Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller 1 S ifrederiksberg d e Kommune Børne- og Ungeområdet Januar 2017

2 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg J.nr A Forsidefoto: Jesper Kongsted Januar S i d e

3 Indhold Indhold... 3 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsesmetode og teknik... 6 Gennemførelse af undersøgelsen... 6 Tidligere undersøgelser... 7 Nationale undersøgelser... 7 Læsevejledning... 7 Svarprocent... 8 Tabel 1 Svarprocent fordelt på skoler... 8 Tabel 2 Svarprocent fordelt på dagtilbud... 9 Dagtilbud Figur 1 - Samlet tilfredshed med dagtilbud Samlet tilfredshed opgjort på dagtilbud Figur 2a - Samlet tilfredshed opgjort på dagtilbud (A-K) Figur 2b - Samlet tilfredshed opgjort på dagtilbud (L-Æ) Tilfredshed opgjort på dagtilbud Figur 3a - Tilfredshed opgjort på dagtilbud (A-K) Figur 3b - Tilfredshed opgjort på dagtilbud (L-Æ) Figur 4 Udvikling i tilfredshed med dagtilbud fra 2012 til Tilfredshed opgjort på størrelse, ejerform og paraplyorganisation Figur 5 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med institutionsstørrelse Figur 6 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med driftsform Figur 7 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med paraplyorganisation Samlet tilfredhed opgjort på respondentens baggrund Figur 8 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med køn Figur 9 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med civilstand Figur 10 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med uddannelse Figur 11 Samlet tilfredshed sammenholdt med sprog der tales i hjemmet Tilfredshed med den pædagogiske indsats Figur 12 Tilfredshed med den pædagogiske indsats Tilfredshed med samarbejdet med personalet Figur 13 Tilfredshed med samarbejdet med personalet Figur 14a Omfanget af udskiftning af personale tilknyttet dit barn opgjort på dagtilbud (A-K) Figur 14b Omfanget af udskiftning af personale tilknyttet dit barn opgjort på dagtilbud (L-Æ) Tilfredshed med relationerne mellem børnene og personalets indsats Figur 15 Tilfredshed med samarbejdet med personalet De fysiske rammer i dagtilbuddet S i d e

4 Figur 16 Tilfredshed med de fysiske rammer i dagtilbuddet Fleksibilitet og valgmuligheder Figur 17 Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder Valg af institutionsplads Figur 18 Hvilken prioritet var dit barns dagtilbud Figur 19 I hvilken grad overvejer forældrene at skifte dagtilbudsplads Figur 20 I hvilken grad overvejer de forældre der angiver at pladsen var uønsket, at skifte plads Figur 21 Hvad er årsagerne til at du overvejer at skifte dagtilbud Figur 22 Hvilken type dagtilbud overvejer forældrene at skifte til Opfølgning på sundhedspolitikken i dagtilbud Mad- og måltidspolitik Figur 23 Kendskab til mad- og måltidspolitik og efterlevelse af mad- og måltidspolitikken Bevægelsespolitik Figur 24 Kendskab til bevægelsespolitik og efterlevelse af bevægelsespolitikken Transport til- og fra institutionen Figur 25 Hvordan kommer børnene normalt til- og fra dagtilbuddet Folkeskolen Figur 26 - Samlet tilfredshed med folkeskolen Figur 27 - Samlet tilfredshed opgjort på folkeskoler Figur 28 - Tilfredshed opgjort på folkeskoler Figur 29 Udvikling i tilfredshed med folkeskolen fra 2012 til Samlet tilfredshed opgjort på respondentens baggrund Figur 30 Samlet tilfredshed med folkeskolen sammenholdt med køn Figur 31 Samlet tilfredshed med folkeskolen sammenholdt med civilstand Figur 32 Samlet tilfredshed med folkeskolen sammenholdt med uddannelse Figur 33 Samlet tilfredshed med folkeskolen sammenholdt med sprog der tales i hjemmet Undervisningen Figur 34 Samlet tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med undervisningen Elevernes trivsel Figur 35 Samlet tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med trivsel Samarbejdet mellem skole og hjem Figur 36 Samlet tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med trivsel Skolens ledelse Figur 37 Har du haft kontakt med skolens ledelse Figur 38 Tilfredshed med ledelsens evne til at lede skolen Figur 39 Tilfredshed med ledelsens evne til at lede skolen opgjort på skoler Figur 40 Tilfredshed med adgangen til at gå i dialog med ledelsen, når der er behov for det Skolens fysiske rammer Figur 41 Tilfredshed med skolens fysiske rammer Figur 42 Tilfredshed med skolens indendørs rammer opdelt på skoler Figur 43 Tilfredshed med skolens udendørs rammer opdelt på skoler S i d e

5 Opfølgning på sundhedspolitikken i folkeskolen Mad- og måltidspolitik Figur 44 Kendskab til mad- og måltidspolitik og efterlevelse af mad- og måltidspolitikken Bevægelsespolitik Figur 45 Kendskab til bevægelsespolitik og efterlevelse af bevægelsespolitikken Transport til- og fra skolen Figur 46 Hvordan kommer børnene normalt til- og fra skolen Figur 47 Samlet tilfredshed med skole, skolefritidsordning og klub opdelt på skoler Skolens fritidsordning Figur 48 Samlet tilfredshed med skolens skolefritidsordning opdelt på skoler Figur 49 Tilfredshed med skolens skolefritidsordning opdelt på skoler Den pædagogiske indsats i skolefritidsordningerne Figur 50 Tilfredshed med den pædagogiske indsats i skolefritidsordningerne Samarbejdet mellem skolefritidsordning og hjem Figur 51 Tilfredshed med samarbejdet mellem skolefritidsordning og hjem Skolefritidsordningens fysiske rammer Figur 52 Tilfredshed med skolefritidsordningens fysiske rammer Figur 53 Tilfredshed med skolefritidsordningens indendørs områder opdelt på skoler Figur 54 Tilfredshed med skolefritidsordningens udendørs områder opdelt på skoler Skolens klubtilbud Figur 55 Samlet tilfredshed med skolens klubtilbud opdelt på skoler Figur 56 Tilfredshed med skolens klubtilbud opdelt på skoler Om brugen af klubben Figur 57 Hvor tit kommer dit barn i klubben Figur 58 Hvor tit kommer dit barn i klubben opgjort på skoler Aktiviteterne i klubben Figur 59 Tilfredshed med aktiviteterne i klubben De voksne i klubben Figur 60 Tilfredshed med de voksne i klubben Klubbens indendørs- og udendørs områder Figur 61 Tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder Figur 62 Tilfredshed med klubbens indendørs områder opdelt på skoler Figur 63 Tilfredshed med klubbens udendørs områder opdelt på skoler Bilag S i d e

6 Undersøgelsens baggrund og formål Frederiksberg Kommune gennemfører løbende både borgertilfredshedsundersøgelser og Brugertilfredshedsundersøgelser på de store borgerrettede serviceområder og får herigennem borgere og brugeres bidrag til den løbende kvalitetsudvikling. I Aftale om Kommunernes Økonomi 2011 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen er opnået enighed om, at..anbefale kommunerne hvert andet år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen. For at støtte op om brugertilfredshedsundersøgelser, der er sammenlignelige på tværs afinstitutioner og kommuner, opfordres kommunerne til at anvende det fælles udviklede koncept, som stilles til rådighed fra Anvendelsen af konceptet understøttes af inspirationsmateriale, erfaringsudveksling og tværgående analyser. Børne- og Ungeområdet følger anbefalingen med gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser mindst én gang i hver valgperiode baseret på Kommunernes Landsforening (KL) nationale koncept. Undersøgelsesmetode og teknik Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældre til børn i dagtilbud og skole (herunder sfo og klub) har modtaget et brev i deres e-boks med et direkte link til ét dynamisk spørgeskema, der når de indtastede deres cpr-nummer udvalgte relevante spørgsmål for netop deres brug af dagtilbud og skole. Det betyder, at en forældre til to børn, ét i dagtilbud og et i skole, har modtaget ét samlet spørgeskema, der omfatter begge børn, som omfatter den nationale spørgeramme for dagtilbud, forældrebestyrelsens lokale spørgsmål i barnets dagtilbud, den nationale spørgeramme for skole, skolebestyrelsens lokale spørgsmål og den nationale spørgeramme for skolefritidsordninger. Metoden følger op på en frafaldsanalyse 1 som Børne- og Ungeområdet fik gennemført i tilknytning til brugertilfredshedsundersøgelsen i sundhedsplejen i 2013 der anbefaler ét spørgeskema pr. familie, da frafaldet i familier der modtog flere skemaer var signifikant højere. I henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ligestillingsloven) 2 må mænd og kvinder hverken direkte eller indirekte forskelsbehandles på grund af køn. Ligestillingsnænvet har i en afgørelse fra 2015 fastslået, Nævnet finder, at der foreligger direkte forskelsbehandling på grund af køn, når kommunen automatisk sender meddelelser til barnets mor, selvom forældrene bor samme og har fælles forældremyndighed 2. Børne- og Ungeområdet har som følge af Ligestillingsnævnets afgørelse, ændret metode fra brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012 og sendt spørgeskemaet til begge forældres e-boks. I praksis er det kun den ene forældre der har besvaret. Gennemførelse af undersøgelsen Respondenterne modtog i perioden 31. oktober til 2. november 2016 spørgeskemaet i deres e-boks. På grund af en teknisk fejl, var det nødvendigt at genfremsende spørgeskemaet til respondenter hvor cprnummeret startede med 0. Det skete den 8. november Børneudvalgets møde 27. oktober 2014 og Frafald på kommunale brugertilfredshedsundersøgelser af Cæcilie Saul, August Ligebehandlingsnævnets afgørelse J.nr S i d e

7 Tidligere undersøgelser Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbud og skoleområdet er gennemført i baseret på KL s nationale koncept fra Resultaterne blev forelagt Børneudvalget den 19. november 2012 (Sag 146) og i Undervisningsudvalget den 19. november 2012 (Sag 159). På dagtilbudsområdet er der endvidere gennemført brugertilfredshedsundersøgelser i 1997, 2002 og 2007 og på folkeskoleområdet i 2008 baseret på andre koncepter. I 2015 gennemførte Frederiksberg Kommune en borgerundersøgelse, hvori indgår en måligt af tilfredsheden med dagtilbud og folkeskoler. Resultaterne blev forelagt Kommunalbestyrelsen 7. december 2015 (Sag 333) Nationale undersøgelser Til er der i 2014 og 2015 gennemført en landsmåling på folkeskolen og i 2016 for dagtilbudsområdet. På vil Frederiksberg Kommuens tal kunne sammenlignes med nationale tal og andre kommuner som har lagt resultater ind på tilfredshedsportalen. Læsevejledning Børne- og Ungeområdets brugertilfredshedsundersøgelse 2016 er gennemført med afsæt i Kommuners Landsforenings nationale spørgerammer. Brugertilfredsheden måles på en 6 trins skala. I nogle oversigtstabeller samles tilfreds og tilfreds under betegnelsen Tilfreds og de øvrige svarkategorier under betegnelsen Øvrige for at lette overblikket for læseren. 1 tilfreds 2 Tilfreds 3 Hverken tilfreds/ 4 Utilfreds 5 6 Ved ikke/ikke relevant Tilfredse Øvrige Den anvendte skala kan omsættes til et vægtet indeks, svarende til Borgerundersøgelsen , med følgende vægte: 100 = tilfreds 75 = Tilfreds 50 = Hverken tilfreds eller 25 = Utilfreds 0 = Hvor indeksværdien 100 angiver maksimal tilfredshed og indeksværdien 0 angiver maksimal hed. På tilfredshedsportalen anvendes skalaen 1-5, hvor tilfreds har vægten 5, Tilfreds har vægten 4 og Hverken tilfreds/eller har værdien 3 medens Utilfreds har værdien 2 og værdien 1. 3 Børneudvalget 19. november 2012 (Sag 146) og Undervisningsudvalget 19. november 2012 (Sag 159) 4 Borgernes tilfredshed med Frederiksberg Kommune, Borgerundersøgelsen 2015, side 5 7 S i d e

8 Svarprocent Tabel 1 Svarprocent fordelt på skoler Svarprocenten for skoler udgør 44,2 procent, Der er modtaget besvarelser som omfatter børn/unge. Ved Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012 var svarprocenten til sammenligning 45,7 procent. Skole Antal besvarelser Antal børn Indskrevne Svarprocent Søndermarkskolen Skolen på Duevej Skolen på La Cours Vej Skolen på Nyelandsvej Ny Hollænderskolen Tre Falke Skolen Skolen ved Søerne Christianskolen Skolen på Grundtvigsvej Skolen ved Nordens Plads Lindevangskolen Skolen på Bülowsvej Samlet svarprocent ,2 8 S i d e

9 Tabel 2 Svarprocent fordelt på dagtilbud Svarprocenten for dagtilbud udgør 50,3 procent, Der er modtaget besvarelser som omfatter børn. Ved Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012 var svarprocenten til sammenligning 42 procent. Daginstitution Antal besvarelser Antal børn Indskrevne Svarprocent Børnehuset Adilsvej Blomsterhaven Børnehaven Brumbazzen Bryghuset Børneambassaden Børnehuset ved Søerne Børneuniverset Børnehuset Carlsvognen Den Kommunale Dagpleje Børnehuset Dalgas Have Det Gule Hus Børneringens Børnehus Elverhøj Børnehuset Falkonergården Børnehuset Fasangården Frederiksberg Folkebørnehave og Vuggestue Frederiksberg Sogns Børnehus Børnehuset Frederiksvej Fryden Børnehuset Frydendalsvej Børnehuset Gravhunden Børnehuset Harmonien Indrætsbørnehuset Ingemannsvej Børnehuset Klatretræet Børnehuset Kufferten Børneinstitutionen Lindehuset Louis Petersens Børnegaard Børnehusene Louisegården Specialinstitutionen Magnoliehuset Mariendal Marthagården Midgården Børnehuset Nyelandsgården Nykløveret Børnehuset Pelikanen Børnehuset Planeten Platangården Børneringens Børnehus Regnbuen Børnehuset Rosenhaven Børnehuset Sankt Jørgen Børnehuset Sankt Markus Børnehuset Sankt Thomas Børnehuset Sneglehuset Solmarken Børnehuset Spilloppen Børnehuset Stjernen Børnehuset Valhalla Børnehuset Æblehaven Samlet svarprocent ,3 9 S i d e

10 Dagtilbud Blandt respondenterne svarer 88 procent at de er meget tilfredse eller tilfredse på spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud. Det er en fremgang fra brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012 på to procentpoint fra 86 procent til 88 procent. Rambøll gennemførte i 2012, 2014 og 2016 landsdækkende undersøgelser, baseret på en stikprøver på ca besvarelser for Social- og Indenrigsministeriet. Heri er var tilfredsheden ligeledes stigende. I Frederiksberg Kommunes Borgerundersøgelse fra 2015 er tilfredsheden med dagtilbud blandt brugerne opgjort til 69 procent. Figur 1 - Samlet tilfredshed med dagtilbud Frederiksberg Kommune 2007 Frederiksberg Kommune 2012 Landstal 2012 Landtal 2014 Landstal 2016 Frederiksberg Kommune S i d e

11 Samlet tilfredshed opgjort på dagtilbud Figur 2a - Samlet tilfredshed opgjort på dagtilbud (A-K) 11 S i d e

12 Figur 2b - Samlet tilfredshed opgjort på dagtilbud (L-Æ) 12 S i d e

13 Tilfredshed opgjort på dagtilbud Figur 3a - Tilfredshed opgjort på dagtilbud (A-K) 13 S i d e

14 Figur 3b - Tilfredshed opgjort på dagtilbud (L-Æ) 14 S i d e

15 Figur 4 Udvikling i tilfredshed med dagtilbud fra 2012 til Louis Petersens Børnegaard Bryghuset Børnehuset Sankt Jørgen Børnehuset Kufferten Børnehuset Falkonergården Børnehuset Nyelandsgården Nykløveret Børnehuset Pelikanen Carlsvognen Platangården Børnehuset Frydeldalsvej Sankt Thomas Dagplejen Børnehuset ved Søerne Børnehuset Harmonien Børnehuset Fasangården Børnehusene Louisegården Børnehuset Klatretræet Børnehaven Brumbazzen Specialinstitutionne Magnoliahuset Spilloppen Mariendal Fryden Gravhunden Børneringens Børnehus Regnbuen Børnehuset Valhalla Sneglehuset Børnehuset Æblehaven Sankt Markus Sogn Idrætsbørnehuset Ingemannsvej Frederiksberg Folkebørnehave og vuggestue Børnehuset Rosenhaven Børneuniverset Lindehuset Solmarken Blomsterhaven Børneambassaden Børnehuset Dalgas Have Marthagården Børnehuset Stjernen Børneringens Børnehus Elverhøj Midgården Det Gule Hus Adilsvej Børnehuset Planeten S i d e

16 Tilfredshed opgjort på størrelse, ejerform og paraplyorganisation Figur 5 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med institutionsstørrelse Figur 6 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med driftsform Figur 7 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med paraplyorganisation 16 S i d e

17 Samlet tilfredhed opgjort på respondentens baggrund Figur 8 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med køn Figur 9 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med civilstand Figur 10 Samlet tilfredshed med dagtilbud sammenholdt med uddannelse 17 S i d e

18 Figur 11 Samlet tilfredshed sammenholdt med sprog der tales i hjemmet 18 S i d e

19 Tilfredshed med den pædagogiske indsats Spørgsmål 1 til 12 belyser forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats i barnets dagtilbud. Figur 12 Tilfredshed med den pædagogiske indsats 19 S i d e

20 Tilfredshed med samarbejdet med personalet Spørgsmål 13 til 18 belyser forældrenes tilfredshed med samarbejdet med personalet i barnets dagtilbud. Figur 13 Tilfredshed med samarbejdet med personalet 20 S i d e

21 Figur 14a Omfanget af udskiftning af personale tilknyttet dit barn opgjort på dagtilbud (A-K) 21 S i d e

22 Figur 14b Omfanget af udskiftning af personale tilknyttet dit barn opgjort på dagtilbud (L-Æ) 22 S i d e

23 Tilfredshed med relationerne mellem børnene og personalets indsats Spørgsmål 19 til 22 belyser forældrenes tilfredshed med relationerne børnene imellem og personalets indsats. Figur 15 Tilfredshed med samarbejdet med personalet 23 S i d e

24 De fysiske rammer i dagtilbuddet Spørgsmål 23 til 27 og spørgsmål 56 belyser forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer i dagtilbuddet herunder åbningstider og placering af lukkedage. Figur 16 Tilfredshed med de fysiske rammer i dagtilbuddet Fleksibilitet og valgmuligheder Spørgsmål 33 til 39 belyser forældrenes tilfredshed med fleksibilitet og valgmiligheder mellem kommunens dagtilbud. Kun de 828 respondenter der inden for det sidste år har skullet vælge dagtilbud indgår i denne del af undersøgelsen. Figur 17 Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder 24 S i d e

25 Valg af institutionsplads Spørgsmål 40 til 43 belyser forældrenes valg af dagtilbud I Figur 16 er vist forældrenes oplevede prioritet af den tildelte plads. Det er ved opskrivningen til plads i Frederiksberg Kommune muligt at angive to ønsker. De to ønsker er ligestillede. Imidlertid oplever 2/3 af forældrene at de har fået opfyldt deres første prioritet. Omvendt oplever 11 procent, at de har fået en plads som var uønsket. Figur 18 Hvilken prioritet var dit barns dagtilbud Figur 19 I hvilken grad overvejer forældrene at skifte dagtilbudsplads I spørgsmål 41 kan respondenten angive, i hvilken grad de ønsker at skifte plads. Hertil svarer 74 procent at de slet ikke overvejer at skifte dagtilbudsplads. 25 S i d e

26 Figur 20 I hvilken grad overvejer de forældre der angiver at pladsen var uønsket, at skifte plads. I spørgsmål 41 kan forældrene angive i hvilken grad de overvejer at skifte plads. I Figur 18 ses på, i hvilken grad de 247 der i spørgsmål 40 angiver at pladsen var uønsket, overvejer at skifte plads. Hertil svarer 60 procent at de, til trods for at de oplever at pladsen var uønsket, slet ikke overvejer at skifte plads. Figur 21 Hvad er årsagerne til at du overvejer at skifte dagtilbud I spørgsmål 43 kan forældre, der overvejer at skifte plads, angive årsagen til at de ønsker at skifte plads. Der kan sættes kryds ved flere årsager. 26 S i d e

27 Figur 22 Hvilken type dagtilbud overvejer forældrene at skifte til I spørgsmål 42 kan forældre der overvejer at skift dagtilbud angive hvilken type dagtilbud de overvejer at skifte til. 27 S i d e

28 Opfølgning på sundhedspolitikken i dagtilbud Til brug for arbejdet med Frederiksberg Kommuens sundhedspolitik, er forældrene spurgt om deres kendskab til dagtilbuddets mad- og måltidspolitik og forældrenes vurdering af i hvilket omfang den efterleves. Ligeledes er forældrene spurgt om institutionens bevægelsespolitik. Endelig er forældrene spurgt til deres transportvaner mellem hjem og institution. Mad- og måltidspolitik I henhold til Frederiksberg Kommuens Sundhedspolitik udarbejder alle dagtilbud en mad- og måltidspolitik, der drøftes og godkendes af forældrebestyrelsen og offentliggøres på dagtilbudets hjemmeside. Kendskabet til dagtilbuddets mad- og måltidspolitik og forældrenes vurdering af i hvilken grad den efterleves belyses i Figur 21. Forældrene kender for 63 procents vedkommende institutionens mad- og måltidspolitik og vurderer at den i høj eller nogen grad efterleves. Omvendt svarer 26 procent af forældrene at de i mindre grad ller slet ikke kende politikken. Figur 23 Kendskab til mad- og måltidspolitik og efterlevelse af mad- og måltidspolitikken Bevægelsespolitik I henhold til Frederiksberg Kommuens Sundhedspolitik udarbejder alle dagtilbud en mad- og måltidspolitik, der drøftes og godkendes af forældrebestyrelsen og offentliggøres på dagtilbudets hjemmeside. Kendskabet til dagtilbuddets mad- og måltidspolitik og forældrenes vurdering af i hvilken grad den efterleves belyses i Figur 22. Kenskabet til bevægelsespolitikken er mindre en kendskabet til mad- og måltidspolitikken. Figur 24 Kendskab til bevægelsespolitik og efterlevelse af bevægelsespolitikken 28 S i d e

29 Transport til- og fra institutionen Figur 25 Hvordan kommer børnene normalt til- og fra dagtilbuddet 29 S i d e

30 Folkeskolen Blandt respondenterne svarer 73 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse på spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? Det er en tilbagegang fra brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012 på otte procentpoint. Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemførte i 2014 og 2015 landsdækkende undersøgelser, baseret på stikprøver på ca besvarelser. Heri var tilfredsheden 74 procent i 2014 og faldet til 67 procent i I Frederiksberg Kommuens Borgerundersøgelse fra 2015 er tilfredsheden med folkeskolen blandt brugerne opgjort til 69 procent. Figur 26 - Samlet tilfredshed med folkeskolen Frederiksberg Kommune 2008 Frederiksberg Kommune 2012 Landstal 2014 Landstal 2015 Frederiksberg Kommune S i d e

31 Figur 27 - Samlet tilfredshed opgjort på folkeskoler 31 S i d e

32 Figur 28 - Tilfredshed opgjort på folkeskoler Figur 29 Udvikling i tilfredshed med folkeskolen fra 2012 til S i d e

33 Samlet tilfredshed opgjort på respondentens baggrund Figur 30 Samlet tilfredshed med folkeskolen sammenholdt med køn Figur 31 Samlet tilfredshed med folkeskolen sammenholdt med civilstand Figur 32 Samlet tilfredshed med folkeskolen sammenholdt med uddannelse 33 S i d e

34 Figur 33 Samlet tilfredshed med folkeskolen sammenholdt med sprog der tales i hjemmet 34 S i d e

35 Undervisningen Spørgsmål 1 til 11 belyser forældrenes tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med dit barns læring og hverdag i skolen. Figur 34 Samlet tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med undervisningen 35 S i d e

36 Elevernes trivsel Spørgsmål 12 til 15 belyser forældrenes tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med eleverens trivsel. Figur 35 Samlet tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med trivsel Samarbejdet mellem skole og hjem Spørgsmål 16 til 20 belyser forældrenes tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem. Figur 36 Samlet tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med trivsel 36 S i d e

37 Skolens ledelse Spørgsmål 21 til 23 belyser forældrenes tilfredshed med skolens ledelse. Figur 37 Har du haft kontakt med skolens ledelse Figur 38 Tilfredshed med ledelsens evne til at lede skolen Figur 39 Tilfredshed med ledelsens evne til at lede skolen opgjort på skoler 37 S i d e

38 Figur 40 Tilfredshed med adgangen til at gå i dialog med ledelsen, når der er behov for det 38 S i d e

39 Skolens fysiske rammer Spørgsmål belyser forældrenes tilfredshed med skolens fysiske rammer. Figur 41 Tilfredshed med skolens fysiske rammer Figur 42 Tilfredshed med skolens indendørs rammer opdelt på skoler 39 S i d e

40 Figur 43 Tilfredshed med skolens udendørs rammer opdelt på skoler 40 S i d e

41 Opfølgning på sundhedspolitikken i folkeskolen Til brug for arbejdet med Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik, er forældrene spurgt om deres kendskab til skolens mad- og måltidspolitik og forældrenes vurdering af i hvilket omfang den efterleves. Ligeledes er forældrene spurgt om skolens bevægelsespolitik. Endelig er forældrene spurgt til deres transportvaner mellem hjem og institution. Mad- og måltidspolitik I henhold til Frederiksberg Kommuens Sundhedspolitik udarbejder alle folkeskoler en mad- og måltidspolitik, der drøftes og godkendes af skolebestyrelsen og offentliggøres på skolesn hjemmeside. Kendskabet til skolens mad- og måltidspolitik og forældrenes vurdering af i hvilken grad den efterleves belyses i Figur 41. Forældrene kender for 63 procents vedkommende institutionens mad- og måltidspolitik og vurderer at den i høj eller nogen grad efterleves. Omvendt svarer 26 procent af forældrene at de i mindre grad ller slet ikke kende politikken. Figur 44 Kendskab til mad- og måltidspolitik og efterlevelse af mad- og måltidspolitikken Bevægelsespolitik I henhold til Frederiksberg Kommuens Sundhedspolitik udarbejder alle folkeskolen en mad- og måltidspolitik, der drøftes og godkendes af skolebestyrelsen og offentliggøres på skolens hjemmeside. Kendskabet til skolernes mad- og måltidspolitik og forældrenes vurdering af i hvilken grad den efterleves belyses i Figur 22. Kenskabet til bevægelsespolitikken er mindre en kendskabet til mad- og måltidspolitikken. Figur 45 Kendskab til bevægelsespolitik og efterlevelse af bevægelsespolitikken 41 S i d e

42 Transport til- og fra skolen Figur 46 Hvordan kommer børnene normalt til- og fra skolen 42 S i d e

43 Figur 47 Samlet tilfredshed med skole, skolefritidsordning og klub opdelt på skoler Skole SFO Klub 43 S i d e

44 Skolens fritidsordning Figur 48 Samlet tilfredshed med skolens skolefritidsordning opdelt på skoler 44 S i d e

45 Figur 49 Tilfredshed med skolens skolefritidsordning opdelt på skoler 45 S i d e

46 Den pædagogiske indsats i skolefritidsordningerne Spørgsmålene 1 til 12 belyser forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats i skolefritidsordningerne. Figur 50 Tilfredshed med den pædagogiske indsats i skolefritidsordningerne 46 S i d e

47 Samarbejdet mellem skolefritidsordning og hjem Spørgsmål 13 til 15 belyser forældrenes tilfredshed med samarbejdet mellem skolefritidsordning og hjem, Figur 51 Tilfredshed med samarbejdet mellem skolefritidsordning og hjem Skolefritidsordningens fysiske rammer Spørgsmål 16 til 19 belyser forældrenes tilfredshed med skolefritidsordningesn fysiske rammer. Figur 52 Tilfredshed med skolefritidsordningens fysiske rammer 47 S i d e

48 Figur 53 Tilfredshed med skolefritidsordningens indendørs områder opdelt på skoler 48 S i d e

49 Figur 54 Tilfredshed med skolefritidsordningens udendørs områder opdelt på skoler 49 S i d e

50 Skolens klubtilbud Figur 55 Samlet tilfredshed med skolens klubtilbud opdelt på skoler 50 S i d e

51 Figur 56 Tilfredshed med skolens klubtilbud opdelt på skoler 51 S i d e

52 Om brugen af klubben Spørgsmål 1 belyser barnets brug af klubben. Figur 57 Hvor tit kommer dit barn i klubben Figur 58 Hvor tit kommer dit barn i klubben opgjort på skoler 52 S i d e

53 Aktiviteterne i klubben Spørgsmål 2 til 4 belyser forældrenes tilfredshed med aktiviteterne i klubben. Figur 59 Tilfredshed med aktiviteterne i klubben De voksne i klubben Spørgsmål 5 til 10 og 25 belyser forældrenes tilfredshed med de voksne i klubben Figur 60 Tilfredshed med de voksne i klubben 53 S i d e

54 Klubbens indendørs- og udendørs områder Spørgsmål 11 til 13 belyser forældrenes tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder. Figur 61 Tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder. Figur 62 Tilfredshed med klubbens indendørs områder opdelt på skoler 54 S i d e

55 Figur 63 Tilfredshed med klubbens udendørs områder opdelt på skoler 55 S i d e

56 Bilag A) Spørgeskema til forældre med børn i dagtilbud B) Spørgeskema til forældre med børn i folkeskolen C) Spørgeskema til forældre med børn i skolefritidsordning D) Spørgeskema til forældre med børn i klub 56 S i d e

57 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1

58 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet kan besvares på dansk, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger sprog ved at klikke på flagene nederst på denne side. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos [Surveyleverandør eller X kommune], hvor den indgår fortroligt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dagtilbuddet. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger, og at du besvarer spørgeskemaet ud fra det barn, som står angivet i skemaet. For børn i særlige dagtilbud kan det være, at ikke alle spørgsmål opleves relevante fx spørgsmål om valg af tilbud. Du er sikret fortrolighed! Alle oplysninger der indsamles i forbindelse med undersøgelsen, bliver behandlet fortroligt. Oplysningerne anvendes, så svar fra enkeltpersoner ikke kan genkendes. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til xxx. Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen 2

59 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 1. Aktiviteterne i dagligdagen 2. Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 4. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 5. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 6. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 7. Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 8. Den tid, personalet har til dit barn 9. Personalets engagement i hverdagen 10. Personalets omsorg for dit barn 54. Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 11. Personalets faglige niveau 12. Personalet pædagogiske indsats i forhold til dit barn Samarbejdet med personalet De følgende spørgsmål handler om din tilfredshed med samarbejdet med personalet. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 13. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 14. Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 55. Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 15. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 16. Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 17. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 18. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 3

60 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Børnene imellem I denne del spørger vi til din tilfredshed med relationerne mellem børnene og personalets indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 19. Dit barns forhold til de andre børn 20. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 21. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 22. [Hvis barnet er +3 år/børnehave] Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv De fysiske rammer De følgende spørgsmål omhandler de fysiske rammer i dagtilbuddet. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 23. Åbningstiderne 24. De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 25. De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 26. Rengøringsstandarden 27. Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 56. Placeringen af lukkedage Eventuel frokostmåltid 28. Tilbydes der et frokostmåltid i daginstitutionen eller dagplejen? Sæt ét kryds Ja Gå til spørgsmål 29 Nej Gå til spørgsmål 32 HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 29. Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? 4

61 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Kun relevant for daginstitutioner 30. Er frokostmåltidet arrangeret af kommunen eller af forældrebestyrelsen? Sæt ét kryds Kommunen Forældrebestyrelsen Ved ikke 31. Er frokostmåltidet leveret udefra eller tilberedt i institutionen? Sæt ét kryds Leveret udefra Tilberedt i institutionen Ved ikke Din samlede tilfredshed Det næste spørgsmål handler om din samlede tilfredshed med dagtilbuddet. HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 32. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Fleksibilitet og valgmuligheder De følgende spørgsmål omhandler fleksibiliteten og valgmulighederne i kommunen. 33. Har du inden for det seneste år skullet vælge dagtilbudsplads til dit barn, [BARNETS NAVN]? fx i forbindelse med at barnet er startet i institution eller har skiftet institution? Ja Gå til spørgsmål 34 Nej Gå til spørgsmål 37 5

62 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Nedenstående spørgsmål besvares kun af forældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 34. Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) 35. Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 36. Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 37. Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 38. Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 39. Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen Valg af institutionsplads I denne del spørger vi ind til valget af dagtilbud. 40. Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje? Sæt ét kryds Den var 1. prioritet Den var 2. prioritet Den var 3. prioritet Havde ingen særlige ønsker Pladsen var uønsket Det er ikke muligt at prioritere i kommunen. 41. I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning af bopæl eller naturlige skift pga. overgang til fx børnehave eller skole. Sæt ét kryds I høj grad (gå til spørgsmål 42 og 43) I nogen grad (gå til spørgsmål 42 og 43) Hverken/eller (gå til spørgsmål 44) I mindre grad (gå til spørgsmål 44) Slet ikke (gå til spørgsmål 44) Ved ikke (gå til spørgsmål 44) 6

63 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 42. Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte dagtilbudsplads. Sæt ét kryds Dagpleje Vuggestue Aldersintegreret institution Børnehave 43. Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte dagtilbudsplads. Sæt eventuelt flere krydser Manglende trivsel Adfærdsproblemer Den pædagogiske indsats Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud Niveauet for forældrebetaling Den etniske/sociale sammensætning Ideologiske/religiøse årsager Åbningstider Samarbejdet med personalet Andre årsager Om dig og dit barn Her i den sidste del af spørgeskemaet er der en række spørgsmål om dig og dit barn. 44. Hvad er barnets alder? Notér venligst alder pr. dags dato. Sæt ét kryds mdr mdr mdr. 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år og derover 7

64 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 45. Hvor mange hjemmeboende børn er der i barnets primære husstand, (inklusiv [BARNETS NAVN])? Sæt ét kryds eller derover 46. I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære husstand (inklusive [BARNETS NAVN])? Sæt ét eller flere krydser 0 2 år 3 5 år 6 9 år år år 18 og derover 47. Hvad er dit barns køn Sæt ét kryds Dreng Pige 48. Hvad er dit køn? Sæt ét kryds Mand Kvinde Ønsker ikke at oplyse 49. Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Sæt ét kryds Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse 8

65 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 50. Hvor længe har dit barn været indskrevet i dagtilbuddet? Sæt ét kryds 6 måneder eller kortere tid 7-11 måneder 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7 år eller længere tid 51. Hvad er din civilstand Sæt ét kryds Samboende/gift Enlig Ønsker ikke at oplyse 52. Hvad er din alder? Notér venligst alder pr. dags dato år 53. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds Grundskole (fx folkeskole) Forberedende uddannelse mv. (fx produktionsskoler og uddannelse for unge med særlige behov) Gymnasial uddannelse (fx stx, hf, hhx og htx) Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social- og sundhedsassistent) Kortere videregående uddannelse (fx erhvervsakademiuddannelser, klinisk tandtekniker) Mellemlang videregående uddannelse (professions- og akademiske bachelorer, fx lærer, sygeplejerske, pædagog, HA erhvervsøkonomi) Lang videregående uddannelse eller ph.d. (fx kandidatuddannede som læge, gymnasielærer, forsker) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse Tak for hjælpen 9

66 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 6-10, 13-14, 16-19, 21-28, 32 1

67 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED SKOLERNE I XXX KOMMUNE Vejledning Du kan vælge blandt x sprog. Spørgeskemaet kan besvares på dansk, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger sprog ved at klikke på flagene nederst på denne side. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos [Surveyleverandør eller X kommune], hvor den indgår fortroligt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dit barns skole. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger, og at du besvarer spørgeskemaet ud fra det barn, som står angivet i skemaet. Du er sikret fortrolighed! Alle oplysninger der indsamles i forbindelse med undersøgelsen, bliver behandlet fortroligt. Oplysningerne anvendes, så svar fra enkeltpersoner ikke kan genkendes. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til xxx. Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen XXX Kommune 2

68 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen Undervisningen De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med dit barns læring og hverdag i skolen. HVOR TILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 1. At udfordre dit barn fagligt 2. At motivere dit barn til at lære mere 3. At udvikle dit barns selvstændighed 4. At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 5. At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 6. At sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn 7. At skabe en varieret skoledag for dit barn 8. At skabe en skoledag med motion og bevægelse 9. At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer og virksomheder 10. At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 11. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns faglige udbytte af undervisningen? Barnets trivsel De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med dit barns trivsel i skolen. HVOR TILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 12. At få dit barn til at føle sig tryg og glad 13. At skabe ro og orden i klassen 14. At skabe et godt socialt klima i klassen HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 15. Hvor tilfreds er du med skolens indsats for at begrænse mobning? 3

69 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen Samarbejdet mellem skole og hjem De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 16. Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel 17. Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring 18. De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 19. Hvordan dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 20. Hvor tilfreds er du samlet set med samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger Skolens ledelse De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med skolens ledelse (skolens øverste leder samt øvrige ledere, fx afdelingsledere). 21. Har du været i kontakt med skolens ledelse, fx via SkoleIntra/brugerportal, mail, telefonisk eller personlig samtale? Sæt ét kryds Ja Nej HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 22. Ledelsens evne til at lede skolen 23. Din adgang til at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 4

70 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen Skolens fysiske rammer De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med skolens fysiske rammer. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 24. Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 25. Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner, mv.) 26. Trafiksikkerheden mellem skole og hjem Eventuel madordning 27. Er der madordning på dit barns skole? Sæt ét kryds Ja Gå til spørgsmål 28 Nej Gå til spørgsmål 29 HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 28. Hvor tilfreds er du samlet set med madordningen? Samlet tilfredshed Det følgende spørgsmål omhandler din samlede tilfredshed med dit barns skole. HVOR TILFREDS ER DU MED: tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant Sæt ét kryds 29. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 5

71 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen Baggrundsspørgsmål om dit barn og om dig 30. Hvilket klassetrin går dit barn i? Sæt ét kryds 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 31. Hvad er dit barns køn? Sæt ét kryds Dreng Pige 32. Hvad er dit køn? Sæt ét kryds Mand Kvinde Ønsker ikke at oplyse 33. Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Sæt ét kryds Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse 34. Hvad er din alder? Notér venligst alder pr. dags dato år 6

72 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen 35. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds Grundskole (fx folkeskole) Forberedende uddannelse mv. (fx produktionsskoler og uddannelse for unge med særlige behov) Gymnasial uddannelse (fx stx, hf, hhx og htx) Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social- og sundhedsassistent) Kortere videregående uddannelse (fx erhvervsakademiuddannelser, klinisk tandtekniker) Mellemlang videregående uddannelse (professions- og akademiske bachelorer, fx lærer, sygeplejerske, pædagog, HA erhvervsøkonomi) Lang videregående uddannelse eller ph.d. (fx kandidatuddannede som læge, gymnasielærer, forsker) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse Tak for hjælpen 7

73 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13, 15-21, 23-26, og

74 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED SFO/FRITIDSHJEM I XXX KOMMUNE Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet kan besvares på dansk, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger sprog ved at klikke på flagene nederst på denne side. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos [Surveyleverandør eller X kommune], hvor den indgår fortroligt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dit barns SFO/fritidshjem. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger, og at du besvarer spørgeskemaet ud fra det barn, som står angivet i skemaet. Du er sikret fortrolighed! Alle oplysninger der indsamles i forbindelse med undersøgelsen, bliver behandlet fortroligt. Oplysningerne anvendes, så svar fra enkeltpersoner ikke kan genkendes. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til xxx. Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen XXX Kommune 2

75 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 1. Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet 2. Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO/fritidshjem 3. Det generelle faglige niveau blandt det personale, der er tilknyttet dit barn 4. Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 5. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 6. SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 7. SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning 8. Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene 9. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 10. Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 37. Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 11. Personalets engagement i hverdagen 12. Antallet af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO/ fritidshjem Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem De næste spørgsmål handler om samarbejdet mellem dit barns SFO/fritidshjem og hjem. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 13. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 14. Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 38. Inddragelsen af dig/jer som forældre i aktiviteterne i SFO/fritidshjem 15. Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem 3

76 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen SFO/fritidshjemmets fysiske rammer De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med SFO ens/fritidshjemmets fysiske rammer. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 16. SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 17. SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner mv. 18. Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem? (Hvis SFO/ fritidshjem og skolen ligger samme sted, skal du sætte kryds i Ved ikke/ikke relevant ) 19. Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO/fritidshjem Eventuel madordning 20. Er der madordning på dit barns SFO/fritidshjem? Sæt ét kryds Ja Gå til spørgsmål 21 Nej Gå til spørgsmål 22 HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 21. Hvor tilfreds er du samlet set med madordningen? Din samlede tilfredshed Det næste spørgsmål handler om din overordnede tilfredshed med dit barns SFO/fritidshjem. HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 22. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO/fritidshjem? 4

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

Side 2 af 12 Hvordan har du oplevet indsatsen mellem overgangen fra vuggestue til børnehave? / Børnehuset Valhalla Læser du Valhallas / bestyrelsens n

Side 2 af 12 Hvordan har du oplevet indsatsen mellem overgangen fra vuggestue til børnehave? / Børnehuset Valhalla Læser du Valhallas / bestyrelsens n Side 1 af 12 Det Gule Hus : I høj I nogen /eller I mindre Slet Bidrager Infobas beskeder til dialoger med barnet om hverdagen i institutionen? Får I den information, I har brug for? Børnehuset Harmonien

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet

Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet Børne- og Ungeområdet gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Frederiksberg kommunes

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet?

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? 0% 0% 100% 1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? Dagplejen Bagperronen Dagplejen Myretuen Dagplejen Nordstjernen Børnehaven Bybjerget Børneinstitutionen Broparken Vuggestuen Bybjerget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Den pædagogiske indsats

Den pædagogiske indsats De Hvor følgende tilfreds er spørgsmål du med: omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds/utilfre Hverken Utilfreds utilfreds Meget Ved ikke/ikke relevant Aktiviteterne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE, DER GÅR I KLUB Til kommunen: Dette spørgeskema er udarbejdet på baggrund af pilotprojektet i 2009-10, men omfattet af anbefalingen i økonomiaftalen for

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Dec. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere