PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00"

Transkript

1 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles stor fornøjelse at invitere jer til den tredje nordiske konference hvor man præsenterer PISA-undersøgelsens resultater i de nordiske lande, og belyser forskellige dele af undersøgelsen. En ny rapport om undersøgelsen ser også dagens lys Northern Lights III. Jeg skulle bringe jer en hilsen fra Nordisk Ministerråd og fra den nordiske styringsgruppe for skolesamarbejde, NSS. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke den nordiske arbejdsgruppe for dennes bidrag til rapporten. Den indeholder stor viden, som vi, der udformer retningslinjerne for skolen i Norden, kan drage nytte af. Med det gælder ikke blot os, politikere, og andre der udformer skolepolitikken. Det gælder ikke mindst dem der skal føre politikken ud i livet - lærere, skoleledere og andre skolefolk. Vi må heller ikke glemme dem, der arbejder inden for læreruddannelserne og udfører forskning på skoleområdet. Vi vil alle sammen, de ansatte i uddannelsessektoren, politikere og hele befolkningen, at skolesystemet giver gode resultater. Derimod kan det være svært at vurdere, og endnu sværere at måle skolearbejdets resultater. Skolens mål er at uddanne, det vil sige at øge alle elevers modenhed. Det er vigtigt at samle alsidige og solide data, der giver et fingerpeg om skolesystemernes resultater. PISA-projektet er et mange vigtige redskaber til at skaffe denne form for informationer. Sidste år vedtog det islandske Alting nye love om henholdsvis børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelserne. Nu skal vi i gang med at skrive nye læseplaner, der tager udgangspunkt i de nye love. Vi står overfor en stor opgave. Derfor er det værdifuldt at vi har modtaget den nye rapport om PISA 2006, hvor man belyser vigtige dele i skolearbejdet, som vi hele tiden må tage med i vores overvejelser. Vi, som arbejder med skolens anliggender, må hele tiden tænke over hvordan vi bedst imødekommer elevernes behov og sikrer, at de får den uddannelse, de har krav på og behov for, hvis de skal kunne læse videre og tage fat på voksentilværelsen. Eleverne bør nu og i fremtiden være rustet til at deltage aktivt i et samfund med en del usikkerhedsmomenter, sådan som vi her i Island har måttet sande på den barske måde inden for de seneste måneder - hvilket næppe er undgået nogens opmærksomhed. Dette slag eller uvejr, som vi endnu ikke 1

2 ved hvordan vil udarte sig, har påvirket samtlige samfundsområder og sætter fokus ikke mindst på uddannelsessystemets muligheder. Forhåbentlig vil de værste slag snart aftage så vi kan komme i gang med genopbygningen. Da har vi ikke mindst brug for at skue fremad og tænke over hvad der betyder mest, hvordan vi kan udruste vores børn til at stå på egne ben her i landet. Hvordan sikrer vi at eleverne forlader grundskolen så godt rustet som muligt, til at deltage i samfundslivet og læse videre? Hvilke værdier er de vigtigste? Hvad består en reel uddannelse i? Har vi muligvis overset noget der er vigtigt? Hvad er det der gavner mest? Hvilket gavn gør for eksempel naturfag? Hvilke samfundsmæssige og kulturelle værdier gemmer der sig i matematik? Var det ikke netop diverse regnekunster der blændede os? Hvorfor betyder læsning noget? Hvorfor klarer drenge sig dårligst når læsning og andre skolefærdigheder måles? Hvilken betydning har læsefærdigheder og læseinteresse? Viser de redskaber, vi har til rådighed, de kundskaber der kræves i dag eller bør man søge andre metoder til at vurdere elevernes kundskaber? Kan vi få hjælp fra læreruddannelsesinstitutionerne? Kan vi henvende os til forældrene? Hvordan kan skolens indsats øges og forbedres yderligere? En af de største udfordringer i de nordiske lande er hvordan vi øger kompetencen blandt indvandrere og skaber deres interesse for skolen. Det sidste er i hvert fald tilfældet her i Island. Læsning er også noget, vi er meget optaget af. Det er vigtigt at se nærmere på hvad unge mænds dårlige læsefærdigheder skyldes. Den kønsrelaterede forskel har også præget andre fag. I den forbindelse husker vi hvor godt islandske piger klarede sig i matematik i PISA Men hvordan ser det ud i dag? Er læsefærdighederne på retur? Det står klart, at i perioden 2000 til 2006 er islandske elevers læsefærdigheder gået mærkbart ned at bakke, hvilket også gælder matematik i perioden 2003 til I 2000 lå islandske elevers læseforståelse en del over gennemsnittet i OECD-landene, men i 2006 var den havnet end del under gennemsnittet. Læseforståelsen har ændret sig meget i løbet af kort tid. I samme periode er læseforståelsen i OECD generelt også gået tilbage, men er det nogen trøst? Hvad sker der? Islandske elever har klaret sig en del bedre i matematik end i læseforståelse, og her har de ligget et pænt stykke over OECD-gennemsnittet. Men en lignende udvikling ser ud til at være gældende for matematik som læseforståelsen, her er det gået mærkbart tilbage fra år til år. Det er vigtigt at minde om, at det ikke er uddannelsen, vi måler. Vi kan forsøge at måle enkelte dele af indlæring og undervisning. I PISA forsøger vi at måle bestemte dele af skolefærdigheder. Ligesom andre målinger af skolefærdigheder, omfatter PISA blot bestemte fag og afgrænsede dele af disse. 2

3 Hvordan kan vi overbevise eleverne om at de dele, som f.eks. PISA forsøger at måle, har nogen betydning? Hvorfor får finnerne altid en topplacering i PISA? Hvad er det de gør, og hvad er det de ikke gør? Eller er de måske helt forskellige fra os andre? Er det måske vigtigt at vi alle sammen er forskellige?! Er det ikke helt normalt at ethvert samfund udvikler sine særlige træk og sine egne prioriteringer på uddannelsesområdet? Jeg ved det ikke. Ved I det? Vi er her for at blive klogere af hinanden og for at udveksle erfaringer. Nordisk samarbejde har en lang historie bag sig. Det når endnu længere tilbage end Nordisk Ministerråd, der blev grundlagt for knapt 40 år siden. Vi nyder godt af erfaringer med at samarbejde om al slags projekter på mange områder. Det har ikke nødvendigvis været vindstille i forholdet mellem landene. Og nordisk samarbejde har haft sine oplevet op- og nedture, hvor man nogle gange har tvivlet på opbakningen til det nordiske samarbejde. Man har ofte spurgt sig selv om det er besværet værd, og hvad det er der giver nordisk samarbejde værdi. I lang tid hævdede man at det skyldtes store fællestræk mellem de nordiske lande eller deres befolkninger. Det var ikke tilladt at sige højt, at vi måske ikke lignede hinanden så meget. Faktum er at vi er ganske forskellige på mange måder, hvilket også fremgår af PISAundersøgelsen. Grunden til at vi har valgt at samarbejde er formentlig først og fremmest den, at vi tror på at vi kan lære af hinanden og at samarbejdet kan være en fordel for begge parter. Vi kan udveksle erfaringer på ligeværdig basis. Det er netop det, der er styrken i nordisk samarbejde. Hvilket de nordiske PISA-undersøgelser er et eksempel på. Der hersker ingen tvivl om, at de nordiske lande får gavn af det samarbejde der ligger bag internationale undersøgelser som PISA, og det er også en stor styrke for det nordiske samarbejde. Der får forskere mulighed for at samarbejde om projekter, der giver stort udbytte for det nordiske skolesamarbejde. Deltagelsen i PISA har øget det nordiske interesse for resultater i skolesystemerne, og skabt en debat om forventninger til sammenlignelser med andre lande. Men det vigtigste er diskussionen om hvordan man kan bruge konklusionerne og sammenligninger med andre lande til at forbedre skolearbejdet i sit eget hjemland, yde en større indsats og stille sig nogle mål. Som jeg var inde på før, skyldes nordisk samarbejde landenes ønske om at samarbejde. Ser man på PISA-undersøgelsens konklusioner, er der meget der tyder på at landene er forskellige og at nationerne har deres egne særtræk. Men de har også meget til fælles, så man kan tale om en nordisk profil. Det er det, der er så spændende! 3

4 Vi ved at grundtonen i landenes skolelovgivning og læseplaner stort set ligner hinanden og er baseret på vigtige grundpiller som demokrati og ligestilling. Nordiske grundskoler ligner hinanden i det at der er tale om enhedsskoler, der omfatter alle elever de første 9-10 årstrin. Det er først derefter at elevernes veje skilles hvor de vælger sig en bestemt retning eller bane for deres uddannelse. Skolen i Norden skal på samme gang opdrage, uddanne og forberede eleverne på studier i et demokratisk samfund. Der hersker ingen tvivl om, at der hersker et bestemt fælles syn på skolens rolle, både for individet og samfundet. Den nordiske skole fokuserer primært på individet eleven. Fokusering på samfund eller erhvervsliv har været mere vigende en i mange andre lande, der deltager i PISA. Målet for den nordiske model har været at udligne forskelle mellem eleverne, fremme ligestilling og sikre eleverne lige muligheder for uddannelse uanset deres baggrund. At det er lykkedes langt hen ad vejen, tror jeg at folk kan være enige om. Man kan sige at der generelt hersker lighed i de nordiske landes skolesystemer, i hvert fald i forhold til mange andre lande, der deltog i PISA Derfor kan det lyde paradoksalt, at netop vores lande, der ellers bryster sig af et omfattende velfærdssystem der lægger vægt på at alle kan realisere sig selv, og at alle har lige muligheder, kan være så forskellige som det fremgår af undersøgelsen. Et af målene med PISA er at kunne sammenligne forskellige skolesystemer for at kunne identificere indikatorer, der kan udpege hvilke forhold i landene, der tilskynder en udvikling i elevernes uddannelse og fører til gode resultater i PISA. Hensigten er ikke at harmonisere indhold og metoder, men at tydeliggøre skolesystemernes særstilling i forhold til hinanden. Uddannelsesniveauet er højt i de nordiske lande, og det er vigtigt hvis nordisk velfærd skal bevares og udvikles yderligere. Det er alle enige om. Men PISA skal ikke bruges primært til at sammenligne. Til trods for landenes ligheder og forskelle, er der rigelig grund til at studere konklusionerne med henblik på de variabler, der fremgår af undersøgelsen. Kan de forklares med forskellige holdninger, undervisningsformer, skoleledelse eller andre forhold. PISA skal vise os vejen i vort arbejde på hjemmefronten. Det bliver interessant at lytte til de forskere, der er kommet for at præsentere deres konklusioner. Jeg glæder mig mest til at høre hvorvidt de har nogle løsninger at byde på. Om de kan hjælpe os og i så fald hvordan. Jeg ønsker jeg alle sammen held og lykke med en interessant og givende konference. 4

5 Jeg erklærer hermed konferencen som åbnet. 5

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 FORSKNINGSRAPPORT DRENGE AKADEMIET Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 Lektor, ph.d, Frans Ørsted Andersen, Skoleforskning, IUP (DPU) 2014 LøkkeFonden og forfatteren RESUMÉ

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere