KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter"

Transkript

1 KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter

2 2 Klintegården hotel & feriecenter

3 3

4 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg. Dette areal blev i 1977 fredet med et tilhørende bygningsproje. Arealet, hvor den forfaldne Klintegård ligger, er ca. 670 meter langt og gennemsnitlig 65 meter bredt. Det strækker sig på en terrænmæssig dramatisk måde fra stranden i syd til Røsnæsvej mod nord. Specielt de første 400 meter er meget dramatiske, her er der en terrænstigning på ca. 50 meter. Den nordligste del af arealet fremtræder let kuperet. Bevoksningsmæssigt fremtræder den sydlige og nordlige del også meget forskellige. Den sydlige del er bevokset med krat og hegnsbevoksninger afvekslende med skov- og lundplantninger af løv og nåletræer. En del af disse bevoksninger er fredsskov. Den nordligste del er udlagt med almindelig markdrift. Forundersøgelserne fra november 2009 viser i detaljer den eksisterende vegetation. Siden fredningen i 1972 er strandbyggelinien blevet ændret fra 100 meter til 300 meter. Dette indebærer, at det oprindelige proje på grunden ikke kan gennemføres. Der er derfor udført et nyt forslag til et byggeproje som afl øsning for det oprindelige. Dette proje respeerer strandbyggelinien på 300 meter, men vil kræve en omfredning af arealet. Det nye proje lægger størst mulig vægt på, at skabe en spændende, nutidig arkiteur, som er i klart samspil med de enestående landskabselementer i området. Byggeriet består af to elementer selve konferencebyggeriet og feriehuse. Konferencebygningen foreslåes placeret på kanten af strandbyggelinien, men feriehusene er trukket tilbage bag fredsskovslinien. Bebyggelsen set fra vandet, ca. 200 m fra kysten. 4 Klintegården hotel & feriecenter

5 En fælles ny adgangsvej fører langs vestskellet til de to bebyggelser. Herfra er der diree adgang til konferencebygningen og de parkeringspladser, der skal betjene begge bebyggelser. Al kørsel skal i princippet foregå af denne vej. Den gamle adgangsvej vil i fremtiden kun være cykel- og gangsti, dog skal den samtidig være køreadgang for de gæster, der kommer til kommunens feriebolig samt til den parkeringsplads tæt ved stranden der indrettes for gangbesværede og andre handicappede. Den eksisterende badebro bibeholdes eller genetableres iht. gældende fredningsbestemmelser. I denne del af arealet indgår desuden en kraftig tjørneplantning, som skal danne en markant ramme af ferieboligerne, således at der dannes et roligt landskabsrum med vedvarende græs mod Røsnæsvej. Der skal naturligvis også ske en markant tilplantning mod de omliggende feriehuse samt omkring selve parkeringsarealet. Konferencecentret er i den grad tilpasset det eksisterende landskab. Her er der en højdeforskel på 8 meter og denne højdeforskel, inddrages så den bliver en del af den samlede bygningskrop. Feriehusene er en koncentreret, tæt bebyggelse, som ligeledes er tilpasset terrænet. De fl este boliger følger højdekurverne i terrænet og der hvor de afviger skyldes det ønsket om, at få en regulær og præcis struur. Adgangen til ferieboligerne sker af en bred sti fra den centrale parkeringsplads Stien giver plads for servicevogne og brandkøretøjer, men ikke for egentlig kørsel. Klintegården henligger landskabeligt som et tilfældigt og lettere forsømt område. Meget af arealet er tilgroet med tilfældige, selvsåede plantninger og selve skoven fremtræder med udlevede fyrretræer, hyld og anden undervækst, men også med nogle fi ne grupper af bøgetræer. Området har store botaniske interesser og er i det hele taget enestående med sine sydvendte, magre jorder ned mod fjorden. Landskabsplanen har som mål, at få etableret og plejet dette område, så det igen fremtræder som et åbent og attraivt landskab. Den sydvendte del af arealet skal primært være overdrevsområde, der vedligeholdes i form af afgræsning. I overdrevsområdet vil der være enkelte kratplantninger små skovarealer samt de eksist. bøgetræer, der danner en åben græsningsskov. Der er lavet en oversigt over de botanisk set mest interessante arealer og denne skal naturligvis indgå i den endelige plejeplan. Den nordligste del af arealet skal henligge med vedvarende græs, som afgræsses eller høstes til hø. Set fra Røsnæsvej. 5

6 FERIELEJLIGHEDERNE: Alle ferielejligheder udføres i et, halvandet eller to plan, i klynger af to til fire enheder. Bebyggelsens ydre fremtræden: Ydervægge på al bebyggelse skal udføres i træ. Ydervæggene på al bebyggelse skal holdes i mørke jordfarver. Vinduer, døre, sternbrædder skal holdes hvidt, sort eller umalet. Eventuelle indramninger omkring vinduer, døre og andre åbninger skal holdes hvidt, sort eller umalet. Eksterne og synlige bygningsdele såsom skorsten, fundament, pejs, støttemur i terræn etc. må udføres i andre materialer hvor dette er funionelt/konstruivt begrundet. Farver på eksterne og synlige bygningsdele der ikke udføres i træ skal være i harmoni med øvrige materialer og områdets karaer. CENTRET: Centerdelen opføres i 2 plan, maksimalt 6 m over niveauplan. Bebyggelsens ydre fremtræden: Ydervægge skal udføres i træ, tegl eller beton, og holdes i mørke jordfarver. Vinduer, døre, sternbrædder skal holdes hvidt, sort eller umalet. Eksterne og synlige bygningsdele såsom skorsten, fundament, pejs, støttemur i terræn etc. må udføres i andre materialer hvor dette er funionelt/konstruivt begrundet. Farver på eksterne og synlige bygningsdele der ikke udføres i træ skal være i harmoni med øvrige materialer og områdets karaer. GENERELT: Tage på al bebyggelse skal udføres som grønne tage med ensidig taghældning. 6 Klintegården hotel & feriecenter

7 AREALSKEMA Center: bebygget areal: m² brutoetageareal: m² LEJLIGHEDER bebygget areal: m² brutoetageareal: m² SAMLET: bebygget areal: m² brutoetageareal: m² længdesnit

8 + 54,5 restaurant / reception + 49,0 + 44,5 snit [aa] + 40,0 konference off. toilet wellness eks. terræn niveauplan b +43,5 snit [bb] [A]+51,0 niveauplan a +48,5 [B]+46,0 entré snit [cc] [A] højest beliggende skæring mellem terræn og facade. [B] lavest beliggende skæring mellem terræn og facade, konferencedel. Niveauplanet er defineret som middelværdien for de to ekstreme skæringspuner mellem facade og terræn snit [dd] 8 Klintegården hotel & feriecenter

9 Niveauplanerne er defineret som middelværdien af højest og lavest beliggende skærring mellem facade og terræn for hver bygningskrop højest beliggende skæring mellem facade og terræn lavest beliggende skæring mellem facade og terræn niveaplan niveauplansnit 1 højest beliggende skæring mellem facade og terræn lavest beliggende skæring mellem facade og terræn niveaplan niveauplansnit 2 1:250 9

10 LOFT KOTE POOL principsnit I 1: "FOYER" WELLNESS GANG principsnit II 1: Klintegården hotel & feriecenter

11 11

12 12 Klintegården hotel & feriecenter

13 13

14 type 1 spise 7 m 7 m køk plan 0 1:200 plan 1 1:200 type 2 køk 6 m 8 m plan 0 1:200 plan 1 1:200 type 2. toplans feriehus med to seperate udlejningsmuligheder. 14 Klintegården hotel & feriecenter

15 bad entré v. bad køk v. spise ophold (v.) plan 0 1:200 v. entré bad bad v. plan 0 entré bad skab/ spisekammer skab/ depot 4 m 4 m 8.5 m bad køk ophold ophold køk spise v. plan +1 3 m v. spise (v.) plan 0 1:200 PLAN -1 1:200 v. seperat udlejningsmulighed type 1. Etplans feriehus med to seperate udlejningsmuligheder. type 1½. halvandetplans feriehus med to seperate udlejningsmuligheder. 15

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere