Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug

2 Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder, at Danfoss skal være kendt som en virksomhed, man kan have tillid til og stole på, og som tjener sine penge på en ordentlig og anstændig måde. Vi vil være innovative i vores ambition om at overgå forventningerne Det betyder, at Danfoss skal være en trendsetter i alle forretningsforhold, herunder forhold, der handler om compliance (overholdelse af regler). Vi vil være globale og samtidig respektere lokale kulturer Det betyder, at Danfoss er en global organisation med et lokalt fundament og respekt for lokale kulturer. Vi vil lægge vægt på bæredygtige resultater Det betyder, at Danfoss vil levere finansielle resultater og samtidig sørge for, at vores medarbejdere har et sundt og sikkert arbejdsmiljø og en attraktiv arbejds plads. Vi vil fremstille vores produkter under ordentlige sociale og miljømæssige forhold, og vi vil være i dialog med vores interessenter for at forstå deres forventninger til os. Danfoss tror på en balance mellem finansielle, miljømæssige og sociale resultater. 2

3 Vi er alle ambassadører for Danfoss Danfoss er kendt og anerkendt for at skabe energieffektive og bæredygtige løsninger, der hjælper vores kunder med at nedbringe deres energiforbrug, omkostninger og CO2-udledning. For at fastholde og udvikle vores position og gode omdømme på det globale marked er det helt afgørende, at vi skaber vores økonomiske resultater på en bæredygtig måde. Danfoss er repræsenteret i 55 lande og beskæftiger over mennesker. Det betyder, at der bliver lagt mærke til os, både når vi har succes, og hvis vi begår fejl. Det er ikke tilstrækkeligt, at vores løsninger er bæredygtige. Det skal vores adfærd også være. Danfoss navn skal altid forbindes med respekt for menneskerettigheder, ordentlige arbejdsbetingelser og hensyn til miljø og sociale forhold. Gennem vores beslutninger og handlinger skal vi vise omverdenen, at Danfoss løbende arbejder på at forbedre vores produktion, produkter og services til fordel for vores kunder, interessenter og miljøet. Det betyder, at uanset hvor du arbejder i koncernen, så er du ambassadør for Danfoss. Vi forventer derfor, at du opfører dig professionelt og viser respekt for andre mennesker og kulturer. Hvis du er leder, skal du være et godt forbillede for dine medarbejdere og hjælpe dem med at være loyale over for Danfoss værdier og politikker. Hver eneste dag oplever vores medarbejdere rundt om i verden situationer, hvor der skal tages beslutninger, som har betydning for Danfoss omdømme og forretning. Vi ved, at vores medarbejdere i langt de fleste tilfælde gør det rigtige. Alligevel kan der opstå dilemmaer, hvor det kan være svært at vurdere, hvad der er rigtigt at gøre. Denne etikhåndbog beskriver Danfoss etiske retningslinjer. Håndbogen kan støtte dig i at leve op til vores værdier og politikker, så du sikrer dig, at Danfoss kan stå bag dine beslutninger. Med venlig hilsen Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO 3

4 Indhold Introduktion Hvem har ansvaret for, at de etiske retningslinjer overholdes?...6 Hvad sker der, hvis jeg overtræder de etiske retningslinjer?...6 Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om retningslinjerne?...6 Hvordan rapporterer jeg overtrædelser af retningslinjerne?...6 Hvordan vægtes lokal lovgivning i forhold de etiske retningslinjer?...6 Sådan tager du den etiske test...7 Hvordan er sammenhængen mellem retningslinjerne og FN s Global Compact?...8 Hvor stammer kravene i de etiske retningslinjer fra?...8 Hvorfor er menneskerettigheder også virksomheders ansvar?...8 Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser...8 Politikker og vejledninger...8 Danfoss og vores medarbejdere Omgangsform...11 Arbejdsmiljø...11 Diskrimination...11 Ansættelse og retten til privatliv...12 Tvangsarbejde og ansættelsesforhold...13 Kollektive forhandlinger Børnearbejde Fortrolig information Elektroniske kommunikationsværktøjer Alkohol og narkotika...15 Tyveri og svindel Politik Interessekonflikter

5 Danfoss og vores eksterne partnere Korruption og bestikkelse...19 Hvidvaskning af penge og skatteforhold...20 Smørepenge...20 Afpresning og beskyttelsespenge...20 Gaver og repræsentation...20 Donationer...22 Fair konkurrence...23 Oplysninger om konkurrenter...23 Produktsikkerhed...23 Danfoss og samfundet Kommunikation og gennemsigtighed...25 Lokalt engagement...25 Produktion...25 Miljøhensyn Sikkerhedsvagter

6 Introduktion en beskriver Danfoss etiske retningslinjer. De etiske retningslinjer er inddelt i emner under tre hovedoverskrifter: Danfoss og vores medarbejdere Danfoss og vores eksterne partnere Danfoss og samfundet Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, og du kan bruge indholdsfortegnelsen til hurtigt at finde det emne, du leder efter. Retningslinjerne gælder for alle medarbejdere og selskaber i Danfoss koncernen, inklusive datterselskaber og joint-ventures, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. en er et internt dokument, som generelt ikke udleveres til eksterne. Der vil utvivlsomt være spørgsmål og dilemmaer, som håndbogen ikke kan give et klart svar på. I de situationer skal du kontakte din leder eller funktionen AskUs, der kan give råd og vejledning om forretningsrelaterede etiske dilemmaer. Det er bedre at bede om råd og vejledning en gang for meget end at sætte Danfoss omdømme over styr. Nedenfor får du svaret på en række generelle spørgsmål. Hvem skal følge de etiske retningslinjer? Alle, som arbejder for Danfoss, skal følge vores etiske retningslinjer. Det gælder både, hvis du er medarbejder, leder, konsulent, praktikant eller studerende. Hvis du er leder, har du derudover et særligt ansvar for at sikre, at dine medarbejdere kender til og forstår retningslinjerne og Danfoss forventninger til korrekt adfærd. Hvad sker der, hvis jeg overtræder de etiske retningslinjer? Du må aldrig deltage i noget, som kan skade eller miskreditere Danfoss navn eller omdømme. Du er ansvarlig for dine handlinger, og Danfoss kan derfor afskedige dig, hvis du ignorerer vores etiske retningslinjer. Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om retningslinjerne? Hvis du er i tvivl, om du gør det rigtige, kan du tage»den etiske test«. På intranettet har vi også samlet en række spørgsmål og svar, som beskriver typiske situationer og dilemmaer, hvor du skal være ekstra opmærksom på dine beslutninger og handlinger. Det kan være, at svaret på netop dit spørgsmål allerede findes her. Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan de etiske retningslinjer skal forstås, skal du spørge din leder eller kontakte AskUs via eller telefon Hvordan rapporterer jeg overtrædelser af retningslinjerne? Du skal reagere straks, hvis du bliver opmærksom på forhold, som er i modstrid med de etiske retningslinjer, eller på anden måde kan skade eller miskreditere Danfoss. Du kan kontakte din leder eller henvende dig til Ethics Hotline via intranettet. Se boksen: Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser. Hvordan vægtes lokal lovgivning i forhold de etiske retningslinjer? Alle selskaber, forretningsenheder, afdelinger og medarbejdere i Danfoss skal som minimum overholde lokal lovgivning i de lande, hvor de opererer. I de situationer, hvor Danfoss etiske retningslinjer er 6

7 Den etiske test Sådan tager du den etiske test Er du i tvivl om, du gør det rigtige, så stil dig selv disse fire spørgsmål. Svarer du nej til et eller flere af spørgsmålene, skal du lade være: Overholder jeg relevante love, regler og politikker? Er jeg loyal over for Danfoss? Er jeg parat til at stå til ansvar for min beslutning? Er min beslutning forenelig med Danfoss værdier? 7

8 strengere end lokal lovgivning, skal retningslinjerne i en følges. Hvis du oplever modstrid mellem lokal lovgivning og vores etiske retningslinjer, skal du kontakte AskUs. Hvordan er sammenhængen mellem retningslinjerne og FN s Global Compact? Danfoss har tilsluttet sig FN s Global Compact Initiative, som består af ti principper for godt samfundsborgerskab. Principperne udgør rammen for vores arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Principperne er derfor inkorporeret i Danfoss etiske retningslinjer og i Danfoss Code of Conduct for Suppliers, der beskriver de krav, vi stiller til vores leverandørers sociale og miljømæssige ansvar. Hvor stammer kravene i de etiske retningslinjer fra? Vores etiske retningslinjer er baseret på Danfoss værdier samt kravene i en række internationale erklæringer, konventioner og deklarationer, som udgør minimumskravene til bæredygtig udvikling. Det gælder for eksempel ILO s konventioner om arbejdstagerrettigheder. ILO står for International Labour Organisation og er FN s internationale arbejdsorganisation, som fastsætter aftaler mellem de tre parter: Arbejdsgiver, arbejdstager og regeringen. Hvorfor er menneskerettigheder også virksomheders ansvar? På grund af vores globale tilstedeværelse opererer Danfoss også i områder, hvor menneskerettighederne udfordres. Det er de enkelte regeringers pligt at beskytte befolkningen mod krænkelser af menneskerettigheder, men som en socialt ansvarlig virksomhed støtter Danfoss respekten for menneskerettighederne. I alle vores forretningsbeslutninger og aktiviteter har vi et ansvar for at sikre, at vi ikke bliver medskyldige i krænkelser af menneskerettigheder, og at vi bruger vores indflydelse til at sikre værdighed for alle. Sådan bruger du Ethics Hotline ved overtrædelser Du kan henvende dig via intranettet (http://ethics.danfoss.com). Din henvendelse vil altid blive behandlet fortroligt. Du kan vælge at henvende dig anonymt. Du risikerer aldrig repressalier, når du indberetter en sag i god tro. Alle henvendelser behandles professionelt, uanset indholdet. Etikkomiteen, der er ansvarlig for behandling af etiksager, følger altid op på indberettede sager. Politikker og vejledninger Miljøpolitik (500B0574) IT adfærdskodeks (500B0883) Use of social networking sites (500B1147) Kommunikationspolitik God IT-skik in Danfoss Danfoss Code of Conduct for suppliers Danfoss anti-korruptionsmanual Rapportering af uetisk adfærd (500B1125) Standard: Roller og ansvar i etiksager (500B1199) 8

9 9

10 10

11 Danfoss og vores medarbejdere Omgangsform Danfoss forventer, at vores medarbejdere har integritet og omgås hinanden med respekt. Danfoss respekterer medarbejdernes ret til frit at ytre sig og opfordrer til åben dialog og konstruktiv feedback mellem ledere og medarbejdere. Vi mener, at forskellige synspunkter og erfaringer bidrager til at udvikle de innovative løsninger, som gør os konkurrencedygtige på det globale marked. Du skal behandle dine kollegaer ærligt og retfærdigt. Du skal ikke tøve med at komme med nye idéer til løsninger på arbejdsrelaterede problemer. Arbejdsmiljø Danfoss ser et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan gå på arbejde uden at komme til skade eller blive syge, som en af forudsætningerne for at drive en sund og effektiv virksomhed. Arbejdsmiljø omfatter alle de fysiske, kemiske og psykiske forhold på arbejdspladsen, som påvirker medarbejdernes helbred og trivsel. Vi arbejder proaktivt med at forebygge arbejdsmiljøproblemer, for eksempel ved at minimere brugen af stoffer, som kan skade mennesker eller miljøet. Du skal holde dig orienteret og opdateret om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Du skal følge de instruktioner, du får. Du skal bruge det beskyttelsesudstyr, der kræves for at udføre dit arbejde. Du må ikke udsætte dig selv eller andre for unødig fysisk eller psykisk belastning. Du skal bidrage til at afdække årsager til arbejdsulykker og deltage i at forebygge gentagelser. Du har et medansvar for at skabe trivsel på arbejdspladsen. For ledere gælder også: Du skal sikre, at dine medarbejdere er blevet undervist i og overholder samtlige krav til arbejdsmiljø og sikkerhed. Du skal løbende identificere behov for ekstra træning, der kan være nødvendig for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Du skal sørge for, at dine medarbejdere orienteres om læring fra arbejdsulykker, der kan forhindre gentagelser. Du skal tage hånd om forhold, der skaber mistrivsel på arbejdspladsen. Diskrimination Danfoss respekterer kulturelle forskelle og ønsker at behandle alle medarbejdere ligeværdigt. Vi tolererer ikke diskrimination på arbejdspladsen og vil sikre, at medarbejderne ikke bliver usagligt forskelsbehandlet. Det er vigtigt for Danfoss udvikling, at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle deres potentiale. Diskrimination på arbejdspladsen ødelægger disse muligheder. Du må ikke deltage i mobning, diskrimination, chikane eller anden lignende adfærd på grund af køn, alder, seksuel orientering, politisk overbevisning, handicap, etnisk herkomst, nationalitet eller religion. Du må heller ikke anvende krænkende sprogbrug. 11

12 Du skal gribe ind eller rapportere det til Ethics Hotline, hvis du oplever diskrimination rettet mod dig selv eller andre. For ledere gælder også: Du skal sikre, at alle dine medarbejdere behandles ligeværdigt og vurderes efter kvalifikationer og performance. Du må ikke lægge vægt på køn, alder, nationalitet, etnisk herkomst, religion, seksuel orientering, politisk overbevisning, handicap osv. ved ansættelse, lønregulering, karriereforløb, videreuddannelse eller afskedigelse undtagen når der er tale om positiv særbehandling for at sikre mangfoldighed på arbejdspladsen. Ansættelse og retten til privatliv Danfoss respekterer medarbejdernes ret til privatliv. Denne ret gælder både for vores nuværende medarbejdere og i forbindelse med rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. Vi arbejder for at sikre overholdelse af gældende regler om beskyttelse af persondata. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Registrering af medarbejderes personlige oplysninger må kun være arbejdsrelaterede, og du skal sikre at oplysningerne behandles og opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med lokal lovgivning. Du skal være opmærksom på, at alle medarbejdere har ret til at se deres egne personlige oplysninger. 12

13 Du skal sikre, at Danfoss kun får foretaget helbredstest, der er absolut nødvendige eller udtrykkeligt ønsket af medarbejderne, og du må ikke bruge helbredstest til diskriminerende formål. Du må ikke spørge til ansøgerens helbred, medmindre det er relevant for arbejdets udførelse, sikkerheden eller er nødvendigt for at overholde lovgivningen. Du må heller ikke spørge til ansøgerens private forhold, politiske overbevisning, seksuelle orientering, religion eller stille nærgående spørgsmål om familiemæssige omstændigheder, herunder graviditet. Hvis du bruger konsulenter til rekruttering, skal du informere dem om ovennævnte retningslinjer om beskyttelse af persondata og brug af helbredstest. Tvangsarbejde og ansættelsesforhold Danfoss tolererer ikke tvangsarbejde eller anden form for ufrivilligt arbejde. Vi respekterer medarbejdernes ret til en sund balance mellem arbejdstid og fritid og følger ILO s konventioner på området. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Du skal sikre, at alle medarbejdere har en ansættelseskontrakt eller er underlagt en aftale, som specificerer ansættelsesvilkår og opsigelsesbetingelser, så det tydeligt fremgår, at ansættelsen er frivillig. Du skal sikre, at det fremgår af alle nye ansættelseskontrakter eller anden skriftlig instruks, at medarbejderen skal følge Danfoss etiske retningslinjer. Du skal sikre, at det højeste, ugentlige antal arbejdstimer for ansatte i produktionen er 48 timer, og at antallet af overarbejdstimer ikke overstiger 12 timer i en tre-ugers periode, medmindre national lovgivning foreskriver andet. Du skal sikre, at aflønning, herunder aflønning for overarbejde, følger lokal lovgivning og lokale aftaler. Du må ikke bruge lønreduktion som disciplinært middel, undtagen i sager, hvor medarbejdere forsætligt tilsidesætter vigtige arbejdsinstruktioner (for eksempel sikkerhedsregler), og i lande, hvor skriftlige advarsler har meget begrænset virkning. En lønreduktion må aldrig erstatte en skriftlig advarsel. Den skal være sidste udvej, må kun være af begrænset størrelse, og månedslønnen må aldrig være under minimumslønnen. En lønreduktion kræver desuden lokale retningslinjer, som skal godkendes af både lederen af forretningsenheden, den lokale HRansvarlige og Group Sustainability. For at undgå at medarbejdere havner i en gældsforpligtelse, skal du sikre, at ansøgere så vidt muligt ikke betaler nogen form for vederlag til rekrutteringsfirmaer. Du må kun bruge fængslet arbejdskraft, hvis de indsatte frivilligt har indvilget i ansættelsen, og hvis arbejdsbetingelserne, især løn- og arbejdsforhold, følger reglerne på området og i øvrigt ligner dem, der gælder for de øvrige medarbejdere. Fængslet arbejdskraft skal desuden være under opsyn af en offentlig myndighed eller anden uvildig part. 13

14 Kollektive forhandlinger Danfoss ønsker en åben og konstruktiv dialog om arbejdsforholdene. Vi respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og anerkender deres ret til kollektive forhandlinger. For ledere gælder: I lande hvor lovgivningen ikke tillader medarbejderne frit at vælge fagforening, eller hvor fagforeningssystemet ikke fungerer, skal du sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter kan mødes med ledelsen under andre former for at drøfte arbejdsforholdene. Du skal sikre, at dine medarbejdere frit kan mødes og diskutere arbejdsrelaterede emner med hinanden. Børnearbejde Danfoss respekterer børns ret til udvikling og uddannelse, og vi tolererer derfor ikke børnearbejde. For ledere og HR-medarbejdere gælder: Hvis du ansætter unge mellem 15 og 18 år, skal du sikre, at de er over den lokale minimumalder for ansættelse og over den lokale, skolepligtige alder. Desuden må de unge ikke udføre farligt arbejde, ikke arbejde om natten, og de skal have flere pauser end ansatte over 18 år. I helt særlige situationer må du ansætte børn på 14 år, hvis lokale forhold betyder, at arbejde giver barnet den bedst mulige beskyttelse og udvikling. Arbejdet skal være let og sikkert, og barnet skal samtidig have mulighed for at gå i skole. Ansættelse skal ske i tæt samarbejde med barnet, barnets nærmeste familie og med anerkendte organisationer, som varetager børns tarv. Kontakt AskUs, hvis du er i tvivl. Fortrolig information Det er afgørende for tillidsforholdet mellem Danfoss og medarbejderne, at fortrolig information ikke gives videre til uvedkommende personer. Fortrolig information er oplysninger, der ikke er almindeligt tilgængelige for tredjepart, er kritiske for Danfoss forretning, og/eller som af juridiske årsager ikke må gives til tredjepart uden forudgående godkendelse. Det kan for eksempel være oplysninger om Danfoss strategi, teknologi, produkter, prisgrundlag eller forretningspartnere. Du må ikke anvende fortrolig Danfoss-information til personlige formål. Du må ikke give fortrolig Danfoss-information til andre uden for Danfoss. Du må ikke give fortrolig information om forretningspartnere til tredjepart. Du skal sørge for, at de oplysninger, som du har for eksempel på din computer, i din telefon eller i dine dokumenter, ikke er tilgængelige for uvedkommende personer. Elektroniske kommunikationsværktøjer Danfoss stiller elektroniske kommunikationsværktøjer til rådighed for medarbejderne til arbejdsmæssig brug. Privat brug af disse værktøjer er tilladt i begrænset omfang og kun, hvis det ikke påvirker medarbejdernes arbejde. Du må kun bruge kommunikationsværktøjerne til godkendte formål, og du skal altid overholde Danfoss IT-politikker og vejledning i god IT-skik. Du finder vores IT adfærdskodeks på intranettet. 14

15 Du må ikke bruge Danfoss telefon til at donere penge eller betale for personlige udgifter. Du må ikke bruge Danfoss kommunikationsværktøjer til at drive dit eget firma. Du må ikke bruge Danfoss kommunikationsværktøjer til ulovlig, stødende eller chikanerende kommunikation eller kommunikation, som krænker ophavsret, varemærker eller menneskers ret til privatliv. Du må ikke distribuere information, som bidrager til at skabe en fjendtlig atmosfære eller uproduktiv arbejdsplads. Du må ikke distribuere kædebreve, computervira eller andet materiale, som kan genere andre eller give dem omkostninger. Du skal beskytte oplysninger (for eksempel passwords), som kan give adgang til Danfoss systemer. Du skal øjeblikkeligt kontakte IT ServiceDesk, hvis du har mistanke om brud på sikkerheden (for eksempel et virusangreb), som udgør en trussel for Danfoss informationssystemer. Alkohol og narkotika Danfoss vil være en sund og sikker arbejdsplads. Hvis Danfoss har mistanke om, at arbejdsmiljøhensyn eller sikkerhed tilsidesættes som resultat af indtagelse af alkohol eller narkotika, har vi ret til at gennemføre relevante undersøgelser. Du må ikke indtage alkohol eller være påvirket af alkohol i arbejdstiden, med mindre der er tale om fejring af jubilæum eller andre arrangementer, der er relateret til arbejdet og godkendt af ledelsen. 15

16 Du må ikke indtage, være påvirket af eller opfordre andre til at tage narkotika eller andre forbudte stoffer i arbejdstiden. Tyveri og svindel Enhver form for tyveri, underslæb, bedrageri eller svindel på arbejdspladsen eller misbrug af Danfoss navn, produkter, ejendele eller information tolereres ikke og kan føre til afskedigelse og retsforfølgelse. Du må ikke misbruge Danfoss kreditkort eller kontanter. Du må ikke bedrage Danfoss i forbindelse med rapportering af rejser, arbejdstid eller ferie. Du må ikke tilføje falske udgifter til din udgiftskonto, bevidst øge dine udgifter eller debitere Danfoss for private indkøb. Du må ikke bruge Danfoss brevhoved eller Danfoss navn eller logo til personlige eller uvedkommende formål. Du må ikke uretmæssigt tage Danfoss ejendele eller fjerne disse fra virksomhedens område uden din leders skriftlige tilladelse. Du må ikke kopiere materialer, der er beskyttet af ophavsret eller kræver licens (herunder software). Politik Danfoss ønsker ikke at støtte bestemte politiske partier eller politiske partiers interesser. Dog kan ledelsen godkende virksomhedens medlemskab af erhvervsorganisationer eller organisationer, som opererer inden for rammerne af de aftaler, som Danfoss Koncernen har indgået (for eksempel FN s Global Compact). Du må ikke bruge Danfoss navn eller logo i forbindelse med politiske aktiviteter af nogen art. Du må ikke distribuere personlige, politiske meninger på Danfoss brevpapir eller fra din Danfoss . Du må ikke give penge eller yde anden form for støtte til politiske partier på vegne af Danfoss. Du må ikke bruge ting med Danfoss navn eller logo til personlig deltagelse i politiske aktiviteter. Du må være medlem af en erhvervsorganisation, hvis din leder har godkendt medlemskabet. Interessekonflikter Danfoss forventer, at medarbejderne til enhver tid gør Danfoss opmærksom på aktuelle eller potentielle interessekonflikter. En interessekonflikt opstår, når en medarbejder vil kunne give sine personlige interesser fortrinsret i situationer, hvor hans eller hendes forpligtelse og ansvar over for Danfoss bør komme først. Du skal altid henvende dig til din leder, hvis der er den mindste tvivl om, at du befinder dig i en interessekonflikt. Du må aldrig misbruge din stilling i Danfoss eller Danfoss navn til at opnå personlig gevinst. Du skal bruge din fulde arbejdskraft som specificeret i din kontrakt. Du skal have en skriftlig tilladelse fra din leder, hvis: ` ` du arbejder for, ejer mere end 5% af eller har nogen anden økonomisk interesse i en virksomhed, der køber fra eller sælger til Danfoss. du har eget firma eller investerer i en virksomhed, og du har indflydelse på forretningsmæssige beslutninger, som involverer denne virksomhed. 16

17 din nærmeste familie er ansat i, ejer mere end 5% af eller har anden betydelig, økonomisk interesse i en virksomhed, som konkurrerer med, køber fra eller sælger til Danfoss, og du har indflydelse på forretningsmæssige beslutninger, som involverer denne virksomhed. Du må ikke opmuntre en af Danfoss forretningspartnere til at gøre forretninger med en virksomhed, hvor du har en økonomisk interesse, uden først at informere forretningspartneren om din økonomiske interesse. Du må ikke have indflydelse på forretningsmæssige beslutninger hos en konkurrent. Du må under ingen omstændigheder: arbejde for, eje mere end 5% af eller have nogen anden økonomisk interesse i en virksomhed, som konkurrerer med eller distribuerer Danfossprodukter. hjælpe familiemedlemmer, venner eller andre nære relationer til at opnå leverandør- eller distributionsaftaler eller andre økonomiske aftaler, som involverer Danfoss. Du skal sørge for, at ægtefæller eller partnere ikke er hinandens overordnede eller underordnede, og søge at undgå, at partnere eller ægtefæller er ansat i den samme afdeling, da det kan give anledning til unødvendige konflikter på arbejdspladsen. Hvis du selv indleder et forhold med en af dine medarbejdere, skal du informere din nærmeste leder. Du må under ingen omstændigheder selv ansætte familiemedlemmer, venner eller andre nære relationer i Danfoss. For ledere gælder også: Du skal sørge for, at ingen af dine medarbejdere kan forestå samtlige led i en økonomisk transaktion for Danfoss (dvs. fra igangsættelse, godkendelse og betaling til rapportering af transaktionen) uden at involvere andre. Du skal vurdere alle henvendelser fra dine medarbejdere om interessekonflikter og sørge for at dokumentere dine beslutninger skriftligt. 17

18 18

19 Danfoss og vores eksterne partnere Korruption og bestikkelse Danfoss tolererer ikke korruption. Korruption er enhver form for misbrug af ens stilling for egen eller Danfoss vindings skyld. Korruption omfatter blandt andet bestikkelse, hvidvaskning af penge, afpresning, beskyttelsespenge og nepotisme (begunstigelse af slægtninge eller venner). Bestikkelse er, når man giver eller modtager noget af værdi (tilbud, tilsagn, bevilling, gaver/penge eller lån) og derved forventes at give eller modtage uretmæssige fordele, det vil sige fordele som ikke kan opnås på ærlig og lovlig vis. Korruption er strafbart og kan få meget alvorlige konsekvenser for både Danfoss og de involverede medarbejdere. Danfoss risikerer store bøder og erstatninger, omfattende kontrol fra myndigheder, udelukkelse af offentlige licitationer og et dårligt omdømme. For involverede medarbejdere kan det betyde personlige bøder, personligt erstatningsansvar, afskedigelse og fængselsstraf. Danfoss arbejder aktivt imod korruption via medlemskab af blandt andet Global Compact og Partnering Against Corruption Initiative. Vores regler for anti-korruption er uddybet i Danfoss anti-korruptionsmanual, som særligt henvender sig til medarbejdere, som har relation til forretningspartnere og myndigheder. Manualen finder du på intranettet under Risk & Compliance. Danfoss retningslinjer for anti-korruption gælder for alle selskaber som bærer Danfoss navn, herunder datterselskaber og for joint-ventures, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. I en række lande benytter Danfoss distributører, agenter og konsulenter, som agerer på vores vegne. Vi kan blive holdt ansvarlig for disse tredjeparters overtrædelse af lovgivning og anden uetiske adfærd, og derfor skal tredjeparter også efterleve retningslinjerne i anti-korruptions-manualen. Du må ikke deltage i nogen form for korruption. Du skal medvirke til, at tredjeparter, som handler på vegne af Danfoss, ikke deltager i korruption. Hvis du indgår aftaler med eksterne partere, herunder myndigheder, skal du sikre, at reglerne i Danfoss antikorruptionsmanual er overholdt. Du må ikke indgå nogen underhåndsaftale med en embedsmand, kunde, leverandør eller tredjepart forud for en beslutning om en købs- eller salgsordre. Du skal afvise enhver betaling, som ikke stemmer overens med den service, som en forretningspartner er forpligtet til at levere. Du må ikke lave forretningstransaktioner, der indeholder incitamenter til personlig vinding eller svindel af enhver art. Hvis du modtager et korruptionslignende tilbud fra en offentlig eller privat samarbejdspartner, skal du straks rapportere det til din leder eller Ethics Hotline. Hvis du er i tvivl, om du gør det rigtige, skal du diskutere det med din leder eller kontakte AskUs. 19

20 For ledere gælder også: Du skal sikre, at medarbejdere, som har relation til forretningspartnere og myndigheder, kender reglerne i Danfoss anti-korruptionsmanual, og at relevante medarbejdere deltager i Anti-korruptions Compliance Programmet. Hvidvaskning af penge og skatteforhold Danfoss tolererer ikke hvidvaskning af penge. Hvidvaskning er, når man bruger lovlige forretningsaktiviteter til at omsætte penge, der er tjent ved ulovlige aktiviteter, herunder terrorisme. Du skal afvise kontantbetalinger eller checks, som er udstedt af en ukendt tredjepart. Du skal undgå transaktioner, som omgår registreringseller rapporteringskrav. Du skal undgå transaktioner, som involverer lande eller områder, der har ry for hvidvaskning af penge eller er kendt som skattely (medmindre størstedelen af forretningsaktiviteten foregår der). Du skal undgå at betale i andre lande, end der, hvor Danfoss har modtaget en ydelse, med mindre der er en god grund til at gøre det, og vi kan være åbne om det. Du skal undgå afvigelser fra normen, som for eksempel utilstrækkelige, mistænkelige eller falske betalingsoplysninger. Smørepenge Smørepenge er mindre symbolske beløb, som man betaler til en lavere rangerende offentlig embedsmand for at få udført en rutinemæssig opgave, som man er berettiget til, og hvor manglende betaling vil føre til en betydelig forsinkelse eller anden gene for virksomheden eller dens medarbejdere. Eksempler på smørepenge er, når man betaler ekstra for at krydse en grænse, for at etablere en telefonlinje eller for at få udstedt et visum eller anden tilladelse. Du skal altid undgå at betale smørepenge, medmindre manglende betaling er til fare for dit helbred eller din personlige sikkerhed eller alle andre muligheder er udtømte og beløbet er ubetydeligt. Hvis du undtagelsesvist betaler smørepenge, skal du forsøge at presse beløbet ned på et minimum og du skal forsøge at få en kvittering. Hvis du har betalt smørepenge, skal du sørge for, at beløbet bliver bogført som smørepenge lokalt via Concur. Bogføringskravet gælder også, hvis forretningspartnere har betalt smørepenge på vegne af Danfoss. Rapportering og gennemsigtighed er et krav i lovgivningen og er afgørende i kampen imod smørepenge. Afpresning og beskyttelsespenge Danfoss vil ikke betale kriminelle personer for beskyttelse mod vold mod personer eller hærværk mod ejendom. Hvis du bliver bedt om at betale beskyttelsespenge, skal du indberette det til din leder eller Ethics Hotline. For ledere gælder også: Du skal sørge for at indberette alle henvendelser om beskyttelsespenge til Ethics Hotline. 20

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

HÅNDBOG OFFSHORE HR GUIDE. En praktisk tilgang til virksomhedens vigtigste ressource

HÅNDBOG OFFSHORE HR GUIDE. En praktisk tilgang til virksomhedens vigtigste ressource HÅNDBOG OFFSHORE HR GUIDE En praktisk tilgang til virksomhedens vigtigste ressource Håndbog Offshore HR Guide En praktisk tilgang til arbejdet i eller etablering af virksomhedens personaleafdeling i den

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere