Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PrimeTime DIVA Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Foreningen af Danske Interaktive Medier, Bredgade 33A, 1260 København K, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET HORTEN, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Alle onlinemedier og digitale tjenester, der kan tilslutte sig retningslinjerne for mærket, kan komme med i ondningen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser:. for mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For at bruge mærket skal virksomheden afgive følgende tro og loveerklæring samt indsætte mærket og linke til deres cookie- og privatlivspolitik på deres sites: "Undertegnede, der er tegningsberettiget for nedenstående virksomhed, erklærer hermed på tro og love, at alle websites og onlinetjenester, der tilhører virksomheden, overholder dansk lovgivning for brug af cookies, samt de retningslinjer for brug af cookies og beskyttelse af privatlivsoplysninger, der til enhver tid er udstukket af organisationen bag minecookies.org. Som symbol på denne firmapolitik opnås ret til at anvende det fælles cookiemærke." Virksomhedens ret til at bruge mærket kan til en hver tid tilbagekaldes, såfremt FDMI finder, at retningslinjerne ikke er efterlevet. Ved ændring af retningslinjer informeres alle tildelte virksomheder om ændringen, hvorefter de har et nærmere specificeret tidsrum til at udføre eventuelle rettelser, der måtte være nødvendige. Retningslinjer for brug af cookies og beskyttelse af privatlivsoplysninger: 1)Der skal linkes til sitets regler for cookies og privatlivspolitik fra toppen af alle sider. 2) Her skal der gives udførlige og retvisende informationer om alle relevante forhold. 3) Som minimum gives information om følgende forhold: " Websites ejer " Hvad cookies bruges til og hvem der har adgang til informationen " Hvordan man kan blokere og slette cookies " Kontaktoplysninger (mail, telefon og fysisk adresse) " Hvilke personhenførbare oplysninger der indsamles på sites " Hvad de bruges til og hvem har adgang til informationen " Beskyttelse og brugerrettigheder ifm. personhenførbare oplysninger (730) Indehaver: PrimeTime Kommunikation A/S, Christians Brygge th, 1559 København V, (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co. Advokatinteressentskab, Tronholmen 3, 3., 8960 Randers SØ, (511) Klasse 35: Annoncering pr. post; annoncering pr. postordre; annoncering på et computernetværk (online); avertering pr. post; bistand ved forretningsledelse; dekoration af butiksvinduer; demonstration af varer; fjernsynsreklamer; kommerciel information og rådgivning til kunder; markedsanalyser; marketingsundersøgelser; messer (organisering af vare-) med kommercielle eller reklamemæssige formål; modelarbejde til brug ved reklame eller til fremme af salg; online-annoncering på computernetværk; opinionsundersøgelser; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; organisering af varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål; personale (psykologiske test ved udvælgelse af -); personaleledelse (rådgivning vedrørende); personalerekruttering; plakater (opklæbning af -); postordre (annoncering pr. postordre); præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål; public relation; publikation af reklametekster; radioreklamer; reklametekster (offentliggørelse af-). (511) Klasse 41: Digital billedbehandling; erhvervsvejledning (uddannelses- og jobvejledning); Information om underholdning; information om undervisning; konkurrencer (organisering af -) (undervisning eller underholdning); nyhedsformidling; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; organisering af konkurrencer (opdragelse eller underholdning); organisering af shows; organisering af sportskonkurrencer; organisering af udstillinger med kulturel eller uddannelsesmæssigt sigte; produktion af radio- og fjernsynsprogrammer; produktion af videofilm; produktion af shows; udgivelse af bøger; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; undervisning; Workshops (ledelse og arrangering af -) [uddannelse]. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIVA (730) Indehaver: PrimeTime Kommunikation A/S, Christians Brygge th, 1559 København V, (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co. Advokatinteressentskab, Tronholmen 3, 3., 8960 Randers SØ, (511) Klasse 35: Annoncering pr. post; annoncering pr. postordre; annoncering på et computernetværk (online); avertering pr. post; bistand ved forretningsledelse; dekoration af butiksvinduer; demonstration af varer; fjernsynsreklamer; kommerciel information og rådgivning til kunder; markedsanalyser; marketingsundersøgelser; messer (organisering af vare-) med kommercielle eller reklamemæssige formål; modelarbejde til brug ved reklame eller til fremme af salg; online-annoncering på computernetværk; opinionsundersøgelser; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; organisering af varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål; personale (psykologiske test ved udvælgelse af -); personaleledelse (rådgivning vedrørende); personalerekruttering; plakater (opklæbning af -); postordre (annoncering pr. postordre); præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål; public relation; publikation af reklametekster; radioreklamer; reklametekster (offentliggørelse af-). (511) Klasse 41: Digital billedbehandling; erhvervsvejledning (uddannelses- og jobvejledning); Information om underholdning; information om undervisning; konkurrencer (organisering af -) (undervisning eller underholdning); nyhedsformidling; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; organisering af konkurrencer (opdragelse eller underholdning); organisering af sportskonkurrencer; organisering af udstillinger med kulturel eller uddannelsesmæssigt sigte; udgivelse af bøger; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster. 1817

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRDR. ELKJÆRS AUTOLAKERING ApS, Hejrevej 33, 2400 København NV, (740/750) Fuldmægtig: DREIST ADVOKATER A/S, Søndre Alle 11, 4600 Køge, (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, herunder udførelse af enhver form for reparation skader, herunder forsikringsskader, på alle typer af køretøjer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CanvasDropr (730) Indehaver: CANVASDROPR ApS, c/o Christian Steinhauser Rasmussen, Tagensvej 77, 5.tv., 2200 København N, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Computersoftware, herunder computersoftware til uploading, behandling og forbedring af mediaobjekter og andet digitalt indhold, herunder data, tekst, dokumenter, foto, billeder, video og lyd, og computersoftware til brug for grænseflade-kommunikation og transmission af multimedia-applikationer, herunder til integration af data, tekst, dokumenter, foto, billeder, video og lyd (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, elektronisk mailservice, elektronisk transmission af data, tekst, dokumenter, foto, billeder, video og lyd, tilvejebringelse af online chat-rooms og elektroniske opslagstavler til transmission af beskeder, data, tekst, dokumenter, foto, billeder, video og lyd mellem brugerne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: X-BAC (730) Indehaver: GJ COATING ApS, Æblegyden 18, Indsl-Tårup, 5592 Ejby, (740/750) Fuldmægtig: Inventid v/jørgen Jacob Juhl, Hyldevænget 18, 3520 Farum, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMS Link (730) Indehaver: BLUEPOSITION ApS, Diplomvej 376, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Link SMS (730) Indehaver: BLUEPOSITION ApS, Diplomvej 376, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning. 1818

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Crosseyes (730) Indehaver: Karakter v/søren Møller, c/o Yellow Cock Studie, Graven 16 B, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Coop A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Kooperativa Förbundet (KF) ek för, Juridik, Box 15200, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 29: Kød, fisk, skaldyr, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, kølebehandlede, varmebehandlede, dybfrosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, supper, konserverede, dybfrosne, tørrede og tilberedte levnedsmidler til human ernæring hovedsageligt indeholdende ovennævnte. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler tilberedt af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, godter, snacks og andre levnedsmidler af korn, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; cornflakes, havregryn, pasta og nudler samt produkter hovedsageligt bestående deraf til human ernæring. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); friske frugter og grøntsager, levende planter og blomster, præparater og produkter hovedsageligt indeholdende ovennævnte til dyrepasning, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andet koncentrat til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med kød, fisk, skaldyr, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, kølebehandlede, varmebehandlede, dybfrosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, supper, konserverede, dybfrosne, tørrede og tilberedte levnedsmidler til human ernæring hovedsageligt indeholdende ovennævnte; detail- og engroshandel med kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler tilberedt af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, godter, snacks og andre levnedsmidler af korn, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, cornflakes, havregryn, pasta og nudler samt produkter hovedsageligt bestående deraf til human ernæring; detail- og engroshandel med landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn, friske frugter og grøntsager, levende planter og blomster, præparater og produkter hovedsageligt indeholdende ovennævnte til dyrepasning, næringsmidler til dyr, malt; detail- og engroshandel med øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andet koncentrat til fremstilling af drikke; detail- og engroshandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; detail- og engroshandel med bolig-, fritids-, elektronik og underholdningsprodukter; markedsføring og kundeinformation ved salg af varer fra butikker og varehuse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANNIX (730) Indehaver: FIRMA OK ApS, c/o City Self-Storge, Literbuen 2, 4., 2740 Skovlunde, (511) Klasse 16: Papirposer (emballage). (511) Klasse 31: Hø; halm til brug som foder eller dækningsmateriale; træspåner til brug som strøelse til dyr; kattegrus; fuglefoder i form af fugleblandinger; levende marsvin og kaniner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Maestoso (730) Indehaver: StarWineConsult, Irmingersgade 1, 3.tv., 2100 København Ø, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Life Is Cashmere (730) Indehaver: LIFE IS CASHMERE ApS, Korsgårdsvej 28, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: LIFE IS CASHMERE ApS, Korsgårdsvej 28, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; online detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1819

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLATINUM LABEL (730) Indehaver: Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, NL-1014 BG Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: READY-SET-GROW ApS, c/o Gitte Haaning Høj og Line Baun Danielsen, Viktoriagade 6A, 1655 København V, (740/750) Fuldmægtig: Gitte Haaning Høj, Bygmestervej 57, 2400 København NV, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder bistand ved oprettelse af egen virksomhed og bistand ved forretningsudvikling; konsulentydelser i form af bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; professionel forretningsmæssig bistand vedrørende opbygning og dannelse af netværk, herunder netværksarrangementer; engros- og detailhandel med bøger via internettet; salgsfremmende foranstaltninger på internettet i form af samling af et udvalg af tjenesteydelsesudbydere inden for professionel forretningsmæssig rådgivning, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed i form af arrangering og afholdelse af kurser; kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger; tilvejebringelse af elektroniske bøger, ikke downloadable. (511) Klasse 42: Industriel analyse, herunder gennem konsulentydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nimb Terrasse (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nimb Bar Grill (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Tulip Food Company P/S, Tulipvej 1, 8940 Randers SV, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og tillavede grøntsager; æg; spiselige olier og fedtstoffer; friske og konserverede produkter fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; kogte produkter fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; fyld fremstillet primært af varer i denne klasse; ingredienser (ej indeholdt i andre klasser) til færdigretter; fødevarer i form af snacks/mellemmåltider helt eller hovedsageligt indeholdende svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt; bacon; skinke; lever; leverpostej, paté; pølser; salami; supper, færdigretter hovedsagelig fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt, også med søde og sure saucer. (511) Klasse 30: Hotdogs; kødpies; ingredienser (ikke indeholdt i andre klasser) til pies; spaghetti; pasta; pastamåltider hovedsagelig fremstillet af produkter i denne klasse; postejer; pizzaer; ravioli; sandwiches; sennep, ketchup, fransk hotdog dressing, mayonnaise, remoulade, chili dressing, salatmayonnaise, salatdressing og andre krydrede saucer, herunder søde og sure saucer; pølsebrød, hamburgerboller; usødede pandekager og konditorivarer med fyld af kød eller fisk; pies indeholdende kød og kødprodukter; færdigretter primært fremstillet af produkter i denne klasse. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder særlig pølsevogne, caféer, cafeterier, restauranter og snackbarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A-Gel (730) Indehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til anal irritation og kløe samt anale rifter. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater i form af cremer og geléer til behandling af hæmorider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wok On (730) Indehaver: WOK ON ApS, c/o Bassam Salah Said Rammaha, Brydes Allé 7, 2 tyh, 2300 København S, (511) Klasse 43: Restauranter og take away. 1820

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ARCHI SOLUTION CENTER ApS, Vodroffs Tværgade 15, kld. TV, 1909 Frederiksberg C, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANLAK (730) Indehaver: Brandts Industrilakering A/S, Formervej 1, 6800 Varde, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, ESBJERG, Dokken 10, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Krenkerup Ølbrød (730) Indehaver: GULDBAGEREN A/S, Marsvej 26, 6000 Kolding, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: GJ COATING ApS, Æblegyden 18, Indsl-Tårup, 5592 Ejby, (740/750) Fuldmægtig: Inventid v/jørgen Jacob Juhl, Hyldevænget 18, 3520 Farum, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DYNAMOSTOL (730) Indehaver: Dynamo Stol ApS, Lundsgaard, Lundehusvej 25A, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med møbler. 1821

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lindø-Gruppen APS (under stiftelse), Kystvejen 100, 5330 Munkebo, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 06: Transportable bygninger af metal. (511) Klasse 35: Bistand af drift, ledelse og administration af virksomheder; administration og ledelse af hospitaler; rekruttering og administration af personale; rådgivning vedrørende forretningsorganisation; grossistvirksomhed med hospitalsudstyr. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, installationsvirksomhed; bygning af hospitaler; installation af klar-til-brug hospitaler; installation af elektriske apparater i hospitaler; bygning af fabrik; bygning af værksted; reparationsvirksomhed; vedligeholdelse af bygninger. (511) Klasse 42: Indretningsarkitektvirksomhed, nemlig indretning af hospitaler. (511) Klasse 44: Hospitaler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HRC (730) Indehaver: Metso Minerals Industries Inc., Crossroads Circle, Waukesha, Wisconsin 53186, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 07: Maskiner og dele dertil; maskiner til knusning, pulverisering og findeling samt dele til sådanne maskiner til industriel og kommerciel brug. (730) Indehaver: SuperGros a/s, Knud Højgaards Vej 19, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa A/S, Kærup Industrivej 12, 4100 Ringsted, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: X GAMES (730) Indehaver: ESPN, Inc., a corporation of Delaware, USA, ESPN Plaza, Bristol, Connecticut, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, nemlig transmission af data via internet og mobile og trådløse anordninger; transmission af fjernsynsprogrammer; transmission af radioprogrammer; kabel- og satellittransmission. (511) Klasse 41: Arrangering og afholdelse af konkurrencer vedrørende sport; produktion og planlægning af tv-programmer vedrørende sportsbegivenheder; produktion og planlægning af radioprogrammer; underholdningsvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af informationer via tv, radio, og internet relateret til sport. 1822

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAGNUS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: WOMENS WEAR 1 A/S, Lene Haus Vej 21, 7430 Ikast, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Big City Life (730) Indehaver: BCL Holding ApS, Niels Ebbesens Gade 19,3th., 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: Sagførerne, Sønderskovvej 7, 8520 Lystrup, (511) Klasse 28: Online lotteri og spil (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BCL (730) Indehaver: BCL Holding ApS, Niels Ebbesens Gade 19,3th., 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: Sagførerne, Sønderskovvej 7, 8520 Lystrup, (511) Klasse 28: Online lotteri og spil (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Ide-Nyt A/S, Gammel Klausdalsbrovej 495, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, elektroniske opslagsværker, elektronisk opslagstavle. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, nyhedsbreve, bøger, undervisningsmaterialer (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, publikation af reklametekster, reklameudsendelser, salgsfremmende foranstaltninger for andre. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed, udgivelse af aviser, bøger og tekster (undtagen reklametekster), nyhedsformidling, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet; tilvejebringelse af ikkedownloadable elektroniske opslagsværker og elektroniske publikationer, distribueret on-line eller via multi-media-netværk; redigering af skrevne tekster. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATOBIR (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder kardiovaskulære lægemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IQCISH (730) Indehaver: Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter og præparater til industrielle og videnskabelige formål og anvendelse, herunder kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til brug i forskningslaboratorier samt til brug i industrien. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til medicinsk og veterinærmedicinsk brug. (511) Klasse 10: Diagnoseapparater og -instrumenter til medicinsk brug, medicinske analyse- og måleapparater. (511) Klasse 44: Læge-, sundheds- og veterinærvirksomhed, herunder medicinsk analyse og diagnose. (730) Indehaver: TV2/DANMARK A/S, Rugårdsvej 25, 5100 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: TV2/DANMARK A/S, Teglholms Allé 16, 2450 København SV, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sandfarve og sort. 1823

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indivita (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Building ApS, Dyrehavevej 45, 2930 Klampenborg, (740/750) Fuldmægtig: NEMADVOKAT ADVOKATANPARTSSELSKAB, Frederiksgade 14, 1265 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PASSPAR (730) Indehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 05: Pesticider, herunder insekticider, herbicider og fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VOICEBIRD ApS, Tobaksgården 3, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Elektroniske og digitale apparater og instrumenter til kommunikation og telekommunikation til optagelse, lagring, redigering, overførsel, gengivelse, afspilning eller visning af lyd, musik, tale, billeder, fotografier, tekst, elektronisk post, data, video, radio, tv, spil eller andet multimedieindhold; tilbehør til mobiltelefoner og mobilt multimedie- og kommunikationsudstyr i form af hovedtelefoner, lydoptagere og udstyr til håndfri anvendelse; apparater til optagelse, transmission og reproduktion af lyd, nemlig højtalere, mikrofoner, diktafoner, lydoptagere, telefoner samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); computer hardware og software; mobiltelefoner, smarttelefoner; tilbehør og reservedele til mobiltelefoner og smarttelefoner. (511) Klasse 35: Detailhandel og en gros handel med elektroniske og digitale apparater og instrumenter til kommunikation og telekommunikation til optagelse, lagring, redigering, overførsel, gengivelse, afspilning eller visning af lyd, musik, tale, billeder, fotografier, tekst, elektronisk post, data, video, radio, tv, spil eller andet multimedieindhold, tilbehør til mobiltelefoner og mobilt multimedie- og kommunikationsudstyr i form af hovedtelefoner, lydoptagere og udstyr til håndfri anvendelse, apparater til optagelse, transmission og reproduktion af lyd, nemlig højtalere, mikrofoner, diktafoner, lydoptagere, telefoner samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), computer hardware og software, mobiltelefoner, smarttelefoner, tilbehør og reservedele til mobiltelefoner og smarttelefoner, herunder via elektroniske medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VOICEBIRD ApS, Tobaksgården 3, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Elektroniske og digitale apparater og instrumenter til kommunikation og telekommunikation til optagelse, lagring, redigering, overførsel, gengivelse, afspilning eller visning af lyd, musik, tale, billeder, fotografier, tekst, elektronisk post, data, video, radio, tv, spil eller andet multimedieindhold; tilbehør til mobiltelefoner og mobilt multimedie- og kommunikationsudstyr i form af hovedtelefoner, lydoptagere og udstyr til håndfri anvendelse; apparater til optagelse, transmission og reproduktion af lyd, nemlig højtalere, mikrofoner, diktafoner, lydoptagere, telefoner samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); computer hardware og software; mobiltelefoner, smarttelefoner; tilbehør og reservedele til mobiltelefoner og smarttelefoner. (511) Klasse 35: Detailhandel og en gros handel med elektroniske og digitale apparater og instrumenter til kommunikation og telekommunikation til optagelse, lagring, redigering, overførsel, gengivelse, afspilning eller visning af lyd, musik, tale, billeder, fotografier, tekst, elektronisk post, data, video, radio, tv, spil eller andet multimedieindhold, tilbehør til mobiltelefoner og mobilt multimedie- og kommunikationsudstyr i form af hovedtelefoner, lydoptagere og udstyr til håndfri anvendelse, apparater til optagelse, transmission og reproduktion af lyd, nemlig højtalere, mikrofoner, diktafoner, lydoptagere, telefoner samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), computer hardware og software, mobiltelefoner, smarttelefoner, tilbehør og reservedele til mobiltelefoner og smarttelefoner, herunder via elektroniske medier. (730) Indehaver: DataCash Ltd., 71 Kingsway, WC2B6ST London, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå/hvid 1824

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERNETTO (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; elektronisk ekspedition af bestillinger på varer; forretningsmæssig formidling af salg og afregning heraf (online shopping) på computernetværk og/eller via andre salgskanaler; forretningsmæssig onlineformidling af kontrakter både omhandlende anskaffelse af varer samt tilvejebringelse af tjenesteydelser; forretningsmæssig formidling af handelsaftaler i forbindelse med et elektronisk varehus; forretningsmæssig bistand ved onlinetjenester i forbindelse med elektronisk handel, nemlig præsentation af varer og tjenesteydelser, modtagelse af bestillinger, administration af leveringsservice og fakturaafvikling, forretningsmæssig formidling af handelsaftaler for andre via såkaldte onlineshops; formidling af reklameplads, også på internetsider; forretningsmæssig formidling af kontrakter og handelsaftaler, nemlig kundeformidling for tredjemand; formidling af kommercielle forretninger via et computernetværk, særlig via internettet; auktionsvirksomhed, især via computernetværk; engroog detailvirksomhed inden for fødevarer, alkoholiske- og ikke-alkoholiske drikkevarer, isenkram, materialistvarer, farmaceutiske præparater, haveartikler, byggematerialer, campingartikler, elektriske artikler, legetøj, beklædningsgenstande, skriveartikler. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hanergy Holding Group Ltd., Room 148, No. 59 of Fifth Street, Yanxi Industrial Development District, Huairou District, Bejjing , Kina (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Geodætiske apparater og instrumenter; elektriske akkumulatorer; elektriske og galvaniske batterier; computere; sendere af elektroniske signaler; solbatterier; elektriske afbrydere; elektrolyseapparater; akkumulatorkasser; elektriske kabler. (511) Klasse 40: Metalbehandling; produktion af energi; fremstilling af brændstof for andre; fremstilling og behandling af kemiske reagenser for andre; samling af materialer på bestilling for andre; metalplettering; blegning af tekstilstoffer; rensning for skadelige stoffer i materialer; udlejning af generatorer; metalstøbning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt. 1825

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RD Stibor3 (730) Indehaver: REALKREDIT DANMARK A/S, Parallelvej 17, 2800 Kongens Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlings udstyr og computere; ildsluknings apparater; optaget computer software til brug i bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler-, pensions-, leasing- og finansiel virksomhed, herunder til online adgang via computer, modem, Internet og andre globale computernetværkssystemer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; tryksager vedrørende bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler-, pensions-, leasing- og finansiel virksomhed. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler-, pensions-, leasing- og finansiel virksomhed, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; analyser af omkostninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; indhentelse, sortering, redigering, systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser og -registre; udarbejdelse af kontoopgørelser, lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og -oversigter, statistiske oplysninger og økonomiske rapporter (beregninger) og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; kommerciel konsulentbistand vedrørende virksomhedsovertagelser, fusioner og omlægning af erhvervsvirksomheder; regnskabsførelse; revision; bogføring; regnskabsrevision; markedsføring; markedsføringsbistand; onlineannoncering på Internet og computer-netværk; auktionssalg; auktionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; bankvirksomhed; sparekassevirksomhed; pensionskasse virksomhed; investeringsvirksomhed; home banking; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; kreditgivning; formidling af lån, realkreditlån, kredit og finansiering; kreditkontrakter; købsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiel leasing; operationel leasing af fast ejendom; factoring; investering af kapital; finansiel risk management; investeringsfonde og -for eninger; pantelånervirksomhed; inkasso bureau virk somhed; finansiel rådgivning; finansiel analyse; tilveje bringelse af finansiel information; administration, kontrol og be hand ling af betalinger; fondsbørsmæglere; fonds børsvirksomhed; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; udlejning af fast ejendom; leasing af fast ejendom; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser; alle forannævnte ydelser også ydet via Internettet og intranet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; telekommunikation vedrørende bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler-, pensions-, leasing- og finansiel virksomhed; tilvejebringelse af adgang til elektronisk information om bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler-, pensions-, leasing- og finansiel virksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forretningsmæssig undervisning og uddannelse; praktisk undervisning (demonstrationer); tjenesteydelser og konsulentvirksomhed vedrørende uddannelse, undervisning og oplæring navnlig af ledelse og personale; undervisning, uddannelse og oplæring inden for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler-, pensions-, leasing- og finansiel virksomhed; uddannelse og undervisning i forbindelse med forretning, industri, forretningsadministration, personaleforhold, markedsføring, salgsteknik, forretningsledelse og virksomhedsdrift; undervisning og oplæring inden for edb, informationsteknologi og brug af kommunikations- og computernetværk; undervisning og oplæring i brug og håndtering af computersoftware; uddannelse og undervisning i administrations-, fakturerings-, bestillings-, betalings- og salgssystemer; uddannelses- og kursusvirksomhed vedrørende indretningsarkitektvirksomhed, boligindretning og byggevirksomhed; arrangering, ledelse og organisering af seminarer, kurser, undervisning, konventioner, konferencer, kongresser, uddannelsesmæssige udstillinger og demonstrationer vedrørende finansiering, markedsføring, salgsteknik, for-retningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; udlejning af computer hardware, computer software, udstyr til elektronisk databehandlingsudstyr og databehandlingsanlæg; computerprogrammering; design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder til brug for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler-, pensions-, leasingog finansiel virksomhed; vedligeholdelse af computer software til brug for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler-, pensions-, leasing- og finansiel virksomhed; arkitektvirksomhed; ingeniørvirksomhed; indretningsarkitektvirksomhed; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre; webhosting for andre; rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Legekilden (730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, (511) Klasse 25: Tøj. (511) Klasse 28: Legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skive Flytteforretning (730) Indehaver: SKIVE FLYTTEFORRETNING ApS, Jegstrupvej 6 A, 7800 Skive, (511) Klasse 20: Møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Arena (730) Indehaver: COPENHAGEN ARENA ApS, Strandvejen 267 C, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: Annæ Advokatfirma, Frederiksgade 14, 2., 1265 København K, (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLAGERSHOW (730) Indehaver: 2be1 Entertainment I/S, Freesiavej 7, Tvingstrup, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Andy Villadsen, Vestervænget 34, Tvingstrup, 8700 Horsens, (511) Klasse 16: Papir, pap, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed og sportsarrangementer. 1826

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wastelab (730) Indehaver: I/S VESTFORBRÆNDING, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRAVA (730) Indehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, (511) Klasse 05: Medicinsk tilbehør til stomi, nemlig, klæbende hudbeskyttelsesringe, -plader og -flanger, pasta og pudder, klæbefjernere, deodoranter til stomiposer, hudbeskyttelsesfilm, hudbeskyttelsescreme. (511) Klasse 10: Bælter til stomiposer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sevenegy (730) Indehaver: Novo Nordisk Health Care AG, Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til blødningsbehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Passatempo (730) Indehaver: Passatempo v/niels Jørgen Colding, Gudhjemsvej 2, 8210 Århus V, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPER DÆK SERVICE ONLINE SHOP (730) Indehaver: SUPER DÆK SERVICE DANMARK A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, (740/750) Fuldmægtig: LETT Advokatfirma, Jernbanegade 31, 6000 Kolding, (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; horn til køretøjer; koblinger til befordringsmidler til brug på land; kofangere til køretøjer; kølerhjelme til køretøjer; motorhjelme til køretøjer; nakkestøtter til køretøjssæder; påhængsvogne; rat (overtræk til -) til befordringsmidler; rat til befordringsmidler; ruder til befordringsmidler; seler (sikkerheds- ) til sæder i befordringsmidler; solskærme udformede til automobiler; støddæmpende fjedre til befordringsmidler; stødfangere til køretøjer; sædebetræk til befordringsmidler; sædeovertræk til befordringsmidler; trailers; transmissioner til befordringsmidler til brug på land; tyverihindrende indretninger til køretøjer; understel til befordringsmidler; vinduesviskere (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretnings-administration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; demonstration af varer. (511) Klasse 37: Polering af befordringsmidler; rengøring af befordringsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KRANTAS TRAVEL (730) Indehaver: DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 39: Godstransport og passagertransport til vands, til lands og i luften; transport med fly, skib, båd, færge, pram, lystfartøj, hydrofoil, hovercraft, bus, bil, jernbane, taxi, sporvogn; hav-, sø- og flodtransport; bevogtet værditransport; transport og opbevaring af affald; møbeltransport; rejsereservation; pladsbestilling til rejsende; arrangering af rejser og krydstogter; transportreservation; befragtning; spedition; stevedorevirksomhed; losning og lastning af gods; transportmæglervirksomhed; fragtmæglervirksomhed; skibsmæglervirksomhed; pakkedistribution; rådgivning og information om transport; flotbringning af skibe; bjærgning; slæb og bugsering af skibe; udlejning af både og skibe, biler og busser; udlejning af garager og parkeringspladser; skibsklarering og rådgivning derom; udlejning af tagbagagebærere til befordringsmidler; rådgivning og information om havneforhold; oplagring, pakning, indpakning og levering af varer; chaufførkørsel; kurerkørsel (levering af meddelelser og varer); oplagring af gods; lodsvirksomhed; ledsagelse af rejsende; flyttevirksomhed; udlejning af pakhuse og lagerrum, herunder køle- og frysehuse; rådgivning og information om oplagring; udlejning af transportcontainere; udlejning af opbevaringscontainere; opmåling; beregning, kvantitetskontrol og tilstandskontrol af last og gods i forbindelse med transport, lastning, losning og opbevaring; track- and -traceservice (mulighed, for transportkunder, for at spore og følge deres forsendelser) for gods. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Easy Raw (730) Indehaver: Lars Stærk Madsen, Selsøvej 31, 4050 Skibby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 1827

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AROS FACILITY SERVICE A/S, Aabygade 10, 8300 Odder, (740/750) Fuldmægtig: INNOVA ADVOKATFIRMA ADVOKATPARTNER- SELSKAB, Fiskerivej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Rengøringsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cocio Chokolademælk A/S, Øresundsvej 15, 6715 Esbjerg N, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper; sengelinned, pudebetræk, fleeceplaider, håndklæder af tekstilmateriale, tekstilmateriale, tekstilstof, gardiner af tekstilmateriale eller af plastic, soveposer (lagenposer). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; drikke fremstillet på basis af kakao og chokolade; kakao- og chokoladedrikke med mælk; iskaffe. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Rød, guld og gul (730) Indehaver: Cocio Chokolademælk A/S, Øresundsvej 15, 6715 Esbjerg N, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper; sengelinned, pudebetræk, fleeceplaider, håndklæder af tekstilmateriale, tekstilmateriale, tekstilstof, gardiner af tekstilmateriale eller af plastic, soveposer (lagenposer). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; drikke fremstillet på basis af kakao og chokolade; kakao- og chokoladedrikke med mælk; iskaffe. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke; frugtdrikke med mælk. (591) Farvetekst: Rød og guld (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COCIO (730) Indehaver: Cocio Chokolademælk A/S, Øresundsvej 15, 6715 Esbjerg N, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper; sengelinned, pudebetræk, fleeceplaider, håndklæder af tekstilmateriale, tekstilmateriale, tekstilstof, gardiner af tekstilmateriale eller af plastic, soveposer (lagenposer). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; drikke fremstillet på basis af kakao og chokolade; kakao- og chokoladedrikke med mælk; iskaffe. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 1828

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VASCULAR TECHNOLOGY ApS, Rude Vang 48, 2840 Holte, (511) Klasse 10: Medicinteknisk og kirurgisk udstyr indenfor det karkirurgiske, hjerte-lungekirurgiske, ortopædkirurgiske, gynækologiske, neurokirurgiske, plastikkirurgiske, øre, næse og halskirurgiske og abdomonalkirurgiske område på landets offentlige og private hospitaler (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Allévia (730) Indehaver: Allévia Tværfagligt Smertecenter ApS, Jernbanegade 24, 2., 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vashali (730) Indehaver: Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser i forbindelse med genopfyldelige (reload-bare), forudbetalte kort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: fordi mennesker er forskellige (730) Indehaver: Haderslev Andelsboligforening, Varbergvej 63, 6100 Haderslev, (740/750) Fuldmægtig: adformation v/rico Bjerre Soos, Nørregade 34 a, 2. sal, 6100 Haderslev, (511) Klasse 36: Udlejning af boliger. (730) Indehaver: VICTORIA JEWELS ApS, Norasvej 22, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: VICTORIA JEWELS ApS, Norasvej 22, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Detailkædernes Kundetilfredshedsindex (730) Indehaver: INTERRESEARCH A/S, Frederiksholms Kanal 4B, 1220 København K, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUTROGENA MULTI-DEFENCE (730) Indehaver: Neutrogena Corporation a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, bl.a. af hud, hår og krop; servietter imprægneret med kosmetiske cremer eller væsker; fugtgivende præparater og serumer til hudpleje. (511) Klasse 21: Batteridrevne håndholdte apparater til rensning og eksfoliering af huden. 1829

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEOPLAY (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring, forstærkning, eller fordeling af lys,- lyd- eller billedsignaler; højtalere; digitale musikafspillere; TVapparater, TV-apparater med indbyggede DVD- afspillere, forstærkere, radiomodtagere, og/eller internetforbindelse; audio udstyr indeholdende forstærkere, højttalere med indbyggede forstærkere; højttalerkabinetter; elektroniske kontrolenheder til styring af lydsignaler; radiomodtagere; CD-afspillere og - optagere, afspillere og optagere til digitale medier, radioer og audiovisuelt udstyr til befordringsmidler; hovedtelefoner; fjernbetjeningsenheder; kabelinstallationer; kontrolenheder og tilhørende installationer; software for fjernstyring af lys-, lyd- eller billedsignaler; telefonapparater, telefonsvarere, telefonapparater med indbyggede kameraer og monitorer, smartphones, telefonapparater til datatransmission via Internettet eller andre computernetværk; telekommunikationsudstyr; bærere af lagrede signaler; elektriske og elektroniske apparater og udstyr til databehandling og input, output og lagring af data; computere; magnetiske og optiske databærere, computersoftware; disclagringsenheder; software til elektriske og elektroniske apparater og udstyr; dele og tilbehør til alle de nævnte varer indeholdt i denne klasse; reservedele (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Møbler, herunder musikmøbler, udstillingselementer, butiksinventar samt vægbeslag, ophæng og stativer til fjernsyn, musikanlæg, audiovisuelt udstyr og højtalere; dele og tilbehør til de nævnte varer indeholdt i denne klasse. (511) Klasse 35: Udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; detailhandelsvirksomhed inden for audiovisuelle apparater, software, telefoner, computere og møbler herunder via globale eller lokale computer netværk. (511) Klasse 36: Finansiering, leasing og udlejning af elektriske og elektroniske apparater og udstyr samt audiovisuelt udstyr, herunder tv-apparater, musikanlæg og højtalere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; transmissioner af meddelelser, billeder og musik via computer; elektronisk post, voice mail; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler; tilvejebringelse af brugeradgang til computernetværk; tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data; udsendelse, streaming og distribution af audio og video materiale via et globalt datanetværk eller internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LUNDBECK (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; enzymer, kemikalier og kemiske præparater og produkter til industrielle og videnskabelige formål og til brug i fremstilling og test af lægemidler. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler; vacciner; farmaceutiske præparater og produkter til forebyggelse og behandling af lidelser og sygdomme i, genereret fra eller med virkning på nervesystemet; farmaceutiske præparater og produkter, der virker på nervesystemet; nervesystemstimulanser; farmaceutiske præparation og produkter til forebyggelse og behandling af psykiatriske og neurologiske sygdomme og lidelser; farmaceutiske præparater og produkter til forebyggelse og behandling af Alzheimers sygdom, depression, psykose, angst, epilepsi, sclerose, porfyri, Huntingtons sygdom, søvnløshed, Parkinsons sygdom, skizofreni, bipolar lidelse, onkologi, smerte, alkoholisme og afhængighed; præparater, kemiske stoffer, reagenser og midler til diagnostiske og medicinske formål. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; elektroniske publikationer (downloadable), herunder bøger, rapporter, brochurer, hæfter, blade, herunder indlægssedler, magasiner, journaler, undervisnings- og uddannelsesmateriale inden for forskning og udvikling, videnskab, kliniske tests, diagnostik, medicin, lægemidler, lidelser, sygdomme, behandling og forebyggelse; computer software, optaget, herunder software til medicinsk og farmaceutisk information, uddannelse og salgsaktiviteter, software til websites, intranet og Internet; databehandlingsudstyr og computere. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer; apparater og instrumenter til diagnostiske formål, herunder testkits. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; trykte publikationer, herunder bøger, rapporter, brochurer, hæfter, blade, herunder indlægssedler, magasiner, journaler, undervisnings- og uddannelsesmateriale inden for forskning og udvikling, videnskab, kliniske tests, diagnostik, medicin, lægemidler, lidelser, sygdomme, behandling og forebyggelse. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med lægemidler; reklamevirksomhed inden for forskning og udvikling, videnskab, kliniske tests, diagnostik, medicin, lægemidler, lidelser, sygdomme, behandling og forebyggelse; tilvejebringelse af de førnævnte ydelser online, via kabel eller Internet eller andre elektroniske medier. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; arrangering og afholdelse af seminarer, konferencer, symposier, workshops (uddannelse) og kurser; uddannelses- og undervisningsvirksomhed inden for forskning og udvikling, videnskab, kliniske tests, diagnostik, medicin, lægemidler, lidelser, sygdomme, behandling og forebyggelse; uddannelses- og undervisningsvirksomhed inden for forskning og udvikling, videnskab, kliniske tests, diagnostik, medicin, lægemidler, lidelser, sygdomme, behandling og forebyggelse, tilvejebragt elektronisk, online, via kabel eller Internet eller andre elektroniske medier; tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), herunder bøger, rapporter, brochurer, hæfter, blade, herunder indlægssedler, magasiner, journaler, undervisnings- og uddannelsesmateriale inden for forskning og udvikling, videnskab, kliniske tests, diagnostik, medicin, lægemidler, lidelser, sygdomme, behandling og forebyggelse. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; tilvejebringelse af software og adgang til data og information inden for forskning og udvikling, videnskab, kliniske tests, diagnostik, medicin, lægemidler, lidelser, sygdomme, behandling og forebyggelse; farmaceutisk forskning og udvikling; videnskabelige og teknologiske ydelser og forskning inden for lidelser, sygdomme og forebyggelse; videnskabelige og teknologiske ydelser og forskning inden for nervesystemet og nervesystem relaterede lidelser, sygdomme og lægemidler; medicinsk forskning og tests; klinisk forskning og tests; diagnostisk forskning og tests; tilvejebringelse af lægelig og medicinsk information inden for forskning og udvikling, videnskab, kliniske tests. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; tjenesteydelser inden for psykiatri og psykologi; rådgivning i forbindelse med medicinske og farmaceutiske præparater; lægelige kliniske tjenesteydelser; lægelig behandlingsvirksomhed; terapeutisk behandlingsvirksomhed; lægevirksomhed i forbindelse med lidelser, sygdomme og lægemidler relateret til nervesystemet; tilvejebringelse af lægelig og medicinsk information inden for diagnostik, medicin, lægemidler, lidelser, sygdomme, behandling og forebyggelse. fortsættes 1830

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COOK (730) Indehaver: Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Teknologisk Institut, DMRI, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde, (511) Klasse 09: Computerprogrammer og software, herunder downloadable applikationer til smartphones, tablet-pc og pc samt downloadable elektroniske instruktionsbøger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; en gros- og detailhandel med fødevarer og fødevareingredienser, herunder gennem postordrekataloger eller via elektroniske medier; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i form af registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling og systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt samling af matematiske eller statistiske data. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder fjernundervisning; stillen elektroniske instruktionsbøger til rådighed online; udarbejdelse af skriftlige meddelelser og optegnelser (ikke reklametekster). (511) Klasse 42: Udvikling af computerprogrammer og software; videnskabelig og teknologisk rådgivning og vejledning om behandling, håndtering og anvendelse af kød, opbevaring af varer samt maskiner, udstyr og materialer til behandling, håndtering og anvendelse af kød og opbevaring af varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viatera (730) Indehaver: LG Hausys, Ltd., 20, Yeouido-doing, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 19: Kunstig marmor, sten, kunstige sten, forarbejdede sten og byggesten. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tonny Løkkegaard Jepsen, Rylevej 8, 8600 Silkeborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Brockstedt-Rasmussen I/S, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 05: Opløsninger til brug i forbindelse med kontaktlinser, præparater til rensning af kontaktlinser. (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter, herunder briller, solbriller, brillestel, herunder brillestel af ædle metaller, linser og linsemateriale til briller, monokler og kontaktlinser, samt dele og tilbehør(ikke indeholdt i andre klasser), herunder brilleetuier, til de nævnte varer (511) Klasse 35: Detailhandel med optiske apparater og instrumenter, herunder briller, solbriller, brillestel og brilleglas, linser og linsemateriale til briller, monokler og kontaktlinser samt dele og tilbehør, herunder brilleetuier, til de nævnte varer (511) Klasse 44: Optiker- og øjenlægevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HÅNDKØB (730) Indehaver: A-Pharma Aps, Usserød Kongevej 32, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAIRYflex (730) Indehaver: EHRNO FLEXIBLE A/S, Industrivej Nord 5, Birk, 7400 Herning, (511) Klasse 16: Emballage af papir til mejeriindustrien, primært smør og osteprodukter, hvor emballagen lukkes ved foldning og ikke svejselukning, plasticmateriale til emballage (ikke indeholdt i andre klasser) til mejeriindustrien, primært smør og osteprodukter, hvor emballagen lukkes ved foldning og ikke svejselukning. (511) Klasse 20: Emballagebeholdere af plastic til mejeriindustrien, primært smør og osteprodukter, hvor emballagen lukkes ved foldning og ikke svejselukning. (730) Indehaver: DLG FOOD GRAIN A/S, Tønderingvej 14, Durup, 7870 Roslev, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Konserverede, frosne, tørrede og kogte bælgfrugter til brug i madlavning. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser),herunder korn, frø og kerner og friske bælgfrugter til brug i madlavning; levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VORK (730) Indehaver: VORK Arkitekt og Byggefirma ApS, Strandvangsvej 24, 8250 Egå, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. 1831

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZYTOTEC (730) Indehaver: Karl Altenhuber, Dr. Jakob Neumannsteig 4, A-1230 Wien, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Heinz-Dietmar Schimanko, Reisnerstr. 20/4, A-1030 Wien, Østrig (511) Klasse 03: Kosmetike præparater; kosmetiske farvestoffer til toiletbrug; fedtstoffer til kosmetiske formål; lotioner til kosmetiske formål; olier til kosmetiske formål; moskus (parfumerivarer); klæbemidler til kosmetiske formål; øjenbrynskosmetik; øjenbrynsblyanter; osmetiske præparater til øjenvipper; mascara; kunstige øjenvipper; kosmetiskblyanter; læbestifter; kosmetiksæt; kosmetik til dyr; dekorative motiver (overføringsbilleder) til kosmetisk brug; parfumer; parfumeriartikler; kunstige negle; præparater til fjernelse af makeup; astringerende midler til kosmetiske formål; parfumeriartikler; deodoranter; duftevand; midler mod transpiration; sæbe; desinficerende sæbe; medicinske sæber; desodoriserende sæber; badesalte ikke til medicinske formål; badepræparater (kosmetiske); æteriske essenser; æteriske olier; olier til parfumer og dufte; blomsterekstrakter (til parfumer); midler til krops- og skønhedspleje (kosmetiske præparater); olier til toiletbrug; olier til rensningsformål; rensemælk til toiletbrug; makeup (sminke); makeuppræparater; make-up pudder; kosmetiske hudplejepræparater; hudcremer; kosmetiske solbeskyttelsespræparater; hudbrunende præparater (kosmetiske); hårfjerningspræparater; hårfjerningsvoks; farvestoffer til toiletbrug; blegemidler til kosmetiske formål; creme til afblegning af huden; hårvand; shampoer; shampoo; pomader til kosmetisk brug; håronduleringspræparater; neutraliseringsmidler til permanentkrølning; præparater til tandhygiejne nemlig tandpasta; tandplejemidler (kosmetiske); gelé til tandblegning; præparater til rensning af tandproteser; præparater til barbering; barbersæbe; barbersten (antiseptiske); aftershaves; neglelak; præparater til neglepleje. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; Kunstige lemmer, øjne og tænder; Ortopædiske artikler. (511) Klasse 42: Forskning inden for kosmetik, farmaci og medicin. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vesterhavsost (730) Indehaver: Thise Mejeri A.m.b.a., Sundsørevej 62, 7870 Roslev, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLORADO (730) Indehaver: General Motors LLC, 300 Renaissance Center, Detroit mi, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 12: Motorkøretøjer og dele hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A-Frost A/S, Hasserisvej 125, 9000 Aalborg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter; frossent kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakterkonserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Apivita S.A., Koleti Str. No. 3, GR Athens, Grækenland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til slankeformål, kosmetiske præparater, kosmetiske cremer, hudblegende cremer, aromatiske stoffer (æteriske olier) kosmetiske præparater til bad og brusebad, aftershavelotioner, mandelmælk til kosmetisk brug, mandelolie, mandelsæbe, æteriske essenser, æteriske olier, blomsterekstrakter (parfumer), eau de cologne, kosmetiske præparater til øjenbrynene, farveblyanter til kosmetiske formål, præparater til fjernelse af makeup, kosmetiske præparater til solbeskyttelse og anden solbeskyttelse, ansigtsmasker, astringerende midler til kosmetiske formål, svedhæmmende sæbe, sprayer til at give frisk ånde, tandplejemidler politur til tandproteser, præparater til rensning af tandproteser, rensemælk til toiletbrug, kosmetiksæt, vatpinde og vat til kosmetisk brug, deodorantsæbe, flydende sæbe, shampoo, deodoriseringsmidler til personlig brug, hårfjerningsmidler, hårfjerningspræparater, kosmetiske farver, makeupprodukter, kosmetiske produkter til pleje af hudoverfladen, makeuppudder, kosmetiske produkter til beskyttelse af læberne, produkter til pleje af håret, talkum til toiletbrug. (500) Bemærkninger: Ansøgning er konverteret fra EU

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FINANSFORBUNDET, Applebys Plads 5, 1411 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABC Hundeudstyr (730) Indehaver: ABC HUNDEUDSTYR ApS, Bødkersmindevej 9, 8620 Kjellerup, (511) Klasse 25: Beklædning. (511) Klasse 41: Uddannelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Oscar & Josefine (730) Indehaver: NYKER BRØD ApS, Nyker Hovedgade 30, Nyker, 3700 Rønne, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 30: Knækbrød og kiks. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H. C. HOVMAND A/S, Rustkammervej 10, 4180 Sorø, (740/750) Fuldmægtig: H. C. HOVMAND A/S, Rustkammervej 10, 4180 Sorø, (511) Klasse 12: Løftevogne til at flytte og transportere ruller, kasser, tromler og andre beholdere m.v., hvorved emnerne gribes, løftes, tippes, drejes og roteres manuelt og/eller elektronisk, ved hjælp af plader, gafler, dorne og gribere samt manipulatorer. (591) Farvetekst: Mærket er i rødt og hvidt. (730) Indehaver: ABC HUNDEUDSTYR ApS, Bødkersmindevej 9, 8620 Kjellerup, (511) Klasse 25: Beklædning. (511) Klasse 41: Uddannelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange. 1833

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYOBAC (730) Indehaver: Salfarm A/S, Fabriksvej 21, 6000 Kolding, (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tele-Control ApS, Birkemosevej 10, 3550 Slangerup, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til styring og regulering, alarmer, herunder brandalarmer, apparater til videoovervågning, adgangskontrol. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder af elektriske og elektronisk udstyr og installationer såsom alarmer, videoovervågningsudstyr og adgangskontroludstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i Rød og Sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Royal Greenland A/S, Postboks 1073, 3900 Nuuk, Grønland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Rejer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Retailers Europe A/S, Esbjergvej 101, 6000 Kolding, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1834

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere