Willy Egmose og Skjern Salonorkester spiller ved middagen Pianoshow ved Sigurd Barrett Kaffe Festtale ved journalist og tv-manden Anders Agger»Når forundring bliver til fjernsyn«22.15 Folkedans ved Lisbeth og Jan Ilsø samt Anders Løager og Jens Peder Knudsen Afslutning ved RDE Sand Kirk Larsen Hyggemusik i foyer ved Jan Ilsø, Jens Peder Knudsen og Anders Løager søndag den 19. juni Morgenkaffe med rundstykker for alle i Skjern Kulturcenter Morgenandagt ved RD Bent Jensen Region Danmarks generalforsamling Ledsagerture Afslutningsceremoni Area og Region Let frokost AREA- & REGIONSKONFERENCE

4 velkommen til area- & regionskonference 2011 i skjern Af Marit Torp, AP Europe Kære Y s Men i Europa! Det er en fornøjelse for mig at byde dig velkommen til Area konference i Skjern juni At have mulighed for at møde Y s Men s venner fra hele Europa er altid en speciel oplevelse. Når vi møder hinanden på denne måde, opbygger vi venskaber på tværs af de forskellige kulturer. Du kan møde gamle venner og finde nye, og måske nogle af jer også har mulighed for at finde en ny broderklub. Når vi finder venskaber, skaber vi faktisk også fred mellem os, og vi kan opmuntre hinanden til at sprede budskabet over hele verden. Ideen med at dele kærlighed og omsorg med andre mennesker gør os til bedre personer. I vores daglige liv skal vi vise alle disse kvaliteter til vores naboer, venner og kollegaer. Læren om Jesus Kristus er vores base og interesse. Under konventet har du mulighed for at få information om Y s Men s bevægelsen, dele empati og næstekærlighed gennem indlæg, og nyde venskaber. Se programmet, og kom til Skjern! Lad os bygge fremtiden sammen. 4 Af Peter Villadsen Area Convention Committee Chairman Skjern 2011 Vi ønsker dig hermed en varm velkomst til Area Europa konference, regional konference for Region Danmark og Y s Youth konference i Skjern juni Vi håber, at du under konferencen vil møde gamle venner, få nye og føle fællesskab ved at være medlem af Y s Men International. Mottoet fra Area Europa konferencen i Lappeenranta for 4 år siden var:»y s Men bygger bro«. Vi vil stadig bygge bro i Skjern i Vi har forberedt et godt program og er klar til at se dig i tre dejlige dage i juni Temaet er:»næstekærlighed & empati«, som vi vil drøfte på forskellige niveauer. Vi håber at kunne integrere de tre konferencer til én. Vi ønsker at bygge en bro for fremtiden, under denne konference og mellem deltagerne. Konferenceudvalget har gjort et stort stykke arbejde, og vi ønsker, at alle vil huske konferencen for Area Europa og Region Danmark i Skjern 2011 som»konferencen«.

5 program for area lørdag den 18. juni 2011 indledning program for area europa lørdag formiddag kl Planer/rapport for Area Europa ved AP Marit Torp Visioner for Area Europa ved APE Paul-Erik Didriksen Idé-bank på Europas website for medlemsvækst og ungdomsdeltagelse»towards 2022«set fra ICM s synsvinkel Derefter en gruppedrøftelse for alle om temaet»næstekærlighed & empati«ud fra nedenstående oplæg. den kristne næstekærlighed og den empatiske indlevelse Næstekærlighed og empati har gennemsyret den kristne kultur. På et overordnet plan fik næstekærligheden allerede fra oldkirken konkrete udtryk, for eksempel gennem klostervæsenets virke inden for sygepleje, skolevæsen og fattigforsorg. I dag er klostrenes fattigforsorg afløst af blandt andet socialt og humanitært hjælpearbejde. På individplanet må mennesker, som ikke opfatter sig som specielt kristne, alligevel forholde sig til buddet. Grundlæggende må mennesket tage stilling til, hvem der er ens næste, hvem der skal vises kærlighed eller skal man? Denne stillingtagen er vældig aktuel i dag: Er næsten alle, eller kun den, man i sin hverdag umiddelbart relaterer sig til? Gennem medierne er vi mennesker som rent geografisk er langt væk pludselig kommet tæt på. Vi er dagligt øjenvidner til medmenneskers nød i form af sult, vold, død mv. Men hører disse mennesker ind under betegnelsen vore næste? Eller bor de for langt væk? Hvor går grænsen? Er der en grænse? Kristendommens begreb om næstekærlighed står altså helt centralt i nutidens etiske debatter? Hvor står vi i Y s Men s bevægelsen med vort arbejde i dag? Både som medlemmer på lokalt plan og i forhold til nye medlemmer? Og i vore praktiske sociale relationer i vores samfund? Har vi empati, eller er vi ekskluderende i vort arbejde? Vi skal prøve at formulere eksempler på minus og plussiden i formiddagens program. AREA- & REGIONSKONFERENCE

6 Grupperejser Individuelle rejser Buskørsel i 4 og 5* busser Tlf Marupvej 68 DK-6900 Skjern 6 skjern kulturcenter konferencestedet Musik, underholdning, kunst, møder, sport, foredrag, fester og meget andet. Skjern Kulturcenter er et alsidigt»hus«på ca m 2. Et center, som fortsat udvikles og udbygges som kommunens fyrtårn. Vi lytter til vore gæsters ideer, hvilket har betydet, at vi i løbet af 2011 begynder byggeri af nyt motionscenter og overnatningsfaciliteter. Blandt vore fremtidsplaner kan nævnes byggeri af biograf, som en gruppe af borgere står i spidsen for. Skjern og omegn har igennem mange år været kendt for sine mange ildsjæle, hvilket også Skjern Kulturcenter har nydt gavn af. Vi glæder os til at byde velkommen til de to Skjern Y s Men s klubbers Area- & Regionskonference i Skjern Kulturcenter hele Ringkøbing-Skjern Kommunes kulturelle og sportslige mødested.

7 velkommen til area- & regionskonference 2011 i skjern Af Bent Jensen RD kære Y s men Så er det igen tid for regionskonference. Konferencen 2011 er en kombination af en regionskonference og en areakonference, et meget spændende arrangement. Vi håber, at konferencen vil give så mange som muligt oplevelsen af at deltage i Area Europa sammenhæng. Der kommer Y s Men fra regioner i Europa, der ikke tæller så mange medlemmer, som vi har i Danmark. Vi håber, de vil få en stor oplevelse ved at deltage i det store fællesskab. En oplevelse af, at vi er mange, som arbejder ud fra det samme kristne grundlag. Gensidig respekt og hengivenhed som fællesnævner på basis af Jesu Kristi lære. Det er vigtigt, at vi som Y s Men oplever, at vi er en del af en international organisation, ligesom det også har stor betydning, at vi deltager i fælles arrangementer på landsplan. Kun på den måde kan vi hver især være med til at præge vores bevægelse. Kammeratskab og venskab er bærende for Y s Men s bevægelsen og for det enkelte medlem og skal dyrkes og værnes. I klubberne, på landsplan, i Area og i hele verden. Værdifulde oplevelser venter! Arbejdsgruppen i Skjern har ydet en kæmpeindsats for at gøre Regions- & Areakonferencen 2011 til en helt speciel oplevelse. Jeg er sikker på, at det vil lykkes. Gå ikke glip af den! Lad konferencen i Skjern blive starten på en ny måde at opleve medlemskabet af Y s Men International, og vær samtidig med til at give Y s Men fra andre lande en stor oplevelse. På gensyn i Skjern Venlig hilsen Bent Jensen Regionsleder AREA- & REGIONSKONFERENCE

8 Esben Lunde Larsen cand.theol., Ph.d.-studerende tema næstekærlighed & empati Konferencens tema er»næstekærlighed & empati.«temaet ønskes drøftet på konferencen ud fra en international, en national og et personligt perspektiv. Den røde tråd centreres om vendingen»hvem er min næste?«og når jeg har fundet ud af det, hvad får det så af konsekvenser for min færden og mine handlinger? internationalt: Siden 2. Verdenskrig har den vestlige verden været ramt af et Auschwitz syndrom, der har martret dets befolkninger og beslutningstagere, som har udmøntet sig i en aktiv deltagelse i FN, i fredsbevarende arbejde via NATO og EU. Kan man overhovedet udøve næstekærlighed og empati i en international sammenhæng, hvor det er statsstyrede indsatser? Er empati og næstekærlighed ikke et personligt udtryk, der skal komme til syne mand og mand imellem? Kommer det personlige til udtryk, når eksempelvis danske soldater eller danske nødhjælpsansatte gør tjeneste i internationale brændpunkter, og har det overhovedet en mening at gøre det? Er Danmark som land med en tusindårig kristen kulturarv særligt forpligtet til at yde statsbetalt næstekærlighed? Er det vores dårlige samvittighed som rige vesterlændinge, vi får aflad for, når vi sender danske soldater til Irak og Afghanistan, når vi giver bistand, eller når vi laver indsamlingsshows på tv til ofre for oversvømmelser i Pakistan, jordskælv i Haiti eller tsunamien i Asien? Hvad får det af konsekvenser for verdenssamfundets indsats over for nødstedte, at magtbalancen forrykker sig fra det»kristne«vesten til det»kommunistiske«kina bliver dagsordenen en anden? Er det, hvad vi ser i den danske folkekirke i dag at menighederne er fulde af kærlighed til hinanden? Er det, hvad vi ser i det danske samfund, hvor staten tager hånd om alt fra vugge til grav, og hvor det kan være vanskeligt for den enkelte kristne at tage et medansvar i det socialdiakonale arbejde? 8

9 »næstekærlighed & empati«(fortsat) nationalt: Reformatoren Martin Luther understreger i sit nøgleskrift»om et kristenmenneskes frihed«, at menneskets frihed er givet det af Kristus. Det bygger for Luther på to sætninger: et kristenmenneske er en fri herre over alle ting og ingen undergivet et kristenmenneske er i alle ting en træl, skyldig at gøre tjeneste, og enhver undergivet Hvordan understreger den evangelisk-lutherske teologi og lære i den danske folkekirke denne tanke i dag, og er der grund til en ny-reformatorisk besindelse i den danske folkekirke, hvor fokus ofte er på strukturer, vielsesritualer og økonomi, frem for på den næstekærlige forkyndelse med empati og forpligtelse på næsten, der ofte står noget forpjusket tilbage? Den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard understreger i sin teologi, at»du skal elske din næste som dig selv«, og at din næste er den person, som til enhver tid står først for dig. Følger man Kierkegaard, er det altså intet problem hverken at finde sin næste eller vide, hvad jeg skal gøre, når jeg har fundet ham; for næsten skal elskes som mig selv. Er det, hvad vi ser i den danske folkekirke i dag at menighederne er fulde af kærlighed til hinanden? Er det, hvad vi ser i det danske samfund, hvor staten tager hånd om alt fra vugge til grav, og hvor det kan være vanskeligt for den enkelte kristne at tage et medansvar i det socialdiakonale arbejde? personligt: Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup skriver om den etiske fordring mennesker imellem. Etikken får konsekvenser for den enkelte på et personligt plan, stærkest udtrykt i hovedtanken i Den etiske fordring, at vi altid holder noget af et andet menneskes liv i vores hånd. Hvis du møder et menneske på gaden, der stopper og spørger dig, hvad klokken er, har det menneske udleveret sig til dig, og du har to muligheder: omsorg eller ødelæggelse. Du kan kigge på uret og fortælle, hvad klokken er. Eller du kan gå videre og vrisse ud af mundvigen: Få dig dog dit eget ur! Tanken om omsorg eller ødelæggelse træder tydeligt frem i teksten fra Johannes Evangeliet om kvinden grebet i ægteskabsbrud. kvinden grebet i ægteskabsbrud (joh ev 8) v. 1-9 v10 Jesus rettede sig op og sagde til hende:»kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?«v11 Hun svarede:»nej, Herre, ingen«. Så sagde Jesus:»Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere«. Når vi finder vores næste, men vi ikke altid bryder os om det, vi finder, eller det ansvar der følger med det, vi har fundet, hvordan handler vi så? Som skriftkloge og farisæere, der ser lovens bogstav og dømmer næsten ude, eller som Jesus, der ser lovens ånd og dømmer kvinden inde? Hvordan kan man leve et liv i næstekærlighed, når der er så meget i os selv og i verden, vi ikke elsker? AREA- & REGIONSKONFERENCE

10 gudstjeneste i skjern kulturcenter Sognepræst Torill Kristensen Gudstjeneste lørdag kl ved sognepræst Torill Kristensen, Skjern. Hun har haft embede i Skjern siden I 7 år havde hun embede i Skjoldborg og Kallerup Sogne på Thy. Ved gudstjenesten medvirker bl. a. Willy Egmose og hans trio»willys Trio«. Gudstjenesten bliver på dansk. morgenandagt Morgenandagt lørdag kl ved provst Poul Ivan Madsen, sognepræst ved Skjern Kirke og provst for Skjern provsti siden Poul Ivan Madsen, der blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1993, kom til Skjern fra Dybe ved Lemvig, hvor han havde embede i 10 år. Andagten bliver på engelsk. 10 Provst Poul Ivan Madsen

11 taler fredag eftermiddag kl emne:»næstekærlighed & empati«generalsekretær Henrik Stubkjær, Folkekirkens Nødhjælp, taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«ud fra en international vinkel. Henrik Stubkjær har siden 2005 været generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Inden da var han i 9 år forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus. Henrik Stubkjær er cand.theol. fra Aarhus Universitet og har arbejdet som studenterpræst ved Aarhus Universitet og Møllevangskirken i Århus. Som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp står han i spidsen for en nødhjælpsorganisation, der ofte er placeret i verdens brændpunkter. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at hjælpe verdens fattigste til et værdigt liv. Hjælpen gives uden hensyn til tro, race eller politisk overbevisning. taler lørdag eftermiddag kl emne:»næstekærlighed & empati«biskop Elisabeth Dons Christensen, taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«ud fra en national vinkel. Elisabeth Dons Christensen er født i Biskop i Ribe Stift siden Cand.mag. i historie og kristendomskundskab Cand.theol Gymnasie- og seminarielærer Hjælpepræst ved Ribe Domkirke Præst i Søllerød Forfatter til en lang række bøger. Biskop Elisabeth Dons Christensen er desuden formand for Folkekirkens Konfirmandcenter, som har til formål at udvikle og understøtte konfirmandundervisningen. Ved bl.a. at arbejde med at udbyde konkrete oplevelses- og undervisningsforløb i en folkekirkelig sammenhæng. Konfirmandcenteret er jo som bekendt et af dette års Regionsprojekter. AREA- & REGIONSKONFERENCE

12 ringkøbing-skjern musikskole underholdning fredag aften 1) julieanne mcmillan med balletbørnene Det kongelige teaters balletskoles nye ballettalentcenter er åbnet i Skjern i Børn i klasse kan søge optagelse. For at sikre at der er stabil tilgang til talentcentret, har Musikskolen i samarbejde med Skjern Bank tillige oprettet to talentspirehold for klasse. 2) marimbaorkestret Marimbaorkestret består af 10 charmerende, dygtige musikskoleelever og deres allestedsnærværende leder, Dennis Boel. De spiller super godt, og der er rift om dem, når noget skal fejres i det lokale kulturliv. Dejlige oplevelser lise og jørn esbjerg Efter afslutningen fredag bliver aftenens hyggemusik leveret af Lise og Jørn Esbjerg. Lise på klaver og Jørn på saxofon. De befinder sig bedst i en dansk tradition, som lettere klassisk musik over evergreens til sange og salmer. Willy egmose med skjern kirkekor Konferencens gennemgående musikalske kraft er organist, korleder, komponist og jazzmusikker, Willy Egmose der er født i 1944 på Langeland, uddannet organist på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Ansat ved Skjern Kirke siden

13 underholdning lørdag aften skjern salonorkester Skjern Salonorkester, under ledelse af Thor-Erik Gilbert Langseth spiller under festmiddagen. Orkestret har et meget stort repertoire og har turneret rundt i Europa og spillet for regentparret på Chateau De Cayx i Frankrig. sigurd Barrett pianoshow Festaftenens underholdning.»vor generations Victor Borge«. Sigurd Barrett er Danmarks pianoentertainer nr. 1. Sigurd Barrett har siden 1990 leveret sit forrygende og enestående pianoshow hos firmaer, festivals, kongresser, aktionærmøder etc. Overalt i ind- og udland. Han efterlader altid stående applaus, blandt andet. for sine kendte improvisationer over publikumsønsker og sange improviseret på stedet til lejligheden. Sigurd Barrett Pianoshow er underholdning i en klasse for sig selv. anders agger TV-journalist og foredragsholder Emne:»Når forundring bliver til fjernsyn«et foredrag om at portrættere menneskebørn i den bedste sendetid. Anders Agger har i sin ansættelse på DR lavet både radio og tv. Han har været fast reporter på DR Nyheder 21 Søndag og i de seneste år har han lavet dokumentarprogrammer. Blandt produktionerne er»3z gensyn med vennerne«,»herlufsholm«,»cyklus«,»kongehuset indefra«ligesom han i sommeren 2010 lavede en sommerserie om de danske badehoteller sammen med kokken Anne Hjernøe. lisbeth og jan ilsø, anders løager og jens peder knudsen Lisbeth (danseleder) har i en årrække ledet folkedans, musikken leveres af trioen, bestående af Anders (violin), Jens Peder (kontrabas) og Jan (harmonika). De har samarbejdet i en årrække, og altid med det for øje, at musik skal både være sjovt og brugbart til dans. Kom og få en god oplevelse med glad musik, inspirerende ledelse og mulighed for at få både benene og lattermusklerne rørt. AREA- & REGIONSKONFERENCE

14 3 ledsagerture søndag den 19. juni tur 1 Guided bustur gennem den kommende NATIONALPARK SKJERN Å. Vær parat til at bevæge dig ud i den enestående natur. Læs mere på Kaffe undervejs. tur 2 Oplev den pragtfulde vestjyske natur på den guidede bustur FJORDEN RUNDT. Flere ophold undervejs, bla. i Hvide Sande med besøg på Danmarks bedste strand, som er tilgængelig for alle! Kaffe undervejs. tur 3 (den stille tur) Udflugt til det nærliggende HELLIG KORS KLOSTER Orientering om klostrets historie, rundvisning, andagt og fællessang. Mulighed for en lille travetur i den pragtfulde vestjyske natur. Der serveres formiddagskaffe. 14

15 Det handler om at finde den rette balance - ikke mindst når det drejer sig om boliglån Samler du din økonomi hos os, får du både gode råd, gode priser og en personlig rådgiver der hjælper dig med at få økonomisk overblik. Så bliver det lettere for dig at finde din rette økonomiske balance. Tal med os eller se hvordan på nordea.dk/balance. Skjern Afdeling Bredgade nordea.dk AREA- & REGIONSKONFERENCE

16 Y s Youth byder velkommen til danmark Kom til Danmark til Areakonferencen, og mød KFUM og KFUK, som er en søsterorganisation til Y s Men s bevægelsen. KFUM og KFUK i Danmark er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. KFUM og KFUK arbejder ud fra en vision om, at børn og unge skal vide, at de kan tro på Gud og at Gud tror på dem. Vi arbejder med børneklubber, teenklubber, konfirmandklubber, festivals, musik- og dramagrupper, stævner og sommerlejre. KFUM og KFUK har i alt ca medlemmer. I Danmark er der ingen Y s Youth; men som barn og ung er man i stedet medlem af KFUM og KFUK. KFUM og KFUK tager aktivt del i både socialt arbejde og børne- og ungdomsarbejde, og vi har sammensat et program, hvor du aktivt kan prøve, hvad det vil sige at være en del af KFUM og KFUK i Danmark. Vi vil gerne vise, hvordan vi arbejder med børn og unge, og hvordan vi praktiserer næstekærlighed og empati i foreningsarbejdet. Prøv bl.a. at udforske dit kreative talent, se en skole, hvor der bliver taget hånd om svage elever, og kom ud til det vilde Vesterhav. KFUM og KFUK er som nævnt en kristen børne- og ungdomsorganisation, og vi arbejder bl.a. ud fra:»vi ønsker en verden, hvor vi er bedre til at arbejde sammen og har større forståelse for hinanden. Det betyder, at der ikke kun er én måde at være kristen på, men mange forskellige. Forskellighed er en rigdom, så vi kan lære af hinanden. Ingen må være dommer over hinandens tro.«vi glæder os rigtig meget til at møde jer 16

17 Youth program fredag den 17. juni Ankomst bureau åbner for registrering Skjern Garden spiller foran Skjern Kulturcenter Kaffe Åbningsceremoni, Area Europa og Region Danmark Hovedtaler, Generalsekretær Henrik Stubkjær, Folkekirkens Nødhjælp taler over emnet:»næstekærlighed & EMPATI«set fra en international vinkel Buffet med underlægningsmusik i Skjern Bank Arena Fællessang på engelsk og dansk med Willy Egmose og Skjern Kirkekor J. McMillan, med det Kgl. Teaters ballettalentcenter Kaffe hvor Willy Egmose underholder Skjern Marimbaorkester underholder Afslutning med Fadervor på alle sprog Hyggemusik i foyer ved Lise og Jørn Esbjerg kort sanselig gudstjeneste i skjern kirke lørdag den 18. juni Morgenkaffe med rundstykker for alle i Skjern Kulturcenter Morgenandagt ved provst Poul Ivan Madsen den unge delegation bliver hentet ved kulturcenteret afgang til faster aktivitetshus indblik i kfum og kfuk s arbejde i danmark i form af forskellige kreative poster afgang til vesterhavet frokost ved nr. lyngvig fyr afgang mod dejbjerg hede kaffe på heden pilgrimsvandring eftermiddagens program slut mulighed for omklædning og hvil inden festaftenen Festaften Willy Egmose og Skjern Salonorkester spiller ved middagen Pianoshow ved Sigurd Barett Kaffe Festtale ved journalist og tv-manden Anders Agger»Når forundring bliver til fjernsyn«22.15 Folkedans ved Lisbeth og Jan Ilsø samt Anders Løager og Jens Peder Knudsen Afslutning ved RDE Sand Kirk Larsen Hyggemusik i foyer ved Jan Ilsø, Jens Peder Knudsen og Anders Løager søndag den 19. juni tema næstekærlighed & empati Morgenkaffe med rundstykker for alle i Skjern Kulturcenter Morgenandagt ved RD Bent Jensen Afgang fra Skjern Kulturcenter mod Finderup efterskole Ankomst Finderup efterskole. Information om skolens værdigrundlag, og om hvordan begreberne empati og næstekærlighed gøres nærværende på en skole som deres. Desuden laves der noget kreativt ud fra det overordnede tema»empati og næstekærlighed«forfriskning undervejs Afgang mod Skjern Kulturcenter Afslutningsceremoni Area og Region Let frokost AREA- & REGIONSKONFERENCE

18 18 praktisk info tilmelding Tilmeldings- betalingsfrist er fredag den 3. april Der er ingen begrænsning i antallet af deltagere. Vær opmærksom på at tilmelding først er gældende, når betaling er registreret. tilmelding kan foregå således 1. Direkte tilmelding via Web Butik på regionens hjemmeside på: Hvis du ikke har mulighed for at anvende punkt 1 for tilmelding, kan du gå frem efter punkt 2 og sende tilmelding på papir. 2. Tilmeldingsblanket sendes til: Niels Kristian Kristensen, Vibevej 1, 6900 Skjern. Indbetaling på konto i Skjern Bank A/S reg. nr konto nr husk navn og medlemsnummer. ledsagerture Der er 3 forskellige ture at vælge imellem. På tilmeldingsblanketten bedes du anføre prioritet 1 og 2. tilmelding til generalforsamling Af hensyn til kaffen beder vi om tilmelding til generalforsamling. Cirka 14 dage før generalforsamling udsendes dagsorden og generalforsamlingshæfte til de tilmeldte. Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamling bedes indsendt senest den 30. april framelding 1. Hvis du fortryder din tilmelding inden 3. april 2011, vil du få et evt. indbetalt beløb tilbagebetalt. 2. Ved framelding i perioden 4. april 10. juni 2011, vil du få et evt. indbetalt beløb tilbagebetalt, mod et gebyr på DKK Ved framelding efter 10. juni 2011, vil et evt. indbetalt beløb ikke blive refunderet. nødopkald Bliver der under konferencen behov for nødopkald, kan det ske på følgende tlf. numre: Poul Erik Jeppesen, tlf Jens Chr. Ostersen tlf Eske Villadsen tlf spørgsmål i forbindelse med konferencen kan rettes til konferenceudvalget: Knud Hougaard Klausen, Ånumvej 121, 6900 Skjern, mobil , mail: Poul Erik Jeppesen, Tranevej 6, 6900 Skjern, mobil , mail: Jens Chr. Ostersen, Stauningvej 23, 6900 Skjern, mobil , mail: Eske Villadsen, Sæddingvej 13, 6900 Skjern, mobil , mail: salgsartikler I forbindelse med area- & regionskonferencen vil der som sædvanligt være mulighed for udstilling og salg. Ligeledes kan klubber, som ønsker at inspirere andre klubber, vise hvad man netop i deres klub har lavet af gode aktiviteter. Andre organisationer kan også udstille. Der vil i hal 2 være opstillet borde til salg/udstilling. Dem der ønsker bord og stole stillet til rådighed, skal bestille dette i god tid. Bestilling kan ske til Kurt Kruse, Skovbrinken 11, 6900 Skjern, mobil , mail: Tilmeldings- betalingsfrist er fredag den 3. april 2011

19 praktisk info praktiske oplysninger om konferencestedet Konferencestedet er Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern, tlf. nr Kulturcentreret er i et plan og med let adgang fra parkeringsplads lige uden for døren. Åbningsceremonien fredag foregår i Skjern Bank Arena og ligeledes arrangementet lørdag formiddag. Lørdag eftermiddag vil være i hal 1. Aftenfesten lørdag og generalforsamling søndag formiddag og afslutning, foregår i Skjern Bank Arena. Under konferencen vil der være storskærme i såvel Skjern Bank Arena som i Hal 1 og gode højtalerforhold, samt rullende undertekster på alle skærme. Oversættelse fra dansk til engelsk og omvendt vil ske i form af rullende undertekster. Alt i alt er de fysiske rammer særdeles velegnede til en area- og regionskonference. Der vil ikke være deltager begrænsning. Lokaliteterne er meget handicapvenlige. Vi har gode overnatningsmuligheder ved konferencen. Vi etablerer campingplads med el, vand, lys og døgnvagt på en græsbelagt plads i umiddelbar nærhed af kulturcentret. Campingpladsen åbner torsdag kl Hvis der ønskes flere pladser samlet kan dette imødekommes. Skriv eller ring til Johannes W. Jacobsen, mail: mobil Herudover bliver der mulighed for privat indkvartering, samt for hotellignende forhold i Borris Lejren i to-mands-værelser med eget bad. Overnatning privat og i Borris Lejren sker ved tilmelding efter først til mølle princippet. Se kontakt person på tilmeldingsblanket. Herudover kan man selv aftale overnatning på hoteller, fritidscentre, lejrcenter og vandrerhjem i området, jfr. liste nedenfor. overnatningsmuligheder i området: hoteller Hotel Vestjyden, Skjern tlf Bechs hotel, Tarm tlf Hotel Smedegården, Lem tlf Bundgårds Hotel, Borris tlf Westergaards Hotel, Videbæk tlf Hotel Fjordgården, Ringkøbing tlf Hotel Ringkøbing; Ringkøbing tlf Hotel Falken, Videbæk tlf Videbæk Fritidscenter, Videbæk tlf Spjald Fritidscenter, Spjald tlf Roficentret, Ringkøbing tlf Lyne Hotel, Lyne tlf Hotel Hjedding, Ølgod tlf campingpladser Skjern camping, Skjern tlf Tarm camping, Tarm tlf Skaven camping, Skaven tlf Lyne camping, Lyne tlf Bork camping, Bork tlf AREA- & REGIONSKONFERENCE

20 vestjyskværdipleje Højt afkast uden risiko... kan vi desværre ikke love sig. Til gengæld får du med vestjyskværdipleje et af markedets bedste investeringsløsninger - tilpasset dig og din risikovillighed. Vi geninvesterer dine penge og sikrer, at der hele tiden er den rigtige fordeling mellem aktier og obligationer, så du kan sove roligt om natten. Læs mere om vestjyskværdipleje på vestjyskbank.dk eller kontakt din rådgiver. Velkommen i vestjyskbank. vestjyskbank.dk/skjern MarketingService

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Global mission i øjenhøjde

Global mission i øjenhøjde Global mission i øjenhøjde Foto: Martin Kristensen - børn mødes på tværs af grænser Ideerne er samlet af: Afrika-InTouch: www.afrika-intouch.dk & Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: www.soendagsskoler.dk

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe?

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe? Sengeløse Nyt 17. Årgang Nummer 8 Oktober 2013 Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Læs inde i avisen om 40 års fødselsdag på plejehjemmet Visekunst i kirken

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere