Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug

2 Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder, at Danfoss skal være kendt som en virksomhed, man kan have tillid til og stole på, og som tjener sine penge på en ordentlig og anstændig måde. Vi vil være innovative i vores ambition om at overgå forventningerne Det betyder, at Danfoss skal være en trendsetter i alle forretningsforhold, herunder forhold, der handler om compliance (overholdelse af regler). Vi vil være globale og samtidig respektere lokale kulturer Det betyder, at Danfoss er en global organisation med et lokalt fundament og respekt for lokale kulturer. Vi vil lægge vægt på bæredygtige resultater Det betyder, at Danfoss vil levere finansielle resultater og samtidig sørge for, at vores medarbejdere har et sundt og sikkert arbejdsmiljø og en attraktiv arbejds plads. Vi vil fremstille vores produkter under ordentlige sociale og miljømæssige forhold, og vi vil være i dialog med vores interessenter for at forstå deres forventninger til os. Danfoss tror på en balance mellem finansielle, miljømæssige og sociale resultater. 2

3 Vi er alle ambassadører for Danfoss Danfoss er kendt og anerkendt for at skabe energieffektive og bæredygtige løsninger, der hjælper vores kunder med at nedbringe deres energiforbrug, omkostninger og CO2-udledning. For at fastholde og udvikle vores position og gode omdømme på det globale marked er det helt afgørende, at vi skaber vores økonomiske resultater på en bæredygtig måde. Danfoss er repræsenteret i 55 lande og beskæftiger over mennesker. Det betyder, at der bliver lagt mærke til os, både når vi har succes, og hvis vi begår fejl. Det er ikke tilstrækkeligt, at vores løsninger er bæredygtige. Det skal vores adfærd også være. Danfoss navn skal altid forbindes med respekt for menneskerettigheder, ordentlige arbejdsbetingelser og hensyn til miljø og sociale forhold. Gennem vores beslutninger og handlinger skal vi vise omverdenen, at Danfoss løbende arbejder på at forbedre vores produktion, produkter og services til fordel for vores kunder, interessenter og miljøet. Det betyder, at uanset hvor du arbejder i koncernen, så er du ambassadør for Danfoss. Vi forventer derfor, at du opfører dig professionelt og viser respekt for andre mennesker og kulturer. Hvis du er leder, skal du være et godt forbillede for dine medarbejdere og hjælpe dem med at være loyale over for Danfoss værdier og politikker. Hver eneste dag oplever vores medarbejdere rundt om i verden situationer, hvor der skal tages beslutninger, som har betydning for Danfoss omdømme og forretning. Vi ved, at vores medarbejdere i langt de fleste tilfælde gør det rigtige. Alligevel kan der opstå dilemmaer, hvor det kan være svært at vurdere, hvad der er rigtigt at gøre. Denne etikhåndbog beskriver Danfoss etiske retningslinjer. Håndbogen kan støtte dig i at leve op til vores værdier og politikker, så du sikrer dig, at Danfoss kan stå bag dine beslutninger. Med venlig hilsen Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO 3

4 Indhold Introduktion Hvem har ansvaret for, at de etiske retningslinjer overholdes?...6 Hvad sker der, hvis jeg overtræder de etiske retningslinjer?...6 Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om retningslinjerne?...6 Hvordan rapporterer jeg overtrædelser af retningslinjerne?...6 Hvordan vægtes lokal lovgivning i forhold de etiske retningslinjer?...6 Sådan tager du den etiske test...7 Hvordan er sammenhængen mellem retningslinjerne og FN s Global Compact?...8 Hvor stammer kravene i de etiske retningslinjer fra?...8 Hvorfor er menneskerettigheder også virksomheders ansvar?...8 Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser...8 Politikker og vejledninger...8 Danfoss og vores medarbejdere Omgangsform...11 Arbejdsmiljø...11 Diskrimination...11 Ansættelse og retten til privatliv...12 Tvangsarbejde og ansættelsesforhold...13 Kollektive forhandlinger Børnearbejde Fortrolig information Elektroniske kommunikationsværktøjer Alkohol og narkotika...15 Tyveri og svindel Politik Interessekonflikter

5 Danfoss og vores eksterne partnere Korruption og bestikkelse...19 Hvidvaskning af penge og skatteforhold...20 Smørepenge...20 Afpresning og beskyttelsespenge...20 Gaver og repræsentation...20 Donationer...22 Fair konkurrence...23 Oplysninger om konkurrenter...23 Produktsikkerhed...23 Danfoss og samfundet Kommunikation og gennemsigtighed...25 Lokalt engagement...25 Produktion...25 Miljøhensyn Sikkerhedsvagter

6 Introduktion en beskriver Danfoss etiske retningslinjer. De etiske retningslinjer er inddelt i emner under tre hovedoverskrifter: Danfoss og vores medarbejdere Danfoss og vores eksterne partnere Danfoss og samfundet Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, og du kan bruge indholdsfortegnelsen til hurtigt at finde det emne, du leder efter. Retningslinjerne gælder for alle medarbejdere og selskaber i Danfoss koncernen, inklusive datterselskaber og joint-ventures, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. en er et internt dokument, som generelt ikke udleveres til eksterne. Der vil utvivlsomt være spørgsmål og dilemmaer, som håndbogen ikke kan give et klart svar på. I de situationer skal du kontakte din leder eller funktionen AskUs, der kan give råd og vejledning om forretningsrelaterede etiske dilemmaer. Det er bedre at bede om råd og vejledning en gang for meget end at sætte Danfoss omdømme over styr. Nedenfor får du svaret på en række generelle spørgsmål. Hvem skal følge de etiske retningslinjer? Alle, som arbejder for Danfoss, skal følge vores etiske retningslinjer. Det gælder både, hvis du er medarbejder, leder, konsulent, praktikant eller studerende. Hvis du er leder, har du derudover et særligt ansvar for at sikre, at dine medarbejdere kender til og forstår retningslinjerne og Danfoss forventninger til korrekt adfærd. Hvad sker der, hvis jeg overtræder de etiske retningslinjer? Du må aldrig deltage i noget, som kan skade eller miskreditere Danfoss navn eller omdømme. Du er ansvarlig for dine handlinger, og Danfoss kan derfor afskedige dig, hvis du ignorerer vores etiske retningslinjer. Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om retningslinjerne? Hvis du er i tvivl, om du gør det rigtige, kan du tage»den etiske test«. På intranettet har vi også samlet en række spørgsmål og svar, som beskriver typiske situationer og dilemmaer, hvor du skal være ekstra opmærksom på dine beslutninger og handlinger. Det kan være, at svaret på netop dit spørgsmål allerede findes her. Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan de etiske retningslinjer skal forstås, skal du spørge din leder eller kontakte AskUs via eller telefon Hvordan rapporterer jeg overtrædelser af retningslinjerne? Du skal reagere straks, hvis du bliver opmærksom på forhold, som er i modstrid med de etiske retningslinjer, eller på anden måde kan skade eller miskreditere Danfoss. Du kan kontakte din leder eller henvende dig til Ethics Hotline via intranettet. Se boksen: Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser. Hvordan vægtes lokal lovgivning i forhold de etiske retningslinjer? Alle selskaber, forretningsenheder, afdelinger og medarbejdere i Danfoss skal som minimum overholde lokal lovgivning i de lande, hvor de opererer. I de situationer, hvor Danfoss etiske retningslinjer er 6

7 Den etiske test Sådan tager du den etiske test Er du i tvivl om, du gør det rigtige, så stil dig selv disse fire spørgsmål. Svarer du nej til et eller flere af spørgsmålene, skal du lade være: Overholder jeg relevante love, regler og politikker? Er jeg loyal over for Danfoss? Er jeg parat til at stå til ansvar for min beslutning? Er min beslutning forenelig med Danfoss værdier? 7

8 strengere end lokal lovgivning, skal retningslinjerne i en følges. Hvis du oplever modstrid mellem lokal lovgivning og vores etiske retningslinjer, skal du kontakte AskUs. Hvordan er sammenhængen mellem retningslinjerne og FN s Global Compact? Danfoss har tilsluttet sig FN s Global Compact Initiative, som består af ti principper for godt samfundsborgerskab. Principperne udgør rammen for vores arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Principperne er derfor inkorporeret i Danfoss etiske retningslinjer og i Danfoss Code of Conduct for Suppliers, der beskriver de krav, vi stiller til vores leverandørers sociale og miljømæssige ansvar. Hvor stammer kravene i de etiske retningslinjer fra? Vores etiske retningslinjer er baseret på Danfoss værdier samt kravene i en række internationale erklæringer, konventioner og deklarationer, som udgør minimumskravene til bæredygtig udvikling. Det gælder for eksempel ILO s konventioner om arbejdstagerrettigheder. ILO står for International Labour Organisation og er FN s internationale arbejdsorganisation, som fastsætter aftaler mellem de tre parter: Arbejdsgiver, arbejdstager og regeringen. Hvorfor er menneskerettigheder også virksomheders ansvar? På grund af vores globale tilstedeværelse opererer Danfoss også i områder, hvor menneskerettighederne udfordres. Det er de enkelte regeringers pligt at beskytte befolkningen mod krænkelser af menneskerettigheder, men som en socialt ansvarlig virksomhed støtter Danfoss respekten for menneskerettighederne. I alle vores forretningsbeslutninger og aktiviteter har vi et ansvar for at sikre, at vi ikke bliver medskyldige i krænkelser af menneskerettigheder, og at vi bruger vores indflydelse til at sikre værdighed for alle. Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser Du kan henvende dig via intranettet (http://ethics.danfoss.com). Din henvendelse vil altid blive behandlet fortroligt. Du kan vælge at henvende dig anonymt. Du risikerer aldrig repressalier, når du indberetter en sag i god tro. Alle henvendelser behandles professionelt, uanset indholdet. Etikkomiteen, der er ansvarlig for behandling af etiksager, følger altid op på indberettede sager. Politikker og vejledninger Miljøpolitik (500B0574) IT adfærdskodeks (500B0883) Use of social networking sites (500B1147) Kommunikationspolitik God IT-skik in Danfoss Danfoss Code of Conduct for suppliers Danfoss anti-korruptionsmanual Rapportering af uetisk adfærd (500B1125) Standard: Roller og ansvar i etiksager (500B1199) 8

9 9

10 10

11 Danfoss og vores medarbejdere Omgangsform Danfoss forventer, at vores medarbejdere har integritet og omgås hinanden med respekt. Danfoss respekterer medarbejdernes ret til frit at ytre sig og opfordrer til åben dialog og konstruktiv feedback mellem ledere og medarbejdere. Vi mener, at forskellige synspunkter og erfaringer bidrager til at udvikle de innovative løsninger, som gør os konkurrencedygtige på det globale marked. Du skal behandle dine kollegaer ærligt og retfærdigt. Du skal ikke tøve med at komme med nye idéer til løsninger på arbejdsrelaterede problemer. Arbejdsmiljø Danfoss ser et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan gå på arbejde uden at komme til skade eller blive syge, som en af forudsætningerne for at drive en sund og effektiv virksomhed. Arbejdsmiljø omfatter alle de fysiske, kemiske og psykiske forhold på arbejdspladsen, som påvirker medarbejdernes helbred og trivsel. Vi arbejder proaktivt med at forebygge arbejdsmiljøproblemer, for eksempel ved at minimere brugen af stoffer, som kan skade mennesker eller miljøet. Du skal holde dig orienteret og opdateret om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Du skal følge de instruktioner, du får. Du skal bruge det beskyttelsesudstyr, der kræves for at udføre dit arbejde. Du må ikke udsætte dig selv eller andre for unødig fysisk eller psykisk belastning. Du skal bidrage til at afdække årsager til arbejdsulykker og deltage i at forebygge gentagelser. Du har et medansvar for at skabe trivsel på arbejdspladsen. For ledere gælder også: Du skal sikre, at dine medarbejdere er blevet undervist i og overholder samtlige krav til arbejdsmiljø og sikkerhed. Du skal løbende identificere behov for ekstra træning, der kan være nødvendig for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Du skal sørge for, at dine medarbejdere orienteres om læring fra arbejdsulykker, der kan forhindre gentagelser. Du skal tage hånd om forhold, der skaber mistrivsel på arbejdspladsen. Diskrimination Danfoss respekterer kulturelle forskelle og ønsker at behandle alle medarbejdere ligeværdigt. Vi tolererer ikke diskrimination på arbejdspladsen og vil sikre, at medarbejderne ikke bliver usagligt forskelsbehandlet. Det er vigtigt for Danfoss udvikling, at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle deres potentiale. Diskrimination på arbejdspladsen ødelægger disse muligheder. Du må ikke deltage i mobning, diskrimination, chikane eller anden lignende adfærd på grund af køn, alder, seksuel orientering, politisk overbevisning, handicap, etnisk herkomst, nationalitet eller religion. Du må heller ikke anvende krænkende sprogbrug. 11

12 Du skal gribe ind eller rapportere det til Ethics Hotline, hvis du oplever diskrimination rettet mod dig selv eller andre. For ledere gælder også: Du skal sikre, at alle dine medarbejdere behandles ligeværdigt og vurderes efter kvalifikationer og performance. Du må ikke lægge vægt på køn, alder, nationalitet, etnisk herkomst, religion, seksuel orientering, politisk overbevisning, handicap osv. ved ansættelse, lønregulering, karriereforløb, videreuddannelse eller afskedigelse undtagen når der er tale om positiv særbehandling for at sikre mangfoldighed på arbejdspladsen. Ansættelse og retten til privatliv Danfoss respekterer medarbejdernes ret til privatliv. Denne ret gælder både for vores nuværende medarbejdere og i forbindelse med rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. Vi arbejder for at sikre overholdelse af gældende regler om beskyttelse af persondata. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Registrering af medarbejderes personlige oplysninger må kun være arbejdsrelaterede, og du skal sikre at oplysningerne behandles og opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med lokal lovgivning. Du skal være opmærksom på, at alle medarbejdere har ret til at se deres egne personlige oplysninger. 12

13 Du skal sikre, at Danfoss kun får foretaget helbredstest, der er absolut nødvendige eller udtrykkeligt ønsket af medarbejderne, og du må ikke bruge helbredstest til diskriminerende formål. Du må ikke spørge til ansøgerens helbred, medmindre det er relevant for arbejdets udførelse, sikkerheden eller er nødvendigt for at overholde lovgivningen. Du må heller ikke spørge til ansøgerens private forhold, politiske overbevisning, seksuelle orientering, religion eller stille nærgående spørgsmål om familiemæssige omstændigheder, herunder graviditet. Hvis du bruger konsulenter til rekruttering, skal du informere dem om ovennævnte retningslinjer om beskyttelse af persondata og brug af helbredstest. Tvangsarbejde og ansættelsesforhold Danfoss tolererer ikke tvangsarbejde eller anden form for ufrivilligt arbejde. Vi respekterer medarbejdernes ret til en sund balance mellem arbejdstid og fritid og følger ILO s konventioner på området. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Du skal sikre, at alle medarbejdere har en ansættelseskontrakt eller er underlagt en aftale, som specificerer ansættelsesvilkår og opsigelsesbetingelser, så det tydeligt fremgår, at ansættelsen er frivillig. Du skal sikre, at det fremgår af alle nye ansættelseskontrakter eller anden skriftlig instruks, at medarbejderen skal følge Danfoss etiske retningslinjer. Du skal sikre, at det højeste, ugentlige antal arbejdstimer for ansatte i produktionen er 48 timer, og at antallet af overarbejdstimer ikke overstiger 12 timer i en tre-ugers periode, medmindre national lovgivning foreskriver andet. Du skal sikre, at aflønning, herunder aflønning for overarbejde, følger lokal lovgivning og lokale aftaler. Du må ikke bruge lønreduktion som disciplinært middel, undtagen i sager, hvor medarbejdere forsætligt tilsidesætter vigtige arbejdsinstruktioner (for eksempel sikkerhedsregler), og i lande, hvor skriftlige advarsler har meget begrænset virkning. En lønreduktion må aldrig erstatte en skriftlig advarsel. Den skal være sidste udvej, må kun være af begrænset størrelse, og månedslønnen må aldrig være under minimumslønnen. En lønreduktion kræver desuden lokale retningslinjer, som skal godkendes af både lederen af forretningsenheden, den lokale HRansvarlige og Group Sustainability. For at undgå at medarbejdere havner i en gældsforpligtelse, skal du sikre, at ansøgere så vidt muligt ikke betaler nogen form for vederlag til rekrutteringsfirmaer. Du må kun bruge fængslet arbejdskraft, hvis de indsatte frivilligt har indvilget i ansættelsen, og hvis arbejdsbetingelserne, især løn- og arbejdsforhold, følger reglerne på området og i øvrigt ligner dem, der gælder for de øvrige medarbejdere. Fængslet arbejdskraft skal desuden være under opsyn af en offentlig myndighed eller anden uvildig part. 13

14 Kollektive forhandlinger Danfoss ønsker en åben og konstruktiv dialog om arbejdsforholdene. Vi respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og anerkender deres ret til kollektive forhandlinger. For ledere gælder: I lande hvor lovgivningen ikke tillader medarbejderne frit at vælge fagforening, eller hvor fagforeningssystemet ikke fungerer, skal du sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter kan mødes med ledelsen under andre former for at drøfte arbejdsforholdene. Du skal sikre, at dine medarbejdere frit kan mødes og diskutere arbejdsrelaterede emner med hinanden. Børnearbejde Danfoss respekterer børns ret til udvikling og uddannelse, og vi tolererer derfor ikke børnearbejde. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Hvis du ansætter unge mellem 15 og 18 år, skal du sikre, at de er over den lokale minimumalder for ansættelse og over den lokale, skolepligtige alder. Desuden må de unge ikke udføre farligt arbejde, ikke arbejde om natten, og de skal have flere pauser end ansatte over 18 år. I helt særlige situationer må du ansætte børn på 14 år, hvis lokale forhold betyder, at arbejde giver barnet den bedst mulige beskyttelse og udvikling. Arbejdet skal være let og sikkert, og barnet skal samtidig have mulighed for at gå i skole. Ansættelse skal ske i tæt samarbejde med barnet, barnets nærmeste familie og med anerkendte organisationer, som varetager børns tarv. Kontakt AskUs, hvis du er i tvivl. Fortrolig information Det er afgørende for tillidsforholdet mellem Danfoss og medarbejderne, at fortrolig information ikke gives videre til uvedkommende personer. Fortrolig information er oplysninger, der ikke er almindeligt tilgængelige for tredjepart, er kritiske for Danfoss forretning, og/eller som af juridiske årsager ikke må gives til tredjepart uden forudgående godkendelse. Det kan for eksempel være oplysninger om Danfoss strategi, teknologi, produkter, prisgrundlag eller forretningspartnere. Du må ikke anvende fortrolig Danfoss-information til personlige formål. Du må ikke give fortrolig Danfoss-information til andre uden for Danfoss. Du må ikke give fortrolig information om forretningspartnere til tredjepart. Du skal sørge for, at de oplysninger, som du har for eksempel på din computer, i din telefon eller i dine dokumenter, ikke er tilgængelige for uvedkommende personer. Elektroniske kommunikationsværktøjer Danfoss stiller elektroniske kommunikationsværktøjer til rådighed for medarbejderne til arbejdsmæssig brug. Privat brug af disse værktøjer er tilladt i begrænset omfang og kun, hvis det ikke påvirker medarbejdernes arbejde. Du må kun bruge kommunikationsværktøjerne til godkendte formål, og du skal altid overholde Danfoss IT-politikker og vejledning i god IT-skik. Du finder vores IT adfærdskodeks på intranettet. 14

15 Du må ikke bruge Danfoss telefon til at donere penge eller betale for personlige udgifter. Du må ikke bruge Danfoss kommunikationsværktøjer til at drive dit eget firma. Du må ikke bruge Danfoss kommunikationsværktøjer til ulovlig, stødende eller chikanerende kommunikation eller kommunikation, som krænker ophavsret, varemærker eller menneskers ret til privatliv. Du må ikke distribuere information, som bidrager til at skabe en fjendtlig atmosfære eller uproduktiv arbejdsplads. Du må ikke distribuere kædebreve, computervira eller andet materiale, som kan genere andre eller give dem omkostninger. Du skal beskytte oplysninger (for eksempel passwords), som kan give adgang til Danfoss systemer. Du skal øjeblikkeligt kontakte IT ServiceDesk, hvis du har mistanke om brud på sikkerheden (for eksempel et virusangreb), som udgør en trussel for Danfoss informationssystemer. Alkohol og narkotika Danfoss vil være en sund og sikker arbejdsplads. Hvis Danfoss har mistanke om, at arbejdsmiljøhensyn eller sikkerhed tilsidesættes som resultat af indtagelse af alkohol eller narkotika, har vi ret til at gennemføre relevante undersøgelser. Du må ikke indtage alkohol eller være påvirket af alkohol i arbejdstiden, med mindre der er tale om fejring af jubilæum eller andre arrangementer, der er relateret til arbejdet og godkendt af ledelsen. 15

16 Du må ikke indtage, være påvirket af eller opfordre andre til at tage narkotika eller andre forbudte stoffer i arbejdstiden. Tyveri og svindel Enhver form for tyveri, underslæb, bedrageri eller svindel på arbejdspladsen eller misbrug af Danfoss navn, produkter, ejendele eller information tolereres ikke og kan føre til afskedigelse og retsforfølgelse. Du må ikke misbruge Danfoss kreditkort eller kontanter. Du må ikke bedrage Danfoss i forbindelse med rapportering af rejser, arbejdstid eller ferie. Du må ikke tilføje falske udgifter til din udgiftskonto, bevidst øge dine udgifter eller debitere Danfoss for private indkøb. Du må ikke bruge Danfoss brevhoved eller Danfoss navn eller logo til personlige eller uvedkommende formål. Du må ikke uretmæssigt tage Danfoss ejendele eller fjerne disse fra virksomhedens område uden din leders skriftlige tilladelse. Du må ikke kopiere materialer, der er beskyttet af ophavsret eller kræver licens (herunder software). Politik Danfoss ønsker ikke at støtte bestemte politiske partier eller politiske partiers interesser. Dog kan ledelsen godkende virksomhedens medlemskab af erhvervsorganisationer eller organisationer, som opererer inden for rammerne af de aftaler, som Danfoss Koncernen har indgået (for eksempel FN s Global Compact). Du må ikke bruge Danfoss navn eller logo i forbindelse med politiske aktiviteter af nogen art. Du må ikke distribuere personlige, politiske meninger på Danfoss brevpapir eller fra din Danfoss . Du må ikke give penge eller yde anden form for støtte til politiske partier på vegne af Danfoss. Du må ikke bruge ting med Danfoss navn eller logo til personlig deltagelse i politiske aktiviteter. Du må være medlem af en erhvervsorganisation, hvis din leder har godkendt medlemskabet. Interessekonflikter Danfoss forventer, at medarbejderne til enhver tid gør Danfoss opmærksom på aktuelle eller potentielle interessekonflikter. En interessekonflikt opstår, når en medarbejder vil kunne give sine personlige interesser fortrinsret i situationer, hvor hans eller hendes forpligtelse og ansvar over for Danfoss bør komme først. Du skal altid henvende dig til din leder, hvis der er den mindste tvivl om, at du befinder dig i en interessekonflikt. Du må aldrig misbruge din stilling i Danfoss eller Danfoss navn til at opnå personlig gevinst. Du skal bruge din fulde arbejdskraft som specificeret i din kontrakt. Du skal have en skriftlig tilladelse fra din leder, hvis: ` ` du arbejder for, ejer mere end 5% af eller har nogen anden økonomisk interesse i en virksomhed, der køber fra eller sælger til Danfoss. du har eget firma eller investerer i en virksomhed, og du har indflydelse på forretningsmæssige beslutninger, som involverer denne virksomhed. 16

17 din nærmeste familie er ansat i, ejer mere end 5% af eller har anden betydelig, økonomisk interesse i en virksomhed, som konkurrerer med, køber fra eller sælger til Danfoss, og du har indflydelse på forretningsmæssige beslutninger, som involverer denne virksomhed. Du må ikke opmuntre en af Danfoss forretningspartnere til at gøre forretninger med en virksomhed, hvor du har en økonomisk interesse, uden først at informere forretningspartneren om din økonomiske interesse. Du må ikke have indflydelse på forretningsmæssige beslutninger hos en konkurrent. Du må under ingen omstændigheder: arbejde for, eje mere end 5% af eller have nogen anden økonomisk interesse i en virksomhed, som konkurrerer med eller distribuerer Danfossprodukter. hjælpe familiemedlemmer, venner eller andre nære relationer til at opnå leverandør- eller distributionsaftaler eller andre økonomiske aftaler, som involverer Danfoss. Du skal sørge for, at ægtefæller eller partnere ikke er hinandens overordnede eller underordnede, og søge at undgå, at partnere eller ægtefæller er ansat i den samme afdeling, da det kan give anledning til unødvendige konflikter på arbejdspladsen. Hvis du selv indleder et forhold med en af dine medarbejdere, skal du informere din nærmeste leder. Du må under ingen omstændigheder selv ansætte familiemedlemmer, venner eller andre nære relationer i Danfoss. For ledere gælder også: Du skal sørge for, at ingen af dine medarbejdere kan forestå samtlige led i en økonomisk transaktion for Danfoss (dvs. fra igangsættelse, godkendelse og betaling til rapportering af transaktionen) uden at involvere andre. Du skal vurdere alle henvendelser fra dine medarbejdere om interessekonflikter og sørge for at dokumentere dine beslutninger skriftligt. 17

18 18

19 Danfoss og vores eksterne partnere Korruption og bestikkelse Danfoss tolererer ikke korruption. Korruption er enhver form for misbrug af ens stilling for egen eller Danfoss vindings skyld. Korruption omfatter blandt andet bestikkelse, hvidvaskning af penge, afpresning, beskyttelsespenge og nepotisme (begunstigelse af slægtninge eller venner). Bestikkelse er, når man giver eller modtager noget af værdi (tilbud, tilsagn, bevilling, gaver/penge eller lån) og derved forventes at give eller modtage uretmæssige fordele, det vil sige fordele som ikke kan opnås på ærlig og lovlig vis. Korruption er strafbart og kan få meget alvorlige konsekvenser for både Danfoss og de involverede medarbejdere. Danfoss risikerer store bøder og erstatninger, omfattende kontrol fra myndigheder, udelukkelse af offentlige licitationer og et dårligt omdømme. For involverede medarbejdere kan det betyde personlige bøder, personligt erstatningsansvar, afskedigelse og fængselsstraf. Danfoss arbejder aktivt imod korruption via medlemskab af blandt andet Global Compact og Partnering Against Corruption Initiative. Vores regler for anti-korruption er uddybet i Danfoss anti-korruptionsmanual, som særligt henvender sig til medarbejdere, som har relation til forretningspartnere og myndigheder. Manualen finder du på intranettet under Risk & Compliance. Danfoss retningslinjer for anti-korruption gælder for alle selskaber som bærer Danfoss navn, herunder datterselskaber og for joint-ventures, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. I en række lande benytter Danfoss distributører, agenter og konsulenter, som agerer på vores vegne. Vi kan blive holdt ansvarlig for disse tredjeparters overtrædelse af lovgivning og anden uetiske adfærd, og derfor skal tredjeparter også efterleve retningslinjerne i anti-korruptions-manualen. Du må ikke deltage i nogen form for korruption. Du skal medvirke til, at tredjeparter, som handler på vegne af Danfoss, ikke deltager i korruption. Hvis du indgår aftaler med eksterne partere, herunder myndigheder, skal du sikre, at reglerne i Danfoss antikorruptionsmanual er overholdt. Du må ikke indgå nogen underhåndsaftale med en embedsmand, kunde, leverandør eller tredjepart forud for en beslutning om en købs- eller salgsordre. Du skal afvise enhver betaling, som ikke stemmer overens med den service, som en forretningspartner er forpligtet til at levere. Du må ikke lave forretningstransaktioner, der indeholder incitamenter til personlig vinding eller svindel af enhver art. Hvis du modtager et korruptionslignende tilbud fra en offentlig eller privat samarbejdspartner, skal du straks rapportere det til din leder eller Ethics Hotline. Hvis du er i tvivl, om du gør det rigtige, skal du diskutere det med din leder eller kontakte AskUs. 19

20 For ledere gælder også: Du skal sikre, at medarbejdere, som har relation til forretningspartnere og myndigheder, kender reglerne i Danfoss anti-korruptionsmanual, og at relevante medarbejdere deltager i Anti-korruptions Compliance Programmet. Hvidvaskning af penge og skatteforhold Danfoss tolererer ikke hvidvaskning af penge. Hvidvaskning er, når man bruger lovlige forretningsaktiviteter til at omsætte penge, der er tjent ved ulovlige aktiviteter, herunder terrorisme. Du skal afvise kontantbetalinger eller checks, som er udstedt af en ukendt tredjepart. Du skal undgå transaktioner, som omgår registreringseller rapporteringskrav. Du skal undgå transaktioner, som involverer lande eller områder, der har ry for hvidvaskning af penge eller er kendt som skattely (medmindre størstedelen af forretningsaktiviteten foregår der). Du skal undgå at betale i andre lande, end der, hvor Danfoss har modtaget en ydelse, med mindre der er en god grund til at gøre det, og vi kan være åbne om det. Du skal undgå afvigelser fra normen, som for eksempel utilstrækkelige, mistænkelige eller falske betalingsoplysninger. Smørepenge Smørepenge er mindre symbolske beløb, som man betaler til en lavere rangerende offentlig embedsmand for at få udført en rutinemæssig opgave, som man er berettiget til, og hvor manglende betaling vil føre til en betydelig forsinkelse eller anden gene for virksomheden eller dens medarbejdere. Eksempler på smørepenge er, når man betaler ekstra for at krydse en grænse, for at etablere en telefonlinje eller for at få udstedt et visum eller anden tilladelse. Du skal altid undgå at betale smørepenge, medmindre manglende betaling er til fare for dit helbred eller din personlige sikkerhed eller alle andre muligheder er udtømte og beløbet er ubetydeligt. Hvis du undtagelsesvist betaler smørepenge, skal du forsøge at presse beløbet ned på et minimum og du skal forsøge at få en kvittering. Hvis du har betalt smørepenge, skal du sørge for, at beløbet bliver bogført som smørepenge lokalt via Concur. Bogføringskravet gælder også, hvis forretningspartnere har betalt smørepenge på vegne af Danfoss. Rapportering og gennemsigtighed er et krav i lovgivningen og er afgørende i kampen imod smørepenge. Afpresning og beskyttelsespenge Danfoss vil ikke betale kriminelle personer for beskyttelse mod vold mod personer eller hærværk mod ejendom. Hvis du bliver bedt om at betale beskyttelsespenge, skal du indberette det til din leder eller Ethics Hotline. For ledere gælder også: Du skal sørge for at indberette alle henvendelser om beskyttelsespenge til Ethics Hotline. 20

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Leveregler Indholdsfortegnelse

Leveregler Indholdsfortegnelse Leveregler 2 Leveregler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leveregler 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. God distributionspraksis 6 3. PHOENIX-koncernens kunder, leverandører og konkurrenter

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 131 Offentligt Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Indhold Den Sociale Retshjælps værdigrundlag... 2 1. Formålet med de etiske regler

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13.

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13. CODE OF CONDUCT Denne Code of Conduct beskriver og angiver de etiske principper for forretninger udført af og med JBS Undertøjet A/S. Alle leverandører og underleverandører (når de tillades og godkendes

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere