Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for begyndere. en introduktion"

Transkript

1 en introduktion

2 en introduktion

3

4 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til Lønudviklingen sammenlignes med to andre (amts)kommuner, som du normalt sammenligner med eksempelvis nabo(amts)kommunerne B og C. Tabel 1: Lønstigning , udvalgte (amts)kommuner (Amts)kommune Lønstigning Din (amts)kommune, A 2,2% Nabo(amts)kommune, B 1,3% Nabo(amts)kommune, C 0,1% Det her udvalgte eksempel er baseret på fiktive tal Udgangspunktet for denne introduktion til lønstatistik er dette eksempel på en forhandlingssituation. Ideen er at vise, at ved en forhandling mellem en leder og en tillidsrepræsentant er lønstatistik et redskab til en fælles forståelse. Denne introduktion er alene ment som en appetitvækker, der giver dig lyst til at bruge og gå yderligere i dybden med lønstatistik. Hensigten er gennem eksempler at give dig et helt grundlæggende kendskab til nogle typiske opgørelsesmetoder og de mest almindelige begreber. Lønstatistikken er den samme, uanset om du repræsenterer A- eller B-siden. Lønstatistikker er henvendt til alle forhandlingsparter i amter og kommuner. Yderligere eksemplarer af denne introduktion kan downloades fra De oplysninger, du skal bruge til at udarbejde en lønstatistik som i denne introduktion, findes alle på Det Fælleskommunale Løndatakontors (FLD) hjemmeside, Hvis du er i tvivl om selve fremgangsmåden ved udarbejdelse af de forskellige tabeller i FLD s databaser, kan du finde hjælp hertil på 2. Eksempler på statistik Omdrejningspunktet for introduktionen er eksemplet i tabel 1. Der vil nu blive præsenteret et grundtrin, der består af fire håndtag, som efterfølgende drejes et for et, for at vise effekterne på lønudviklingen. De fire håndtag er: 1. personaleafgrænsning, 2. lønbegreb, 3. periode, 4. afgrænsning af (amts)kommunen. 3

5 Trin 1 1. personaleafgrænsning: Alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte, 2. lønbegreb: Bruttoløn, 3. periode: og 4. afgrænsning af (amts)kommunen: Din (amts)kommune A, og nabo(amts)kommuner B og C Da du søger oplysninger for bestemte (amts)kommuner, skal du gå ind i LOPAKS (løn- og personalestatistik for den (amts)kommunale sektor) på FLD s hjemmeside. Tabel 2: Løn m.v for sygeplejersker (Amts)- kommune Antal 2001 Antal 2002 Bruttoløn 2001 (gennemsnit) Bruttoløn 2002 (gennemsnit) Stigning i bruttoløn A 157,4 145, ,2% B 393,8 422, ,3% C 135,9 149, ,1% De angivne tal er fiktive. På kan du få hjælp til at lave din egen tabel. Du har nu allerede fundet de tal, der viser lønudviklingen for sygeplejerskerne i din (amts)kommune og i de to nabo(amts)kommuner. I dette tilfælde har lønudviklingen været meget forskellig. Udviklingen har været højest i din egen (amts)kommune (2,2%), mindre i B og endnu mindre i C. En del af forberedelsen til forhandlingen vil også bestå i at se nærmere på disse tal for at finde nogle forklaringer på størrelserne. Hvis du vil have en saglig drøftelse af lønudviklingen med din modpart, er det en stor fordel, hvis du på forhånd har gransket tallene. Derfor skal du nu se nærmere på de omtalte håndtag i forhold til din frembragte tabel Personaleafgrænsning (Antal): Du kan f.eks. vælge alle ansatte eller alle ansatte eksklusive ekstraordinært ansatte. I denne statistik er valgt alle ansatte eksklusive ekstraordinært ansatte sygeplejersker i (amts)kommunen, da de ekstraordinært ansatte kan påvirke lønstigningerne uforholdsmæssigt meget. I lønudviklingstabeller som denne er antallet af ansatte altid omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk). I din (amts)kommune var der i ,4 sygeplejersker (årsværk) og i 2002 var der 145,6, dvs. der er sket et fald. I nabo(amts)kommunerne er der sket en stigning i antal sygeplejersker ligeledes omregnet til fuldtidsbeskæftigede. 4

6 Måske kan den forskellige lønudvikling i et vist omfang forklares ved forskelle i personaleomsætningen i de tre (amts)kommuner. Hvis f.eks. de nye sygeplejerskestillinger i nabo(amts)kommunerne B eller C er blevet besat med sygeplejersker med en løn under gennemsnittet, vil den samlede nye og større personalegruppes gennemsnitsløn være lavere eller steget mindre end, hvis personaleomsætningen ikke havde været der. En sådan situation vil kunne give udslag i en mindre lønudvikling for gruppen som helhed. 2. Lønbegreb: I bruttoløn indgår grundløn, tillæg (funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn), genetillæg, ferietillæg og pension. I lønudviklingstabeller som denne er løndelene opgjort som gennemsnit, og dette kaldes for lønniveauet. 3. Periode: Opgørelsen sammenligner tal for 2002 med tilsvarende tal for Lønstigningsprocenten angiver stigningen i bruttolønnen fra 2001 til 2002 i procent og er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige bruttoløn. Lønstigningsprocenten kaldes også for lønudviklingen i den pågældende periode. Den højere lønstigning i din (amts)kommune kan måske forklares med, om der er blevet indgået flere ny lønaftaler om funktions-, kvalifikations- og resultatløn end i de to nabo(amts)kommuner i det pågældende år. En konkret vurdering heraf må bero dels på dit kendskab til de lokale aftaler og dels på yderligere statistiske undersøgelser. 4. Afgrænsning af (amts)kommunen: Her ser du på din egen (amts)kommune samt på to nabo(amts)kommuner. Efter denne grundige gennemgang i trin 1 skal du nu til at dykke lidt længere ned i tallene ved at dreje på et håndtag ad gangen. Udgangspunktet for hvert af de kommende trin 2 til 5, er som i trin 1. 5

7 Trin 2 Håndtag 1) personaleafgrænsning ændres til personer i samme stilling Indtil nu har du set på lønstigningen for alle sygeplejersker (eksklusive ekstraordinært ansatte). Skridtet videre er alene at se på de sygeplejersker, der har været ansat i samme stilling hele perioden fra 2001 til Formålet med udelukkende at se på denne gruppe af sygeplejersker er, at du undgår at personaleomsætningen påvirker din lønstatistik. Dvs. at du renser statistikken for alle nyansatte og fratrådte medarbejdere i året. Det betyder, at du ser bort fra det, der også kaldes strukturelle effekter. Tabel 3: Løn m.v for sygeplejersker, personer i samme stilling (Amts)- kommune Antal 2001 Antal 2002 Bruttoløn 2001 (gennemsnit) Bruttoløn 2002 (gennemsnit) Stigning i bruttoløn A 125,2 123, ,3% B 328,6 330, ,8% C 108,0 105, ,7% De angivne tal er fiktive. På kan du få hjælp til at lave din egen tabel. Her skal det bemærkes, at antallet af fuldtidsbeskæftigede er mindre i tabel 3 end i tabel 2. Det er, fordi du nu kun ser på personer ansat begge år i samme stilling. Desuden ses, at antallet i 2001 ikke er helt det samme som antal fuldtidsbeskæftigede i 2002 på trods af, at der her ses på personer beskæftiget i begge perioder. Forklaringen er, at de ansatte sygeplejerskers beskæftigelsesgrad kan have ændret sig og dermed føre til et mindre udsving i det beregnede antal fuldtidsbeskæftigede. Din (amts)kommunes lønudvikling er ikke specielt påvirket af, at der nu kun ses på personer i samme stilling. Det er nabo(amts)kommunerne derimod, navnlig i C. Det tyder på, at lønudviklingen i de to (amts)kommuner har været påvirket af personaleomsætningen, som du allerede var inde på i trin 1. En mulig forklaring er, at de nyansatte sygeplejersker typisk har en mindre erfaring end de allerede ansatte. Som følge heraf er de nye sygeplejerskers løn lavere ved ansættelsen end de øvrige sygeplejerskers løn. Dette trækker lønudviklingen ned i de to nabo(amts)kommuner. 6

8 Trin 3 Håndtag 2) lønbegreb ændres til nettoløn For den videre analyse af lønudviklingen kan det være relevant at se nærmere på stigningen i nettolønnen i stedet for bruttolønnen. Du skal nu sammenligne dine resultater i trin 1 med nedenstående lønstatistik. I nettolønnen indgår alene grundløn og tillæg (dvs. funktions-, kvalifikations- og resultatløn). I forhold til det tidligere anvendte bruttolønbegreb er genetillæg, ferietillæg og pension nu udeladt. Nettolønnen er særlig anvendelig som målestok i tilfælde, hvor man ikke ønsker at lade sin lønstatistik blive påvirket af eksempelvis en særlig udbygning af pension eller af grupper, der har skæve arbejdstider og mange genetillæg. For visse personalegrupper kan genetillæg, herunder særydelser, have stor betydning. Tabel 4: Løn m.v for sygeplejersker, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte (Amts)- kommune Antal 2001 Antal 2002 Nettoløn 2001 (gennemsnit) Nettoløn 2002 (gennemsnit) Stigning i bruttoløn (tabel 2) Stigning i nettoløn A 157,4 145, ,2% 2,4% B 393,8 422, ,3% 1,0% C 135,9 149, ,1% 0,0% De angivne tal er fiktive. På kan du få hjælp til at lave din egen tabel. Tabel 4 viser, at målt på nettolønnen er lønstigningerne i perioden for sygeplejersker i din (amts)kommune lidt større end målt på bruttolønnen (jf. tabel 2). Det omvendte er tilfældet i (amts)kommune B, mens C er stort set uændret set i forhold til tabel 1. Dette tyder på, at grundløn og tillæg (det vil sige ny løn delen) stiger mere end de øvrige løndele for sygeplejerskerne i din (amts)kommune. I nabo(amts)kommunen B stiger de øvrige løndele (pension, genetillæg og ferietillæg) mere end grundløn og tillæg. I (amts)kommune C er der stort set ingen lønudvikling i

9 Trin 4 Håndtag 3) periode ændres til Det kan være en god idé at se på lønudviklingen for endnu en periode. Det kan være året før, men det kan også være en anden periode, f.eks. august En sammenligning med andre perioder kan være medvirkende til, at belyse om er et år med særlige udsving. Tabel 5: Løn m.v og for sygeplejersker, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte (Amts)- Antal Antal Bruttoløn Bruttoløn Stigning i bruttoløn kommune (gennemsnit) 2001 (gennemsnit) (tabel 1) A 96,0 157, ,0% 2,2% B 379,8 393, ,3% 1,3% C 133,9 135, ,5% 0,1% De angivne tal er fiktive. På kan du få hjælp til at lave din egen tabel. Generelt lå lønstigningerne i noget højere end i perioden Det skal bl.a. ses i lyset af, at de centralt fastsatte generelle lønstigninger netop i var højere end året efter. En anden pointe er, at forskellen i de tre (amts)kommuners lønstigninger var mindre i (0,7 procentpoint) end forskellen i (2,1 procentpoint). Navnlig i forhold til nabo(amts)kommune C er der tale om en markant ændring. I begge perioder har sygeplejerskerne i din (amts)kommune haft den højeste lønudvikling. Det tyder på, at for de to nabo(amts)kommuner, og specielt C, er et år med en særlig lav lønudvikling. 8

10 Trin 5 Håndtag 4) afgrænsning af (amts)kommunen ændres til alle (amts)kommuner i hele landet Det er altid en god idé at sammenligne lønudviklingen i din (amts)kommune med den gennemsnitlige lønudvikling i hele landet. Sammenligningen af lønudviklingen i to perioder for en (amts)kommune kan derfor med fordel følges op af en bredere analyse for alle (amts)kommuner i hele landet. Du skal fortsat hente oplysningerne i LOPAKS på FLD s hjemmeside. Du foretager dermed et skifte fra at fokusere på (amts)kommunalt niveau til at fokusere på stillingstypen (sygeplejersker) i alle (amts)kommunerne. Tabel 6: Stigning i lønningerne for sygeplejersker og , alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte. November November Bruttoløn Nettoløn Bruttoløn Nettoløn Alle (amts)kommunerne 3,9% 3,9% 0,6% 1,4% Din (amts)kommune (fra tabel 2, 4 og 5) 4,0% 3,8% 2,2% 2,4% De angivne tal er fiktive. På kan du få hjælp til at lave din egen tabel. Hvis du sammenligner med lønudviklingen for alle (amts)kommunerne i hele landet ses, at din (amts)kommunes lønudvikling i ligger nogenlunde på niveau. I ligger din (amts)kommune markant over gennemsnittet for alle (amts)kommuner i hele landet, særligt når der ses på bruttolønnens udvikling. Er du ansat i en kommune kan du også sammenligne med den gennemsnitlige lønudvikling i samtlige kommuner af en bestemt størrelse eller med samtlige kommuner i et bestemt amt. 3. Forslag til yderligere undersøgelser Lønstatistik kan anvendes i mange andre situationer end i det her viste eksempel. I eksemplet har lønudviklingen for stillingsgruppen sygeplejersker været omdrejningspunktet. Udover at sammenligne lønninger på tværs af (amts)kommunegrænser og med landsgennemsnit vil det være oplagt at sammenligne lønudviklingen med andre personalegrupper f.eks. inden for (amts)kommunen. Du kan også se nærmere på kønsfordelte 9

11 lønstigninger, hvis du er interesseret i at belyse ligestillingsaspekter. Alle tabellerne kan opdeles på køn. I LOPAKS er der sådanne yderligere muligheder for at arbejde endnu videre med tallene på forskellige overordnede niveauer men ikke helt ned på (amts)kommuneniveau. Der er eksempelvis mulighed for at se de aldersfordelte lønstigninger, lønsumsopgørelser samt at se lønstigninger for en længere periode. Desuden er det muligt at lave personaleomsætningsstatistik. Endelig har du også mulighed for at opdele lønnen i enkelte løndele (grundløn, tillæg, pension mv.). En sidste mulighed, der skal nævnes her, er at lønstigningerne også kan sammenlignes med de aftalte stigninger. I den forbindelse skal du være særligt opmærksom på, at lønstatistik kun indeholder løn, mens der i aftaleresultatet indregnes omkostninger fra andre aftalte forbedringer som f.eks. værdien af feriefridage. 4. Opsamling på de lønstatistiske oplysninger Du har nu været igennem en proces, hvor du har været godt rundt i lønstatistikken for sygeplejerskerne i din (amts)kommune, og det er tid til at sætte et par overskrifter på, hvilken overordnet historie tallene dækker over: Sygeplejerskernes lønninger er i din (amts)kommune steget mere end i nabo(amts)kommunerne i , og mindre markant i Forskellen i lønudviklingen i de tre (amts)kommuner reduceres betragteligt, hvis der ses på personer i samme stilling i hele perioden , hvilket tyder på, at personaleomsætningen i de to nabo(amts)kommuner har haft en betydning. I din (amts)kommune har lønstigningerne primært været i nettolønnens dele måske pga. ny løn-aftaler. Lønudviklingen for sygeplejersker i din (amts)kommune ligger noget over gennemsnittet for alle (amts)kommunerne i hele landet i Yderligere forhold, som ikke har været behandlet i relation til eksemplet, kan påvirke lønudviklingen, f.eks. aldersfordeling, kønsfordeling, udmøntningstidspunktet for ny løn samt om ny løn udmøntes som varige tillæg, midlertidige tillæg eller eventuelt som engangstillæg. 10

12 5. Aftale ret og pligt Ifølge aftale om ny løndannelse 9 om lønstatistik skal (amts)kommunerne foranledige, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale. Det betyder i praksis, at amtet eller kommunen en gang årligt skal fremlægge lokale lønstatistikker. I forbindelse med udarbejdelsen af det statistiske materiale i denne pjece, er der udelukkende anvendt den type lønstatistiske oplysninger, som (amts)kommunerne er forpligtet til at udarbejde. Lønstatistikken udarbejdes for personale- og stillingskategorier med mulighed for opdeling i alle ansatte, alle ansatte eksklusive ekstraordinært ansatte og ansatte begge år i samme stilling. Jf. bl.a. tabel 2 og tabel 3. Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på de enkelte løndele (grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension) jf. f.eks. tabel 4, hvor der dog kun er medtaget nogle samlede tal for brutto- og nettoløn. Lønstatistikken skal endvidere være opdelt på køn og skal udarbejdes for personale- og stillingskategorier, der i de enkelte (amts)kommuner udgør mindst 5 fuldtidsstillinger. FLD står som hovedregel som statistikproducent for (amts)kommunerne, og på FLD s hjemmeside kan de obligatoriske oplysninger findes. Lønstatistikken udarbejdes kvartalsvis på FLD s hjemmeside. Herudover findes personaleomsætnings-, lønsums- og aldersfordelte statistikker. Ved OK-02 var der enighed om, at der mellem de amtslige og kommunale arbejdsgivere og KTO i samarbejde med FLD i overenskomstperioden skal udarbejdes en pjece, der giver en pædagogisk introduktion til lønstatistikker og deres anvendelsesmuligheder med henblik på optimering af det decentrale forhandlingssystem. Det er denne introduktion du nu har i hånden. 6. Hvilke lønstatistikker findes og hvor? Du har stiftet bekendtskab med LOPAKS, hvor der både findes amts- og kommunefordelte opgørelser og personalekategorier fordelt på hele landet og nogle større geografiske undergrupper. Et andet værktøj er Lokale Løndata på PC, der i dag anvendes af en lang række amter og kommuner. Det er et elektronisk statistikprogram med amtet og kommunens egne lønoplysninger. Begge forhandlingsparter kan med fordel benytte lønstatistikker udarbejdet ved hjælp af dette program. 11

13 Derudover findes andre statistikker som eksempelvis (amts)kommunens egne producerede lønstatistikker og organisationernes lønstatistikker. Danmarks Statistik udgiver også forskellige opgørelser over den generelle lønudvikling for den (amts)kommunale sektor generelt, men disse er ikke opgjort på enkelte personalegrupper. Du skal være opmærksom på, at du som part i en lokal forhandling har ret til at lade egne statistikker indgå i de decentrale forhandlinger, jf. aftale om ny løndannelse ( 9 stk. 2). Du skal blot huske at aflevere en kopi af materialet til din modpart. Nedenfor er nævnt et udpluk af hjemmesider, hvor du vil kunne finde lønstatistikker. På kan du finde lønoplysninger for hele amtet, kommunen eller for de enkelte personalegrupper i amtet eller kommunen. På kan du finde lønstatistik for DKK s personalegrupper. På og finder du Danmarks Statistiks opgørelser af lønstatistik for det (amts)kommunale område. På finder du LOPAKS. På kan medlemmer af Teknisk Landsforbund finde lønstatistik. På kan du finde lønstatistik for socialpædagoger ved at klikke på fagligt, om løn og lønstatistik. På kan du finde en række lønstatistikker for finanssektoren (ansatte i banker og forsikringsselskaber). På kan du finde de kvartalsvise lønstigninger for DA området. På kan du finde lønstatistik for personalegrupper på sygehuse. På kan du finde lønstatistik for bibliotekarforbundets medlemmer. På kan du finde Dansk Metals lønstatistik. På kan overenskomstansatte djøf ere finde lønstatistik. På kan djøf-chefer finde lønstatistik. På findes Dansk Magisterforenings lønstatistik. Parterne bag denne pjece har hjemmesider, hvor du bl.a. kan finde kommentarer til lønudviklingen og andre informationer vedr. lønforhold m.v.: Amtsrådsforeningen: Frederiksberg Kommune: Hovedstadens Sygehusfællesskab: KL: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte: Københavns Kommune: 12

14 Denne introduktion til lønstatistik er udarbejdet i fællesskab af KTO KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S i samarbejde med FLD

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 04.39

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

Teknik- og servicesektoren. Fandt du vejen til Ny Løn Danmarkskortet

Teknik- og servicesektoren. Fandt du vejen til Ny Løn Danmarkskortet Teknik- og servicesektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Fandt du vejen til Ny Løn Danmarkskortet Ny Løn, noget gammelt bras? FOA Bladet har lavet en undersøgelse over medlemmernes

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked KTO KTO s repræsentanter i arbejdsgruppe om analyse af lønudvikling Den 23. januar 2004 J.nr.: 5.02.25-06/4 Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked 1998-2003 En arbejdsgruppe

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt Vejledning til regneark 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad kan regnearkene bruges til?... 3 Vælg det regneark, som er relevant for dig... 3 Opdatering

Læs mere

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt Vejledning til regneark 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vælg det regneark, som er relevant for dig... 3 Hvad kan regnearkene bruges til?... 3 Opdatering

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003

Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003 Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG SAMMENFATNING...4 Indledning... 4 Sammenfatning... 5 A. Lønudviklingen i den statslige, private og (amts)kommunale

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering KL KTO SHK Forbedret lønstatistisk materiale Afrapportering 2158.102 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces 3 De eksisterende aftaler 3 Hvad er forbedringer?

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i handlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien...3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...3 Regulering

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere