Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug

2 Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder, at Danfoss skal være kendt som en virksomhed, man kan have tillid til og stole på, og som tjener sine penge på en ordentlig og anstændig måde. Vi vil være innovative i vores ambition om at overgå forventningerne Det betyder, at Danfoss skal være en trendsetter i alle forretningsforhold, herunder forhold, der handler om compliance (overholdelse af regler). Vi vil være globale og samtidig respektere lokale kulturer Det betyder, at Danfoss er en global organisation med et lokalt fundament og respekt for lokale kulturer. Vi vil lægge vægt på bæredygtige resultater Det betyder, at Danfoss vil levere finansielle resultater og samtidig sørge for, at vores medarbejdere har et sundt og sikkert arbejdsmiljø og en attraktiv arbejds plads. Vi vil fremstille vores produkter under ordentlige sociale og miljømæssige forhold, og vi vil være i dialog med vores interessenter for at forstå deres forventninger til os. Danfoss tror på en balance mellem finansielle, miljømæssige og sociale resultater. 2

3 Vi er alle ambassadører for Danfoss Danfoss er kendt og anerkendt for at skabe energieffektive og bæredygtige løsninger, der hjælper vores kunder med at nedbringe deres energiforbrug, omkostninger og CO2-udledning. For at fastholde og udvikle vores position og gode omdømme på det globale marked er det helt afgørende, at vi skaber vores økonomiske resultater på en bæredygtig måde. Danfoss er repræsenteret i 55 lande og beskæftiger over mennesker. Det betyder, at der bliver lagt mærke til os, både når vi har succes, og hvis vi begår fejl. Det er ikke tilstrækkeligt, at vores løsninger er bæredygtige. Det skal vores adfærd også være. Danfoss navn skal altid forbindes med respekt for menneskerettigheder, ordentlige arbejdsbetingelser og hensyn til miljø og sociale forhold. Gennem vores beslutninger og handlinger skal vi vise omverdenen, at Danfoss løbende arbejder på at forbedre vores produktion, produkter og services til fordel for vores kunder, interessenter og miljøet. Det betyder, at uanset hvor du arbejder i koncernen, så er du ambassadør for Danfoss. Vi forventer derfor, at du opfører dig professionelt og viser respekt for andre mennesker og kulturer. Hvis du er leder, skal du være et godt forbillede for dine medarbejdere og hjælpe dem med at være loyale over for Danfoss værdier og politikker. Hver eneste dag oplever vores medarbejdere rundt om i verden situationer, hvor der skal tages beslutninger, som har betydning for Danfoss omdømme og forretning. Vi ved, at vores medarbejdere i langt de fleste tilfælde gør det rigtige. Alligevel kan der opstå dilemmaer, hvor det kan være svært at vurdere, hvad der er rigtigt at gøre. Denne etikhåndbog beskriver Danfoss etiske retningslinjer. Håndbogen kan støtte dig i at leve op til vores værdier og politikker, så du sikrer dig, at Danfoss kan stå bag dine beslutninger. Med venlig hilsen Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO 3

4 Indhold Introduktion Hvem har ansvaret for, at de etiske retningslinjer overholdes?...6 Hvad sker der, hvis jeg overtræder de etiske retningslinjer?...6 Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om retningslinjerne?...6 Hvordan rapporterer jeg overtrædelser af retningslinjerne?...6 Hvordan vægtes lokal lovgivning i forhold de etiske retningslinjer?...6 Sådan tager du den etiske test...7 Hvordan er sammenhængen mellem retningslinjerne og FN s Global Compact?...8 Hvor stammer kravene i de etiske retningslinjer fra?...8 Hvorfor er menneskerettigheder også virksomheders ansvar?...8 Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser...8 Politikker og vejledninger...8 Danfoss og vores medarbejdere Omgangsform...11 Arbejdsmiljø...11 Diskrimination...11 Ansættelse og retten til privatliv...12 Tvangsarbejde og ansættelsesforhold...13 Kollektive forhandlinger Børnearbejde Fortrolig information Elektroniske kommunikationsværktøjer Alkohol og narkotika...15 Tyveri og svindel Politik Interessekonflikter

5 Danfoss og vores eksterne partnere Korruption og bestikkelse...19 Hvidvaskning af penge og skatteforhold...20 Smørepenge...20 Afpresning og beskyttelsespenge...20 Gaver og repræsentation...20 Donationer...22 Fair konkurrence...23 Oplysninger om konkurrenter...23 Produktsikkerhed...23 Danfoss og samfundet Kommunikation og gennemsigtighed...25 Lokalt engagement...25 Produktion...25 Miljøhensyn Sikkerhedsvagter

6 Introduktion en beskriver Danfoss etiske retningslinjer. De etiske retningslinjer er inddelt i emner under tre hovedoverskrifter: Danfoss og vores medarbejdere Danfoss og vores eksterne partnere Danfoss og samfundet Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, og du kan bruge indholdsfortegnelsen til hurtigt at finde det emne, du leder efter. Retningslinjerne gælder for alle medarbejdere og selskaber i Danfoss koncernen, inklusive datterselskaber og joint-ventures, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. en er et internt dokument, som generelt ikke udleveres til eksterne. Der vil utvivlsomt være spørgsmål og dilemmaer, som håndbogen ikke kan give et klart svar på. I de situationer skal du kontakte din leder eller funktionen AskUs, der kan give råd og vejledning om forretningsrelaterede etiske dilemmaer. Det er bedre at bede om råd og vejledning en gang for meget end at sætte Danfoss omdømme over styr. Nedenfor får du svaret på en række generelle spørgsmål. Hvem skal følge de etiske retningslinjer? Alle, som arbejder for Danfoss, skal følge vores etiske retningslinjer. Det gælder både, hvis du er medarbejder, leder, konsulent, praktikant eller studerende. Hvis du er leder, har du derudover et særligt ansvar for at sikre, at dine medarbejdere kender til og forstår retningslinjerne og Danfoss forventninger til korrekt adfærd. Hvad sker der, hvis jeg overtræder de etiske retningslinjer? Du må aldrig deltage i noget, som kan skade eller miskreditere Danfoss navn eller omdømme. Du er ansvarlig for dine handlinger, og Danfoss kan derfor afskedige dig, hvis du ignorerer vores etiske retningslinjer. Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om retningslinjerne? Hvis du er i tvivl, om du gør det rigtige, kan du tage»den etiske test«. På intranettet har vi også samlet en række spørgsmål og svar, som beskriver typiske situationer og dilemmaer, hvor du skal være ekstra opmærksom på dine beslutninger og handlinger. Det kan være, at svaret på netop dit spørgsmål allerede findes her. Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan de etiske retningslinjer skal forstås, skal du spørge din leder eller kontakte AskUs via eller telefon Hvordan rapporterer jeg overtrædelser af retningslinjerne? Du skal reagere straks, hvis du bliver opmærksom på forhold, som er i modstrid med de etiske retningslinjer, eller på anden måde kan skade eller miskreditere Danfoss. Du kan kontakte din leder eller henvende dig til Ethics Hotline via intranettet. Se boksen: Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser. Hvordan vægtes lokal lovgivning i forhold de etiske retningslinjer? Alle selskaber, forretningsenheder, afdelinger og medarbejdere i Danfoss skal som minimum overholde lokal lovgivning i de lande, hvor de opererer. I de situationer, hvor Danfoss etiske retningslinjer er 6

7 Den etiske test Sådan tager du den etiske test Er du i tvivl om, du gør det rigtige, så stil dig selv disse fire spørgsmål. Svarer du nej til et eller flere af spørgsmålene, skal du lade være: Overholder jeg relevante love, regler og politikker? Er jeg loyal over for Danfoss? Er jeg parat til at stå til ansvar for min beslutning? Er min beslutning forenelig med Danfoss værdier? 7

8 strengere end lokal lovgivning, skal retningslinjerne i en følges. Hvis du oplever modstrid mellem lokal lovgivning og vores etiske retningslinjer, skal du kontakte AskUs. Hvordan er sammenhængen mellem retningslinjerne og FN s Global Compact? Danfoss har tilsluttet sig FN s Global Compact Initiative, som består af ti principper for godt samfundsborgerskab. Principperne udgør rammen for vores arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Principperne er derfor inkorporeret i Danfoss etiske retningslinjer og i Danfoss Code of Conduct for Suppliers, der beskriver de krav, vi stiller til vores leverandørers sociale og miljømæssige ansvar. Hvor stammer kravene i de etiske retningslinjer fra? Vores etiske retningslinjer er baseret på Danfoss værdier samt kravene i en række internationale erklæringer, konventioner og deklarationer, som udgør minimumskravene til bæredygtig udvikling. Det gælder for eksempel ILO s konventioner om arbejdstagerrettigheder. ILO står for International Labour Organisation og er FN s internationale arbejdsorganisation, som fastsætter aftaler mellem de tre parter: Arbejdsgiver, arbejdstager og regeringen. Hvorfor er menneskerettigheder også virksomheders ansvar? På grund af vores globale tilstedeværelse opererer Danfoss også i områder, hvor menneskerettighederne udfordres. Det er de enkelte regeringers pligt at beskytte befolkningen mod krænkelser af menneskerettigheder, men som en socialt ansvarlig virksomhed støtter Danfoss respekten for menneskerettighederne. I alle vores forretningsbeslutninger og aktiviteter har vi et ansvar for at sikre, at vi ikke bliver medskyldige i krænkelser af menneskerettigheder, og at vi bruger vores indflydelse til at sikre værdighed for alle. Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser Du kan henvende dig via intranettet (http://ethics.danfoss.com). Din henvendelse vil altid blive behandlet fortroligt. Du kan vælge at henvende dig anonymt. Du risikerer aldrig repressalier, når du indberetter en sag i god tro. Alle henvendelser behandles professionelt, uanset indholdet. Etikkomiteen, der er ansvarlig for behandling af etiksager, følger altid op på indberettede sager. Politikker og vejledninger Miljøpolitik (500B0574) IT adfærdskodeks (500B0883) Use of social networking sites (500B1147) Kommunikationspolitik God IT-skik in Danfoss Danfoss Code of Conduct for suppliers Danfoss anti-korruptionsmanual Rapportering af uetisk adfærd (500B1125) Standard: Roller og ansvar i etiksager (500B1199) 8

9 9

10 10

11 Danfoss og vores medarbejdere Omgangsform Danfoss forventer, at vores medarbejdere har integritet og omgås hinanden med respekt. Danfoss respekterer medarbejdernes ret til frit at ytre sig og opfordrer til åben dialog og konstruktiv feedback mellem ledere og medarbejdere. Vi mener, at forskellige synspunkter og erfaringer bidrager til at udvikle de innovative løsninger, som gør os konkurrencedygtige på det globale marked. Du skal behandle dine kollegaer ærligt og retfærdigt. Du skal ikke tøve med at komme med nye idéer til løsninger på arbejdsrelaterede problemer. Arbejdsmiljø Danfoss ser et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan gå på arbejde uden at komme til skade eller blive syge, som en af forudsætningerne for at drive en sund og effektiv virksomhed. Arbejdsmiljø omfatter alle de fysiske, kemiske og psykiske forhold på arbejdspladsen, som påvirker medarbejdernes helbred og trivsel. Vi arbejder proaktivt med at forebygge arbejdsmiljøproblemer, for eksempel ved at minimere brugen af stoffer, som kan skade mennesker eller miljøet. Du skal holde dig orienteret og opdateret om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Du skal følge de instruktioner, du får. Du skal bruge det beskyttelsesudstyr, der kræves for at udføre dit arbejde. Du må ikke udsætte dig selv eller andre for unødig fysisk eller psykisk belastning. Du skal bidrage til at afdække årsager til arbejdsulykker og deltage i at forebygge gentagelser. Du har et medansvar for at skabe trivsel på arbejdspladsen. For ledere gælder også: Du skal sikre, at dine medarbejdere er blevet undervist i og overholder samtlige krav til arbejdsmiljø og sikkerhed. Du skal løbende identificere behov for ekstra træning, der kan være nødvendig for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Du skal sørge for, at dine medarbejdere orienteres om læring fra arbejdsulykker, der kan forhindre gentagelser. Du skal tage hånd om forhold, der skaber mistrivsel på arbejdspladsen. Diskrimination Danfoss respekterer kulturelle forskelle og ønsker at behandle alle medarbejdere ligeværdigt. Vi tolererer ikke diskrimination på arbejdspladsen og vil sikre, at medarbejderne ikke bliver usagligt forskelsbehandlet. Det er vigtigt for Danfoss udvikling, at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle deres potentiale. Diskrimination på arbejdspladsen ødelægger disse muligheder. Du må ikke deltage i mobning, diskrimination, chikane eller anden lignende adfærd på grund af køn, alder, seksuel orientering, politisk overbevisning, handicap, etnisk herkomst, nationalitet eller religion. Du må heller ikke anvende krænkende sprogbrug. 11

12 Du skal gribe ind eller rapportere det til Ethics Hotline, hvis du oplever diskrimination rettet mod dig selv eller andre. For ledere gælder også: Du skal sikre, at alle dine medarbejdere behandles ligeværdigt og vurderes efter kvalifikationer og performance. Du må ikke lægge vægt på køn, alder, nationalitet, etnisk herkomst, religion, seksuel orientering, politisk overbevisning, handicap osv. ved ansættelse, lønregulering, karriereforløb, videreuddannelse eller afskedigelse undtagen når der er tale om positiv særbehandling for at sikre mangfoldighed på arbejdspladsen. Ansættelse og retten til privatliv Danfoss respekterer medarbejdernes ret til privatliv. Denne ret gælder både for vores nuværende medarbejdere og i forbindelse med rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. Vi arbejder for at sikre overholdelse af gældende regler om beskyttelse af persondata. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Registrering af medarbejderes personlige oplysninger må kun være arbejdsrelaterede, og du skal sikre at oplysningerne behandles og opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med lokal lovgivning. Du skal være opmærksom på, at alle medarbejdere har ret til at se deres egne personlige oplysninger. 12

13 Du skal sikre, at Danfoss kun får foretaget helbredstest, der er absolut nødvendige eller udtrykkeligt ønsket af medarbejderne, og du må ikke bruge helbredstest til diskriminerende formål. Du må ikke spørge til ansøgerens helbred, medmindre det er relevant for arbejdets udførelse, sikkerheden eller er nødvendigt for at overholde lovgivningen. Du må heller ikke spørge til ansøgerens private forhold, politiske overbevisning, seksuelle orientering, religion eller stille nærgående spørgsmål om familiemæssige omstændigheder, herunder graviditet. Hvis du bruger konsulenter til rekruttering, skal du informere dem om ovennævnte retningslinjer om beskyttelse af persondata og brug af helbredstest. Tvangsarbejde og ansættelsesforhold Danfoss tolererer ikke tvangsarbejde eller anden form for ufrivilligt arbejde. Vi respekterer medarbejdernes ret til en sund balance mellem arbejdstid og fritid og følger ILO s konventioner på området. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Du skal sikre, at alle medarbejdere har en ansættelseskontrakt eller er underlagt en aftale, som specificerer ansættelsesvilkår og opsigelsesbetingelser, så det tydeligt fremgår, at ansættelsen er frivillig. Du skal sikre, at det fremgår af alle nye ansættelseskontrakter eller anden skriftlig instruks, at medarbejderen skal følge Danfoss etiske retningslinjer. Du skal sikre, at det højeste, ugentlige antal arbejdstimer for ansatte i produktionen er 48 timer, og at antallet af overarbejdstimer ikke overstiger 12 timer i en tre-ugers periode, medmindre national lovgivning foreskriver andet. Du skal sikre, at aflønning, herunder aflønning for overarbejde, følger lokal lovgivning og lokale aftaler. Du må ikke bruge lønreduktion som disciplinært middel, undtagen i sager, hvor medarbejdere forsætligt tilsidesætter vigtige arbejdsinstruktioner (for eksempel sikkerhedsregler), og i lande, hvor skriftlige advarsler har meget begrænset virkning. En lønreduktion må aldrig erstatte en skriftlig advarsel. Den skal være sidste udvej, må kun være af begrænset størrelse, og månedslønnen må aldrig være under minimumslønnen. En lønreduktion kræver desuden lokale retningslinjer, som skal godkendes af både lederen af forretningsenheden, den lokale HRansvarlige og Group Sustainability. For at undgå at medarbejdere havner i en gældsforpligtelse, skal du sikre, at ansøgere så vidt muligt ikke betaler nogen form for vederlag til rekrutteringsfirmaer. Du må kun bruge fængslet arbejdskraft, hvis de indsatte frivilligt har indvilget i ansættelsen, og hvis arbejdsbetingelserne, især løn- og arbejdsforhold, følger reglerne på området og i øvrigt ligner dem, der gælder for de øvrige medarbejdere. Fængslet arbejdskraft skal desuden være under opsyn af en offentlig myndighed eller anden uvildig part. 13

14 Kollektive forhandlinger Danfoss ønsker en åben og konstruktiv dialog om arbejdsforholdene. Vi respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og anerkender deres ret til kollektive forhandlinger. For ledere gælder: I lande hvor lovgivningen ikke tillader medarbejderne frit at vælge fagforening, eller hvor fagforeningssystemet ikke fungerer, skal du sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter kan mødes med ledelsen under andre former for at drøfte arbejdsforholdene. Du skal sikre, at dine medarbejdere frit kan mødes og diskutere arbejdsrelaterede emner med hinanden. Børnearbejde Danfoss respekterer børns ret til udvikling og uddannelse, og vi tolererer derfor ikke børnearbejde. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Hvis du ansætter unge mellem 15 og 18 år, skal du sikre, at de er over den lokale minimumalder for ansættelse og over den lokale, skolepligtige alder. Desuden må de unge ikke udføre farligt arbejde, ikke arbejde om natten, og de skal have flere pauser end ansatte over 18 år. I helt særlige situationer må du ansætte børn på 14 år, hvis lokale forhold betyder, at arbejde giver barnet den bedst mulige beskyttelse og udvikling. Arbejdet skal være let og sikkert, og barnet skal samtidig have mulighed for at gå i skole. Ansættelse skal ske i tæt samarbejde med barnet, barnets nærmeste familie og med anerkendte organisationer, som varetager børns tarv. Kontakt AskUs, hvis du er i tvivl. Fortrolig information Det er afgørende for tillidsforholdet mellem Danfoss og medarbejderne, at fortrolig information ikke gives videre til uvedkommende personer. Fortrolig information er oplysninger, der ikke er almindeligt tilgængelige for tredjepart, er kritiske for Danfoss forretning, og/eller som af juridiske årsager ikke må gives til tredjepart uden forudgående godkendelse. Det kan for eksempel være oplysninger om Danfoss strategi, teknologi, produkter, prisgrundlag eller forretningspartnere. Du må ikke anvende fortrolig Danfoss-information til personlige formål. Du må ikke give fortrolig Danfoss-information til andre uden for Danfoss. Du må ikke give fortrolig information om forretningspartnere til tredjepart. Du skal sørge for, at de oplysninger, som du har for eksempel på din computer, i din telefon eller i dine dokumenter, ikke er tilgængelige for uvedkommende personer. Elektroniske kommunikationsværktøjer Danfoss stiller elektroniske kommunikationsværktøjer til rådighed for medarbejderne til arbejdsmæssig brug. Privat brug af disse værktøjer er tilladt i begrænset omfang og kun, hvis det ikke påvirker medarbejdernes arbejde. Du må kun bruge kommunikationsværktøjerne til godkendte formål, og du skal altid overholde Danfoss IT-politikker og vejledning i god IT-skik. Du finder vores IT adfærdskodeks på intranettet. 14

15 Du må ikke bruge Danfoss telefon til at donere penge eller betale for personlige udgifter. Du må ikke bruge Danfoss kommunikationsværktøjer til at drive dit eget firma. Du må ikke bruge Danfoss kommunikationsværktøjer til ulovlig, stødende eller chikanerende kommunikation eller kommunikation, som krænker ophavsret, varemærker eller menneskers ret til privatliv. Du må ikke distribuere information, som bidrager til at skabe en fjendtlig atmosfære eller uproduktiv arbejdsplads. Du må ikke distribuere kædebreve, computervira eller andet materiale, som kan genere andre eller give dem omkostninger. Du skal beskytte oplysninger (for eksempel passwords), som kan give adgang til Danfoss systemer. Du skal øjeblikkeligt kontakte IT ServiceDesk, hvis du har mistanke om brud på sikkerheden (for eksempel et virusangreb), som udgør en trussel for Danfoss informationssystemer. Alkohol og narkotika Danfoss vil være en sund og sikker arbejdsplads. Hvis Danfoss har mistanke om, at arbejdsmiljøhensyn eller sikkerhed tilsidesættes som resultat af indtagelse af alkohol eller narkotika, har vi ret til at gennemføre relevante undersøgelser. Du må ikke indtage alkohol eller være påvirket af alkohol i arbejdstiden, med mindre der er tale om fejring af jubilæum eller andre arrangementer, der er relateret til arbejdet og godkendt af ledelsen. 15

16 Du må ikke indtage, være påvirket af eller opfordre andre til at tage narkotika eller andre forbudte stoffer i arbejdstiden. Tyveri og svindel Enhver form for tyveri, underslæb, bedrageri eller svindel på arbejdspladsen eller misbrug af Danfoss navn, produkter, ejendele eller information tolereres ikke og kan føre til afskedigelse og retsforfølgelse. Du må ikke misbruge Danfoss kreditkort eller kontanter. Du må ikke bedrage Danfoss i forbindelse med rapportering af rejser, arbejdstid eller ferie. Du må ikke tilføje falske udgifter til din udgiftskonto, bevidst øge dine udgifter eller debitere Danfoss for private indkøb. Du må ikke bruge Danfoss brevhoved eller Danfoss navn eller logo til personlige eller uvedkommende formål. Du må ikke uretmæssigt tage Danfoss ejendele eller fjerne disse fra virksomhedens område uden din leders skriftlige tilladelse. Du må ikke kopiere materialer, der er beskyttet af ophavsret eller kræver licens (herunder software). Politik Danfoss ønsker ikke at støtte bestemte politiske partier eller politiske partiers interesser. Dog kan ledelsen godkende virksomhedens medlemskab af erhvervsorganisationer eller organisationer, som opererer inden for rammerne af de aftaler, som Danfoss Koncernen har indgået (for eksempel FN s Global Compact). Du må ikke bruge Danfoss navn eller logo i forbindelse med politiske aktiviteter af nogen art. Du må ikke distribuere personlige, politiske meninger på Danfoss brevpapir eller fra din Danfoss . Du må ikke give penge eller yde anden form for støtte til politiske partier på vegne af Danfoss. Du må ikke bruge ting med Danfoss navn eller logo til personlig deltagelse i politiske aktiviteter. Du må være medlem af en erhvervsorganisation, hvis din leder har godkendt medlemskabet. Interessekonflikter Danfoss forventer, at medarbejderne til enhver tid gør Danfoss opmærksom på aktuelle eller potentielle interessekonflikter. En interessekonflikt opstår, når en medarbejder vil kunne give sine personlige interesser fortrinsret i situationer, hvor hans eller hendes forpligtelse og ansvar over for Danfoss bør komme først. Du skal altid henvende dig til din leder, hvis der er den mindste tvivl om, at du befinder dig i en interessekonflikt. Du må aldrig misbruge din stilling i Danfoss eller Danfoss navn til at opnå personlig gevinst. Du skal bruge din fulde arbejdskraft som specificeret i din kontrakt. Du skal have en skriftlig tilladelse fra din leder, hvis: ` ` du arbejder for, ejer mere end 5% af eller har nogen anden økonomisk interesse i en virksomhed, der køber fra eller sælger til Danfoss. du har eget firma eller investerer i en virksomhed, og du har indflydelse på forretningsmæssige beslutninger, som involverer denne virksomhed. 16

17 din nærmeste familie er ansat i, ejer mere end 5% af eller har anden betydelig, økonomisk interesse i en virksomhed, som konkurrerer med, køber fra eller sælger til Danfoss, og du har indflydelse på forretningsmæssige beslutninger, som involverer denne virksomhed. Du må ikke opmuntre en af Danfoss forretningspartnere til at gøre forretninger med en virksomhed, hvor du har en økonomisk interesse, uden først at informere forretningspartneren om din økonomiske interesse. Du må ikke have indflydelse på forretningsmæssige beslutninger hos en konkurrent. Du må under ingen omstændigheder: arbejde for, eje mere end 5% af eller have nogen anden økonomisk interesse i en virksomhed, som konkurrerer med eller distribuerer Danfossprodukter. hjælpe familiemedlemmer, venner eller andre nære relationer til at opnå leverandør- eller distributionsaftaler eller andre økonomiske aftaler, som involverer Danfoss. Du skal sørge for, at ægtefæller eller partnere ikke er hinandens overordnede eller underordnede, og søge at undgå, at partnere eller ægtefæller er ansat i den samme afdeling, da det kan give anledning til unødvendige konflikter på arbejdspladsen. Hvis du selv indleder et forhold med en af dine medarbejdere, skal du informere din nærmeste leder. Du må under ingen omstændigheder selv ansætte familiemedlemmer, venner eller andre nære relationer i Danfoss. For ledere gælder også: Du skal sørge for, at ingen af dine medarbejdere kan forestå samtlige led i en økonomisk transaktion for Danfoss (dvs. fra igangsættelse, godkendelse og betaling til rapportering af transaktionen) uden at involvere andre. Du skal vurdere alle henvendelser fra dine medarbejdere om interessekonflikter og sørge for at dokumentere dine beslutninger skriftligt. 17

18 18

19 Danfoss og vores eksterne partnere Korruption og bestikkelse Danfoss tolererer ikke korruption. Korruption er enhver form for misbrug af ens stilling for egen eller Danfoss vindings skyld. Korruption omfatter blandt andet bestikkelse, hvidvaskning af penge, afpresning, beskyttelsespenge og nepotisme (begunstigelse af slægtninge eller venner). Bestikkelse er, når man giver eller modtager noget af værdi (tilbud, tilsagn, bevilling, gaver/penge eller lån) og derved forventes at give eller modtage uretmæssige fordele, det vil sige fordele som ikke kan opnås på ærlig og lovlig vis. Korruption er strafbart og kan få meget alvorlige konsekvenser for både Danfoss og de involverede medarbejdere. Danfoss risikerer store bøder og erstatninger, omfattende kontrol fra myndigheder, udelukkelse af offentlige licitationer og et dårligt omdømme. For involverede medarbejdere kan det betyde personlige bøder, personligt erstatningsansvar, afskedigelse og fængselsstraf. Danfoss arbejder aktivt imod korruption via medlemskab af blandt andet Global Compact og Partnering Against Corruption Initiative. Vores regler for anti-korruption er uddybet i Danfoss anti-korruptionsmanual, som særligt henvender sig til medarbejdere, som har relation til forretningspartnere og myndigheder. Manualen finder du på intranettet under Risk & Compliance. Danfoss retningslinjer for anti-korruption gælder for alle selskaber som bærer Danfoss navn, herunder datterselskaber og for joint-ventures, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. I en række lande benytter Danfoss distributører, agenter og konsulenter, som agerer på vores vegne. Vi kan blive holdt ansvarlig for disse tredjeparters overtrædelse af lovgivning og anden uetiske adfærd, og derfor skal tredjeparter også efterleve retningslinjerne i anti-korruptions-manualen. Du må ikke deltage i nogen form for korruption. Du skal medvirke til, at tredjeparter, som handler på vegne af Danfoss, ikke deltager i korruption. Hvis du indgår aftaler med eksterne partere, herunder myndigheder, skal du sikre, at reglerne i Danfoss antikorruptionsmanual er overholdt. Du må ikke indgå nogen underhåndsaftale med en embedsmand, kunde, leverandør eller tredjepart forud for en beslutning om en købs- eller salgsordre. Du skal afvise enhver betaling, som ikke stemmer overens med den service, som en forretningspartner er forpligtet til at levere. Du må ikke lave forretningstransaktioner, der indeholder incitamenter til personlig vinding eller svindel af enhver art. Hvis du modtager et korruptionslignende tilbud fra en offentlig eller privat samarbejdspartner, skal du straks rapportere det til din leder eller Ethics Hotline. Hvis du er i tvivl, om du gør det rigtige, skal du diskutere det med din leder eller kontakte AskUs. 19

20 For ledere gælder også: Du skal sikre, at medarbejdere, som har relation til forretningspartnere og myndigheder, kender reglerne i Danfoss anti-korruptionsmanual, og at relevante medarbejdere deltager i Anti-korruptions Compliance Programmet. Hvidvaskning af penge og skatteforhold Danfoss tolererer ikke hvidvaskning af penge. Hvidvaskning er, når man bruger lovlige forretningsaktiviteter til at omsætte penge, der er tjent ved ulovlige aktiviteter, herunder terrorisme. Du skal afvise kontantbetalinger eller checks, som er udstedt af en ukendt tredjepart. Du skal undgå transaktioner, som omgår registreringseller rapporteringskrav. Du skal undgå transaktioner, som involverer lande eller områder, der har ry for hvidvaskning af penge eller er kendt som skattely (medmindre størstedelen af forretningsaktiviteten foregår der). Du skal undgå at betale i andre lande, end der, hvor Danfoss har modtaget en ydelse, med mindre der er en god grund til at gøre det, og vi kan være åbne om det. Du skal undgå afvigelser fra normen, som for eksempel utilstrækkelige, mistænkelige eller falske betalingsoplysninger. Smørepenge Smørepenge er mindre symbolske beløb, som man betaler til en lavere rangerende offentlig embedsmand for at få udført en rutinemæssig opgave, som man er berettiget til, og hvor manglende betaling vil føre til en betydelig forsinkelse eller anden gene for virksomheden eller dens medarbejdere. Eksempler på smørepenge er, når man betaler ekstra for at krydse en grænse, for at etablere en telefonlinje eller for at få udstedt et visum eller anden tilladelse. Du skal altid undgå at betale smørepenge, medmindre manglende betaling er til fare for dit helbred eller din personlige sikkerhed eller alle andre muligheder er udtømte og beløbet er ubetydeligt. Hvis du undtagelsesvist betaler smørepenge, skal du forsøge at presse beløbet ned på et minimum og du skal forsøge at få en kvittering. Hvis du har betalt smørepenge, skal du sørge for, at beløbet bliver bogført som smørepenge lokalt via Concur. Bogføringskravet gælder også, hvis forretningspartnere har betalt smørepenge på vegne af Danfoss. Rapportering og gennemsigtighed er et krav i lovgivningen og er afgørende i kampen imod smørepenge. Afpresning og beskyttelsespenge Danfoss vil ikke betale kriminelle personer for beskyttelse mod vold mod personer eller hærværk mod ejendom. Hvis du bliver bedt om at betale beskyttelsespenge, skal du indberette det til din leder eller Ethics Hotline. For ledere gælder også: Du skal sørge for at indberette alle henvendelser om beskyttelsespenge til Ethics Hotline. 20

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss. One Company Acting Responsibly

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss. One Company Acting Responsibly Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Vores adfærd Vi bygger vores forretning på tillid og integritet Danfoss er kendt som en virksomhed, man kan have

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere